Årsrapport / Annual report 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport / Annual report 2016"

Transkript

1 Årsrapport / Annual report 2016

2 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 28 Forskning og utvikling 30 Samfunnsansvar 32 Finansielle forhold 36 Resultatregnskap 38 Balanse 41 Kontantstrømanalyse 42 Regnskapsprinsipper 46 Noter til årsregnskapet 58 Revisjonsberetning 62 Eni Norges engasjement ved årsslutt 2016 Contents 4 The Managing Director s remarks 6 Management and board of directors 7 Eni Norge Annual Report Company activities 20 HR and organisation 24 Health, safety, environment and quality 28 Research and development 30 Social responsibility 32 Financial aspects 36 Statement of income 38 Balance sheet 41 Statement of cash flow 42 Accounting principles 46 Notes to the financial statements 58 Auditor s report 62 Eni Norge s engagement by the end of year 2016

3 Eni Norge årsrapport/annual report 5 Administrerende direktørs kommentarer The Managing Director s remarks Administrerende direktørs kommentarer/the Managing Director s remarks Philip D. Hemmens Administrerende Direktør Managing Director Eni Norges produksjon i 2016 var 26,5 % høyere enn i Økningen skyldtes i hovedsak at Goliat kom i produksjon 12. mars Enis andel av produksjonen på Goliat utgjorde ved årsslutt 12,2 millioner fat oljeekvivalenter. Goliat er det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Det er også verdens nordligste offshorefelt og det første oljefeltet Eni Norge har bygget ut som operatør. Feltet er bygget ut med avanserte løsninger som sikrer et godt arbeidsmiljø for mannskapet som jobber ombord og trygg drift i Barentshavet. Eni Norge production in 2016 was 26.5% higher than The increase was due to Goliat coming on stream on 12 March 2016 and producing 12.2 MBOE net to Eni in Goliat, the first oil field in production in the Barents Sea and the world s northernmost offshore oil field, is also the first oil field development operated by Eni Norge. Utmost care has been taken to provide a development concept that provides a good environment for the people working on board and state of the art technology to operate safely in the Barents Sea. Å starte ny produksjon kan være utfordrende. Goliat har dette året hatt sin andel utfodringer både med hensyn til HMS og produksjonsstabilitet. Takket være godt arbeid onshore og offshore både av Eni Norges ansatte og kontraktsansatte, har vi i løpet av fjerde kvartal 2016 oppnådd store forbedringer. Vi har etablert et godt samarbeid mellom selskapet og fagforeningene og ansattes representanter. Å skape en sterk team-kultur som setter HMS først i alt vi gjør, har vært min klare ambisjon fra jeg overtok som administrerende direktør i mai Eni Norges totalproduksjon på norsk sokkel var 48,7 millioner fat oljeekvivalenter i Vår portefølje besto av 56 utvinningstillatelser hvor vi er operatør for 16 av disse. Eni Norge har eierinteresser i felt både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Start-up of production often comes with challenges, and Goliat has had its share both with HSE and stability of production, but the Eni Norge team has through its commitment and the hard work of offshore and onshore staff including our contract staff considerably improved performance in the fourth quarter We have established good collaboration between the company and unions and other work force representatives. Creating a strong team culture which puts HSE first in every aspect of our work has been my ambition since I took over as MD of Eni Norge in May Eni Norge s total production in 2016 was 48.7 million barrels of oil equivalents. Our portfolio consisted of 56 licences, and the company is operator in 16 of these. The Eni Norge participating interests are in the North Sea, Norwegian Sea and the Barents Sea. I løpet av 2016 har vi konsentrert vår letevirksomhet i Barentshavet. En brønn ble planlagt og forberedt for oppstart i januar 2017, og en letebrønn ble boret nord i Barentshavet. I Norskehavet er Eni Norge partner i oljefunnet Cape Vulture som hadde borestart desember During 2016 Eni Norge has focused its exploration activity mainly in the Barents Sea. One well was planned and prepared for January 2017 and one exploration well drilled north in the Barents Sea. In the Norwegian Sea Eni Norge is partner in the Cape Vulture oil discovery which was spudded in December mars 2016 / March 1, 2016 Eni Norge jobber aktivt for å sikre at selskapets aktivitet gir ringvirkninger for lokalbefolkningen der aktiveteten finner sted. Det er oppmuntrende å se at årets Norut rapport viser at ringvirkningene av Goliatutbyggingen er blitt høyere enn selv de mest optimistiske anslagene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for Goliat. Eni Norge is working actively to ensure spin-offs in the regions where we operate. It is encouraging to see in this year s Norut report that the Goliat development has contributed to a greater extent than the most optimistic estimates set out in the impact assessments prior to the project. Administrerende direktør/managing Director

4 Ledelse og styre Management and board of directors Eni Norge årsrapport 2016 Eni Norge Annual Report 2016 Ledelsen i Eni Norge / Eni Norge s management Styret i Eni Norge / Board of Directors Kort om Eni Norge Eni Norge in brief Philip D. Hemmens Administrerende direktør / Managing Director Aksel Luhr Juridisk direktør / Legal and Corporate Affairs Manager Ove André Årdal Kommersiell direktør / Commercial Manager Andreas Wulff Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt / External Communication Manager Tone Reinskau Direktør for målstyring og oppfølging / Performance Monitoring Manager Emiliano Racano Distrikts direktør / District Manager Erik Bjørnbom Direktør for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet / Health, Safety, Environment and Quality Manager Gian Luigi Ferrara Finansdirektør / Finance and Control Manager Charlotte Vedø Saunders Direktør for personal og organisasjon / Human Resources and Organisation Manager Giuseppe Uncini Letedirektør / Exploration Manager Tor B. Tangvald Teknisk- og lisensdirektør / Technical and Licence Manager Odd Vårdal Direktør for prosjekt og teknologi / Development and Technology Manager Enrico Cingolani Styrets leder / Chairman Luigino Lusuriello Styrets nestleder / Vice Chairman Aldo Napolitano Styremedlem / Director Philip Duncan Hemmens Styremedlem / Managing Director and Director Erik Bjørnbom Ansattes representant / Elected by the employees Lise Petterson Ansattes representant / Elected by the employees Stein R. Rasmussen Ansattes representant / Elected by the employees Styrets vararepresentanter / Deputy Directors Stella Ottavia Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Emiliano Racano Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Giovanni Salvini Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Giuseppe Colombo Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Fay-Renee Franksdatter Nilsen Ansattes representant / Elected by the employees Anne Marie Nerby Ansattes representant / Elected by the employees Eni Norge AS er et norsk selskap innen leting og produksjon av olje og gass. Selskapet er del av det italienske Eni S.p.A. Eni International B.V., Amsterdam, står som eier av alle aksjene i Eni Norge. Eni Norge er partner i felt langs hele den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er operatør for Goliat, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet og for Marulk i Norskehavet. Eni Norges eierandel av produksjon utgjorde 48,7 millioner fat oljeekvivalenter (MFOE). Goliat har fra oppstart 12. mars 2016 til 31. desember 2016, produsert 12,2 MFOE. Ved årets utgang besto Eni Norges portefølje av 56 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for 16 av disse. Eni Norge er partner i flere felt i produksjon, Ekofisk-området i Nordsjøen samt feltene Heidrun, Norne, Urd, Skuld, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin og Tyrihans i Norskehavet. Eni Norge sysselsetter mer enn 400 personer ved hovedkontoret på Forus ved Stavanger, drifts- og regionkontoret i Hammerfest og om bord på Goliat FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet) i Barentshavet. Eni Norge AS is a Norwegian company that carries out petroleum exploration and production activities in Norway. The company is a subsidiary of the Italian integrated energy group Eni S.p.A. Eni International B.V., Amsterdam, is the sole shareholder in Eni Norge AS. Eni Norge has participating interest on the entire Norwegian shelf the Barents Sea, the Norwegian Sea and the North Sea. The company is operator for Goliat, the first oilfield in production in the Barents Sea and for Marulk in the Norwegian Sea. Eni Norge s equity production was approximately 48.7 million barrels of oil equivalents (MFOE). Goliat has since its start up 12 March 2016 and until 31 December 2016 produced 12.2 MFOE. At year-end 2016, Eni Norge s portfolio on the Norwegian continental shelf consisted of 56 licences. The company is operator in 16 of these. Eni Norge s participating interests in fields in production include the Ekofisk Area in the North Sea, and Heidrun, Norne, Urd, Skuld, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin and Tyrihans fields in the Norwegian Sea. Eni Norge employs more than 400 people at its head offices in Forus outside Stavanger, in Hammerfest and on board the Goliat FPSO (floating production storage and offloading unit in the Barents Sea). Francesco Ranieri Direktør for kontrakter og anskaffelser / Supply Chain Manager Tor Bustrak Tangvald Ansattes representant / Elected by the employees Rune Jensen Direktør for Goliat utbyggingsprosjekt / Goliat Development Project Manager Martha Skjæveland Ansattes representant / Elected by the employees Sverre Peder Fallmyr Ansattes representant / Elected by the employees Oversikten gjelder per 31. desember 2016 / Overview applies to 31. December 2016.

5 Eni Norge årsrapport/annual report 9 Selskapets aktiviteter Company activities Selskapets aktiviteter/company activities Leting Exploration I løpet av 2016 har Eni Norge konsentrert sin letevirksomhet hovedsakelig om Barentshavet, hvor selskapet er operatør for ti lisenser og partner i ytterligere fem. During 2016 Eni Norge AS has focused its exploration activity mainly in the Barents Sea, where the company operates ten licences and is partner in five others. Eni Norges letevirksomhet i Barentshavet har hatt som mål å identifisere tilleggsressurser som kan kobles til Johan Castberg og Goliat utbyggingsprosjektene. To nye letebrønner ble planlagt, Aurelia og Boné. In the Barents Sea Eni Norge s Exploration activity in 2016, had the objective of identifying additional resources that could be tied-in to the Johan Castberg and Goliat development projects. Two new field wild cat wells were planned, Aurelia and Boné. Aurelia i PL 226 ble boret med Scarabeo 8 i løpet av sommeren. Spor av hydrokarboner, våt gass, som ikke var utvinnbar ble påvist i Kobbe-formasjonen. Boné brønnen ble utsatt til januar/februar The Aurelia new field wild cat in PL 226 was drilled with Scarabeo 8 during the summer. The well discovered non- commercial Gas accumulation in Kobbe. The Boné well activity is postponed to January/February Eni Norge er også partner i Cape Vulture brønnen i PL 128/PL 128D med Statoil som operatør. Brønnen ble påbegynt i desember og ved årsslutt pågikk boring fremdeles. I tillegg har det i løpet av året blitt foretatt forberedende arbeid for borekampanje planlagt i Lisenstildelinger I TFO 2015 ble Eni Norge i februar 2016 tildelt operatørskap og 70 % eierandel i PL816 i Nordsjøen med Concedo som partner og 30 % eierandel. I Norskehavet ble Eni Norge tildelt tilleggsareal i PL128 som del av den Statoil opererte lisensen PL128D, hvor Eni Norge er partner (Statoil 63,95 %, Petoro 24,55 % og Eni Norge 11,5 %). I Barentshavet ble Eni Norge tildelt operatørskap samt 65 % eierandel i lisens PL229D der selskapet er partner med Statoil som har 35 % eierandel. Eni Norge ble også tildelt eierandel på 30 % i PL849 der Statoil er operatør med 50 % og Petoro har 20 % eierandel. Tilbakelevering av lisenser Fire lisenser ble tilbakelevert i Barentshavet, PL 712 og PL 717 der Eni Norge var operatør og PL 608 og PL 696 der Eni Norge hadde eierandeler. Lisensendringer Eni Norge har overført 10 % eierandel til Point Resources AS i PL716, 20 % andel i PL226 og PL226B til Point Resources AS, 20 % eierandel av PL697 til Edison Norge. Eni Norge is also partner in the Cape Vulture well, spudded in December 2016 in PL 128/PL 128D (Statoil as operator) and still drilling at the year end. The activity has been moreover focused on preparing the exploration drilling campaign planned for Licence awards As part of the APA 2015 licences awarded in February 2016, Eni Norge was awarded the operatorship in PL 816 in the North Sea, with a share of 70%, while Concedo is partner with 30%. In the Norwegian Sea, Eni Norge was awarded protection acreage linked to PL 128 within the Statoil operated PL 128D partnership (Statoil 63.95%, Petoro 24.55% and Eni Norge 11.5%). In the Barents Sea, Eni Norge has been awarded the operatorship of PL 229D with a share of 65% (Statoil has the remaining 35%) and the partnership in PL 849 with a share of 30% (Statoil is the operator with a share of 50% and Petoro has the remaining 20%). Licence relinquishment Two operated licences (PL 712 and PL 717) and two non operated licences (PL 608 and PL 696) were fully relinquished in the Barents Sea in Portfolio Portfolio activity is carried out in 2016; Eni Norge successfully farmed out and transferred 10% share to Point Resources AS in PL716; 20% of PL 226 and PL 226B licences to Point Resources AS; 20% share of PL697 to Edison Norge AS. Feltutbygging Barentshavet Goliatprosjektet Goliat, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet, kom i drift 12. mars Goliat er lokalisert i PL229 og PL229B, og ble funnet i Det valgte utbyggingskonseptet består av 12 produksjonsbrønner, 7 vanninjeksjonsbrønner og 3 gassinjeksjonsbrønner. Scarabeo 8 har boret brønnene ut fra 8 havbunnsrammer som er koblet opp mot en sylindrisk, flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO). Produsert olje mellomlagres på enheten for videre transport med skytteltankere til markedet. For å oppnå målene om lave utslipp får installasjonen kraft fra land via en undervannsstrømkabel, kombinert med energi generert om bord. Goliat-feltet er på grunn av sin beliggenhet i Barentshavet underlagt strenge HMS-krav når det gjelder utslipp til luft og sjø. Produksjonsanleggene er utformet på en slik måte at et godt arbeidsmiljø sikres, samt at alle relevante krav og regler tilfredsstilles. Plan for utbygging og drift (PUD) ble oversendt til myndighetene i februar 2009 og godkjent av Stortinget i juni samme år. De utvinnbare oljereservene er beregnet til om lag 28 millioner Sm³ olje. I utgangspunktet er det planlagt at gassen i den første fasen blir reinjisert for trykkstøtte. Eksportering av gass vil bli vurdert på et senere tidspunkt, avhengig av etablering av mulige eksportløsninger. De utvinnbare gassreservene er beregnet til om lag 8 milliarder Sm³. Produsert vann blir reinjisert i reservoaret. Field Development The Barents Sea Goliat Project Goliat is the first oil-producing field in the Barents Sea and came on stream on 12 March The field is located in production licences PL 229 and PL 229B and was discovered in The development concept consists of 12 production wells, 7 water injection wells and 3 gas injection wells, drilled from eight subsea templates by the semisubmersible rig Scarabeo 8. These are tied back to a cylindrical floating production storage and offloading unit (FPSO). Produced oil is temporarily stored in the FPSO prior to transport to the market in shuttle tankers. In order to achieve low emissions targets, the installation utilises electricity supplied from the mainland via a subsea cable, combined with power generated on board. Due to its location in the Barents Sea, strict HSE requirements have been imposed on the Goliat field regarding emissions to the atmosphere and discharges to the sea. The production facilities are designed in such a way so as to guarantee a healthy working environment, and to ensure compliance with all relevant requirements and regulations. The Plan for Development and Operations (PDO) was submitted to the authorities in February 2009 and approved by the Norwegian Parliament in June of the same year. Recoverable oil reserves are estimated to be about 28 million Sm³ oil. During the early production phase, it is planned to re-inject gas into the reservoir to provide pressure support.

6 10 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 11 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities De viktigste aktivitetene som ble fullført i 2016 var: Forberedelser til oppstart av FPSO og havbunns produksjonssystemer Oppstart og ferdigstillelse Boring og komplettering av gjenstående brønner. 11 produksjonsbrønner var klar ved oppstart 12. mars Alle brønnene var klargjort ved årsslutt 2016 unntatt en vanninjeksjonsbrønn som skal bores i 2017 Goliat utbyggingsprosjekt ble avsluttet Johan Castberg Utbyggingsplanleggingen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet pågår og omfatter Skrugard, Havis og Drivisfunnene. To utbyggingsløsninger har blitt vurdert. Den første er en FPSO med overføring av produsert olje til tankskip, den andre en halvt nedsenkbar plattform med rørledning til en oljeterminal. Prosjektet har oppnådd betydelig kostnadsbesparelser gjennom nylig forbedret utbyggingsløsning og bedre markedsutvikling. Dette muliggjorde beslutningsmilepæl 2 i desember Prosjektet går nå over i konseptutviklingsfase med planlagt investeringsbeslutning fjerde kvartal 2017 og produksjonsoppstart fjerde kvartal Export of the gas will be considered at a later date, depending on the emergence of a potential export infrastructure. Recoverable gas reserves are estimated to be approximately 8 billion Sm³. Produced water will be re-injected into the reservoir. The main activities planned for 2016 were: Preparation for start-up of the FPSO and subsea production system Start-up and commissioning Drilling and completion of the remaining wells. 11 production wells were available on the start-up date (12 March 2016). At year-end, all wells are now available with the exception of a single water injector which will be drilled in 2017 Termination of the Goliat development project organisation on 31 December 2016 Johan Castberg The planning of a development concept for the Johan Castberg field, comprising the Skrugard, Havis and Drivis discoveries, is ongoing. Two development concepts have been considered. The first involves the use of an FPSO that will offload the oil onto tankers, and the second a semi-submersible platform from which oil will be transported to an onshore terminal via a pipeline. As a result of recent concept optimisations and favourable market development, the project has achieved significant cost savings, leading to successful approval of Gate 2 in December 2016 as well as already approved concept. The project is now moving into the concept definition phase with a planned investment decision in Q and production start-up in Q Goliat Snadd Snadd reservoaret er del av Produksjonslisens PL229 som også Goliatfeltet er en del av. Det største funnet i Goliat Snadd ble gjort i den dypere delen av Kobbeformasjonen i 2013 under boring av en av vanninjeksjonsbrønnene for Goliat utbyggingsprosjekt. Goliat Snadd utbyggingsløsning består av en horisontal oljeproduksjonsbrønn boret fra ledig posisjon i Goliats produksjons-havbunnsramme C og en avviks-vanninjeksjon brønn boret fra havbunnsramme H for vanninjeksjon. Ingen nye utbygginger eller endringer på Goliats produksjonsanlegg vil være nødvendig. Oljen vil bli produsert og eksportert som Goliat Blend. Produsert gass vil bli reinjisert i Goliat reservoarene. Goliat Snadd utbyggingsprosjekt startet i 2016 som et «fast track» prosjekt med investeringsbeslutning i slutten av Boring og produksjonsstart er planlagt i midten av Goliat Snadd prosjektet er første tilleggsbrønn etter ferdigstillelse av boringen for Goliat utbyggingsprosjekt. Alke Planlegging av mulig utbygging av Alke-feltet i Barentshavet avventer tilgang på eksportmuligheter enten via eksisterende eller fremtidig gassinfrastruktur. Goliat Snadd The Snadd reservoir is located in production licence PL 229, which is one of the licences comprising the Goliat field. The Goliat Snadd Main Segment Discovery was made during the drilling of a water injection well in the deeper Kobbe Formation as part of the Goliat Development Project in Development of the Goliat Snadd reservoir consists of a single horizontal oil production well drilled from a spare slot in production template C, and a single deviated water injection well drilled from a spare slot in water injection template H. It is not anticipated that any new facilities or modification to, or de-bottlenecking of, existing facilities will be required. The oil exported will be defined as Goliat Blend. Gas will be re-injected into the Goliat reservoirs. Development of the Goliat Snadd reservoir commenced in 2016 as a fast-track project. Eni reached its investment decision at year-end 2016, and drilling and production start-up are planned for mid The Goliat Snadd project represents the first infill drilling on the field following the completion of wells linked to the Goliat Development Project. Alke The planning of a possible development of the Alke field is awaiting access to export opportunities, either via an existing or future gas transport infrastructure. Utbyggingsløsningen består av 30 havbunnsbrønner boret ut fra 10 havbunnsrammer og 2 satelittfelt koblet opp mot et flytende produksjonsfartøy hvor produsert olje lastes over på skytteltankere. The selected concept involves 30 subsea wells drilled from 10 subsea templates, combined with two satellites tied-back to a ship-shaped FPSO. The oil will be offloaded onto shuttle tankers for onward transport.

7 12 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 13 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities Norskehavet The Norwegian Sea Tyrihans Tyrihans-feltet produserer nå mot lavtrykks produksjonsanlegget som ble installert på Kristin-plattformen i 2014 i henhold til opprinnelige planer for utvikling og drift av feltet. Tyrihans-lisensen var ansvarlig for ca. 50 prosent av investeringene i ombyggingene og har derfor tilsvarende rettigheter til lavtrykksproduksjon over Kristin plattformen. Tyrihans The field is now producing to the low-pressure production plant installed on the Kristin platform in 2014 in line with the plan for development and operation of the field. The Tyrihans licence was responsible for approximately 50% of investments in the modifications and therefore holds low pressure production rights on the Kristin platform. Det har ikke blitt boret tilleggsbrønner i Tyrihans-feltet i løpet av 2016, men muligheter for fremtidige tilleggsbrønner blir kontinuerlig vurdert. Det har blitt injisert gass fra Åsgard til reservoaret gjennom hele No additional production wells were drilled at the Tyrihans field during 2016, although the possibility of future additional wells is the subject of continuous assessment. Gas injection from Åsgard into Tyrihans was extended throughout Kristin Modifikasjonsarbeidene for å klargjøre Kristin-anlegget for oppkobling og prosessering av produksjonsstrømmen fra Maria-feltet har vært en vesentlig del av årets revisjonsstans. Planlagt oppstart av dette feltet er 2019 og det vil være et viktig bidrag for å sikre økonomisk drift av Kristin plattformen mot slutten av Kristin-feltets levetid. Maria-feltet er en undervannsutbygging som vil bli tilknyttet Kristin-plattformen for prosessering av produksjonsstrømmen samt lagring og eksport via Åsgard-anlegget. Gassinjeksjon til Maria-feltet vil bli levert fra Åsgard-feltet via Tyrihans-anlegget og vanninjeksjon fra Heidrun-anlegget. Åsgard To utviklingsprosjekter er fullført på Åsgard-feltet. Det største av disse er Åsgard undervannskompresjon. Dette er en førstegangsutvikling av en undervannskompressor for økt produksjon fra Midgard og Mikkel til Åsgard. Hensikten er å overvinne strømningsutfordringer i rørledningen når produksjon og reservoartrykk i de to feltene reduseres. I tillegg til en høyere utvinning, er lav CO 2 -gass fra Mikkel- og Midgard-feltene viktig for blanding med andre gass-strømmer med høyere CO 2 -innhold i Haltenbanken-området. Blanding av gass er nødvendig for å tilfredsstille den generelle salgsgassspesifikasjonen for CO 2. Anlegget består av to bunnrammer, én for kompressoranlegget og én for sammenkoblinger av rørledninger. Bunnrammer og rørledninger ble installert i løpet av 2014 mens rørtilknytninger ble ferdigstilt i første del av Begge kompresjonstogene ble installert i en vellykket kampanje i løpet av sommersesongen 2015, og det første kompresjonstoget ble startet i september Siden oppstarten har dette toget hatt en driftsregularitet på nær 100 % som er langt over forventningene og den budsjetterte driftsregulariteten på 50 % i de første driftsmånedene. Den vellykkede oppstarten av anlegget som er det første av sitt slag i verden, er både takket være et meget profesjonelt prosjektteam og ikke minst operatørens fokus på et veldig godt og nært samarbeid mellom prosjektteamet og feltets driftsteam. Kristin In 2016 the offshore work at Kristin for tie-in of Maria has progressed and was a major part of the scope during the turnaround. This field is planned to come on stream in 2019, and production will make a significant contribution to ensuring the continued commercial operation of the Kristin platform as the Kristin field approaches the end of its lifetime. The Maria field is a subsea development that will be tied back to the Kristin platform to facilitate processing of the production stream, and storage and export via the Åsgard installation. Gas for injection at the Maria field will be supplied from the Åsgard field via the Tyrihans installation. Water for injection will be supplied from Heidrun. Åsgard The field was the site for two ongoing development projects which were completed in The first of these is the Åsgard subsea compression project. This involves the first use of a subsea compressor plant in the world in this case designed to promote increased production from the Midgard and the Mikkel fields that are tied back to Åsgard. The aim here is to overcome the pipeline-related minimum flow challenges that will arise when production declines and reservoir pressure in the two fields is reduced. As well as the benefit of higher recovery rates, the low-co 2 gas from Mikkel and Midgard is important as a mixing component with other, higher CO 2, gas streams from elsewhere in the Haltenbanken area. Mixing is required to meet the general sales gas CO 2 specifications. The facility consists of two seabed templates one dedicated to the compressor plant, and the other to the connection of pipelines. Both the templates and pipelines were installed in 2014, and the pipeline hook-ups completed during the first half of Both compressor trains were installed as part of a successful campaign carried out during the summer of The first train was started in September Since start-up, this train has displayed an operational regularity of close to 100%. This is substantially above the budgeted regularity level of 50% that was expected during the first months of operation. The successful start-up of this facility, which is the first of its kind in the world, can be attributed both to the work carried out by a highly professional project team and, not least, to the focus directed by the operator on achieving close and effectivecollaboration between the project team and the field s Det andre kompresjonstoget kom i drift første kvartal 2016 og den vellykkede driften har fortsatt gjennom hele Det andre Åsgard-prosjektet er utvidelse av Smørbukk Sør. Dette prosjektet omfatter installasjon av en ny bunnramme med to brønner på Smørbukk Sør-feltet. Dette er et prosjekt for økt utvinning, og brønnene vil bli knyttet til Åsgard A-plattformen. Prosjektet ble besluttet i begynnelsen av Alle undervannsinstallasjoner, det vil si ny bunnramme, rørmanifold-modul, rørledninger og ny kontroll-kabel, ble utført i 2014 mens oppkoblinger av rørledninger og kontroll-kabel samt testing av anlegget ble ferdigstilt i første del av 2015 som planlagt. Produksjonsbrønnen ble boret og ferdigstilt tidlig høst 2015 og innledende produksjon fra denne har vært som forventet. Boring av injeksjonsbrønnen startet på tampen av Gassinjeksjonen kom i gang i midten av 2016 men har vist seg å ha noen problemer. Trestakk Studier og kommersielle vurderinger vedrørende mulig utbygging av Trestakk-feltet basert på «tie-back»-alternativet til Åsgard A har fortsatt i Beslutning om valgt utbygningskonsept var planlagt til slutten av 2015, men ble avsluttet tidlig Prosjektet ble godkjent i november Oppstart av dette prosjektet, med fem undervannsbrønner koblet mot Åsgard A, forventes i juni operations team. The second compression train started operation early 2016 and the operational success has continued throughout The second project at Åsgard involves the extension of the Smørbukk South facility, involving the installation of a new subsea template to accommodate two wells. This is an improved oil recovery project, and the wells will be tied back to the Åsgard A platform. The project received approval in early All the subsea installations (the new template, pipe-manifold module, pipelines and new umbilical) were completed in 2014, while hook-up of the pipelines and umbilical, and testing of the entire installation, were completed as planned during the first half of The production well was drilled and completed in early autumn 2015, and initial production rates from this well have been as anticipated. Drilling of the injection well started towards the end of 2015 and gas injection started mid 2016 where we have experienced some injection problems. Trestakk Studies and commercial assessments related to the possible development of the Trestakk field, based on a tie-back concept to Åsgard A, have continued during A decision on the selection of the development concept was planned to be made at the end of 2015, but was finalised early The project was approved in November Expected start-up of this project and with five subsea wells tied-back to Åsgard A is in June 2019.

8 14 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 15 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities Mikkel Sør Mikkel Sør-prosjektet gjenopptok i løpet av høsten arbeidet med å forberede en beslutningsmilepæl 1 til slutten av første kvartal Arbeidet skjer i samarbeid med Flyndretind i og med at det vil bli tilgjengelig transportkapasitet fra 2021/22 i Åsgards transportsystem. Norne Produksjonen fra Norne-feltet har vært rammet av flere hendelser i Vanninjeksjonssvivelen fikk en lekkasje og måtte byttes. Det ble laget et provisorisk arrangement (en bypass) som bidro til at en stor del av injeksjonsvannet likevel kunne injiseres gjennom hele våren frem til revisjonsstansen. Ny svivel og nytt eksport-stigerør ble installert i en utvidet revisjonsstans i september. Svale Nord-feltet ble i 2016 bygget ut med to brønner; en produsent og en injektor. Disse brønnene ble boret gjennom eksisterende brønnrammer i Urd. En forlengelse av levetiden på Norne evalueres for perioden 2021 til 2036 og beslutning om dette vil bli tatt i første kvartal Marulk Marulk-feltet er lokalisert i PL122, blokk 6507, i den sørlige delen av Nordland II, om lag 30 kilometer sydvest for Norne FPSO og 15 kilometer vest for Alve. Marulk er en typisk undervanns satellittutbygging med produksjon fra en brønnramme med to produksjonsbrønner samt tilkobling for prosessering på Norne FPSO. Produksjonen vil gå over ti år, med antatt avslutning ved utgangen av Produksjonen i 2016 har vært stabilt høy, og det har vært lite nedetid, bortsett fra utfordringer med uforutsette stanser på eksportkompressorene på Norne. Marulk har fått tildelt ekstra produksjonskapasitet på Norne det meste av året. Mikkel South The Mikkel South project has started this fall to revisit a Gate 1 at the end of the first quarter of 2017 together with Flyndretind as transport capacity in the Åsgard Transport system is available from 2021/22. Norne Production from the Norne field has been impacted by several incidents during A leak developed in the water injection swivel, which had to be replaced. A temporary bypass arrangement was installed ensuring injection water throughout the spring and up to the date of the turnaround. A new swivel and a new export riser were installed as part of an extended turnaround carried out in September. In 2016, the Svale Nord field was developed using two wells, a producer and an injector. Both were drilled via existing well templates at Urd. An extension of the Norne field lifetime is being considered for the period 2021 to 2036, and a decision on this will be taken in Q Marulk The Marulk field is located in licence PL 122 in quadrant 6507, in the southern part of the Nordland II area, approximately 30 kilomtres south-west of the Norne FPSO and 15 kilometres west of Alve. Marulk is a typical subsea satellite development with production from a subsea template with two production wells tied back to the Norne PFSO where the processing is carried out. Production will altogether continue for 10 years until the end of Production during 2016 has remained high, with very little downtime except for problems linked to unforeseen failures of the export compressors on the Norne facility. Marulk has been granted additional production capacity on the Norne facility for most of the year.

9 16 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 17 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities I 2016 er det gjort en vurdering av ytterligere ressurser i Marulk og det jobbes nå med å modne frem et Marulk Lange prosjekt. Heidrun I Heidrun er det boret seks nye plattformbrønner i I tillegg ble det på våren boret en produksjonsbrønn med DeepSea Bergen mens Songa Encourage var i ferd med å bore den første av to vanninjektorer ved årsslutt. Produksjonsnivået har vært bedre en prognosen, først og fremst takket være god brønntilvirkning. Det jobbes videre med Heidrun Subsea Extensions prosjektet og målet er å ta en beslutning om gjennomføring iløpet av første kvartal I hovedsak består dette prosjektet av levetidsforlengelse på eksisterende undervanninnretninger og et nytt strømningsrør. Heidrun har, som en test på redusert gassinjeksjon, startet eksport til Åsgard Transport System (ÅTS) fra desember Dette vil pågå i ca. 6 måneder og vil etterfølges av regulær gasseksport til ÅTS fra sommeren Nordsjøen Etter ferdigstillelse av store utbyggingsprosjekt som Ekofisk Sør, Ekofisk L og Eldfisk II, har feltutviklingsaktivitetene vært konsentrert om boreprogram på Ekofisk Z og Elfisk S. Kontinuerlig boreprogram er planlagt til 2021 (Ekofisk Sør) og 2022 (Eldfisk). I løpet av 3. kvartal 2016 ble Ekofisk kapasitetsprosjekt ferdigstilt. Prosjektet har økt kapasiteten for rensing av produsert vann og økt gassløftkapasiteten. Prosjektet bidrar til å opprettholde Ekofisk produksjonen på et høyt nivå ved økende vannkutt. An assessment was made in 2016 of additional resources in the Marulk field, and work is being carried out to mature a Marulk Lange project. Heidrun Six new platform wells have been drilled in Heidrun in Furthermore, a well was drilled by the Deepsea Bergen, and at year-end the Songa Encourage was drilling the first of two water injectors. Production levels have been better than forecast, due primarily to good well performance. Work is continuing on the Heidrun Subsea Extensions project where the aim is to take a decision on implementation during Q This project is primarily concerned with extending the lifetime of existing subsea installations, and the construction of a new flowline. From December 2016, in order to test reduced gas injection, the Heidrun field commenced export to the Åsgard Transport System (ÅTS). This will continue for about six months and will be followed by regular gas exports to the ÅTS starting in the summer of The North Sea After completion of the major re-development projects at Ekofisk South, Ekofisk L and Eldfisk II, attention now turns to current field development activities including drilling campaigns on the Ekofisk Z and Eldfisk S platforms. A continuous programme of drilling is planned until 2021 (at Eko South) and 2022 (at Eldfisk). The Ekofisk Capacity Project, designed to increase water treatment and gas lift capacity, was completed in Q The project contributes to maintaining high levels of production from Ekofisk despite increasing water cut. Samarbeidspartnerne i Ekofisk forbereder oppstart av et nytt vanninjeksjonsprosjekt for sørlige del av Ekofiskfeltet. Formålet er økt utvinningsgrad og stabilisere formasjonene mot innsynking. Nye initiativ er iverksatt for å utvikle mer kostnadseffektiv utnyttelse av marginale ressurser. Målsetningen for dette arbeidet er å gjøre mindre funn og restreserver lønnsomme på sikt som i Tor, Eldfisk Nord, Tommeliten og andre funn i området. Produksjon Eni Norges produksjon av olje, NGL og gass var i 2016 omtrent 48,7 millioner fat oljeekvivalenter (MFOE) en økning på 26,5 % sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak oppstarten av oljeproduksjonen fra Goliatfeltet i Barentshavet. De tre største bidragsyterne er Goliat som produserte 12,2 MFOE, vår andel i Åsgard-feltet, som produserte 15,6 MFOE (sammenlignet med 15,3 MFOE i 2015), og feltene i Ekofiskområdet, som produserte 8,4 MFOE (sammenlignet med 8,9 MFOE i 2014). De resterende 12,5 MFOE kom fra feltene Tyrihans, Mikkel, Morvin, Marulk, Heidrun, Kristin, Skuld, Norne og Urd. Olje, kondensat og NGL bidro med 64,5 % av total produksjon. Eni Norges totale daglige produksjonsrate var på 133,2 KFOE i Produksjonen fikk en kraftig økning da Goliat kom i produksjon, men ble også påvirket av flere planlagte vedlikeholds-stanser på andre felt. Stort vedlikeholdsprogram og oppgradering ble foretatt på Kårstø gassprosesseringsanlegg, samtidig med planlagt vedlikeholdsstans ved Åsgard, Kristin og Norne som igjen påvirket produksjon fra satellitt-felt. The Joint Venture is currently preparing for kick-off of a new water injection project for the southern segment of the Ekofisk field. The aim here is to increase ultimate field recovery and stabilise formations with respect to subsidence. New initiatives for the cost-effective development of marginal resources have been introduced with the aim of improving project economics. They will eventually enable small discoveries and residual reserves, such as those in the neighbouring Tor, Eldfisk North, Tommeliten and other fields, to become profitable in the longer term. Production Eni Norge s equity production of oil, NGL and gas in 2016 was approximately 48.7 million barrels of oil equivalents (Mboe), an increase of 26.5% compared with The increase is mainly attributable to the start-up of production from the Goliat field in the Barents Sea. The three biggest contributors to the increase are production from the Goliat field (12.2 Mboe), Åsgard (15.6 Mboe, compared with 15.3 Mboe in 2015), and the Ekofisk area (8.4 Mboe, compared with 8.9 Mboe in 2015). The remaining 12.5 Mboe were produced from the Tyrihans, Mikkel, Morvin, Marulk, Heidrun, Kristin, Skuld, Norne and Urd fields. Oil, condensate and NGL accounted for 64.5% of total production. Eni Norge s daily production in 2016 was approximately thousand barrels of oil equivalents. Production was boosted as a consequence of production start-up from the Goliat field, but was impacted negatively by several planned maintenance shutdowns executed in connection with other assets. Major maintenance and upgrades were carried out at the Kårstø gasprocessing plant, and were coordinated with planned turnarounds on the Åsgard, Kristin and Norne facilities. This in turn also impacted on production from satellite fields.

10 18 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 19 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities slutten av august til midten av september. Blant de mindre feltene, har Urd startet produksjon fra Svale Nord reservoaret. Reservoaret produserer gjennom Svale brønnrammen med en produksjonsbrønn og en vanninjeksjonsbrønn for trykkstøtte. Produksjonen fra Svale Nord gir et betydelig bidrag til lisensen. I tillegg har Marulk produsert godt over det som er avtalt gjennom produksjonsavtalen i store deler av 2016 pga ledig prosesseringskapasitet på Norne FPSO. Produksjonspotensialet er allikevel redusert i forhold til tidligere år. It also had a significant impact on daily production. However, production from Åsgard and its satellites was impacted negatively by a planned turnaround that took place from late August to mid-september. Among the smaller fields, Urd started production from its Svale North reservoir using a single oil production well drilled via the Svale template. A single water injector is being used to provide pressure support. Production from the Svale North reservoir makes a significant contribution to production from the licence as a whole. In addition, the Marulk field has produced at rates above its commercial entitlement during most of 2016 due to spare processing capacity at the Norne FPSO. However, production potential declined compared with Reserver Eni Norge registrerte ytterligere dokumenterte reserver i 2016 på 5,8 MFOE, hovedsakelig fra feltene Marulk, Goliat, Åsgard, Svale Nord, og Heidrun. Ved årsslutt utgjorde Eni Norges dokumenterte reserver totalt 328 MFOE, som er 12,7 % reduksjon fra fjoråret og en reserveerstatningsrate for 2016 på 11,8 %. Anslått verdi av sannsynlige reserver utgjør totalt 252,2 MFOE, hvorav reserver i kategoriene «mulige» og «betingede» beløper seg til 398,2 MFOE. Reserves In 2016, Eni Norge recorded additions to its proven reserves amounting to 5.8 MBOE, mainly derived from the Marulk, Goliat, Åsgard, Svale North and Heidrun fields. At year-end, Eni Norge s total proven reserves corresponded to 328 MBOE representing a decrease of 12.7% from the previous year, and a 2016 reserves replacement ratio of 11.8%. The estimated value of probable reserves corresponds to a total of MBOE with volumes in the possible and contingent reserves categories amounting to MBOE. Goliat FPSO som er første oljeproduserende plattform i Barentshavet, kom i produksjon 12. mars. Plattformen er en avansert rund FPSO spesielt bygd for værforholdene i området. Produksjonskapasiteten er på rett i overkant av fat daglig og lagerkapasiteten fat. Oppstartsutfordringer har dessverre satt begrensninger på produksjonen. I Ekofisk-området har Ekofisk Sør og Eldfisk II bidratt til økt produksjon mellom 2013 og Flere nye brønner ble koblet opp mot disse to plattformene i 2016, og boring av produksjonsbrønner vil fortsette. Produksjonen var imidlertid 5,6 % lavere i 2016 i forhold til 2015 på grunn av en 20 dagers planlagt vedlikeholdsstans. Som nevnt har Åsgard produksjonen økt fra Økningen er resultat av Undervanns gasskompresjonsprosjektet som ble ferdigstilt i september Kompresjonsprosjektet har muliggjort økt utvinning fra både Midgard og Mikkel reservoarene. Det har også hatt en betydelig effekt på daglig produksjon. Produksjonen fra Åsgard og satellittene ble imidlertid påvirket av den planlagte vedlikehold-stansen fra Goliat is the first oil-producing field in the Barents Sea and came on stream on 12 March. The production facility is a sophisticated cylindrical FPSO, specially designed to meet the challenges of the climatic conditions in this area. The FPSO has a production capacity slightly above barrels of oil per day and a storage capacity of barrels. Unfortunately, since the field came on stream, operational challenges have placed limitations on production levels. In the Ekofisk area, the Ekofisk South and Eldfisk II projects have contributed to production increases in the period between 2013 and Many new wells were tied-back to these two facilities in 2016, and drilling will continue. However, production during 2016 was 5.6% lower than in 2015 due to a planned 20-day turnaround carried out in June. As previously mentioned, production from the Åsgard facilities increased compared with 2015 as a direct result of the Subsea Compression Project, which was completed in September This technology enabled major improvements in recovery rates for both the Midgard and Mikkel reservoirs.

11 Eni Norge årsrapport/annual report 21 HR og organisasjon HR and organisation HR og organisasjon/hr and organisation Ved årsslutt hadde Eni Norge 343 lokalt ansatte og 66 ansatte utstasjonert fra Eni-gruppen, totalt 409 ansatte sammenlignet med 443 i Reduksjonen i totalansatte, er et resultat av fremdriften til Goliat-prosjektet, lansering av tidligpensjonsprogram for lokalansatte våren 2016 og avslutning av utstasjoneringsavtaler. Størstedelen av de ansatte jobber ved selskapets hovedkontor på Forus (272). Driftsavdelingen til Goliat holder til i nye lokaler i Hammerfest. I løpet av året er ytterligere prosjektansatte overført til dette kontoret slik at det ved utgangen av året var totalt 66 ansatte som arbeidet i Hammerfest. Dette er resultat av kampanje for å styrke driftskontoret og flytting av Bore- og logistikkavdelingene fra Stavanger. I 2016 har selskapet benyttet seg av midlertidig innleid personell, Ved utgangen av året var det 25 midlertidig innleide i selskapet. Dette er en nedgang på 84 sammenlignet med årsslutt Syv lokalt ansatte har valgt å si opp sin stilling i selskapet. Dette tilsvarer 2,05 prosent av gjennomsnittlig antall lokale ansatte. Ved utgangen av året utgjorde kvinneandelen i selskapet (ansatte og innleide) 31 prosent, mot 28 prosent ved utgangen av Prosentandelen kvinner blant lokale ansatte var 33 prosent ved utgangen av Av styrets syv medlemmer er ett medlem kvinne. At year-end, Eni Norge had 343 local employees and 66 expatriates from the Eni Group, amounting to a total of 409 employees, compared with 443 at year-end This decrease in the overall population is the result of the progress of the Goliat project, launch of the early retirement program in Spring 2016 for local employees and termination of expatriates assignment. The majority of employees work at the company s head office in Forus (272). The Goliat operations organisation is located in Hammerfest. During the year, additional staff has been assigned to this office, resulting in a total of 66 employees working in Hammerfest by year-end. This is a result also of the campaign of strengthening the District Operations and the move of Drilling and Logistic departments from Stavanger. In 2016, the company has made use of temporary contracted personnel. At year-end, 25 temporary contracted personnel were working in the company. This represents a reduction of 84 compared with year-end A total of seven local employees resigned from the company, corresponding to 2.05% of the total number of local personnel at year end. At year-end 2016, the proportion of women employed in the company (employees and contract workers) was 31%, compared to 28% at year-end The percentage of women among local employees was 33% at the close of One of the company s seven Board members is female.

12 22 Eni Norge årsrapport/annual report HR og organisasjon/hr and organisation Eni Norge årsrapport/annual report 23 HR og organisasjon/hr and organisation Opplæring og utvikling For Eni Norge er faglig opplæring og utvikling av ansatte et viktig virkemiddel for å videreutvikle, motivere og beholde kompetente medarbeidere. Årlige trenings- og opplærings planer avtales med hver enkelt ansatt og består av obligatorisk opplæring og opplæring som ønskes av den enkelte. Størstedelen av opplæringen for klargjøring av drift av Goliat ble gjennomført før 2016, men et omfattende opplæringsprogram ble gjennomført dette året og vil fortsette. Implementering av et nytt kompetanseoppfølgings system var en vesentlig del av arbeidet utført av treningsavdelingen i Implementeringsprosessen er ferdigstilt, mens utarbeidelse av innhold og opplæringsprogram pågår. Opplæringen som tilbys Eni Norges ansatte er en kombinasjon av opplæring ved Eni Corporate University i Milano, omfattende e-læringsprogram og klasseromsundervisning internt i bedriften og hos leverandører, samt opplæringsprogram i egen jobb. Selskapet støtter relevant videreutdanning for noen ansatte hvert år. Training and development Eni Norge considers professional training to be an important means of developing, motivating and retaining its employees. An annual training plan is drawn up for all employees, consisting of both mandatory training as well as development training requested by the individual employee. The majority of training linked to preparations for operational activities on the Goliat field was carried out before 2016, but a comprehensive training programme was also conducted throughout the year, and will be ongoing. The implementation of a competence management system was an important part of the work carried out by the training department in The process itself was completed, but work addressing content and training programmes is still ongoing. Training provided to Eni Norge employees combines that carried out at the Eni Corporate University in Milan, comprehensive e-learning programs, classroom training both in-house and with suppliers, as well as on-the-job training programmes. The company also sponsors relevant higher education for some employees each year. I Hammerfest har driftsorganisasjonen for Goliat, District Operations, moderne, gode og funksjonelle kontorfasiliteter i leide lokaler i Strandgata 36. Gjennom året er det gjort interne rokeringer i bygget for å møte behov i forbindelse med øket antall ansatte ved tekniske avdelinger. Det fysiske arbeidsmiljøet i bygget er godt, og lokalene er tilrettelagt for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. På Polarbase har Eni Norge tilrettelagt for opptil 20 faste kontorarbeidsplasser fordelt mellom administrasjonsbygget, Bygg 15 og Bygg 17. Sykefravær I 2016 var sykefraværet 3,2 prosent mot 2,7 prosent i project, which in July was moved back to head office from leased premises at Vestre Svanholmen 4. The lease contract for the office premises at Vestre Svanholmen 4 expired at year-end. In Hammerfest, the Goliat operations organisation, District Operations, is located in good, modern, and functional offices in leased premises at Strandgata 36. During the year, interior modifications were made to the building to meet the needs of increased numbers of personnel in the technical departments. The physical working environment in the building is good, and the premises are designed to accommodate persons with reduced functional capacity. At Polarbase, Eni Norge has made arrangements for up to 20 permanent office work places. Some of these are in the administration building (15), and others in building 17. Sickness absence Sickness absence in 2016 was 3.2%, compared with 2.7% in Kontorlokaler Office premises Eni Norges hovedkontor er i leide lokaler i Vestre Svanholmen 12 på Forus i Sandnes kommune. Bygget har i underkant av 400 arbeidsplasser. Det fysiske arbeidsmiljøet er generelt godt og tilrettelagt for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. I løpet av året ble det utført mindre ombyggings- og tilpasningsarbeider ved hovedkontoret for å tilrettelegge for «Development og Technology» og Goliat-prosjektet som i juli ble flyttet fra leide kontorer i Vestre Svanholmen 4 tilbake til hovedkontoret. Leiekontrakten for kontorlokalene i Vestre Svanholmen 4 utløp ved årsslutt. Eni Norge s head office is located in leased premises at Vestre Svanholmen 12 at Forus in Sandnes municipality. The building is equipped with office space for just under 400 people. In general, the physical working environment is satisfactory, and is organised to accommodate persons with reduced functional capacity. During the year a number of minor renovations and adaptations were carried out at head office in order to accommodate Development and Technology and the Goliat

13 Eni Norge årsrapport/annual report 25 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Health, safety, environmental and quality Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet/health, safety, environmental and quality Erklæring om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Statement regarding health, safety and the environment Selskapets erklærte mål er å utføre våre aktiviteter uten å forårsake skade på mennesker, miljø eller materiell. Utslipp til sjø og luft samt generering av avfall skal reduseres så mye som mulig, og det skal etableres en robust og effektiv beredskap mot akutt forurensning som er godt tilpasset de lokale forholdene. The company s objective is to carry out its activities without injury to personnel or damage to the environment or material assets. Waste, discharges to the sea and emissions to the atmosphere shall be reduced as far as possible, and we shall establish a robust and efficient contingency system to combat acute pollution, suitably adapted to local conditions. Eni Norge har i 2016 hatt flere uønskede HMS hendelser, som har medført skade på personell og utslipp til miljø. I forbindelse med produksjonsstarten har Goliat hatt uhellsutslipp av brannskum og hydraulikkvæske fra kontrollsystemet til undervannsanlegget. Den mest alvorlige hendelsen fant sted i juni, hvor en person ble påført alvorlig hodeskade i forbindelse med operasjon av en vinsj. Hendelsen ble gransket av Eni Norge, Petroleumstilsynet og Politiet. Eni Norge ser alvorlig på hendelsen og har i etterkant av hendelsen gjennomført en rekke tiltak for å forhindre at lignende hendelse skal skje igjen. HMS statistikken for Goliat viser en forbedring gjennom året, hvor 4. kvartal var kvartalet med det beste HMS resultatet. Selskapet har i 2016 videreført satsing på barrierestyring, og jobber med å videreutvikle barrierepanelet. In 2016, Eni Norge experienced several unwanted HSE-related incidents that resulted in injuries to personnel and discharges to the external environment. In connection with the field coming on stream, the Goliat facility experienced accidental discharges of fire-fighting foam and hydraulic fluid from the subsea installation s control system. The most serious incident occurred in June, when a person suffered serious head injuries in connection with the operation of a winch. The incident was investigated by Eni Norge, the Petroleum Safety Authority and the police. Eni Norge takes this incident very seriously and has subsequently implemented a number of measures designed to prevent a repetition. Helse og arbeidsmiljø Thus, extensive work has been dedicated to health risk awareness training and risk assessments linked to the working environment. Promoting a good working environment and HSE culture is one of Eni Norge s major goals, and thus an integral part of the company s overall management system. The management system is certified according to the ISO standard and OHSA Health and the working environment Eni har i forbindelse med oppstart av produksjon på Goliat etablert en robust og effektiv beredskap mot akutt forurensning som er godt tilpasset de lokale forholdene, hvor bruk av fiskefartøy med tilpasset oljevernutstyr og med mannskap med inngående kjennskap til farvannene, er et sentralt element. Ved produksjonsstart av Goliat har Eni Norge introdusert høyere arbeidsmiljørisiko for personell. Det har vært viktig i løpet av 2016 å ha fokus på å implementere en systematisk tilnærming til hvordan man skal håndtere denne risikoen. Det har derfor vært lagt ned mye arbeid i opplæring innen helserisiko samt kartlegginger av arbeidsmiljørisiko. Å fremme et godt arbeidsmiljø og en god HMS-kultur er et vesentlig mål for Eni Norge, og er derfor en integrert del av selskapets totale ledelsessystem. Ledelsessystemet er sertifisert i samsvar med ISO-standard og OHSA HSE-related statistics for the Goliat facility have improved during the year, with the best results being recorded in Q4. In 2016, the company continued its investment in barrier management, and is now working to further develop the Barrier Management Panel. In connection with production start-up from the Goliat field, Eni has established a robust and effective emergency preparedness strategy aimed at preventing serious incidents of pollution. The strategy is well adapted to local conditions and includes as its key component the use of fishing vessels equipped with specially-adapted oil spill protection equipment, and crewed by personnel with an intimate knowledge of local sea conditions. Coinciding with the production start-up from the Goliat field, Eni Norge has introduced a higher level of working environment risk for its personnel. During 2016 it has been important to focus on implementing a systematic approach to managing this risk. I tillegg til obligatorisk arbeidsmiljøutvalg og ordningen med verneombud har selskapet en bedriftshelsetjeneste som legger vekt på forebyggende tiltak. Eni Norge er en Inkluderende Arbeidsplass (IA). Målet for IA-arbeidet er diskutert og omforent, både internt og med relevante myndigheter. Selskapet har en aktiv idretts- og velferdsforening som ledes av de ansatte. Som et resultat av treningsfasilitetene i selskapets kontorbygg, er alle ansatte tilbudt organisert trening som et forebyggende helsetiltak. Spesifikke mål er å forbedre arbeidsmiljøet generelt, inspirere til samarbeid, sikre introduksjon av nye medarbeidere på best mulig måte, stimulere til kunnskapsdeling og oppmuntre til kulturell integrering og forståelse. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bidra til forbedret sikkerhet og arbeidsmiljø, og til å bidra til videreutvikling av selskapets styringssystem. Målet er at dette blant annet skal bidra til å opprettholde et lavt sykefravær. In addition to the mandatory Working Environment Committee, and the employee health and safety representatives system, the company offers an occupational health service with an emphasis on prevention. Eni Norge is defined as an Inclusive Workplace (IW). The aim of the company s IW work has been discussed and agreed both in-house and with the relevant public authorities. The company has an active sports and social club which is run by the employees. All employees are now offered organised training as a preventive health measure using our training facilities located in the company s office building. Specific objectives include general improvement of the working environment, the encouragement of co-operation among the workforce, ensuring the best possible induction of new employees, and the encouragement of skills sharing, cultural integration and awareness. All employees are invited and encouraged to make a contribution towards improving safety standards and their working environment, and towards the further development of the Company s management system. The aim is that this will be among the measures contributing towards maintaining low levels of sickness absence.

14 26 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 27 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet/health, safety, environmental and quality Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet/health, safety, environmental and quality Miljørapportering Environmental reporting Eni Norge har i 2016 hatt egenoperert aktivitet på norsk kontinentalsokkel knyttet til oppstart og drift av av Goliat (PL 229) og produksjon på Marulk (PL 122). I tillegg er det gjennomført aktiviteter i lisenser hvor Eni Norge er andelseier (Ekofisk-området, Heidrun, Norne, Urd, Skuld, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin og Tyrihans). For å understøtte både egenopererte og partneropererte aktiviteter, har Eni Norge i 2016 hatt personell på tre lokasjoner i Norge. Selskapet har hovedkontor i Vestre Svanholmen 12, Forus ved Stavanger og drifts- og distriktskontor i Hammerfest. I tillegg har vi personell på Polarbase, Hammerfest. Miljørapportering til Miljødirektoratet for aktivitet gjennomført på norsk kontinentalsokkel blir gjennomført av operatør i henhold til gjeldende regler for både produserende felt og boring. Rapportene for alle felter på norsk sokkel er offentlig tilgjengelig på Norsk olje og gass sin webside. For Marulk, som er en undervannssatellittutbygging tilkoblet Norne FPSO, er det Statoil som operatør på Norne som rapporterer avfall og utslipp som en integrert del av Norne sin miljørapportering. During 2016 Eni Norge has carried out activities as operator on the Norwegian continental shelf linked to the production startup of Goliat (PL 229) and the production at Marulk (PL 122). Activities have also been carried out in licences in which Eni Norge is a non-operator partner, the Ekofisk area, the Heidrun, Norne, Urd, Skuld, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin and Tyrihans fields. In 2016 Eni Norge has had personnel stationed at three different locations in Norway for the purposes of supporting both Eni Norge- and partner-operated activities. The company has its head office at Vestre Svanholmen 12, Forus near Stavanger and operational and regional office in Hammerfest and has personnel at the Polarbase in Hammerfest. Environmental reporting to the Norwegian Environment Agency in connection with activities conducted on the Norwegian shelf is carried out by the operator pursuant to prevailing regulations as they apply to producing fields and exploration drilling. Reports for all fields on the Norwegian Shelf are available on the Norsk olje og gass website (Norwegian Oil and Gas). In the case of Marulk, which is a subsea satellite development tied back to the Norne FPSO, it is the operator of the Norne field, Statoil, that submits waste and emissions/discharge reports as an integrated part of its environmental reporting linked to that field. Antall brønner * Utslipp av hydrokarboner (drensvann) til sjø (m³) 1 0,17 0,13 1,16 Utilsiktet utslipp til sjø (m 3 ) 0,60 7 utslipp 2,76 11 utslipp 26,49 13 utslipp 11,49 15 utslipp Utslipp av CO 2 (t) Utslipp av CO (t) Utslipp av NOX (t) Utslipp av VOC (t) Borekaks (m 3 ) Boreslam (m 3 ) Generelt avfall (t) ,3 223,7 Papir (t) ,1 33,1 Plast (t) 6,6 7,7 22,8 13,4 Metall (t) ,3 Farlig avfall (t) *En vanninjeksjonsbrønn er ikke ferdigboret. No. of wells * Hydrocarbon discharges (contaminated drainage water) to the sea (m³) Accidental discharges to the sea (m 3 ) discharges discharges discharges discharges CO 2 emissions (t) CO emissions (t) NOX emisisons (t) VOC emissions (t) Drill cuttings (m 3 ) Drilling fluids (m 3 ) General waste (t) Paper (t) Plastics (t) Metals (t) Hazardous waste (t) *One water injection well has not been completed. Miljørapportering Goliat Oversikt over utslipp til sjø og luft, samt mengder industrielt avfall generert siden Tallene for 2016 er jevnt over høyere for 2016 enn for 2015, noe som skyldes at Goliat FPSO ble startet opp og satt i drift 12. mars Lasting av olje er hovedkilde til de økte utslipp av VOC for I 2016 har det vært 5 utilsiktede kjemikalieutslipp til sjø fra Goliat FPSO med total volum på 187 liter, og 6 utilsiktede kjemikalieutslipp fra subseaanlegget med total volum på 6400 liter. Det har vært 4 utilsiktede kjemikalieutslipp i 2016 fra Scarabeo 8. Environmental reporting related to Goliat The table below shows the company s total discharges and emissions to the sea and atmosphere and the amounts of industrial waste generated since The figures for last year are consistently higher than those for 2015 due to the start-up of production of the Goliat FPSO. Offloading of oil is the main source to increased discharge of VOC in There have been a total of five accidental chemical discharges from the Goliat FPSO amounting to 187 litres and six accidental chemical discharges from the subsea system amounting to litres. Four accidental chemical discharges from Scarabeo 8. Miljørapportering kontorer Energiforbruk og avfall fra kontorene i Hammerfest og Stavanger. Fjernkjøling Fjernvarme El Sum Avfall (tonn) Papir 25,20 25,70 31,19 33,23 Restavfall 44,10 43,47 46,20 54,88 Matavfall 8,42 8,42 8,20 9,44 Sum 77,71 77,59 85,59 97,55 Sorteringsgrad 43 % 44 % 46 % 46 %* * Tall fra Stavangerkontor Environmental report from offices Energy consumption at and waste generated from offices in Stavanger and Hammerfest was as follows: District cooling District heating Electricity Total Waste (tonnes) Paper General waste Food waste Total Degree of recy- 43% 44% 46% 46%* * Figures from the Stavanger office

15 Eni Norge årsrapport/annual report 29 Forskning og utvikling Research and development Forskning og utvikling/research and development Eni Norge deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som støtter selskapets pågående og fremtidige aktiviteter som operatør innenfor områdene leting, utbygging og produksjon. Eni Norges FoU-portefølje omfatter mer enn 40 prosjekter, hovedsakelig i form av felles industriprosjekter (JIP Joint Industry Project) eller konsortier, men også som bilaterale FoU-kontrakter. Nesten alle FoU-kontraktene våre inngås med norske FoU-institutter eller universiteter. Eni Norge participates in various research and development (R&D) projects supporting ongoing and future activities carried out by the company as an operator in the fields of exploration, development and production. The Eni Norge R&D portfolio includes more than 40 projects, mainly administered in the form of Joint Industry Projects (JIPs) or consortiums, but also as bilateral R&D contracts. Almost all our R&D contracts are established with Norwegian R&D institutes or universities. Fornybar energi I tråd med FoU-tiltak i Eni SpA ble fornybar energi i 2015 for første gang inkorporert i Eni Norges FoU-strategi og -portefølje. En gjennomførbarhetsstudie for vinddrevet vanninjeksjon fra 2015 og 2016 gav positive resultater. Ved årsslutt 2016 startet fase 2 av dette prosjektet som i denne fasen vil konsentrere seg om utfordringer knyttet til elektrisk utstyr. Renewable Energy In 2015, renewable energy was incorporated into Eni Norge s R&D strategy and portfolio for the first time, in line with R&D initiatives in Eni SpA. A feasibility study for wind-powered water injection was performed in 2015 and 2016 with positive results. Late 2016 phase two of this project was started. In this phase the electrical equipment challenges will be studied. Barentshavet The Barents Sea Nye satsningsområder New focus areas FoU-prosjekter relatert til Barentshavet og miljøspørsmål, inkludert oljevernberedskap, har siden Plan for utbygging og drift av Goliat-feltet ble godkjent i 2009, fått en stor del av selskapets FoU-budsjett. Miljøspørsmål skal fortsatt ha høy prioritet i FoU-porteføljen imidlertid får sikkerhet og beredskap knyttet til arbeid i områder med kaldt klima og avsidesliggende arktiske områder stadig større betydning. Eni Norge fullfinansierer to større FoU-prosjekter ved universitetet i Tromsø EWMA (Environmental Waste Management) og BARCUT (Barents Sea Drill Cuttings Initiative). Målet med BARCUT-prosjektet er å kvantifisere og forstå effektene av borekaks på havbunnen i nærheten av et borested, samt å evaluere den fysiske og biologiske innvirkningen av dette. Resultatene er viktige for oljeindustrien og myndighetene for å dokumentere de langsiktige miljøeffektene. R&D projects related to the Barents Sea and environmental issues, including oil spill contingency, have consumed a major part of the company s R&D budget since the PDO for the Goliat field was approved in While environmental issues continue to be assigned high priority in the R&D portfolio, a change in emphasis is now taking place towards safety and emergency response issues related to work in cold climates and remote Arctic regions. Eni Norge is fully financing two major R&D projects at the University of Tromsø, called EWMA (Environmental Waste Management) and BARCUT (Barents Sea Drill Cuttings Initiative). The aim of BARCUT is to quantify and understand the effects that discharged drill cuttings have on the seafloor close to a drill site, and to assess their physical and biological impact. The results are important to the oil industry and the public authorities as a basis for the documentation of long-term environmental effects. Ny teknologi for feltoppkobling over lange distanser, samt ny teknologi for plugging av gamle brønner, er områder som vil bli prioritert i årene som kommer. Technology for long tiebacks and new technology for plugging of old wells, will be areas that will be given high focus for years to come. CIRFA (Senter for integrert fjernmåling og varsling for arktiske operasjoner) er også et prosjekt som støttes av Eni Norge. CIRFAs kjerneaktivitet er knyttet opp mot overvåking av havene, havis, oljesøl, isfjell, numerisk modellering og drone teknologi. Forskningen ved CIRFA er i stor grad basert på feltmålinger utført av satelitter og droner og landbasert måleutstyr. Another project sponsored by Eni Norge is CIRFA (Centre for Integrated Sensing and forecasting for Arctic Operations). CIRFA s focus areas are remote sensing of ocean, sea ice, oil spill, iceberg detection, numerical modelling, and drone technologies. The research in CIRFA is to a large extent based on collocated measurements from satellites, drones, and ground-based instruments.

16 Eni Norge årsrapport/annual report 31 Samfunnsansvar Social responsibility Eksempler på prosjekter som mottok støtte fra Eni Norge og Goliatlisensen i 2016: Samfunnsansvar/Social responsibility The following are projects which received support from Eni Norge and the Goliat licence in 2016: Bærekraftig virksomhet Eni Norges kjernevirksomhet er å lete etter, finne og produsere olje og gass. Lav risiko, godt arbeidsmiljø, kompetanse oppbyggende tiltak, teknologiutvikling innenfor Enis kjernevirksomhet samt miljøforebyggende tiltak er vesentlige suksesskriterier. Med det første norske oljefeltet i produksjon i Barentshavet i porteføljen, har Eni Norge engasjert seg spesielt i teknologiutvikling innen forebyggende oljevern og miljøvennlig drift. Sustainable operations Eni Norge s core activities involve the exploration for, and discovery and production of, oil and gas. Low levels of risk, a healthy working environment, skill-enhancing initiatives, technological development linked to Eni Norge s core activities, and environmental protection are the most important success criteria. With the first Norwegian oil-producing field in the Barents Sea in its portfolio, the company has committed itself in particular to preventive oil spill technology development, combined with environmentally sound operations. Sami Reindeer Races Federation Sirma IL Skaidi Xtreme Ungt Entreprenørskap Arktisk kultursenter og Hammerfest kulturskole Nordkapp Filmfestival Varangerfestivalen Stipend til nordnorske artister Sørøya Havfiskefestival Newton-rom i Hammerfest Trollfjell Geopark, Helgeland Vitenfabrikken i Sandnes Norsk Oljemuseum i Stavanger I Nord-Norge støtter Eni Norge også: The Samí Reindeer Races Federation Sirma Sports Club Skaidi Xtreme Ungt Entreprenørskap (Young Entrepreneurs) The Arctic Culture Centre and Hammerfest School of Culture The Nordkapp Film Festival The Varanger Festival Grants to artists from northern Norway The Sørøya Deep Sea Fishing Competition The Newton Room in Hammerfest The Trollfjell Geopark The Science Factory in Sandnes The Norwegian Petroleum Museum in Stavanger In northern Norway, Eni Norge also supports: Ringvirkninger for lokalsamfunnene Eni Norges virksomhet skal gi muligheter for lokalsamfunnene der aktiviteten finner sted. Selskapet ønsker å bidra til økt bosetting, aktivitet og kompetanseutvikling. I forbindelse med Goliatutbyggingen har Eni Norge derfor lagt til rette for lokal sysselsetting og utvikling av lokal leverandørindustri, samt støttet en rekke kulturelle og kompetansebyggende tiltak. Samlet direkte og indirekte sysselsetting i regionen utgjør ca. 450 personer under utbyggingsfasen % av disse er i Finnmark. Leveranser fra nordnorske bedrifter utgjør ca. 1,3 milliarder kroner. Flere kompetansemiljø i Nord-Norge er styrket gjennom ulike tiltak i grunnskole, videregående og høyere utdanning. Til sammen er det investert ca. 70 millioner kroner på dette feltet, viser tall fra forskningsinstituttet Norut, som har gjennomført følgeforskning på Goliat. Ifølge Norut har ringvirkningene av Goliatutbyggingen blitt høyere enn selv de mest optimistiske anslagene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for Goliat. Spin-offs for local communities Eni Norge s operations shall provide opportunities for the local communities in the locations where the company operates. Eni Norge wishes to make a contribution towards increased settlement, activity and skills development. Thus, in connection with the Goliat development project, Eni Norge has facilitated local job creation and development of the regional supply sector, and supported a range of cultural and skills development initiatives. A total of about 450 jobs have been created directly and indirectly in the region during the development phase. Between 80 and 85% of these have been in Finnmark. The value of goods and services supplied by northern Norwegian companies is about NOK 1.3 billion. Many skills centres in northern Norway have been boosted as a result of a variety of initiatives implemented in the primary, secondary and higher education sectors. According to figures published by the Norut research institute, which has been conducting trailing research on the Goliat project, a total of NOK 70 million have been invested in this field. Interesseorganisasjonen Petro Arctic for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til olje- og gassindustrien i Nord-Norge og Barentshavet. The special interest organisation Petro Arctic for companies wishing to position themselves as suppliers to the oil and gas sector in northern Norway and the Barents Sea. According to Norut, spin-offs resulting from the Goliat development have been significantly greater than even the most optimistic estimates set out in impact assessments carried out prior to the project. Støtteaktiviteter innen kultur og kompetanse Community initiatives within culture and competence Eni Norge har valgt å støtte prosjekter innen kultur og kompetanse i Nord-Norge og spesielt Finnmark i tillegg til Stavanger/Sandnes området hvor vi har vårt hovedkontor. Eni Norge has chosen to support projects promoting culture and competence in the North of Norway, particularly in Finnmark in addition to activities in the Stavanger/Sandnes regions where our head quarter is.

17 Eni Norge årsrapport/annual report 33 Finansielle forhold Financial aspects Sarbanes-Oxley Act Eni Norge AS er underlagt «Sarbanes-Oxley Act» fra Dette er et krav som følge av å være et datterselskap av Eni S.p.A. som er notert på New York-børsen. Som følge av Sarbanes- Oxley-kravene har Eni Norge etablert et styringssystem for internkontroll som vurderes periodisk og oppdateres i henhold til endringer i organisasjon eller bedriftens aktiviteter (f.eks. Goliat og Marulk). Det er i tillegg etablert en sentralisert internrevisjonsfunksjon som periodisk tester egnethet og effektivitet av internkontrollsystemet basert på en risikovurdering på konsernnivå. Eni Norge har etablert etiske regler og innført et styringssystem som støtter de etiske reglene. Rapportering om betalinger til myndigheter (Land-for-land rapportering) The Sarbanes-Oxley Act Eni Norge AS is subject to the Sarbanes-Oxley Act from 2006 as a result of its being a subsidiary of Eni S.p.A, a company quoted on the New York Stock Exchange. As a result of the SOX requirements Eni Norge has established an internal control environment which is periodically assessed and modified to comply with changes in the organization or its business activities (e.g. Goliat and Marulk). Furthermore, a centralized internal audit function is in place which carries out regular tests of the appropriateness and effectiveness of the internal control environment as deemed relevant based on group risk assessments. Eni Norge has introduced a code of ethics and a governance structure to support the code of ethics. Transparency reporting on payments to governments (Country by country reporting) Produksjon og salgsinntekter Eni Norges produksjon av olje, NGL og gass i 2016 var på 48,7 millioner fat oljeekvivalenter (FOE), en økning fra 2015, hvor produksjonen var på 38,5 millioner FOE. Økningen skyldes i hovedsak at Goliat feltet ble satt i produksjon. Inntekter fra salg av petroleumsprodukter i 2016 ble på NOK millioner, en økning på 9 % sammenlignet med Gjennomsnittlig realisert pris på råolje i 2016 var USD 43,95 pr. fat, ned fra USD 51,75 pr. fat i Gjennomsnittlig kronekurs var høyere mot USD i 2016 i forhold til Gjennomsnittsprisen for alle produkter ble redusert fra NOK 338 pr. FOE i 2015 til NOK 295 pr. FOE i Driftskostnader Driftskostnadene for 2016 var på NOK millioner, som er en reduksjon på NOK millioner sammenlignet med Hovedårsaken til at driftskostnadene har gått ned, til tross for at Goliat er satt i produksjon og avskrives fra 2. kvartal i 2016, er nedskrivningene som ble gjort i Production, sales, and other revenues Equity production of oil, NGL, and gas for 2016 amounted to 48.7 million barrels of oil equivalents (MBOE) compared to total production in 2015 of 38.5 MBOE. This increase is due to production start-up on the Goliat field in Revenues from product sales in 2016 were NOK million, an increase of 9% compared with The average realized oil price decreased from USD per bbl in 2015, to USD per bbl in The average exchange rates for NOK against USD were higher in 2016 than in The average price for all products decreased from NOK 338 per BOE in 2015 to NOK 295 per BOE in Operating costs Finansielle forhold/financial aspects Total operating costs for 2016 were NOK million, which is an decrease of NOK million compared with The main reasons why operating cost have decreased, despite of Goliat production start-up in 2nd quarter 2016, are the write-downs taken in I henhold til Regnskapsloven 3-3d skal regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinnings-industrien, utarbeide en årlig rapport med opplysninger om betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Eni Norge AS har følgende rapporteringspliktige betalinger til norske myndigheter i 2016: Tall i tusen NOK Selskapsskatt refundert fra Staten: ( ) Arealavgift pr. lisens som er betalt på vegne av interessefellesskapene som operatør (100 % tall). PL PL PL PL PL PL Totalt: CO 2 og NO X avgift anses som betaling basert på forbruk og er ikke rapporteringspliktig på linje med merverdiavgift. According to the Norwegian Accounting Act section 3-3d pertaining to companies in the extractive industry, the companies are required annually to disclose payments to governments per country and project. Eni Norge AS has the following payments to Norwegian governments in 2016: Figures in thousand NOK Corporate tax refund by the State: ( ) Area fee per licence paid as operator to the Norwegian authorities on behalf of the joint ventures (100% figures): PL PL PL PL PL PL Totalt: CO 2 and NOX fees are considered to be taxes paid on consumptions and exempted from this reporting in line with Value Added Taxes. Finansiell stilling, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko Kortsiktig og annen langsiktig gjeld var henholdsvis NOK millioner og NOK millioner pr. 31. desember Selskapet hadde ubenyttede trekkrettigheter på NOK millioner i Eni Finance International. Selskapets finansielle stilling anses å være god. Den finansielle situasjonen vil alltid være sterkt påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser, samt svingninger i valutakurser. Selskapet benytter terminkontrakter for å redusere valutarisikoen. Lave oljepriser og svingninger i valutakurs kan tolereres over en lengre periode. Selskapet anser kredittrisikoen for å være lav da mesteparten av salget skjer til andre selskap i Eni-gruppen. Det vesentligste av salg til selskap utenom Eni-gruppen er gjennom langsiktige gassalgskontrakter. Financial position market, credit and liquidity risks As of 31 December 2016, current and other long-term liabilities amounted to NOK million and NOK million respectively. Unused drawing rights with Eni Finance International were NOK million. The financial position of the Company is regarded as good. The financial situation will always be influenced strongly by fluctuations in the price of crude oil and gas, and in exchange rates. The Company uses forward contracts to reduce its currency exposure. Lower oil prices and fluctuations in exchange rates can be tolerated for an extended period. The Company regards credit risks as low since the majority of sales are to other companies within the Eni Group. Most of the sales to companies outside the Eni Group are made under long-term gas sales contracts. For informasjon om salgsinntekt og investeringer vises det til notene 1 og 4 i årsregnskapet. For rentekostnad til andre foretak i samme konsern så vises det til note 14.5 i årsregnskapet. Disclosure of sales revenues and investments are reported in notes 1 and 4 in the Annual Accounts. Interest payments to affiliated companies are disclosed in note 14.5 in the Annual Accounts.

18 34 Eni Norge årsrapport/annual report Finansielle forhold/financial aspects Eni Norge årsrapport/annual report 35 Finansielle forhold/financial aspects Totalrentabiliteten før skatt i 2016 er på 3 prosent, mot 6 prosent i Totalrentabilitet etter skatt er på 3 prosent i 2016 mot 2 prosent i Hovedforskjellene mellom resultat før skatt og kontantstrøm tilført fra driften skyldes tidsavgrensninger av betalte skatter og avskrivninger. The pre-tax rate of return in 2016 is 3 per cent, compared with 6 percent in The rate of return after tax is 3 percent in 2016, compared with 2 percent in The main differences between pre-tax income and cash flow from operations are due to differences in the timing of tax expenditures and depreciation. Regnskapet Selskapets årsresultat for 2016 var NOK 121 millioner dårligere enn resultatet for selskapet i Ordinært resultat før skattekostnad var på NOK 907 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK millioner for selskapet i Etter en skattekostnad på NOK 207 millioner fikk selskapet et årsresultat for 2016 på NOK 700 millioner sammenlignet med NOK 821 millioner for selskapet i Regnskapet er satt opp basert på forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. The financial result The Company s net income for 2016 was NOK 121 million lower than in The ordinary pre-tax profit for 2016 is NOK 907 million, compared with a loss of NOK million in After NOK 207 million of tax cost, net income amounted to NOK 700 million, compared with NOK 821 million in The accounts have been prepared based on a going concern assumption, and the Board of Directors confirms that the conditions for this assumption are in place. Overskuddsdisponering Styret har ikke kjennskap til hendelser som kan påvirke regnskapet etter årsslutt og foreslår følgende disposisjon av netto overskudd: (Tusen) Årets overskudd: NOK Reduksjon av annen egenkapital: NOK Utdeling av utbytte til aksjonæren: NOK Selskapets opptjente egenkapital pr. 31. desember 2016 utgjør NOK millioner etter ordinær utbyttebetaling. Foreslått utbytte ligger innenfor årets resultat og den frie kontantstrøm fra drift etter skattebetaling. Videre tilsier nåværende budsjett for 2017, 2018, 2019 og 2020 at selskapet forventer fremtidige inntekter og kontantstrømmer som er tilstrekkelig til å betjene nåværende gjeld med antatte fremtidige utbytter. Selskapet har også tilgang på konsernintern finansiering av sine utbyggings- og leteprosjekter. Allocation of net income The Board of Directors, having no knowledge of any matters not disclosed that could be of significance when evaluating the Company s position, recommends the following allocation of net income: (Thousands) Net income: NOK Reduction of retained earnings: NOK Dividends for distribution: NOK The Company s retained earnings as of 31 December 2016 amount to NOK million after the ordinary distribution of dividends. Proposed dividend is within net income of the year and free cash-flows from operations after tax payments. Furthermore, current Strategic Plan for 2017, 2018, 2019 and 2020 shows that the company will have sufficient earnings and cash flow to support its current debt and assumed future dividends. The company also has access to group financing of its current development and exploration projects. 1. mars 2016 / March 1, 2016 E. Cingolani Styreleder / Chairman L. Lusuriello Nestleder / Vice Chairman P. D. Hemmens Administrerende Direktør / Managing Director A. Napolitano Styremedlem / Director E. Bjørnbom L. Petterson S.R. Rasmussen

19 Eni Norge årsrapport/annual report 37 Resultatregnskap Statement of income Resultatregnskap/Statement of income Pr At Driftsinntekter og driftskostnader (Note) (Note) Revenue and costs from operations Salgsinntekter (1)(14.3) (1)(14.3) Sales revenue Andre driftsinntekter (1)(14.3) (1)(14.3) Other operating revenue Sum driftsinntekter Total operating revenue Kjøp av gass Purchase of natural gas Produksjonskostnader (2)(3) (2)(3) Production costs Transportkostnader Transportation costs Letekostnader (6) (6) Exploration costs Avskrivninger (4)(5) (4)(5) Depreciation Nedskrivninger (4) (4) Write-down Salg og utrangering av anleggsmidler (4) (4) Sales and retirement of assets Sum driftskostnader (14.4) (14.4) Total operating costs Driftsresultat ( ) Operating income Finansinntekter og -kostnader (7) (7) Financial income and expenses Renteinntekter fra konsernselskap (14.5) (14.5) Interest income from group companies Annen renteinntekt Interest income Aksjeutbytte Dividends Rentekostnader (14.5) ( ) (45 018) (14.5) Interest expenses Renteelement fjerning ( ) ( ) Accretion discount removal Netto agio/(disagio) Net exchange gains/(losses) Netto finanskostnader ( ) ( ) Net financial expenses Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Ordinary income before taxes Skattekostnad (inntekt) på ordinært resultat (8) ( ) (8) Taxes on ordinary income Årsresultat Net income Disponering av årsresultat Distribution of net income Annen egenkapital ( ) ( ) Retained earnings Utbytte Dividend

20 Eni Norge årsrapport/annual report 39 Balanse Balance sheet Balanse/Balance sheet Eiendeler pr Assets as at Anleggsmidler (Note) (Note) Fixed assets Varige driftsmidler Tangible assets Bore- og produksjonsanlegg Wells and production facilities Anlegg under utførelse Facilities under construction Aktiverte letebrønner Capitalised exploration wells Inventar og utstyr Office furniture and equipment Sum varige driftsmidler (4) (4) Total Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Aksjer i andre selskap (9) (9) Shares in other companies Sum finansielle anleggsmidler Total financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current assets Lager av materiell Warehouse stocks Kundefordringer (14.1) (14.1) Receivables from customers Andre fordringer (10) (10) Other accounts receivable Skattefordring (8) (8) Current tax receivable Kortsiktig pengeplassering (14.1) (14.1) Short-term deposit Kontanter og bankinnskudd (11)(14.1) (11)(14.1) Cash and bank Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Egenkapital og gjeld pr Shareholder s equity and liabilities as at Egenkapital (Note) (Note) Shareholder s equity Innskutt egenkapital Restricted equity Aksjekapital Share capital Opptjent egenkapital Non restricted equity Annen egenkapital Retained earnings Sum egenkapital (12) (12) Total shareholder s equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelser Deferred liabilities Utsatt skatt (8) (8) Deferred taxes Avslutningsforpliktelser (15) (15) Asset retirement obligations Pensjonsforpliktelser (2) (2) Pension liability Andre avsetninger for forpliktelser (15) (15) Other provisions Sum avsetning for forpliktelser Total deferred liabilities Annen langsiktig gjeld Other long term debt Gjeld til konsern selskap (7) (7) Payable to group companies Sum annen langsiktig gjeld Total other long-term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Leverandørgjeld (14.2) (14.2) Suppliers Betalbar skatt (8) (8) Income taxes payable Skyldige offentlige avgifter Employee wh. tax, soc. sec. etc. Avsatt til utbytte Allocated to dividend Kortsiktig gjeld til konsernselskap (7) (7) Payable to group companies Annen kortsiktig gjeld (13)(14.2) (13)(14.2) Other accounts payable Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum egenkapital og gjeld Total shareholder s equity and liabilities 23. februar 2017 / February 23, 2017 E. Cingolani Styreleder / Chairman L. Lusuriello Nestleder / Vice Chairman P. D. Hemmens Administrerende Direktør / Managing Director A. Napolitano Styremedlem / Director E. Bjørnbom L. Petterson S.R. Rasmussen

21 40 Eni Norge årsrapport/annual report Kontantstrømanalyse/Statement of cash flow Kontantstrømanalyse Statement of cash flow Per At Likvider tilført fra virksomheten Cash flow from operating activities Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Ordinary income before taxes Avskrivning på eiendeler Depreciation assets Nedskriving av varige driftsmidler Write-down of tangible assets Nedskriving av varelager Inventory write-down Utgifter til fjerning ( ) ( ) Abandonment payments Endring i tidselement fjerningsforpliktelse Accretion discount Utgiftsføring av tidligere års letebrønn Expensed prior year exploration well (Gevinst)/tap ved salg av varige driftsmidler (Profit)/loss on tangible assets sold/retired (Betalte)/mottatte skatter ( ) Income taxes (paid)/received Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld ( ) Change in current assets and current liabilities Avsetning for pensjoner (54 480) Accrued pension costs Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Net cash flow from operating activities (A) Likvider tilført/brukt til investeringer Cash flow from investing activities Investeringer i varige driftsmidler ( ) ( ) Investments in fixed assets Salg av varige driftsmidler (salgssum) Sales of fixed assets (sales value) Netto likvditetsendring fra investeringer (B) ( ) ( ) Net cash flow from investing activities (B) Likvider tilført fra/brukt til finansiering Cash flow from financing activities Økning/(nedgang) langsiktig lån Increase/(decrease) long-term credit beslektet selskap ( ) facility associated company Betalt aksjeutbytte ( ) ( ) Paid dividend Netto likviditetsendring fra finansiering (C) ( ) Net cash flow from financing activities (C) Netto endring I likviditetsbeholdning gjennom året Net cash change during the year (A+B+C) (38 570) (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Cash at January 1 Likviditetsbeholdning pr. 31. desember Cash at December 31

22 Eni Norge årsrapport/annual report 43 Regnskapsprinsipper Accounting principles Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskapsloven av 1998 og norsk god regnskapsskikk. The financial statement is reported in accordance with the Norwegian Accounting Act of 1998 and Norwegian General Accepted Accounting Principles. Kostnader til leting og forskning og utvikling Letekostnader blir behandlet etter «successful efforts»- metoden, med den enkelte brønn som basis for vurderingen. Kostnader knyttet til letebrønner under arbeid blir balanseført inntil det er gjennomført en evaluering av hvorvidt funnet er drivverdig eller ikke. Øvrige letekostnader og forsknings- og utviklingskostnader kostnadsføres løpende. Exploration and R&D costs Regnskapsprinsipper/Accounting principles Exploration costs are treated in accordance with the successful effort method; each well making the basis for the evaluation. Costs related to exploration wells in progress are capitalized until the wells have been evaluated whether the discovery is commercial. Other exploration and R&D costs are expensed as incurred. Inntekter Revenue Utbyggingskostnader Development expenditures Salg av petroleumsprodukter bokføres etter salgsmetoden som inntekt på leveringstidspunktet, basert på vilkårene i salgsavtalene. Andre inntekter bokføres på tidspunktet for levering. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet Eni Norge regnskapsfører sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i resultatregnskap og balanse i forbindelse med fellesoperasjoner etter bruttometoden. Bruk av estimater Sales of petroleum products are recorded as revenue according to the sales method on the date of delivery, based on the terms and conditions in the sales agreements. Other revenue is recorded at the time of the delivery. Participation in jointly controlled operations Eni Norge AS reflects the Company s net share of income, costs, assets and liabilities in the balance sheet and income statement regarding interests in jointly controlled operations based on the gross method. Use of estimates Utbyggingsfasen starter når lisenspartnerne har foretatt en beslutning om konsept for utbygging. Direkte og indirekte kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjekter kapitaliseres. Mislykkede produksjonsbrønner blir kostnadsført. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendelen selges eller avhendes blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. The development phase commences when the license partners have decided the concept selection. Direct and indirect expenditures relating to development projects are capitalised. Other costs related to fields in production are expensed as incurred. Unsuccessful production wells are expensed. Maintenance is expensed as incurred, whereas costs for improving and upgrading production facilities are added to the acquisition cost and depreciated with the related asset. Tangible Assets Tangible assets are valued at acquisition cost less accumulated depreciations and write offs. When the asset is sold or retired the net book value is deducted and a potential loss or profit is recognized in the profit and loss account. Selskapet benytter estimater og forutsetninger i utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Disse er basert på beste estimat, og kan avvike fra de endelige faktiske kostnadene. Skattekostnad Skattekostnad består av årets betalbare skatt, justeringer for betalbar skatt for tidligere år og kostnad vedrørende utsatt skatt. Avsetning til gjeld vedrørende utsatt skatt er beregnet basert på positive midlertidige forskjeller mellom eiendeler og gjeld som er reflektert i regnskapet og de verdier for eiendeler og gjeld som er reflektert for skatteformål. Opptjent friinntekt på foretatte investeringer er fullt ut reflektert i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skattefordel er bare tatt i betraktning i tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres at fordelen vil bli realisert. Selskapet kostnadsfører skattekostnader knyttet til saker med skattemyndighetene når de blir ilignet. Når skattesaken er begrenset til tidspunktet for skattemessig fradrag/inntektsførsel vil det bli registrert tilhørende utsatt skatt eiendel/gjeld. The company uses estimates and assumptions in preparation of the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. These are based on best estimates available, and can deviate from the final actual costs. Income taxes Income taxes include current payable taxes, adjustment of prior years payable taxes and deferred taxes. The deferred taxes are calculated using the full liability method, under which temporary timing differences between assets and liabilities in the financial statements are recognised against their tax basis. The earned uplift on incurred investment is fully taken into consideration when calculating the deferred taxes. Deferred tax assets are only recognised if it is highly probable that the asset will be realised. Taxes related to tax issues with the tax authorities are expensed when tax assessment is issued. A corresponding tax asset/ liability will be booked when the tax issues is related to timing of expense/income for tax purposes. Avskrivninger Sokkelinstallasjoner avskrives etter produksjonsenhetsmetoden (forholdet mellom årlig produsert mengde og de samlede utbygde utvinnbare reserver, hvor reservene oppdateres kvartalsvis). Investeringer på land blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning Varige driftsmidler blir vurdert for nedskriving når det er indikasjoner på verdifall. Eiendelene vurderes på felt- eller lisensnivå. Dersom eiendelens bokførte verdi er høyere enn gjenvinnbar beløp nedskrives eiendelen via resultatregnskapet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi minus salgskostnader og bruksverdi. Nedskrivning blir tilsvarende reversert hvis vilkårene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Avslutningskostnader Depreciation Offshore installations are depreciated in accordance with the unit-of-production method (the ratio between annual production quantity and the total proved developed reserves, whereupon the reserves are updated quarterly. Onshore assets are depreciated over the anticipated economical lifetime, according to the straight-line method. Impairment Tangible assets are assessed for impairment if there are indicators of a loss of value. The assessment of assets is carried out at the field or license level. If the carrying amount of an asset is greater than its recoverable amount, the asset is written down. Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Write-downs are correspondingly reversed if the conditions for the write-down are no longer present. Asset retirement costs Det er avsatt for kostnader i tilknytning til nedstenging og fjerning av installasjoner på kontinentalsokkelen. Fjerningsog nedstengningskostnader er beregnet i samsvar med Asset retirement costs are calculated in accordance to net present value method in NRS 13 Contingent liabilities and Contingent assets. The present value of the asset retirement

23 44 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 45 Regnskapsprinsipper/Accounting principles Regnskapsprinsipper/Accounting principles nå-verdimetoden etter NRS 13, Usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Nåverdien av fjerningsutgiften balanseføres som en del av anskaffelseskost, og avskrives sammen med denne. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den økonomiske levetiden for driftsmiddelet. Benyttet diskonteringsrente for beregning av nåverdien av forpliktelsen er justert i forhold til estimert tidspunkt for fjerning og nedstengning på feltet. Endringen i tidselementet (nåverdi) for fjerningsforpliktelsen kostnadsføres årlig som en finanskostnad og øker balanseført fjerningsforpliktelse. Estimatendringer balanseføres mot anleggsmidler. For Gassled har Eni Norge en forpliktelse for fjerning som skiper. Forpliktelsen kostnadsføres som nåverdi av estimerte framtidige fjerningsforpliktelser basert på akkumulert skipet mengde. costs is entered in the balance sheet as a part of the acquisition costs of the fixed assets and is depreciated as part of this. The provision corresponds to the present value of the asset retirement obligation in the total economic lifetime of the fixed asset. The discount rate used in the calculation of the net present value of the obligation is adjusted in accordance with the estimated time of removal and decommissioning at the fields. Changes in the time element (net present value) of the abandonment provision are expensed annually as a financial item and increase in the asset retirement obligation in the balance sheet. Changes in estimates are recorded as tangible assets. Eni Norge has a liability as a shipper for Gassled. The liability is recorded as the net present value of estimated future retirement obligations based on accumulated shipped volumes. Pensjonsforpliktelser Selskapet benytter valgadgangen i GRS 6 til å beregne og klassifisere pensjonskostnadene i henhold til IAS 19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. Pension liability The company uses the option in GRS 6 to measure and classify pension costs in accordance with IAS 19. The pension costs and the pension liability are calculated according to the principle of linear accrual/earning based on estimated factors for the discount rate, future regulation of salary, pensions and contributions from social security, future earnings on the pension fund in addition to actuary premises concerning death rate, voluntary turnover of employees, etc. The pension fund is evaluated according to actual value and is deducted from the net pension liability in the balance sheet at the balance sheet date. The pension accounting is based on linear profile of funding and expected salary at the time of the termination. Changes of the estimate are recognised in equity. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres til kursen på transaksjonstidspunktet. Månedlig valutakurs blir benyttet som en praktisk tilnærming når det ikke er vesentlige avvik fra transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner etter kurs ved årsslutt. Tilhørende valutatap og -gevinst er ført til kostnad/inntekt i resultatregnskapet. Unntak vil være når de er sikret ved terminkontrakter; i disse tilfeller brukes kontraktspris. Foreign currency Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate of the transaction date. Monthly exchange rates are used as a practical approach when there are no material differences in the exchange rates from the transaction date. Financial items are valued at year-end exchange rates and the corresponding currency loss/gain is recorded in the profit and loss account. Exception is when these are hedged by foreign exchange contracts in which case the contract rate is used. Leasingforpliktelser Leasingavtaler som ikke overfører det vesentligste av risiko og kontroll til leietaker, anses som operasjonell leasing. Selskapets leasingutgifter under operasjonell leasing, føres løpende over driften. Framtidige leasingforpliktelser fremgår av note 15. Selskapet har ikke finansiell leasing. Aksjer i andre selskap Aksjer i andre selskap er vurdert i henhold til kostpris. Leasing commitments Leasing agreements without transfer of material risk and control to the leaser are considered as operational leasing. The Company s leasing expenses in operating leases are reflected as current operating costs. Future leasing liabilities are specified in note 15. The company does not have financial leasing. Shares in other companies Shares in other companies are valued at cost. Lagerbeholdning Materialer i lager er vurdert til opprinnelig kostpris. Forbruksvarer i varelageret er utgiftsført ved kjøp. Beholdninger av petroleumsprodukter inngår i beregningen av mer-/ mindreuttak. Inventories Materials in the warehouse are valued at original cost. Consumable stocks are expensed as incurred. Inventories of petroleum products are included in over/underlifting. Finansposter Rentekostnader knyttet til vesentlige anlegg under utbygging balanseføres som en del av investeringen. Financial items Interest expenses related to material development projects are capitalised as a part of the investment. Mer-/mindreuttak av petroleumsprodukt og gasslån For meget uttatt mengde av petroleumsprodukter verdsettes etter produksjonskostnad, mens for lite uttatt mengde verdsettes etter det som er lavest av produksjonskostnad og salgspris. Geografisk område Eni Norges hoveddriftsaktiviteter er selskapets andel i Ekofiskområdet, feltene Heidrun, Kristin, Mikkel, Morvin, Norne, Tyrihans, Urd, Skuld, Marulk og Åsgard. Vedrørende investeringer og salg er geografisk område angitt i noter til regnskapet. Over/underlifting and gas loan Overlift of petroleum products is valued at production cost, while underlift is valued at the lower of production cost and sales value. Geographical area The Company s major operating activity is related to its interest in the Ekofisk area, the fields Heidrun, Kristin, Mikkel, Morvin, Norne, Tyrihans, Urd, Marulk and Åsgard. Geographical areas of investments and sales are specified in the notes to the financial statements. Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld som forfaller innen ett år defineres som kortsiktig fordring/gjeld. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metode ifølge foreløpig Norsk Regnskapsstandard. Likviditetsbeholdning omfatter kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i konsernbank. Salg av anleggsmidler Salg av anleggsmidler på norsk sokkel behandles som etterskatt-transaksjoner jfr. 10 i petroleumsskatteloven, for å sikre skattenøytralitet. Effektiv dato for skatt er 01.01, mens inntekter og kostnader blir regnskapsført frem til oppgjørsdato. Assets and liabilities Assets and liabilities to be paid within one year are classified as short-term assets/liabilities. Cash flow The statement of cash flow has been prepared in accordance with the indirect method as per the temporary Norwegian Accounting Standard. Cash consist of cash, bank deposits and short-term deposits in affiliated bank. Sale of assets Sale of assets on the Norwegian continental shelf are treated as after tax transactions according to the petroleum tax act 10, to ensure tax neutrality. Effective date for tax purposes are 01.01, while revenues and costs are booked until completion date.

24 Noter til årsregnskapet Notes to the financial statements 1 Inntekter fra salg av olje, gass og NGL pr. aktivitetsområde og geografisk område EU Norge Total 2016 Total 2015 Råolje Gass NGL Totalt Olje og NGL-produkter selges hovedsakelig til andre selskap i Eni-konsernet. Andre driftsinntekter inneholder hovedsakelig inntekter ved salg av medlemskap i gass turbin pool avtale og andeler i letelisenser. 2 Lønninger, pensjon og andre personalrelaterte kostnader og godtgjørelser egne ansatte Lønninger Folketrygdavgift (inkl. pensjon og sosiale utgifter utenlandsk personell) Pensjonskostnader Andre personalrelaterte kostnader Totalt Revenue from sale of oil, gas and NGL by area of activity and geographical area EU Norway Total 2016 Total 2015 Crude Oil Gas NGL Total Crude oil and NGL products are sold mainly to other companies in the Eni Group. Other operating revenue includes mainly revenues from sales of membership in gas turbine pool agreement and interest in exploration licenses. 2 Salaries, pensions and other personnel costs and remunerations own employees Salaries Social security tax (incl. pension and social charges for foreign personnel) Pension cost Other personnel related cost Total Årets pensjonskostnader Årets pensjonsopptjening Planendring (30 393) 0 Rentekostnader på service kost Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Pensjonsmidler/- forpliktelse pr Estimerte brutto pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Estimert markedsverdi pensjonsmidler Balanseført netto forpliktelse/midler pr ( ) ( ) Spesifikasjon av estimert markedsverdi pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik (54 820) (7 903) Netto innbetalt Utbetalte pensjoner (2 827) (2 467) Avkastning på pensjonsmidlene Estimert markedsverdi pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 % Forventet avkastning 2,60 % 2,70 % Lønnsøkning 2,25 % 2,50 % G-regulering 2,00 % 2,25 % Regulering av løpende pensjon 2,00 % 2,25 % Eni Norge årsrapport/annual report 47 Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Pension cost of the year Service cost Plan changes (30 393) 0 Interest expense of service cost Administration cost Net pension cost before social security Social security Pension cost of the year Pension fund/ liabilities as of Estimated gross pension liabilities ( ) ( ) Estimated market value of pension fund Pension liability/fund as of ( ) ( ) Specification of estimated market value of pension fund Estimated pension fund Unrecognised loss/(gain) (54 820) (7 903) Net contribution Benefits paid (2 827) (2 467) Return on pension Estimated market value of pension fund Financial Assumptions Discount rate 2.60% 2.70% Expected return on plan assets 2.60% 2.70% Expected long-term salary increase 2.25% 2.50% Expected long-term G increase 2.00% 2.25% Expected long-term pension escalation 2.00% 2.25% Kapitaliserte lønninger og andre personalrelaterte kostnader beløp seg totalt til KNOK (KNOK i 2015) og andelen belastet partnere i opererte samarbeidsprosjekter var KNOK (KNOK i 2015) Capitalised salaries and other personnel cost totalled KNOK (KNOK in 2015) and the share charged to partners in operated joint ventures amounted to KNOK (KNOK in 2015). Arbeidsgiveravgift er inkludert i netto pensjonsmidler. De økonomiske forutsetningene knyttet til pensjon er i henhold til forutsetninger i NRS (V). Selskapet hadde gjennomsnittlig 430 ansatte gjennom året, tilsvarende 427 årsverk. The social security tax is included in the net pension fund. The economic assumptions regarding pensions are in accordance with assumptions in NRS (V). Average number of employees during the year was 430, equivalent to 427 full time employees. Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser Eni Norge AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i DNB. Selskapets pensjonsordning oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Selskapet har også tilleggspensjon som gjelder ansatte med høy lønn. Verdien av pensjonsforpliktelsen er utarbeidet av aktuar etter IAS ansatte og 18 pensjonister er med i pensjonsordningen. Stortinget har vedtatt nye regler for uførepensjon i privat sektor. Regelverket vil gjelde fra 1. januar 2016, og det er tatt hensyn til endringen i beregningene. Effekten vises i linjen for planendring. Pension cost and pension fund/-obligations Eni Norge AS has a collective pension insurance scheme for its employees with DNB. The pension scheme fulfils the requirements in the mandatory occupational pension act. The pension arrangement gives defined future benefits. The Company also has additional defined pension insurance for personnel in higher salary grades. The value of the pension obligations is assessed according to IAS 19 by an Actuary. 345 employees and 18 pensioners are included in the scheme. The parliament has adopted new rules for disability pension for the private sector. The regulations will apply from 1st of January 2016 which is taken into account in the calculation. The effect is reflected in the line for plan changes. Godtgjørelse Godtgjørelse til daglig leder utgjorde KNOK (KNOK i 2015). Daglig leder er med i en pensjonsordning i hjemmehørende selskap. Eni Norge fikk ny daglig leder i mai Styret har ikke mottatt godtgjørelse for Styreleder mottar ikke godtgjørelse. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til administrerende direktør, styreleder eller andre nærstående parter. Selskapet har ingen sluttvederlagsforpliktelse for styreleder eller daglig leder. Selskapet har en bonusordning for alle ansatte kalkulert i henhold til oppnådde mål. Selskapet har en forpliktelse knyttet til aksjeopsjoner for ledende ansatte på KNOK Forpliktelsen er beregnet med diskonteringsrate på 1,15 % i 3 år. Honorar til Ernst & Young for revisjon kostnadsført i 2016 beløp seg til KNOK (KNOK i 2015). Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Remunerations The Managing Director s remuneration amounted to KNOK (KNOK in 2015). The Managing Director takes part of a pension arrangement in the home company. In May 2016 Eni Norge got a new Managing Director. Members of the board received no remuneration in The Chairman receives no remuneration. No loans/guarantees have been given to the Managing Director, the Chairman of the Board, or other close parties. The company has no commitments with regard to severance to the Managing Director or the Chairman of the Board. The Company has a bonus scheme for all employees calculated according to achieved objectives. The company has an obligation related to stock options of KNOK to managers. The obligation is calculated by a discount rate of 1.15% of 3 years. The fee to Ernst & Young expensed in 2016 for audit services was KNOK (KNOK in 2015). The amounts are exclusive of VAT.

25 48 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 49 Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements 3 Produksjonskostnader 3 Production costs 5 Påviste utbygde reserver 5 Proved developed reserves Driftskostnader CO2-avgift Endring i mer/mindre uttak (4 019) Forsikringer Andre driftskostnader Sum Operating costs CO ² tax Variation of over-/underlift (4 019) Operational insurance Other operating costs Total (Ikke revidert av E&Y) Millioner fat oljeekvivalenter (millioner FOE) Påviste utbygde reserver pr ,6 Produksjon 2012 (46,2) Endring ,2 Påviste utbygde reserver pr ,6 (Not audited by E&Y) Million barrels of oil equivalents (million BOE) Proved developed reserves as at Production 2012 (46.2) Changes Proved developed reserves as at Varige driftsmidler / 4 Property, plant and equipment Bore- og produksjonsanlegg Well and production equipment Anlegg under utførelse Works in progress Aktiverte letebrønner/-lisensrettigheter Capitalised expl. wells/license rights Inventar og utstyr Office furniture/equipment Sum Sum Total Anskaffelses verdi/gross Overføring/ Reclass. Tilgang/ Additions Avgang/ Retirement Akk. avskr./ Acc. depr. Bokført verdi/ Net book Avskrevet/ Deprec ( ) ( ) (23 998) ( ) (173) ( ) Produksjon 2013 (38,7) Endring ,1 Påviste utbygde reserver pr ,0 Produksjon 2014 (40,9) Endring ,7 Påviste utbygde reserver pr ,8 Produksjon 2015 (38,5) Endring ,4 Påviste utbygde reserver pr ,7 Produksjon 2016 (48,7) Endring ,5 Påviste utbygde reserver pr ,5 Production 2013 (38.7) Changes Proved developed reserves as at Production 2014 (40.9) Changes Proved developed reserves as at Production 2015 (38.5) Changes Proved developed reserves as at Production 2016 (48.7) Changes Proved developed reserves as at KNOK av anskaffelsesverdien er aktiverte renter. KNOK of the gross book value is capitalized interest. Spesifikasjon av økning fjerningsestimat av tilgang og - Økning/reduksjon fjerningsestimat ( ) ( ) Avskrivning av fjerningsestimat Specification of increase in asset retirement cost and - Increase/decrease in asset retirement cost ( ) ( ) Asset retirement cost depreciations De påviste utbygde reserver, basert på Eni Norges egen evaluering basert på amerikanske «Security and Exchange Commissions» (SEC) prinsipper, gjelder følgende olje- og gassfelt: Ekofisk, Eldfisk, Embla, Tor, Norne, Åsgard, Heidrun, Mikkel, Urd, Kristin, Skuld, Tyrihans, Marulk, Goliat og Morvin. De totale påviste reserver pr er 328 millioner FOE. The proved developed reserves, based on Eni Norge s own evaluations based on U.S. Security and Exchange Commission s (SEC) principles, include the following oil and gas fields: Ekofisk, Eldfisk, Embla, Tor, Norne, Åsgard, Heidrun, Mikkel, Urd, Kristin, Skuld, Tyrihans, Marulk, Goliat and Morvin. The total proved reserves at are 328 million BOE. I 2016 er det tap relatert til salg og utrangering av anleggsmidler på KNOK Nedskrivning Varige driftsmidler blir vurdert for potensielt verdifall når hendelser eller endringer i omgivelsene indikerer at bokført verdi på eiendeler er høyere enn gjenvinnbar beløp. Det har i 2016 vært en bedring i markedspriser sammenlignet med Det er gjort test på nedskrivningsindikatorer og gjort ytterligere beregninger på aktuelle felt. Nedskrivningen resultatføres når balanseført verdi overstiger gjenvinnbar beløp. Det er beregning av antatt bruksverdi som legges til grunn for gjenvinnbart beløp. Selskapet har benyttet konsernets langsiktige prisforutsetninger, diskonteringsrente, valutakursforutsetninger og inflasjonsrate i nedskrivningstestene. Påviste og sannsynlige (P1 og P2) gjenværende reserver er lagt til grunn for fremtidige kontantstrømmer. I tillegg er selskapets langsiktige budsjett for investeringer, driftskostnader og fjerningskostnader benyttet. Årets nedskrivningstester har resultert i ingen nedskrivninger. In 2016 there are losses related to retirement of assets of KNOK Impairment Tangible assets are assessed for potential loss in value when events or changes of circumstances indicate that the book value of assets is higher than the recoverable amount. In 2016 the market prices have increased compared to A test for impairment indicators has been carried out and further calculations have been performed for the relevant fields. Write-downs are recognised when the book value exceeds the recoverable amount. Calculated value of use is the basis of the recoverable amount. The company has used the parent company s long-term price, discount rate, exchange rate and inflation rate assumptions. Proven and probable (P1 and P2) remaining reserves are used as a basis for future cash flows. In addition the company s long-term budgets for investments, operating cost and removal cost are used. Current year impairment tests have resulted in no write-downs. Konsesjonsperiodene utløper som følger: År Ekofisk PL 018/PL 018 B 2028 Heidrun PL Heidrun PL Kristin PL 134B 2027 Mikkel PL Mikkel PL Norne PL 128/PL 128 B 2026 Urd PL Skuld PL Åsgard PL 062/PL 074/PL 094/ PL 094 B/PL 134/PL Tyrihans PL 073/PL 073 B/PL Marulk PL122/PL122B/PL122C/PL122D 2025 Goliat PL229/PL229B 2042 Concession periods expire as follows: Year Ekofisk PL 018/PL 018 B 2028 Heidrun PL Heidrun PL Kristin PL 134B 2027 Mikkel PL Mikkel PL Norne PL 128/PL 128 B 2026 Urd PL Skuld PL Åsgard PL 062/PL 074/PL 094/ PL 094 B/PL 134/PL Tyrihans PL 073/PL 073 B/PL Marulk PL122/PL122B/PL122C/PL122D 2025 Goliat PL229/PL229B 2042

26 50 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 51 Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements 6 Letekostnader endringer i status 6 Exploration changes in status Lisens Blokk Operatør Andel Tildelinger/kjøp PL /7, 7121/8, 7121/9 &7122/7 Statoil 30 % PL816 17/4 & 17/7 Eni Norge 70 % PL128D 6608/10 Statoil 11,50 % PL229D 7122/8 & 7122/9 Eni Norge 65 % PL /6, 7125/4 &7125/5 Statoil 20 % Salg PL /11 & 7318/12 Eni Norge 10 % PL226 & PL226B 7222/1, 7222/2 & 7222/3 Eni Norge 20 % Tilbakeleveringer PL /1, 7020/2, 7020/3, 7021/1, 7120/11, 7120/12 & 7121/10 Statoil 30 % PL /6 & 7219/4 Eni Norge 40 % Licence Block Operator Share Awards/acquisitions: PL /7, 7121/8, 7121/9 &7122/7 Statoil 30% PL816 17/4 & 17/7 Eni Norge 70% PL128D 6608/10 Statoil 11.50% PL229D 7122/8 & 7122/9 Eni Norge 65% PL /6, 7125/4 &7125/5 Statoil 20% Sales PL /11 & 7318/12 Eni Norge 10% PL226 & PL226B 7222/1, 7222/2 & 7222/3 Eni Norge 20% Relinquishments: 7020/1, 7020/2, 7020/3, 7021/1, 7120/11, PL /12 & 7121/10 Statoil 30% PL /6 & 7219/4 Eni Norge 40% Utestående valutaterminkontrakter pr / Forward currency contracts as at Solgt valuta/ Beløp/ Kontrakt motverdi/ Kjøpt valuta/ Verdi/Contract Gj. snittlig terminkurs/ Forfall/ KUSD KNOK ,5569 Jan KEUR KNOK ,0869 Jan KGBP KNOK ,6380 Jan Kjøptvaluta/ Beløp/ Kontrakt motverdi/ Solgt valuta/ Verdi/Contract Gj. snittlig terminkurs/ Forfall/ KUSD KNOK ,69117 Jan KEUR KNOK ,08860 Jan KGBP KNOK ,64369 Jan Forskning og utvikling Selskapet deltar i flere forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med andre oljeselskaper. Totale FoU-kostnader koordinert av Eni Norge var KNOK (KNOK i 2015). Research and Development The Company participates in several R&D projects with other oil companies. Total R&D costs coordinated by Eni Norge reached KNOK (KNOK in 2015). 7 Finansielle poster 7 Financial items Totale rentekostnader for 2016 utgjorde KNOK (KNOK i 2015). Rentekostnader på KNOK er kapitalisert. Rentekostnader belastet fra konsernselskap var KNOK (KNOK i 2015). Premie i forbindelse med morselskapsgaranti beløper seg til KNOK 877. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter blir i sin helhet benyttet til å redusere valutarisikoen på kortsiktige inn- og utbetalinger i valuta i forhold til NOK. Netto urealisert valutatap på KNOK per (tap på KNOK i 2015) er resultatført i resultatregnskapet. Total interest expense for 2016 amounted to KNOK (KNOK in 2015). Financial expenses capitalised amounted to KNOK Interest expense charged by group companies was KNOK (KNOK in 2015). Premium in connection with shareholder guarantee amounts to KNOK 877. Forward currency contracts Forward currency contracts are used to reduce the currency exposure of the value of short-term foreign exchange denominated receipts and payments to NOK. Net unrealised exchange loss KNOK as of (loss KNOK in 2015) has been booked to the income statement. Gjeld til konsernselskap Selskapet har to langsiktige lånekontrakter med Eni Finance International. Lånet tilbakebetales fortløpende med overskuddslikviditet som ikke er nødvendig for selskapets drift. Låneavtalen på MNOK utløper 4. oktober 2019, mens låneavtalen på MNOK utløper 10. april I tillegg har selskapet en kortsiktig lånekontrakt med Eni Finance International på MNOK som utløper 20. desember Renter beregnes i henhold til European Interbank Offered Rate pluss en margin på trekkdagen. Payable to group companies The Company has two long-term credit facilities with Eni Finance International. The debt is repaid currently with surplus cash that is not required for the Company s operating activities. The contract of MNOK expires 4th of October 2019, while the contract of MNOK expires 10th of April The company has one short-term credit facilities with Eni Finance International of MNOK which expires 20rd of December Interest is calculated at the European Interbank Offered Rate plus a margin on the draw down date.

27 52 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 53 Selskapets aktiviteter/company activities Selskapets aktiviteter/company activities 8 Skattekostnad / Income taxes 9 Aksjer i andre selskap 9 Shares in other companies Skattegrunnlag: Basis for taxes: Resultat før skattekostnad ( ) Income before taxes Marginal skattesats (78 %) ( ) Marginal tax rate (78%) Skatteeffekt av: Tax effect of: - Permanente og andre forskjeller (66 686) - Permanent and other differences - Endring i skatterate (83 307) ( ) - Change in tax rate - Opptjent friinntekt ( ) ( ) - Earned uplift - Justering tidligere år (19 994) - Previous years adjustment Årets skattekostnad ( ) This year s tax cost Spesifikasjon årets skattekostnad Specification of the year s tax cost Betalbar skatt ( ) ( ) Payable tax Tidligere års skatt (9 454) Previous years taxes Utsatt skatt relatert til endring i skatterate (83 307) ( ) Deferred tax related to tax rate change Utsatt skatt ( ) Deferred tax Årets skattekostnad ( ) This year s tax cost Aksjekapital/ Share capital Bokført verdi/ Book value Pålydende/ Nominal value Pålydende pr. aksje/nominal value each share Antall aksjer/ Number of shares Eierinteresse/ Ownership interest Norpipe Oil AS NOK ,52 % Tjeldbergodden Utvikling AS NOK ,48 % Sum Total Spesifikasjon av andre fordringer 10 Specification of other account receivable Netto mindreuttak av hydrokarboner Ansatte Forskuddsbetalte utgifter innen ett år Forskuddsbetalte utgifter utover ett år Annet Totalt Bundne omløpsmidler 11 Restricted cash Net underlift of hydrocarbons Employees Prepaid expenses current Prepaid expenses non-current Other Total Betalbar skatt pr Payable tax as of Resultat før skattekostnad ( ) Income before taxes Permanente forskjeller Permanent difference Endring i midlertidige forskjeller ( ) Change in timing differences Grunnlag for leterefusjon Basis for exploration refund Grunnlag for 25 % inntektskatt ( ) ( ) Base for 25% income tax Friinntekt ( ) ( ) Uplift Landinntekt Onshore income Grunnlag for 53 % særskatt ( ) ( ) Base for 53% special tax 25 % inntektskatt (75 844) ( ) 25% income tax 53 % særskatt ( ) ( ) 53% special tax Skatt på leterefusjon ( ) ( ) Tax on exploration refund Fordring tidligere års skatteoppgjør Receivable previous year s tax assessments Terminbetaling av beregnet skatt 0 0 Tax instalment of payable tax Sum betalbar skatt i balansen Payable tax at year-end Skattefordring i balansen ( ) ( ) Current tax receivable at year-end Midlertidige forskjeller pr Temporary timing differences as of KNOK av bankinnskuddet gjelder skattetrekk. KNOK of cash and bank regards employee withholding taxes. 12 Endring i egenkapitalen 12 Change in shareholder s equity Egenkapital pr Endring i estimatavvik ført mot egenkapital Årsresultat Avsatt til utbytte ( ) Sluttbalanse 31. desember Aksjekapitalen utgjorde totalt NOK 278 millioner pr. 31. desember 2016 og består av aksjer til pari kurs NOK Alle aksjene har samme rettigheter og eies av Eni International B.V., Holland. Net equity as of Changes in estimates booked to equity Net income Allocated to dividend ( ) Sluttbalanse 31. desember The share capital totalled NOK 278 million at December 31, 2016 and consists of shares at par value NOK All shares have the same rights and are owned by Eni International B.V., Holland. Anleggsmidler Properties, plant and equipment Fjerning/miljøkostnader ( ) ( ) Decommissioning/environmental Pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Pension liability Annet Other Underskudd til fremføring ( ) ( ) Fiscal loss carry forward Grunnlag for utsatt selsk.skatt Basis for deferred ordinary taxes Fremførbar og fremtidig friinntekt ( ) ( ) Uplift carry forward and future uplift Untatt for særskatt ( ) ( ) Excepted from special petroleum tax Grunnlag utsatt særskatt Basis for deferred special taxes Inntektsskatt 24 % Ordinary tax 24% Særskatt 54 % Special tax 54% Utsatt skattegjeld Deferred tax liabilities 13 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld 13 Specification of other accounts payable Netto meruttak av hydrokarboner Ansatte Annen gjeld Totalt Net overlift of hydrocarbons Employees Other accounts payable Total Utsatt skatt er beregnet etter nye skattesatser gjeldende fra Deferred tax is calculated based on new tax rate applicable from

28 54 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 55 Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements 14 Transaksjoner med nærstående parter 14 Transactions with affiliated companies 14.4 Driftskostnader og investeringer 14.4 Operating and capital expenditures Eni Norge har flere transaksjoner med andre heleide eller kontrollerte selskap i Eni-konsernet. Inntekter består hovedsakelig av salg av råolje, gass og NGL. Kostnadene er hovedsakelig knyttet til tekniske tjenester, innleid personell og forsikring Omløpsmidler Kunder Eni Trading & Shipping Eni SpA Andre Sum kunder Andre fordringer Eni Corporate Eni Norge has a number of transactions with other wholly owned or controlled companies in the Eni Group. Revenues are mainly related to sale of oil, gas and NGL. The expenditures are mainly related to technical services, seconded personnel and insurance Current assets Customers Eni Trading & Shipping Eni SpA Other Total customers Other accounts receivable Eni Corporate Eni SpA Eni International Resources Ltd Eni UK Ltd. (11 547) (215) Eni Insurance Ltd Eni Trading & Shipping SpA Tecnomare SPA Andre Sum kostnader Finansinntekter/kostnader, ref. note Financial income and expenses, ref. note 7 Finansinntekter Eni SpA Eni Finance International Sum finansinntekter Eni SpA Eni International Resources Ltd Eni UK Ltd. (11 547) (215) Eni Insurance Ltd Eni Trading & Shipping SpA Tecnomare SPA Other Total expenditures Financial income Eni SpA Eni Finance International Total financial income Bankinnskudd Banque Eni / Eni Corporate Eni Finance International Sum bankinnskudd Bank deposits Banque Eni / Eni Corporate Eni Finance International Total bank deposits Finanskostnader Eni SpA Eni Finance International Sum finanskostnader Financial expenses Eni SpA Eni Finance International Total financial expenses Alle fordringer forfaller innen 1 år. All receivables are due within 1 year Kortsiktig gjeld 14.2 Current liabilities Leverandører Saipem SpA Eni SpA Eni UK Ltd Eni Trading & Shipping Eni International Resources Ltd Andre Sum leverandører Annen gjeld Eni Corporate Salgsinntekter, ref. note Sales revenues, ref. note 1 Eni Trading & Shipping Eni UK Eni SpA Sum salgsinntekter Suppliers Saipem SpA Eni SpA Eni UK Ltd Eni Trading & Shipping Eni International Resources Ltd Other Total suppliers Other accounts payable Eni Corporate Eni Trading & Shipping Eni UK Eni SpA Total sales revenues Forpliktelser 15 Liabilities 15.1 Boreforpliktelser 15.1 Drilling commitments I henhold til lisensavtalene er selskapet forpliktet sammen med lisenspartnerne til å delta i boring av brønner. Gjenstående boreforpliktelser pr. 31. desember 2016 utgjør 4 brønner med en forventet kostnad på KNOK Avslutningsforpliktelser Etter betingelsene som er stilt for de utvinningstillatelser selskapet deltar i på den norske kontinentalsokkelen, kan staten overta de faste anlegg uten godtgjørelse når tillatelsen utløper eller produksjonen opphører. Hvis denne retten ikke utøves av staten, kan departementet kreve at installasjonene fjernes av rettighetshaverne. Det knytter seg stor usikkerhet til størrelsen på fjerningskostnadene og når installasjonene vil bli fjernet. Total kostnadsestimat for fjerning og nedstengning etter bruk, er beregnet til KNOK i neddiskontert verdi. Nominell størrelse av dette estimatet er på KNOK Kostnadsført tidselement for fjerningskostnader i 2016 er på KNOK Estimert tidspunkt for nedstengning og fjerning er fra 2017 til Diskonteringsrente for beregning av nåverdi er fra 2,912 % til 3,154 % i forhold til estimert tidspunkt for nedstengning og fjerning på feltet. Inflasjonsrater brukt for beregningen varierer fra 2,2 % til 2,5 % innen beregningsperioden. The Company together with the licence partners has an obligation to participate in drilling wells according to the licence agreements. Remaining drilling commitments at December 31, 2016 are 4 wells, with an estimated cost of KNOK Asset retirement obligation Under the terms of the Concessions the Company has been awarded on the Norwegian Continental Shelf, the State has the right to take over the permanent installations free of charge when production terminates or when the licence period expires. If the State does not exercise this right, the Ministry may require that the owners shall remove the installations. There is a high degree of uncertainty regarding the extent of the abandonment costs and the timing in the removal of the installations. Eni Norge s share of the cost for removal is estimated and discounted to be KNOK Nominal value of the estimate is KNOK Expensed accretion discount in 2016 is KNOK Estimated time for the abandonment is from 2017 to The discount rate used varies from 2.912% to 3.154% dependent on the estimated time of removal and decommissioning at the field. Inflation rates used in the calculation varies from 2.2% to 2.5% within the calculation period.

29 56 Eni Norge årsrapport/annual report Eni Norge årsrapport/annual report 57 Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Noter til årsregnskapet/notes to the financial statements Som skiper i Gassled har selskapet en forpliktelse for fjerning. Eni Norge har gjort avsetninger for dette, beregnet til KNOK Eni Norge has a retirement obligation as a shipper in Gassled. Eni Norge has accrued KNOK for this purpose Andre forpliktelser 15.2 Other commitments Under avtaler med rørlednings- og foredlingsselskaper har Eni Norge AS mulige forpliktelser idet disse selskaper kan innkalle midler for fremtidig transport og foredling av flytende petroleum og gass som leveres av Eni Norge AS til disse selskapene. Eni Norge AS har inngått leieavtaler på borerigger og helikopter for å sikre planlagte aktiviteter. Eni Norge AS har fornyet 10-års avtalen om leie av kontorbygg i Sandnes fra Det ble i 2012 inngått en 15-års avtale om leie av kontorbygg i Hammerfest. Eni Norge AS har i felt under utbygging og drift leieavtaler for borerigger, helikopter, lagerskip og andre fartøy. I tillegg har Selskapet som partner i Ekofisk-lisensen en leieavtale for kontor- og baseanlegg i Tananger med varighet frem til Totale fremtidige leiekostnader for Eni Norge AS beløper seg til KNOK Eni Norge AS has contingent liabilities in respect of agreements with pipeline and processing companies, whereby it may be required to provide such companies with additional funds against future transportation and processing of petroleum liquids and natural gas delivered by Eni Norge AS to these companies. Eni Norge AS has entered into lease agreements for drilling rigs and helicopter to secure planned activities. Eni Norge AS has renewed their 10-year leasing agreement of the office building in Sandnes from In 2012 a 15-year leasing agreement of the office building in Hammerfest was entered. In the fields under development and operation Eni Norge AS has leasing agreements for drilling rigs, helicopter, storage vessel and other vessels. In addition as partner in the Ekofisk-license the company has a leasing agreement for the offices and base in Tananger with duration till Total future leasing costs for Eni Norge AS are KNOK >2021 Leieavtaler/ Leasing commitments Endring estimatavvik på pensjonsforpliktelser ført mot egenkapital Endring pensjonsforpliktelse Endring utsatt skatt (20 365) ( ) Netto endring egenkapital Changes in estimates on pension liability booked to equity Change pension liability Change deferred taxes (20 365) ( ) Net Change equity Konsernregnskap 17 Consolidated financial statements Konsolidert regnskap for Eni gruppen kan hentes på internettadresse: Consolidated financial statement for the Eni group may be collected at the internet address:

30 Eni Norge årsrapport/annual report 59 Revisjonsberetning Auditor s report Revisjonsberetning/Auditor s report

31 60 Eni Norge årsrapport/annual report Revisjonsberetning/Auditor s report Eni Norge årsrapport/annual report 61 Revisjonsberetning/Auditor s report

Årsrapport / Annual report 2016

Årsrapport / Annual report 2016 Årsrapport / Annual report 2016 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport 2016 8 Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Årsrapport / Annual report 2015

Årsrapport / Annual report 2015 Årsrapport / Annual report 2015 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport 2015 8 Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer The Managing director s remarks. Ledelse og styret Management and board of directors. Ledelse / Management

Administrerende direktørs kommentarer The Managing director s remarks. Ledelse og styret Management and board of directors. Ledelse / Management Årsrapport Annual Report 2014 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2014 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn ÅSGARD Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår 1981 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43765

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :10 OB NOR KORREKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDRE BØRSMELDINGER

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :10 OB NOR KORREKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDRE BØRSMELDINGER Antall treff: 232 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 30.03.2012 09:10 OB NO KOEKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDE BØSMELDINGE 30.03.2012 09:10 OB NO COECTION: Noreco

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Petoro Opportunities and challenges for the NCS Petoro s strategy

Detaljer

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors Årsrapport Annual Report 2011 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2011 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2012 Innhold Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2012 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2010 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 16 Finansielle forhold

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn HEIDRUN Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår 1985 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43771

Detaljer

Review of the IO valuation cases on the NCS

Review of the IO valuation cases on the NCS Review of the IO valuation cases on the NCS Torsten H. Bertelsen Dr. lic. oec. NPD Arbeidsområder: Gassperspektivanalysen / Fusjon StatoilHydro / PÌAF / IO Agenda NPD and E-Drift /Integrated Operations

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Alvheim et solid fundament for videre vekst Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Forward Looking Statement Except for historical information, this presentation contains forward-looking information

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43725

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43725 Generell informasjon navn TORDIS Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/7-12 Funnår 1987 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Florø NPDID for felt 43725 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43506

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43506 Generell informasjon navn EKOFISK Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår 1969 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Tananger NPDID for felt 43506 Bilde Funn

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn SKARV Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår 1998 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Sandnessjøen NPDID for felt 4704482

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA Scatec Solar - our positioning for the future IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA An Independent Solar Power Producer Solid track record

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence General information Production licence 509 S NPDID production licence 5106880 Status INACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2008 Date granted 23.01.2009 Prod.lic. valid to 23.07.2014 Stratigraphical

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43562 Generell informasjon navn BALDER Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 25/11-1 Funnår 1967 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Dusavik NPDID for felt 43562 Bilde Funn

Detaljer

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner.

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. 1 2014 NFOGM TEMADAG Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. Av Børge Olafsen, Måleteknisk ansvarlig Alvheim FPSO AGENDA Alvheim FPSO oversikt Metering Organisasjon

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 2009

PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 2009 PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 29 Hallgeir Skogen, CEO Steffen Føreid, CFO Oslo, August 26th 29 1 Agenda Highlights 29 Financial review Operational review and outlook 2 Highlights 29 Stable activity

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest

Building technology companies. Introduction to Statoil Technology Invest Building technology companies Introduction to Statoil Technology Invest 2 Our mission Build start-ups Implement their technology Sell them Target Innovative, high impact, upstream technology companies

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Eventyret Snøhvit Veivalg og perspektiver for videre utvikling i nord

Eventyret Snøhvit Veivalg og perspektiver for videre utvikling i nord Eventyret Snøhvit Veivalg og perspektiver for videre utvikling i nord Finnmarkskonferansen, Alta, 04-05.09.12 Øivind Nilsen, Prod. Dir Snøhvit STATOIL ASA Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Generell informasjon navn VALEMON Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 20460969 Bilde

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM NORWEGIAN PETROLEUM In 2015, Norway produced 227.8 Sm³ o.e. of marketable petroleum. By way of comparison, total production was 216.2 million Sm³ o.e. in 2014 and 264.2 million Sm³ o.e. in 2004. In other

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09 Generell informasjon Side 1 av 5 Side 2 av 5 Brønnbane navn 6507/7-9 Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORWEGIAN SEA HEIDRUN Brønn navn 6507/7-9

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Morten Lunde, Sr. Occupational Hygienist ConocoPhillips 2. April 2014

Morten Lunde, Sr. Occupational Hygienist ConocoPhillips 2. April 2014 Kan kontraktene påvirke risiko for støyskader? - Er utvikling av støyvennlige rammebetingelser er mulig? Morten Lunde, Sr. Occupational Hygienist ConocoPhillips 2. April 2014 Cautionary Statement The following

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer