NTL-Skatt. NTL-Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Leder Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 1. februar 2007 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Folkeregisterutvalget er konstituert 4 Snart kan du hoppe over selvangivelsen 5 Vellykket folkeregisterkonferanse i Bergen 5 Skatteetatens driftsbudsjett for På skråplanet... 7 Problemer med Skatteetatens datasystemer 7 Intervju med Skattedirektøren 8 Seniorpolitiske tiltak etter hoved tariffavtalen 9 Den andre SSØ dagen 9 Medlemsfordeler i Ownersbuy et spennende og kritisk år! 11 Santa Lucia! 11 NTL-Skatt med stor ROS-konferanse 12 I forbifarten 13 Ny handligsplan 13 Pensjonsreformen 14 Oversikt over styret, utvalg og avdelingene år i Skatteetaten Slå den! 16 Innmeldingsblankett 16 Medieoppslag om LO-lederen En kan ikke ha unngått å registrert de mange medieoppslagene som har vært de siste ukene i forbindelse med Yssen-Valla-saken. Dette er en meget uheldig sak mellom to personer, som begge paradoksalt nok er medlem av NTL. Saken har fått mange presseoppslag, og en kan lure på hvor dette skal ende. Mye av dette kunne etter min mening ha vært unngått, hvis saken hadde vært håndtert annerledes og bedre av LO-lederen. Hele saken og håndteringen av den, har ikke vært noen god reklame for LO og dens forbund/foreninger, og har helt klart svekket tilliten til LO og LO-lederen hos mange av medlemmene. Jeg håper at LO tar lærdom av denne saken, slik at en slik sak og håndteringen av den, ikke gjentar seg. Vi får sette vår lit til den uanhengige gjennomgangen og granskingen av saken som er satt i gang. Det faglig-politiske samarbeidet Hele den uheldige saken setter også dessverre helt i skyggen de gode resultatene som LO og LO-lederen tross alt har oppnådd i mange saker. Flere har satt saken i forbindelse med LOs faglig-politiske samarbeid med Ap, og mener at Styret i NTL-skatt saken er uheldig for dette samarbeidet. Mange mener også at nå må de tette båndene mellom LO og AP løsnes på. Debattene i denne forbindelse vil helt sikkert gå utover våren fram mot Aps landsmøte. Jeg for min del har aldri skjønt hvorfor LO-ledren må sitte i Aps sentralstyre. Jeg mener dette er uheldig, og bl.a. bidra til uklare roller mellom fagbevegelsen og nevnte parti. Desto bra at LO-lederen nå ikke skal lede APsvalgkomite. NTL-Skatts kontakter Styret i NTL-Skatt fotografert på siste styremøte. Styret var fulltallig, bortsett fra Lisa Granlund som hadde forfall. NTL-Skatt har etter regjeringsskitet høsten 2005 hatt god kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet, der vi har mulighet til å ta opp saker og fremlegge vårt syn enten det måtte være i forbindelse med omstillinger eller andre saker som berører Skatteetaten og SSØ. Dette hadde nok ikke vært mulig uten det nevnte faglig-politiske samarbeid. Vi har også god kontakt med ledelsen i disse etatene, og vi benytter disse kontaktene aktivt i vårt arbeide for å ivareta våre medlemmers interesser. Stein Thorvaldsen «Mens vi venter...» Etterjulsvinteren er over oss, og i skrivende stund gløtter jeg på kalenderen. Jeg finner at månedsskiftet januar februar er snublende nær. Ikke så å forstå at dette spiller noen nevneverdig rolle for denne utgavens hilsen fra redaktøren, men nærmest for å konstatere at vinteren om ikke alt for lenge er på hell. Men fyda vil nok enkelte si, tenk å nevne dette lenge før vi har fått avviklet vinterferien. Vel, til de som måtte føle seg provosert av utsagnet; tilgi en noe tilårskommen og etter hvert giktisk herre for at den grønne del av året foretrekkes framfor den hvite! Før vi imidlertid vil se at ovennevnte skjer fyldest, vil nok flere bolker i «soga» om ROS være landet. Vi har nå fått på plass våre regiontillitsvalgte og vernetjenesten. De som skal ikle seg regionenes øverste arbeidsgiveransvar er behørig etterspurt. Regionenes organisering innad med funksjoner og verdikjeder tegnes og diskuteres. Spennende tider! Og midt oppe i dette er det også et arbeid å passe, en til tider stresset hverdag hvor vi i fellesskap skal forsøke å oppfylle inngåtte kontrakter om relativt ambisiøse resultatmål. Inge Sveås Første kvartal er i sannhet også tiden for å avholde avdelingenes årsmøter, gjerne i kombinasjon med dagskonferanse eller kortkurs. Viktige arenaer for det enkelte medlem å delta på! Ved disse anledninger vil det i mange tilfeller være sentrale tillitsvalgte som foreleser og det betyr gjerne at det også blir anledning til å møte disse face to face. Når så skjer bør man så absolutt kjenne sin besøkelsestid og gi uttrykk for det man lurer på eller brenner for! For ikke helt å glemme trønderhistoriene kommer det en her på tampen; Under veibygging et sted på Namdalskysten hadde skytebasen lagt i en ordentlig ladning. På sjøen nedenfor kom det roende en mann som skytebasen ikke så før han hadde ropt «varsku her!», og skulle til å tenne lunten. Da får han se mannen i båten nedenfor og roper til ham: Du kainn berre lægg ijn åran, Pær, du æ ferdi', læll! Ha en fortsatt trivelig etterjulsvinter i påvente av de første grønne gresstuster! Inge S. Besøk oss på Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 01/07: Status vedrørende reorganisering av Skatteetaten 02/07: Status vedrørende service- og informasjonssentre 03/07: Medieoppslag om LO-lederen 04/07: Oppnevning av regiontillitsvalgte og verneombud 05/07: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 30.januar 06/07: Seniorpolitiske tiltak etter hovedtariffavtalen 07/07: Problemer med Skatteetatens datasystemer Følgende Kontroll-infoer har blitt utgitt: 05/06: Bindende forhåndsuttalelser vedr. ev. gevinstbeskatning ved realisasjon av bolig 01/07: Høring om PSA Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. 2 3

3 Snart kan du hoppe over selvangivelsen Ja dette var overskriften i Dagbladet i begynnelsen av januar, i forbindelse med en artikkel om at finansministeren vil gjøre det enklere å bli ferdig med selvangivelsen. Fra neste år kan alle som ikke endrer selvangivelsen slippe å levere den. Finansdepartementet har sendt ut en høring om fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse. Departementet foreslår i høringsnotatet en lov- og forskriftsendring slik at skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse, kan slippe å gi svar om godkjenning (stille aksept). Ved slik «ikke-levering» av forhåndsutfylt selvangivelse, anses skattyter å ha godtatt at de forhåndsutfylte opplysningene legges til grunn ved ligningen. NTL-Skatts kontrollfaglige utvalg har sendt denne høringen videre ut til avdelingene og medlemmene, og vi håper at de av dere som har synspunkter på dette høringsforslaget, gir en tilbakemelding til utvalget. Mona Berg-Moen NTL-Skatts kontrollfaglig utvalg Fra venstre: Anne Kvernsmyr, Jan Bertelsen og Mona T. Ulen. Hildegunn Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Folkeregisterutvalget er konstituert NTL-Skatt s nye folkeregisterutvalg er nå konstituert. De nyvalgte medlemmene var samlet like etter årsskiftet til en faglig og organisatorisk vellykket dag. Utvalget er bredt sammensatt med rutinerte folkeregistertilsatte geografisk spredt til tre av våre fem nye regioner. Fra Vestlandsregionen kommer Hildegunn Olsen, Bergen LK. Mange vil sikkert nikke gjenkjennende til henne. Hun var sentralt tillitsvalgt på -90 tallet. Fra Gudbrandsdalen kommer Mona T. Ulen. Hun var en av fire testere SKD benyttet i en lang periode før EL-FLY ble iverksatt. Hun skal være utvalgets sekretær. Videre foreslår utvalget at hun velges som nytt varamedlem til RUF. Det tredje medlemmet er Anne Kvernsmyr fra Vestfold, mens Jan Bertelsen som er styrets representant i utvalget kommer fra samme region som Hildegunn Olsen. Jan ble også foreslått som utvalgets leder. Utvalget gjennomgikk mandatet og diskuterte arbeidsformen, men mest tid gikk det til gjennomgang av den store undersøkelsen vedrørende prøving av ekteskapsvilkår som ble gjennomført i Denne vil nå bli sendt styret/arb.utvalget for videresending til SKD. Det er viktig at arbeidsgiver gjøres oppmerksom på alt det merarbeid som dette har gitt folkeregisteravdelingene landet rundt. Medlemmene i utvalget ser frem til et godt samarbeid med NTL-ere ute i etaten og håper på mange innspill i tiden fremover. Jan Bertelsen Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice Inntil 10 % rabatt på feriereiser Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker Rabatt på advokattjenester Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet Rimelig bilfinansiering Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig Gode betingelser på banktjenester Gode varer på netthandel Vellykket folkeregisterkonferanse i Bergen NTL-Skatt s folkeregisterutvalg avholdt midt i november en vellykket dagskonferanse i Bergen. Målgruppen var folkeregistertilsatte i Sogn og Fjordane, Hordaland og Nord- Rogaland. De aller fleste av deltakerne kom naturlig nok fra Hordaland, men et par ansikter utenfor Hordalands fylkesgrense så vi likevel. Jan Bertelsen fra folkeregisterutvalget redegjorde for arbeidet utvalget gjør samt fortalte fra fra arbeidet innen RUF. Fra Sparebank 1 kom Harald Skarveland fra Stavanger og redegjorde på en veldig grei måte om forsikringsvilkår innen LO-favør. Spesielt var den kollektive innboforsikring et interessant tema og reiseforsikringen. Den nye toppsikringen innen innbo som bare koster oss medlemmer kr. 1,- pr måned ble gitt mye oppmerksomhet. Fra Skattedirektoratet stilte som vanlig Kenneth Andreassen velvillig opp. Bare han blir gitt ordet kan han snakke i timevis om interessante tema og hva vi kan vente oss fra SKD i tiden fremover. Temaene han spesielt snakket om i Bergen var den nye internordiske flyttemeldingen og det nye samarbeidet mellom Skatteetaten og postverket. Det er alltid greit å høre på Kenneth. Alltid nye ting på gang og ingen redegjør det på en greiere måte enn han. Takk til Kenneth for at han alltid er velvillig og stiller opp for oss! Jan Bertelsen 4 5

4 Skatteetatens driftsbudsjett for 2007 Regjeringen har i St.prp. nr.1 for ( ) gitt sin tilslutning til hovedtrekkene i skattedirektoratets forslag til omorganisering. For 2007 er det foreslått avsatt 46,0 mill kroner til forberedelse og igangsetting. Men hva med den ordinære driften i 2007 og ikke minst: hva med satsingen på økt kontroll og kampen mot svart arbeid og skatteunndragelser? I forslag til langtidsbudsjett for perioden 2007 til 2010 hadde Skattedirektoratet en oppstilling som viste at ROS anslagsvis ville koste skatteetaten 46,0 mill kroner i Tilsynelatende kan St.prp.nr 1 gi uttrykk for at etaten fikk dekket hele dette beløpet via tildelinger over statsbudsjettet. Det gir imidlertid grunn til å helle noe kaldt vann i blodet at skattedirektoratet i sin oppstilling hadde lagt til grunn en egen finansiering på 35,0 mill og et eksternt finansieringsbehov på kun kr 11,0 mill. At etaten skulle få mer enn vi egentlig har angitt behov for, er lite trolig. Fredag 15.desember 2006 ble innstillingen fra finanskomiteen behandlet i Stortinget. Møtereferatet er interessant lesing for oss i skatteetaten. Referatet viser nemlig at det pågikk en diskusjon rundt Frp s alternative budsjettforslag som var å kutte skatteetatens driftsbudsjett med 10%. Reidar Sandal (A), leder av finanskomiteen, mente dette ville medføre at over 700 stillinger måtte fjernes i skatteetaten, og, sitat: «Eg vil og peike på at dette først og fremst vil innebere ein betydeleg reduksjon av kontrollaktivitetane, og etatane vil bl.a. få store vanskar med å nå måla om å sikre ei korrekt fastsetjng av skattar og avgifter, herunder avdekking av skatte- og avgiftsunndragingar og annan økonomisk kriminalitet,» sitat slutt. Frp registrerer at foregående regjeringer og dagens regjering iverksetter og implementerer omorganiseringer og effektiviseringstiltak. Sitat: «Beklageligvis uteblir effektiviseringsgevinstene mens antall ansatte øker jevnt og trutt», sitat slutt. Hvilken form eller kvalitet det er på Frp s registrering, skal være usagt. Det kan nok være enighet om at en del av effektiviseringstiltakene ikke har gitt de gevinster man hadde håpet på, men at antall ansatte i skatteetaten skulle ha øket jevnt og trutt, medfører ikke riktighet - tror jeg. For dersom man leser skattedirektoratets årsrapporter og de årlige stortingsproposisjonene, kan man bli lettere forvirret av de tall som florerer. Legger man til grunn årsverkstallene i «gul bok» (St.prp.), var samlet antall årsverk i skatteetaten pr Pr var antall årsverk 6.281, dvs. en ØKNING på 156. Pr , og pr er antall årsverk hhv og 5.867, dvs. en REDUKSJON på 91 årsverk og hele 414 årsverk i forhold til Utskillingen av SSØ pr utgjorde ca 240 årsverk, men det er likevel en reell nettoreduksjon i antall årsverk i perioden. I St.prp.nr. 1 ( ) er det opplyst at antall årsverk i skatteetaten er pr og pr , dvs en ØKNING på 63 årsverk. I følge skattedirektoratets årsrapporter for 2004 og 2005 opplyses antall forbrukte årsverk å være og Begynner man å blande antall ansatte i samme diskusjon, blir ikke bildet bedre. Vi kan imidlertid slå fast at skatteetaten ikke er en etat hvor antall årsverk økes over tid, men reduseres. Det som vi imidlertid kan registrere, er at politikerne ROSer skatteetaten og dens aktivitet. De synes å ha registrert at økt kontrollvirksomhet gir økte inntekter for staten. Lars Sponheim (V), sitat: «Er det noe landet er tjent med, er det at både skatteetat og tolletat får de nødvendige ressurser til å gjøre den viktige jobben de gjør»..«er budsjettene strupt, må man ta unna det daglige, slik at man ikke får tatt de litt større løftene som gjør livet enklere», sitat slutt. Heikki Holmås (SV) kommenterer styrkingen av bistandsadvokatordningen. Hvorvidt det er bistandsrevisorordningen han refererer til, skal være usagt, men i forhold til tildelt budsjett for 2007 er dette eneste lyspunkt i forhold til å kunne øke innsatsen mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet. Det som det IKKE refereres til fra politisk side er at vi IKKE har fått frisk midler til å drive de nyopprettede skattekrimenhetene. Følgelig må dekningen av disse merutgifter gå av etatens eget driftsbudsjett. Sammen med den styrking av kontrollarbeidet som skattedirektoratet foretok i 2006, utgjør dette 13,0 mill kroner som etaten må dekke av egen lomme. Når vi samtidig vet at vi i 2007 får et rammekutt på kr 15,0 mill kroner og en ytterligere gevinstrealisering på 13,5 mill kroner, medfører dette at vi er på minus 41,5 mill kroner i forhold til Resultatet av fredagens møte var at skatteetattens ramme ble vedtatt mot Frp s stemmer med totalt mill kroner. I dette beløp er det grunn til å anta at ROS ligger inne med kun 11,0 mill kroner. Enhver får tenke seg hvilke konsekvenser dette vil ha for innsatsen mot skatteog avgiftsunndragelser og annen økonomisk kriminalitet i Jeg regner imidlertid med at NTL-Skatt kommer til å følge opp denne saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Politikerne må vel snakke pent om skatteetaten og den viktige rolle den spiller. Det hadde imidlertid vært greit og fått denne rosen annet enn verbalt, for eksempel i form av en REELL styrking av skatteetatens budsjetter, - og dermed en reell styrking av kampen mot svart arbeid og økonomiskkriminalitet. Her hadde faktisk Victor Norman et viktig poeng: Fra ord til handling. Odd Magne På skråplanet De som var på besøk i hovedstaden i uke 42 (i 2006) ble i større eller mindre grad oppmerksom på at man skulle gjennomføre en større katastrofeøvelse. For å være helt sikre på at publikum skulle få med seg dette, hadde både politi, brannvesen og andre offentlige instanser behørig annonsert månedsvis i forveien at 17. og 18. oktober ville man være opptatt med helt andre ting enn det man normalt ville gjøre. For en del mennesker som nok frekventerer den mer skyggemessige side av hovedstandens alleer, måtte denne annonsering være omtrent som en salgsplakat fra Hennes & Mauritz. Snakk om å kunne drive «langtidsplanlegging»! 17. og 18.oktober ville det ikke være en eneste «lakris», «snut» eller «purk» å oppdrive i mils omkrets. Dvs. de ville nok være der, men opptatt med helt andre ting enn ellers. Dermed skjedde følgende historie med en «trondhjæmsfru» på Oslo-besøk: «Dressed to shop till you drop» dro fruen med T-banen (huffda) og ankom arbeidsgiver glad og lykkelig. Fullt så lykkelig ble fruen ikke da hun ikke kunne finne «lommebågen» med cash, kontanter, penger og kort. I et mikrosekund fikk nok «shopping-genet» en aldri så liten kortslutning, før hun nedslående måtte konstatere at en annen person nok dro på shopping i hennes sted. Vel, veien til politiet for å anmelde forholdet ble kort. Er en «inne i miljøet», så vet man hva man skal gjøre. Fruen stiller opp - med store, blanke, blå øyne og skjelvende underleppe og skal anmelde forholdet. Hva sier polititjenestemannen da? Stakkars deg? Er du også frastjålet lommeboka? Neida, det mest selvfølgelig spørsmålet akkurat den dagen er: «Du er vel ikke en av terroristene, er du??!!» En annen side av samme sak, var jo at da fruen ankom Skattedirektoratet og skulle inn, var selvfølgelig også adgangskortet borte! Med underleppa godt ut og haka på disken, satte hun de blå øynene i trøndervakta og ba pent om å få slippe inn. Men fullt så enkelt var det ikke denne dagen. Fruen var nemlig ikke registrert Problemer med Skatteetatens datasystemer Som dere alle vet er det fortsatt problemer ved bruk av etatens IT-systemer. Dette har vært særlig merkbart ved pålogging som tar lang tid, og mange opplever også lange svartider som et problem. Denne saken tok NTL-Skatt opp med Skattedirektoratet første gang i juni i fjor, på bakgrunn av at vi over en lengre periode har mottatt henvendelser fra medlemmer som uttrykker frustrasjon over datasystemer som ikke fungerer. Saken har vært oppe til diskusjon på nytt i fellesmøtene i september og desember 2006 og var nå oppe igjen på fellesmøte i januar På siste fellesmøte presenterte Skattedirektoratet en feilrapport fra brukerstøttesenteret (BSS) fra august og september Rapporten viser at det etter den tid er utført en del tiltak og at noen tiltak fortsatt er under arbeid for å bedre stabiliteten i systemene. Imidlertid er tilbakemeldingene NTL-Skatt får fra medlemmer og tillitsvalgte lokalt at systemene fortsatt tidvis er veldig ustabile og at det er store problemer med «nedetid». Skatteetatens IT-systemer er omfattende og kompliserte. Skattedirektoratet gjennomfører fortløpende, sammen med systemleverandørene, undersøkelser for å identifisere og utbedre feil og flaskehalser i systemene. Vi vet, og har tiltro til, at IT-avdelingen i Skattedirektoratet gjør hva de kan for å få systemene til å fungere mer stabilt, men dessverre ser det ut til at endringene som gjøres for å rette feil ofte fører til at nye feil oppstår. NTL-Skatt har lenge vært bekymret for arbeidssituasjonen som driftsproblemene fører til, og har fulgt situasjonen nøye helt siden våren Dette har nå vært et vedvarende problem i lengre tid, og det er med frustrasjon vi konstaterer at det ikke er noe som tilsier at disse problemene ikke vil fortsette i tiden i systemet med noe adgangskort i følge vakta! Dermed måtte man tilkalle Marianne for å få slippe inn. At kortet senere samme dag ble funnet på den mest naturlig plass i verden, i IBUX-eska medførte at fruen dagen etter triumferende kunne vifte med det til vakta idet hun passerte slusa uten Marianne pompel fremover. Vi vet at mange ansatte opplever IT-problemene som et stressmoment i forhold til arbeidet den enkelte skal utføre innenfor stramme tidsfrister. Slik NTL-Skatt ser det, er dette nå blitt et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Erling Broen 6 7

5 Intervju med Skattediretøren På NTL Skatt-bladet fikk nylig muligheten til en kjapp prat med relativt nytilsatt Skattedirektør Svein R. Kristensen. Nedenfor vil dere se hva vår nye Skattedirektør er opptatt av og fokuserer på i disse ROS-tider. Av redaktør Inge Sveås Innimellom alle gjøremålene og møtene har vår nye skattedirektør Svein Kristensen tatt seg tid til en liten prat med NTL-Skatt-bladet. Han betror oss at skattedirektørjobben ikke akkurat er noen «ni til fire» jobb. Du får gratulere så mye med jobben, selv om det nå er en liten stund siden du formelt ble tilsatt i stillingen. Jo takk. Det er en spennende og utfordrende jobb, som jeg gleder meg til å gjøre på min måte. Skal du fylle jobben godt er det en forutsetning at du er tilstede mange steder i etaten. Du har jo jobbet i Skatteetaten noen år nå. Når begynte du i etaten? Jeg begynte i Skattedirektoratet 14. februar 1996, da som administrasjonsdirektør. Har du trivdes med ditt arbeid, sist som områdedirektør? Som områdedirektør tiltrådte jeg i mai Det var et viktig skifte. En annerledes jobb ventet, og med det ansvaret for styringen mot etaten både faglig og administrativt. Skattedirektoratet var også i en omstillingsfase, som medførte ny og endret avdelingsstruktur. En viktig omorganisering, som vi har lært mye av. Synes du etaten har forandret seg en del siden du begynte i jobben? Etaten har siden den gang tatt et stort sprang framover, og det kan vi være stolte over! Da vi mottok produktivitetsprisen i forbindelse med innføringen av PSA var også det med på å gi etaten et løft i forhold til skattyterne. Den preutfylte selvangivelsen er nok absolutt den endringen som har fått folk til å endre sitt syn på etaten - i klar positiv retning. Hvilke er de viktigste utfordringene for Skatteetaten framover nå? Det er nok ROS, ja, ikke bare selve gjennomføringen, men at vi sørger for at målene for reformen blir realisert. Omorganiseringen skal gjøre det mulig å bli mer effektive. Vi har ikke minst satt oss høye mål når det gjelder å ivareta informasjon og veiledning på en bedre måte. Kontrollvirksomheten skal bli mer slagkraftig, og vi skal bli bedre til å få tak i de kompliserte sakene. Å være mer tilstede i virksomhetene med informasjon og veiledning for å hjelpe virksomhetene og vise hva det medfører såfremt ikke regler følges, er en annen utfordring. Det trengs et samlet blikk på alle virkemidlene vi bruker for å få til bedre etterlevelse. Nevnes må også Folkeregisteret som er det viktigste samfunnsregister vi har, og som framover vil ha mange utfordringer bl.a. kontroll for å avsløre fiktive eller gale flyttemeldinger. Jeg tror vi er på god gang med å få registeret mer ajour, bl.a. gjennom godt arbeid og ved hjelp av elektronisk innrapportering og samarbeid med andre. Føler du at medarbeiderne er såkalt omstillingsvillige? Vi er i hvert fall ikke dårligere enn i andre etater. Jeg synes medarbeiderne i Skatteetaten har god omstillingsevne. Den enkelte må bare gis muligheten til å se hvorfor ting skjer og hvorfor omstilling er nødvendig. Nettopp på dette området ligger det klare ledelsesutfordringer på alle nivå. I ROS-strategien ligger at det satses på å flytte oppgaver framfor medarbeidere, slik at færrest mulig blir nødt til å flytte. Folk forstår derfor at de kanskje må gjøre andre oppgaver. Jeg er glad vi har fått politisk aksept for å gå denne veien. Hvordan er forholdet ditt til fagforeningene i Skatteetaten og til NTL-Skatt? Jeg synes vi kan glede oss over et godt samarbeide preget av gjensidig respekt og tillit. Vi har ulike roller, så om vi ikke kan bli enige om alt, så er det viktig å bli enige om hvordan man skal seg komme videre i prosessen. Det har vi klart og det skal vi klare framover i fellesskap. Hva bør være fagforeningens rolle i forbindelse med den komme omstillingen? God kontakt med medlemmene. Fagforeningene kan bidra med god informasjon og formidling av kunnskap til medlemmene,men også til ledelsen, om det som medlemmene er opptatt av. Vi har jo god erfaring med at fagforeningene er konstruktive og bidrar til å finne løsninger i sakene. Du er kjent for å være flink til å være ute i etaten og besøke medarbeidere og kontorer. Synes du dette er nyttig i din jobb som skattedirektør? Jeg henter inspirasjon og ny energi på det viset. Ikke går jeg av veien for en frisk diskusjon heller! Enkelte ganger hindrer avtaleboken at jeg dessverre ikke har mulighet til å være flere steder samtidig, men så langt som mulig vil jeg priorite slike besøk. Hva gjør du når du skal slappe godt av fra mas og stress i forbindelse med jobben? Er sammen med gode venner. Oppsøker gjerne barndomshjemmet i Kragerø. Å komme dit betyr mer og mer for meg. Reiser gjerne til spennende reisemål. Har nettopp kommet heim fra en tur til Egypt, hvor jeg fikk reist mye omkring og sett alt det jeg har lest om fra barnsben av. Veldig spennende. Så må vi avslutte intervjuet med en travel skattedirektør. NTL-Skatt-bladet takker Svein for at han tok seg tid til praten. Seniorpolitiske tiltak etter hovedtariffavtalen I diskusjonene med organisasjonene har Skattedirektoratet gitt klart uttrykk for at de ikke er tilhenger av kollektive avtaler. Det er individuelle løsninger direktoratet i størst mulig grad vil bygge personal- og lønnspolitikken rundt. fellesmøtet i Skattedirektoratet hadde NTL-Skatt bedt om drøftinger om Skatteetatens praktisering av seniorpolitiske tiltak etter Hovedtariffavtalen punkt bokstav b. Retningslinjene Skatteetaten har på dette området i dag ble sendt ut fra Skattedirektoratet den Da saken ble behandlet i fjor høst, fikk NTL- Skatt ikke direktoratet med på at Hovedtariffavtalens punkt bokstav b skulle i brukes i Skatteetaten. I personalmelding (PM-1/2007) fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet går det frem at en lokal kollektiv avtale om 4 fire fridager er en forutsetning for å kunne ta i bruk ordningen med individuelle fridager. Det kan da i tillegg avtales inntil 6 fridager individuelt for personer mellom 62 og 65 år. Hovedtariffavtalen gir altså arbeidsgiver og de tillitsvalgte mulighet til å inngå en lokal Målgruppe for årets SSØ-dag som ble avholdt i midten av januar, var beslutningstakere og fagansvarlige i departementer og statlige virksomheter og 450 deltagere fra mye av spekteret av offentlig sektor var tilstede. Fra NTL-Skatt deltok Trine Koritzinsky, Stein Thorvaldsen og Ingrid Sølberg. Målet med SSØ dagen er å: Gi inspirasjon og motivasjon til beslutnings takere Vise SSØ s bredde innefor statlig økonomi styring Være møteplass og bidra til nettverksbygging avtaler om at det gis tjenestefri med lønn til svarende 4 dager pr. kalenderår for arbeidstakere mellom år. Dersom en slik slike ordning etableres, skal den omfattende alle arbeidstakere, altså en kollektiv ordning. Det er derfor med stor skuffelse NTL-Skatt måtte konstatere at Skattedirektoratet prinsipielle holdning til kollektive avtaler gjør at direktoratet ikke vil inngå en slik avtale med oss. Konsekvensen er at etaten heller ikke kan ta i bruk ordningen med 6 fridager som kan avtales individuelt for personer mellom 62 og 65 år. Disse dagene ville ha kommet i tillegg til de dagene som alt er avtalt mellom i Hovedtariffavtalen punkt bokstav a, som gir eldre arbeidstakere rett til tjenestefri med lønn tilsvarende 2 dager pr. kalenderår for de som har fylt 62 år og 5 dager pr. kalenderår for de som har fylt 65 år. Dagen ble innledet med fordrag av: Tormod Hermansen Fornying av offentlig sektor Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Yvonne Gustafsson (generaldirektør i det Svenske Ekonomistyringsverket) Effektivisering og modernisering i statlige virksomheter, erfaringer fra Sverige Torger Reve Styringsmodeller i offentlig sektor Del to av dagen var delt i parallelle sesjoner med ulike tema. Blant annet hadde Arnt Kamperud fra Kystverket et meget interessant I retningslinjene som ble sendt ut står det at Skattedirektoratet henstiller til en-hetene ute og ikke inngå slike kollektive avtaler. NTL- Skatt har allikevel oppfordret våre tillitsvalgte til å ta opp muligheten for anvendelse av Hovedtariffavtalen punkt bokstav b for å se om det er mulig å få til kollektive avtaler om med arbeidsgiver om dette lokalt. Det er med skuffelse NTL-Skatt registrerer Skattedirektoratet prinsipielle holdning til kollektive avtaler. Samtidig konstaterer vi at NTL-Skatt stort sett står alene i synet om bruk av kollektive avtaler i etaten. Kollektive ordninger er som kjent ordninger som gir rettigheter til alle. Erling Broen Senter for statlig økonomistyring gjentok suksessen fra i fjor og arrangerte den andre SSØ dagen innlegg om «Nye regnskapsprinsipper i staten tilførsel av ny styringsinformasjon». Nytt av året var SSØ prisen som gikk til Oslo fengsel ved Are Høidal. Da finansminister Kristin Halvorsen overrakte prisen pekte hun på den ble gitt fordi Oslo fengsel hadde vært gjennom en stor snuoperasjon hvor målstyring hadde vært et viktig element. Alle foredragene ligger på Internetsidene til SSØ (www.sfso.no) Ingrid Sølberg. 8 9

6 Markedets laveste strømpris! For mer informasjon, se strømartikkelen på et spennende og kritisk år! Spotpris + kr 21,- pr. mnd W810i 1,-* 299,-* Vi er godt inne i det nye året 2007 og det er mye arbeide i forbindelse med mange aktiviteter og prosjekter i de etatene NTL-Skatt organiserer medlemmer i; SSØ og Skatteetaten. Spesielt er det fullt trykk i den sistnevnte etat fram mot den kommende store omorganiseringen, kalt ROS. Resultater - drift og produksjon Samtidig må skatteetatens omfattende produksjon og drift gå sin gang, og NTL-Skatt registrerer at kravene til resultater dette året ikke ser ut til å være satt er lavere, enn for de siste årene. NTL-Skatt har i flere år savnet at Skatteetatens ledelse gir klare signaler til etatens enheter, ledere og ansatte om hvilke oppgaver etaten skal prioritere, og ikke minst nedprioritere for det kommende år. De enkelte mål og resultatkrav må for 2007 være realistiske og hensynta all den aktivitet etaten nå legger opp til. Det må være viktig å også diskutere hvordan vi oppnår resultatene, og hvordan vi måler disse; ikke bare hvor høye kravene skal være. Vi ser nå også at Skatteetatens budsjetter vil bli strammere de nærmeste årene. Samtidig er stadig flere medarbeidere involvert i kompetansehevende tiltak og kurs, og dette er viktig for den enkelte og etaten. Samtidig blir det da naturlig flere oppgaver å gjøre på de som er igjen på jobben. Dette er en hårfin balansegang, som det er viktig blir håndtert på en ordentlig måte. Arbeidsmiljøet Kjører vi på med fullt trykk på alle områder, vil dette fort kunne ramme etaten og ikke minst mange ansatte vil kunne gå på en «smell», med derpå følgende utbrente medarbeidere og dårligere arbeidsmiljø. Og det er ingen tjent med. Vi har lenge for eksempel sett at sykefraværet er stigende flere steder i etaten. mht oppgaver og arbeidssted. Vil en viktig «hovedstolpe» i ROS: attraktive arbeidsplasser og oppgaver, bli ivaretatt? Det er derfor viktig med god informasjon og kommunikasjonen med de ansatte hele tiden underveis i prosessen. Mange vil si at det egentlig ikke er mangel på informasjon, men det er viktig at man ute har mulig heten til å ta seg tid til å lese informasjonen, samt å ta den inn over seg. Når dette leses er hørings- og kommentarfristen for en overordnet funksjonsmodell for organisering av de nye regionene gått ut, og NTL-Skatt vil ha avgitt sine kommentarer. Vi har hele tiden hevdet at det er viktig med noen overordnete føringer og prinsipper for organisering av regioner, men selvsagt med noe regionale frihetsgrader. Vi er imidlertid skuffet over prosessen, i den forstand at direktoratet ut fra diskusjoner på «work-shops» og ledersamlinger bestemmer hvilke modeller det skal arbeides videre med, uten å ha en formell behandling med organisasjonene av dette spørsmålet. NTL-Skatt stiller også spørsmålet om hvorfor man har så sterkt fokus på rendyrking av «regionenes kjernevirksomhet», og legger etter opp til enda flere landsdekkende modeller, enn det vi kan se var opprinnelig forutsatt, jf. bl.a. forslaget om landsdekkende administrative funksjoner. SIS service- og informasjonssentre Fremtidig SIS i Skatteetaten har den senere tid i våre øyne blitt «krøkket til» ved at man nå for eksempel forutsetter at SIS skal rapportere direkte til Skattedirektoratet, og ikke til regiondirektør. Dette er NTL-Skatt svært uenig i. Dette tror vi ikke blir holdbart når SIS og regionene skal håndtere bemanningsbehovspørsmål, forholdet til 2.linjetjeneste, og ikke minst forholdet til den stedlige førstelinjetjenesten ved skattekontorene. Likeledes er NTL-Skatt uenige i tenkingen om at vi ikke kan ha medarbeidere på SIS stedsuavhengig mange steder rundt om i Skattetaten, selv om det nå stort sett legges opp til å ha SIS-senter flere enn ett sted i hver region. Er det noen arbeidsområder det etter vår mening burde kunne legge til rette med desentraliserte virtuelle arbeidsplasser, er det nettopp på et slikt arbeidsområde. Vi kan ikke se at kvaliteten i svar m.m. skulle bli noe dårligere med et slikt opplegg. Ledelsen av et slikt opplegg bør også helt klart kunne håndteres på en tilfredsstillende måte. Det nye Skattedirektoratet Dette er også en omfattende prosess, som er nødvendig ut fra direktoratets nye rolle i ROS, og bl.a. forholdet til de nye regionene. Vi registrerer at «føringer» som oppgaver ut av Osloområdet og en større slanking av direktoratet i Oslo, sterkt styrer direktoratets arbeide med denne saken. NTL-Skatt har stilt spørsmål ved hensikten med forslaget om etablering av et Skatteetatens IT- og driftssenter, og ved innføring av en bestiller-leverandør-modell. Regiontillitsvalgte og regionhovedverneombud NTL-Skatt har nå oppnevnt sine tillitsvalgte på dette området, og det er ingen tvil om at disse tillitsvalgte får en viktig rolle dette år og de kommende årene. NTL-Skatt vil ha nær kontakt og oppfølging av disse tillitsvalgte. Stein Thorvaldsen Stort utvalg av mobiltelefoner fra kr 1,-! Velg mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business. For abonnementspriser, se våre websider: ROS reorganisering av Skatteetaten 2007 vil i Skatteetaten bli preget av alle forberedelsene til at ROS formelt skal tre i kraft den Et år går fort, og man har nok ikke mer enn tiden av veien for å komme i mål med alle aktivitetene og forberedelsene. Derfor registrerer vi et høyt tempo for tiden på alle områder, der nok informasjonen og den reelle medbestemmelsen av og til blir noe mangelfull. Jo nærmere man kommer iverksettelsen av den nye regionaliserte skatteetaten, jo nærmere kommer tankene og usikkerheten hos den enkelte ansatte, rundt hva blir det til for meg Santa Lucia! Ingen grunn til ikke å markere Santa Lucia selv om det foregår tillitsvalgtkonferanse! Her følger bilde av NTL-Skatt sitt forsøk på nettopp det! 10 11

7 NTL-Skatt med stor ROS-konferanse for tillitsvalgte N T L - S k at t s at t e hveran d r e stevne med en tillitsvalgtkonferanse medio desember. Tillitvalgte fra det ganske land, inklusive foreningens representanter i Skatteetatens Sentrale Arbeidsmiljøutvalg, var samlet på Gardermoen. Reorganisering av Skatteetaten (ROS), og NTL-Skatts tillitsvalgte i en regionalisert skatteetat var de sentrale tema. Temaer, som våre egne utmerkede forelesere, foredro over med de fakta som på det tidspunkt var kjent. I midten av desember avholdt NTL-Skatt en større konferanse for sentrale tillitsvalgte i avdelingene, der hovedtema var hvordan «rigge» til NTL-Skatts fremtidige organisasjon, samt oppbygging av tillitsvalgtapparatet i regionene, og hvordan de tillitsvalgte i regionene skal jobbe framover. Nyttig samling Samlingen var meget nyttig, der mange problemstillinger og utfordringer framover ble diskutert. Tiden var kommet for å komme sammen og ta en del store diskusjoner i forbindelse med ROS i en mer uformell tone. Samtidig ble konferansen brukt til å bygge relasjoner mellom de tillitsvalgte, ikke minst innen fylkene i regi-onene. I ettertid av konferansen har NTL-Skatt nå oppnevnt våre regiontillitsvalgte, samt regionhoved-verneombud. Dette er det informert om i en hurtiginfo. Forskjellige løsninger i regionene En representant fra hver region orienterte om det forberedende ROS-arbeide så langt i regionen. Om samarbeidstiltak, tiltak for å bli nærmere kjent med hverandre, og kontakt mellom NTL-tillitsvalgte på tvers av fylkesgrenser i regionen. I noen regioner har NTL-Skatt-avdelingene dannet et «skyggeforum» som bl.a. diskuterer ting som er oppe til behandling i de NTL-Skatts hovedforelesere på konferansen: Ingrid Sølberg og Odd Magne Persson regionale kontaktforum. Det er god kontakt mellom NTL-Skatt-tillitsvalgte innen regionene, selv om det er valgt forskjellige løsninger. Viktige forhold Konferansen påpekte stekt behov for samlinger mellom tillitsvalgte og styrene i lokalavdelingene for å komme sammen og bl.a. diskutere og berede grunnen for samarbeid og kontakt innad i regionene. Dette vil dessuten være nyttig i forhold til den framtidige organisasjonsstrukturen i NTL-Skatt. Det var også klar beskjed om at NTL-Skatt må bruke midler ute i regionene i forhold til tillitsvalgtarbeide og god medlemsaktivitet. Det ble også påpekt viktigheten av å ha god kontakt med de tillitsvalgte ved skattefogdkontorene, som ikke er særlig representert i de regionale kontaktforum. God informasjon ut til medlemmene om det som skjer vedrørende ROS sentralt og lokalt er vesentlig. NTL-Skatts fremtidige struktur Styremedlemmene Ingrid Sølberg og Odd Magne Persson loste forsamlingen godt gjennom en del problemstillinger og spørsmål det etter hvert må tas standpunkt til i forbindelse med NTL-Skatts framtidige organisasjon. Her har vi nå nedsatt et ad-hoc-utvalg som skal jobbe videre med det dokumentet som ble fremlagt for representantskapsmøtet i NTL- Skatt i fjor høst. Hva er naturlig organisering for NTL-Skatt i forhold til at Skatteetaten fra blir formelle regioner? Dette vil bli satt på dagsorden blant våre medlemmer og lokalavdelingernå framover. Organisering av regionene Styremedlem Karl Tore Hareide redegjorde for de forslag til modeller for organisering av regioner som diskuteres. I ettertid har nå Skattedirektoratet sendt ut en funksjonsmodell for tilbakemelding og kommentarer. Hvordan man organiserer regionene, vil ha stor betydning for den enkeltes oppgaver og hvordan oppgavene i framtidas skatteetat skal organiseres. SSØ-konferanse NTL-Skatt ved SSØ avholdt en egen konferanse i forbindelse med samlingen, der sentrale temaer ble diskutert, også sammen med ledelsen ved SSØ som var tilstede på konferansens første dag. Vår skattefogdavdeling avholdt så årsmøter i forbindelse med nedleggelse av den landsomfattende avdelingen for skattefogdkontorene/ssø, og oppretting av egne avdelinger for henholdsvis medlemmer på skattefogdkontorene og medlemmene på SSØ-kontorene. I forbifarten Undertegnede benyttet anledningen til å stille et par spørsmål til noen deltakere ved konferansen. Spørsmålene var som følger; 1. En slik konferanse og betydningen for deg som deltaker? 2. Hva betyr ROS for deg? Og så skal vi se hva de svarte! Først er det Astrid Domås fra Troms sin tur: Astrid er 39 år, jobber ved Sør-Troms likningskontor med Personbeskatning og spesialisering mot Utland. «På en slik konferanse møter vi andre tillitsvalgte rundt om i landet, og får høre deres tanker og erfaringer. Slik kan vi dra veksler på hverandre. Det er greit å få vite hvordan andre både har gjort og vil gjøre saker som angår tillitsvalgte og medlemmer, for ofte sliter vi med de samme spørsmålene og problemene. Vi trenger jo ikke alle å finne opp kruttet på nytt hver gang!» «En utfordring er at jeg som avdelingsleder i NTL-Skatt må gjøre det jeg kan for at de tillitsvalgte og medlemmene får være med i beslutningsprosessene i ROS. En annen utfordring er sånn rent personlig i mitt arbeide. Får jeg nye oppgaver i fremtiden? Kanskje kan jeg få lov til å drive med mer spesialisering mot det arbeidet som jeg interesserer meg mest for, eller hvordan blir dette egentlig? Hvordan blir samarbeidet innad i den nye regionen? For tiden synes det som om det er om å gjøre «å vise seg fram» og karre til seg oppgaver. Jeg ser fram til at ROS skal «lande» og at oppgavefordeling osv. kommer på plass.» Den neste vi møtte var Rita Susegg Stensmur, hun jobber ved Nord-Trøndelag FSK, Avgiftsteamet med oppgavebehandling og har i tillegg en fullført coachingutdannelse som hun i tiden framover skal benytte til beste for oss tilsatte i region Midt. På spørsmål om alder smiler hun skjelmsk og regner den for uvesentlig. På spørsmålene svarer hun; «Tillitsmannskonferansen om ROS synes jeg var veldig informativt og nyttig. For det første og så er det nyttig å få diskutert med de andre i regionen om hvordan vi ser for oss at tillitsmannsapparatet skal bli når vi blir en region i forhold til slik det er i dag. Hvordan ønsker vi å ha det innad i fylkene for å ha den nærheten til fagforeningen slik det er organisert i dag, og hvordan vil vi at kontakten med de regiontillitsvalgte skal være? Hvordan får den som blir valgt til regiontillitsvalgt tilbakemelding fra «fylkene» og hvordan klarer den regiontv å være objektiv, hvis den som blir valgt tidligere har vært fylkestillitsvalgt for et av «fylkene». Det var også veldig nyttig å få møte de tillitsvalgte fra Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og bli kjent med dem.det er også nyttig å møte tv fra hele landet, og høre hvordan de andre regionene tenker. Konferansen gir også informasjon som en kan ta med tilbake til egne medlemmer. Oppgavefordelingen som er vedtatt etter ROS vil si at mine dager som oppgavebehandler er talte. Oppgave og manntall vil bli flyttet til Trondheim. Det vil si at vi som arbeider med denne oppgaven må begynne å tenke på hva vi ønsker å jobbe med. Valget er enten å begynne med en annen arbeidsoppgave, som for eksempel PSA eller SIS, eller vi kan også velge å flytte med oppgaven til Trondheim. Jeg har siden mai 2005 holdt på og tatt coachingutdannelse og ble ferdig nå den 7. januar. Dette er en praktisk utdannelse, og jeg har vært så heldig at jeg har fått praktisert coaching på min arbeidsplass. Jeg har fordelt min arbeidsdag mellom oppgavebehandling og coaching. Coaching er et nyttig verktøy for mennesker som selv vil finne ut hva de ønsker videre i livet. Ved å stille effektfulle spørsmål finner personen selv ut hva som blir riktig å gjøre for å få et fullverdig liv. Jeg er nå ferdig utdannet coach og jeg ser at min utdannelse nå kan være til nytte for min arbeidsplass. Tre fylker skal bli en region, og tre kulturer skal samkjøres. Å skifte arbeidsoppgaver, team og arbeidssted kan føles nifst og det kan være vanskelig å finne motivasjonen. Ved å få litt coaching kan en finne ut hva som blir rett å gjøre for deg. Det viktigste er at en selv er med å velge og påvirke hva som skal skje og ikke vente så lenge at andre har tatt valget for deg. Jeg ønsker å holde på med coaching på heltid, og håper at det kan være rom for en coach i regionen, og i alle fall akkurat nå, mens omorganiseringen pågår.» Inge Sveås Ny handlingsplan for likestilling i Skatteetaten Endelig er den nye handlingsplanen for likestilling i Skatteetaten gjort kjent for de ansatte i Skatteetaten. Mange har ventet på denne, og den var opprinnelig ferdig i fjor høst, men bekjentgjøringen til etaten har latt vente på seg bl.a. i påvente av at den trykte versjonen skulle bli ferdig. Selv om det er en foreløpig utgave som er lagt ut på Skattenettet, vil mange si at dette var på høy tid, da planen skal gjelde for perioden Vi gjengir her skattedirektørens forord til planen, som gir viktige føringer for arbeidet med likestilling i etaten i tiden framover. Likestilling også i omstillingstider! Skatteetaten har lenge jobbet godt med likestilling. For dette arbeidet har etaten høstet mye ros, blant annet fikk etaten ved Bjarne Hope i 2005 YS Likestillingspris. Det er vi stolte av, samtidig som det inspirerer til å gjøre en minst like god jobb videre! Skatteetaten står overfor mange utfordringer fremover med omorganiseringen av etaten. Det er viktig at vi opprettholder vårt fokus på likestilling også i disse omstillingene. Målene for likestillingsområdet i den kommende perioden synliggjør dette. Jeg ønsker at vi skal ha like muligheter for kvinner og menn, at vi skal ha en balansert kjønnsfordeling i ulike funksjoner, i arbeidsgrupper og prosjekter og at vi skal ha dyktige kvinner i lederstillinger. På den måten bidrar arbeid med likestilling til stadig bedre resultater i etaten. Ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i etaten må jobbe sammen slik at vi når etatens målsettinger på likestillingsområdet. De kvinnelige nettverksgruppene i etaten skal bidra aktivt som samarbeidspart for ledelsen og medarbeiderne. Jeg oppfordrer alle til å jobbe aktivt og målrettet med likestillingsarbeidet også i denne handlingsplanperioden slik at det blir synlig i omstillingen, både for oss internt i etaten og eksternt. Svein Ragnar Kristensen skattedirektør 12 13

8 Pensjonsreformen Det har i lengre tid vært arbeidet med endringer i pensjonssystemet i Norge, også kalt pensjonsreformen. Slik det ser ut vil arbeidet med pensjonsreformen bli gjennomført i tre trinn. Det først trinnet var avklaringen av hovedtrekk i det framtidige pensjonssystemet. Den avklaringen av viktige prinsipper og mål ble gjort gjennom «pensjonsforliket» i Stortinget 26. mai Det andre trinnet er å utforme en konkret opptjenings- og uttaksmodell for folketrygdens alderspensjon, som er selve fundamentet for pensjonssystemet. Trinn tre er å tilpasse dagens tidlig- og alderspensjonsordninger til den nye folketrygden. Regjeringen la 20. oktober 2006 frem Stortingsmelding nr. 5 om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Meldingen tar for seg både opptjeningsmodell og uttak av pensjon, altså trinn 2 i arbeidet med pensjonsreformen. NTL har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på de anbefalinger som regjeringen har lagt frem, innhente synspunkter fra organisasjonsleddene og utarbeide høringsuttalelse i saken. NTL-Skatt har i sitt innspill til NTL satt fokus på utvikling av den offentlig tjenestepensjon og tilpasning av skattereglene. Utvikling av den offentlige tjenestepensjonen I meldingen gjentar regjeringen forsikringen om at bruttopensjonene i offentlig sektor ligger fast, samtidig som den vurderer bredere ordninger for tjenestepensjoner i privat sektor som kan forvaltes i samarbeid med arbeidslivets parter. Det fremgår imidlertid av St.meld. nr. 5 at, sitat: «Stortingsvedtaket påpeker samtidig at de offentlige tjenestepensjonsordninger må tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjoner, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering. Vedtaket om levealderjustering kan under gitte forutsetninger innebære en begrensning i retten til 66% pensjon». Regjeringen foreslår at ordningen med levealdersjustering (delingstall) iverksettes for nye alderspensjonister fra 2010, og at den konkrete gjennomføringen vil bli drøftet i det kommende lovarbeidet. NTL-Skatt mener avklare at bruttoordningen for våre medlemmer må videreføres med en garanti om 66% pensjon ved full opptjening etter 30 år. Vi kan ikke godta at offentlige ansatte, som gjennom en årrekke har hatt en mindrelønnsutvikling i forhold til privat sektor, også skal bli tapere som pensjonister. Innføring av delingstall må følgelig ikke innføres før det foreligger dokumentasjon på at lønnsnivå og lønnsutvikling er sammenfallende i privat og offentlig sektor. Tilpasning av skattereglene Når det gjelder skattereglene for pensjonsinntekt, har man innført differensiert minstefradrag og avkorting i særfradrag. NTL-Skatt mener dette har komplisert skattereglene unødvendig og derfor bør avvikles. Gjeninnføring av ett felles minstefradrag uansett om grunnlaget for beregningen er lønns- eller pensjonsinntekt vil gjøre skattereglene enklere. Å ta bort fradrag i skattesystemet skaper erfaringsmessig alltid engasjement hos «interessegrupper». Erfaringer viser at det etter press fra «interessegrupper» gjøres unntak fra skattereglene for bestemte grupper/tilfeller, unntak som stort sett bidrar til å komplisere skattesystemet. Skal ordningen med særfradrag for alder videreføres bør det gjøres som ett standardisert fradrag som gis skattytere som tar ut alderspensjon, uavhengig av graden av pensjon som tas ut. Dersom man får hele fradraget selv om man bare tar ut en mindre grad av alderspensjon vil dette være med å styrke insentivene til å fortsette i arbeid. utforme tilpasse NTL-Skatt vil også knytte en kommentar til meldingens beskrivelse av skattebegrensningsregelen økonomiske insentiver. Skattebegrensningsregelen er innført for å gi personer som, under bestemte forutsetninger, har lav inntekt eller liten skatteevne en reduksjon i utlignet skatt. I 2007 er beløpsgrensene for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kr for enslige, herunder enslige forsørgere, og kr for ektefeller som lignes felles eller særskilt. At skattebegrensningsregelen skulle gi noen insentiver om å ta ut pensjon fremfor å arbeide, anses vi som lite trolig. Vi mener man med rimelighet må kunne anta at folk i sin alminnelighet ønsker å ha høyest mulig inntekt for å vedlikeholde levestandard før/etter pensjonering. Å innføre justeringer i ordningen med skattebegrensning for personer mellom 62 og 67 år vil bidra til å komplisere skattesystemet. Dette vil med stor sannsynlighet ramme personer som har jobbet deltid eller vært i lavlønnsyrker (eksempelvis ansatte i offentlig sektor). Et alternativ er å fjerne hele ordningen med skattebegrensning for lav alminnelig inntekt og innføre totalt skattefritak for alminnelig inntekt fra lønn og pensjon under kr ,- / ,-. Dette ville innebære en betydelig forenkling i skattesystemet både for skattyterne og for Skatteetaten, men ha store provenymessige effekter. Erling Broen Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf: e-post: lisa.granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem:Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset. Vest-Agder FSK Tlf: e-post: iren.sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Karl Tore Hareide, (styret) Folkeregisterutvalget: Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Jan Bertelsen (styret) Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Lene Honningsvåg (styret) Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark FSK Siv P. Utsi, Vest-Finnmark LK Odd Magne Persson (styret) Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Bjørn Remme, Bergen LK Bente N. Holt (styret) Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Rune Pedersen, Bodø lk 3-32 Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk 14 15

9 50 år i Skatteetaten Slå den! Ester Wangberg er rådgiver på P-området i «Skattkammeret» i Trondheim. Pr 14. jan. har hun arbeidet i Skatteetaten i 50 år. Ester startet sin karriere som assistent ved Leinstrand likningskontor (den gang Leinstrand kommune) den 14. jan. i Kontorlokalitet den gang i dagens politistasjon på Heimdal. Siden ble Leinstrand kommune slått sammen med Trondheim kommune og kontorsted ble det gamle svømmehallbygget nederst i Prinsensgt. Og så kom statliggjøringen av etaten Esters karriere går fra assistent til rådgiver via saksbehandler, avdelingleder og seksjonsleder ved Trondheim likningskontor. Ester fyllte 67 år i romjula og har lovt oss at hun skal stå løpet fram til sommeren. Vi gratulerer med denne store begivenheten! Fredag 12. januar ble Esters jubileum markert med en enkel sammenkomst for hennes nærmeste medarbeidere. Hun fikk både blomster, diplom og påskjønnelse. Likningssjef Alf S. Tømmervold og Esters nærmeste leder Hanne Svegård ga henne mange rosende ord for innsatsen, som slettes ikke har avtatt med årene. Det ble spøkt litt med at da hun begynte fantes det verken kulepenner eller kalkulator som hjelpemidler, og det gjør det heller ikke i dag. Hennes glødende interesse for fotball, også norske spillere i utlandet ble også omtalt. Ester kvitterte med å fortelle litt fra sin debut som 17-åring på 3-mannskontoret i Leinstrand, og noen historier fra kontoret den gangen. Noen kollegaer bidro også med andre historier fra gamle dager Ester har vært LO medlem fra og med og NTL medlem fra og med Alf S. Tømmervold/Jan W. Gran B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer