Nr. 2 - mai Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL"

Transkript

1 Nr. 2 - mai Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

2 Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra dag til dag og gir oss gleder og gode naturopplevelser. Det gjør noe med oss når våren kommer. Våren og sommeren gir også muligheter til å utføre mye av det som ikke er like enkelt på vinteren. Dette viser seg gjennom stor aktivitet på mange plan. Det er bra at sentrumsplanen er i havn. Den er viktig for videre utvikling av næringslivet i Ask sentrum fremover. Det er også bra at stadig flere får sin arbeidsplass i bygda vår, det er vi svært glade for i Næringslivsforeningen. Vi arbeider aktivt for å styrke næringslivet og skape flere arbeidsplasser. I Næringshagen er det stor aktivitet. Det er innredet to kontorer i første etasje, i tillegg til de 7 vi hadde, da vi startet opp for et år siden. I Næringshagen tilbys tjenester innen et bredt spekter og vi anbefaler alle å ta en tur innom. Kanskje trenger du å få satt i ny glidelås i vinterjakka eller skifte trekk på en stol? Dette får du også utført der! Vi gleder oss også over bygget som skal reises med 56 leiligheter på den tidligere Maxbo tomta. Det blir mer liv og aktivitet i sentrum, og flere kunder til de som tilbyr varer og tjenester. Ja, så blir det et penere Ask også, og det er ikke minst viktig! Mange i Gjerdrum har savnet en faghandelsbutikk etter at Maxbo sluttet, og nå er Kai,s Farvehandel i gang i det gamle Coop bygget. Der vil også et større malerfirma flytte inn i løpet av sommeren. I foreningen vår har vi hatt årsmøte, speed date og overrakt Næringslivspris til Hos Nabo n, ved Hanne Langerud. Hanne bidrar til et levende sentrum, gjennom en hyggelig møteplass med god mat og drikke. Nå er forberedelsene til Gjerdrumsdagen i gang. I år blir det også markedsboder med lokalprodusert mat. Jeg ønsker alle i trivelige Gjerdrum en god sommer! Vi er alle avhengig av hverandre og samarbeid gir styrke! Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum. Styret 2015: Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Rolf Gauterud - Thomas Halvorsen - Jon Enger - Torer Fladby og Vegard Bjørnstad, varamedlemmer Revisor Arne Granerud Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Valgkomite 1 år: Tone Granerud 2 år: Hans Anders Fjeldstad 3 år: Anita Brennmoen Jury for Næringslivsprisen: Anders Østensen Marit Rønning Helge Bjørklund Hege Lindhardt Thoresen Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS Distribusjon: Gjerdrum, Holter 2 Opplag: 3000 stk Næringslivsforening

3 Næringslivsprisen 2015 til Hanne Langerud Næringslivsprisen ble utdelt første gang i Hanne Langerud har vært nominert helt fra starten av ivrige tilhengere. Hun har tidligere måtte slåss med kandidater som Solvar Bryghaug (pris 2013) og Halvard Huser (pris 2014). Denne gangen var det hennes tur. Gjerdrums tredje næringslivspris ble tildelt Hanne Langerud med bedriften Hos Nabo n, ved åpningen av årsmøtet. Ordfører Anders Østensen var medlem av juryen og stod for overrekkelsen. Langerud fikk plakett og blomster. Juryen uttalte i sin begrunnelse for prisen: «Hun har, med sitt store engasjement, skapt en varm og tidsriktig møteplass i bygda vår. En bedrift mange er blitt glad i» står det på plaketten som Hanne Langerud mottok. Juryen for prisen har bestått av: Marit Rønning, Hege L. Thoresen, Anders Østensen og Helge Bjørklund. Avgjørelsen var enstemmig. Årsmøtet i Gjerdrum Næringslivsforening 26. mars vedtok følgende handlingsplan for 2015: 1. Følge opp Gjerdrum Næringshage AS medlemmer i GNF i Følge opp planarbeidet for nytt næringsareal på Gauterud/Flatner 4. Arbeide videre for produksjon og salg av lokal mat 5. 5 medlemsmøter inkludert årsmøte og julebord med aktuelle tema. 6. Arrangere nettverksmøte/speed date i samarbeid med Gjerdrum kommune 7. 4 utgaver av bladet Gjerdrum Næring & Handel 8. Økt satsing for å markedsføre og synliggjøre Gjerdrums næringsliv 9. Næringslivspris Arrangere julegateåpning/åpne butikker i forbindelse med tenning av kommunens julegran 11. Arrangere julebord for forenings medlemmer. 12. Møtekalender Styremøter: , , , , og , , og Årsmøte og julebord

4 Ved Turid Jødahl Rådmann med mange jern i ilden. Vi har spurt rådmann Frits Eriksen om han kan si litt om Gjerdrum kommune og hvilke lovpålagte oppgaver kommunen har å ivareta? Med sine ca innbyggere er Gjerdrum den nest minste kommunen i Akershus. Selv om kommunen har en plassering midt mellom hovedstaden og hovedflyplassen, så er det mange som bor på Østlandet som ikke har vært i Gjerdrum og mange aner ikke hvor kommunen ligger. Her har vi en profileringsjobb å gjøre. Kommunebarometeret utarbeides av KS (Kommunesektorens organisasjon) og vurderer kommunene ut fra mange variabler på de fleste tjenesteområdene. Her kommer Gjerdrum ut på en 22.plass av alle landets kommuner i årets undersøkelse. Innbygger- og brukerundersøkelsene vi gjorde i begynnelsen av 2014 viser også at vi har en stor del fornøyde brukere og innbyggere. Samtidig så viser alle disse undersøkelsene at Gjerdrum har fortsatt et stort potensial i å gjøre det bedre. Det er også slik at på mange tjenesteområder så bruker Gjerdrum mer penger per produsert enhet eller per innbygger enn andre kommuner. De aller fleste oppgavene vi gjør er lovpålagte, og vi kan derfor ikke kutte fritt i oppgavene. Utfordringen er å ta ned kostnadsnivået på en måte som ikke reduserer kvaliteten. Men reduserte kostander må til! Kommunen har nettopp vedtatt ny sentrumsplan og det er mange store prosjekter på gang. Hvordan klarer kommunen å takle dette økonomisk? For å realisere sentrumsplanen så er det behov for å investere i felles infrastruktur. Alle utbyggingsprosjekter er mer eller mindre avhengig av at det gjennomføres noen større veginvesteringer. I tillegg vil alle utbygginger på Ask tjene på at vi investerer i torg, parker og grøntdrag. Uten at den felles infrastrukturen finansieres og bygges, blir det heller ingen utbygging av Ask slik områdeplanen gir mulighet for. Totalt sett utgjør alle investeringene ca 250 mill. kroner. Dette er penger kommunen ikke har, og derfor må utbyggere bidra økonomiske til den felles infrastrukturen gjennom å inngå utbyggingsavtaler med kommunen. Det kan likevel bli slik at kommunen må forskuttere noen av investeringene. Gangveiene finansieres av fylkeskommunen. Vi benytter anledningen til å legge nye vann og avløpsledninger samtidig som gangveiene bygges. Disse investeringene av nye vann- og avløpsledninger betales av innbyggerne/ utbygger gjennom tilknytningsgebyrer og årlige gebyrer. Sykehjemsutbyggingen og driften må belastes kommunekassen. Kommunen er bygdas største arbeidsgiver, hvor mange ansatte er det i kommunen i dag? Har tallet vært sterkt økende de siste årene og hvordan blir det framover?, spør vi. 4 Rådmann Frits Eriksen Vi hadde ved årsslutt 431 ansatte som totalt utgjør ca. 336 årsverk. Tallene har nok økt over tid, men i fjor så reduserte vi med to årsverk. Framover blir kunsten å håndtere økt antall innbyggere og produserte tjenester uten å øke antall årsverk tilsvarende. For eksempel er der umulig å tenke seg at veksten i antall eldre framover skal håndteres slik som i dag. Gjør vi det, vil etter hvert Gjerdrum kommune og alle andre kommuner kun ha penger til eldreomsorg. Det må tenkes nytt, og det er vi i ferd med å gjøre. Vi har i 2014 arbeidet med organisasjonsstrukturen og endringer ble iverksatt fra starten av Hvordan er kommunen organisert og har dere en organisasjon nå som har bærekraft videre? Vi er organisert hovedsakelig etter en såkalt to-nivåmodell, med to formelle beslutningsnivåer; rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. I de større virksomhetene er ansvaret delegert videre, slik at vi har tre nivåer. I og med at kommunen er liten så er mange av fagmiljøene sårbare, på en del vesentlige områder så har vi én-, to- eller tre-personers fagmiljøer. Vi har p.t. meget gode fagfolk i disse små miljøene. Det blir fort en utfordring dersom der svinger i produksjonsmengden slik det eksempelvis gjør på reguleringsplansiden. Videre så kan hele fagmiljøet forsvinne dersom de ansatte slutter eller har annet fravær. Det som framstår som et bærekraftig fagmiljø i dag, kan derfor være forsvinne i løpet av noen uker. I de større virksomhetene våre som barnehager, skoler, sykehjem, helse og omsorg så har vi solide ledere og dyktige ansatte. Der er ikke miljøene like sårbare. Tilrettelegging av nytt næringsområde på Gauterud/Flatner. Det er viktig for Næringslivsforeningen å få svar på hvordan framdriften er i forhold til dette prosjektet? Vi ønsker ikke å miste flere bedrifter ut av bygda, og vi ønsker at flere skal kunne ha arbeidsplass innen bygdas grenser. Dette for å redusere både miljøbelastning, samt tid og kostnader for den enkelte.

5 Planprogrammet for næringsområde Sørbygda har vært ute på høring. Utarbeidelse av et planforslag til førstegangsbehandling i løpet av høsten er neste skritt i prosessen og slik at vedtak kan fattes før jul. Deretter skal det utarbeides detaljplan for området. Når denne er godkjent, kan utbyggerne komme i gang, muligens i løpet av Til slutt: Hva tenker rådmann nå om veien videre for Gjerdrum? Er vi en kommune som kan klare oss alene framover, eller ser du for deg en sammenslåing med andre kommuner? Er det noe spesielt du vil si til bygdas befolkning? Sett fra et rådmannsperspektiv så bør Gjerdrum bli med i en større kommune. Vi kan sikkert klare oss selv i en del år framover, men kravene til tjenesteutvikling vil bli veldig krevende for en liten kommune som har ressurser hovedsakelig til å drifte tjenestene, men lite til å utvikle de. Dersom det ikke blir noe av kommunereformen, bør denne kompenseres med betydelig satsing på felles interkommunale funksjoner. For eksempel på områder som felles demenslandsby, felles funksjoner innenfor administrasjons- og støttetjenester som lønn, regnskap, personal, plan, kommunikasjon, arkiv, servicetorg, eiendomsforvaltning etc. og faglige utviklingsmiljøer som barnehage, skole, eldreomsorg etc. Jeg er stolt over å få være rådmann i en kommune som har slike innbyggerkvaliteter som Gjerdrum har. Dugnadsånden og innsatsen i lag og foreninger er helt fantastisk. Her er det mange som bruker mye av sin tid på å skape verdier for fellesskapet. Deler av den frivillige innsatsen er lett synlig, men det er også mange som yter en innsats som ikke er så synlig og ikke så organisert. Den innsatsen er også veldig viktig! Så må vi huske på å inkludere de som ikke hevder seg i lag- og foreningsaktiviteter. Det kan fort bli et uheldig skille mellom de aktive og andre som igjen påvirker hvordan barn, unge og voksne omgås hverandre, avslutter rådmann Frits Eriksen. Kjell H. Langhaug TREKKSPILLVERKSTED SALG - IMPORT REPARASJON Veiutbygning Gang /sykkel-vei Masseforflytting Planering Grunnarbeider Matjord Les mer om oss på: Maskinentreprenør med lang erfaring og høy kompetanse. Prosjekter av høy kvalitet, levert til rett tid. Moderne utstyr for effektiv drift. Gjerivegen 145, 2022 Gjerdrum Tlf

6 Gjerdrumsdagen - en del av Gjerdrumsfestivalen juni Lørdag 6. juni Endelig er vårens vakreste eventyr her igjen, - dagen da hele Gjerdrum møtes på Ask! Tradisjonen tro blir årets Gjerdrumsdag en folkefest med opptog og korps, lag og foreninger viser fram hva de holder på med, næringslivet markedsfører seg, det blir veteranbilutstilling og salg av ulike håndverk, Barnas Gjerdrumsløp og Gjerdrumsmila går av stabelen og det blir et flott kulturprogram fra scenen utenfor kulturhuset. Vinnerne av Gjerdrumsprisen og Unge utøveres kultur- og idrettspris blir hedret og kulturhuset m. fl. selger både mat og drikke. Nytt av året er at det blir torvsalg på Asktunet med lokalprodusert mat og drikke og det blir også mulig å teste seg i en klatrevegg på Ask. Gjerdrum Amatørteater viser en barneforestilling med utgangspunkt i tre eventyr etter Asbjørnsen & Moe. I tillegg blir det garantert mye, mye mer! Les Gjerdrumsavisa når den kommer og følg med på øvrig informasjon som sendes ut, evt. facebook eller Vel møtt til folkefest! Når: Kl Standsområdet åpner Kl Barnas Gjerdrumsløp Kl Kulturprogram fra scenen Kl Gjerdrumsmila Hvor: Ask, i området ved kulturhuset For hvem: Alle Pris: Gratis Arrangør: Gjerdrum kommune, lag og foreninger, næringsliv, m. fl. «Det var en gang» Gjerdrum Amatørteater presenterer eventyrene Pannekaka, Tyrihans og Syvende far i huset, fritt etter Asbjørnsen & Moe. Barneforestilling med fri entré. Salg av kake og saft. Når: Kl Hvor: Høyenhall, kulturhuset For hvem: Barn (alle) Pris: Gratis (salg av kake og saft) Arrangør: Gjerdrum Amatørteater Tid for Sommerfriske en sjekk av tenner? Vi kan Vi har fjerne utvidet misfarging vår kapasitet eller og bleke tar imot dine nye tenner. pasienter. Vi har Ring også oss ettermiddags-/kveldstimer. for en avtale. Vi Ring utfører oss på det tlf. meste av tannbehandling. for en avtale. Sjekk også på Sjekk også på

7 Ved Turid Jødahl Sentrumsplanen er i boks! Vi har tatt en prat med Kai Øverland, virksomhetsleder for plan bygg og oppmåling i Gjerdrum kommune. Sentrumsplan for Ask er vedtatt og vi ønsker å høre litt om planen til informasjon for alle våre lesere. Vi spør hvor stort område er definert som sentrumsområde og hvordan blir infrastrukturen? Kai Øverland svarer: Sentrumsplanen definerer eiendommene langs fylkesveg 120 fra Hønsigutua i sør til krysset ved bensinstasjonen i nord. Ny veg fra Nystulia til Belstadsvingen/Brådalsfjellet blir satt i gang i Endring av fylkesvegen vil komme i gang ca Tilsvarende oppstart vil også være for en ny tverrveg som knytter Nystulia og sentrum sammen. Infrastrukturen vil koste ca. 230 millioner kroner og finansieres av utbyggingsavtaler. Vi ber han også si litt om hvor mange boliger som kan bygges i sentrum og sentrumsnære områder og hvor langt perspektiv det er på dette? Sentrumsplanen muliggjør realisering av ca kvadratmeter bruksareal fordelt på bolig, forretning, kontor og andre sentrumsfunksjoner. Hvorav utbygging av 1600 til 2000 nye boenheter. Utviklingen av sentrum har et 30 års perspektiv i forhold til ønsket befolkningsutvikling i kommunen. Hvordan kan/skal boligene utformes, både når det gjelder byggehøyder og estetikk, farger etc. Kai svarer at mye av fargepaløren er hentet fra tidligere veileder for Ask sentrum. I plankartet har kommunen valgt å definere en tydelig gate igjennom sentrum med krav på at fasadene følger parallelt med fylkesvegen. Utnyttelsen på 60 % av tomtene gir utfordringer for god formgiving. For å imøtekomme utfordringene har kommunen egen veileder på hvordan bygg og uteområder kan ivareta sine funksjoner. Byggehøydene vil variere fra 2 til 5 etasjer. Hensynet til utemiljøet vil styre mye av byggehøydene. Næringslivsforeningen er opptatt av om det blir lettvint å parkere for handlende i sentrum. Det er viktig slik at butikker og andre tjenestetilbud blir benyttet. Kai Øverland svarer at kommunen og ikke minst utbyggeraktørene er opptatt av fremkommelighet. Samtidig skal kommunen også ha et miljøperspektiv ved å fokusere på redusert bilbruk og kollektiv løsninger. Mye av parkeringen(særskilt boligparkeringen) skal løses med parkerings kjeller eller bygg. Kommunen er åpen for frikjøpsordning og fellesanlegg. Parkering på bakken opptar også et bruksareal tilsvarende et bygg på 60 kvadratmeter for hver enkelt parkeringsplass. Hva med innfartsparkeringen, sier vi, når er denne på plass og når blir bussparkeringen i sentrum flyttet til et annet sted? Det er stort behov for å få plassen omgjort til torv for ulike aktiviteter bl.a. i tilknytning til Kulturhuset, så vi håper at det nå blir fortgang i denne saken. På disse spørsmålene svarer Kai Øverland at innfartsparkering vil bli et viktig tema ved ny kommuneplanrullering og ved utvikling av nye byggeområder i åssiden, som kommunen omtaler som «Masterplan Åsen». Prinsippet er at pendlere skal kunne parkere ved busstoppene fremfor å måtte kjøre inn til Ask. Kommunen ønsker å plassere innfartsparkeringene tilknyttet men utenfor Ask sentrum. Når det gjelder fremtidig torg/parkanlegg er kommunen i dialog med RUTER og Unibuss for å avvikle leieforholdet med bussparkeringen og å få flyttet den ut av sentrum, kan Kai Øverland fortelle. Han sier også at kommunen vil iverksette en midlertidig opparbeidelse av torget. Videre arbeid med torget/parken skal avklares i detaljplan for fylkesveg 120. Da blir jo neste spørsmål når blir denne detaljplanen ferdig, men det får bli neste gang. Vi takker for svarene og håper sentrumsplanen vil bli et nyttig verktøy både for kommunen og innbyggerne. Virksomhetsleder Kai Øverland 7

8 Ved Turid Jødahl Flott biljardstudio på Ask! Vi har besøkt Ask Billiard Club og daglig leder Jørgen Sandman. Her er det stort og fint og vi har bedt han si litt om bakgrunnen for etableringen i Gjerdrum Jørgen Sandman svarer at i forbindelse med at Gjerdrum kulturhus (GK) hadde planer om å utvide bygget, fikk Norges Biljardforbund (NB) tilbud om å leie lokaler i den nye delen, noe som man takket ja, til. Sammen med kulturhuset ble det også søkt om tippemidler for et første offisielt idrettsanlegg for biljard i Norge. Ganske raskt ble det klart at Kulturdepartementet bevilget søknaden. Vi er klar over at det var en vanskelig start, men hvordan har utviklingen vært siden, spør vi? Jørgen Sandman kan fortelle at ABC Biljardstudio er åpen og tilgjengelig for hvem som helst som ønsker å spille biljard. Man trenger altså ikke å være medlem for å spille! Vi arrangerer gjerne bursdager, sesongavslutninger, besøk av bedrifter, lag og foreninger, etc., sier han. Naturligvis har klubben i tillegg sin egen virksomhet med trening og turnering. Klubben har også arrangert tre NM, to kurser for trenere og et nasjonalt treningsleir, for å nevne noen aktiviteter. Hvem er det som spiller hos dere og hvor kommer de fra? Mesteparten av medlemmene kommer fra Gjerdrum, men noen kommer også fra nabokommunene. Klubben har i tilegg noen medlemmer som kommer i fra andre deler av landet, men som har valgt å spille for ABC. Hva tenker dere om utviklingen videre? Mennene på bildet er, fra venstre Helge Buseth, Knut Haugen og Jørgen Sandman. Når den nye delen nesten stod klar, vedtok et ekstraordinært årsmøte i NB å forkaste et avtaleforslag med Gjerdrum kommune. Jeg vet ikke hvorfor, sier Jørgen Sandman, men dette ble tolket som at NB ikke lenger var interessert i anlegget på Ask. Basert på dette varslet GK om saksøkning og relativt raskt kom det til forhandlinger mellom de to partene. Ask Billiard Club (ABC), som ble stiftet på oppdrag av NB for å drifte forbundets anlegg til tider når NB selv ikke hadde anledning, tilbød seg i denne situasjon å drifte anlegget. Etter mange runder mellom NB, GK og respektive advokater, ble det til slutt enighet. ABC aksepterte å påta seg ansvar for å drifte anlegget etter beste evne. NB fikk ansvar for utstyr og en økonomisk garanti for de første to årene. Den 13. mars 2013 ble ABC Biljardstudio åpnet. Fra og med 1. mars i år står ABC helt på egne bein. Det blir helt klart en utfordring å få økonomien til å rekke til. Innen sommerferien skall imidlertid «Pensjonistligaen» spilles ferdig. Vi skal også delta på Gjerdrumsdagen og på «Jeg fant, jeg fant». I forkant av Gjerdrumsdagen arrangerer vi også for første gang et åpent Gjerdrum-Mesterskap i biljard. Det kreves absolutt ingen forkunnskaper alle kan delta. Sett av onsdag 3. juni og meld deg på! For de som trenger det, er det instruksjon kl. 18:00 og kl. 19:00 begynner mesterskapet! Startavgift kr 50,00 som også inkluderer instruksjon og spilletid. Vi håper at ABC Biljardstudio skal tiltrekke seg mange nye kunder under høsten og vinteren Vi håper at mange skal oppdage at biljard er en flott aktivitet i forbindelse med bursdager, fester, avslutninger og møter. Når bedriften holder seminar eller kurs, eller ønsker å ta med seg personalen på noe annet «after work», så er de hjertelig velkommen til oss, avslutter en positiv og engasjert daglig leder Jørgen Sandman. 8

9 HANS BØRLI: JUNIKVELD Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se - skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster... Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svimlende kort den stund vi mennesker er sammen KONTORLOKALER TIL LEIE Kontorbygget fra 2009 er innredet i tidsriktige materialer, parkett/skifer på gulvene og lyddempede glass-skillevegger som er skjermet med frostfolie eller lameller. Kontorene kan også leies ferdig møblert. Møterom inkl. tekniske fasiliteter og nett-tilgang i alle rom. Garderober til damer og herrer med tilhørende dusj. Kontorene leies i dag ut til bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Fv120 og kort avstand til Ask sentrum. Mulighet for både kortidsleie og langtidsleie. 1. etage 2 stk. kontorer på 26 m2 2. etage 1 stk. stort kontor på 49 m2 1 stk. kontor på 20 m2 1 stk. kontor på 40 m2 (kan deles) I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom, så kan vi ta en prat. - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum 9

10 Ved Turid Jødahl Rustad Gård AS en vekstbedrift med mange tjenester Vi møter Anne Siri Brun-Follerås i sitt kontor i fjøset på Asktunet, og spør om hun kan fortelle litt om bedriften, når den startet opp og hva de driver med i dag. Hun har tidligere vært ansatt som næringsutvikler i Nes kommune, men i 2014 begynte hun som daglig leder i Rustad Gård AS. Anne Siri kan fortelle at Rustad Gård AS startet opp i 2008 med utgangspunkt i det nødvendige gårdsarbeidet på Rustad Gård som eies av Ole Kristian Jødahl og Hanne Leister Jødahl. Man innså at det var behov for renholdstjenester og gårdstjenester i Gjerdrum og omegn. Veksten har kommet i takt med etterspørselen, kan Anne Siri fortelle. Vi har i dag 13 ansatte og vokser stadig. Hva er det det dere tilbyr? Vi har nå fire hovedtjenester i vårt firma, renhold og omsorgstjenester, vaktmestertjenester, graving og massetransport, samt jordbruk. Alle tjenester tilbys både til privatpersoner og bedrifter. Ca. 50 % av omsetningen vår kommer fra renhold og omsorgsarbeid, kan Anne Siri fortelle. Det være seg fast renhold, flyttevask, hovedrengjøring og utvendig vask av hus. Renholdstjenesten er senere videreutviklet til å omfatte omsorgstjenester til mennesker som er avhengig av litt ekstra hjelp i hverdagen. Dette er en tjeneste vi ønsker å satse mer på framover, sier hun, slik at de som har ekstra behov i hjemmet får den hjelpen de trenger. På denne måten kan vi bidra til at eldre og/eller syke kan få leve lengre i sitt eget hjem enn de ellers ville gjort. Den andre halvparten av omsetningen kommer fra vaktmestertjenester, jord-skogbruk og maskindrift. Under vaktmestertjenester ligger også snørydding, grusing og snekkervirksomhet. Hvem er det som er kunder hos dere? Anne Siri forteller at de har et bredt spekter av kunder innenfor privatmarkedet. Det er både travle barnefamilier, samt mennesker som har liten tid eller krefter til å utføre alle hverdagslige gjøremål selv. På bedriftssiden har vi hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som kunder, i tillegg til våre samarbeidspartnere. Hva tenker dere om utviklingen videre? Vi ønsker å fremstå som en kompetanserik og pålitelig bedrift med kvalitet i alt vi gjør, til fornuftige priser både til private og bedrifter. Vi ser lyst på fremtiden og har tro på at vi er i ferd med å bygge opp et firma som tilbyr tjenester som blir mer og mer etterspurt i tiden fremover. Anne Siri Brun-Follerås forteller til slutt at bedriften har fått ny og fin hjemmeside hvor de håper leserne vil gå inn og ta en titt, samt å besøke firmaets side på facebook. 10

11 - din lokale vedlikeholdspartner For private og bedrifter: Rengjøring Vaktmestertjenester Omsorgstjenester Gårdsarbeid Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Tlf.: / Besøk oss på: eller Unik interiørbutikk midt i Ask sentrum med merkevarer fra Muubs, Iben, House Doctor, HK Living, Halvor Bakke, Lama, Cozy Living, Tine K, Nicolas Vahé, Kudibal, Maggy, Broste, med flere. Åpningstider: Mandag: stengt Tir/Ons/Fre: Torsdag: Lørdag: Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Tlf:

12 KAMPANJEPERIODE: 15. juni tom. 27. juni 2015 Malingseksperten! Motta siste nytt innen TREND & INTERIØR Gå inn på vakrehjem.no eller send SMS «Vakrehjem» til 2262 GJØCO HERREGÅRD MAXIMAL 990,- 10 LITER Spar kr 300,- Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum Man - fre kl Lør kl Gjerdrumsangen Tekst: Sofie Belstad Vi tillater oss å gjenta denne nydelige sangen om den vakre bygda vår. Der hvor røk i fra pipene stiger, Så lunt under almenningsrygg, Med lier og bakker der ligger, Det er Gjerdrum vår fredlige bygd. Med duft i fra susende birker, Der de står i sitt vårgrønne skrud. Og der i de korsbygde kirker, Har fedrene knelt med sin brud. Så på bygda med lier og bakker, Når den kler seg i vinterens sne, Så rolig og verdig og vakker, Når den hviler i helgedags fred. Bestemt den på ungdommen kaller, Der den byr oss sin skjønnhet og glans. Men pllikter den fordrer av alle, Som fletter i arbeid sin krans. Jo, så vakker er bygda hver sommer, Når den kler seg i lysegrønn drakt, Og vakker når kveldsolen flommer Over blomster i skarlagen prakt. Så vakker når kronene vugger, Og med løv over skogstien strør. Når frostperler høstfargen dugger, Og røsslyng på tuene blør. 12

13 Ved Hege Lindhardt Thoresen KAIs FARVEHANDEL Åpner kl Da tror jeg det er mange som blir glade når vi igjen kan handle maling, mm. lokalt i egen bygd. Det er vi jo, tross alt vant til fra den gang Maxbo hadde butikk her. Noen ganger skjønner man ikke hvor godt det er å ha en butikk i nærmiljøet før det er for sent. Men nå har vi muligheten til å gjøre noe med det. Kai Hultquist åpner butikk på Ask 21. mai kl Er det noe håp om at du vil lage et lite hobbyhjørne med kunstnermateriell? Farvetuber, noen ferdige blindrammer, mm? Jeg skal abosolutt sjekke dette. Dersom mulighetene er der, så helt klart, det kan vi få til. Jeg vil lytte til hva kundene ønsker og se hva vi kan få til. Bare gi meg litt tid sånn at jeg kan bygge opp dette firmaet og bli en god aktør i Gjerdrum. Hvorfor vil du starte opp i Gjerdrum med farvehandel?, spør vi Kai. Det er fordi det ikke finnes noen slik butikk her og jeg vet at mange her i Gjerdrum har spurt etter det. Men jeg liker godt folka her i Gjerdrum også, da vet du. Hvilken bakgrunn har du, Kai? Jeg har jobbet med dette siden jeg var år og det er nå 35 år siden. Jeg synes dette er en herlig bransje med stor spennvidde og en fantastisk utvikling. Hva vil du tilby Gjerdrums befolkning? Jeg håper at god service, bra priser og ikke minst en dose inspirasjon til farger og løsninger burde få oss et stykke på veien. God fagkompetanse har vi også ispedd godt humør og god dialog med folk. (Nå tenkte jeg mer på hvilke produkter dere skal selge... men svaret var så bra at jeg nøyer meg med det.) Hvilke farvesystem selger dere? Det blir Jotun og Gjøco sitt farvesystem og produkter. Det gjelder malingen. Når det kommer til tapet/gulv har jeg valgt å bruke STOREY s, de har utrolig bra bredde. Vi ønsker Kai lykke til og vi må alle gjøre vårt for at han skal lykkes med dette. Kan du skaffe produkter du ikke har i sortimentet og hvor lang tid vil det ta i såfall? Dersom kunden ønsker varer vi ikke har i vårt sortiment vil vil gjøre alt vi kan for å skaffe dette og det vil ikke ta lange tiden. Kommer du til å samarbeide med Andresen & far, de ligger vegg i vegg med dere her? Jeg håper virkelig det, vi har allerede snakket en del sammen og jeg kjenner de godt fra før. Så jeg satser på et fruktbart samarbeid. Kai Hultquist 13

14 Ved Hege Lindhardt Thoresen Trekkspill som levebrød i 38 år Jeg har tatt turen til nordbygda og skal besøke Kjell Harald Langhaug (58) som startet opp i Typografilæren i sin ungdom i Finnmark, men han brøt utdannelsen fordi musikken og trekkspillet kalte ham sørover. Det har han ikke angret en dag på. Det har også blitt flere CD er. Jeg tror jeg kan si at jeg sitter og snakker med en kjendis, i trekkspillmiljøet. Kjell mener at trekkspillmusikken burde vært en del av kulturskoletilbudet slik at ungene får prøve seg tidlig. Det er et vanskelig instrument å spille siden det krever høy koordinasjon og styrke. I Bærum og Oslo har de gode lærekrefter, så der er det mer aktivitet enn det er her i området. Han har aldri hatt annen jobb ved siden av virksomheten sin og sier han har levd greit på dette. Han havnet i Gjerdrum ved en tilfeldighet, som så mange andre. Han satte inn en annonse i Romerikes Blad etter bosted og Steinar Wøllo svarte. Der leide han i 5 år før han kjøpte sitt eget sted i Gjerivegen 145. Gjerdrum har en flott beliggenhet i forhold til alt annet og med så mye reising er det greit med 15 minutter til flyplassen, sier Kjell. Dette er en jobb som blir en livsstil og han er fornøyd med tilværelsen og håper å kunne leve av dette fram til pensjonsalderen kommer om noen år. Kjell Harald Langhaug Vi ønsker Kjell lykke til videre. Kjell har spilt trekkspill siden 6-7 års alderen og har reist rundt og spilt på NM er og mesterskap rundt omkring i hele verden og skaffet seg en god kundekrets underveis. Først bosatte han seg på Hamar, 20 år gammel i Han jobbet i Tonika i Oslo noen år før han startet egen virksomhet i Han hadde stemming og reparasjon av trekkspill. I 1987 begynte han med import av trekkspill, fra Stradella som ligger like ved Milano. Italia ble et kjent reisemål for Kjell og i 1987 designet han sitt eget trekkspill og fikk det produsert i Italia. Dette ble hovedmerket hans i flere år. Men etterhvert har det blitt flere merker i hyllene hans og det ble mange turer rundt omkring i Italia som er trekkspillets moderland. Prisklassen på et trekkspill strekker fra 3000 til flere hundre tusen kroner. Det har alltid vært dyrt med trekkspill, sier han. I dag får du aukustiske, elektriske og digitale trekkspill som fungerer på samme måte som en synth (elektronisk keyboard). Hele tiden har han holdt spillingen vedlike ved å spille på diverse arrangementer. I 2010 toppet han det hele med en 3 timers helaften i Oslo Konserthus hvor han spilte både jazz og klassisk. En Borsini, pianotrekkspill, som å ta på fløyel, ulakkert i tre. For kontaktinfo, se annonse i bladet. 14

15 ved Turid Jødahl Tid for blomster Vi har besøkt Anne og Rolf Eskild Rasmussen i Bjørkely Gartneri. Her er det fullt av nydelige blomster. Vi er glad for å ha gartneri i bygda og ber dem fortelle litt om gartneriet, hvem startet dette og hvem driver det i dag? De forteller at Bjørkely gartneri har lange tradisjoner som gårdsbedrift. Det begynte for mer enn 50 år siden, rundt 1960, da det gartnerutdannede ekteparet Ingveig og Leif Eskild startet med salg av grønnsaksplanter som tillegg til gårdsdriften. Salget var hovedsakelig innrettet mot lokale kjøkkenhager med tidlige kålplanter og annet matnyttig, men de hadde også teknikker for å få frem stemorsblomster og andre prydplanter nesten før snøen var borte. Våren 2011 ble første sesong for Anne og Rolf Eskild Rasmussen, som nå eier og driver Bjørkely gartneri med god veiledning fra gartnersøster Liv. De siste to årene har Anne vært fulltids beskjeftiget med gartneriet i vårhalvåret, og selv om det er mye arbeid og lange dager, så trives hun med det. Til høsten vil hun fortsatt holde kontakten med sitt egentlige yrke, som helsesøster og sykepleier. Hvordan får dere fram så mange flotte planter, spør vi? Fortell litt om arbeidet også utenom sesongen. Vi tiner opp drivhusene i slutten av februar. Da er allerede kjøkkenbenker og vinduskarmer fylt opp med såkasser, som flyttes ut og prikles når det blir varmt nok i drivhusene. I tillegg kjøper vi inn ungplanter som plantes over i større potter og plasseres ut på bordene i løpet av en hektisk men svært hyggelig dugnadsuke. Pappa Leif er blant de trofaste bidragsyterne hvert år har han egenhendig fylt jord i godt over halvparten av alle blomsterpottene i gartneriet. For å få kraftige fine planter trengs mye kniping og stell. Vi bruker ikke veksthemmende sprøytemidler. Salget pågår i mai og juni, deretter er det rengjøring og vedlikehold inklusive tømming av alt vann fra alle slanger og rør, slik at vinterfrosten ikke ødelegger noe og alt er klart til neste innrykk rundt 1. mars igjen. Si litt om vareutvalget og hva som er mest populært å kjøpe for sesongen? Vi har alle de mest vanlige sommerblomstene som pelargonia, surfina og million bells. Grønne planter som silverfalls, og klatreplantene lofos, thunbergia og klokkeranke, er populære. Det er også våre hengeampler med jordbær og tomatplanter, i tillegg til blomsteramplene med mange ulike samplantinger. Ordinære tomatplanter har vi tre typer av. Jord i to kvaliteter samt enkle gjødselprodukter hører også med, selv om det viktigste for oss er å kunne selge de plantene vi selv har alet opp. Et mulig fortrinn for oss er en ting få andre garterier tilbyr, nemlig «selvplukk» direkte fra produksjonsbordet. Synet, lukten og valgfriheten er noe mange blomsterglade kunder setter pris på. Anne Eskild Rasmussen Har dere også stauder? Hva med grønnsaksplanter som kål etc? Stauder har vi kun unntaksvis hovedtyngden av våre planter er ettårige. Nytteplanter som tomat, agurk, squash, kruspersille, gressløk og purre forsøker vi å ha tilgjengelig. Egenproduserte ungplanter av sommerkål, hodesalat og blomkål har vi så lenge beholdningen rekker. Er det noe dere vil si om å drive gartneri i Gjerdrum? Gjerdrum har så mange hyggelige kunder! Gartneriet føles som en viktig virksomhet i bygda når våren kommer, og vi gleder oss over alle de flotte hagene og terrassene som blir å se i nærmiljøet utover sommeren. Ja, vi er også blitt glad over synet av blomster- prakten i gartneriet og ønsker Anne og Rolf lykke til med sesongen! 15

16 ved Hege Lindhardt Thoresen Naprapat i Gjerdrum Næringshage Helse er et hett tema om dagen og flere og flere får øynene opp for hvor viktig det er å ha en god helse. Tilbudet for behandlinger av diverse plager og sykdommer øker heldigvis også, så vi ser fram til å få naprapati til bygda vår, her representert ved naprapat Marianne Bjørnå (29). Hva gjør at du vil starte opp med naprapati-praksis i Gjerdrum? Grunnen til at jeg ønsker å starte i Gjerdrum er først og fremst for at jeg bor her og på den måten vil jeg kunne være mer tilgjengelig. Det er også spennende å være en del av en kommune i vekst og utvikling. Hvilken bakgrunn har du og har du jobbet lenge som naprapat? Utdannelse: 4-årig naprapatutdannelse på Naprapathögskolan i Stockholm (med 4-årig jobb på skolens elevklinikk). Bachelor i Kroppsøving og friluftsliv, samt massasjeterapeut. Jeg jobber også på A Klinikken Lørenskog (hvor jeg har jobbet i ca. 2,5.år), en tverrfaglig klinikk med blant annet; fastleger, nevrolog, hjertespesialist, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog med mer. Jeg jobber også i bedrift, hvor jeg behandler ansatte på arbeidsplassen. Har siden jeg begynte å jobbe, jobbet med mennesker i ulike settinger (stort sett i helse og omsorg), samt at jeg har vært butikksjef hos G-Sport. Jobbet som naprapat i ca. 2,5 år, men under utdannelse jobber vi på skolens elevklinikk. Kan du forklare hva naprapati er? Naprapati er en type fysikalsk medisin som kombinerer ortopedisk medisin med ulike behandlingsteknikker. Naprapater streber etter å finne årsaken til plagene dine ved hjelp av en god samtale og grundig undersøkelse. Deretter legger man en behandlingsplan hvor ulike ledd- og mykdelsteknikker kombineres med informasjon, råd og treningsøvelser. Naprapat Marianne Bjørnå Kort om behandlingsteknikker naprapater bruker: Manipulasjon: Det kiropraktorene er kjent for, som på folkemunne feilaktig kalles knekking. Er en type leddbehandling. Mobilisering: Kan kanskje kalles leddtøy, der man ønsker å jobbe med bevegelsen i ulike ledd uten knekket. Samt Massasje/triggerpunktsbehandling, Dry needling (nåler), Streching (tøy) og Rehab/prehab. Hva er forskjellen på naprapati og fysioterapi/kiropraktor/manuellterapeut? Man skal være forsiktig med å uttale seg om hva andre driver med, men de som har prøvd litt forskjellig behandling sier at vi havner et sted i mellom fysioterapeuter og kiropraktorer i forhold til hvilke behandlingsteknikker vi benytter oss av. Det er nok mange likheter mellom f.eks naprapater og manuellterapeuter, men man fokuserer muligens på forskjellige områder. Naprapater benytter seg av manipulasjon, som også kiropraktorer og manuellterapeuter gjør. I tillegg er vi opptatt av å integrere mykdelsbehandling som massasje, triggerpunktsbehandling osv, samtidig som treningsøvelser er et viktig verktøy for å kunne drive egenbehandling. Det viktigste for meg er at pasienten står i sentrum, og får svar og hjelp med plagene sine, og da er det viktig å være nøye og legge en god behandlingsplan. Av og til innebærer det at jeg også samarbeider med blant annet fysioterapeuter for at pasienten skal få best mulig oppfølging i sin behandling. Kan man få henvendelse til naprapat gjennom lege? Per dags dato har ikke naprapater autorisasjon. Men det er en sak som det Norske Naprapatforbundet kontinuerlig jobber med. Derimot trenger du ikke henvisning for å gå til naprapat, men du vil heller ikke få dekket noe. 16 Illustrasjonsfoto med fiktiv pasient

17 Hva kjennetegner sykdomsforløpet som sier at man bør gå til en naprapat? Har du smerter/plager i kroppens muskler og ledd, være seg akutt isettende eller langvarig(kronisk), kan man komme til en naprapat. Dersom du har smerter i muskler og ledd som ikke blir bedre, kan vi sammen forsøke å finne årsaken til smerten og legge opp en behandlingsplan for å minske/fjerne plagene og forebygge for nye plager. Har du typiske idrettsskader har du god grunn til å besøke en naprapat, da vi har god idrettsmedisinsk kunnskap. Vi undersøker og behandler plager som; hodepine, nakke- og ryggsmerter, plager i bekken, hofte og ben, samt plager i skulder og arm med mer. Til slutt vil jeg si at alle er velkomne til å kontakte meg uforpliktet for spørsmål om sine plager. Jeg tilbyr også bedriftsavtaler (både på bedrift og på klinikk) med ulike avtalemodeller, samt avtaler med idrettsforeninger og andre foreninger. Vi tar også imot de som har Helseforsikring. Vi ønsker Marianne lykke til videre. Leie lokale? Tlf Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Flott kontor til leie. Kontakt: SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Lunsj, kaker og kaffe - men også mange fine, spiselige gaver til store og små! Vi leier ut 2. etasjen til møter/treff. Ta kontakt for booking eller mer info Velkommen til oss!hos Nabo n, Ask 68, 2022 Gjerdrum Tlf: / Følg oss på facebook, og få med deg hva som skjer! Nabo`n Blomsterbutikk med vri Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Nå er det hagen/balkongen som trenger påfyll, masse sommerblomster, mm. Velkommen hit! 17

18 ved Turid Jødahl Spennende IT firma i Næringshagen Vi har bedt Martin Opstad Reistadbakk i Blåstolen AS, fortelle litt om hva de tilbyr av tjenester og hvem som er deres kunder. sikkerhetsoppdateringer, drift, programvareutvikling og support. Kundene får et intranett som er tilgjengelig for alle ansatte fra hele verden. Er det noe du vil fremheve ved å jobbe i Gjerdrum og også være en del av Gjerdrum Næringshage? Martin forteller at han flyttet til Gjerdrum for to år siden og ble overrasket over den store dugnadsånden i kommunen. Nesten alt av infrastruktur for kultur og idrett er bygget på dugnad, og også Næringshagen hvor kommunen og lokalt næringsliv har gått sammen. Dugnad er en viktig bærebjelke for Blåstolen også, sier Martin Opstad Reistadbakk. Tjenestene vi leverer er basert på åpen kildekode, som betyr programvare bygd på dugnad. Martin Opstad Reistadbakk Vi er glad for at vi har denne betydelige IT-virksomheten i Gjerdrum Næringshage og ønsker lykke til videre! Martin kan fortelle at bedriften leverer konsulenttjenester samt utviklings- og vedlikeholdstjenester for nettsider og intranett. Vi har i dag kunder som Bergen Bibliotek, Karmøy Kommune, Forbrukerrådet, Institutt for Energiteknikk, Aibel og Elkjøp. Han sier videre at nå lanserer Blåstolen en intranett-tjeneste for bedrifter, intranett.no. Dette er en tjeneste hvor vi leverer programvare og en ferdig intranettløsning i en brukervennlig pakke. Du verden sier vi, så bra at du har så store aktører som kunder! Vi ber han fortelle litt om seg selv, utdannelse og hvor han jobbet før han startet opp i Næringshagen? Martin forteller at han er dataingeniør, 35 år, oppvokst på Lørenskog og har jobbet med nettsider og intranett i over 10 år. Jeg har hatt kontor i Næringshagen i snart ett år nå. Før det jobbet jeg hjemmefra, hos kunder og hos andre databedrifter jeg samarbeider med. Hva er planene framover? Et intranett er noe jeg mener at nesten alle bedrifter kan ha stor nytte av, sier Martin Opstad Reistadbakk. - Det kan brukes til alt fra interne nyheter, personalhåndbøker og HMS-dokumentasjon til mer sosialt rettet informasjon. Dette øker effektiviteten og reduserer administrasjonskostnadene for en bedrift. Vi jobber nå med å lansere intranett.no, en tjeneste som lar alle bedrifter få ett effektivt intranett uten store kostander og driftsbudsjett. Vi håndterer hosting, For kontaktinfo, se annonse på neste side. 18

19 Maidikt: av Reidun Hauger Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Sommer, GFT har noen av høstens nyheter klare: Mor & barn - Gruppetilbud år - YogaMann GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Brådalsguta 10, 2022 Gjerdrum, Tlf Les mer på GI meg mai Hvor vintersarte føtter På nytt Kjenner omsorgen Fra grønne, livgivende tepper Hvor frosne fingre På nytt Tines av Mjuke, dunete blomsterstilker Hvor lengtende hjerte På nytt Føler lindring Fra lysende, varm sol Gi meg mai Vi ønsker alle våre annonsørr og lesere en riktig god sommer! intranett.no er en intern nettside som lar deg og dine kolleger samarbeide elektronisk, dele informasjon og finne den raskt når du trenger det på en enkel og trygg måte. intranett.no er perfekt til: l HMS Håndbøker l Personalhåndbøker l Samling av skjemaer og dokumenter for ansatte på farten I tillegg får du intern chat og prosjektrom. Lanseringstilbud for GNF medlemmer: 1/2 pris på årsabonnementet 2 timer konsulenthjelp til å bygge opp ditt intranett uten ekstra kostnad Total pris for første året 4800,- Send en epost til eller ring for å prøve intranett.no gratis i en måned. 19

20 N V K DET GODE LIV I ASK Nyhet! 6 stk nye 2-roms hageleiligheter og 4 stk nye 3-roms med bad og gjestetoalett voice.as Trykk og design: 18 km GARDERMOEN 500 m GOLF m HANDEL nå er 39 av boligene på vestvang solgt, Men det er fremdeles mange flotte boliger igjen! Vi har 3 nydelige hjørneleiligheter fra 2. til 4. etasje igjen. Alle er 4-roms på 132 vm med åpen stue/kjøkkenløsning på ca. 55 kvm med utgang til deilig lun balkong. Hovedsoverommet har egen walk-in closet og bad, samt et romslig bad nummer 2. I tillegg ligger det egen balkong på hele 32 kvm i forbindelse med entreen. Disse leilighetene har syd/vest vendt beliggenhet og gode solforhold. Det handler om å føle seg hjemme 4-roms hjørneleilighet areal: bra/p-rom 132/129 m 2 antall rom: 4-roms etasje: etg 03 Sov 11 m 04 Sov 17 m 09 korridor 9 m 05 Bad 6 m W 06 Bad 5 m m 07 Stue 34 m Pris fra kr ,- - lave omk Kun kr ,- i innskudd Lave omkostninger Alle hvitevarer på kjøkkenet er inkludert Eik Natural lakket 3-stavsparkett Garasjekjeller med heis til leilighetsplan Atrium med et flott og solrikt fellesområde 02 Sov 14 m 01 Entre 5 m 08 Bod 3 m Balkong 12 m Terrasse 32 m 02 Bad 5 m 03 Bod 3 m 3 m 04 Sov 11 m 01 2 m 05 eie eiendomsmegling avd prosjekt VisNiNg MERKNADER Kontakt som et forslag, vaskemaskin megler (W) og for å avtale privatvisning. Sjakt m TOMAs N. GAbRIELsEN Partner/Megler MNEF mob: epost: EILEEN V. DREYER Megler MNEF mob: epost: N 20 ADRESSE: 2. etg. REV REV. A ARKITEKT: AREAL/ BRA: ANT. ROM: P-ROM: BALKONGER/ LEIL.TYPE: TERASSER: 132 m m 2 44 m 2 B-203 Tegn. nr A73-124

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Informasjon SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Vi har spesialavtaler med Røyken Kommune og Slemmestad Idrettsforening Ønsker ditt idrettslag eller bedrift det samme? BEHANDLING TRENINGSSENTER VELVÆRE

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45

Rømersvei Borettslag. Vi feirer Innflytting i. Nærhet, troverdighet, langsiktighet - Der folk trives. Les mer på side 44-45 NBBO Et medlemsblad for nedre buskerud boligbyggelag - utgave 1-2011 Rømersvei Borettslag Vi feirer Innflytting i Les mer på side 44-45 Lett og lekkert Bli kjent med Midtfylket NBBO s første boligblokker

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss

våg å ta spranget! Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta? Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss Utgave 3 2013 Informasjonsmagasin om Ringeriksregionen Drømmen om gård på landet møt familien som fikk drømmen oppfylt Damenes Hønefoss det lille ekstra får du på kjøpet Finnes eventyret rett utenfor Oslogryta?

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

Bare én er sikret. barnehageplass

Bare én er sikret. barnehageplass SANDEFJORD Byavisa var på tur til det fjerne Østen SIDE 10-11 Bare én er sikret Onsdag 21. januar 2015 Uke 4 nr. 40 Årgang 2 Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80 God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer