Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84"

Transkript

1 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

2 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få de siste nyheter og oppdateringer. Innovative utstillere og beslutningstakere fra mer enn 50 land. Interessante foredrag og konferanser. nor-fishing.no Tel

3 FLETTVERK TRAFIKK BOM OSN MOBIL GJERDE ITV SLAG GRIND ID-SYSTEM SIKRING ByråCommers-2014 AV OPPDRETT Vi leverer alt av fysisk og elektronisk sikring Permanent og midlertidig. Flettverksgjerde Byggegjerde Slaggrind/ skyvegrind Trafikkbom ITVsystem IDsystem TM Foraas Områdesikring AS Leirfossveien Trondheim Tlf

4 Velkommen til KARMSUND 4 "Norsk Fiskerinæring" nr

5 "Norsk Fiskerinæring" nr

6 innhold 28 Historieprofessor i sjømat Han har skrevet om Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag. Nå har han satt siste punktum i det fjerde bindet om Norges fiskeriog kysthistorie det som dekker perioden fra 1970 til i dag. Vi har fått Pål Christensen til å rangere de 10 viktigste enkelthendelsene i næringen de siste 45 årene. 47 Marine Harvest fortsatt størst Som vanlig i mai har vi listen over de 100 største sjømatselskapene i Norge rangert etter omsetning. I 2013 rykket Marine Harvest fra utfordrerne, og troner suverent på toppen. 56 Trondheim på femte Sist kåret vi Oslo til landets fjerde viktigste fiskeriby. Nå er turen kommet til den femte teknologi- og fiskerimessebyen Trondheim. Om vi også tar med Norges Fiskarlag og Norway Royal Salmon er mye sagt. 18 Hipp hurra for Aker BioMarine Det tok mye lenger tid enn Røkke trodde. Men i fjor tjente omsid er Aker BioMarine penger. La oss håpe at krilleventyret i Antark tisk endelig har «tatt av». 21 Om ord og handling «Jeg håper Elisabeth Aspaker har kjøpt nye kart, installert gyro og er i skipsråd med sine nestkommanderende; at kursen settes mot nye lovende fiskefelt», skriver Øystein Sandøy, som ikke er fornøyd med tempoet til de blåblå. 53 Rettferdig inntektsfordeling Alle parter har et ansvar for å etterleve den nye fiskesalslagslova. Det betyr at minsteprisene må gi en rettferdig fordeling av inntektene, fastslår Norway Seafoods-sjef Thomas Farstad. 65 Full stopp til 2017? Vi håper det ikke, men det kan skje. Før vi får på plass konkrete miljøindikatorer for lus og rømming er det neppe trolig at de blåblå vil selge nye konsesjoner eller mer MTB. Dermed risikerer oppdretterne å måtte vente helt til Full krig mot lakselusa Lakselusa er i dag miljøutfordring nummer en i norsk fiskeop p- drett. Kampen foregår på bred front og med utallige innfallsvinkler. Vi har gjort en oppsummering. 81 A never ending story Historien blir tolket av dem som skriver om den, konstaterer Petur Bjarnason. Følgelig lyder den helt annerledes på Island. Der er Norge den store, stygge makrellskurken. 84 Kostbart å skjære i laksen Strategisk er det kanskje fornuftig å foredle laksen i Norge. Økonomisk er det en liten katastrofe. De siste ti årene hadde foredlingsbedriftene tjent nesten 2 milliarder kroner mer på å sende laksen rund ut av landet. 116 Hjortsenteret i Bergen Månedens «Fisk og Forskning» har tatt turen til Bergen og Hjortsenteret. Her samles den marine forskningen ved fagmiljøene i byen, og med unge, fremadstormende forskere i spissen. Les også Månedens gullfisk, lederartikkelen, nf s blå og Smånytt fra sjømatnæringen, som du finner fra side 113. Hans Morten Sundnes har som vanlig sin kommentarartikkel, Kåre Høyland sin omtale av nye båter fra norske verft og «På tampen fra Provence» er også på plass. Duellen denne gangen er et rent Hordalandsoppgjør mellom statssekretær Amund Drønen Ringdal i NFD og Jonny Lokøy, nylig gjenvalgt styreleder i Pela gisk Forening. Hvordan det gikk kan du som vanlig lese bakerst i bladet. Sjekk dessuten annonseregisteret på side "Norsk Fiskerinæring" nr

7 MÅNEDENS GULLFISK Månedens gullfisk er fraktet og lagret i levende live for å leveres til en seig forsker. Levendelagring av fisk dreier seg om å holde fisken i live frem til den skal slaktes, foredles og selges. Nofimas Kjell Midling har på mange måter holdt norsk levendelagring i live til tiden var inne. Derfor var det nesten en selvfølge at det var Midling som redegjorde da fiskeriminister Elisabeth Aspaker før påske inviterte til innspillsmøte om levendelagring av torsk. Aspakers utspill og uttalelser har ikke vært alene om å plassere levendelagringen sentralt på kartet i I slutten av april ble det fine avisbilder da levendefiskanlegget til Andre Reinholdtsen på Myre ble slept fra Vesterålen til Nordkapp. I dag er Reinholdtsen den som har flest torsk i svøm, og han har holdt på med lagring av torsk i hele årtusenet. Den som har holdt på vel så lenge, og som vi mener har hatt størst betydning for løftet vi nå ser, er nettopp seniorforsker Kjell Midling. Alt på slutten av 1990-tallet fordypet han seg i teknologi for å slepe og lagre levende rødspette og annen fisk uten svømmeblære. I første halvdel av forrige tiår var han med på å teste slepeposen Bargo. Kvaliteten på levendelagret hyse har vært et tema. Og pumping. Midling var også inne i bildet da levendelagret torsk fra Myre ble hengt på hjell på Ballstad i fjor. Det er fremfor alt kontinuiteten som gjør inntrykk, og som gjorde Midling til selvsagt leder av Nasjonalt senter for fang stbasert akvakultur. I fjor ga han og forskerkollega Bjørnar Isaksen ut håndboken «Levendefangst», i hovedsak med artikler og resultater de to og andre forskerkolleger hadde forsket frem før. Kontinuitet i råstoffleveransene og ferske varer er også stikkord når vi skal trekke frem levendetorskens fortrinn. Mens fiskeflåten måtte søke ly for stormen i mars, kunne nevnte Reinholdtsen levere sprellende fersk torsk til en sulten industri. Vi tror ikke levendelagring er det ene svaret som løser de store utfordringene med svingende råstofftilgang. Men gjennom utrette lig innsats har Kjell Midling, andre forskere og pionerer i næringen vist at levendelagring faktisk bidrar til å løse noe av problemet og er en levedyktig nisje. Den vellagrede gullfisken går meget velfortjent til Kjell Midling. REDAKTØR Cand. oecon. Thorvald Tande jr. ANNONSER Cand. oecon. Thorvald Tande Sr. ANNONSER Kristin A. Tande Utgitt av: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244, 2071 Råholt, Telf: , Faks: Web-adresse: Utkommer med 12 nummer pr. år. Årsabonnement kr ,- ANNONSER Elisabeth Sjøberg Yri ABONNEMENT /SALG Alyson Steinsrud SEKRETÆR Helene Tande Håland LAYOUT Torbjørn Rasmussen JOURNALIST Hans Morten Sundnes Tlf ANNONSER og BÅTOMTALER Kåre Høyland Tlf orsk fiskerinæri Trykk: Merkur Trykk AS Hoffseth International er ikke blant de største videreforedlerne av oppdrettslaks. Her et bilde tatt i (Foto: HMS) "Norsk Fiskerinæring" nr

8 8 "Norsk Fiskerinæring" nr

9 leder Slutt å klag! HAN HAR SELVFØLGELIG RETT. Det klages og sytes alt for mye i norsk sjømatnæring. Media går på ingen måte fri. La det være sagt fra start. Men næringens egne aktører må også ta mye av skylden for at det stort sett er problemer, klager og negative oppslag om sjømatnæringen som preger nyhetsbildet her hjemme både på riksplan og i fiskeripressen. Mye er historisk betinget. En næring som har vært avhengig av offentlige overføringer gjennom flere tiår, og som hvert år satte seg til forhandlingsbordet med staten for å rettferdiggjøre støtte i milliardklassen, får god trening i å snakke om sånt som berettiger mer penger. Det var sjelden gladhistoriene som sto øverst på den listen av saker Fiskarlagets forhandlingsutvalg ønsket å drøfte i møtene med statens folk, og heller ikke det de ønsket å formidle til media i forkant. Vi kan vel si det slik, at fiskernæringens aktører var svært flinke til å holde kjeft når alt gikk bra, og usedvanlig taleføre hver gang verden ikke gikk akkurat som de ønsket. Dette var forøvrig en ferdighet de delte med bøndene, som befant seg i nøyaktig samme situasjon. Det lønte seg alltid mest å klage. Fremdeles forhandler landbruket en gang i året om milliarder i støtte. At bøndene liker å se mørkt på det, er med andre ord forståelig. At sjømatnæringens folk fortsatt misliker å snakke om hvor fantastisk godt de gjør det, og heller vil klage når media kommer på besøk, er derimot ikke så enkelt å forstå. Informasjonssjef Øyvind A. Haram i FHL gjør heller ikke noe forsøk på det i sitt meget betimelige leserbrev til «FiskeribladetFiskaren». Han nøyer seg med å fortelle hvor dritt lei han er av all sytin gen og klagingen. Her skal vi prøve å forklare hvorfor det er slik. DET HISTORISKE BAKTEPPET har vi alt vært inne på. Men i året vi kan feire 10-årsjubileum for Hovedavtalens endelikt, kan det ikke være redselen for å miste støtte som er forklaringen. Vi tror det har å gjøre med at sjømatnæringen har blitt rettighetsbasert. Alle viktige fiskerier har vært lukket de siste 20 årene og i oppdrettsnæringen er det under 100 lakseaktører igjen. Samfunnet har altså gitt en relativt liten gruppe aktører eksklusiv rett til å forvalte evigvarende og svært verdifulle naturressurser, dvs. fisken i havet og produksjonsarealene for oppdrett langs kysten. For innehaverne av disse rettighetene er det ikke smart å snakke høyt om hvor privilegerte de er eller om hvor mange penger de tjener. Å sette fokus på suksesshistoriene vil bare utløse krav om at privilegene må deles med flere, eller hvilket kan være mye av det samme at næringen skattelegges mer. Dermed blir man fort drevet over på defensiven. Når media vil skrive om lakselus, rømming, medisinbruk, fiskejuks, dårlig kvalitet på den fisken som landes og regelverk som brytes, uten at næringen slår tilbake med hvor lønnsomt den driver og hvilke enorme verdier den skaper, blir det mest fokus på det som er negativt. Dertil kommer alle interne spenninger, misunnelsen og Redaktør Thorvald Tande jr. de ulike rammevilkårene mellom geografiske områder, grupper og enkeltaktører som næring sutøverne heller vil snakke om enn sine egne suksesser. NÅ SETTER VI SELVFØLGELIG saken på spissen. Det ligger i medias natur å ha mer fokus på kritikkverdige forhold enn på det som går bra. Og i et land der mange er mer opptatt av naboens misære enn egen fremgang, har journalister aldri vanskelig med å finne «svartemenn». Dersom sjømatnæringen skal klare å vri fokus bort fra miljøutfordringer og fiskejuks, må det en grunnleggende holdningsendring til. Misforstå ikke. Budskapet er ikke å feie lakselus og rømming under teppet, ei heller å se gjennom fingrene med at det jukses over kaikanten. Men som Haram etterlyser vi mye mer entusiasme og stolthet over den fantastiske næringen vi jobber i. «Tenk positiv, vær stolt og smil», skriver Haram. Bedre kan det ikke formuleres. «Det har ofte forundret meg at næringsorganisasjonene er så ensidig opptatt av miljømessig bærekraft. Hvorfor fokuserer de ikke mer på næringens økonomiske og distriktsmessige bærekraft», sukket en toppbyråkrat nylig. Om Kjell Ingebrigtsen og Gunnar Domstein sier at de gjør så godt de kan, er vårt svar at de må bli enda flinkere. For i øyeblikket går det rett og slett så det griner i sjømatnæringen, og det skal bli mye, mye bedre. Så langt i år har eksportverdien økte med 16 prosent, og undersøkelser viser at ringvirkningene bare sprer seg med enda større kraft. Vi har tidligere hevdet at sjømatnæringens største utfordring ligger i hodene på alle som direkte og indirekte lever av den. Tro kan flytte fjell. Slik er det i fiskeri og havbruk også. Tror man bare sterkt nok at det er mulig å mangedoble verdiskapningen, klarer man det også. Men da nytter det ikke å syte. Det er det heller ingen grunn til. En hel verden vil ha den sjømaten vi produserer. De vet den er sunn og de vet at ingen gjør det bedre enn Norge. Det er budskapet vi skal komme med til alle som heller vil snakke om lakselus og storhundra. Og så skal vi få orden på det som ikke fungerer så godt som det skal. "Norsk Fiskerinæring" nr

10 Varme- og Støy-iSolaSjon Til Bil, Båt og Industri. For motor og miljø. VANGBO A/S, 2040 Kløfta Tlf: , fax: Fersk sjømat i over 100 år! Strand Rederi Dyktige fi skere - bærekraftig forvaltning For de fleste kunder er vi nok mest kjent for vår forretning på brygga i Sandefjord, men Brødrene Berggren er også en aktiv grossist. Vi leverer varer til flere fiskeforretninger, dagligvarebutikker, restauranter, hoteller og andre grossister i Vestfold og Telemark. Vi har tre fiskemottak, ett på Hvasser, ett i Stavern og ett i Sandefjord, hvor vi tilsammen tar i mot omlag 700 tonn sjømat i løpet av året. Dette sørger for at vi kan tilby det ferskeste av sjømat til våre kunder. Vi har omtrent 25 fiskere og 40 kvalifiserte medarbeidere i verdikjeden, og alle yter sitt beste for at du som kunde skal bli fornøyd. Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» vi sees på brygga! Strand Rederi er et familieid fi skebåtrederi som i hovedsak driver fi skeri innenfor hvitfi sk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og 2 ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og selges på markeder over hele verden. Sandefjord Telefon "Norsk Fiskerinæring" nr

11 nf's blå Solid økonomi Tirsdag 19. august kl åpner den 25. utgaven av Nor-Fishing med Dronning Sonja som hedersgjest. Slottet har ennå ikke gitt beskjed om dronningen skal stå for den offisielle åpningen. Det skjer som vanlig i messehallene på Nidarø og med Trondheim Spek trum AS som teknisk arrangør og Ola Eriksen som messegeneral. Ryktene forteller om vel 400 utstillere og et samlet messeareal på rundt kvadratmeter. På Nor-Fishing i 2012 var det tett på besøkende. Ola Eriksen håper på minst det samme i år, og har et budsjett for messen på ca. 13,5 millioner kroner. Stiftelsen Nor-Fishing ble etablert av Fiskeri- og Stiftelsen Nor-Fishing er bunnsolid. Egenkapitalen er nesten 33 millioner kroner og EK-andelen 96 prosent. Men nå ser vi ingen grunn til å samle opp mer penger på bok. Messene i årene fremover bør i beste fall ha driftsresultatet i balanse. Da vil Stiftelsen kunne opprettholde realverdien av egenkapitalen ved å plassere pengene på høyrentekonto i bank. Her et fint bilde av messeområdet på Nidarø. (Foto: Snølys) KOSTNADSEFFEKTIV FLOWPAKKING MED MULIGHETER Vegatronic-serie av vertikale pakkemaskiner gir høyeste kvalitet og førsteklasses ytelse. PRODUKTOMRÅDER * Fabrikkplanlegging * Dosering * Ovner og spesialovner * Kjøl og frys * Ileggere * Pakking * Robotløsninger * Produktkontroll * Transportløsninger * Palletering * Vaskemaskiner * Eget verksted * Service og reservedeler * Bruktmaskiner VI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER SOM GIR DIREKTE OG MÅLBARE RESULTATER FOR VÅRE KUNDER. I samarbeid med markedsledende ILAPAK leverer vi flowpakkemaskiner til alle typer industrier enten du vil pakke frossen- eller ferskvare. ILAPAK 3000 LDR er en fleksibel og effektiv maskin som gir hermetisk forsegling selv i høye hastigheter. Kontakt oss gjerne for en kostnadseffektiv prat om din bedrifts investeringer for fremtiden. DYNATEC AS, tlf , "Norsk Fiskerinæring" nr

12 nf's blå kystdeparte mentet i 1992, og avholder som alle vet NorFishing og Aqua Nor. Fiskeridirektør Liv Holmefjord er styreleder. Tabell 1 viser økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen siden Tallene viser at Nor-Fishing som har foregått i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012 jevnt over har hatt større omsetning enn Aqua Nor. De økono miske resultatene har også vært bedre. Om vi sammenligner de siste fem Nor-Fishing med de siste fem Aqua Nor, har førstnevnte hatt en gjennomsnittsomsetning på 13,4 millioner kroner, sist nevnte 12,0 millioner. Nor-Fishing messene har en resultatgrad siden 2004, dvs. driftsresultat før skatt som prosent av omset ningen, på 6,2 prosent. Aqua Nor har faktisk tapt penger, og har en resultatgrad de siste fem messene på minus 0,1 prosent. Så hører det med til historien at Aqua Nor i 2013 var en stor suks ess. Omsetningen nådde nesten 15 millioner, og driftsresultatet var kroner. For første gang var Aqua Nor større enn Nor-Fishing året før. Det skal bli spennende å se om Nor-Fishing 2014 tar tilbake lederposisjonen. I så fall ryker budsjettet ganske kraftig. Vi har ofte kritisert Stiftelsen Nor-Fishing for å være for mye opptatt av å tjene penger. Fiskerimessene er til for næringen, ikke for å samle overskudd på en bankbok tilhørende Stiftelsen. Vi vet ikke om styret har lyttet til denne kritikken, men faktum er uansett at fire av de siste fem messene har gått med under skudd. Det som har «reddet» blå tall på nederste linje er avkast ningen på oppspart kapital. Som vi ser av tabell 1 hadde Stiftel sen Nor-Fishing ved siste årsskiftet en egenkapital på 32,7 millioner kroner. Det aller meste HAVNEVIK FOTO: HARALD M. VALDERHAUG Tabell 1: Økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen Nor-Fishing. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : EK-andel : 92,4% 95,5% 94,4% 94,5% 93,6% 98,2% 87,2% 92,7% 92,0% 96,0% Finansinntekter : Avkastning EK : 1,9% 2,3% 3,0% 4,7% 6,6% 4,2% 3,4% 3,7% 3,5% 3,2% Stolt forvalter 12 "Norsk Fiskerinæring" nr HAVFISK er Norges største fiskeriselskap. Vi har 10 trålere som fisker torsk, hyse, sei og reker. Gjennom de siste årene har vi fornyet flåten vår. Det skal bidra til at vi når målet om å bli Norges beste trålrederi, bygget på våre verdier trygghet, bærekraft, lønnsomhet og stolthet.

13 Ola Eriksen er adm. direktør i Trondheim Spektrum AS, som har en årlig omsetning på rundt 30 millioner kroner. Ca. 15 prosent av inntektene kommer fra Nor-Fishing og Aqua Nor. Her står han til høyre sammen med Kari Steinsbø og Erik Hempel, som også jobber med fiskerimessene. (Foto: Kristin Tande) av dette var kontanter. Helt nederst i tabellen kan vi lese hvilken avkastning Stiftelsen har oppnådd på egenkapitalen de siste 10 årene. Tallene tyder på en forsiktig porteføljeforvaltning, hvilket sikkert er i tråd med vedtekter og forretningsplaner. Det meste av pengene står san nsynligvis på høyrentekonto i bank, noe som de siste årene har gitt en avkastning på 3-4 prosent. Fôr og brønnbåter Apropos avkastning på investert kapital. Noen eiere liker å gi utbytte både til seg selv og øvrige aksjonærer. Andre er mer opptatt av å bygge opp verdier. Skal man investere i selskaper er utbyttepolitikken følgelig en viktig faktor. Dominerende eiere kjente for «raus» utbyttepolitikk er mer populære blant finansielle investorer enn de som liker å «salte» pengene ned i sine selskaper. John Fredriksen er kjent for en «raus» utbyttepolitikk. Når vi i det følgende skal se litt nærmere på utvikling og forretningss trategier i Marine Harvest ASA, kan dette være greit å ha i bakhodet. Marine Harvest er slett ikke av de selskapene som kniper mest igjen med å gi utbytte. Men det vil ofte være slik at selskapers ledelse, og sannsynligvis også mange av dem som sitter i styrene, heller foretrekker å styrke eller utvide selskapenes egen drift, fremfor å pløye overskuddene tilbake til eierne. Det ligger nærmest i sakens natur, og gjelder også styreleder Ole-Eirik Lerøy og konsernsjef Alf-Helge Aarskog. De synes helt sikkert at det er artigere å planlegge vekst og nye investeringer i Marine Harvest, enn å gi mest mulig av overskuddet i utbytte. Marine Harvests muligheter til å øke oppdrettsproduksjonen i Norge har lenge vært begrenset. Det er mange år siden selskapet kjøpte seg tett oppunder den øvre grensen på 25 prosent for hva et selskap kan eie av den totale produksjonskapasiteten i norsk fiskeoppdrett. Og selv om denne grensen nå er hevet, ja i prin sippet fjernet, er muligheten for å kjøpe seg videre opp begren set. Det forutsetter at noen vil selge til fornuftig pris, hvil ket ikke er spesielt aktuelt, verken i dag "Norsk Fiskerinæring" nr

14 nf's blå eller på noe sikt. Marine Harvest var jo heller ikke i nærheten av å by så mye som måtte til for å sikre seg noen av de 15 grønne konsesjonene som nylig ble solgt på auksjon. Lerøy og Aarskog kunne strekke seg til 46 millioner kroner pr. konsesjon. Den billigste gikk for 55 millioner, og snittprisen på de 15 som ble solgt var så vidt over 60 millioner. I denne situasjonen gjør Marine Harvest ASA mye som forventet. Men ser seg om etter vekstområder, og da trenger Lerøy og Aarskog bare å vri ørlite grann på hodet. I fjor kom meldingen om at Marine Harvest vil bygge egen fôrfabrikk, og den er nå snart ferdig. Om vi ikke tar feil lyder prislappen på ca. 800 millioner kroner. Fremtiden vil vise om dette er smart fortiden er Hovedaksjonær John Fredriksen stikker bare hodet frem ved de helt store anledningene, som f.eks. da Marine Harvest ble notert på Børsen i New York. Ingen må være i tvil om at han også var med da selskapet besluttet å bygge egen fôrfabrikk. Om det blir egne brønnbåter også, er det John som bestemmer helt til slutt. full av eksempler på selskaper som begynte å konkurrere med sine leverandører uten å lykkes. Nylig signaliserte Aarskog at det også kan bli aktuelt å investere i egne brønnbåter. I så fall vil millionene rulle like fort ut som til fôrfabrikken. De største og mest moderne brønnbåtene i dag koster jo flere hundre millioner kroner pr. stykk. At Aarskog vender blikket mot brønnbåtnæringen, er forøvrig ikke det minste merkelig. Vi har sett på regnskapene til de fire største aktørene de senere årene Rofisk AS, Sølvtrans ASA, Norsk Fisketransport AS og Bømlo Brønnbåtservice AS, og det er festlig lektyre. I 2010 var resultatgraden 14,7 prosent, i ,7 prosent og i 2012 hele 26,1 prosent. Totalomsetningen nærmet seg 900 millioner kroner. Vi har ikke regnskapene for alle brønnbåtselskapene i 2013, men tip- Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog er ikke skyggeredd. I april sto han på talerstolen under årsmøtet i FHL og fortalte forsam lingen at tiden ikke er inne for produksjonsvekst i oppdrettsnær ingen. Først må bransjen løse sine miljøutfordringer. (Foto: Thv jr.) 14 "Norsk Fiskerinæring" nr per at resultatgraden var enda litt høyere enn året før. Når Aarskog har studerte disse tallene, hvilket han har sagt at han skal gjøre og sannsynligvis aller ede har gjort, bør det ikke forundre noen om det kommer en press emelding fra Marine Harvest om at selskapet skal bygge brønnbåt er. Heller det enn å sende overskuddet til eierne! For ordens skyld; vi er overbeviste om at aksjonærene i Marine Harvest følger svært nøye med på det som skjer i selskapet, og velger sine investeringsprosjekter med omhu. Det er selvsagt ikke slik at Lerøy og Aarskog kan gjøre som de vil. Men samtidig lytter nok eierne svært nøye til det de to selskapstoppene sier og argumenterer for. Det er garantert ikke å gi mest mulig i utbytte. Lerøy og Aarskog er opptatt av å fremsnakke alle gode og kommersielt fornuftige muligheter selskapet har for å bruke overskuddene selv. Uansett skal Lerøy og Aarskog ha ros for at de ikke er skygger edde. De kjører sitt eget løp, og er ikke engstelige for å komme i klammeri verken med kolleger eller

15 FISKE NYHET MOSCA MED NY STROPPEMASKIN TIL FISKEINDUSTRIEN SONIXS ULTRALYD SVEISER SIDESTILT STROPPEHODE IDENTISKE MASKINMÅL Ekstrem kapasitet med 66 stropper pr. min (33 bokser) SoniXs ultralyd sveiser er standard Sidestilt stroppehode Leveres med eller uten bane tilpasset ditt behov Lagerføres i Norge for umiddelbar levering Leveres med eller uten produktpresse Integreres enkelt inn i eksisterende linjer Våre kunder er våre beste referanser: Olav E. Fiskerstrand med 7 stk. Mosca maskiner Grieg Seafood AS med 3 stk. Mosca maskiner Norway Pelagic Måløy med 1 stk. Mosca maskin Norway Pelagic Liavaag med 2 stk. Mosca maskiner Myre Fiskemottak med 2 stk. Mosca maskiner Pure Norwegian med 1 stk. Mosca maskin Egil Kristoffersen& Sønner med 1 stk. Mosca maskin Sunnmøre Seafood AS med 1 stk. Mosca maskin TA KONTAKT MED OSS I DAG! Ring Mail: "Norsk Fiskerinæring" nr

16 nf's blå Henrik Stenwig er utdannet veterinær og jobbet i Landbruksdepar tementet da han ble headhuntet til FHL som direktør for fiskefôr og fagsjef i matpolitikk. I dag er tittelen direktør for helse og kvalitet. (Foto: Thv jr) leverandører. Fôrprodusenter og brønnbåtselskaper liker selvfølgelig dårlig at verdens største oppdrettsselskap begynner å gå dem i næringen. Og resten av oppdretts-norge er svært lite fornøyd med den måten Marine Har vest opptrer på, noe vi også var inne på i forrige nummer av «Norsk Fiskerinæring». Marine Harvest ønsker ingen produksjons vekst, og hevder at næringen ikke har kontroll på sine miljømessige utfordringer. Selskapet kommer også med signaler som ikke kan tolkes på annen måte enn at norsk oppdrettslaks inne holder for mye miljøgifter. Kort sagt; det svinger rundt Marine Harvest for tiden. Lus til besvær Lakselus er noe dritt, og sannsynligvis det største problemet oppdrettsnæringen sliter med for øyebikket. Ikke bare fordi den tar livet av vill-laks, men minst like mye fordi den gir produks jonstap i merdene og koster svimlende summer å bekjempe. Ifølge miljøvernorganisasjonene er lusesituasjonen kritisk, og truer med å gi rekordhøy dødelighet på utvandrende vill-laks. FHL s direktør for helse og kvalitet, Henrik Stenwig, mener lusas bestandsregulerende effekt på vill-laksen er dramatisk overvur dert. Under årsmøtet i FHL i Trondheim i april, sa han det slik: «Å fjerne all lakselus vil si at «hele» 6 prosent av laksesmolten som forlater elven kommer tilbake for å gyte ikke 5 prosent som i dag. Kan vi øke utvandringen av vill-laks fra elvene med 10 prosent, f.eks. med å øke utsettet av smolt, eliminerer vi altså hele den miljømessige effekten av lakselus både den naturlige og den som kommer fra oppdrettsnæringen.» For alt nf s blå vet kan Henrik Stenwig ha rett. Snuoperasjon i Bergen Det er mange måter å ordlegge seg på. På lederplass 5. mai er Peterson Packaging AS er en markedsledende leverandør av iberbasert emballasje til fisk og sjømat i Norge. Norskprodusert miljøvennlig emballasje til pelagisk fisk, klippfisk, saltfisk, frossen laks/ørret, filet og annen sjømat. Peterson Packaging AS Ranheim - Sarpsborg --Sykkylven - Pack Tech - Display. Tlf.: Mail: 16 "Norsk Fiskerinæring" nr

17 «FiskeribladetFiskaren» bekymret over at Norge i økende grad er blitt en råvareleverandør av fisk. Mens andre land bygger opp sin foredlingsindustri, legges norske fiskeindustribedrifter ned. Avisen skriver: «I et overflod av torskeråstoff har Norge satset på å bryte mest mulig på land og skipe fisken ut i stadig mindre bearbeidet til stand.» Avisen kunne vel like gjerne ha formulert seg slik: «I en situasjon med nesten 1 million tonn i torskekvote, har Norge valgt å fiske hele kvoten. Industrien forsøker å skipe fisken ut med den bearbeidingsgraden som gir best lønnsomhet.» Men da blir jo ikke meningsinnholdet like spennende. I samme leder er redaktøren også opptatt av omleggingen fra filet til rundfrys ombord i den norske fabrikkskipflåten. For alle som har fulgt med på fiskeridebatten noen år, og som husker hvilke holdninger ikke minst «Fiskeribladet» og «Fiskaren» i sin tid hadde til fabrikkskipene, er det morsomt å lese følgende avsnitt: «Norske fabrikkskip har hatt et ufortjent dårlig omdømme. Til tross for ypperlig kvalitet og stort sett norsk mannskap har Gode lokaliteter er bokstavelig talt gull verdt. Om oppdretterne også skal betale gull for dem, er en annen sak. Innføres det arealavgift, må satsene skille mellom dem som har betalt stat og kommune dyrt for konsesjonene, og de som har fått dem gratis. de vært uglesett i store deler av norsk fiskerinæring». For all del; det er lov å skifte mening. Men nf s blå er redd denne støtten kommer litt i seneste laget. Problematisk arealavgift Det har i mange år pågått en heftig debatt om oppdrettsnæringens bruk av areal langs kysten. Mange kommuner mener de får alt for lite igjen for å legge forholdene til rette for oppdrett. Et 50-talls kommuner har faktisk bestemt seg for at de ikke ønsker oppdrett, nettopp fordi de økonomiske «ringvirkningene» er så små. Ulike ordninger har vært diskutert. Den mest aktuelle er innføring av arealavgift. I Skottland betaler oppdretterne i dag 17 øre pr. kilo produsert Månedens morsomme «FiskeribladetFiskaren» liker dårlig at vi «bryter mest mulig torsk på land». Om fiskerne gjør det uten å ta vare på kvalite ten, er nf s blå enig. Men at Norge velger å utnytte den torskek voten ICES anbefaler, ser vi selvsagt ikke noe galt ved. Det håper vi heller ikke redaktøren i «FiskeribladetFiskaren» gjør. "Norsk Fiskerinæring" nr

18 nf's blå laks til hjemkommunen, en ordning som visstnok fungerer alledeles utmerket. FHL har ingen sterke me ninger om hvordan arealavgiften skal utformes. Men organisasjonen mener i utgangspunktet at arealavgift til kommunene ikke må komme på toppen av alle de andre skatter og avgifter oppdrettsnæringen er underlagt. FHL mener dessuten at hele den summen oppdretterne i dag må betale for kjøp av nye konsesjoner eller økt MTB, bør tilfalle vertskommunene. I så fall trenger man ikke en arealav gift på toppen. Om nf s blå hadde kjøpt en oppdrettskonsesjon av staten for 60 millioner kroner, hvorav 40 prosent gikk til vertskommunen, hadde vi protestert heftig på å måtte betale arealavgift på toppen. Og vi hadde i alle fall ikke godtatt å måtte betale like mye som for gratis tildelte konsesjoner. I dag er det et virvar av ulike betingelser for de som har oppdrettskonsesjon. Noen er tildelt gratis, de fleste er kjøpt billig eller dyrt av konkursbo eller av oppdrettere som frivillig har trukket seg ut av næringen. Noen er kjøpt nesten gratis av staten og med svært lite av salgssummen til vertskommunene, andre er kjøpt til markedspris på auksjon og med flere titalls millioner til kommunene. I våre øyne vil det være feil om alle skal betale det samme i arealavgift eller årlig godtgjørelse til kommunen de tilhører. Kjell Inge Røkke har det ikke med å gi seg. I august 2008 overtok han selv ledelsen av Aker BioMarine noen måneder for å sette seg enda bedre inn i hva som måtte til for å komme på rett spor. Det tok 7 år før det omsider lyste blått på nederste linje i regnska pet. La oss håpe det vil fortsette å lyse med riktig farge i årene som kommer. Hipp hurra for Aker BioMarine Man kan si og mene mye om Kjell Inge Røkke. Men ingen kan ta fra den utflyttede moldenseren at han er en voldsomt dyktig forret ningsmann, og at han har den handlekraften som trengs for å sette store prosjekter ut i livet. Røkke bygde seg opp som pollock-fisker utenfor Alaska. Da han kom hjem til Norge satset han først på sportsbutikker, så kastet han seg over Skaaarfish, Melbu Fiskeindustri og Frionor for å bygge opp Norges største fiskeri selskap. Så satset han på fiske etter tannfisk i Sørishavet, og deretter på krill. Samtidig med alt dette overtok han Kverner, gikk nesten konkurs, og gjorde deretter Aker til et av de største industriselskapene i Norge. Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet. Da Røkke fra midten av 1990-tallet begynte å investere i hvitfisk og trålere i Nord-Norge, hevdet mange at han utelukkende var ute etter å skumme fløten; at han egentlig blåste i landanleggene og bare var ute etter trålerne. I dag, nesten 20 år etter, er Kjell Inge Røkke fortsatt hovedaksjonær i flere store filetanlegg i Nord-Norge, og den som kjøper mest hvitfisk av alle. Å påstå at han ikke har stayerevne, faller således på sin egen urimelighet. At Norway Seafoods ikke har tjent penger på foredlingsvirksomhe ten er bare en tragedie, ikke bare for Røkke, men for alle som er opptatt av sjømatnæringens ve og vel. Og de vedvarende tapene gir selvfølgelig ekstra grunn til å berømme Røkke for hans stand haftighet. Da Kjell Inge Røkke for snart 10 år siden bestemte seg for å satse på fiske og produksjon av krill i Sørishavet, var det mange som lurte på om han var vel bevart. Og et par år senere, da overivrige investorer priset Aker BioMarine til 5-6 milliarder kroner, var det ikke bare nf s blå som lurte på hva i all verden som skjedde. For de overivrige investorene gikk det riktig ille. De fleste av dem tapte store summer. Men Kjell Inge Røkke ga seg ikke. På tross av store tap fortsatte Aker BioMarine sitt møysommelige arbeid med å utvikle fangstmetoder og produkter etter hvert under navnet Aker BioMarine Antarctic AS. Tabell 2 viser endel økonomiske nøkkeltall for krillvirksomheten siden startåret De første inntektene kom i 2007, og har steget hvert år siden til nesten 700 millioner i De økono miske resultatene har vært begredelige. Fra 2005 til 2012 hadde Aker BioMarine et driftsunderskudd på 474 millioner kroner og et underskudd før skatt på 814 millioner. Noen og enhver kunne fått skjelven. Men ikke Røkke. Og i fjor lyste det for første gang blått nederst i regnskapet. Aker BioMarine leverte et driftso verskudd på 66,6 millioner og et overskudd før skatt på 69,6 millioner. Vi vet ikke om skuta har snudd, ei heller hvor mange år som må til for å vinne tilbake det tapte. Men vi krysser fingrene for Aker BioMarine Antarctic, og håper inderlig at selskapet vil fortsette å utvikle seg i riktig retning. Den som lever får se. Tabell 2: Økonomiske nøkkeltall for Aker BioMarine Antarctic AS. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : "Norsk Fiskerinæring" nr

19 Fisk- og havbrukskalender MAI mai ISFNF 2014, Cairns i Australia. Se: isfnf2014.org mai Aquaculture UK 2014, Macdonald Highland Resort i Skottland. Se: aquaultureuk.com JUNI juni Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014, Thon Hotel I Kristiansund Se: rafisklaget.no juni Lofotseminar 2014, Mortsund i Vestvågøy. Se: europharma.no juni Klimakonferanse for fiskeri- og havbruk, Britannia Hotel i Trondheim. Se: klimamarin.no juni Future Fish Eurasia, Izmir i Tyrkia. Se: future-fish.com juni World Aquaculture 2014, Adelaide i Australia. Se: was.org 10. juni Styremøte i Fiskebåt i Oslo. Se: fiskebat.no juni Aquavision i Stavanger. Se: intrafish.no juni ICES Symposium, Rica Ishavshotel i Tromsø. Se: ices.dk 17. juni Rømmingssikringskurs i Clarion Hotel i Bergen. Se: fhl.no 17. juni VKMs konferanse Trygg mat, Universitet i Oslo, Blindern. Se: vkm.no juni Future Oceans Imber OSC 2014, Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Se: imber.info AUGUST aug ICBF Edinburgh Conference Centre, Edinburgh i Skottland. Se: aquacomgroup.com aug Nor-Fishing 2014 i Trondheim. Se: nor-fishing.no aug Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Se: matfestivalen.no SEPTEMBER sept Styremøte i Fiskebåt i Ålesund. Se: fiskebat.no sept Matfestivalen i Bergen. Se: sjomat.no sept Landsstyremøte Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept International Maritime Trade Fair, Hamburg i Tyskland. Se: sintef.no sept Årsmøte i Fiskarlaget Nord, Quality Hotel Saga i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept Icelandic Fisheries Exhibition & Awards 2014, Kópavogur på Island. Se: icefish.is OKTOBER okt Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag, Rica Hotel i Bodø. Se: fiskarlaget.no okt Johan Hjort Symposium, Hotel Scandic i Bergen Se: imr.no okt Aquaculture Europe i Donostia, San Sebastian i Spania. Se: easonline.org 16. okt Årsmøte Møre og Romsdal Fiskarlag, Quality Hotel Alexandra i Molde. Se: fiskarlaget.no okt Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra kulturhus. Se: nofima.no okt Aqua Sur 2014, Puerto Montt i Chile Se: aqua-sur.cl okt Årsmøte i Fiskarlaget Sør. Se: fiskarlaget.no okt Landsstyremøte i Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no NOVEMBER nov Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Se: kontali.no nov LACQUA 14 Exhibition i Guadalajara, Mexico. Se: marevent.com Ønsker du å tipse oss om et arrangement? Send mail til "Norsk Fiskerinæring" nr

20

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Knekker Facebookkoden

Knekker Facebookkoden Nr. 5 Fredag 1. februar 2013 >> 26. årgang >> Kr 50 www.ukeavisenledelse.no A-postabonnement Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen: Jeg sier det jeg mener 12 Enklere å finne, vinne og beholde Enklere

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ]

NUMMER 2 2015. Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] NUMMER 2 2015 Brussel er mer enn bare Grand Place [ SIDE 6 ] Miljøfondet [ SIDE 9 ] Det viktige hjemmemarkedet [ SIDE 26 ] Permaskjørt [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam tineteknologi: Tineprosess på kun få

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene.

INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON. Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. KNOWLEDGE MAKES THE DIFFERENCE NR/01/2015 INNSATS SOM GIR OPTIMAL PRODUKSJON Benn Levi Thomassen og hans kolleger i Lerøy Aurora gir oppskriften på optimal produksjon innenfor MTB-grensene. S 4 9 KVALITETSKONTROLL

Detaljer