Offroad Arrangørens Håndbok Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offroad Arrangørens Håndbok Index"

Transkript

1 Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens plikter Side Side Innbydelse Tilleggsregler Side 14. Påmeldingsskjemaer Side 15. Startprogram Side 16. Startlister Side 17. Startrekkefølge Offroad Racing Side 18. Sekretariatet Side 19. Lisenskontroll Side 2. Kvitteringsskjema startkontingent Side 21. Løpsleders plikter Side 22. Sikkerhetssjef Side Side Juryens plikter Jury kontrollrapport Biltrial, Terreng Touring og Offroad Racing Side 3. Mannskapslister Side 31. Krysseliste utstyr Side 32. Utstyrsliste

2 Side 33. Telefonliste Side 34. Funksjonærmat Side 35. Samband Side 36. Funksjonærmøte Side 37. Førermøte Side 38. Prikkskjemaer sjåfører Biltrial Side 39. Dommerskjema Biltrial Side 4. Poengberegningsskjemaer Offroad Racing Side 41. Poengberegningsskjema tidsbane Offroad Racing Side 42. Teknisk kontroll - retningslinjer Side 43. Teknisk kontrollskjema Biltrial Side 44. Teknisk kontrollskjema Offroad Challenge Side 45. Teknisk kontrollskjema Offroad Racing Side 46. Premieutdeling Side 47. Protest Side 48. Protest videre saksgang Side 49. Banebyggere og utstyr Side Baneinstruks Side 63. Banekart Side 64. Berging Side 65. Depot og kart over depot Side 66. Elektrisitet, drivstoffplass og sveiseplass Side 67. Sanitet Medisinsk Perm Side 68. Instruks for medisinsk ansvarlig Side 69. Medisinsk rapport Side 7. Attest medisinsk ansvarlig Side 71. Skademelding

3 Side 72. Speaker Side 73. Antidoping Side 74. Inngang, kiosk og publikum Side 75. Miljø og etter løpet rutiner må huskes Denne håndboken er ment som et uoffisielt hjelpemiddel for arrangører innen Offroad grener. Innspill til emner som ikke er omtalt eller andre ting som burde være med mottas med stor takk. Dette kan sendes til Janne Bronndal på Husk alltid å medbringe regelbok og Bilsportboka til løp LYKKE TIL SOM ARRANGØR

4

5

6

7

8 MARKEDSFØRING Husk at publikum ikke nødvendigvis vet at det er et løp - sørg for å markedsføre slik at det kommer tilskuere. Tips: Plakater Streamers Annonser i aviser Flyers Informer venner og kolleger Tips pressen Prøv å få en forhåndsreportasje i avisen Send pressemeldinger før og etter løp Søk sponsorer Sørg for god reklame for de sponsorene dere får Radio TV Skilting Programblad

9 SPORTSKOMITÈ 15 En sportskomitè (arrangementskomitè) består av min. 3 personer og oppnevnes av arrangøren(e) av en konkurranse Den har det fulle ansvar for konkurransens avvikling og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av de konkurranser den arrangerer For selve gjennomføringen av et stevne står stevnets leder ansvarlig ( 75) Utnevnes i god tid før løpet Løpssekretær må være med i komiteen Løpsleder bør være med i komiteen Velg en leder før arbeidet starter. Komitèmedlemmene fordeler arbeidet mellom seg Komiteen skaffer nødvendige godkjenninger, funksjonærer og utstyr. BRUK FREMDRIFTSPLAN!

10 Innbydelse Invitasjon til nasjonal konkurranse i Biltrial. NC runde # XXXX NMK (skal være en NBF tilsluttet klubb) har gleden av å innby til NC# Arrangørlisensnummer: Konkurransen kjøres etter Norgescup reglementet for Biltrial og avholdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge. Sportskomitee: Løpsleders navn, løpssekretær + en person til med god kjennskap til sporten. Juryformann: Jurymedlem: Jurymedlem: Løpsleder: Teknisk Kontrollant: Løpssekretær: Adresse: Postnr: Sted: Tlf: Hoveddommere/faktadommere: Konkurransen avholdes på: (sted) Dato Kl: Tlfnr arrangør ved Stevneleder: Konkurransen starter kl. 11. og avsluttes kl: 17. Tilleggsregler: Det kjøres 4 seksjoner 2 ganger, alle 4 seksjoner må være kjørt 1 gang før man kan begynne på runde 2. Konkurransen kjøres i 6 forskjellige klasser: Klasse 1 Original: Klasse 2 Standard: Klasse 3 Light- Truck: Klasse 4 Modified: Klasse 5 Pro-Modified: Klasse 6 Prototype: Kjøretøy i tilnærmet originasl utførelse Kjøretøy i lett modifisert utførelse Kjøretøy i modifisert utførelse, akselavstand over 26cm kjøretøy i modifisert utførelse Kjøretøy i relativt fri oppbygning,begrensninger på styresystemer og aktiv fjæring. Kjøretøy med fri oppbygning Cup en er åpen for deltagere med gyldig førerlisens utstedt av Norges Bilsportforbund. Anmeldelse/påmelding mottas fra dato kl. Siste frist for anmeldelse/påmelding er dato kl. Anmeldelse sendes til eller epost eller fax: Dersom en anmelder må melde avbud skal dette gjøres så snart anmelder er klar over at han må melde frafall. Frafall meldes til samme adresse,epost eller fax som nevnt i anmeldelse til løpet. Anmeldelsesgebyr kr 35. Skal betales på stedet. Gyldige lisenser skal forevises sammen med gyldig medlemskap i NBF tilsluttet klubb. Mangler på en eller flere av disse lisenser vil føre til startnekt.

11 Etteranmeldelse på stedet tillates. Enganslisenser for fører,vogn og co-driver kan tegnes på stedet. Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i samme konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles kan de delta i forskjellige klasser. En fører kan kun delta med et kjøretøy, i en klasse i samme konkurranse og kan ikke være co-driver for en annen fører i samme konkurranse. Co-driver tillates også kun å delta i ett kjøretøy i samme konkurranse. Tidsbruk for hver seksjon er max 3.minutter. Tidtakning med stoppeklokke i hver seksjon. Tidtaking begynner i det sjåføren påbegynner seksjonen. Hver seksjon består av 6 porter fra start til målport. Det er ingen begrensninger på antall påmeldte deltagere, men arrangøren påberoper seg retten til å avlyse stevnet dersom det er færre enn 18 deltagere. Tillatt drivstoff er : Vanlig handelsbensin (herunder E85 og racing-gas) diesel,biodiesel. Blyerstatning og oktanbooster tillates benyttet, ellers ingen tilsetninger i drivstoffet. Testbane: Det er anledning til å testkjøre på anvist lukket område fra kl Bedømming: Bedømming skjer etter Konkurransereglementet for Norgescup i Biltrial. Teknisk kontroll Kl: 8.3 1: Førermøte: Kl.:1.3 Protester : Protest skal innleveres skriftlig til løpsleder sammen med protestgebyr kr: 1 innen 3 min etter resultatene er offentliggjort. Protest på teknisk forhåndsbesiktigelse skal innleveres umiddelbart skriftlig sammen med protestgebyr kr 1. Resultater: Offentliggjøres på tavle i sekretariatet kl Premiering: De 3 beste førere med co-driver i alle klasser. Premieutdeling kl.18. ved sekretariatet. Arrangementet er forsikret gjennom arrangørlisens i Norges Bilsportforbund og IF. Støybegrensning: Max tillatt støynivå: 1db. Støykontroll kan foretas. All informasjon vedrørende løpet og evnt juryavgjørelser vil bli oppslått på tavlen i sekretariatet. Arrangøren påberoper seg retten til å utstyre deltagerne med reklame for stevnets sponsorer, evnt frikjøp av reklame på bilen koster kr. 15.

12 31. Tilleggsregler og deres innhold. TILLEGGSREGLENE FÅR ALDRI STRIDE MOT NSR / ISR Kan være strengere, men ikke lempeligere 32. Endring av tilleggsreglene Kun ved jurybeslutning som følge av force majeur (uforutsette hendelser) Jurybeslutninger av sikkerhetsgrunner Et enstemmig førermøte TILLEGGSREGLER SKAL STÅ INNSKREVET I INNBYDELSEN!!!!!!!!!! 31. Tilleggsregler og deres innhold. For alle konkurranser må det utarbeides tilleggsregler. Tilleggsreglene må inneholde følgende opplysninger: a) Arrangøren(e)s navn. b) Navn, art og beskrivelse av konkurransen (se 6-14). c) Anførsel om at konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (se 3). d) Arrangørlisensnummer. e) Sportskomitèens sammensetning og adresse (se 15). f) Tid og sted for konkurransen, samt arrangørens telefonnummer stevnedagen. g) En detaljert beskrivelse av konkurransen (konkurransens lengde, klasseinndeling, hvilke kategorier av biler som kan delta, tillatt drivstoff, eventuell begrensning av deltagerantallet etc.) h) Alle nødvendige opplysninger angående anmeldelser (hvor de mottas, fra hvilken dato og hvilket klokkeslett de kan mottas, og når anmeldelsesfristen går ut, anmeldelsesgebyr samt påminnelse om fremgangsmåten ved forfall og valg av konkurranse (se og 61). i) Alle nødvendige opplysninger om forsikring såfremt dette er nødvendig.

13 j) Dato og tid for starten, samt startmåten. k) Påminnelser angående gjeldene reglement, spesielt nødvendige lisenser (se 5-52). l) Ved hastighetsløp og rally bestemmelser om førerens utrustning og bilens utstyr, dekk m. v så vel under trening som under selve konkurransen. m)opplysninger om premiering. n) En påminnelse om støybegrensing. o) Ved hastighetsløp, tid og sted for førermøte. p) Tid og sted for offentliggjøring av resultater og juryavgjørelser. q) Ved arrangørreklame, reklamens art, plassering og pris for frikjøp. r) En påminnelse om gjeldende reglements bestemmelser angående protester (se 93-99) s) Navnene på konkurransens jurymedlemmer, Stevne leder, Teknisk Kontrollant og faktadommere. BESTEMMELSER I TILLEGGSREGLENE SOM ER I STRID MED ISR OG /ELLER NSR ER UGYLDIGE ( 56, 65) Husk å påføre at reglene er i samsvar med NSR og ISR og at tilleggsreglene ikke går på tvers eller strider i mot disse. Påfør også retningslinjer for protest, protesttid og beløp (1kr) Tidsbruk i seksjonene Eventuelt andre regler /forbehold som f.eks. at arrangør påberoper seg retten til å avlyse dersom det er mindre en X deltagere. Jamfør reglene for 21.

14 Date: Place: Drivers name: Telephone no.: Street Address: City: Zip code: Country: Driving licence no.: Race car licence no.: Sporting licence no.: Club: Race car name: Team: Body: Engine type: Tyre type: Car race nr: Class: Chassis: Horsepower (approx.): Nitro (yes/no): Sponsors: Additional information: Please fill out all sections so the speaker can inform the spectators. The program will be send to you by , please remember to fill in your address. Competitor s names will be published on Date: Drivers signature: Applications must be returned before 29 to:

15 START PROGRAM XXXX ( NBF tilsluttet klubb) har gleden av å innby til NC# på sted Konkurransen kjøres etter Norgescup reglementet for Biltrial og avholdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet og Det Nasjonale Sportsreglementet for Norge. Sportskomitee: Løpsleders navn, løpssekretær + en person til med god kjennskap til sporten. Juryformann: Jurymedlem: Jurymedlem: Løpsleder: Adresse: Postnr: Sted: Tlf: Konkurransen avholdes på: (sted) Dato Kl: Tlfnr arrangør ved Stevneleder: Konkurransen starter kl. 11. og avsluttes kl: 17. Tilleggsregler: Det kjøres 4 seksjoner 2 ganger, alle 4 seksjoner må være kjørt 1 gang før man kan begynne på runde 2. Konkurransen kjøres i 6 forskjellige klasser: Klasse 1 Original: Klasse 2 Standard: Klasse 3 Light- Truck: Klasse 4 Modified: Klasse 5 Pro-Modified: Klasse 6 Prototype: Kjøretøy i tilnærmet originasl utførelse Kjøretøy i lett modifisert utførelse Kjøretøy i modifisert utførelse, akselavstand over 26cm kjøretøy i modifisert utførelse Kjøretøy i relativt fri oppbygning,begrensninger på styresystemer og aktiv fjæring. Kjøretøy med fri oppbygning Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i samme konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles kan de delta i forskjellige klasser. En fører kan kun delta med et kjøretøy, i en klasse i samme konkurranse og kan ikke være co-driver for en annen fører i samme konkurranse. Co-driver tillates også kun å delta i ett kjøretøy i samme konkurranse. Tidsbruk for hver seksjon er max 3.minutter. Tidtakning med stoppeklokke i hver seksjon.tidtaking begynner i det sjåføren påbegynner seksjonen. Hver seksjon består av 6 porter fra start til målport. Bedømming: Bedømming skjer etter Konkurransereglementet for Norgescup i Biltrial. Resultater: Offentliggjøres på tavle i sekretariatet kl Premiering: De 3 beste førere med co-driver i alle klasser. Premieutdeling kl.18. ved sekretariatet.

16 Competitor List Place: Date: CAR # Driver Club Car name Country CLASS

17 Starting Order, Date: UNLIMITED TRACK: #1 #2 #3 #4 #5 #6 Start no. 1, car no: Start no. 2, car no: Start no. 3, car no: Start no. 4, car no: Start no. 5, car no: Start no. 6, car no: Start no. 7, car no: Start no. 8, car no: Start no. 9, car no: Start no. 1, car no: Start no. 11, car no: Start no. 12, car no: Start no. 13, car no: Start no. 14, car no: MODIFIED TRACK: #1 #2 #3 #4 #5 #6 Start no. 1, car no: Start no. 2, car no: Start no. 3, car no: Start no. 4, car no: Start no. 5, car no: Start no. 6, car no: Start no. 7, car no: Start no. 8, car no: Start no. 9, car no: Start no. 1, car no:

18 SEKRETARIATET Sekretæren er ansvarlig for stevnets organisasjon og for alle nødvendige beskjeder i denne forbindelse. Sekretæren skal overbevise seg om at de forskjellige funksjonærene er kjent med sine plikter og forsynt med det nødvendige utstyr. Om nødvendig skal han / hun assistere stevnelederen med tilretteleggelse av den avsluttende rapport ( 75, siste avsnitt). Det skal være tydelig merket på området hvor sekretariatet er. Her skal alt av papirer og instrukser, Bilsportboka og regelbøker være tilgjengelig. Sørg også for kommunikasjon mellom sekretariatet og dommer Løpsleder sikkerhetssjef. Sekretariatet skal foreta lisenskontroll, innsjekk, registrering, motta betaling, sørge for at papirer til Løpsleder, dommere, jury er klart. Funksjonærlister, telefonlister bør henge oppslått i sekretariatet. Utdeles ved innsjekk: - Oppdatert startliste - Kvittering på startavgift - Teknisk skjema - Søppelsekk Orden i dokumentene!!!

19 LISENSKONTROLL (lisensmappe er fint) Førerlisens 5 a) side 43 Anmelderlisens 51 side 43 og Førerkort 52 side 43. Klubbmedlemskap 25 side 32 Vognlisens 3 side 11 Reklamelisens 31, 2e side 111 Internasjonale lisenser 51 side 43 Pass på gyldighet!!! (Personlige lisenser er gyldige t.o.m Samme år som de er utstedt) LISENSBLOKKER Husk å sjekke at dere har blokker med engangslisens fører/bil, Vognlisens, Co-Driver. Hvis få igjen, bestill flere fra NBF.

20 HUSK Å HA KVITTERINGSBLOKK TIL SJÅFØR CAR # Driver Registration Fee Saturday 5.9 Payment Received Registration Fee Sunday 6.9 Payment Received Need Receipt? (Y/N)

21 75. Stevne leders/ Løpsleders plikter Stevnets leder kan også være dets sekretær. Han kan ha forskjellige assistenter. Såfremt et stevne består av flere konkurranser, kan det være forskjellige ledere for hver konkurranse. Lederen er ansvarlig for gjennomføringen av stevnet i samsvar med det oppsatte program. I særdeleshet skal stevnelederen: - Opprettholde orden i forbindelse med militære eller politimyndigheter som har påtatt seg politioppsynet med stevnet, og som er ansvarlig for publikums sikkerhet. - Overbevise seg om at alle funksjonærer er på sine poster, og rapporterer ethvert fravær til stevnets jury. - Overbevise seg om at alle funksjonærene er tilstrekkelig informert med hensyn til utøvelsen av sine plikter - Kontrollere deltagerne og deres biler og forhindre at en anmelder eller fører som er utelukket, suspendert eller diskvalifisert deltar i en konkurranse - Overbevise seg om at hver bil, og hvis det er bestemt, hver fører bærer sitt fastsatte nummer i henhold til programmet - Overbevise seg om at den riktige føreren kjører bilen og starter i den klassen som er bestemt - Lede bilene opp til startlinjen i riktig orden og om nødvendig å starte de. - Meddele stevnets jury alle forslag til endring av programmet, en deltagers dårlig oppførsel, brudd på reglementet eller protest - Motta protester og gi dem videre til juryen - Innhente rapporter fra tidtakerne, tekniske kontrollanter, bane- og veiobservatører og andre offisielle opplysninger som måtte være nødvendige for fastsettelse av resultatet - Selv eller ved stevnets sekretær å tilrettelegge dataene for juryens rapport som nevnt i 73.3

22 SIKKERHETSSJEF Sikkerhetssjefen skal sørge for stevnets sikkerhet, dvs. førere, utøvere, mannskaper, berging og publikum. Han er underlagt Løpsleder og skal omgående rapportere til Løpsleder dersom det oppstår situasjoner som tilsier at det er fare for sikkerheten.

23 Juryens myndighetsområde Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. De skal avgjøre enhver tvist som måtte oppstå under en konkurranse med den begrensning som følger av dette reglementets bestemmelser vedrørende adgang til appell (se 1-13). Skal ikke ha noen utøvende plikter i samband med stevnets organisasjon. Alle jurymedlemmer må være autorisert av NBF Juryleder oppnevnes av NBF Bekrefte resultatlisten Rapportere fra arrangementet 7 Ved enhver konkurranse må det være minimum tre autoriserte jurymedlemmer. I Biltrial skal det være en lisensiert juryformann og 2 legmenn som jurymedlemmer, disse skal ikke inneha noen andre oppgaver under/før eller etter løpet. Spesielt påpekes for juryen at: - De skal avgjøre hvilken straff som skal ilegges i tilfelle overtredelse av motorvognloven eller trafikkreglene - De kan under spesielle omstendigheter endre tilleggsreglene (se 32) - De kan ved start i heat endre heatenes sammensetning og antall (se 46) - De kan ved dødt løp tillate ny start (se 49) - De kan tillate endring av fører (se 58) - De kan gi reprimande eller ilegge mulkt (se 81) - De kan ilegge en utelukkelse (se 85) - De kan endre premierekken (se 9)

24 - De kan utelukke enhver fører eller bil de selv, stevnets leder eller Teknisk Kontrollant anser som farlig for deltagelse i konkurransen (se 63) - De kan utelukke enhver anmelder eller fører de selv, stevnets leder eller Sportskomitèen anser som uheldig deltar i et stevne eller en konkurranse, samt utelukke enhver anmelder eller fører de anser som skyldig i dårlig eller unfair opptreden. De kan ytterligere beordre fjernet fra banen og baneområdet enhver anmelder eller fører som nekter å følge en funksjonærs ordre - De kan utsette en konkurranse som følge av force majeur eller av sikkerhetsgrunner - De kan endre programmet for så vel plasseringen av start- og mållinje og på enhver annen måte som følge av anmodning fra stevnets leder eller arrangørene, for dermed å oppnå større sikkerhet for deltagere eller publikum - De kan om nødvendig supplere seg selv med en eller flere stedfortredere i tilfelle av fravær eller inhabilitet - De kan beslutte å stoppe et løp - De kan anvende et video-opptak

25 KONTROLL RAPPORT FOR: BILTRIAL Arr.lis.nr.: Dato : Sted: Arrangør: Løpsleder: Lisens nr.: Tekn. Kontr: Lisens nr.: Juryleder: Lisens nr.: Øvrige Jury Lisensiert? Lisensnr. JA/NEI JA/NEI Publikumsantall: ca stk. Deltakende klasser: Antall deltakere: Antall deltakere GENERELLE OPPLYSNINGER 1.1. Tidtaking: JA/NEI Elektronisk: JA/NEI Manuell: JA/NEI 1.2. Følgende dokumenter ble fremlagt og funnet i orden: [ ] Arr. Lisens [ ] Forsikring [ ] Polititillatelse

26 TILLEGGSREGLER OG STARTPROGRAM 2.1. Mottok dere tilleggsreglene i god tid før konkurransen: JA/NEI 2.2. Var tilleggsreglene i henhold til gjeldende regelverk: JA/NEI TEKNISK KONTROLL 3.1. Ble teknisk kontroll utført i henhold til kontrollskjema og det øvrige regelverk: JA/NEI BANEN 4.1. Banens tilstand på løpsdagen: Holdbarhet og vedlikehold under løpet:.... LØPS ORGANISASJON 5.1. Ble løpet gjennomført i henhold til tidsplanen: JA/NEI 5.2. Kommentar til eventuelle forsinkelser: 5.3 Hvordan utførte følgende funksjonærer sitt arbeide: Løpsleder Sekretariat: Seksjonsdommere: Teknisk under stevnet:....

27 5.3.5 Bilbergingen:.. SIKKERHETEN 6.1 Lege med ansvar: 6.2 Sanitet: Dersom det ikke var lege tilstede, ble det fra medisinsk ansvarlige lagt frem dokumentasjon på kompetanse i henhold til NSR 233: JA/NEI Kategori: Antall ambulanser:. 6.5 Forløp arrangementet uten rapporterte skader: JA/NEI (Opplysninger om personskader skal være utfyllende, og skadede skal navngis for å muliggjøre senere oppfølging fra NBF. Egen skaderapport Medisinsk perm.) Hvis nei, hvordan fungerte den medisinske tjenesten: JURY 7.1. Var det tilstrekkelig kommunikasjonsforhold til Løpsleder og sekretariat: JA/NEI 7.2. Ble det behandlet protester: stk. Meldinger om appell: stk Fungerte juryen tilfredsstillende: JA/NEI TILLEGGSOPPLYSNINGER 8.1. Følgende dokumenter er vedlagt rapporten: [ ] Teknisk rapport [ ] Tilleggsregler [ ] Startprogram [ ] Resultatliste [ ] Melding om dommeravgjørelse [ ] Dommerrapporter Skjema.:

28 NR KOMMENTARER Sted: Dato: Juryformann: Jurymedlemmer:

29 SKADERAPPORT Arr.lis.nr: Dato: / 2 Løpsfrom: Arrangør: Bane: Skaden er inntruffet på: [ ] Deltaker [ ] Funksjonær [ ] Publikum Opplysninger om den skadede: nr: Lisens nr: Start Navn: Adr: Tlf.nr:Privat: Jobb: Mobil: Hendelsesforløp: Behandlende stevnelege: Avsluttes behandlingen på banen? [ ] Ja [ ] Nei Rekvireres den skadede til annen behandlingsinstitusjon stevne dagen? [ ] Ja [ ] Nei I tilfelle ja, Hvor? Anbefales videre konsultasjon hos lege? [ ] Ja [ ] Nei Stevne legens vurdering av pasienten, samt medisinsk behandling gitt på banen: Stevnelege NBF s Jury leder

30 Stilling Radio Status Ansvarlige Kommentar 1 Løpsleder NBF autorisert 1 1 Løpsleder Ass 1 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Teknisk kontrolant 1 Teknisk kontrolant 1 Teknisk kontrolant 1 Juryleder, NBF autorisert 1 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Jury Aspirant 1 Hovedommer, NBF autorisert 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Dommer/tidtaker 1 1 Banesjef 1 Baneass 1 Depotsjef/Fremmater 1 1 Fremmater 1 1 Fremmater 1 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Fremmater 1 Sambandsjef,Utdeling av vester,mat, 1 1 Starter 1 1 Starter 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 Bergningssjef 1 1 Banemannskap leder topp 1 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Transport banemannskap Beltevogn 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 2 Unimog Brannbil 1 Transport formula biler Beltevogn 1 Traktor med stort lesseapparat 1 Beltegraver på toppen 1 1 Hjulaster Norbetong 1 Hjulaster med krok 1 Speaker 1 1 Premie utdeling etc 1 Premie utdeling etc 1 Kasserer 1 Løpsekretær 1 1 Løp Ass. 1 PR/internett 1 Foto 1 Foto video 1 Foto video 1 Lyd og musikk 1 Lyd og musikk 1 Lyd og musikk 4 Rødekors 1 Lege 1 Sikkerhetssjef 2 1 Sikkerhetsjekk førere 1 Sikkerhetssjef ute 1 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter 1 Vakter/bane 1 Vakter/bane 1 Vakter/bane 1 ATV 1 ATV 1 ATV 1 ATV 1 ATV 11 Matpakker Mannskapsliste

31 Frist Pris Navn Stilling Status 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Vakter 1 Bergningsmannskap 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 ATV 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Premie utdeling etc 1 Banemannskap 1 Banesjef 1 ATV 1 Fremmater 1 Vakter/bane 1 Lyd og musikk 1 Traktor med stort lesseapparat 1 Dommer/tidtaker 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Banemannskap 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Kasserer 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Fremmater 1 Vakter 1 Sikkerhetsjekk førere 1 Vakter 1 PR/internett 1 Foto video 1 ATV 1 Løpsekretær 1 Starter 1 Sambandsjef,Utdeling av vester,mat, 1 Fremmater 1 Vakter 1 Fremmater 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Vakter 1 Løp Ass. 1 Foto 1 Banemannskap 1 Hovedommer, NBF autorisert 1 Unimog Brannbil 1 Juryleder, NBF autorisert 1 Depotsjef/Fremmater 1 Banemannskap 1 Fremmater 1 Vakter 1 Sikkerhetssjef 1 Vakter 1 Teknisk kontrolant 1 Starter 1 Banemannskap 1 Jurymedlem, NBF autorisert 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Lyd og musikk 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Hjulaster Norbetong 1 Beltegraver på toppen 1 Bergningsmannskap 1 Fremmater 1 Teknisk kontrolant 1 Foto video 1 ATV 1 Transport banemannskap Beltevogn 1 Banemannskap 1 Dommer/tidtaker 1 ATV 1 Transport formula biler Beltevogn 1 Jury Aspirant 1 Vakter 1 Vakter 1 Banemannskap 1 Vakter 1 Bergningsmannskap 1 Bergningsmannskap 1 Banemannskap leder topp 1 Løpsleder Ass 1 Dommer/tidtaker 1 Løpsleder NBF autorisert 1 Flaggvakt /dirigent/målvakt 1 Bergningssjef 1 Vakter 1 Premie utdeling etc 1 Bergningsmannskap 1 Vakter 1 Speaker 1 Vakter/bane 1 Teknisk kontrolant 1 Sikkerhetssjef ute 1 Hjulaster med krok 1 Vakter/bane 1 Bergningsmannskap 1 Lyd og musikk 1 Teknisk kontrolant NBF autorisert 1 Bergningsmannskap Krysseliste for utstyr Radio Vester Ant. Kanal Res. Utlev. Innlev. Utlev. Innlev. Mat Billett

32 Utstyrsliste Beskrivelse Status Ansvarlige Sign utført Kommentar 1 premieutdeling 1 Champagne 14 stk alkohol fri 1 Rigging av seierspall og flagg 1 Flaggstenger med Norsk,Svensk,Finsk, Island, danmark og KNA 1 Bestille pokaler og hente pokaler/premieutdeling 1 Oppslagstavle- Resulltattavle i depot sekretariat 1 Legerapportskjema og skadeskjema 1 Strips 1 Kopipapir A4 1 Plastlommer 1 Penner 1 Tape 1 Tusjer (tykke) 1 Saks 1 Hullmaskin 1 Bord og stoler 1 Toner til printer 1 Laserskriver 1 Printer 2 (nød) (med cd) Bestille Lydanlegg Ordne toaletter leie Tømming lørdag og søndag Søppelkasser Bestille speaker Vannhenger 6 Bestille matpakker 2 Starter 2 Hjelm og vernebriller 2 Flagg ifølge reglement (nasjonalvimpel, rødt, grønt) 2 Vest 2 Kjegler til start 3 Sikkerhetsjef Vaktsjef 3 Gjerder 3 Gummikabel, kabeltrommel m.m. Strømskap 3 Brakker til sekretariet 1stk 3 InfoSkilt publikum 3 Parkeringsområdet 3 Vanntank 1 m pumpe 3 Skilting av området og tilfartsveier 3 Kompressor. 3 Strømaggregat 3 Plastsekker søppel 3 Høytrykkspyler 3 Toalettpapir 3 Borhammer 3 12 stk store gule plansjer 3 Stor tusj 3 Diesel til aggregat 3 Fylle vanntank 3 Vester Vakter 4 Teknisk Kontroll 4 Opprette besiktings område med tillhørende plass for bremsetest 4 Lamper skjøteledning 4 Lommelykter evt lyskaster 4 Bord Teknisk 5 Depot Sjef 5 Spillolje fat i depot 5 Bensindepot 1 stk for påfylling bensin 5 Kompressor. Ta med fra flittig Marius 5 Merkeband 5 Vester 5 Presenning 6 Reklame 6 Program 6 PR/internett 6 Radioreklame 6 Plakater 7 Sambandsjef 7 Samband 7 Kanaliste 8 Kasserer/sekretariat 8 Kalkulatorer 8 Røde Kors /Lege 8 Liste matpakker 8 Kassaskrin Kasserer 8 Papir Teknisk kontroll 8 Startnummer 8 Startlister 8 Papirer dommere poengskjema 8 Møte med Norbetong grunneiers tillatelse løp 8 Kommune tilatelse 8 Politi tilatelse 8 Forsikring for løpet Kna Arrangørlisens 8 Inngang og billettsalg organiseres 8 Billetter, fribilletter 8 VEKSLEPENGER 3 Informere brannvakta og akuttmotak muntlig 8 3 Stoppeklokker hoveddommer 8 Vester Dommere, jury, lege 1 Bergingsjef/Banemannskap 1 Vester 1 Banemarkeringer 1 Poengskilt 24 stk av hver 1 Flagg for dirrigering av biler ned 1 Spader/spett 1 Internt radio samband bane mannskap 1 Brannslukkere 1 kullsyre 4 pulver 3 skum 1 Hydraulisk saks 1 Manuell saks Porsgrunn Brannvesen 1 4m rundslynge 4 stk 1 TaueStropper Gul 2m 2 stk 1 Flatstropper 1 Hansker wire størrelse 1 1 Monterings hansker 1 Kniv for kutting av belter 1 Brannslukkere utplasseres i depot, bensindepot og topp bane 1 Tøy Brannmannskap 1 Sjakler 1 Skiftenøkler 2 stk 11 Flaggvakt 11 Grønt og rødt flagg + målflagg til tidsbane Skilt Testbane 2 stk Skilt Bensin påfylling Skilt Start Skilt Teknisk Kontroll Skilt Depot Skilt WC Brakker til sekretariet 1stk

33 Telefonliste Navn Telefon Oppgave

34 FUNKSJONÆRMAT OG DRIKKE Uten funksjonærer er det ikke mulig å lage et løp Sørg for at de får nok mat og energi Nok drikke Koordiner utdeling av funksjonærmat slik at ikke hele pausen deres går med til å få tak i maten

35 SAMBAND Husk å ha godt samband Ved bruk av telefon som samband HUSK telefonliste Alle nøkkelpersoner som skal ha samband er minimum: Løpsleder Teknisk Kontrollant Løpsekretariat Faktadommer / Hoveddommer Sikkerhetssjef Depotsjef Berging Sanitet

36 FUNKSJONÆRMØTE Funksjonærmøte avholdes i god tid før konkurransen starter Sørg for at alle funksjonærer er klar over rollen sin Sørg for at alle som skal ha samband har fått utdelt radio eller telefonlister Sørg for at de vet hvor de kan hente mat og drikke og at de får dette utdelt Opplæring 68. Offisielle funksjonærer Betegnelsen offisielle funksjonærer ( Officials ) omfatter personer som alle kan ha assistenter: Stevnets jury Stevnets leder Stevnets sekretær Tidtakere Tekniske kontrollanter Bane- og veiobservatører Flaggvakter Måldommere Faktadommere Startere 7. Obligatoriske funksjonærer. Ved enhver konkurranse må det være minimum 3 autoriserte jurymedlemmer og autorisert stevneleder. (For Bilslalåm, Autoslalåm, Biltrial, Offroad Challenge og Trafikkløp: se eget reglement) Det er ikke anledning til å være både deltager og funksjonær i samme konkurranse. (For Bilslalåm, Autoslalåm, Biltrial, Offroad Challenge og Trafikkløp: se eget reglement) 71. Oppnevnelse av offisielle funksjonærer. Kun personer som er autorisert av NBF kan fungere som jurymedlemmer i en konkurranse. Vanlig autorisasjon fra NBF skjer i henhold til Ved internasjonale konkurranser oppnevner NBF juryen. Ved nasjonale konkurranser oppnevner i alminnelighet arrangøren juryen, men NBF kan selv oppnevne ett eller flere av jurymedlemmene, spesielt i konkurranser av større art. De øvrige offisielle funksjonærene oppnevnes av arrangøren. NBF kan kreve at oppnevnelsen skal godkjennes av dem.

37 247 Førermøte Førermøte avholdes i forbindelse med alle løp. Deltagere i møtet er de anmeldte førerne, stevnelederen og juryen. Møtet holdes i god tid, minst 3 minutter før start på det sted og tidspunkt som er kunngjort i tilleggsreglene og ved oppslag i depot. Førere som ikke deltar på førermøtet, kan av juryen utelukkes fra start. Både førere og stevneleder har på dette møtet anledning til å orientere hverandre om spørsmål som gjelder den forestående konkurransen. På førermøtet skal følgende bl.a. behandles: - Sikkerhetsspørsmål - Organisasjonsendringer - Påminnelse om bestemmelsene for reglementert kjøring (jfr. 24) - Påminnelse om tid og sted for oppslag av resultatliste Det kan på førermøte ikke foretas tillegg- eller endringer av tilleggsreglene uten at betingelsene i NSR 32 er oppfylt.

38 FØRER: START NUMMER: BIL: CO-DRIVER: RUNDE: DATO: NC # Prikker Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Seksjon 6 Seksjon 7 Seksjon 8 Rygg Berøring av port (egne og andre klassers port) Bruk av annen klasses port 5 5 Berøring av merkebånd 5 Nedkjøring av port, pinne, tre m merkebånd Dømt brutt av dommer (angi årsak) Noter Antall gjenstående porter 25 5 Sjåfør gitt opp antall gjenstående porter 5 Ikke til start 5 Signatur Fører Signatur Dommer Sum Prikker: Klokkeslett siste seksjon: sign.dommer Prikkskjema innlevert sekretariat: sign.sekr. OBS!! Ved rettelser / utstrykninger må dommer signere på baksiden med begrunnelse. Husk seksjonsnummer!

39

40 Track 1 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen Track 2 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen Track 3 Class: UNLIMITED Date: Driver Car no. Fullført poeng sone Tyvstart Tyvstart Tyvstart Stopp i banen Berøring ytterhjul Berøring 2 hjul Berøring 3 hjul Kun 1 hjul i banen Ødelegge banen unødig Rygg Berøring av 3 og 35 poeng porter? (-5%) Resultat for banen

41 Track 3-Timed Track Class: Unlimited Date: Driver Car no. Tyvstart -35P Tid 1 (mm:ss,) Tid 2 (mm:ss,) Tid 3 (mm:ss,) Gj. snitt tid (Sec.) Tidspoeng (<3 min.) Prosent av banen fullført ( ) ved tid =3min Antall berørte porter (-1P / port) Poeng Totalt :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, Tidsdifferanse :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :, :,

42 Teknisk kontroll 32 Forhåndsbesiktigelse - Skal foretas før enhver trening og konkurranse - Møt presis - Møt med rengjort bil - Kontrollen er i første rekke av sikkerhetsmessig art - Ved sikkerhetsmessig tvil gis startnekt - Tidligere anmerkninger i lisensen skal være rettet - Personlig sikkerhetsutstyr skal medbringes for kontroll, hodestøtte / høyde på stol skal kontrolleres - Teknisk kontroll kan meddele startnekt. Protest mot slik beslutning må leveres umiddelbart - Teknisk Kontrollant kan anmerke mangler i lisensen 32 side 112 Støy - vektkontroll 33 side 114 Tas etter beslutning av jury og / eller NBF Teknisk Kontroll Etterkontroll 32a side 112 Deltager er forpliktet til vederlagsfritt å demontere enklere deler, deltager må stille mekaniker til disposisjon. Full Etterkontroll kan kreves. Denne kan bli utført på stedet, eller bilen kan beslaglegges. Beslaglegges bilen vil anmelder bli innkalt til Etterkontroll av NBF. Anmelder må stille mekaniker til disposisjon. Frakt og oppbevaring av bil er arrangørens ansvar.

43 TEKNISK KONTROLL BILTRIAL START NUMMER: Dato: FØRER: FØRERLISENS NR: BILMERKE: KLASSE: KLUBB: FØRERKORT NR: ÅRSMODELL: VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM KJØREDRESS (OVERALL) ARMSTRAPS / STENGT VINDU SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBUR / TAKPLATE FØRERSETE INNFESTING FØRERROM / INNREDNING BRANN- /BESKYTTELSESVEGGER STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR MOTORFESTER / -LEKKASJER GIRKASSEFESTER /-LEKKASJER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR KJØLESYSTEM / LEKKASJER BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

44 TEKNISK KONTROLL OFFROAD CHALLENGE START NUMMER: Dato: FØRER: KLUBB: FØRERLISENS NR: FØRERKORT NR: BILMERKE: ÅRSMODELL: KLASSE: UREGISTRERT VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM KJØREDRESS (OVERALL) SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBØYLE / TAK FØRERROM / INNREDNING STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR OLJELEKKASJER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER VINSJ / FESTER / TREKKRAFT STROPPER / SJAKLER HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

45 TEKNISK KONTROLL OFFROAD RACING START NUMMER: Dato: FØRER: FØRERLISENS NR: BILMERKE: KLASSE: KLUBB: FØRERKORT NR: ÅRSMODELL: VOGNLISENS NR: KONTROLLPUNKTER KOMMENTARER ETTERKONTR. HJELM M/VISIR-BRILLER KJØREDRESS / BALACLAVA HANSKER / SKO NAKKEKRAGE / HANS VINDUSNETT / ARMSTRAPS SIKKERHETSBELTER MED FESTER VELTEBUR / TAKPLATE FØRERSETE INNFESTING FØRERROM / INNREDNING BRANN- /BESKYTTELSESVEGGER STYRING / LEDD / SLANGER BREMSERØR / -SLANGER GASSOVERFØRING / RETURFJÆR MOTORFESTER / -LEKKASJER GIRKASSEFESTER /-LEKKASJER SPRENGKÅPE / SVINGNINGSDEMPER DRIVSTOFFTANK / UTLUFTING DRIVSTOFFSLANGER / RØR KJØLESYSTEM / LEKKASJER BATTERI / FESTER / BESKYTTELSE STAG / FJÆRER / STØTDEMPERE. HJULBOLTER / MUTTERE DEKK / FELG EKSOS SYSTEM / LYDDEMPERE KAROSSERI / MOTORPANSER LYSTGASSYSTEM FABRIKAT: MONTERING / SKJERMING STRØMKRETS / BRYTERE ATIVERINGSMODUL TRYKKMÅLER HVIS VARMESYSTEM HOVEDSTRØMBRYTER FUNKSJONSTEST: (MOTOR SKAL STOPPE VED TURTALL O/2 RPM) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: BREMSER FUNKSJONSTEST : (MED KONKURRANSEHJUL MONTERT ALLE HJUL SKAL LÅSE) KOMMENTARER ETTERKONTROLL UTFØRT: SIGN. TEKNISK KONTROLLANT SIGN. FØRER

46 Resultater og premieutdeling På oppslagstavle Husk påfør signatur og angivelse av klokkeslett!!! Uoffisielle Offisielle Protestfrister Underskrifter av jury Innsendelse til NBF Løpets høydepunkt! Lag en premiepall og husk å kjøpe inn pokaler. I følge tidsskjema Ramme rundt premieutdelingen Mikrofon

47 93. Rett til protester. Enhver anmelder og involvert lisensinnehaver uansett nasjonalitet har rett til å protestere. En funksjonær kan i kraft av sitt embete ta de skritt som saken krever selv om det ikke er protestert. ( 171) 94. Fremlegging av en protest Enhver protest skal vær skriftlig og undertegnet i.h.t. 93 og adressert til stevnets leder eller hans mulige assistent. I tilfelle av disses fravær skal protesten være adressert til et av stevnets jurymedlemmer. Protesten skal være vedlagt et protestgebyr hvor størrelsen er fastsatt av NBF. Protestgebyret kan kun tilbakebetales dersom protesten tas til følge, eller dersom NBF fatter beslutning om dette. ( ) Protestgebyr eller del av dette som ikke tilbakebetales i henhold til 99, skal oversendes NBF sammen med juryens rapport. Trekkes en protest tilbake umiddelbart før juryens behandling av den, skal protestgebyret tilbakebetales. Juryen kan under spesielle omstendigheter beslutte å tilbakebetale helt eller delvis en del av gebyret. 95. Tidsfrister a) En protest som gjelder anmeldelse, anmelderens kvalifikasjoner, fører eller løpets lengde må være innlevert senest to timer etter avslutningen av den offisielle tekniske kontrollen. Såfremt kontrollen finner sted i et annet land enn arrangøren, har dette lands bilsportmyndighet fullmakt til å motta protesten for eventuelle kommentarer såfremt disse anses nødvendige. b) Protest angående et handikap eller oppsettingen av et heat må være innlevert senest 1 time før konkurransen starter. Protest angående delresultat, for eksempel etter en omgang eller finaleoppsett, skal være innlevert senest 15 min. etter publisering. c) Protest mot en beslutning av den tekniske kontrollen skal innleveres umiddelbart etter at anmelderen er blitt kjent med beslutningen.

48 PROTESTER - videre saksgang Anmelder (ofte fører) Skriftlig med gebyr til Løpsleder Løpsleder overleverer protesten til juryen Juryen innkaller til møte for behandling snarest Juryen foretar de nødvendige avhør Juryen meddeler protestanten sin beslutning + oppslag Juryen orienterer om rett til appell Appell meddeles juryen skriftlig innen 1 time + gebyr Skriftlig appell til NBF innen 2 dager Appellen behandles av NBFs Appelldomstol

49 BANEBYGGERE Banebyggerne skal: Tenke tekniske baner for de forskjellige klassene Sikkerhet for både utøvere og publikum. Banebyggerne bør ha kjennskap til de forskjellige klassenes muligheter til å forsere terrenget. Bergingsmuligheter Plassering av brannslukkeutstyr og klippeutstyr Start Mål Merking av porter med riktige farger Ta hensyn til terrenget ved plassering av stikker/porter Kjepper /kjegler/markører Fargebånd / fargespray Borremaskin til fjell Hammer Spiker Start og Målskilt Sperrebånd Poengskilt (Offroad Racing) Søppelsekker Kniv Håndsag Tusjer Utstyr til banebyggerne:

50 Baneinstruks Ved XXX løp På XXX sted Dato og år For XX Klubb Banen eies av: e-post: hjemmeside:

51 BANEOMRÅDE Område til å bygge baner i er sandveggen. Terrenget består av sand. Det er to klasser Modified gul merking og Unlimited rød merking. Det er totalt 6 baner i hver klasse hvorav 1 bane er tidsbane. PUBLIKUM/PLASSERING Publikums plass : Står oppover vei på østsiden. Avsperringsmetoder : Sperrebånd og gjerder Avstand fra banen : 3 meter Antall publikumsvakter : Etter behov Stk. Publikumsvaktenes plassering : Etter behov Antall toaletter tilgjengelig for publikum 1 Stk. Antall kiosker tilgjengelig for publikum 2 Stk. Beskrivelse av rømningsvei for publikum Sørover og nordover på vei

52 DEPOT Depotets kapasitet : 5 Stk. deltakere Er det oppmerkede plasser: Ja x Nei Brannslukker i depot : 2 stk á 6 kg (Skal være anmerket på baneskisse). Antall dunker for spillolje : 1 Stk. Antall toaletter i depot : Stk. Tilgang til vann: x Ja Nei Mulighet for bilvask: Ja x Nei Tilgang på bukk/grav: Ja x Nei Ut- og innkjøringsvei til depot anmerkes på baneskisse. Er det egen utkjøringsvei fra depot ut fra baneområdet: x Ja Nei Type sperring mellom depot og bane under løp: Vaktmannskap Plastgjerder og sperrebånd

53 BRANNVERN/PLASSERING 7 Stk Brannslukningsapparater à 12 Kg 2 Stk. CO2Brannslukningsapparater ved start og mål 6 Kg 2 Stk. Beltevogner 2 Stk. brannslukningsapparater à 6 Kg. X Kniv og kubein X Hydraulisk kutteutstyr Brannslukningsapparater er plassert som angitt på baneskisse. SANITET/LEGE Behovet for sanitetspersonell er beregnet til 4 St. førstehjelpere. 1 Stk. lege 2 Stk. Ambulanse Ambulanse og lege er plassert som angitt på baneskisse.

54 UTSTYR PÅ SEKSJONER Antall 2 Stk. brannslukningsapparater à 6 kg. Antall 2 Stk. kniv for kutting av belter. Antall 2 Spader og søppelsekker Andre: Andre : BERGING/PLASSERING Under løpet benyttes 4 Stk. bergingsbiler. 2 stk hjullastere med pigg, 1 traktor og en gravemaskin med vinsj på toppen. Organisering av berging ivaretas av: Bergings sjef

55 SAMBAND Type samband: Radio Antall sambandsenheter : 25 Stk. Følgende funksjonærer har samband: x x x x x x x x x x Juryleder Depotsjef Sambands sjef Sikkerhets sjef Løpsleder Flaggvakt Starter Dommerteam 4 stk Løpsleder Ass. Løps sekretær + funksjonærer som trenger det som

56 TEKNISK KONTROLL Sted: I depot Bukk/grav tilgjengelig: Ja X Nei PARC FERMÈ Sted skal være anmerket på baneskisse. Antall vakter : 1 Ved behov Er Parc Fermè fysisk avsperret: Ja X Nei RESULTATER/LØPSKONTROLL Ved sekretariat og i depot

57 ANDRE FORHOLD Ved trening: se vedlegg : BANE/OMRÅDE GODKJENNING INSPEKSJON Siste inspeksjon: / Utført av: Banebeskrivelsen/baneinstruksen er utarbeidet: / 29 Utført av:

58 Funksjonærinstruks Løpsleder Ansvar for gjennomføring av løpet i samsvar med oppsatt program Ansvar for alle funksjonærer. Se også $75 i Bilsportboka Løpssekretær Ansvarlig for stevnets organisasjon, $76 Faktadommere Bedømming av poeng pr seksjon, tidtakere ved tidsbane. Instruerer flaggmann og starter via radio under løpet. Har målflagg ved tidsbane Bistå stevnets jury, ledelse og sekretariat der det måtte være behov. Flaggmann/starter Det benyttes totalt 3 flagg; rødt, grønt og startflagg. Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltakeren ved feilkjøring eller fare i banen. Grønt flagg vises før start for å bekrefte at banen er klarert for neste deltaker og skal tas ned når deltaker påbegynner banen. Startflagg (nasjonal-vimpel) Depotsjef Organisere og overvåke all aktivitet i depot, organisere startrekkefølge og innkjøring av biler til startplata. Berging og Brannansvarlig Har ansvar for at alt brannvernutstyr og bergingsutstyr er på plass og i orden. Bistå ved brann og berging Funksjonær med brannslukker (6 kg pulver), skal være utplassert ved start og mål i hver seksjon, i tillegg skal et C2 apparat være tilgjengelig ved start. 1 bemannet gravemaskin med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet. Hydraulisk redningssaks, spennutstyr, brekkjern, kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet, mobil enhet ved banen.

59 Teknisk kontrollør Ansvarlig for teknisk kontroll før, under og etter løpet. Samtlige kjøretøyer skal være godkjent i teknisk kontroll før løp. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Bremsetest er obligatorisk. Teknisk Kontrollant avgjør klassetilhørighet. Kjøredress, godkjent av FIA (1986 eller nyere) eller etter SFI spec 3-2A/5 eller høyere. Overallen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker. Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale. Hansker av brannhemmende materiale. Lær eller racingsko som dekker anklene. Helhjelm, godkjent for bilsport av FIA, SNELL, British Standard eller SFI. Splintsikre briller eller visir. Tykk 36 nakkekrave av racingtype. Nakkekraven skal være tilpasset avstanden mellom hjelm og skulder, slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse. Medisinsk ansvarlig Lege eller ambulansepersonell Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling Betegnelsen stevnets medisinsk ansvarlig (heretter kalt SMA) kan innehas av følgende; A Lege B Sykepleier C Ambulansepersonell utdannet etter NOU 76/2 eller fagarbeider ambulanse For kategori b + c forutsettes det kompetanse innen akuttmedisin og erfaring fra trafikkulykker SMA er ansvarlig for den medisinske tjenesten ved stevnet Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling Ambulanse med førstehjelpsteam skal være til stede ved løpet, samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral.

60 Sikkerhets sjef Nødvendige avsperringer for publikum, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade. Kontinuerlig følge med på sikkerhet for førere, funksjonærer og publikum. Ansvar for at en funksjonær er avsatt til å sjekke at førere har sikkerhets utstyr på seg før de kjører ut i baneområde. Balaklava (ansiktsmaske), hansker, Lær eller racingsko, helhjelm, splintsikre briller eller visir, tykk 36 nakkekrave. Banesjef Ansvarlig for banelegging og porter i banen under løpet. Dirigerer banemannskap i løypa ved hjelp av 2 mann. En på topp og en i bunnen. Beredskapsplan: Det er utarbeidet egen Beredskapsplan som ligger i baneprotokollen. VIKTIGE TELEFONNUMMER: Brann : 11 Sykehus : 113 Legevakt : Sanitet Røde Kors :

61 Politi : NØKLER Følgende personer har nøkler til baneområdet: Navn : Navn : Telefon : Telefon : Nøkkel til : Beltevogner/ Containere/Toalett Nøkkel til : Beltevogner/ Containere/Toalett

62 Prosedyrer ved ulykker / personskader i forbindelse med trening Ambulanse 113 Politi 112 Brann Stopp all kjøring. 2. Få oversikt over skaden, fordel arbeidsoppgaver. 3. Gi førstehjelp, vis bort uvedkommende. 4. Kontakt lege / ambulanse 5. Sørg for frie adkomstveier for ambulanse (evt. helikopter) 6. Kontakt klubbleder (evt. nestleder) 7. Ved alvorlige ulykker skal alltid politiet og NBF varsles. 8. Sikre skadestedet for bevis inntil politiet er på stedet. 9. Opplysninger til media SKAL gå gjennom politiet og evt. klubbleder. 1. OBS! Unngå unødvendig ryktespredning.

63 BANEKART Husk å ta enten et bilde av kjøreområdet eller tegne opp et kart for utdeling til sjåfører og team. Legges sammen med andre papirer deltagerne skal motta før løpsstart. Banene skal tydelig merkes med banenummer, slik at sjåførene, funksjonærer og øvrige enkelt kan se hvilken bane de er ved. I alle grener skal det være enkelt å se hvor de forskjellige klassenes traseer/ løyper er inne i seksjonen. I Offroad Racing skal det være foto av alle baner. Samt farger som indikerer tydelig hvilket spor de forskjellige klassene skal kjøre. Poengskilter skal synes tydelig for dommere og sjåfører Markører skal fremkomme på bilder Start og mål skal være tydelig merket På større områder: Sett opp skilting til seksjonene

64 BERGING Et godt gjennomført stevne er avhengig av god og hurtig bergning. Husk at ved lang bergingstid øker risikoen for et forsinket løp. For publikum er det kjedelig hvis bergningen trekker ut lang tid. Sørg for godt samband med berging Nok bergingsbiler, traktorer, kran, beltevogner m.m. til løpet Berging Beskrivelse Statu s Ansvarli ge Sign utført Komment ar 1 Bergingssjef / Banemannskap 1 Vester 1 Banemarkeringer 1 Poengskilt 24 stk av hver 1 Flagg for dirigering av biler ned 1 Spader/spett 1 Internt radio samband banemannskap 1 Brannslukkere 1 kullsyre 4 pulver 3 skum 1 Hydraulisk saks 1 Manuell saks 1 4m rundslynge 4 stk 1 TaueStropper Gul 2m 2 stk 1 Flatstropper 1 Hansker wire størrelse 1 1 Monterings hansker 1 Kniv for kutting av belter 1 1 Tøy Brannmannskap 1 Sjakler 1 Skiftenøkler 2 stk Brannslukkere utplasseres i depot, bensindepot og topp bane

65 DEPOT Sørg for tilgang til: Strøm Toaletter Søppelhåndtering. Ha et oppslagsted i depot for informasjon til førere og team. Opplys på førermøte hvor denne oppslagstavlen befinner seg. Lag kart over depot. Heng opp banekart Resultatliste (+ en i sekretariatet) Info om sveiseplass Info om hvor man kan fylle drivstoff på løpsbilene Opplys evnt. regler for oppholdelse i depot. Beskrivelse Depot Sjef Spillolje fat i depot Bensindepot 1 stk for påfylling bensin Kompressor. Ta med fra flittig Marius Merkeband Vester Presenning Status Ansvarlige Sign utført Kommentar

66 ELEKTRISITET Husk å ha tilgang til elektrisitet, både i depot og sekretariat. Husk nok skjøteledninger, aggregater, diesel. Husk også ledninger til printere, pc er og kopimaskiner. DRIVSTOFFPLASS Sett opp et fast sted på området for påfylling av drivstoff. Tenk miljø Pass på brannsikkerhet. Ha nok brannslukningsutstyr tilgjengelig. SVEISEPLASS Finn et egnet sted for sveising Informer dersom dere stiller sveiseapparat tilgjengelig for teamene. Husk brannslukningsutstyr Tenk miljø

67 28 ME DI SI NSK PE R M På alle baner skal det finnes en medisinsk perm. Denne bestilles fra NBF, og oppbevares sammen med baneprotokollen. Innhold i permen: Instruks for stevnets medisinsk ansvarlige Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse-nivå Medisinsk skaderapport Skademelding

68 a b c DEFINISJON PÅ "STEVNETS MEDISINSKE ANSVARLIGE" (heretter kalt SMA) Betegnelsen stevnets medisinsk ansvarlig (heretter kalt SMA) kan innehas av følgende ; Lege Sykepleier Ambulansepersonell utdannet etter NOU 76/2 eller fagarbeider ambulanse For kategori b+c forutsettes det kompetanse innen akuttmedisin og erfaring fra trafikkulykker ANSVARSOMRÅDE SMA er ansvarlig for den medisinske tjenesten ved stevnet Sanitets- og ambulansetjenesten ved stevnet er underlagt SMA når det gjelder tiltak og behandling VED ANKOMST TIL STEVNET SKAL SMA UTFØRE FØLGENDE ; Kontakte stevnets leder og informere om sin tilstedeværelse Gjøre seg kjent med "instruks for stevnets medisinsk ansvarlige" Avtale med stevnets leder om hvor SMA skal befinne seg når stevnet avvikles. Gjøre seg kjent med den sanitets- og ambulansetjeneste som forefinnes på stevnet Gjøre seg kjent med det medisinske utstyr som forefinnes på stevnet Såfremt sådant forefinnes, skal SMA ikle seg uniformering som benyttes for SMA ARBEIDSOPPGAVER UNDER STEVNET Iverksette medisinske behandlingstiltak i forbindelse med skade og sykdom under stevnet Kommunisere med AMK ved skade og sykdom som krever ytterligere behandling RAPPORTERING / REGISTRERING VED SKADE OG SYKDOM Alle deltakere ved stevnet som har vært involvert i avkjøring eller velt skal på eget initiativ la seg fremstille for SMA Alle deltakere som fremstiller seg for SMA skal registreres på skaderapport-skjema Også funksjonærer, publikum og andre som fremstilles skal registreres på skaderapport-skjema Ved alvorlig skade/sykdom som krever transport fra bane til sykehus skal stevnets leder informeres så snart som mulig. Såfremt det er rekvirert helikopter for transport av den skadede, skal stevnets leder informeres så snart som mulig, slik at adekvat landingsplass kan klargjøres. Såfremt SMA vurderer at han/henne må forlate banen for å følge pasienttransport, skal stevnets leder informeres så snart dette er praktisk mulig. Såfremt SMA etter vurdering av deltaker finner at det av medisinske årsaker er uforsvarlig at denne deltaker fortsetter sin deltakelse i stevnet, skal stevnets leder informeres om dette. ARBEIDSOPPGAVER ETTER STEVNETS AVSLUTNING Innlevere samtlige skaderapporter til stevnets leder Redegjøre for alvorlige skader som bør følges opp av stevnets ledelse Innlevere medisinsk håndbok i sekretariat sammen med identitetsmerke ANNET Offisielt reglement for medisinsk tjeneste ved hastighetsløp finnes vedlagt.

69 RAPPORTEN SKAL UTFYLLES FOR ALLE SOM HAR VÆRT TIL KONTROLL HOS MEDISINSK ANSVARLIG ARRANGØR ETTERNAVN LØPSDATO FORNAVN ARR.LISENSNR. ALDER BANE LISENSNR. TYPE LØP TELEFONNR. STEVNELEDER JURYLEDER Kryss av her for kontroller UTEN skade og behandlingstiltak JURYENS ANDEL AV SKADERAPPORTEN - SIGNERT AV Årsak til hendelsen Resultat av hendelsen Skader på bil Skadet sikkerhetsutstyr Påkjørt av deltaker Avkjøring Ingen Sikkerhetsbur Kjørte på deltaker Snurring Små Sikkerhetssele Presset deltaker Rundvelt Middels Førervindu Presset av deltaker Flere rundvelt Store Sikkerhetsnett Mekanisk feil Traff hindring i bane Hjelm Feil på banen Traff hindring utenfor Annet Førerfeil Annet Annet MEDISINSK ANSVARLIG ANDEL AV SKADERAPPORTEN Skader på person Skadet kroppsdel Antatt skade Behandling Ingen Hode Nakkeskade Ingen Mindre Ansikt Ledd/extremitet Observasjon Større Nakke Bruddskade ex. Sendt lege Livstruende Rygg Bløtdelsskade Sendt legevakt Annet Bryst / mage Nevrologisk skade Sendt sykehus Underliv / bekken Kutt / sårskade Innlagt sykehus Overextremitet Sanseorgan Annet Underextremitet Brannskade Annet Annet Sign. Med. Ansvarlig Stevne-ambulanse Medisinsk ansvarlig Transportmetode Fylkeskomm. 1 lin. Turnuskandidat Taxi Privat 1. linje Sykehuslege Privatbil Blokkbokstaver Annet 1. linje Kommunelege Stevneambulanse Røde Kors HK Lege - annet 1. linje ambulanse N Folkehjelp S. Sykepleier aneste. Legehelikopter Notater fra med. Ansvarlig Annet Sykepleier annet Annet Amb. NOU 76/2 Amb. Fagarbeider

70 Attestasjon vedr. medisinsk kompetanse-nivå Undertegnede som er stevnets Medisinske ansvarlige, attesterer ; Jeg er blitt forelagt og har gjort meg kjent med "Instruks for Medisinsk ansvarlig" Jeg attesterer at jeg besitter den kompetanse som er adekvat for behandling av den type skader og sykdom er aktuelle innen bilsporten Jeg attesterer min kompetanse og utdanning som beskrevet under. Opplysninger om arrangement Arrangementsdato Arrangør Bane Type løp Kompetansenivå / utdanning for stevnets "Medisinske ansvarlige" Lege Ambulansepersonell Lege, anestesi Ambulansepersonell NOU 76/2 Sykepleier Ambulansepersonell, fagarbeider Sykepleier, anestesi Signatur Sted / dato Signatur Navn (med blokkbokstaver)

71

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

INNBYDELSE Monster Race på Grenland motorsportsenter i Skien, Norge 12 og 13. Mai 2012

INNBYDELSE Monster Race på Grenland motorsportsenter i Skien, Norge 12 og 13. Mai 2012 INNBYDELSE Monster Race på Grenland motorsportsenter i Skien, Norge 12 og 13. Mai 2012 Invitasjon til konkurranse i Monster Race. Runde # 1 og # 2. KNA Telemark har gleden av å innby til runde# 1 og #

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

KONTROLL RAPPORT FOR KARTING

KONTROLL RAPPORT FOR KARTING KONTROLL RAPPORT FOR KARTING Mesterskap: [ ] NM [ ] NC [ ] Annet: Arrangør: Dato: Løpsleder: Tekn. Kontr: Løpssekretær: Racekontroller: Arr. lisens nr.: Bane: Lisens nr.: Lisens nr.: Lisens nr: Lisens

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP

KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP Mesterskap: [ ] NM Arr. Lisens nr.: Dato: Løpsform: Arrangør: Bane: Mesterskap: Mesterskapsklasser: Løpsleder: Lisens nr.: Teknisk kontrollant: Lisens nr.: Juryleder: Lisens

Detaljer

PRO + R-DRIFT VÅLERBANEN

PRO + R-DRIFT VÅLERBANEN 1 PRO + R-DRIFT VÅLERBANEN 18. september 2016 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.4 Sportskomite... 3 2.5 Offisielle funksjonærer...

Detaljer

KONTROLL RAPPORT FOR BILCROSS, RALLYCROSS og CROSSKART

KONTROLL RAPPORT FOR BILCROSS, RALLYCROSS og CROSSKART KONTROLL RAPPORT FOR BILCROSS, RALLYCROSS og CROSSKART Arrangør: Dato: Løpsleder: Tekn. Kontr: Løpssekretær: Racekontroller: Arr. lisens nr.: Bane: Lisens nr.: Lisens nr.: Lisens nr: Lisens nr: Juryleder:

Detaljer

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding...

2.2 Beskrivelse Sportskomite Offisiell oppslagstavle...3 III. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT Påmelding... I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...3 2.1 Løpene teller i:...3 2.2 Beskrivelse...3 2.3 Arrangør og arrangørlisens...3 2.4 Sportskomite...3 2.5 Offisielle funksjonærer...3 2.6 Offisiell oppslagstavle...3

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08

Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08 1 Tilleggsregler 3. runde sørlandscupen 2016 For DRIFTING Kristiansand 13.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse... 4 2.3 Arrangør

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 1 Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 2 I. PROGRAM... 4 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 5 2.1 Løpene teller i:... 5 2.2

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på Sundvold Motorbane 27/06-2015 Arrangør NMK Valdres Adresse Pb. 74, 2901 Fagernes Løpets art Bilcross løp for

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM-runde 2014 For DRIFTING på VÅLERBANEN 30. 31. mai 1 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

Reglement Formula Offroad Kunngjort

Reglement Formula Offroad Kunngjort 915 Reglement Formula Offroad 1. Konkurranseform Formula Offroad er en konkurranse i presisjonskjøring med firehjulsdrevne kjøretøyer i spesielt bratte bakker og terrengavsnitt. 2. Deltager Fra fylte 18

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP

KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP Arrangør: Løpsdato: Mesterskap: [ ] NM [ ] NC [ ] Nordisk [ ] Annet: HOVEDFUNKSJONÆRER Lisens nr. Lisens type Løpsleder: Teknisk kontrollant: Juryformann: Jury: Jury:

Detaljer

Tilleggsregler. 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka

Tilleggsregler. 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka Tilleggsregler 2 August 2014 Vinjarmoen motorbane, Dokka Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.4

Detaljer

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN Konsmo Motorbane 5 august 2012 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Klubbmesterskap

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK 1 Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:...

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde

NMK Modum & Sigdal. Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde NMK Modum & Sigdal Inviterer til Bakkeløp i Vikersund bakken 26 og 27 April 2014 1 og 2 NM/NC runde Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 runde Norges Cup Rallycross Nasjonal 4 Mai 2013 1 2 Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.4

Detaljer

Reglement Biltrial Kunngjort 2015-12-23

Reglement Biltrial Kunngjort 2015-12-23 912 Reglement Biltrail 1.Konkurranseform Biltrial er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring med firehjulsdrevne kjøretøy. Konkurranse formen er å bli dømt med prikkbelastning. Bedømming på tid er ikke

Detaljer

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka

Tilleggsregler. 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka Tilleggsregler 10 August 2013 Vinjarmoen motorbane, Dokka I. PROGRAM 23052013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden 01082013 Påmeldingstiden for ordinær avgift avsluttes

Detaljer

Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. har den glede å invitere deg til Bakkeløp Målselv Fjellandsby Lørdag 3.august 2013 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Høstløpet 2015 Brekka Motorbane 19. september 2015. Arrangør NMK Aremark Adresse Postboks 31, 1798 Aremark Løpets art Bilcross og RCN Løpet

Detaljer

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Innbydelse og tilleggsregler Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 1. mai 2017 Følg skiltene Slemmestad fra E-18. Fra E-18 kjøretid ca 15 minutter

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 PINSECROSSEN Rugslandsbanen 26-27 mai 2012 Arrangør KAK, Kristiansands Automobilklubb. Adresse Løpets art c/o

Detaljer

Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. har den glede å invitere deg til Bakkeløp 3 runde runde i Artic Cup Målselv Fjellandsby 18.august 2012 LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR. REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER. Innhold I. PROGRAM...

Detaljer

1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG

1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG 1.runde I NM Shortcar i rallycross 28. juni 2014. ARENA WALLENBERG Innhold I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør og arrangørlisens...

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KOMBILØP BILCROSS / RCN /Super kl.1,2,3 RUGSLANDSBANEN 28 og 29 september 2013 Arrangør : KAK, Kristiansands Automobilklubb. Adresse : c/o May Britt Andersson,

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP BILCROSS / RCN 2014 for NMK Aremark

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP BILCROSS / RCN 2014 for NMK Aremark TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP BILCROSS / RCN 2014 for NMK Aremark Brekka Motorbane 27. september 2014. Arrangør NMK Aremark Adresse Postboks 31, 1798 Aremark Løpets art Bilcross

Detaljer

3. ARRANGEMENTSDATO OG STED

3. ARRANGEMENTSDATO OG STED Side 1 av 5 1. ARRANGØRER Arrangør : NAF Motorsport Vålerbanen Adresse : Vålerbanen, 2435 Braskereidfoss Telefon : 47962776 E-mail : naf@vaalerbanen.no WEB : www.naf.no/motorsport-vaalerbanen Arrangementet

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Smådøl Motorsenter 2-4 august 2013 NMK Nore og Uvdal PB 8, 3631 Rødberg Smådølfestivalen i Bilcross og RCN

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP

KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTINGLØP Sted: Arrangør: Bane: Mesterskap: Løpsleder: Teknisk kontrollant: Juryleder: Dato: Arr.lisensnr.: Banelisensnr.: Mesterskaps klasser: Lisensnr.: Lisensnr.: Lisensnr.: Fagdommere

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til klubbløp for Senior, Junior, Dame og Rcn Sprint på

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til klubbløp for Senior, Junior, Dame og Rcn Sprint på TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til klubbløp for Senior, Junior, Dame og Rcn Sprint på Sundvold Motorbane 16/09-2017 Arrangør : Adresse : Løpets art : NMK Valdres Pb. 74, 2901 Fagernes Bilcross

Detaljer

TILLEGGSREGLER. VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 og 4 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 27 OG SØNDAG 28.

TILLEGGSREGLER. VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 og 4 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 27 OG SØNDAG 28. TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 og 4 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 27 OG SØNDAG 28. SEPTEMBER Arrangør Adresse : KAK, Kristiansands Automobilklubb. :

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. 1 og 2 mai 2015. (1 og 2 NM/NC runde)

NMK Modum & Sigdal. 1 og 2 mai 2015. (1 og 2 NM/NC runde) NMK Modum & Sigdal Inviterer til bakkeløp i Vikersundbakken 1 og 2 mai 2015 (1 og 2 NM/NC runde) Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpet teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Landsfinalen i bilcross senior.

Detaljer

Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014

Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014 1 Invitasjon og tilleggsregler til 3.R DRIFTING NM 2014 PROGRAM 06.08.2014 2 Tidskjema Fredag 15. august DEPOT ÅPNER kl 1600 Innsjekk foregår oppe i Klubbhuset Teknisk kontroll v/garasje under Klubbhuset

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til bilcrossløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 21-22 september 2013

TILLEGGSREGLER. NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til bilcrossløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 21-22 september 2013 TILLEGGSREGLER NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til bilcrossløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 21-22 september 2013 Arrangør : NMK Dyrøy Adresse : Pb 18, 9311 BRØSTADBOTN Løpets art : Bilcross Løpet

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE ÅR INNHOLD TRENINGSPROTOKOLL Instruks for treningsansvarlige Telefonliste til nøkkelpersoner i klubben Vaktliste for treningsansvarlige Instruks for flaggvakter Bestemmelser

Detaljer

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24.

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. mai 2014 Tilleggsregler Arrangør NMK Gardermoen Postboks 50, 2051

Detaljer

NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp

NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp Teknisk arrangør LØPET ARRANGERES I HENHOLD TIL ISR, NSR SAMT DISSE TILLEGGSREGLER Arrangørs hjemmeside Status NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp TILLEGGREGLER FOR KLUBBLØP NMK

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 14. september 2014

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 14. september 2014 TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KAK S KLUBBMESTERSKLAPÅ I BILCROSS, RCN/SUPER N KL. 1,2, 3 OR RALLY PÅ RUGSLANDSBANEN SØNDAG 14 SEPTEMBER 2014 Arrangør Adresse Løpets art : KAK, Kristiansands

Detaljer

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen 3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup 8.-9. august 2014 Bollandsmoen Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

1. PROGRAM. Søndag :30 11:45 Førermøte før Hellviksladden 12:00 13:00 Trening Hellviksladden 13:15 15:00 Hellviksladden 15:30 17:00 Fritrening

1. PROGRAM. Søndag :30 11:45 Førermøte før Hellviksladden 12:00 13:00 Trening Hellviksladden 13:15 15:00 Hellviksladden 15:30 17:00 Fritrening 1. PROGRAM 25.07.2017 - Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden. 15.08.2017 23:59 - Påmeldingsfrist for ordinær startavgift utløper. 18.08.2017 23.59 Etteranmeldingsfristen

Detaljer

Tilleggsregler. Hitra Motorsportsenter, Neverlia 29. juli 2017

Tilleggsregler. Hitra Motorsportsenter, Neverlia 29. juli 2017 Tilleggsregler Vi har gleden av å invitere deg til Hitraløpet 2017 Bilcross Crosskart Kvalifisering til NMK's landsfinale i bilcross 2017 for senior og junior Kvalifisering til Midtnorsk Mesterskap 2017

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NC - runde 2017 For DRIFTING på Skandinavisk Trafikksenter Juni DRIFTING

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NC - runde 2017 For DRIFTING på Skandinavisk Trafikksenter Juni DRIFTING 1 Invitasjon og Tilleggsregler 1. NC - runde 2017 For DRIFTING på Skandinavisk Trafikksenter 24. 25. Juni DRIFTING 2 PROGRAM... 3 Tid og Sted 3 Tidsskjema 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Sandnes & Jæren har gleden av å invitere til Kvall-løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Kvinlaug Motorstadium 9.

TILLEGGSREGLER. NMK Sandnes & Jæren har gleden av å invitere til Kvall-løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Kvinlaug Motorstadium 9. TILLEGGSREGLER NMK Sandnes & Jæren har gleden av å invitere til Kvall-løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Kvinlaug Motorstadium 9.juni 2013 Arrangør : NMK Sandnes & Jæren Adresse : Postboks 228, 4490

Detaljer

2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp

2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp 2. Løp Norgesmesterskapet i Rallycross og 3. Løp Norgesmesterskapet i Shortcar, 1.RC løp Bollandsmoen Motorsportbane 2 Juni NMK Melhus Tilleggsregler Rallycross www.nmkmelhus.no Innhold I. PROGRAM... 3

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler. 2. NM-runde 2014 DRIFTING i KRISTIANSAND 1.- 2. August

Invitasjon og Tilleggsregler. 2. NM-runde 2014 DRIFTING i KRISTIANSAND 1.- 2. August Invitasjon og Tilleggsregler 2. NM-runde 2014 DRIFTING i KRISTIANSAND 1.- 2. August 1 2 PROGRAM 14.07.2014 Offentliggjøring av løpets felles tilleggsregler og start av påmeldingstiden 29.07.2014 Påmeldingsfrist

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 9 VEDLEGG I... 10

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 9 VEDLEGG I... 10 4. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 4. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Rugslandsbanen KAK 31.august og 1.september 2013 Tilleggsregler Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON

Detaljer

TILLEGGSREGLER. : NMK Egersund i samarbeid med NAF Motorsport avd.

TILLEGGSREGLER. : NMK Egersund i samarbeid med NAF Motorsport avd. Tilleggsregler for løpet 7. september 2014 TILLEGGSREGLER NMK Egersund i samarbeid med NAF Motorsport avd. Stavanger har gleden av å invitere deg til Åpningsløp i Bilcross / Rallycross nasjonal /Rallycross

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til Oddvar Bang s Minneløp I Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 22.

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til Oddvar Bang s Minneløp I Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 22. TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til Oddvar Bang s Minneløp I Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 22.September 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577

Detaljer

NMK Gaula Motorsport & NMK Støren inviterer til Gauldal Raceweekend 23 & 24 juli 2016.

NMK Gaula Motorsport & NMK Støren inviterer til Gauldal Raceweekend 23 & 24 juli 2016. NMK Gaula Motorsport & NMK Støren inviterer til Gauldal Raceweekend 23 & 24 juli 2016. Program Fredag 22 Juli 12:00: Depot åpner. 17:30-21:00: Sekretariatet åpner/innsjekk. 18:00-21:30 Teknisk kontroll.

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

2 NM & NC RUNDE RALLYCROSS & RALLYCROSS JUNIOR CUP NMK KONSMO 31.5-1.6.2014 KONSMO MOTORBANE

2 NM & NC RUNDE RALLYCROSS & RALLYCROSS JUNIOR CUP NMK KONSMO 31.5-1.6.2014 KONSMO MOTORBANE 2 NM & NC RUNDE RALLYCROSS & RALLYCROSS JUNIOR CUP NMK KONSMO 31.5-1.6.2014 KONSMO MOTORBANE www.nmkkonsmo.no Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Tilleggsregler Dameløp 31. mai 2014

Tilleggsregler Dameløp 31. mai 2014 Tilleggsregler Dameløp 31. mai 2014 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS 14.01286 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER 31.mai 2014 SPORTSKOMITE LØPSTYPE LISENSER LØPS

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Sommerfestivalen 2015

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Sommerfestivalen 2015 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Sommerfestivalen 2015 Brekka Motorbane 22. til 25. juli 2015. Arrangør NMK Aremark Adresse Postboks 31, 1798 Aremark Løpets art Bilcross

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9 Contents I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 4 2.5

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til klubbløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 03.okt.15

TILLEGGSREGLER. NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til klubbløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 03.okt.15 TILLEGGSREGLER NMK Dyrøy har gleden av å invitere deg til klubbløp på Evertmoen Motorsportsanlegg 03.okt.15 Arrangør : NMK Dyrøy Adresse : Pb 18, 9311 BRØSTADBOTN Løpets art : Bilcross og RCN Løpet arrangeres

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 13. september 2015

TILLEGGSREGLER. Tid og sted : Rugslandsbanen søndag 13. september 2015 TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KAK S KLUBBMESTERSKAP I BILCROSS, RCN/SUPER N KL. 1,2, 3, CROSSCART OG RALLY PÅ RUGSLANDSBANEN SØNDAG 13 SEPTEMBER 2015 Arrangør Adresse Løpets art :

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Kvinesdal har gleden av å invitere deg til Løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Nedre Kvinlaug Motorstadium 29. mai 2014.

TILLEGGSREGLER. NMK Kvinesdal har gleden av å invitere deg til Løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Nedre Kvinlaug Motorstadium 29. mai 2014. TILLEGGSREGLER NMK Kvinesdal har gleden av å invitere deg til Løp i Bilcross og Rallycross nasjonal på Nedre Kvinlaug Motorstadium 29. mai 2014. Arrangør Adresse Løpets art : NMK Kvinesdal : Nedre Kvinlaug

Detaljer

TILLEGGSREGLER RCN/CK OG BILCROSS RAMFJORDMOEN MOTORSTADION 30.6 1.7. 2012.

TILLEGGSREGLER RCN/CK OG BILCROSS RAMFJORDMOEN MOTORSTADION 30.6 1.7. 2012. TILLEGGSREGLER RCN/CK OG BILCROSS RAMFJORDMOEN MOTORSTADION 30.6 1.7. 2012. Arrangør: Adresse: Løpets art: Arr.lis.nr: Forsikring: Tid og sted: NMK Tromsø c/o Lillian Berger Turistvegen 17. 9020 Tromsdalen

Detaljer

NMK Larvik ønsker velkommen til

NMK Larvik ønsker velkommen til NMK Larvik ønsker velkommen til 1 & 2 oktober 3& 4 NM runde Velkommen til NM- finale på Hegdal industriområde Program: 31.08.16 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmelding. 22.09.16

Detaljer

Arrangør Adresse Løpets art Arr.lis. nr Forsikring Tid og sted Tlf. stevnedagen Klasser Deltakere/lisens HUSK SERTIFIKAT Banen Sportskomite

Arrangør Adresse Løpets art Arr.lis. nr Forsikring Tid og sted Tlf. stevnedagen Klasser Deltakere/lisens HUSK SERTIFIKAT Banen Sportskomite TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til MESTERMØTE og Jubileumscrossen i Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 29. & 30. Juni 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks

Detaljer

NMK Fluberg Vinjarmoen motorbane. 4. runde NM Rallycross Rallycross Junior Cup 20. og 21. August 2016.

NMK Fluberg Vinjarmoen motorbane. 4. runde NM Rallycross Rallycross Junior Cup 20. og 21. August 2016. NMK Fluberg Vinjarmoen motorbane 4. runde NM Rallycross Rallycross Junior Cup 20. og 21. August 2016. Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til Vårløp i Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 19.mai 2013

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til Vårløp i Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 19.mai 2013 TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til Vårløp i Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 19.mai 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art

Detaljer

Tilleggsregler Corsa Italiana 2013

Tilleggsregler Corsa Italiana 2013 Tilleggsregler Corsa Italiana 2013 1. ARRANGØR TILLEGGSREGLER for Racing Corsa Italiana Løp 9 og 10 29/9-2013 Arrangør : KNA Vålerbanen Adresse : Rudskogen Motorsenter 1890 Rakkestad Telefon : 951 06 967

Detaljer

Tilleggsregler. Ramfjordmoen Motorstadion september 2016

Tilleggsregler. Ramfjordmoen Motorstadion september 2016 Tilleggsregler Ramfjordmoen Motorstadion 24-25 september 2016 Arrangør : NMK Tromsø Adresse : P.b 5270 Tromsdalen, 9285 Tromsø Løpets art : Bilcross og rallycross Løpet arrangeres i samsvar med det internasjonale

Detaljer

TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL

TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL RC Junior Cup, RCN Norges Cup og NM i Rallycross 4. og 5. juni 2011 på Arena Wallenberg. Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, RC Junior Cup, Norgeskupp

Detaljer

NM runde i Shortcar NMK Melhus 3/ Bollandsmoen

NM runde i Shortcar NMK Melhus 3/ Bollandsmoen NM runde i Shortcar NMK Melhus 3/6-2017 Bollandsmoen PROGRAM 24.05.17 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden 01.06.17 Påmeldingstiden for ordinær avgift avsluttes 02.06.17

Detaljer

TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 30. AUGUST

TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 30. AUGUST TILLEGGSREGLER VI HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL: KOMBILØP BILCROSS/RCN/SUPER KL. 1, 2, 3 RUGSLANDSBANEN LØRDAG 30. AUGUST Arrangør Adresse : KAK, Kristiansands Automobilklubb. : Postboks 1703, 4698

Detaljer

FELLES TILLEGGSREGLER for Racing NM og NC 2011 Side 1 av 5

FELLES TILLEGGSREGLER for Racing NM og NC 2011 Side 1 av 5 FELLES TILLEGGSREGLER for Racing NM og NC 2011 Side 1 av 5 1. ARRANGØRER Arrangør : KNA Solør Motorsport og NMK Sarpsborg/Rudskogen Adresse : ulf@racingnm.no Telefon : 900 23 554 (Ulf) 900 18 626 (Laila)

Detaljer

Søndag 09.00: Førermøte 2 på startplate 10.00: Start 4. omgang Finaler blir kjørt ca. 15 minutter etter at protestfrist for 4. omgang har gått ut.

Søndag 09.00: Førermøte 2 på startplate 10.00: Start 4. omgang Finaler blir kjørt ca. 15 minutter etter at protestfrist for 4. omgang har gått ut. Tilleggsregler NMK Gardermoen har gleden å invitere til 4. Runde i NM/NC i Rallycross og 5. Runde i NM ShortCar på Gardermoen Motorpark 29.-30. august 2015 I. PROGRAM Fredag 09.00: Depot åpner. Følg depotmannskapets

Detaljer

Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 10.-11. sep 2011

Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 10.-11. sep 2011 Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 10.-11. sep 2011 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS NR ARBH 11.08705 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER,

Detaljer

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013

Tilleggsregler Klubbløp NMK Hitra 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia. 12. oktober 2013 Tilleggsregler Klubbløp 2013 Hitra Motorsportsenter, Neverlia Arrangør: 12. oktober 2013 Adresse:,, E- post: post@nmk- hitra.no Bilkomite: Jorun Pedersen, Rune Vitsøe, Per Arne Haugan Tid/sted: Lørdag

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

Opplæring treningsansvarlige Formel-K

Opplæring treningsansvarlige Formel-K Opplæring treningsansvarlige Formel-K 14.04.2011 2004 HVEM BESTEMMER? FIA Det internasjonale Bilsportforbundet Norges Bilsportforbund - NBF CIK-FIA Den internasjonale Kartingseksjonen NBF s Kartingseksjon

Detaljer

2. løp I NEZ CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS

2. løp I NEZ CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS 2. løp I NEZ CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, NORWAY 28.-29. Juni 2014 Startbekreftelse www.momarkenbilbane.com Øvre Østfold Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Hålogland 30års jubileumsløp Evenes Motorstadion september 2017

TILLEGGSREGLER. NMK Hålogland 30års jubileumsløp Evenes Motorstadion september 2017 TILLEGGSREGLER NMK Hålogland 30års jubileumsløp Evenes Motorstadion 16-17 september 2017 Arrangør: Adresse: Løpets art: Klasser NMK Hålogaland 9440 Evenskjer BC, CROSSKART, NRC, SCN Løpet arrangeres i

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN /CK / HAJT

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN /CK / HAJT TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN /CK / HAJT NMK Bardu kan friste med flotte ekstrapremier som trekkes på startnummer. Verdi på premiene ca kr 3000,- Bardu Motorsportsenter

Detaljer

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til TILLEGGSREGLER NMK Harstad har gleden av å invitere deg til på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 18. og 19. august 2012 Arrangør Adresse Løpets art NMK HARSTAD Harstad Motorsport Senter, Åsegarden BC / CK / RCN

Detaljer

Tilleggsregler for NM crosskart NMK Bø 27/6-2015

Tilleggsregler for NM crosskart NMK Bø 27/6-2015 Tilleggsregler for NM crosskart NMK Bø 27/6-2015 Arrangør: Epost/nettside: Løpets art: NMK Bø, Postboks 12, 3834 Gvarv nmkbo@epost.no/www.nmkbo.no NM crosskart Arr. Lisens: Forsikring: Beliggenhet: I henhold

Detaljer

Artic Cup med Rallycross Nasjonal, Crosskart og Bilcross

Artic Cup med Rallycross Nasjonal, Crosskart og Bilcross Arrangør: Adresse: Løpets art: NAF Lofoten Motorsport Klubb Lofoten Motorsportsenter, Evjen Artic Cup med Rallycross Nasjonal, Crosskart og Bilcross Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet

Detaljer

TILLEGGSREGLER/STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP

TILLEGGSREGLER/STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP TILLEGGSREGLER/STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til KLUBBLØP På Arena Wallenberg, 13.oktober 2013 Arrangør : NMK Orkla og NMK Surnadal/Rindal Adresse : Boks 5, 7331 Løkken Verk Løpets art :

Detaljer

2016 Tilleggsregler «NAF MESSE SPRINT RALLY»

2016 Tilleggsregler «NAF MESSE SPRINT RALLY» 1 2016 Tilleggsregler «NAF MESSE SPRINT RALLY» Rally Sprint, Bakkeløp, Drifting OSLO MOTORSHOW Det arrangeres som Rally sprint/ Bakkeløp RC/ Drifting på område til Norges Varemesse! Løpet er et begrenset

Detaljer

Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 29.-30. juni 2013

Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 29.-30. juni 2013 Tilleggsregler for Vestlandsmesterskap/NMK Bergen Mesterskap 29.-30. juni 2013 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS NR 13.08763 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER 29.-30.

Detaljer

NMK MODUM & SIGDAL TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS OG RCN LØP JUNI 2012

NMK MODUM & SIGDAL TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS OG RCN LØP JUNI 2012 NMK MODUM & SIGDAL TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS OG RCN LØP 16-17 JUNI 2012 ARRANGØR: NMK MODUM & SIGDAL ADRESSE: POSTBOKS 9 3351 PRESTFOSS TLF. LØPSDAGEN: 93616494 LØPETS ART: NASJONALT BILCROSS OG RCN

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com

Momarkenmester n. Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014. Startbekreftelse. Øvre Østfold. www.momarkenbilbane.com Momarkenmester n Indre Østfold Motorsport MOMARKEN, 28. Juni 2014 Startbekreftelse Øvre Østfold www.momarkenbilbane.com Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Beskrivelse... 3

Detaljer

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK / HAJT

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK / HAJT TILLEGGSREGLER NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK / HAJT på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 11. og 12. juli 2011 Arrangør : NMK HARSTAD Adresse : Harstad Motorsport Senter, Åsegarden

Detaljer

NMK Engerdal. Tilleggsregler. Bilcross. Arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt disse. Kvalikk til NMK s Landsfinale i Bilcross Senior 2016

NMK Engerdal. Tilleggsregler. Bilcross. Arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt disse. Kvalikk til NMK s Landsfinale i Bilcross Senior 2016 NMK Engerdal Tilleggsregler Arrangør: NMK Engerdal, Pb 20 2443 Drevsjø Tlf. 911 66 616 Arrangørlisens: Arbc. 16.02497 Løpstype: Bilcross. Arrangeres i samsvar med ISR, NSR, samt disse Tilleggsregler og

Detaljer

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014

NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014 TILLEGGSREGLER NMK Harstad har gleden av å invitere deg til BC / CK og RCN-løp på HARSTAD MOTORSPORT SENTER 30. 31. august 2014 Arrangør Adresse Løpets art NMK HARSTAD Harstad Motorsport Senter, Åsegarden

Detaljer

Arrangørbestemmelser for dragrace

Arrangørbestemmelser for dragrace Arrangørbestemmelser for dragrace 606 1. Arrangør- og banelisens Arrangørlisens utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Skisse av banen og sjekkliste Dragrace / Street legal skal

Detaljer