Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen"

Transkript

1 Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO

2 Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2 SIKKERHET Generelt Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser 3 3. Ta apparatet i bruk Førstegangs bruk Beskyttelse Misfarging av vegger og tak 4 4. Trådløs fjernkontroll Mottaker Fjernkontroll 6 5. Vedlikehold Miljø Generelt Apparatet Garanti 12 Forord Som fabrikant av gassvarmeapparater utvikler og produserer DRU produkter i samsvar med de høyeste kvalitets-, ytelses- og sikkerhetskravene. Dette sikrer deg problemfri bruk i mange år. Dette apparatet er utstyrt med et CE-merke. Gassapparater som tilfredsstiller kravene til sikkerhet, miljø og energiforbruk, de såkalte grunnkravene i EUdirektivet om gassapparater, er berettiget til å bære CE-merket. Installasjon og vedlikehold av apparatet må utføres av en fagutdannet installatør av gasspeiser. Med apparatet følger det to veiledninger: Installasjonsveiledningen og brukerveiledningen. Brukerveiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å kunne bruke apparatet på en god og sikker måte. Du må lese nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk apparatet. Både brukerveiledningen og installasjonsveiledningen må oppbevares på et trygt sted. Som bruker får du kun utføre arbeidsoppgavene som nevnes i brukerveiledningen. For alle de øvrige arbeidsoppgavene tilkaller du en fagutdannet installatør. Ved spørsmål eller tvil kontaktes alltid installatøren. NO 2

3 I veiledningene benyttes følgende symboler for å gjøre oppmerksom på viktig informasjon: Handlinger som må utføres!tips Råd og tips!nb Disse instruksene er nødvendige for å forebygge mulige problemer ved bruken Obs Disse instruksene er nødvendige for å unngå brann, personskader eller annen alvorlig skade 1. Innledning Det er mulig at apparatet fi nnes i to varianter: Standardmodellen og tunnelmodellen. Standardmodellen monteres alltid mot en vegg. Tunnelmodellen (gjennomsynsmodellen) har vindu både på forsiden og baksiden. Den kan brukes som skille mellom to rom. Apparatet er en lukket gasspeis. Et lukket apparat trekker ikke luft innenfra, men utenfra. Dette skjer ved hjelp av et kombinert lufttilførsels- og avgassystem. Dette systemet kan føres gjennom ytterveggen eller gjennom taket. Disse apparatene bygges inn i en omramming. For at varmen skal kunne slippe ut, må omrammingen ventileres. Apparatbetjening skjer ved hjelp av en trådløs fjernkontroll som virker på batterier. 2 SIKKERHET 2.1 Generelt Obs - Les nøye gjennom dette kapittelet om sikkerhet - Overhold tiltakene/instruksene i denne veiledningen 2.2 Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser Følg nedenstående tiltak/forskrifter til punkt og prikke: Overlat installasjon og vedlikehold til en fagutdannet installatør av gasspeiser; Ikke gjør endringer på apparatet på egen hånd; Få utført vedlikehold minst 1x i året; Få byttet ut en sprukket eller ødelagt glassrute med det samme; Steng gasstilførselen når apparatet tenner med et puff/dårlig og tilkall installatøren; Steng gasstilførselen ved feil/dårlig virkning av apparatet og ta kontakt med installatøren; Plasser brennbare gjenstander eller materialer, slik som overtrekksgardiner, alltid i minst 50 cm avstand fra apparatet og/eller avgassrørene; Ikke heng klær, håndklær osv. til tørk i nærheten av apparatet; Unngå kontakt med de hete delene av apparatet for å unngå brannsår; 3 NO

4 Aldri la barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger være alene i nærheten av apparatet når det er tent; Oppbevar fjernkontrollen utenfor rekkevidden av barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger.!nb!tips!nb Obs 3. Ta apparatet i bruk 3.1 Førstegangs bruk Før du tar i bruk apparatet må omrammingen være tørr, for å unngå sprekkdannelse. Dersom omrammingen er laget av steinaktige materialer eller behandlet med murpuss skal dette tørke i minimum 6 uker før peisen tas i bruk; dette for å unngå sprekker. Ved første gangs fyring kan det avgis en ubehagelig lukt på grunn av flyktige komponenter i maling og andre materialer. Dette kan vedvare i flere timer. - Still apparatet på maks. effekt for å øke fordampningen; - Sørg for god lufting av rommet. - Den første tiden påvirkes flammebildet av fordampningen av flyktige komponenter; - Kjæledyr, og særlig fugler, kan være følsomme for dampene som avgis; 3.2 Beskyttelse For å unngå utrygge situasjoner, bør nedenstående tiltak/instrukser følges opp nøye. - Plasser brennbare gjenstander eller materialer, slik som overtrekksgardiner, alltid i minst 50 cm avstand fra apparatet og/eller avgassrørene; - For å unngå brann henges ikke klær, håndklær osv. til tørk i nærheten av apparatet; - Unngå kontakt med de hete delene av apparatet for å unngå brannsår; - Aldri la barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger være alene i nærheten av apparatet når det er tent; - Oppbevar fjernkontrollen utenfor rekkevidden av barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger. 3.3 Misfarging av vegger og tak Brun misfarging er et kjedelig problem som ikke er lett å løse. Brun misfarging kan skyldes forbrenning av støv som en følge av for dårlig lufting, røyking, stearinlys, parafi nlamper osv. Sigar- og sigarettrøyk inneholder tjærestoffer som felles ut på kalde vegger. Disse problemene kan (dels) unngås ved å sørge for tilstrekkelig lufting av rommet der apparatet befi nner seg. NO 4

5 4. Trådløs fjernkontroll Apparatet betjenes ved hjelp av en trådløs fjernkontroll. Både tenning, innstilling av flammehøyden og slukking skjer ved hjelp av fjernkontrollen, som styrer en mottaker i betjeningsboksen. Mottakeren og fjernkontrollen er batteridrevne. Til mottakeren trengs 4 penlite (type AA) batterier; til fjernkontrollen trengs et 9V-blokkbatteri. Batterienes levetid er ved normal bruk ca. ett år. Som ekstrautstyr kan det brukes en adapter. Forhør deg med installatøren. I så tilfelle trenger du et 230V strømuttak i umiddelbar nærhet. 4.1 Mottaker Mottakeren befi nner seg i betjeningsboksen (se Bilde 1) Bytte av batterier Når batteriene i mottakeren nesten er tomme, hører du 3 korte pipelyder, forutsatt at motoren for regulering av hovedbrenneren er i drift (se ). Batteriene byttes på følgende måte: Åpne døren til betjeningsboksen; Ta ut mottakeren; Åpne dekselet; Bytt ut de gamle batteriene med 4 penlite (type AA) batterier. Bilde 1 5 NO

6 !NB - Unngå kortslutning mellom batteriene og metallgjenstander/deler; - Legg merke til + og - polene på batteriene og holderen; - Bruk alkaliske batterier. Skyv dekselet på plass igjen; Plasser mottakeren som vist på Bilde 1.!NB - Plasser mottakerantennen ikke for nær tenningskabelen og/eller metalldeler: Sørg for at antennen peker oppover (for riktig posisjon vises til Bilde 1); - Sørg for at tenningskabelen ikke ligger over/inntil metalldeler: Dette svekker gnisten; - Ikke legg tenningskabelen over mottakeren: Dette kan skade mottakeren.!nb Batterier betraktes som spesialavfall og må derfor ikke kastes som vanlig avfall. Obs 4.2 Fjernkontroll Apparatets standardfunksjoner, slik som tenning, innstiling av flammehøyde, standby (pilotflamme) og slukking utføres alle med fjernkontrollen i posisjonen MAN, for manuell regulering (se Bilde 2). - Alltid vent i 5 min. etter slukking av pilotflammen før du tenner apparatet på nytt; - Steng gasstilførselen ved feil/dårlig virkning og tilkall installatøren. Dessuten kan det stilles inn en del tilleggsfunksjoner: Temperaturgjengivelse i grader Celsius eller Fahrenheit; Klokkeslett; Termostatfunksjon; Tidsur for termostatfunksjon. Obs - Selv om det er usannsynlig kan det ikke utelukkes at tenningsprosessen til apparatet ditt ukontrollert startes opp av andre trådløse fjernkontroller. For eksempel av fjernkontrollen til en gasspeis hos naboen, men også bilnøkler og garasjeåpnere. Følgen er at apparatet ditt tennes uten at du vil det. Du kan eventuelt unngå dette ved å: - stille inn en ny kommunikasjonskode mellom fjernkontrollen og mottakeren før du tar apparatet i bruk (se gjeldende paragraf); - alltid sette fjernkontrollen i MAN Bilde 2 NO 6

7 standen dersom du ikke bruker ovnen, med mindre du har stilt inn termostatfunksjonen og/eller timeren (se gjeldende paragraf); - sette knapp A på gassreguleringen i MAN standen ved langvarig fravær (se gjeldende paragraf); - lukke gasskranen på apparatet ditt. Dette er den sikreste forhåndsregelen når apparatet ikke skal brukes i lengre tid. - Håndter også når apparatet ikke er i bruk nevnte forhåndsregler / sikkerhetsinstruksjoner MAN-posisjon Ved å trykke kort på knappen SET, kan du gå gjennom følgende funksjoner i den angitte rekkefølgen: MAN TEMP TEMP (P*) TIMER MAN hvor (P*) gjengis som P1, P1, P2, P2.!Tips Du kan også komme tilbake til MAN-posisjonen ved å trykke på knappen eller.!nb - Når du trykker inn knappene (med unntak av SET-knappen) vises overføringssymbolet for å markere at det utveksles informasjon mellom fjernkontrollen og mottakeren; - Mottakeren bekrefter overføringen med et lydsignal; - Apparatet går automatisk i standby-posisjon når det ikke finner sted noen overføring i løpet av en 6-timers periode. Still fjernkontrollen i MAN-posisjon Tenning Tenning av apparatet gjøres på følgende måte: Still knapp A på gassregulatoren på ON (knapp B styres automatisk) (se Bilde 3). Gassregulatoren befi nner seg i betjeningsboksen. Trykk inn knappene og på fjernkontrollen samtidig; Slipp knappene når du hører et kort lydsignal som tegn på at tenningsprosessen har startet. Tenningsprosessens forløp: Kontinuerlige signaler markerer at tenningsprosessen er påbegynt; Et kort lydsignal markerer at tenningsprosessen er avsluttet; Apparatet kopler automatisk videre til hovedbrenneren, som tennes i løpet av noen få sekunder. Obs - Når pilotflammen ikke tennes et- ter 3 forsøk, må du stenge gasstilførselen og tilkalle installatøren; - Under tenning av pilotflammen avgis lydsignaler. Innen ca. 10 se- Bilde 3 7 NO

8 kunder etter det siste korte lydsignalet bør hovedbrenneren for det meste ha tent. Hvis ikke, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren; - Når apparatet tenner med et puff, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren.!tips En liten motor, som avgir en lyd, settes i gang når hovedbrenneren er i drift. Obs Flammehøyde/ Standby Flammehøyden kan reguleres trinnløst. Ved å senke flammehøyden helt, kan apparatet settes i standby; det vil si at kun pilotflammen brenner. Trykk på knappen for å senke flammehøyden og/eller for å sette apparatet i standby-posisjon; Trykk på knappen for å øke flammehøyden og/eller for å starte hovedbrenneren fra standby (pilotflamme)-posisjon. - Ved å holde knappen på fjernkontrollen nede, må så godt som hele hovedbrenneren være tent innen ca. 10 sekunder. Hvis ikke, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren; - Når apparatet tenner med et puff, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren Slukking Apparatet slukkes ved å trykke på OFF-knappen. Da slukkes pilotflammen Temperaturgjengivelse Temperaturen kan gjengis i grader Celsius ( C) med en 24-timers klokke eller i grader Fahrenheit ( F) med en 12-timers klokke. Trykk inn knappene OFF og samtidig inntil displayet viser den ønskede gjengivelsen Klokkeslett Displayet kan vise klokkeslettet. Etter at batteriene er satt inn, eller når knappene og trykkes inn samtidig, blinker tidsangivelsen på displayet og klokkeslettet kan stilles inn. Trykk samtidig på knappene og inntil tidsangivelsen på displayet blinker; Trykk på knappen for å stille inn timene; Trykk på knappen for å stille inn minuttene; Trykk på OFF for å komme tilbake til MAN-posisjonen, eller vent til systemet automatisk går tilbake til MAN-posisjonen Termostatfunksjon Ved hjelp av termostatfunksjonen kan du stille inn to temperaturer som reguleres termostatisk. Disse temperaturene betegnes som dagtemperatur og nattemperatur. Symbolene TEMP en TEMP på displayet refererer til hhv. dag- og nattemperatur. NO 8

9 !NB Romtemperaturen sammenlignes med den innstilte dag-/nattemperatur og flammehøyden reguleres deretter automatisk for å oppnå den innstilte temperaturen. For å kunne bruke dag-/nattemperaturfunksjonen, må apparatet stå i standbyposisjonen. - Alltid legg fjernkontrollen på samme sted, slik at termostaten kan registrere omgivelsestemperaturen; - Unngå påvirkning på grunn av trekk, varme fra radiatorer og direkte sollys. Eksempel Vha. TEMP-funksjonen kan du opprettholde en temperatur på 20 C på dagtid, mens du kan sikre en temperatur på 15 C om natten vha. TEMPfunksjonen Innstilling av dag-/nattemperatur Ved hjelp av knappen SET kan du klikke deg gjennom følgende funksjoner: MAN TEMP TEMP (P*) TIMER MAN Trykk kort på knappen SET for å komme til TEMP eller TEMP-posisjonen; Trykk på knappen SET inntil temperaturen i displayet blinker; Still inn ønsket temperatur med knappene og.!nb - Laveste temperatur som kan stilles inn er 5 C / 40 F; - Reguleringen av nattemperaturen slås av ved å senke temperaturen inntil det vises to streker ( -- ) i displayet. Trykk på knappen OFF, eller vent til displayet viser posisjonen TEMP eller TEMP Aktivering av termostatfunksjon For å aktivere termostatfunksjonen går du frem slik: Sett apparatet i standby (pilotflamme)-posisjon vha. knappen ; Still inn dag- og nattemperaturen; Velg TEMP eller TEMP-funksjonen ved hjelp av knappen SET Tidsur for termostatfunksjon Ved hjelp av tidsuret kan det stilles inn to tidspunkter i døgnet for innstilling av dagtemperaturen og to tidspunkter for innstilling av nattemperaturen. For å kunne regulere nattemperaturen må den ikke innstilles lavere enn 5 C / 40 F. Når nattemperaturen settes til posisjonen --, forblir apparatet i standbyposisjonen. Apparatet vil ikke slå seg på igjen før det neste tidspunktet for dagtemperaturen. Apparatet må stå i standby-posisjon for at det skal kunne styres av tidsuret. 9 NO

10 Eksempel på tidsurinnstillinger Du har innstilt en dagtemperatur og en nattemperatur på hhv. 20 C og 15 C. P1 TIMER = klokka 7; temperaturen øker til 20 C klokka 7; P1 TIMER = klokka 9; temperaturen senkes til 15 C klokka 9; P2 TIMER = klokka 17; temperaturen øker til 20 C igjen klokka 17; P2 TIMER = klokka 22; klokka 22 senkes temperaturen til 15 C igjen Innstilling av tidspunkter for tidsuret Følg nedenstående prosedyre for å stille inn tidsuret Still inn dag- og nattemperaturen slik det beskrives i punkt ovenfor; Trykk kort på knappen SET for å komme til (P*) TIMER-posisjonen; Trykk på knappen SET inntil P1 TIMER vises og klokkeslettet blinker; Still inn det første tidspunktet for dagtemperaturen ved hjelp av knappene og ; Trykk kort på knappen SET for å stille inn neste tidspunkt, P1 TIMER; Still deretter inn tidspunktene P2 TIMER og P2 TIMER; Trykk på knappen OFF, eller vent til displayet viser posisjonen (P*) TIMER Aktivering av tidsurfunksjonen Følg nedenstående prosedyre for å aktivere tidsurreguleringen: Sett apparatet i standby (pilotflamme)-posisjon vha. knappen ; Still inn dag- og nattemperaturen når du ikke har gjort det tidligere (se punkt ); Still inn klokkeslettene P1 TIMER, P1 TIMER, P2 TIMER og P2 TIMER; Velg (P*) TIMER-funksjonen ved hjelp av knappen SET Bytte av batteri Når batteriet nesten er tomt, vises BATT i displayet. Batteriet byttes på følgende måte: Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen; Ta ut 9V blokkbatteriet og sett inn et nytt 9V blokkbatteri og kople til konnektoren.!nb - Legg merke til + og - polene på batteriet og konnektoren; - Bruk alkaliske batterier. Plasser batteriet i holderen; Sett på plass dekselet.!nb Batterier betraktes som spesialavfall og må derfor ikke kastes som vanlig avfall Kommunikasjonskode Bekrefte Kommunikasjonskoden mellom fjernkontrollen og mottakeren må noen ganger bekreftes på nytt. For eksempel når fjernkontrollen eller mottakeren er byttet ut. Gå frem på følgende måte: Trykk på resetknappen på mottakeren inntil du hører to lydsignaler (se Bilde 4); Etter det andre, lengre signalet slipper du resetknappen; NO 10

11 Trykk inn knappen på fjernkontrollen innen 20 sekunder, inntil du hører et ekstra langt lydsignal: Dermed er den nye koden bekreftet Endre Kommunikasjonskoden kan endres, for eksempel når flere apparater skal styres uavhengig av hverandre. Koden endres ved hjelp av de små bryterne på fjernkontrollen (dipswitches) og resetknappen på mottakeren (se Bilde 4 og Bilde 5). Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen; Endre posisjonen til de små bryterne; Trykk på resetknappen på mottakeren inntil du hører to lydsignaler; Etter det andre, lengre signalet slipper du resetknappen; Trykk inn knappen på fjernkontrollen innen 20 sekunder, inntil du hører et ekstra langt lydsignal: Dermed er den nye koden bekreftet. 5. Vedlikehold Apparatets virkning og sikkerhet må kontrolleres minst én gang i året. Obs - Overlat vedlikeholdet av appara- tet kun til en fagutdannet installatør av gasspeiser; - Få byttet ut glassruta med en gang hvis ruta er sprukket eller ødelagt; - Ikke gjør endringer på apparatet på egen hånd. Bilde 4!NBSom bruker får du kun rengjøre apparatet på utsiden: - Unngå bruk av etsende eller ripende rengjøringsmidler; - Lakkskader som en følge av gjenstander som plasseres på eller slås mot apparatet omfattes ikke av garantien. Bilde 5 11 NO

12 6. Miljø 6.1 Generelt Kvitt deg med emballasjen i henhold til vanlig prosedyre. Batterier er spesialavfall og de må legges i spesielle beholdere for batterier. 6.2 Apparatet Ved slutten av apparatets levetid må du sørge for at apparatet tas hånd om på en ansvarlig måte, slik at apparatet eller deler av det kan gjenvinnes. Ikke kast apparatet som restavfall, men lever det til et godkjent innsamlingssted. Ta kontakt med kommunen for informasjon om innleveringsrutiner og innsamlingssteder Fjerne apparatet Obs Utfør følgende handlinger før du fjerner apparatet: - Steng av gasstilførselen først; - Deretter løsnes koplingen mellom apparatet og gasstilførselen. Fjern apparatet 7. Garanti Garantien på ditt DRU-apparat blir gitt via leverandøren din. Ved problemer skal du alltid kontakte leverandøren din. Din leverandør vil ta kontakt med DRU dersom han fi nner dette nødvendig. Fabrikksgarantien på apparatet ditt er 2 år fra kjøpsdatoen. NO 12

13 13 NO

14 Merknader NO 14

15 Merknader 15 NO

16 NO DRU Verwarming B.V. The Netherlands Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven Ratio 8, NL-6921 RW Duiven

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.007.05.no 1 NO Innholdsfortegnelse Forord side Forord 2 1.

Detaljer

Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 1 NO

Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.016.04.no 1 NO Innhold side Forord 3 1. Innledning 4 2. SIKKERHET 4 2.1

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted 1 FNO 95901201NO Install_NO.indd 1 28-01-2009 11:55:37 Innholdsfortegnelse Side Forord

Detaljer

Metro 70 - Metro 70 Tunnel

Metro 70 - Metro 70 Tunnel Metro 70 - Metro 70 Tunnel G20/G25 Installasjonsveiledning() Ta godt vare på dette dokumentet 1 95900104 Install_G20.indd 1 05-02-2009 09:50:20 Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-erklæring

Detaljer

Metro 100 - Metro 100 Tunnel

Metro 100 - Metro 100 Tunnel Metro 100 - Metro 100 Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted FNO METRO 100 - INSTALLASJONSVEILEDNING Innholdsfortegnelse blz Forord 2 1. Innledning 3 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

GV60TT/08. Brukerveiledning. Brugsanvisning. Modalità d uso. Manual del usuario. Aspect L RD Aspect L ST

GV60TT/08. Brukerveiledning. Brugsanvisning. Modalità d uso. Manual del usuario. Aspect L RD Aspect L ST 40010908-1038 Aspect RD Aspect ST Aspect L RD Aspect L ST Bright Clear Duet M Duet L Duet XL Glance Hestia Relaxed M Relaxed L Relaxed XL Relaxed Premium M Relaxed Premium L Relaxed Premium XL Honest Logic

Detaljer

Metro 130 - Metro 130 Tunnel

Metro 130 - Metro 130 Tunnel Metro 130 - Metro 130 Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Ta godt vare på dette dokumentet 959.005.05.NO FNO Inhoudsopgave blz Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-erklæring 3 3. SIKKERHET 3 3.1 Generelt 3 3.2

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt.

MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL. RPT Gass as. Jærveien 106, 4318 Sandnes. Tlf 51 60 80 10 Mail: gass@rpt.no - www.rpt. MANUAL OG INSTRUKSJON FOR BRUKER VENTO 50 WWW.BARBAS.NL Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER GASSINSTALLASJON

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruker instruksjoner

Bruker instruksjoner Bruker instruksjoner Temperatur betjening Rom temperatur i C og F Programerbar automatikk 7 dager 4 perioder Manuell bruk Vifte hastighet Kontroll knapper Programert temperatur 9 timer Nedtellings timer

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5

STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5 INSTALLASJONSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.630.03 Med dette erklærer vi at DRU-modellene STYLE er i overenstemmelse

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Global 70XT CF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-667276-NO--0115-1

Global 70XT CF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-667276-NO--0115-1 Global 70XT CF G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 957.657.06. DRU-667276---0115-1 Innhold 1. Innledning 2. CE-erklæring 3. SIKKERHET 3.1 Generelt

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator. MODELL: 41 & 48 Widescreen. Montering, bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 41 & 48 Widescreen Montering, bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Metro 100 XTL G20/G25. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-57605-NO--0612-2 959.027.03.

Metro 100 XTL G20/G25. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-57605-NO--0612-2 959.027.03. Metro 100 XTL G20/G25 Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.027.03. DRU27092-57605---0612-2 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring 3. SIKKERHET 3.1 Generelt

Detaljer