Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar"

Transkript

1 Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil stille andre i gruppen. Ikke spørsmål av typen hva heter du, men mer i retning av; Hva er det mest interessante stedet du har reist til? eller Nevn et emne du er lidenskaplig opptatt av. Gi dem tid til å mingle, og å stille et av sine tre spørsmål til tre forskjellige personer i gruppen. Samle gruppen igjen og få dem til å reise seg, si hva de heter. Når de har sagt navnet sitt, be gruppen fortelle hva de vet om personen. Dopapirleken Send en rull dopapir rundt i gruppen og be dem ta det de trenger, uten å forklare mer. Når det er gjort, fortell gruppen at når de går rundt rommet må de fortelle en faktaopplysning eller noe annet om seg selv for hvert ark dopapir de tok. Papirflyleken Alle i rommet lager er papirfly og skriver navnet sitt, noe de liker og misliker på det. (Du kan også legge til flere spørsmål.) Når du gir tegn skal alle sende flyet sitt rundt i rommet. Hvis du finner et fly skal du plukke det opp og sende det i 1-2 minutter. Når tiden er over skal alle ha 1 fly. Det angir hvilken person de skal finne og introdusere for gruppen. Fortellingsleken Veileder begynner en fortelling med en setning. Så fortsettes det i en sirkel. Hver person legger en setning til fortellingen, etter at de har gjenfortalt hver setning som allerede er lagt til. Tre likheter leken Del gruppen i 3ere. Hensikten er at hver gruppe skal finne 3 ting de har til felles, men ikke vanlige ting som alder, kjønn eller hårfarge. De må være 3 uvanlige ting. Etter at gruppene har snakket sammen i minutter, skal de (som en gruppe) fortelle resten av gruppene de 3 tingene de har til felles.

2 Drømmeferieleken Be deltakerne introdusere seg og beskrive detaljer om den ideelle, perfekte drømmeferien. Kreative navnelapper Gi alle 15 minutter til å lage sin egen navnelapp. De kan liste hobbyer, tegne en tegning, gi en profil av seg selv el.lign.

3 Øvelse: Kaos Dag 1 Oppgaveark 1 Nå som dere har møtt hverandre er oppgaven din å finne noen som har: Fakta 1. Reist utenlands Navn 2. Eier en hund 3. Kan kjøre bil 4. Har møtt noen som er berømt 5. Har blå øyne 6. Har hull i ørene 7. Kan snakke et annet språk 8. Har en bror

4 Dag 1 Oppgaveark 3 SPILLEREGLER: Vår avtale med hverandre for dette kurset Det er to eksemplarer av denne avtalen vennligst undertegn begge, behold 1 selv og gi den andre til veileder i dag. Jeg er enig i: At alt materiale, alle problemstillinger og utfordringer som kommer opp i gruppen er strengt taushetsbelagte og forblir i gruppen. Bare mine egne personlige erfaringer kan deles med andre utenfor gruppen. Fortelle sannheten med omtanke for meg selv og andre. Alles følelser og synspunkter verdsettes og at jeg vil respektere og akseptere hver persons prosess, uansett hvor forskjellig den synes å være fra min. Dette omfatter også å ikke fortelle andre hva som er sant for dem eller hva de bør gjøre. Jeg vil umiddelbart fortelle veileder konfidensielt om jeg går i terapi / rådgivning eller tar psykofarmaka. Slike opplysninger er strengt konfidensielle. Holde alle avtaler som inngås med noen på dette kurset, unntatt hvis vi blir gjensidig enige om noe annet. Være ansvarlig for å være tilstede og håndtere mitt eget velvære gjennom hele kurset. Dette inkluderer å la være å ta dop eller nyte alkohol under kurssekvensene. Jeg skjønner at alle sekvenser begynner og slutter til oppsatt tid. Det er mitt eget ansvar å møte i tide. Møte opp punktlig til hver sekvens, klar til å starte. Hvis det skulle skje noe som gjør at jeg blir forsinket eller ikke kan komme, vil jeg gi beskjed til veileder som fort som mulig. Underskrift Navn (blokkbokstaver) Behold denne kopien i mappen din. Dato

5 Dag 1 Oppgaveark 3 SPILLEREGLER: Vår avtale med hverandre for dette kurset Det er to eksemplarer av denne avtalen vennligst undertegn begge, behold 1 selv og gi den andre til veileder i dag. Jeg er enig i: At alt materiale, alle problemstillinger og utfordringer som kommer opp i gruppen er strengt taushetsbelagte og forblir i gruppen. Bare mine egne personlige erfaringer kan deles med andre utenfor gruppen. Fortelle sannheten med omtanke for meg selv og andre. Alles følelser og synspunkter verdsettes og at jeg vil respektere og akseptere hver persons prosess, uansett hvor forskjellig den synes å være fra min. Dette omfatter også å ikke fortelle andre hva som er sant for dem eller hva de bør gjøre. Jeg vil umiddelbart fortelle veileder konfidensielt om jeg går i terapi / rådgivning eller tar psykofarmaka. Slike opplysninger er strengt konfidensielle. Holde alle avtaler som inngås med noen på dette kurset, unntatt hvis vi blir gjensidig enige om noe annet. Være ansvarlig for å være tilstede og håndtere mitt eget velvære gjennom hele kurset. Dette inkluderer å la være å ta dop eller nyte alkohol under kurssekvensene. Jeg skjønner at alle sekvenser begynner og slutter til oppsatt tid. Det er mitt eget ansvar å møte i tide. Møte opp punktlig til hver sekvens, klar til å starte. Hvis det skulle skje noe som gjør at jeg blir forsinket eller ikke kan komme, vil jeg gi beskjed til veileder som fort som mulig. Underskrift Navn (blokkbokstaver) Dato Gi dette eksemplaret til veilederen.

6 Dag 1 Oppgaveark 3 Veileders forpliktelser overfor deg Min forpliktelse overfor deg: 1. Støtte deg og gi deg alle tilgjengelige verktøy, som kan hjelpe deg å nå dine selvtillitsmål så fort som mulig. 2. Å svare på alle dine spørsmål så godt jeg klarer. Hvis det ikke er mulig innenfor kursets tidsrammer, avtaler vi et kort møte utenom tidsrammen - enten før eller etter sekvensene. 3. Beskytte ditt privatliv mht. dine kontaktopplysninger; telefonnummer, e-post og hjemadresse. 4. Mitt løfte til deg er å behandle alle opplysninger om deg, din prosess og dine planer med den største diskresjon. Underskift Veileder Dato

7 Dag 1 Oppgaveark 4 Vi begynner med avslutningen! Alle kjenner følelsen av å ha 100 ting å gjøre og ikke nok tid. Vi kjenner også alle den gode følelsen av å bli ferdig, å klare å gjøre enormt mye selv om det føles umulig å få til. Så, vi kommer til å begynne dette kurset med avslutningen. Vi skal alle forestille oss at det er dagen før kurset avsluttes og vi er klare til å feire alt vi har fått til i løpet av de siste 13 ukene. 1. Har du en plan for fremtiden? Hvis så, hva er dine hovedmål for fremtiden? 2. Hvilken personlige og / eller profesjonelle ferdigheter har du tilegnet deg i løpet av kurset og arbeidstreningen? 3. Hvordan har dit personlige syn på livet forandret seg? 4. Hvilke temaer er du mest glad for at ble tatt opp? 5. Var det noe du skulle ønske ikke hadde vært tatt med? 6. Hvordan føltes det? Utfordrende? Givende?

8 Dag 1 Oppgaveark 5 (i) Analyse av treningsbehov Navn Fødselsdato / / Beskriv dine kvalifikasjoner. Beskriv eventuell arbeidshistorikk (frivillig eller betalt) Hvilket arbeidsområde er du interessert i? Skisser ferdigheter, erfaringer & kunnskap du vil trenge for å kunne utføre denne jobben.

9 Hva er etter din mening, dine nåværende trengingsbehov? Hva er dine langsiktige treningsbehov? På hvilken måte foretrekker du å lære? (vi skal se nærmere på dette senere.) Andre kommentarer? (Er det for eksempel andre ferdigheter du vil tilegne deg for din egen personlige utvikling?)

10

11 Sjekkliste for grunnleggende ferdigheter Dag 1 Oppgaveark 6 (i) Merk setningen som gjelder for deg. Data Kan du? Starte maskinen Legge inn enkle data Tekstbehandling Database Regneark Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp Matte Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp Plusse Trekke fra Gange Dele Avrunding Estimere Desimaler Brøk Prosenter Penger Gjennomsnitt Tid Kalkulator Måleenheter Vekt Kart Grafer Staving Personlige Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp

12 opplysninger Enkle ord Dager/ måneder Ord med stumme lyder Flertall

13 Merk utsagnet som er relevant Tegnsetting Kan du bruke? Punktum Store bokstaver Komma Anførselstegn Spørsmålstegn Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp Håndskrift Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp Løkkeskrift Er den lett å lese Blokkbokstaver Kursiv Jeg kan Jeg er ikke sikker Trenger hjelp Lese & skrive Alfabetet Enkle ord Aviser Personlige opplysninger Telefonkataloger Rutetabeller Kataloger Brosjyrer Håndskrift Brev Annonser Fortellinger Korrekturlesning Bøker/noveller Skilt/symboler

14 Snakke Ringe en venn Ringe en ukjent Klage i en butikk - foran venner - foran fremmede Snakke i jobbintervju Jeg er trygg Jeg er ikke så trygg Trenger hjelp Deltakerens Underskrift: Veileders Underskrift: Dato: / /

15 Innbilt linje scenario Dag 2 Oppgaveark 2 (i) Hvor trygg er du i disse situasjonene? (Plasser dissesituasjonene etter hverandre, ettr hvor trygg du ville føle deg, start med den du ville føle deg minst trygg.) 1. Møte nye mennesker. 2. Gå inn på en restaurant alene, for å møte venner. 3. Dra på en reise for første gang. 4. Fortelle legene din mening. 5. Begynne i ny jobb. 6. Klage på bråk til naboen.

16 Skap trygghet; del det opp: Dag 2 Oppgaveark 2 (ii) Velg en av situasjonene fra Tenkte situasjoner, som du ikke føler deg helt trygg i nå. Sammen med en annen i gruppen forsøk finne frem til små ting du kan gjøre, som til sammen, ville kunne hjelpe deg i å gjøre oppgaven med større grad av trygghet. Bruk boksene under til å notere hva de små tingene kunne være. Tenk på: Hvordan du kunne forberede deg på noe nytt eller vanskelig før du gjør det. Hvilke mennesker kunne du snakke med, som kunne hjelpe til. Er det noen måte du kunne øve deg? Hva slags ting må du huske på, når du er i situasjonen, om deg selv og om andre i situasjonen? Småting 1 Småting 2 Småting 3 Småting 4

17 Selvtillit er nøkkelen Dag 2 Oppgaveark 4 Fortell meg om en gang du følte deg selvsikker. Hvor var du? Hvem ellers var der? Hva i situasjonen var det som hjalp deg å føle deg selvsikker? Hva gjorde du? Hvordan reagerte de andre? Hva var dine førsteinntrykk av din veileder? Hva tror du var veileders første inntrykk av deg? Hvordan tror du kroppsspråket ditt og handlingene dine støttet opp om det inntrykket eller ikke gjorde det? Be den som sitter ved siden av deg eller veileder om å nevne en ting som gav et positivt førsteinntrykk av deg. Be dem fortelle hvorfor de synes det.

18 Dag 2 Oppgaveark 5 (i) Vurdering av din selvtillit Hvor mye selvtillit har du? Gjør denne morsomme vurderingen og alt vil bli klargjort! Hele veien gjennom kurset skal vi gjøre noen av de beste øvelsene som finnes for å bygge selvtillit. Du vil jobbe med et par områder hvor du trenger mer selvtillit. Nå, dreier det seg om å bli kjent med seg selv. Egenvurdering ************ På en skal fra 0 til 10, skriv i hvilken grad du tror hver av påstandene under passer på deg. 0 = Du synes det er helt feil og absolutt ikke passer på deg. 10 = Du er helt enig at det passer på deg. Påstand: 1. Jeg liker meg selv som menneske 2. Jeg er like bra som andre 3. Jeg liker det jeg ser i speilet. 4. Jeg føler meg ikke helt mislykket 5. Jeg er glad jeg er meg 6. Jeg respekterer meg selv 7. Det andre sier til meg, har ingen betydning 8. Jeg liker å kommunisere med andre 9. Jeg har ferdigehetene og det som skal til for å lykkes 10. Jeg liker å ta sjanser 11. Jeg er ikke redd for å gjøre feil 12. Jeg kan le av meg selv Nå kan du summere poengene dine.obs! Resultatene av denne morsomme vurderingen er bare ment å være en pekepinne. Et utgangspunkt som forteller deg hvor du er akkurat nå.

19 Dage 2 Oppgaveark 5 (ii) Så, hva betyr det? Her er en skala som du kan vurdere din skåre Du har høy selvfølelse og mye selvtillit. Det er snakk om å finjustere og øke selvtilliten på et par områder Du har en middels til høy selvfølelse. For det meste har du det bra, men det skjer at du føler deg helt nede. Du trenger jevnere følelser, at du blir tryggere og føler det oftere Du har lavt selvbilde. Du mangler selvtillit på de fleste områder og trenger en gjennomgående plan for å bygge opp selvbildet Du føler deg på bunn og tror at alt og alle er mot deg. Du sitter fast og trenger å komme deg ut av det raskt. Så, hva er din skåre? Skåre: Hvordan gikk det? Skriv ned noe av det du la merke til. Hva trenger du å fokusere på når det gjelder å bygge opp din selvfølelse?

20 Hva peker seg ut? Det er ikke på alle områder av livet du trenger selvtillit, bare noen. Vennligst SKRIV disse ned det første skritt for å bedre noe som helst, er å vite hvor du står.

21 Dag 2 Oppgaveark 6 Utforskende spørsmål. 1. Tenk på dine nåværende livsbetingelser: Hva ville du likt å ha mer av i livet ditt? Hva ville du likt å ha mindre av i livet ditt? 2. Hvordan håper du dette kurset kan hjelpe deg? 3. Tenk om du ikke kunne gjøre feil: Hva ville du gjøre? Hvor ville du gå? Hva ville forandres med deg og livet ditt? 4. Hvordan tror du dette kurset kunne bidra til å forandre livet ditt?

22 Dag 3 Oppgaveark 2 Personlighetstest Hvilken type personlighet har du? Merk av de ti egenskapene som best beskriver deg. Sett kryss ved de ti egenskapene som i minst grad beskriver deg. Tålmodig Påståelig Tillitsfull Entusiastisk Bestemt Selvsikker Respekterer andre Vennlig Nøyaktig Energisk Utholdende Kunstnerisk Glad Livlig Intellektuell En god lytter Fantasifull God til å forklare Uavhengig Rolig Fornuftig Åpent sinn Sosial Diplomatisk Ærlig Ansvarlig Føølsom Tolerant Varm Forsiktig Mottakelig Presis Optimistisk Sterk Praktisk Logisk Kreativ Sier hva jeg mener Fredlig Organisert Når du er ferdig med å markere listen, dekker du til dine markeringer. Be en nærstående om å velge de ordene som de synes beskriver deg best.

23 Dag 3 Oppgaveark 3 Hvordan andre ser meg: 1. Meg Navn Styrker Kan forbedres

24 Mine gode egenskaper Dag 3 Oppgaveark 4

25

26 Dag 3 Oppgaveark 5 (i) Positivt bare positivt. Hva holder oss igjen? Når du hører den lille stemmen inni deg, beskrive deg er den positiv? Eller er det kritikk og negative tanker knyttet til dem? Hvis vi er mer oppmerksomme på vår svakheter enn våre styrker, kan vi begrense troen på våre egne muligheter. Dette kan gjøre oss misfornøyde med oss selv, frustrerte og redusere selvtilliten vår. Så, hvordan kan vi stå i veien for oss selv? Har vi adferdsmønstre som kan bidra til at vi holder oss selv igjen? 1. Følelsen av å sitte fast: Jeg kan ikke forandre meg! Vi har alltid gjort ting på en bestemt måte, men det viser seg at disse velkjente måtene å gjøre ting på ikke fungerer nå. Det kan føre til en følelse av at Jeg kan ikke forandre meg Mulig kur: Innfør små, men gjenkjennelige forandringer til dine daglige rutiner/ vaner: Kle deg i andre farger, prøv en ny matrett, ta en annen vei enn den du er vant til. Å gjøre små forandringer nå kan føre til større forandringer i fremtiden og hjelpe oss å håndtere forandringer mer effektivt. 2. Å være ubesluttsom: Jeg er i tvil! Skal jeg gjøre det sånn eller sånn? Hvis jeg ikke får bestemt meg for hvilken vei jeg skal, blir ingenting gjort. Mulig kur: Vurder om det kanskje ikke er det rette tidspunkt å ta en beslutning. Bare fordi vi vurderer ulike alternativ betyr ikke at vi er ubesluttsomme. Tenk på tidligere beslutninger som har gitt klare og positive resultater, og hvordan det føltes.

27 Dag 3 Oppgaveark 5 (ii) 3. Vi ser for oss hvor annerledes livet kunne være: men når begynner det? Hva med ALDRI! Å drømme eller se for seg noe, er bra til en vis grad. Men ingenting blir virkelig før man ufører en konstruktiv handling! Det kan føre til en følelse av Det gjør jeg i morgen, men i morgen kommer aldri! Mulig kur: Skaff deg vanen med å sette mini- mål hver dag. Dette inspirerer til handling, innen et gitt tidsrom. 4. Forvent det verste kunsten å sabotere Å forvente det verste eller å leve med forventningen om at boblen må briste eller denne flaksen kan ikke vare evig kan føre til at vi føler oss maktesløse. Dette kan føre til at vi spår et negativt resultat, noe som effektivt stopper oss fra å bevege oss fremover. Spørsmål: Kan du komme på en mulig kur, som gjør at vi ikke kommer i en slik situasjon? Spørsmål: Tenk på hvordan personene i våre omgivelser også kan holde oss igjen, for eksempel ved å si Du kommer aldri til å klare det.

28 Dag 3 Oppgaveark 6 Oppdag en unik Deg Denne tabellen inneholder mange ord og fraser som du finner i jobb annonser. 1. Velg seks ord eller fraser som du synes beskriver deg best. Sett en ring rundt hvert av dem. Organisert Punktlig Motivert Entusiastisk Dyktig Selvsikker Tilgjengelig Til å stole på Hardt arbeidende Fokusert Tilpasningsdyktig Profesjonell Kreativ Disiplinert Ærlig Hjelpsom Omsorgsfull Tålmodig Følsom Standhaftig Fleksibel Ansvarlig Energisk Fantasifull Positiv Allsidig Utholdende Bestemt Ressursrik Diplomatisk Får folk til å slappe av Får andre til å føle seg vel Fullfører oppgaver Omgjengelig Lærevillig Jobber bra under press Liker utfordringer Kommuniser er godt Samarbeider godt God lytter Gode samarbeidsevner Oppnår Lærer raskt resultater Nøyaktig Viser initiativ 2. Hvorfor valgte du disse? Kan du huske en aktivitet eller episode hvor du viste denne styrken eller egenskapen? Har andre brukt noen av ordene du valgte for å beskrive deg? Vet du hvorfor?

29 Dag 4 Oppgaveark 2 Personlig tilfredshetshjul Hva du skal gjøre nå: De 8 feltene i hjulet nedenfor representerer balansen mellom de ulike delene av ditt liv. Du gi en skåre for hvor tilfreds du er med hvert av område av livet ditt. Linjene fra midten til ytterkanten av sirkelen er skalaer, som går fra 1 til 10. Midten av sirkelen representerer 1 og ytterkanten 10. Du tegner en linje mellom aksene som viser hvilken skåre du gir det område av livet. Når du har gjort det vil den indre figuren representere ditt livshjul. Så, hvor humpete ville turen din bli hvis dette var et sykkelhjul? Fysiske omgivelser Karriere / jobb Moro og fritid 10 5 Penger 1 1 Personlig vekst 5 10 Helse Kjæreste / kjærlighet Venner / familie Vennligst gi deg selv en skåre mellom 1 og 10 i hvert hjulets felt, marker både med en strek og tall. Navn: Dato: Vennligst gi dette skjemaet til veileder når du har fylt det ut,

30 Dag 4 Oppgaveark 3 (i) Rent Bord opplegget Du har mer naturlig energi når du har orden på dine omgivelser, helse og følelsesmessig balanse, penger og forhold til andre. Rent Bord opplegget består av 100 punkter som, når de er gjennomført, gir deg energien og styrken du ønsker. Opplegget kan gjennomføres på mindre enn 1 år! Instruksjoner: Fire steg 1. Besvar hvert spørsmål. Hvis det er sant, sett en hake i boksen. Vær streng. Hvis påstanden er sann av og til eller vanligvis sann, vennligst IKKE merk av boksen før påstanden er omtrent alltids sann. Obs! Hvis påstanden ikke er relevant for deg og du derfor aldri vil ha behov for at den skal bli sann merker du av boksen. (Du får poeng for det fordi det aldri vil kunne skje.) Du kan endre påstander slik at de passer bedre til din situasjon, men dette må ikke brukes som måte å gjøre det lettere å få poeng. 2. Gå gjennom hver del, legg sammen poengene i hver del og skriv tallet inn der det er satt av plass. Så legger du sammen poengene fra alle 4 deler og skriver din nåværende sum i boksen under. 3. Kom tilbake til denne hver måned og hvert kvartal, gå igjennom hver del og summer skårene dine. 4. Fortsett med det til du får full skåre (100). Du kan få det til. Det kan ta en måned eller to til tre år. Fortsett uten å være for hard med deg selv. Bruke veilederen og din arbeidspartner som støtte.

31 Dag 4 Oppgaveark 3 (ii) FYSISKE OMGIVELSER HELSE & FØLELSESMESSIG BALANSE ER SANT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Jeg har god orden på mine personlige papirer, dokumenter & kvitteringer. Bilen min er i god stand. (Den trenger ikke å repareres, nye deler eller å vaskes.) Hjemmet mitt er rent & ryddig (støvsuget, ryddig i skap, det ligger ikke ting på skrivebord og bord, møblene er i orden og vinduene er rene) Mine husholdningsapparater er i orden og virker (kjøleskap, brødrister, varmeovner og andre elektriske artikler og leker) Klærne mine er strøket, rene og får meg til å se flott ut (ingen krøller, hauger med vask, revner eller umoderne, de passer fint) Plantene & dyrene mine er sunne (matet, vannet, de får nok lys & kjærlighet) Jeg sover godt på soverommet mitt (sengen er god, det er lyst og luftig) Jeg er glad i hjemmet mitt. Jeg omgir meg med vakre ting. Jeg bor i det området jeg selv har valgt. Jeg har god tilgang på lys og ren luft. Jeg har gjennomgående nok tid, rom og frihet i mitt liv. Ingenting i mine omgivelser skader meg. Det er ikke noe i hjemmet mitt eller jobben min som jeg må holde ut med. Arbeidsmiljøet mitt er produktivt og inspirerende. (har utstyret jeg trenger, nok ressurser og ikke noe press.) Jeg kildesorterer Jeg bruker produkter som ikke skader ozonlaget. Håret mitt er slik jeg vil ha det. Jeg omgir meg med musikk som gjør livet mitt mer trivelig.. Jeg rer opp sengen min hver dag. Jeg skader ikke meg selv eller støter borti ting. Folk trivdes hjemme hos meg. Jeg drikker rent vann. Jeg sparer ikke på eller lagrer ting jeg ikke trenger. Jeg kommer alltid tidlig eller til avtalt tid. ER SANT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Jeg drikker sjelden koffein(sjokolade, kaffe, cola, te) mindre enn 3 ganger i uken til sammen. Jeg spiser neste ikke sukker (mindre enn 3 ganger i uken) Jeg ser sjelden på tv (mindre enn 3ganger i uken) Tennene og tannkjøttet mitt er sunt jeg har vært hos tannlegen i løpet av de siste 6 månedene. Jeg her et sunt kolestrolnivå. Blodtrykket mitt er i normalområdet. Jeg har hatt full helsesjekk hos legen i løpet av de siste 3 år. Jeg hverken røyker, snuser eller bruker andre rusmidler. Jeg bruker ikke ulovlige stoffer eller misbruker reseptbelagte medisiner. Jeg har vørt til øyeundersøkelse i løpet av de 2 siste årene (sjekket for stær og hatt synsprøve) Vekten min er i idealområdet. Neglene mine er sunne og ser bra ut. Jeg hverken stresser eller bruker adrenalin for å få ting gjort. Jeg har et givende liv utover jobben og yrket mitt. Jeg ser frem til noe nesten hver eneste dag. Jeg har ingen vaner som jeg synes er uakseptable. Jeg er klar over mine fysiske og følelsemessige forhold, og tar tak i dem. Jeg tar jevnt over fri om kveldene, i helgene og på helligdagene. Jeg tar minst 4 ukers ferie hvert år. Jeg får nok søvn. Jeg bruker gode solbriller. Jeg lider ikke. Jeg ler hver dag. Jeg går tur eller trener minst 3 ganger i uken. Jeg hører godt. l Antall kryss (max 25) Antall kryss (max 25 )

32 Dag 4 Oppgaveark 3 (iii) PENGER MITT FORHOLD TIL ANDRE ER SANT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Jeg sparer minst 10% av inntekten min. Jeg betaler regningene mine omtrent alltid i tide. Inntekten min er stabil og forutsigbar. Jeg vet hvor mye jeg minst må ha for å være økonomisk uavhengig. Jeg har en god plan for hvordan jeg skal få det til. Jeg betalt tilbake eller gjort opp for penger jeg har lånt. Jeg har skriftelige avtaler med og er a jour med innbetalinger til enkeltpersoner og firmaer som jeg skylder penger. Jeg har 6 måneders levekostnader tilgjengelig på konto. Jeg lever på et budsjett som gir rom for sparing, uten at jeg lider. Jeg har levert selvangivelsene mine og betalt skatten min. Jeg lever godt, på de midlene jeg har. Jeg har utmerkede forsikringsordninger (livs-, ulykkesog helseforsikring.) Det jeg eier er godt forsikret (bilen, hjemmet, eiendeler og verdisaker.) Jeg har en økonomisk plan for neste år. Jeg har ikke noen rettslige saker hengende over meg. Testamentet mitt er oppdatert og nøyaktig. Evt. Parkeringsbøter eller barnebidrag er betalt og a jour. Jeg ligger ikke våken om natten på grunn av økonomien min. Jeg vet hva jeg er god for økonomisk. Jeg er arbeidsmessig på sporet til en jobb /karriere som er, eller snart blir lønnsom og givende på det personlige plan. Inntekten min er riktig i forhold til innsatsen min. Jeg har ikke noen løse trader på jobben. Jeg omgås personer som kan hjelpe meg i min yrkesmessige utvikling. Jeg har sjelden borte fra jobben på grunn av sykdom. Jeg sparer nok hver måned, sånn at jeg kan bli økonomisk uavhengig. Jevnt over holder inntekten min tritt med inflasjon. Antall kryss (max 25 ) ER SANT o Jeg har fortalt foreldrene mine at jeg er glad i dem, i løpet av de siste 3 månedene o Jeg går godt overens med mine søsken. o Jeg kommer godt overens med mine kollegaer / kunder. o Jeg kommer godt overens med sjefen / staben min. o Det er ikke noen jeg vil synes det er ubehagelig eller ville føle meg ukomfortabel med å støte på (på flyplassen, på fest eller på gaten.) o Jeg prioriterer mennesker før resultater. o Jeg har gitt slipp på forhold som trekker meg ned eller er skadelige for meg. ( gitt slipp på betyr å avslutte, vende ryggen til, si ifra om, håndtere, ikke være knyttet til lengre.) o Jeg har kontaktet eller forsøkt å ta kontakt med alle jeg har skadet, såret eller forulempet, selv om det ikke bare var min skyld. o Jeg hverken sladrer eller snakker om andre. o Jeg har venner og familie som er glad i meg og setter pris på meg for den jeg er, ikke bare fordi jeg gjør ting for dem. o Jeg sier i fra til folk om hva de kan gjøre for meg. o Jeg er a jour med brev og telefonsamtaler. o Uansett, så sier jeg alltids sannheten. o Jag får nok kjærlighet fra de rundt meg, til å føle meg vel. o Jeg har helt og holdent tilgitt dem som har såret eller skadet meg, enten det var med vilje eller ikke. o Jeg oppklarer misforståelser og uklarheter med en gang de oppstår. o Jeg holder ord, folk kan stole på meg. o Jeg lever mitt liv på mine egne betingelser, ikke etter andres regler og synspunkter. o Jeg har ikke noe uoppgjort med tidligere kjærester eller ektefeller. o Jeg har tak på mine ønsker og behov og sørger for å få dem i varetatt. o Jeg hverken dømmer eller kritiserer andre. o Jeg tar meg ikke nær av det andre sier til meg. o Jeg sier hva jeg skal ha, fremfor å klage. o Jeg har en bestevenn eller sjelfrende. o Jeg er sammen med folk som ikke prøver å forandre meg. o Antall kryss (max 25) Rent bord (The Clean Sweep Programme) ble utviklet av Thomas Leonard for CoachU

33 Dag 4 OPPGAVEARK 4 (i) Å TRO NOE ER MULIG Hvis du skal lykkes i å skape deg det livet, den karrieren eller virksomheten du drømmer om, må du tro de er i stand til å få det til. Du må tro at du kan og at du klarer å gjøre det. Du må ha tro på deg selv- det er så enkelt. Enten du kaller det selvtillit, selvbilde eller selvsikkerhet, så er det en dypliggende tro på at dru er i stand til har evnene, de indre ressusrene, talented og ferdighetene som trengs for å skape det ønskede resultat. Høres det enkelt ut? Ja det er det. Å TRO PÅ SEG SELV ER EN HOLDNING Å ha tro på seg selv er et valg. Ret tog slett. Det er en holdning du utvikler over tid. Selv om det hjelper hvis du hadde positive og støttende foreldre, så er det et faktum at de fleste av oss hadde forelder som gjrode så godt de kunne. Ubevisst overførte de likevel de same begrensende antagelser og den negative betingingen som de selv vokste opp med. Husk, fortiden er over, ferdig. Du får ikke noe igjen for å skylde på dem, eller noen annen grunn til at du har den selvtilliten du har. Nå er det ditt ansvar å ta kontroll over din forståelse og hva du tror. Du må velge å tro at du kan få til det du bestemmer deg for HVA SOM HELST fordi, du kan faktisk det. Hvis du gjør dine antagelser til din fordel, og handler som om det er mulig, da vil du gjøre det som er nødvendig for å oppnå resulatet. På same mate, hvis du tror noe er umulig, vil du ikke gjøre det som trengs og du vil ikke oppnå resulatet. En selvoppfyllende profeti. HVA DU VELGER Å TRO, ER OPP TIL DEG. Det er ikke hva du får tildelt her i livet, men hvordan du tar det; mentalt, følelsesmessig, fysisk og åndelig som teller mest. Jeg leter etter mange menn som har en uendelig evne til Ikke å vite hva som ikke kan gjøres. Henry Ford

34 Dag 4 OPPGAVEARK 4 (ii) DU MÅ KUTTE UT - JEG KAN IKKE Hvis du skal lykkes, uansett hva det betyr for deg, må du kutte ut Jeg kan ikke. Det gjelder alle lignende uttrykk: Skulle ønske jeg kunne Sånne ord og uttrykk bidrar til å frata deg makt over livet ditt. De gjør deg rett og slett fysisk, psykisk og følelsemessig svakere når du sier eller tenker dem. Hjernen din er laget for å kunne løse hvilket som helst problem eller å nå de mål du gir den. Ordene du sier og tenker påvirker kroppen din. Når du var et lite barn var det ingenting som stoppet deg. Du trodde du kunne klatre på hva som helst. Ingen hindring var stor nok til å stoppe deg fra å prøve å komme forbi den. Men, litt etter litt blir følelsen av uovervinnelighet redusert på grunn av følelsesmessig og fysisk betingingen du får fra familie, venner og lærere - helt til du ikke lenger trro at du kan. Du må ta ansvar for å ta Jeg kan ikke (og lignende uttrykk) ut av vokabularet ditt. Hver eneste begrensende antagelse vi har om oss selv er en løgn. En løgn vi alltid kan velge i hvordan vi skal forholde oss til. IKKE SLØS BORT TIDEN DIN VED Å TRO AT DU IKKE KAN. Ikke sløs bort tiden før du blir for gammel, til å bestemme deg for at du kan gjøre hva du vil. Ikke sløs bort år av ditt liv. Bestem deg for at du er istand til å gjøre det du vil: Start å jobbe for det nå. Noen andre kraftfulle punkter å huske på: ALT DREIER SEG OM HOLDNING IKKE ANTA AT DU MÅ HA EN HØYERE UTDANNING. OG TILSLUTT:

35 HVA ANDRE TROR OM DEG, HAR DU IKKE NOE MED Hvis det at andre skal ha tro på deg og dine drømmer var et krav for å lykkes ville de færreste av oss oppnå noe som helst. Du må ta utgangspunkt i dine beslutninger om hva du vil gjøre med dine ønsker og mål ikke dine foreldres, venners, barns eller kollegers ønsker, mål, meninger og vurderinger. Slutt med å bekymre deg over hva andre mennesker tenker om deg og følg hjertet ditt.

36 Ja, det vil skape uro og være forstyrrende og så? Vi skal ta for oss håndteringen av dette senere i kurset. Imellomtiden, bevis for deg selv at du beginner å ha tro på deg selv. Idag. Yes, this will cause waves and disturbance so what? We ll be covering how to best handle Men vent, nå kommer den beste nyheten. For det meste er det ingen som tenker på deg i det hele tatt. De er altfor opptatt av å bekymre seg om sine egne liv. Hvis de i det hele tatt tenker på deg, lurer de på hva du mener om dem. Folk tenker på seg selv, ikke deg. Tenk over det all den tiden du kaster bort på å bekymre deg for hva andre mener om dine; ideer, mål, klær, hår og hjemmet ditt, ville vært brukt bedre på å tenke på å gjøre ting som fører deg mot målene dine. ANTAGELSENES KRAFT. DINE NÅVÆRENDE ANTAGELSER OM DEG SELV, SOM BEGRENSER DEG Hvilke begrensende antagelser har du om deg selv og livet ditt nå? [F.EKS.: Jeg fortjener ikke., jeg er ikke flinknok, Jeg føler meg skyldig når jeg ikke jobber med noe hele tiden.] Hint: tenk på en utfordrende situasjon i livet ditt, og bruk den som utgangspunkt for utforskning Hvordan påvirker disse antagelsene deg nå? F.eks.: blir lett sint, sover dårlig, trøtt, økonomisk rot, vanskelige forhold til andre?

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer