Bruksanvisning MC Scoop II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning MC Scoop II"

Transkript

1 NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P Versjon nr HS

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel 3...Bremser... 5 Kapittel 4...Klargjøring/tilpasning... 5 Kapittel 4A...Ergo Lux-sete... 6 Kapittel 5...Kjøring med MC Scoop II... 7 Kapittel 5A...Sikker inn- og utstigning av MC Scoop II... 8 Kapittel 6...Trafikkregler... 8 Kapittel 7...Vedlikehold... 8 Kapittel Dekk/hjul... 9 Kapittel Sikringer... 9 Kapittel Batterier/lading... 9 Kapittel Sleping/frikobling Kapittel Utskifting av batterier uten verktøy Kapittel 8...Demontering/montering Kapittel 9...Transport i bil Kapittel 10...Forsikring Kapittel 11...Reklamasjonsrett Kapittel 12...Tekniske data Tillegg 1...Bruksanvisning for elektriske funksjoner Medema-gruppen AS Postboks Skytta Telefon Mærket Godkjent i henhold til direktivet om medisinsk utstyr. Produsert i samsvar med standard EN 12184, rullestol i klasse B - 2 -

3 Kapittel 1 Innledning Du har nå overtatt en elektrisk drevet rullestol som er et hjelpemiddel for persontransport ved kjøring på fast vei eller stier. MC Scoop er beregnet på transport av en person med maksimal vekt på 125 kg. MC Scoop er en ledsagerstyrt rullestol, der ledsageren går bak og styrer rullestolen. Setefunksjon og innstilling av seteheis, tilt og beinstøtter kan være elektrisk styrt og betjenes enten av brukeren eller ledsageren. For at du skal få full glede av denne rullestolen - og for å unngå driftsforstyrrelser og ulykker - anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke MC Scoop. MC Scoop er et elektrisk drevet hjelpemiddel med fire hjul. Den drives av en elektrisk motor som får strøm fra to 12-volts batterier. Disse batteriene er seriekoblet slik at motoren får en spenning på 24 volt. I kapittelet om batterier/lading finnes det informasjon om hvilken type batterier din MC Scoop kan utstyres med. Ettersom rullestolen kan velte ved feilaktig bruk og forårsake personskade, skal den ikke lånes ut til personer som ikke har lest og forstått bruksanvisningen, eller har blitt grundig instruert i bruk og sikkerhetsforanstaltninger. Hvis du har spørsmål som du ikke umiddelbart finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du henvende deg til leverandøren eller direkte til fabrikken. Adresse og telefonnummer står i denne bruksanvisningen. Vi tar gjerne imot din henvendelse. (Se side 2). MC Scoop er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i minst 10 år, men maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennomgår service- og sikkerhetsettersyn hvert år, tilsvarende ca. 500 driftstimer. Service skal enten gjøres hos Medema Norge AS eller på et autorisert verksted. VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som ev. kan føre til varmeutvikling og brann Fastspenningsbøyler, gulmerket. 2. Refleks. 3. Ladekontakt, høyre side. 4. Parkeringsbrems. 5. Automatsikring. 6. Frikoblingshåndtak. 7. Tippebeskyttelse. 8. Hurtiglås for justering av styre

4 Kapittel 2 Bruk Batteriindikator Figur 2 Instrumentpanel Signalhorn Tenningslås Hastighetsregulering Kjøring bakover Kjøring forover Rullestolens serienummer Tekniske data om rullestolen Batteriindikator: Strekene på displayet viser ladenivået. Den røde streken flytter seg mot venstre etter hvert som batteriet lades ut. OBS! Det gis ingen advarsel når batteriene begynner å bli utladet. Man må selv holde rede på når de må lades. Signalhorn: Elektrisk signalhorn, aktiveres ved å trykke på knappen. Tenningslåsen vris fra stopp (0) til kjørestilling (1). Hastighetsvelgeren vris til ønsket posisjon. Skilpadden indikerer laveste hastighetsområde, ca. 2 km/t. Haren indikerer høyeste hastighetsområde, ca. 7 km/t. Gassregulering: Når man drar gasshåndtaket på høyre side oppover, kjører man forover. Når man drar gasshåndtaket oppover på venstre side, kjører man bakover. Jo mer man drar, desto fortere kjører man. Håndtakene kan monteres omvendt ved behov. Ved kjøring bakover er maksimalfarten ca. halvparten av farten forover. Serienummer: Står på baksiden av instrumentpanelet

5 Kapittel 3 Bremser MC Scoop har tre bremsesystemer: motorbrems, magnetbrems og parkeringsbrems. Motorbremsen virker slik at hastigheten tilsvarer innstillingen av gasshåndtaket. Når man slipper gassen eller kjører i nedoverbakke, fungerer motoren som en generator. Den bremser og genererer ny energi. Regenerativ bremsing. Magnetbremsen er automatisk og slår inn etter at rullestolen har stoppet. Den fungerer som en fast parkeringsbrems. Parkeringsbremser, én på hvert bakhjul. Ved å dra håndtaket forover bremser man hjulet. Alle hjulene er massive og skal ikke fylles med luft. Figur 3 Parkeringsbrems. Kapittel 4 Klargjøring/tilpasning Høydejustering av styret: Hurtiglås Figur 5 Hurtiglås for juster-ing av styrets høyde. For justering av styrets vinkel. Figur 4 Figur 6 Fotpedal for styrevinkel Både styrets høyde og vinkel kan justeres. Høydejustering: Åpne de to hurtiglåsene, og still styret i passende høyde. Justering av vinkel: Trykk fotpedalen ned, still inn hellingen på styret slik at det føles komfortabelt, og slipp pedalen. OBS! Ved rygging med MC Scoop er det fare for å komme i klem med styret. Styret er fjærbelastet og kan skyves forover. Slipp gasshåndtaket, og rullestolen stopper. Pas på at ledningerne ikke kommer i klemme ved justering af styrets højde

6 Kapittel 4A Ergo Lux-sete Justering av vinkel på armlene: Skruen og låsemutteren gjør det mulig å justere vinkelen på armlenet ca. 15. Trekk til låsemutteren etter justering. Armlenet kan felles opp og ned for inn- og utstigning. Figur 7 Justering av ryggvinkel: Standard: Ryggvinkelen kan justeres ca. 10 ved å løsne justeringsskruen og flytte avstandsstykket, som påvirker ryggens vinkling. Etter justering trekkes skruen til igjen. Figur 8 Ekstrautstyr: Figur 9 Kan utstyres med elektrisk justering, eller som vist her, med gassfjær for innstilling av ryggvinkel. Når håndtaket dras opp, kan ryggvinkelen justeres ca. 25 bakover fra loddrett stilling. Ryggstøtten låses automatisk når man slipper håndtaket. Justering av armlene. Forover/ bakover: Når skruen som vises på bildet, løsnes, kan armlenet flyttes forover eller bakover på C-skinnen. Skruen trekkes til når armlenet har riktig innstilling. Figur 10 Ryggstøtte forover/bakover: Figur 11 Sittedybden kan justeres ved at ryggen flyttes forover eller bakover samtidig som sitteputen holdes fast. De angitte skruene løsnes på begge sider, og ryggen kan da flyttes bakover til slutten på skinnen og ca. 15 cm forover. Skruene trekkes til etter justering. Skruene skal være minst 2 cm fra slutten på C-skinnen

7 Kapittel 5 Figur 11A Nakkestøtte til Ergo Lux-sete Kjøring med MC Scoop II Ved inn- og utstigning skal tenningslåsen stå i nullstilling! MC Scoop er beregnet på bruk på faste veier eller stier. Den bør ikke brukes i sterkt kupert terreng. Det anbefales å kjøre i skilpaddefart under trening og ved kjøring innendørs. 5.1 Dra stikkontakten ut av vegguttaket, og dra ladekontakten ut av rullestolen. Det anbefales å lade batteriene helt opp før kjøring. Les bruksanvisningen for laderen. 5.2 Kontroller at håndtaket for frikobling er dratt tilbake. OBS! Frikoble aldri rullestolen i hellende terreng. 5.3 Løsne parkeringsbremsen. 5.4 Grip styret med begge hendene. Dra opp gasshåndtaket på høyre side. MC Scoop kjører forover. Når gasshåndtaket slippes, bremser rullestolen opp og stopper, og magnetbremsen aktiveres. Ta alltid nøkkelen ut av tenningslåsen før du forlater rullestolen. Hvis rullestolen står med tenningen på i en uke, kan batteriene bli helt utladet og ta skade. Magnetbremsen er automatisk, og slås på etter at MC Scoop har stoppet. I nødstilfeller kan rullestolen stoppes øyeblikkelig ved å skru av tenningen. Husk at dette fører til en svært brå oppbremsing. Bakhjulene låser seg! Må ikke brukes ved normal kjøring! I hellinger må bremsen aldri frikobles mekanisk ved hjelp av frikoblingshåndtaket. Funksjonen skal bare brukes når rullestolen skal skyves på plant underlag. Scoopen må ikke køres, når El-ryg og El-tilt er sat i hvilestilling. Hastigheden på scoopen reduceres når el-hejset er løftet 2 cm. Advarsel Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) MC Scoop oppfyller kravene som stilles til rullestolen i omgivelser med elektriske forstyrrelser. Likevel kan det i sjeldne tilfeller forekomme at elektromagnetiske forstyrrelser kan påvirke rullestolen, som eksempelvis radio- og TV-stasjoner, amatørradiosendere og mobiltelefoner. Dersom slikt utstyr brukes i nærheten, anbefales det at rullestolen slås av. Mobiltelefon bør ikke brukes under kjøring. Dersom det skulle oppstå ufrivillige bevegelser av rullestolen, eller dersom bremsen frigjøres, må rullestolen slås av så snart det er trygt å gjøre det. MC Scoop kan i visse tilfeller utløse butikkalarmer

8 Kapittel 5A Sikker inn- og utstigning av MC Scoop II Det er viktig å lære seg en sikker teknikk ved inn- og utstigning av rullestolen. I hovedsak bør følgende metode brukes: 1. Forsikre deg om at rullestolen er slått av ved inn- og utstigning, ellers kan den kjøre forover eller bakover dersom man kommer borti gasshåndtaket. 2. Forsikre deg om at bremsen er på (håndtaket til motorfrikoblingen er i øverste posisjon). 3. Fell opp armlenet. For brukere som trenger assistanse, må du som hjelper: 1. Være oppmerksom slik at du unngår skader i forbindelse med løfting/ senking/støtting av brukeren. 2. Forsikre deg om at rullestolen står stabilt og i ro. Slå av rullestolen, og kontroller at bremsen er på. 3. Forsikre deg om at setet du flytter brukeren til, er i låst stilling. Kapittel 6 Trafi kkregler Ved bruk av MC Scoop regnes man som fotgjenger, og kan derfor kjøre på fortau. Skilpaddefart tilsvarer ca. 2 km/t. Kjøring på vei: Vær oppmerksom på følgende under kjøring: 1. Trafikk bakfra 2. Kjør på venstre side på trafikkerte veier. 3. Vær helt sikker på at andre trafikanter har sett deg før du kjører ut på veien, fotgjengerfeltet og før du svinger. 4. På hellende underlag må styret ikke slippes før parkeringsbremsene er aktivert. Kapittel 7 Vedlikehold Rullestolen er konstruert slik at det bare kreves minimalt med vedlikehold for å sikre problemfri drift. Stolen kan tørkes av med en fuktig klut. Ikke sprut vann eller løsemiddel inn i de mekaniske eller elektriske delene. Blanke deler kan smøres inn med rustbeskyttelsesmiddel. MC Scoop kan kjøres i vanlig regnvær, men rullestolen skal alltid oppbevares under tak. Det er vigtigt at kontrollere fodbremsen regelmæssigt, da ved for meget dækslidtage er risiko for at fodbremsen ikke holder

9 Kapittel 7.1 Dekk/hjul Dekkene skal ikke pumpes opp Drivhjul = massivt Styrehjul = massivt Demontering av drivhjul: Ta av plastlokket, og løsne mutteren. Ved montering: Husk å kontrollere at kilen står på plass i akselen, og trekk mutteren godt til. Demontering av styrehjul: Løsne skruen, og ta den ut. Nå kan hjulet tas av. Figur 12 Mutter Figur 13 Skrue på styrehjul Kapittel 7.2 Sikringer Rullestolens elektronikk og motor er sikret mot overbelastning med en termosikring i elektronikken og en automatsikring med utløserknapp som sitter på høyre side over den bakre sprutskjermen. Ved overbelastning spretter utløserknappen ut, og rullestolen stopper. Etter et par minutter kan utløserknappen trykkes inn, og man kan kjøre igjen. I chassiset (oven på batterierne) er der placeret 2 autosikringer. 30A ladesikring og en 10A sikring til kontrol / styringsenhed. Figur 14 Kapittel 7.3 Batterier/lading Automatsikring I MC Scoop brukes lukkede, vedlikeholdsfrie batterier av typen AGM-batteri på opptil 12 V/33 Ah. De utvikler normalt ingen gasser og trenger ikke etterfylles med vann. Batteriene er plassert og fastspent under skjermen rett under setet

10 Batterierne skal lades op, når stolen ikke benyttes. Batterierne bør aldrig aflades helt. Opladeren, som leveres fra fabrikken, fungerer automatisk og registrerer selv, når batteriet er fuldt opladet. Batteriene skal lades opp så snart stolen ikke brukes. Batteriene bør aldri lades helt ut. Laderen som leveres fra fabrikken, er automatisk og registrerer når batteriene er fulladet. Laderen bruker bare strøm mens den lader. Dersom batteriene har blitt helt utladet ved en feiltakelse, skal de lades så fort som mulig. Vær oppmerksom på at batterienes kapasitet avtar med tiden og ved lave temperaturer. Det betyr i praksis at en rullestol med to til tre år gamle batterier har kortere kjørestrekning enn den hadde da batteriene var nye. Når batteriene er dårlige, viser det seg ved at kjørestrekningen blir kort, og ved at både batteriene og laderen blir varme under lading. Når dette skjer, anbefaler vi å avbryte ladingen og montere nye batterier (GEL-batterier). Slik lader du rullestolen: OBS! Ved lading bør omgivelsestemperaturen være over 10 C. A. Ta ut nøkkelen. B. Sett ladekontakten fra laderen inn i ladeuttaket på høyre side av rullestolen. C. Sett laderens stikkontakt i vegguttaket. D. Ladelampen på laderen lyser. Når batteriene er fulladet, lyser også ferdig-lampen. Når du setter nøkkelen i tenningslåsen, skal også batterimåleren på instrumentpanelet vise fullt. Les bruksanvisningen for laderen. E. La laderen stå i til du skal bruke rullstolen. F. Når du skal bruke rullestolen, drar du først stikkontakten ut av vegguttaket, og deretter ladekontakten ut av ladeuttaket på rullestolen. Figur 15 viser hvor ladeuttaket sitter. MC Scoop kan ikke kjøres når batteriene lades. Kasserte batterier skal leveres til leverandøren/hjelpemiddelsentralen eller en miljøstasjon. Vær forsiktig ved håndtering av eventuelt utette batterier, da de inneholder etsende syre bundet i en gelémasse. Ladeuttak Figur 15

11 Kapittel 7.4 Utskifting av batterier uten verktøy Slik demonteres batteriene uten verktøy: Slå alltid av strømmen før demontering påbegynnes. Under settet sitter det fire fingerskruer som løsnes og fjernes. (Se side 3, figur 1, pkt. 9.) Dersom MC Scoop er utstyrt med elektriske beinstøtter eller elektrisk fotplate, skal disse heves til vannrett stilling. Dermed kan setet tippes forover. Den monterte stroppen holder setet fast. Nå har man tilgang til batteriene. Dermed kan man fjerne elektronikkboksen som sitter på og mellom batteriene. Pluss- og minuspolene demonteres ved kontakten på begge batterier. Reimen rundt batteriene løsnes. Nå kan batteriene skiftes. Elektronikkboks. Figur 16 Kapittel 7.5 Sleping/frikobling Dersom du skulle være så uheldig å få motorstopp, kan du frikoble rullestolen og skyve den. Rullestolen frikobles på følgende måte: Frikoblingshåndtaket på bakskjermen skyves bakover. Nå kan rullestolen skyves eller slepes, men ikke fortere enn 7 km/t. Rullestolen må ikke frikobles i hellende terreng. Når rullestolen er frikoblet, har den ingen bremser! Figur 17 Ikke frikoblet

12 Kapittel 8 Demontering/montering På MC Scoop kan man enkelt ta av noen av delene uten å bruke verktøy. Eventuelt ekstrautstyr på MC Scoop elektrisk seteheis, tilt, beinstøtte m.m. kan ha innvirkning på rullestolens lengde og høyde når det er demontert, da dette enten kan tiltes eller legges ned. Husk å slå av rullestolen før demontering. Figur 18 Figur 19 Løsne hurtiglåsene (se figur 5 på side 5), og dra styret opp. Pass på at kablene ikke kommer i klem. Figur 20 Figur 21 Styret er demontert. Figur 22 Styret er plassert under rullestolen

13 Kapittel 9 Transport i bil Ved transport i bil skal MC Scoop alltid være fastspent, og håndbremsen skal være på. Stolen spennes fast i bilen ved å feste reimer i fastspenningsbøylene, som er gulmerket på MC Scoop. MC Scoop kan ikke brukes som sete under transport i bil eller buss. Kapittel 10 En bruker av Mini Crosser med toppfart på 10 km/t betraktes i henhold til veitrafikkloven som gående. De fleste innbo- og villaforsikringer gjelder som ansvarsforsikring for gående og dermed også for brukere av Mini Crosser. Vi anbefaler at brukeren undersøker med forsikringsselskapet om forsikringsordninger når kjøretøyet leveres. Folketrygden er selvassurandør for verdien av rulestolen. Hvis brukeren bor på institusjon bør det undersøkes i hvilken grad husets forsikring dekker beboerne. Kapittel 11 Forsikring Reklamasjonsrett Mini Crosser AS gir ifølge kjøpsloven 2 års reklamasjonsrett fra fakturadato på fabrikasjons- og materialefeil/-mangler. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått, som følge av feilbetjening, dårlig vedlikehold, vold eller uautorisert inngrep. Mini Crosser AS kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av produktene våre. Reklamasjon og vareretur Ved feil, mangler eller ev. uteblitt leveranse bes henvendelsen rettet til: Forhandler: Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks Skytta Faktura SKAL fremvises til Medema Norge AS i forbindelse med anvendelse av reklamasjonsretten og sendes sammen med kjøpt(e) vare(r) til Medema Norge AS. Reklamasjon på mangler på leverte produkter skal etter at kjøper har, eller burde ha, oppdaget manglen/feilen gjøres til Medema Norge AS senest innen 14 dager etter mottak. Kjøper skal på oppfordring vise hvor mangelen ligger

14 Kapittel 12 Tekniske data MC Scoop II Totallengde Inkl. beinstøtter: Eks. beinstøtter: Totalbredde mm 1030 mm 630 mm Størrelse på styrehjul, massive 200 x 50 Størrelse på drivhjul, massive 260 x 85 Totalvekt inkl. Anatomic-sete, beinstøtter, tilt og seteheis Totalvekt eks. sete og tilbehør Maks. personvekt 107 kg. 62 kg. 125 kg. Maks. stigningsevne med person på 125 kg. 6 = 9 % Maks. hastighet FOROVER Maks. hastighet BAKOVER Maks. kjørestrekning per lading Batterikapasitet (lukkede batterier) Batteridimensjoner, to batterier à 12 Volt: - Bredde - Lengde - Høyde med pol - Høyde uten pol - Vekt per batteri Fri høyde over bakken under fotplaten Maks. høyde på hindringer som kan forseres Anbefalt lader: Beregnet på ventilregulerte batterier Min. svingradius Klassifisering 7 km/t 4 km/t 20 km. 33 Ah 13 cm 20 cm 18 cm 16 cm 10,5 kg. 8 cm 6 cm 24 V 8 A 90 cm Klasse B + 3 Lus - Ladekontakt: MC Scoop II

15 Tillegg 1 Bruksanvisning for elektriske funksjoner 1. Venstre beinstøtte opp 2. Venstre beinstøtte ned 3. Høyre beinstøtte opp 4. Høyre beinstøtte ned 5. Ryggstøtte bakover 6. Ryggstøtte forover 7. Setetilt forover 8. Setetilt bakover 9. Seteheis opp 10. Seteheis ned 11. Høyre og venstre beinstøtte opp 12. Høyre og venstre beinstøtte ned

16 - 16 -

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA Bruksanvisning TA. Stasjonær toalettløfter m/elektrisk løft Advarsel: For å sikre korrekt bruk av TA toalettløfter skal bruksanvisning leses grundig

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Telephone +46 455 30 60 00 Telefax +46 455 30 60 30 Web www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CA 252/302/402 Kjørehåndbok

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler MANUELLE RULLESTOLER Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler Utgitt av Rikstrygdeverket 2000 Redaktør: Gerd Vidje Faglig ansvarlig: Ragna Flø, Hjelpemiddelkontoret ISBN 82-551-0828-9 Tidligere

Detaljer

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition

VOLVO V60. Instruksjonsbok. Web Edition VOLVO V60 Instruksjonsbok Web Edition KJÆRE VOLVO-EIER TAKK FOR AT DU VALGTE VOLVO Vi håper din Volvo vil gi deg kjøreglede i mange år. Bilen er konstruert for din og dine passasjerers sikkerhet og komfort.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer