Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84"

Transkript

1 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

2 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få de siste nyheter og oppdateringer. Innovative utstillere og beslutningstakere fra mer enn 50 land. Interessante foredrag og konferanser. nor-fishing.no Tel

3 FLETTVERK TRAFIKK BOM OSN MOBIL GJERDE ITV SLAG GRIND ID-SYSTEM SIKRING ByråCommers-2014 AV OPPDRETT Vi leverer alt av fysisk og elektronisk sikring Permanent og midlertidig. Flettverksgjerde Byggegjerde Slaggrind/ skyvegrind Trafikkbom ITVsystem IDsystem TM Foraas Områdesikring AS Leirfossveien Trondheim Tlf

4 Velkommen til KARMSUND 4 "Norsk Fiskerinæring" nr

5 "Norsk Fiskerinæring" nr

6 innhold 28 Historieprofessor i sjømat Han har skrevet om Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag. Nå har han satt siste punktum i det fjerde bindet om Norges fiskeriog kysthistorie det som dekker perioden fra 1970 til i dag. Vi har fått Pål Christensen til å rangere de 10 viktigste enkelthendelsene i næringen de siste 45 årene. 47 Marine Harvest fortsatt størst Som vanlig i mai har vi listen over de 100 største sjømatselskapene i Norge rangert etter omsetning. I 2013 rykket Marine Harvest fra utfordrerne, og troner suverent på toppen. 56 Trondheim på femte Sist kåret vi Oslo til landets fjerde viktigste fiskeriby. Nå er turen kommet til den femte teknologi- og fiskerimessebyen Trondheim. Om vi også tar med Norges Fiskarlag og Norway Royal Salmon er mye sagt. 18 Hipp hurra for Aker BioMarine Det tok mye lenger tid enn Røkke trodde. Men i fjor tjente omsid er Aker BioMarine penger. La oss håpe at krilleventyret i Antark tisk endelig har «tatt av». 21 Om ord og handling «Jeg håper Elisabeth Aspaker har kjøpt nye kart, installert gyro og er i skipsråd med sine nestkommanderende; at kursen settes mot nye lovende fiskefelt», skriver Øystein Sandøy, som ikke er fornøyd med tempoet til de blåblå. 53 Rettferdig inntektsfordeling Alle parter har et ansvar for å etterleve den nye fiskesalslagslova. Det betyr at minsteprisene må gi en rettferdig fordeling av inntektene, fastslår Norway Seafoods-sjef Thomas Farstad. 65 Full stopp til 2017? Vi håper det ikke, men det kan skje. Før vi får på plass konkrete miljøindikatorer for lus og rømming er det neppe trolig at de blåblå vil selge nye konsesjoner eller mer MTB. Dermed risikerer oppdretterne å måtte vente helt til Full krig mot lakselusa Lakselusa er i dag miljøutfordring nummer en i norsk fiskeop p- drett. Kampen foregår på bred front og med utallige innfallsvinkler. Vi har gjort en oppsummering. 81 A never ending story Historien blir tolket av dem som skriver om den, konstaterer Petur Bjarnason. Følgelig lyder den helt annerledes på Island. Der er Norge den store, stygge makrellskurken. 84 Kostbart å skjære i laksen Strategisk er det kanskje fornuftig å foredle laksen i Norge. Økonomisk er det en liten katastrofe. De siste ti årene hadde foredlingsbedriftene tjent nesten 2 milliarder kroner mer på å sende laksen rund ut av landet. 116 Hjortsenteret i Bergen Månedens «Fisk og Forskning» har tatt turen til Bergen og Hjortsenteret. Her samles den marine forskningen ved fagmiljøene i byen, og med unge, fremadstormende forskere i spissen. Les også Månedens gullfisk, lederartikkelen, nf s blå og Smånytt fra sjømatnæringen, som du finner fra side 113. Hans Morten Sundnes har som vanlig sin kommentarartikkel, Kåre Høyland sin omtale av nye båter fra norske verft og «På tampen fra Provence» er også på plass. Duellen denne gangen er et rent Hordalandsoppgjør mellom statssekretær Amund Drønen Ringdal i NFD og Jonny Lokøy, nylig gjenvalgt styreleder i Pela gisk Forening. Hvordan det gikk kan du som vanlig lese bakerst i bladet. Sjekk dessuten annonseregisteret på side "Norsk Fiskerinæring" nr

7 MÅNEDENS GULLFISK Månedens gullfisk er fraktet og lagret i levende live for å leveres til en seig forsker. Levendelagring av fisk dreier seg om å holde fisken i live frem til den skal slaktes, foredles og selges. Nofimas Kjell Midling har på mange måter holdt norsk levendelagring i live til tiden var inne. Derfor var det nesten en selvfølge at det var Midling som redegjorde da fiskeriminister Elisabeth Aspaker før påske inviterte til innspillsmøte om levendelagring av torsk. Aspakers utspill og uttalelser har ikke vært alene om å plassere levendelagringen sentralt på kartet i I slutten av april ble det fine avisbilder da levendefiskanlegget til Andre Reinholdtsen på Myre ble slept fra Vesterålen til Nordkapp. I dag er Reinholdtsen den som har flest torsk i svøm, og han har holdt på med lagring av torsk i hele årtusenet. Den som har holdt på vel så lenge, og som vi mener har hatt størst betydning for løftet vi nå ser, er nettopp seniorforsker Kjell Midling. Alt på slutten av 1990-tallet fordypet han seg i teknologi for å slepe og lagre levende rødspette og annen fisk uten svømmeblære. I første halvdel av forrige tiår var han med på å teste slepeposen Bargo. Kvaliteten på levendelagret hyse har vært et tema. Og pumping. Midling var også inne i bildet da levendelagret torsk fra Myre ble hengt på hjell på Ballstad i fjor. Det er fremfor alt kontinuiteten som gjør inntrykk, og som gjorde Midling til selvsagt leder av Nasjonalt senter for fang stbasert akvakultur. I fjor ga han og forskerkollega Bjørnar Isaksen ut håndboken «Levendefangst», i hovedsak med artikler og resultater de to og andre forskerkolleger hadde forsket frem før. Kontinuitet i råstoffleveransene og ferske varer er også stikkord når vi skal trekke frem levendetorskens fortrinn. Mens fiskeflåten måtte søke ly for stormen i mars, kunne nevnte Reinholdtsen levere sprellende fersk torsk til en sulten industri. Vi tror ikke levendelagring er det ene svaret som løser de store utfordringene med svingende råstofftilgang. Men gjennom utrette lig innsats har Kjell Midling, andre forskere og pionerer i næringen vist at levendelagring faktisk bidrar til å løse noe av problemet og er en levedyktig nisje. Den vellagrede gullfisken går meget velfortjent til Kjell Midling. REDAKTØR Cand. oecon. Thorvald Tande jr. ANNONSER Cand. oecon. Thorvald Tande Sr. ANNONSER Kristin A. Tande Utgitt av: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244, 2071 Råholt, Telf: , Faks: Web-adresse: Utkommer med 12 nummer pr. år. Årsabonnement kr ,- ANNONSER Elisabeth Sjøberg Yri ABONNEMENT /SALG Alyson Steinsrud SEKRETÆR Helene Tande Håland LAYOUT Torbjørn Rasmussen JOURNALIST Hans Morten Sundnes Tlf ANNONSER og BÅTOMTALER Kåre Høyland Tlf orsk fiskerinæri Trykk: Merkur Trykk AS Hoffseth International er ikke blant de største videreforedlerne av oppdrettslaks. Her et bilde tatt i (Foto: HMS) "Norsk Fiskerinæring" nr

8 8 "Norsk Fiskerinæring" nr

9 leder Slutt å klag! HAN HAR SELVFØLGELIG RETT. Det klages og sytes alt for mye i norsk sjømatnæring. Media går på ingen måte fri. La det være sagt fra start. Men næringens egne aktører må også ta mye av skylden for at det stort sett er problemer, klager og negative oppslag om sjømatnæringen som preger nyhetsbildet her hjemme både på riksplan og i fiskeripressen. Mye er historisk betinget. En næring som har vært avhengig av offentlige overføringer gjennom flere tiår, og som hvert år satte seg til forhandlingsbordet med staten for å rettferdiggjøre støtte i milliardklassen, får god trening i å snakke om sånt som berettiger mer penger. Det var sjelden gladhistoriene som sto øverst på den listen av saker Fiskarlagets forhandlingsutvalg ønsket å drøfte i møtene med statens folk, og heller ikke det de ønsket å formidle til media i forkant. Vi kan vel si det slik, at fiskernæringens aktører var svært flinke til å holde kjeft når alt gikk bra, og usedvanlig taleføre hver gang verden ikke gikk akkurat som de ønsket. Dette var forøvrig en ferdighet de delte med bøndene, som befant seg i nøyaktig samme situasjon. Det lønte seg alltid mest å klage. Fremdeles forhandler landbruket en gang i året om milliarder i støtte. At bøndene liker å se mørkt på det, er med andre ord forståelig. At sjømatnæringens folk fortsatt misliker å snakke om hvor fantastisk godt de gjør det, og heller vil klage når media kommer på besøk, er derimot ikke så enkelt å forstå. Informasjonssjef Øyvind A. Haram i FHL gjør heller ikke noe forsøk på det i sitt meget betimelige leserbrev til «FiskeribladetFiskaren». Han nøyer seg med å fortelle hvor dritt lei han er av all sytin gen og klagingen. Her skal vi prøve å forklare hvorfor det er slik. DET HISTORISKE BAKTEPPET har vi alt vært inne på. Men i året vi kan feire 10-årsjubileum for Hovedavtalens endelikt, kan det ikke være redselen for å miste støtte som er forklaringen. Vi tror det har å gjøre med at sjømatnæringen har blitt rettighetsbasert. Alle viktige fiskerier har vært lukket de siste 20 årene og i oppdrettsnæringen er det under 100 lakseaktører igjen. Samfunnet har altså gitt en relativt liten gruppe aktører eksklusiv rett til å forvalte evigvarende og svært verdifulle naturressurser, dvs. fisken i havet og produksjonsarealene for oppdrett langs kysten. For innehaverne av disse rettighetene er det ikke smart å snakke høyt om hvor privilegerte de er eller om hvor mange penger de tjener. Å sette fokus på suksesshistoriene vil bare utløse krav om at privilegene må deles med flere, eller hvilket kan være mye av det samme at næringen skattelegges mer. Dermed blir man fort drevet over på defensiven. Når media vil skrive om lakselus, rømming, medisinbruk, fiskejuks, dårlig kvalitet på den fisken som landes og regelverk som brytes, uten at næringen slår tilbake med hvor lønnsomt den driver og hvilke enorme verdier den skaper, blir det mest fokus på det som er negativt. Dertil kommer alle interne spenninger, misunnelsen og Redaktør Thorvald Tande jr. de ulike rammevilkårene mellom geografiske områder, grupper og enkeltaktører som næring sutøverne heller vil snakke om enn sine egne suksesser. NÅ SETTER VI SELVFØLGELIG saken på spissen. Det ligger i medias natur å ha mer fokus på kritikkverdige forhold enn på det som går bra. Og i et land der mange er mer opptatt av naboens misære enn egen fremgang, har journalister aldri vanskelig med å finne «svartemenn». Dersom sjømatnæringen skal klare å vri fokus bort fra miljøutfordringer og fiskejuks, må det en grunnleggende holdningsendring til. Misforstå ikke. Budskapet er ikke å feie lakselus og rømming under teppet, ei heller å se gjennom fingrene med at det jukses over kaikanten. Men som Haram etterlyser vi mye mer entusiasme og stolthet over den fantastiske næringen vi jobber i. «Tenk positiv, vær stolt og smil», skriver Haram. Bedre kan det ikke formuleres. «Det har ofte forundret meg at næringsorganisasjonene er så ensidig opptatt av miljømessig bærekraft. Hvorfor fokuserer de ikke mer på næringens økonomiske og distriktsmessige bærekraft», sukket en toppbyråkrat nylig. Om Kjell Ingebrigtsen og Gunnar Domstein sier at de gjør så godt de kan, er vårt svar at de må bli enda flinkere. For i øyeblikket går det rett og slett så det griner i sjømatnæringen, og det skal bli mye, mye bedre. Så langt i år har eksportverdien økte med 16 prosent, og undersøkelser viser at ringvirkningene bare sprer seg med enda større kraft. Vi har tidligere hevdet at sjømatnæringens største utfordring ligger i hodene på alle som direkte og indirekte lever av den. Tro kan flytte fjell. Slik er det i fiskeri og havbruk også. Tror man bare sterkt nok at det er mulig å mangedoble verdiskapningen, klarer man det også. Men da nytter det ikke å syte. Det er det heller ingen grunn til. En hel verden vil ha den sjømaten vi produserer. De vet den er sunn og de vet at ingen gjør det bedre enn Norge. Det er budskapet vi skal komme med til alle som heller vil snakke om lakselus og storhundra. Og så skal vi få orden på det som ikke fungerer så godt som det skal. "Norsk Fiskerinæring" nr

10 Varme- og Støy-iSolaSjon Til Bil, Båt og Industri. For motor og miljø. VANGBO A/S, 2040 Kløfta Tlf: , fax: Fersk sjømat i over 100 år! Strand Rederi Dyktige fi skere - bærekraftig forvaltning For de fleste kunder er vi nok mest kjent for vår forretning på brygga i Sandefjord, men Brødrene Berggren er også en aktiv grossist. Vi leverer varer til flere fiskeforretninger, dagligvarebutikker, restauranter, hoteller og andre grossister i Vestfold og Telemark. Vi har tre fiskemottak, ett på Hvasser, ett i Stavern og ett i Sandefjord, hvor vi tilsammen tar i mot omlag 700 tonn sjømat i løpet av året. Dette sørger for at vi kan tilby det ferskeste av sjømat til våre kunder. Vi har omtrent 25 fiskere og 40 kvalifiserte medarbeidere i verdikjeden, og alle yter sitt beste for at du som kunde skal bli fornøyd. Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» vi sees på brygga! Strand Rederi er et familieid fi skebåtrederi som i hovedsak driver fi skeri innenfor hvitfi sk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og 2 ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og selges på markeder over hele verden. Sandefjord Telefon "Norsk Fiskerinæring" nr

11 nf's blå Solid økonomi Tirsdag 19. august kl åpner den 25. utgaven av Nor-Fishing med Dronning Sonja som hedersgjest. Slottet har ennå ikke gitt beskjed om dronningen skal stå for den offisielle åpningen. Det skjer som vanlig i messehallene på Nidarø og med Trondheim Spek trum AS som teknisk arrangør og Ola Eriksen som messegeneral. Ryktene forteller om vel 400 utstillere og et samlet messeareal på rundt kvadratmeter. På Nor-Fishing i 2012 var det tett på besøkende. Ola Eriksen håper på minst det samme i år, og har et budsjett for messen på ca. 13,5 millioner kroner. Stiftelsen Nor-Fishing ble etablert av Fiskeri- og Stiftelsen Nor-Fishing er bunnsolid. Egenkapitalen er nesten 33 millioner kroner og EK-andelen 96 prosent. Men nå ser vi ingen grunn til å samle opp mer penger på bok. Messene i årene fremover bør i beste fall ha driftsresultatet i balanse. Da vil Stiftelsen kunne opprettholde realverdien av egenkapitalen ved å plassere pengene på høyrentekonto i bank. Her et fint bilde av messeområdet på Nidarø. (Foto: Snølys) KOSTNADSEFFEKTIV FLOWPAKKING MED MULIGHETER Vegatronic-serie av vertikale pakkemaskiner gir høyeste kvalitet og førsteklasses ytelse. PRODUKTOMRÅDER * Fabrikkplanlegging * Dosering * Ovner og spesialovner * Kjøl og frys * Ileggere * Pakking * Robotløsninger * Produktkontroll * Transportløsninger * Palletering * Vaskemaskiner * Eget verksted * Service og reservedeler * Bruktmaskiner VI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER SOM GIR DIREKTE OG MÅLBARE RESULTATER FOR VÅRE KUNDER. I samarbeid med markedsledende ILAPAK leverer vi flowpakkemaskiner til alle typer industrier enten du vil pakke frossen- eller ferskvare. ILAPAK 3000 LDR er en fleksibel og effektiv maskin som gir hermetisk forsegling selv i høye hastigheter. Kontakt oss gjerne for en kostnadseffektiv prat om din bedrifts investeringer for fremtiden. DYNATEC AS, tlf , "Norsk Fiskerinæring" nr

12 nf's blå kystdeparte mentet i 1992, og avholder som alle vet NorFishing og Aqua Nor. Fiskeridirektør Liv Holmefjord er styreleder. Tabell 1 viser økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen siden Tallene viser at Nor-Fishing som har foregått i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012 jevnt over har hatt større omsetning enn Aqua Nor. De økono miske resultatene har også vært bedre. Om vi sammenligner de siste fem Nor-Fishing med de siste fem Aqua Nor, har førstnevnte hatt en gjennomsnittsomsetning på 13,4 millioner kroner, sist nevnte 12,0 millioner. Nor-Fishing messene har en resultatgrad siden 2004, dvs. driftsresultat før skatt som prosent av omset ningen, på 6,2 prosent. Aqua Nor har faktisk tapt penger, og har en resultatgrad de siste fem messene på minus 0,1 prosent. Så hører det med til historien at Aqua Nor i 2013 var en stor suks ess. Omsetningen nådde nesten 15 millioner, og driftsresultatet var kroner. For første gang var Aqua Nor større enn Nor-Fishing året før. Det skal bli spennende å se om Nor-Fishing 2014 tar tilbake lederposisjonen. I så fall ryker budsjettet ganske kraftig. Vi har ofte kritisert Stiftelsen Nor-Fishing for å være for mye opptatt av å tjene penger. Fiskerimessene er til for næringen, ikke for å samle overskudd på en bankbok tilhørende Stiftelsen. Vi vet ikke om styret har lyttet til denne kritikken, men faktum er uansett at fire av de siste fem messene har gått med under skudd. Det som har «reddet» blå tall på nederste linje er avkast ningen på oppspart kapital. Som vi ser av tabell 1 hadde Stiftel sen Nor-Fishing ved siste årsskiftet en egenkapital på 32,7 millioner kroner. Det aller meste HAVNEVIK FOTO: HARALD M. VALDERHAUG Tabell 1: Økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen Nor-Fishing. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : EK-andel : 92,4% 95,5% 94,4% 94,5% 93,6% 98,2% 87,2% 92,7% 92,0% 96,0% Finansinntekter : Avkastning EK : 1,9% 2,3% 3,0% 4,7% 6,6% 4,2% 3,4% 3,7% 3,5% 3,2% Stolt forvalter 12 "Norsk Fiskerinæring" nr HAVFISK er Norges største fiskeriselskap. Vi har 10 trålere som fisker torsk, hyse, sei og reker. Gjennom de siste årene har vi fornyet flåten vår. Det skal bidra til at vi når målet om å bli Norges beste trålrederi, bygget på våre verdier trygghet, bærekraft, lønnsomhet og stolthet.

13 Ola Eriksen er adm. direktør i Trondheim Spektrum AS, som har en årlig omsetning på rundt 30 millioner kroner. Ca. 15 prosent av inntektene kommer fra Nor-Fishing og Aqua Nor. Her står han til høyre sammen med Kari Steinsbø og Erik Hempel, som også jobber med fiskerimessene. (Foto: Kristin Tande) av dette var kontanter. Helt nederst i tabellen kan vi lese hvilken avkastning Stiftelsen har oppnådd på egenkapitalen de siste 10 årene. Tallene tyder på en forsiktig porteføljeforvaltning, hvilket sikkert er i tråd med vedtekter og forretningsplaner. Det meste av pengene står san nsynligvis på høyrentekonto i bank, noe som de siste årene har gitt en avkastning på 3-4 prosent. Fôr og brønnbåter Apropos avkastning på investert kapital. Noen eiere liker å gi utbytte både til seg selv og øvrige aksjonærer. Andre er mer opptatt av å bygge opp verdier. Skal man investere i selskaper er utbyttepolitikken følgelig en viktig faktor. Dominerende eiere kjente for «raus» utbyttepolitikk er mer populære blant finansielle investorer enn de som liker å «salte» pengene ned i sine selskaper. John Fredriksen er kjent for en «raus» utbyttepolitikk. Når vi i det følgende skal se litt nærmere på utvikling og forretningss trategier i Marine Harvest ASA, kan dette være greit å ha i bakhodet. Marine Harvest er slett ikke av de selskapene som kniper mest igjen med å gi utbytte. Men det vil ofte være slik at selskapers ledelse, og sannsynligvis også mange av dem som sitter i styrene, heller foretrekker å styrke eller utvide selskapenes egen drift, fremfor å pløye overskuddene tilbake til eierne. Det ligger nærmest i sakens natur, og gjelder også styreleder Ole-Eirik Lerøy og konsernsjef Alf-Helge Aarskog. De synes helt sikkert at det er artigere å planlegge vekst og nye investeringer i Marine Harvest, enn å gi mest mulig av overskuddet i utbytte. Marine Harvests muligheter til å øke oppdrettsproduksjonen i Norge har lenge vært begrenset. Det er mange år siden selskapet kjøpte seg tett oppunder den øvre grensen på 25 prosent for hva et selskap kan eie av den totale produksjonskapasiteten i norsk fiskeoppdrett. Og selv om denne grensen nå er hevet, ja i prin sippet fjernet, er muligheten for å kjøpe seg videre opp begren set. Det forutsetter at noen vil selge til fornuftig pris, hvil ket ikke er spesielt aktuelt, verken i dag "Norsk Fiskerinæring" nr

14 nf's blå eller på noe sikt. Marine Harvest var jo heller ikke i nærheten av å by så mye som måtte til for å sikre seg noen av de 15 grønne konsesjonene som nylig ble solgt på auksjon. Lerøy og Aarskog kunne strekke seg til 46 millioner kroner pr. konsesjon. Den billigste gikk for 55 millioner, og snittprisen på de 15 som ble solgt var så vidt over 60 millioner. I denne situasjonen gjør Marine Harvest ASA mye som forventet. Men ser seg om etter vekstområder, og da trenger Lerøy og Aarskog bare å vri ørlite grann på hodet. I fjor kom meldingen om at Marine Harvest vil bygge egen fôrfabrikk, og den er nå snart ferdig. Om vi ikke tar feil lyder prislappen på ca. 800 millioner kroner. Fremtiden vil vise om dette er smart fortiden er Hovedaksjonær John Fredriksen stikker bare hodet frem ved de helt store anledningene, som f.eks. da Marine Harvest ble notert på Børsen i New York. Ingen må være i tvil om at han også var med da selskapet besluttet å bygge egen fôrfabrikk. Om det blir egne brønnbåter også, er det John som bestemmer helt til slutt. full av eksempler på selskaper som begynte å konkurrere med sine leverandører uten å lykkes. Nylig signaliserte Aarskog at det også kan bli aktuelt å investere i egne brønnbåter. I så fall vil millionene rulle like fort ut som til fôrfabrikken. De største og mest moderne brønnbåtene i dag koster jo flere hundre millioner kroner pr. stykk. At Aarskog vender blikket mot brønnbåtnæringen, er forøvrig ikke det minste merkelig. Vi har sett på regnskapene til de fire største aktørene de senere årene Rofisk AS, Sølvtrans ASA, Norsk Fisketransport AS og Bømlo Brønnbåtservice AS, og det er festlig lektyre. I 2010 var resultatgraden 14,7 prosent, i ,7 prosent og i 2012 hele 26,1 prosent. Totalomsetningen nærmet seg 900 millioner kroner. Vi har ikke regnskapene for alle brønnbåtselskapene i 2013, men tip- Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog er ikke skyggeredd. I april sto han på talerstolen under årsmøtet i FHL og fortalte forsam lingen at tiden ikke er inne for produksjonsvekst i oppdrettsnær ingen. Først må bransjen løse sine miljøutfordringer. (Foto: Thv jr.) 14 "Norsk Fiskerinæring" nr per at resultatgraden var enda litt høyere enn året før. Når Aarskog har studerte disse tallene, hvilket han har sagt at han skal gjøre og sannsynligvis aller ede har gjort, bør det ikke forundre noen om det kommer en press emelding fra Marine Harvest om at selskapet skal bygge brønnbåt er. Heller det enn å sende overskuddet til eierne! For ordens skyld; vi er overbeviste om at aksjonærene i Marine Harvest følger svært nøye med på det som skjer i selskapet, og velger sine investeringsprosjekter med omhu. Det er selvsagt ikke slik at Lerøy og Aarskog kan gjøre som de vil. Men samtidig lytter nok eierne svært nøye til det de to selskapstoppene sier og argumenterer for. Det er garantert ikke å gi mest mulig i utbytte. Lerøy og Aarskog er opptatt av å fremsnakke alle gode og kommersielt fornuftige muligheter selskapet har for å bruke overskuddene selv. Uansett skal Lerøy og Aarskog ha ros for at de ikke er skygger edde. De kjører sitt eget løp, og er ikke engstelige for å komme i klammeri verken med kolleger eller

15 FISKE NYHET MOSCA MED NY STROPPEMASKIN TIL FISKEINDUSTRIEN SONIXS ULTRALYD SVEISER SIDESTILT STROPPEHODE IDENTISKE MASKINMÅL Ekstrem kapasitet med 66 stropper pr. min (33 bokser) SoniXs ultralyd sveiser er standard Sidestilt stroppehode Leveres med eller uten bane tilpasset ditt behov Lagerføres i Norge for umiddelbar levering Leveres med eller uten produktpresse Integreres enkelt inn i eksisterende linjer Våre kunder er våre beste referanser: Olav E. Fiskerstrand med 7 stk. Mosca maskiner Grieg Seafood AS med 3 stk. Mosca maskiner Norway Pelagic Måløy med 1 stk. Mosca maskin Norway Pelagic Liavaag med 2 stk. Mosca maskiner Myre Fiskemottak med 2 stk. Mosca maskiner Pure Norwegian med 1 stk. Mosca maskin Egil Kristoffersen& Sønner med 1 stk. Mosca maskin Sunnmøre Seafood AS med 1 stk. Mosca maskin TA KONTAKT MED OSS I DAG! Ring Mail: "Norsk Fiskerinæring" nr

16 nf's blå Henrik Stenwig er utdannet veterinær og jobbet i Landbruksdepar tementet da han ble headhuntet til FHL som direktør for fiskefôr og fagsjef i matpolitikk. I dag er tittelen direktør for helse og kvalitet. (Foto: Thv jr) leverandører. Fôrprodusenter og brønnbåtselskaper liker selvfølgelig dårlig at verdens største oppdrettsselskap begynner å gå dem i næringen. Og resten av oppdretts-norge er svært lite fornøyd med den måten Marine Har vest opptrer på, noe vi også var inne på i forrige nummer av «Norsk Fiskerinæring». Marine Harvest ønsker ingen produksjons vekst, og hevder at næringen ikke har kontroll på sine miljømessige utfordringer. Selskapet kommer også med signaler som ikke kan tolkes på annen måte enn at norsk oppdrettslaks inne holder for mye miljøgifter. Kort sagt; det svinger rundt Marine Harvest for tiden. Lus til besvær Lakselus er noe dritt, og sannsynligvis det største problemet oppdrettsnæringen sliter med for øyebikket. Ikke bare fordi den tar livet av vill-laks, men minst like mye fordi den gir produks jonstap i merdene og koster svimlende summer å bekjempe. Ifølge miljøvernorganisasjonene er lusesituasjonen kritisk, og truer med å gi rekordhøy dødelighet på utvandrende vill-laks. FHL s direktør for helse og kvalitet, Henrik Stenwig, mener lusas bestandsregulerende effekt på vill-laksen er dramatisk overvur dert. Under årsmøtet i FHL i Trondheim i april, sa han det slik: «Å fjerne all lakselus vil si at «hele» 6 prosent av laksesmolten som forlater elven kommer tilbake for å gyte ikke 5 prosent som i dag. Kan vi øke utvandringen av vill-laks fra elvene med 10 prosent, f.eks. med å øke utsettet av smolt, eliminerer vi altså hele den miljømessige effekten av lakselus både den naturlige og den som kommer fra oppdrettsnæringen.» For alt nf s blå vet kan Henrik Stenwig ha rett. Snuoperasjon i Bergen Det er mange måter å ordlegge seg på. På lederplass 5. mai er Peterson Packaging AS er en markedsledende leverandør av iberbasert emballasje til fisk og sjømat i Norge. Norskprodusert miljøvennlig emballasje til pelagisk fisk, klippfisk, saltfisk, frossen laks/ørret, filet og annen sjømat. Peterson Packaging AS Ranheim - Sarpsborg --Sykkylven - Pack Tech - Display. Tlf.: Mail: 16 "Norsk Fiskerinæring" nr

17 «FiskeribladetFiskaren» bekymret over at Norge i økende grad er blitt en råvareleverandør av fisk. Mens andre land bygger opp sin foredlingsindustri, legges norske fiskeindustribedrifter ned. Avisen skriver: «I et overflod av torskeråstoff har Norge satset på å bryte mest mulig på land og skipe fisken ut i stadig mindre bearbeidet til stand.» Avisen kunne vel like gjerne ha formulert seg slik: «I en situasjon med nesten 1 million tonn i torskekvote, har Norge valgt å fiske hele kvoten. Industrien forsøker å skipe fisken ut med den bearbeidingsgraden som gir best lønnsomhet.» Men da blir jo ikke meningsinnholdet like spennende. I samme leder er redaktøren også opptatt av omleggingen fra filet til rundfrys ombord i den norske fabrikkskipflåten. For alle som har fulgt med på fiskeridebatten noen år, og som husker hvilke holdninger ikke minst «Fiskeribladet» og «Fiskaren» i sin tid hadde til fabrikkskipene, er det morsomt å lese følgende avsnitt: «Norske fabrikkskip har hatt et ufortjent dårlig omdømme. Til tross for ypperlig kvalitet og stort sett norsk mannskap har Gode lokaliteter er bokstavelig talt gull verdt. Om oppdretterne også skal betale gull for dem, er en annen sak. Innføres det arealavgift, må satsene skille mellom dem som har betalt stat og kommune dyrt for konsesjonene, og de som har fått dem gratis. de vært uglesett i store deler av norsk fiskerinæring». For all del; det er lov å skifte mening. Men nf s blå er redd denne støtten kommer litt i seneste laget. Problematisk arealavgift Det har i mange år pågått en heftig debatt om oppdrettsnæringens bruk av areal langs kysten. Mange kommuner mener de får alt for lite igjen for å legge forholdene til rette for oppdrett. Et 50-talls kommuner har faktisk bestemt seg for at de ikke ønsker oppdrett, nettopp fordi de økonomiske «ringvirkningene» er så små. Ulike ordninger har vært diskutert. Den mest aktuelle er innføring av arealavgift. I Skottland betaler oppdretterne i dag 17 øre pr. kilo produsert Månedens morsomme «FiskeribladetFiskaren» liker dårlig at vi «bryter mest mulig torsk på land». Om fiskerne gjør det uten å ta vare på kvalite ten, er nf s blå enig. Men at Norge velger å utnytte den torskek voten ICES anbefaler, ser vi selvsagt ikke noe galt ved. Det håper vi heller ikke redaktøren i «FiskeribladetFiskaren» gjør. "Norsk Fiskerinæring" nr

18 nf's blå laks til hjemkommunen, en ordning som visstnok fungerer alledeles utmerket. FHL har ingen sterke me ninger om hvordan arealavgiften skal utformes. Men organisasjonen mener i utgangspunktet at arealavgift til kommunene ikke må komme på toppen av alle de andre skatter og avgifter oppdrettsnæringen er underlagt. FHL mener dessuten at hele den summen oppdretterne i dag må betale for kjøp av nye konsesjoner eller økt MTB, bør tilfalle vertskommunene. I så fall trenger man ikke en arealav gift på toppen. Om nf s blå hadde kjøpt en oppdrettskonsesjon av staten for 60 millioner kroner, hvorav 40 prosent gikk til vertskommunen, hadde vi protestert heftig på å måtte betale arealavgift på toppen. Og vi hadde i alle fall ikke godtatt å måtte betale like mye som for gratis tildelte konsesjoner. I dag er det et virvar av ulike betingelser for de som har oppdrettskonsesjon. Noen er tildelt gratis, de fleste er kjøpt billig eller dyrt av konkursbo eller av oppdrettere som frivillig har trukket seg ut av næringen. Noen er kjøpt nesten gratis av staten og med svært lite av salgssummen til vertskommunene, andre er kjøpt til markedspris på auksjon og med flere titalls millioner til kommunene. I våre øyne vil det være feil om alle skal betale det samme i arealavgift eller årlig godtgjørelse til kommunen de tilhører. Kjell Inge Røkke har det ikke med å gi seg. I august 2008 overtok han selv ledelsen av Aker BioMarine noen måneder for å sette seg enda bedre inn i hva som måtte til for å komme på rett spor. Det tok 7 år før det omsider lyste blått på nederste linje i regnska pet. La oss håpe det vil fortsette å lyse med riktig farge i årene som kommer. Hipp hurra for Aker BioMarine Man kan si og mene mye om Kjell Inge Røkke. Men ingen kan ta fra den utflyttede moldenseren at han er en voldsomt dyktig forret ningsmann, og at han har den handlekraften som trengs for å sette store prosjekter ut i livet. Røkke bygde seg opp som pollock-fisker utenfor Alaska. Da han kom hjem til Norge satset han først på sportsbutikker, så kastet han seg over Skaaarfish, Melbu Fiskeindustri og Frionor for å bygge opp Norges største fiskeri selskap. Så satset han på fiske etter tannfisk i Sørishavet, og deretter på krill. Samtidig med alt dette overtok han Kverner, gikk nesten konkurs, og gjorde deretter Aker til et av de største industriselskapene i Norge. Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet. Da Røkke fra midten av 1990-tallet begynte å investere i hvitfisk og trålere i Nord-Norge, hevdet mange at han utelukkende var ute etter å skumme fløten; at han egentlig blåste i landanleggene og bare var ute etter trålerne. I dag, nesten 20 år etter, er Kjell Inge Røkke fortsatt hovedaksjonær i flere store filetanlegg i Nord-Norge, og den som kjøper mest hvitfisk av alle. Å påstå at han ikke har stayerevne, faller således på sin egen urimelighet. At Norway Seafoods ikke har tjent penger på foredlingsvirksomhe ten er bare en tragedie, ikke bare for Røkke, men for alle som er opptatt av sjømatnæringens ve og vel. Og de vedvarende tapene gir selvfølgelig ekstra grunn til å berømme Røkke for hans stand haftighet. Da Kjell Inge Røkke for snart 10 år siden bestemte seg for å satse på fiske og produksjon av krill i Sørishavet, var det mange som lurte på om han var vel bevart. Og et par år senere, da overivrige investorer priset Aker BioMarine til 5-6 milliarder kroner, var det ikke bare nf s blå som lurte på hva i all verden som skjedde. For de overivrige investorene gikk det riktig ille. De fleste av dem tapte store summer. Men Kjell Inge Røkke ga seg ikke. På tross av store tap fortsatte Aker BioMarine sitt møysommelige arbeid med å utvikle fangstmetoder og produkter etter hvert under navnet Aker BioMarine Antarctic AS. Tabell 2 viser endel økonomiske nøkkeltall for krillvirksomheten siden startåret De første inntektene kom i 2007, og har steget hvert år siden til nesten 700 millioner i De økono miske resultatene har vært begredelige. Fra 2005 til 2012 hadde Aker BioMarine et driftsunderskudd på 474 millioner kroner og et underskudd før skatt på 814 millioner. Noen og enhver kunne fått skjelven. Men ikke Røkke. Og i fjor lyste det for første gang blått nederst i regnskapet. Aker BioMarine leverte et driftso verskudd på 66,6 millioner og et overskudd før skatt på 69,6 millioner. Vi vet ikke om skuta har snudd, ei heller hvor mange år som må til for å vinne tilbake det tapte. Men vi krysser fingrene for Aker BioMarine Antarctic, og håper inderlig at selskapet vil fortsette å utvikle seg i riktig retning. Den som lever får se. Tabell 2: Økonomiske nøkkeltall for Aker BioMarine Antarctic AS. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : "Norsk Fiskerinæring" nr

19 Fisk- og havbrukskalender MAI mai ISFNF 2014, Cairns i Australia. Se: isfnf2014.org mai Aquaculture UK 2014, Macdonald Highland Resort i Skottland. Se: aquaultureuk.com JUNI juni Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014, Thon Hotel I Kristiansund Se: rafisklaget.no juni Lofotseminar 2014, Mortsund i Vestvågøy. Se: europharma.no juni Klimakonferanse for fiskeri- og havbruk, Britannia Hotel i Trondheim. Se: klimamarin.no juni Future Fish Eurasia, Izmir i Tyrkia. Se: future-fish.com juni World Aquaculture 2014, Adelaide i Australia. Se: was.org 10. juni Styremøte i Fiskebåt i Oslo. Se: fiskebat.no juni Aquavision i Stavanger. Se: intrafish.no juni ICES Symposium, Rica Ishavshotel i Tromsø. Se: ices.dk 17. juni Rømmingssikringskurs i Clarion Hotel i Bergen. Se: fhl.no 17. juni VKMs konferanse Trygg mat, Universitet i Oslo, Blindern. Se: vkm.no juni Future Oceans Imber OSC 2014, Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Se: imber.info AUGUST aug ICBF Edinburgh Conference Centre, Edinburgh i Skottland. Se: aquacomgroup.com aug Nor-Fishing 2014 i Trondheim. Se: nor-fishing.no aug Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Se: matfestivalen.no SEPTEMBER sept Styremøte i Fiskebåt i Ålesund. Se: fiskebat.no sept Matfestivalen i Bergen. Se: sjomat.no sept Landsstyremøte Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept International Maritime Trade Fair, Hamburg i Tyskland. Se: sintef.no sept Årsmøte i Fiskarlaget Nord, Quality Hotel Saga i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept Icelandic Fisheries Exhibition & Awards 2014, Kópavogur på Island. Se: icefish.is OKTOBER okt Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag, Rica Hotel i Bodø. Se: fiskarlaget.no okt Johan Hjort Symposium, Hotel Scandic i Bergen Se: imr.no okt Aquaculture Europe i Donostia, San Sebastian i Spania. Se: easonline.org 16. okt Årsmøte Møre og Romsdal Fiskarlag, Quality Hotel Alexandra i Molde. Se: fiskarlaget.no okt Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra kulturhus. Se: nofima.no okt Aqua Sur 2014, Puerto Montt i Chile Se: aqua-sur.cl okt Årsmøte i Fiskarlaget Sør. Se: fiskarlaget.no okt Landsstyremøte i Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no NOVEMBER nov Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Se: kontali.no nov LACQUA 14 Exhibition i Guadalajara, Mexico. Se: marevent.com Ønsker du å tipse oss om et arrangement? Send mail til "Norsk Fiskerinæring" nr

20

Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14

Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14 Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14 Halfdan Mellbye Advokat BERGEN 17.03.2014 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Grønne konsesjoner Status Avvisningssakene Hva kan

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Verdien av forutsigbar vekst Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Konklusjoner (Frank Asche 24/4) Stilte spørsmålet: Etterspørselsveksten

Detaljer

15 år som leverandør av matopplevelser

15 år som leverandør av matopplevelser 15 år som leverandør av matopplevelser fagkunnskap 15 år som leverandør av matopplevelser Meny Indre Havn AS er et supermarked som ligger i Sandefjord. Da vi startet opp for drøyt 15 år siden, hadde vi

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Resultater fra en intervjuundersøkelse i fiskeindustrien To prosjekter Vertikal organisering Frysehoteller Påskjøt innenfor samarbeid og koordinering

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Uke 38, 2011 Ukerapport laks Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre?

Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Side 1 av 15 Nærings- og fiskeridepartementet Norges Råfisklag. 25 mai 2016, kl. 11 Tromsø Fiskeriminister Per Sandberg Hvordan skal vi øke de totale verdiene av fiskeressursene våre? Kjære alle sammen!

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 41, 2011. Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene

Ukerapport laks. Uke 41, 2011. Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene Uke 41, 2011 Ukerapport laks Fortsatt tøft marked, høy usikkerhet rundt prisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Utfordringer og muligheter for norsk fiskerinæring Geir Ove Ystmark Direktør Næringsutvikling FHL Bodø 01.12.2009 Mange gode drivkrefter Verdens matvarebehov Etterspørselstrender Helse og ernæring Energieffektiv

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører

Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Uke 33, 2011 Ukerapport laks Alle priser faller. Spotprisen er under produksjonskost for flere aktører Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv

Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen. - Fra et Troms perspektiv Fylkeskommunens rolle overfor oppdrettsnæringen - Fra et Troms perspektiv Knut Werner Hansen fylkesordfører Medlemsmøte NFKK 25.11.13 Disposisjon Historikk Fakta om akvakulturnæringen i Troms Næringas

Detaljer

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF

Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Vedlegg 8: Tilbakemeldinger fra oppdrettere HSF Selskap/organisasjon Stikkord tilbakemelding Lusalaus Synes det er viktig med evaluering. Synes det har vært konstruktivt med samarbeid mellom MT og næring

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Markedet sett fra Slottsgaten 3

Markedet sett fra Slottsgaten 3 Omsetningssituasjonen i pelagisk sektor hva betyr Tveteråsutvalget i denne Markedet sett fra Slottsgaten 3 sammenheng? i Bergen Årets torskemiddag Fosnavåg Shippingklubb Fosnavåg, 2 Mars, 2015 Otto Gregussen,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen?

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Janita Arhaug Rådgiver Møre og Romsdal Fiskarlag Norges Fiskarlags styringsgrupperepresentant i Sett Sjøbein Hva/hvem er

Detaljer

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi?

Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? Oppfôring er VINN-VINN, men vil vi? v/ Rådgiver Hallvard Lerøy jr. Det handler om å forvalte ressursene på en måte som gir økt verdiskapning. ette krever markedstenkning kulturendring og positiv holdning

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS Nofima FHF Workshop Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert Akvakultur

Detaljer

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda

Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked. Agenda Midtnorsk havbruk en stor produsent av mat i dag og i morgen Jon Arne Grøttum Fagsjef statistikk og marked Agenda Erfaringer produksjonen Forventninger til produksjonen 9 Fokus på Midtnorge Verdensnyhet!

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri og akvakultur, med vekt på «lusemidler» Hardangerfjordkonferansen 21. november 2014 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Sameksistens mellom fiskeri og akvakultur, med vekt på «lusemidler» Hardangerfjordkonferansen 21. november 2014 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Sameksistens mellom fiskeri og akvakultur, med vekt på «lusemidler» Hardangerfjordkonferansen 21. november 2014 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Norsk sjømatnæring (2013): Om lag 11 000 fiskere 2,3

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet

Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet Fangstbasert akvakultur Havforskningsinstituttet Planer innen levendefangst 2015 Odd-Børre Humborstad Bjørnar Isaksen, Svein Løkkeborg, Jonatan Nilsson, Olafur Ingolfsson (HI) Bjørn Steinar Sæter, Chris

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø Havressursloven slår fast at fisken i havet er fellesskapets eiendom. Det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 26 2012. Laksefest på børsen! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Ukerapport laks. Uke 26 2012. Laksefest på børsen! Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no Uke 26 212 Ukerapport laks Laksefest på børsen! Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 7 6 2 anders.gjendemsjo@norne.no Aksjer Obligasjoner

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge

Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Situasjonsbilde for den atlantiske laksen i Norge Bestandsstatus og trusselbilde Janne Sollie DN-direktør Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Markedsbaserte reguleringer

Markedsbaserte reguleringer Markedsbaserte reguleringer Gull av gråstein eller Keiserens nye klær? John R. Isaksen Fiskeriforskning Innledning Denne meldingen legger et verdikjedeperspektiv til grunn for fiskeripolitikken St.meld.

Detaljer

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE

METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE METODERAPPORT FANGST OG FORTIELSE NRK Brennpunkt Sendt : 17. februar 2004 1 1. Journalister: Kurt Salo Svein Bæren Rune Ytreberg 2. Tittel: Fangst og Fortielse 3. Publisert: Brennpunkt 17. februar 2004

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

PROTOKOLL FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 05. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 05. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 05. FEBRUAR 2013 Fra AU deltok: Per Jan Kvalsvik, Leif Midtflø. Forfall: Leif-Egil Grytten (sakene ble drøftet på telefon i forkant

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 24, 2011. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Ukerapport laks. Uke 24, 2011. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no Uke 24, 2011 Ukerapport laks Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no Aksjer Obligasjoner Netthandel Corporate

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer