Offroad Arrangørens Håndbok Index

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offroad Arrangørens Håndbok Index"

Transkript

1 Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens plikter Side Side Innbydelse Tilleggsregler Side 14. Påmeldingsskjemaer Side 15. Startprogram Side 16. Startlister Side 17. Startrekkefølge Offroad Racing Side 18. Sekretariatet Side 19. Lisenskontroll Side 2. Kvitteringsskjema startkontingent Side 21. Løpsleders plikter Side 22. Sikkerhetssjef Side Side Juryens plikter Jury kontrollrapport Biltrial, Terreng Touring og Offroad Racing Side 3. Mannskapslister Side 31. Krysseliste utstyr Side 32. Utstyrsliste

2 Side 33. Telefonliste Side 34. Funksjonærmat Side 35. Samband Side 36. Funksjonærmøte Side 37. Førermøte Side 38. Prikkskjemaer sjåfører Biltrial Side 39. Dommerskjema Biltrial Side 4. Poengberegningsskjemaer Offroad Racing Side 41. Poengberegningsskjema tidsbane Offroad Racing Side 42. Teknisk kontroll - retningslinjer Side 43. Teknisk kontrollskjema Biltrial Side 44. Teknisk kontrollskjema Offroad Challenge Side 45. Teknisk kontrollskjema Offroad Racing Side 46. Premieutdeling Side 47. Protest Side 48. Protest videre saksgang Side 49. Banebyggere og utstyr Side Baneinstruks Side 63. Banekart Side 64. Berging Side 65. Depot og kart over depot Side 66. Elektrisitet, drivstoffplass og sveiseplass Side 67. Sanitet Medisinsk Perm Side 68. Instruks for medisinsk ansvarlig Side 69. Medisinsk rapport Side 7. Attest medisinsk ansvarlig Side 71. Skademelding

3 Side 72. Speaker Side 73. Antidoping Side 74. Inngang, kiosk og publikum Side 75. Miljø og etter løpet rutiner må huskes Denne håndboken er ment som et uoffisielt hjelpemiddel for arrangører innen Offroad grener. Innspill til emner som ikke er omtalt eller andre ting som burde være med mottas med stor takk. Dette kan sendes til Janne Bronndal på Husk alltid å medbringe regelbok og Bilsportboka til løp LYKKE TIL SOM ARRANGØR

4

5

6

7

8 MARKEDSFØRING Husk at publikum ikke nødvendigvis vet at det er et løp - sørg for å markedsføre slik at det kommer tilskuere. Tips: Plakater Streamers Annonser i aviser Flyers Informer venner og kolleger Tips pressen Prøv å få en forhåndsreportasje i avisen Send pressemeldinger før og etter løp Søk sponsorer Sørg for god reklame for de sponsorene dere får Radio TV Skilting Programblad

9 SPORTSKOMITÈ 15 En sportskomitè (arrangementskomitè) består av min. 3 personer og oppnevnes av arrangøren(e) av en konkurranse Den har det fulle ansvar for konkurransens avvikling og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av de konkurranser den arrangerer For selve gjennomføringen av et stevne står stevnets leder ansvarlig ( 75) Utnevnes i god tid før løpet Løpssekretær må være med i komiteen Løpsleder bør være med i komiteen Velg en leder før arbeidet starter. Komitèmedlemmene fordeler arbeidet mellom seg Komiteen skaffer nødvendige godkjenninger, funksjonærer og utstyr. BRUK FREMDRIFTSPLAN!

10 Innbydelse Invitasjon til nasjonal konkurranse i Biltrial. NC runde # XXXX NMK (skal være en NBF tilsluttet klubb) har gleden av å innby til NC# Arrangørlisensnummer: Konkurransen kjøres etter Norgescup reglementet for Biltrial og avholdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge. Sportskomitee: Løpsleders navn, løpssekretær + en person til med god kjennskap til sporten. Juryformann: Jurymedlem: Jurymedlem: Løpsleder: Teknisk Kontrollant: Løpssekretær: Adresse: Postnr: Sted: Tlf: Hoveddommere/faktadommere: Konkurransen avholdes på: (sted) Dato Kl: Tlfnr arrangør ved Stevneleder: Konkurransen starter kl. 11. og avsluttes kl: 17. Tilleggsregler: Det kjøres 4 seksjoner 2 ganger, alle 4 seksjoner må være kjørt 1 gang før man kan begynne på runde 2. Konkurransen kjøres i 6 forskjellige klasser: Klasse 1 Original: Klasse 2 Standard: Klasse 3 Light- Truck: Klasse 4 Modified: Klasse 5 Pro-Modified: Klasse 6 Prototype: Kjøretøy i tilnærmet originasl utførelse Kjøretøy i lett modifisert utførelse Kjøretøy i modifisert utførelse, akselavstand over 26cm kjøretøy i modifisert utførelse Kjøretøy i relativt fri oppbygning,begrensninger på styresystemer og aktiv fjæring. Kjøretøy med fri oppbygning Cup en er åpen for deltagere med gyldig førerlisens utstedt av Norges Bilsportforbund. Anmeldelse/påmelding mottas fra dato kl. Siste frist for anmeldelse/påmelding er dato kl. Anmeldelse sendes til eller epost eller fax: Dersom en anmelder må melde avbud skal dette gjøres så snart anmelder er klar over at han må melde frafall. Frafall meldes til samme adresse,epost eller fax som nevnt i anmeldelse til løpet. Anmeldelsesgebyr kr 35. Skal betales på stedet. Gyldige lisenser skal forevises sammen med gyldig medlemskap i NBF tilsluttet klubb. Mangler på en eller flere av disse lisenser vil føre til startnekt.

11 Etteranmeldelse på stedet tillates. Enganslisenser for fører,vogn og co-driver kan tegnes på stedet. Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i samme konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles kan de delta i forskjellige klasser. En fører kan kun delta med et kjøretøy, i en klasse i samme konkurranse og kan ikke være co-driver for en annen fører i samme konkurranse. Co-driver tillates også kun å delta i ett kjøretøy i samme konkurranse. Tidsbruk for hver seksjon er max 3.minutter. Tidtakning med stoppeklokke i hver seksjon. Tidtaking begynner i det sjåføren påbegynner seksjonen. Hver seksjon består av 6 porter fra start til målport. Det er ingen begrensninger på antall påmeldte deltagere, men arrangøren påberoper seg retten til å avlyse stevnet dersom det er færre enn 18 deltagere. Tillatt drivstoff er : Vanlig handelsbensin (herunder E85 og racing-gas) diesel,biodiesel. Blyerstatning og oktanbooster tillates benyttet, ellers ingen tilsetninger i drivstoffet. Testbane: Det er anledning til å testkjøre på anvist lukket område fra kl Bedømming: Bedømming skjer etter Konkurransereglementet for Norgescup i Biltrial. Teknisk kontroll Kl: 8.3 1: Førermøte: Kl.:1.3 Protester : Protest skal innleveres skriftlig til løpsleder sammen med protestgebyr kr: 1 innen 3 min etter resultatene er offentliggjort. Protest på teknisk forhåndsbesiktigelse skal innleveres umiddelbart skriftlig sammen med protestgebyr kr 1. Resultater: Offentliggjøres på tavle i sekretariatet kl Premiering: De 3 beste førere med co-driver i alle klasser. Premieutdeling kl.18. ved sekretariatet. Arrangementet er forsikret gjennom arrangørlisens i Norges Bilsportforbund og IF. Støybegrensning: Max tillatt støynivå: 1db. Støykontroll kan foretas. All informasjon vedrørende løpet og evnt juryavgjørelser vil bli oppslått på tavlen i sekretariatet. Arrangøren påberoper seg retten til å utstyre deltagerne med reklame for stevnets sponsorer, evnt frikjøp av reklame på bilen koster kr. 15.

12 31. Tilleggsregler og deres innhold. TILLEGGSREGLENE FÅR ALDRI STRIDE MOT NSR / ISR Kan være strengere, men ikke lempeligere 32. Endring av tilleggsreglene Kun ved jurybeslutning som følge av force majeur (uforutsette hendelser) Jurybeslutninger av sikkerhetsgrunner Et enstemmig førermøte TILLEGGSREGLER SKAL STÅ INNSKREVET I INNBYDELSEN!!!!!!!!!! 31. Tilleggsregler og deres innhold. For alle konkurranser må det utarbeides tilleggsregler. Tilleggsreglene må inneholde følgende opplysninger: a) Arrangøren(e)s navn. b) Navn, art og beskrivelse av konkurransen (se 6-14). c) Anførsel om at konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (se 3). d) Arrangørlisensnummer. e) Sportskomitèens sammensetning og adresse (se 15). f) Tid og sted for konkurransen, samt arrangørens telefonnummer stevnedagen. g) En detaljert beskrivelse av konkurransen (konkurransens lengde, klasseinndeling, hvilke kategorier av biler som kan delta, tillatt drivstoff, eventuell begrensning av deltagerantallet etc.) h) Alle nødvendige opplysninger angående anmeldelser (hvor de mottas, fra hvilken dato og hvilket klokkeslett de kan mottas, og når anmeldelsesfristen går ut, anmeldelsesgebyr samt påminnelse om fremgangsmåten ved forfall og valg av konkurranse (se og 61). i) Alle nødvendige opplysninger om forsikring såfremt dette er nødvendig.

13 j) Dato og tid for starten, samt startmåten. k) Påminnelser angående gjeldene reglement, spesielt nødvendige lisenser (se 5-52). l) Ved hastighetsløp og rally bestemmelser om førerens utrustning og bilens utstyr, dekk m. v så vel under trening som under selve konkurransen. m)opplysninger om premiering. n) En påminnelse om støybegrensing. o) Ved hastighetsløp, tid og sted for førermøte. p) Tid og sted for offentliggjøring av resultater og juryavgjørelser. q) Ved arrangørreklame, reklamens art, plassering og pris for frikjøp. r) En påminnelse om gjeldende reglements bestemmelser angående protester (se 93-99) s) Navnene på konkurransens jurymedlemmer, Stevne leder, Teknisk Kontrollant og faktadommere. BESTEMMELSER I TILLEGGSREGLENE SOM ER I STRID MED ISR OG /ELLER NSR ER UGYLDIGE ( 56, 65) Husk å påføre at reglene er i samsvar med NSR og ISR og at tilleggsreglene ikke går på tvers eller strider i mot disse. Påfør også retningslinjer for protest, protesttid og beløp (1kr) Tidsbruk i seksjonene Eventuelt andre regler /forbehold som f.eks. at arrangør påberoper seg retten til å avlyse dersom det er mindre en X deltagere. Jamfør reglene for 21.

14 Date: Place: Drivers name: Telephone no.: Street Address: City: Zip code: Country: Driving licence no.: Race car licence no.: Sporting licence no.: Club: Race car name: Team: Body: Engine type: Tyre type: Car race nr: Class: Chassis: Horsepower (approx.): Nitro (yes/no): Sponsors: Additional information: Please fill out all sections so the speaker can inform the spectators. The program will be send to you by , please remember to fill in your address. Competitor s names will be published on Date: Drivers signature: Applications must be returned before 29 to:

15 START PROGRAM XXXX ( NBF tilsluttet klubb) har gleden av å innby til NC# på sted Konkurransen kjøres etter Norgescup reglementet for Biltrial og avholdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge. Sportskomitee: Løpsleders navn, løpssekretær + en person til med god kjennskap til sporten. Juryformann: Jurymedlem: Jurymedlem: Løpsleder: Adresse: Postnr: Sted: Tlf: Konkurransen avholdes på: (sted) Dato Kl: Tlfnr arrangør ved Stevneleder: Konkurransen starter kl. 11. og avsluttes kl: 17. Tilleggsregler: Det kjøres 4 seksjoner 2 ganger, alle 4 seksjoner må være kjørt 1 gang før man kan begynne på runde 2. Konkurransen kjøres i 6 forskjellige klasser: Klasse 1 Original: Klasse 2 Standard: Klasse 3 Light- Truck: Klasse 4 Modified: Klasse 5 Pro-Modified: Klasse 6 Prototype: Kjøretøy i tilnærmet originasl utførelse Kjøretøy i lett modifisert utførelse Kjøretøy i modifisert utførelse, akselavstand over 26cm kjøretøy i modifisert utførelse Kjøretøy i relativt fri oppbygning,begrensninger på styresystemer og aktiv fjæring. Kjøretøy med fri oppbygning Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i samme konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles kan de delta i forskjellige klasser. En fører kan kun delta med et kjøretøy, i en klasse i samme konkurranse og kan ikke være co-driver for en annen fører i samme konkurranse. Co-driver tillates også kun å delta i ett kjøretøy i samme konkurranse. Tidsbruk for hver seksjon er max 3.minutter. Tidtakning med stoppeklokke i hver seksjon.tidtaking begynner i det sjåføren påbegynner seksjonen. Hver seksjon består av 6 porter fra start til målport. Bedømming: Bedømming skjer etter Konkurransereglementet for Norgescup i Biltrial. Resultater: Offentliggjøres på tavle i sekretariatet kl Premiering: De 3 beste førere med co-driver i alle klasser. Premieutdeling kl.18. ved sekretariatet.

16 Competitor List Place: Date: CAR # Driver Club Car name Country CLASS

17 Starting Order, Date: UNLIMITED TRACK: #1 #2 #3 #4 #5 #6 Start no. 1, car no: Start no. 2, car no: Start no. 3, car no: Start no. 4, car no: Start no. 5, car no: Start no. 6, car no: Start no. 7, car no: Start no. 8, car no: Start no. 9, car no: Start no. 1, car no: Start no. 11, car no: Start no. 12, car no: Start no. 13, car no: Start no. 14, car no: MODIFIED TRACK: #1 #2 #3 #4 #5 #6 Start no. 1, car no: Start no. 2, car no: Start no. 3, car no: Start no. 4, car no: Start no. 5, car no: Start no. 6, car no: Start no. 7, car no: Start no. 8, car no: Start no. 9, car no: Start no. 1, car no:

18 SEKRETARIATET Sekretæren er ansvarlig for stevnets organisasjon og for alle nødvendige beskjeder i denne forbindelse. Sekretæren skal overbevise seg om at de forskjellige funksjonærene er kjent med sine plikter og forsynt med det nødvendige utstyr. Om nødvendig skal han / hun assistere stevnelederen med tilretteleggelse av den avsluttende rapport ( 75, siste avsnitt). Det skal være tydelig merket på området hvor sekretariatet er. Her skal alt av papirer og instrukser, Bilsportboka og regelbøker være tilgjengelig. Sørg også for kommunikasjon mellom sekretariatet og dommer Løpsleder sikkerhetssjef. Sekretariatet skal foreta lisenskontroll, innsjekk, registrering, motta betaling, sørge for at papirer til Løpsleder, dommere, jury er klart. Funksjonærlister, telefonlister bør henge oppslått i sekretariatet. Utdeles ved innsjekk: - Oppdatert startliste - Kvittering på startavgift - Teknisk skjema - Søppelsekk Orden i dokumentene!!!

19 LISENSKONTROLL (lisensmappe er fint) Førerlisens 5 a) side 43 Anmelderlisens 51 side 43 og Førerkort 52 side 43. Klubbmedlemskap 25 side 32 Vognlisens 3 side 11 Reklamelisens 31, 2e side 111 Internasjonale lisenser 51 side 43 Pass på gyldighet!!! (Personlige lisenser er gyldige t.o.m Samme år som de er utstedt) LISENSBLOKKER Husk å sjekke at dere har blokker med engangslisens fører/bil, Vognlisens, Co-Driver. Hvis få igjen, bestill flere fra NBF.

20 HUSK Å HA KVITTERINGSBLOKK TIL SJÅFØR CAR # Driver Registration Fee Saturday 5.9 Payment Received Registration Fee Sunday 6.9 Payment Received Need Receipt? (Y/N)

21 75. Stevne leders/ Løpsleders plikter Stevnets leder kan også være dets sekretær. Han kan ha forskjellige assistenter. Såfremt et stevne består av flere konkurranser, kan det være forskjellige ledere for hver konkurranse. Lederen er ansvarlig for gjennomføringen av stevnet i samsvar med det oppsatte program. I særdeleshet skal stevnelederen: - Opprettholde orden i forbindelse med militære eller politimyndigheter som har påtatt seg politioppsynet med stevnet, og som er ansvarlig for publikums sikkerhet. - Overbevise seg om at alle funksjonærer er på sine poster, og rapporterer ethvert fravær til stevnets jury. - Overbevise seg om at alle funksjonærene er tilstrekkelig informert med hensyn til utøvelsen av sine plikter - Kontrollere deltagerne og deres biler og forhindre at en anmelder eller fører som er utelukket, suspendert eller diskvalifisert deltar i en konkurranse - Overbevise seg om at hver bil, og hvis det er bestemt, hver fører bærer sitt fastsatte nummer i henhold til programmet - Overbevise seg om at den riktige føreren kjører bilen og starter i den klassen som er bestemt - Lede bilene opp til startlinjen i riktig orden og om nødvendig å starte de. - Meddele stevnets jury alle forslag til endring av programmet, en deltagers dårlig oppførsel, brudd på reglementet eller protest - Motta protester og gi dem videre til juryen - Innhente rapporter fra tidtakerne, tekniske kontrollanter, bane- og veiobservatører og andre offisielle opplysninger som måtte være nødvendige for fastsettelse av resultatet - Selv eller ved stevnets sekretær å tilrettelegge dataene for juryens rapport som nevnt i 73.3

22 SIKKERHETSSJEF Sikkerhetssjefen skal sørge for stevnets sikkerhet, dvs. førere, utøvere, mannskaper, berging og publikum. Han er underlagt Løpsleder og skal omgående rapportere til Løpsleder dersom det oppstår situasjoner som tilsier at det er fare for sikkerheten.

23 Juryens myndighetsområde Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. De skal avgjøre enhver tvist som måtte oppstå under en konkurranse med den begrensning som følger av dette reglementets bestemmelser vedrørende adgang til appell (se 1-13). Skal ikke ha noen utøvende plikter i samband med stevnets organisasjon. Alle jurymedlemmer må være autorisert av NBF Juryleder oppnevnes av NBF Bekrefte resultatlisten Rapportere fra arrangementet 7 Ved enhver konkurranse må det være minimum tre autoriserte jurymedlemmer. I Biltrial skal det være en lisensiert juryformann og 2 legmenn som jurymedlemmer, disse skal ikke inneha noen andre oppgaver under/før eller etter løpet. Spesielt påpekes for juryen at: - De skal avgjøre hvilken straff som skal ilegges i tilfelle overtredelse av motorvognloven eller trafikkreglene - De kan under spesielle omstendigheter endre tilleggsreglene (se 32) - De kan ved start i heat endre heatenes sammensetning og antall (se 46) - De kan ved dødt løp tillate ny start (se 49) - De kan tillate endring av fører (se 58) - De kan gi reprimande eller ilegge mulkt (se 81) - De kan ilegge en utelukkelse (se 85) - De kan endre premierekken (se 9)

24 - De kan utelukke enhver fører eller bil de selv, stevnets leder eller Teknisk Kontrollant anser som farlig for deltagelse i konkurransen (se 63) - De kan utelukke enhver anmelder eller fører de selv, stevnets leder eller Sportskomitèen anser som uheldig deltar i et stevne eller en konkurranse, samt utelukke enhver anmelder eller fører de anser som skyldig i dårlig eller unfair opptreden. De kan ytterligere beordre fjernet fra banen og baneområdet enhver anmelder eller fører som nekter å følge en funksjonærs ordre - De kan utsette en konkurranse som følge av force majeur eller av sikkerhetsgrunner - De kan endre programmet for så vel plasseringen av start- og mållinje og på enhver annen måte som følge av anmodning fra stevnets leder eller arrangørene, for dermed å oppnå større sikkerhet for deltagere eller publikum - De kan om nødvendig supplere seg selv med en eller flere stedfortredere i tilfelle av fravær eller inhabilitet - De kan beslutte å stoppe et løp - De kan anvende et video-opptak

25 KONTROLL RAPPORT FOR: BILTRIAL Arr.lis.nr.: Dato : Sted: Arrangør: Løpsleder: Lisens nr.: Tekn. Kontr: Lisens nr.: Juryleder: Lisens nr.: Øvrige Jury Lisensiert? Lisensnr. JA/NEI JA/NEI Publikumsantall: ca stk. Deltakende klasser: Antall deltakere: Antall deltakere GENERELLE OPPLYSNINGER 1.1. Tidtaking: JA/NEI Elektronisk: JA/NEI Manuell: JA/NEI 1.2. Følgende dokumenter ble fremlagt og funnet i orden: [ ] Arr. Lisens [ ] Forsikring [ ] Polititillatelse

26 TILLEGGSREGLER OG STARTPROGRAM 2.1. Mottok dere tilleggsreglene i god tid før konkurransen: JA/NEI 2.2. Var tilleggsreglene i henhold til gjeldende regelverk: JA/NEI TEKNISK KONTROLL 3.1. Ble teknisk kontroll utført i henhold til kontrollskjema og det øvrige regelverk: JA/NEI BANEN 4.1. Banens tilstand på løpsdagen: Holdbarhet og vedlikehold under løpet:.... LØPS ORGANISASJON 5.1. Ble løpet gjennomført i henhold til tidsplanen: JA/NEI 5.2. Kommentar til eventuelle forsinkelser: 5.3 Hvordan utførte følgende funksjonærer sitt arbeide: Løpsleder Sekretariat: Seksjonsdommere: Teknisk under stevnet:....

27 5.3.5 Bilbergingen:.. SIKKERHETEN 6.1 Lege med ansvar: 6.2 Sanitet: Dersom det ikke var lege tilstede, ble det fra medisinsk ansvarlige lagt frem dokumentasjon på kompetanse i henhold til NSR 233: JA/NEI Kategori: Antall ambulanser:. 6.5 Forløp arrangementet uten rapporterte skader: JA/NEI (Opplysninger om personskader skal være utfyllende, og skadede skal navngis for å muliggjøre senere oppfølging fra NBF. Egen skaderapport Medisinsk perm.) Hvis nei, hvordan fungerte den medisinske tjenesten: JURY 7.1. Var det tilstrekkelig kommunikasjonsforhold til Løpsleder og sekretariat: JA/NEI 7.2. Ble det behandlet protester: stk. Meldinger om appell: stk Fungerte juryen tilfredsstillende: JA/NEI TILLEGGSOPPLYSNINGER 8.1. Følgende dokumenter er vedlagt rapporten: [ ] Teknisk rapport [ ] Tilleggsregler [ ] Startprogram [ ] Resultatliste [ ] Melding om dommeravgjørelse [ ] Dommerrapporter Skjema.:

28 NR KOMMENTARER Sted: Dato: Juryformann: Jurymedlemmer:

29 SKADERAPPORT Arr.lis.nr: Dato: / 2 Løpsfrom: Arrangør: Bane: Skaden er inntruffet på: [ ] Deltaker [ ] Funksjonær [ ] Publikum Opplysninger om den skadede: nr: Lisens nr: Start Navn: Adr: Tlf.nr:Privat: Jobb: Mobil: Hendelsesforløp: Behandlende stevnelege: Avsluttes behandlingen på banen? [ ] Ja [ ] Nei Rekvireres den skadede til annen behandlingsinstitusjon stevne dagen? [ ] Ja [ ] Nei I tilfelle ja, Hvor? Anbefales videre konsultasjon hos lege? [ ] Ja [ ] Nei Stevne legens vurdering av pasienten, samt medisinsk behandling gitt på banen: Stevnelege NBF s Jury leder

30 Stilling Radio Status Ansvarlige Kommentar 1 Løpsleder NBF autorisert 1 1 Løpsleder Ass 1 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Teknisk kontrolant 1 Teknisk kontrolant 1 Teknisk kontrolant 1 Juryleder, NBF autorisert 1 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Jury Aspirant 1 Hovedommer, NBF autorisert 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Banesjef 1 Baneass 1 Depotsjef/Fremmater 1 1 Fremmater 1 1 Fremmater 1 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Sambandsjef,Utdeling av vester,mat, 1 1 Starter 1 1 Starter 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 Bergningssjef 1 1 Banemannskap leder topp 1 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Transport banemannskap Beltevogn 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 2 Unimog Brannbil 1 Transport formula biler Beltevogn 1 Traktor med stort lesseapparat 1 Beltegraver på toppen 1 1 Hjulaster Norbetong 1 Hjulaster med krok 1 Speaker 1 1 Premie utdeling etc 1 Premie utdeling etc 1 Kasserer 1 Løpsekretær 1 1 Løp Ass. 1 PR/internett 1 Foto 1 Foto video 1 Foto video 1 Lyd og musikk 1 Lyd og musikk 1 Lyd og musikk 4 Rødekors 1 Lege 1 Sikkerhetssjef 2 1 Sikkerhetsjekk førere 1 Sikkerhetssjef ute 1 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter/bane 1 Vakter/bane 1 Vakter/bane 1 ATV 1 ATV 1 ATV 1 ATV 1 ATV 11 Matpakker Mannskapsliste

31 Frist Pris Navn Stilling Status 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Vakter 1 Bergningsmannskap 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 ATV 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Premie utdeling etc 1 Banemannskap 1 Banesjef 1 ATV 1 Fremmater 1 Vakter/bane 1 Lyd og musikk 1 Traktor med stort lesseapparat 1 Dommer/tidtaker 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Kasserer 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Fremmater 1 Vakter 1 Sikkerhetsjekk førere 1 Vakter 1 PR/internett 1 Foto video 1 ATV 1 Løpsekretær 1 Starter 1 Sambandsjef,Utdeling av vester,mat, 1 Fremmater 1 Vakter 1 Fremmater 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Vakter 1 Løp Ass. 1 Foto 1 Banemannskap 1 Hovedommer, NBF autorisert 1 Unimog Brannbil 1 Juryleder, NBF autorisert 1 Depotsjef/Fremmater 1 Banemannskap 1 Fremmater 1 Vakter 1 Sikkerhetssjef 1 Vakter 1 Teknisk kontrolant 1 Starter 1 Banemannskap 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Lyd og musikk 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Hjulaster Norbetong 1 Beltegraver på toppen 1 Bergningsmannskap 1 Fremmater 1 Teknisk kontrolant 1 Foto video 1 ATV 1 Transport banemannskap Beltevogn 1 Banemannskap 1 Dommer/tidtaker 1 ATV 1 Transport formula biler Beltevogn 1 Jury Aspirant 1 Vakter 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Banemannskap leder topp 1 Løpsleder Ass 1 Dommer/tidtaker 1 Løpsleder NBF autorisert 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 Bergningssjef 1 Vakter 1 Premie utdeling etc 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Speaker 1 Vakter/bane 1 Teknisk kontrolant 1 Sikkerhetssjef ute 1 Hjulaster med krok 1 Vakter/bane 1 Bergningsmannskap 1 Lyd og musikk 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Bergningsmannskap Krysseliste for utstyr Radio Vester Ant. Kanal Res. Utlev. Innlev. Utlev. Innlev. Mat Billett

32 Utstyrsliste Beskrivelse Status Ansvarlige Sign utført Kommentar 1 premieutdeling 1 Champagne 14 stk alkohol fri 1 Rigging av seierspall og flagg 1 Flaggstenger med Norsk,Svensk,Finsk, Island, danmark og KNA 1 Bestille pokaler og hente pokaler/premieutdeling 1 Oppslagstavle- Resulltattavle i depot sekretariat 1 Legerapportskjema og skadeskjema 1 Strips 1 Kopipapir A4 1 Plastlommer 1 Penner 1 Tape 1 Tusjer (tykke) 1 Saks 1 Hullmaskin 1 Bord og stoler 1 Toner til printer 1 Laserskriver 1 Printer 2 (nød) (med cd) Bestille Lydanlegg Ordne toaletter leie Tømming lørdag og søndag Søppelkasser Bestille speaker Vannhenger 6 Bestille matpakker 2 Starter 2 Hjelm og vernebriller 2 Flagg ifølge reglement (nasjonalvimpel, rødt, grønt) 2 Vest 2 Kjegler til start 3 Sikkerhetsjef Vaktsjef 3 Gjerder 3 Gummikabel, kabeltrommel m.m. Strømskap 3 Brakker til sekretariet 1stk 3 InfoSkilt publikum 3 Parkeringsområdet 3 Vanntank 1 m pumpe 3 Skilting av området og tilfartsveier 3 Kompressor. 3 Strømaggregat 3 Plastsekker søppel 3 Høytrykkspyler 3 Toalettpapir 3 Borhammer 3 12 stk store gule plansjer 3 Stor tusj 3 Diesel til aggregat 3 Fylle vanntank 3 Vester Vakter 4 Teknisk Kontroll 4 Opprette besiktings område med tillhørende plass for bremsetest 4 Lamper skjøteledning 4 Lommelykter evt lyskaster 4 Bord Teknisk 5 Depot Sjef 5 Spillolje fat i depot 5 Bensindepot 1 stk for påfylling bensin 5 Kompressor. Ta med fra flittig Marius 5 Merkeband 5 Vester 5 Presenning 6 Reklame 6 Program 6 PR/internett 6 Radioreklame 6 Plakater 7 Sambandsjef 7 Samband 7 Kanaliste 8 Kasserer/sekretariat 8 Kalkulatorer 8 Røde Kors /Lege 8 Liste matpakker 8 Kassaskrin Kasserer 8 Papir Teknisk kontroll 8 Startnummer 8 Startlister 8 Papirer dommere poengskjema 8 Møte med Norbetong grunneiers tillatelse løp 8 Kommune tilatelse 8 Politi tilatelse 8 Forsikring for løpet Kna Arrangørlisens 8 Inngang og billettsalg organiseres 8 Billetter, fribilletter 8 VEKSLEPENGER 3 Informere brannvakta og akuttmotak muntlig 8 3 Stoppeklokker hoveddommer 8 Vester Dommere, jury, lege 1 Bergingsjef/Banemannskap 1 Vester 1 Banemarkeringer 1 Poengskilt 24 stk av hver 1 Flagg for dirrigering av biler ned 1 Spader/spett 1 Internt radio samband bane mannskap 1 Brannslukkere 1 kullsyre 4 pulver 3 skum 1 Hydraulisk saks 1 Manuell saks Porsgrunn Brannvesen 1 4m rundslynge 4 stk 1 TaueStropper Gul 2m 2 stk 1 Flatstropper 1 Hansker wire størrelse 1 1 Monterings hansker 1 Kniv for kutting av belter 1 Brannslukkere utplasseres i depot, bensindepot og topp bane 1 Tøy Brannmannskap 1 Sjakler 1 Skiftenøkler 2 stk 11 Flaggvakt 11 Grønt og rødt flagg + målflagg til tidsbane Skilt Testbane 2 stk Skilt Bensin påfylling Skilt Start Skilt Teknisk Kontroll Skilt Depot Skilt WC Brakker til sekretariet 1stk

33 Telefonliste Navn Telefon Oppgave

34 FUNKSJONÆRMAT OG DRIKKE Uten funksjonærer er det ikke mulig å lage et løp Sørg for at de får nok mat og energi Nok drikke Koordiner utdeling av funksjonærmat slik at ikke hele pausen deres går med til å få tak i maten

35 SAMBAND Husk å ha godt samband Ved bruk av telefon som samband HUSK telefonliste Alle nøkkelpersoner som skal ha samband er minimum: Løpsleder Teknisk Kontrollant Løpsekretariat Faktadommer / Hoveddommer Sikkerhetssjef Depotsjef Berging Sanitet

36 FUNKSJONÆRMØTE Funksjonærmøte avholdes i god tid før konkurransen starter Sørg for at alle funksjonærer er klar over rollen sin Sørg for at alle som skal ha samband har fått utdelt radio eller telefonlister Sørg for at de vet hvor de kan hente mat og drikke og at de får dette utdelt Opplæring 68. Offisielle funksjonærer Betegnelsen offisielle funksjonærer ( Officials ) omfatter personer som alle kan ha assistenter: Stevnets jury Stevnets leder Stevnets sekretær Tidtakere Tekniske kontrollanter Bane- og veiobservatører Flaggvakter Måldommere Faktadommere Startere 7. Obligatoriske funksjonærer. Ved enhver konkurranse må det være minimum 3 autoriserte jurymedlemmer og autorisert stevneleder. (For Bilslalåm, Autoslalåm, Biltrial, Offroad Challenge og Trafikkløp: se eget reglement) Det er ikke anledning til å være både deltager og funksjonær i samme konkurranse. (For Bilslalåm, Autoslalåm, Biltrial, Offroad Challenge og Trafikkløp: se eget reglement) 71. Oppnevnelse av offisielle funksjonærer. Kun personer som er autorisert av NBF kan fungere som jurymedlemmer i en konkurranse. Vanlig autorisasjon fra NBF skjer i henhold til Ved internasjonale konkurranser oppnevner NBF juryen. Ved nasjonale konkurranser oppnevner i alminnelighet arrangøren juryen, men NBF kan selv oppnevne ett eller flere av jurymedlemmene, spesielt i konkurranser av større art. De øvrige offisielle funksjonærene oppnevnes av arrangøren. NBF kan kreve at oppnevnelsen skal godkjennes av dem.

37 247 Førermøte Førermøte avholdes i forbindelse med alle løp. Deltagere i møtet er de anmeldte førerne, stevnelederen og juryen. Møtet holdes i god tid, minst 3 minutter før start på det sted og tidspunkt som er kunngjort i tilleggsreglene og ved oppslag i depot. Førere som ikke deltar på førermøtet, kan av juryen utelukkes fra start. Både førere og stevneleder har på dette møtet anledning til å orientere hverandre om spørsmål som gjelder den forestående konkurransen. På førermøtet skal følgende bl.a. behandles: - Sikkerhetsspørsmål - Organisasjonsendringer - Påminnelse om bestemmelsene for reglementert kjøring (jfr. 24) - Påminnelse om tid og sted for oppslag av resultatliste Det kan på førermøte ikke foretas tillegg- eller endringer av tilleggsreglene uten at betingelsene i NSR 32 er oppfylt.

38 FØRER: START NUMMER: BIL: CO-DRIVER: RUNDE: DATO: NC # Prikker Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Seksjon 6 Seksjon 7 Seksjon 8 Rygg Berøring av port (egne og andre klassers port) Bruk av annen klasses port 5 5 Berøring av merkebånd 5 Nedkjøring av port, pinne, tre m merkebånd Dømt brutt av dommer (angi årsak) Noter Antall gjenstående porter 25 5 Sjåfør gitt opp antall gjenstående porter 5 Ikke til start 5 Signatur Fører Signatur Dommer Sum Prikker: Klokkeslett siste seksjon: sign.dommer Prikkskjema innlevert sekretariat: sign.sekr. OBS!! Ved rettelser / utstrykninger må dommer signere på baksiden med begrunnelse. Husk seksjonsnummer!

39

40 Track 1 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen Track 2 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen Track 3 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Tyvstart Tyvstart Tyvstart Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen

41 Track 3-Timed Track Class: Unlimited Date: Driver Car no. Tyvstart -35P Tid 1 (mm:ss,) Tid 2 (mm:ss,) Tid 3 (mm:ss,) Gj. snitt tid (Sec.) Tidspoeng (<3 min.) Prosent av banen fullført ( ) ved tid =3min Antall berørte porter (-1P / port) Poeng Totalt :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, Tidsdifferanse :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :,

42 Teknisk kontroll 32 Forhåndsbesiktigelse - Skal foretas før enhver trening og konkurranse - Møt presis - Møt med rengjort bil - Kontrollen er i første rekke av sikkerhetsmessig art - Ved sikkerhetsmessig tvil gis startnekt - Tidligere anmerkninger i lisensen skal være rettet - Personlig sikkerhetsutstyr skal medbringes for kontroll, hodestøtte / høyde på stol skal kontrolleres - Teknisk kontroll kan meddele startnekt. Protest mot slik beslutning må leveres umiddelbart - Teknisk Kontrollant kan anmerke mangler i lisensen 32 side 112 Støy - vektkontroll 33 side 114 Tas etter beslutning av jury og / eller NBF Teknisk Kontroll Etterkontroll 32a side 112 Deltager er forpliktet til vederlagsfritt å demontere enklere deler, deltager må stille mekaniker til disposisjon. Full Etterkontroll kan kreves. Denne kan bli utført på stedet, eller bilen kan beslaglegges. Beslaglegges bilen vil anmelder bli innkalt til Etterkontroll av NBF. Anmelder må stille mekaniker til disposisjon. Frakt og oppbevaring av bil er arrangørens ansvar.

43 TEKNISK KONTROLL BILTRIAL START NUMMER: Dato: FØRER: FØRERLISENS NR: BILMERKE: KLASSE: KLUBB: FØRERKORT NR: ÅRSMODELL: VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM KJØREDRESS (OVERALL) ARMSTRAPS / STENGT VINDU SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBUR / TAKPLATE FØRERSETE INNFESTING FØRERROM / INNREDNING BRANN- /BESKYTTELSESVEGGER STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR MOTORFESTER / -LEKKASJER GIRKASSEFESTER /-LEKKASJER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR KJØLESYSTEM / LEKKASJER BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

44 TEKNISK KONTROLL OFFROAD CHALLENGE START NUMMER: Dato: FØRER: KLUBB: FØRERLISENS NR: FØRERKORT NR: BILMERKE: ÅRSMODELL: KLASSE: UREGISTRERT VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM KJØREDRESS (OVERALL) SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBØYLE / TAK FØRERROM / INNREDNING STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR OLJELEKKASJER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER VINSJ / FESTER / TREKKRAFT STROPPER / SJAKLER HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

45 TEKNISK KONTROLL OFFROAD RACING START NUMMER: Dato: FØRER: FØRERLISENS NR: BILMERKE: KLASSE: KLUBB: FØRERKORT NR: ÅRSMODELL: VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM M/VISIR-BRILLER KJØREDRESS / BALACLAVA HANSKER / SKO NAKKEKRAGE / HANS VINDUSNETT / ARMSTRAPS SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBUR / TAKPLATE FØRERSETE INNFESTING FØRERROM / INNREDNING BRANN- /BESKYTTELSESVEGGER STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR MOTORFESTER / -LEKKASJER GIRKASSEFESTER /-LEKKASJER SPRENGKÅPE / SVINGNINGSDEMPER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR KJØLESYSTEM / LEKKASJER BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER LYSTGASSYSTEM FABRIKAT: MONTERING / SKJERMING STRØMKRETS / BRYTERE ATIVERINGSMODUL TRYKKMÅLER HVIS VARMESYSTEM HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

46 Resultater og premieutdeling På oppslagstavle Husk påfør signatur og angivelse av klokkeslett!!! Uoffisielle Offisielle Protestfrister Underskrifter av jury Innsendelse til NBF Løpets høydepunkt! Lag en premiepall og husk å kjøpe inn pokaler. I følge tidsskjema Ramme rundt premieutdelingen Mikrofon

47 93. Rett til protester. Enhver anmelder og involvert lisensinnehaver uansett nasjonalitet har rett til å protestere. En funksjonær kan i kraft av sitt embete ta de skritt som saken krever selv om det ikke er protestert. ( 171) 94. Fremlegging av en protest Enhver protest skal vær skriftlig og undertegnet i.h.t. 93 og adressert til stevnets leder eller hans mulige assistent. I tilfelle av disses fravær skal protesten være adressert til et av stevnets jurymedlemmer. Protesten skal være vedlagt et protestgebyr hvor størrelsen er fastsatt av NBF. Protestgebyret kan kun tilbakebetales dersom protesten tas til følge, eller dersom NBF fatter beslutning om dette. ( ) Protestgebyr eller del av dette som ikke tilbakebetales i henhold til 99, skal oversendes NBF sammen med juryens rapport. Trekkes en protest tilbake umiddelbart før juryens behandling av den, skal protestgebyret tilbakebetales. Juryen kan under spesielle omstendigheter beslutte å tilbakebetale helt eller delvis en del av gebyret. 95. Tidsfrister a) En protest som gjelder anmeldelse, anmelderens kvalifikasjoner, fører eller løpets lengde må være innlevert senest to timer etter avslutningen av den offisielle tekniske kontrollen. Såfremt kontrollen finner sted i et annet land enn arrangøren, har dette lands bilsportmyndighet fullmakt til å motta protesten for eventuelle kommentarer såfremt disse anses nødvendige. b) Protest angående et handikap eller oppsettingen av et heat må være innlevert senest 1 time før konkurransen starter. Protest angående delresultat, for eksempel etter en omgang eller finaleoppsett, skal være innlevert senest 15 min. etter publisering. c) Protest mot en beslutning av den tekniske kontrollen skal innleveres umiddelbart etter at anmelderen er blitt kjent med beslutningen.

48 PROTESTER - videre saksgang Anmelder (ofte fører) Skriftlig med gebyr til Løpsleder Løpsleder overleverer protesten til juryen Juryen innkaller til møte for behandling snarest Juryen foretar de nødvendige avhør Juryen meddeler protestanten sin beslutning + oppslag Juryen orienterer om rett til appell Appell meddeles juryen skriftlig innen 1 time + gebyr Skriftlig appell til NBF innen 2 dager Appellen behandles av NBFs Appelldomstol

49 BANEBYGGERE Banebyggerne skal: Tenke tekniske baner for de forskjellige klassene Sikkerhet for både utøvere og publikum. Banebyggerne bør ha kjennskap til de forskjellige klassenes muligheter til å forsere terrenget. Bergingsmuligheter Plassering av brannslukkeutstyr og klippeutstyr Start Mål Merking av porter med riktige farger Ta hensyn til terrenget ved plassering av stikker/porter Kjepper /kjegler/markører Fargebånd / fargespray Borremaskin til fjell Hammer Spiker Start og Målskilt Sperrebånd Poengskilt (Offroad Racing) Søppelsekker Kniv Håndsag Tusjer Utstyr til banebyggerne:

50 Baneinstruks Ved XXX løp På XXX sted Dato og år For XX Klubb Banen eies av: e-post: hjemmeside:

51 BANEOMRÅDE Område til å bygge baner i er sandveggen. Terrenget består av sand. Det er to klasser Modified gul merking og Unlimited rød merking. Det er totalt 6 baner i hver klasse hvorav 1 bane er tidsbane. PUBLIKUM/PLASSERING Publikums plass : Står oppover vei på østsiden. Avsperringsmetoder : Sperrebånd og gjerder Avstand fra banen : 3 meter Antall publikumsvakter : Etter behov Stk. Publikumsvaktenes plassering : Etter behov Antall toaletter tilgjengelig for publikum 1 Stk. Antall kiosker tilgjengelig for publikum 2 Stk. Beskrivelse av rømningsvei for publikum Sørover og nordover på vei

52 DEPOT Depotets kapasitet : 5 Stk. deltakere Er det oppmerkede plasser: Ja x Nei Brannslukker i depot : 2 stk á 6 kg (Skal være anmerket på baneskisse). Antall dunker for spillolje : 1 Stk. Antall toaletter i depot : Stk. Tilgang til vann: x Ja Nei Mulighet for bilvask: Ja x Nei Tilgang på bukk/grav: Ja x Nei Ut- og innkjøringsvei til depot anmerkes på baneskisse. Er det egen utkjøringsvei fra depot ut fra baneområdet: x Ja Nei Type sperring mellom depot og bane under løp: Vaktmannskap Plastgjerder og sperrebånd

53 BRANNVERN/PLASSERING 7 Stk Brannslukningsapparater à 12 Kg 2 Stk. CO2Brannslukningsapparater ved start og mål 6 Kg 2 Stk. Beltevogner 2 Stk. brannslukningsapparater à 6 Kg. X Kniv og kubein X Hydraulisk kutteutstyr Brannslukningsapparater er plassert som angitt på baneskisse. SANITET/LEGE Behovet for sanitetspersonell er beregnet til 4 St. førstehjelpere. 1 Stk. lege 2 Stk. Ambulanse Ambulanse og lege er plassert som angitt på baneskisse.

54 UTSTYR PÅ SEKSJONER Antall 2 Stk. brannslukningsapparater à 6 kg. Antall 2 Stk. kniv for kutting av belter. Antall 2 Spader og søppelsekker Andre: Andre : BERGING/PLASSERING Under løpet benyttes 4 Stk. bergingsbiler. 2 stk hjullastere med pigg, 1 traktor og en gravemaskin med vinsj på toppen. Organisering av berging ivaretas av: Bergings sjef

55 SAMBAND Type samband: Radio Antall sambandsenheter : 25 Stk. Følgende funksjonærer har samband: x x x x x x x x x x Juryleder Depotsjef Sambands sjef Sikkerhets sjef Løpsleder Flaggvakt Starter Dommerteam 4 stk Løpsleder Ass. Løps sekretær + funksjonærer som trenger det som

56 TEKNISK KONTROLL Sted: I depot Bukk/grav tilgjengelig: Ja X Nei PARC FERMÈ Sted skal være anmerket på baneskisse. Antall vakter : 1 Ved behov Er Parc Fermè fysisk avsperret: Ja X Nei RESULTATER/LØPSKONTROLL Ved sekretariat og i depot

57 ANDRE FORHOLD Ved trening: se vedlegg : BANE/OMRÅDE GODKJENNING INSPEKSJON Siste inspeksjon: / Utført av: Banebeskrivelsen/baneinstruksen er utarbeidet: / 29 Utført av:

58 Funksjonærinstruks Løpsleder Ansvar for gjennomføring av løpet i samsvar med oppsatt program Ansvar for alle funksjonærer. Se også $75 i Bilsportboka Løpssekretær Ansvarlig for stevnets organisasjon, $76 Faktadommere Bedømming av poeng pr seksjon, tidtakere ved tidsbane. Instruerer flaggmann og starter via radio under løpet. Har målflagg ved tidsbane Bistå stevnets jury, ledelse og sekretariat der det måtte være behov. Flaggmann/starter Det benyttes totalt 3 flagg; rødt, grønt og startflagg. Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltakeren ved feilkjøring eller fare i banen. Grønt flagg vises før start for å bekrefte at banen er klarert for neste deltaker og skal tas ned når deltaker påbegynner banen. Startflagg (nasjonal-vimpel) Depotsjef Organisere og overvåke all aktivitet i depot, organisere startrekkefølge og innkjøring av biler til startplata. Berging og Brannansvarlig Har ansvar for at alt brannvernutstyr og bergingsutstyr er på plass og i orden. Bistå ved brann og berging Funksjonær med brannslukker (6 kg pulver), skal være utplassert ved start og mål i hver seksjon, i tillegg skal et C2 apparat være tilgjengelig ved start. 1 bemannet gravemaskin med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet. Hydraulisk redningssaks, spennutstyr, brekkjern, kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet, mobil enhet ved banen.

59 Teknisk kontrollør Ansvarlig for teknisk kontroll før, under og etter løpet. Samtlige kjøretøyer skal være godkjent i teknisk kontroll før løp. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Bremsetest er obligatorisk. Teknisk Kontrollant avgjør klassetilhørighet. Kjøredress, godkjent av FIA (1986 eller nyere) eller etter SFI spec 3-2A/5 eller høyere. Overallen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker. Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale. Hansker av brannhemmende materiale. Lær eller racingsko som dekker anklene. Helhjelm, godkjent for bilsport av FIA, SNELL, British Standard eller SFI. Splintsikre briller eller visir. Tykk 36 nakkekrave av racingtype. Nakkekraven skal være tilpasset avstanden mellom hjelm og skulder, slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse. Medisinsk ansvarlig Lege eller ambulansepersonell Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling Betegnelsen stevnets medisinsk ansvarlig (heretter kalt SMA) kan innehas av følgende; A Lege B Sykepleier C Ambulansepersonell utdannet etter NOU 76/2 eller fagarbeider ambulanse For kategori b + c forutsettes det kompetanse innen akuttmedisin og erfaring fra trafikkulykker SMA er ansvarlig for den medisinske tjenesten ved stevnet Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling Ambulanse med førstehjelpsteam skal være til stede ved løpet, samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral.

60 Sikkerhets sjef Nødvendige avsperringer for publikum, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade. Kontinuerlig følge med på sikkerhet for førere, funksjonærer og publikum. Ansvar for at en funksjonær er avsatt til å sjekke at førere har sikkerhets utstyr på seg før de kjører ut i baneområde. Balaklava (ansiktsmaske), hansker, Lær eller racingsko, helhjelm, splintsikre briller eller visir, tykk 36 nakkekrave. Banesjef Ansvarlig for banelegging og porter i banen under løpet. Dirigerer banemannskap i løypa ved hjelp av 2 mann. En på topp og en i bunnen. Beredskapsplan: Det er utarbeidet egen Beredskapsplan som ligger i baneprotokollen. VIKTIGE TELEFONNUMMER: Brann : 11 Sykehus : 113 Legevakt : Sanitet Røde Kors :

61 Politi : NØKLER Følgende personer har nøkler til baneområdet: Navn : Navn : Telefon : Telefon : Nøkkel til : Beltevogner/ Containere/Toalett Nøkkel til : Beltevogner/ Containere/Toalett

62 Prosedyrer ved ulykker / personskader i forbindelse med trening Ambulanse 113 Politi 112 Brann Stopp all kjøring. 2. Få oversikt over skaden, fordel arbeidsoppgaver. 3. Gi førstehjelp, vis bort uvedkommende. 4. Kontakt lege / ambulanse 5. Sørg for frie adkomstveier for ambulanse (evt. helikopter) 6. Kontakt klubbleder (evt. nestleder) 7. Ved alvorlige ulykker skal alltid politiet og NBF varsles. 8. Sikre skadestedet for bevis inntil politiet er på stedet. 9. Opplysninger til media SKAL gå gjennom politiet og evt. klubbleder. 1. OBS! Unngå unødvendig ryktespredning.

63 BANEKART Husk å ta enten et bilde av kjøreområdet eller tegne opp et kart for utdeling til sjåfører og team. Legges sammen med andre papirer deltagerne skal motta før løpsstart. Banene skal tydelig merkes med banenummer, slik at sjåførene, funksjonærer og øvrige enkelt kan se hvilken bane de er ved. I alle grener skal det være enkelt å se hvor de forskjellige klassenes traseer/ løyper er inne i seksjonen. I Offroad Racing skal det være foto av alle baner. Samt farger som indikerer tydelig hvilket spor de forskjellige klassene skal kjøre. Poengskilter skal synes tydelig for dommere og sjåfører Markører skal fremkomme på bilder Start og mål skal være tydelig merket På større områder: Sett opp skilting til seksjonene

64 BERGING Et godt gjennomført stevne er avhengig av god og hurtig bergning. Husk at ved lang bergingstid øker risikoen for et forsinket løp. For publikum er det kjedelig hvis bergningen trekker ut lang tid. Sørg for godt samband med berging Nok bergingsbiler, traktorer, kran, beltevogner m.m. til løpet Berging Beskrivelse Statu s Ansvarli ge Sign utført Komment ar 1 Bergingssjef / Banemannskap 1 Vester 1 Banemarkeringer 1 Poengskilt 24 stk av hver 1 Flagg for dirigering av biler ned 1 Spader/spett 1 Internt radio samband banemannskap 1 Brannslukkere 1 kullsyre 4 pulver 3 skum 1 Hydraulisk saks 1 Manuell saks 1 4m rundslynge 4 stk 1 TaueStropper Gul 2m 2 stk 1 Flatstropper 1 Hansker wire størrelse 1 1 Monterings hansker 1 Kniv for kutting av belter 1 1 Tøy Brannmannskap 1 Sjakler 1 Skiftenøkler 2 stk Brannslukkere utplasseres i depot, bensindepot og topp bane

65 DEPOT Sørg for tilgang til: Strøm Toaletter Søppelhåndtering. Ha et oppslagsted i depot for informasjon til førere og team. Opplys på førermøte hvor denne oppslagstavlen befinner seg. Lag kart over depot. Heng opp banekart Resultatliste (+ en i sekretariatet) Info om sveiseplass Info om hvor man kan fylle drivstoff på løpsbilene Opplys evnt. regler for oppholdelse i depot. Beskrivelse Depot Sjef Spillolje fat i depot Bensindepot 1 stk for påfylling bensin Kompressor. Ta med fra flittig Marius Merkeband Vester Presenning Status Ansvarlige Sign utført Kommentar

66 ELEKTRISITET Husk å ha tilgang til elektrisitet, både i depot og sekretariat. Husk nok skjøteledninger, aggregater, diesel. Husk også ledninger til printere, pc er og kopimaskiner. DRIVSTOFFPLASS Sett opp et fast sted på området for påfylling av drivstoff. Tenk miljø Pass på brannsikkerhet. Ha nok brannslukningsutstyr tilgjengelig. SVEISEPLASS Finn et egnet sted for sveising Informer dersom dere stiller sveiseapparat tilgjengelig for teamene. Husk brannslukningsutstyr Tenk miljø

67 28 ME DI SI NSK PE R M På alle baner skal det finnes en medisinsk perm. Denne bestilles fra NBF, og oppbevares sammen med baneprotokollen. Innhold i permen: Instruks for stevnets medisinsk ansvarlige Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse-nivå Medisinsk skaderapport Skademelding

68 a b c DEFINISJON PÅ "STEVNETS MEDISINSKE ANSVARLIGE" (heretter kalt SMA) Betegnelsen stevnets medisinsk ansvarlig (heretter kalt SMA) kan innehas av følgende ; Lege Sykepleier Ambulansepersonell utdannet etter NOU 76/2 eller fagarbeider ambulanse For kategori b+c forutsettes det kompetanse innen akuttmedisin og erfaring fra trafikkulykker ANSVARSOMRÅDE SMA er ansvarlig for den medisinske tjenesten ved stevnet Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling VED ANKOMST TIL STEVNET SKAL SMA UTFØRE FØLGENDE ; Kontakte stevnets leder og informere om sin tilstedeværelse Gjøre seg kjent med "instruks for stevnets medisinsk ansvarlige" Avtale med stevnets leder om hvor SMA skal befinne seg når stevnet avvikles. Gjøre seg kjent med den sanitets- og ambulansetjeneste som forefinnes på stevnet Gjøre seg kjent med det medisinske utstyr som forefinnes på stevnet Såfremt sådant forefinnes, skal SMA ikle seg uniformering som benyttes for SMA ARBEIDSOPPGAVER UNDER STEVNET Iverksette medisinske behandlingstiltak i forbindelse med skade og sykdom under stevnet Kommunisere med AMK ved skade og sykdom som krever ytterligere behandling RAPPORTERING / REGISTRERING VED SKADE OG SYKDOM Alle deltakere ved stevnet som har vært involvert i avkjøring eller velt skal på eget initiativ la seg fremstille for SMA Alle deltakere som fremstiller seg for SMA skal registreres på skaderapport-skjema Også funksjonærer, publikum og andre som fremstilles skal registreres på skaderapport-skjema Ved alvorlig skade/sykdom som krever transport fra bane til sykehus skal stevnets leder informeres så snart som mulig. Såfremt det er rekvirert helikopter for transport av den skadede, skal stevnets leder informeres så snart som mulig, slik at adekvat landingsplass kan klargjøres. Såfremt SMA vurderer at han/henne må forlate banen for å følge pasienttransport, skal stevnets leder informeres så snart dette er praktisk mulig. Såfremt SMA etter vurdering av deltaker finner at det av medisinske årsaker er uforsvarlig at denne deltaker fortsetter sin deltakelse i stevnet, skal stevnets leder informeres om dette. ARBEIDSOPPGAVER ETTER STEVNETS AVSLUTNING Innlevere samtlige skaderapporter til stevnets leder Redegjøre for alvorlige skader som bør følges opp av stevnets ledelse Innlevere medisinsk håndbok i sekretariat sammen med identitetsmerke ANNET Offisielt reglement for medisinsk tjeneste ved hastighetsløp finnes vedlagt.

69 RAPPORTEN SKAL UTFYLLES FOR ALLE SOM HAR VÆRT TIL KONTROLL HOS MEDISINSK ANSVARLIG ARRANGØR ETTERNAVN LØPSDATO FORNAVN ARR.LISENSNR. ALDER BANE LISENSNR. TYPE LØP TELEFONNR. STEVNELEDER JURYLEDER Kryss av her for kontroller UTEN skade og behandlingstiltak JURYENS ANDEL AV SKADERAPPORTEN - SIGNERT AV Årsak til hendelsen Resultat av hendelsen Skader på bil Skadet sikkerhetsutstyr Påkjørt av deltaker Avkjøring Ingen Sikkerhetsbur Kjørte på deltaker Snurring Små Sikkerhetssele Presset deltaker Rundvelt Middels Førervindu Presset av deltaker Flere rundvelt Store Sikkerhetsnett Mekanisk feil Traff hindring i bane Hjelm Feil på banen Traff hindring utenfor Annet Førerfeil Annet Annet MEDISINSK ANSVARLIG ANDEL AV SKADERAPPORTEN Skader på person Skadet kroppsdel Antatt skade Behandling Ingen Hode Nakkeskade Ingen Mindre Ansikt Ledd/extremitet Observasjon Større Nakke Bruddskade ex. Sendt lege Livstruende Rygg Bløtdelsskade Sendt legevakt Annet Bryst / mage Nevrologisk skade Sendt sykehus Underliv / bekken Kutt / sårskade Innlagt sykehus Overextremitet Sanseorgan Annet Underextremitet Brannskade Annet Annet Sign. Med. Ansvarlig Stevne-ambulanse Medisinsk ansvarlig Transportmetode Fylkeskomm. 1 lin. Turnuskandidat Taxi Privat 1. linje Sykehuslege Privatbil Blokkbokstaver Annet 1. linje Kommunelege Stevneambulanse Røde Kors HK Lege - annet 1. linje ambulanse N Folkehjelp S. Sykepleier aneste. Legehelikopter Notater fra med. Ansvarlig Annet Sykepleier annet Annet Amb. NOU 76/2 Amb. Fagarbeider

70 Attestasjon vedr. medisinsk kompetanse-nivå Undertegnede som er stevnets Medisinske ansvarlige, attesterer ; Jeg er blitt forelagt og har gjort meg kjent med "Instruks for Medisinsk ansvarlig" Jeg attesterer at jeg besitter den kompetanse som er adekvat for behandling av den type skader og sykdom er aktuelle innen bilsporten Jeg attesterer min kompetanse og utdanning som beskrevet under. Opplysninger om arrangement Arrangementsdato Arrangør Bane Type løp Kompetansenivå / utdanning for stevnets "Medisinske ansvarlige" Lege Ambulansepersonell Lege, anestesi Ambulansepersonell NOU 76/2 Sykepleier Ambulansepersonell, fagarbeider Sykepleier, anestesi Signatur Sted / dato Signatur Navn (med blokkbokstaver)

71

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016. NorgesSeilforbund www.seiling.no

KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016. NorgesSeilforbund www.seiling.no KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2013-2016 NorgesSeilforbund www.seiling.no SIGNALER FOR SEILAS Betydningen av visuelle signaler og lydsignaler er forklart her. En pil som peker opp eller ned ( ) betyr at et visuelt

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer