Utbygging av infrastrukturen - et bidrag til effektiv utnyttelse av skogressursene og utvikling av lønnsomme verdikjeder i skognæringen i Kyst-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbygging av infrastrukturen - et bidrag til effektiv utnyttelse av skogressursene og utvikling av lønnsomme verdikjeder i skognæringen i Kyst-Norge"

Transkript

1 Kystskogkonferansen 16. april 2015 Utbygging av infrastrukturen - et bidrag til effektiv utnyttelse av skogressursene og utvikling av lønnsomme verdikjeder i skognæringen i Kyst-Norge Prosjekt for Skognæringa Kyst, av Skogkurs, SINTEF, Skog og Landskap og Bygdeforskning Presentert av Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF Teknologi og Samfunn 1

2 Hva er oppdragsgivers behov? Få fremskaffet nødvendig informasjon for å skissere et utbyggingsprogram som gir de beste samfunnsøkonomiske effekter og samtidig ivaretar ressursutnyttelsen på beste måte En helhetlig analyse av hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan gjennomføres Informasjon om: Når Hvor for å maksimere lønnsomhet Foto: Helge Kårstad 2

3 Bakgrunn og utfordringer i skognæringa i Kyst-Norge Dagens transport-infrastruktur (offentlig veinett, skogsbilveier og tømmerkaier) langs kysten er en flaskehals og vil ikke kunne håndtere de store skogressursene fra kulturskogene som blir hogstmoden de nærmeste tiårene Skogbruk og skognæringen i Norge er en svært transport-intensiv sektor Transport av tømmer og tømmerprodukter er spesielt utfordrende og dyrt i kystfylkene. Lange transportdistanser Begrensninger på hvor store tømmer-/lastebiler som kan benyttes på veinettet Likevel blir mye av tømmertransporten utført ved bruk av lastebiler, helt fra skogen til sluttbruker Trenger tilpassede og oppgraderte kaier for tømmer 3

4 Bakgrunn og utfordringer i skognæringa i Kyst-Norge Bratt og ulendt terreng gir dyr og vanskelig hogst Manglende skogsbilveger Flere ikke-tradisjonelle skogfylker. Behov for økt kompetanse om og et veiledningsapparat for effektiv skogsdrift Foto: Helge Kårstad 4

5 Hvordan løse utfordringene? Økt bruk av sjøen som transportvei Utbygging av tømmerkaier Finne løsninger for effektiv bruk av kaiene Koordinering med skip Forbedring av det offentlige veinettet er nødvendig for effektiv bruk av tømmerkaiene å få til kostnadseffektiv transport En infrastruktursatsing vil ha betydning for mange samfunnssektorer, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og må sees i sammenheng med den tilhørende verdikjedene Alternative løsninger: taubane, lektere, og mobile kaifronter Foto: Helge Kårstad 5

6 Hvordan gjennomføres prosjektet? Flere aktører: Skognæringa Kyst: Oppdragsgiver, diskusjonspartner Skogkurs: Prosjektleder, diskusjonspartner Skog og Landskap: Modellering av skogressursdata og skogsbilveger SINTEF: Utvikle modell for investering i infrastruktur, basert på skogressursdata, veinettet, osv. Utføre kvantitative analyser for ulike scenarioer Bygdeforskning: Bidrar Skogkurs med tilrettelegging for økt avvirkning - Fokus på kompetanse, veiledning, planlegging, og kommunikasjon 6

7 Hvordan gjennomføres prosjektet? Skogressurser og skogsbilveier Rammebetingelser Det offentlige veinettet og flaskehalser Utvikling av en modell Helhetlige analyser av ulike scenarioer over 25 år Utbyggingsplan Kompetanse og veiledning 7

8 Skogressurser og skogsbilveier Skogressurser Flere datakilder Framskrivinger Aggregering Kostnadsberegninger Avvirkning og framkjøring (terrengtransport) Terrengavhengig Kostnadsbasert volum Skogsbilveier Eksisterende Hovedplan veg Veibasert volum Miljø og verneområder 8

9 Eksempel - område på Vestlandet

10 Skogressurskart fra ulike kilder

11 Granskog, m 3 per dekar (for 2020)

12 Hogstklasse (for 2020)

13 Kostnader terrengtransport, uten nye skogsbilveier

14 Kostnader terrengtransport, med planlagte skogsbilveier

15 Veinettverket Modellering av veinettverket basert på data fra NVDB Avstand Maks totalvekt tømmertransport Bruksklasse Høydebegrensning Nabokommuner og korteste vei Metodikk: Aggregere opp et veinett med strekninger fra kommune til kommune En strekning har en maks tillatt totalvekt, avstand, eventuelle ferger, bommer og høydebegrensninger En transportrute går fra en tilførselsnode til en kai-/etterspørsels-node, og består av flere veistrekninger. Kan følge "tømmerflyten" fra kommune til kommune ved kjøring av modell Foto: Helge Kårstad

16 Veinettverket Kartutsnitt av veinettet (Europa-, Riks-, og Fylkesveier) 16

17 Veinettverket Modellert nettverk (Nord Trøndelag ) - Farge indikerer maks totalvekt for kjøretøy på strekning - Tall indikerer avstand, km - Stiplet linje indikerer ferge 17

18 Veinettet og flaskehalser Flaskehalsene kan være av ulike typer, eks: Lastbegrensning (totalvekt) Høydebegrensning (tunneler, underganger) Tidskostnader (ferger, kø, veistandard/-utforming) Flaskehalser inngår som en integrert del av hele optimeringsmodellen Spesifikke scenarier som fokuser på flaskehalsproblematikk og utbedring 18

19 Tømmerkaier Tømmerkaier er en del av infrastrukturen Oppgraderte og utbygde kaier i nyere tid Tømmerkaier helt/delvis i bruk, men med potensiale/behov for oppgradering Kaier for mottak av tømmer (kunder) Oppgradering krever investering (og har en høy kostnad) Kai har ulike driftskostnader Kaileie Vedlikehold Fremkjøring fra baklager Vilkår for oppgradering/investering i kai, eksempler: Tømmervolum Flerbruk og samfinansiering Forankring hos aktører Foto: Helge Kårstad 19

20 Tømmerkaier 20

21 Rammebetingelser Utenforliggende faktorer som påvirker skogsdriften (aktivitet/avvirkning). Inngangsdata, og grunnlag for utvikling av ulike framtidsscenarioer Markedssiden (lokalisering, volum, kostnad/priser, fremtidsprognoser) Kaier (eksisterende, planlagte, størrelser, tilgang, anvendelighet, kostnader) Skipstransport (størrelse, tilgjengelighet, kostnader) Lastebiltransport (kapasitet, kostnader) Statlige reguleringer, støtteordninger og lovverk Hvordan ser fremtiden ut et tidsperspektiv på 25 år De mest sentrale rammebetingelsene kan føres tilbake til modellapparatet som kan beregne konsekvensene av endringer 21

22 Modell Kunde ved sjø Tømmerkai (utskiping) Kunde innenlands Flaskehals Investeringsbeslutninger Skogsbilvei 22

23 Modellering og resultater fra modellen Utvikle matematiske modeller for å oppnå kostnadseffektiv transport på land og sjø og i skogen, samt ivareta ressursene, og utnytte de effektivt. Kompleks Robust Fleksibel Helhetlig Flerperiodisk Modellene vil gi resultater knyttet til: Plan for lokalisering og prioritering av utbygginger i tid Hogst Transportstrømmer (Fra til) Kombinasjonen av transport og investering i et flerperiodisk perspektiv gir ekstremt komplekse matematiske problemer Modellene kan brukes til å måle effekten av ulike rammebetingelser og endringer i disse og ellers i nettverket (veier og aktører) 23

24 Scenarioanalyser og usikkerhet Tidshorisonten på 25 år er en utfordring fremtiden er usikker For å håndtere dette gjøres ulike analyser for endrede betingelser Markeder Transportkostnader Oppgradering av veinettverket Fjerning av flaskehalser Skogressurser Skogsbilveier Kaikostnader Finansieringsordninger Foto: Per Arne Rakha 24

25 Kompetanse, planlegging og skogeieren Kvantitative analyser Veiledningsapparat Entreprenører Planlegger/Pådriver Kommunikasjon Skogeier 25

26 Hva kan resultatene brukes til? Beslutningsstøtte Informasjon til å skissere en utbyggingsplan Grunnlag for å fordele eventuelle tildelte midler Informasjon om effekter av eksisterende eller endrede rammebetingelser, slik som statlige reguleringer, støtteordninger og lovverk Foto: Helge Kårstad 26

27 Videre muligheter Utviklingsmuligheter i forhold til veinettverket og flaskehalser Grundigere analyser på "mindre problem" (F.eks mindre geografiske områder) Investering i og bruk av alternativ teknologi (taubane, lektere ) Analyser i forhold til lønnsom videreforedling av tømmer Investering i næringsvirksomhet Bærekraftig industri Nye produkter Verdiskapning og ringvirkningsanalyser og beslutninger på grunnlag av dette Nettverksanalyser Takk for meg! 27

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 6. januar 214 Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 2 HVORDAN AVVIRKE LØNNSOMT? DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer