Nr. 2 - mai Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL"

Transkript

1 Nr. 2 - mai Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

2 Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra dag til dag og gir oss gleder og gode naturopplevelser. Det gjør noe med oss når våren kommer. Våren og sommeren gir også muligheter til å utføre mye av det som ikke er like enkelt på vinteren. Dette viser seg gjennom stor aktivitet på mange plan. Det er bra at sentrumsplanen er i havn. Den er viktig for videre utvikling av næringslivet i Ask sentrum fremover. Det er også bra at stadig flere får sin arbeidsplass i bygda vår, det er vi svært glade for i Næringslivsforeningen. Vi arbeider aktivt for å styrke næringslivet og skape flere arbeidsplasser. I Næringshagen er det stor aktivitet. Det er innredet to kontorer i første etasje, i tillegg til de 7 vi hadde, da vi startet opp for et år siden. I Næringshagen tilbys tjenester innen et bredt spekter og vi anbefaler alle å ta en tur innom. Kanskje trenger du å få satt i ny glidelås i vinterjakka eller skifte trekk på en stol? Dette får du også utført der! Vi gleder oss også over bygget som skal reises med 56 leiligheter på den tidligere Maxbo tomta. Det blir mer liv og aktivitet i sentrum, og flere kunder til de som tilbyr varer og tjenester. Ja, så blir det et penere Ask også, og det er ikke minst viktig! Mange i Gjerdrum har savnet en faghandelsbutikk etter at Maxbo sluttet, og nå er Kai,s Farvehandel i gang i det gamle Coop bygget. Der vil også et større malerfirma flytte inn i løpet av sommeren. I foreningen vår har vi hatt årsmøte, speed date og overrakt Næringslivspris til Hos Nabo n, ved Hanne Langerud. Hanne bidrar til et levende sentrum, gjennom en hyggelig møteplass med god mat og drikke. Nå er forberedelsene til Gjerdrumsdagen i gang. I år blir det også markedsboder med lokalprodusert mat. Jeg ønsker alle i trivelige Gjerdrum en god sommer! Vi er alle avhengig av hverandre og samarbeid gir styrke! Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum. Styret 2015: Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Rolf Gauterud - Thomas Halvorsen - Jon Enger - Torer Fladby og Vegard Bjørnstad, varamedlemmer Revisor Arne Granerud Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Valgkomite 1 år: Tone Granerud 2 år: Hans Anders Fjeldstad 3 år: Anita Brennmoen Jury for Næringslivsprisen: Anders Østensen Marit Rønning Helge Bjørklund Hege Lindhardt Thoresen Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS Distribusjon: Gjerdrum, Holter 2 Opplag: 3000 stk Næringslivsforening

3 Næringslivsprisen 2015 til Hanne Langerud Næringslivsprisen ble utdelt første gang i Hanne Langerud har vært nominert helt fra starten av ivrige tilhengere. Hun har tidligere måtte slåss med kandidater som Solvar Bryghaug (pris 2013) og Halvard Huser (pris 2014). Denne gangen var det hennes tur. Gjerdrums tredje næringslivspris ble tildelt Hanne Langerud med bedriften Hos Nabo n, ved åpningen av årsmøtet. Ordfører Anders Østensen var medlem av juryen og stod for overrekkelsen. Langerud fikk plakett og blomster. Juryen uttalte i sin begrunnelse for prisen: «Hun har, med sitt store engasjement, skapt en varm og tidsriktig møteplass i bygda vår. En bedrift mange er blitt glad i» står det på plaketten som Hanne Langerud mottok. Juryen for prisen har bestått av: Marit Rønning, Hege L. Thoresen, Anders Østensen og Helge Bjørklund. Avgjørelsen var enstemmig. Årsmøtet i Gjerdrum Næringslivsforening 26. mars vedtok følgende handlingsplan for 2015: 1. Følge opp Gjerdrum Næringshage AS medlemmer i GNF i Følge opp planarbeidet for nytt næringsareal på Gauterud/Flatner 4. Arbeide videre for produksjon og salg av lokal mat 5. 5 medlemsmøter inkludert årsmøte og julebord med aktuelle tema. 6. Arrangere nettverksmøte/speed date i samarbeid med Gjerdrum kommune 7. 4 utgaver av bladet Gjerdrum Næring & Handel 8. Økt satsing for å markedsføre og synliggjøre Gjerdrums næringsliv 9. Næringslivspris Arrangere julegateåpning/åpne butikker i forbindelse med tenning av kommunens julegran 11. Arrangere julebord for forenings medlemmer. 12. Møtekalender Styremøter: , , , , og , , og Årsmøte og julebord

4 Ved Turid Jødahl Rådmann med mange jern i ilden. Vi har spurt rådmann Frits Eriksen om han kan si litt om Gjerdrum kommune og hvilke lovpålagte oppgaver kommunen har å ivareta? Med sine ca innbyggere er Gjerdrum den nest minste kommunen i Akershus. Selv om kommunen har en plassering midt mellom hovedstaden og hovedflyplassen, så er det mange som bor på Østlandet som ikke har vært i Gjerdrum og mange aner ikke hvor kommunen ligger. Her har vi en profileringsjobb å gjøre. Kommunebarometeret utarbeides av KS (Kommunesektorens organisasjon) og vurderer kommunene ut fra mange variabler på de fleste tjenesteområdene. Her kommer Gjerdrum ut på en 22.plass av alle landets kommuner i årets undersøkelse. Innbygger- og brukerundersøkelsene vi gjorde i begynnelsen av 2014 viser også at vi har en stor del fornøyde brukere og innbyggere. Samtidig så viser alle disse undersøkelsene at Gjerdrum har fortsatt et stort potensial i å gjøre det bedre. Det er også slik at på mange tjenesteområder så bruker Gjerdrum mer penger per produsert enhet eller per innbygger enn andre kommuner. De aller fleste oppgavene vi gjør er lovpålagte, og vi kan derfor ikke kutte fritt i oppgavene. Utfordringen er å ta ned kostnadsnivået på en måte som ikke reduserer kvaliteten. Men reduserte kostander må til! Kommunen har nettopp vedtatt ny sentrumsplan og det er mange store prosjekter på gang. Hvordan klarer kommunen å takle dette økonomisk? For å realisere sentrumsplanen så er det behov for å investere i felles infrastruktur. Alle utbyggingsprosjekter er mer eller mindre avhengig av at det gjennomføres noen større veginvesteringer. I tillegg vil alle utbygginger på Ask tjene på at vi investerer i torg, parker og grøntdrag. Uten at den felles infrastrukturen finansieres og bygges, blir det heller ingen utbygging av Ask slik områdeplanen gir mulighet for. Totalt sett utgjør alle investeringene ca 250 mill. kroner. Dette er penger kommunen ikke har, og derfor må utbyggere bidra økonomiske til den felles infrastrukturen gjennom å inngå utbyggingsavtaler med kommunen. Det kan likevel bli slik at kommunen må forskuttere noen av investeringene. Gangveiene finansieres av fylkeskommunen. Vi benytter anledningen til å legge nye vann og avløpsledninger samtidig som gangveiene bygges. Disse investeringene av nye vann- og avløpsledninger betales av innbyggerne/ utbygger gjennom tilknytningsgebyrer og årlige gebyrer. Sykehjemsutbyggingen og driften må belastes kommunekassen. Kommunen er bygdas største arbeidsgiver, hvor mange ansatte er det i kommunen i dag? Har tallet vært sterkt økende de siste årene og hvordan blir det framover?, spør vi. 4 Rådmann Frits Eriksen Vi hadde ved årsslutt 431 ansatte som totalt utgjør ca. 336 årsverk. Tallene har nok økt over tid, men i fjor så reduserte vi med to årsverk. Framover blir kunsten å håndtere økt antall innbyggere og produserte tjenester uten å øke antall årsverk tilsvarende. For eksempel er der umulig å tenke seg at veksten i antall eldre framover skal håndteres slik som i dag. Gjør vi det, vil etter hvert Gjerdrum kommune og alle andre kommuner kun ha penger til eldreomsorg. Det må tenkes nytt, og det er vi i ferd med å gjøre. Vi har i 2014 arbeidet med organisasjonsstrukturen og endringer ble iverksatt fra starten av Hvordan er kommunen organisert og har dere en organisasjon nå som har bærekraft videre? Vi er organisert hovedsakelig etter en såkalt to-nivåmodell, med to formelle beslutningsnivåer; rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. I de større virksomhetene er ansvaret delegert videre, slik at vi har tre nivåer. I og med at kommunen er liten så er mange av fagmiljøene sårbare, på en del vesentlige områder så har vi én-, to- eller tre-personers fagmiljøer. Vi har p.t. meget gode fagfolk i disse små miljøene. Det blir fort en utfordring dersom der svinger i produksjonsmengden slik det eksempelvis gjør på reguleringsplansiden. Videre så kan hele fagmiljøet forsvinne dersom de ansatte slutter eller har annet fravær. Det som framstår som et bærekraftig fagmiljø i dag, kan derfor være forsvinne i løpet av noen uker. I de større virksomhetene våre som barnehager, skoler, sykehjem, helse og omsorg så har vi solide ledere og dyktige ansatte. Der er ikke miljøene like sårbare. Tilrettelegging av nytt næringsområde på Gauterud/Flatner. Det er viktig for Næringslivsforeningen å få svar på hvordan framdriften er i forhold til dette prosjektet? Vi ønsker ikke å miste flere bedrifter ut av bygda, og vi ønsker at flere skal kunne ha arbeidsplass innen bygdas grenser. Dette for å redusere både miljøbelastning, samt tid og kostnader for den enkelte.

5 Planprogrammet for næringsområde Sørbygda har vært ute på høring. Utarbeidelse av et planforslag til førstegangsbehandling i løpet av høsten er neste skritt i prosessen og slik at vedtak kan fattes før jul. Deretter skal det utarbeides detaljplan for området. Når denne er godkjent, kan utbyggerne komme i gang, muligens i løpet av Til slutt: Hva tenker rådmann nå om veien videre for Gjerdrum? Er vi en kommune som kan klare oss alene framover, eller ser du for deg en sammenslåing med andre kommuner? Er det noe spesielt du vil si til bygdas befolkning? Sett fra et rådmannsperspektiv så bør Gjerdrum bli med i en større kommune. Vi kan sikkert klare oss selv i en del år framover, men kravene til tjenesteutvikling vil bli veldig krevende for en liten kommune som har ressurser hovedsakelig til å drifte tjenestene, men lite til å utvikle de. Dersom det ikke blir noe av kommunereformen, bør denne kompenseres med betydelig satsing på felles interkommunale funksjoner. For eksempel på områder som felles demenslandsby, felles funksjoner innenfor administrasjons- og støttetjenester som lønn, regnskap, personal, plan, kommunikasjon, arkiv, servicetorg, eiendomsforvaltning etc. og faglige utviklingsmiljøer som barnehage, skole, eldreomsorg etc. Jeg er stolt over å få være rådmann i en kommune som har slike innbyggerkvaliteter som Gjerdrum har. Dugnadsånden og innsatsen i lag og foreninger er helt fantastisk. Her er det mange som bruker mye av sin tid på å skape verdier for fellesskapet. Deler av den frivillige innsatsen er lett synlig, men det er også mange som yter en innsats som ikke er så synlig og ikke så organisert. Den innsatsen er også veldig viktig! Så må vi huske på å inkludere de som ikke hevder seg i lag- og foreningsaktiviteter. Det kan fort bli et uheldig skille mellom de aktive og andre som igjen påvirker hvordan barn, unge og voksne omgås hverandre, avslutter rådmann Frits Eriksen. Kjell H. Langhaug TREKKSPILLVERKSTED SALG - IMPORT REPARASJON Veiutbygning Gang /sykkel-vei Masseforflytting Planering Grunnarbeider Matjord Les mer om oss på: Maskinentreprenør med lang erfaring og høy kompetanse. Prosjekter av høy kvalitet, levert til rett tid. Moderne utstyr for effektiv drift. Gjerivegen 145, 2022 Gjerdrum Tlf

6 Gjerdrumsdagen - en del av Gjerdrumsfestivalen juni Lørdag 6. juni Endelig er vårens vakreste eventyr her igjen, - dagen da hele Gjerdrum møtes på Ask! Tradisjonen tro blir årets Gjerdrumsdag en folkefest med opptog og korps, lag og foreninger viser fram hva de holder på med, næringslivet markedsfører seg, det blir veteranbilutstilling og salg av ulike håndverk, Barnas Gjerdrumsløp og Gjerdrumsmila går av stabelen og det blir et flott kulturprogram fra scenen utenfor kulturhuset. Vinnerne av Gjerdrumsprisen og Unge utøveres kultur- og idrettspris blir hedret og kulturhuset m. fl. selger både mat og drikke. Nytt av året er at det blir torvsalg på Asktunet med lokalprodusert mat og drikke og det blir også mulig å teste seg i en klatrevegg på Ask. Gjerdrum Amatørteater viser en barneforestilling med utgangspunkt i tre eventyr etter Asbjørnsen & Moe. I tillegg blir det garantert mye, mye mer! Les Gjerdrumsavisa når den kommer og følg med på øvrig informasjon som sendes ut, evt. facebook eller Vel møtt til folkefest! Når: Kl Standsområdet åpner Kl Barnas Gjerdrumsløp Kl Kulturprogram fra scenen Kl Gjerdrumsmila Hvor: Ask, i området ved kulturhuset For hvem: Alle Pris: Gratis Arrangør: Gjerdrum kommune, lag og foreninger, næringsliv, m. fl. «Det var en gang» Gjerdrum Amatørteater presenterer eventyrene Pannekaka, Tyrihans og Syvende far i huset, fritt etter Asbjørnsen & Moe. Barneforestilling med fri entré. Salg av kake og saft. Når: Kl Hvor: Høyenhall, kulturhuset For hvem: Barn (alle) Pris: Gratis (salg av kake og saft) Arrangør: Gjerdrum Amatørteater Tid for Sommerfriske en sjekk av tenner? Vi kan Vi har fjerne utvidet misfarging vår kapasitet eller og bleke tar imot dine nye tenner. pasienter. Vi har Ring også oss ettermiddags-/kveldstimer. for en avtale. Vi Ring utfører oss på det tlf. meste av tannbehandling. for en avtale. Sjekk også på Sjekk også på

7 Ved Turid Jødahl Sentrumsplanen er i boks! Vi har tatt en prat med Kai Øverland, virksomhetsleder for plan bygg og oppmåling i Gjerdrum kommune. Sentrumsplan for Ask er vedtatt og vi ønsker å høre litt om planen til informasjon for alle våre lesere. Vi spør hvor stort område er definert som sentrumsområde og hvordan blir infrastrukturen? Kai Øverland svarer: Sentrumsplanen definerer eiendommene langs fylkesveg 120 fra Hønsigutua i sør til krysset ved bensinstasjonen i nord. Ny veg fra Nystulia til Belstadsvingen/Brådalsfjellet blir satt i gang i Endring av fylkesvegen vil komme i gang ca Tilsvarende oppstart vil også være for en ny tverrveg som knytter Nystulia og sentrum sammen. Infrastrukturen vil koste ca. 230 millioner kroner og finansieres av utbyggingsavtaler. Vi ber han også si litt om hvor mange boliger som kan bygges i sentrum og sentrumsnære områder og hvor langt perspektiv det er på dette? Sentrumsplanen muliggjør realisering av ca kvadratmeter bruksareal fordelt på bolig, forretning, kontor og andre sentrumsfunksjoner. Hvorav utbygging av 1600 til 2000 nye boenheter. Utviklingen av sentrum har et 30 års perspektiv i forhold til ønsket befolkningsutvikling i kommunen. Hvordan kan/skal boligene utformes, både når det gjelder byggehøyder og estetikk, farger etc. Kai svarer at mye av fargepaløren er hentet fra tidligere veileder for Ask sentrum. I plankartet har kommunen valgt å definere en tydelig gate igjennom sentrum med krav på at fasadene følger parallelt med fylkesvegen. Utnyttelsen på 60 % av tomtene gir utfordringer for god formgiving. For å imøtekomme utfordringene har kommunen egen veileder på hvordan bygg og uteområder kan ivareta sine funksjoner. Byggehøydene vil variere fra 2 til 5 etasjer. Hensynet til utemiljøet vil styre mye av byggehøydene. Næringslivsforeningen er opptatt av om det blir lettvint å parkere for handlende i sentrum. Det er viktig slik at butikker og andre tjenestetilbud blir benyttet. Kai Øverland svarer at kommunen og ikke minst utbyggeraktørene er opptatt av fremkommelighet. Samtidig skal kommunen også ha et miljøperspektiv ved å fokusere på redusert bilbruk og kollektiv løsninger. Mye av parkeringen(særskilt boligparkeringen) skal løses med parkerings kjeller eller bygg. Kommunen er åpen for frikjøpsordning og fellesanlegg. Parkering på bakken opptar også et bruksareal tilsvarende et bygg på 60 kvadratmeter for hver enkelt parkeringsplass. Hva med innfartsparkeringen, sier vi, når er denne på plass og når blir bussparkeringen i sentrum flyttet til et annet sted? Det er stort behov for å få plassen omgjort til torv for ulike aktiviteter bl.a. i tilknytning til Kulturhuset, så vi håper at det nå blir fortgang i denne saken. På disse spørsmålene svarer Kai Øverland at innfartsparkering vil bli et viktig tema ved ny kommuneplanrullering og ved utvikling av nye byggeområder i åssiden, som kommunen omtaler som «Masterplan Åsen». Prinsippet er at pendlere skal kunne parkere ved busstoppene fremfor å måtte kjøre inn til Ask. Kommunen ønsker å plassere innfartsparkeringene tilknyttet men utenfor Ask sentrum. Når det gjelder fremtidig torg/parkanlegg er kommunen i dialog med RUTER og Unibuss for å avvikle leieforholdet med bussparkeringen og å få flyttet den ut av sentrum, kan Kai Øverland fortelle. Han sier også at kommunen vil iverksette en midlertidig opparbeidelse av torget. Videre arbeid med torget/parken skal avklares i detaljplan for fylkesveg 120. Da blir jo neste spørsmål når blir denne detaljplanen ferdig, men det får bli neste gang. Vi takker for svarene og håper sentrumsplanen vil bli et nyttig verktøy både for kommunen og innbyggerne. Virksomhetsleder Kai Øverland 7

8 Ved Turid Jødahl Flott biljardstudio på Ask! Vi har besøkt Ask Billiard Club og daglig leder Jørgen Sandman. Her er det stort og fint og vi har bedt han si litt om bakgrunnen for etableringen i Gjerdrum Jørgen Sandman svarer at i forbindelse med at Gjerdrum kulturhus (GK) hadde planer om å utvide bygget, fikk Norges Biljardforbund (NB) tilbud om å leie lokaler i den nye delen, noe som man takket ja, til. Sammen med kulturhuset ble det også søkt om tippemidler for et første offisielt idrettsanlegg for biljard i Norge. Ganske raskt ble det klart at Kulturdepartementet bevilget søknaden. Vi er klar over at det var en vanskelig start, men hvordan har utviklingen vært siden, spør vi? Jørgen Sandman kan fortelle at ABC Biljardstudio er åpen og tilgjengelig for hvem som helst som ønsker å spille biljard. Man trenger altså ikke å være medlem for å spille! Vi arrangerer gjerne bursdager, sesongavslutninger, besøk av bedrifter, lag og foreninger, etc., sier han. Naturligvis har klubben i tillegg sin egen virksomhet med trening og turnering. Klubben har også arrangert tre NM, to kurser for trenere og et nasjonalt treningsleir, for å nevne noen aktiviteter. Hvem er det som spiller hos dere og hvor kommer de fra? Mesteparten av medlemmene kommer fra Gjerdrum, men noen kommer også fra nabokommunene. Klubben har i tilegg noen medlemmer som kommer i fra andre deler av landet, men som har valgt å spille for ABC. Hva tenker dere om utviklingen videre? Mennene på bildet er, fra venstre Helge Buseth, Knut Haugen og Jørgen Sandman. Når den nye delen nesten stod klar, vedtok et ekstraordinært årsmøte i NB å forkaste et avtaleforslag med Gjerdrum kommune. Jeg vet ikke hvorfor, sier Jørgen Sandman, men dette ble tolket som at NB ikke lenger var interessert i anlegget på Ask. Basert på dette varslet GK om saksøkning og relativt raskt kom det til forhandlinger mellom de to partene. Ask Billiard Club (ABC), som ble stiftet på oppdrag av NB for å drifte forbundets anlegg til tider når NB selv ikke hadde anledning, tilbød seg i denne situasjon å drifte anlegget. Etter mange runder mellom NB, GK og respektive advokater, ble det til slutt enighet. ABC aksepterte å påta seg ansvar for å drifte anlegget etter beste evne. NB fikk ansvar for utstyr og en økonomisk garanti for de første to årene. Den 13. mars 2013 ble ABC Biljardstudio åpnet. Fra og med 1. mars i år står ABC helt på egne bein. Det blir helt klart en utfordring å få økonomien til å rekke til. Innen sommerferien skall imidlertid «Pensjonistligaen» spilles ferdig. Vi skal også delta på Gjerdrumsdagen og på «Jeg fant, jeg fant». I forkant av Gjerdrumsdagen arrangerer vi også for første gang et åpent Gjerdrum-Mesterskap i biljard. Det kreves absolutt ingen forkunnskaper alle kan delta. Sett av onsdag 3. juni og meld deg på! For de som trenger det, er det instruksjon kl. 18:00 og kl. 19:00 begynner mesterskapet! Startavgift kr 50,00 som også inkluderer instruksjon og spilletid. Vi håper at ABC Biljardstudio skal tiltrekke seg mange nye kunder under høsten og vinteren Vi håper at mange skal oppdage at biljard er en flott aktivitet i forbindelse med bursdager, fester, avslutninger og møter. Når bedriften holder seminar eller kurs, eller ønsker å ta med seg personalen på noe annet «after work», så er de hjertelig velkommen til oss, avslutter en positiv og engasjert daglig leder Jørgen Sandman. 8

9 HANS BØRLI: JUNIKVELD Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se - skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster... Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svimlende kort den stund vi mennesker er sammen KONTORLOKALER TIL LEIE Kontorbygget fra 2009 er innredet i tidsriktige materialer, parkett/skifer på gulvene og lyddempede glass-skillevegger som er skjermet med frostfolie eller lameller. Kontorene kan også leies ferdig møblert. Møterom inkl. tekniske fasiliteter og nett-tilgang i alle rom. Garderober til damer og herrer med tilhørende dusj. Kontorene leies i dag ut til bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Fv120 og kort avstand til Ask sentrum. Mulighet for både kortidsleie og langtidsleie. 1. etage 2 stk. kontorer på 26 m2 2. etage 1 stk. stort kontor på 49 m2 1 stk. kontor på 20 m2 1 stk. kontor på 40 m2 (kan deles) I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom, så kan vi ta en prat. - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum 9

10 Ved Turid Jødahl Rustad Gård AS en vekstbedrift med mange tjenester Vi møter Anne Siri Brun-Follerås i sitt kontor i fjøset på Asktunet, og spør om hun kan fortelle litt om bedriften, når den startet opp og hva de driver med i dag. Hun har tidligere vært ansatt som næringsutvikler i Nes kommune, men i 2014 begynte hun som daglig leder i Rustad Gård AS. Anne Siri kan fortelle at Rustad Gård AS startet opp i 2008 med utgangspunkt i det nødvendige gårdsarbeidet på Rustad Gård som eies av Ole Kristian Jødahl og Hanne Leister Jødahl. Man innså at det var behov for renholdstjenester og gårdstjenester i Gjerdrum og omegn. Veksten har kommet i takt med etterspørselen, kan Anne Siri fortelle. Vi har i dag 13 ansatte og vokser stadig. Hva er det det dere tilbyr? Vi har nå fire hovedtjenester i vårt firma, renhold og omsorgstjenester, vaktmestertjenester, graving og massetransport, samt jordbruk. Alle tjenester tilbys både til privatpersoner og bedrifter. Ca. 50 % av omsetningen vår kommer fra renhold og omsorgsarbeid, kan Anne Siri fortelle. Det være seg fast renhold, flyttevask, hovedrengjøring og utvendig vask av hus. Renholdstjenesten er senere videreutviklet til å omfatte omsorgstjenester til mennesker som er avhengig av litt ekstra hjelp i hverdagen. Dette er en tjeneste vi ønsker å satse mer på framover, sier hun, slik at de som har ekstra behov i hjemmet får den hjelpen de trenger. På denne måten kan vi bidra til at eldre og/eller syke kan få leve lengre i sitt eget hjem enn de ellers ville gjort. Den andre halvparten av omsetningen kommer fra vaktmestertjenester, jord-skogbruk og maskindrift. Under vaktmestertjenester ligger også snørydding, grusing og snekkervirksomhet. Hvem er det som er kunder hos dere? Anne Siri forteller at de har et bredt spekter av kunder innenfor privatmarkedet. Det er både travle barnefamilier, samt mennesker som har liten tid eller krefter til å utføre alle hverdagslige gjøremål selv. På bedriftssiden har vi hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som kunder, i tillegg til våre samarbeidspartnere. Hva tenker dere om utviklingen videre? Vi ønsker å fremstå som en kompetanserik og pålitelig bedrift med kvalitet i alt vi gjør, til fornuftige priser både til private og bedrifter. Vi ser lyst på fremtiden og har tro på at vi er i ferd med å bygge opp et firma som tilbyr tjenester som blir mer og mer etterspurt i tiden fremover. Anne Siri Brun-Follerås forteller til slutt at bedriften har fått ny og fin hjemmeside hvor de håper leserne vil gå inn og ta en titt, samt å besøke firmaets side på facebook. 10

11 - din lokale vedlikeholdspartner For private og bedrifter: Rengjøring Vaktmestertjenester Omsorgstjenester Gårdsarbeid Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Tlf.: / Besøk oss på: eller Unik interiørbutikk midt i Ask sentrum med merkevarer fra Muubs, Iben, House Doctor, HK Living, Halvor Bakke, Lama, Cozy Living, Tine K, Nicolas Vahé, Kudibal, Maggy, Broste, med flere. Åpningstider: Mandag: stengt Tir/Ons/Fre: Torsdag: Lørdag: Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Tlf:

12 KAMPANJEPERIODE: 15. juni tom. 27. juni 2015 Malingseksperten! Motta siste nytt innen TREND & INTERIØR Gå inn på vakrehjem.no eller send SMS «Vakrehjem» til 2262 GJØCO HERREGÅRD MAXIMAL 990,- 10 LITER Spar kr 300,- Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum Man - fre kl Lør kl Gjerdrumsangen Tekst: Sofie Belstad Vi tillater oss å gjenta denne nydelige sangen om den vakre bygda vår. Der hvor røk i fra pipene stiger, Så lunt under almenningsrygg, Med lier og bakker der ligger, Det er Gjerdrum vår fredlige bygd. Med duft i fra susende birker, Der de står i sitt vårgrønne skrud. Og der i de korsbygde kirker, Har fedrene knelt med sin brud. Så på bygda med lier og bakker, Når den kler seg i vinterens sne, Så rolig og verdig og vakker, Når den hviler i helgedags fred. Bestemt den på ungdommen kaller, Der den byr oss sin skjønnhet og glans. Men pllikter den fordrer av alle, Som fletter i arbeid sin krans. Jo, så vakker er bygda hver sommer, Når den kler seg i lysegrønn drakt, Og vakker når kveldsolen flommer Over blomster i skarlagen prakt. Så vakker når kronene vugger, Og med løv over skogstien strør. Når frostperler høstfargen dugger, Og røsslyng på tuene blør. 12

13 Ved Hege Lindhardt Thoresen KAIs FARVEHANDEL Åpner kl Da tror jeg det er mange som blir glade når vi igjen kan handle maling, mm. lokalt i egen bygd. Det er vi jo, tross alt vant til fra den gang Maxbo hadde butikk her. Noen ganger skjønner man ikke hvor godt det er å ha en butikk i nærmiljøet før det er for sent. Men nå har vi muligheten til å gjøre noe med det. Kai Hultquist åpner butikk på Ask 21. mai kl Er det noe håp om at du vil lage et lite hobbyhjørne med kunstnermateriell? Farvetuber, noen ferdige blindrammer, mm? Jeg skal abosolutt sjekke dette. Dersom mulighetene er der, så helt klart, det kan vi få til. Jeg vil lytte til hva kundene ønsker og se hva vi kan få til. Bare gi meg litt tid sånn at jeg kan bygge opp dette firmaet og bli en god aktør i Gjerdrum. Hvorfor vil du starte opp i Gjerdrum med farvehandel?, spør vi Kai. Det er fordi det ikke finnes noen slik butikk her og jeg vet at mange her i Gjerdrum har spurt etter det. Men jeg liker godt folka her i Gjerdrum også, da vet du. Hvilken bakgrunn har du, Kai? Jeg har jobbet med dette siden jeg var år og det er nå 35 år siden. Jeg synes dette er en herlig bransje med stor spennvidde og en fantastisk utvikling. Hva vil du tilby Gjerdrums befolkning? Jeg håper at god service, bra priser og ikke minst en dose inspirasjon til farger og løsninger burde få oss et stykke på veien. God fagkompetanse har vi også ispedd godt humør og god dialog med folk. (Nå tenkte jeg mer på hvilke produkter dere skal selge... men svaret var så bra at jeg nøyer meg med det.) Hvilke farvesystem selger dere? Det blir Jotun og Gjøco sitt farvesystem og produkter. Det gjelder malingen. Når det kommer til tapet/gulv har jeg valgt å bruke STOREY s, de har utrolig bra bredde. Vi ønsker Kai lykke til og vi må alle gjøre vårt for at han skal lykkes med dette. Kan du skaffe produkter du ikke har i sortimentet og hvor lang tid vil det ta i såfall? Dersom kunden ønsker varer vi ikke har i vårt sortiment vil vil gjøre alt vi kan for å skaffe dette og det vil ikke ta lange tiden. Kommer du til å samarbeide med Andresen & far, de ligger vegg i vegg med dere her? Jeg håper virkelig det, vi har allerede snakket en del sammen og jeg kjenner de godt fra før. Så jeg satser på et fruktbart samarbeid. Kai Hultquist 13

14 Ved Hege Lindhardt Thoresen Trekkspill som levebrød i 38 år Jeg har tatt turen til nordbygda og skal besøke Kjell Harald Langhaug (58) som startet opp i Typografilæren i sin ungdom i Finnmark, men han brøt utdannelsen fordi musikken og trekkspillet kalte ham sørover. Det har han ikke angret en dag på. Det har også blitt flere CD er. Jeg tror jeg kan si at jeg sitter og snakker med en kjendis, i trekkspillmiljøet. Kjell mener at trekkspillmusikken burde vært en del av kulturskoletilbudet slik at ungene får prøve seg tidlig. Det er et vanskelig instrument å spille siden det krever høy koordinasjon og styrke. I Bærum og Oslo har de gode lærekrefter, så der er det mer aktivitet enn det er her i området. Han har aldri hatt annen jobb ved siden av virksomheten sin og sier han har levd greit på dette. Han havnet i Gjerdrum ved en tilfeldighet, som så mange andre. Han satte inn en annonse i Romerikes Blad etter bosted og Steinar Wøllo svarte. Der leide han i 5 år før han kjøpte sitt eget sted i Gjerivegen 145. Gjerdrum har en flott beliggenhet i forhold til alt annet og med så mye reising er det greit med 15 minutter til flyplassen, sier Kjell. Dette er en jobb som blir en livsstil og han er fornøyd med tilværelsen og håper å kunne leve av dette fram til pensjonsalderen kommer om noen år. Kjell Harald Langhaug Vi ønsker Kjell lykke til videre. Kjell har spilt trekkspill siden 6-7 års alderen og har reist rundt og spilt på NM er og mesterskap rundt omkring i hele verden og skaffet seg en god kundekrets underveis. Først bosatte han seg på Hamar, 20 år gammel i Han jobbet i Tonika i Oslo noen år før han startet egen virksomhet i Han hadde stemming og reparasjon av trekkspill. I 1987 begynte han med import av trekkspill, fra Stradella som ligger like ved Milano. Italia ble et kjent reisemål for Kjell og i 1987 designet han sitt eget trekkspill og fikk det produsert i Italia. Dette ble hovedmerket hans i flere år. Men etterhvert har det blitt flere merker i hyllene hans og det ble mange turer rundt omkring i Italia som er trekkspillets moderland. Prisklassen på et trekkspill strekker fra 3000 til flere hundre tusen kroner. Det har alltid vært dyrt med trekkspill, sier han. I dag får du aukustiske, elektriske og digitale trekkspill som fungerer på samme måte som en synth (elektronisk keyboard). Hele tiden har han holdt spillingen vedlike ved å spille på diverse arrangementer. I 2010 toppet han det hele med en 3 timers helaften i Oslo Konserthus hvor han spilte både jazz og klassisk. En Borsini, pianotrekkspill, som å ta på fløyel, ulakkert i tre. For kontaktinfo, se annonse i bladet. 14

15 ved Turid Jødahl Tid for blomster Vi har besøkt Anne og Rolf Eskild Rasmussen i Bjørkely Gartneri. Her er det fullt av nydelige blomster. Vi er glad for å ha gartneri i bygda og ber dem fortelle litt om gartneriet, hvem startet dette og hvem driver det i dag? De forteller at Bjørkely gartneri har lange tradisjoner som gårdsbedrift. Det begynte for mer enn 50 år siden, rundt 1960, da det gartnerutdannede ekteparet Ingveig og Leif Eskild startet med salg av grønnsaksplanter som tillegg til gårdsdriften. Salget var hovedsakelig innrettet mot lokale kjøkkenhager med tidlige kålplanter og annet matnyttig, men de hadde også teknikker for å få frem stemorsblomster og andre prydplanter nesten før snøen var borte. Våren 2011 ble første sesong for Anne og Rolf Eskild Rasmussen, som nå eier og driver Bjørkely gartneri med god veiledning fra gartnersøster Liv. De siste to årene har Anne vært fulltids beskjeftiget med gartneriet i vårhalvåret, og selv om det er mye arbeid og lange dager, så trives hun med det. Til høsten vil hun fortsatt holde kontakten med sitt egentlige yrke, som helsesøster og sykepleier. Hvordan får dere fram så mange flotte planter, spør vi? Fortell litt om arbeidet også utenom sesongen. Vi tiner opp drivhusene i slutten av februar. Da er allerede kjøkkenbenker og vinduskarmer fylt opp med såkasser, som flyttes ut og prikles når det blir varmt nok i drivhusene. I tillegg kjøper vi inn ungplanter som plantes over i større potter og plasseres ut på bordene i løpet av en hektisk men svært hyggelig dugnadsuke. Pappa Leif er blant de trofaste bidragsyterne hvert år har han egenhendig fylt jord i godt over halvparten av alle blomsterpottene i gartneriet. For å få kraftige fine planter trengs mye kniping og stell. Vi bruker ikke veksthemmende sprøytemidler. Salget pågår i mai og juni, deretter er det rengjøring og vedlikehold inklusive tømming av alt vann fra alle slanger og rør, slik at vinterfrosten ikke ødelegger noe og alt er klart til neste innrykk rundt 1. mars igjen. Si litt om vareutvalget og hva som er mest populært å kjøpe for sesongen? Vi har alle de mest vanlige sommerblomstene som pelargonia, surfina og million bells. Grønne planter som silverfalls, og klatreplantene lofos, thunbergia og klokkeranke, er populære. Det er også våre hengeampler med jordbær og tomatplanter, i tillegg til blomsteramplene med mange ulike samplantinger. Ordinære tomatplanter har vi tre typer av. Jord i to kvaliteter samt enkle gjødselprodukter hører også med, selv om det viktigste for oss er å kunne selge de plantene vi selv har alet opp. Et mulig fortrinn for oss er en ting få andre garterier tilbyr, nemlig «selvplukk» direkte fra produksjonsbordet. Synet, lukten og valgfriheten er noe mange blomsterglade kunder setter pris på. Anne Eskild Rasmussen Har dere også stauder? Hva med grønnsaksplanter som kål etc? Stauder har vi kun unntaksvis hovedtyngden av våre planter er ettårige. Nytteplanter som tomat, agurk, squash, kruspersille, gressløk og purre forsøker vi å ha tilgjengelig. Egenproduserte ungplanter av sommerkål, hodesalat og blomkål har vi så lenge beholdningen rekker. Er det noe dere vil si om å drive gartneri i Gjerdrum? Gjerdrum har så mange hyggelige kunder! Gartneriet føles som en viktig virksomhet i bygda når våren kommer, og vi gleder oss over alle de flotte hagene og terrassene som blir å se i nærmiljøet utover sommeren. Ja, vi er også blitt glad over synet av blomster- prakten i gartneriet og ønsker Anne og Rolf lykke til med sesongen! 15

16 ved Hege Lindhardt Thoresen Naprapat i Gjerdrum Næringshage Helse er et hett tema om dagen og flere og flere får øynene opp for hvor viktig det er å ha en god helse. Tilbudet for behandlinger av diverse plager og sykdommer øker heldigvis også, så vi ser fram til å få naprapati til bygda vår, her representert ved naprapat Marianne Bjørnå (29). Hva gjør at du vil starte opp med naprapati-praksis i Gjerdrum? Grunnen til at jeg ønsker å starte i Gjerdrum er først og fremst for at jeg bor her og på den måten vil jeg kunne være mer tilgjengelig. Det er også spennende å være en del av en kommune i vekst og utvikling. Hvilken bakgrunn har du og har du jobbet lenge som naprapat? Utdannelse: 4-årig naprapatutdannelse på Naprapathögskolan i Stockholm (med 4-årig jobb på skolens elevklinikk). Bachelor i Kroppsøving og friluftsliv, samt massasjeterapeut. Jeg jobber også på A Klinikken Lørenskog (hvor jeg har jobbet i ca. 2,5.år), en tverrfaglig klinikk med blant annet; fastleger, nevrolog, hjertespesialist, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog med mer. Jeg jobber også i bedrift, hvor jeg behandler ansatte på arbeidsplassen. Har siden jeg begynte å jobbe, jobbet med mennesker i ulike settinger (stort sett i helse og omsorg), samt at jeg har vært butikksjef hos G-Sport. Jobbet som naprapat i ca. 2,5 år, men under utdannelse jobber vi på skolens elevklinikk. Kan du forklare hva naprapati er? Naprapati er en type fysikalsk medisin som kombinerer ortopedisk medisin med ulike behandlingsteknikker. Naprapater streber etter å finne årsaken til plagene dine ved hjelp av en god samtale og grundig undersøkelse. Deretter legger man en behandlingsplan hvor ulike ledd- og mykdelsteknikker kombineres med informasjon, råd og treningsøvelser. Naprapat Marianne Bjørnå Kort om behandlingsteknikker naprapater bruker: Manipulasjon: Det kiropraktorene er kjent for, som på folkemunne feilaktig kalles knekking. Er en type leddbehandling. Mobilisering: Kan kanskje kalles leddtøy, der man ønsker å jobbe med bevegelsen i ulike ledd uten knekket. Samt Massasje/triggerpunktsbehandling, Dry needling (nåler), Streching (tøy) og Rehab/prehab. Hva er forskjellen på naprapati og fysioterapi/kiropraktor/manuellterapeut? Man skal være forsiktig med å uttale seg om hva andre driver med, men de som har prøvd litt forskjellig behandling sier at vi havner et sted i mellom fysioterapeuter og kiropraktorer i forhold til hvilke behandlingsteknikker vi benytter oss av. Det er nok mange likheter mellom f.eks naprapater og manuellterapeuter, men man fokuserer muligens på forskjellige områder. Naprapater benytter seg av manipulasjon, som også kiropraktorer og manuellterapeuter gjør. I tillegg er vi opptatt av å integrere mykdelsbehandling som massasje, triggerpunktsbehandling osv, samtidig som treningsøvelser er et viktig verktøy for å kunne drive egenbehandling. Det viktigste for meg er at pasienten står i sentrum, og får svar og hjelp med plagene sine, og da er det viktig å være nøye og legge en god behandlingsplan. Av og til innebærer det at jeg også samarbeider med blant annet fysioterapeuter for at pasienten skal få best mulig oppfølging i sin behandling. Kan man få henvendelse til naprapat gjennom lege? Per dags dato har ikke naprapater autorisasjon. Men det er en sak som det Norske Naprapatforbundet kontinuerlig jobber med. Derimot trenger du ikke henvisning for å gå til naprapat, men du vil heller ikke få dekket noe. 16 Illustrasjonsfoto med fiktiv pasient

17 Hva kjennetegner sykdomsforløpet som sier at man bør gå til en naprapat? Har du smerter/plager i kroppens muskler og ledd, være seg akutt isettende eller langvarig(kronisk), kan man komme til en naprapat. Dersom du har smerter i muskler og ledd som ikke blir bedre, kan vi sammen forsøke å finne årsaken til smerten og legge opp en behandlingsplan for å minske/fjerne plagene og forebygge for nye plager. Har du typiske idrettsskader har du god grunn til å besøke en naprapat, da vi har god idrettsmedisinsk kunnskap. Vi undersøker og behandler plager som; hodepine, nakke- og ryggsmerter, plager i bekken, hofte og ben, samt plager i skulder og arm med mer. Til slutt vil jeg si at alle er velkomne til å kontakte meg uforpliktet for spørsmål om sine plager. Jeg tilbyr også bedriftsavtaler (både på bedrift og på klinikk) med ulike avtalemodeller, samt avtaler med idrettsforeninger og andre foreninger. Vi tar også imot de som har Helseforsikring. Vi ønsker Marianne lykke til videre. Leie lokale? Tlf Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Flott kontor til leie. Kontakt: SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Lunsj, kaker og kaffe - men også mange fine, spiselige gaver til store og små! Vi leier ut 2. etasjen til møter/treff. Ta kontakt for booking eller mer info Velkommen til oss!hos Nabo n, Ask 68, 2022 Gjerdrum Tlf: / Følg oss på facebook, og få med deg hva som skjer! Nabo`n Blomsterbutikk med vri Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Nå er det hagen/balkongen som trenger påfyll, masse sommerblomster, mm. Velkommen hit! 17

18 ved Turid Jødahl Spennende IT firma i Næringshagen Vi har bedt Martin Opstad Reistadbakk i Blåstolen AS, fortelle litt om hva de tilbyr av tjenester og hvem som er deres kunder. sikkerhetsoppdateringer, drift, programvareutvikling og support. Kundene får et intranett som er tilgjengelig for alle ansatte fra hele verden. Er det noe du vil fremheve ved å jobbe i Gjerdrum og også være en del av Gjerdrum Næringshage? Martin forteller at han flyttet til Gjerdrum for to år siden og ble overrasket over den store dugnadsånden i kommunen. Nesten alt av infrastruktur for kultur og idrett er bygget på dugnad, og også Næringshagen hvor kommunen og lokalt næringsliv har gått sammen. Dugnad er en viktig bærebjelke for Blåstolen også, sier Martin Opstad Reistadbakk. Tjenestene vi leverer er basert på åpen kildekode, som betyr programvare bygd på dugnad. Martin Opstad Reistadbakk Vi er glad for at vi har denne betydelige IT-virksomheten i Gjerdrum Næringshage og ønsker lykke til videre! Martin kan fortelle at bedriften leverer konsulenttjenester samt utviklings- og vedlikeholdstjenester for nettsider og intranett. Vi har i dag kunder som Bergen Bibliotek, Karmøy Kommune, Forbrukerrådet, Institutt for Energiteknikk, Aibel og Elkjøp. Han sier videre at nå lanserer Blåstolen en intranett-tjeneste for bedrifter, intranett.no. Dette er en tjeneste hvor vi leverer programvare og en ferdig intranettløsning i en brukervennlig pakke. Du verden sier vi, så bra at du har så store aktører som kunder! Vi ber han fortelle litt om seg selv, utdannelse og hvor han jobbet før han startet opp i Næringshagen? Martin forteller at han er dataingeniør, 35 år, oppvokst på Lørenskog og har jobbet med nettsider og intranett i over 10 år. Jeg har hatt kontor i Næringshagen i snart ett år nå. Før det jobbet jeg hjemmefra, hos kunder og hos andre databedrifter jeg samarbeider med. Hva er planene framover? Et intranett er noe jeg mener at nesten alle bedrifter kan ha stor nytte av, sier Martin Opstad Reistadbakk. - Det kan brukes til alt fra interne nyheter, personalhåndbøker og HMS-dokumentasjon til mer sosialt rettet informasjon. Dette øker effektiviteten og reduserer administrasjonskostnadene for en bedrift. Vi jobber nå med å lansere intranett.no, en tjeneste som lar alle bedrifter få ett effektivt intranett uten store kostander og driftsbudsjett. Vi håndterer hosting, For kontaktinfo, se annonse på neste side. 18

19 Maidikt: av Reidun Hauger Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Sommer, GFT har noen av høstens nyheter klare: Mor & barn - Gruppetilbud år - YogaMann GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Brådalsguta 10, 2022 Gjerdrum, Tlf Les mer på GI meg mai Hvor vintersarte føtter På nytt Kjenner omsorgen Fra grønne, livgivende tepper Hvor frosne fingre På nytt Tines av Mjuke, dunete blomsterstilker Hvor lengtende hjerte På nytt Føler lindring Fra lysende, varm sol Gi meg mai Vi ønsker alle våre annonsørr og lesere en riktig god sommer! intranett.no er en intern nettside som lar deg og dine kolleger samarbeide elektronisk, dele informasjon og finne den raskt når du trenger det på en enkel og trygg måte. intranett.no er perfekt til: l HMS Håndbøker l Personalhåndbøker l Samling av skjemaer og dokumenter for ansatte på farten I tillegg får du intern chat og prosjektrom. Lanseringstilbud for GNF medlemmer: 1/2 pris på årsabonnementet 2 timer konsulenthjelp til å bygge opp ditt intranett uten ekstra kostnad Total pris for første året 4800,- Send en epost til eller ring for å prøve intranett.no gratis i en måned. 19

20 N V K DET GODE LIV I ASK Nyhet! 6 stk nye 2-roms hageleiligheter og 4 stk nye 3-roms med bad og gjestetoalett voice.as Trykk og design: 18 km GARDERMOEN 500 m GOLF m HANDEL nå er 39 av boligene på vestvang solgt, Men det er fremdeles mange flotte boliger igjen! Vi har 3 nydelige hjørneleiligheter fra 2. til 4. etasje igjen. Alle er 4-roms på 132 vm med åpen stue/kjøkkenløsning på ca. 55 kvm med utgang til deilig lun balkong. Hovedsoverommet har egen walk-in closet og bad, samt et romslig bad nummer 2. I tillegg ligger det egen balkong på hele 32 kvm i forbindelse med entreen. Disse leilighetene har syd/vest vendt beliggenhet og gode solforhold. Det handler om å føle seg hjemme 4-roms hjørneleilighet areal: bra/p-rom 132/129 m 2 antall rom: 4-roms etasje: etg 03 Sov 11 m 04 Sov 17 m 09 korridor 9 m 05 Bad 6 m W 06 Bad 5 m m 07 Stue 34 m Pris fra kr ,- - lave omk Kun kr ,- i innskudd Lave omkostninger Alle hvitevarer på kjøkkenet er inkludert Eik Natural lakket 3-stavsparkett Garasjekjeller med heis til leilighetsplan Atrium med et flott og solrikt fellesområde 02 Sov 14 m 01 Entre 5 m 08 Bod 3 m Balkong 12 m Terrasse 32 m 02 Bad 5 m 03 Bod 3 m 3 m 04 Sov 11 m 01 2 m 05 eie eiendomsmegling avd prosjekt VisNiNg MERKNADER Kontakt som et forslag, vaskemaskin megler (W) og for å avtale privatvisning. Sjakt m TOMAs N. GAbRIELsEN Partner/Megler MNEF mob: epost: EILEEN V. DREYER Megler MNEF mob: epost: N 20 ADRESSE: 2. etg. REV REV. A ARKITEKT: AREAL/ BRA: ANT. ROM: P-ROM: BALKONGER/ LEIL.TYPE: TERASSER: 132 m m 2 44 m 2 B-203 Tegn. nr A73-124

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Aktive eldre Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Treningsopplegg for aktive og levende sykehjem Et flerfaglig livsgledeprosjekt

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 Oktober måned startet med høstferie for mange av Askeladdene. Det var mye fin lek og en noe roligere uke som var godt for både små og store. Barna var med og laget deilig

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hei alle sammen. Prosjekt

Hei alle sammen. Prosjekt Hei alle sammen Er det mulig at tiden kan gå så fort? September har flydd forbi, men det er jo som regel et tegn på at man har hatt det kjekt. Og i september har vi gjort mye forskjellig sammen, som føles

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

Velkommen til HEI KLUBBHUS

Velkommen til HEI KLUBBHUS Velkommen til HEI KLUBBHUS Lei hos Hei! HEI klubbhus ligger flott til i Lundedalen på Heistad i Porsgrunn Kommune. Klubbhuset leies ut til deg som trenger flotte moderne lokaler til møter, konfirmasjoner,

Detaljer

April. Bursdagfeiring!

April. Bursdagfeiring! April månedsbrev I mars måned har vi lest, sunget og snakket om hvorfor vi feirer påske. Barna har fulgt nøye med på hva Jesus gikk igjennom for å så stå opp fra de døde, gjennom å høre på påskehistorien.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 1 O G 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >>

>> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I. >> Bla fremover >> Den gode feriefølelsen YÜK S E K I I det lille ekstra YÜKSEK II Yuksek II er et meget eksklusivt anlegg som består av store, luftige leiligheter med svært høy standard. Stedet passer utmerket for de som

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Årbogenrennet Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa

Årbogenrennet Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa Årbogenrennet 12.01.2013 Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa ta et SMART valg Zoom Grafisk AS er en mellomstor grafisk bedrift. Vi er en av få bedrifter i denne størrelsen som har hele

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer