Bruksanvisning MC Scoop II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning MC Scoop II"

Transkript

1 NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P Versjon nr HS

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel 3...Bremser... 5 Kapittel 4...Klargjøring/tilpasning... 5 Kapittel 4A...Ergo Lux-sete... 6 Kapittel 5...Kjøring med MC Scoop II... 7 Kapittel 5A...Sikker inn- og utstigning av MC Scoop II... 8 Kapittel 6...Trafikkregler... 8 Kapittel 7...Vedlikehold... 8 Kapittel Dekk/hjul... 9 Kapittel Sikringer... 9 Kapittel Batterier/lading... 9 Kapittel Sleping/frikobling Kapittel Utskifting av batterier uten verktøy Kapittel 8...Demontering/montering Kapittel 9...Transport i bil Kapittel 10...Forsikring Kapittel 11...Reklamasjonsrett Kapittel 12...Tekniske data Tillegg 1...Bruksanvisning for elektriske funksjoner Medema-gruppen AS Postboks Skytta Telefon Mærket Godkjent i henhold til direktivet om medisinsk utstyr. Produsert i samsvar med standard EN 12184, rullestol i klasse B - 2 -

3 Kapittel 1 Innledning Du har nå overtatt en elektrisk drevet rullestol som er et hjelpemiddel for persontransport ved kjøring på fast vei eller stier. MC Scoop er beregnet på transport av en person med maksimal vekt på 125 kg. MC Scoop er en ledsagerstyrt rullestol, der ledsageren går bak og styrer rullestolen. Setefunksjon og innstilling av seteheis, tilt og beinstøtter kan være elektrisk styrt og betjenes enten av brukeren eller ledsageren. For at du skal få full glede av denne rullestolen - og for å unngå driftsforstyrrelser og ulykker - anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke MC Scoop. MC Scoop er et elektrisk drevet hjelpemiddel med fire hjul. Den drives av en elektrisk motor som får strøm fra to 12-volts batterier. Disse batteriene er seriekoblet slik at motoren får en spenning på 24 volt. I kapittelet om batterier/lading finnes det informasjon om hvilken type batterier din MC Scoop kan utstyres med. Ettersom rullestolen kan velte ved feilaktig bruk og forårsake personskade, skal den ikke lånes ut til personer som ikke har lest og forstått bruksanvisningen, eller har blitt grundig instruert i bruk og sikkerhetsforanstaltninger. Hvis du har spørsmål som du ikke umiddelbart finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du henvende deg til leverandøren eller direkte til fabrikken. Adresse og telefonnummer står i denne bruksanvisningen. Vi tar gjerne imot din henvendelse. (Se side 2). MC Scoop er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i minst 10 år, men maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennomgår service- og sikkerhetsettersyn hvert år, tilsvarende ca. 500 driftstimer. Service skal enten gjøres hos Medema Norge AS eller på et autorisert verksted. VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som ev. kan føre til varmeutvikling og brann Fastspenningsbøyler, gulmerket. 2. Refleks. 3. Ladekontakt, høyre side. 4. Parkeringsbrems. 5. Automatsikring. 6. Frikoblingshåndtak. 7. Tippebeskyttelse. 8. Hurtiglås for justering av styre

4 Kapittel 2 Bruk Batteriindikator Figur 2 Instrumentpanel Signalhorn Tenningslås Hastighetsregulering Kjøring bakover Kjøring forover Rullestolens serienummer Tekniske data om rullestolen Batteriindikator: Strekene på displayet viser ladenivået. Den røde streken flytter seg mot venstre etter hvert som batteriet lades ut. OBS! Det gis ingen advarsel når batteriene begynner å bli utladet. Man må selv holde rede på når de må lades. Signalhorn: Elektrisk signalhorn, aktiveres ved å trykke på knappen. Tenningslåsen vris fra stopp (0) til kjørestilling (1). Hastighetsvelgeren vris til ønsket posisjon. Skilpadden indikerer laveste hastighetsområde, ca. 2 km/t. Haren indikerer høyeste hastighetsområde, ca. 7 km/t. Gassregulering: Når man drar gasshåndtaket på høyre side oppover, kjører man forover. Når man drar gasshåndtaket oppover på venstre side, kjører man bakover. Jo mer man drar, desto fortere kjører man. Håndtakene kan monteres omvendt ved behov. Ved kjøring bakover er maksimalfarten ca. halvparten av farten forover. Serienummer: Står på baksiden av instrumentpanelet

5 Kapittel 3 Bremser MC Scoop har tre bremsesystemer: motorbrems, magnetbrems og parkeringsbrems. Motorbremsen virker slik at hastigheten tilsvarer innstillingen av gasshåndtaket. Når man slipper gassen eller kjører i nedoverbakke, fungerer motoren som en generator. Den bremser og genererer ny energi. Regenerativ bremsing. Magnetbremsen er automatisk og slår inn etter at rullestolen har stoppet. Den fungerer som en fast parkeringsbrems. Parkeringsbremser, én på hvert bakhjul. Ved å dra håndtaket forover bremser man hjulet. Alle hjulene er massive og skal ikke fylles med luft. Figur 3 Parkeringsbrems. Kapittel 4 Klargjøring/tilpasning Høydejustering av styret: Hurtiglås Figur 5 Hurtiglås for juster-ing av styrets høyde. For justering av styrets vinkel. Figur 4 Figur 6 Fotpedal for styrevinkel Både styrets høyde og vinkel kan justeres. Høydejustering: Åpne de to hurtiglåsene, og still styret i passende høyde. Justering av vinkel: Trykk fotpedalen ned, still inn hellingen på styret slik at det føles komfortabelt, og slipp pedalen. OBS! Ved rygging med MC Scoop er det fare for å komme i klem med styret. Styret er fjærbelastet og kan skyves forover. Slipp gasshåndtaket, og rullestolen stopper. Pas på at ledningerne ikke kommer i klemme ved justering af styrets højde

6 Kapittel 4A Ergo Lux-sete Justering av vinkel på armlene: Skruen og låsemutteren gjør det mulig å justere vinkelen på armlenet ca. 15. Trekk til låsemutteren etter justering. Armlenet kan felles opp og ned for inn- og utstigning. Figur 7 Justering av ryggvinkel: Standard: Ryggvinkelen kan justeres ca. 10 ved å løsne justeringsskruen og flytte avstandsstykket, som påvirker ryggens vinkling. Etter justering trekkes skruen til igjen. Figur 8 Ekstrautstyr: Figur 9 Kan utstyres med elektrisk justering, eller som vist her, med gassfjær for innstilling av ryggvinkel. Når håndtaket dras opp, kan ryggvinkelen justeres ca. 25 bakover fra loddrett stilling. Ryggstøtten låses automatisk når man slipper håndtaket. Justering av armlene. Forover/ bakover: Når skruen som vises på bildet, løsnes, kan armlenet flyttes forover eller bakover på C-skinnen. Skruen trekkes til når armlenet har riktig innstilling. Figur 10 Ryggstøtte forover/bakover: Figur 11 Sittedybden kan justeres ved at ryggen flyttes forover eller bakover samtidig som sitteputen holdes fast. De angitte skruene løsnes på begge sider, og ryggen kan da flyttes bakover til slutten på skinnen og ca. 15 cm forover. Skruene trekkes til etter justering. Skruene skal være minst 2 cm fra slutten på C-skinnen

7 Kapittel 5 Figur 11A Nakkestøtte til Ergo Lux-sete Kjøring med MC Scoop II Ved inn- og utstigning skal tenningslåsen stå i nullstilling! MC Scoop er beregnet på bruk på faste veier eller stier. Den bør ikke brukes i sterkt kupert terreng. Det anbefales å kjøre i skilpaddefart under trening og ved kjøring innendørs. 5.1 Dra stikkontakten ut av vegguttaket, og dra ladekontakten ut av rullestolen. Det anbefales å lade batteriene helt opp før kjøring. Les bruksanvisningen for laderen. 5.2 Kontroller at håndtaket for frikobling er dratt tilbake. OBS! Frikoble aldri rullestolen i hellende terreng. 5.3 Løsne parkeringsbremsen. 5.4 Grip styret med begge hendene. Dra opp gasshåndtaket på høyre side. MC Scoop kjører forover. Når gasshåndtaket slippes, bremser rullestolen opp og stopper, og magnetbremsen aktiveres. Ta alltid nøkkelen ut av tenningslåsen før du forlater rullestolen. Hvis rullestolen står med tenningen på i en uke, kan batteriene bli helt utladet og ta skade. Magnetbremsen er automatisk, og slås på etter at MC Scoop har stoppet. I nødstilfeller kan rullestolen stoppes øyeblikkelig ved å skru av tenningen. Husk at dette fører til en svært brå oppbremsing. Bakhjulene låser seg! Må ikke brukes ved normal kjøring! I hellinger må bremsen aldri frikobles mekanisk ved hjelp av frikoblingshåndtaket. Funksjonen skal bare brukes når rullestolen skal skyves på plant underlag. Scoopen må ikke køres, når El-ryg og El-tilt er sat i hvilestilling. Hastigheden på scoopen reduceres når el-hejset er løftet 2 cm. Advarsel Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) MC Scoop oppfyller kravene som stilles til rullestolen i omgivelser med elektriske forstyrrelser. Likevel kan det i sjeldne tilfeller forekomme at elektromagnetiske forstyrrelser kan påvirke rullestolen, som eksempelvis radio- og TV-stasjoner, amatørradiosendere og mobiltelefoner. Dersom slikt utstyr brukes i nærheten, anbefales det at rullestolen slås av. Mobiltelefon bør ikke brukes under kjøring. Dersom det skulle oppstå ufrivillige bevegelser av rullestolen, eller dersom bremsen frigjøres, må rullestolen slås av så snart det er trygt å gjøre det. MC Scoop kan i visse tilfeller utløse butikkalarmer

8 Kapittel 5A Sikker inn- og utstigning av MC Scoop II Det er viktig å lære seg en sikker teknikk ved inn- og utstigning av rullestolen. I hovedsak bør følgende metode brukes: 1. Forsikre deg om at rullestolen er slått av ved inn- og utstigning, ellers kan den kjøre forover eller bakover dersom man kommer borti gasshåndtaket. 2. Forsikre deg om at bremsen er på (håndtaket til motorfrikoblingen er i øverste posisjon). 3. Fell opp armlenet. For brukere som trenger assistanse, må du som hjelper: 1. Være oppmerksom slik at du unngår skader i forbindelse med løfting/ senking/støtting av brukeren. 2. Forsikre deg om at rullestolen står stabilt og i ro. Slå av rullestolen, og kontroller at bremsen er på. 3. Forsikre deg om at setet du flytter brukeren til, er i låst stilling. Kapittel 6 Trafi kkregler Ved bruk av MC Scoop regnes man som fotgjenger, og kan derfor kjøre på fortau. Skilpaddefart tilsvarer ca. 2 km/t. Kjøring på vei: Vær oppmerksom på følgende under kjøring: 1. Trafikk bakfra 2. Kjør på venstre side på trafikkerte veier. 3. Vær helt sikker på at andre trafikanter har sett deg før du kjører ut på veien, fotgjengerfeltet og før du svinger. 4. På hellende underlag må styret ikke slippes før parkeringsbremsene er aktivert. Kapittel 7 Vedlikehold Rullestolen er konstruert slik at det bare kreves minimalt med vedlikehold for å sikre problemfri drift. Stolen kan tørkes av med en fuktig klut. Ikke sprut vann eller løsemiddel inn i de mekaniske eller elektriske delene. Blanke deler kan smøres inn med rustbeskyttelsesmiddel. MC Scoop kan kjøres i vanlig regnvær, men rullestolen skal alltid oppbevares under tak. Det er vigtigt at kontrollere fodbremsen regelmæssigt, da ved for meget dækslidtage er risiko for at fodbremsen ikke holder

9 Kapittel 7.1 Dekk/hjul Dekkene skal ikke pumpes opp Drivhjul = massivt Styrehjul = massivt Demontering av drivhjul: Ta av plastlokket, og løsne mutteren. Ved montering: Husk å kontrollere at kilen står på plass i akselen, og trekk mutteren godt til. Demontering av styrehjul: Løsne skruen, og ta den ut. Nå kan hjulet tas av. Figur 12 Mutter Figur 13 Skrue på styrehjul Kapittel 7.2 Sikringer Rullestolens elektronikk og motor er sikret mot overbelastning med en termosikring i elektronikken og en automatsikring med utløserknapp som sitter på høyre side over den bakre sprutskjermen. Ved overbelastning spretter utløserknappen ut, og rullestolen stopper. Etter et par minutter kan utløserknappen trykkes inn, og man kan kjøre igjen. I chassiset (oven på batterierne) er der placeret 2 autosikringer. 30A ladesikring og en 10A sikring til kontrol / styringsenhed. Figur 14 Kapittel 7.3 Batterier/lading Automatsikring I MC Scoop brukes lukkede, vedlikeholdsfrie batterier av typen AGM-batteri på opptil 12 V/33 Ah. De utvikler normalt ingen gasser og trenger ikke etterfylles med vann. Batteriene er plassert og fastspent under skjermen rett under setet

10 Batterierne skal lades op, når stolen ikke benyttes. Batterierne bør aldrig aflades helt. Opladeren, som leveres fra fabrikken, fungerer automatisk og registrerer selv, når batteriet er fuldt opladet. Batteriene skal lades opp så snart stolen ikke brukes. Batteriene bør aldri lades helt ut. Laderen som leveres fra fabrikken, er automatisk og registrerer når batteriene er fulladet. Laderen bruker bare strøm mens den lader. Dersom batteriene har blitt helt utladet ved en feiltakelse, skal de lades så fort som mulig. Vær oppmerksom på at batterienes kapasitet avtar med tiden og ved lave temperaturer. Det betyr i praksis at en rullestol med to til tre år gamle batterier har kortere kjørestrekning enn den hadde da batteriene var nye. Når batteriene er dårlige, viser det seg ved at kjørestrekningen blir kort, og ved at både batteriene og laderen blir varme under lading. Når dette skjer, anbefaler vi å avbryte ladingen og montere nye batterier (GEL-batterier). Slik lader du rullestolen: OBS! Ved lading bør omgivelsestemperaturen være over 10 C. A. Ta ut nøkkelen. B. Sett ladekontakten fra laderen inn i ladeuttaket på høyre side av rullestolen. C. Sett laderens stikkontakt i vegguttaket. D. Ladelampen på laderen lyser. Når batteriene er fulladet, lyser også ferdig-lampen. Når du setter nøkkelen i tenningslåsen, skal også batterimåleren på instrumentpanelet vise fullt. Les bruksanvisningen for laderen. E. La laderen stå i til du skal bruke rullstolen. F. Når du skal bruke rullestolen, drar du først stikkontakten ut av vegguttaket, og deretter ladekontakten ut av ladeuttaket på rullestolen. Figur 15 viser hvor ladeuttaket sitter. MC Scoop kan ikke kjøres når batteriene lades. Kasserte batterier skal leveres til leverandøren/hjelpemiddelsentralen eller en miljøstasjon. Vær forsiktig ved håndtering av eventuelt utette batterier, da de inneholder etsende syre bundet i en gelémasse. Ladeuttak Figur 15

11 Kapittel 7.4 Utskifting av batterier uten verktøy Slik demonteres batteriene uten verktøy: Slå alltid av strømmen før demontering påbegynnes. Under settet sitter det fire fingerskruer som løsnes og fjernes. (Se side 3, figur 1, pkt. 9.) Dersom MC Scoop er utstyrt med elektriske beinstøtter eller elektrisk fotplate, skal disse heves til vannrett stilling. Dermed kan setet tippes forover. Den monterte stroppen holder setet fast. Nå har man tilgang til batteriene. Dermed kan man fjerne elektronikkboksen som sitter på og mellom batteriene. Pluss- og minuspolene demonteres ved kontakten på begge batterier. Reimen rundt batteriene løsnes. Nå kan batteriene skiftes. Elektronikkboks. Figur 16 Kapittel 7.5 Sleping/frikobling Dersom du skulle være så uheldig å få motorstopp, kan du frikoble rullestolen og skyve den. Rullestolen frikobles på følgende måte: Frikoblingshåndtaket på bakskjermen skyves bakover. Nå kan rullestolen skyves eller slepes, men ikke fortere enn 7 km/t. Rullestolen må ikke frikobles i hellende terreng. Når rullestolen er frikoblet, har den ingen bremser! Figur 17 Ikke frikoblet

12 Kapittel 8 Demontering/montering På MC Scoop kan man enkelt ta av noen av delene uten å bruke verktøy. Eventuelt ekstrautstyr på MC Scoop elektrisk seteheis, tilt, beinstøtte m.m. kan ha innvirkning på rullestolens lengde og høyde når det er demontert, da dette enten kan tiltes eller legges ned. Husk å slå av rullestolen før demontering. Figur 18 Figur 19 Løsne hurtiglåsene (se figur 5 på side 5), og dra styret opp. Pass på at kablene ikke kommer i klem. Figur 20 Figur 21 Styret er demontert. Figur 22 Styret er plassert under rullestolen

13 Kapittel 9 Transport i bil Ved transport i bil skal MC Scoop alltid være fastspent, og håndbremsen skal være på. Stolen spennes fast i bilen ved å feste reimer i fastspenningsbøylene, som er gulmerket på MC Scoop. MC Scoop kan ikke brukes som sete under transport i bil eller buss. Kapittel 10 En bruker av Mini Crosser med toppfart på 10 km/t betraktes i henhold til veitrafikkloven som gående. De fleste innbo- og villaforsikringer gjelder som ansvarsforsikring for gående og dermed også for brukere av Mini Crosser. Vi anbefaler at brukeren undersøker med forsikringsselskapet om forsikringsordninger når kjøretøyet leveres. Folketrygden er selvassurandør for verdien av rulestolen. Hvis brukeren bor på institusjon bør det undersøkes i hvilken grad husets forsikring dekker beboerne. Kapittel 11 Forsikring Reklamasjonsrett Mini Crosser AS gir ifølge kjøpsloven 2 års reklamasjonsrett fra fakturadato på fabrikasjons- og materialefeil/-mangler. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått, som følge av feilbetjening, dårlig vedlikehold, vold eller uautorisert inngrep. Mini Crosser AS kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av produktene våre. Reklamasjon og vareretur Ved feil, mangler eller ev. uteblitt leveranse bes henvendelsen rettet til: Forhandler: Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks Skytta Faktura SKAL fremvises til Medema Norge AS i forbindelse med anvendelse av reklamasjonsretten og sendes sammen med kjøpt(e) vare(r) til Medema Norge AS. Reklamasjon på mangler på leverte produkter skal etter at kjøper har, eller burde ha, oppdaget manglen/feilen gjøres til Medema Norge AS senest innen 14 dager etter mottak. Kjøper skal på oppfordring vise hvor mangelen ligger

14 Kapittel 12 Tekniske data MC Scoop II Totallengde Inkl. beinstøtter: Eks. beinstøtter: Totalbredde mm 1030 mm 630 mm Størrelse på styrehjul, massive 200 x 50 Størrelse på drivhjul, massive 260 x 85 Totalvekt inkl. Anatomic-sete, beinstøtter, tilt og seteheis Totalvekt eks. sete og tilbehør Maks. personvekt 107 kg. 62 kg. 125 kg. Maks. stigningsevne med person på 125 kg. 6 = 9 % Maks. hastighet FOROVER Maks. hastighet BAKOVER Maks. kjørestrekning per lading Batterikapasitet (lukkede batterier) Batteridimensjoner, to batterier à 12 Volt: - Bredde - Lengde - Høyde med pol - Høyde uten pol - Vekt per batteri Fri høyde over bakken under fotplaten Maks. høyde på hindringer som kan forseres Anbefalt lader: Beregnet på ventilregulerte batterier Min. svingradius Klassifisering 7 km/t 4 km/t 20 km. 33 Ah 13 cm 20 cm 18 cm 16 cm 10,5 kg. 8 cm 6 cm 24 V 8 A 90 cm Klasse B + 3 Lus - Ladekontakt: MC Scoop II

15 Tillegg 1 Bruksanvisning for elektriske funksjoner 1. Venstre beinstøtte opp 2. Venstre beinstøtte ned 3. Høyre beinstøtte opp 4. Høyre beinstøtte ned 5. Ryggstøtte bakover 6. Ryggstøtte forover 7. Setetilt forover 8. Setetilt bakover 9. Seteheis opp 10. Seteheis ned 11. Høyre og venstre beinstøtte opp 12. Høyre og venstre beinstøtte ned

16 - 16 -

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD

medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0133-Q

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser T 4W Kabin Hurtigveiledning P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11

medemagruppen Mini Crosser T 4W Kabin Hurtigveiledning P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11 medemagruppen P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11 NO Hurtigveiledning Mini Crosser T 4W Kabin Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0105-Q

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

medemagruppen Hurtigveiledning Spider P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011

medemagruppen Hurtigveiledning Spider P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011 medemagruppen P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011 NO Hurtigveiledning Spider Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0271-Q 2 av 20 Version

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Ryggstøtter 6 Sittehøyde 7 Armstøtteregulering 8 Styreboks 9 Sittevinkelregulering 10 Ryggstøtteregulering

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 medemagruppen P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M-MaxX Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0135-Q

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning Jazzy 1121

Bruksanvisning Jazzy 1121 NO Bruksanvisning Jazzy 1121 Serienummer: enumme me r: Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / P9-0220-B ver. 1.0.0 - mai 09 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Tlf.:

Detaljer

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5 Bruksanvisning side 3 Brukerveiledning side 3-4 Tilpasning av sykkel side 4 Vedlikehold / Rengjøring side 5 Justeringer - arbeidsbeskrivelse side 7 Hjelpemotor - Viktor og Viktoria side 9 Vedlikeholdsrutiner

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

medemagruppen P9-0270-B ver. 2.0.1 - Mai 2013 Hurtigveiledning Jazzy 1170 II

medemagruppen P9-0270-B ver. 2.0.1 - Mai 2013 Hurtigveiledning Jazzy 1170 II medemagruppen P9-0270-B ver. 2.0.1 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning Jazzy 1170 II Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0270-Q 2 av 24

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD OM "RASTAR BABY" SPESIFIKASJONER DELER MONTERING SETTE I/BYTTE BATTERI BATTERI -

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W. Tlf: 815 32 400 www.medema.no

BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W. Tlf: 815 32 400 www.medema.no BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT 1...INTRODUKSJON...3 AVSNITT 2...BETJENINGSPANEL...4 AVSNITT 3...KLARGJØRING / TILPASSING...7 Avsnitt 3A...Høyderegulering

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING. for. Mini Crosser Jazzy 1103 Ergo / Multi. Modell : Mini Crosser Jazzy 1103 Individnr. : Serienr. : Utlevert :

BRUKSANVISNING. for. Mini Crosser Jazzy 1103 Ergo / Multi. Modell : Mini Crosser Jazzy 1103 Individnr. : Serienr. : Utlevert : BRUKSANVISNING for Mini Crosser Ergo / Multi Modell : Mini Crosser Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold Kapittel 1 Innledning. 3 Kapittel 2... Sikkerhetsregler 4 Kapittel

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD 3 OM "RASTAR BABY" 4 SPESIFIKASJONER DELER 4, 5 MONTERING 6 8 SETTE I/BYTTE BATTERI

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 HD Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

Bruks- og monteteringsanvising

Bruks- og monteteringsanvising Bruks- og monteteringsanvising Hippocampe OPPSUMMERING GJØR DEG KJENT MED HIPPOCAMPE......3 MONTERING AV SETERYGGEN SOM KAN LEGGES NED...4 MONTERING AV DEN JUSTERBARE SETERYGGEN SOM KAN LEGGES NED...4

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol

tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol tekniske hjelpemidler brukerveiledning DuoMotion 24 dusj- toalettstol Forord Kjære kunde. Vi gratulerer med deres nye dusj- og toalettstol. Denne brukerveiledningen viser hvordan produktet brukes og gir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M1 Kabin Bruksanvisning P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M1 Kabin Bruksanvisning P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014 medemagruppen P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M1 Kabin Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual-vip, Ocean -Vip Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 multi-tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 multi-tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 multi-tipp M2 MULTI-TIP Brukerveiledning A Generell informasjon / Mål B Montering C Håndbetjeningen D Bruk av stolen E Tilbehør F Generelt

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol

Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus. (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Bruksanvisning Jatab MM Comfort Jatab MM Pondus (Versjon 0108 Norsk) JATAB MM Mobiliseringsstol Innholdsfortegnelse Bruksområde, funksjon side 3 Overflytting mellom seng og stol side 3 Sittende.. side

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 medemagruppen P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2-MaxX Kabin Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD

BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Strekkode Kjøretøyet er levert av: Dato: Versjon 1.2.2 KS 31072008 Innholdsfortegnelse AVSNITT 1 INTRODUKSJON...3 AVSNITT

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean Post 3 Ocean Vip og Ocean Vip XL Post 5 Ocean -Vip Post 7 Ocean-serien Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt

Detaljer

Hygienestoler for. medemagruppen

Hygienestoler for. medemagruppen medemagruppen Hygienestoler for bolig og institusjon 2012 Reflex Hygienestol Reflex Reflex er den komplette løsningen for dusj, toalett og transportbruk. Elektrisk seteløft sparer pårørende og pleiepersonell

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel BRUKSANVISNING Carl-Oskar & Rebel Carl-Oskar Carl-Oskar HD Rebel Innholdsfortegnelse Om våre produkter Om våre produkt 1 Om våre produkter Leveransekontroll Kontroller følgende før du tar i bruk ditt

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

Lille Viking 2000. Brukerveiledning. Brukerveiledning Lille Viking 2000 08-06-01. D www.etac.com

Lille Viking 2000. Brukerveiledning. Brukerveiledning Lille Viking 2000 08-06-01. D www.etac.com Lille Viking 2000 Brukerveiledning Brukerveiledning Lille Viking 2000 08-06-01. D www.etac.com INNHOLD 1. INNLEDNING 5 2. GENERELL INFO OM LILLE VIKING 2000 HJELPEMOTOR 6 2.1 Normal bruk 6 2.2 Svinghjuls-begrensning

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball Bardum Bruksanvisning Monoski/Snowball Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Instruksjon. E-Green Medio

Instruksjon. E-Green Medio Instruksjon E-Green Medio Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Rammenummer... 4 3. Funksjoner/innstillinger... 5 3.1 Batteri -/feilindikator... 5 3.2 Assist funksjon...

Detaljer

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5

Zitzi Flipper Pro Flex Gass. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 7:1 7:2 8:1 8:2 8:3 8:4 8:5 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro Flex NOBABR2011-2 Zitzi Flipper Pro Flex Gass Zitzi Flipper Pro Flex El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Flex Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 27 - VELA Blues 210SC VARIANT: Manual. nr. 105332

BRUKSANVISNING. VELA Blues 210. Post 27 - VELA Blues 210SC VARIANT: Manual. nr. 105332 BRUKSANVISNING VELA Blues 210 NO VARIANT: Post 27 - VELA Blues 210SC Manual. nr. 105332 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. GENERELT 4 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT 5 1.3. VEDLIKEHOLD 5 1.3.1. Hjul 5 1.3.2.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete

BRUKSANVI SNI NG FOR. ABC-sete BRUKSANVI SNI NG FOR ABC-sete Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innledning ABC er et sittesystem utviklet for barn som er oppbygget kring et fleksibelt byggesystem med et bredt tilbehørsprogram. Sittesystemet

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Krabat Sheriff. Bruksanvisning

Krabat Sheriff. Bruksanvisning Krabat Sheriff Bruksanvisning Krabat Sheriff er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN 12183:2009(E).

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell

Bruksanvisning. Triton multiregulerbart understell Bruksanvisning Triton multiregulerbart understell INNHOLDSFORTEGNELSE Garantibestemmelser 1 Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Bruk av bremsene 2 Manuell høyderegulering (hydraulisk) 3 Elektrisk høyderegulering

Detaljer

Brukerveiledning for Hipppocampe

Brukerveiledning for Hipppocampe Brukerveiledning for Hipppocampe Medema-gruppen AS Tlf 815 32 400 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. BAKGRUNN...3 3. GENERELL BESKRIVELSE...4 4. KOMPONENTER...6 Figur 1: Sete...6 Figur 2: Hjul...6 Figur 3: Kjørebøyle...6

Detaljer