Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning."

Transkript

1 SKJEMA 2004 Skjema for årsrapport 2011 for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning. Utfylt og signert rapportskjema med vedlegg skal sendes Norad i original, samt i word-format per e-post til og i kopi til RORG-sekretariatet: 1. INNLEDNING Avtalenummer: QZA QZA- 11/0118 Rapport for (år): 2011 Organisasjon: Folkehøgskolerådet: Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) Adresse: Øvre Vollgate 13, Pb. 420 Sentrum, 0103 Oslo Kontaktperson: Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet Tlf.: / E-post: Web: 2. INNLEDNING (Det skal her gis en kortfattet rapport om hovedlinjene i virksomheten i henhold til godkjent virksomhetsplan og budsjett, samt eventuelle tilleggstilskudd. Rapporten skal redegjøre kort for de viktigste tiltakene og satsingsområdene og eventuelle avvik av betydning, samt andre utviklingstrekk og/eller organisasjonsmessige endringer av betydning for det løpende og langsiktige opplysningsarbeidet i organisasjonen.) Ny strategiplan for har blitt tatt i bruk i år hvor «Pedagogikk for de Rike» (PfR) fortsetter å være et viktig tema for arbeidet til Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU). Reisevirksomheten og besøk ved folkehøgskoler over hele landet og andre arrangementer i folkehøgskolens regi er fortsatt på et høyt nivå, og har vært prioritert. Dette er et viktig arbeid både for å nå ut til ungdommene, men også for å holde kontakt med folkehøgskolene ved å sette av tid til konstruktive og inspirerende møter med ansatte for å få fokus på folkehøgskolens internasjonale engasjement. IU ønsker å stimulere til debatt og komme med konkrete handlingsalternativer som gir følelsen av at det er mulig å gjøre endringer som får gode konsekvenser lokalt og globalt. 1

2 Et nytt prosjekt med fokus på handlingsalternativer for folkehøgskolene ble utviklet i samarbeid med Fairtrade Norge. I løpet av de siste månedene av 2011 fikk vi på plass kriterier for å bli Fairtradefolkehøgskole, og allerede 20. desember fikk Ringerike overlevert diplom fra Fairtrade Norge som Norges første Fairtrade-folkehøgskole. Dette har vært et vellykket samarbeid og flere folkehøgskoler jobber for å bli godkjent som Fairtrade-folkehøgskole, og er dermed med på å bekjempe fattigdom og øke bevissthet om forbrukeretikk. Sommeren 2011 ble det 4. heftet i serien «Den globale fredsskole» ferdigstilt, trykt opp og distribuert til alle folkehøgskolene i Norge. Samarbeidet med Norges Fredslag har fungert meget bra og heftene har blitt godt mottatt av folkehøgskolene. «Bærekraftig folkehøgskole» er også et tema som har vært sentralt i Internasjonal sekretær, sammen med to folkehøgskolelærere, en fra Ringerike og en fra Sunnmøre folkehøgskole, deltok på en internasjonal konferanse i Malmö med tittelen «A world worth living in?». Som et resultat av seminarer under konferansen samarbeidet nordiske folkehøgskoler om å utarbeide et hefte med tittelen «Att utbilda världsmedborgare!». 8 nordiske folkehøgskoler bidro med tekster om kulturmøtet, bærekraftig utvikling, globalt medborgerskap og likestilling. Heftet kom ut i slutten av november og ble distribuert til alle folkehøgskolene i Norge og presentert i tidsskriftene samt på møter i folkehøgskolens regi. Internasjonalt seminar ble arrangert av IU på Norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik med temaet «Folkehøgskolereisen- oss og de andre?» hvor vi hadde over 70 deltakere fra 15 forskjellige folkehøgskoler fra hele landet. Etter fire år som internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet sluttet Terje R. Johansen 1. august og Brita Phuthi overtok stillingen 1. september Turid Fagerli fra Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) sluttet som tillitsvalgt i IU og gikk over til å være vararepresentant. Marte Skauen, lærer ved Haugetun folkehøgskole, overtok vervet som NKF tillitsvalgt i IU høsten Medlemmene i IU er Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet), Marte Skauen (NKF) og Anders Hals (Norges Folkehøgskolelag; NF). Samarbeidet med Operasjon Dagsverk (OD) kom ikke i gang i 2011 dels grunnet manglende utbytte fra skolene da få folkehøgskoler deltok i Mange folkehøgskoler har sine egne solidaritetsprosjekter knyttet opp mot studieturmål eller eierorganisasjoner, og folkehøgskolene har derfor nok program i forhold til sine egne prosjekter. På grunnlag av dette har IU ikke videreført samarbeidet med OD og har omdisponert midlene til andre eksisterende informasjonstiltak. 3. VIRKSOMHETSRAPPORT - SATSINGSOMRÅDER (Det skal her rapporteres i henhold til de tiltak som ble listet opp i godkjent virksomhetsplan, tiltak for tiltak. Det skal rapporteres kortfattet for virksomheten under de ulike tiltakene samt gis vurdering av måloppnåelse og redegjørelse for eventuelle avvik fra godkjent virksomhetsplan. Utdypende resultatrapportering på tiltaksnivå kreves ikke i årsrapporten, men vil inngå i midtveis- og sluttrapportering.) 2

3 3.1 Tiltak 1: Skolebesøk, undervisningstilbud fra internasjonal sekretær. I 2011 har internasjonal sekretær (IS) hatt 25 skolebesøk. Det har vært PfR seminarer og klassebesøk før utenlandstur med fokus på kulturforståelse i et Nord-Sør perspektiv. Reiseaktiviteten har foregått fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør, og fra Hedmark i øst til Hordaland i vest. Tematikk: Pedagogikk for de Rike, globalt medborgerskap, bærekraftig utvikling og rettferdig handel. Under skolebesøkene ble det også arrangert et møte med personalet hvor de samme emnene som ble behandlet i møte med elevene ble tatt opp i personalgruppen. Antall elever som deltok varierte fra rundt 20 (klasse) til 160 (alle elevene). IS har fått mange gode tilbakemeldinger på PfR seminaret. Ved to skoler der det ble gjennomført en evaluering umiddelbart etter seminaret svarte mellom % av de spurte at PfR bør være en naturlig del av et folkehøgskoleår. PfR undervises som oftest til alle elevene ved folkehøgskolene uavhengig av linjefag og interesser, og dette er derfor et godt resultat. Målet er å besøke mellom folkehøgskoler i året, noe som er oppnådd i 2011 med 25 skolebesøk. «Utrolig bra og engasjerende - dette fikk meg til å tenke - noen prosesser startet. Veldig motiverende når vi blir utfordret til å ta stilling og er så deltakende i undervisningen». (Uttalelser fra elever ved Ringerike folkehøgskole etter PfR undervisning høsten 2011) 3.2. Tiltak 2: Rektormøter, rektorforummøter, distriktsmøter og landsmøter Rektormøte: Rektormøte ved Farris Bad, Larvik. Internasjonal sekretær var med å lede «Open space» - et prosess-seminar for rektorene over 2 dager. Rektorforummøter: IS deltok på NF og NKF sine rektorforummøter og hadde innlegg om IU sitt arbeid. Rektorene ble blant annet utfordret i forhold til folkehøgskolereisen og bistandsarbeid, med fokus på hvordan vi kan få til mer likeverdige utvekslinger og holdninger til hverandre. «Fairtradefolkehøgskole» ble også presentert her. Distriktsmøter: IS blir hvert år invitert til distriktsmøter hvor flere skoler er samlet for faglig påfyll. I 2011 ble ett i Harstad gjennomført hvor IS redegjorde for IU sitt arbeid i et innlegg for alle deltakerne. Landsmøte: IS var med å lede dagsseminaret «Open space» på NKF sitt landsmøte ved Grenland folkehøgskole. IS deltok også på NF sitt landsmøte på Ringebu folkehøgskole Tiltak 3: Folkehøgskolenes to tidsskrift IS har skrevet i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen. Bladene har henholdsvis 8 og 5 utgivelser i året hvor IU/IS har sin faste side. Bladene distribueres til medlemmer i NKF og NF, i tillegg til relevante offentlige kontorer og bibliotek. Saker har også blitt lagt ut på Frilynt folkehøgskole bloggen. I tillegg har det blitt skrevet om prosjekter, som f.eks. Fairtradefolkehøgskole Tiltak 4: Oppdatering av IU sin hjemmeside IS er ansvarlig for IU sitt nettsted ( Her har aktuell informasjon og ressurser blitt lagt ut fortløpende. Velkomstsiden fungerer som en nyhetsside hvor besøkende kan lese om de siste IU hendelser og man kan gå inn på «ressursbanken» for å laste ned hefter og annet undervisningsmateriell som har blitt produsert av IU og samarbeidspartnere. Besøksstatistikken for 2011 viser at antall unike gjester har økt i løpet av året noe som trolig henger sammen med 3

4 hyppigere oppdateringer av informasjon på nettstedet i løpet av høsten. På vårparten lå antall unike gjester på litt over 100 i måneden, mens det i oktober og november var over 200 besøkende Tiltak 5: Internasjonalt seminar Internasjonalt seminar ble arrangert november i Melsomvik ved Norsk senter for seniorutvikling. Tema for seminaret var «Folkehøgskolereisen oss og de andre?» hvor vi ønsket å rette et kritisk blikk på folkehøgskolereisen: Er folkehøgskolereisen med på å reprodusere de stereotypiene vi allerede har om de vi besøker i Sør, eller om vi er med på å skape likeverd og forståelse? Representanter fra Sjømannskirken bidro med et spennende foredrag om kulturforståelse, bl.a. om hvordan nordmenn oppfattes av innbyggere i utlandet. Videre ble NKFs prosjekt «Reisens pedagogikk», som IS er involvert i, presentert og diskutert. Seminaret ble avsluttet med et inspirerende foredrag av Magnum fotografen Jonas Bendiksen med utgangspunkt i hans to bøker «Satellitter» og «Steder der vi bor». Vi hadde over 70 deltakere fra 15 ulike folkehøgskoler og fikk mange gode tilbakemeldinger fra lærerne og elevene som deltok Tiltak 6: Utvikle undervisningsmetoder, handlingsalternativer og undervisningsideer Den globale fredsskole: 10 folkehøgskoler var med i prosjektet «Den globale fredsskole», om utvikling av undervisningsmateriell. Fire kapitler er ferdigstilte og kan lastes ned på IU sitt nettsted. Opplegget er laget og utprøvd ved skolene, noe som gjør at det ikke er et opplegg som er påført utenfra, men har forankring i skoleslaget. Samarbeidet med Norges Fredslag er et av de mest vellykkede prosjektene de siste årene. Det har gitt mange konkrete verktøy til bruk i undervisning. Ressurspermen «Hva kan jeg gjøre for fred?», nr. 4 i serien «Den globale fredsskole», ble ferdigstilt, og i mai 2011 ble det sendt en lanseringspakke til alle folkehøgskolene for implementering i skoleåret 2011/2012. Fairtrade-folkehøgskole: IU samarbeidet med Fairtrade Norge høsten 2011 for å få på plass kriterier for å bli Fairtrade-folkehøgskole. Kriteriene kom på plass rundt 1. desember og allerede 20. desember fikk Ringerike folkehøgskole overlevert diplom med tittelen «Norges første Fairtradefolkehøgskole». Flere folkehøgskoler er godt i gang med prosessen for å bli godkjent som Fairtradefolkehøgskole. Folkehøgskolekontoret i Oslo har også fått inn flere Fairtrade-merkede varer som kaffe og te Tiltak 7: Bærekraftig folkehøgskole IS deltok på verdenskonferansen A world worth living in? juni i Malmö, Sverige. Under konferansen arrangerte IS seminaret «Pedagogikk for de Rike». IS samarbeidet også med de andre nordiske landene om et seminar med eksempler på bærekraftige prosjekter ved de nordiske folkehøgskolene. Resultatet av dette seminaret ble heftet «Att utbilda världsmedboragar!», utgitt av Nordisk Folkehøgskoleråd. Sentrale temaer i heftet er følgende: o Kulturmötet - hur kan vi motverka etnocentrism, rasism och främlingsfientlighet och istället skapa interkulturella relationer som bygger på ömsesidighet och respekt? o Medborgarskapet - hur kan vi motverka känslor av maktlöshet och bidra till engagemang och delaktighet på såväl lokal som nationell och global nivå? o Hållbarhet - hur kan vi motverka destuktiva produktions-, konsumtions- och kulturmönster och bidra till lösningar på klimat- och miljökrisen? 4

5 o Jämlikhet - hur kan vi motverka diskriminering och orättvisor, som bygger på kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionshinder och verka för alla människors lika värde? Sammen med to forskere har 8 lærere fra 8 skoler fordelt på de fire nordiske landene, i tillegg til IS, beskrevet eksempler til erfaringsdeling som kan være til bruk for andre. Forskernes jobb var å speile prosjektene og hjelpe til med å se det i metaperspektiv. Heftet ble distribuert til alle folkehøgskolene i Norge i slutten av 2011 og presentert i de to folkehøgskolebladene av IS. Reisens pedagogikk: NKF jobber med et prosjekt som skal bevisstgjøre om reisens plass i skolens opplegg og bl.a. utvikle skisser til pedagogiske opplegg for reiser og skoleturer på folkehøgskoler. IS bidrar i dette arbeidet, da blant annet med stoff om bærekraftig reising. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i Miljøfyrtårnsertifisering: IS har vært en pådriver for at folkehøgskolene skal sertifiseres som Miljøfyrtårn og tok dette opp som tema ved folkehøgskolebesøk og på møter i folkehøgskoleregi. Hittil har 6 folkehøgskoler blitt Miljøfyrtårn. Folkehøgskolekontoret i Oslo er også i prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert Tiltak 8: Flerkulturell deltaking i Folkehøgskolen (FdF) Internasjonalt Utvalg jobber for å se på hva vi som skoleslag kan gjøre for å stimulere til økt flerkulturell deltagelse ved våre skoler. Ønsket er at andelen elever med innvandrerbakgrunn skal økes i løpet av de neste årene slik at folkehøgskolene gjenspeiler mangfoldet i samfunnets befolkning. Målgruppen er både første- og andre generasjonsinnvandrere. IU arrangerte et idemyldringsmøte om FdF i 2011 og vil i løpet av 2012 øke intensiteten i arbeidet. IS, sammen med en lærer fra Borgund folkehøgskole, deltok på 2-dagers seminaret Identiteter nya perspektiv på integration i Norden. Vilken roll kan folkhögskolan ta? ved Nordiska folkhögskolan i Gøteborg, Sverige. Det var et inspirerende seminar hvor man blant annet fikk høre hvilke erfaringer Danmark har gjort seg i forhold til et integreringsprosjekt ved noen danske folkehøgskoler. 4. SÆRLIGE RESULTATOMRÅDER 4.1. Tematisk fokus og perspektiv (Redegjør kort de viktigste sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingstemaer organisasjonen har satt fokus på og hvilke problemstillinger og perspektiver på temaene som har blitt vektlagt.) Det som trengs nå, er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men omskolering av de rike i nord! Sibusiso M. Bengu, Sør-Afrikas utdanningsminister under Nelson Mandelas regjering. Pedagogikk for de Rike (PfR) er det overordnede tema i IU sitt arbeid og vi tar ofte utgangspunkt i sitatet over for å bevisstgjøre ungdom om at det å bidra til å utjevne forskjellene mellom rike og fattige og bidra til en mer rettferdig verden i stor grad handler om hvordan vi lever våre liv her i Norge. Vi er opptatt av at ungdom skal se sammenhengene mellom eget forbruk og levestandard og andres fattigdom og nød. Vi fokuserer på bærekraftig utvikling, etisk handel, diskuterer bistand og utfordrer holdninger og fordommer vi har om hverandre. Undervisningen i PfR legger stor vekt på 5

6 deltakelse og dialog, og vi er opptatt av å presentere gode handlingsalternativer som f.eks. miljøfyrtårnsertifisering og Fairtrade-folkehøgskole. Tore Linné Eriksen, professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo, sa i forbindelse med en rapport om Nord/Sør-perspektivet i norske skolebøker utarbeidet for Hei verden i 2010: "Hvis man får kunnskap uten handlingsalternativer, så blir kunnskap ikke makt, men avmakt." Fairtrade-folkehøgskole er et handlingsalternativ vi bruker i forbindelse med å spre kunnskap om etisk handel. Kriteriene kom på plass rundt 1. desember 2011 etter samarbeid mellom IU og Fairtrade Norge. Denne sertifiseringen har blitt godt mottatt hos folkehøgskolene som ser at det er en viktig måte å bidra til en mer rettferdig verden. Skolene opplever kriteriene som overkommelige slik at prosessen kommer i gang og flere folkehøgskoler blir godkjent. I diskusjon med elever og ansatte har vi bl.a. fokusert på hva som skiller bistand og rettferdig handel. Både for å få frem ulike synspunkter på bistand, men også for å rette fokus på forbrukermakt og ansvar. Fairtradefolkehøgskole er noe IU vil fortsette å ha fokus på også i Oppfølging av pådriver- og vaktbikkjerollen (Redegjør kort for hvordan og på hvilke temaer/problemstillinger organisasjonen har ivaretatt pådriver- og vaktbikkjerollen.) IU har vært en pådriver opp mot folkehøgskolene for sertifisering av Miljøfyrtårn og Fairtradfolkehøgskole. Så langt er 6 folkehøgskoler Miljøfyrtårnsertifisert og 4 har fått Fairtradefolkehøgskolestatus. Ved skolebesøk og møter i folkehøgskoleregi oppfordrer og utfordrer IS folkehøgskolene til å engasjere seg for bærekraftig utvikling og etisk handel. Ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn og/eller Fairtrade-folkehøgskole er folkehøgskolene også med på å påvirke lokalsamfunnet der skolen er lokalisert slik at kommunen blir bedre på f.eks. avfallssortering og salg av Fairtrade-merkede varer Samarbeid med Sør i opplysningsarbeidet 3.1 Redegjør kort for hvilke partnere i Sør organisasjonen har samarbeidet med om opplysningsarbeid og hvilke temaer det har blitt satt fokus på i dette samarbeidet. 3.2 Redegjør kort for samarbeidets karakter og i hvilken grad de konkrete samarbeidstiltakene har kommet i stand som følge av sør-partners initiativ, felles prosess eller invitasjon om bidrag/deltakelse fra organisasjonen i Norge og 3.2. IU har ingen direkte samarbeid med partnere i Sør, men flere folkehøgskoler IU samarbeider med har prosjekter som skolen støtter i land i Sør, enten gjennom en bistandsorganisasjon som Kirkens Nødhjelp, eller i direkte samarbeid med partneren i Sør. IU kommer med innspill i forhold til tenkningen om samarbeid med Sør og skaper arenaer for refleksjon og økt bevissthet rundt Nord/Sør samarbeid. Ved skolebesøk, distriktsmøter, rektorforummøter o.l. har internasjonal sekretær blant annet utfordret skolene på hvilke holdninger man tar med seg i møte med partnere i Sør (ovenfra-ned eller likeverdige møter) og hvilke holdninger som kommuniseres til elevene som bidrar i innsamlingsarbeidet, jamfør tenkningen i Pedagogikk for de Rike. 6

7 4.4. Samarbeid med diaspora (Redegjør kort for organisasjonens kontakt med diasporamiljøet i Norge i forbindelse med opplysningsarbeidet, som deltakere, samarbeidspartnere eller målgrupper.) Viser til punkt 3.8. om «Flerkulturell deltaking i Folkehøgskolen» (FdF) hvor ungdommer med innvandrerbakgrunn er målgruppen. Gjennom PfR undervisning på folkehøgskolene er en liten prosent av deltakerne fra diasporamiljøet i Norge. IU håper å bidra til å øke denne prosenten gjennom satsningen på FdF fremover, blant annet ved å ta kontakt med organisasjoner i diasporamiljøet Utbredelse av opplysningsarbeidet i Norge utover Oslo (Redegjør kort for utbredelsen av organisasjonens opplysningsarbeid i Norge, utover Oslo, gjennom for eksempel lokale organisasjonsledd/medlemmer, samarbeid med lokale aktører/institusjoner utenfor Oslo, deltakelse på aktiviteter utenfor Oslo eller aktivt arbeid opp mot media - nasjonalt/lokalt.) Viser til punkt 3.1. om undervisning av PfR ved folkehøgskoler i hele landet. Reiseaktiviteten i 2011 har foregått fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør, og fra Hedmark i øst til Hordaland i vest. På de forskjellige folkehøgskolene er det også elever fra hele landet og PfR, med fokus på Nord/Sør problematikk, når på den måten ut til ungdommer fra alle fylker i Norge. Gjennom skolebesøk, distriktsmøter, rektorforummøter o.l. har IU også kontakt med ansatte ved skolene og tar opp aktuelle Nord/Sør-tema på disse samlingene som arrangeres rundt omkring i landet. Tidsskriftene til NF og NKF hvor IU har en fast spalte blir også distribuert til medlemmer i hele Norge Mediearbeid (Redegjør for hvordan organisasjonen har brukt media i opplysningsarbeidet; fått oppmerksomhet om og/eller satt sentrale og aktuelle temaer/problemstillinger på dagsorden, bidratt til kritisk debatt osv. Gjør rede for de viktigste temaene/debattene organisasjonen har bidratt til og omfanget av mediedekningen.) Folkehøgskolenes to tidsskrifter: Viser til punkt 3.3. om IUs faste spalter i NKF og NF sine tidsskrifter, samt noen artikler i tillegg til den faste spalten. I disse tidsskriftene skriver IU om aktuelle Nord/Sørtema som bærekraftig utvikling, Fairtrade-folkehøgskole, globalt medborgerskap, internasjonalt seminar med fokus på folkehøgskolereisen etc. Fairtrade-folkehøgskole: Viser til punkt 3.6 om Fairtrade. Ringerike Blad dekket saken om Norges første Fairtrade-folkehøgskole og denne saken kom også på nettsiden Rapporter/trykksaker (Redegjør for hvilke rapporter/trykksaker organisasjonen har utarbeidet/utgitt.) Den globale fredsskole: Viser til punkt 3.6. Ressurspermen «Hva kan jeg gjøre for fred?», nr. 4 i serien av «Den globale fredsskole», ble ferdigstilt og i mai 2011 ble det sendt en lanseringspakke til alle folkehøgskolene for implementering i skoleåret 2011/2012. Dette heftet ble produsert i samarbeid med Norges Fredslag. Att utbilda världsmedborgare!: Viser til punkt 3.7. Heftet Att utbilda världsmedborgare! ble utgitt av Nordisk Folkehøgskoleråd med finansiering av Nordplus. IU har bidratt med tre artikler til heftet; 7

8 to fra folkehøgskolelærere om deres arbeid for å bli Miljøfyrtårnsertifiserte folkehøgskoler, i tillegg til en tekst om PfR skrevet av IS. Heftet ble distribuert til folkehøgskoler i Norden og IU sendte ut ett eksemplar til hver folkehøgskole i Norge i løpet av desember Med livet som pensum: Boken Med livet som pensum danning og læringsprosesser i folkehøgskolen, Sigurd Ohrem og Odd Haddal (red.) ble utgitt av Cappelen Damm Akademisk i 2011, i samarbeid med NKF og NF, og med støtte fra Folkehøgskolerådet. Internasjonal sekretær bidro i denne boken med en artikkel om Pedagogikk for de Rike. 5. TILLEGGSTILSKUDD IU har ikke mottatt tilleggstilskudd i LØNN OG ADMINISTRASJON (Det skal her rapporteres kort for bruken av støtten til lønn og administrasjon og eventuelle avvik fra godkjent virksomhetsplan og budsjett.) Som det går frem av regnskapet har vi holdt oss innenfor rammene til lønn og administrasjon på de ulike tiltakene. 7. REVIDERT REGNSKAP (Det skal her gis en kort redegjørelse for det reviderte regnskapet, som skal legges ved årsrapporten sammen med revisorberetningen, og en redegjørelse for eventuelle avvik fra godkjent budsjett. Eventuelle ubrukte midler skal spesifiseres og vil enten bli krevet tilbakebetalt eller trukket fra 2. utbetaling i 2012 i henhold til avtale.) Regnskapet er revidert og godkjent i tråd med Norads retningslinjer for regnskapsføring og revisjon. Se vedlegg samt vedlagt note fra revisor. 8. ANNET (Det kan her redegjøres for andre forhold dersom det skulle være behov for det, herunder f.eks. eventuelle opinionsmålinger, baselinestudier, resultatmålinger etc, som skal legges ved årsrapporten.) Vedlegg: Vedlegg til skjema for årsrapport for organisasjoner med rammeavtale etter Norads informasjonsstøtteordning Vedlegg 1: Revidert regnskap Vedlegg 2: Revisorberetning (i henhold til Norads retningslinjer for revisjon) med note. 8

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av:

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Rapport for tildelte midler i 2012. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Rapport for tildelte midler i 2012 Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) har i 2012 bestått av: Vårsemesteret Anders Hals (NF) Sund folkehøgskole Marte Skauen (NKF) Haugetun folkehøgskole Høstsemesteret

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2011 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, 1. halvår, leder Øyvind Brandt, NF, 2. halvår, nestleder Edgar Fredriksen, nestleder 1. halvår, leder 2. halvår Kjell

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2012 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder Øyvind Brandt, NF, nestleder Kjell Konstali, IKF Anne Apesland, IKF/Jorun Knapstad, IKF Brynjar Tollefsen, IF/Åsmund

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Årsmelding 2010 1. Sammensetning av Rådet Lars Sigve Meling, NF, leder Leon Haugsbø, NKF, nestleder 1. halvår Edgar

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16

Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16 Ressurser til forarbeidsuka skoleåret 2015-16 Prosjektgruppa ønsker alle påmeldte folkehøgskoler i prosjektet Aksjonsforskning og bærekraft Folkehøgskolen for framtiden velkommen som deltakerskole. Vi

Detaljer

Grenseløs og overskridende dialog Seminar om Grundtvigs skolevisjoner Hurdal, 14.-15. september 2005

Grenseløs og overskridende dialog Seminar om Grundtvigs skolevisjoner Hurdal, 14.-15. september 2005 Til skolen Rundskriv L 08-2005 Oslo, 4. mai 2005 J.nr.: 089.05/A.1.10 Grenseløs og overskridende dialog Seminar om Grundtvigs skolevisjoner Hurdal, 14.-15. september 2005 Høsten 2004 blusset det opp en

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Seminar og workshop, Lysebu 23.-24. mai 2016 Program tirsdag 24. mai 09:15 09:30 Oppstart dag 2 intro på lekse 09:30 10:30 Materiell og verktøy 10:30 11:30 Design

Detaljer

Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. PU-rapport 2009

Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. PU-rapport 2009 Til Folkehøgskolerådet: Skoleutviklingsutvalget, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag PU-rapport 2009 1. INNLEDNING Også i 2009 hadde det pedagogiske utviklingsarbeidet i NKF karakter av både samarbeid og

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.169/08/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/08 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv 03-2018 Oslo, 19.01.2018 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2018-19 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

Søknad om driftsstøtte

Søknad om driftsstøtte Til: Kvinnherad kommune Fra Marthe Haukås Bakke, økonomiansvarlig i Distriktskomitéen i Hordaland Dato 12.07.17 Søknad om driftsstøtte Distriktskomitéen i Hordaland søker herved Kvinnherad kommune driftstøtte

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Rapport for 2015 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Ansvarlig for rapport: Gudbrandsdal Krisesenter IKS Skrevet : Mars 2016. 0 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Gudbrandsdal Krisesenter IKS viser

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 168/06- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 17/06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV HVORDAN ARBEIDE FOR INKLUDERENDE SKOLE? OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV Erfaringer fra Lindesnes ungdomsskole Paula O. Pedersen, rektor 27.08.2014

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

PESTALOZZI-PROGRAMMET

PESTALOZZI-PROGRAMMET PESTALOZZI-PROGRAMMET Internasjonale kurstilbud til lærere, lærerutdannere og skoleledere Pestalozzi-programmet Som et ledd i det kulturelle samarbeidet tilbyr Europarådet etterutdanningsprogrammer for

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Invitasjon til kurs for lærere i e-sport og spillutvikling august på Skiringssal folkehøgskole

Invitasjon til kurs for lærere i e-sport og spillutvikling august på Skiringssal folkehøgskole Til skolen Rundskriv S 07-2017 Oslo, 17.03.2017 Invitasjon til kurs for lærere i e-sport og spillutvikling 7. 8. august på Skiringssal folkehøgskole Arbeider du med e-sport eller spillutvikling i folkehøgskolen?

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013

FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013 FOLKEHØGSKOLERÅDET Årsmelding 2013 1. Sammensetning av Rådet Edgar Fredriksen, NKF, leder/nestleder Øyvind Brandt, FHF, nestleder/leder Kjell Konstali, IKF Jorun Knapstad, IKF/Hilde Maria Espelid, NKF

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper:

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper: Folkehøgskolene J.nr. 178/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 18/00 Oslo 24.08.00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene? ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Innledning Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læreplanverket for Kunnskapsløftet Innledning Europarådets

Detaljer

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for 06-7 NKF-medlemmer har i en spørreundersøkelse kommet med innspill til NKFs handlingsplan 06/7. Vi mottok svar fra 89 medlemmer. Svarene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.169/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.06 FHSR-rundskriv

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

Last ned Snakk med oss. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Snakk med oss Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Snakk med oss. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Snakk med oss Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Snakk med oss Last ned ISBN: 9788205456365 Format: PDF Filstørrelse:12.17 Mb Snakk med oss oppfordrer skoler og barnehager til å overskride etablerte arbeidsmåter og tenkemåter når man forholder

Detaljer

Last ned Prinsipiell etikk - Gunnar Heiene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Prinsipiell etikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Prinsipiell etikk - Gunnar Heiene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Prinsipiell etikk Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Prinsipiell etikk - Gunnar Heiene Last ned Forfatter: Gunnar Heiene ISBN: 9788245001594 Antall sider: 75 Format: PDF Filstørrelse:10.14 Mb Etikk er mer enn prinsipper. Det moralske livet leves

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Til Folkehøgskolerådet: Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid 2006 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 1. Innledning 2006 var året da folkehøgskolen virkelig satset tungt på veiledning. Dette gjaldt også

Detaljer

Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg

Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg Hjem skole-samarbeid: et perspektiv på tilpasset opplæring Jeg prøvde å forstå hva skolen ville meg Skolekonferansen 2009 Sigrun Sand Høgskolen i Hedmark Opplæringsloven: All opplæring skal tilpasses evnene

Detaljer

Grønn handlingsplan for Voksen menighet

Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grønn handlingsplan for Voksen menighet Grunnlag for planen: Vi har sammenstilt MRs gamle plan med den nye punktlisten «Vår grønne menighet», og bruker dette som grunnlag for en ny plan. Vi må ha 25 punkt

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

OD2016. Lærerhefte. #snufortida

OD2016. Lærerhefte. #snufortida OD2016 Lærerhefte #snufortida Kjære lærer! Av Olav Brekke (20), leder for Operasjon Dagsverk 2 Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Oslo Telefon 22 99 37 10 E-post od@od.no Web www.od.no

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015

Satsingen Vurdering for læring. Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 6 9. februar 2015 Velkommen, pulje 6! 9. februar Skoleeiermøte Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 11.30 Kaffe, te og rundstykker Velkommen v/ Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer