POSTLISTE Navn: Vidar Dyrø Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Navn: Norconsult as Navn: Aqualine AS Navn: tom kjærås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Navn: Vidar Dyrø Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Navn: Norconsult as Navn: Aqualine AS Navn: tom kjærås"

Transkript

1 POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Mar 05 12:00:00 CET Sun Mar 12 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 1043/17 Regdato: Arkivkode:GNR 55/4 Saksnr: 17/325-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/KJHA Journalenhet:HA Navn: Vidar Dyrø Dok.beskr: VEDTAK - GNR 55 BNR 4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 55 BNR 58 Lnr: 1044/17 Regdato: Arkivkode:GNR 3/13 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/KJHA Journalenhet:HA Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Dok.beskr: VEDTAK - GNR 3 BNR 13 - FRADELING AV PARSELL TIL EKSISTERENDE SJØHUS Lnr: 1400/17 Regdato: Arkivkode:M61 Saksnr: 17/513-1 Dok.type: /U Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE Lnr: 1490/17 Regdato: Arkivkode:K02 Saksnr: 17/485-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Norconsult as Dok.beskr: SISTRANDA - BIOLOGISK MANGFOLD Lnr: 1579/17 Regdato: Arkivkode:L82 Saksnr: 17/575-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Aqualine AS Dok.beskr: AVTALE VEDRØRENDE OPSJON NORDHAMMERVIK - AQUALINE Lnr: 1581/17 Regdato: Arkivkode:L83 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: tom kjærås Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - INNSIGELSE VEDRØRENDE BYGGING AV SJØHUS MED NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ SULA

2 Lnr: 1583/17 Regdato: Arkivkode:GNR 22/55 Saksnr: 17/475-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Aqualine AS Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - VEDR. SPØRSMÅL OM FREMLEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ NORDHAMMARVIKA GNR 22 BNR 55, FNR 4 Lnr: 1596/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/505-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop marked Sula, avd 49 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 COOP MARKED SULA Lnr: 1597/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/505-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop marked Nordskag. Avd 48 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 COOP MARKED NORDSKAG Lnr: 1598/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Kommunesektorens Organisasjon Dok.beskr: TILSAGN OM OU-MIDLER Lnr: 1600/17 Regdato: Arkivkode:X02 Saksnr: 17/60-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen Dok.beskr: DOKUMENTASJON KONTANTSTØTTE FRØYA KOMMUNE MARS 2017 Lnr: 1602/17 Regdato: Arkivkode:FDT ********** Saksnr: 17/570-3 Dok.type: /U Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: ******** ********** Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM NEDSATT FORELDREBETALING ********** Lnr: 1603/17 Regdato: Arkivkode:K23 &13 Saksnr: 17/585-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/MRNO Journalenhet:HA Navn: IUA Dok.beskr: HØRING AV FORSLAG NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN - UTTALELSE FRA IUA SØR- TRØNDELAG

3 Lnr: 1604/17 Regdato: Arkivkode:NAVN Mahmood, Basil Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: Basil Mahmood Dok.beskr: AVTALE OM VIKARIAT I FASTLEGEPRAKSIS BASIL MAHMOOD Lnr: 1605/17 Regdato: Arkivkode:M10 Saksnr: 17/138-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Mona E Olsen Skarsvåg Dok.beskr: UTTALELSE FRA KULTUR OG NÆRING Lnr: 1606/17 Regdato: Arkivkode:K45 Saksnr: 17/586-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Sigurd Bekken Dok.beskr: SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS SOM GJØR SKADE 2017 Lnr: 1607/17 Regdato: Arkivkode:PLAN Saksnr: 15/76-30 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Kystplan AS Dok.beskr: TILLEGGSOPPLYSNINGER I FORHOLD TIL TIDLIGERE INNSENDTE DOKUMENTER Lnr: 1609/17 Regdato: Arkivkode:GNR 5/164 Saksnr: 17/587-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Frøya Bygg AS Dok.beskr: GNR 5 BNR 164 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR BOLIG Lnr: 1611/17 Regdato: Arkivkode:053 Saksnr: 17/268-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/FRLA Journalenhet:HA Navn: Rolf Hammervik Dok.beskr: SVAR ANGÅENDE TILBAKMELDING RESPONSTID FOR SENTRALBORDET Lnr: 1631/17 Regdato: Arkivkode:033 Saksnr: 17/214-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/STSK Journalenhet:HA Navn: Mausund oppvekstsenter Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SU VED MAUSUND OPPVEKSTSENTER

4 Lnr: 1632/17 Regdato: Arkivkode:F03 Saksnr: 17/301-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/MRNO Journalenhet:HA Navn: Advokat Anders Hoel Dok.beskr: SØKNAD OPPLEVELSEKORTET I FRØYA KOMMUNE Lnr: 1637/17 Regdato: Arkivkode:026 Saksnr: 17/277-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Hitra kommune Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVVIKLING AV INTERKOMMUNALT TJENESTESAMARBEID MELLOM FRØYA OG HITRA KOMMUNER OG AVVIKLING AV INTERKOMMUNAL NEMD MED TILBAKEFØRING AV DELEGERT MYNDIGHET TIL KOMMUNENE Lnr: 1638/17 Regdato: Arkivkode:J42 Saksnr: 17/493-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Lilly og Bjørn Gården Dok.beskr: SVAR - SØKNAD - TELTPLASS Lnr: 1641/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Nordskag Næringspark AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1644/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Nutrimar AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1646/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Salmar Farming AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1647/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop Hamarvik BA, avd 1 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 Lnr: 1649/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Salmar Processing AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017

5 Lnr: 1651/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop Hamarvik BA Avd 6 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 Lnr: 1656/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Siv Bente Bekken Dok.beskr: PURRING AV SVAR PÅ TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING ESTER BEKKEN ØIEN Lnr: 1658/17 Regdato: Arkivkode:GNR 50/8 Saksnr: 17/598-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Jan Arild Skarsvåg Dok.beskr: GNR 50 BNR 8 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 1660/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Rakel Sørli Dok.beskr: PURRING AV SVAR PÅ TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING OLIVER SØRLI Lnr: 1663/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Seashell AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1664/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/594-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: VANNFORSKRIFTEN - VANNOMRÅDENES / KOMMUNENES BEHOLV FOR MIDLER TIL VANN OVERVÅKNING I 2017 Lnr: 1666/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Tanel Metsatalu Dok.beskr: TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING KERTU METSATALU

6 Lnr: 1667/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Reppe Alina Dok.beskr: TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING NIKOLAI REPPE Lnr: 1668/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Siholmen AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1671/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/124-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Mari Sivertsen Dok.beskr: UTMELDINGER KULTURSKOLEN SOFIE HERNES Lnr: 1672/17 Regdato: Arkivkode:K01 Saksnr: 17/600-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: OM MOTORFERDSEL I UTMARK - PRESISERING AV REGLVERKET Lnr: 1676/17 Regdato: Arkivkode:FDT ********** Saksnr: 17/602-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM NEDSATT FOREDREBETALING ********** Lnr: 1680/17 Regdato: Arkivkode:V47 Saksnr: 17/601-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Knut Wågø Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ MELKEPRODUKSJON Lnr: 1690/17 Regdato: Arkivkode:GNR 10/22 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: SPØRSMÅL GNR 10 BNR 22 Lnr: 1691/17 Regdato: Arkivkode:GNR 22/39 Saksnr: 17/314-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Grimstad og Tønsager AS Dok.beskr: GNR 22 BNR 39 NORDFRØYVEIEN SØKNAD OM IG - TRINN 1

7 Lnr: 1692/17 Regdato: Arkivkode:K24 Saksnr: 15/172-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KVERVA- VARSEL OM PÅLEGG OM FORLENGING AV AVLØPSLEDNINGEN FRA LAKSESLAKTERIET Lnr: 1693/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/141-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: KS Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM OU-MIDLER, PSYKISK HELSE/RUS 2017 Lnr: 1694/17 Regdato: Arkivkode:A20 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/SVMO Journalenhet:HA Navn: Sverre Oksvold Dok.beskr: HØRINGSINSPILL - SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN Lnr: 1695/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/551 Saksnr: 17/603-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Villy Løvstad Dok.beskr: GNR 65 BNR 551 SØKNAD OM FERDIGATTEST. Lnr: 1696/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: SYNSPUNKTER FRA KOMMUNER I TRØNDELAG VEDR. KLAGE FRA VERDAL KOMMUNE Lnr: 1697/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: RUGGSTEIN - MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN TONN - SALMAR Lnr: 1698/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/ORD/BEFL Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: KLAGE FRA FRØYA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I ORKDAL LENSMANNSDISTRIKT POLITIREFORMEN

8 Lnr: 1699/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: RUGGSTEIN - UTTALELSE TIL SØKNAD OM ETABLERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET TONN - SALMAR FARMING AS - FRØYA KOMMUNE Lnr: 1701/17 Regdato: Arkivkode:GNR 4/60 Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Otto Falkenberg Dok.beskr: GNR 4 BNR 60 UTSLIPPSORDNING, ESAHISTORIKK: 14/1478 Lnr: 1702/17 Regdato: Arkivkode:F40 &03 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD ********** Lnr: 1703/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/235 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Håvard Sørgård Dok.beskr: GNR 65 BNR 235 VEDR. FORSLAG TIL VANNTILFØRSEL Lnr: 1704/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/604-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dok.beskr: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET UTLYSER TILSKUDDSORDNINGEN, SYSTEMATISK IDENTIFIKASJON OG OPPFØLGNING AV UTASTTE BARN Lnr: 1705/17 Regdato: Arkivkode:140 &13 Saksnr: 17/605-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/RIST Journalenhet:HA Navn: Kommunal og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: HØRING - ENDRINGER I KART- OG PLANFORSKRIFTEN, OPPSTARTFASEN I PLANARBEIDET Lnr: 1706/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/606-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Hans-Are Nyheim Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I VEDTAK

9 Lnr: 1707/17 Regdato: Arkivkode:F11 Saksnr: 17/607-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ********** Lnr: 1726/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Kommunesektorens Organisasjon Dok.beskr: TILSAGN OM OU-MIDLER-VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE Lnr: 1728/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Telenor Norge AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1729/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: TrønderEnergi Nett AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1730/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Vikan Settefisk AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1731/17 Regdato: Arkivkode:GNR 15/11 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Hilde Arnesen Dok.beskr: GNR 15 BNR 11 SØKNAD OM IG 2, NUTRIMAR AS Lnr: 1732/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Ørnli AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1735/17 Regdato: Arkivkode:060 &58 Saksnr: 16/388-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/FRLA Journalenhet:HA Navn: Statsarkivet i Trondheim Dok.beskr: OPPFØLGING AV TILSYN - AVVIK NR. 5, 6 OG 7

10 Lnr: 1738/17 Regdato: Arkivkode:L23 &01 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: Statens kartverk Dok.beskr: DATALEVERANSE FRØYA KOMMUNE ETTER VEDLIKEHOLDSRUNDE Lnr: 1739/17 Regdato: Arkivkode:M10 Saksnr: 17/138-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Kystverket Midt-Norge Dok.beskr: VANNFORSYNINGSANLEGG HALTEN Lnr: 1740/17 Regdato: Arkivkode:K45 Saksnr: 17/586-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Sigurd Bekken Dok.beskr: SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS SOM GJØR SKADE 2017 Lnr: 1749/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNHENTING AV SYNSPUNKTER VEDRØRENDE KLAGE FRA MELHUS KOMMUNE Lnr: 1750/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNSPILL VEDR. KLAGE FRA FRØYA KOMMUNE AV Lnr: 1754/17 Regdato: Arkivkode:252 Saksnr: 17/616-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SVS/MAAU Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN ********** Lnr: 1756/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: NG KIWI Midt-Norge AS Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 KIWI 125 FRØYA Lnr: 1757/17 Regdato: Arkivkode:M77 Saksnr: 17/617-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/JOPE Journalenhet:HA Navn: Hans Kristian Werkland Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVFYRING AV FYRVERKERI

11 Lnr: 1758/17 Regdato: Arkivkode:GNR 5/28 Saksnr: 15/14-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Herbjørn Hallaren Dok.beskr: GNR 5 GNR 28 SØKNAD OM FERDIGATTEST Lnr: 1760/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Alina Reppe Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SVAR OM KULTURSKOLEUNDERVISNING NIKOLAI REPPE Lnr: 1761/17 Regdato: Arkivkode:GNR 1/123 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Anne Ingdahl Dok.beskr: GNR 1 BNR 123 BYGGESAK - ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING Lnr: 1762/17 Regdato: Arkivkode:082 Saksnr: 17/337-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/STSK Journalenhet:HA Navn: Geir Egil Meland Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE FORLIKSRÅD Lnr: 1763/17 Regdato: Arkivkode:233 V06 Saksnr: 17/618-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Kommunal og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: INFORMASJONSBREV - UTMARKSEMINAR OG UTLYSING AV MIDLER Lnr: 1764/17 Regdato: Arkivkode:B67 Saksnr: 17/619-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/ROFR Journalenhet:HA Navn: Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS Lnr: 1765/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: SALMAR FARMING AS MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL ETABLERING AV NY LOKALITET RUGGSTEIN I FRØYA KOMMUNE.

12 Lnr: 1766/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/ROFR Journalenhet:HA Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: TILSKUDDSMIDLER TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Lnr: 1767/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/JOPE Journalenhet:HA Navn: IUA Dok.beskr: REFERAT FRA IUA BEREDSKAPSSTYREMØTE Lnr: 1769/17 Regdato: Arkivkode:252 Saksnr: 17/621-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/MAAU Journalenhet:HA Navn: Husbanken Dok.beskr: TILSAGN - STARTLÅN / TILSKUDD Lnr: 1770/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/622-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-1 Lnr: 1771/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/623-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-2 Lnr: 1772/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/608-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/517-1 Lnr: 1773/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/612-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/549-1 Lnr: 1774/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNSPILL TIL KLAGE FRA INDERØY

13 Lnr: 1775/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Roger Larsen Dok.beskr: E-POST - TVANGSMULKT AKSEL JOHANSEN Lnr: 1776/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/624-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-1 Lnr: 1777/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/625-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-2 Lnr: 1778/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/626-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-3 Lnr: 1779/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/627-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-4 Lnr: 1780/17 Regdato: Arkivkode:GNR 50/8 Saksnr: 17/598-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Jan Arild Skarsvåg Dok.beskr: SVAR - GNR 50 BNR 8 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 1781/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/628-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-5 Lnr: 1782/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/629-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-6

14 Lnr: 1784/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/631-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1785/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/632-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1786/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/633-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1787/17 Regdato: Arkivkode:GNR 28/5, + div.bnr. Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag jordskifterett Dok.beskr: MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN Lnr: 1788/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/634-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1789/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/635-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1790/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/636-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1791/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/637-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-1

15 Lnr: 1792/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/638-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-3 Lnr: 1793/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/639-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1799/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KATTHOLMEN II - UTTALELSE TIL SØKNAD OM FLYTTING AV ANLEGG OG UTVIDING AV AREALET OVERSENDELSE FOR HØRING AV BEHOV FOR SUPPLERENDE OPPLYSNINGER SAMT FOR KOMMUNAL BEHANDLING. Lnr: 1800/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KATTHOLMEN II - OVERSENDELSE AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN OVERSENDELSE FOR HØRING AV BEHOV FOR SUPPLERENDE OPPLYSNINGER SAMT FOR KOMMUNAL BEHANDLING. Lnr: 1801/17 Regdato: Arkivkode:GNR 4/65 Saksnr: 17/644-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Dok.beskr: GNR 4 BNR 65 SPØRSMÅL ANGÅENDE TINGLYST REFUSJONSKRAV - STORORTA Lnr: 1803/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: odd Ivar torsteinsen Dok.beskr: E-PST - SØPPEL SULA Lnr: 1804/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Victor Larsson Dok.beskr: E-POST - SØPPEL SULA - 82 ÅRIG HELT FÅR BOT AV DERE

16 Lnr: 1805/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Ole Johan Bolstad Dok.beskr: E-POST - SØPPEL - SULA - RESPEKTFULLT - HALLO! TENK IGJEN!!! Lnr: 1806/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Birgitte Sterud Dok.beskr: E-POST - AKSEL JOHANSEN OG SØPPELRYDDING PÅ SULA Lnr: 1807/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Jan Thomassen Dok.beskr: E-POST - DEN GAMLE MANNEN OG HAVET - AKSEL JOHANSEN, FRØYA Lnr: 1808/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/235 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Håvard Sørgård Dok.beskr: GNR 65 BNR 235 VEDR. FORSLAG TIL VANNTILFØRSEL Lnr: 1809/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Kristin Stavnem Dok.beskr: E-POST - AKSEL JOHANSENS INNSATS FOR FRØYA KOMMUNE Lnr: 1810/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: ragnar skinnes Dok.beskr: E-POST - PÅ TIDE Å RYDDE OPP, KJÆRE KOMMUNE, SLUTT Å TULL Lnr: 1811/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Per Vidar Roligheten Dok.beskr: E-POST - SØPPEL LANGS KYSTEN Lnr: 1812/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: FNF Sør-Trøndelag Dok.beskr: E-POST - STRANDRYDDING - MARIN FORSØPLING

17 Lnr: 1813/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Olav Ulleberg Dok.beskr: E-POST - SØPPEL Lnr: 1814/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sula kommune Dok.beskr: E-POST - VS: SØPPEL Lnr: 1815/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: FNF Sør-Trøndelag Dok.beskr: E-POST - RE: STRANDRYDDING - MARIN FORSØPLING Lnr: 1816/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/403-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/NAB/TOKA Journalenhet:HA Navn: KS Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OU-MIDER - LEDERGRUPPEN VED NABEITA OPPVEKSTSENTER Lnr: 1817/17 Regdato: Arkivkode:A62 &13 Saksnr: 17/646-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/RIST Journalenhet:HA Navn: Kunnskapsdepartement Dok.beskr: HØRING - RAMMEPLAN FOR HELSE OG SOSIALFAGUTDANNING Lnr: 1819/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/639-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1820/17 Regdato: Arkivkode:GNR 21/1 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Frøya Storhall AS Dok.beskr: GNR 21 BNR 380 VEDR. FERDIGSTILLELSE AV FRØYA STORHALL Lnr: 1821/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/608-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/517-1

18 Lnr: 1822/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/612-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/549-1 Lnr: 1823/17 Regdato: Arkivkode:GNR 8/282 Saksnr: 17/648-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Frøya Agro Eiendom DA Dok.beskr: GNR 8 BNR 282 TIL DEN SOM HAR MELDT SIN INTERESSE FOR KJØP Lnr: 1824/17 Regdato: Arkivkode:GNR 8/282 Saksnr: 17/648-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Frøya Agro Eiendom DA Dok.beskr: GNR 8 BNR 282 ANG. KJØP AV EIENDOM Lnr: 1826/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/622-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-1 Lnr: 1827/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/623-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-2 Lnr: 1828/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/624-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-1 Lnr: 1829/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/625-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-2 Lnr: 1832/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/626-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-3

19 Lnr: 1833/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/627-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-4 Lnr: 1834/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/628-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-5 Lnr: 1835/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/629-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-6 Lnr: 1837/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/631-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1838/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/632-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1839/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/633-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1840/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/634-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1841/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/635-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/3751-5

20 Lnr: 1842/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/636-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1843/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/637-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-1 Lnr: 1844/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/638-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-3 Lnr: 1849/17 Regdato: Arkivkode:GNR 56/17 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Statens vegvesen Dok.beskr: GNR 56 BNR 17 VEDRØRENDE AVKJØRSEL FRA FV 431 TIL BOLIG - FRØYA KOMMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.08.2013-11.08.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.08.2013-11.08.2013 Lnr: 2083/13 Regdato:05.08.2013 Arkivkode:440 &58 Saksnr: 13/545-5 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: OPPFØLGING AV TILSYN -VEDTAK OM TVANGSMULKT - 2013 / 10661 SENTRALADMINISTRASJON Lnr: 2084/13 Regdato:05.08.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:SEN Dok.

POSTLISTE. Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:SEN Dok. Lnr: 55/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:033 C1 Saksnr: 12/336-10 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: SØRREISA UNGDOMSRÅD Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 6388/10 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:033 &17 Saksnr: 10/575-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Dok.beskr: MØTEPLAN 2011 - HOVEDDOKUMENT Lnr: 7517/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 170/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:223 Saksnr: 14/602-2 Dok.type: /U Gradering: Gatejuristen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL GATEJURISTENS ETABLERING AV SATELLITTEN I ØSTFOLD Lnr: 288/15 Regdato:02.02.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1531/15 Regdato:09.06.2015 Arkivkode:D35 Saksnr: 13/461-29 Dok.type: /U Gradering: Inger H. Dalheim Dok.beskr: KLAGE PÅ BYGGING AV BALLBINGE Lnr: 1654/15 Regdato:10.06.2015 Arkivkode:411 Saksnr: 15/178-14

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1911/14 Regdato:26.06.2014 Saksnr: 14/434-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Foreninga ArtiJuli Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I FORB. MED ARTIJULI 2014 Lnr: 1954/14 Regdato:26.06.2014

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.08.2011-15.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.08.2011-15.08.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6954/11 Regdato:15.08.2011 Arkivkode:KE Børsa barnehage Saksnr: 11/789-24 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLAN/TK/YOS Journalenhet:RÅD Fylkesmannen i Sør-Trøndelag UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5576/15 Regdato:04.01.2016 Arkivkode:GBNR 90/10 Saksnr: 15/678-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/PM/FINLIN Journalenhet:SEN Odd Branes Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - Søknad om tillatelse

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1981/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:242 Saksnr: 15/115-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Vitensenteret i Trondheim Dok.beskr: Holtefondet Lnr: 2260/15 Regdato:03.06.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.06.2013-19.06.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.06.2013-19.06.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6067/13 Regdato:19.06.2013 Arkivkode: Saksnr: 13/1483-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Buvik IL, Skaun IL, Viggja IL og Børsa IL v/ ledere INVITASJON TIL IDRETTSLAG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.06.2015-14.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.06.2015-14.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1667/15 Regdato:08.06.2015 Arkivkode:223 Saksnr: 15/189-11 Dok.type: /I Gradering: Berlevåg Jeger- og Fiskerforening Dok.beskr: SØKNAD OM LØNNSTILSKUDD - UNGOM I ARBEID SOMMEREN 2015 Lnr: 1672/15

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6759/12 Regdato:05.09.2012 ArkivkodeSaksnr: 12/613-2 Dok.type: /U Gradering:250 Ofl 25 Saksb: RÅD/REH/EJLS Journalenhet:PER

POSTLISTE. Lnr: 6759/12 Regdato:05.09.2012 ArkivkodeSaksnr: 12/613-2 Dok.type: /U Gradering:250 Ofl 25 Saksb: RÅD/REH/EJLS Journalenhet:PER Lnr: 6758/12 Regdato:05.09.2012 Arkivkode Saksnr: 12/613-1 Dok.type: /U Gradering:250 Ofl 25 Lnr: 6759/12 Regdato:05.09.2012 ArkivkodeSaksnr: 12/613-2 Dok.type: /U Gradering:250 Ofl 25 Lnr: 6760/12 Regdato:05.09.2012

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 Lnr: 8712/14 Regdato:05.09.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1191-3 Dok.type: /U Offl 25 Saksb: HJEM//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.07.2015-13.07.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.07.2015-13.07.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6431/15 Regdato:13.07.2015 Saksnr: 15/1181-3 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD UTTALELSE FRA DRIFTSSEKSJONEN VEDRØRENDE MOTTATT NABOVARSEL - EIENDOMMEN GNR/BNR 145/118 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6284/15 Regdato:03.06.2015 Saksnr: 14/3197-16 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Trondheim kommune REFUSJONSKRAV FOR ELEV FRA ANNEN KOMMUNE, MEN MED SKOLEGANG I SKAUN KOMMUNE 2014/2015 *************************************

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 9086/12 Regdato:26.11.2012 Arkivkode:243 D10 Saksnr: 12/818-5 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/KUID/KALO Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 9086/12 Regdato:26.11.2012 Arkivkode:243 D10 Saksnr: 12/818-5 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/KUID/KALO Journalenhet: Lnr: 8647/12 Regdato:26.11.2012 Arkivkode:151 Saksnr: 12/798-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/EAKE Navn: Mottakere av praktisk bistand hvor husstandens Dok.beskr: ENDRING AV BETALINGSSATSER, GJELDER

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 16.07.2015-16.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 16.07.2015-16.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2528-7 Dok.type: U Gradering: Saksb: ØKONOMI/ØKO/LAMO Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: Søknad om tilskudd til leirskoleopplæring vår 2015 Saksnr: 15/2348-3 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2014-07.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2014-07.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 519/14 Regdato:07.03.2014 Arkivkode:***** Saksnr: 11/143-25 Dok.type: /U Gradering:E Ofl 13 Saksb: VSKOLE//ASJ SEN Dok.beskr: EVALUERING AV SPESIALUNDERVISNING Lnr: 524/14 Regdato:04.03.2014 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2973/14 Regdato:31.10.2014 Arkivkode:GNR 60/1/16 Saksnr: 12/407-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Bjørn Haug Dok.beskr: FERDIGATTEST FOR TILBYGG PÅ HYTTE. GNR 60 BNR 1 FNR 16 - BJØNNEMYRA

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.09.2015-14.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9575/15 Regdato:14.09.2015 Saksnr: 13/864-13 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/INS Journalenhet:RÅD Ann Iren Krangsås og Harald Pettersen TILLATELSE DELING - FRADELING AV AREAL TIL 2 BOLIGTOMTER

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.09.2011-08.09.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.09.2011-08.09.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7652/11 Regdato:08.09.2011 Arkivkode:212 A10 *** Saksnr: 11/1620-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 MANGLENDE BETALING FOR BARNEHAGE Lnr: 7660/11 Regdato:08.09.2011 Arkivkode:212 A10 *** Saksnr: 11/1620-2

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet: Lnr: 5624/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:NAVN Saksnr: 03/500-28 Dok.type: /N Gradering:25 Ofl 25 Saksb: RÅD/RÅD/AWNA PER Dok.beskr: NOTAT FRA MØTE 19.06.2013 Lnr: 5861/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:GN/BN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7736/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode:151 Saksnr: 11/588-12 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Journalenhet:SEN

POSTLISTE. Lnr: 7736/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode:151 Saksnr: 11/588-12 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Journalenhet:SEN Lnr: 7728/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode Saksnr: 10/375-13 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 ELE Dok.beskr: RAPPORT ETTER Lnr: 7729/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode Saksnr: 10/375-14 Dok.type: /I

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-14.07.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.07.2013-14.07.2013 Lnr: 1938/13 Regdato:08.07.2013 Arkivkode:L70 Saksnr: 13/509-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MJ Journalenhet: Navn: Tommy Lind Dok.beskr: SØKNAD OM BOLIG I BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 1939/13 Regdato:08.07.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.10.2013-30.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.10.2013-30.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2922/13 Regdato:28.10.2013 Saksnr: 13/699-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Dok.beskr: AD. KOMMUNALE AVGIFTER PÅ GNR. 10 BNR. 1 FNR. 25 OG GNR. 14 BNR. 3 FRA HELÅRSBOLIG TIL FRITIDSBOLIG

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.07.2015-27.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.07.2015-27.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1599-63 Dok.type: U Gradering: Navn: Adresseliste Dok.beskr: Tilskudd til drift / vedlikehold av private veger i Melhus 2015 Saksnr: 15/3330-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Kornprodusentene i

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 24.08.2015-24.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 24.08.2015-24.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/204-37 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Per Arne Bringedal Borten Dok.beskr: Delegert behandling byggesak - Søknad om IG, nybygg kårbolig med garasje på gnr/bnr 137/4 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.11.2012-07.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07.11.2012-07.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9843/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:PA Dahlen, Jeanette Saksnr: 12/1646-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Jeanette Dahlen SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV KOSTANDER I FORBINDELS

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.12.2014-02.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3654/14 Regdato:18.12.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/447-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Navn: Hjalmar Andres Jonsson Dok.beskr: STILLING SOM INGENIØR KOMMUNALTEKNIKK Lnr: 3949/14 Regdato:16.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2011-31.10.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9579/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411 F24 Saksnr: 11/1864-13 Dok.type: /I Gradering: Ragnar Selvåg SØKNAD PÅ STILLING SOM VEDLIKEHOLDSARBEIDER/VAKTMESTER. Lnr: 9587/11 Regdato:31.10.2011 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.05.2013-24.05.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4792/13 Regdato:24.05.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/2200-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PLAN/TK/GKV Journalenhet:RÅD INNVILGET STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK Lnr: 4982/13 Regdato:24.05.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.08.2015-27.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2722-27 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/PLANB/OYAU Navn: Solberg Maskin AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak - 87/1 deponering av myrjord - ileggelse av overtredelsesgebyr Saksnr: 15/2152-2

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2014-31.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2014-31.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 12233/14 Regdato:31.10.2014 Saksnr: 14/2876-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/DK/MAI Journalenhet:RÅD Oras AS SVAR - FERDIGMELDING VED INSTALLASJON AV VANNMÅLER EIENDOMMEN ESPÅSHAUGEN 14, GNR/BNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.12.2012-05.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10879/12 Regdato:05.12.2012 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Lag, organisasjoner og andre involverte i Vinterkulturuka 20 VINTERKULTURUKA

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.01. 30.01.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.01. 30.01.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.01. 30.01.2012 Lnr: 16867/12 Regdato:30.01.2013 Arkivkode:M30 Saksnr: 12/1255-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM//EJ Journalenhet:SEN Til

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2014-23.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2014-23.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Lnr: 1352/14 Regdato:23.05.2014 Arkivkode:A29 *** Saksnr: 14/355-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Dok.beskr: KLAGE VEDRØRENDE TYSKUNDERVISNING SKOLEÅRET 2013/14 Lnr: 1353/14 Regdato:23.05.2014 Arkivkode:A29

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.06.2012-27.06.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4877/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:EA 135/12 Saksnr: 09/780-5 Dok.type: /U Gradering: ANGÅENDE DELING AV GRUNNEIENDOM EIENDOMMEN GNR. 135, BNR. 12 Lnr: 6000/12 Regdato:27.06.2012 Arkivkode:PA Bøgeberg,

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 15.07.2015-15.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 15.07.2015-15.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3560-2 Dok.type: U Gradering: Navn: Anders Bjorgen Dok.beskr: Foreløpig svar - Søknad om kjøring med mobilkran i Løvsetvegen og Loddgårdstrøa Saksnr: 15/2563-10 Dok.type: U Gradering: Saksb:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2571/14 Regdato:08.09.2014 Arkivkode:416 Saksnr: 14/416-22 Dok.type: /I Gradering: Trine Krogstad Hvesser Dok.beskr: SØKNAD, BARNEHAGELÆRER-TRINE KROGSTAD HVESSER Lnr: 2574/14 Regdato:08.09.2014 Arkivkode:Q21

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Postliste 30. mars 2015 Saksnr: 15/256-3 Dok.type: /U Lnr: 2015/15 Regdato:30.03.2015 Arkivkode:RKS 611 Saksb: RKS/RKS/MSL Journalenhet:RKS Kirkevergen i Rendalen KLOKKERGÅRDEN SKOG - STADFESTELSE AV KIRKELIGE

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 14208/14 Regdato:10.12.2014 Saksnr: 14/1370-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Sør-Trøndelag fylkeskommune RAPPORT PILEGRIMSKONSERTENE 2014 Lnr: 14294/14 Regdato:10.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 3018/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:231

POSTLISTE. Lnr: 3018/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:231 Lnr: 3009/13 Regdato:08.04.2013 Arkivkode:216 Saksnr: 12/458-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Navn: KomRev Nord IKS, K-Sekretariatet IKS Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.09.2012-30.09.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.09.2012-30.09.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7911/12 Regdato:28.09.2012 Arkivkode:D12 &57 Saksnr: 12/540-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HE&OP/KULF/SHA Journalenhet:RÅD Avviklingsstyret i Skaun samfunnshus REFERAT FRA MØTE ANG. AVVIKLING AV

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 08.12.2012-13.12.2012 Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5788/12 Regdato:10.12.2012 Arkivkode:NAVN Granlund J Saksnr: 12/596-3 Dok.type: /U Gradering: Johan Granlund ANSETTELSE KOMMUNEOVERLEGE JOHAN GRANLUND, FASTLEGE Lnr: 6003/12 Regdato:11.12.2012

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.12.2015-28.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 28.12.2015-28.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/5377-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Ledsagerbevis - søknad Saksnr: 15/4943-5 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Søknad om støtte til opphold

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1405/13 Regdato:19.08.2014 Arkivkode:GNR 67/87 Saksnr: 13/375-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/UTV/FINLIN Journalenhet: Tore Kragtorp Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - TILBYGG PÅ BOLIGHUS.

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.09.2015-21.09.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9466/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1552-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AKB Journalenhet:RÅD SVAR - BEHOV FOR EKSTRA-RESSURSER - HØSTEN 2015 Lnr: 9708/15 Regdato:21.09.2015 Saksnr: 15/1816-2

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.11.2012-19.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.11.2012-19.11.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9791/12 Regdato:19.11.2012 Arkivkode:EA 179/2 og 179/5 Saksnr: 11/2239-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JIR Journalenhet:RÅD MELDING OM DELEGERT VEDTAK - GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2015-02.11.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.10.2015-02.11.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1818/14 Regdato:02.11.2015 Saksnr: 14/481-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/BIE Journalenhet:RÅD Statens vegvesen SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LEGGE LEDNING, SKAUN KOMMUNE Lnr: 8704/15 Regdato:02.11.2015

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Navn: Nord-Troms Jordskifterett Navn: Berg kommune Navn: Berg kommune

POSTLISTE Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Navn: Nord-Troms Jordskifterett Navn: Berg kommune Navn: Berg kommune Lnr: 9129/11 Regdato:04.01.2012 Arkivkode:614 C00 Saksnr: 11/949-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA SEN Navn: Kulturkons Aina Løhre, Hallbetjentene v/tor W. Martinsen Dok.beskr: VURDERING AV

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.08.2015-03.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.08.2015-03.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/2143-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Håvard Frengen Dok.beskr: 98/66 Ferdigattest Saksnr: 13/8986-24 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TORJEN Navn: Anleggstjenester

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.06.2014-19.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.06.2014-19.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7511/14 Regdato:19.06.2014 Saksnr: 14/1401-12 Dok.type: /U Gradering: MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN FOR TANGFLATA, BUVIKA Lnr: 7707/14 Regdato:19.06.2014 Saksnr: 13/2779-10 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2225/16 Regdato:12.03.2016 Arkivkode:A22 Saksnr: 16/114-9 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Navn: Jørn Finvåg Lnr: 2226/16 Regdato:12.03.2016 Arkivkode:A22 Saksnr: 16/114-10 Dok.type: /I Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.02.2012-14.02.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.02.2012-14.02.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 474/12 Regdato:14.02.2012 Arkivkode:611 &58 Saksnr: 12/104-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Arne M. Tørseth VEDRØRENDE UTLEIELEILIGHET PÅ DERES EIENDOM - EIENDOM GNR.

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 4771/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/414-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 4771/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/414-3 Dok.type: /I Gradering:25 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 4195/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:031 Saksnr: 11/948-16 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/RÅD/AWNA Dok.beskr: VEDTAK OM (NY) ORGANISERING AV RAMMEOMRÅDE 3 Lnr: 4769/12 Regdato:13.06.2012 Arkivkode:GN/BN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.07.2014-15.07.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.07.2014-15.07.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8892/14 Regdato:15.07.2014 Saksnr: 14/1869-6 Dok.type: /I Gradering: Mariann Eid SØKNAD PÅ STILLING SOM SYKEPLEIER I HJEMMESYKEPLEIEN, NATT Lnr: 8914/14 Regdato:15.07.2014 Saksnr: 14/2087-1 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7140/15 Regdato:14.12.2015 Arkivkode:GNR 19/4, 19 Saksnr: 15/642-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Odd Are Paulsen Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING - OPPRETTING AV NYE GRUNNEIENDOMMER

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.04.2014-15.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.04.2014-15.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 930/14 Regdato:15.04.2014 Saksnr: 11/1490-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/TEK/OO Advokatfirma Rekve Pleym Dok.beskr: VEDR.15/57 - FAKTURA I FORBINDELSE MED GRENSEPÅVISNING. Lnr: 968/14 Regdato:14.04.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.09.2013-23.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.09.2013-23.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9266/13 Regdato:23.09.2013 Arkivkode:EA 141/103 Saksnr: 13/1501-2 Dok.type: /U Gradering: Olav Kjøren RETUR AV SØKNAD - NYBYGG GARASJE EIENDOMMEN GNR/BNR 141/103 Lnr: 9277/13 Regdato:23.09.2013 Arkivkode:203

Detaljer

POSTLISTE Navn: Troms Fylkeskommune Navn: ansatte i pleie- og omsorgsenheten/rehab enheten Navn: Nav pasientreiser Navn: Senja Avfall IKS

POSTLISTE Navn: Troms Fylkeskommune Navn: ansatte i pleie- og omsorgsenheten/rehab enheten Navn: Nav pasientreiser Navn: Senja Avfall IKS Lnr: 482/12 Regdato:14.02.2012 Arkivkode:V83 Saksnr: 11/961-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CARH Navn: Troms Fylkeskommune Dok.beskr: HØRING-SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG I SØRREISA KOMMUNE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2012-29.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1958/12 Regdato:28.06.2012 Arkivkode:GNR 37/45 Saksnr: 12/91-10 Dok.type: /U Gradering: Statsskog VEDRØRENDE ORREHOLMEN - LUNDSNESET Lnr: 2140/12 Regdato:25.06.2012 Arkivkode:416 Saksnr: 12/242-1

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.03.2016-04.03.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.03.2016-04.03.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 16/955-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/RASE Navn: Ann Kristin Leer Dok.beskr: Svar - Søknad på sikringskjøring Saksnr: 14/5002-39 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/GUNHOL Navn: Anleggstjenester

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.01.2015-05.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.01.2015-05.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 13840/14 Regdato:05.01.2015 Saksnr: 14/2703-10 Dok.type: /U Gradering: SØKERNE LEDIG STILLING ROSSVOLLHEIMEN - KJØKKEN Lnr: 15129/14 Regdato:05.01.2015 Saksnr: 07/435-19 Dok.type: /U Gradering: Saksb:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.02.2011-23.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.02.2011-23.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 445/11 Regdato:23.02.2011 Arkivkode:061 F20 Saksnr: 11/93-1 Dok.type: /U Gradering: BISTAND TIL PRODUKSJON AV VIDEO - HJEMMETJENESTEN Lnr: 901/11 Regdato:23.02.2011 Arkivkode:411 &49 Saksnr: 10/2068-9

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.04.2015-19.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1014/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:416 Saksnr: 15/68-50 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLO/MK Navn: Anubah Sharma Dok.beskr: SVAR SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr: 1015/15 Regdato:13.04.2015 Arkivkode:K47

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.01.2015-20.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.01.2015-20.01.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 719/15 Regdato:20.01.2015 Saksnr: 14/2896-10 Dok.type: /U Gradering: Thor John Lie FORELØPIG SVAR- NYBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR/BNR 34/19 Lnr: 744/15 Regdato:20.01.2015 Saksnr: 13/1664-11 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20.12.2012-20.12.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11321/12 Regdato:20.12.2012 Arkivkode:411 A10 Saksnr: 12/1986-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Søkerne MELDING OM VEDTAK - TILSETTING AV PED.LEDERE OG FØRSKOLELÆRERE

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 3177/13 Regdato:12.04.2013 Arkivkode:613 ***

POSTLISTE. Lnr: 3177/13 Regdato:12.04.2013 Arkivkode:613 *** Lnr: 3170/13 Regdato:12.04.2013 Arkivkode:B34 *** Saksnr: 12/340-115 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON ELEVER 16. OG 17.APRIL 2013 M/SVAR Lnr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.02. 03.02.2016 ************ Lnr: 1139/16 Regdato:02.02.2016 Arkivkode:411 *** Saksnr: 15/2130-51 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 - FAST STILLING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2015-23.04.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2015-23.04.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4283/15 Regdato:23.04.2015 Saksnr: 15/874-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/HELGMOXN Journalenhet:RÅD MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL TILTAK - TILBYGG BOLIG EIENDOMMEN GNR. 161

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 3576/13 Regdato:23.04.2013 Arkivkode Saksnr: 05/423-52 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SLMO Journalenhet:ELE

POSTLISTE. Lnr: 3576/13 Regdato:23.04.2013 Arkivkode Saksnr: 05/423-52 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SLMO Journalenhet:ELE Lnr: 3572/13 Regdato:23.04.2013 Arkivkode:NAVN Saksnr: 04/346-34 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/REH/EJLS PER Dok.beskr: AREIDSAVTALE Lnr: 3573/13 Regdato:23.04.2013 Arkivkode Saksnr: 09/363-16 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.12.2014-29.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.12.2014-29.12.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 15212/14 Regdato:29.12.2014 Saksnr: 14/3476-3 Dok.type: /I Gradering: May-kristin Hagen Woldmer SØKNAD PÅ STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR VED TEKNISK KONTOR (VIKARIAT) Lnr: 15213/14 Regdato:29.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.05.2011-12.05.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.05.2011-12.05.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4767/10 Regdato:12.05.2011 Arkivkode:401 &17 Saksnr: 10/1081-1 Dok.type: /N Gradering: REFERAT FRA ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSMØTE PÅ RÅDMANNENS KONTOR 26.05.10 KL. 13.30. Lnr: 3458/11 Regdato:12.05.2011

Detaljer

POSTLISTE Navn: Navn: Navn: ************************************************************ Navn:

POSTLISTE Navn: Navn: Navn: ************************************************************ Navn: Lnr: 7622/12 Regdato:09.01.2013 Arkivkode:B08 Saksnr: 11/831-11 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/SSS/SBKR SEN Dok.beskr: MEDLEMMER I SAMARBEIDSUTVALGET 2012/13 Lnr: 7624/12 Regdato:09.01.2013 Arkivkode:B08

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2688/15 Regdato:01.09.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/257-59 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Ed ten Hacken Dok.beskr: AARBU HYTTEFELT-AVGIFTER FOR VANN OG AVLØP Lnr: 3009/15 Regdato:02.09.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.01.2015-11.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.01.2015-11.01.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3/15 Regdato:05.01.2015 Arkivkode:231 S05 Saksnr: 14/497-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/ØKON/MH NVE Dok.beskr: OVERSENDELSE AV OMSETNINGSKONSESJON FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 4/15 Regdato:05.01.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.01.2013-03.02.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.01.2013-03.02.2013 Lnr: 166/13 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 13/40-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/LMER Journalenhet: Navn: Tine L. Neergård Dok.beskr: VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTEANKENEMND Lnr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 ************ Lnr: 16461/15 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 15/1505-7 Dok.type: /I

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7344/15 Regdato:25.06.2015 Saksnr: 15/1711-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Kartverket, tinglysingen SLETTING AV HEFTELSE - EIENDOM GNR. 146/ BRUKSNR. 18 OG 12 Lnr: 7352/15

Detaljer

POSTLISTE. Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF

POSTLISTE. Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Dok.beskr: ST. 18/2012 REGNSKAPSSJEF Lnr: 4944/12 Regdato:18.06.2012 Arkivkode:G00 Saksnr: 09/600-24 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HS/FLLE Navn: Barnehagene, barnevernet, helsestasjonen Dok.beskr: REFERAT FRA BARNETEAMET 29.05.2012 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.11.2015-27.11.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.11.2015-27.11.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: 6Lnr: 3824/15 Regdato:24.11.2015 Arkivkode:GNR 56/1/88 Saksnr: 15/416-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Åse og Olav Risbråthe Dok.beskr: TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITTLIGGENDE UTHUS VED

Detaljer