Heilårsplan i norsk for 9. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heilårsplan i norsk for 9. klasse"

Transkript

1 Heilårsplan i norsk for 9. klasse veke Tema/Kapittel Mål frå kunnskapsløftet Tekstar Vurdering - 0 Novelle s. 28 Sjangrar og verkemiddel s Synsvinkel, tid, parallelle handlingar s. 2 - lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier - lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger - skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder - gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster - planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst - uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding Kompendium Hva er en novelle Liket på loftet av Gunnar Staalesen Soldaten som ikkje skjøt av Musa Mutaev. S. 1 tekstar III (retrospektiv) Må eg alltid vere lik meg? Marit Tusvik. Den store dagen s III Inn fra regnet s III Oppe i treet s III Bootylicious s III Blodspor s II Eg står her og skal slå opp s II Du vet aldri s II Caps s 2 II Fantomteiknig s. 0 II Mafioso s. II Bussjpføren som ville vere Gud s. 1 II Hjemkomsten s. II Kniv s. 2 tekstar II Slå og Fyr, kopi (handlar om rellasjonen mellom far og barn Skriftleg kommunikasjon; - Innlevering av novelle / sidemål Munnleg kommunikajson: Framføring av dramastykke:

2 - lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk Appelsinpiken av Jostein Gaarder s. 11 tekstar II + film (retrospektiv) At døda et barn av Stig Dagerman s. 29 tekstar I Vrede av Stig Dalager s. 2 9 Søknad s Haustferie 2 - Drama Munnleg kommunikasjon - skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier Soldaten som ikkje skjøt av Musa Mutaev. S. 1 tekstar III Musikalen om Annie s. 187 Sola er en fet gud av Jon Ewo s. 10 tekstar II Arbeidskrav Innlevering av brev / søknad på hovudmål Arbeidskrav Innlevering av intervju / hovudmål - 7 Avis s.99 - debattartikkel - leserbrev - skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder - skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium - uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding - integrere, referere og sitere relevante kilder på en Avis La meg sove Ingrid 1 år; Nye Kontekst, Basisbok s.17 Er vi villige til å dele med andre? Eksempeltekst i Nye Kontekst basisbok s. 10 Innlevering av nyhetsartikkel/debattartikkel på hovudmål

3 etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 9 Terminprøve Vi skal forandre verden en dag av Runa A. Sandvik Tunisian girl av Lina Ben Mhenni Ta oss med av Karoline Steen Nylander Då Yahya Hasssan vart diktar Skam episode 10 sesong Kap. Intervju 1-2 Juleferie 1- Lyrikk s skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder - gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen a dem i egne tekster - gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og Smeden og bakeren s. sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen a Sprinterne dem i egne tekster Du må ikkje sove - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og Tøff i pyjamas Jeg ser s. 20 tekstar I film og framføre tolkende opplesing og dramatisering Haiku s vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige Ulike pop/rock songtekstar kriterier Finne fleire dikt frå Kontekst. - lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Munnlege framføringar Arbeidskrav Diktanalyse

4 -8 Fordjuping i forfattarskap 9 Vinterferie 10-1 Fordjuping i forfattarskap. 1 Påskeferie Samansette tekstar Reklame Terminprøve - presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne - presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne -beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatt tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Romantikken Sommarfuglen Wergeland Tekstar 2 s. 18 Najonalromantikken Asbjørnsen og Moe Film Ivo Caprino HC Andersen Den lille pige med svovelstikkene s. 1 Tekstar 1 Realismen Amtmannens døtre Camilla Collet s. 10 tekstar 1 Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson Naturalismen Karens Jul Amalie Skram s. 19 Tekstar1 Nyromantikken Hamsun Film: Victoria (tid 1.) Lærebok Blogg Avisside Kampangje s i nye Kontekst Reklame s.02-0 i nye Kontekst Reklamehefte Innlevering av temaoppgåve på sidemål Innlevering av reklameanalyse / sidemål

5 22-2 Munnleg Litteraturhistorie vert ein integrert del av å jobbe med ulike tekstar for å setje tekstane inn i ein kontekst. Vurderingskriterium i norsk Munnleg kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium Formidlar stoffet på ein overbevisande måte. Har i svært godt ordforråd og bruker fagtermar. Er ikkje avhengig av manus. Grunngir val av kjelder. Er mottakarbevisst. Framføringa har ein disposisjon som vert presentert og følgd Reflekterer over eige og andre sitt arbeid. vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå faglege kriterium Gir respons som er godt grunngjeven Formidlar stoffet på ein førebudd og sjølvsikker måte. Har eit godt ordforråd med bruk av fagtermar. Er ikkje avhengig av manus. Grunngir val av kjelder. Viser mottakarmedvit Framføringa har ein disposisjon som vert presentert og følgd Stiller spørsmål til eige og andre sitt arbeid. Gir respons som er godt grunngjeven. Formidlar stoffet på ein trygg måte. Har eit godt ordforråd med noko bruk av fagtermar. Kan lausrive seg frå manus. Har kunnskap til å bruke ulike kjelder. Viser noko mottakarmedvit Framføringa har ein disposisjon som vert presentert. Stiller spørsmål og gir respons som er grunngjeven. Formidlar stoffet. Har anvendeleg språk. Bruker manus. Bruker kjelder. Presenterer tema.

6 Låg Gir respons. Gjengir stoffet. Har enkelt språk. Les frå manus. Begynner rett på hovuddelen. Gir respons. Kan gjengi kva oppgåva handlar om. Presentasjonen manglar innhald, samanheng og struktur. Svarer ikkje på oppgåva. 2 1 Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter delta i diskusjonar med Reflekterer over temaet og grunngir argumenta. grunngjevne meiningar og sakleg argumentasjon Er svært aktiv og lyttande. Viser modenskap i forhold til språkbruk, ordforråd og fagtermar. Ser saka frå fleire sider. Reflekterer over temaet og grunngir argumenta. Er aktiv og lyttande. Viser modenskap i forhold til språkbruk, ordforråd og fagtermar. Kan sjå saka frå fleire sider. Argumenterer for og grunngir meiningane sine. Deltar aktivt. Varierer språkbruken Argumenterer for meiningane sine.. Deltar aktivt. Låg Oppfattar tema og deltar. 2 Gjengir andre sine meiningar. Gjengir andre sine meiningar. 1 samtale om form, innhald og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering Finn og tolkar indirekte informasjon. Reflekterer og stiller relevante spørsmål. Grunngir meiningane sine på ein god og gjennomtenkt måte. Aktualiserer innhaldet. Kan finne og tolke indirekte informasjon. Reflekterer og stiller relevante spørsmål. Grunngir meiningane sine. Kan finne og tolke relevant informasjon. Stiller spørsmål. Grunngir meiningane sine. Kan vise til aktuelle sider av innhaldet. Kan finne relevant informasjon. Stiller spørsmål. Grunngir meiningane sine. Låg Kan finne informasjon. 2

7 lytte til, oppsummere hovudinnhald og trekke ut relevant informasjon i munnlege tekstar Gjengir innhaldet. Oppfattar innhaldet. 1 Viser svært god forståing for å trekke ut og drøfte hovudinnhald og relevant informasjon frå skjønnlitteratur, saklitteratur og munnlege foredrag Viser mykje god forståing for å trekke ut og drøfte hovudinnhald og relevant informasjon frå skjønnlitteratur, saklitteratur og munnlege foredrag Viser god forståing for å trekke ut hovudinnhald og relevant informasjon frå skjønnlitteratur, saklitteratur og munnlege foredrag. Viser nokså god forståing for å trekke ut hovudinnhald og relevant informasjon frå skjønnlitteratur, saklitteratur og munnlege foredrag. Låg Viser lita forståing og kan til ein viss grad gjengi hovudinnhaldet. 2 Kan gjengi nokre hovudpunkt 1 lytte til, forstå og gjengi informasjon frå svensk og dansk Forstår og gjengir innhaldet presist. Forstår og gjengir innhaldet. Forstår og gjengir deler av innhaldet. Oppfattar og formulerer deler av innhaldet. Låg Gjenkjenner språket og oppfattar deler av innhaldet. 2 Gjenkjenner språket. 1 Skriftleg kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter skrive kreative, informative, reflekterande og argumenterande tekstar på hovudmål og sidemål med grunngjevne synspunkt og tilpassa mottakar, formål og medium uttrykke seg med eit variert ordforråd og meistre formverk, Innhald: Kommuniserer godt. Har god tematisk samanheng og originalt innhald. Informerer, argumenterer og reflekterer i saksprega tekst. Formidlar følelsar og opplevingar i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Bruker relevante verkemiddel og utnytter dei mogelegheitene sjangeren har. Har ryddig og logisk struktur med god avsnittsbruk. Er mottakarmedviten. Språk: Har god flyt, variert syntaks, rikt ordtilfang og variert tekstbinding. Formelle ferdigheiter: Meistrar rettskriving, grammatikk og teiknsetjing. Kjelder: Bruker kjelder sjølvstendig og gir opp desse etterretteleg. Innhald:

8 ortografi og tekstbinding skrive ulike typar tekstar etter mønster av eksempeltekstar og andre kjelder planlegge, utforme og omarbeide eigne tekstar manuelt og digitalt, og vurdere dei undervegs i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst integrere, referere og sitere relevante kjelder på ein etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig Låg Kommuniserer godt. Har god tematisk samanheng. Informerer, argumenterer og reflekterer i saksprega tekst. Formidlar følelsar og opplevingar i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Bruker relevante verkemiddel. Har ryddig og logisk struktur med god avsnittsbruk. Er mottakarmedviten. Språk: Har god flyt, variert syntaks, rikt ordtilfang og variert tekstbinding. Formelle ferdigheiter: Meistrar rettskriving, grammatikk og teiknsetjing. Kjelder: Bruker kjelder sjølvstendig og gir opp desse etterretteleg. Innhald: Kommuniserer og har tematisk samanheng. Kan informere, argumentere og reflektere i saksprega tekst. Kan formidle følelsar og opplevingar i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Kan bruke relevante verkemiddel. Har ryddig struktur med god avsnittsbruk. Er mottakarmedviten. Språk: Har flyt, god syntaks, variert ordtilfang og god tekstbinding. Formelle ferdigheiter: Meistrar rettskriving, grammatikk og teiknsetjing. Kjelder: Bruker og gir opp kjelder. Innhald: Kommuniserer og har samanheng. Kan informere og argumentere i saksprega tekst. Kan formidle følelsar og opplevingar i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Kan bruke verkemiddel. Har struktur og kan bruke avsnitt. Er mottakarmedviten. Språk: Har flyt, enkel syntaks, avgrensa ordtilfang og noko tekstbinding. Formelle ferdigheiter: Meistrar dei viktigaste krava til rettskriving, grammatikk og teiknsetjing. Kjelder: Kan bruke og gir opp kjelder. Innhald: Kommuniserer på nokre tekstnivå og har ein viss samanheng i innhaldet. Kan uttrykke eigne meiningar på ein enkel måte i saksprega tekst. Kan på ein enkel måte uttrykke følelsar og opplevingar i skjønnlitterær tekst. Oppbygging: Kan bruke enkle verkemiddel. Har noko forståing av sjanger. Har ein viss grad av logisk oppbygging og er noko mottakarmedviten. Språk: Har enkelt språk, forståeleg syntaks, enkelt ordtilfang og enkel tekstbinding. Formelle ferdigheiter: Har rettskriving og teiknsetjing som gjer teksten forståeleg. Kjelder: Forsøker å gi opp kjelder. 2

9 gjenkjenne verkemidla humor, ironi, kontrastar og samanlikningar, symbol og språklage bilde og bruke nokre av dei i eigne tekstar Innhald: 1 Ikkje relevant innhald, svarer ikkje på oppgåva. Oppbygging: Manglar struktur. Språk: Enkelt språk og mangelfullt ordtilfang. Formelle ferdigheiter: Har noko rettskriving og teiknsetjing som gjer delar av teksten forståeleg. Kjelder: Manglar kjelder. Vurderer og bruker språklege verkemiddel på ein original måte i høve til sjangertrekk. Vurderer og bruker språklege verkemiddel i høve til sjangertrekk Finn og bruker språklege verkemiddel i ulike tekstar. Kan finne og bruke språklege verkemiddel i ulike tekstar. Låg Kan gjenkjenne og gi eksempel på dei mest brukte språklege verkemidla. 2 Kan gjenkjenne dei mest brukte språklege verkemidla. 1 orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget Viser stor grad av sjølvstende i val av lesestrategiar i forhold til skriftlige tekstar og i vurdering av tekstar si truverde. Kjeldene vert gjevne opp ryddig og korrekt. Viser innsikt i val av lesestrategiar i forhold til skriftlige tekster og i vurdering av tekstar si truverde. Kjeldene vert gjevne opp ryddig. lese og analysere eit bredt utval tekstar i ulike sjangrar og medium på bokmål og nynorsk og formidle mogelege tolkingar Låg Viser sjølvstende i val av lesestrategiar i forhold til skriftlege tekstar og i vurdering av tekstar si truverde. Kjeldene vert gjevne opp ryddig og korrekt. Kan ha behov for rettleiing i val av lesestrategiar i forhold til skriftlege tekstar og i vurdering av tekstar si truverde Kjeldene vert gjevne opp ryddig. Treng rettleiing i val av lesestrategiar i forhold til skriftlege tekstar og i vurdering av tekstar si truverde Kjeldene vert gjevne opp. Treng grunnleggande rettleiing i val av lesestrategiar i forhold til skriftlege tekstar og i vurdering av tekstar si truverde. Kjelder manglar. 2 1 gjengi innhaldet og finne tema i Les og gjengir innhaldet presist.

10 eit utval tekstar på svensk og dansk Les og gjengir innhaldet. Les og gjengir delar av innhaldet. Oppfattar og formulerer delar av innhaldet. Låg Gjenkjenner språket og oppfattar delar av innhaldet. 2 Gjenkjenner språket. 1 Språk, litteratur og kultur Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter presentere tema og Reflekterer over hovudtema og uttrykksmåtar i samtidstekstar og klassiske verk. Samanliknar, aktualiserer og drøfter uttrykksmåtar i et utval sentrale samtidstekstar og viktige undertema på ein sjølvstendig måte. Kan reflektere over hovudtema og uttrykksmåtar i samtidstekstar og klassiske verk. Kan samanlikne, aktualisere og drøfte nokre klassiske tekstar i norsk litteratur viktige undertema Fortel om hovudtema og typiske uttrykksmåtar i samtidstekstar og klassiske verk. Kan samanlikne og drøfte viktige undertema. Fortel om hovudtema og typiske uttrykksmåtar i samtidstekstar og klassiske verk. Kan identifisere viktige undertema. Låg Gjengir viktige tema og typiske uttrykksmåtar i sentrale samtidstekstar og klassiske verk. 2 Oppfattar hovudtema og typiske uttrykksmåtar i sentrale samtidstekstar og klassiske verk 1 gi eksempel på og kommentere korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar vert framstilte i omsette tekstar frå samisk og andre språk Gjere greie for utbreiing av dei samiske språka og for rettane i forbindelse med samisk språk i Norge Reflekterer over korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar kjem fram i omsette tekstar. Kan reflektere over korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar kjem fram i omsette tekstar Peker på korleis samfunnsforhold, verdiar og tenkemåtar kjem fram i omsette tekstar. Kan peike på korleis sider ved samfunnsforhold kjem fram i omsette tekster. Låg Gjengir sider ved samfunnsforhold i omsette tekstar. 2 Kan oppfatte at det er ulike samfunnsforhold i omsette tekstar. 1 Gjer greie for rettane til den samiske minoriteten og utbreiinga av samisk språk og kultur. Kjenner til dei viktigaste rettane til den samiske minoriteten og til utbreiinga av samisk språk og kultur. Kjenner til nokre av rettane til den samiske minoriteten og utbreiinga av samisk språk og kultur. Kjenner til enkelte av rettane til den samiske minoriteten og til delar av samisk språk og kultur.

11 presentere resultatet av fordjuping i to sjølvvalde emne: ein forfattarskap, eit litterært emne eller eit språkleg emne, og grunngi val av tekstar og emne Drøfte korleis språkbruk kan verke diskriminerande og trakasserande. forklare og bruke grunnleggjande prinsipp for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekstar beskrive samspelet mellom estetiske verkemiddel i Låg Veit noko om den samiske minoriteten. 2 Kjenner til at samane har ein eigen kultur. 1 Grunngir val av (sjølvvald) emne. Vel ut og presenterer relevante sider ved ein forfattarskap. Reflekterer over, utforskar og drøfter på ein sjølvstendig og grundig måte hovudtema og uttrykksmåtar i utvalde tekstar. Reflekterer over og gir eksempel på språket si utvikling i eit samfunnsmessig perspektiv Grunngir val av (sjølvvald) emne. Vel ut og presenterer relevante sider ved ein forfattarskap. Kan reflektere over, utforske og drøfte hovudtema og uttrykksmåtar i utvalde tekstar. Kan reflektere over og gir eksempel på språket si utvikling i eit samfunnsmessig perspektiv. Kan grunngir val av (sjølvvald) emne. Presenterer forfattarskapen. Vurderer og presenterer hovudtema og uttrykksmåtar i utvalde tekstar. Kan gi eksempel på språket si utvikling i eit samfunnsmessig perspektiv Forklarer val av (sjølvvald) emne. Presenterer ein forfattarskap. Gjengir hovudtema og uttrykksmåtar i utvalde tekstar. Gjengir typiske eksempel på språket si utvikling. Låg Seier nok om forfattaren. 2 Seier noko om hovudtema i utvalde tekstar. Oppfattar at språket har utvikla seg. Kan gjengi hovudtema i utvalde tekstar. Seier noko om hovudtema i utvalde tekstar. Oppfattar at språket har utvikla seg. 1 Reflekterer over og vurderer diskriminerande og trakasserande språkbruk.. Forstår og vurderer diskriminerande og trakasserande språkbruk. Gjenkjenner og vurderer diskriminerande og trakasserande språkbruk. Gjenkjenner diskriminerande og trakasserande språkbruk. Låg Oppdagar diskriminerande og trakasserande språkbruk. 2 Oppfattar diskriminerande og trakasserande språkbruk 1 Kjenner godt til grunnleggjande prinsipp for personvern og opphavsrett knytt til publisering og bruk av andre sine tekstar. Kjenner godt til grunnleggjande prinsipp for personvern og opphavsrett knytt til publisering og bruk av andre sine tekstar. Kjenner til grunnleggjande prinsipp om opphavsrett. Kjenner til grunnleggjande prinsipp om opphavsrett. Låg Har noko kjennskap til prinsipp om opphavsrett. 2 Oppfattar at det fins reglar, men er ukjent med omgrepa. 1 Bruker bilde og tekst bevisst og originalt for å skape eit heilskapleg uttrykk og underbygge temaet. Grunngir val og effekt av verkemiddel. Bruker bilde og tekst bevisst for å skape eit heilskapleg uttrykk og underbygge temaet.

12 samansette tekstar, og reflektere over korleis vi vert påverka av lyd, språk og bilde Grunngir val og effekt av verkemiddel. Bruker bilde og tekst for å skape eit heilskapleg uttrykk. Grunngir val og effekt av verkemiddel. Bruker bilde og tekst for å skape et uttrykk. Kan grunngi val og effekt av verkemiddel Låg Bruker bilde og tekst vilkårleg i eit produkt. 2 Bruker bilde og tekst. 1

13 Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter Har kunnskap om dialektar i Norge. Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Norge, og diskutere haldningar til ulike talemål og til dei skriftlege og seier noko om likskapar og ulikskapar. Gjer greie for kjenneteikn ved dialektane. Kjenner igjen dei ulike dialektane ut i frå typiske kjenneteikn. Samanliknar ulike dialektar Har kunnskap om dialektar i Norge. målformene nynorsk og bokmål Kan gjere greie for kjenneteikn ved dialektane. Kan kjenne igjen dei ulike dialektane ut i frå typiske kjenneteikn. Kan samanlikne ulike dialektar og seie noko om likskapar og ulikskapar Har kunnskap om nokre av dialektane i Norge. Kan gjere greie for nokre av de sentrale kjenneteikn ved dialektane. Kan gjere greie for ulikskapar mellom dialektane. Kjenner til nokre dialektar i Norge. Kan gjere greie for nokre av dei mest sentrale kjenneteikn ved dialektane. Kan gjere greie for dei største ulikskapane mellom dialektane. Låg Har kunnskap om sin eigen dialekt. 2 Kan sjå likskapar og ulikskapar i forhold til ein annan dialekt. Kjenner til sin egen dialekt 1 forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjere greie for språkdebatt og språkleg variasjon i Norge i dag bruke grammatiske omgrep til å samanlikne nynorsk og bokmål Låg Kjenner til nokre andre dialektar Reflekterer over kvifor vi har to likestilte skriftspråk i Norge. Gjer greie for kvifor vi har språklege variasjonar i Norge i dag og ser det i samanheng med samfunnsutviklinga. Gjer greie for og reflekterer over emne innan språkdebatten i Norge i dag. Har innsikt i kvifor vi har to likestilte skriftspråk i Norge. Kan gjer greie for kvifor vi har språklege variasjonar i Norge i dag og kan sjå det i samanheng med samfunnsutviklinga. Kan gjer greie for og reflektere over emne innan språkdebatten i Norge i dag. Kan forklare kvifor det er to likestilte skriftspråk i Norge. Kan gjer greie for kvifor vi har språkleg variasjon i Norge i dag. Kan gjer greie for sentrale emne innanfor språkdebatten i Norge i dag. Kjenner til noko av bakgrunnen for kvifor det er to likestilte skriftspråk i Norge. Kan seie noko om kvifor vi har språkleg variasjon i Norge i dag. Kjenner til nokre emne innanfor språkdebatten i Norge i dag. Kan seie noko om dei to skriftspråka i Norge. Kan seie noko om språkleg variasjon i Norge i dag. Kan gjengi noko om språkdebatten i Norge i dag. Veit noko om bokmål, nynorsk og dialektar. 1 2 gjenkjenne retoriske appellformer og måtar å argumentere på Kan på ein svært god måte bruke, gjengi og gjere greie for retoriske appellformer og måtar å argumentere på alt etter sjanger Kan på ein god måte bruke, gjengi og gjere greie for retoriske appellformer og måtar å argumentere på alt etter sjanger. Kan gjenkjenne og bruke argumenterande ord og vendingar på ein god måte. Kan gjenkjenne og bruke nokre argumenterande ord og vendingar.

14 Låg Kan gjenkjenne nokre argumenterande ord. 2 Kan til ein viss grad gjenkjenne nokre argumenterande ord 1 beherske grammatiske omgrep som beskriver korleis språk er bygd opp Har svært gode kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer og kan bruke dette i eigne tekstar. Har et språk om språket som eleven kan bruke. Har mykje gode kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer og kan bruke dette i eigne tekstar. Har eit språk om språket som eleven kan bruke. Har gode kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer og kan stort sett bruke dette i eigne tekstar. Har nokså gode kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer og kan stort sett bruke dette i eigne tekstar. Låg Har til ein viss grad kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer og kan bruke dette i eigne tekstar. 2 Har i liten grad kunnskapar om ordklassar, syntaks, teiknsetjing, bøyingsformer. 1

15

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk Munnleg kommunikasjon presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10.KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK 10.KLASSE ÅRSPLAN I NORSK 10.KLASSE 2017-18 LÆREVERK: Forfattarar: Forlag: Timar pr.veke: Kontekst Basis-bok + Nye kontekst basisbok Kontekst Tekstar 1 Kontekst Tekstar 2 Kontekst Tekstar 3 Kontekst Tekstar 4 Kontekst

Detaljer

Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018

Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018 Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018 Tid Tema Kompetansemål Lærestoff Vurderingsgrunnlag Veke 34-35 Kommunikasjon Lytte til, oppsummere hovudinnhald og trekke ut relevant informasjon i munnlege tekstar Kurs

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, Basisbok og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, Basisbok og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen Tid Emne Lærestoff, arbeidsmåte, vurderingsgrunnlag Veke 33-35 Språkhistorie Kurs

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse Årsplan i norsk for 8. klasse 2017-2018 Læreverk: Nye Kosmos Klasse/steg: 8A og 8B Skuleår: 2017 2018 Lærar: Heidi Svori, Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen -beherske grammatiske begreper som beskriver

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram ÅRSPLAN 17/18 Fag: Norsk Klasse: 9.trinn Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 delta i diskusjoner med Arbeid individuelt

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål

Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: Marthe Elise Hodne og Tommy Mjåland Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Kompetansemål: 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser

Detaljer

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår *

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Tid Tema Kompetanse mål Uke 33/34/ 35 Kurs 1.1 KOMMUNIKASJON Les s. 10-13 + Kort sagt side 41 Oppg. 8 side 15 Kurs 1.2 DELTA

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Tema: argumentasjon og debatt

Tema: argumentasjon og debatt Fag: Norsk Faglærere: SAS og SB Trinn: 9 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende 1. Finn din strategi 1, 4, 7, 10, 12,13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Læringsressurser Tema: argumentasjon og

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 34-37 -orientere seg i store mengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurderer relevant informasjon i arbeid med faget Studieteknikk A-boka: Kap. 1: Korleis

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 9. trinn 2017/2018

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 9. trinn 2017/2018 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 9. trinn 2017/2018 Lesing på 9.trinn: Det vil bli satt av tid til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier ukentlig gjennom hele skoleåret.

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk,

Detaljer

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. årstrinn

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. årstrinn Side 2 av 16 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse

NORSK-Årsplan i 9.klasse NORSK-Årsplan i 9.klasse 2016-17 Veke Frå kunnskapaløftet Eleven skal kunne: 33-37 -Lese og analysere et bredt utval tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle ulike tolkninger.

Detaljer

Fagplan Skole: Sand skule Telefon: Adresse: Rygjatunvegen 2

Fagplan Skole: Sand skule Telefon: Adresse: Rygjatunvegen 2 Skole: Sand skule Telefon: 52 79 08 00 Adresse: Rygjatunvegen 2 Postadr.: 4230 SAND e-post: Rektor: SveinCarlosNilsen.Gjil@suldal.kommune.no Faglærar: trine.lunde@suldal.kommune.no Fagplan 2017-18 FAG

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Norsk. Trinn: 9. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Norsk. Trinn: 9. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Norsk Trinn: 9. trinn Periode: veke 33-36 Tema: Kjærleik i litteraturen Lese ulike tekstar Skrive alt frå små avsnitt til heil tekst Kjærleik: 1+1=3 :-) I alle timar har

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2017/2018

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2017/2018 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 10. trinn 2017/2018 Lesing på 10.trinn: Det vil bli satt av tid til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier ukentlig gjennom hele skoleåret.

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse

NORSK-Årsplan i 9.klasse Veke Frå kunnskapaløftet Eleven skal kunne: 33-37 -Lese og analysere et bredt utval tekster i ulike formidle ulike tolkninger. -framføre tolkende opplesing -Vurdere egne og andres muntlige framføringer

Detaljer

[2017] FAG: Norsk FAG - OG VURDERINGSRAPPORT KLASSE/GRUPPE: For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 143. SKULE: Klepp ungdomsskule

[2017] FAG: Norsk FAG - OG VURDERINGSRAPPORT KLASSE/GRUPPE: For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 143. SKULE: Klepp ungdomsskule Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT [2017] FAG: Norsk KLASSE/GRUPPE: TALET PÅ ELEVAR: 143 SKULE: Klepp ungdomsskule FAGLÆRAR: Turid Time, Vivian Severson, Mette Stangeland, Dag Bjørkedal, Ståle Grude-Handeland

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Norsk Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 13 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15. Læreverk: Kontekst 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006.

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15. Læreverk: Kontekst 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 10. trinn 2014/15 Læreverk: 8-10, Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lesing på 10.trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

UKE 33-44, og Skjønnlitterære og sakpregede tekster (noe repetisjon fra 8. trinn)

UKE 33-44, og Skjønnlitterære og sakpregede tekster (noe repetisjon fra 8. trinn) Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 I tillegg til planen under har vi en time nynorsk hver uke. UKE 33-44, og 48-50 Skjønnlitterære og sakpregede tekster (noe

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy NORSK kjennetegn på måloppnåelse Hovedområde - Muntlig kommunikasjon: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Faglærere: Eileen Søhus og Anders Nilsen Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 34-35 delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon lytte

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret

Årsplan i norsk, skuleåret Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 dato 34-35 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 10a og 10b Faglærarar: Gro Mjølsvik og Torild Herstad Hovudkjelder: Læreverket Frå Saga til CD og Kontekst.

Detaljer

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Lyrikk og poetisk språk Nynorsk grammatikk; substantiv og pronomen. Nynorsk grammatikk. Uke 34-37 [3] Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEMÅL (Forkortet til K-mål i planen): 1 Muntlig kommunikasjon: ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2016-2017 A. lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster B. lytte

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving Årsplan i norsk for 6. klasse 2016-2017 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Meistre sentrale regler formverk og ortografi og skrive tekster med

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret

Årsplan i norsk, skuleåret Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Veke/ dato 34-35 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Hovudområde Drøftande artikkel 36-39 Språkhistorie Klasse: 10a og 10b Faglærarar: Gro Mjølsvik og Torild

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret

Årsplan i norsk, skuleåret Årsplan i norsk, skuleåret 2017-2018 Klasse: 8a og b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Torild Herstad og Jonas Buene Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag og

Detaljer

Fortløpende vurdering underveis. Innlevering av plakat som sammensatt tekst med fokus også på layout.

Fortløpende vurdering underveis. Innlevering av plakat som sammensatt tekst med fokus også på layout. 34 35 Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer.

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Rebecca Y. Rehnlund ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN 2017/2018

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer

FAGRAPPORT [2016] FAG: NORSK KODE: KLASSE/GRUPPE: 10A OG 10 B TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: LYE UNGDOMSSKULE FAGLÆRARAR:

FAGRAPPORT [2016] FAG: NORSK KODE: KLASSE/GRUPPE: 10A OG 10 B TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: LYE UNGDOMSSKULE FAGLÆRARAR: FAGRAPPORT FAG: NORSK KODE: [2016] KLASSE/GRUPPE: 10A OG 10 B TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: LYE UNGDOMSSKULE FAGLÆRARAR: INFORMASJON OM Liv Margrete Alvestad Møyfrid Stokka Læreverk Litteratur Kontekst, Saga

Detaljer

Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18. Læringsressurs er

Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18. Læringsressurs er Fag: Norsk Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård og Marthe Elise Hodne Trinn: 8. Skoleår: 2017/18 Periode Kompetansemål Grunnlegg ende Læringsressurs er Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 2016. Fag: Norsk Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland

ÅRSPLAN 2015 2016. Fag: Norsk Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland ÅRSPLAN 2015 2016 Fag: Norsk Trinn: 9.trinn Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland Tidsro m Tema Lærestoff, læremidler (lærebok, kap./s., bøker, filmer, annet stoff ) Kontekst læreverk:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17 ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 9.klasse SKOLEÅR: 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 9.klasse SKOLEÅR: 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 9.klasse SKOLEÅR: 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Nynorskboka - Grammatikk Litteraturhistorie (Penne) Div. litteratur (kopier) LÆRER: Åshild A. Asmussen

Detaljer

Årsplan Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

Årsplan Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter Årsplan 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 10.trinn Lærer: Oddlaug H Tjomsland, Audun Nøkland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving lyst Årsplan i norsk for 6. klasse 2017-2018 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Bokslukerprisen.no Meistre sentrale regler formverk og ortografi

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 8 2017-2018 Ramme: 4 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 8 Norskfaget inneheld ein stor variasjon av innhald, og blir vurdert med 3 likestilte karakterar ved utgang i 10. klasse. Innhaldet

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med norskfaget. Norsk er et sentralt

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne Lyrikk A-boka, kap.3 tekster manuelt og digitalt, og vurdere På verseføter

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 9 2017-2018 Med utgangspunkt i revidert læreplan av hausten 2013: http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Ramme: 5 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 9a og 9b Norskfaget inneheld ein stor variasjon

Detaljer

Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN

Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 8.trinn Lærer: Bente Bruskeland, Beate Brennevand, Oddlaug Tjomsland og Berit Andreassen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff /

Detaljer

ÅRSPLAN Fag: Norsk Lærer: Oddlaug Tjomsland og Audun Nøkland

ÅRSPLAN Fag: Norsk Lærer: Oddlaug Tjomsland og Audun Nøkland ÅRSPLAN 2016 2017 Fag: Norsk Trinn: 9.trinn Lærer: Oddlaug Tjomsland og Audun Nøkland Tidsro m Tema Lærestoff, læremidler (lærebok, kap./s., bøker, filmer, annet stoff ) Kontekst læreverk: 34-38 Drama

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Norsk. Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Norsk. Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Norsk Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av

Detaljer

Helårsplan for Norsk

Helårsplan for Norsk Helårsplan for Norsk 9. trinn, 2016/2017 Lærere: Torgeir Vinsand og Tor Kristian Tøsdal Læreverk: Kontekst 8-10 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16 ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål frå kunnskapsløftet Elevane skal kunne: V 34-40 lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta uttrykke og grunngi eigne standpunkt og vise respekt for

Detaljer