Omdømmerapport for Hamarregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmerapport for Hamarregionen"

Transkript

1 Omdømmerapport for Hamarregionen Mai 017 Markedsinfo as 017

2 Formål og gjennomføring Omdømmeundersøkelsen for Hamarregionen har hatt følgende formål: Måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder østlendingers syn på og meninger om regionen. Undersøkelsen er gjennomført på telefon i uke , fra kl på hverdager og fra kl i helgene. Det ble gjennomført 800 intervju med et fylkesrepresentativt utvalg av privatpersoner over 18 år bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold, Østfold, Oppland og *Hedmark fylke. Utvalget besto av 0% fasttelefonabonnenter og 0% mobilabonnenter. *Merk: Bosatte i Hamarregionen er utelatt fra utvalget da dette er ment å være en ekstern omdømmemåling for regionen. Enkelte feilkilder vil resultater fra intervjubaserte undersøkelser alltid være beheftet med. Feilkildene kan oppstå gjennom hele prosessen; ved planleggingen, datainnsamlingen eller behandlingen av dataene. Sikkerhetssonen for totaltallene (feilmarginene) ved 800 intervjuer er med % sikkerhet mellom 1,% og,%, avhengig av prosenttallet i svaret. Størst er feilmarginene ved svarprosenter rundt 0%, og minst ved % og %. Ansvarlig for undersøkelsene er Markedsinfo AS v/ Rune Stenberg, Side

3 Oppsummering Inntrykket av Hamarregionen er bra, 74% oppgir dette, og på våre målinger har det aldri vært bedre. % bosatt utenfor Hamarregionen har et bedre inntrykk av Hamarregionen nå enn for år siden, dette er det høyeste tallet vi har målt, kun 1% har et dårlig inntrykk. 7% synes Hamarregionen er et attraktivt område, og dette er beste score på våre målinger til nå. % har positive assosiasjoner til Hamar, % til Brumunddal og % til Moelv. % har negative assosiasjoner til Hamar, % til Moelv og 1% til Brumunddal. Det flest tenker på når man sier Hamarregionen er Vikingskipet (som ved tidligere målinger) etterfulgt av Mjøsa. Nær 7 av 10 er enig at i Hamarregionen har man gode muligheter for et aktivt liv. 7 av 10 kjenner til at The Gathering arrangeres i Vikingskipet. 1 % oppgir at de kjenner til at Elton John holder konsert i Hamar i sommer. 18 % kunne tenke seg å flytte til Hamarregionen. Side

4 Geografisk beskrivelse av utvalgsområdet Det deltok 800 personer fra Østlandsfylkene Akershus, Oslo, Telemark, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland. Merk: Hamarregionen (kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten) er utelatt fra utvalget i Hedmark Uten Hamarregionen utgjør Hedmark fylke % av det totale utvalget Side 4

5 Om utvalget Kjønn og alder (uttrekk av demografi) Utvalget består av 0 % menn og 0 % kvinner Menn Kvinner Totalutvalget fordelte seg slik på de enkelte fylkene: Akershus % Oslo % Telemark 1 % Østfold 11 % Buskerud % Vestfold 8 % Oppland 8 % Hedmark (u/hamarregionen) % 0 Under 0 år 0 - år 40-4 år 0 - år 0 - år 70 år + Side

6 Flere har positive assosiasjoner til Hamar sammenlignet med Brumunddal og Moelv Har du positive eller negative assosiasjoner til følgende byer? 70 Hamar Brumunddal Moelv Vet ikke Negative Verken/eller Positive Positive assosiasjoner til Hamar, Brumunddal og Moelv, innenfor utvalgte bakgrunnsvariabler: Hamar Br.Dal Moelv Hedmark 8 % % 0 % Oppland 7 % 44 % 4 % Buskerud 4 % 8 % 4 % Vestfold 8 % 10 % 1 % Akershus totalt 8 % % % (Akershus sør 8 % 1 % 18 % (Akershus vest 71 % 0 % 7 % (Akershus nord % 8 % % Oslo % 4 % 0 % Telemark % 1 % 11 % Østfold 70 % % 1 % Totalt % % % Side

7 Positive assosiasjoner, rangert: Flest har positive assosiasjoner til Lillehammer Har du positive eller negative assosiasjoner til følgende byer? Andel positive: Lillehammer Oslo Fredrikstad Drammen Hamar Gjøvik Moss Lillestrøm Elverum Jessheim Brumunddal Moelv Resultater for Hamar i de tre delene av Akershus, utvikling: Akershus sør 7 % 8 % Akershus vest % 71 % Akershus nord 8 % % Br.dal, utvikling: Akershus sør % 1 % Akershus vest 7 % 0 % Akershus nord 40 % 8 % Moelv, utvikling: Akershus sør 1 % 18 % Akershus vest 7 % 7 % Akershus nord % % For resultater og utvikling siden sist i fylkene, se tabell på neste side Side 7

8 Krysstabell positive assosiasjoner, fylkesvis: Andel positive assosiasjoner, fylkesvise resultater: Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Østfold Akershus Oslo Total Byer/steder: Lillehammer 80 % % 7 % 78 % 84 % 8 % 0 % 8 % % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 84 % 8 % Oslo 0 % 8 % 70 % 7 % % 77 % % % 7 % 81 % 4 % 7 % 8 % 81 % 0 % % 74 % 80 % Fredrikstad 4 % 47 % 1 % % 1 % 8 % 7 % 0 % 4 % 8 % 7 % 8 % % 7 % % 7 % % % Drammen 1 % % % % 87 % 84 % 4 % 41 % 48 % % 48 % % 7 % % % 8 % % % Hamar 1 % % 4 % 8 % % 4 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 70 % 4 % 8 % 1 % % 4 % % Gjøvik % % 4 % % % 4 % 81 % 7 % 4 % % 4 % 7 % % 0 % 47 % 0 % % 47 % Moss 8 % % 47 % 4 % 41 % 8 % % 0 % 7 % 1 % % 4 % 4 % 47 % % 4 % 44 % 4 % Lillestrøm 41 % % 44 % % 47 % 4 % 44 % 4 % 4 % % 7 % % 8 % % 4 % 47 % 47 % 4 % Elverum 1 % 7 % 1 % % 48 % 41 % 44 % % 7 % % 0 % 7 % 0 % 4 % 8 % 40 % 4 % 40 % Jessheim 1 % % 1 % % 7 % 0 % % 0 % 40 % 7 % 4 % % 4 % 4 % 4 % % 0 % 0 % Brumunddal 4 % 1 % % 10 % 4 % 8 % 40 % 44 % % % % % 7 % % 1 % 4 % % % Moelv 4 % 11 % 7 % 1 % 0 % 4 % 4 % 4 % 1 % 0 % % 1 % 0 % % 1 % 0 % % % Positiv utvikling merket med grønt Side 8

9 Negative assosiasjoner, rangert: % har negative assosiasjoner til Hamar og % til Moelv Har du positive eller negative assosiasjoner til følgende byer? Andel negative: Lillehammer kommer best ut, også når det gjelder andel negative assosiasjoner Lillehammer Hamar Gjøvik Fredrikstad Moelv Oslo Drammen Elverum Brumunddal Moss Lillestrøm Jessheim I tabell under vises hvor mange i fylkene som har negative assosiasjoner til Hamar, Brumunddal og Moelv: Hamar Br.dal Moelv Buskerud % 7 % 4 % Vestfold % 1 % % Østfold % 10 % 11 % Oslo 8 % 18 % 11 % Akershus totalt % 1 % 10 % (Akershus vest 8 % % 14 % (Akershus sør % % 1 % (Akershus nord % 1 % % Hedmark % 17 % 18 % Telemark % 11 % 4 % Oppland 8 % % % TOTALT % 1 % % Side

10 Krysstabell negative assosiasjoner, fylkesvis: Andel positive assosiasjoner, fylkesvise resultater: Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Østfold Akershus Oslo Total Byer/steder: Lillehammer % 0 % % 0 % 4 % 1 % % % % 10 % 1 % 1 % % 0 % % % % 1 % Hamar 10 % % 4 % % 1 % % 1 % 8 % % % 4 % % % % % 8 % % % Gjøvik 10 % 1 % % 11 % % 4 % % % 0 % % 7 % 8 % % % 1 % % % % Fredrikstad 1 % 8 % 1 % 4 % 10 % 4 % 10 % % 0 % 0 % 14 % % 7 % 8 % 1 % % 11 % % Moelv 1 % 4 % % % 1 % 4 % 1 % % % 18 % 4 % 11 % 8 % 10 % 10 % 11 % % % Oslo 8 % 18 % 1 % 10 % 1 % 8 % 18 % 14 % 4 % % % 1 % 11 % 8 % 4 % 1 % 14 % % Drammen 0 % % 1 % 1 % % 7 % 1 % 14 % % 7 % 1 % 7 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 11 % Elverum % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 1 % % % 1 % % 1 % 11 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % Brumunddal 17 % 11 % 1 % 1 % 1 % 7 % 1 % % 8 % 17 % 10 % 10 % 1 % 1 % 1 % 18 % 1 % 1 % Moss 1 % 1 % % 18 % 1 % % % 1 % % 0 % 1 % 17 % 1 % 1 % % 1 % % 18 % Lillestrøm 7 % 1 % 1 % 14 % 1 % 17 % % 11 % 1 % % 1 % 17 % 0 % % % % 1 % 1 % Jessheim 0 % 1 % 18 % 1 % 1 % 10 % 1 % 10 % 7 % % 1 % 1 % 0 % % 1 % 0 % % 1 % Negativ utvikling merket med rødt Side 10

11 Nettolisten utgjør positive assosiasjoner fratrukket de negative Hamar har en stor andel netto positive assosiasjoner Positive eller negative assosiasjoner til følgende byer? Rangert etter netto positive (andel positive minus de negative): Lillehammer Oslo Fredrikstad Hamar Drammen Gjøvik Elverum Moss Lillestrøm Moelv Jessheim Brumunddal Andel positive minus andel negative til Hamar, Brumunddal og Moelv i de enkelte fylkene: Hamar Br.Dal Moelv Hedmark 78 % 1 % % Vestfold 4 % -10 % 7 % Akershus totalt 4 % 7 % 1 % (Akershus nord 4 % 1 % 0 % (Akershus sør % -10% % (Akershus vest % 7 % 1 % Buskerud 1 % % 0 % Oppland % % 40 % Oslo % % % Østfold 8 % 1 % 4 % Telemark 0 % 10 % 7 % Totalt % 10 % 1 % Side 11

12 Krysstabell netto positive assosiasjoner, fylkesvis: Andel positive assosiasjoner, fylkesvise resultater: Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Østfold Akershus Oslo Total Byer/steder: Lillehammer 7 % % 7 % 78 % 80 % 84 % 88 % 87 % % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 81 % 80 % Oslo % 1 % % % 44 % % % 1 % 44 % 7 % % 0 % 70 % 7 % 87 % % 0 % 71 % Fredrikstad 4 % % 4 % 1 % 0 % 4 % 47 % 41 % 4 % 8 % % 81 % % 8 % % 70 % % % Hamar 1 % 0 % 0 % 4 % 4 % 1 % 7 % % 70 % 78 % 4 % 8 % 8 % 4 % % % 8 % % Drammen 40 % % 44 % 4 % 8 % 78 % % 8 % % 48 % 1 % % 1 % 1 % 4 % % 47 % % Gjøvik 4 % % 48 % % 4 % 41 % 7 % 7 % 4 % % 7 % % 4 % 44 % % 41 % 4 % 41 % Elverum 10 % 1 % % 1 % % % % 4 % 70 % 4 % 4 % % 8 % % % % % 8 % Moss 7 % 1 % 4 % 8 % % 1 % 7 % 17 % 18 % 1 % % 47 % % 1 % 1 % % % % Lillestrøm 14 % 10 % 1 % % 8 % % 18 % % 1 % 14 % % % 8 % % 17 % 1 % % % Moelv 8 % 7 % 1 % 7 % 8 % 0 % % 40 % 10 % % 1 % 4 % 1 % 1 % % % 1 % 1 % Jessheim % % % % 8 % 11 % - % 0 % 1 % 1 % % 1 % % 4 % - % - % 7 % 11 % Brumunddal 1 % 10 % 0 % -10% 10 % % 1 % % - % 1 % 1 % 1 % 18 % 7 % 1 % % 1 % 10 % Positiv utvikling merket med grønt Side 1

13 På dette tidspunktet i telefonsamtalen informeres det om hvilke steder og områder som hører til under Hamarregionen Side 1

14 4 % har vært i Hamarregionen det siste året Siste uken Siste måneden Siste halvåret Siste året Over 1 år siden Over år siden - år siden Minst 10 år siden Aldri vært i Hamar Husker ikke /ikke svar Når var du i Hamarregionen sist? : 4 % 014: 4 % 01: 4 % Andel som har vært i Hamarregionen det siste året: Oppland 74 % 80 % 7 % Hedmark 0 % 78 % 88 % Akershus % 48 % 4 % Oslo 44 % 8 % 41 % Buskerud 8 % 4 % % Østfold 4 % % 4 % Vestfold 0 % % 1 % Telemark 1 % 4 % 1 % Menn 1 % 4 % 44 % Kvinner 40 % 44 % 41 % Under 0 år 41 % 8 % 7 % 0 år 47 % % 1 % 40 4 år % 0 % 47 % 0 år 0 % 4 % 44 % 0 år 4 % 4 % 8 % Over 70 år 40 % % 8 % Totalt 4 % 4 % 4 % Side 14

15 Årsaker til siste besøk i regionen: 0 % var kun på gjennomreise når de sist var i Hamarregionen (til de som har vært i regionen) Når du sist var i Hamarregionen, hva var hensikten med besøket? Gjennomreise 0 Besøke venner/familie 1 Ferie/fritidstur Shopping 4 10 Sosiale årsaker/rekreasjon Skog/mark/fjell Idrettsarrangement Severdigheter Konsert/kultur Restaurant/uteliv Kultur Forretning/jobb Kurs/konferanse 8 Arbeid Sykehus/legebesøk 1 Annet 14 Husker ikke Total basestørrelse: Side 1

16 Assosiasjoner til Hamarregionen: Side 1

17 Assosiasjoner til Hamarregionen: Vikingskipet, Idrett, Mjøsa og Kultur er assosiasjonene til Hamarregionen Vikingskipet Olympiske Leker Skøyter/Skøytehall etc Idrett/Idrettsbyen Hamar Ski Mjøsa Stupetårn/Stupeanlegg Skibladner Hamar by/sentrum Domkirkeodden/ruinene Jordbruk/Dyrking/bønder Alf Prøysen Lillehammer Natur Venner/bekjente Norsk Tipping/Lotto Ingenting/vet ikke Hva er det første du tenker på når jeg sier Hamarregionen? Idrett 1 Mjøsa Kultur Når vi deler svarene grovt etter tema ser vi at vi at det, etter Vikingskipet, er sterke assosiasjoner til idrett, Mjøsa og kultur for Hamarregionen Side 17

18 Assosiasjoner til Hamarregionen, utvikling: Vikingskipet og Mjøsa er fortsatt de vanligste assosiasjonene til Hamarregionen Vikingskipet Mjøsa Olympiske Leker Hamar by/sentrum Stupetårn/Stupeanlegg Skøyter/Skøytehall etc Domkirkeodden/ruinene Lillehammer Natur Venner/bekjente Idrett/Idrettsbyen Hamar Jordbruk/Dyrking/bønder Ski Norsk Tipping/Lotto Alf Prøysen Skibladner Ingenting/vet ikke Hva er det første du tenker på når jeg sier Hamarregionen? Bosatte i Hedmark fylke forbinder først og fremst Hamarregionen med Hamar sentrum ( %). Tabellen under viser hvor mange i de enkelte fylkene som svarte Vikingskipet : Buskerud 4 % 1 % % Oppland 7 % 1 % 1 % Østfold % 18 % 8 % Vestfold 8 % % 8 % Akershus % % 1 % Oslo % 18 % 1 % Hedmark 0 % % 1 % Telemark % 18 % 14 % TOTALT 0 % 0 % % Respondentene har hatt mulighet til å oppgi flere svar. Grafikk viser kun svar oppgitt av minst % Side 18

19 Inntrykket av Hamarregionen er bra (og på våre målinger har det aldri vært bedre) Hva er ditt generelle inntrykk av Hamarregionen? (Skala 1-) : 74 % 014: 7 % 01: 70 % Snitt innenfor bakgrunnsvariablene: Vestfold 4, 4,4 4, Buskerud 4, 4,4 4, Østfold 4, 4,1 4,4 Akershus 4,4 4, 4,4 Telemark 4,, 4,0 Hedmark 4,4 4, 4, Oslo 4, 4,1 4, Oppland 4, 4, 4, Menn 4, 4,1 4, Kvinner 4,4 4, 4,4 Under 0 år 4,1 4,1 4,1 0 år 4,1 4,1 4, 0 0,4 1 0 Vet ikke 1 Svært dårlig 4 Svært bra 40 4 år 4, 4, 4, 0 år 4,4 4, 4, 0 år 4,7 4, 4,4 Over 70 år -- 4, 4, Totalt 4, 4, 4, Side 1

20 Hver femte bosatt utenfor Hamarregionen har et bedre inntrykk av Hamarregionen nå enn for år siden Hvordan er ditt inntrykk av Hamarregionen sammenlignet med for år siden? : % 014: 1 % 01: 1 % Andel med et bedre eller mye bedre inntrykk av Hamarregionen: Oppland % 7 % % Vestfold 14 % % 1 % Østfold 1 % % 1 % Hedmark 8 % 1 % 7 % Akershus 4 % 0 % 7 % Buskerud 1 % 1 % 18 % Oslo 4 % 1 % 1 % Telemark 0 % 10 % 0 % ,1 1 0, 0,7 1 1 Vet ikke Mye dårligere Dårligere Uendret Bedre Mye bedre Menn % 18 % % Kvinner 1 % 1 % % Under 0 år 17 % 1 % 18 % 0 år 0 % 1 % 4 % 40 4 år 0 % 18 % 8 % 0 år % 1 % 4 % 0 år % 0 % 0 % Over 70 år % % 1 % Totalt 1 % 1 % % Side 0

21 Mange mener at man i Hamarregionen har gode muligheter for et aktivt liv Er du enig eller uenig i følgende påstander om Hamarregionen? Se tabell neste side for fylkesvise detaljer Gode muligheter for et aktivt liv Gode oppvekstsvilkår Romsligheten hos de som bor der 1 4 Godt vertskap Et attraktivt turistmål Gode kulturtilbud Et attraktivt sted å flytte til Norges spisskammer Byutvikling og fornyelse Godt boligtilbud 1 41 Innlandets mest attraktive næringsområde Gode muligheter til å starte bedrift % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Helt enig 4 1 Helt uenig Vet ikke Side 1

22 Krysstabell påstander om Hamarregionen, fylkesvis: Byutvikling og fornyelse Innlandets mest attraktive næringsområde Godt boligtilbud Gode oppvekstvilkår Gode muligheter for et aktivt liv Norges spisskammer Godt vertskap Romslighet hos folkene som bor her Gode muligheter til å starte bedrift Gode kulturtilbud Et attraktivt turistmål Et attraktivt sted å flytte til Telemark,4,0, 4, 4,,1,7,, 4,0,,0 Vestfold,7,1, 4,1 4,, 4, 4,,,,,0 Buskerud,,, 4,4 4,,, 4,,,,, Oppland,,, 4, 4,,8 4, 4,,8 4,,,7 Hedmark 4,4,,7 4,,0, 4, 4,4,7 4,7,8 4, Østfold,,, 4,4 4,7,7 4, 4,, 4,1 4,, Akershus,7,4,8 4,4 4,, 4,0 4,, 4,0,,1 Oslo,,, 4, 4,, 4,1 4,,4,7,,8 Mann,,,7 4,1 4,4,4 4,0 4,,4,8,,0 Kvinne,8,,8 4, 4,, 4,1 4,, 4,1,8, Under 0 år,,0,7 4, 4,4, 4,0 4,,,8,,1 0 - år,,,7 4,1 4,, 4,0 4,,1,,, 40-4 år,,,7 4, 4,7, 4,0 4,1, 4,0,7, 0 - år,8,4, 4, 4,,8 4, 4,,4 4,1,,4 0 - år,7,, 4, 4,4,7 4,0 4,,1 4,1,8,1 Over 70 år,8,8 4,0 4, 4,4 4,1 4, 4,,8 4,,, Totalt 017,,,7 4, 4,, 4,0 4,, 4,0,7, Totalt 014,4,,8 4, 4,,7 4,1 4, Totalt 01,,1,4, 4, Side

23 Mange kjenner til reisetiden mellom Oslo og Hamarregionen og at The Gathering arrangeres i Vikingskipet Har du kjennskap til følgende om Hamarregionen? Vet du at. Kjennskapen til Hamarregionen generelt er størst i Oppland og Hedmark. Det tar kun litt over en time med tog/bil fra Oslo til Hamarregionen Det er 4-feltsvei nesten hele veien fra Oslo til Hamarregionen The Gathering ble arrangert i Vikingskipet i påsken Se tabell neste side for fylkesvise detaljer Idrettsgallaen ble arrangert i Hamar i januar 4 4 NRK Sommeråpent ble sendt fra Mjøsregionen i fjor 48 VM på skøyter ble arrangert i Vikingskipet på Hamar i mars Den internasjonale skiskyttersesongen starter på Sjusjøen i Ringsaker Noen av Norges største miljøer innen dataspillutvikling er i Hamarregionen Det er stor vekst i både innbyggere og arbeidsplasser i Hamarregionen Verdens største trehus skal bygges i Brumunddal Noen av Norges største miljøer innen bioteknologi er i Hamarregionen Elton John kommer til Hamar i juni % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Ja Nei Side

24 Krysstabell kjennskapsspørsmål, fylkesvis: Det tar kun litt over en time med tog/bil fra Oslo til Hamarregionen Det er 4-feltsvei nesten hele veien fra Oslo til Hamarregionen The Gathering ble arrangert i Vikingskipet i påsken Idrettsgallaen ble arrangert i Hamar i januar NRK Sommeråpent ble sendt fra Mjøsregionen i fjor VM på skøyter ble arrangert i Vikingskipet på Hamar i mars Den internasjonale skiskyttersesongen starter på Sjusjøen i Ringsaker Noen av Norges største miljøer innen dataspillutvikling er i Hamarregionen Det er stor vekst i både innbyggere og arbeidsplasser i Hamarregionen Verdens største trehus skal bygges i Brumunddal Noen av Norges største miljøer innen bioteknologi er i Hamarregionen Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Østfold Akershus Oslo Totalt 017 Totalt 014 Totalt 01 7 % 70 % 8 % % 8 % 81 % % 8 % 84 % 80 % 8 % 7 % 81 % 8 % 88 % 8 % 81 % 81 % 77 % 80 % % -- 4 % 0 % 7 % 8 % % 77 % 7 % 7 % 71 % % 4 % % % % 0 % 1 % 47 % 4 % % 0 % 0 % 8 % 77 % 8 % 48 % 4 % % % 4 % 1 % % 7 % 44 % % 4 % 47 % % 8 % % % 8 % 1 % % 8 % 4 % % 8 % 4 % % 4 % % 4 % 0 % % % 41 % 14 % 18 % % 4 % % % 7 % 8 % % 8 % % 1 % 1 % 0 % % 0 % 1 % 1 % 0 % % % % 7 % 1 % 17 % 14 % 11 % 1 % 1 % 11 % Elton John kommer til Hamar i juni % 1 % 1 % 1 % 7 % 1 % 11 % 14 % 1 % Side 4

25 av synes Hamarregionen er et attraktivt område I hvilken grad synes du Hamarregionen er et attraktivt område? : 7 % 014: % 01: 0 % Tabell under viser snittverdier innenfor bakgrunnsvariablene: Hedmark 4, 4,4 4,4 Akershus 4,0 4,0, Oppland,8 4,0 4, Østfold,8, 4,1 Oslo,8,7, Telemark,7 4,1 4, Buskerud,7 4,1 4,0 Vestfold, 4,, Menn,8,, Kvinner, 4,1 4, 10 8, Under 0 år, 4,0 4,0 0 år,,7, år,7,8, 0 år 4,0 4,0 4,1 0 Vet ikke 1 I svært 4 I svært 0 år 4,0 4,1 4,0 Over 70 år 4,4 4, 4, liten grad stor grad Totalt,8 4,0 4,0 Side

26 18 % kan tenke seg å flytte til Hamarregionen Kunne du tenke deg å flytte til Hamarregionen? Vet ikke 4 % Ja 18 % Andel som kan tenke seg å flytte til Hamarregionen: Hedmark 4 % 4 % 4 % Akershus totalt 1 % % 1 % (Akershus nord % 1 % 4 %) (Akershus sør 18 % % %) (Akershus vest 1 % 1% 1 %) Østfold 1 % 1 % % Oslo 1 % 1 % 14 % Buskerud 1 % 1 % 1 % Oppland 1 % 1 % 1 % Vestfold 1 % 4 % 11 % Telemark 1 % 18 % 17 % Menn 1 % 18 % 1 % Kvinner 1 % 0 % 18 % Nei 78 % Under 0 år 8 % % 4 % 0 år 0 % 17 % 18 % 40 4 år 18 % 1 % 1 % 0 år 1 % % % 0 år 1 % 1 % 1 % Over 70 år 1 % 1 % 1 % Totalt 18 % 1 % 18 % Side

27 Flere kan vurdere Hamarregionen som bosted med godt/bedre tilbud om jobb/utdanning Kunne du tenke deg å flytte til Hamarregionen? Hva skal til før du vurderer Hamarregionen som et sted å bo? Ja 18 % Vet ikke 4 % Nei 78 % Godt/bedre tilbud om jobb/utdanning Ha familie / venner der Miste nåværende jobb / skoletilbud Godt boligtilbud Bedre kollektivtilbud til Oslo Mer informasjon Annet Vet ikke / ikke svar Ikke aktuelt å flytte dit Total basestørrelse: 4 Side 7

28 Mange synes at Hamar er en trivelig og fin by, og oppgir dette som årsak til å vurdere å flytte til Hamarregionen Kunne du tenke deg å flytte til Hamarregionen? Hva er årsak til at du kan vurdere å flytte til Hamarregionen? Nei 78 % Vet ikke 4 % Ja 18 % Trivelig by Fin by Nærhet til natur Gode muligheter for kulturopplevelser Godt arbeidsmarked Hyggelige folk Sentral beliggenhet Trygge oppvekstmuligheter Har familie/røtter der Positiv byutvikling Gode bomuligheter Gode studiemuligheter Kjenner folk der Lavere bokostnader Godt utvalg og tilbud i regionen Passe store byer/steder Annet Vet ikke Total basestørrelse: 14 Side 8

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010 Omdømmerapport Markedsinfo as Formål og gjennomføring De årlige omdømmeundersøkelsene for Elvebyen Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme, herunder østlendingers*)

Detaljer

Fra plan til tiltak som gir resultater. Eli Bryhni, daglig leder/prosjektleder og Berte S. Helgestad, forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling

Fra plan til tiltak som gir resultater. Eli Bryhni, daglig leder/prosjektleder og Berte S. Helgestad, forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling Fra plan til tiltak som gir resultater Eli Bryhni, daglig leder/prosjektleder og Berte S. Helgestad, forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling Plan for denne økta: Hva er grunnlag for en god plattform?

Detaljer

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater

omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Målgruppe: Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Omdømmeprosjektet omdømmedrammen.no Webdokumentasjon av Omdømmeprosjektet Bakgrunn Mål Organisering og finansiering Kommunikasjon og tiltak Resultater Målgruppe: Innbyggere i Drammen og Drammensregionen

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik

Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen. Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen/Destinasjon Drammen Omdømmeprosjekt Svelvik Byen Vår Drammen Etablert 1992 174 bedrifter som aksjonærer/medlemmer Drammen kommune største aksjonær (2,9%) Organisert som privat aksjeselskap

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017 Østfold fylkes omdømme som næringsregion Ole Christian Apeland Apeland 25 april 2017 Bakgrunn og metode OVERBLIKK: Befolkningsundersøkelse i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold Undersøkelsen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Evaluering LandeveisBirken 2012

Evaluering LandeveisBirken 2012 Evaluering LandeveisBirken 2012 Ada Rolsdorph Braaten Evaluering LandeveisBirken Denne rapporten er utarbeidet av Birkebeinerrittet AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Bilag D. Produksjonsstatistikk

Bilag D. Produksjonsstatistikk Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Bilag D Produksjonsstatistikk Versjon 1.1 14.07.2011 BRUMUNDDAL Oppdragsmengde pr dag, snitt Oppdragsmengde pr år Bilbehov Ant turer Ant km Tidsutstrekk pr tur

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Lokalsamfunnet 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen inngår

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2.

Hedmarkundersøkelsen Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Politikk og samfunn. Hedmarkundersøkelsen TNS 25.2. Hedmarkundersøkelsen - Hvordan er det å bo og leve i Hedmark? Hedmarkundersøkelsen - TNS.. RH Innhold Oppsummering av hovedfunn Om undersøkelsen Trygghet Helse Sykkelbruk og tilrettelegging for gående

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Lokale og regionale virkninger Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Oppdraget «synliggjøre hvorvidt konseptene som foreligger bygger opp under, eller er i motstrid til, regionale og lokale målsetninger for utvikling

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer