Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84"

Transkript

1 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

2 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få de siste nyheter og oppdateringer. Innovative utstillere og beslutningstakere fra mer enn 50 land. Interessante foredrag og konferanser. nor-fishing.no Tel

3 FLETTVERK TRAFIKK BOM OSN MOBIL GJERDE ITV SLAG GRIND ID-SYSTEM SIKRING ByråCommers-2014 AV OPPDRETT Vi leverer alt av fysisk og elektronisk sikring Permanent og midlertidig. Flettverksgjerde Byggegjerde Slaggrind/ skyvegrind Trafikkbom ITVsystem IDsystem TM Foraas Områdesikring AS Leirfossveien Trondheim Tlf

4 Velkommen til KARMSUND 4 "Norsk Fiskerinæring" nr

5 "Norsk Fiskerinæring" nr

6 innhold 28 Historieprofessor i sjømat Han har skrevet om Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag. Nå har han satt siste punktum i det fjerde bindet om Norges fiskeriog kysthistorie det som dekker perioden fra 1970 til i dag. Vi har fått Pål Christensen til å rangere de 10 viktigste enkelthendelsene i næringen de siste 45 årene. 47 Marine Harvest fortsatt størst Som vanlig i mai har vi listen over de 100 største sjømatselskapene i Norge rangert etter omsetning. I 2013 rykket Marine Harvest fra utfordrerne, og troner suverent på toppen. 56 Trondheim på femte Sist kåret vi Oslo til landets fjerde viktigste fiskeriby. Nå er turen kommet til den femte teknologi- og fiskerimessebyen Trondheim. Om vi også tar med Norges Fiskarlag og Norway Royal Salmon er mye sagt. 18 Hipp hurra for Aker BioMarine Det tok mye lenger tid enn Røkke trodde. Men i fjor tjente omsid er Aker BioMarine penger. La oss håpe at krilleventyret i Antark tisk endelig har «tatt av». 21 Om ord og handling «Jeg håper Elisabeth Aspaker har kjøpt nye kart, installert gyro og er i skipsråd med sine nestkommanderende; at kursen settes mot nye lovende fiskefelt», skriver Øystein Sandøy, som ikke er fornøyd med tempoet til de blåblå. 53 Rettferdig inntektsfordeling Alle parter har et ansvar for å etterleve den nye fiskesalslagslova. Det betyr at minsteprisene må gi en rettferdig fordeling av inntektene, fastslår Norway Seafoods-sjef Thomas Farstad. 65 Full stopp til 2017? Vi håper det ikke, men det kan skje. Før vi får på plass konkrete miljøindikatorer for lus og rømming er det neppe trolig at de blåblå vil selge nye konsesjoner eller mer MTB. Dermed risikerer oppdretterne å måtte vente helt til Full krig mot lakselusa Lakselusa er i dag miljøutfordring nummer en i norsk fiskeop p- drett. Kampen foregår på bred front og med utallige innfallsvinkler. Vi har gjort en oppsummering. 81 A never ending story Historien blir tolket av dem som skriver om den, konstaterer Petur Bjarnason. Følgelig lyder den helt annerledes på Island. Der er Norge den store, stygge makrellskurken. 84 Kostbart å skjære i laksen Strategisk er det kanskje fornuftig å foredle laksen i Norge. Økonomisk er det en liten katastrofe. De siste ti årene hadde foredlingsbedriftene tjent nesten 2 milliarder kroner mer på å sende laksen rund ut av landet. 116 Hjortsenteret i Bergen Månedens «Fisk og Forskning» har tatt turen til Bergen og Hjortsenteret. Her samles den marine forskningen ved fagmiljøene i byen, og med unge, fremadstormende forskere i spissen. Les også Månedens gullfisk, lederartikkelen, nf s blå og Smånytt fra sjømatnæringen, som du finner fra side 113. Hans Morten Sundnes har som vanlig sin kommentarartikkel, Kåre Høyland sin omtale av nye båter fra norske verft og «På tampen fra Provence» er også på plass. Duellen denne gangen er et rent Hordalandsoppgjør mellom statssekretær Amund Drønen Ringdal i NFD og Jonny Lokøy, nylig gjenvalgt styreleder i Pela gisk Forening. Hvordan det gikk kan du som vanlig lese bakerst i bladet. Sjekk dessuten annonseregisteret på side "Norsk Fiskerinæring" nr

7 MÅNEDENS GULLFISK Månedens gullfisk er fraktet og lagret i levende live for å leveres til en seig forsker. Levendelagring av fisk dreier seg om å holde fisken i live frem til den skal slaktes, foredles og selges. Nofimas Kjell Midling har på mange måter holdt norsk levendelagring i live til tiden var inne. Derfor var det nesten en selvfølge at det var Midling som redegjorde da fiskeriminister Elisabeth Aspaker før påske inviterte til innspillsmøte om levendelagring av torsk. Aspakers utspill og uttalelser har ikke vært alene om å plassere levendelagringen sentralt på kartet i I slutten av april ble det fine avisbilder da levendefiskanlegget til Andre Reinholdtsen på Myre ble slept fra Vesterålen til Nordkapp. I dag er Reinholdtsen den som har flest torsk i svøm, og han har holdt på med lagring av torsk i hele årtusenet. Den som har holdt på vel så lenge, og som vi mener har hatt størst betydning for løftet vi nå ser, er nettopp seniorforsker Kjell Midling. Alt på slutten av 1990-tallet fordypet han seg i teknologi for å slepe og lagre levende rødspette og annen fisk uten svømmeblære. I første halvdel av forrige tiår var han med på å teste slepeposen Bargo. Kvaliteten på levendelagret hyse har vært et tema. Og pumping. Midling var også inne i bildet da levendelagret torsk fra Myre ble hengt på hjell på Ballstad i fjor. Det er fremfor alt kontinuiteten som gjør inntrykk, og som gjorde Midling til selvsagt leder av Nasjonalt senter for fang stbasert akvakultur. I fjor ga han og forskerkollega Bjørnar Isaksen ut håndboken «Levendefangst», i hovedsak med artikler og resultater de to og andre forskerkolleger hadde forsket frem før. Kontinuitet i råstoffleveransene og ferske varer er også stikkord når vi skal trekke frem levendetorskens fortrinn. Mens fiskeflåten måtte søke ly for stormen i mars, kunne nevnte Reinholdtsen levere sprellende fersk torsk til en sulten industri. Vi tror ikke levendelagring er det ene svaret som løser de store utfordringene med svingende råstofftilgang. Men gjennom utrette lig innsats har Kjell Midling, andre forskere og pionerer i næringen vist at levendelagring faktisk bidrar til å løse noe av problemet og er en levedyktig nisje. Den vellagrede gullfisken går meget velfortjent til Kjell Midling. REDAKTØR Cand. oecon. Thorvald Tande jr. ANNONSER Cand. oecon. Thorvald Tande Sr. ANNONSER Kristin A. Tande Utgitt av: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244, 2071 Råholt, Telf: , Faks: Web-adresse: Utkommer med 12 nummer pr. år. Årsabonnement kr ,- ANNONSER Elisabeth Sjøberg Yri ABONNEMENT /SALG Alyson Steinsrud SEKRETÆR Helene Tande Håland LAYOUT Torbjørn Rasmussen JOURNALIST Hans Morten Sundnes Tlf ANNONSER og BÅTOMTALER Kåre Høyland Tlf orsk fiskerinæri Trykk: Merkur Trykk AS Hoffseth International er ikke blant de største videreforedlerne av oppdrettslaks. Her et bilde tatt i (Foto: HMS) "Norsk Fiskerinæring" nr

8 8 "Norsk Fiskerinæring" nr

9 leder Slutt å klag! HAN HAR SELVFØLGELIG RETT. Det klages og sytes alt for mye i norsk sjømatnæring. Media går på ingen måte fri. La det være sagt fra start. Men næringens egne aktører må også ta mye av skylden for at det stort sett er problemer, klager og negative oppslag om sjømatnæringen som preger nyhetsbildet her hjemme både på riksplan og i fiskeripressen. Mye er historisk betinget. En næring som har vært avhengig av offentlige overføringer gjennom flere tiår, og som hvert år satte seg til forhandlingsbordet med staten for å rettferdiggjøre støtte i milliardklassen, får god trening i å snakke om sånt som berettiger mer penger. Det var sjelden gladhistoriene som sto øverst på den listen av saker Fiskarlagets forhandlingsutvalg ønsket å drøfte i møtene med statens folk, og heller ikke det de ønsket å formidle til media i forkant. Vi kan vel si det slik, at fiskernæringens aktører var svært flinke til å holde kjeft når alt gikk bra, og usedvanlig taleføre hver gang verden ikke gikk akkurat som de ønsket. Dette var forøvrig en ferdighet de delte med bøndene, som befant seg i nøyaktig samme situasjon. Det lønte seg alltid mest å klage. Fremdeles forhandler landbruket en gang i året om milliarder i støtte. At bøndene liker å se mørkt på det, er med andre ord forståelig. At sjømatnæringens folk fortsatt misliker å snakke om hvor fantastisk godt de gjør det, og heller vil klage når media kommer på besøk, er derimot ikke så enkelt å forstå. Informasjonssjef Øyvind A. Haram i FHL gjør heller ikke noe forsøk på det i sitt meget betimelige leserbrev til «FiskeribladetFiskaren». Han nøyer seg med å fortelle hvor dritt lei han er av all sytin gen og klagingen. Her skal vi prøve å forklare hvorfor det er slik. DET HISTORISKE BAKTEPPET har vi alt vært inne på. Men i året vi kan feire 10-årsjubileum for Hovedavtalens endelikt, kan det ikke være redselen for å miste støtte som er forklaringen. Vi tror det har å gjøre med at sjømatnæringen har blitt rettighetsbasert. Alle viktige fiskerier har vært lukket de siste 20 årene og i oppdrettsnæringen er det under 100 lakseaktører igjen. Samfunnet har altså gitt en relativt liten gruppe aktører eksklusiv rett til å forvalte evigvarende og svært verdifulle naturressurser, dvs. fisken i havet og produksjonsarealene for oppdrett langs kysten. For innehaverne av disse rettighetene er det ikke smart å snakke høyt om hvor privilegerte de er eller om hvor mange penger de tjener. Å sette fokus på suksesshistoriene vil bare utløse krav om at privilegene må deles med flere, eller hvilket kan være mye av det samme at næringen skattelegges mer. Dermed blir man fort drevet over på defensiven. Når media vil skrive om lakselus, rømming, medisinbruk, fiskejuks, dårlig kvalitet på den fisken som landes og regelverk som brytes, uten at næringen slår tilbake med hvor lønnsomt den driver og hvilke enorme verdier den skaper, blir det mest fokus på det som er negativt. Dertil kommer alle interne spenninger, misunnelsen og Redaktør Thorvald Tande jr. de ulike rammevilkårene mellom geografiske områder, grupper og enkeltaktører som næring sutøverne heller vil snakke om enn sine egne suksesser. NÅ SETTER VI SELVFØLGELIG saken på spissen. Det ligger i medias natur å ha mer fokus på kritikkverdige forhold enn på det som går bra. Og i et land der mange er mer opptatt av naboens misære enn egen fremgang, har journalister aldri vanskelig med å finne «svartemenn». Dersom sjømatnæringen skal klare å vri fokus bort fra miljøutfordringer og fiskejuks, må det en grunnleggende holdningsendring til. Misforstå ikke. Budskapet er ikke å feie lakselus og rømming under teppet, ei heller å se gjennom fingrene med at det jukses over kaikanten. Men som Haram etterlyser vi mye mer entusiasme og stolthet over den fantastiske næringen vi jobber i. «Tenk positiv, vær stolt og smil», skriver Haram. Bedre kan det ikke formuleres. «Det har ofte forundret meg at næringsorganisasjonene er så ensidig opptatt av miljømessig bærekraft. Hvorfor fokuserer de ikke mer på næringens økonomiske og distriktsmessige bærekraft», sukket en toppbyråkrat nylig. Om Kjell Ingebrigtsen og Gunnar Domstein sier at de gjør så godt de kan, er vårt svar at de må bli enda flinkere. For i øyeblikket går det rett og slett så det griner i sjømatnæringen, og det skal bli mye, mye bedre. Så langt i år har eksportverdien økte med 16 prosent, og undersøkelser viser at ringvirkningene bare sprer seg med enda større kraft. Vi har tidligere hevdet at sjømatnæringens største utfordring ligger i hodene på alle som direkte og indirekte lever av den. Tro kan flytte fjell. Slik er det i fiskeri og havbruk også. Tror man bare sterkt nok at det er mulig å mangedoble verdiskapningen, klarer man det også. Men da nytter det ikke å syte. Det er det heller ingen grunn til. En hel verden vil ha den sjømaten vi produserer. De vet den er sunn og de vet at ingen gjør det bedre enn Norge. Det er budskapet vi skal komme med til alle som heller vil snakke om lakselus og storhundra. Og så skal vi få orden på det som ikke fungerer så godt som det skal. "Norsk Fiskerinæring" nr

10 Varme- og Støy-iSolaSjon Til Bil, Båt og Industri. For motor og miljø. VANGBO A/S, 2040 Kløfta Tlf: , fax: Fersk sjømat i over 100 år! Strand Rederi Dyktige fi skere - bærekraftig forvaltning For de fleste kunder er vi nok mest kjent for vår forretning på brygga i Sandefjord, men Brødrene Berggren er også en aktiv grossist. Vi leverer varer til flere fiskeforretninger, dagligvarebutikker, restauranter, hoteller og andre grossister i Vestfold og Telemark. Vi har tre fiskemottak, ett på Hvasser, ett i Stavern og ett i Sandefjord, hvor vi tilsammen tar i mot omlag 700 tonn sjømat i løpet av året. Dette sørger for at vi kan tilby det ferskeste av sjømat til våre kunder. Vi har omtrent 25 fiskere og 40 kvalifiserte medarbeidere i verdikjeden, og alle yter sitt beste for at du som kunde skal bli fornøyd. Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» vi sees på brygga! Strand Rederi er et familieid fi skebåtrederi som i hovedsak driver fi skeri innenfor hvitfi sk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og 2 ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og selges på markeder over hele verden. Sandefjord Telefon "Norsk Fiskerinæring" nr

11 nf's blå Solid økonomi Tirsdag 19. august kl åpner den 25. utgaven av Nor-Fishing med Dronning Sonja som hedersgjest. Slottet har ennå ikke gitt beskjed om dronningen skal stå for den offisielle åpningen. Det skjer som vanlig i messehallene på Nidarø og med Trondheim Spek trum AS som teknisk arrangør og Ola Eriksen som messegeneral. Ryktene forteller om vel 400 utstillere og et samlet messeareal på rundt kvadratmeter. På Nor-Fishing i 2012 var det tett på besøkende. Ola Eriksen håper på minst det samme i år, og har et budsjett for messen på ca. 13,5 millioner kroner. Stiftelsen Nor-Fishing ble etablert av Fiskeri- og Stiftelsen Nor-Fishing er bunnsolid. Egenkapitalen er nesten 33 millioner kroner og EK-andelen 96 prosent. Men nå ser vi ingen grunn til å samle opp mer penger på bok. Messene i årene fremover bør i beste fall ha driftsresultatet i balanse. Da vil Stiftelsen kunne opprettholde realverdien av egenkapitalen ved å plassere pengene på høyrentekonto i bank. Her et fint bilde av messeområdet på Nidarø. (Foto: Snølys) KOSTNADSEFFEKTIV FLOWPAKKING MED MULIGHETER Vegatronic-serie av vertikale pakkemaskiner gir høyeste kvalitet og førsteklasses ytelse. PRODUKTOMRÅDER * Fabrikkplanlegging * Dosering * Ovner og spesialovner * Kjøl og frys * Ileggere * Pakking * Robotløsninger * Produktkontroll * Transportløsninger * Palletering * Vaskemaskiner * Eget verksted * Service og reservedeler * Bruktmaskiner VI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ Å UTVIKLE LØSNINGER SOM GIR DIREKTE OG MÅLBARE RESULTATER FOR VÅRE KUNDER. I samarbeid med markedsledende ILAPAK leverer vi flowpakkemaskiner til alle typer industrier enten du vil pakke frossen- eller ferskvare. ILAPAK 3000 LDR er en fleksibel og effektiv maskin som gir hermetisk forsegling selv i høye hastigheter. Kontakt oss gjerne for en kostnadseffektiv prat om din bedrifts investeringer for fremtiden. DYNATEC AS, tlf , "Norsk Fiskerinæring" nr

12 nf's blå kystdeparte mentet i 1992, og avholder som alle vet NorFishing og Aqua Nor. Fiskeridirektør Liv Holmefjord er styreleder. Tabell 1 viser økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen siden Tallene viser at Nor-Fishing som har foregått i 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012 jevnt over har hatt større omsetning enn Aqua Nor. De økono miske resultatene har også vært bedre. Om vi sammenligner de siste fem Nor-Fishing med de siste fem Aqua Nor, har førstnevnte hatt en gjennomsnittsomsetning på 13,4 millioner kroner, sist nevnte 12,0 millioner. Nor-Fishing messene har en resultatgrad siden 2004, dvs. driftsresultat før skatt som prosent av omset ningen, på 6,2 prosent. Aqua Nor har faktisk tapt penger, og har en resultatgrad de siste fem messene på minus 0,1 prosent. Så hører det med til historien at Aqua Nor i 2013 var en stor suks ess. Omsetningen nådde nesten 15 millioner, og driftsresultatet var kroner. For første gang var Aqua Nor større enn Nor-Fishing året før. Det skal bli spennende å se om Nor-Fishing 2014 tar tilbake lederposisjonen. I så fall ryker budsjettet ganske kraftig. Vi har ofte kritisert Stiftelsen Nor-Fishing for å være for mye opptatt av å tjene penger. Fiskerimessene er til for næringen, ikke for å samle overskudd på en bankbok tilhørende Stiftelsen. Vi vet ikke om styret har lyttet til denne kritikken, men faktum er uansett at fire av de siste fem messene har gått med under skudd. Det som har «reddet» blå tall på nederste linje er avkast ningen på oppspart kapital. Som vi ser av tabell 1 hadde Stiftel sen Nor-Fishing ved siste årsskiftet en egenkapital på 32,7 millioner kroner. Det aller meste HAVNEVIK FOTO: HARALD M. VALDERHAUG Tabell 1: Økonomiske nøkkeltall for Stiftelsen Nor-Fishing. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : EK-andel : 92,4% 95,5% 94,4% 94,5% 93,6% 98,2% 87,2% 92,7% 92,0% 96,0% Finansinntekter : Avkastning EK : 1,9% 2,3% 3,0% 4,7% 6,6% 4,2% 3,4% 3,7% 3,5% 3,2% Stolt forvalter 12 "Norsk Fiskerinæring" nr HAVFISK er Norges største fiskeriselskap. Vi har 10 trålere som fisker torsk, hyse, sei og reker. Gjennom de siste årene har vi fornyet flåten vår. Det skal bidra til at vi når målet om å bli Norges beste trålrederi, bygget på våre verdier trygghet, bærekraft, lønnsomhet og stolthet.

13 Ola Eriksen er adm. direktør i Trondheim Spektrum AS, som har en årlig omsetning på rundt 30 millioner kroner. Ca. 15 prosent av inntektene kommer fra Nor-Fishing og Aqua Nor. Her står han til høyre sammen med Kari Steinsbø og Erik Hempel, som også jobber med fiskerimessene. (Foto: Kristin Tande) av dette var kontanter. Helt nederst i tabellen kan vi lese hvilken avkastning Stiftelsen har oppnådd på egenkapitalen de siste 10 årene. Tallene tyder på en forsiktig porteføljeforvaltning, hvilket sikkert er i tråd med vedtekter og forretningsplaner. Det meste av pengene står san nsynligvis på høyrentekonto i bank, noe som de siste årene har gitt en avkastning på 3-4 prosent. Fôr og brønnbåter Apropos avkastning på investert kapital. Noen eiere liker å gi utbytte både til seg selv og øvrige aksjonærer. Andre er mer opptatt av å bygge opp verdier. Skal man investere i selskaper er utbyttepolitikken følgelig en viktig faktor. Dominerende eiere kjente for «raus» utbyttepolitikk er mer populære blant finansielle investorer enn de som liker å «salte» pengene ned i sine selskaper. John Fredriksen er kjent for en «raus» utbyttepolitikk. Når vi i det følgende skal se litt nærmere på utvikling og forretningss trategier i Marine Harvest ASA, kan dette være greit å ha i bakhodet. Marine Harvest er slett ikke av de selskapene som kniper mest igjen med å gi utbytte. Men det vil ofte være slik at selskapers ledelse, og sannsynligvis også mange av dem som sitter i styrene, heller foretrekker å styrke eller utvide selskapenes egen drift, fremfor å pløye overskuddene tilbake til eierne. Det ligger nærmest i sakens natur, og gjelder også styreleder Ole-Eirik Lerøy og konsernsjef Alf-Helge Aarskog. De synes helt sikkert at det er artigere å planlegge vekst og nye investeringer i Marine Harvest, enn å gi mest mulig av overskuddet i utbytte. Marine Harvests muligheter til å øke oppdrettsproduksjonen i Norge har lenge vært begrenset. Det er mange år siden selskapet kjøpte seg tett oppunder den øvre grensen på 25 prosent for hva et selskap kan eie av den totale produksjonskapasiteten i norsk fiskeoppdrett. Og selv om denne grensen nå er hevet, ja i prin sippet fjernet, er muligheten for å kjøpe seg videre opp begren set. Det forutsetter at noen vil selge til fornuftig pris, hvil ket ikke er spesielt aktuelt, verken i dag "Norsk Fiskerinæring" nr

14 nf's blå eller på noe sikt. Marine Harvest var jo heller ikke i nærheten av å by så mye som måtte til for å sikre seg noen av de 15 grønne konsesjonene som nylig ble solgt på auksjon. Lerøy og Aarskog kunne strekke seg til 46 millioner kroner pr. konsesjon. Den billigste gikk for 55 millioner, og snittprisen på de 15 som ble solgt var så vidt over 60 millioner. I denne situasjonen gjør Marine Harvest ASA mye som forventet. Men ser seg om etter vekstområder, og da trenger Lerøy og Aarskog bare å vri ørlite grann på hodet. I fjor kom meldingen om at Marine Harvest vil bygge egen fôrfabrikk, og den er nå snart ferdig. Om vi ikke tar feil lyder prislappen på ca. 800 millioner kroner. Fremtiden vil vise om dette er smart fortiden er Hovedaksjonær John Fredriksen stikker bare hodet frem ved de helt store anledningene, som f.eks. da Marine Harvest ble notert på Børsen i New York. Ingen må være i tvil om at han også var med da selskapet besluttet å bygge egen fôrfabrikk. Om det blir egne brønnbåter også, er det John som bestemmer helt til slutt. full av eksempler på selskaper som begynte å konkurrere med sine leverandører uten å lykkes. Nylig signaliserte Aarskog at det også kan bli aktuelt å investere i egne brønnbåter. I så fall vil millionene rulle like fort ut som til fôrfabrikken. De største og mest moderne brønnbåtene i dag koster jo flere hundre millioner kroner pr. stykk. At Aarskog vender blikket mot brønnbåtnæringen, er forøvrig ikke det minste merkelig. Vi har sett på regnskapene til de fire største aktørene de senere årene Rofisk AS, Sølvtrans ASA, Norsk Fisketransport AS og Bømlo Brønnbåtservice AS, og det er festlig lektyre. I 2010 var resultatgraden 14,7 prosent, i ,7 prosent og i 2012 hele 26,1 prosent. Totalomsetningen nærmet seg 900 millioner kroner. Vi har ikke regnskapene for alle brønnbåtselskapene i 2013, men tip- Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog er ikke skyggeredd. I april sto han på talerstolen under årsmøtet i FHL og fortalte forsam lingen at tiden ikke er inne for produksjonsvekst i oppdrettsnær ingen. Først må bransjen løse sine miljøutfordringer. (Foto: Thv jr.) 14 "Norsk Fiskerinæring" nr per at resultatgraden var enda litt høyere enn året før. Når Aarskog har studerte disse tallene, hvilket han har sagt at han skal gjøre og sannsynligvis aller ede har gjort, bør det ikke forundre noen om det kommer en press emelding fra Marine Harvest om at selskapet skal bygge brønnbåt er. Heller det enn å sende overskuddet til eierne! For ordens skyld; vi er overbeviste om at aksjonærene i Marine Harvest følger svært nøye med på det som skjer i selskapet, og velger sine investeringsprosjekter med omhu. Det er selvsagt ikke slik at Lerøy og Aarskog kan gjøre som de vil. Men samtidig lytter nok eierne svært nøye til det de to selskapstoppene sier og argumenterer for. Det er garantert ikke å gi mest mulig i utbytte. Lerøy og Aarskog er opptatt av å fremsnakke alle gode og kommersielt fornuftige muligheter selskapet har for å bruke overskuddene selv. Uansett skal Lerøy og Aarskog ha ros for at de ikke er skygger edde. De kjører sitt eget løp, og er ikke engstelige for å komme i klammeri verken med kolleger eller

15 FISKE NYHET MOSCA MED NY STROPPEMASKIN TIL FISKEINDUSTRIEN SONIXS ULTRALYD SVEISER SIDESTILT STROPPEHODE IDENTISKE MASKINMÅL Ekstrem kapasitet med 66 stropper pr. min (33 bokser) SoniXs ultralyd sveiser er standard Sidestilt stroppehode Leveres med eller uten bane tilpasset ditt behov Lagerføres i Norge for umiddelbar levering Leveres med eller uten produktpresse Integreres enkelt inn i eksisterende linjer Våre kunder er våre beste referanser: Olav E. Fiskerstrand med 7 stk. Mosca maskiner Grieg Seafood AS med 3 stk. Mosca maskiner Norway Pelagic Måløy med 1 stk. Mosca maskin Norway Pelagic Liavaag med 2 stk. Mosca maskiner Myre Fiskemottak med 2 stk. Mosca maskiner Pure Norwegian med 1 stk. Mosca maskin Egil Kristoffersen& Sønner med 1 stk. Mosca maskin Sunnmøre Seafood AS med 1 stk. Mosca maskin TA KONTAKT MED OSS I DAG! Ring Mail: "Norsk Fiskerinæring" nr

16 nf's blå Henrik Stenwig er utdannet veterinær og jobbet i Landbruksdepar tementet da han ble headhuntet til FHL som direktør for fiskefôr og fagsjef i matpolitikk. I dag er tittelen direktør for helse og kvalitet. (Foto: Thv jr) leverandører. Fôrprodusenter og brønnbåtselskaper liker selvfølgelig dårlig at verdens største oppdrettsselskap begynner å gå dem i næringen. Og resten av oppdretts-norge er svært lite fornøyd med den måten Marine Har vest opptrer på, noe vi også var inne på i forrige nummer av «Norsk Fiskerinæring». Marine Harvest ønsker ingen produksjons vekst, og hevder at næringen ikke har kontroll på sine miljømessige utfordringer. Selskapet kommer også med signaler som ikke kan tolkes på annen måte enn at norsk oppdrettslaks inne holder for mye miljøgifter. Kort sagt; det svinger rundt Marine Harvest for tiden. Lus til besvær Lakselus er noe dritt, og sannsynligvis det største problemet oppdrettsnæringen sliter med for øyebikket. Ikke bare fordi den tar livet av vill-laks, men minst like mye fordi den gir produks jonstap i merdene og koster svimlende summer å bekjempe. Ifølge miljøvernorganisasjonene er lusesituasjonen kritisk, og truer med å gi rekordhøy dødelighet på utvandrende vill-laks. FHL s direktør for helse og kvalitet, Henrik Stenwig, mener lusas bestandsregulerende effekt på vill-laksen er dramatisk overvur dert. Under årsmøtet i FHL i Trondheim i april, sa han det slik: «Å fjerne all lakselus vil si at «hele» 6 prosent av laksesmolten som forlater elven kommer tilbake for å gyte ikke 5 prosent som i dag. Kan vi øke utvandringen av vill-laks fra elvene med 10 prosent, f.eks. med å øke utsettet av smolt, eliminerer vi altså hele den miljømessige effekten av lakselus både den naturlige og den som kommer fra oppdrettsnæringen.» For alt nf s blå vet kan Henrik Stenwig ha rett. Snuoperasjon i Bergen Det er mange måter å ordlegge seg på. På lederplass 5. mai er Peterson Packaging AS er en markedsledende leverandør av iberbasert emballasje til fisk og sjømat i Norge. Norskprodusert miljøvennlig emballasje til pelagisk fisk, klippfisk, saltfisk, frossen laks/ørret, filet og annen sjømat. Peterson Packaging AS Ranheim - Sarpsborg --Sykkylven - Pack Tech - Display. Tlf.: Mail: 16 "Norsk Fiskerinæring" nr

17 «FiskeribladetFiskaren» bekymret over at Norge i økende grad er blitt en råvareleverandør av fisk. Mens andre land bygger opp sin foredlingsindustri, legges norske fiskeindustribedrifter ned. Avisen skriver: «I et overflod av torskeråstoff har Norge satset på å bryte mest mulig på land og skipe fisken ut i stadig mindre bearbeidet til stand.» Avisen kunne vel like gjerne ha formulert seg slik: «I en situasjon med nesten 1 million tonn i torskekvote, har Norge valgt å fiske hele kvoten. Industrien forsøker å skipe fisken ut med den bearbeidingsgraden som gir best lønnsomhet.» Men da blir jo ikke meningsinnholdet like spennende. I samme leder er redaktøren også opptatt av omleggingen fra filet til rundfrys ombord i den norske fabrikkskipflåten. For alle som har fulgt med på fiskeridebatten noen år, og som husker hvilke holdninger ikke minst «Fiskeribladet» og «Fiskaren» i sin tid hadde til fabrikkskipene, er det morsomt å lese følgende avsnitt: «Norske fabrikkskip har hatt et ufortjent dårlig omdømme. Til tross for ypperlig kvalitet og stort sett norsk mannskap har Gode lokaliteter er bokstavelig talt gull verdt. Om oppdretterne også skal betale gull for dem, er en annen sak. Innføres det arealavgift, må satsene skille mellom dem som har betalt stat og kommune dyrt for konsesjonene, og de som har fått dem gratis. de vært uglesett i store deler av norsk fiskerinæring». For all del; det er lov å skifte mening. Men nf s blå er redd denne støtten kommer litt i seneste laget. Problematisk arealavgift Det har i mange år pågått en heftig debatt om oppdrettsnæringens bruk av areal langs kysten. Mange kommuner mener de får alt for lite igjen for å legge forholdene til rette for oppdrett. Et 50-talls kommuner har faktisk bestemt seg for at de ikke ønsker oppdrett, nettopp fordi de økonomiske «ringvirkningene» er så små. Ulike ordninger har vært diskutert. Den mest aktuelle er innføring av arealavgift. I Skottland betaler oppdretterne i dag 17 øre pr. kilo produsert Månedens morsomme «FiskeribladetFiskaren» liker dårlig at vi «bryter mest mulig torsk på land». Om fiskerne gjør det uten å ta vare på kvalite ten, er nf s blå enig. Men at Norge velger å utnytte den torskek voten ICES anbefaler, ser vi selvsagt ikke noe galt ved. Det håper vi heller ikke redaktøren i «FiskeribladetFiskaren» gjør. "Norsk Fiskerinæring" nr

18 nf's blå laks til hjemkommunen, en ordning som visstnok fungerer alledeles utmerket. FHL har ingen sterke me ninger om hvordan arealavgiften skal utformes. Men organisasjonen mener i utgangspunktet at arealavgift til kommunene ikke må komme på toppen av alle de andre skatter og avgifter oppdrettsnæringen er underlagt. FHL mener dessuten at hele den summen oppdretterne i dag må betale for kjøp av nye konsesjoner eller økt MTB, bør tilfalle vertskommunene. I så fall trenger man ikke en arealav gift på toppen. Om nf s blå hadde kjøpt en oppdrettskonsesjon av staten for 60 millioner kroner, hvorav 40 prosent gikk til vertskommunen, hadde vi protestert heftig på å måtte betale arealavgift på toppen. Og vi hadde i alle fall ikke godtatt å måtte betale like mye som for gratis tildelte konsesjoner. I dag er det et virvar av ulike betingelser for de som har oppdrettskonsesjon. Noen er tildelt gratis, de fleste er kjøpt billig eller dyrt av konkursbo eller av oppdrettere som frivillig har trukket seg ut av næringen. Noen er kjøpt nesten gratis av staten og med svært lite av salgssummen til vertskommunene, andre er kjøpt til markedspris på auksjon og med flere titalls millioner til kommunene. I våre øyne vil det være feil om alle skal betale det samme i arealavgift eller årlig godtgjørelse til kommunen de tilhører. Kjell Inge Røkke har det ikke med å gi seg. I august 2008 overtok han selv ledelsen av Aker BioMarine noen måneder for å sette seg enda bedre inn i hva som måtte til for å komme på rett spor. Det tok 7 år før det omsider lyste blått på nederste linje i regnska pet. La oss håpe det vil fortsette å lyse med riktig farge i årene som kommer. Hipp hurra for Aker BioMarine Man kan si og mene mye om Kjell Inge Røkke. Men ingen kan ta fra den utflyttede moldenseren at han er en voldsomt dyktig forret ningsmann, og at han har den handlekraften som trengs for å sette store prosjekter ut i livet. Røkke bygde seg opp som pollock-fisker utenfor Alaska. Da han kom hjem til Norge satset han først på sportsbutikker, så kastet han seg over Skaaarfish, Melbu Fiskeindustri og Frionor for å bygge opp Norges største fiskeri selskap. Så satset han på fiske etter tannfisk i Sørishavet, og deretter på krill. Samtidig med alt dette overtok han Kverner, gikk nesten konkurs, og gjorde deretter Aker til et av de største industriselskapene i Norge. Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet. Da Røkke fra midten av 1990-tallet begynte å investere i hvitfisk og trålere i Nord-Norge, hevdet mange at han utelukkende var ute etter å skumme fløten; at han egentlig blåste i landanleggene og bare var ute etter trålerne. I dag, nesten 20 år etter, er Kjell Inge Røkke fortsatt hovedaksjonær i flere store filetanlegg i Nord-Norge, og den som kjøper mest hvitfisk av alle. Å påstå at han ikke har stayerevne, faller således på sin egen urimelighet. At Norway Seafoods ikke har tjent penger på foredlingsvirksomhe ten er bare en tragedie, ikke bare for Røkke, men for alle som er opptatt av sjømatnæringens ve og vel. Og de vedvarende tapene gir selvfølgelig ekstra grunn til å berømme Røkke for hans stand haftighet. Da Kjell Inge Røkke for snart 10 år siden bestemte seg for å satse på fiske og produksjon av krill i Sørishavet, var det mange som lurte på om han var vel bevart. Og et par år senere, da overivrige investorer priset Aker BioMarine til 5-6 milliarder kroner, var det ikke bare nf s blå som lurte på hva i all verden som skjedde. For de overivrige investorene gikk det riktig ille. De fleste av dem tapte store summer. Men Kjell Inge Røkke ga seg ikke. På tross av store tap fortsatte Aker BioMarine sitt møysommelige arbeid med å utvikle fangstmetoder og produkter etter hvert under navnet Aker BioMarine Antarctic AS. Tabell 2 viser endel økonomiske nøkkeltall for krillvirksomheten siden startåret De første inntektene kom i 2007, og har steget hvert år siden til nesten 700 millioner i De økono miske resultatene har vært begredelige. Fra 2005 til 2012 hadde Aker BioMarine et driftsunderskudd på 474 millioner kroner og et underskudd før skatt på 814 millioner. Noen og enhver kunne fått skjelven. Men ikke Røkke. Og i fjor lyste det for første gang blått nederst i regnskapet. Aker BioMarine leverte et driftso verskudd på 66,6 millioner og et overskudd før skatt på 69,6 millioner. Vi vet ikke om skuta har snudd, ei heller hvor mange år som må til for å vinne tilbake det tapte. Men vi krysser fingrene for Aker BioMarine Antarctic, og håper inderlig at selskapet vil fortsette å utvikle seg i riktig retning. Den som lever får se. Tabell 2: Økonomiske nøkkeltall for Aker BioMarine Antarctic AS. Alle tall i tusen kroner Omsetning : Driftsresultat : Resultat før skatt : Sum eiendeler : Egenkapital (EK) : "Norsk Fiskerinæring" nr

19 Fisk- og havbrukskalender MAI mai ISFNF 2014, Cairns i Australia. Se: isfnf2014.org mai Aquaculture UK 2014, Macdonald Highland Resort i Skottland. Se: aquaultureuk.com JUNI juni Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014, Thon Hotel I Kristiansund Se: rafisklaget.no juni Lofotseminar 2014, Mortsund i Vestvågøy. Se: europharma.no juni Klimakonferanse for fiskeri- og havbruk, Britannia Hotel i Trondheim. Se: klimamarin.no juni Future Fish Eurasia, Izmir i Tyrkia. Se: future-fish.com juni World Aquaculture 2014, Adelaide i Australia. Se: was.org 10. juni Styremøte i Fiskebåt i Oslo. Se: fiskebat.no juni Aquavision i Stavanger. Se: intrafish.no juni ICES Symposium, Rica Ishavshotel i Tromsø. Se: ices.dk 17. juni Rømmingssikringskurs i Clarion Hotel i Bergen. Se: fhl.no 17. juni VKMs konferanse Trygg mat, Universitet i Oslo, Blindern. Se: vkm.no juni Future Oceans Imber OSC 2014, Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Se: imber.info AUGUST aug ICBF Edinburgh Conference Centre, Edinburgh i Skottland. Se: aquacomgroup.com aug Nor-Fishing 2014 i Trondheim. Se: nor-fishing.no aug Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Se: matfestivalen.no SEPTEMBER sept Styremøte i Fiskebåt i Ålesund. Se: fiskebat.no sept Matfestivalen i Bergen. Se: sjomat.no sept Landsstyremøte Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept International Maritime Trade Fair, Hamburg i Tyskland. Se: sintef.no sept Årsmøte i Fiskarlaget Nord, Quality Hotel Saga i Trondheim. Se: fiskarlaget.no sept Icelandic Fisheries Exhibition & Awards 2014, Kópavogur på Island. Se: icefish.is OKTOBER okt Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag, Rica Hotel i Bodø. Se: fiskarlaget.no okt Johan Hjort Symposium, Hotel Scandic i Bergen Se: imr.no okt Aquaculture Europe i Donostia, San Sebastian i Spania. Se: easonline.org 16. okt Årsmøte Møre og Romsdal Fiskarlag, Quality Hotel Alexandra i Molde. Se: fiskarlaget.no okt Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra kulturhus. Se: nofima.no okt Aqua Sur 2014, Puerto Montt i Chile Se: aqua-sur.cl okt Årsmøte i Fiskarlaget Sør. Se: fiskarlaget.no okt Landsstyremøte i Norges Fiskarlag, Pirsenteret i Trondheim. Se: fiskarlaget.no NOVEMBER nov Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Se: kontali.no nov LACQUA 14 Exhibition i Guadalajara, Mexico. Se: marevent.com Ønsker du å tipse oss om et arrangement? Send mail til "Norsk Fiskerinæring" nr

20

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14

Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14 Status grønne konsesjoner akvarena 14.03.14 Halfdan Mellbye Advokat BERGEN 17.03.2014 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Grønne konsesjoner Status Avvisningssakene Hva kan

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga

TRANSPORTSENTRUM AS. Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Foto: Norsk sjømatråd/tom Haga Best i nord på skalldyr Reker, hummer, kreps - ordene gir vann i munn. Karls Fisk & Skalldyr har alltid et godt utvalg av skalldyr å velge fra. Vi er opptatt av god mat,

Detaljer

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Verdien av forutsigbar vekst Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Konklusjoner (Frank Asche 24/4) Stilte spørsmålet: Etterspørselsveksten

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013

Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Alta hva nå? Ordfører Laila Davidsen NFKK 25. november 2013 Kommunen som tilrettelegger Alta kommune så tidlig at oppdrettsnæringa ville bli ei viktig næring for utvikling av nye arbeidsplasser i distriktene.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør?

Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Tarald Sivertsen, Leder Sjømat Norge Rømmingsutvalg / Styreleder NCE Aquaculture Den menneskelige faktor gjør vi det vi kan, og kan vi det vi gjør? Mennesklig faktor og evne til omstilling! MASKERER DEN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd

Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Opplegg Samspill mellom fangst- og produksjonsledd Resultater fra en intervjuundersøkelse i fiskeindustrien To prosjekter Vertikal organisering Frysehoteller Påskjøt innenfor samarbeid og koordinering

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Fiskeindustriutvalget

Fiskeindustriutvalget Fiskeindustriutvalget Markedet sett fra Slottsgaten 3 i Bergen og oss Årsmøtet Norges Sildesalgslag 2015 Otto Gregussen, Adm.Dir Norges Sildesalgslag Otto Gregussen CEO NSS GIEK Kredittforsikring AS -

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse.

Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. Å Fiskeri- og kystdepartementet P.B. 8118 Dep 0032 OSLO Kommentarer til høringsutkastet vedrørende leveringsplikt for fartøy med torsketrålltillatelse. B~ ru nn Undertegnede er styreleder og daglig leder

Detaljer

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore?

Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Atlantic konseptet - kan oppdrett bli med oljebransjen offshore? Charles Høstlund, CEO 23. mars 2017 AGENDA Kort om NRS Hvorfor offshore? Om Arctic Offshore Farming 2 KORT OM NRS Norway Royal Salmon (NRS)

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim

Pressekonferanse Aqua Nor - Trondheim Pressekonferanse 12.08.2003 Aqua Nor - Trondheim Fiskeriminister Svein Ludvigsen Menneskers innsatsvilje og fantasi skaper velstand Man kan ikke vedta verdiskapning Politikken kan gi rom for den, eller

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene

Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Uke 34, 2011 Ukerapport laks Stabilt lave priser gjennom uken og forventning om fortsatt lave priser. Kraftig fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M.

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen

LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen LOPPA KOMMUNE Administrasjonsseksjonen Det kongelige Finansdepartement Statssekretæren Postboks 8008 Dep, 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 07/4072 SØ ARO 07/00927-/23 P11 /ADM-AD-THA Øksfjord 19.12.2007

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned

Ukerapport laks. Uke 38, 2011. Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Uke 38, 2011 Ukerapport laks Svakere priser på større fisk trekker lakseprisen ned Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FE- Saksmappe: 16/121 Saksbehandler: Tom Roger Hanssen Saksordfører: Dato: 03.02.2016 Høring av forslag til innretning av havbruksfondet Saksnr. Utvalg Møtedato 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Teknologi og teknologibruk angår deg

Teknologi og teknologibruk angår deg Teknologi og teknologibruk angår deg Kjell Maroni fagsjef FoU i FHL havbruk TEKMAR 2004 Tromsø Tilstede langs kysten... Bodø Trondheim Ålesund Bergen Oslo og der beslutningene tas. Norsk eksport av oppdrettet

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Innspill til NOU 2014:16 Sjømatindustrien. Utredning av sjømatindustriens rammevilkår.

Innspill til NOU 2014:16 Sjømatindustrien. Utredning av sjømatindustriens rammevilkår. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Sendt pr e-post til postmottak@nfd.dep.no Innspill til NOU 2014:16 Sjømatindustrien. Utredning av sjømatindustriens rammevilkår. Det vises

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet

Ukerapport laks. Uke 36, 2011. Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Uke 36, 2011 Ukerapport laks Sterkt press på lakseprisene og dårlig stemning i markedet Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring

Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Komite for næring Sak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen.

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas!

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2017 Scandic Hell, Stjørdal 17. Januar - 2017 Årets Quiz: Hva har det vært konkurrert i her? Svar på Årets Quiz: Hvem har gjennom

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Barometer på fiskeindustrien

Barometer på fiskeindustrien Barometer på fiskeindustrien Edgar Henriksen Seniorforsker Nofima Innhold, eller hva påvirker trykket Råstofftilgangen Overvåking av vinterfisket Levendelagring Litt om produktmarkedet Portugal Fersk ubearbeidet

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene

Ukerapport laks. Uke 35, 2011. Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Uke 35, 2011 Ukerapport laks Svak økning i spotprisene, men fall i forwardprisene Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk?

Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Er det fremdeles rom for å drive fiskeripolitikk? Edgar Henriksen Stokmarknes: 3. mars 2012 Innhold Utviklingen av fiskeripolitikken over tid Lukkeprosessen Skift i politikk: Fra å beskytte fiskerne til

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst

Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Grønt lys for blå framtid Hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst Jens Chr Holm Planforum sept 2016 Norsk oppdrettsproduksjon (tonn solgt) pr 01.07.2016 1600000 1400000

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer