Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF"

Transkript

1 Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for: 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF FRISTER FOR INNSENDING: - Månedsrapportering av post 25, 26 og 27: 15 dager etter månedsslutt 1 for et utvalg av banker og kredittforetak - Kvartalsrapportering for alle poster: 30 dager etter kvartalsslutt Finansieringsselskaper som er norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) har fritak for rapportering av noen poster i rapport 11. Informasjon om det finnes bl.a. på KOMMENTARER TIL KLASSIFIKASJONSVARIABLE OG KODER: 1. Klassifikasjonsvariable Tilleggsspesifikasjonene er inndelt i fire klassifikasjonsvariable, som er inndelt i flere felt. Klassifikasjonsvariabel I definerer art. Klassifikasjonsvariabel II definerer ev. korrespondanse til balanseposter, balansepost- /undergruppering av art, deres underposter og i enkelte poster løpetid. Klassifikasjonsvariabel III definerer postens statistiske kjennetegn ved institusjonell sektorkode. Klassifikasjonsvariabel IV gir skillet mellom poster i NOK og i valuta (omregnet til NOK). I kodelisten er det merket om Felt 11 (verdifeltet) inneholder beløp, rentesats eller liknende. 2. Nærmere forklaring av klassifikasjonsvariablene og feltene i rapporten Klassifikasjonsvariabel I: Tilleggsspesifikasjonens art Felt 2: Tosifret kode for tilleggsspesifikasjonenes art, inndelt slik: Kode Art 10 Bevilgede utlån (rammelån) 11 Innskudd etter størrelse 12 Utlåns- og innskuddsspesifikasjoner 17 Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger 21 Gjenstående løpetid 23 Rentebindingstid 24 Lån med avdragsfrihet 25 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån i norske kroner til publikum 26 Gjennomsnittlige rentesatser på bankinnskudd i norske kroner fra publikum 27 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på nye utlån i norske kroner til ikke-finansielle foretak og husholdninger 31 Overtrekk, antall konti 32 Overtrekk, beløp 37 Poster vedr. obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 38 Kapitaltransaksjoner med utenlandske sektorer 40 Underspesifikasjoner av balanseposter 41 Verdipapirbeholdninger og markedsrisiko 42 Kjøp av leasinggjenstander 44 Beholdning av leasinggjenstander 64 Brutto garantiansvar overfor kunder 66 Garantier overfor sikringsfondet 67 Fulltegningsgarantier 1 I månedene mellom hvert kvartal.

2 Klassifikasjonsvariabel II: Referanse til balansepost Felt 3: Ensifret kode (1-9) for posisjon i balansen. (Når koden er = 0 er posten uten direkte korrespondanse til balansen.) Felt 4: Tosifret kode for balansepost/art. Felt 5: Tosifret kode for underpost. Felt 6: Tosifret kode for løpetid. Merk at felt 6 for løpetid er brukt (har kode ulik 00) for Art 17 - Misligholdte engasjementer, Art 21 og Art 23 Løpetids- og Rentebindingstidsfordelte balanse- og ikke-balanseførte poster, Art 24 Lån med avdragsfrihet og Art 25 og Art 27 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på henholdsvis utlån og på nye utlån. Felt 6 har følgende koder for løpetidsintervaller for art 17, 21, 23, 24, 25 og 27: Løpetidsinndeling - art 17 Kode Under 1 måned 71 Over 1 måned t.o.m. 3 måneder 73 Over 3 måneder t.o.m. 6 måneder 75 Over 6 måneder t.o.m. 12 måneder 78 Over 1 år 81 Løpetids-/rentebindingsinndeling - art 21 Kode LX Poster uten løpetid 60 Inntil 1 måned (t.o.m. 1 mnd.) 61 Fra 1 måned til 3 måneder (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) 62 Fra 3 måneder til 6 måneder (fra 3 mnd. t.o.m. 6 mnd) 63 Fra 6 måneder til 1 år (fra 6 mnd. t.o.m. 1 år) 65 Fra 1 år til 3 år (fra 1 år t.o.m. 3 år) 66 Fra 3 år til 5 år (fra 3 år t.o.m. 5 år) 67 Fra 5 år til 10 år (fra 5 år t.o.m. 10 år) 68 Over 10 år 69 Løpetids-/rentebindingsinndeling - art 23 Kode LT Poster uten løpetid 40 Inntil 1 måned (t.o.m. 1 mnd.) 41 Fra 1 måned til 3 måneder (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) 43 Fra 3 måneder til 1 år (fra 3 mnd. t.o.m. 1 år) 45 Fra 1 år til 5 år (fra 1 år t.o.m. 5 år) 47 Over 5 år 49 Rentebindingsinndeling post Kode XY Inntil 1 måned (t.o.m. 1 mnd.) 41 Fra 1 måned til 3 måneder (fra 1 mnd. t.o.m. 3 mnd.) 43 Fra 3 måneder til 1 år (fra 3 mnd. t.o.m. 1 år) 45 Fra 1 år til 5 år (fra 1 år t.o.m. 5 år) 47 Over 5 år 49 Løpetidsinndeling - art 24 Kode LP Under 1 år 51 1 til 3 år 53 3 til 5 år 55 5 til 10 år 57 Over 10 år 59 Løpetidsinndeling (gjenstående rentebindingstid mv.) Kode LPX for art 25 og 27 Inntil 3 måneder (t.o.m. 3 måneder = flytende rente) 31 Fra 3 måneder t.o.m. 1 år 32 Fra 1 år t.o.m. 3 år 33 Fra 3 år t.o.m. 5 år 34 Fra 5 år 35 2

3 Klassifikasjonsvariabel III: Sektor- og næringsgruppering Felt 7: Fem-sifret kode for institusjonell sektor f.o.m. mars 2012-rapporteringen. Rapp. 11 gjelder f.o.m. september 2013 Merk: De fire første sifrene identifiserer institusjonell sektor jf Enhetsregisteret. I sektorinndelingen i Orbof skal det femte sifferet markere konsernselskaper (9) og tilknyttet selskap (8). Se for øvrig sektorkodelistene på Statistisk sentralbyrås Internettsider, som inneholder forklaring av omfanget av sektorene. Bokstavkodene i kodelisten refererer til den institusjonelle sektorgruppering (felt 7) og gir sammenheng med detaljerte sektorer og med aggregatsektorer jf oppstillingen nedenfor. Sammenhengen mellom bokstavkodene og sektorkodene finnes i eget notat/fil på: Beløp som ikke skal sektorfordeles er merket i kodelisten med I rapport 11 gir følgende bokstavkoder referanse til institusjonell sektorgruppering etter kontoholders institusjonelle sektorkode: Kode Sektorer som inngår i koden A 1 Alle enkeltsektorene unntatt aggregatsektorer, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 31000, 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 36000, 36008, 36009, 39000, 41000, 41008, 41009, 43000, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 55000, 55008, 55009, 57000, 57008, 57009, 61000, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 85000, 08000, 91000, 91008, 91009, 92000, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 94000, 95000, 95008, 95009, 96100, 96200, 98000). A 3 Alle enkeltsektorer unntatt Norges Bank, Verdipapirfond og utenlandske finansinstitusjoner, dvs.: A3 = A1 (31000, 43000, 92000, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 94000, 96100, 96200). A 4 Alle enkeltsektorer som kan utstede aksjer og andeler, dvs.: (11200, 11208, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 32000, 32008, 32009,35000,35008, 35009, 36000, 36008, 36009, 39000, 41000, 41008, 41009, 43000, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 55000, 55008, 55009, 57000, 57008, 57009, 08000, 91000, 91008, 91009, 92000, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 95000, 95008, 95009). B 1 Alle banksektorer, innen og utenlandske, dvs.: (31000, 32000, 32008, 32009, 92000, 92500, 92508, 92509). E 1 Eiendoms- og gårdselskapsektorer, inkl. tilknyttede selskap og konsernselskaper, dvs.: E 2 (21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 91000,91008, 91009). Eiendoms- og gårdselskapssektorer, kun tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (21008, 21009, 23008, 23009, 91008, 91009). E 3 Eiendoms-, gårdselskapssektorer, ekskl. tilknyttede selskaper og konsernselskaper, dvs.: (21000, 23000, 91000). F 1 Foretaksektorer som kan utstede sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 36000, 36008, 36009, 39000, 41000, 41008, 41009, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 55000, 55008, 55009, 57000, 57008, 57009, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 91000, 91008, 91009, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 94000, 95000, 95008, 95009, 96100, 96200). F 2 Foretaksektorer som kan oppta ansvarlige lån, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 36000, 36008, 36009, 39000, 41000, 41008, 41009, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 55000, 55008, 55009, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 91000, 91008, 91009, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 95000, 95008, 95009). F 3 Foretaksektorer som kan utstede verdipapirer, ekskl. forsikringssektorene, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 32000, 32008, 32009, 35000, 35008, 35009, 36000, 36008, 36009, 39000, 41000, 41008, 41009, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 91000, 91008, 91009, 92000, 92500, 92508, 92509, 93000, 93008, 93009, 94000, 95000, 95008, 95009, 96100, 96200). F 4 Foretaksektorer som kan utstede stats- og statsgaranterte verdipapirer, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 35000, 35008, 35009, 61000, 91000, 92500, 93000, 94000, 95000, 96100, 96200). I 1 Aggregatsektorer for innen- og utenlandske sektorer (i alt 6 aggregatsektorer). I1 omfatter innenlandske sektorer i alt ekskl. innenlandske tilknyttede selskaper og innenlandske konsernselskap, innenlandske tilknyttede selskaper, innenlandske konsernselskap, utenlandske sektorer i alt ekskl. utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, utenlandske tilknyttede selskap og utenlandske konsernselskap, dvs. sektorene: (01008, 01009, 01010, 90008, 90009, 90010). Merk at sektor Innland ekskl. tilknyttede og konsernselskap ikke omfatter og Tilsvarende gjelder for utenlandssektorene, slik at sektor ikke omfatter og I 2 Aggregatsektorer for innenlandske tilknyttede selskap og for innenlandske konsernselskap, for utenlandske tilknyttede selskap og for utenlandske konsernselskap, dvs.: (01008, 01009, 90008, 90009). I 3 Aggregatsektorer for innland i alt og for utland i alt, dvs.: (01000, 90000). I 4 Aggregatsektorer for innland i alt, for utenlandske sektorer i alt ekskl. tilknyttede og konsernselskap, for utenlandske tilknyttede selskap og for utenlandske konsernselskap, dvs.: (01000, 90008, 90009, 90010). Merk at def. er endret slik at sektor 90010, Utland ekskl. tilknyttede og konsernselskap, ikke omfatter sektor og 3

4 I 6 Aggregatsektorer for innenlandske kredittinstitusjoner og for innenlandske kunder samt for utenlandske kredittinstitusjoner og for utenlandske kunder, dvs.: (02030, 02040, 90030, 90040). U1 Aggregatsektorer for: Utland i alt ekskl. tilknyttede selskaper og konsernselskaper, utenlandske tilknyttede selskaper og for utenlandske konsernselskaper, dvs.: (90008, 90009, 90010). U2 Aggregatsektorer for utenlandske tilknyttede selskaper og for utenlandske konsernselskaper, dvs.: (90008,90009) K2 Kundesektorene, enkeltvis, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 41000, 41008, 41009, 43000, 45000, 45008, 45009, 49000, 49008, 49009, 55000, 55008, 55009, 57000, 57008, 57009, 61000, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 85000, 08000, 91000, 91008, 91009, 95000, 95008, 95009, 96100, 96200, 98000). O 1 Enkeltsektorene som brukes vedr. OMF-obligasjoner mv., dvs.: (32000, 32008, 35000, 35008, 41000, 41008, 41009, 45000, 45008, 45009, 82000, 83000, 85000, 98000). O 2 Utvalgte enkeltsektorer relevante for OMF-obligasjoner mv, dvs.: (35000, 35008, 35009, 82000, 83000, 85000, 98000). P1 Enkeltsektorene for Publikum, altså for kommuneforvaltningen, kommunale, statlige og private foretak samt for husholdninger, dvs.: (11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 65000, 70000, 70008, 70009, 82000, 83000, 85000, 08000). P3 Enkeltsektorene for Ikke-finansielle foretak og for Husholdningene, dvs. sektorene (08000, 11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 70000, 82000, 83000, 85000) S2 Sektorer som kan utstede aksjer og andeler, men kun de tilknyttede selskapene og konsernselskapene til disse, dvs.: (11208, 15208, 21008, 21009, 23008, 23009, 32008, 32009, 35008, 35009, 36008, 36009, 41008, 41009, 45008, 45009, 49008, 49009, 55008, 55009, 57008, 57009, 91008, 91009, 92508, 92509, 93008, 93009, 95008, 95009). Klassifikasjonsvariabel IV: Valutaslag Felt 10 : Tosifret kode for valuta. Merk: Det skilles mellom poster i norsk valuta og i utenlandsk valuta (omregnet til norske kroner) i kodene: 10 (Norske kroner) og 30 (Utenlandsk valuta omregnet til norske kroner). Når finansobjektet skal valutafordeles, markeres dette i kodelisten med V. Når poster ikke valutafordeles, benyttes valutakode 10 for sum av norske kroner og utenlandsk valuta omregnet til norske kroner. Merk: I post 25, 26 og 27 (renterapporteringen) skal kun utlån i norske kroner rapporteres (med valuta 10). 4

5 11. TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL MÅNEDS- OG KVARTALSRAPPORTERINGEN Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvartalsrapporteringen) art balan- sen 2 posisj. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos. 10. BEVILGEDE UTLÅN (Rammelån) Kvartalsvis rapportering Bevilget diskonteringskreditt A 1 V Bevilget kasse-/drifts-/brukskreditt 30 Rammelån med pant i bolig 00 - A 1 V Bevilget kasse-/drifts-/brukskreditt 90 Kasse, drifts- og brukskreditt ellers 00 - A 1 V Bevilgede byggelån A 1 V 11. INNSKUDD ETTER STØRRELSE Kvartalsvis rapportering Innskudd etter beløp 10 Beløp A Beløp A Beløp A Beløp A Beløp over 20 mill. kr 00 - A Innskudd, antall innskytere 40 Antall innskytere A Antall innskytere A Antall innskytere A Antall innskytere A Antall innskytere over 20 million. kr 00 - A UTLÅNS- OG INNSKUDDSPESIFIKASJONER Kvartalsvis rapportering Utlån ialt 11 Utlån med pant i finansielle LP A1 V instrumenter Utlån til kjøp av andeler i 00 - A1 V børshandlede fond (Exchange Traded Funds) (ETF) Utlån til kjøp av Exchange Traded 00 - A1 V Notes (ETN) Utlån til plassering i andre spare A1 V og investeringsprodukter Innskudd ialt 43 Innskudd fra Pengemarkedsfond V 17. MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG TAPSNEDSKRIVNINGER Kvartalsvis rapportering Misligholdte engasjementer og tapsnedskrivninger 10 Misligholdte engasjement. (brutto) 71 Under 1 A 1 10 mnd " " Over 1 t.o.m. A mnd " " Over 3 mnd. A 1 10 t.o.m. 6 mnd " " Over 6 mnd. A 1 10 t.o.m. 12 mnd " " Over 1 år A Nye misligholdte eng. brutto 00 - A " Friskmeldte engasjement. (brutto) 00 - A " Eiendeler overtatt av rapportøren 00 - A 1 10 (brutto) " Avskrevne engasjement. (brutto) 00 - A " Andre endringer (brutto) (kan være 00 - A 1 10 negativ) " Spesifiserte tapsnedskrivninger/ A 1 10 avsetninger og verdifall som følge av endr. i kredittrisiko på misligholdte engasjementer " Ikke-misligholdte eng. hvor det er 00 - A 1 10 foretatt spesifiserte tapsnedskrivninger /-avskrivninger " Spesifiserte tapsnedskrivninger/ A 1 10 avskrivninger og verdifall som følge av endr. i kredittrisiko på ikke misligholdte engasjementer Utlån hvor det er foretatt gruppenedskrivninger (brutto) 00 - I GJENSTÅENDE LØPETID Kvartalsvis rapportering Verdipapirer og fordringer brukt i gjenkjøpsavtale 10 Lagt ut av samarbeidsgruppe LX O2 V med staten i forbindelse med OMF-ordningen Lagt ut av andre LX O2 V Pantsatte verdipapirer i Norges Bank 10 Regnskapsmessig verdi LX A1 V Pantsatte verdipapirer i Norges Bank 20 Verdi som pant i Norges Bank, dvs A1 V 5

6 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvartalsrapporteringen) art balan- sen 2 posisj. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos. verdi etter haircut Verdipapirer som kan pantsettes i Norges Bank 00 - LX A1 V Andre pantsatte aktiva 00 - LX A1 V Ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre 00 - LX B1 V banker og utenlandske sentralbanker Beholdn. av aksjer i foretak i samarbeidsgruppe O1 V Beholdning av rentebærende verdipapirer utstedt av 25 OMF LX O2 V foretak i samarbeidsgruppe (unntatt ansvarlig kapital) Andre LX O1 V Utlån til/innskudd i foretak i samarbeidsgruppe 00 - LX O1 V (unntatt parter i ansvarlig lån) Parter i ansvarlig lån 10 Til foretak i samarbeidsgruppe LX O1 V Til foretak i samme konsern LX S2 V Innskudd i banker 00 - LX I1 V Stats- og statsgaranterte sertifikater 00 - LX I1 V Andre sertifikater 00 - LX I1 V Sertifikater, kursreg.konto (kan være negativ) 00 - LX I Stats- og statsgaranterte obligasjoner 00 - LX I1 V Andre obligasjoner 25 OMF LX I1 V Andre LX I1 V Obligasjoner, kursreguleringskonto, (kan være neg.) 00 - LX I Andre eiendeler 12 Finansielle derivater LX I1 V Utlån (brutto) 03 Kredittinstitusjoner LX I1 V Kunder LX I1 V Stats- og statsgaranterte obligasjoner 00 - LX I1 V Andre obligasjoner 25 OMF LX I1 V Andre LX I1 V Innskudd 14 Kredittinstitusjoner LX I1 V Kunder LX I1 V Sertifikatlån mv LX I1 V Obligasjonslån (kan være negativ) 00 - LX I1 V Andre lån 13 Lån fra Norges Bank LX V Øvrige kredittinstitusjoner LX I1 V Kunder LX I1 V Annen gjeld (kan være negativ) 17 Finansielle derivater LX V Ansvarlig lånekapital (kan være negativ) 00 - LX I1 V 23. RENTEBINDINGSTID Kvartalsvis rapportering Utlån (brutto) 03 Kredittinstitusjoner LT V Kunder 40 Flytende rente V Kunder XY Fast rente K 2 V 24. LÅN MED AVDRAGSFRIHET Kvartalsvis rapportering Kasse-, drifts-, og brukskreditt 30 Rammelån med pant i bolig med avdragsfrihet Nedbetalingslån 30 Utlån med pant i bolig med avdragsfrihet 00 - A 1 V LP A 1 V 25. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Kvartalsvis rapportering for alle bankene, kredittforetakene, de statlige låneinstituttene og finansieringsselskapene Månedlig rapportering for et utvalg av bankene og kredittforetakene (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Diskonteringskreditt (Kode 2.51 i rapport 10) 10 Rentesats (%) * P Provisjonssats 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Kasse, drifts og brukskreditt 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Rammelån med pant i bolig 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Byggelån (rammelån) (kode 2.53 i rapport 10) 10 Rentesats (%) * P Provisjonssats (%)* P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 1 10 (kodene i rapport 10) Nedbetalingslån med pant i bolig Beløp i rentestatistikken LPX P

7 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvartalsrapporteringen) art balan- sen 2 posisj. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos Nedbetalingslån med pant i bolig Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 1 10 (kodene 2.54.(21 t.o.m t.o.m.99) i rapport 10) Beløp i rentestatistikken LPX P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Ikke rentebærende studielån, beløp GJENNOMSNITTLIGE RENTESATSER PÅ BANKINNSKUDD I NORSKE KRONER FRA PUBLIKUM Kvartalsvis rapportering fra alle banker Månedlig rapportering fra et utvalg av banker (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Innskudd på transaksjonskonti 10 Rentesats (%) * P 1 10 (kode 6.27 i rapport 10) Beløp 00 - P Andre innskudd (unntatt / 28/ 99 i Rapp.10) 10 Rentesats (%) * P Beløp 00 - P GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER, SISTE MÅNED Månedlig rapportering fra et utvalg av banker og kredittforetak (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Kasse-, drifts- og brukskreditt 10 Rentesats (%) * P 3 10 (del av kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 - P Rammelån med pant i bolig 10 Rentesats (%) * P 3 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 - P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 3 10 (kodene i rapport 10) Beløp LPX P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 3 10 (kodene 2.54.(21 t.o.m t.o.m.99) i rapport 10) Beløp LPX P OVERTREKK (RAMMELÅN). ANTALL KONTI OG BELØP Kvartalsvis rapportering Diskonteringskreditt 00 Antall konti Kasse-/drifts-/brukskreditt 00 Antall konti Byggelån 00 Antall konti Rammelån 00 Beløp Innskudd 00 Beløp POSTER VEDR. OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT (OMF) Kvartalsvis rapportering Inntekter fra utlån overført til OMF-foretak 11 Nettorente Netto provisjoner Andre inntekter Brutto garantiansvar og lignende på utlån overført/ 01 På utlån med pant i bolig formidlet til OMF-foretak På andre utlån Brutto utlån 12 Utlån med pant i bolig overført til 00 - A 1 V OMF-foretak Utlån med pant i bolig formidlet til 00 - A 1 V OMF-foretak Utlån med pant i bolig tilbakeført 00 - A 1 V fra OMF-foretak hittil i år Andre utlån overført til OMF-foretak 00 - A 1 V Andre utlån formidlet til OMFforetak 00 - A 1 V Andre utlån tilbakeført fra OMFforetak hittil i år 00 - A 1 V 38. KAPITALTRANSAKSJONER MED UTENLANDSKE SEKTORER (Akkumulerte transaksjoner fra årets start i eiendels- og gjeldsposter) Kvartalsvis rapportering Stats- og statsgaranterte sertifikater 01 Kjøp 00 - U 1 V Salg 00 - U 1 V Andre sertifikater 01 Kjøp 00 - U 1 V Salg 00 - U 1 V Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 01 Kjøp (ekskl. kjøp vp- fondsandeler) 00 - U 1 V Salg (ekskl salg vp- fondsandeler) 00 - U 1 V Kjøp av vp- fondsandeler 00 - U 1 V Salg av vp- fondsandeler 00 - U 1 V Obligasjoner 01 Kjøp 00 - U 1 V Salg 00 - U 1 V 7

8 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvartalsrapporteringen) art balan- sen 2 posisj. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 01 Kjøp (ekskl. kjøp vp- fondsandeler) 00 - U 1 V Salg (ekskl. salg vp- fondsandeler) 00 - U 1 V Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 05 Kjøp av vp- fondsandeler 00 - U 1 V Salg av vp- fondsandeler 00 - U 1 V Eierinteresser i konsern- og tilknyttede (aksjeselskap 01 Kjøp 00 - U 2 V Salg 00 - U 2 V Obligasjoner 01 Kjøp 00 - U 1 V Salg 00 - U 1 V Sertifikatlån mv. 07 Opptak/ -trekk 00 - U 1 V Avdrag / innfrielse 00 - U 1 V Obligasjonslån 07 Opptak/ -trekk 00 - U 1 V Avdrag / innfrielse 00 - U 1 V Ansvarlig lånekapital, obligasjonslån 07 Opptak/ -trekk 00 - U 1 V Avdrag / innfrielse 00 - U 1 V 40. UNDERSPESIFIKASJONER AV BALANSEPOSTER Kvartalsvis rapportering Aksjer og andeler 50 I gård- og eiendomsselskap som er datterselskaper Aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter disp Beholdning av sertifikater ikke registrert i VPS F 3 V Beholdning av obligasjoner ikke registrert i VPS F 1 V Bankbygninger, annen fast eiendom, aksjer og A 1 V andeler etter dispensasjon Innskudd 40 Depon. som sikkerhet for lån mv B 1 V Statskasseveksler I 3 V Stats- og statsgaranterte sertifikater F 4 V Andre sertifikater F 3 V Aksjer, andeler og egenkapitalbevis A 4 V Stats- og statsgaranterte omløpsobligasjoner, virk.v F 4 V Andre omløpsobligasjoner, virk.v F 1 V Aksjer, andeler og egenkapitalbevis (anl.midler) A 4 V Stats- og statsgarant.anleggsobligasjoner, ikke v.v F 4 V Andre anleggsobligasjoner, ikke v.v F 1 V Andre eiendeler og utenombalanseposter A 1 V Fast eiendom som tilhører datterselskaper VERDIPAPIRBEHOLDNINGER OG MARKEDSRISIKO (kun for norske banker med forvaltningskapital over 3 mrd. kr.) Kvartalsvis rapportering Virkelig verdi av aksjer, andeler mv. som er 10 Norske klassifisert som markedsbasert. finans.omløpsm Utenlandske Virkelig verdi av aksjer, andeler mv. som ikke er 10 Norske klassifisert som markedsbasert finans.omløpsm Utenlandske Balanseført verdi av aksjer, andeler mv. som ikke er 10 Norske klassifisert som markedsbas.finans. omløpsm Utenlandske Beregnet endring i verdi på aksjederivater som er 10 Knyttet til norske aksjer klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved nedgang i aksjekursene på 30 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske aksjer Beregnet endring i verdi på aksjederivater som ikke 10 Knyttet til norske aksjer er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved nedgang i aksjekursene på 30 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske aksjer Virkelig verdi av sertif. og oblig. som er klassifisert 10 Norske som markedsbas. finans. omløpsm Utenlandske Virkelig verdi av sertif. og oblig. som ikke er 10 Norske klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Utenlandske Balanseført verdi av sertif. og oblig. som ikke er 10 Norske klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Balanseført verdi av sertif. og oblig. som ikke er 90 Utenlandske klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. 10 Norske som er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøk. på 1 %. (SKAL VÆRE NEGATIVE) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. 10 Norske

9 Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til /kvartalsrapporteringen) art balan- sen 2 posisj. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos. som er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøk. på 2 %. (SKAL VÆRE NEGATIV) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. 10 Norske som ikke er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 1 %. (SKAL VÆRE NEGATIV) Utenlandske Beregnet endring i virkelig verdi av sertif. og oblig. som ikke er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 2 %. (SKAL VÆRE NEGATIV) 10 Norske VERDIPAPIRBEHOLDNINGER OG MARKEDSRISIKO (forts.) Kvartalsvis rapportering Utenlandske Beregnet endring i verdi på rentederivater som er 10 Knyttet til norske renter klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 1 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som er 10 Knyttet til norske renter klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkning på 2 %. (Kan være negativ) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som ikke 10 Knyttet til norske renter er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkn. på 1 %. (Kan være neg.) Knyttet til utenlandske renter Beregnet endring i verdi på rentederivater som ikke 10 Knyttet til norske renter er klassifisert som markedsbas. finans. omløpsm. ved renteøkn. på 2 %. (Kan være neg.) Knyttet til utenlandske renter KJØP AV LEASINGGJENSTANDER Kvartalsvis rapportering Kontor- og datamaskiner Industrielt utstyr og maskiner ellers Landtransport, ekskl. personbiler og skinnegående materiell Personbiler Skip, fly, tog og annet skinnegående materiell Annet (ufordelt løsøre mv.) Bygninger og annen fast eiendom BEHOLDNING AV LEASINGGJENSTANDER Kvartalsvis rapportering Kontor- og datamaskiner Industrielt utstyr og maskiner ellers Landtransport, ekskl. personbiler og skinnegående materiell Personbiler Skip, fly, tog og annet skinnegående materiell Annet (ufordelt løsøre mv.) Bygninger og annen fast eiendom BRUTTO GARANTIANSVAR PÅ VEGNE AV KUNDER Kvartalsvis rapportering Betalingsgarantier A Kontraktsgarantier A Lånegarantier for obligasjonslån A Lånegarantier for forvaltningsbevis/andelsbevis A Lånegarantier ellers A Garantier for skatter o.l A Annet garantiansvar A GARANTIER OVERFOR SIKRINGSFONDET Kvartalsvis rapportering Garantier overfor sikringsfondet FULLTEGNINGSGARANTIER Kvartalsvis rapportering Statsgaranterte obligasjonslån/ sertifikatlån A Andre obligasjonslån/ sertifikatlån A Aksjer og egenkapitalbevis A Annen fulltegningsgaranti A

10 Oversikt over endringer i kodelisten, f.o.m. september Ny sektorgruppe P3 er innført i post 27: P3 Enkeltsektorene for Ikke-finansielle foretak og for Husholdningene, dvs. sektorene: (08000, 11100, 11200, 11208, 15100, 15200, 15208, 21000, 21008, 21009, 23000, 23008, 23009, 25000, 70000, 82000, 83000, 85000) 2. Månedlig innrapportering av post 25, post 26 og post 27 for et utvalg av banker og kredittforetak. En gruppe utvalgte banker og kredittforetak (som har fått egen info) vil rapportere rentestatistikkpost 25, 26 (kun banker) og 27 hver måned. 3. Kvartalsvis rapportering fra finansieringsselskapene av post 25 rentestatistikk for utlån F.o.m. 3. kvartal 2013 skal finansieringsselskapene rapportere rentepost 25 for utlån i NOK til publikumssektorene. 4. Nye koder i post 25 og post 27 rentestatistikk for utlån Kodeliste for rapport 11 (Tilleggsspesifikasjoner til måneds-/ kvartalsrapporteringen) art balanse 2 pos. 1 pos. 2 pos. 2 pos. 2 pos. 5 pos. 2 pos. 12 pos. 25. GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ UTLÅN I NORSKE KRONER TIL PUBLIKUM Kvartalsvis rapportering for alle bankene, kredittforetakene, de statlige låneinstituttene og finansieringsselskapene Månedlig rapportering for et utvalg av bankene og kredittforetakene (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Beløp i rentestatistikken 00 - P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 1 10 (kodene i rapport 10) Nedbetalingslån med pant i bolig Beløp i rentestatistikken LPX P Nedbetalingslån med pant i bolig Beløp utenom rentestatistikken 00 - P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 1 10 (kodene 2.54.(21 t.o.m t.o.m.99) i rapport 10) Beløp i rentestatistikken LPX P Beløp utenom rentestatistikken 00 - P GJENNOMSNITTLIGE RENTE- OG PROVISJONSSATSER PÅ NYE UTLÅN I NORSKE KRONER TIL IKKE-FINANSIELLE FORETAK OG HUSHOLDNINGER, SISTE MÅNED Månedlig rapportering fra et utvalg av banker og kredittforetak (egen informasjon er sendt til disse rapportørene) Kasse-, drifts- og brukskreditt 10 Rentesats (%) * P 3 10 (del av kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 - P Rammelån med pant i bolig 10 Rentesats (%) * P 3 10 (kodene i rapport 10) Provisjonssats (%) * P Beløp 00 - P Nedbetalingslån med pant i bolig 10 Rentesats (%)*100 LPX P 3 10 (kodene i rapport 10) Beløp LPX P Nedbetalingslån ellers 10 Rentesats (%) * 100 LPX P 3 10 (kodene 2.54.(21 t.o.m t.o.m.99) i rapport 10) Beløp LPX P

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 015 Statistisk sentralbyrå Erstatter kodeliste f.o.m. mars 015 Norges Bank Oppdatert. desember 015 Endringer er merket med uthevet blått i kodelisten. Kodeliste for:

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. mars 2015 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2014 Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 2. februar 2015 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING AV RAPPORT 11 TILLEGGSSPESIFIKASJONER

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015.

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. desember 2015. 10. MÅNEDSBALANSE 50. ÅRSBALANSE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker

Detaljer

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt

FRIST FOR INNSENDELSE. Rapport 21 Kvartalsresultatregnskap 20 dager etter regnskapsperiodens slutt Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Norges Bank Endringer er merket med blå tekst. Nye koder gjelder f.o.m. rapportene for 1. kv. 2012 for rapport 21 og for året 2012 for rapport 20. Kodeliste for: 20.

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 15. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2014 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 15. desember 2014 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

ORBOF. Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak Finanstilsynet Gjelder f.o.m. september 2013 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 30. januar 2013 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015.

Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015. Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå orges Bank Kodeliste for: Endringer er merket med blått og gjelder f.o.m. april 2015. 10. MÅEDSBALASE 50. ÅRSBALASE Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2

Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 Risikobasert tilsyn Beregningsmodell for Finanstilsynets likviditetsindikator 1 og 2 DATO: 21.12.2009 1 Innledning Finanstilsynet har revidert metoden for å beregne likviditetsindikator 1 og 2, som angir

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

, , ,93 1, , , ,

, , ,93 1, , , , KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal 2.Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2017 % 2016 % 2016 % Renteinntekter og lignende inntekter 119.217 2,76 70.054 2,93 140.499 2,85 Rentekostnader og lignende kostnader 56.925

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3. kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2008 3 Kvartalsrapport 30.09.2008 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter 3. kvartal før skatt er på 26,4 mill. kr, mot

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20 765 25 018 92 832 Rentekostnader og lignende kostnader 8 151 12 408 41 713 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer