Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017"

Transkript

1 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar

2 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i utlånstall fra :... 5 Totalt utlånet pr år:... 5 Utlån fordelt på kjønn fra Pris pr utlån... 5 Utlånet fordelt på ukedagene:... 6 Utlånet fordelt på klokkeslett på døgnet... 7 Utlån fordelt på alder... 7 Lånernes alder... 8 Andre utlånstall fra Utlånet fordelt på sjanger Utlånstall fordelt på de enkelte kommunene og folkebibliotekene Prosentvis fordeling av utlån til kvinner og per kommunene Utlånet fordelt på kjønn og aldersgrupper for de enkelte folkebibliotekene sammenlignet med utlånstall for innbyggerne i ebokbib for de bosatt i kommunen : Utlånet i de videregående skolene Utlånstallene Utlån fordelt på sjanger i De mest populære bøkene i 2016 i de videregående skolene Vedlegg Vedlegg 1: Detaljerte tall for 2016 over utlån fordelt på folkebibliotek sammenlignet med utlån fordelt på bostedskommune Vedlegg 2: Detaljert oversikt over utlånet fordelt på fødselsår og kjønn

3 Innledning E-bokkonsortiet i Vestfold startet opp i februar Fylkesbiblioteket, alle folkebibliotekene sammen med 9 av 10 videregående skoler var opprinnelig med i konsortiet. En av skolene falt fra i Det ble etablert en styringsgruppe og en innkjøpsgruppe. Styringsgruppen bestod av representanter fra store, mellomstore og små folkebibliotek, to av de videregående skolen og fylkesbiblioteket. Styringsgruppa utarbeidet rammer for samarbeidet og sørget for et godt budsjett til e-bøker. Innkjøpsgruppa bestod av 4 representanter fra ulike bibliotek. Deres oppgave var å bygge opp en god samling e-bøker til utlån for publikum med lånekort i et av bibliotekene i Vestfold. Kriteriene for bokvalg var kvalitet, aktualitet og popularitet. Vestfold begynte å motta e-bøker fra Norsk kulturråds innkjøpsordning for litteratur fra våren I påvente av ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i 2017, er det foretatt et dypdykk i statistikken. Økonomi E-bokkonsortiet Vestfolds økonomi Totalt Samlingsutvikling Bestand pr : 2671 titler og lisenser. Innkjøp Innkjøpsgruppa startet oppbyggingen av samlingen vinter Det var behov for å følge med på hvor mye som ble kjøpt inn av blant annet ungdomslitteratur, fag og skjønn, krim og noen andre kategorier. Det var et mål å bygge opp en god samling for ungdom. Følgende ble valgt: Biografier, dikt, fag, krim, noveller, skjønnlitteratur (stor sekkepost) og ungdom (ikke fordelt på sjangre). Fordelingen av innkjøpet mellom disse sjangrene er i høy grad avhengig av utvalget til den eneste leverandøren, Biblioteksentralen. Registreringen gjøres manuelt. Med forbehold om noen feilregistreringer, fordeles innkjøpet av titlene seg slik fra : TOTALT BIOGRAFIER DIKT FAG KRIM NOVELLER SKJØNN SKUESPILL UNGDOM LYDBØKER 7 7 3

4 TOTALT Det ble kjøpt inn bøker i Den prosentvise fordelingen på de ulike sjangrene er forholdsvis lik, men antallet innkjøpte titler har gått ned år for år og er i 2016 nesten halvert i forhold til innkjøpet i Det er tre grunner til dette: 1. Det er avhengig av tilbudet fra Biblioteksentralen. 2. Tilgangen på e-bøker i Norsk kulturråds innkjøpsordning for litteratur dekker opp mye. 3. Budsjettet var lavt i I ebokbib ser det ofte ut til at alle bøkene er utlånt. Dette skyldes innstillingene i ebokbib som viser de nyeste titlene først. Det kjøpes i hovedsak inn 3 lisenser pr tittel og bøker som antas å være populære, kjøpes inn i 5/6 lisenser. Ved lange ventelister, har det blitt kjøpt inn noen lisenser til etter en beregning på hvor lang tid det vil ta før ventelistene er borte. Det har ikke vært økonomi til å kjøpe mange ekstra lisenser for å dekke opp etterspørselen etter de mest populære titlene. I 2016 har innkjøpsgruppa fylt på med ekstra lisenser kun der hvor ventelistene var ekstremt lange. Det er de populære titlene som har ventelister. Vi har nå rikelig med ledige lisenser av andre titler. E-lydbøker: Konsortiet har kjøpt inn 7 titler som e-lydbok i 2015, ingen i Alle fra Vega forlag. Biblioteksystemer har lagt inn 9 titler til fri bruk. Vi har ikke tilgang til e-lydbøker fra andre leverandører enn Vega forlag pr Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur I 2015 fikk Vestfoldkonsortiet tildelt e-bøker fra Norsk kulturråds innkjøpsordning for litteratur. Dette hadde tilbakevirkende kraft slik at vår samling i 2015 fikk tilført alle titlene som ble tildelt i konsortiene i prøveordningen i Titlene i innkjøpsordningen er det vanskelig å få en fullstendig oversikt over. Biblioteksentralens lister stemmer ikke overens med utlånet av titler fra innkjøpsordningen i ebokbib for Vestfoldbibliotekene. Tallene nedenfor er basert på Biblioteksentralens lister over tildeling av titler i de ulike sjangrene: Prosa voksne 160 (50%) 174 (42%) Prosa barn 49 (16%) 68 (17%) Lyrikk voksne 42 (13%) 50 (12%) Lyrikk barn 2 (0,6%) 4 (1%) Dramatikk voksne 3 (1%) 3 (0,7%) Dramatikk barn 1 (0,3%) Sakprosa voksne 57 (18%) 64 (16%) Sakprosa barn 4 (1%) Oversatt fag 9 (2%) Oversatt skjønn 15 (4%) Oversatt barn skjønn 3 (0,7%) Totalt Det tildeles mest innen prosa til voksne, men også mange titler til barn. Totalt utgjorde barnelitteratur 17% av titlene utgitt i ordningen i 2015 og 19% i For 2014 har vi ingen 4

5 tilgjengelig oversikt over fordelingen. Barnelitteratur er hittil ikke kjøpt inn i e-bokkonsortiet Vestfold i tillegg til de som fordeles av Norsk kulturråd. Innkjøpsordningen gjør det vanskeligere å drive aktiv samlingsutvikling i ebokbib og forme tilbudet til publikum, men den gir et godt tilfang til bredden av litteratur. Utviklingen i utlånstall fra : Totalt utlånet pr år: Utlånet økte med 7817 utlån fra 2015 til 2016, ca 18%. Utlån av e-bøker utgitt i innkjøpsordningen til Kulturrådet utgjorde i og i Utlån fordelt på kjønn fra Kvinner (13% økning) Menn (19% økning) Ukjent (26% økning) Totalt (18% økning) Statistikkmodulen klarer ikke hente opp all informasjon om kjønn, alder og adresse, derfor får vi feil på en stor andel av tallene, her registrert som «Ukjent». Dette kan skyldes feilregistreringer, men det kan også skyldes tekniske problemer at systemet ikke klarer å hente dette fra bibliotekenes registrering av lånere. Pris pr utlån Pris pr utlån inkl e-bøker fra innkjøpsordningen 26 kr 7,4 kr 5,5 kr Pris per utlån uten e-bøker fra innkjøpsordningen 26 kr 8,6 kr 7,2 kr 5

6 Sammenlagte tall for de tre årene inkludert utlånstallene for e-bøkene fra innkjøpsordningen: 9,7 kr pr utlån. Uten utlånstallene til e-bøkene i innkjøpsordningen er tallet 12 kr pr utlån. Utlånet fordelt på ukedagene: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Totalt Søndager var beste utlånsdag i 2016, men i 2015 og 2014 var det tirsdager. Fredager har lavest utlån både i 2015 og Utlånstallene har større variasjon mellom ukedagene i 2016 enn i 2015, mens det var lørdager i

7 Utlånet fordelt på klokkeslett på døgnet Utlånet mellom 9 og 15 er forholdsvis jevnt. Etter kl 15 går utlånet opp, men har en liten dipp mellom kl 19 og 20. Deretter går utlånet igjen opp mot kl 23, noe lavere fra til midnatt og lave utlånstall mellom 2 og 7. Både i 2014, 2015 og 2016 var det mellom kl 22 og 23 at det ble foretatt utlån. Grafen viser at døgnrytmen til lånerne er ganske lik i alle de tre årene med ebokbib og at utlånet er høyest utenom bibliotekenes åpningstider. Utlån fordelt på alder Utlånet fordelt på aldersgrupper definert i statistikkmodulen til ebokbib, viser fordelingen av lånerne på alder gjennom de tre årene. Tallene viser blant annet at vi har mistet mange lånere i de yngste gruppene fra 2015 til Årsaken er ukjent. Vi hadde en kampanje på bussene i Vestfold i desember 2014, og dette kan være årsaken til høyere utlånstall i 2015 blant de yngste lånegruppene. Dessuten var det stor utlånsøkning i gruppen år som er gruppen med høyest utlån både i 2015 og Høyest prosentvis økning var det i gruppen mellom 81 og 90 år = 84%. Noen kommuner har svært aktive lånere i denne gruppen. 7

8 Detaljerte tall: Ukjent/Mangler dato Totalt Lånernes alder EbokBib-statistikken gir mulighet til å gå nærmere inn på alder på lånerne. Denne grafen viser at tallene varierer veldig også i aldersgruppene 40 til 70 år hvor utlånet er høyest. Detaljert tabell: Alder Antall utlån Antall utlån Antall utlån 8

9 Tallene varierer mye fra år til år: 2014: 0 til 515 utlån 2015: 0 til : 6 til I 2016 er det folk i alderen 61 til 69 år som har stått for det høyeste utlånet. I 2015 kan se ut til at det er mellom 53 og 67 som har det høyeste utlånet, men her svinger tallene mye mer. Noen alderstrinn varierer veldig fra år til år, men av og til kan det se ut til at det er en sammenheng i forhold til fødselsår. Lånerne vår blir eldre: De eldste lånerne i 2014 var 88 år, og de eldste lånerne i 2015 var 89 år og i år. Her blir det tydelig at det er noen som har fulgt oss disse tre årene. Det vanskelig å finne noe klart mønster mellom den presise alderen til lånerne fordelt på de tre årene vi har hatt ebokbib. 9

10 Nederst i dette dokumentet er vedlagt detaljert liste over utlån pr fødselsår for å se om lånerne følger oss fra år til år (om det er likheter innenfor samme fødselsår over de tre årene). Og for å se om vi kan finne et mønster blant lånerne. 10

11 Andre utlånstall fra titler har over 100 utlån i To titler har over 400 utlån: Etter deg av Jojo Moyes og Et hardt slag av Jan Mehlum. En tittel har over 300 utlån: Blindgang av Jørn Lier Horst (av 2671) titler har hatt utlån i av disse har kun ett utlån, 131 av disse har hatt to utlån. 21% av samlinga har ikke vært utlånt. Gjennomsnittlig omløpshastighet på hele samlinga = 3,7, gjennomsnittlig omløpshastighet uten e-bøkene fra innkjøpsordningen fra kulturrådet = 5 56% av samlinga vår har hatt 10 eller flere utlån. 921 av titlene (44%) har hatt 10 utlån eller færre Norsk kulturråds innkjøpsordning av litteratur: o 379 titler (30%) har ikke vært lånt ut o 112 titler har kun 1 utlån. o 364 har hatt mer enn 10 utlån (nesten 30%). 14 % av utlånet er ikke plassert på kommune, låners bibliotek eller alder (legges på konsortiet som er kalt «Vestfold fylkesbibliotek» i statistikken). 11 % av det totale utlånet i Vestfoldkonsortiet (5424) er foretatt av lånere bosatt utenfor Vestfold. Utlånet fordelt på sjanger Det er interessant å følge med på hvordan utlånet fordeler seg på de ulike sjangrene/kategoriene vi har fordelt innkjøpene på, for å få en bedre forståelse av hva lånerne finner mest attraktivt i samlingen vår. Men fordeling av utlån på de ulike sjangrene er en manuell jobb som begynner å bli uoverkommelig stor med over utlån, så denne jobben er ikke foretatt nå. Det ble gjort for 2014 og da fordelte tallene seg slik: % av titlene % av antall % av totalt utlån Omløpshastighet eksemplarer Dikt 2,55 1,97 0,71 2,75 Fag 16,43 15,39 12,59 6,19 Krim 23,44 26,34 35,56 10,22 Noveller 2,23 1,93 1,44 5,66 Skjønn 41,31 40,74 35,39 6,58 Skuespill 0,32 0,24 0,11 3,57 Utlånstall fordelt på de enkelte kommunene og folkebibliotekene 11

12 Prosentvis fordeling av utlån til kvinner og per kommunene. Totalt i Vestfoldkonsortiet er det mange flere kvinner som låner e-bøker, kvinner 67% og 33%. Men dette varierer mye fra kommune til kommune. I tillegg er det mange utlån som ikke blir registrert på låners kjønn: Variasjonen på andelen kvinner variere fra 99-52%, for fra 48-1%. Andelen «Uregistrert», utlån ikke registrert på kjønn, varierer mellom 1 og 43%. Dette gjør tallene svært usikre. Utlånet fordelt på kjønn og aldersgrupper for de enkelte folkebibliotekene sammenlignet med utlånstall for innbyggerne i ebokbib for de bosatt i kommunen: Utlånet registreres både på biblioteket hvor lånekortet er utstedt og på hvilken kommune låneren er bosatt. Det er interessant å sammenligne utlånstallene for folkebibliotekene med utlånstallene til folk bosatt i sammen kommune. Disse tallene avslører store variasjoner: Noen bibliotek har et mye høyere utlånstall enn antallet utlånt til publikum bosatt i sammen kommune Noen bibliotek har lavere utlånstall enn antallet e-bøker fra Vestfoldkonsortiet som er registrert til folk bosatt i samme kommune. Det er vanskelig å si noe om årsaken til denne variasjonen. Lånerne som ikke er bosatt Vestfold, men som har knyttet lånekortet sitt til et av Vestfoldbibliotekene, gjør utslag her. Flytting innenfor Vestfold kan være en annen årsak. I tillegg kan det være at det er mer praktisk å benytte et annet bibliotek enn det som er i hjemkommunen. Nedenfor er tall for 2016 fordelt på folkebibliotekene: 12

13 Andebu Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Andebu: 534. Utlån registrert på Andebu bibliotek: 282. Har høy lekkasje av ebokbib-brukere fra Andebu til andre Vestfoldbibliotek. Utlån til ungdom: Ungdomsgruppen står for 11% av det totale utlånet. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: år (75 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 21-25, 76-80, Gruppen med høyest utlån blant : (49 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 21-25, , 56-60, 61-65, 71-75, 76-80, Hof Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Hof: 365. Utlån registrert på Hof bibliotek: 343. Noe lekkasje av ebokbib-brukere til andre Vestfoldbibliotek, 22 utlån foretatt av innbyggere fra Hof med lånekort i andre Vestfoldbibliotek. Utlån til ungdom: 1 utlån i gruppen (kvinner). Ellers ingen utlån til ebokbib-bruker under 26 år og ingen over 75 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: år (97 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: år (1 utlån). 13

14 Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 21-25, 76-80, Gruppen med høyest utlån blant : (15 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (2 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 51-55, 56-60, 61-65, 71-75, 76-80, Svært få, kun 10% av utlånet til Hof bibliotek fordelt på pluss to utlån til gruppen Holmestrand Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Holmestrand: Utlån registrert på Holmestrand bibliotek: 887. Svært høy lekkasje til andre Vestfoldbibliotek. Utlån til ungdom: 5% av utlånet er til unge under 25 år. Ingen utlån til kvinner under 21, men 7 utlån til i gruppen 14-20, dvs de yngste leserne er. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (85 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (2 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 14-20, 76-80, Gruppen med høyest utlån blant : (153 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (2 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 21-25, 71-75, 76-80, Holmestrand bibliotek har nesten like mange utlån fordelt på og kvinner, 45/55. Ingen lesere over 75 år. Horten 14

15 Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Horten: Utlån registrert på Horten bibliotek: Horten har lånere fra andre kommuner enn Horten som lånere i ebokbib. Ca 20 % av e-bokutlånet i Horten er til lånere bosatt utenfor Horten. Utlån til ungdom: 2% av utlånene er registrert på under 25 år, forholdsvis mange utlån til unge under 14 år (25 utlån). Svært få mannlige lånere under 30 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (693 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (3 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Det er en (noe ujevn) stigning opp mot 70 år deretter noe ned til gruppen 76-80, og kun 3 utlån til kvinner over 81 år. Gruppen med høyest utlån blant : (546 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Menn over 81 år har et forholdsvis høyt utlånstall på 221 utlån. Ujevne utlånstall blant. Lardal Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Lardal: 173. Utlån registrert på Lardal folkebibliotek: utlån mer er registrert på Lardal bibliotek enn antall utlån som er registrert på innbyggere i Lardal, utgjør 22% av det totale utlånet. Mange av disse er utlån til i alderen og Utlån til ungdom: Ingen utlån til unge under 25 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (56 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (6 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 14-20, 21-25, 41-45, 46-50, 56-60, 61-65, 76-80, Gruppen med høyest utlån blant : (32 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 21-25, 26-30, 31-36, 71-75, 76-80, Ingen under 36 år eller over 71 år har lånt e-bøker i Lardal bibliotek. 15

16 Larvik Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Larvik: Utlån registrert på Larvik bibliotek: Larvik har flere utlån registrert på Larvik bibliotek enn utlån i ebokbib til innbyggere i Larvik. Differansen utgjør ca 25% av det totale utlånet. Utlån til ungdom: Kun 2% av unge under 25 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (692 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: Under 14 (27 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: 0 Ganske jevn utlånskurve for kvinner som stiger fra ung alder og opp mot 65 år, hvor det går raskt nedover i utlånet. Gruppen med høyest utlån blant : (454). Gruppen med lavest utlån blant : og (1 utlån hver). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14. Mennene har to utlånstopper: og 66-70, så her går det mer opp og ned. Re Totalt antall ebokbib -utlån til innbyggere i Re: 828. Utlån registrert på Re bibliotek:

17 Re har et mye høyere utlån i ebokbib enn utlånet som er registrert på innbyggere i Re kommune. Differansen utgjør 28% av det totalt utlånstallet. Utlån til ungdom: Kvinnelige lånere under 25 år utgjør 5% av det totale utlånet. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (178 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (4 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: 26-30, Gruppen med høyest utlån blant : (91 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : 14-20, 21-25, 26-30, 31-35, Få utlån registrert på. Det er svært liten forskjell på antall utlån til og kvinner i gruppen 46-50, kun 1 utlån mer for kvinnene. Sande Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Sande: 711. Utlån registrert på Sande bibliotek: 817. Sande har høyere utlån i ebokbib enn utlånet som er registrert på innbyggere i Sande kommune. Differansen utgjør 13% av det totale utlånet. Utlån til ungdom: Nesten ingen lånere under 36 år (kun 2 og 2 kvinner). Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (95 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: 1 utlån i gruppene under 14, 21-25, Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: 14-20, 26-30, 31-35, Gruppen med høyest utlån blant : (108 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : kun 1 utlån i gruppene 21-25, Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 31-35, 36-40, 46-50, 76-80, Nesten like høy andel kvinner som står for utlånet i Sande, men 43% av utlånet lar seg ikke plassere i alder og kjønn og derfor blir statistikken noe usikker. Ingen over 80 har lånt e-bøker, kun en kvinne i gruppen år. 17

18 Sandefjord Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Sandefjord: Utlån registrert på Sandefjord bibliotek: Sandefjord har høyere utlån i ebokbib enn utlånet som er registrert på innbyggere i Sande kommune. Differansen utgjør 34%. Utlån til ungdom: Sandefjord har svært få mannlige lånere under 31 år, ingen under 14. 1,5% av utlånet er registrert på unge under 25 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (967 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: Under 14 (3 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: 0. Gruppen med høyest utlån blant : (410 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (3 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14. Fra 76 år og oppover er det mer enn dobbelt så mange mannlige lånere som kvinnelige. Stokke Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Stokke: 736. Utlån registrert på Stokke bibliotek: 552. Stokke har færre utlån i ebokbib enn utlånet som er registrert på innbyggere i Stokke kommune. Innbyggerne i Stokke har lånekort i andre Vestfoldbibliotek. Utlån til ungdom: 3,5% av utlånet er til unge under 25 år. 18

19 Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (162 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (2 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 76-80, Gruppen med høyest utlån blant : 36-40, (19 utlån hver). Gruppen med lavest utlån blant : 66-70, (2 utlån hver). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 21-25, 26-30, 56-60, 71-75, 76-80, Ingen utlån til aldersgruppene over 75 år. Svelvik Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Svelvik: 190. Utlån registrert på Svelvik bibliotek: 523. Svelvik har svært mye høyere utlån i ebokbib enn antallet utlån til innbyggere av Svelvik kommune. Differansen utgjør 64%. Utlån til ungdom: Svært få unge. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (253 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: (1 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 14-20, 71-75, 76-80, Gruppen kvinner skiller seg veldig ut med ekstremt høyt utlånstall sammenlignet med de andre gruppene har 49 utlån, de andre ligger på under 10 utlån. Gruppen med høyest utlån blant : (8 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (3 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : (kun 3 aldersgrupper har noe utlån: (3 utlån), (7 utlån) og (8 utlån). 19

20 Tjøme Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Tjøme: 623. Utlån registrert på Tjøme bibliotek: 514. Innbyggere på Tjøme har benytter lånekort fra andre bibliotek til lån i ebokbib. Dette utgjør 109 utlån (21%), særlig i gruppen Utlån til ungdom: Svært få utlån til folk under 45 år, kun 18 utlån til kvinner og 10 til. Ingen under 35 år har lånt fra Tjøme bibliotek. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (60 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: 4 utlån til 21-25, 41-45, 61-65, Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: Under 14, 14-20, Gruppen med høyest utlån blant : (55 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (2 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : Under 14, 14-20, 21-25, 26-30, 31-35, 51-55, Tønsberg og Nøtterøy Totalt antall ebokbib-utlån til innbyggere i Tønsberg og Nøtterøy: Utlån registrert på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: TNB har mange utlån til folk som ikke er bosatt i Tønsberg eller Nøtterøy kommuner. Differansen utgjør 35% (dvs 35 % er foretatt av lånere som ikke er bosatt i Tønsberg eller Nøtterøy kommuner. Utlån til ungdom: 3,5% av utlånet har gått til unge under 25 år. Gruppen med høyest utlån blant kvinner: (1245 utlån). Gruppen med lavest utlån blant kvinner: Under 14 (52 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant kvinner: 0. 20

21 Gruppen med høyest utlån blant : (639 utlån). Gruppen med lavest utlån blant : (7 utlån). Aldersgrupper uten utlån blant : 0. NB! Det er stor usikkerhet i tolkning av tallene da det er mange utlån som ikke lar seg plasser i alder eller kjønn. Tallene i de ulike aldersgruppene variere mye. Kan dette tyde på at det er noen storlesere i disse gruppene? Tabell over alle tallene finnes i vedlegg 1. Utlånet i de videregående skolene Statistikkmodulen i ebokbib klarer ikke hente ut kjønn og alder for lånerne på vgs-bibliotekene med unntak av Nøtterøy. Her er noen spesifisert, alle er over 25 år og derfor antar vi at de ikke er elever. Utlånstallene Skole Greveskogen videregående skole 2 5 Holmestrand videregående skole Horten videregående skole Nøtterøy videregående skole Re videregående skole Sande videregående skole Sandefjord videregående skole Thor Heyerdahl videregående skole Totalt Graf over utlånstallene for hver skole per år: 21

22 - En liten økning i det totale utlånet til vgs-bibliotekene på 72 utlån, 5 %. - Sandefjord har hatt nedgang på 98 utlån, ca 17 %. - Høyest økning hadde Horten med 108 utlån, mer enn dobling av utlånet! - Nøtterøy hadde også en god økning på 48 utlån, utgjør 84% utlån tilsvarer 2,8% av det totale utlånet til Vestfoldkonsortiet. Utlån fordelt på sjanger i 2016 Utlånet på de videregående skolene er forholdsvis lavt og det er dermed mulig å fordele utlånet for 2016 på sjangrene vi har knyttet til innkjøpet: 22

23 Tallene: Skole Skjønn Fag Ungdom Biografi Dikt Noveller Skuespill Krim Greveskogen Holmestrand 20 1 Horten Nøtterøy Re Sande Sandefjord THvs Sum % av det totale 40% 7,7% 16,3% 3,3% 2,1% 3% 0,3% 28% utlånet - Greveskogen har to utlån av ungdomsbøker, et i skjønn-, fag- og novelle-sjangeren. - Holmestrand har kun et utlån av ungdomsbøker, resten i skjønn. - Horten har svært høyt utlån av krim- og spenningsbøker (44% av utlånet), mange skjønnlitteratursjangeren (29%), ca 10% av utlånet er fag- og ungdomsbøker, tillegg noen biografier, dikt og noveller. - Nøtterøy har utlån av ungdomsbøker (40%), nesten like mange i skjønnlitteratursjangeren (34%). Nesten 10% biografier, 5% fag og en diktsamling. - Re har høyest utlån av krimbøker (51%). En del skjønnlitterære bøker (25%). Fag, ungdom, biografier og noveller har også 5% hver av utlånet. - Sande har utlån av skjønnlitterære bøker (68%) og noen ungdomsbøker 26%. I tillegg har de et utlån i sjangrene dikt og fag. - Sandefjord har også aller utlån i sjangeren skjønn (51%), og mange utlån i sjangeren krim/spenning (22%). Ungdomslitteraturen står for 13% av utlånet og faglitteraturen for 7%. De andre sjangrene skuespill, noveller, dikt og biografier noen utlån hver. - Thor Heyerdahl har mange utlån i sjangeren skjønn (32%) og krim (28%). 18% av utlånet er av ungdomsbøker, 9% av utlånet er faglitteratur. Biografier, dikt, noveller og skuespill har noen utlån hver. Generelt kan vi si at det ikke er ungdomslitteraturen som har høyest utlån i de videregående skolene, og det er noe overraskende. Samtidig er det vanskelig å si om det er elever eller lærere som bidrar mest til utlånstallene på de enkelte skolene. De e videregående skolene har sitt høyeste utlånstall i sjangeren skjønn, men også krimbøkene får høyt utlån og dette stemmer godt overens med statistikken i folkebibliotekene også. De mest populære bøkene i 2016 i de videregående skolene Etter deg 18 Mi briljante venninne : roman. Bok 1. Barndom, tidleg 17 ungdom Historia om det nye namnet : unge år : roman 16 De urolige : roman 14 Dei som flyktar og dei som blir : mellomår 13 I morgen er alt mørkt 12 Midnattsrosen 12 23

24 Europeere 11 Slåttekar i himmelen : roman 11 Et helt halvt år 10 Hvite spor 10 Paradisbakken : kriminalroman 10 Banesår : kriminalroman 9 Vår egen lille hemmelighet 9 Badboy : Trond Einar Frednes 8 Bouvetøya 2052 : roman 8 Ikke bestått 8 Blindgang : kriminalroman 7 Evig søndag : roman 7 Jernblod 7 Løvetemmeren 7 Metro Monster : kriminalroman 7 13 av disse 23 titlene står også på lista over de som har utlån i Det er Etter deg (her bidrar vgs-bibliotekene med 4% av det høye utlånstallet), Blindgang, Mi briljante venninne, De urolige, Jernblod, Monster, Vår egen lille hemmelighet, Dei som flyktar og dei som blir, Ikke bestått, Paradisbakken, Historia om det nye namnet, Badboy og Hvite spor utlån er fordelt på 631 titler, hvorav 459 titler (73% av 631 titler) kun er lånt ut 1-2 ganger til en og samme skole. 631 titler er kun 24% av det totalt antall titler (2671) tilgjengelig i ebokbib. 342 titler har kun 1 utlån. Utlånet er spredt på mange ulike titler. De enkelte titlene har lave utlånstall. Sandefjord står for eparten av utlånene på de meste populære bøkene. For eksempel Mi briljante venninne og Historia om det nye navnet er lånt 10 ganger hver til Sandefjord. Det høyeste utlånet fra en skole på en enkelt tittel er det også Sandefjord som står for på boka Europeere (11 utlån), en debattbok av Simen Ekern. Betyr dette at den er brukt i undervisningen? De mest populære bøkene ved Thor Heyerdahl er De urolige og Etter deg som begge har 5 utlån. Sandes mest populære bok er Grey : Fifty shades of grey, fortalt av Christian og Fallet med 3 utlån hver. For Re er det Jeg er Pilegrim med 4 utlån og Nøtterøy har tre bøker på topp med 5 utlån hver: Bouvetøya 2052, Metro og Storbarnsliv. Horten og Holmestrands mest populære bøker har 4 utlån: Mørke hjerter og Drep ikke en sangfugl. Det er stor variasjon i titlene som lånes og er populære i de videregående skolene. 24

25 Vedlegg Vedlegg 1: Detaljerte tall for 2016 over utlån fordelt på folkebibliotek sammenlignet med utlån fordelt på bostedskommune. Bibliotek Bostedskommune Andebu Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Bibliotek Bostedskommune Hof Kvinner Menn Kvinner Menn Under

26 Sum Ukjent 35 Bibliotek Bostedskommune Holmestrand Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Bibliotek Bostedskommune Horten Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum

27 Ukjent Bibliotek Bostedskommune Lardal Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent 3 Bibliotek Bostedskommune Larvik Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent

28 Bibliotek Bostedskommune Re Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Bibliotek Bostedskommune Sande Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent

29 Bibliotek Bostedskommune Sandefjord Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Bibliotek Bostedskommune Stokke Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Svelvik Bibliotek Bostedskommune Kvinner Menn Kvinner Menn 29

30 Under Sum Ukjent 173 Bibliotek Bostedskommune Tjøme Kvinner Menn Kvinner Menn Under Sum Ukjent Tønsberg og Bibliotek Bostedskommune Nøtterøy Kvinner Menn Kvinner Menn Under

31 Sum Ukjent Vedlegg 2: Detaljert oversikt over utlånet fordelt på fødselsår og kjønn. Tabellen nedenfor viser en oversikt over utlånet fordelt på hvilket år lånerne er født i tillegg til en fordeling på kjønn fra Oversikten er gjort ved at statistikken over låners alder er konvertert til årstallet låneren er født. For eksempel en som var 7 år i 2014 er født i 2007, mens en som er 7 år i 2016 er født i I tillegg er det regnet ut hvordan utlånet fordeler seg prosentvis mellom kvinner og på hvert enkelt fødselsår, pluss økningen eller nedgangen i utlånet i prosent fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016 i forhold til lånernes fødselsår. NB! Tabellen ser kun på utlånstallene som har latt seg plassere i alder og kjønn, slik at tallene kan kun brukes til å lese tendenser. Lave utlånstall det første året gjør at 60% av fødselsårene økte utlånet sitt fra 2014 til Hvem har aldri lånt noe i ebokbib: Unge født i 2006 eller 2004 og kvinner født i 1926 og Kun et utlån er foretatt til en ung mann født i 2005 og et til en kvinne født i Disse kan være helt tilfeldig. Det er altså de unge kvinnene som dominerer utlånet blant de unge og det er som dominerer utlånet blant de eldste lånerne. I de e fødselsårene er det kvinnene som står for de e lån, men i noen fødselsår har det høyeste utlånet gjennom alle tre årene med ebokbib: 1938, 1937 og Stor variasjon: Det er stor variasjon i tallene fra fødselsår til fødselsår og også i tallene innen det samme fødselsåret sammenlignet med de tre årene med utlån i ebokbib. De tre neste punktene prøver å illustrere variasjonen i tallene pr år. I 2014 var det kvinner født i 1957 som hadde høyest utlån med 384. Det høyeste tallet for var for de som er født i 1973 med 213 utlån, mens det høyeste samlede utlånet er i gruppen født i Det er jevnt over lave utlånstall, og de høyeste tallene blant kvinnene ligger mellom 300 og 400 utlån for 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, , 1966 og Disse gruppene var da i alderen 45 til 60 år. For er det kun 2 fødselsår med over 200 utlån: 1973 og Totalt er det over halvparten av fødselsårene som har under 100 utlån. 31

32 I 2015 er det høyeste utlånstallet blant kvinner på 1000 utlån for de født i 1962, og for på 592 for fødselsåret Det er jevnt over høyere utlånstall og færre fødselsår med under 100 utlån: 30%. Selv om det høyeste utlånstallet blant kvinnene er på 1000 utlån, er det få fødselsår som har over 700 utlån: 1962, 1960, 1952 og For er det kun 2 fødselsår over 400 utlån: 1948 og I 2016 var det høyeste utlånstallet blant kvinnene 1085 for de født i 1952 og for 590 utlån for de født i For kvinnene har dette tallet økt med 85 utlån siden 2015 og utlånstoppen har flyttet seg 10 fødselsår bakover, fra 1962 til har fortsatt høyt utlån, mens 1952 økte med 376 utlån fra 2015 til For har det gått ned med 2 utlån har fortsatt høyt utlån, mens 1970 økte med 261 utlån fra 2015 til Rundt 30% av fødselsårene har under 100 utlån og det er få som har de høye utlånstallene. For kvinnene er det flere med over 700 utlån: 1962, 1960,1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951 og For er det også flere over 400 utlån: 1974, 1970, 1955, 1952, 1949 og Dette er gode tendenser. Eksempel på tall som skiller seg ut: Unge født i 1991 (23 år) hadde et svært høyt utlån i 2014 (150) sammenlignet med de andre fødselsårene blant unge under 30 år. De hadde unormalt høyt utlån sammenlignet med de andre under 30 år. Dette tallet var 3 ganger så høyt i 2014 som i 2015, så her hadde vi et stort frafall av lånere. Fra 2015 til 2016 var det reduksjon i utlånet i nesten alle gruppene født mellom 2007 og Utlånet økte for de som er født i 2005, 2001, 2000 og 1993 Ved en sammenligning av utlånstallene blant kvinner og i 2015 og 2016 ser vi at de aller e fødselsårene har økt i antall utlån, for kvinnene gjaldt det 35 og for var det 31 av fødselsårene. Og for 14 av fødselsårene for kvinner kan vi se at tallet for 2015 og 2016 er likt innenfor pluss minus 10 utlån. For gjelder dette for 19 av fødselsårene. Dette kan tyde på at vi har faste lånere i de aller e aldre. Kun 21 av fødselsårene for kvinner og 27 av fødselsårene for har hatt en reduksjon i utlån. Reduksjonen i antall utlån er heldigvis lavere enn økningen, slik at vi totalt sett har hatt en utlånsøkning på 18% fra 2015 til Fødsel sår Kvinner Menn Totalt Differa nse kvinner / Differan sen i % Kvinner Menn Totalt Differans en kvinner/ Differ ansen i % Kvinner Menn Totalt Differans en kvinner/ Kun kvinner Kun / Kun / / Kun kvinner Kun kvinner Kun kvinner Ingen utlån / Kun kvinner Kun kvinner Svært høyt Kun kvinner Kun kvinner Kun Svært / /30 kvinner høyt / / / / / /22 32

33 / / / / / / Kun kvinner Kun kvinner / / / Kun kvinner / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /28 33

34 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 34

35 / / Kun Kun Kun kvinner Kun Kun Kun / / / / /97 Svært høyt /96 Svært Kun høyt Kun Kun Kun / Kun Kun / Kun Kun Utarbeidet januar

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M.

Andre Medier. Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre Medier Kommunale folkebibliotek i Finnmark 2011 14.06.2012 M. Andre medier... 3 Utlån... 3 Totalt utlån andre medier 2004-2011... 3 Figur 1... 4 Figur 2... 4 Utlån medietype... 5 Utlån musikk totalt

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016) Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skapt, utgitt,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare.

Dyrkbar jord er ofte skogsmark og myrer som er vurdert å være dyrkbare. Innledning Dette er statistikk for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord som følge av enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- og bygningsloven. Det vil si at omdisponering først blir registrert

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT

Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Årsrapport 2013-2014 LÆRINGSSENTERT Sandefjord videregående skole, 9. juli 2014 Innledning I flere år har vi hatt problemer med ustabil statikktelling ved inngangsdørene. I år fungerer endelig telleprogrammet

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Stokke kommune Mai 2014

Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur. Stokke kommune Mai 2014 Rapport Innbyggerundersøkelse om fremtidig kommunestruktur Stokke kommune Mai 2014 Innledning Hensikten med undersøkelsen er å avdekke innbyggernes syn på fremtidig kommunestruktur. Spørrerammen som danner

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Alle på nett, 16.-19. september 2015

Alle på nett, 16.-19. september 2015 HVOR NÅR HVA KONTAKTINFORMASJON Andebu kl. 12.00-15.00 Kurs i ebokbib* enes egen e-bok-app v/jørgen Hovde fra Andebu *Merk: Kurset holdes på Frivillighetssentralen 33 43 81 28 E-post: et@andebu.kommune.no

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner

Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner Områdeplan for litteratur og periodiske publikasjoner BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Det norske bokmarkedet opererer i et lite språkområde, og bare et fåtall norske forfattere, oversettere,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN

E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE I AGDER - EVALUERING AV PRØVEDRIFT FOR E-BOKUTLÅN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 12.04.2016 2014/303-13643/2016 / C45 Saksbehandler: Randi Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, næringsog helsekomité Fylkestinget E-BØKER TIL BIBLIOTEKENE

Detaljer

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Hvordan lage en TRENDPROGNOSE som grunnlag for regionalplan Fra et oppdrag for Vestfold Fylkeskommune i oppdraget Regional plan for bærekraftig

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn

Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 2. juni 2016 Torp konferansesenter Helena Glede Bente Hegg Ljøsterød «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen» 1. Skolens arbeid med elevenes

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket

Depotbiblioteket. Biblioteksøk. «Fra fjern og nær» Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket Biblioteksøk «Fra fjern og nær» 31.10.17 Helén Sakrihei, Nasjonalbiblioteket Fjernlån og innlån i folkebibliotek 600 000 Kilde: Bibliotekstatistikken 500 000 400 000 300 000 200 000 100

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Kvalitetsrapport og bruk av informasjon. Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo

Kvalitetsrapport og bruk av informasjon. Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo Kvalitetsrapport og bruk av informasjon Førde 27. september 2016 Øyvind Lind Kvanmo Hva skal vi med alle tallene? Mål - Opplæringslova Mål og tall en tankemodell Tall Tall Tall Mål Tall Tall Tall Tall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato:

Notat til R 5/16. Tilråding: Tas til orientering. Faglig utvalg for litteratur 16/ Fra: Vår referanse: Dato: Notat til R 5/16 Fra: Vår referanse: Dato: Faglig utvalg for litteratur 16/6517 30.08.2016 Vedrørende Nasjonalbibliotekets anbefalte e-bokmodell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet

Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Veiledning til skjema for mobil bibliotekvirksomhet Skjemaet skal fylles ut av de folke- og fylkesbibliotek som driver mobil bibliotekvirksomhet (bokbuss, bokbil eller bokbåt). Ved interkommunalt samarbeid

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur

KRAVSPESIFIKASJON. Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur KRAVSPESIFIKASJON Logistikkhåndtering av og informasjon om bøker som inngår i Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur Sak 15/6799 Kravspesifikasjon / sak 15/6799 / side 1 av 16 / parafering:

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Velkommen til Bibliotekuka i Vestfold Februar

Velkommen til Bibliotekuka i Vestfold Februar BOK Velkommen til Bibliotekuka i Vestfold Februar FILL THE GAP 2012 Møt Torstein Bugge Høverstad oversetteren av Harry Potter-bøkene! Forfatterlunsj med Hans Olav Lahlum Forfatterbesøk med Margaret Skjelbred,

Detaljer

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel De første resultatene for Vestfold

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel De første resultatene for Vestfold Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel 2015 De første resultatene for Vestfold Fylkeskommunenes interesse oversiktsarbeid understøtte kommunene grunnlag for prioriteringer, planarbeid, praktisk folkehelsearbeid

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Vurdering før og nå 3-2, 3-11

Vurdering før og nå 3-2, 3-11 Vurdering Vurdering før og nå Det har skjedd endringer i hva som er vurderingens hensikt og funksjon: Før: sortering og utvelgelse av de få Nå: motivering og mest mulig læring for alle redskap i læringsprosessen

Detaljer

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe.

4. Utdanning. blant kvinner i aldersgruppen år enn blant menn i samme aldersgruppe. 4. Siden andelen som er i utdanning per dag er relativt liten, vil tiden som brukes per dag i ulike grupper ikke variere så mye mellom de ulike tidsbruksundersøkelser. Figur 4.1 viser at det likevel kan

Detaljer

Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet

Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet Samordning av tilskudd tilknyttet barne, - familie, og innvandringsfeltet 30.11.2016 Anne Mette Aralt Fylkesmannen i Vestfold 1 Bakgrunn - Fylkesmannen har et oppdrag om å bidra til samordning i fylket

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Last ned Kjell Ola Dahls beste - Kjell Ola Dahl. Last ned

Last ned Kjell Ola Dahls beste - Kjell Ola Dahl. Last ned Last ned Kjell Ola Dahls beste - Kjell Ola Dahl Last ned Forfatter: Kjell Ola Dahl ISBN: 9788205363816 Antall sider: 662 Format: PDF Filstørrelse:27.39 Mb Kjell Ola Dahl er kanskje mest kjent for serien

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vestfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Seminar om oversiktsarbeid. Bø, 19. mai Bruk av oversikten i kommunens planprosesser. Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune

Seminar om oversiktsarbeid. Bø, 19. mai Bruk av oversikten i kommunens planprosesser. Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune Seminar om oversiktsarbeid. Bø, 19. mai 2016. Bruk av oversikten i kommunens planprosesser. Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune 4 temaer Kommunens planprosesser Samarbeid folkehelse

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer