POSTLISTE Navn: Vidar Dyrø Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Navn: Norconsult as Navn: Aqualine AS Navn: tom kjærås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE Navn: Vidar Dyrø Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Navn: Norconsult as Navn: Aqualine AS Navn: tom kjærås"

Transkript

1 POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Mar 05 12:00:00 CET Sun Mar 12 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 1043/17 Regdato: Arkivkode:GNR 55/4 Saksnr: 17/325-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/KJHA Journalenhet:HA Navn: Vidar Dyrø Dok.beskr: VEDTAK - GNR 55 BNR 4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 55 BNR 58 Lnr: 1044/17 Regdato: Arkivkode:GNR 3/13 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/KJHA Journalenhet:HA Navn: Bjørn Dahlø Kristiansen Dok.beskr: VEDTAK - GNR 3 BNR 13 - FRADELING AV PARSELL TIL EKSISTERENDE SJØHUS Lnr: 1400/17 Regdato: Arkivkode:M61 Saksnr: 17/513-1 Dok.type: /U Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE Lnr: 1490/17 Regdato: Arkivkode:K02 Saksnr: 17/485-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Norconsult as Dok.beskr: SISTRANDA - BIOLOGISK MANGFOLD Lnr: 1579/17 Regdato: Arkivkode:L82 Saksnr: 17/575-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Aqualine AS Dok.beskr: AVTALE VEDRØRENDE OPSJON NORDHAMMERVIK - AQUALINE Lnr: 1581/17 Regdato: Arkivkode:L83 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: tom kjærås Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - INNSIGELSE VEDRØRENDE BYGGING AV SJØHUS MED NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ SULA

2 Lnr: 1583/17 Regdato: Arkivkode:GNR 22/55 Saksnr: 17/475-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Aqualine AS Dok.beskr: FORELØPIG SVAR - VEDR. SPØRSMÅL OM FREMLEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ NORDHAMMARVIKA GNR 22 BNR 55, FNR 4 Lnr: 1596/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/505-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop marked Sula, avd 49 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 COOP MARKED SULA Lnr: 1597/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/505-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop marked Nordskag. Avd 48 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 COOP MARKED NORDSKAG Lnr: 1598/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Kommunesektorens Organisasjon Dok.beskr: TILSAGN OM OU-MIDLER Lnr: 1600/17 Regdato: Arkivkode:X02 Saksnr: 17/60-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen Dok.beskr: DOKUMENTASJON KONTANTSTØTTE FRØYA KOMMUNE MARS 2017 Lnr: 1602/17 Regdato: Arkivkode:FDT ********** Saksnr: 17/570-3 Dok.type: /U Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: ******** ********** Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM NEDSATT FORELDREBETALING ********** Lnr: 1603/17 Regdato: Arkivkode:K23 &13 Saksnr: 17/585-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/MRNO Journalenhet:HA Navn: IUA Dok.beskr: HØRING AV FORSLAG NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN - UTTALELSE FRA IUA SØR- TRØNDELAG

3 Lnr: 1604/17 Regdato: Arkivkode:NAVN Mahmood, Basil Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: Basil Mahmood Dok.beskr: AVTALE OM VIKARIAT I FASTLEGEPRAKSIS BASIL MAHMOOD Lnr: 1605/17 Regdato: Arkivkode:M10 Saksnr: 17/138-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Mona E Olsen Skarsvåg Dok.beskr: UTTALELSE FRA KULTUR OG NÆRING Lnr: 1606/17 Regdato: Arkivkode:K45 Saksnr: 17/586-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Sigurd Bekken Dok.beskr: SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS SOM GJØR SKADE 2017 Lnr: 1607/17 Regdato: Arkivkode:PLAN Saksnr: 15/76-30 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Kystplan AS Dok.beskr: TILLEGGSOPPLYSNINGER I FORHOLD TIL TIDLIGERE INNSENDTE DOKUMENTER Lnr: 1609/17 Regdato: Arkivkode:GNR 5/164 Saksnr: 17/587-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Frøya Bygg AS Dok.beskr: GNR 5 BNR 164 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR BOLIG Lnr: 1611/17 Regdato: Arkivkode:053 Saksnr: 17/268-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/FRLA Journalenhet:HA Navn: Rolf Hammervik Dok.beskr: SVAR ANGÅENDE TILBAKMELDING RESPONSTID FOR SENTRALBORDET Lnr: 1631/17 Regdato: Arkivkode:033 Saksnr: 17/214-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/STSK Journalenhet:HA Navn: Mausund oppvekstsenter Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SU VED MAUSUND OPPVEKSTSENTER

4 Lnr: 1632/17 Regdato: Arkivkode:F03 Saksnr: 17/301-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/MRNO Journalenhet:HA Navn: Advokat Anders Hoel Dok.beskr: SØKNAD OPPLEVELSEKORTET I FRØYA KOMMUNE Lnr: 1637/17 Regdato: Arkivkode:026 Saksnr: 17/277-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Hitra kommune Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVVIKLING AV INTERKOMMUNALT TJENESTESAMARBEID MELLOM FRØYA OG HITRA KOMMUNER OG AVVIKLING AV INTERKOMMUNAL NEMD MED TILBAKEFØRING AV DELEGERT MYNDIGHET TIL KOMMUNENE Lnr: 1638/17 Regdato: Arkivkode:J42 Saksnr: 17/493-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Lilly og Bjørn Gården Dok.beskr: SVAR - SØKNAD - TELTPLASS Lnr: 1641/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Nordskag Næringspark AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1644/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Nutrimar AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1646/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Salmar Farming AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1647/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop Hamarvik BA, avd 1 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 Lnr: 1649/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Salmar Processing AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017

5 Lnr: 1651/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: Coop Hamarvik BA Avd 6 Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 Lnr: 1656/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Siv Bente Bekken Dok.beskr: PURRING AV SVAR PÅ TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING ESTER BEKKEN ØIEN Lnr: 1658/17 Regdato: Arkivkode:GNR 50/8 Saksnr: 17/598-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Jan Arild Skarsvåg Dok.beskr: GNR 50 BNR 8 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 1660/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Rakel Sørli Dok.beskr: PURRING AV SVAR PÅ TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING OLIVER SØRLI Lnr: 1663/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Seashell AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1664/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/594-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: VANNFORSKRIFTEN - VANNOMRÅDENES / KOMMUNENES BEHOLV FOR MIDLER TIL VANN OVERVÅKNING I 2017 Lnr: 1666/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Tanel Metsatalu Dok.beskr: TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING KERTU METSATALU

6 Lnr: 1667/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Reppe Alina Dok.beskr: TILBUD OM KULTURSKOLEUNDERVISNING NIKOLAI REPPE Lnr: 1668/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Siholmen AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1671/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/124-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Mari Sivertsen Dok.beskr: UTMELDINGER KULTURSKOLEN SOFIE HERNES Lnr: 1672/17 Regdato: Arkivkode:K01 Saksnr: 17/600-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: OM MOTORFERDSEL I UTMARK - PRESISERING AV REGLVERKET Lnr: 1676/17 Regdato: Arkivkode:FDT ********** Saksnr: 17/602-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SUT/MOÅS Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM NEDSATT FOREDREBETALING ********** Lnr: 1680/17 Regdato: Arkivkode:V47 Saksnr: 17/601-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Knut Wågø Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ MELKEPRODUKSJON Lnr: 1690/17 Regdato: Arkivkode:GNR 10/22 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: SPØRSMÅL GNR 10 BNR 22 Lnr: 1691/17 Regdato: Arkivkode:GNR 22/39 Saksnr: 17/314-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Grimstad og Tønsager AS Dok.beskr: GNR 22 BNR 39 NORDFRØYVEIEN SØKNAD OM IG - TRINN 1

7 Lnr: 1692/17 Regdato: Arkivkode:K24 Saksnr: 15/172-2 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KVERVA- VARSEL OM PÅLEGG OM FORLENGING AV AVLØPSLEDNINGEN FRA LAKSESLAKTERIET Lnr: 1693/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/141-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: KS Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM OU-MIDLER, PSYKISK HELSE/RUS 2017 Lnr: 1694/17 Regdato: Arkivkode:A20 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/SVMO Journalenhet:HA Navn: Sverre Oksvold Dok.beskr: HØRINGSINSPILL - SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN Lnr: 1695/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/551 Saksnr: 17/603-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Villy Løvstad Dok.beskr: GNR 65 BNR 551 SØKNAD OM FERDIGATTEST. Lnr: 1696/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: SYNSPUNKTER FRA KOMMUNER I TRØNDELAG VEDR. KLAGE FRA VERDAL KOMMUNE Lnr: 1697/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: RUGGSTEIN - MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN TONN - SALMAR Lnr: 1698/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/ORD/BEFL Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: KLAGE FRA FRØYA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I ORKDAL LENSMANNSDISTRIKT POLITIREFORMEN

8 Lnr: 1699/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: RUGGSTEIN - UTTALELSE TIL SØKNAD OM ETABLERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET TONN - SALMAR FARMING AS - FRØYA KOMMUNE Lnr: 1701/17 Regdato: Arkivkode:GNR 4/60 Saksnr: 15/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Otto Falkenberg Dok.beskr: GNR 4 BNR 60 UTSLIPPSORDNING, ESAHISTORIKK: 14/1478 Lnr: 1702/17 Regdato: Arkivkode:F40 &03 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD ********** Lnr: 1703/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/235 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Håvard Sørgård Dok.beskr: GNR 65 BNR 235 VEDR. FORSLAG TIL VANNTILFØRSEL Lnr: 1704/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/604-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/FHR/RELS Journalenhet:HA Navn: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dok.beskr: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET UTLYSER TILSKUDDSORDNINGEN, SYSTEMATISK IDENTIFIKASJON OG OPPFØLGNING AV UTASTTE BARN Lnr: 1705/17 Regdato: Arkivkode:140 &13 Saksnr: 17/605-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/RIST Journalenhet:HA Navn: Kommunal og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: HØRING - ENDRINGER I KART- OG PLANFORSKRIFTEN, OPPSTARTFASEN I PLANARBEIDET Lnr: 1706/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/606-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Hans-Are Nyheim Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I VEDTAK

9 Lnr: 1707/17 Regdato: Arkivkode:F11 Saksnr: 17/607-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ********** Lnr: 1726/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/BSME Journalenhet:HA Navn: Kommunesektorens Organisasjon Dok.beskr: TILSAGN OM OU-MIDLER-VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE Lnr: 1728/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Telenor Norge AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1729/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: TrønderEnergi Nett AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1730/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Vikan Settefisk AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1731/17 Regdato: Arkivkode:GNR 15/11 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Hilde Arnesen Dok.beskr: GNR 15 BNR 11 SØKNAD OM IG 2, NUTRIMAR AS Lnr: 1732/17 Regdato: Arkivkode:232 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SUT/ARGI Journalenhet:HA Navn: Ørnli AS Dok.beskr: FRØYA KOMMUNE - EIENDOMSSKATT FOR 2017 Lnr: 1735/17 Regdato: Arkivkode:060 &58 Saksnr: 16/388-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/FRLA Journalenhet:HA Navn: Statsarkivet i Trondheim Dok.beskr: OPPFØLGING AV TILSYN - AVVIK NR. 5, 6 OG 7

10 Lnr: 1738/17 Regdato: Arkivkode:L23 &01 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: Statens kartverk Dok.beskr: DATALEVERANSE FRØYA KOMMUNE ETTER VEDLIKEHOLDSRUNDE Lnr: 1739/17 Regdato: Arkivkode:M10 Saksnr: 17/138-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Kystverket Midt-Norge Dok.beskr: VANNFORSYNINGSANLEGG HALTEN Lnr: 1740/17 Regdato: Arkivkode:K45 Saksnr: 17/586-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Sigurd Bekken Dok.beskr: SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS SOM GJØR SKADE 2017 Lnr: 1749/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNHENTING AV SYNSPUNKTER VEDRØRENDE KLAGE FRA MELHUS KOMMUNE Lnr: 1750/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNSPILL VEDR. KLAGE FRA FRØYA KOMMUNE AV Lnr: 1754/17 Regdato: Arkivkode:252 Saksnr: 17/616-1 Dok.type: /I Gradering:U Ofl 13 jf. fvl 13 Saksb: FK/SVS/MAAU Journalenhet:HA Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN ********** Lnr: 1756/17 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/NWNI Journalenhet:HA Navn: NG KIWI Midt-Norge AS Dok.beskr: OPPGAVE OVER OMSETNING AV ALKOHOL 2016 KIWI 125 FRØYA Lnr: 1757/17 Regdato: Arkivkode:M77 Saksnr: 17/617-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/JOPE Journalenhet:HA Navn: Hans Kristian Werkland Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVFYRING AV FYRVERKERI

11 Lnr: 1758/17 Regdato: Arkivkode:GNR 5/28 Saksnr: 15/14-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Herbjørn Hallaren Dok.beskr: GNR 5 GNR 28 SØKNAD OM FERDIGATTEST Lnr: 1760/17 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/FKU/TOAA Journalenhet:HA Navn: Alina Reppe Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SVAR OM KULTURSKOLEUNDERVISNING NIKOLAI REPPE Lnr: 1761/17 Regdato: Arkivkode:GNR 1/123 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Anne Ingdahl Dok.beskr: GNR 1 BNR 123 BYGGESAK - ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING Lnr: 1762/17 Regdato: Arkivkode:082 Saksnr: 17/337-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/SVS/STSK Journalenhet:HA Navn: Geir Egil Meland Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE FORLIKSRÅD Lnr: 1763/17 Regdato: Arkivkode:233 V06 Saksnr: 17/618-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Kommunal og moderniseringsdepartementet Dok.beskr: INFORMASJONSBREV - UTMARKSEMINAR OG UTLYSING AV MIDLER Lnr: 1764/17 Regdato: Arkivkode:B67 Saksnr: 17/619-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/ROFR Journalenhet:HA Navn: Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS Lnr: 1765/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: SALMAR FARMING AS MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL ETABLERING AV NY LOKALITET RUGGSTEIN I FRØYA KOMMUNE.

12 Lnr: 1766/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/ADM/ROFR Journalenhet:HA Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: TILSKUDDSMIDLER TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Lnr: 1767/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/JOPE Journalenhet:HA Navn: IUA Dok.beskr: REFERAT FRA IUA BEREDSKAPSSTYREMØTE Lnr: 1769/17 Regdato: Arkivkode:252 Saksnr: 17/621-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SVS/MAAU Journalenhet:HA Navn: Husbanken Dok.beskr: TILSAGN - STARTLÅN / TILSKUDD Lnr: 1770/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/622-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-1 Lnr: 1771/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/623-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-2 Lnr: 1772/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/608-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/517-1 Lnr: 1773/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/612-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/549-1 Lnr: 1774/17 Regdato: Arkivkode:X31 &13 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/JAFR Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Dok.beskr: INNSPILL TIL KLAGE FRA INDERØY

13 Lnr: 1775/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Roger Larsen Dok.beskr: E-POST - TVANGSMULKT AKSEL JOHANSEN Lnr: 1776/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/624-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-1 Lnr: 1777/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/625-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-2 Lnr: 1778/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/626-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-3 Lnr: 1779/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/627-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-4 Lnr: 1780/17 Regdato: Arkivkode:GNR 50/8 Saksnr: 17/598-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/HIHE Journalenhet:HA Navn: Jan Arild Skarsvåg Dok.beskr: SVAR - GNR 50 BNR 8 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 1781/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/628-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-5 Lnr: 1782/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/629-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-6

14 Lnr: 1784/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/631-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1785/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/632-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1786/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/633-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1787/17 Regdato: Arkivkode:GNR 28/5, + div.bnr. Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: Sør-Trøndelag jordskifterett Dok.beskr: MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN Lnr: 1788/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/634-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1789/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/635-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1790/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/636-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1791/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/637-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-1

15 Lnr: 1792/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/638-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-3 Lnr: 1793/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/639-1 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1799/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KATTHOLMEN II - UTTALELSE TIL SØKNAD OM FLYTTING AV ANLEGG OG UTVIDING AV AREALET OVERSENDELSE FOR HØRING AV BEHOV FOR SUPPLERENDE OPPLYSNINGER SAMT FOR KOMMUNAL BEHANDLING. Lnr: 1800/17 Regdato: Arkivkode:U43 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dok.beskr: KATTHOLMEN II - OVERSENDELSE AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN OVERSENDELSE FOR HØRING AV BEHOV FOR SUPPLERENDE OPPLYSNINGER SAMT FOR KOMMUNAL BEHANDLING. Lnr: 1801/17 Regdato: Arkivkode:GNR 4/65 Saksnr: 17/644-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/TGER Journalenhet:HA Navn: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Dok.beskr: GNR 4 BNR 65 SPØRSMÅL ANGÅENDE TINGLYST REFUSJONSKRAV - STORORTA Lnr: 1803/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: odd Ivar torsteinsen Dok.beskr: E-PST - SØPPEL SULA Lnr: 1804/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Victor Larsson Dok.beskr: E-POST - SØPPEL SULA - 82 ÅRIG HELT FÅR BOT AV DERE

16 Lnr: 1805/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Ole Johan Bolstad Dok.beskr: E-POST - SØPPEL - SULA - RESPEKTFULLT - HALLO! TENK IGJEN!!! Lnr: 1806/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Birgitte Sterud Dok.beskr: E-POST - AKSEL JOHANSEN OG SØPPELRYDDING PÅ SULA Lnr: 1807/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Jan Thomassen Dok.beskr: E-POST - DEN GAMLE MANNEN OG HAVET - AKSEL JOHANSEN, FRØYA Lnr: 1808/17 Regdato: Arkivkode:GNR 65/235 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/BGR Journalenhet:HA Navn: Håvard Sørgård Dok.beskr: GNR 65 BNR 235 VEDR. FORSLAG TIL VANNTILFØRSEL Lnr: 1809/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Kristin Stavnem Dok.beskr: E-POST - AKSEL JOHANSENS INNSATS FOR FRØYA KOMMUNE Lnr: 1810/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: ragnar skinnes Dok.beskr: E-POST - PÅ TIDE Å RYDDE OPP, KJÆRE KOMMUNE, SLUTT Å TULL Lnr: 1811/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Per Vidar Roligheten Dok.beskr: E-POST - SØPPEL LANGS KYSTEN Lnr: 1812/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: FNF Sør-Trøndelag Dok.beskr: E-POST - STRANDRYDDING - MARIN FORSØPLING

17 Lnr: 1813/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Olav Ulleberg Dok.beskr: E-POST - SØPPEL Lnr: 1814/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sula kommune Dok.beskr: E-POST - VS: SØPPEL Lnr: 1815/17 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Navn: FNF Sør-Trøndelag Dok.beskr: E-POST - RE: STRANDRYDDING - MARIN FORSØPLING Lnr: 1816/17 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 17/403-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/NAB/TOKA Journalenhet:HA Navn: KS Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OU-MIDER - LEDERGRUPPEN VED NABEITA OPPVEKSTSENTER Lnr: 1817/17 Regdato: Arkivkode:A62 &13 Saksnr: 17/646-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/SUT/RIST Journalenhet:HA Navn: Kunnskapsdepartement Dok.beskr: HØRING - RAMMEPLAN FOR HELSE OG SOSIALFAGUTDANNING Lnr: 1819/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/639-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1820/17 Regdato: Arkivkode:GNR 21/1 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SOBA Journalenhet:HA Navn: Frøya Storhall AS Dok.beskr: GNR 21 BNR 380 VEDR. FERDIGSTILLELSE AV FRØYA STORHALL Lnr: 1821/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/608-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/517-1

18 Lnr: 1822/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/612-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/549-1 Lnr: 1823/17 Regdato: Arkivkode:GNR 8/282 Saksnr: 17/648-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Frøya Agro Eiendom DA Dok.beskr: GNR 8 BNR 282 TIL DEN SOM HAR MELDT SIN INTERESSE FOR KJØP Lnr: 1824/17 Regdato: Arkivkode:GNR 8/282 Saksnr: 17/648-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/SIGH Journalenhet:HA Navn: Frøya Agro Eiendom DA Dok.beskr: GNR 8 BNR 282 ANG. KJØP AV EIENDOM Lnr: 1826/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/622-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-1 Lnr: 1827/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/623-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/274-2 Lnr: 1828/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/624-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-1 Lnr: 1829/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/625-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-2 Lnr: 1832/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/626-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-3

19 Lnr: 1833/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/627-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-4 Lnr: 1834/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/628-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-5 Lnr: 1835/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/629-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/508-6 Lnr: 1837/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/631-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1838/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/632-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1839/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/633-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1840/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/634-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1841/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/635-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/3751-5

20 Lnr: 1842/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/636-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 16/ Lnr: 1843/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/637-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-1 Lnr: 1844/17 Regdato: Arkivkode:041 Saksnr: 17/638-2 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I SAK 17/229-3 Lnr: 1849/17 Regdato: Arkivkode:GNR 56/17 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA Navn: Statens vegvesen Dok.beskr: GNR 56 BNR 17 VEDRØRENDE AVKJØRSEL FRA FV 431 TIL BOLIG - FRØYA KOMMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN

POSTLISTE Navn: Trønderplan as Navn: Navn: Terje Svendsen Navn: Hedalm Anebyhus AS Navn: Hedalm Anebyhus AS Navn: Hedalm Anebyhus AS

POSTLISTE Navn: Trønderplan as Navn: Navn: Terje Svendsen Navn: Hedalm Anebyhus AS Navn: Hedalm Anebyhus AS Navn: Hedalm Anebyhus AS POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Jan 01 00:00:00 CET 2017 - Sun Jan 08 00:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 6020/16 Regdato:05.01.2017 Arkivkode:M10

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7169/16 Regdato: Arkivkode:GNR 55/3 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA

POSTLISTE. Lnr: 7169/16 Regdato: Arkivkode:GNR 55/3 Saksnr: 16/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: FK/TEK/STAS Journalenhet:HA POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Feb 12 12:00:00 CET 2017 - Sun Feb 19 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 7169/16 Regdato:17.02.2017 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE PROGRAMSATSINGSMIDLER TIL FRØYA STORHALL - TILBAKEMELDING

POSTLISTE PROGRAMSATSINGSMIDLER TIL FRØYA STORHALL - TILBAKEMELDING POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Jan 08 12:00:00 CET 2017 - Sun Jan 15 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 5627/16 Regdato:13.01.2017 Arkivkode:C03

Detaljer

POSTLISTE Navn: ******** ********** Navn: Coop Hamarvik BA, avd 1 Navn: Sauøy Velforening v/hans Gården Navn: Rabben Restaurant AS

POSTLISTE Navn: ******** ********** Navn: Coop Hamarvik BA, avd 1 Navn: Sauøy Velforening v/hans Gården Navn: Rabben Restaurant AS POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun May 07 12:00:00 CEST 2017 - Sun May 14 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: FK/ Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 4468/16 Regdato:08.05.2017 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Harald Skarpnes Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Navn: Hotell Frøya Navn: Karina Majerczak

POSTLISTE Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Harald Skarpnes Navn: Sør-Trøndelag politidistrikt Navn: Hotell Frøya Navn: Karina Majerczak POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Nov 14 12:00:00 CET 2016 - Sun Nov 20 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 7365/16 Regdato:14.11.2016 Arkivkode:U43

Detaljer

POSTLISTE Navn: Navn: Sigrid Tande Navn: ********** Navn: Ann Kristin Sandvik Navn: ********** Navn: Jarl Sandvik

POSTLISTE Navn: Navn: Sigrid Tande Navn: ********** Navn: Ann Kristin Sandvik Navn: ********** Navn: Jarl Sandvik POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Sep 05 12:00:00 CEST 2016 - Sun Sep 11 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: FK/TEK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 5972/16 Regdato:06.09.2016 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE Navn: Navn: Navn: St. Olavs Hospital Navn: Berit Gulbrandsen Navn: Thomas Sandvik Navn: Guri Kunna vgs. Skolested Frøya

POSTLISTE Navn: Navn: Navn: St. Olavs Hospital Navn: Berit Gulbrandsen Navn: Thomas Sandvik Navn: Guri Kunna vgs. Skolested Frøya POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Feb 05 12:00:00 CET 2017 - Sun Feb 12 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 429/17 Regdato:09.02.2017 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE Navn: Navn: Kommune Orkdal Navn: Navn: Navn: Otto Falkenberg Navn: Kystplan AS

POSTLISTE Navn: Navn: Kommune Orkdal Navn: Navn: Navn: Otto Falkenberg Navn: Kystplan AS POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Nov 07 12:00:00 CET 2016 - Sun Nov 13 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: FK/ Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 7659/16 Regdato:11.11.2016 Arkivkode:U62

Detaljer

POSTLISTE Navn: Ingrid Kristiansen Navn: May Midtsian Navn: Fylkesmannen i Sør Trøndelag Navn: Snekkerservice Frøya AS Navn: Skjønhals kretslag

POSTLISTE Navn: Ingrid Kristiansen Navn: May Midtsian Navn: Fylkesmannen i Sør Trøndelag Navn: Snekkerservice Frøya AS Navn: Skjønhals kretslag POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Oct 17 12:00:00 CEST 2016 - Sun Oct 23 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: FK/ Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 6391/16 Regdato:17.10.2016 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kim Krutvik Lund og Charlotte Margrete Foss Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Navn: Steven Crozier

POSTLISTE Navn: Kim Krutvik Lund og Charlotte Margrete Foss Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Navn: Steven Crozier POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Mar 26 12:00:00 CEST 2017 - Sun Apr 02 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 1419/17 Regdato:30.03.2017 Arkivkode:M34

Detaljer

POSTLISTE Navn: 'Turid Glørstad' Navn: Judith Liaøy Eriksen Navn: Mona og Atle Skarsvåg Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Kystplan AS

POSTLISTE Navn: 'Turid Glørstad' Navn: Judith Liaøy Eriksen Navn: Mona og Atle Skarsvåg Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Kystplan AS POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Oct 10 12:00:00 CEST 2016 - Sun Oct 16 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 6874/16 Regdato:11.10.2016 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE. Dok.beskr: SVAR - SFO - NY PLASS **********

POSTLISTE. Dok.beskr: SVAR - SFO - NY PLASS ********** POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Apr 23 12:00:00 CEST 2017 - Sun Apr 30 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 2577/17 Regdato:25.04.2017 Arkivkode:PLAN

Detaljer

POSTLISTE Navn: Roar Rørseth Navn: Snekkerservice Frøya AS Navn: Navn: Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS Navn: Johanna Johannesdottir

POSTLISTE Navn: Roar Rørseth Navn: Snekkerservice Frøya AS Navn: Navn: Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS Navn: Johanna Johannesdottir POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Oct 03 12:00:00 CEST 2016 - Sun Oct 09 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: FK/ Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 6574/16 Regdato:03.10.2016 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE Navn: Sonja Aursøy Navn: Tone Hansen Navn: Marina Dragsnes Navn: Kim Andre Inderø Navn: Statens vegvesen Navn: Ingeniør Leif Fordal AS

POSTLISTE Navn: Sonja Aursøy Navn: Tone Hansen Navn: Marina Dragsnes Navn: Kim Andre Inderø Navn: Statens vegvesen Navn: Ingeniør Leif Fordal AS POSTLISTE Dokumenter registrert: Sun Jan 22 12:00:00 CET 2017 - Sun Jan 29 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: FK Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 350/17 Regdato:23.01.2017 Arkivkode:A30

Detaljer

POSTLISTE Navn: ******** ********** Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Rabben Barnehage Navn: Rabben Barnehage Navn: Arne Liamo

POSTLISTE Navn: ******** ********** Navn: Sør-Trøndelag fylkeskommune Navn: Rabben Barnehage Navn: Rabben Barnehage Navn: Arne Liamo POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Dec 05 12:00:00 CET 2016 - Sun Dec 11 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: FK/ Dokumenttype: [DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 8513/16 Regdato:06.12.2016 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Nov 04 12:00:00 CET Sun Nov 06 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Nov 04 12:00:00 CET Sun Nov 06 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Nov 04 12:00:00 CET 2016 - Sun Nov 06 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 7647/16 Regdato:04.11.2016 Arkivkode:PLA 201503

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Feb 13 12:00:00 CET Mon Feb 13 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Feb 13 12:00:00 CET Mon Feb 13 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Feb 13 12:00:00 CET 2017 - Mon Feb 13 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 395/16 Regdato:13.02.2017 Arkivkode:024 G10 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Lnr: 2969/13 Regdato:11.11.2013 Arkivkode:502 *** Saksnr: 13/788-1 Dok.type: /U Gradering: Fvl 13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/GE Journalenhet: Dok.beskr: PERSONALSAK Lnr: 2970/13 Regdato:11.11.2013 Arkivkode:F20

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2496/15 Regdato:14.03.2016 Arkivkode:GNR 74/78 Saksnr: 15/440-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/UTV/FINLIN Journalenhet: Rømskog Næringsselskap AS Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. 16/ Datert: Arkivkode: GNR 10/22 S.ansv: FK.TEK. SVOH. Gradering:

OFFENTLIG POSTLISTE. 16/ Datert: Arkivkode: GNR 10/22 S.ansv: FK.TEK. SVOH. Gradering: Side 1 Journalposterregistrert25. 07. 2016-31. 07. 2016 Organisasjonsenhet: Postliste for: Behandlingsansvarlig 16/1228-31 Datert: 11.07. 16 Arkivkode: GNR 10/22 S.ansv: FK.TEK. SVOH Fylkesmannen i Sør

Detaljer

POSTLISTE Navn: Navn: Asbjørn Slettan Navn: ********** Navn: ********** Navn: v/ rektor Buer skole Navn: Karl Martin Jordet

POSTLISTE Navn: Navn: Asbjørn Slettan Navn: ********** Navn: ********** Navn: v/ rektor Buer skole Navn: Karl Martin Jordet POSTLISTE Dokumenter registrert: Thu May 18 12:00:00 CEST 2017 - Thu May 18 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: SO/SOS Dokumenttype: [BEH/DS, DOK/I, DOK/N, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 1741/17 Regdato:18.05.2017

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1200/15 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:V12 *** Saksnr: 15/138-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: VPMT//OTE SEN Kirkeng Camping ANS Dok.beskr: SØKNAD OM BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - INNOVASJON NORGE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 22 12:00:00 CET Thu Dec 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 22 12:00:00 CET Thu Dec 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Thu Dec 22 12:00:00 CET 2016 - Thu Dec 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 21176/16 Regdato:22.12.2016 Arkivkode:G00 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1293/16 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:K01 Saksnr: 16/378-1 Dok.type: /I Gradering: Oddbjørn Skancke Dok.beskr: SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Lnr: 1294/16 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:GNR 5 bnr 1 fnr 75

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 6/17 Regdato:13.01.2017 Arkivkode:613 Saksnr: 17/2-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VBH//RMA SEN Sarpsborg kommune Dok.beskr: INFORMASJON OM KRAVET TIL INNEKLIMA I SKOLER OG NASJONAL TILSYNSKAMPANJE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Jun 01 12:00:00 CEST Thu Jun 01 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RAD/RADM Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Jun 01 12:00:00 CEST Thu Jun 01 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RAD/RADM Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Thu Jun 01 12:00:00 CEST 2017 - Thu Jun 01 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RAD/RADM Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 20360/17 Regdato:01.06.2017 Arkivkode:GID 56/1

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 272/16 Regdato:15.02.2016 Arkivkode:U71 *** Saksnr: 15/141-4 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//MIE SEN Eiendomsmegler 1 Dok.beskr: OPPLYSNINGER OM LÅN Lnr: 536/16 Regdato:15.02.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3687/14 Regdato:08.12.2014 Arkivkode:223 C34 Saksnr: 14/835-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/STAB/LR Navn: Knut Skoglund Dok.beskr: SØKNAD OM STØTTE TIL NY SPILLEFILM Lnr: 3688/14 Regdato:08.12.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: Lnr: 1830/16 Regdato:20.06.2016 Arkivkode:253 F02 *** Saksnr: 16/504-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/VR Navn: ************************************************************ Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 22 12:00:00 CET Tue Nov 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 22 12:00:00 CET Tue Nov 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Tue Nov 22 12:00:00 CET 2016 - Tue Nov 22 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 20240/16 Regdato:22.11.2016 Arkivkode:PLA 201603

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1052/16 Regdato:18.04.2016 Arkivkode:411 G00 Saksnr: 16/283-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/PERS Navn: Charotte M Wilke Dok.beskr: CV: CHAROTTE MARIE WILKE Lnr: 1060/16 Regdato:18.04.2016

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1310/14 Regdato:11.02.2014 Arkivkode:PER Saksnr: 11/379-30 Dok.type: /U Gradering: Navn: Conny Johnsen Dok.beskr: TILBUD OM FAST 73,24 % ST. SOM HELSEFAGARBEIDER/ASSISTENT F.T AVD. BLÅKLOKKEN Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2397/15 Regdato:31.08.2015 Arkivkode:A22 *** Saksnr: 15/55-27 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 ** Dok.beskr: OPPSIGELSE - SFO Lnr: 2401/15 Regdato:31.08.2015 Arkivkode:B31 *** Saksnr: 14/261-36 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.10. 10.10.2016 Lnr: 13594/16 Regdato:10.10.2016 Arkivkode: *********************** Saksnr: 16/3154-47 Dok.type: /U Gradering: Offl 23 Saksb:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 855/16 Regdato:04.04.2016 Arkivkode:253 F02 *** Saksnr: 16/101-2 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/ØKON/VR Dok.beskr: STADFESTELSE AV FRIVILLIG ENDRINGAV GJELDSORDNING ETTER GJELDSORDNINGSLOVEN

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 1747/16 Regdato:29.02.2016 Arkivkode:PER ********** Saksnr: 11/1498-19 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Navn: Mats Hulthin Dok.beskr: ENDRING AV LØNN Lnr: 1751/16 Regdato:29.02.2016 Arkivkode:000

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7284/15 Regdato:05.02.2016 Arkivkode:203 Saksnr: 15/643-3 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Namsfogden i Oslo Dok.beskr: FORLIKSKLAGE DERES REFERANSE F-079937

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.04.2014-25.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.04.2014-25.04.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1229/14 Regdato:24.04.2014 Arkivkode:K46 Saksnr: 14/172-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Hanne Espelund og Frank T. Olsen Dok.beskr: DISPENSASJONSSØKNAD - MINIMUMSAREAL TIL ELGJAKT Lnr:

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Postliste 13. oktober 2016 Saksnr: 15/743-19 Dok.type: /U Lnr: 10420/16 Regdato:13.10.2016 Arkivkode:N06 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Stein Illevold

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Apr 07 12:00:00 CEST Sun Apr 09 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Apr 07 12:00:00 CEST Sun Apr 09 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Apr 07 12:00:00 CEST 2017 - Sun Apr 09 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 2518/17 Regdato:07.04.2017 Arkivkode:GARD 16/11

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Nov 14 12:00:00 CET Tue Nov 15 07:47:48 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAU Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Nov 14 12:00:00 CET Tue Nov 15 07:47:48 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAU Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Nov 14 12:00:00 CET 2016 - Tue Nov 15 07:47:48 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAU Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 7886/16 Regdato:14.11.2016 Arkivkode:GID 20/50 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1805/13 Regdato:25.04.2014 Arkivkode:037 Saksnr: 13/223-4 Dok.type: /I Gradering: Østfold Bedriftsenter AS Dok.beskr: GENERALFORSAMLING ØSTFOLD BEDRIFTSSENTER AS - INNKALLING ETC. Lnr: 429/14 Regdato:25.04.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: SA/SAADM Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: SA/SAADM Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 - Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: SA/SAADM Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 19780/16 Regdato:09.11.2016 Arkivkode:U63 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 4410/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/430-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/KUID/DOLA Journalenhet:SEN

POSTLISTE. Lnr: 4410/13 Regdato: Arkivkode:A30 Saksnr: 13/430-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/KUID/DOLA Journalenhet:SEN Lnr: 9439/12 Regdato:21.05.2013 Arkivkode:403 Saksnr: 10/720-19 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/FOM/FHAL Navn: Verneombud bolittjenesten Dok.beskr: SVAR - KLAGE PÅ GODKJENT TURNUS GJELDENDE FRA 19.11.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9024/13 Regdato:19.09.2013 Arkivkode:611 D11 &53 Saksnr: 12/1103-12 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Bjørn Handehard PRAKTISKE FORHOLD RUNDT FESTEKONTRAKT MELLOM SKAUN KOMMUNE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.08.2013-11.08.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.08.2013-11.08.2013 Lnr: 2083/13 Regdato:05.08.2013 Arkivkode:440 &58 Saksnr: 13/545-5 Dok.type: /I Gradering: Dok.beskr: OPPFØLGING AV TILSYN -VEDTAK OM TVANGSMULKT - 2013 / 10661 SENTRALADMINISTRASJON Lnr: 2084/13 Regdato:05.08.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 258/16 Regdato:08.02.2016 Arkivkode:A24 *** Saksnr: 16/84-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM/RÅDM/PERS Navn: ************************************************************ Dok.beskr: SAKYNDIG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Jun 23 12:00:00 CEST Sun Jun 25 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMIS Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Jun 23 12:00:00 CEST Sun Jun 25 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMIS Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Jun 23 12:00:00 CEST 2017 - Sun Jun 25 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMIS Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 3839/17 Regdato:23.06.2017 Arkivkode:GARD 11/1

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Lnr: 1363/16 Regdato:14.04.2016 Arkivkode:A22 Saksnr: 16/240-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RM/RMPS/GMG Hallvard Ligård Dok.beskr: SØKNAD OM TILDELING AV PLASS VED SFO PLASSEN SKOLE 2016/2017 HÅKON LIGÅRD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2157/16 Regdato:01.08.2016 Arkivkode:252 Saksnr: 16/429-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/SERV/SEB Navn: Statens Kartverk Dok.beskr: HEFTELSESANMERKING- PANTEATTEST Lnr: 2158/16 Regdato:02.08.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 4019/16 Regdato:21.11.2016 Arkivkode:GNR 56/9 Saksnr: 15/326-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//MAB SEN Are-anlegg Dok.beskr: SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT GNR. 56, BNR. 9 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 08.11. 12.11.2012 Lnr: 15530/12 Regdato:08.11.2012 Arkivkode:L12 Saksnr: 12/2872-2 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Øverby Takst

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3204/16 Regdato:23.09.2016 Arkivkode:GNR 63/1 Saksnr: 16/433-1 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Yngvar Gretland Dok.beskr: FRAKOBLING AV UTVENDIG NEDGRAVD TANK FOR FYRINGSOLJE GNR 63 BNR

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 904/16 Regdato:30.03.2016 Arkivkode:K23 *** Saksnr: 15/226-4 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/UTV/ANNHAL Journalenhet: ** Dok.beskr: BEFARING VEDRØRENDE FORSØPLING OG ULOVLIG LAGRING AV

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 22. september 2015 Saksnr: 15/410-10 Dok.type: /I Lnr: 6862/15 Regdato:22.09.2015 Arkivkode:EIEN 47/5-6 Navn: Karin Rugsveen Dok.beskr: UTTALELSE FRA VERNEOMBUDET Saksnr: 15/1505-1

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Jan 13 12:00:00 CET Sun Jan 15 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMRM Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Jan 13 12:00:00 CET Sun Jan 15 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMRM Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Jan 13 12:00:00 CET 2017 - Sun Jan 15 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: RM/RMRM Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 1835/16 Regdato:13.01.2017 Arkivkode:PERS Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I Postliste 18. november 2014 Saksnr: 14/1286-18 Dok.type: /U Lnr: 7651/14 Regdato:18.11.2014 Arkivkode:411 Saksb: RAA/EKS/SGR Journalenhet:HOV Navn: Geale de Vries Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 3750/16 Regdato:29.04.2016 Arkivkode:410 Saksnr: 16/285-16 Dok.type: /U Gradering:25 Off.l 25 Saksb: RÅD/PERS/SINI Journalenhet: Navn: Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM TEKNISK SJEF Lnr: 3751/16

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 - Wed Nov 09 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 6603/15 Regdato:09.11.2016 Arkivkode:PLA 201502 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Gunhild Bakken Navn: Unni Njøs Evensen Navn: Jo Gardar Storhaug Navn: Arne Strypet Navn: Amund Leren

POSTLISTE Navn: Gunhild Bakken Navn: Unni Njøs Evensen Navn: Jo Gardar Storhaug Navn: Arne Strypet Navn: Amund Leren POSTLISTE Dokumenter registrert: Wed Feb 08 12:00:00 CET 2017 - Wed Feb 08 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: SA/POF Dokumenttype: [BEH/DS, DOK/I, DOK/U] Journalenhet: Lnr: 716/17 Regdato:08.02.2017 Arkivkode:416

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 3430/12 Regdato: Arkivkode:655 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 3430/12 Regdato: Arkivkode:655 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CKSH Journalenhet: Lnr: 3273/12 Regdato:27.04.2012 Arkivkode:V13 Saksnr: 11/562-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/AKKL Dok.beskr: MANUELL UTBETALING - OPPSTART GROVFORSALG PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET GNR 8

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 29 12:00:00 CET Tue Nov 29 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 29 12:00:00 CET Tue Nov 29 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Tue Nov 29 12:00:00 CET 2016 - Tue Nov 29 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 20410/16 Regdato:29.11.2016 Arkivkode:411 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3982/13 Regdato:16.08.2013 Arkivkode:K46 Saksnr: 13/1493-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Ole Fredrik Anker - Rasch BESTANDSPLAN FOR ANKERFJELLA ELGVALD 2013-2016 Lnr: 3983/13 Regdato:16.08.2013

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:SEN Dok.

POSTLISTE. Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:SEN Dok. Lnr: 55/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:033 C1 Saksnr: 12/336-10 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: SØRREISA UNGDOMSRÅD Lnr: 56/13 Regdato:04.01.2013 Arkivkode:490 Saksnr: 13/12-1 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Dec 05 12:00:00 CET Mon Dec 05 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon Dec 05 12:00:00 CET Mon Dec 05 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon Dec 05 12:00:00 CET 2016 - Mon Dec 05 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: LAMI/LAMI Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 20496/16 Regdato:05.12.2016 Arkivkode:GAR **********

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Saksnr: 15/588-14 Dok.type: /I Gradering: Navn: Ana pajic Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING - KONSULENT ØKONOMI/SKATT Lnr: 2854/15 Regdato:26.10.2015 Arkivkode:252 Saksnr: 14/851-6 Dok.type: /I Gradering:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 26.04. 30.04.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 26.04. 30.04.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 26.04. 30.04.2016 ************ Lnr: 5812/16 Regdato:26.04.2016 Arkivkode:231 *** Saksnr: 16/730-1 Dok.type: /I Gradering: Offl 13 Saksb: SKOL//OHR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 170/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:223 Saksnr: 14/602-2 Dok.type: /U Gradering: Gatejuristen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL GATEJURISTENS ETABLERING AV SATELLITTEN I ØSTFOLD Lnr: 288/15 Regdato:02.02.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3448/14 Regdato:24.02.2015 Arkivkode:217 Saksnr: 14/765-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Kontrollutvalgan IS Dok.beskr: FORVALTNINGSREVISJON INTERN KONTROLL Lnr: 493/15 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:GNR

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 30. 31. desember 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2778/14 Regdato:11.12.2015 Arkivkode:GNR 63/2 fnr 9 Saksnr: 14/313-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Norra Dals Brunnsborrning Dok.beskr: TILLATELSE TIL BRØNNBORING FOR DRIKKEVANNSFORSYNING

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7525/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 11/34-73 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 6388/10 Regdato:19.10.2011 Arkivkode:033 &17 Saksnr: 10/575-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Dok.beskr: MØTEPLAN 2011 - HOVEDDOKUMENT Lnr: 7517/11 Regdato:19.10.2011 Arkivkode Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Nov 18 12:00:00 CET Sun Nov 20 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Nov 18 12:00:00 CET Sun Nov 20 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Nov 18 12:00:00 CET 2016 - Sun Nov 20 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMAB Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 7938/16 Regdato:18.11.2016 Arkivkode:033 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 4055/16 Regdato:06.05.2016 Arkivkode:141 U43 Saksnr: 15/281-25 Dok.type: /I Gradering: Navn: Bø Kystlag Dok.beskr: HØRINGSUTTALELSE FRA BØ KYSTLAG VEDRØRENDE OPPDRETTSLOKALITET VED GAUKVÆRØYA Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.06.2014-26.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1911/14 Regdato:26.06.2014 Saksnr: 14/434-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/RÅD/WH Foreninga ArtiJuli Dok.beskr: SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I FORB. MED ARTIJULI 2014 Lnr: 1954/14 Regdato:26.06.2014

Detaljer

Gradering: Saksb: BHD//AGS Journalenhet: Navn: Trigonor Dok.beskr: ANGÅENDE LEKEPLASSUTSTYR RAKKESTAD KOMMUNE

Gradering: Saksb: BHD//AGS Journalenhet: Navn: Trigonor Dok.beskr: ANGÅENDE LEKEPLASSUTSTYR RAKKESTAD KOMMUNE POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 09.08. 10.08.2016 ************ Lnr: 10786/16 Regdato:09.08.2016 Arkivkode:411 *** Saksnr: 16/2522-2 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************* Navn: Navn: Lynn Edwards Nord Navn: Erlend Olsen Navn: Lill-Grethe L. Evenmo

POSTLISTE Navn: ************************************* Navn: Navn: Lynn Edwards Nord Navn: Erlend Olsen Navn: Lill-Grethe L. Evenmo Lnr: 3761/13 Regdato:13.05.2013 Arkivkode:NAVN Saksnr: 09/12-32 Dok.type: /N Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/FOM/EGSØ ************************************* Dok.beskr: REFERAT FRA SAMTALE 19.04.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1531/15 Regdato:09.06.2015 Arkivkode:D35 Saksnr: 13/461-29 Dok.type: /U Gradering: Inger H. Dalheim Dok.beskr: KLAGE PÅ BYGGING AV BALLBINGE Lnr: 1654/15 Regdato:10.06.2015 Arkivkode:411 Saksnr: 15/178-14

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1577/16 Regdato:29.04.2016 Arkivkode:L83 Saksnr: 15/525-15 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//MGU SEN Statens kartverk Tinglysning Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Lnr: 1580/16 Regdato:25.04.2016

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon May 08 12:00:00 CEST Mon May 08 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: HBO/ Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mon May 08 12:00:00 CEST Mon May 08 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: HBO/ Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Mon May 08 12:00:00 CEST 2017 - Mon May 08 12:00:00 CEST 2017 Avdeling/Seksjon: HBO/ Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 1503/16 Regdato:08.05.2017 Arkivkode:103 Saksnr: 15/1532-2

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 5305/16 Regdato:14.11.2016 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 06/1470-20 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Steigen kommune REFERAT DRØFTINGSMØTE****************************

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 - Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 20501/16 Regdato:15.12.2016 Arkivkode:064 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2467/16 Regdato:14.09.2016 Arkivkode:A02 *** Saksnr: 14/58-10 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/OPPV/UNNDEG Journalenhet: ** Dok.beskr: ETTERLYSER SVAR Lnr: 2471/16 Regdato:12.09.2016 Arkivkode:411

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Lnr: 538/13 Regdato:11.03.2013 Arkivkode:M10 Saksnr: 13/190-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/DRIFT/JAF Journalenhet: Navn: Mattilsynet Dok.beskr: RESERVE VANNFORSYNING I BERLEVÅG Lnr: 539/13 Regdato:11.03.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Oct 28 12:00:00 CEST Fri Oct 28 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Fri Oct 28 12:00:00 CEST Fri Oct 28 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Fri Oct 28 12:00:00 CEST 2016 - Fri Oct 28 12:00:00 CEST 2016 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 17230/16 Regdato:28.10.2016 Arkivkode:252 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Jan 10 12:00:00 CET Tue Jan 10 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Jan 10 12:00:00 CET Tue Jan 10 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Tue Jan 10 12:00:00 CET 2017 - Tue Jan 10 12:00:00 CET 2017 Avdeling/Seksjon: PBG/PBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 494/17 Regdato:10.01.2017 Arkivkode:033 Q80 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 20.11. 24.11.2014 ************ Lnr: 14894/14 Regdato:20.11.2014 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/76-34 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 - Thu Dec 15 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMPBG Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 8182/16 Regdato:15.12.2016 Arkivkode:PERS Nilsen,

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10894/12 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:252 *** Saksnr: 12/1690-6 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 INNVILGET - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 11000/12 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:613 X44

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 5525/16 Regdato:14.06.2016 Arkivkode:232 Saksnr: 16/682-2 Dok.type: /U Gradering:13 Off.l. 13 Dok.beskr: SVAR - KLAGE PÅ VERDIBEREGNING ********** Lnr: 5526/16 Regdato:14.06.2016 Arkivkode:232 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 5415/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 03/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HO/EJLS Journalenhet:PER

POSTLISTE. Lnr: 5415/13 Regdato: Arkivkode:NAVN Saksnr: 03/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/HO/EJLS Journalenhet:PER Lnr: 3061/13 Regdato:14.06.2013 Arkivkode:U60 *** Saksnr: 13/43-7 Dok.type: /N Gradering:14 Ofl 14 Saksb: RÅD/STAB/EAKE SEN Dok.beskr: PROTOKOLL FOR ANSKAFFELSER UNDER 100 000 KRONER Lnr: 5413/13 Regdato:14.06.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Journalenhet: Lnr: 8339/06 Regdato:01.08.2006 Arkivkode:RP Saksnr: 04/693-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HK/KNL/OAN R Sodin skole Dok.beskr: MOT I SKOLE HØSTEN 2006 INFORMASJON TIL KONTAKTLÆRERE Lnr: 8662/06 Regdato:01.08.2006

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Lnr: 16983/16 Regdato:05.10.2016 Arkivkode:GID 44/615 Saksnr: 16/2209-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PBG/PBG/BMB HOV Støholen entreprenør as Dok.beskr: OPPFØRING AV NYTT GARDEROBEANLEGG PÅ NYTRØMOEN

Detaljer

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet:

POSTLISTE - STEIGEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Dokumenttype: DOK I, DOK U Avdeling/Seksjon: / Journalenhet: SIDE 1 Lnr: 3775/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN Magnussen Mailen Saksnr: 16/327-5 Dok.type: /U Gradering: Mailen Magnussen MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE FORLENGELSE Lnr: 3777/16 Regdato:11.07.2016 Arkivkode:NAVN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2600/16 Regdato:03.10.2016 Arkivkode:S00 Saksnr: 16/713-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: SAE Vind Dok.beskr: LAUKVIKDALSFJELLET VINDKRAFTVERK I BERLEVÅG KOMMUNE MELDING OM AT PROSJEKT AVSLUTTES Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 08 12:00:00 CET Tue Nov 08 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Tue Nov 08 12:00:00 CET Tue Nov 08 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet: POSTLISTE Dokumenter registrert: Tue Nov 08 12:00:00 CET 2016 - Tue Nov 08 12:00:00 CET 2016 Avdeling/Seksjon: RM/RMSE Dokumenttype: Journalenhet: Lnr: 538/15 Regdato:08.11.2016 Arkivkode:GID 23/189 Saksnr:

Detaljer