Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen"

Transkript

1 Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO

2 Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2 SIKKERHET Generelt Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser 3 3. Ta apparatet i bruk Førstegangs bruk Beskyttelse Misfarging av vegger og tak 4 4. Trådløs fjernkontroll Mottaker Fjernkontroll 6 5. Vedlikehold Miljø Generelt Apparatet Garanti 12 Forord Som fabrikant av gassvarmeapparater utvikler og produserer DRU produkter i samsvar med de høyeste kvalitets-, ytelses- og sikkerhetskravene. Dette sikrer deg problemfri bruk i mange år. Dette apparatet er utstyrt med et CE-merke. Gassapparater som tilfredsstiller kravene til sikkerhet, miljø og energiforbruk, de såkalte grunnkravene i EUdirektivet om gassapparater, er berettiget til å bære CE-merket. Installasjon og vedlikehold av apparatet må utføres av en fagutdannet installatør av gasspeiser. Med apparatet følger det to veiledninger: Installasjonsveiledningen og brukerveiledningen. Brukerveiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å kunne bruke apparatet på en god og sikker måte. Du må lese nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk apparatet. Både brukerveiledningen og installasjonsveiledningen må oppbevares på et trygt sted. Som bruker får du kun utføre arbeidsoppgavene som nevnes i brukerveiledningen. For alle de øvrige arbeidsoppgavene tilkaller du en fagutdannet installatør. Ved spørsmål eller tvil kontaktes alltid installatøren. NO 2

3 I veiledningene benyttes følgende symboler for å gjøre oppmerksom på viktig informasjon: Handlinger som må utføres!tips Råd og tips!nb Disse instruksene er nødvendige for å forebygge mulige problemer ved bruken Obs Disse instruksene er nødvendige for å unngå brann, personskader eller annen alvorlig skade 1. Innledning Det er mulig at apparatet fi nnes i to varianter: Standardmodellen og tunnelmodellen. Standardmodellen monteres alltid mot en vegg. Tunnelmodellen (gjennomsynsmodellen) har vindu både på forsiden og baksiden. Den kan brukes som skille mellom to rom. Apparatet er en lukket gasspeis. Et lukket apparat trekker ikke luft innenfra, men utenfra. Dette skjer ved hjelp av et kombinert lufttilførsels- og avgassystem. Dette systemet kan føres gjennom ytterveggen eller gjennom taket. Disse apparatene bygges inn i en omramming. For at varmen skal kunne slippe ut, må omrammingen ventileres. Apparatbetjening skjer ved hjelp av en trådløs fjernkontroll som virker på batterier. 2 SIKKERHET 2.1 Generelt Obs - Les nøye gjennom dette kapittelet om sikkerhet - Overhold tiltakene/instruksene i denne veiledningen 2.2 Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser Følg nedenstående tiltak/forskrifter til punkt og prikke: Overlat installasjon og vedlikehold til en fagutdannet installatør av gasspeiser; Ikke gjør endringer på apparatet på egen hånd; Få utført vedlikehold minst 1x i året; Få byttet ut en sprukket eller ødelagt glassrute med det samme; Steng gasstilførselen når apparatet tenner med et puff/dårlig og tilkall installatøren; Steng gasstilførselen ved feil/dårlig virkning av apparatet og ta kontakt med installatøren; Plasser brennbare gjenstander eller materialer, slik som overtrekksgardiner, alltid i minst 50 cm avstand fra apparatet og/eller avgassrørene; Ikke heng klær, håndklær osv. til tørk i nærheten av apparatet; Unngå kontakt med de hete delene av apparatet for å unngå brannsår; 3 NO

4 Aldri la barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger være alene i nærheten av apparatet når det er tent; Oppbevar fjernkontrollen utenfor rekkevidden av barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger.!nb!tips!nb Obs 3. Ta apparatet i bruk 3.1 Førstegangs bruk Før du tar i bruk apparatet må omrammingen være tørr, for å unngå sprekkdannelse. Dersom omrammingen er laget av steinaktige materialer eller behandlet med murpuss skal dette tørke i minimum 6 uker før peisen tas i bruk; dette for å unngå sprekker. Ved første gangs fyring kan det avgis en ubehagelig lukt på grunn av flyktige komponenter i maling og andre materialer. Dette kan vedvare i flere timer. - Still apparatet på maks. effekt for å øke fordampningen; - Sørg for god lufting av rommet. - Den første tiden påvirkes flammebildet av fordampningen av flyktige komponenter; - Kjæledyr, og særlig fugler, kan være følsomme for dampene som avgis; 3.2 Beskyttelse For å unngå utrygge situasjoner, bør nedenstående tiltak/instrukser følges opp nøye. - Plasser brennbare gjenstander eller materialer, slik som overtrekksgardiner, alltid i minst 50 cm avstand fra apparatet og/eller avgassrørene; - For å unngå brann henges ikke klær, håndklær osv. til tørk i nærheten av apparatet; - Unngå kontakt med de hete delene av apparatet for å unngå brannsår; - Aldri la barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger være alene i nærheten av apparatet når det er tent; - Oppbevar fjernkontrollen utenfor rekkevidden av barn og personer som ikke helt overser konsekvensene av sine handlinger. 3.3 Misfarging av vegger og tak Brun misfarging er et kjedelig problem som ikke er lett å løse. Brun misfarging kan skyldes forbrenning av støv som en følge av for dårlig lufting, røyking, stearinlys, parafi nlamper osv. Sigar- og sigarettrøyk inneholder tjærestoffer som felles ut på kalde vegger. Disse problemene kan (dels) unngås ved å sørge for tilstrekkelig lufting av rommet der apparatet befi nner seg. NO 4

5 4. Trådløs fjernkontroll Apparatet betjenes ved hjelp av en trådløs fjernkontroll. Både tenning, innstilling av flammehøyden og slukking skjer ved hjelp av fjernkontrollen, som styrer en mottaker i betjeningsboksen. Mottakeren og fjernkontrollen er batteridrevne. Til mottakeren trengs 4 penlite (type AA) batterier; til fjernkontrollen trengs et 9V-blokkbatteri. Batterienes levetid er ved normal bruk ca. ett år. Som ekstrautstyr kan det brukes en adapter. Forhør deg med installatøren. I så tilfelle trenger du et 230V strømuttak i umiddelbar nærhet. 4.1 Mottaker Mottakeren befi nner seg i betjeningsboksen (se Bilde 1) Bytte av batterier Når batteriene i mottakeren nesten er tomme, hører du 3 korte pipelyder, forutsatt at motoren for regulering av hovedbrenneren er i drift (se ). Batteriene byttes på følgende måte: Åpne døren til betjeningsboksen; Ta ut mottakeren; Åpne dekselet; Bytt ut de gamle batteriene med 4 penlite (type AA) batterier. Bilde 1 5 NO

6 !NB - Unngå kortslutning mellom batteriene og metallgjenstander/deler; - Legg merke til + og - polene på batteriene og holderen; - Bruk alkaliske batterier. Skyv dekselet på plass igjen; Plasser mottakeren som vist på Bilde 1.!NB - Plasser mottakerantennen ikke for nær tenningskabelen og/eller metalldeler: Sørg for at antennen peker oppover (for riktig posisjon vises til Bilde 1); - Sørg for at tenningskabelen ikke ligger over/inntil metalldeler: Dette svekker gnisten; - Ikke legg tenningskabelen over mottakeren: Dette kan skade mottakeren.!nb Batterier betraktes som spesialavfall og må derfor ikke kastes som vanlig avfall. Obs 4.2 Fjernkontroll Apparatets standardfunksjoner, slik som tenning, innstiling av flammehøyde, standby (pilotflamme) og slukking utføres alle med fjernkontrollen i posisjonen MAN, for manuell regulering (se Bilde 2). - Alltid vent i 5 min. etter slukking av pilotflammen før du tenner apparatet på nytt; - Steng gasstilførselen ved feil/dårlig virkning og tilkall installatøren. Dessuten kan det stilles inn en del tilleggsfunksjoner: Temperaturgjengivelse i grader Celsius eller Fahrenheit; Klokkeslett; Termostatfunksjon; Tidsur for termostatfunksjon. Obs - Selv om det er usannsynlig kan det ikke utelukkes at tenningsprosessen til apparatet ditt ukontrollert startes opp av andre trådløse fjernkontroller. For eksempel av fjernkontrollen til en gasspeis hos naboen, men også bilnøkler og garasjeåpnere. Følgen er at apparatet ditt tennes uten at du vil det. Du kan eventuelt unngå dette ved å: - stille inn en ny kommunikasjonskode mellom fjernkontrollen og mottakeren før du tar apparatet i bruk (se gjeldende paragraf); - alltid sette fjernkontrollen i MAN Bilde 2 NO 6

7 standen dersom du ikke bruker ovnen, med mindre du har stilt inn termostatfunksjonen og/eller timeren (se gjeldende paragraf); - sette knapp A på gassreguleringen i MAN standen ved langvarig fravær (se gjeldende paragraf); - lukke gasskranen på apparatet ditt. Dette er den sikreste forhåndsregelen når apparatet ikke skal brukes i lengre tid. - Håndter også når apparatet ikke er i bruk nevnte forhåndsregler / sikkerhetsinstruksjoner MAN-posisjon Ved å trykke kort på knappen SET, kan du gå gjennom følgende funksjoner i den angitte rekkefølgen: MAN TEMP TEMP (P*) TIMER MAN hvor (P*) gjengis som P1, P1, P2, P2.!Tips Du kan også komme tilbake til MAN-posisjonen ved å trykke på knappen eller.!nb - Når du trykker inn knappene (med unntak av SET-knappen) vises overføringssymbolet for å markere at det utveksles informasjon mellom fjernkontrollen og mottakeren; - Mottakeren bekrefter overføringen med et lydsignal; - Apparatet går automatisk i standby-posisjon når det ikke finner sted noen overføring i løpet av en 6-timers periode. Still fjernkontrollen i MAN-posisjon Tenning Tenning av apparatet gjøres på følgende måte: Still knapp A på gassregulatoren på ON (knapp B styres automatisk) (se Bilde 3). Gassregulatoren befi nner seg i betjeningsboksen. Trykk inn knappene og på fjernkontrollen samtidig; Slipp knappene når du hører et kort lydsignal som tegn på at tenningsprosessen har startet. Tenningsprosessens forløp: Kontinuerlige signaler markerer at tenningsprosessen er påbegynt; Et kort lydsignal markerer at tenningsprosessen er avsluttet; Apparatet kopler automatisk videre til hovedbrenneren, som tennes i løpet av noen få sekunder. Obs - Når pilotflammen ikke tennes et- ter 3 forsøk, må du stenge gasstilførselen og tilkalle installatøren; - Under tenning av pilotflammen avgis lydsignaler. Innen ca. 10 se- Bilde 3 7 NO

8 kunder etter det siste korte lydsignalet bør hovedbrenneren for det meste ha tent. Hvis ikke, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren; - Når apparatet tenner med et puff, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren.!tips En liten motor, som avgir en lyd, settes i gang når hovedbrenneren er i drift. Obs Flammehøyde/ Standby Flammehøyden kan reguleres trinnløst. Ved å senke flammehøyden helt, kan apparatet settes i standby; det vil si at kun pilotflammen brenner. Trykk på knappen for å senke flammehøyden og/eller for å sette apparatet i standby-posisjon; Trykk på knappen for å øke flammehøyden og/eller for å starte hovedbrenneren fra standby (pilotflamme)-posisjon. - Ved å holde knappen på fjernkontrollen nede, må så godt som hele hovedbrenneren være tent innen ca. 10 sekunder. Hvis ikke, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren; - Når apparatet tenner med et puff, stenges gasstilførselen og tilkalles installatøren Slukking Apparatet slukkes ved å trykke på OFF-knappen. Da slukkes pilotflammen Temperaturgjengivelse Temperaturen kan gjengis i grader Celsius ( C) med en 24-timers klokke eller i grader Fahrenheit ( F) med en 12-timers klokke. Trykk inn knappene OFF og samtidig inntil displayet viser den ønskede gjengivelsen Klokkeslett Displayet kan vise klokkeslettet. Etter at batteriene er satt inn, eller når knappene og trykkes inn samtidig, blinker tidsangivelsen på displayet og klokkeslettet kan stilles inn. Trykk samtidig på knappene og inntil tidsangivelsen på displayet blinker; Trykk på knappen for å stille inn timene; Trykk på knappen for å stille inn minuttene; Trykk på OFF for å komme tilbake til MAN-posisjonen, eller vent til systemet automatisk går tilbake til MAN-posisjonen Termostatfunksjon Ved hjelp av termostatfunksjonen kan du stille inn to temperaturer som reguleres termostatisk. Disse temperaturene betegnes som dagtemperatur og nattemperatur. Symbolene TEMP en TEMP på displayet refererer til hhv. dag- og nattemperatur. NO 8

9 !NB Romtemperaturen sammenlignes med den innstilte dag-/nattemperatur og flammehøyden reguleres deretter automatisk for å oppnå den innstilte temperaturen. For å kunne bruke dag-/nattemperaturfunksjonen, må apparatet stå i standbyposisjonen. - Alltid legg fjernkontrollen på samme sted, slik at termostaten kan registrere omgivelsestemperaturen; - Unngå påvirkning på grunn av trekk, varme fra radiatorer og direkte sollys. Eksempel Vha. TEMP-funksjonen kan du opprettholde en temperatur på 20 C på dagtid, mens du kan sikre en temperatur på 15 C om natten vha. TEMPfunksjonen Innstilling av dag-/nattemperatur Ved hjelp av knappen SET kan du klikke deg gjennom følgende funksjoner: MAN TEMP TEMP (P*) TIMER MAN Trykk kort på knappen SET for å komme til TEMP eller TEMP-posisjonen; Trykk på knappen SET inntil temperaturen i displayet blinker; Still inn ønsket temperatur med knappene og.!nb - Laveste temperatur som kan stilles inn er 5 C / 40 F; - Reguleringen av nattemperaturen slås av ved å senke temperaturen inntil det vises to streker ( -- ) i displayet. Trykk på knappen OFF, eller vent til displayet viser posisjonen TEMP eller TEMP Aktivering av termostatfunksjon For å aktivere termostatfunksjonen går du frem slik: Sett apparatet i standby (pilotflamme)-posisjon vha. knappen ; Still inn dag- og nattemperaturen; Velg TEMP eller TEMP-funksjonen ved hjelp av knappen SET Tidsur for termostatfunksjon Ved hjelp av tidsuret kan det stilles inn to tidspunkter i døgnet for innstilling av dagtemperaturen og to tidspunkter for innstilling av nattemperaturen. For å kunne regulere nattemperaturen må den ikke innstilles lavere enn 5 C / 40 F. Når nattemperaturen settes til posisjonen --, forblir apparatet i standbyposisjonen. Apparatet vil ikke slå seg på igjen før det neste tidspunktet for dagtemperaturen. Apparatet må stå i standby-posisjon for at det skal kunne styres av tidsuret. 9 NO

10 Eksempel på tidsurinnstillinger Du har innstilt en dagtemperatur og en nattemperatur på hhv. 20 C og 15 C. P1 TIMER = klokka 7; temperaturen øker til 20 C klokka 7; P1 TIMER = klokka 9; temperaturen senkes til 15 C klokka 9; P2 TIMER = klokka 17; temperaturen øker til 20 C igjen klokka 17; P2 TIMER = klokka 22; klokka 22 senkes temperaturen til 15 C igjen Innstilling av tidspunkter for tidsuret Følg nedenstående prosedyre for å stille inn tidsuret Still inn dag- og nattemperaturen slik det beskrives i punkt ovenfor; Trykk kort på knappen SET for å komme til (P*) TIMER-posisjonen; Trykk på knappen SET inntil P1 TIMER vises og klokkeslettet blinker; Still inn det første tidspunktet for dagtemperaturen ved hjelp av knappene og ; Trykk kort på knappen SET for å stille inn neste tidspunkt, P1 TIMER; Still deretter inn tidspunktene P2 TIMER og P2 TIMER; Trykk på knappen OFF, eller vent til displayet viser posisjonen (P*) TIMER Aktivering av tidsurfunksjonen Følg nedenstående prosedyre for å aktivere tidsurreguleringen: Sett apparatet i standby (pilotflamme)-posisjon vha. knappen ; Still inn dag- og nattemperaturen når du ikke har gjort det tidligere (se punkt ); Still inn klokkeslettene P1 TIMER, P1 TIMER, P2 TIMER og P2 TIMER; Velg (P*) TIMER-funksjonen ved hjelp av knappen SET Bytte av batteri Når batteriet nesten er tomt, vises BATT i displayet. Batteriet byttes på følgende måte: Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen; Ta ut 9V blokkbatteriet og sett inn et nytt 9V blokkbatteri og kople til konnektoren.!nb - Legg merke til + og - polene på batteriet og konnektoren; - Bruk alkaliske batterier. Plasser batteriet i holderen; Sett på plass dekselet.!nb Batterier betraktes som spesialavfall og må derfor ikke kastes som vanlig avfall Kommunikasjonskode Bekrefte Kommunikasjonskoden mellom fjernkontrollen og mottakeren må noen ganger bekreftes på nytt. For eksempel når fjernkontrollen eller mottakeren er byttet ut. Gå frem på følgende måte: Trykk på resetknappen på mottakeren inntil du hører to lydsignaler (se Bilde 4); Etter det andre, lengre signalet slipper du resetknappen; NO 10

11 Trykk inn knappen på fjernkontrollen innen 20 sekunder, inntil du hører et ekstra langt lydsignal: Dermed er den nye koden bekreftet Endre Kommunikasjonskoden kan endres, for eksempel når flere apparater skal styres uavhengig av hverandre. Koden endres ved hjelp av de små bryterne på fjernkontrollen (dipswitches) og resetknappen på mottakeren (se Bilde 4 og Bilde 5). Ta av dekselet på baksiden av fjernkontrollen; Endre posisjonen til de små bryterne; Trykk på resetknappen på mottakeren inntil du hører to lydsignaler; Etter det andre, lengre signalet slipper du resetknappen; Trykk inn knappen på fjernkontrollen innen 20 sekunder, inntil du hører et ekstra langt lydsignal: Dermed er den nye koden bekreftet. 5. Vedlikehold Apparatets virkning og sikkerhet må kontrolleres minst én gang i året. Obs - Overlat vedlikeholdet av appara- tet kun til en fagutdannet installatør av gasspeiser; - Få byttet ut glassruta med en gang hvis ruta er sprukket eller ødelagt; - Ikke gjør endringer på apparatet på egen hånd. Bilde 4!NBSom bruker får du kun rengjøre apparatet på utsiden: - Unngå bruk av etsende eller ripende rengjøringsmidler; - Lakkskader som en følge av gjenstander som plasseres på eller slås mot apparatet omfattes ikke av garantien. Bilde 5 11 NO

12 6. Miljø 6.1 Generelt Kvitt deg med emballasjen i henhold til vanlig prosedyre. Batterier er spesialavfall og de må legges i spesielle beholdere for batterier. 6.2 Apparatet Ved slutten av apparatets levetid må du sørge for at apparatet tas hånd om på en ansvarlig måte, slik at apparatet eller deler av det kan gjenvinnes. Ikke kast apparatet som restavfall, men lever det til et godkjent innsamlingssted. Ta kontakt med kommunen for informasjon om innleveringsrutiner og innsamlingssteder Fjerne apparatet Obs Utfør følgende handlinger før du fjerner apparatet: - Steng av gasstilførselen først; - Deretter løsnes koplingen mellom apparatet og gasstilførselen. Fjern apparatet 7. Garanti Garantien på ditt DRU-apparat blir gitt via leverandøren din. Ved problemer skal du alltid kontakte leverandøren din. Din leverandør vil ta kontakt med DRU dersom han fi nner dette nødvendig. Fabrikksgarantien på apparatet ditt er 2 år fra kjøpsdatoen. NO 12

13 13 NO

14 Merknader NO 14

15 Merknader 15 NO

16 NO DRU Verwarming B.V. The Netherlands Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven Ratio 8, NL-6921 RW Duiven

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition VOLVO V60 Instruksjonsbok Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer