Omdømmeundersøkelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmeundersøkelse 2012"

Transkript

1 Omdømmeundersøkelse 2012 Kvantitativ telefonundersøkelse og kvalitative dybdeintervjuer Gjennomført for Fellesorganisasjonen Oktober-november 2012 FOs landsstyremøte Oslo, 10. desember 2012 Henrik Høidahl

2 FOs omdømmeundersøkelse Prosjektbeskrivelse Bakgrunn Utvalgets sammensetning Kvalitative dybdeintervjuer Rapportens oppbygning (går ikke i detalj her): Kvantitativ telefonundersøkelse Kjennskap og kontakt Beskrivelser Virksomhetsområder Budskap Arbeid i kommunen Profil Inntrykk av FO Hoveddel 1: - Tre fortellinger om FO Hoveddel 2: Interessenter Arbeidstakerorganisasjoner Byråkrater Arbeidsgiverorganisasjoner Politikere Journalister 2

3 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgrupper Antall intervju Feilmargin Fellesorganisasjonen (FO) Hilde Martine Hernes Omdømmeundersøkelse Kvantitativ telefonundersøkelse og kvalitative dybdeintervjuer Telefonundersøkelse: Rådmenn/bydelsdirektører, virksomhets-/avdelings-/enhetsledere, tjenestestedsledere i norske kommuner med kjennskap til Fellesorganisasjonens arbeidsområde Dybdeintervjuer: Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, byråkrater, politikere, journalister Telefonundersøkelse: 350 Dybdeintervjuer: 12 Resultatene i den kvantitative telefonundersøkelsen må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,3 5,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større Gjennomføring Oktober-november 2012 Ansv konsulent Opinion Perduco Henrik Høidahl, Politikk og samfunn, prosjektleder, tlf Sara Thorvik Andersson, Kvalitativ avdeling, moderator, tlf Opinion Perduco er Norges største frittstående markedsanalysebyrå. Vi gjennomfører alle typer markedsanalyser og tilbyr undersøkelser over hele verden gjennom Global Network for Research. 3

4 Bakgrunn Synspunkter på profil Synspunkter på verdier FOs omdømme Synspunkter på virksomhetsområder Synspunkter på budskap som kommuniseres 4

5 Begrepsapparat Identitet: Et internt orientert kjernebegrep som sier noe om profilen og verdiene som kommuniseres av en organisasjon. Hvem og hva vi er, hvorfor virksomheten eksisterer, organisasjonens misjon. Image: Det umiddelbare inntrykket omgivelsene har av organisasjonen, noe som i sin tur danner grunnlaget for omdømmet. Omdømme: Omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid. Det er hva omverdenen eller interessentene virkelig mener om virksomheten. En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men et omdømme er noe en gjør seg fortjent til, ikke kan påberope seg. Et omdømme følger først og fremst av relasjoner, og relasjoner følger av kommunikasjon og atferd. Kilde: Peggy Simic Brønn og Øyvind Ihlen, "Åpen eller innadvendt - Omdømmebygging for organisasjoner" (2009) 5

6 Utvalget Telefonundersøkelsen: Utvalgets sammensetning Funksjonstype i kommunen som er trukket tilfeldig: ADM. - LEDELSE Bydelsdirektør Rådmann HELSE Helsesjef Psykisk helseleder OPPVEKST OG LÆRING Oppvekstleder PLEIE OG OMSORG Bosenterleder Inst.basert omsorgsleder Leder funksjonshemmede Leder funksjonshemmede (PU) Leder hjemmebasert omsorg Pleie-/omsorgssjef Rehabiliteringsleder SOSIAL OG FAMILIE Leder Nav Leder barnevern Leder flyktningtjeneste Leder rusomsorg Leder sosialtjenester 6

7 Utvalget Telefonundersøkelsen: Utvalgets sammensetning (n=350) Tilhører du selv en av de yrkesgruppene FO organiserer? Stilling Arbeidsområde Ja (n=144) 58% Virksomhets- /avdelings- /enhetsleder (n=239) 68% Pleie/omsorg (n=161) 46% Rådmann/ bydelsdirektør (n=48) 14% Allment (n=49) 14% Nei (n=203) 41% Sosial (NAV) (n=46) 13% Tjenestestedsleder (n=27) 8% Barnevern (n=43) 12% Vet ikke (n=3) 1% Annet (n=36) 10% Annet (n=51) 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 Utvalget Dybdeintervjuene: Utvalgets sammensetning Vi har intervjuet 12 representanter i FOs omgivelser innenfor følgende segmenter: Arbeidstakerorganisasjoner Byråkrater Arbeidsgiverorganisasjoner Politikere Journalister Kvalitative intervjuer gir innsikt og kunnskap om meningsmangfoldet blant respondentene som er intervjuet ikke utbredelse eller omfang Men: Det kvalitative datamaterialet her vitner om at inntrykket av FO gjelder på tvers av ulike interessegrupper, noe som gir oss en viss trygghet rundt funnene Spørsmål i intervjuguiden: Assosiasjoner til FO Saksfelt en forbinder med FO Hovedbudskap Verdigrunnlag FO i media FOs synlighet i offentligheten Hva FO profilerer seg på Troverdighet og legitimitet Kontakt med og relasjon til FO FO som samarbeidspartner og innspiller Inntrykk av indre forhold i FO FOs plass i LO 8

9 Undersøkelsen

10 Kjennskap Tre av fire i målgruppen forbinder yrkesgruppene med FO 1. Hvilken arbeidstakerorganisasjon forbinder du med yrkesgruppene barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere? UHJULPET n=350 Fellesorganisasjonen (FO) 73% Andre 16% Av disse svarer 38 % Fagforbundet, 27 % Delta, 13 % Akademikerne, mens KS, LO, Unio, Utdanningsforbundet og YS også nevnes Vet ikke 11% Kjennskap Kjenner litt til Ganske godt kjent Svært godt kjent FO 56 % 83 % 92 % Andre 25 % 11 % 5 % Vet ikke 19 % 5 % 3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 Kjennskap 56 % kjenner FO svært godt eller ganske godt 2. Kjenner du til arbeidstakerorganisasjonen Fellesorganisasjonen (FO)? HJULPET n=350 Svært godt kjent 18% De som svarte «Nei, helt ukjent» og «Bare kjent ved navn» er ikke kvalifisert til å være med i undersøkelsen Ganske godt kjent 38% Hver respondent har selv vurdert kjennskaps-/kunnskapsnivå og definert hva de legger i «svært godt», «ganske godt» og «kjenner litt til». Kjenner litt til 44% Arbeidsfelt Kjenner litt til Ganske godt kjent Svært godt kjent Pleie/omsorg 41 % 41 % 18 % Barnevern 39 % 49 % 12 % Sosial (NAV) 50 % 29 % 21 % Allment 39 % 46 % 15 % Annet 33 % 49 % 19 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 Kontakt Syv av ti oppgir å ha hatt kontakt med FOs tillitsvalgte i løpet av det siste året 3. Har du hatt kontakt med Fellesorganisasjonens tillitsvalgte i løpet av det siste året? n=350 Ja 70% Nei 30% Kjennskap Ja Nei Kjenner litt til 54 % 46% Ganske godt kjent 79 % 21 % Svært godt kjent 91 % 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 Beskrivelser Synlig og slagkraftig er beskrivelsene som får lavest score 4. Nå skal jeg lese opp noen bekrivelser og for hver av disse ønsker jeg å vite om du synes den passer svært godt, ganske godt, mindre godt eller dårlig på Fellesorganisasjonen. Svært godt Ganske godt Mindre godt Dårlig Vet ikke n=350 Topp 2 Relevant 28% 53% 11% 7% 81 % Engasjert 28% 51% 13% 4% 3% 79 % Samarbeidsorientert 26% 49% 12% 1% 12% 75 % Tillitvekkende 23% 58% 13% 2% 4% 81 % Viser samfunnsansvar 21% 56% 12% 1% 10% 77 % Kompetent 21% 57% 13% 9% 78 % Synlig 11% 38% 42% 8% 1% 49 % Slagkraftig 7% 42% 39% 7% 5% 49 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 13

14 Beskrivelser Beskrivelser krysset med kjennskap til FO 4. Nå skal jeg lese opp noen bekrivelser og for hver av disse ønsker jeg å vite om du synes den passer svært godt, ganske godt, mindre godt eller dårlig på Fellesorganisasjonen. Kjenner du til Fellesorganisasjonen? Kjenner litt til Ganske godt kjent Svært godt kjent Beskrivelse: BASE Passer svært godt 19 % 26 % 53 % Passer ganske godt 57 % 56 % 39 % Relevant Passer mindre godt 12 % 12 % 8 % Passer dårlig 0 % 1 % 0 % Vet ikke 12 % 5 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Passer svært godt 22 % 26 % 50 % Passer ganske godt 56 % 53 % 38 % Engasjert Passer mindre godt 11 % 17 % 13 % Passer dårlig 5 % 5 % 0 % Vet ikke 7 % 1 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Samarbeidsorientert Tillitvekkende Passer svært godt 17 % 26 % 48 % Passer ganske godt 55 % 49 % 38 % Passer mindre godt 12 % 11 % 11 % Passer dårlig 1 % 1 % 0 % Vet ikke 15 % 14 % 3 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Passer svært godt 14 % 23 % 47 % Passer ganske godt 67 % 54 % 42 % Passer mindre godt 10 % 17 % 9 % Passer dårlig 3 % 2 % 0 % Vet ikke 6 % 3 % 2 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Kjenner du til Fellesorganisasjonen? Kjenner litt Ganske godt Svært godt til kjent kjent Beskrivelse: BASE Viser samfunnsansvar Kompetent Synlig Slagkraftig Passer svært godt 14 % 21 % 38 % Passer ganske godt 58 % 56 % 52 % Passer mindre godt 14 % 14 % 3 % Passer dårlig 1 % 3 % 0 % Vet ikke 14 % 7 % 8 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Passer svært godt 12 % 20 % 45 % Passer ganske godt 63 % 56 % 45 % Passer mindre godt 11 % 17 % 8 % Passer dårlig 0 % 1 % 0 % Vet ikke 13 % 7 % 2 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Passer svært godt 10 % 10 % 14 % Passer ganske godt 35 % 35 % 52 % Passer mindre godt 42 % 48 % 28 % Passer dårlig 10 % 8 % 6 % Vet ikke 3 % 0 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Passer svært godt 6 % 7 % 13 % Passer ganske godt 44 % 39 % 45 % Passer mindre godt 36 % 44 % 36 % Passer dårlig 5 % 8 % 6 % Vet ikke 9 % 2 % 0 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 14

15 Beskrivelser Dybdeintervjuene: FO oppfattes som svært kompetente og i mindre grad handlekraftige og proaktive Verdi/kjennetegn Ja/nei Kommentar Kompetente/faglig dyktige Tar samfunnsansvar Samarbeidsorienterte Tillitvekkende / troverdig Handlekraftige Proaktive/framtidsrettet Alltid godt forberedt, leverer solide innspill, gode argumenter, velvillige når forespurt, faglig svært kompetente på sine områder. Har enorm sosial samvittighet. Synliggjør grupper som ikke har en stemme i det offentlige. Har et godt samarbeid med brukerorganisasjonene. Utviser stor yrkesstolthet. Verner om kompetansen til og metodene til profesjonene Oppfattes som åpne, villige og initiativrike. Leverer gode innspill til diskusjon. Presise i saksfremstillinger. Kan tidvis oppfattes som fastlåste der de møter motstand. Svært tillitvekkende når FO snakker på vegne av brukergrupper. Troverdige fordi de har kunnskap og kjennskap. Verdt å lytte til. Ikke like troverdige der de fremmer ren fagorientering og profesjon. Handlekraft i betydningen stort gjennomslag assosieres ikke med FO. Assosieres med handlekraft i betydningen en aktiv organisasjon som kommer med innspill, forslag. Mangler de brede, helhetlige samfunnsløsningene. Kan tvert imot heller bli tradisjonelle og fastlåste framfor å se løsninger for framtiden. 15

16 Beskrivelser Fra dybdeintervjuene De har en legitim stemme på vegne av de som ikke har mulighet til å være talspersoner selv, sosialklienter, barnevernsbarn eller psykisk utviklingshemmede. Og når de snakker for dem så opplever jeg at de har mye innsikt og er svært troverdige personer Det er mange flinke folk der. Det er gode saksfremstillinger, gode begrunnelser, gode forslag. Sånn sett holder FO mål, men de må komme ut med det mye mer Media Forvaltning De presenterer seg ikke som en fremtidsrettet størrelse som kommer med de nye ideene. Det er krevende å si at de kan, det er i grunn ingen som kommer med løsninger på de vanskelige tingene, ikke på politisk nivå. Vi er inne i en fase med såpass store utfordringer at alle klør seg i hodet. Men det er klart at FO kunne ha vært synligere som samfunnsaktør Forvaltning 16

17 Virksomhetsområder Virksomhetsområdet «arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår» passer best på FOs virksomhet 5. Nå skal jeg lese opp noen virksomhetsområder og for hver av disse ønsker jeg å vite om du synes den passer svært godt, ganske godt, mindre godt eller dårlig på Fellesorganisasjonens virksomhet. Svært godt Ganske godt Mindre godt Dårlig Vet ikke n=350 Topp 2 Arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår 29% 51% 13% 2% 5% 80 % Arbeider for og fremme medlemmenes faglige og etiske standard 19% 52% 17% 2% 10% 71 % Arbeider for en stadig utvikling av yrkesfagene og utdanningene 14% 44% 21% 3% 17% 58 % Synliggjør på en god måte kompetansen til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere 10% 49% 27% 5% 9% 59 % Bidrar til å sette relevante utfordringer for det helse- og sosialpolitiske feltet på dagsorden 10% 44% 31% 4% 11% 54 % Er en pådriver i helse- og sosialpolitikk 11% 36% 34% 7% 11% 47 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 17

18 Budskap Relativt høy grad av gjennomslag for budskap 6. I hvilken grad oppfatter du at Fellesorganisasjonen kommuniserer følgende budskap til samfunnet; i svært stor grad, i ganske stor grad, i ganske liten grad i svært liten grad, i verken stor eller liten grad? I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke n=350 Topp 2 Fellesorganisasjonenes yrkesgrupper er en helt nødvendig del av velferdsstaten 41% 29% 17% 7% 6% 1% 70 % Fellesorganisasjonenes yrkesgrupper innehar en spesiell og nødvendig kompetanse 33% 36% 17% 9% 3% 2% 69 % Fellesorganisasjonenes yrkesgrupper fortjener bedre lønns- og arbeidsforhold 29% 32% 23% 9% 3% 4% 61 % Fellesorganisasjonenes yrkesgrupper gjør en god jobb 25% 43% 19% 7% 3% 3% 68 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 18

19 Budskap Dybdeintervjuene: FOs hovedbudskap Profesjonsfaglige spørsmål FO assosieres sterkt med profesjonene - på godt og vondt Mangel på hovedbudskap på grunn av innbyrdes uenigheter mellom profesjonene? (Praksisrettet) utdanning Betydning av kompetanse og høyere utdannelse. Muligheter for master- og videreutdanning Yrkesgruppenes nøkkelkompetanse, faglig autonomi Profesjonenes spisskompetanse De sliter med identiteten. De tre profesjonene har ikke helt kommet frem til en måte å være sammen på som alle er vel forlikt om. Her er det litt sånn at en er veldig opptatt av sin egen profesjonsidentitet og litt på bekostning av forbundets felles identitet Jeg oppfatter at det er barn og barnevern de er opptatt av. Der er de for så vidt gode talsmenn. De har en enorm kunnskap der. De har også gode forslag til løsninger der. Men man sitter igjen med inntrykket at de snakker om profesjon selv når de snakker om barna, ikke en sosial-politisk kontekst Media Arbeidstakerorganisasjon 19

20 Budskap Dybdeintervjuene: FOs hovedbudskap Helse- og sosialpolitiske spørsmål Å løse oppgaver innenfor det offentlige, beholde de offentlige tilbudene Barnevern og barns velferd Profilere de vanskeligstilte, fattigdom, økende fattigdom blant barn i Norge Samarbeid med brukerorganisasjonene Velferdsmeldingen Utdanning for velferd Stat/kommune-spørsmålet Lønns- og arbeidsvilkår At FOs grupper skal få betalt for kompetansen de har fått gjennom høyere utdanning Likelønn og til dels lavtlønnspolitikk. Løfte bunnlinjen i medlemsmassen, 20

21 Arbeid i kommunen Arbeidet med å «stille opp for medlemmene sine» knyttes i størst grad til de forhold FO jobber for i kommunen 7. I hvilken grad opplever du at Fellesorganisasjonen jobber for følgende forhold i kommunen; i svært stor grad, i ganske stor grad, i ganske liten grad i svært liten grad, i verken stor eller liten grad? I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke n=350 Topp 2 Stiller opp for medlemmene sine 26% 42% 15% 5% 4% 8% 68 % Samarbeider med andre fagforeninger i kommunen 12% 36% 27% 11% 4% 10% 48 % Er delaktige, og aktive, i formelle fora i kommunen 8% 28% 28% 21% 10% 5% 36 % Er oppdatert på aktuelle saker i kommunen 7% 31% 31% 13% 6% 11% 38 % Forteller politikere og byråkrater og andre beslutningstakere i kommunen hva de mener om spesifikke, konkrete saker 5% 17% 30% 27% 13% 8% 22 % Bidrar til å skape arenaer for dialog om politiske spørsmål 2% 17% 34% 26% 13% 8% 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 21

22 Profil Det er flere som er uenig enn enig i at tillitsvalgte og politiske ledelse engasjerer seg/er synlig i samfunnsdebatten 8. Er du enig eller uenig i følgende påstander om Fellesorganisasjonens profil i samfunn: Helt enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig Vet ikke n=350 Topp 2 Bunn 2 De tillitsvalgte i den enkelte kommune engasjerer seg i samfunnsdebatten 5% 23% 34% 23% 11% 5% 28 % 34 % Fellesorganisasjonens politiske ledelse er synlig i samfunnsdebatten 3% 19% 34% 26% 12% 6% 22 % 38 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 22

23 Profil Medlemsundersøkelsen oktober-november 2011, n=563 Vurdering av FOs profil i samfunnet Helt enig Noe enig Både og Noe uenig Helt uenig n=563 Topp 2 Bunn 2 De tillitsvalgte i den enkelte kommune engasjerer seg i samfunnsdebatten 11% 19% 34% 21% 14% 30 % 35 % Fellesorganisasjonens politiske ledelse er i dag synlig i samfunnsdebatten 6% 19% 38% 24% 13% 25 % 37 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23

24 Profil FOs profil i samfunnet krysset med kjennskap til FO 8. Er du enig eller uenig i følgende påstander om Fellesorganisasjonens profil i samfunnet: Kjenner du til Fellesorganisasjonen? Kjenner litt til Ganske godt kjent Svært godt kjent FOs profil i samfunnet: BASE De tillitsvalgte i den enkelte kommune engasjerer seg i samfunnsdebatten Fellesorganisasjonens politiske ledelse er synlig i samfunnsdebatten Helt uenig 7 % 12 % 17 % Ganske uenig 24 % 23 % 23 % Verken eller 34 % 38 % 25 % Ganske enig 24 % 20 % 27 % Helt enig 7 % 5 % 5 % Vet ikke 6 % 4 % 3 % TOTAL 100 % 100 % 100 % Helt uenig 9 % 17 % 11 % Ganske uenig 26 % 29 % 22 % Verken eller 34 % 32 % 38 % Ganske enig 18 % 14 % 28 % Helt enig 4 % 5 % 0 % Vet ikke 8 % 5 % 2 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 24

25 Profil Dybdeintervjuene: FOs profil i samfunnet Det tegnes et bilde av en organisasjon som var mer synlig før Ingen opplever FO som i front på noen relevante saksområder og samfunnsdebatter FO oppfattes særlig som fraværende i offentligheten og riksmedia Respondentene kan ikke huske å ha sett debattinnlegg, kronikker og reportasjer der FO fronter sine standpunkt Mange oppfatter at interne konflikter har stjålet mye ressurser av FO og har gjort dem mindre synlige i offentligheten og i saker som er viktige for organisasjonen Vanligvis når det er konflikter så løser en det uten at det vises eksternt i så stor grad. Sånn sett er ikke dette spesielt vanlig. Jeg mistenker at det svekker dem. De blir mindre i stand til å jobbe målrettet for å få frem det de gjør. De har vært sjeldnere på banen i spørsmål, vært mindre profilert den siste tida enn før Media 25

26 Totalinntrykk 53 % har et godt inntrykk av FO, 11 % har et dårlig inntrykk 9. Hvilket totalinntrykk har du av Fellesorganisasjonen, har du et svært godt inntrykk, et ganske godt inntrykk, ganske dårlig inntrykk, svært dårlig inntrykk, verken godt eller dårlig? n=350 Svært godt inntrykk 7% Ganske godt inntrykk 46% Verken eller 35% Ganske dårlig inntrykk Svært dårlig inntrykk Vet ikke 3% 1% 8% Kjenner litt til Kjenner du til FO? Ganske godt kjent Svært godt kjent Svært godt inntrykk 4 % 5 % 17 % Ganske godt inntrykk 43 % 51 % 41 % Verken eller 43 % 29 % 31 % Ganske dårlig inntrykk 6 % 11 % 8 % Svært dårlig inntrykk 3 % 4 % 0 % Vet ikke 1 % 1 % 3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Inntrykk av FO (åpent) Manglende synlighet lokalt og nasjonalt nevnes av mange 10. Hvilket inntrykk har du av Fellesorganisasjonen? (ÅPENT SPØRSMÅL) 232 av 350 respondenter har svart For små/lite synlig Generelt godt inntrykk Ikke stor/god/aktiv/synlig nok lokalt 17% 23% 38% Intervjuer har notert svarene. Svarene er kodet i etterkant av markedsanalytiker for å kunne illustrere funn grafisk. Summen av prosenttallene blir mer enn 100 % siden flere respondenter har gitt flere kommentarer, som i sin tur er kodet inn i ulike kategorier. Gjør en god jobb/tar vare på medlemmene 16% For opptatte av lønnsforhold/for lite lederorientert 6% Engasjert/aktiv 6% Annet 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

28 Hovedfunn oppsummert

29 Hovedfunn Tre hovedfortellinger om FO IDENTITET SYNLIGHET RELASJON HOVEDFUNN: Et sterkt, kompetent og tillitvekkende - men til tider fragmentarisk profesjonsforbund - med perspektiver som kunne handlet mer om fellesskapsløsninger HOVEDFUNN: En organisasjon som kunne vært mer synlig i offentligheten, og som har en rettmessig plass som talsperson for en rekke viktige perspektiver, saker, grupper og interesseområder HOVEDFUNN: En aktiv, åpen, troverdig og initiativrik samarbeidspartner som har mer å gå på Små i LO-sammenheng, i skyggen av Fagforbundet, men bidrar positivt til LOs «image» SPØRSMÅL I INTERVJUGUIDEN: Assosiasjoner til FO Saksfelt en forbinder med FO Hovedbudskap Verdigrunnlag SPØRSMÅL I INTERVJUGUIDEN: FO i media FOs synlighet i offentligheten Hva FO profilerer seg på Troverdighet og legitimitet SPØRSMÅL I INTERVJUGUIDEN: Kontakt med og relasjon til FO FO som samarbeidspartner og innspiller Inntrykk av indre forhold i FO FOs plass i LO 29

30 Hovedfunn FOs svakheter eller utfordringer Lite synlig i offentligheten og i samfunnsdebatten Lite slagkraftig / handlekraftig L a v s c o r e Agendasetter på det helse- og sosialpolitiske feltet Evne til å skape arenaer for dialog om politiske spørsmål Evne til å fortelle beslutningstakere hva de mener om konkrete saker Pådriver i helse- og sosialpolitikken Negative følger av et sterkt profesjonsfokus liten grad av samhandling og tverrfaglighet fragmentarisk med flere stemmer mangel på fellesskapsløsninger og evne til å se helheten tidvis snevre, navlebeskuende, lite framtidsrettet 30

31 Hovedfunn FOs styrke 53 % Omgivelsene har stort sett et godt inntrykk av FO men rom for økning 11 % Få gir uttrykk for at de har et dårlig inntrykk av FO Blir lyttet til Har et sterkt og selvstendig verdisett Har en unik stemme når man snakker for utsatte grupper i samfunnet Målbærer standpunkter på vegne av langt flere enn egne medlemsgrupper Oppfattes som kompetent, relevant, engasjert, aktiv, tillitvekkende, troverdig, seriøs, grundig, samfunnsansvarlig og som en god innspiller, samarbeidspartner og initiativtaker Scorer høyt på arbeid for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeid for medlemmenes faglige og etiske standard å stille opp for medlemmene sine Gir LO bredde og troverdighet: fokus på høytutdannede, likelønn, kvinnedominerte yrker 31

32 Lykke til videre! Henrik Høidahl mob

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

FO anno FO 20 år i 2013 I velferdsstaten si frontlinje. FO Rogaland representantskap Elvane møtast

FO anno FO 20 år i 2013 I velferdsstaten si frontlinje. FO Rogaland representantskap Elvane møtast FELLESORGANISASJONEN FO anno 2015 FO Rogaland representantskap 25.11.2013 Ved Siv Opdahl organisasjonsutvalet i FO Geir Johannessen medlem av arbeidsutvalet og leiar av seksjon for vernepleiarar FO 20

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no Omdømmebygging Elin Kragset Vold Læringsmiljøprosjektet 09.05.2014 laeringsmiljosenteret.no Hvorfor temaet omdømme i Læringsmiljøprosjektet? Skoler med vedvarende høye mobbetall kan ha utviklet dårlig

Detaljer

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kartlegging av 10. klassingers utdannings- og yrkesvalg Telefonundersøkelse gjennomført for Kommunenes sentralforbund uke 4 Oslo, november 00 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt KS

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kontakt med media trussel eller mulighet?

Kontakt med media trussel eller mulighet? Kontakt med media trussel eller mulighet? NTFs tillitsvalgtkurs 2.- 3. februar 2015 Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef i NTF Informasjon Generell definisjon av informasjon: «Velformede data som gir

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Vindafjord og Etne Opinion AS April 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Vindafjord og Etne Kontaktperson

Detaljer

Netthets. Et arbeidsmiljøproblem. En rapport om netthets blant FOs medlemmer FO.NO FO.NO

Netthets. Et arbeidsmiljøproblem. En rapport om netthets blant FOs medlemmer FO.NO FO.NO Netthets Et arbeidsmiljøproblem FO.NO FO.NO En rapport om netthets blant FOs medlemmer Utgivelse: august 2017 1 Innhold 1 Innledning...4 1.1 Hva er netthets?...4 2 Hovedfunn...5 3 Metode...6 4 Resultater...7

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 Info Velkommen til denne undersøkelsen som gjennomføres av Opinion Perduco AS. Trykk på pilen under for å starte besvarelsen. spm1 [Randomized answerlist]

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning

Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning Utdanningsforbundet som samfunnsaktørpåvirkning / opinionsdanning Stillheten fra det norske skolevesen burde bekymre oss alle sammen. Kjersti Løken Stavrum (Aften-redaktør), 15.02.2011 s2 Utdanningsforbundets

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET VIDEREFØRING AV ARBEIDET

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET VIDEREFØRING AV ARBEIDET Det kunstfaglige fakultet, Arkivref.: 2015/23 Dato: 13.03.2015 Saksnr.: KF 08-15 SAK KF 08/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 13.03.15 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR DET KUNSTFAGLIGE

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer