STUD IEHÅN A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i"

Transkript

1 STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

2 Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate Trondheim / Rådgiver: Besøksadresse: Tlf.: Epost: Pål Risan E.C. Dahls gate Studentenes hus Servicesenter FT og ITeL Studieadministrasjon FT Dekan: Besøksadresse: Tlf.: Epost: Sissel Ravnsborg Retorten, 2. etasje Program for kjemi og materialteknikk Høgskoleledelse Program for allmennfag (LM) Besøksadresse: Gunnerus gate 1 Programansvarlig: Ketil rnesen tlf.: Program for bygg og miljø (BYG) Besøksadresse: rkitekt Christies gate 2 Programansvarlig: Rolf Edvard Petersen tlf.: Program for elektro og datateknikk (EDT) Besøksadresse: Gunnerus gate 1 Programansvarlig: Roar Haltvik tlf.: Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Besøksadresse: E.C. Dahls gate 2 Programansvarlig: Hallstein Hemmer tlf.: Program for maskinteknikk og logistikk (ML) Besøksadresse: Koordinator: Sverres gate 10 B Jan Dragseth tlf.: Program for allmennfag Program for elektro og datateknikk Kantine Bokhandel Program for maskinteknikk og logistikk Bibliotek dministrasjon FT Program for bygg og miljø (Dekanens stab)

3 INNHOLD side FORORD... 5 STUDIEKLENDER... STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING... 7 StudentWeb... 7 Semesterregistrering... 7 o Betaling av studieavgift... 7 o Individuell utdanningsplan... 8 o Studieavgiften... 9 o Betaling av studieavgift for utvekslingsstudenter... 9 o Studiebevis/nøkkelkort UNDERVISNING Timeplaner Obligatorisk aktivitet It s learning Leseplasser Lærebøker Undervisningsfri EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL Oppmelding til eksamen/vurdering Spesiell tilrettelegging av eksamen/vurdering Obligatoriske arbeidskrav innleveringer/øvinger Kontroll av oppmelding til eksamen/vurdering Trekk fra eksamen/vurdering Ny/utsatt eksamen Eksamensdatoer Oppmøte til eksamen Om fusk (juks) Bruk av kalkulator ved eksamen... 1 Karaktersystem Eksamensresultater Karakterfastsetting/sensur Begrunnelse og klage på sensur Karakterutskrift... 1 Vitnemål/Diploma Supplement... 1 Duplikat av vitnemål... 1 STUDIEKVLITET Kvalitetssystemet ved HiST Studieevaluering ved vdeling for teknologi INTERNSJONLISERING

4 INNHOLD VIDEREUTDNNING VELFERD ORGNISSJONER UTVLG Organisasjoner for studenter ved vdeling for teknologi Organisasjoner for alle studenter ved HiST Organisasjoner for alle studenter i Trondheim... 2 PRKTISKE OPPLYSNINGER alfabetisk sortert EMNE OG TIMEFORDELINGSPLNER OG EMNEBESKRIVELSER Bygg og miljø Elektro og datateknikk... 5 Kjemi og materialteknikk Logistikk Maskinteknikk årig forkurs for ingeniører ½årig realfagskurs FORSKRIFTER/REGLEMENTER Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i SørTrøndelag 115 Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften med bl.a o Kalkulatorreglement o Regler for valg av studieretning o Regler for oppflytting til høyere årskurs Eksamensregler ved forkurs Reglement for kandidater som skal avlegge eksamen Reglement for ansvarlig faglærer ved eksamen KONTKTINFORMSJON omslagsside KRT OVER CMPUS KLVSKINNET omslagsside VIKTIGE FRISTER.... omslagsside

5 FORORD Studiehåndboka. en hjelp til studentene! I studiehåndboka er det samlet opplysninger og bestemmelser som angår studenter og tilsatte ved vdeling for teknologi. Det er viktig at nye studenter tar seg tid til å gå gjennom denne boken. Er det noe du lurer på ber vi deg ta kontakt med vårt servicesenter i Brygghuset, E.C. Dahls gate 2. I studiehåndboka finner du bl.a. opplysninger om: Oppmeldingsfrister Utdanningsplaner Lærebøker Forskrifter og reglementer Åpningstider Nøkkelkort Branninstrukser Organisasjoner for studenter Emne og timefordelingsplaner m/eksamensdatoer Emnebeskrivelser Det tas forbehold om mulige feil og eventuelle endringer. Meldinger som gis til studentene via de tildelte epostadresser eller oppslagstavler ansees som gitt til hver enkelt student personlig. Husk å sjekke eposten din!! Du har plikt til å sette deg inn i reglementer og forskrifter. Noter deg oppmeldingsfristene! 5

6 STUDIEKLENDER Høstsemesteret 2008: Studiestart nye studenter Undervisningsstart alle årstrinn Undervisningstid Studiedager ingeniørutdanningen Studiedager forkurs Eksamensperiode 18. august 19. august 15 uker 1.3. desember Fastsettes av Program for allmennfag. desember. januar Vårsemesteret 2009: Undervisningsstart Undervisningstid Studiedager ingeniørutdanningen Studiedager forkurs Ingen undervisning (påske) Eksamensperioder 5.7. januar, avhengig av eksamensplan 15 uker februar og.8. mai Fastsettes av Program for allmennfag.1. april vgangsklasser: mars lle årskurs: 11. mai 5. juni Ny/Utsatt eksamen vgangsklasser: Uke 10, 11 og 23 lle årskurs: Uke 32 og årskurs Bygg: uke 0/1 Siste offisielle dag i studieåret: 12. juni I påske og julehøytid, 1. nyttårsdag og i sommerferien holdes skolen STENGT for studenter. Tilgang til skolen i disse periodene kan gis etter søknad til programansvarlig. Ved annen ferie og undervisningsfri vil du som student få normal kvelds/helgetilgang til skolen. I alle perioder med undervisningsfri kan det være områder som holdes stengt for vedlikehold. ENTERing Eget startprogram for førsteårsstudenter. ENTERing i uke 3 med vekt på matematikk, prosjektarbeid og motivasjon for valgt studium. Mer info legges ut på vår hjemmeside

7 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING STUDENTWEB Høgskolen i SørTrøndelag bruker StudentWeb som et hjelpemiddel for bedre service overfor sine studenter. For å logge deg på bruker du personnummer og PINkode. StudentWeb tilbyr bl.a. disse tjenestene: registrere og endre adresse (semester og hjemmeadresse) hente ut informasjon for betaling av semester eller kursavgift påmelding til undervisning i emner og oppmelding til eksamen/vurdering trekk fra eksamen/vurdering trekk fra undervisning kontrollere om semesterbetaling er blitt registrert kontrollere eksamensoppmelding og påmeldinger til undervisning i emner oversikt over eksamensrom og tid for eksamen oversikt over egne eksamensresultater, med mulighet til å skrive ut sin egen "karakterutskrift" (merk at kun karakterutskrift utstedt og signert ved HiST er gyldig som vedlegg til for eksempel søknader) utdanningsplaner registrering av ønsket målform dresseregistrering og endring Studenter skal selv registrere riktig semesteradresse og hjemmeadresse. Med dette håper vi å få en mer riktig oversikt over studentenes adresse samt at studentene til enhver tid selv kan kontrollere hvilke adresser som er registrert på dem. Semesteradressen brukes som kontaktadresse i studieåret, og hjemmeadressen brukes om sommeren (i perioden til ). Dersom hjemmeadressen er den samme som semesteradressen, må denne registreres som semesteradresse. Du kan endre hjemme og semesteradresse selv om du ikke har betalt studieavgiften. Du er selv ansvarlig for at adressene til enhver tid er riktige. Husk å endre adresse ved flytting. Oppmelding til eksamen/vurdering via StudentWeb lle studenter skal melde seg til eksamen/vurdering i alle emner ved hjelp av StudentWeb. Med oppmelding i alle emner menes det emner en skal ta eksamen i, prosjekt, hovedoppgave og alle emner som vurderes med bestått/ ikke bestått. Spørsmål om StudentWeb sendes til: SEMESTERREGISTRERING Som student ved HiST må du registrere deg i begynnelsen av hvert semester. Dersom du unnlater å gjennomføre denne semesterregistreringen, mister du studieplass/studierett ved HiST. Semesterregistreringen består av to hoveddeler: 1. betaling av studieavgifter 2. bekreftelse av individuell utdanningsplan. BETLING V STUDIEVGIFTER Som student ved høgskolen må du betale de avgiftene som er fastsatt for den utdanningen du skal gå på. Disse avgiftene består bl.a. av semesteravgiften, som dekker pliktig medlemskap i Studentsamskipnaden i Trondheim og avgift til Kopinor for bruk av rettighetsbelagt læremateriell. Det kan også være noen avgifter som er knyttet direkte til den utdanningen du går på. 7

8 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING Opplysninger om hvilke avgifter du skal betale, og hvilken betalingsinformasjon som gjelder, finner du på StudentWeb. Du må selv hente ut denne betalingsinformasjonen på StudentWeb. Høgskolen sender ikke ut bankgiro for studieavgift. Selve betalingen kan du gjøre på den måten du selv foretrekker (Nettbank, brevgiro eller andre måter). Det er særlig viktig at du benytter KIDkoden når du utfører betalingen. Betalingsfrist: 20. august for høstsemesteret 10. januar for vårsemesteret For din egen del bør du betale i god tid før semesterstart, slik at du kan fullføre semesterregistreringen og få tilgang til aktuelle læringsressurser. Manglende betaling av studieavgiften: Betalingsfristen er absolutt Det vil ikke bli sendt purring Manglende betaling fører til at: du ikke vil være registrert som student ved høgskolen og har tapt din studieplass du ikke vil kunne avlegge eksamen inneværende semester Dersom du senere ønsker å fullføre dine studier må du søke på nytt gjennom ordinært opptak. INDIVIDUELL UTDNNINGSPLN lle studenter som er tatt opp til studieprogram på minst ett års varighet skal ha en individuell utdanningsplan, jf. 2 i Lov om universiteter og høgskoler. Ved HiST skal alle ordinære studenter ha en individuell utdanningsplan. Denne planen må du bekrefte hvert semester som del av semesterregistreringen. Planen er elektronisk, og den bekreftes i StudentWeb. Frist for å bekrefte utdanningsplan: 20. august for høstsemesteret 10. januar for vårsemesteret Nærmere informasjon om StudentWeb og utdanningsplaner, beskrivelse av den prosedyren du må følge for å bekrefte planen og opplysninger om hvem som kan hjelpe deg dersom du får problemer med bekreftelsen finner du på nettsidene våre. Når du har gjennomført semesterregistreringen ved å bekrefte din individuelle utdanningsplan, vil du fra neste virkedag få tilgang til de emnene hvor du skal følge undervisning i høgskolens læringsplattform it s learning. Ved å gjennomføre semesterregistreringen i god tid før studiestart er du sikker på at undervisningsmeldingene er registrert og overført til it s learning før undervisningen starter. Legg merke til at det er undervisningsmeldingene som gir tilgang til emnerommet i it s learning! OBS! Det er helt avgjørende for å kunne fortsette studiene at du gjennomfører semesterregistreringen innen den frist som er satt. Dersom du ikke bekrefter, vil du ikke bli registrert som student. Dermed vil du heller ikke kunne framstille deg til eksamen, gjennomføre praksis eller andre utdanningsaktiviteter. 8

9 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING STUDIEVGIFTEN Studieavgiften er på 852 kr per semester og fordeles på følgende måte: Studentsamskipnaden Kopinor SIH Utgifter til kopier, utskrifter og forbruksmateriell for alle linjer ved FT SUM 30 kr 120 kr 20 kr 282 kr 852 kr Studentsamskipnad: Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som skal dekke utgifter knyttet til studentenes velferdsbehov. Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT) har til oppgave å ivareta studentenes velferdsbehov på studiestedet. Høgskolen i SørTrøndelag er pålagt å kreve inn avgiften og beløpet blir deretter overført til SiT. Kravet er hjemlet i Lov om studentsamskipnader (paragraf 12). Semesteravgiften er på 30 kr per semester. Dersom du har betalt semesteravgift ved et annet studiested trenger du ikke å betale semesteravgiften ved HiST. Du må da levere kopi av kvitteringen slik at vi kan trekke den fra studieavgiften. Kopinor: Kopinors hovedaktivitet består i, på vegne av rettighetshavere i inn og utland, å inngå og holde ved like avtaler med alle typer virksomheter i Norge om fotokopiering og lignende eksemplarfremstilling av opphavsrettslig beskyttet materiale. Kopinor krever inn vederlag forkopiering fra bøker, aviser, tidsskrift, noter og lignende og fordeler vederlaget til rettighetshaverne. For tiden er avgiften på 120 kr per semester. vgiften kreves inn på samme giro som semesteravgiften til Studentsamskipnaden. Mer informasjon finner du på: SIH: SIH (Studentenes og kademikernes Internasjonale Hjelpefond) er studenter og akademikere i Norge sin egen bistands og solidaritetsorganisasjon. Under mottoet Utdanning for frigjøring jobber SIH med bistand til høyere utdanning i det sørlig frika og Latinmerika. I Norge jobber SIH med informasjon og for å påvirke norsk utviklingspolitikk. SIH har lokallag i hele Norge. Studentparlamentet ved HiST har vedtatt å støtte SIH. Støtten er på 20 kr per semester. Støtten er frivillig. Dersom du ikke ønsker å støtte SIHs arbeid, kan du få refundert innbetalingen din. Eget refusjonsskjema finnes på SIHs nettsider: BETLING V STUDIEVGIFT FOR UTVEKSLINGSSTUDENTER Innreisende studenter: Studenter under Nordplus, Livslang læring/erasmus og andre utvekslingsprogram skal ikke betale studieavgift i Norge. De betraktes som studenter ved sin hjemmeinstitusjon. De skal likevel ha rettigheter og goder som ordinært følger med innbetalt studieavgift. Utreisende studenter: Norske studenter som reiser under Nordplus, Livslang læring/erasmus og andre utvekslingsprogram skal betale studieavgift i Norge under studieperioden i utlandet. De betraktes som studenter ved HiST og skal ikke betale skolepenger i utlandet. Studenter som reiser ut under andre bilaterale avtaler, utenom program eller avtaler, må betale skolepenger/avgifter ved vertsinstitusjonen og skal ikke betale studieavgift i Norge. Studieavgift refusjon Om du sier opp studieplassen kan du etter søknad få refundert innbetalt studieavgift. Søknadsfristen for refusjon er 1. september for høsten og 1. februar for våren. Skjema fås i Servicesenteret. Studentlegitimasjon og kopi av oppsigelsen må leveres sammen med søknaden. 9

10 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING STUDIEBEVIS/NØKKELKORT lle studenter ved HiST får et studiebevis som utstedes ved studiestart. Dette skal du bl.a. bruke som identifikasjon ved eksamen og lånekort på bibliotekene. Sammen med PINkoden, brukes også studiebeviset som nøkkelkort for adgang til lokalene ved studiestedet. lle studenter og ansatte ved HiST skal bære et slikt IDkort med bilde lett synlig. Fotografering og kortutlevering Studiebeviset/nøkkelkortet får du i løpet av den første uken ved at du møter opp på vårt kortsenter i E.C. Dahls gt.2. Ta med legitimasjon! Tidspunkt for fotografering og kortutlevering blir opplyst etter studiestart. Det er viktig at du er registrert som student før du møter på kortsenteret. Kortet vil ikke være aktivt som nøkkelkort før semesteravgiften er betalt. Hver student får ett IDkort. Dersom du mister det eller det blir ødelagt, må du betale kr. 100, for et nytt. Stjålne IDkort blir erstattet uten omkostninger ved framvisning av erklæring fra politi for at tyveriet er anmeldt. Husk å melde fra til Servicesenteret i Brygghuset dersom du mister kortet ditt. SEMESTERKORT Etter at du har semesterregistrert deg får du et semesterkort som viser at du er aktiv student for dette semesteret. Dette kortet må du oppbevare sammen med studiebeviset. Semesterkortet deles ut ved studiestart. 10

11 UNDERVISNING TIMEPLNER Timeplaner er tilgjengelig på HiST sine hjemmesider, under Studentportalen. OBLIGTORISK KTIVITET De fleste emner har krav til obligatorisk aktivitet, som er en forutsetning for adgang til eksamen i emnet. Kravene til obligatorisk aktivitet står oppført i emnebeskrivelsen. IT S LERNING Læringsplattform Høgskolen i SørTrøndelag anvender it s learning som nettbasert læringsstøttesystem. Ved å bruke it s learning kan du samarbeide og kommunisere med medstudenter og lærere ved hele HiST. Lærere kan blant annet publisere fagmateriale for sine studenter i dette systemet og administrere inn og utlevering av oppgaver. For å kunne bruke systemet må du ha fullført semesterregistreringen. For å ha tilgang allerede fra semesterstart, er det en fordel at du gjennomfører registreringen i god tid før semesterstart. Rett etter semesterstart vil det også bli gitt opplæring i bruken av systemet. It s learning er tilgjengelig fra studentportalen, og du logger deg på med ditt brukernavn og passord. LESEPLSSER Studenter har adgang til leseplasser på campus. Det blir i tillegg frigjort leseplasser i forbindelse med eksamen. LÆREBØKER Oversikt over hvilke lærebøker du trenger finner du i emnebeskrivelsen i denne studiehåndboka, eller du får vite det av faglærer når undervisningen i emnet starter. UNDERVISNINGSFRI Tirsdager fra er det undervisningsfri på hele HiST, slik at det er mulig å arrangere møter mellom deltakere med ulike timeplaner. 11

12 EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL OPPMELDING TIL EKSMEN/VURDERING lle studenter skal melde seg til eksamen/vurdering i alle emner ved hjelp av StudentWeb. Med oppmelding i alle emner menes det emner en skal ta eksamen i, prosjekt, hovedoppgave og alle emner som vurderes med bestått/ ikke bestått. Frist for oppmelding til eksamen/vurdering: 15. september for høstsemesteret 15. februar for vårsemesteret SPESIELL TILRETTELEGGING V EKSMEN/VURDERING Studenter som har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, herunder ekstra tid, kan søke om dette, jf Forskrift om studier og eksamen ved HiST, 58. Søknad vedlagt legeerklæring leveres servicesenteret. Søknadsfristene står på studiehåndbokas bakside. OBLIGTORISKE RBEIDSKRV INNLEVERINGER/ØVINGER Disse må være innlevert og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen/vurdering, jf Forskrift om studier og eksamen ved HiST, 53. Oversikt over hvilke emner som har obligatoriske arbeidskrav, finner du under emnebeskrivelsene til hvert enkelt emne. KONTROLL V OPPMELDING TIL EKSMEN/VURDERING Studentene må selv kontrollere at de er oppmeldt til eksamen/vurdering i de aktuelle emnene. Kontroller at vurderingsoppmeldingen er registrert i StudentWeb. Dette gjøres ved å gå inn på meldinger under innsyn i StudentWeb. Ved eventuell feil ved eksamensoppmelding, kontakt studieadministrasjonen. TREKK FR EKSMEN/VURDERING Dersom en student ønsker å trekke seg fra en eksamen/vurdering (melde seg av eksamen), må det skje senest 2 uker før eksamensdato. Trekk fra ordinær og ny/utsatt eksamen skal gjøres via StudentWeb. Dersom du ikke trekker deg fra eksamen og ikke møter opp på eksamen vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. NY/UTSTT EKSMEN Man kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen dersom man har stryk eller gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Det betyr at dersom man allerede har oppnådd en bestått karakter i emnet, kan man ikke melde seg opp til ny/utsatt eksamen. EKSMENSDTOER Eksamensdatoer er angitt i emne og timefordelingsplanene i studiehåndboka. 12

13 EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL OPPMØTE TIL EKSMEN De fleste skriftlige eksamener starter klokken Disse vil enten avholdes ved avdelingens lokaler, eller i Trondheim Spektrum. Eksamenskandidatene må ha inntatt sine plasser senest 15 minutter før eksamen starter. Dersom en kandidat kommer for sent, må han/hun henvende seg i administrasjonen, ev. ta kontakt med høgskolens representant i Trondheim Spektrum. Ingen kandidater har lov til å forlate eksamenslokalet før klokken OM FUSK (JUKS) Hva er fusk? Fusk har å gjøre med å handle i strid med retningslinjene for den enkelte eksamen, eller i studieløpet for øvrig. Eksempler på slike tilfeller: å benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen eller prøve feilaktig bruk av tillatte hjelpemidler, f. eks. mangelfulle kildehenvisninger i mapper/fagtekster presentere andres arbeid som sitt eget ureglementært samarbeid mellom kandidater eller grupper urettsmessig ha skaffet seg adgang til eksamen på andre måter handlet slik at det urettsmessig kan gi fordeler ved eksamen/prøve eller i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav Reaksjonsformer på fusk Å fuske innebærer et tillitsbrudd overfor høgskolen og er usolidarisk i forhold til medstudentene. Både av hensyn til fremtidige arbeidsgivere, høgskolens omdømme og medstudentene må fusk møtes med sterke reaksjoner. Reaksjonsformer er fastlagt i lov om universiteter og høyskoler (uhl), kap. : Studentenes rettigheter og plikter. Ifølge uhl 7 kan forsettlig eller grovt uaktsomt fusk eller forsøk på fusk medføre at eksamen eller prøve blir annullert. I 8 er det også hjemlet en strengere tilleggsreaksjon, som innebærer at studenten blir utestengt fra institusjonen i inntil ett år. En slik utestenging vil medføre at studenten også fratas retten til gå opp til eksamen ved andre institusjoner under loven i tilsvarende periode. Kort om saksgangen i fuskesaker Fuskesaker fremmes vanligvis av avdelingen der studenten avlegger eksamen. Oppdages det fusk eller er mistanke om fusk ved skriftlig eksamen, skal studenten snarest varsles om dette. Eventuelle ulovlige hjelpemidler blir inndratt. Studenten får fullføre eksamen, og vil deretter bli nærmere orientert om forholdet. Foruten å få komme med en muntlig forklaring skal studenten ha anledning til å avgi en skriftlig forklaring innen en nærmere angitt frist. Når det oppstår mistanke om fusk ved hjemmeeksamener el. likn., eller i forbindelse med skriftlige arbeidskrav, skjer det oftest i forbindelse med sensur/godkjenning. Også da skal studenten varsles og få anledning til å gi en forklaring. Når det reises sak om fusk, skal sensur holdes tilbake inntil saken er avgjort. Dersom det reises sak om utestenging, skal studenten informeres om retten til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson (uhl 8 femte ledd). lle saker som reises angående fusk/forsøk på fusk, skal sendes høgskolens klagenemnd for avgjørelse. Både vedtak om annullering av eksamen/prøve/obligatorisk arbeidskrav og om utestenging kan påklages. Felles klagenemnd, opprettet av departementet, er klageinstans. 13

14 EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL Bestemmeleser om fusk i regelverket Universitets og høyskoleloven 7. nnullering av eksamen eller prøve 1. Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf 51, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs. 2. Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. 51, kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden. 3. Vedtak om annullering etter første eller annet ledd kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. 51 sjuende ledd.. dgangen til annullering foreldes ikke. 8. Utestenging og bortvisning 3. En student som har opptrådt slik som beskrevet i nr. 7 første eller annet ledd, kan ved vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. 51, utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne lov i inntil ett år. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner m.v.. Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredels flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. 51 sjuende ledd, er klageinstans. 5. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene ved dette dekkes av institusjonen. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i SørTrøndelag Det vises også til Forskrift om studier og eksamen ved HiST, 513, se eget kapittel om Forskrifter og reglementer i denne håndboka. BRUK V KLKULTOR VED EKSMEN Regler for bruk av kalkulator ved eksamen står beskrevet under. I tillegg står reglene i Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Regler for bruk av kalkulator ved eksamen Ved eksamen finnes det fire mulige varianter for kalkulatorbruk: : Ingen kalkulator B: HP30S eller Citizen SR270, ingen andre C: Kalkulatorer tillatt i videregående skole. Dette betyr at i tillegg til begrensingene som er angitt for Hovedtype D, er det heller ikke tillatt med kalkulatorer som kan regne symbolsk. De mest avanserte kalkulatorene som tillates er derfor TI8 og CFX9950GB D: lle typer kalkulator tillatt, med følgende krav: Skal ikke kunne kommunisere med andre enheter Tillates ikke tilkoblet strømnett Skal ikke støye Skal ikke ha annet utlesingsutstyr enn display Skal kun utgjøre en 1 gjenstand Skal kun ha lommeformat 1

15 EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL Kalkulatorer som tillates brukt skal for ethvert fag være angitt i Studiehåndboka og på eksamensoppgaven. Type D skal utgå etter studieåret Brudd på noen av punktene i dette reglementet vil bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk og vil bli behandlet i samsvar med eksamensforskriften. KRKTERSYSTEM Se (1) i Forskrift om studier og eksamen ved HiST, se eget kapittel om Forskrifter og reglementer i denne håndboka. EKSMENSRESULTTER Eksamenskarakter kunngjøres via StudentWeb så snart de foreligger. KRKTERFSTSETTING/SENSUR Sensuren skal være ferdig innen tre uker (15 virkedager) etter avlagt eksamen dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Sensur kunngjøres kun på StudentWeb. Sensurfrister: Ordinære emner 15 arbeidsdager etter eksamens/innleveringsdato Fjernundervisningsemner 20 arbeidsdager etter eksamens/innleveringsdato Bacheloroppgaven 3. årstrinn FT 12. juni 2009 BEGRUNNELSE OG KLGE PÅ SENSUR Studenter har rett til å kreve begrunnelse for karakter gitt ved eksamen og å klage på gitt karakter ved eksamen, jf 53 i Universitets og høyskoleloven og 511 i Forskrift om studier og eksamen ved HiST. Krav om begrunnelse fremsettes overfor høgskolen iht. gitte frister i Universitets og høyskoleloven, Sensuren kunngjøres på StudentWeb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Klage på sensur må framsettes innen 3 uker etter at du har mottatt begrunnelse for karaktersetting eller innen 3 uker etter at eksamensresultatet er kunngjort på StudentWeb. Du har anledning til å anføre begrunnelse for klagen på klageskjemaet, ev. på eget ark. Besvarelsene sendes ikke til ny sensurering før etter at klagefristen har utløpt. Dette for å påse at alle klager i emnet blir med. Klagebehandlingen kan derfor ta mer enn 2 måneder, spesielt etter eksamen i mai/juni, hvor ferieavvikling både for høgskolens personale og høgskolens klagesensorer kan påvirke behandlingstiden. Vær oppmerksom på at: Ved klage på karaktersetting på en felles eksamensbesvarelse (gruppe/prosjekteksamen, hovedprosjekt) der det gis én felles karakter for alle studentene på gruppa, må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen. Ønsker du å klage på karakter i et emne som inngår i et allerede utskrevet vitnemål eller 15

16 EKSMEN/VURDERING OG VITNEMÅL karakterutskrift etter fullført utdanning, må dette dokumentet tilbakeleveres til høgskolen før klagen kan tas under behandling. Dersom det framsettes klage over karaktersetting før vitnemålet er utskrevet, holdes vitnemålet tilbake og sendes ikke ut før klagen er ferdig behandlet og ny karakter registrert. For emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av løpende vurdering eller flere delprøver, vil det fremgå av studiehåndboka/emnebeskrivelsen om klageadgangen gjelder for de enkelte delprøver eller kun på den samlede karakteren for hele emnet. Ny sensur etter 53 i Universitets og høyskoleloven kan ikke påklages. Det betyr at ny karakter etter en klage blir gjeldende resultat, selv om karakteren skulle vise seg å bli dårligere enn den opprinnelige. KRKTERUTSKRIFT Gyldig karakterutskrift er med stempel og underskrift fra Høgskolen i SørTrøndelag. Karakterutskrift bestilles gjennom Servicesenteret i Brygghuset, og utstedes på den målform du har valgt gjennom StudentWeb. VITNEMÅL/DIPLOM SUPPLEMENT lle studenter får tilsendt eller utdelt vitnemål og Diploma Supplement (DS) etter fullført bachelorutdanning. Vitnemål/DS sendes hjemstedsadresse i juni/juli dersom de ikke deles ut på avslutningsdagen. Husk å oppdatere hjemstedsadressen din på StudentWeb. Emner utover 180 studiepoeng vil bli tatt med på vitnemålet som tilleggsemner. Vitnemål for fullført masterstudium vil bli utstedt automatisk. Emner utover 120 studiepoeng vil bli med på vitnemålet som tilleggsemner. Det utstedes vitnemål fra kun en spesialiseringsretning. Studenter som tidligere har fått utstedt et høgskolekandidatvitnemål fra avdelingen må innlevere dette dersom de ønsker å få utstedt bachelorvitnemål etter 180 fullførte studiepoeng. Ved forbedring av karakterer må tidligere utstedt vitnemål returneres før avdelingen utsteder nytt. Studenter som skal søke videre på nye studier, må selv sørge for at vitnemålskopier blir utsendt da studieadministrasjonen ikke kan påta seg ansvar for dette. Dersom vitnemålet skal hentes av andre enn studenten, må det medbringes fullmakt samt studentens legitimasjon. DUPLIKT V VITNEMÅL Duplikat av vitnemål koster 00 kr + postoppkrav. Karakterutskrifter for videreutdanningene koster 00 kr + postoppkrav. Utstedelse av nye kursbevis koster 200 kr + postoppkrav. 1

17 STUDIEKVLITET Kvalitetssystemet ved HiST Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet. Kvalitetssystemet ved HiST skal være et verktøy for å sikre og utvikle kvalitet, men det å etablere en kvalitetskultur innebærer at alle både studenter og ansatte samarbeider og deltar i kvalitetsarbeidet. HiST ønsker at studentene skal ha en sentral rolle i dette arbeidet. Hvordan jobber vi med kvalitet i høgskolen? Siden vi ønsker å bli bedre og stabilt gode ønsker HiST blant annet å utføre jevnlige spørreundersøkelser blant studentene. HiST forplikter seg til å iverksette tiltak på bakgrunn av de tilbakemeldingene studentene gir. Faglærerne vil gjennomføre evaluering av undervisningen i alle fag, emner, moduler og tema du tar i løpet av studiet ditt. I tillegg vil alle studenter ved HiST årlig bli bedt om å være med på en større spørreundersøkelse om studiekvalitet. Hvem gjør hva i kvalitetsarbeidet ved HiST? Studentene har medansvar for at læringsmiljøet fungerer. har ansvar for egen og hverandres læring. skal delta i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i faglige samarbeidsfora, utvalg og styrende organ. skal delta i spørreundersøkelser. Resultatet fra spørreundersøkelsene danner grunnlag for hvilke kvalitetstiltak høgskolen iverksetter. Faglærerne har ansvar for å legge til rette for studentenes læring. har ansvar for å gjennomføre studieevalueringer på alle fag, emner, tema og moduler. har ansvar for å involvere studentene i evaluerings og kvalitetssikringsarbeidet. har ansvar for å gjennomføre de tiltak som blir besluttet på bakgrunn av resultatene fra studieevalueringene. vdelingen Dekan har ansvar for kvalitetsarbeidet ved avdelingen. Programansvarlige får myndighet og ansvar delegert fra dekanen, og er ansvarlige for kvaliteten på sine program. lle avdelinger skal ha studiekvalitetsutvalg der studentene er representert. dministrasjonen har som mål at alle studenter skal få et like godt tilbud, og at lover, forskrifter og regelverk anvendes på mest mulig lik måte i hele høgskolen. skal iverksette tiltak og nødvendige endringer dersom resultatene fra studieevalueringene viser at det er behov for det. Ledelsen Høgskolestyret har det overordnede kvalitetsansvaret i høgskolen, og mottar hver høst en kvalitetsrapport. Styret kan foreta strategiske prioriteringer på grunnlag av denne rapporteringen. Rektor har det daglige, overordnede ansvaret for kvalitetsarbeidet ved HiST, mens høgskoledirektøren har ansvar for å iverksette høgskolestyrets vedtak, blant annet å ressurssette og organisere kvalitetsarbeidet. Vil du vite mer? Les mer om kvalitetssystemet på Studentportalen under fanen Studiene > Studiekvalitet. Her finner du mer informasjon om kvalitetssystemet, kvalitetsrapporter, resultat fra spørreundersøkelser og annen aktuell informasjon. 17

18 STUDIEKVLITET Studieevaluering ved vdeling for teknologi Studiekvalitetsutvalget ved FT reviderer evalueringsrutinene høsten Formål Sikre at utdanningsvirksomheten holder høy kvalitet, faglig og pedagogisk. Omfang Studentene evaluerer sitt eget studieprogram en gang per semester. Dette gjelder for hvert årstrinn og ved samtlige program. lle emner som inngår i årstrinnet evalueres samlet. Evalueringen har en fagdel; innhold, undervisnings og vurderingsformer, og faglig og pedagogisk kompetanse; og en del om studentene; forkunnskaper, forventninger til studiet, og arbeidsinnsats. Både positive forhold og forhold med forbedringspotensial skal kartlegges. Gjennomføring En gruppe på 1012 tilfeldig utvalgte studenter fra årstrinnet deltar i en evalueringssamtale sammen med programansvarlig og 2 fagansatte. På forhånd har de utvalgte studentene fått en momentliste for samtalen, og har ansvar for å innhente synspunkter fra sine medstudenter. nsvarsforhold Den programansvarlige har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Studentene skriver referat. Programansvarlig kvalitetssikrer referatet mht til personvern, og er ansvarlig for offentliggjøring og iverksetting av tiltak. Etter gjennomført evalueringssamtale skal programansvarlig ta en samtale med aktuell(e) fagansatt(e) for å diskutere resultat og tiltak. Programansvarlig iverksetter tiltak og sender referat med resultater og tiltak til dekan. Resultatene legges også ut på it s:learning. 18

19 INTERNSJONLISERING Ønsker du å ta deler av studiet i utlandet? HiST ønsker å legge til rette for at våre studenter skal kunne ta et utvekslingsopphold i utlandet. Som student ved HiST har du mulighet til å være utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested for en periode på inntil 12 måneder. Studiet vil da inngå som en integrert del av den graden du tar ved HiST, uten tap av studietid. Tilbudet gjelder også praksisstudier. Studenter som tar et studieopphold i regi av utvekslingsprogrammene Nordplus og Erasmus får et ekstra stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. Lånekassen kan også gi støtte til språkkurs i forkant av studieoppholdet. Vi har samarbeidsavtaler med en rekke universiteter og høgskoler både i og utenfor Norden og Europa, så valgmulighetene er store. Ved å ta et studieopphold i utlandet skaffer du deg verdifulle faglige og personlige erfaringer som gir deg minner for livet. Internasjonal erfaring og kjennskap til andre lands kultur og språk kan være en fordel når du senere skal ut i arbeidslivet. Internasjonal koordinator ved din avdeling kan gi mer informasjon om læresteder, stipendmuligheter, språkkurs og andre nyttige opplysninger. Internasjonal koordinator ved vdeling for teknologi er Marit Rygvold, Du kan også finne informasjon om studier i utlandet under menyen student på våre hjemmesider: 19

20 VIDEREUTDNNING Vil du lære mer? Etter fullført grunnutdanning ved vdeling for teknologi (FT) finnes det mange muligheter for videreutdanning enten ved FT, ved andre avdelinger ved HiST eller ved andre høgskoler og universiteter. For full oversikt over kurs og videreutdanningstilbud ved Høgskolen i SørTrøndelag se Her er noen av mulighetene du har: Videreutdanning i materialteknikk (offshore/petroleumsrettet) ved HiST 1årig videreutdanning ved HiST, vdeling for teknologi. Studiet på 0 studiepoeng er identisk med 3. årskurs ved bachelorstudiet i materialteknikk. Opptakskrav er minimum 2årig ingeniøreksamen fra maskin eller metallurgiteknikk. Master i Ledelse av teknologi ved HiST NOKUT har godkjent fagplanene og KD har gitt klarsignal for oppstart av et 120 Sp masterstudium i ledelse av teknologi. Målgruppen er ingeniører med avlagt bachelor. Oppstart vil bli høsten Det er målsetting om å ta opp 30 studenter. Fagprofilen vil være økonomiske og administrative fag med en klar og tydelig teknologiprofil. Eksempel på kurs vil være teknologiledelse, industriell markedsføring, innovasjon og prosjektstyring. De to første semestrene vil bestå av obligatoriske kurs. Tredje semester vil bestå av kurs, hvor studentene har mulighet for fordypning og spesialisering. Mange av kursene vil gå på engelsk. I det fjerde semesteret vil studentene få anledning til ytterligere fordypning gjennom skriving av sin masteroppgave. Kunngjøring om studiets innhold, profil, målgruppe og søknadsfrister vil komme tidlig på høsten Studiet vil skje i regi av HiST, vdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Master i teknologi (Sivilingeniør) For å studere videre til master i teknologi (sivilingeniør) kan du etter 3årig bachelorutdanning i ingeniørfag ved HiST søke direkte opptak til. studieår på tilsvarende utdanning ved NTNU forutsatt bestått eksamen i emnet LV10 Ingeniørmatematikk fra FT. Unntak for studenter fra Logistikk som kan søke direkte opptak til 2årig påbygging til master i logistikk ved Høgskolen i Molde eller søke seg inn i 3. årskurs ved NTNU. Det finnes også andre høgskoler og universiteter i inn og utland som har 2årig påbygging til master i teknologi (sivilingeniør). 20

FORORD... 5 STUDIEKALENDER... 6 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING...

FORORD... 5 STUDIEKALENDER... 6 STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING... INNHOLD side FORORD... 5 STUDIEKLENDER... STUDENTWEB SEMESTERREGISTRERING... 7 StudentWeb... 7 Semesterregistrering... 7 o Betaling av studieavgift... 7 o Individuell utdanningsplan... 8 o Studieavgiften...

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET

VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET VELKOMMEN TIL STUDIEPROGRAM BYGG OG MILJØ STUDIEÅRET 2007-2008 HØGSKOLEN I SØR - TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI Studieprogram bygg og miljø 16. August 2007 Rolf Edvard Petersen programansvarlig Veiledende

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4

INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFORMASJON AVD. FOR HELSE OG SOSIAL...4 AVDELINGENE VED HIST...6 STUDENTWEB OG SEMESTERREGISTRERING...7 STUDENTWEB...7 SEMESTERREGISTRERING...7 1 BETALING AV STUDIEAVGIFTER...8

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Politiattest Rutiner ved NTNU pr

Politiattest Rutiner ved NTNU pr Politiattest Rutiner ved NTNU pr 01.01.2015 1. Politiattest kreves ved opptak til studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Dersom

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Studiereglement for forkurs for ingeniør og sivilingeniør (FIN) ved Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Innhold 1 Innledning og formål... 2 2 Definisjoner... 2 3 Registrering årsavgift - eksamensavgift...

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Vedlegg 3 Høringsutkast 13.03.08 FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim

studiehåndbok 2007/2008 Avdeling for mat- og medisinsk teknologi HiST - så høyt du vil! Trondheim studiehåndbok 2007/2008 Trondheim HiST - så høyt du vil! Avdeling for mat- og medisinsk teknologi INNHOLD Forord 3 Studiekalender 4 GENERELL INFORMASJON Studieevaluering 5 Studentportalen 6 Semesterregistrering

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG gjeldende studieåret

FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG gjeldende studieåret FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 5 AVDELING TRONDHEIM

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL)

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Til nye studenter 206 INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Velkommen som ny student ved NTNU! Vi håper du takker ja til plassen. Vi er interessert i at kommende studenter

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017

Kunngjort 25. juli 2017 kl PDF-versjon 3. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. juli 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 3. august 2017 07.12.2016 nr. 1957 Forskrift om studier

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005.

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. 16 LOV OG REGLEMENTER - Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr 15. - Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 7. desember 2005. - Utfyllende

Detaljer

Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet.

Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet. GENERELL INFORMASJON Kvalitetssystemet ved HiST Mål HiST har som mål at virksomheten skal være av høy kvalitet. Kvalitetssystemet ved HiST skal være et verktøy for å sikre og utvikle kvalitet, men det

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer