For A er nå K en dominant strategi. Løsning på spillet blir (K,S), med gevinst 3 for A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For A er nå K en dominant strategi. Løsning på spillet blir (K,S), med gevinst 3 for A."

Transkript

1 Del VI (Kap. 20) Løsningsforslag til øvelsesoppgaver fra Del VI (Kap. 19, 20) (s ) 1. a) A B S K S (0,0) (2,3) K (3,2) (1,1) To Nash-likevekter: (K,S) og (S,K). Kjønnskampenspill, fordi de er uenige, men begge har det bedre i et vilkårlig likvektspunkt enn i et hvilket som helst punkt utenfor likevekt. b) Hvis både (K,S) og (S,K) spilles med 50% sannsynlighet, får A = 2.5 c) Simultantrekkspillet etter at Billy Wrong har fått sparken er: B S K S ( 1,0) (0,3) A K (3,2) (1,1) For A er nå K en dominant strategi. Løsning på spillet blir (K,S), med gevinst 3 for A. A vil gi B.W. sparken, spille K og få 3 i profitt, B satser på S. d) Mange eksempler: Brenne broer, binde seg til masten, redusere sine valgmuligheter, komme med «bindende» politiske utspill osv. 2. a) π 1 = p x 1 c 1 (x 1 ) = (340 4(x 1 + x 2 )) x 1 20x 1 π 1 / x 1 = 320 8x 1 4x 2 = 0 x 1 = x 2 = R 1 (x 2 ) Likedan (symmetri) x 2 = x 1 = R 2 (x 1 )

2 Cournot-løsningen: x 1 = R 1 (x 2 ) & x 2 = R 2 (x 1 ), p = Sett x 1 = x 2 : x 1 = x 1 x 1 = 80/3 = 26.7 = x 2 b) = = 20 c) = 20 ε, = 20 d) x 1 K= (340 4 (x 1 + x 2 )) x 1 4 x 1 K Ny reaksjonsfunksjon: x 1 = x 2 = R 1 (x 2 ) Cournot-løsning: x 1 = x 2 x 1 = 88/3 = 29.3 x 2 = x 1 x 2 = 76/3 = 25.3 p = e) Hvis det er Bertrand-konkurranse: Profitt «før maskinen»: π 1 = 0 Profitt «etter maskinen»: π 1 = ( 4) x 1 K π K = 1280 K Må ha K < 1280 Hvis det er Cournot-konkurranse: π 1 «før» ( ) π 1 «etter» ( ) 29.3 K 3437 K

3 Betingelsen for lønnsomt kjøp er: 3437 K > 2849 altså K < a) 1 = p x 1 c 1 (x 1 ) = (50 2(x 1 + x 2 )) x 1 2 x 1 1 x 1 = 50 4x 1 2x 2 2= 0 x 1 = x 2 = R 1 (x 2 ) x 2 = x 1 = R 2 (x 1 ) Symmetri x 1 = x 2 x 2 = x x 1 = 12 x 1 = x 2 = 8, p = 18 b) Bertrandlikevekt: = = 2 c) Bertrandkonkurranse er «hardere» enn Cournot-konkurranse. Hvis en aktør senker sin pris i B- konkurranse (fra en situasjon med like priser), reduseres konkurrentenes profitt fra ca. halve markedsprofitten til null og den eneste utveien er selv å senke prisen (enda mer). I C-konkurranse vil økt kvantum fra en aktør bare gjøre situasjonen dårligere for konkurrenten all profitt går ikke tapt, og den beste reaksjonen er «å gi etter» og redusere eget kvantum.

4 d) Forskjellige grensekostnader, begrenset kapasitet, gjentatte spill, strategiske tiltak for å ødelegge markedet. e) x 1 = x 1 = = 3x x 2 = (3x ) x 2 = 36 2x 1, altså: = 36 2x 1 x 2 = 3x (36 2x 1 x 2 ) altså: = 36 2x 2 x 1 f) Bertrand: 1 = ( 2) x 1 = ( 2) ( ) 1 = ( 2) = = Tilsvarende: = Likevekt (symmetri): = = ,3, x 1 = x 2 = ,6 Cournot: 1 = x 1 2 x 1 = (36 2x 1 x 2 ) x 1 2x 2 = 34x 1 2x 1 2 x 2 x 1 1 x 1 = x 1 x 2 = 0 x 1 = x 2, Tilsvarende: x 1 = x 1 Likevekt (symmetri): x 1 = x 2 = 34 5 = 6,8, = = 78 5 = 15,6 4. a) π 1 = (19 (x 1 + x 2 )) x 1 1 x 1 Reaksjonsfunksjon: x 1 = 9 0.5x 2 = R 1 (x 2 ) Tilsvarende (symmetri): x 2 = 9 0.5x 1 = R 2 (x 1 ) Cournot-løsningen (x 1 = x 2 ): x 1 = 9 0.5x 1 x 1 = x 2 = 6, p = 7 π 1 = 36 = π 2

5 b) Bertrand-løsningen: = = 1 c) π 1 = ( 1) x 1 = (( 1) ( ) Reaksjonsfunksjon: = 3 + 1/4 = f 1 ( ) Tilsvarende: = 3 + 1/4 = f 2 ( ) Likevekt (symmetri) ( = ) = 3 + 1/4 = = 4, x 1 = x 2 = 6 π 1 = π 2 = 18

6 d) = 2 opt = f 2 (2) = 3.5 = 5 opt = f 2 (5) = 4.25 e) π 2 = ( 1) x 2 = ( 1) ( ) = ((3 + 1/4 ) 1) (10 (2 (3 + 1/4 )) + ) = (2 + 1/4 ) (4 + 1/2 ) = 2 (2 + 1/4 ) 2, øker med π 2 ( = 5) = 2 (2 + 1/4 2 5) 2 = = Profittøkning = = a) π 2 = p x 1 c 1 (x 1 ) = 26 (x 1 + x 2 ) x 1 2 x 1 π 1 / x 1 = 26 2x 1 x 2 2 = 0 x 1 = 12 1/2x 2 = R 1 (x 2 ) x 2 = 12 1/2 x 1 = R 2 (x 1 ) (Reaksjonsfunksjoner) Likevekt: x 1 = R 1 (x 2 ) & x 2 = R 2 (x 1 ) Symmetri: x 1 = x 2, Altså: x 1 = x 2 = 8. p = 10. b) Bertrand-marked: = = 2 c) = 2, x 1 = = 2 ε (1.9 eller )

7 d) Monopol: Grenseinntekt = R'(x) = 26 2x = 1 = c'(x) x = 12.5, p = 13.5 e) Corunot-løsning: x = 16, p = 10 PO = produsentoverskudd (samlet), KO = konsumentoverskudd. SO = PO + KO = sosialt overskudd. PO(C) = (10 2) 16 = 128 KO(C) = 1/2 (26 10) 16 = 128 PO (M) = (13.5 1) 12.5 = KO(M) = 1/2 ( ) SO(C) = 256 SO(M) Fusjonen har ikke økt det samfunnsmessige overskuddet; kostnadsreduksjonen motvirket ikke effekten av økt markedsmakt. f) Bertrand-konkurranse før fusjonen: PO = 0, KO = KO(Bb b ) = 1/2 (26 2) 24 = 288 Etter fusjonen: PO = 0, KO = KO(Bb f ) = 1/2 (26 1) 25 = Fusjonen er samfunnsmessig lønnsom. (Markedsmakten forsvinner under Bertrand-konkurranse.)

8 6 a) π 2 = p x 1 c 1 (x 1 ) = ( (x 1 + x 2 )) x 1 60 x 1 π 1 / x 1 = x 1 10x 2 60 = 0 x 1 = x 2 = R 1 (x 2 ) x 2 = x 1 = R 2 (x 1 ) Cournot-løsningen: x 1 = x 2 (symmetri): x 1 = x 1 x 1 = x 2 = 8, p = 140 b) = = 60 c) = 60, = 60 ε = 59,9 = 59,99 =... d) π 1 = ( 60) ( ) π 1 / = ( 2) ( 60) = 0 = /4 = R 1 ( ) = /4 = R 2 ( ) Bertrand-løsningen: = (symmetri): = /4 = = 140 π 1 = ( 60) x 1

9 = ( 60) 2 ( 60) = 2 ( 60) 2 = 2 (140 60) 2, π 1 = π 2 = e) = 120 = R 1 (120) = /4 120 = 135 = 160 = R 2 (160) = /4 160 = 145 i) = 120, π 2 = 2 (135 60) 2 = π 1 = (120 60) ( ) = ii) = 160, π 2 = 2 (145 60) 2 = π 1 = (160 60) ( ) = Konklusjon: Må sammenlikne med situasjonen hvor π 1 = π 2 = i) Å sette prisen ned til = 120 er ikke til fordel for noen av produsentene. ii) Hvis nr. 1 setter prisen opp til = 160, tjener nr. 2 på det, nr. 1 taper. 7. To sirkus, sirkus B og sirkus S, konkurrerer i sommersesongen i Norge som i en Bertrand-modell (priskonkurranse) med differensierte produkter. Når B tar en pris og S tar en pris, får de to sirkusene henholdsvis x 1 og x 2 tilskuere pr. dag, hvor: x 1 = A 1 2 +, A 1 > 0 x 1 = A 2 2 +, A 2 > 0 Anta at B og S har like og konstante grensekostnader lik 20: C 1 = C 2 = 20

10 Vi antar først at A 1 = A 2 = 260 Sirkus S opplever så et uhell. Deres tigere blir alvorlig og permanent syke. Etterspørselen rettet mot sirkus S synker da til: x 2 = Det vi nå først skal vise, er at ulykken som rammer sirkus S, også er dårlige nyheter for sirkus B. Dette kan være litt overraskende, men det er nødvendig å forstå hvorfor det er slik, hvis man vil ha innsikt i hvordan dette duopolmarkedet fungerer. Senere i eksemplet skal vi diskutere hva sirkus B «kan gjøre». Vi finner først markedsløsningen når A 1 = A 2 = 260, og så når A 1 = 260, A 2 = 110: A 1 = A 2 = 260 π 1 = x 1 20x 1 = 20 ( )( ) π 1 = ( 2) ( p 20) + ( ) = 0 1 Dette gir for reaksjonsfunksjonen til sirkus B, R 1 : = p = R 1 ( 2 ) Pga. symmetri får vi analogt for R 2, reaksjonsfunksjonen til sirkus S: = p = R p 1 2 ( 1 ) Nash-likevekt har vi når = R 1 ( ) og = R 2 ( ) Symmetriargumentet gir her at =, så vi løser lett dette ligningssystemet: = Vi finner = = 100. π 1 = π 2 = Denne løsningen er illustrert i punkt A på figuren.

11 A 1 = 260, A 2 = 110 Reaksjonsfunksjonen til sirkus B er upåvirket av sykdommen til tigrene til sirkus S. Vi må finne den nye reaksjonskurven til Sirkus S, R 2 ( )( ) π 2 = 20 π 2 = ( 2) ( 20) + ( ) = 0, som gir = 37, = R 2 ( ) Nash-likevekten er gitt ved: = R 1 altså: ( ) og = R 2 ( ) = = 37, = Innsetting gir: = p 1 = p, p = , p = = 90 og for p 1 2: 15 8

12 = 37, = 60 4 Løsningen (, ) = (90, 60) er angitt på figuren i punkt C. For profittnivåene får vi: ( )( ) = 9800 π 1 = π 2 = ( 60 20) ( ) = 3200 Vi ser som ventet at sirkus S, som hadde uhellet, får redusert sin profitt fra til Men også konkurrenten, sirkus B, blir skadelidende. Profitten går ned fra til Ønsker vi ikke våre konkurrenter alt vondt? Nei, ikke i dette tilfellet med Bertrand-konkurranse i priser. Sykdommen til tigrene svekker etterspørselen rettet mot sirkus S. Vi kan si at kundene blir mindre lojale. må være mindre enn før for å få like mange tilskuere når er gitt. Konsekvensen blir at går ned for enhver verdi av reaksjonskurven til sirkus S flytter seg mot venstre, som på figuren. Dette er nøyaktig det sirkus B ikke ønsker. Lavere driver sirkus B til også å senke, og i likevekt har både og gått ned og vi har to klare tapere. Dette poenget kan vises mer presist hvis vi foretar en teoretisk digresjon og finner en generell formel for hvordan profitten varierer langs en reaksjonskurve i et Bertrand-spill. Anta x = A a + og c( x) = cx Profitten, π, er gitt ved: π = ( c) ( A a + ) Reaksjonskurven er gitt ved at π 1 a( c) = A a + = 0, altså: Setter vi dette inn i uttrykket for profitten, får vi: π = a( c) 2 Altså er det helt klart at når synker nedover R 1, så går profitten til aktør nr. 1 ned.

13 Hva kan sirkus B gjøre i denne situasjonen? En tilpasningsstrategi vil være å foreta investeringer som bedrer situasjonen sett fra sirkus Bs standpunkt (og kanskje også for sirkus S). En mulighet er å øke markedets betalingsvillighet gjennom reklame, nye attraksjoner osv., slik at B (og også S) kan ta høyere priser. Dette er en litt unaturlig problemstilling her, for vi må alltid stille spørsmålet hvordan B kan ha noen smarte triks som ikke allerede er prøvd ut. Vil en ulykke i markedet stimulere kreativitet og skaperglede, slik at gode løsninger som ingen før har tenkt på plutselig dukker opp? Det er mulig noe slikt vil skje «i virkeligheten», men siden vi ikke har fått presentert «modellen», er det ganske tilfeldig å anta at B nå plutselig finner på noe lurt. (En økonom tenker slik: Jeg vil ha en forklaring på hvorfor markedsstrategiske tiltak som ikke var lønnsomme da tigrene var friske, er blitt lønnsomme når tigrene er syke. NB! Vi tenker på tiltak sirkus B kan sette i gang ikke sirkus S.) Tigrenes sykdom åpner for sirkus B en helt annen mulighet: Kanskje sirkus S kan fordrives fra det norske markedet. B vil nå begynne å lete etter optimale avvisningsstrategier, slik at B blir monopolist i Norge. Sirkus B vet at hvis S ikke har en fortjeneste på minst 2000 pr. dag, vil S forlate Norge for å prøve lykken i Sverige. B overveier så å selge (til et sirkus i Danmark) en av sine favorittattraksjoner de spesialtrente dansende sjøløvene. Det B prøver på her, er å ødelegge markedet ytterligere. Vi antar nå at salg av de spesialtrente dansende sjøløvene er et såkalt markedsstrategisk tiltak. Det er observerbart og vel forstått, og salget vil endre markedsløsningen, skal det vise seg. Spørsmålet som gjenstår, er om salget er irreversibelt, altså om salget medfører en troverdig binding. La oss anta det. B får ikke kjøpt sjøløvene tilbake, det tar tid å lære opp nye, og sesongen er for kort til å skaffe seg alternative glansnumre (antar vi). Salget av de spesialtrente sjøløvene endrer etterspørselen rettet mot sirkus B til x 1 = Vi vil nå vise at salget av de spesialtrente dansende sjøløvene vil fordrive S fra det norske markedet. Hvor langt ned på R 2 må S befinne seg før S forlater markedet? Siden π 2 = 2( 20) 2, fra utledningen ovenfor, vil en 51 føre til at S forlater Norge. (Resonnementet er: 2( 20) 2 = 2000, gir = 51,6 ) Vi finner den nye reaksjonsfunksjonen for sirkus B: ( )( ) π 1 = 20 π 1 = ( 2) ( p 20) + ( ) = 0, som gir: 1 = 12, = R 1 ( ), som er angitt på figuren.

14 Den nye likevekten er gitt ved = R 1 ( ) og = R 2 ( ), altså = 12, = 37,5+ 1 4, som gir 23,3, 42,5 Konklusjonen er at dette tiltaket driver S ut av det norske markedet. Vi oppsummerer eksemplet ved å gjøre følgende observasjoner: i) B kunne aldri klart å fordrive S fra det norske markedet før tigrene til S ble syke. Da hadde S reaksjonsfunksjonen R 2, som hadde som laveste verdi av en = 75, altså større enn ii) Profitten til sirkus B i punktet ( ) = (23.3, 42.5), etter de to «ødeleggelsene», er irrelevant. Når S forlater markedet, blir B monopolist, og da må vi sammenligne Bs monopolprofitt (som vi her ikke har spesifisert) pluss salgssummen for sjøløvene med profitten til sirkus B i punktet C, som var 9800, og som altså var duopolprofitten til B med syke tigere, men også med sjøløver. iii) Vi kan tolke salget av de spesialtrente dansende sjøløvene som en strategisk investering. Riktignok er det mest naturlig å tenke på en slik investering som en diskontinuerlig beslutning, en 0 1- beslutning, mens vi senere stort sett skal arbeide med investeringer hvis størrelse varierer kontinuerlig. Var dette en overinvestering eller en underinvestering? Det er her et tolkningsspørsmål. Hvis vi innretter oss etter å se på kundelojaliteten og investeringer i å styrke kundelojaliteten, kan vi se på salget av de spesialtrente, dansende sjøløvene som en underinvestering: Av strategiske grunner satset vi mindre på å utvikle kundelojaliteten enn vi ellers ville gjort. Alternativt kunne vi uttrykt det slik at det var en overinvestering i å svekke kundelojaliteten men det er vanskelig å snakke presist om overog underinvestering før vi har fått definisjonene på plass. 8. a) π 1 = p x 1 c 1 (x 1 ) = (10 1/10(x 1 + x 2 )) x 1 x 1 π 1 / x 1 = 10 1/5x 1 1/10x 2 1 = 0 x 1 = 45 1/2x 2 Tilsvarende: x 2 = 45 1/2x 1 Cournot-likevekt (symmetri): x 1 = x 2. x 1 = x 2 = 30 p = 4, π 1 = π 2 = 90 b) Monpolløsningen: R 1 (x) = 10 1/5x = 1, x = 45, p = 5.5, π = 202.5

15 c) π 1 = x 1 c 1 (x 1 ) 5K π 1 = 12 1/5x 1 1/10x 2 ) x 1 x 1 5K π 2 = 11x 1 1/5x 1 2 1/10x 1 x 2 5K Reaksjonsfunksjon: x x 2 = 0 x 1 = 55/2 1/4x 2 = R 1 (x 2 ) π 2 = x 2 c 2 (x 2 ) π 2 = (7.5 1/5x 2 1/10x 1 ) x 2 x 2 π 2 = 6.5x 2 1/5x 2 2 1/10x 1 x 2 Reaksjonsfunksjon: 6.5 2/5x 2 1/10x 1 = 0 x 2 = 65/4 1/4x 1 = R 2 (x 1 ) Likevekt: x 1 = R 1 (x 2 ) & x 2 = R 2 (x 1 ) x 1 = 55/2 1/4 (65/4 1/4 x 1 ) = 55/2 65/16 + 1/16x 1 15/16x 1 = 375/16, x 1 = 375/15 = 25 x 2 = 65 π 2 = 25/4 = 40/4 = 10 = 6 π 1 = (6 1) 25 5K = 125 5K Et godt tilpasningstiltak hvis 125 5K > 90, altså K < 7. d) x 1 = 45. Da vil beste x 2 (når x 2 > 0) være: x 2 = R 2 (45) = 5. = = 2 Et avvisningstiltak som går i riktig retning. π 2 = ( x 2 = (2 1) 5 = 5 < 90

π = 0. Konkurranse på kort sikt, forts.: Kvantumskonkurranse Pris eller kvantum? - Hva gjør bedriftene? - Hvilken antagelse fungerer? Modell: Duopol.

π = 0. Konkurranse på kort sikt, forts.: Kvantumskonkurranse Pris eller kvantum? - Hva gjør bedriftene? - Hvilken antagelse fungerer? Modell: Duopol. Konkurranse på kort sikt, forts.: Kvantumskonkurranse Augustin Cournot, 838. Pris eller kvantum? - Hva gjør bedriftene? - Hvilken antagelse fungerer? Modell: Duopol. Bedriftene velger sine kvanta samtidig.

Detaljer

Mikroøkonomi på norsk

Mikroøkonomi på norsk Erik Grønn Mikroøkonomi på norsk Fasitsvar på oppgaver Svar på oppgaver i kapittel. i) opp, p opp ii) opp, p ned iii) Som i) iv) ned, p ned v) ubestemt, p opp vi) Som iv), kanskje. a) Pris opp, kvantum

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse 10. forelesning, vår 2011 Knut Nygaard Strategi Strategi Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse

Detaljer

Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol

Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol Kapittel 14 Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol Løsninger Oppgave 14.1 Konsumentoverskudd defineres som det beløpet en konsument vil betale for et gode, minus det beløpet konsumenten

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON ordinær eksamen

Sensorveiledning til eksamen i ECON ordinær eksamen ensorveiledning til eksamen i ECON 0 7.05.003 ordinær eksamen Oppgave (vekt 40%) (a) Det er rimelig å tenke seg en negativ samvariasjon mellom økonomisk aktivitet (dvs. produksjon av forbruksgoder) og

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse.

Sensorveiledning til eksamen i ECON Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 30..005 dvarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Oppgave (vekt 60%) (a) Dersom markedsprisen er fast, vil alle konsumenter

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

I virkeligheten tas ikke alle strategiske beslutninger samtidig.

I virkeligheten tas ikke alle strategiske beslutninger samtidig. Dynamisk konkurranse I virkeligheten tas ikke alle strategiske beslutninger samtidig. Eksempel: To bedrifter. Bedrift bestemmer sin pris før bedrift. Bedrift observerer s pris før den gjør sitt valg. Bedrift

Detaljer

Hvordan modellere et marked med heterogene produkter?

Hvordan modellere et marked med heterogene produkter? Heterogene produkter eller Differensierte produkter Eksempler: - biler - frokostblandinger - reisetider mange produktvarianter på markedet konsumentene har ulike preferanser: noen liker best den ene varianten,

Detaljer

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris

Detaljer

Eksempler: Nasjonalt forsvar, fyrtårn, gatelys, kunst i det offentlige rom, kunnskap, flokkimmunitet (ved vaksine), et bærekraftig klima

Eksempler: Nasjonalt forsvar, fyrtårn, gatelys, kunst i det offentlige rom, kunnskap, flokkimmunitet (ved vaksine), et bærekraftig klima Eksamen in ECON1210 V15 Oppgave 1 (vekt 25 %) Forklart kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): Lorenz-kurve: Definisjon Kollektivt gode c) Nåverdi Sensorveiledning: Se side 386 i læreboka: «..the

Detaljer

To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. ( tusen kroner, per tonn) A B 120 2

To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. ( tusen kroner, per tonn) A B 120 2 Oppgave 1 To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. Tonn forurensing Marginale rensekostnader ( tusen kroner, per tonn) A 230 5 B 120 2 a) Myndighetene pålegger hver bedrift

Detaljer

a) Forklar hvordan en produsent kan oppnå monopolmakt i et marked.

a) Forklar hvordan en produsent kan oppnå monopolmakt i et marked. Sensorveiledning ECON1210 våren 2013 Oppgave 1 Forklar følgende begreper: a) Markedets etterspørselskurve Sammenhengen mellom etterspurt kvantum av et gode (x) og prisen på et gode (p). Viser hva etterspørrerne

Detaljer

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Innledning 1.1 Generell profittmaksimering Profitten til en bedrift er inntekter minus kostnader. Dette gjelder

Detaljer

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopolistisk konkurranse Hva er det? Hvordan skiller det seg fra monopol? Hvordan skiller

Detaljer

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Hva er markedsmakt? ulighet til å sette pris høyere enn marginalkostnadene. Vi skal se på monopol (eneselger ) ulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Teorien kan også brukes

Detaljer

Mikroøkonomi - Superkurs

Mikroøkonomi - Superkurs Mikroøkonomi - Superkurs Oppgave dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 104 Oppgaver Antall sider: 27 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved Eksamen i ECON 0 30..005 Oppgave (vekt 60%) (a) (b) (c) Definer begrepene konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Bruk en figur til å illustrere og sammenlikne begrepene

Detaljer

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare:

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Alternativkostnader Marginalkostnader Gjennomsnittskostnader Marginal betalingsvillighet Etterspørselskurve

Detaljer

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet.

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet. Økonomisk Institutt, oktober 2005 Robert G. Hansen, rom 1208 Oppsummering av forelesningen 28.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12, RH 4.1) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12,

Detaljer

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Whinston, Michael D., Tying, Foreclosure and Exclusion, American Economic Review, 80 (1990),

Detaljer

Noen eksempler på strategiske bindinger. 1. Introduksjon av nye produktvarianter

Noen eksempler på strategiske bindinger. 1. Introduksjon av nye produktvarianter Noen eksempler på strategiske bindinger 1. Introduksjon av nye produktvarianter - Kellogg s Med en ekstra produktvariant vil - samlet etterspørsel øke, men - hver tilbudt variant får en mindre andel av

Detaljer

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent.

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. Kapittel 12 Monopol Løsninger Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. (b) Dette er hindringer som gjør

Detaljer

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode. Konsumentteori Nyttefunksjonen U(x 1, x 2 ) forteller oss hvordan vår nytte avhenger av konsumet av x 1 og x 2. En indifferenskurve viser godekombinasjonene som gir konsumenten samme nytte. Grensenytte

Detaljer

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Lorenz-kurve : Definert I læreboka som The relationship between the

Detaljer

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol Monopol Forskjellige typer atferd i produktmarkedet Forrige gang: Prisfast kvantumstipasser I dag motsatt ytterlighet: Monopol, ØABL avsn. 6.1 Fortsatt prisfast kvantumstilpasser i faktormarkedene Monopol

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet kan kompensere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0 0000 Mikroøkonomi Book.fm Page 7 Tuesday, November 19, 2002 10:18 AM 7 Del 1 Oppvarming og ledning inn......................... 17 Kapittel 0 Oppvarming................................................

Detaljer

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave)

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) Økonomisk Institutt, oktober 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 Oppsummering av forelesningen 27.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S &

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON

Sensorveiledning til eksamen i ECON Sensorveiledning til eksamen i ECON 1210 14.01.2005 Ogave 1 (vekt 20%) Definisjon Eksterne virkninger er samfunnsøkonomiske kostnader/gevinster ved roduksjon og/eller konsum som enkeltaktørene ikke blir

Detaljer

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd Økonomisk Institutt, oktober 006 Robert G. Hansen, rom 107 Oppsummering av forelesningen 03.10 Hovedtema: Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd (S & W kapittel 6 og 10 i

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet og fordeling Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON

Sensorveiledning til eksamen i ECON Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 0..003 Oppgave (vekt 40%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen som oppstår ved produksjonen

Detaljer

Løsningsforslag Obligatorisk

Løsningsforslag Obligatorisk Løsningsforslag Obligatorisk innlevering ECON 1220 a) Beregn de samfunnsøkonomiske grensekostnadene () ved produksjonen. Vi finner de samfunnsøkonomiske grensekostnadene () ved å legge sammen bedriften

Detaljer

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3.

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 208 Oppsummering av forelesningen 09.09 Hovedtemaer: () Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skal svare på spørsmål som dette: Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

Kommisjonssalg fra et økonomisk perspektiv

Kommisjonssalg fra et økonomisk perspektiv Kommisjonssalg fra et økonomisk perspektiv Bjørn Olav Johansen November 2013 Bjørn Olav Johansen () 11/06 1 / 22 Agentavtaler En agentavtale er en vertikal avtale med en bestemt risikofordeling foretakene

Detaljer

Seminar 6 - Løsningsforslag

Seminar 6 - Løsningsforslag Seminar 6 - Løsningsforslag Econ 3610/4610, Høst 2016 Oppgave 1 Vi skal her se på hvordan en energiressurs - som finnes i en gitt mengde Z - fordeles mellom konsum for en representativ konsument, og produksjon

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14:

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14: Oppgave 11: Ved produksjon på 100 000 enheter pr periode har en bedrift marginalkostnader på 1 000, gjennomsnittskostnader på 2 500, variable kostnader på 200 000 000 og faste kostnader på 50 000 000.

Detaljer

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 3. mai 2010

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 3. mai 2010 Monopsoni og vertikale kjeder Tema i dag: Markeder uten fri konkurranse Resten av kapittel 6 i Strøm og Vislie, ØABL To forskjellige utvidelser av teorien fra 22. februar 6.2 Monopsoni: Markedet har bare

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott Eksamen i ECON1210 V17 Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): a) Naturlig monopol (s. 293 i M&T) Naturlig monopol: Monopol med fallende gjennomsnittskostnader i hele

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene Mikroøkonomi del 1 Innledning Riktig pris betyr forskjellige ting for en konsument, produsent, og samfunnet som helhet. Alle har sine egne interesser. I denne oppgaven vil vi ta for oss en gitt situasjon

Detaljer

MARKED OG KONKURRANSE

MARKED OG KONKURRANSE ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 18.09.07 Nils-Henrik von der Fehr MARKED OG KONKURRANSE Innledning I foregående deler er bedriften sett isolert. I det tilfellet at bedriften

Detaljer

Mikroøkonomi - Intensivkurs

Mikroøkonomi - Intensivkurs Mikroøkonomi - Intensivkurs Fasit dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 52 Oppgaver Antall sider: 29 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Første sentrale velferdsteorem

Første sentrale velferdsteorem ..28 ECON36 Forelesning 7 Markedssvikt: Markedsmakt Stordriftsfordeler Første sentrale velferdsteorem En perfekt frikonkurranselikevekt er alltid Paretoeffektiv. Hva er en perfekt frikonkurranselikevekt?

Detaljer

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke?

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Hittil har vi analysert hva som skjer i markedet ved ulike inngrep Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Eksempel: 1. En

Detaljer

Mikroøkonomi - Intensivkurs

Mikroøkonomi - Intensivkurs Mikroøkonomi - Intensivkurs Oppgave dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 52 Oppgaver Antall sider: 15 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Fredag 5 desember 04 Tid: 4 timer / kl 9-3 Antall sider (inkl forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien:

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien: Leseveiledning til 22.09.14 Tema: Effektivitet Læreboka kap.7 og 9 Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Det vi produserer bør produseres med minst mulig bruk av ressurser (kostnadseffektivitet)

Detaljer

Samfunnsøkonomisk overskudd

Samfunnsøkonomisk overskudd Kaittel 13 Samfunnsøkonomisk overskudd Løsninger Ogave 13.1 Betalingsvillighet uttrykker hvor mye konsumenten er villig til å betale for en bestemt mengde av et gode. For eksemel kan du være villig til

Detaljer

Produsentens tilpasning II og produsentens tilbud

Produsentens tilpasning II og produsentens tilbud Kapittel 10 Produsentens tilpasning II og produsentens tilbud Løsninger Oppgave 10.1 (a) X = F (L, K). (b) Dette er en type utledningsoppgave, som innebærer at du skal presentere en modell. I denne oppgaven

Detaljer

Erik Grønn MIKROØKONOMI PÅ NORSK

Erik Grønn MIKROØKONOMI PÅ NORSK Erik Grønn MIKROØKONOMI PÅ NORSK Innholdsoversikt Kapittel 1 Innledning 13 Del 1 Tilbud, etterspørsel, markedslikevekt 27 Kapittel 2 Tilbud, etterspørsel og markeds likevekt grunn begrepene 29 Kapittel

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte

Detaljer

a) Forklar hvorfor monopolistens marginalinntekt er lavere enn prisen.

a) Forklar hvorfor monopolistens marginalinntekt er lavere enn prisen. SENSOR-VEILEDNING Oppgave 1 (vekt 25 %) Forklar kort følgende begreper: a) Samfunnsøkonomisk overskudd b) Markedets etterspørselskurve c) Eksterne virkninger a) Samfunnsøkonomisk overskudd for et kvantum

Detaljer

Leseveiledning til forelesning 22.01

Leseveiledning til forelesning 22.01 Leseveiledning til forelesning 22.01 Etter forelesning 15.01: Les S&W kap. 1 og 2 Forelesningsnotat nedenfor ECON1210 Våren 09 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no

Detaljer

Pris P C A B D P 1 P B P 2. Kvantum X 2 X B X C X eps. Figur 2.1

Pris P C A B D P 1 P B P 2. Kvantum X 2 X B X C X eps. Figur 2.1 Pris P C A B D P 1 P B P 2 H F E E X C X 1 X B X 2 X Kvantum 0201.eps Figur 2.1 Pris P P 3 D T T P 1 C A B P 2 F X C X 1 X B X 3 X Kvantum 0202.eps Figur 2.2 p p p E 1 E 2 E p 1 a p 1 b p 1 a + b 0 x 1

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2200 Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) Eksamensdag: 19.05.2017 Sensur kunngjøres: 09.06.2017 Tid for eksamen: kl. 09:00 15:00 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON00 Matematikk / Mikro Eksamensdag: 8.06.03 Tid for eksamen: kl. 09:00 5:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemiddel: - Ingen tillatte

Detaljer

Sjokkanalyse: Fra sjokk til SSNIP

Sjokkanalyse: Fra sjokk til SSNIP Sjokkanalyse: Fra sjokk til SSNIP Lars Sørgard Seminar i Konkurransetilsynet 27. mai 20 Sjokk i Konkurransetilsynet 27.05.20 . Kort om sjokket Dagens tema Hva menes med et sjokk? Hvorfor er det relevant?

Detaljer

Mikroøkonomi - Superkurs

Mikroøkonomi - Superkurs Mikroøkonomi - Superkurs Teori - kompendium Antall emner: 7 Emner Antall sider: 22 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2 Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen

Detaljer

, alternativt kan vi skrive det uten å innføre q0

, alternativt kan vi skrive det uten å innføre q0 Semesteroppgave i econ00 V09 Oppgave (vekt % Deriver følgende funksjoner mhp alle argumenter: 4 a f ( + + b g ( + c h ( ( p( k z d e k gf (, ( F( hf (, ( ( t, s ( t + s + ( t s La q D( p være en etterspørselsfunksjon

Detaljer

Econ 2200 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi.

Econ 2200 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi. Vidar Christiansen Econ 00 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi. Et viktig formål med kurset er at matematikk skal kunne anvendes i økonomi, og at de matematiske anvendelser skal kunne

Detaljer

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi Innledning En bedrift som skal selge sitt produkt på forskjellige markeder står ovenfor flere utfordringer når de skal

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsten 04 Oppgave (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen

Detaljer

HANDEL, PRODUKSJON, KONSUM OG VELFERD. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON1410

HANDEL, PRODUKSJON, KONSUM OG VELFERD. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON1410 HANDEL, PRODUKSJON, KONSUM OG VELFERD Karen Helene Ulltveit-Moe ECON1410 Verdien av produksjon og konsum En standard handelsmodell kombinerer innsikt fra Ricardo og H-O modellen. 1. Forskjeller i relative

Detaljer

Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget STRATEGISKE TREKK

Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget STRATEGISKE TREKK Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget STRATEGISKE TREKK A. K. Dixit og B. J. Nalebuff (1991): Thinking Strategically, Norton, kapittel 5. Problemstilling: Hvordan

Detaljer

ECON1220 Høsten 2007 Seminaroppgaver.

ECON1220 Høsten 2007 Seminaroppgaver. ECON1220 Høsten 2007 Seminaroppgaver. Hilde Bojer 28. august 2007 UKE 37. Effektivitet og marked Oppgave 1 Tenk deg en økonomi hvor de kan produsere to goder, et kollektivt gode (forsvar) og et individuelt

Detaljer

Oppsummering av forelesningen 10.11.04 Spillteori (S & W kapittel 12 og 19) Fangens dilemma

Oppsummering av forelesningen 10.11.04 Spillteori (S & W kapittel 12 og 19) Fangens dilemma Økonomisk Institutt, november 004 Robert G. Hansen, rom 08 Oppsummering av forelesningen 0..04 Spillteori (S & W kapittel og 9) Fangens dilemma Spillteori er et effektivt verktøy for analyse av strategisk

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Eksamensoppgaven. side 30

Eksamensoppgaven. side 30 side 30 Eksamensbesvarelsen gjengis av Marius Holm Rennesund side 31 side 32 Eksamensoppgaven side 33 side 34 Eksamensoppgaven side 35 side 36 Eksamensoppgaven side 37 side 38 Eksamensoppgaven Kommentar

Detaljer

Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden

Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden Økonomisk vekst - oktober 2008, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Oppgave 1 (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 100 + x = 400 x 2x = 300 x = 150 p = 250. (b)

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Våren 2011 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: mandag 11.15-12 Følg med på emnesiden: Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på seminar og

Detaljer

Samfunnsøkonomi eksamen

Samfunnsøkonomi eksamen - 1 - eksamen Oppgave: 1) a) Ettersom databergingsselskapet IBAS har nærmest monopol på sitt marked, har de også muligheten til å sette prisen på sine tjenester høyere enn ved ellers fullkommen konkurranse.

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

I dette kapitlet skal vi ta for oss bedriftens kostnader og inntekter og de ulike markedsformene som finnes.

I dette kapitlet skal vi ta for oss bedriftens kostnader og inntekter og de ulike markedsformene som finnes. BEDRIFTENS KOSTNADER Etter dette kapitlet skal du kunne - skille mellom kostnader som er øker når salg eller produksjon øker og hvilke som ikke gjør det, også kalt variable og faste kostnader. - vurdere

Detaljer

(1) Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

(1) Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd Økonomisk Institutt, setember 005 Robert G. Hansen, rom 108 Osummering av forelesningen 3.09 Hovedtemaer: (1) Konsumentoverskudd, rodusentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd (S & W kaittel 6 og 10,

Detaljer

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 15,16 Dato: 13. april 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Monopolistisk

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, Strategi og Ledelse høst Spesialisering og bytte Prinsippet om komparativt fortrinn

ECON1810 Organisasjon, Strategi og Ledelse høst Spesialisering og bytte Prinsippet om komparativt fortrinn ECON1810 Organisasjon, Strategi og Ledelse høst 2005 En oversikt Innledende emner Spesialisering og bytte Prinsippet om komparativt fortrinn Effisiens/effektivitet Spillteori Nash-likevekt Fangenes dilemma

Detaljer

c) En bedrift ønsker å produsere en gitt mengde av en vare, og finner de minimerte

c) En bedrift ønsker å produsere en gitt mengde av en vare, og finner de minimerte Oppgave 1 (10 poeng) Finn den første- og annenderiverte til følgende funksjoner. Er funksjonen strengt konkav eller konveks i hele sitt definisjonsområde? Hvis ikke, bestem for hvilke verdier av x den

Detaljer

Econ1220 Høsten 2007 Forelesningsnotater

Econ1220 Høsten 2007 Forelesningsnotater Econ1220 Høsten 2007 Forelesningsnotater Hilde Bojer 12. september 2007 1 Effektivitet og marked Viktige begrep Paretoforbedring Paretooptimum = Paretoeffektivitet Effektivitet i produksjonen Effektivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: Econ 00 - MMI Dato for utlevering: Mandag 16. mars 009 Dato for innlevering: Tirsdag 1. mars 009 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter

Detaljer

Markedsavgrensning i vertikalt relaterte markeder

Markedsavgrensning i vertikalt relaterte markeder Markedsavgrensning i vertikalt relaterte markeder Professor Tommy Staahl Gabrielsen Universitetet i Bergen Halvdagsseminar om markedsavgrensing Konkurransetilsynet 27 mai 2011 Hvorfor markedsavgrensing?

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Høsten 10 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 Følg med på emnesiden: Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på seminar og

Detaljer

Veiledning til seminaroppgave uke 46 ECON 3610/4610: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk

Veiledning til seminaroppgave uke 46 ECON 3610/4610: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Jon Vislie ovember 007 Veiledning til seminaroppgave uke 46 ECO 360/460: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forklar hva betingelsene () (5) uttrykker: () xp ( ) = cq ( ) () h = n+ (3) τ

Detaljer

Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol Elisabeth Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 15. mars 2017 Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 15. mars 2017 1 / 57 Innledning

Detaljer

Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Elisabeth Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 15,16 Dato: 26. oktober 2015 Elisabeth Isaksen (UiO) Monopolistisk

Detaljer