Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål"

Transkript

1 Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til senere. NO Bildene er ikke i skala. Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel ADVARSEL Kun for utendørs bruk. Ikke for kommersielt bruk. Les instruksjonene før du bruker apparatet. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til død, alvorlig personskade og/eller materielle skader. Advarsel: Tilgjengelige deler kan bli svært varme. Hold barn på god avstand. Ikke flytt apparatet mens det er i bruk. Steng gasstilførselen på gassflasken etter bruk. Dersom apparatet modifiseres på noen måte eller brukes feil, eller dersom bruksanvisningen ikke følges, kan det medføre fare og gjøre garantien ugyldig. Dette har ingen innvirkning på de lovbestemte rettighetene dine. Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk. Lekkasjetest skal foretas årlig og hver gang når gassflasken blir fjernet eller skiftet ut. For å kontrollere oppblussing, se under avsnittet "BRUK" i denne bruksanvisningen. SIKKERHETSREGLER Hvis du kjenner lukten av gass:. Steng gasstilførselen til apparatet. 2. Slukk all åpen ild. 3. Åpne grilldeksel eller grill-lokk. 4. Hvis det fortsetter å lukte gass, må du umiddelbart slå av grillen og kontakte din lokale forhandler. SIKKERHETSREGLER. Du må aldri lagre eller bruke bensin eller andre brennbare væsker eller gasser i nærheten av dette apparatet eller lignende apparater. 2. Gassflasker som ikke er tilkoblet, skal ikke lagres i nærheten av dette apparatet eller lignende apparater.

2 Liste over deler Antall kan variere i henhold til hvilken modell du har kjøpt. Vennligst merk at bokstaven (P) i beskrivelseskolonnen betyr at denne delen er forhåndsmontert. KODE DEL DIAGRAM ANT. KODE DEL DIAGRAM ANT. Hette - P 2 Varmerist 3 Grillrist 4 Aromaspreder Venstre kroker til grillbestikk 5 Høyre håndklehenger 6 Venstre skappanel 7 Høyre skapppanel 5 Aksel splint - P 4 8 Skappanel, topp 6 Brenner - P 4 9 Skappanel, bak 7 Grillunderdel - P 20 Skappanel, bunn 8 Dryppebrett 2 Støtteanordning for gassbeholder 9 Fettkopp 22 Støtte 0 Fettkoppholder 23 Venstre dør Gasslange med regulator (hvis * den er levert) 2 Sidebrennerpak ke 24 Høyre dør 25 Håndtak til dør 2 3 Sidehylle 26 Dørmagneter 2 Antall varierer etter hvilken modell det gjelder Verktøy du vil trenge (følger ikke med) Stjerneskrutrekker Skiftenøkkel 2

3 Liste over deler Antall kan variere i henhold til hvilken modell du har kjøpt. Vennligst merk at bokstaven (P) i beskrivelseskolonnen betyr at denne delen er forhåndsmontert. KODE DEL DIAGRAM ANT. 27 Tennerenhet - P KODE DEL DIAGRAM ANT. 32 Låsbart svinghjul 2 28 Elektronisk tenningsbatteri * (hvis den er levert) 29 Monteringsbrakett - P 33 Sidebrennerrist 34 Sidebrennerstekeplate 30 Varmebeskyttelse - P 3 Svinghjul 2 35 Beskyttelsestrekk Jernvarer som følger med KODE DEL DIAGRAM ANT. KODE DEL DIAGRAM ANT. 36 Bolt til underdelsstøtte, M6x80 37 Avstandsstykke Støttebolt, M6x Trallebolt, M6x Kuleunderlagsskive 8 42 Sekskantmutter M Vingemutter M6 8 Antall varierer etter hvilken modell det gjelder Verktøy du vil trenge (følger ikke med) Stjerneskrutrekker Skiftenøkkel 3

4 Før du starter Kontroller eskens innhold og sørg for at du har alle deler og fester som er oppført. Når du er klar til å begynne, sørg for at du har alle verktøy du trenger for hånden, rikelig med plass og et tørt sted til montering. Montering Legg ut alle muttere og bolter og kontroller lengden før montering. Det anbefales at esken skjæres opp og spres ut over gulvet slik at den kan brukes som beskyttelse av gulvet under montering. Henvis til monteringsdiagrammene hvis nødvendig. VIKTIG - Selv om vi har gjort vårt ytterste under produksjon av dette produktet, må man være forsiktig under montering i tilfelle det skulle finnes skarpe kanter. Ta ut alle deler som er emballert for transport fra innsiden av grillunderdelen, før du begynner montering. VIKTIG - Fjern også alle beskyttelseslag fra deler av rustfritt stål ved montering og før du bruker grillen. VIKTIG FØLG ANBEFALINGER FOR LEKKASJETESTING FØR DU BRUKER GRILLEN. SJEKK AT ALLE KOBLINGSPUNKTER ER TETTE OG SIKRE. Dette produktet skal KUN BRUKES UTENDØRS. Bruk ALDRI innendørs, på et innelukket område eller under bakkenivå. Brukes kun med LPG-beholdere. Bruk en regulator som er egnet for butan, propan eller blandinger. BRUK ALDRI en justerbar regulator til denne grillen. 4

5 Trolley Assembly [20] Skappanel, bunn, x [6] Venstre skappanel, x [3] Svinghjul, x2 [42] Sekskantmutter M6, x0 [2] Støtteanordning for gassbeholder, x [7] Høyre skapppanel, x 2 Fest venstre og høyre skappanel (6,7) til bunnskappanelet (20) med tralleboltene (4) og sekskantmutterne (42). [32] Låsbart svinghjul, x2 [4] Trallebolt, M6x5, x0 Monter styrehjul og låsbare styrehjul (3,32) ved å tre dem på plass som vist. Venstre skappanel MERK: Styrehjulene med lås monteres til venstre side av monteringen. Høyre skappanel 3 Fest støtteanordningen for gassbeholderen (2) til bunnen i skapet, med rammebolter og sekskant-muttere. 5

6 Trolley Assembly [22] Støtte, x [8] Skappanel, topp, x [9] Skappanel, bak, x [42] Sekskantmutter M6, x2 [4] Trallebolt, M6x5, x [40] Støttebolt,, M6x65, x4 4 5 Snu monteringen slik at styrehjulene er ned. Fest støtten (22) til bunnskappanelet med tralleboltene og sekskantmutterne. Fest toppskappanelet (9) til venstre og høyre panel med tralleboltene og sekskantmuttere. Fest støtten til grillunderdelen (8) til V/H og H/H panel med boltene til grillunderdelen (40) og rammeboltene (4) som vist på tegningen. NB Den høye/hevete delen av toppanelet skal plasseres på fronten av støtten. 6

7 Trolley Assembly [26] Dørmagneter, x2 [2] Sidebrennerpakke, x [3] Sidehylle, x 6 7 Fest sidebrennerpakken (2) / sidehyllen (3) med tralleboltene (4). [42] Sekskantmutter M6, x2 [4] Trallebolt, M6x5, x2 Fest dørmagnetene (26) til topp- og bunnpanel med tralleboltene. MERK: Sidebordstøttene har spor for enkel montering. Attach the other Door Catch (26) to the bottom panels using the trolley bolts and hex nuts. 7

8 Body Assembly [39] Vingemutter M6, X8 [38] Kuleunderlags-skive, x8 [37] Avstandsstykke, x8 [36] Bolt til underdelsstøtte, M6x80, x8 8 9 Før avstandsstykkene (37) inn i underdelen og lås på plass ved å dreie 90 grader. Før underdelsboltene (36) og sidepanelet gjennom et avstandsstykke og deretter gjennom sideveggen til underdelen (krever to personer). Plasser en kuleunderlagsskive (38) over enden til bolten og over den delen av avstandsstykket som stikker ut. Skru til med vingemutter (39). Gjør dette til alle 8 bolter sitter korrekt. VIKTIG Sørg for at avstandsstykkene er montert mellom sidehyllen og underdelen. Hvis dette ikke gjøres kan det oppstå skade pga. brann eller varmoverføring. [28] Elektronisk tenningsbatteri (hvis den er levert), x Kople trådene til den elektroniske tenneren som vist i diagrammet nedenfor. Installer batteriet til den elektroniske tenneren (28) i batterikammeret. Sørg for at batteriet installeres i korrekt retning (+)(-). 0 Diagram av den elektroniske tenneren Hovedbrenner Sidebrenner 9V batteri Tråd Bryter Svart tråd (med store ledninger) 8

9 Grill Assembly [] Gasslange med regulator (hvis den er levert), x [33] Sidebrennerrist,x [34] Sidebrennerstekeplate, x 2 Fest slange-/regulatormonteringen til grillunderdelen og venstre sidebrennerhylle. Sørg for at kontaktflatene er rene og ikke skadet. VIKTIG: Skru kun til for hånd. Bruk deretter en skrunøkkel til å dreie sekskantmutteren ytterligere /8 av en omdreining for å sikre at den er tiltrukket. (TREKK IKKE TIL FOR MYE BRUK IKKE ISOLERBÅND ELLER VÆSKE PÅ FORBINDELSEN.) Åpne lokket til venstre sidebrenner og plasser gitteret (33) på brenneren. Stekeplaten på sidebrenneren (34) kan brukes til å steke egg eller kjøtt. VIKTIG UTFØR LEKKASJETEST FØR DU BRUKER GRILLEN. HVIS DETTE IKKE GJØRES KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE PERSONSKADER OG SKADE PÅ GRILLEN. 9

10 Grill Assembly [23] Venstre dør, x [24] Høyre dør, x [4] Trallegbolt, M6x5, x4 [4] Venstre kroker til grillbestikk, x [5] Høyre håndklehenger, x [42] Sekskantmutter M6, x4 [25] Håndtak til dør, x2 3 4 Trekk ned stiftene på innsiden til dørene (23, 24) og sett dørene på plass. Fest krok til grillbestikk (4) foran på venstre sidebrenner og håndklehenger (5) til høyre sidehylle med tralleboltene (4) og sekskantmutterne (42). Skru boltene fra dørhåndtakene (25) og fest håndtakene til dørene med M4 x 5 bolter. Sørg for at de 2 hullene på dørene er på toppen ved installasjon. 0

11 Grill Assembly [3] Grillrist, x3 [4] Aromaspreder, x4 [8] Dryppebrett, x [9] Fettkopp, x [0] Fettkoppholder, x 5 6 Plasser aromasprederen (5) og grillristen (3) som vist. Merk: Grillristen skal sitte over aromasprederen. MERK: Det trengs ikke lavastener når aromasprederen brukes Fest koppholderen (0) på fettoppsamleren (8) med ST4.0x0-skruer (43), som vist på tegningen. Skyv dryppbeholderen inn på bunnen av grillunderdelen. Sett fettkoppen (9) på plass i trådholderen. MERK: Viktig Følg anbefalinger for bruk av fettoppsamleren på side 8. Fest fettoppsamleren skikkelig under grilling!

12 Grill Assembly [2] Varmerist, x 7 Fest varmeristen (2) i grillhetten (hvis den er levert) som vist på tegningen. GRILLEN ER NÅ FERDIGMONTERT. VIKTIG - GÅ TIL NESTE SIDE FOR INSTRUKSER OM DRIFT OG VEDLIKEHOLD. UTFØR LEKKASJETEST FØR DU BRUKER GRILLEN. HVIS DETTE IKKE GJØRES KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE PERSONSKADER OG SKADE PÅ GRILLEN. VIKTIG PÅSE AT GASSLANGEN IKKE ER KNEKT ELLER VRIDD. 2

13 LEKKASJEKONTROLL (må utføres på et godtventilert område) BRUK ALDRI EN ÅPEN FLAMME for å kontrollere for lekkasjer på noen tidspunkt. IKKE ANTENN grillen under når lekkasjetesting utføres. Dobbeltsjekk at alle kontrollknotter på grillen er skrudd av. Demonter panelet for grillkontrollene. Kontroller for lekkasjer ved å børste en oppløsning som består av /2 del vann og /2 del såpe over alle gass-systemforbindelser inkludert alle ventilforbindelser, slangeforbindelser og regulatorforbindelser. Påfør såpeløsning på alle koblinger, koble så regulatoren til gassbeholderen og åpne gassreguleringsventilen på regulatoren. Dersom det kommer bobler fra noen av forbindelsene, tyder dette på at det finnes en lekkasje. Skru av gasstilførselen og stram til alle forbindelser. Gjenta prøven. Dersom det fremdeles bobler, ikke bruk hagegrillen. Vennligst ta kontakt med din lokaleforhandler for assistanse. Utfør lekkasjetesting hvert år og hver gang gassflasken flyttes eller byttes ut. Gass- og Regulatorinformasjon Denne grillen kan bruke enten propan eller butan, eller en blanding av de to. Propanbeholdere vil levere gass hele året rundt, til og med på kalde vintersdager. En skrunøkkel må brukes for å bytte beholderene. Butanbeholdere vil levere tilstrekkelig gass på sommeren, men ytelsen til grillen kan påvirkes så snart gasstemperaturen faller under +0ºC. Gassbeholderen må aldri plasseres på bunnen av trallen. Gassbeholdere må aldri oppbevares eller brukes liggende på siden.gassbeholdere må aldri oppbevares innendørs. DU MÅ HA DEN SKIKKELIGE REGULATOREN OG BEHOLDEREN FOR AT HAGEGRILLEN SKAL KUNNE VIRKE SKIKKELIG. BRUK AV FEIL REGULATOR ELLERREGULATOR MED FEIL KAN VÆRE RISIKABELT OG UGYLDIGGJØRE GARANTIEN. Vennligst konsulter din lokale gassforhandler for de gassbeholderene og regulatorene som passer best. Installering Denne hagegrillen er kun for bruk utendørs og bør plasseres på et godt ventilert område. Sørg for at den ikke plasseres UNDER en brennbar flate. Sidene tilhagegrillen må ALDRI være nærmere enn meter fra brennbare overflater. Hold denne hagegrillen unna brennbart materiale VIKTIG - Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger i hagegrillens hoveddel/kropp. Plasser gassforsyningsbeholderenpå flat grunn ved siden av hagegrillen og i god avstandfra varmekilden. Dersom du skulle trenge å bytte ut gassbeholderen, sjekk at hagegrillen er slått av, og at det ikke finnes noen tenn-kilde (sigaretter, åpen flamme,gnister osv.) i nærheten før du fortsetter. Kontrollergass-slangen for å forsikre at den ikke er vridd ellers trukket. Slangen bør henge fritt uten buktninger, foldereller kinker som kan forhindre fri gass-strømning. Med unntak av tilkoblingspunktet, bør ingen del av slangenberøre noen varme deler på hagegrillen. Kontroller alltid slangen for hakk, sprekker eller overdreven slitasjefør bruk. Dersom slangen er skadet, må den byttes ut med en slange som egner seg for bruk med LPG ogsom etterkommer de nasjonale standardene som gjelder i det landet hagegrillen brukes. Slangelengden må ikke overskride,5 m. N.B.- Datoen på den oransje slangen (hvis den er levert) er produksjonsdato, ikke utløpsdato. 3

14 ADVARSLER OG VIKTIG INFORMASJON: Spar på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Kun for bruk utendørs - må ikke brukes innendørs.bruk ikke lavere enn bakkenivå. Skal kun brukes med godkjente gassbeholdere(lpg) og med en godkjent regulator for butan og propangass eller blandinger av disse. Fjern plastemballasje fra alle deler før du tenner grillen. Må ikke brukes nærmere enn meter fra brennbarkonstruksjon eller overflate. LP gass-sylindere må ikke plasseres direkte undergrillen. LP gass-sylindere må ikke oppbevares horisontalt. En lekkasje kan være alvorlig og væske kan nå frem til gasslangen. Lagre grillen og gassbeholderen på et trygt sted, vekk fra brennbare materialer eller væsker. Åpne grillhetten før du tenner på og IKKE grill med hetten nede når kontrollbryterne står på "HØY" dette kan skade grillen. Ikke flytt på hagegrillen når den er påtent. Denne hagegrillen må ikke forlates når den er påtent. Hetten kan bli svært varm. Grip om midten avhåndtaket. Det anbefales at man bruker grytekluter/ hansker. Vær forsiktig når du åpner hetten, da damp på innsiden vil slippes ut. Deler av denne hagegrillen blir svært varme - vær forsiktig når det er barn, eldre folk og dyr i nærheten. Skru alltid av beholderen når hagegrillen ikke er i bruk. Ikke dekk over en hagegrill før den er helt nedkjølt. Kontroller for lekkasje en gang i året, og når beholderen fjernes eller byttes ut. Ikke oppbevar brennbare materialer i nærheten av denne hagegrillen. Ikke bruk spraybokser i nærheten av denne hagegrillen. Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade av utstyret. Modifiseringer/egne forandringer på grillen kan være farlig, er ikke tillatt og innebærer at ingen garanti gjelder. VIKTIG påse at grillen er plassert på en ikke-brennbart og flatt underlag for å ha kontroll på fett og olje som renner av. Denne grillen skal ikke brukes med grillkull eller annet lignende brennstoff. BRUK IKKE bensin, white-spirit, lightervæske, alkohol eller andre lignende kjemikalier til å antenne grillen. Følg alltid bruks- og vedlikeholdsanvisninger og utfør regelmessig vedlikehold på grillen. IKKE la olje, fett eller matrester bygge opp i grillen - BRANNFARE. Erstatt alltid utslitte deler ikke bruk grillen hvis den lekker, er slitt eller skadet. Overfyll aldri grillen med mat fordel maten jevnt på grilloverflaten for å sikre tilstrekkelig med luftsirkulasjon til brennerne. Grillen må IKKE stå utildekket når den ikke er i bruk. Lagre den i en bod eller garasje når den ikke er i bruk for å beskytte mot ekstremt vær, spesielt hvis du bor nær kystområder. Vedvarende mot sollys, oppsamlet vann i grillen, sjøluft/saltvann kan føre til skade på grillen. (I noen av disse situasjonene vil et overtrekk ikke gi tilstrekkelig beskyttelse av grillen). Dersom du har noen forespørsler angående disse instruksjonene, ta kontakt med din lokaleforhandler. ADVARSEL Rengjør grillen regelmessig etter hvert bruk. Hvis du kjenner lukten av gass Steng gasstilførselen til apparatet. Slukk all åpen ild. Åpne grilldeksel eller grill-lokk. Hvis det fortsetter å lukte gass, må du umiddelbart slå av grillen og kontakte din lokale forhandler. Hvis en ukontrollerbar brann oppstår må gassbeholderen umiddelbart kobles fra og flyttes vekk fra brannen. Kontakt brannvesenet. IKKE SETT DEG SELV I FARE! VIKTIG les bruks- og vedlikeholdsdelen i denne bruksanvisningen. 4

15 Hvordan å feste regulatoren til gass-sylinderen Bekreft at alle knappene på hagegrillen er i AV- stilling. Koble regulatoren til beholderen i henhold til instruksjonene til din regulator- og beholderforhandler. DRIFT ** Før du fortsetter, vær sikker på at du forstår 'Viktig Informasjon' seksjonen i denne håndboken. *** Denne hagegrillen er ikke laget for bruk med mer enn 50% av kokeområdet som en fast plate. Full dekking av plater vil forårsake overdreven oppbygging av varme og skade hagegrillen. Tilberedelse før grilling For å forhindre at mat setter seg fast på porselenet,vennligst bruk en kost med langt håndtak for å smøre et tynt lag med matolje eller vegetabilsk olje før hver grillfest. Merk: Når du griller for første gang kan malingen endre farge. Dette er helt normalt. Tenne grillen Åpne grillhetten. Tenn aldri grillen mens hetten er lukket. Skru på gassregulatoren eller beholderventilen. Trykk inn kontrollknappen for brenneren du vil tenne og vri den til høy posisjon.tenn brenneren ved å trykke inn tenningsknappen midt på kontrollpanelet og holde den inne i 4-5 sekunder. Tenn de andre brennerne på samme måte, og pass på at hver brenner er tent før du prøver å tenne den neste. HVIS EN AV BRENNERNE IKKE TENNER, SKAL DU STENGE GASSEN VED BRENNERNE OG BEHOLDEREN. VENT FEM MINUTTER OG PRØV IGJEN. Dersom brennerne ikke tenner ved hjelp av tenningssystemet, kan du leseinstruksjonene for manuell tenning nedenfor. Når brennerne er tent, skal alle hovedbrennerne skrus til høy posisjon i 3-5 minutter for å forvarme grillen. Dette skal gjøres hver gang før grillen tas i bruk. VIKTIG Hetten må være åpen under forvarming. Etter at foroppvarmingen har blitt fullført, vri alle brennerene til den lave stillingen for de beste grillresultatene. Manuelle påtenningsinstruksjoner Åpne grillhetten. Før inn påtent fyrstikk gjennom tennehullet helt til venstre på undersiden av kontrollpanelet, og plasser nær brennerventilen helt til venstre. Trykk inn og vri knappen som sitter lengst til venstre imotsatt retning av uret til den høye stillingen. Når den venstre brenneren er tent, skru på de gjenværende brennerene fra venstre til høyre. Bekreft at hver brenner er tent før den neste brenneren slås på. Dersom brenneren som sitter lengst til venstre ikke kommer på, ta kontakt med din lokale forhandler for assistanse. 5

16 Hvordan å grille Støpejernsbrennerene varmer opp beskyttelsesplate for brenner undergrillen direkte, som i sin tur varmer opp maten på grillen.den naturlige kraften fra maten som produseres undergrilling, drypper ned på de varme beskyttelsesplate for brenner under og fordamper. Røyken som stiger som en følge av dette, trenger gjennom maten når den stiger oppover og gir fraseg en spesielle grillete smaken. Jevnere koking av maten vil oppnås ved å bruke grillhetten. Denne må kungjøres med brennerne på en lav innstilling. Hvordan å grille med baksteplaten Støpejernbrennerene varmer opp baksteplaten direkte,som i sin tur steker maten som kommer i kontakt med platen. Plater gjør det mulig å steke mindre stykker som f.eks sjømat, som kan falle gjennom avstandene til grillristen. Baksteplatene kan også brukes for å steke stykker som trenger høy temperatur/kort steketid som f.eks. grønnsaker og mindre fiskestykker. De kan også brukes på nøyaktig samme måte som en baksteplate på et kjøkken for å forsegle steker, steke egg osv. Som et alternativ kan de brukes for å varme opp kjeler eller holde mat varm. Hvordan å steke med grillhette Hagegriller utstyrt med rotisserie gir de sammemuligheter som steking med en stekehette, men med den ekstra fordelen av jevn steking på alle sidene,f.eks. når man griller kjøttstek, hel kylling etc. Ved steking slå brenneren direkte under maten til AV-posisjonen. Slå alle andre brennere til LAV eller MEDIUM, og lukk hetten. Unngå å løfte hetten unødvendig da varme går tapt hver gang du åpner den. Bruk temperaturmåleren for å sjekke varmen i grillen. LA IKKE HAGEGRILLEN OVEROPPHETES. Kontrollere oppblussing *** Veldig viktig *** Oppblussing kan forekomme når fett og safter fra kjøttet som grilles renner ned på den varme aromasprederen. Selv om røyk gir maten en spesiell smak er det er best å unngå overdreven oppblussing slik at maten ikke blir brent. For å kontrollere oppblussing er det VELDIG VIKTIG å fjerne overflødig fett fra kjøtt og fjærfe for du starter grillingen, bruk sauser og marinader med måte og unngå veldig billig avskjær fra kjøtt eller kjøttprodukter, da disse ofte har mye fett og høyt vanninnhold. Brennerne bør alltid settes til "lav" under steking. Når oppblussinger forekommer kan de vanligvis slukkes ved å bruke natron eller salt direkte på aromasprederen. Beskytt alltid hendene når du håndterer noe nær grillflaten og sørg for å beskytte deg selv mot flammene. Hvis en fettbrann forekommer på fettoppsamleren, vri alle brytere til "av", steng av gassen og vent til flammen dør ut. Dra ALDRI ut fettoppsamleren eller spray den med vann. Når grillingen er ferdig Etter hver grillfest, vri grillbrennerene til den "høye"stillingen og la dem brenne i 5 minutter. Denne prosedyren vil brenne alt overflødig fett og gjørerengjøring lettere. Sørg for at hetten eller lokket står åpent under denne prosessen. Hvordan å slå av hagegrillen din Når du er ferdig med å bruke hagegrillen din, vri allereguleringsventilene så langt som mulig i retning avuret til AV-stillingen og så gassen av ved beholderen. 6

17 Pleie og Vedlikehold Rengjør hagegrillen din med jevne mellomrommellom brukene, spesielt etter lange oppbevaringstider. Påse at hagegrillen og dens komponenter er tilstrekkelig nedkjølt før rengjøring. La ikke grillen utsettes for utendørsforhold og oppbevare ikke på fuktige, rå steder. Hell aldri vann på hagegrillen mens overflatene er varme Håndter aldri varme deler uten å beskytte hendene For å kunne forlenge livstiden og oppbevare hagegrillen i god stand, anbefaler vi sterkt at enheten dekkes overnår den etterlates utendørs over lenger tid spesielt under vintermånedene. VIKTIG - Vi anbefaler at det utføres service på grillen for hver 00 timer bruk, eller en gang per år. Grilloverflater i støpejern belagt med porselen VIKTIG Bruk ikke grillredskaper av metall. Bruk kun redskaper i tre eller plast på grilloverflatene. VIKTIG - Rengjør med varmt såpevann. For å fjerne matrester, bruk et mildt krembasert rengjøringsmiddel på en klut som ikke skurer. Enkelte rengjøringsprodukter kan skrape opp eller flake opp grilloverflaten. Det anbefales derfor at du bruker en svamp eller kjøkkenklut når du rengjør grillen. Rengjør grundig og la tørke. Vi anbefaler at grillflatene smøres inn med stekeolje før du starter å grille, dette vil gjøre grilling og rengjøring enklere. Rengjør alltid grillen etter bruk, og la ikke matrester ligge igjen på grillen over lang tid. Emaljen på grilloverflatene kan bli matt og misfarget etter en tids bruk. Vi anbefaler at man ikke rengjør grilloverflater og baksteplater i oppvaskmaskin. Vedlikehold av brennere Forutsatt at de virker slik de skal ved normal bruk, vil fjerning av matrester ved brenning holde brennerenerene. Brennerene må fjernes og rengjøres hvert år eller når de har kraftig oppbygging for å forsikre at det ikke finnes noen tegn på blokkeringer (avfall,insekter) i noen av brenner hullene eller primærluftinntaket til støpejernsbrennerene. Bruk en piperenser for å fjerne hindringer. En stålbørste kan brukes for å fjerne rust fra brenneroverflatene. Når brennerenesettes tilbake, vær forsiktig å sjekke at halsen til brenneren sitter over ventiluttaket. Aromaspreder Fjern matrester fra aromasprederoverflaten med en stålbørste, rengjør med varmt såpevann og skyll nøye. 7

18 Dryppebrett Etter hvert bruk, sjekk dryppebrettet for oppbyggingav fett i sanden. Dersom pannen ikke fylles med nok ren, tørr, løs sand kan resultere i fettbrann eller overdreven oppblussing. Dette kan føre til alvorlig skade av hagegrillen din og dekkes ikke av garantien. Sørg for at det ALLTID er sand i fettoppsamleren under grilling. Grillunderdel Fjern overflødig fett fra hagegrillens hoveddel med jevne mellomrom med en skraper i myk plast eller tre. Det er ikke nødvendig å fjerne alt fettet fra hoveddelen. Dersom du trenger å gjøre grillen skikkelig ren, bruk kun varmt såpevann og en klut eller en kost nylonbust. Fjern grilloverflatene og brennerene før full rengjøring. Ikke senk gassreguleringsknappene eller forgreningsrørenened i vann. Kontroller brennerfunksjon etter at de har blitt satt forsiktig tilbake på hoveddelen. Grillhette og grillunderdel Bruk en ikke-skurende klut eller svamp og rengjør med varmt såpevann. Bruk ikke skureskrubber eller -pulver som kan skade overflaten permanent. Jernvarer Alle skruer og bolter osv. må sjekkes og trekkes til regelmessig. Oppbevaring Oppbevar hagegrillen din på et kjølig, tørt sted. Dekk over brennerene med aluminiumsfolie for å forhindre at insekter eller annet avfall samles i hullene på siden av brennerene. Dersom hagegrillen skal oppbevares innendørs må gassbeholderen alltid være frakoblet og etterlatt utendørs. Gassbeholderene må alltid oppbevares utendørs, på et tørt, godt ventilert område unna noen form for varmekilde eller påtenningskilde. Ikke la barn fukle med beholderen. 8

19 Tekniske Spesifikasjoner CE-godkjennelse Tilført energi Brennere Injektorstørrelse Alabama 4 Burner 3.0kW 4 0.9mm Sidebrenner 2.8kW 0.84mm Gassforbruk: 60g/hr BP446 Gass / trykk Butane/28mbar Propane/37mbar Butane/Propane 30mbar Butane/Propane 50mbar Butane/Propane 36mbar Til bruk i land: I 3+ (28-30/37) BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PT, SK, ES, CH, GB, RO I 3B/P(30) BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, LV, LT, LU, MT, NL, NO, SK, SI, SE, TR, IS I 3B/P(50) AT, DE, HU, SK, CH I 3B/P(36) PL Spesifikasjoner kan utsettes for endringer uten forhåndsvarsel. Viktig informasjon ved grilling av mat Vennligst les gjennom og følge disse anbefalningene når du griller. Vask ALLTID hendene før og etter du håndterer rått kjøtt og før du spiser. Hold ALLTID rått kjøtt unna ferdigkokt kjøtt og annen mat. Før du griller, sørg for at grilloverflaten og redskapene er rene og uten gamle matrester. Bruk IKKE de samme redskapene til å håndtere kokt og ukokt mat. Sørg for at alt kjøtt er gjennomkokt før du spiser. ADVARSEL Ukokt eller for lite kokt kjøtt kan forårsake matforgiftning (f.eks. bakterier som E.coli). For å minske faren for at kjøtt kokes for lite, skjær det opp for å sjekke at det er helt kokt på innsiden. ADVARSEL! Hvis kjøtt er kokt tilstrekkelig skal saften fra maten være gjennomsiktig og verken saften eller kjøttet må være rosa-/rødfarget. Det anbefales at man forhåndskoker store kjøttstykker eller stek før endelig grilling på grillen. Etter grilling må du alltid rengjøre grilloverflatene og redskapene. 9

20 K. Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Brenneren tenner ikke ved hjelp av tenningssystemet Brenner vil ikke tenne med fyrstikk LP gass sylinger tom Defekt regulator Blokkeringer i brennere Blokkeringer i gassdyse eller gass Elektrodeledning er løs eller frakoplet på elektrode eller igjen tenningsenhet Elektrode eller ledning er skadet Defekt integral tenningsmekanisme LP gass sylinger tom Bytt ut med full sylinder Få regulatoren sjekket eller byttet ut Rens brennere Rens dysene og gass slangen Kople sammen ledningen Bytt ut elektrode og ledning Bytt ut tenningsmakanisme Bytt ut med full sylinder Lav flamme eller tilbaketenning (brann i brennerrør - enhissende eller brølende lyd kanhøres) Gass ventil bryter vanskeligå dreie Def ekt regulator Blokkeringer i brennere Blokkeringer i gassdyse eller gass LP gass sylinder for liten Blokkeringer i brennere Blokkeringer i gassdyse eller gass Blåsende tilstander Integral tenningsmekanismen sitter fast Få regulatoren sjekket eller byttet ut Rens brennere Rens dysene og gass slangen Bruk større sylinder Rens brennere Rens dysene og gass slangen Bruke hagegrillen på et sted som er mer skjermet Bytt ut den integrale tenningsmekanismen For referanse og korrespondanseregistrer ditt serienummer her. (Se merkelapp på siden av kroppen tilhagegrillen). Serie nummer. Det kan være behov for dette nummeret når reservedeler eller ekstra tilbehørbestilles. Et del referanse nummer kan også være nødvendig der det gjelder. Utgitt januar

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer