6795_KK_UVN_0914.indd :15:27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6795_KK_UVN_0914.indd 1 2015-04-01 14:15:27"

Transkript

1 6795_KK_UVN_0914.indd :15:27

2 Bruksanvisning svenska... sida 3 12 Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _KK_UVN_0914.indd :15:27

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn _KK_UVN_0914.indd :15:27

4 11. Var noga med att hantera apparaten korrekt. Apparaten ska hanteras med försiktighet då kniven och knivbladen är mycket vassa! Rör inte kniven eller knivbladen under användning. Var försiktig vid hantering av den vassa kniven och dess blad när behållaren töms och under rengöring. 12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 14. Apparaten är endast för privat bruk. 15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten _KK_UVN_0914.indd :15:27

5 Apparatens delar 1. Hastighetsväljare 2. Motordel 3. Skål 4. Tillbehörshållare 5. Platthållare 6. Lock 7. Säkerhetslås 8. Skyddslock 9. Stor påmatare 10. Liten påmatare 11. Förvaringslåda för förvaring av tillbehörsdelar 12. Knådnings- och mixningskniv (plast) 13. Kniv (stål) 14. Rivplatta grov 15. Rivplatta- fin 16. Pommes frites/janssonsskiva 17. Skivplatta grov 18. Skivplatta fin 19. Spatel 20. Blenderkanna 1,8 l 21. Lock till blenderkanna Innan användning Diska alla lösa delar i varmt vatten och lite diskmedel innan användning. OBS! Knivarna är mycket vassa och ska hanteras varsamt. Användning Matberedaren kan användas till att blanda, hacka, riva, skiva och mixa råvaror _KK_UVN_0914.indd :15:28

6 Matberedarens motor driver knivbladen i hög hastighet för att garantera ett grundligt och jämnt resultat. Därför är det viktigt att apparaten alltid står på ett plant och torrt underlag innan den startas. Kontrollera också att skålen med lock är korrekt monterad på motordelen, annars kan matberedaren inte startas. Skålen monteras korrekt genom att först sätta skålen på motordelen och vrida skålens handtag medurs. Det hörs ett klick när skålen är korrekt monterad. Det önskade tillbehöret monteras (se avsnitt Montering av tillbehör ). Sätt locket på skålen. Den lilla plasttappen på lockets utsida ska placeras till höger om skålens handtag. Vrid locket medurs. Locket är korrekt monterat när det hörs ett klick. Var uppmärksam på att apparaten inte kan starta innan skål och lock är korrekt monterade. Se alltid till att det finns ingredienser i skålen innan matberedaren startas. Maxkapaciteten för skålen är 3,5 liter men för att undvika att skålen överfylls bör mängden begränsas till högst 2,0 liter för vätskor och liknande. Vid tillredning av vissa råvaror blir kapaciteten mindre. För detaljer se schemat under avsnittet Kvantiteter och vägledande tillredningstider. Använd måttskalan på skålen som en fingervisning. När skål med lock är korrekt placerade så är matberedaren klar att använda. Kontrollera att hastighetsväljaren är i position 0 och sätt i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till den önskade positionen i några få sekunder. Vrid sedan tillbaks till 0 och kontrollera om resultatet är som önskat. Processen går mycket fort så kör inte för lång tid åt gången. Locket tas av genom att fatta påfyllningsröret och vrida moturs, lyft därefter bort locket. Använd funktionen Pulse för korta tidsintervaller. Montering av tillbehörsdel Alla tillbehörsdelar ska monteras på tillbehörshållaren i mitten av skålen. Tillbehörshållaren monteras på drivaxeln i mitten av skålen. Se till att skålen sitter korrekt. Kniv (stål) (15) Skydden på kniven tas bort. Var uppmärksam på att kniven är väldigt vass och man ska därför undvika att röra vid knivbladen. Kniven monteras på tillbehörshållaren och därefter sätts tillbehörshållaren på drivaxeln mitt i skålen genom att trycka ner tillbehörshållaren så att den sitter fast. Sätt på locket som beskrivits tidigare. Ställ hastighetsväljaren på 2. Total driftstid bör ej överskrida 1 minut. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Kniven och tillbehörshållaren tas bort från drivaxeln genom att först lyfta upp kniven och sedan tillbehörshållaren. Därefter tas skålen bort från motordelen genom att vrida den moturs. Använd pulsfunktionen för att undvika att ingredienserna hackas för fint _KK_UVN_0914.indd :15:28

7 Normal tillredningstid är ca sekunder. Matberedaren med kniv bör maximalt köras kontinuerligt i 3 minuter, därefter ska en paus på 1 göras. Stålkniven används t ex till att hacka choklad, ost, kött, kryddor, frukt och grönsaker (som t ex lök). Knådnings- och mixningskniv (16) Skålen sätts på motordelen och plastkniven monteras på tillbehörshållaren som sedan sätts på drivaxeln mitt i skålen genom att trycka ner tillbehörshållaren så att den sitter fast på drivaxeln. Locket sätts på skålen som beskrivits tidigare. Hastighetsväljaren ställs in på 2. Normal tillredningstiden är ca sekunder. Matberedaren med visp och mixningskniv får maxmalt köra i 1 minut och 30 sekunder åt gången, därefter ska en paus på 2 minuter göras. Notera: tillsätt vatten om hastigheten avtar och matberedaren stannar under användning för att undvika att motorn skadas. Håll ena handen på locket under knådning/mixning samtidigt som den andra handen håller i handtaget. Vispningen/blandningen tar ca sekunder. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Vispen/mixningskniven och tillbehörshållaren lyfts bort från drivaxeln genom att först lyfta kniven från tillbehörshållaren och därefter lyfta bort tillbehörshållaren. Ta bort skålen från motordelen genom att vrida den moturs. Riv- och skivplattor (12, 13, 14) Skålen monteras på matberedaren. Välj önskad platta. Vald platta skjuts in i platthållaren (11) med skäret uppåt och plattbehållaren placeras sedan på tillbehörshållaren. Montera locket på skålen och vrid locket medurs tills det klickar på plats. Ställ hastighetsväljaren på 1 eller 2. Normal tillredningstid är ca 1 minut. Riv- och skivplattan kan användas till att skiva potatis, lök, gurka, morötter, äpplen m m. Matberedaren med riv/skivplatta/pommes frites-/janssonsplatta får maximalt köras kontinuerligt i 3 minuter, därefter bör en paus på 1 minut göras. Efter användning vrids hastighetsväljaren tillbaka till 0. Tillbehörshållaren och platthållaren tas bort genom att först lyfta platthålaren från tillbehörshållaren och därefter lyfta upp tillbehörshållaren. Ta bort skålen från motordelen genom att vrida den moturs. Riv- och skivplattan tas bort från platthållaren genom att skjuta ut från platthållaren _KK_UVN_0914.indd :15:28

8 Påmatare Använd alltid påmataren till att trycka ner fasta ingredienser i påfyllningsröret. Se till att ingredienserna som ska stoppas ner inte är för stora. Använd ALDRIG fingrar, skrapa eller andra redskap än de medföljande påmatarna till detta. Vätska och mindre ingredienser kan med fördel tillsättas genom påfyllningsröret. Lilla påmataren (9) Vid mindre råvaror används den större påmataren i påfyllningsröret och den lilla påmataren används till att skjuta ner ingredienserna i det lilla påfyllningsröret. Stora påmataren (10) Vid större råvaror som t ex potatis tas den stora påmataren bort från påfyllningsröret och skyddslocket (8) öppnas genom att skjuta den svarta knappen på skålens handtag i pilens riktning. Ingredienserna kan nu stoppas i påfyllningsröret, stäng skyddslocket igen och den stora påmataren kan nu användas till att skjuta ner ingredienserna i påfyllningsröret. Blender (17) Blendern kan användas till att blanda, hacka och göra milkshakes, bebismat, soppor och såser etc. Dessutom kan den användas till att krossa is. Blendern monteras korrekt genom att sätta den på motordelen och vrida den medurs tills den klickar på plats. Blenderns motor driver knivbladet i hög hastighet för att garantera en jämn blandning. Därför är det viktigt att matberedaren alltid står på ett plant underlag innan den startas. Kontrollera också att behållaren är korrekt placerad på motordelen, annars kan blendern inte startas. För att undvika att kannan överfylls bör mängden begränsas till 1,5 liter. Använd måttskalan på behållaren som riktmärke. Placera lock och propp på kanan innan blendern startas. Kontroller att blendern är satt i position 0 och sätt därefter i kontakten. Vrid hastighetsväljaren till önska position (1 eller 2) i några få sekunder. Vrid därefter hastighetsväljaren tillbaka till 0 och kontrollera konsistensen av det mixade. Det går snabbt så mixa inte för länge åt gången. Använd pulsfunktionen för korta tidsintervaller. Hastighetsväljaren ska hållas i positionen för att blendern ska fungera. Så snart knappen släpps, stannar blendern. Använd Pulse för att undvika för lång mixningstid. Normal tillredningstid: ca 1 minut. Blendern får maximalt köra kontinuerligt i 3 minuter, därefter ska en paus på 1 minut göras _KK_UVN_0914.indd :15:28

9 Förhållningsregler för varm vätska Kannan håller för varma vätskor eller soppor. När varma vätskor hålls i stängd behållare (t ex kanna med lock) byggs automatiskt ett högt tryck. Det är därför risk att locket flyger av under användning och att den varma vätskan sprutar ut. För att undvika denna situation, gör enligt följande: 1. Temperaturen på vätskan får inte överstiga 70 C. 2. Fyll kannan maximalt upp till hälften med önskade ingredienser ( t ex grönsaker, rotfrukter m m). 3. Starta blendern på steg 1 eller 2 (inte puls) och häll därefter långsamt vätskan (varm buljong, grädde eller likanden) genom hålet i det svarta locket. Stäng inte av blendern medans detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska i kannan och därefter startas igen, kommer det på grund av motorns höga varvtal bildas ett tryck i kannan som kan resultera att locket flyger av. Om blender ändå har varit avstängd under ovanstående process med varm vätska i kannan och den ska startas igen så håll ett tryck med handen på locket med en handduk eller grytlapp, och var uppmärksam på eventuellt stänk av varm vätska. Enbart varm vätska får inte mixas då trycket blir för högt. Viktigt! Om djupfrysta ingredienser (t ex frukt, bär, grönsaker) ska mixas måste det göras omgående då ingredienserna placerats i glaskannan, innan de hinner frysa samman till en klump som riskerar att blockera kniven. Om man vill tillsätta ytterligare ingredienser eller vätska under användning kan man göra det, förutsatt att mixningen avbryts innan knoppen eller hela locket tas av. Se till att ingredienserna som ska tillsättas inte är tjockflytande eller för tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt på lite vätska genom locket om det går tungt, eller avbryt mixningen och skrapa ner blandningen mot kniven med en gummiskrapa. SE TILL ATT BÅDE LOCK OCH KNOPP SITTER PÅ INNAN BLENDERN STARTAS IGEN! Om du ska krossa is bör du inte lägga i för mycket is, börja med max 5-8 isbitar åt gången. Häll även i en skvätt vatten i kannan innan du startar apparaten. Använd pulsläget och gör några uppehåll under krossningen. Låt kniven stanna helt mellan aktiveringen av pulsinställningen. Fortsätt tills du fått önskat resultat _KK_UVN_0914.indd :15:28

10 Kvantiteter och vägledande tillredningstider Tillbehör Används till Maxkapacitelnintid Instäl- Tillrednings- Notering Kniv Hacka t ex: Pulse el sek. kött och lök, Frukt, grönsaker Ost Choklad Kryddor Ca. 800 g ca. 500 g ca. 500 g g ca. 200 g ca 100 g Plastkniv Mixa t ex mördeg Blanda kakdeg Deg med jästj Ca. 300 g 2 Ca. 800 g 2 Mjöl ca 600 g, vatten ca 360 g Max. 1 minut Max. 1 minut 2 20 sek. Ingredienserna skärs i passande bitar (tärningar eller stavar ca 3 cm).) Pulsläget är perfekt till grövre hackning medan steg 2 kan användas vid finare hackning. Skivplattan Rivplatta Pommes frites/ Jansson Ägg Skiva t ex potatis grönsaker, ost Riva t ex ost, grönsaker, frukt, ost, potatis Rivna potatisstavar ca. 10 st. ca. 1,2 l 1 eller 2 Max 2 minutter Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserna skärs i passande storlek (ca 3-4 cm). Ca. 1,2 l 1 eller 2 Potatisarna skärs i passande bitar så att de passar i påfyllningsröret _KK_UVN_0914.indd :15:28

11 Maximal gångtid Överskrids tillredningstiderna i avsnittet Kvantiteter och vägledande tillredningstider riskeras permanenta motorskador som inte täcks av garantin. OBS! Varma vätskor och ingredienser bör maximalt vara ca 70 C innan de hälls i skålen. Hårda kryddor (t ex muskotnöt, kaffebönor eller istärningar) får inte hackas i matberedaren då dessa kan skada kniven. Så demonteras apparaten 1. Ta bort påmataren. Vrid locket moturs, lyft och ta bort. 2. Ta bort kniv eller platta. 3. Ta bort tillbehörshållaren. 4. Vrid skålen moturs för att kunna lyfta bort den från motordelen. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakten innan rengöring. Motordelen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd en fuktig trasa för rengöring av denna. Skålen, locket, påmataren och blenderkannan kas diskas i varmt vatten och diskmedel. Torka alla delar noga innan apparaten ställs undan. Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin. Använd inte repande rengöringsmedel som kan skada höljet. NOTERA! Knivarna och plattorna är mycket vassa. Var därför mycket försiktig. Skölj av knivarna och plattorna i varmt vatten och tillsätt diskmedel och avtorka grundligt innan förvaring. Eventuella intorkade rester tas lätt bort efter blötläggning med ett milt rengöringsmedel och en diskborste. VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Felsökning Apparaten startar inte. Apparaten stannar plötsligt. Kontrollera att matberedaren är korrekt monterad. Obs! Skålen kan lossna under hård behandling. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation _KK_UVN_0914.indd :15:28

12 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniske data OBH Nordica volt växelström 700 watt Kapacitet 3,5 liter, rekommenderad maxgräns 1,8 liter Rätt till löpande ändringar förbehålles _KK_UVN_0914.indd :15:28

13 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Vær opmærksom på at betjene apparatet korrekt. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven og skærene på pladerne er meget skarpe! Rør ikke disse, mens de er i brug. Pas meget på når kniven og pladerne håndteres, når skålen tømmes, og ved _KK_UVN_0914.indd :15:28

14 rengøring. 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ- Apparatets dele 1. Hastighedsvælger 2. Motordel 3. Skål 4. Tilbehørsholder 5. Pladeholder 6. Låg 7. Sikkerhedslås 8. Beskyttelseslåg 9. Stor nedstopper 10. Lille nedstopper 11. Opbevaringsskuffe til opbevaring af tilbehørsdele 12. Ælte- og miksekniv (plastik) 13. Kniv (stål) 14. Riveplade grov 15. Riveplade - fin 16. Pommes frites plade 17. Snitteplade grov 18. Snitteplade fin 19. Spatel 20. Blenderkande 1,8 L 21. Låg til blenderkande _KK_UVN_0914.indd :15:28

15 brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Vask alle løse dele i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. Bemærk: Knivene er meget skarpe og skal omgås med allerstørste forsigtighed. Sådan bruges foodprocessoren Foodprocessoren kan anvendes til at blende, hakke, rive, snitte og mikse fødevarer. Foodprocessorens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere et grundigt og ensartet resultat. Derfor er det vigtigt, at maskinen altid står på et plant og tørt underlag, når den er i brug. Kontroller også, at skålen med låg er korrekt monteret på motordelen, idet foodprocessoren ellers ikke kan starte. Skålen monteres korrekt ved at sætte skålen på motordelen og dreje skålens håndtag med uret. Der høres et klik, når skålen er korrekt monteret. Herefter placeres tilbehørsholderen på drivakslen i midten af skålen. Den ønskede tilbehørsdel monteres (se afsnittet Montering af tilbehørsdele). Placer låget på skålen. Plastiktappen på lågets yderside skal placeres til højre for skålens håndtag. Drej låget med uret. Låget er korrekt monteret, når der høres et klik. Vær opmærksom på, at apparatet ikke kan starte, før både skål og låg er korrekt monteret. Sørg altid for, at der er ingredienser i skålen, inden foodprocessoren startes. Skålens maksimum kapacitet er 3,5 liter, men for at undgå at skålen overfyldes, bør mængden begrænses til højst 2,0 liter. Ved tilberedning af visse fødevarer vil kapaciteten være mindre. For detaljer om maksimum kvantiteter, se skemaet i afsnittet Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider. Anvend måleskalaen på skålen som et fingerpeg. Når skålen med låg er korrekt monteret, er foodprocessoren klar til brug. Kontroller, at hastighedsvælgeren er sat i position 0 og sæt derefter stikket i stikkontakten. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede hastighed i nogle få sekunder. Drej den derefter tilbage til 0 og kontroller om resultatet er som ønsket. Det går meget hurtigt, så arbejd ikke for længe ad gangen. Låget tages af ved at tage fat i påfyldningstragten og dreje mod uret, hvorefter låget kan fjernes _KK_UVN_0914.indd :15:28

16 Anvend funktionen Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen, for at foodprocessoren kan fungere. Montering af tilbehørsdele Alle tilbehørsdele skal monteres på tilbehørsholderen i midten af skålen. Tilbehørsholderen monteres på drivakslen i midten af skålen. Vær påpasselig med, at skålen sidder korrekt. Kniv (stål) (15) Beskyttelseskapperne fjernes fra kniven. Vær opmærksom på, at kniven er særdeles skarp og man skal derfor undgå at røre ved knivsbladene! Kniven monteres på tilbehørsholderen og derefter sættes tilbehørsholderen på drivakslen midt i skålen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen. Sæt låget på som beskrevet tidligere. Sæt hastighedsvælgeren til 2. Den samlede driftstid bør ikke overstige 1 minut. Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Kniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Anvend Pulse funktionen for at undgå, at ingredienserne hakkes for fint. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Foodprocessoren med kniv må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1 minut er påkrævet. Stålkniven anvendes til at hakke chokolade, ost, kød, krydderier, frugt og grøntsager (som f.eks. løg). Ælte- og miksekniv (16) Skålen sættes på motordelen og plastikkniven monteres på tilbehørsholderen, og derefter sættes tilbehørsholderen på drivakslen midt i skålen ved at trykke tilbehørsholderen ned, så den sidder fast på drivakslen. Låget sættes på skålen som beskrevet tidligere. Hastighedsvælgeren sættes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Foodprocessoren med ælte- og miksekniv må maksimalt køre i 1 minut og 30 sekunder ad gangen, hvorefter en pause på 2 minutter er påkrævet. Bemærk: Tilsæt vand, hvis hastigheden aftager eller foodprocessoren stopper under brug, for at undgå, at motoren bliver beskadiget. Hold på låget med den ene hånd under æltning/miksning samtidig med, at der holdes i håndtaget med den anden hånd. Æltningen/miksningen tager ca sekunder _KK_UVN_0914.indd :15:28

17 Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Ælte- og miksekniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte kniven af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret og løfte skålen op. Rive-, snitte- og pommes frites plader (12,13,14) Skålen sættes på foodprocessoren. Vælg derefter den ønskede plade. Den valgte plade skubbes ind i pladeholderen (11) med skæret opad og pladeholderen placeres på tilbehørsholderen. Anbring låget på skålen og drej låget med uret, indtil det klikker på plads. Sæt hastighedsvælgeren til 1 eller 2. Normal tilberedningstid er ca. 1 minut. Rive- og snittepladen kan bruges til at skære kartofler, løg, agurker, rødder, æbler og gulerødder mv. Foodprocessoren med rive-, snitte- og pommes frites plade må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1 minut er påkrævet. Efter brug drejes hastighedsvælgeren tilbage til 0. Tilbehørsholderen og pladeholderen fjernes fra drivakslen ved først at løfte pladeholderen af tilbehørsholderen og derefter trække op i tilbehørsholderen. Herefter fjernes skålen fra motordelen ved at dreje den mod uret. Rive-/snittepladen fjernes fra pladeholderen ved at skubbe rive-/snittepladen ud af pladeholderen. Nedstopper Brug altid nedstopperen til at skubbe faste ingredienser ned i påfyldningstragten. Anvend ALDRIG fingre, spatel eller andre redskaber end den medfølgende nedstopper til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsættes gennem påfyldningstragten. Lille nedstopper (9) Ved mindre fødevarer anbringes den store nedstopper i påfyldningstragten og den lille nedstopper anvendes til at skubbe ingredienserne ned i den lille påfyldningstragt. Stor nedstopper (10) Ved større fødevarer som f.eks. kartofler fjernes den store nedstopper fra påfyldningstragten og beskyttelseslåget (8) åbnes ved at skubbe den sorte knap oven over skålens håndtag i pilens retning. Ingredienserne kan nu anbringes i påfyldningstragten, hvorefter beskyttelseslåget lukkes igen og den store nedstopper anvendes til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten. Blender (17) Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mikse f.eks. milkshakes, babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks _KK_UVN_0914.indd :15:29

18 Blenderen monteres korrekt ved at sætte den på motordelen og dreje den med uret til den klikker på plads. Blenderens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere en grundig blendning. Derfor er det vigtigt, at foodprocessoren altid står på et plant og tørt underlag, inden den igangsættes. Kontroller også, at beholderen er korrekt placeret på motordelen, idet blenderen ellers ikke kan starte. For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til omkring 1,5 liter. Anvend måleskalaen på beholderen som et fingerpeg. Placér låg og prop på kanden, inden blenderen igangsættes. Kontroller, at blenderen er sat i position 0 og sæt derefter stikket i kontakten. Drej hastighedsvælgeren til den ønskede position (1 eller 2) i nogle få sekunder. Drej derefter hastighedsvælgeren tilbage til 0 og kontroller konsistensen af det blendede. Det går meget hurtigt, så blend ikke for længe ad gangen. Anvend positionen Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Hastighedsvælgeren skal holdes fast på positionen for, at blenderen kan fungere. Så snart kontakten slippes, standser blenderen. Brug Pulse for at undgå for lang blendertid. Normal tilberedningstid er ca. 1 minut. Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 3 minutter, hvorefter en pause på 1 minut er påkrævet. Forholdsregler ved varm væske Kanden kan modstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varme væsker hældes i lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg) dannes automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for at låget skubbes af under brug, og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres følgende: 1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige 70 C. 2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks. grøntsager, rodfrugter m.m.). 3. Start blenderen på niveau 1 eller 2 (ikke Pulse niveau), og hæld derefter langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes med varm væske i kanden, og derefter startes igen, vil der, på grund af motorens høje omdrejningstal, dannes et tryk fra bunden, som kan resultere i, at låget trykkes af. Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm væske i kanden, og den skal startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende og vær opmærksom på eventuel sprøjt af varm væske. Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt _KK_UVN_0914.indd :15:29

19 Vigtigt! Hvis man skal blende dybfrosne ingredienser (f.eks. frugt, bær, grøntsager) skal dette gøres omgående efter at ingredienserne er fyldt plastkanden, da disse ellers fryser sammen til en fast klump, hvilket risikerer at blokere kniven under brug. Hæld yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes. Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele låget tages af. Sørg for, at maden som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis det virker tungt, eller afbryd blenderen og skrap blandingen ned mod knivsbladet med gummispartel. HUSK AT LÅGET ALTID SKAL VÆRE SAT PÅ, FØR BLENDEREN STARTES OG DET ANBEFALES LIGELEDES AT SÆTTE PROPPEN PÅ IGEN, INDEN BLENDEREN ATTER STARTES!! Såfremt blanderen skal anvendes til at knuse is, skal der ikke knuses for store portioner ad gangen, det anbefales at starte med max. 5-8 isklumper. Hæld yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes. Anvend Pulse indstillingen, indtil det ønskede resultat opnås. Kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider Tilbehør Kniv Plastkniv Anvendes til at: Hakke f.eks.: Kød og løg, Frugt Grøntsager Ost Chokolade Krydderier Mixe f.eks. mørdej Ælte f.eks. kagedej Max. kapacitet Ca. 800 g g g Ca. 350 g Ca. 200 g g Ca. 300 g 2 Ca. 800 g 2 Indstilling Pulse (moment) eller 2 Forarbejdningstid Bemærkninger sek. Ingredienserne skæres i passende stykker (tern eller stænger i ca. 3 cm) Max. 1 minut Max. 1 minut Pulse indstilling er ideel til grovere hakning, mens der kan anvendes indstilling 2 ved finere hakning _KK_UVN_0914.indd :15:29

20 Ælte f.eks. gærdej Mel ca. 600 g Vand ca. 360 g 2 20 sek. Skiveplader Riveplader Pommes frites plade Æg Skære f.eks. grøntsager, ost, kartofler, frugt i skiver Rive f.eks. grøntsager, ost, kartofler, chokolade, frugt Rive kartoffelstænger Ca. 10 stk. Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern eller stænger i ca. 3-4 cm). Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingredienserne skæres i passende stykker (tern eller stænger i ca. 3-4 cm). Ca. 1,2 l 1 eller 2 Kartoflerne skæres i passende stykker, så de passer til påfyldningstragten. Maksimal dritstid Hvis forarbejdningstiderne i afsnittet kvantiteter og retningsgivende forarbejdningstider overskrides, kan motoren blive varigt beskadiget, hvilket ikke er dækket af garantien. Bemærk! Varme væsker og ingredienser bør maksimalt være ca. 70 C, før de kommes i skålen. Hårde krydderier (som f.eks. muskatnød, kaffebønner eller isterninger) må ikke hakkes i foodprocessoren, da dette kan beskadige kniven. Sådan skilles maskinen 1. Fjern nedstopperen. Drej låget mod uret, løft og fjern. 2. Fjern kniv eller plade 3. Fjern tilbehørsholderen 4. Drej skålen mod uret for at fjerne den fra motordelen _KK_UVN_0914.indd :15:29

21 Rengøring og vedligeholdelse Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Skålen, låget, nedstopperne og blenderkanden vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Tør alle delene grundigt inden foodprocessoren stilles væk. Alle aftagelige dele kan tåle maskinopvask. Anvend ikke skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse eller mattere overfladen. PAS PÅ! Knivene og skærene på pladerne er meget skarpe. Vær derfor meget forsigtig. Skyl knivene og pladerne af i varmt vand tilsat opvaskemiddel og aftør grundigt, inden apparatet sættes bort. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE!! Fejlfinding Maskinen virker ikke: Kontroller, at foodprocessoren er samlet korrekt Maskinen stopper pludseligt: OBS: Tilberedningsskålen kan løsne sig under hård behandling Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm _KK_UVN_0914.indd :15:29

22 700 watt Kapacitet: 3,5 liter Kapacitet blender: 1,8 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _KK_UVN_0914.indd :15:29

23 Sikkerhedsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på _KK_UVN_0914.indd :15:29

24 at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt med kniven og kutte deler. Vær forsiktig med når du setter på og tar av kniv og kutte deler og ved rengjøring. 12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten _KK_UVN_0914.indd :15:29

25 Apparatets deler 1. Hastighetsvelger 2. Motordel 3. Bolle 4. Tilbehørsholder 5. Plateholder 6. Lokk 7. Sikkerhetslås 8. Beskyttelseslokk 9. Stor nedstapper 10. Liten nedstapper 11. Oppbevaringsskuff til delene 12. Elte- og miksekniv (plast) 13. Kniv (stål) 14. Riveplate grov 15. Riveplate fin 16. Pommes frites plate 17. Snitteplate grov 18. Snitteplate fin 19. Slikkepott 20. Blenderkanne 1,8 l 21. Lokk til blenderkanne Før bruk Vask alle løse deler i varmet vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Merk: Kniven som sitter i bunnen av bollen er veldig skarp og man bør være forsiktig. Slik brukes foodprosessoren Foodprosessoren kan brukes til å blende, hakke, rive, snitte og mikse matvarer. Foodprosessorens motor driver knivbladene i høy hastighet for å garantere en grundig og fint resultat. Derfor er det viktig at maskinen alltid står på et stabilt og tørt underlag før man starter den _KK_UVN_0914.indd :15:29

26 Kontroller også at bollen med lokket er korrekt satt på plass på motordelen, da maskinen ellers ikke kan starte. Bollen monteres korrekt med å sette den på motordelen og dreie håndtaket på bollen med klokken. Det høres et klikk når bollen er korrekt på plass. Den ønskede delen monteres (se avsnitt Montering av deler ). Sett lokket på bollen. Plasttappen på utsiden av lokket skal plasseres til høyre for bollens håndtak. Drei lokket med klokken. Lokket er korrekt montert når det høres et klikk. Husk at apparatet ikke kan starte før bollen og lokket er korrekt montert. Pass alltid på at det er ingredienser i bollen før foodprosessoren settes i gang. Maks kapasitet for bollen er 3,5 liter, men for å unngå at bollen overfylles bør mengden begrenses til 2 liter. Ved tilberedning av noen matvarer vil kapasiteten være mindre. For detaljer om maks mengde, se skjemaet Mengder og retningslinjer for tilberedning og tider. Bruk måleskala på bollen som fingerregel. Når bollen med lokk er korrekt montert er foodprosessoren klar til bruk. Kontroller at hastighetsvelgeren er satt i posisjon 0 og sett deretter støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelgeren til ønsket hastighet i noen få sekunder, drei den deretter tilbake til 0 og kontroller resultatet. Det går veldig fort, så ikke la maskinen jobbe for lenge om gangen. Lokket tas av med å ta tak i påfyllingsrøret å dreie mot klokken og fjerne lokket. Bruk funksjonen Pulse (moment) for korte intervaller. Bryteren skal holdes fast på posisjon for at foodprosessoren skal fungere. Montering av tilbehørsdelene Alle deler skal monteres på drivakselen midt i bollen. Drivakselen monteres på motordelen. Pass på at bollen sitter korrekt. Kniv (stål) (15) Beskyttelseskappen fjernes fra kniven. Husk at kniven er veldig skarp og man skal derfor unngå å ta på knivbladene! Kniven monteres i bollen på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter sette kniven på. Sett lokket på som beskrevet tidligere. Sett hastighetsvelgeren på 2. Samlet driftstid bør ikke overstige 1 minutt. Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til posisjon 0. Kniven og delene fjernes fra drivakselen med å ta bort kniven først og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Bruk Pulse funksjonen for å unngå å finhakke ingrediensene. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Foodprossesoren med kniv må kjøre kontinuerlig i maks 3 minutter og deretter en pause på 1 minutt _KK_UVN_0914.indd :15:29

27 Stålkniven brukes til å hakke sjokolade, ost, kjøtt, krydder, frukt og grønnsaker (som f.eks løk). Elte- og miksekniv (16) Bollen settes på motordelen og plastkniven monteres på drivakselen med å trykke delen ned slik at den sitter fast på drivakselen og deretter montere kniven på. Lokket settes på bollen som beskrevet tidligere. Hastighetsvelgeren settes til 2. Normal tilberedningstid er ca sekunder. Foodprosessoren med elte- og miksekniv må kjøre maks 1 minutt og 30 sekunder om gangen og deretter en pause på 2 minutter. Merk: Tilsett vann hvis hastigheten synker eller maskinen stopper under bruk for å unngå at motoren skades. Hold på lokket med den ene hånden under elting/miksing samtidig som du holder i håndtaket med den andre hånden. Elting/miksing tar ca sekunder. Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til 0. Elte- og miksekniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakselen med å løfte først opp kniven og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken og løfte opp bollen. Rive- snitte- og pommes frites plater ( 12, 13, 14) Bollen settes på foodprosessoren. Velg deretter ønsket plate. Den valgte platen monteres i plastbeholderen (11) med skjæret opp og plastbeholderen plasseres på drivakselen. Sett lokket på bollen og drei lokket med klokken inntil det klikker på plass. Sett hastighetsvelgeren på 1 eller 2. Normal tilberedningstid er ca. 1 minutt. Rive- og snitteplaten skal brukes til og rive-/snitte poteter, løk, agurk, rødbeter, epler og gulrøtter mm. Foodprosessoren med rive-, snitte og pommes frites plate må kjøre maks 3 minutter og deretter en pause på 1 minutt. Etter bruk dreies hastighetsvelgeren tilbake til 0. Elte- og miksekniven og tilbehørsholderen fjernes fra drivakselen med å løfte opp kniven først og deretter dra opp holderen. Deretter fjernes bollen fra motordelen med å dreie den mot klokken. Rive-/snitteplaten fjernes fra plateholderen med å skyve rive-/snitteplaten ut av plateholderen. Nedstapper Bruk alltid stapper til å skyve ned faste ingredienser i påfyllingstrakten. Bruk ALDRI fingrene, slikkepott eller andre redskaper enn stapper som følger med til dette. Væske og mindre ingredienser kan med fordel tilsettes gjennom påfyllingstrakten _KK_UVN_0914.indd :15:29

28 Liten nedstapper (9) Ved mindre matvarer brukes den store nedstapper i påfyllingstrakten og den lille stapper brukes til å skyve ned ingrediensene i den lille påfyllingstrakten. Stor nedstapper (10) Ved større matvarer som f.eks poteter fjernes den stor nedstapper fra påfyllingstrakten og beskyttelseslokket (8) åpnes med å skyve den sorte knappen oppå over håndtaket på bollen i pilens retning. Ingrediensene kan nå legges i påfyllingstrakten, beskyttelseslokket lukkes igjen og den store nedstapper brukes til å skyve ned ingrediensene. Blender (17) Blenderen kan brukes til å blende, hakke, purre og mikse f.eks milkshake, babymat, supper og sauser. Dessuten kan den brukes til å knuse is. Blenderen monteres korrekt ved å sette den på motordelen og dreie den med klokken til den klikker på plass. Blenderens motor driver knivsbladene i høy hastighet for å garantere en grundig blendning. Derfor er det viktig at blenderen alltid står på et plant og tørt underlag før den settes i gang. Kontroller også at beholderen er korrekt plassert på motordelen fordi blenderen ellers ikke kan starte. For å unngå at kannen overfylles bør mengden begrenses til ca. 1,5 liter. Bruk måleskalaen på kannen som en fingerregel. Plasser lokk og påfyllingslokk på kannen før blenderen settes i gang. Kontroller at blenderen er satt i posisjon 0 og sett deretter støpslet i kontakten. Drei hastighetsvelger til ønsket posisjon (1 eller 2) i noen få sekunder. Drei deretter hastighetsvelgeren tilbake til 0 og kontroller konsistensen av det som er i blenderen. Det går veldig fort så blend ikke for lenge. Bruk posisjon Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Hastighetsvelgeren skal holdes på posisjon for at blenderen skal fungere. Så fort Hastighetsvelgeren slippes stopper blenderen. Bruk Pulse for å unngå for lang blendingstid. Normal tilberedningstid er ca. 1 minutt. Blenderen må ikke brukes mere enn 3 minutter om gangen, og deretter en pause på 1 minutt. Forholdsregler ved varm væske Glasskannen kan motstå varme ingredienser slik som varme væsker og supper. Når varme væsker helles i en lukket beholder (f.eks en blenderkanne med lokk) dannes det automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket spretter opp under bruk og at varm væske spruter ut. For å unngå denne situasjon gjøres følgende: _KK_UVN_0914.indd :15:29

29 1. Temperaturen på væsken som skal brukes i blenderen må ikke være over 70 C. 2. Fyll kannen halvfull med de ønskede ingredienser (som f.eks grønnsaker, rotfrukter etc.) 3. Start blenderen på 1 eller 2 (ikke Pulsfunksjon) og hell deretter væsken (varm buljong, fløte el.) langsomt gjennom hullet i det svarte lokket. Slå ikke av blenderen mens dette gjøre. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen og deretter startes igjen, vil det pågrunn av motorens høye omdreining dannes et trykk fra bunnen som kan resultere i at lokket spretter opp. Hvis blenderen allikevel har vært slått av under overstående prosess med varm væske i kannen og den deretter startes igjen, så hold et trykk med hånden oppå lokket med en håndduk, grytelapp el. og vær oppmerksom på eventuell sprut av varm væske. Varm væske alene må ikke blendes da trykket inni kannen vil være for høy. Viktig! Hvis man skal blende frosne ingredienser (f.eks. frukt, bær, grønnsaker etc.) skal dette gjøres med en gang etter at ingrediensene er fylt i plastkannen, da disse ellers fryser sammen til en fast klump og dette blokkere kniven under bruk. Hell litt vann i beholderen før apparatet settes i gang. Hvis man har behov for å tilsette ytterligere mer ingredienser under bruk kan det godt la seg gjøre, men blenderen skal slås av før påfyllingslokket eller hele lokket tas av. Pass på at maten som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tørr og tung for motoren til å bearbeide. Fyll evt. litt væske gjennom hullet i lokket hvis det virker tungt eller slå av blenderen og skrap blandingen ned mot knivsbladet med en slikkepott. HUSK AT LOKKET ALLTID SKAL VÆRE SATT PÅ OG DET ANBEFALES OGSÅ Å SETTE PROPPEN PÅ IGJEN FØR BLENDEREN IGJEN STARTES!! Hvis blenderen skal brukes til å knuse is med, skal det ikke knuses for store mengder om gangen. Det anbefales å starte med 5-8 isbiter. Hell så litt vann i beholderen før apparatet startes. Bruk Pulse innstillingen inntil ønsket resultat oppnås _KK_UVN_0914.indd :15:29

30 Retningslinjer for mengder og tider Deler Kniv Brukes til Maks. Innstilling å: kapasitet Hakke Pulse f.eks.: Kjøtt Ca. 800 g (moment) og løk eller 2 Frukt og grønsaker g Ost Ca. 300 g Sjokolade Ca. 200 g Krydder g Tilberedningstid Bemerkning sek. Ingrediensene kuttes i passende stykker (terninger eller stenger ca. 3 cm) Plastkniv Mikse f.eks. mørdeig Ca. 300 g 2 Maks.1 min Elte f.eks. kakedeig 800 g 2 Maks.1 min Elte f.eks. gjærdeig Mel ca. 600 g Vann ca. 360 g 2 20 sek. Pulse innstilling er ideel til grovere hakking, og det kan brukes innstilling 2 ved finere hakking. Skiveplater Riveplater Skjære f.eks. grønnsaker, ost, poteter og frukt i skiver Rive f.eks. grønnsaker, ost, poteter, sjokolade og frukt Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingrediensene deles i passende stykker (terninger eller stenger ca. 3-4 cm). Ca. 1,2 l 1 eller 2 Ingrediensene deles i passende stykker (terninger eller stenger ca. 3-4 cm) _KK_UVN_0914.indd :15:29

31 Pommes frites plate Rive potetstenger Ca. 1,2 l 1 eller 2 Potetene deles i passende stykker slik de passer i påfyllingstrakten. Maksimal brukstid Overskrides brukstiden i avsnittet mengder og valgte tilberedningstider kan det oppstå permanent motorskade som ikke dekkes av reklamasjon. Merk! Varme væsker og ingredienser bør være maks ca. 70 C før de has i bollen. Harde krydder (som for eksempel muskatnøtter, kaffebønner eller is terninger) må ikke hakkes i foodprosessoren da dette kan skade kniven. Slik demonteres maskinen 1. Fjern stapper. Drei lokket mot klokken, løft opp og fjern. 2. Fjern kniv eller plate. 3. Fjern tilbehørsholder. 4. Drei bollen mot klokken for å fjerne den fra motordelen. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring. Motordelen må aldri dyppes i vann eller andre væsker. Motordelen må kun tørkes med en fuktig klut eller med tørkepapir. Bollen, lokket og stapper vaskes i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. Tørk alle delene godt før foodprosessoren settes bort. Alle avtagbare deler kan vaskes i oppvaskmaskinen. Bruk ikke skurepulver eller skarpe rengjøringsmidler som kan ripe eller matte overflaten. PASS PÅ! Knivene og skjærene på platene er veldig skarpe så vær derfor veldig forsiktig. Skyll knivene og platene i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel og tørk deretter alt godt før apparatet settes bort. Eventuelt størknede rester fjernes etter at de har ligget i vann en liten stund med et mildt rengjøringsmiddel og en myk børste. VIKTIG! MOTORDELEN MÅ ALDRI DYPPES I VANN ELLER ANDRE VÆSKER!! Finne feil Maskinen virker ikke: Maskinen stopper plutselig Kontroller at foodprosessoren er satt riktig sammen OBS: Tilberedningsbollen kan løsne under hard behandling _KK_UVN_0914.indd :15:29

32 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 700 watt Kapasitet: 3,5 liter Kapasitet blender: 1,8 liter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _KK_UVN_0914.indd :15:29

33 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Varmista aina, että käytät laitetta oikein. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä hienonnus- ja muut terät ovat erittäin teräviä! Älä koske hienonnustai muihin teriin käytön aikana. Käsittele teräviä hienonnus- ja muita teriä varoen erityisesti irrottaessasi ne kulhosta, tyhjentäessäsi kulhon sekä puhdistuksen yhteydessä _KK_UVN_0914.indd :15:29

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Blender Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Les alle instruksene nøye før du bruker apparatet. Ta vare på

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Norsk 3 De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

JUG BLENDER SM 7280 NO

JUG BLENDER SM 7280 NO JUG BLENDER SM 7280 NO A B C D E F G H I J K 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser

Detaljer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m NO k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 NO TILBEHØRSDELENE SOM FØLGER MED MODELLEN DU HAR KJØPT, ER VIST PÅ ETIKETTEN PÅ TOPPEN AV EMBALLASJEN. Du kan

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS Suppe Maker Soup maker Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Produktkode

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk...side 11 18 Bruksanvisning norsk...side 19 26 Käyttöohjeet suomi... sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935 MULTI TIMER 2 Dual Kitchen Timer - type 4935 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 2 OBH Nordica Multi Timer 2 Før brug Før Multi

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 7781_IDV_UVN_291013.indd 1 10/30/2013 10:52:12

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. Viktige forholdsregler 6. Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige verktøyet 9

Innholdsfortegnelse. Norsk. Viktige forholdsregler 6. Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige verktøyet 9 4 INSTRUKSJONER for foodprosessortilbehøret Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av foodprosessortilbehør Viktige forholdsregler 6 DELER OG FUNKSJONER 8 Komme i gang Før førstegangsbruk 9 Velge det riktige

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter no Bruksanvisning 74 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatene kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08

7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08 7963_UL_UVN_300614.indd 1 2015-04-01 13:32:08 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-76 Instructions

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Tips for minikolben... 14 Hurtig-tips... 15 Hvordan?... 15

Tips for minikolben... 14 Hurtig-tips... 15 Hvordan?... 15 INSTRUKSJONER FOR Blenderen Innholdsfortegnelse Norsk Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 BlenderenS DELER... 8 Montere blenderen... 9

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer