Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement"

Transkript

1 Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket. 6 Helsearbeiderfaget 134 Ambulansefaget 2. Oversatt tittel på fagbeviset 8 Helsesekretær 136 Anleggsgartnerfaget 10 hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. Anleggsmaskinførerfaget Kompetanseprofil Anleggsmaskinmekanikerfaget 14 Innehaveren av dette dokumentet har kompetanse til å røkte og fore vannlevende organismer og vurdere om de har optimale forhold for vekst og utvikling. Han/hun Apotekteknikk 16 kjenner kravene som stilles til kvalitet i produksjonsprosessen og produktet og kan etterleve dette i praksis forstår sammenhengen mellom biologiske forutsetninger, teknologi, kvalitetskrav, marked og økonomi kjenner næringskravene til organismene og kan utføre forebyggende helsearbeid i anlegget kan ta hensyn til naturmiljø, ulike interessemotsetninger og langsiktig ressursforvaltning ved drift av akvakulturanlegg kan bruke teknisk utstyr og hjelpemidler, gjennomføre ettersyn og foreta enklere vedlikehold av utstyret kan utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet ivaretas Asfaltfaget 18 Automatiseringsfaget 20 Avionikerfaget 22 Bakerfaget 24 Den avsluttende opplæringen i bedrift består av modulene 1:Generell røkting og drift, 2:Hygiene- og sykdomslære, 3:Kvalitetssikring, 4:Helse, miljø og sikkerhet, 5:Bedriftslære. Banemontørfaget 26 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 28 I tillegg har innehaveren av dette dokumentet kunnskap på videregående skoles nivå i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnslære og kroppsøving. Voksne kandidater kan i visse tilfelle bli fritatt fra kravet til disse fagene. Betongfaget 30 Bilfaget, lette kjøretøy 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette 32 fagbeviset Industriell skotøyproduksjon Fagbrev som fagoperatør i akvakultur Bilfaget, tunge kjøretøy 34 Billakkererfaget 36 hvis aktuelt. Bilskadefaget 38 Blomsterdekoratørfaget (*) Forklaring 40 Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, Blyglasshåndverkerfaget - 42 Bokbinderfaget volontører, lærere og instruktører. 44 Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap 2002 Boreoperatørfaget 46 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner 48 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner 50 Brønnfaget, komplettering 52 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner 54 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner 56 Brønnfaget, sementering 58 Bunadtilvirkerfaget 60 Buntmakerfaget 62 Butikkslakterfaget 64 Bøkkerfaget 66 Børsemakerfaget 68 Chassispåbyggerfaget 70 CNC-maskineringsfaget 72 Dataelektronikerfaget 74 Dimensjonskontrollfaget 76 Elektrikerfaget 78 Elektroreparatørfaget 80 Energimontørfaget 82 Energioperatørfaget 84 Feierfaget - 86 Filigranssølvsmedfaget 88 Finmekanikerfaget 90 Fiske og fangst 92 Fjell- og bergverksfaget 94 Fjernstyrte undervannsoperasjoner 96 Flymotormekanikerfaget 98 Flystrukturmekanikerfaget 100 Flysystemmekanikerfaget 102 Forgyllerfaget Fotograffaget 106 Fotterapi 108 Frisørfaget 110 Gartnernæring 112 Garverifaget Gipsmakerfaget Gjenvinningsfaget Gjørtlerfaget Glassfaget Glasshåndverkerfaget Grafisk emballasjefaget 126 Gravørfaget 128 Gullsmedfaget 130 Heismontørfaget 132 Herreskredderfaget 138 Hestefaget 140 Hjulutrustningsfaget 142 Hovslagerfaget 144 Hudpleier 146 Håndbokbinderfaget Håndveverfaget 150 Idrettsanleggsfaget 152 IKT-servicefaget 154 Industriell matproduksjon 156 Industriell overflatebehandling 158 Industrimalerfaget 162 Industrimekanikerfaget 164 Industrimontørfaget 166 Industrirørleggerfaget 168 Industrisnekkerfaget 170 Industrisømfaget 172 Industritapetsererfaget 174 Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling 176 Industritekstilfaget, fiskeredskap 178 Industritekstilfaget, garnframstilling 180 Industritekstilfaget, trikotasje 182 Industritekstilfaget, veving 184 Institusjonskokkfaget 186 Interiør 188 Isolatørfaget Kjemiprosessfaget 192 Kjole- og draktsyerfaget 194 Kjøttskjærerfaget 196 Kokkfaget 198 Komposittbåtbyggerfaget 200 Konditorfaget 202 Kontor- og administrasjonsfaget 204 Kostymesyerfaget 206 Kran- og løfteoperasjonsfaget 208 Kulde- og varmepumpemontørfaget 210 Kurvmakerfaget Laboratoriefaget 214 Landbruk 216 Landbruksmaskinmekanikerfaget 218 Limtreproduksjonsfaget 220 Logistikkfaget 222 Låsesmedfaget Malerfaget 226 Maskør- og parykkmakerfaget Matrosfaget 230 Mediedesign 232 Mediegrafikerfaget 234 Modellbyggerfaget 236 Modistfaget 238 Motormannfaget 240 Motormekanikerfaget 242 Motorsykkelfaget 244 Murerfaget 246 Møbelsnekkerfaget 248 Møbeltapetsererfaget 250 Nautisk instrumentmakerfaget 252 NDT-kontrollørfaget 254 Optronikerfaget 256 Orgelbyggerfaget 258 Ortopediteknikkfaget 260 Pianostemming og pianoteknikk 262 Plastmekanikerfaget 264 Platearbeiderfaget 266 Polymerkomposittfaget 268 Produksjonselektronikerfaget 270 Produksjonsteknikkfaget 272 Profileringsdesignfaget 274 Pølsemakerfaget 276 Reindriftsfaget 278 Reiselivsfaget 280 Renholdsoperatørfaget 282 Resepsjonsfaget 284 Reservedelsfaget 286 Romteknologi 288 Rørleggerfaget 290 Salgsfaget 292 Salmakerfaget 294 Seilmakerfaget Serigrafifaget 298 Servitørfaget 300 Signalmontørfaget 302 Sikkerhetsfaget 304 Sjømathandlerfaget 306 Sjømatproduksjon 308 Skogfaget 310 Skomakerfaget 312 Slakterfaget 314 Smedfaget 316 Steinfaget Stillasbyggerfaget 320 Storurmakerfaget 322 Strikkefaget 324 Studieforberedende naturbruk 326 Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon 328 Støperifaget 330 Sveisefaget 332 Sølvsmedfaget 334 Taksidermistfaget Taktekkerfaget 338 Tannhelsesekretær 340 Tavlemontørfaget 342 Tekstilrensfaget Telekommunikasjonsmontørfaget 346 Termoplastfaget 348 Togelektrikerfaget 350 Trebåtbyggerfaget 352 Tredreierfaget 354 Trelastfaget 356 Treskjærerfaget 358 Trevare- og bygginnredningsfaget 360 Trykkerfaget 362 Tømrerfaget 364 Urmakerfaget 366 Utstillingsdesign 368 Vei- og anleggsfaget 370 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget 372 Verktøymakerfaget 374 Vikler- og transformatormontørfaget 376 Yrkessjåførfaget 378

2 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Aktivitørfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Occupational Therapy hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte aktivitøren har kompetanse til å administrere, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre sosiale, fysiske og kulturelle aktiviteter for brukere i ulike aldre og med ulikt funksjonsnivå. Aktivitøren kan kommunisere med brukere og pårørende for å kartlegge behovet for vedlikehold og utvikling av ferdigheter. Han/hun kan sette mål for aktiviseringsarbeidet ut fra brukernes funksjonsevne, behov og interesser, og tilrettelegge aktiviteter som kan gi brukerne mestring, mening og innhold i livet. Han/hun kan dokumentere og vurdere virkninger av aktiviseringstiltak for brukerne. Innehaveren av dette dokumentet kan veilede brukere i hvordan ulike materialer, vertøy og teknikker kan brukes i aktiviseringsarbeidet. Materialadministrasjon og bruk av IKT inngår i aktivitørens arbeid.aktivitøren kan utføre førstehjelp. Han/hun kan gjennomføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Aktivitør 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

3 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 3

4 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Aquaculture hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte fagoperatøren i akvakultur har kompetanse til å planlegge og gjennomføre røkting og optimalisert produksjonen av vannlevende organismer. Fagoperatøren kan utføre observasjoner, målinger og beregninger av vannkvalitet og andre miljøfaktorer av betydning for oppdrettsorganismer i ferskvann og sjøvann. Han/hun kan utføre optimalisert fôring av oppdrettsorganismer i ulike stadier og vurdere tilvekst, dødelighet og produksjonsresultat. Fagoperatøren kan vurdere observasjoner av organismenes utseende og atferd og identifisere endringer. Han/hun har forståelse for utviklingen i nasjonale og internasjonale markeder og kan dokumentere bruk av innsatsfaktorer, produksjonsregimer og økonomisk resultat. Fagoperatøren kan drifte og vedlikeholde teknisk utstyr i landbaserte og sjøbaserte anlegg. Han/hun kan vurdere risiko og følge regelverk for helse, miljø og sikkerhet, miljøtiltak og fiskemedisin. Akvakulturfaget 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

5 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 5

6 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Aluminium constructions hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte aluminiumskonstruktøren har kompetanse til forming og sammenføying av plater, rør og profiler av aluminium til større komponenter og konstruksjoner. Kompetansen omfatter sammenstilling, bearbeiding av komponenter og bruk av måleverktøy. Forbøying og avstiving, kutting og bearbeiding, valsing, knekking, lokking og stansing av materialer, boring og gjenging, og sliping, pussing og polering er en del av kompetansen. Videre omfatter den sammenføyingsmetoder og sammenstilling av konstruksjoner og produkter samt vurdering av materialegenskaper, materialhåndtering og lagring. Bruk og vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr er også en del av kompetansen. Aluminiumskonstruktøren kan planlegge, utføre og dokumentere arbeidet etter tegninger, spesifikasjoner, standarder, kvalitetssikringssystem, lover og forskrifter. Sikkerhetsforståelse og kvalitetssystemer er en del av aluminiumskonstruktørens kompetanse. Det innebærer blant annet risikovurdering, avviksregistrering og metoder for sporbarhet. Aluminiumskonstruktøren har også helhetsforståelse for faget og er i stand til å utvikle seg faglig, utveksle erfaringer med andre og ta i bruk ny teknologi. Aluminiumskonstruktør 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

7 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 7

8 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Ambulansefaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Ambulance service skills hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte ambulansearbeideren har kompetanse til å planlegge og gjennomføre ambulanseoppdrag ved sykdom, ulykker og katastrofer. Ambulansearbeideren kan følge medisinfaglig veiledning og igangsette akuttmedisinsk behandling på skadestedet. Han/hun kan bruke riktig undersøkelsesmetodikk og identifisere svikt i vitale organfunksjoner, og ivareta pasientens sikkerhet og vitale funksjoner ved forflytning. Fagarbeideren kan kommunisere med pasienter og pårørende i en krisesituasjon. Han/hun kan anvende kommunikasjons- og navigasjonsutstyr i kommunikasjon med publikum og medisinfaglige kompetansemiljø. Han/hun kan anvende fagterminologi og rapportere om pasientens tilstand og vurdere og dokumentere utførte tiltak. Ambulansearbeideren kan bruke og utføre kontroll, vedlikehold og rengjøring av utstyr som brukes i tjenesten, i henhold til oppsatte prosedyrer. Han/hun kan utføre arbeidet i tråd med regelverk og prosedyrer og følge bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet. Ambulansearbeider 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

9 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 9

10 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Anleggsgartnerfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Landscaping hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte anleggsgartneren har kompetanse til å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utforming og skjøtsel av private og offentlige utearealer med universell utforming for lek, idrett, ferdsel og fritid. Anleggsgartneren kan utføre arbeid med faste og løse dekker, løsmasser, vann, tre, metall, naturstein, betong og andre materialer. Han/hun kan identifisere og beskrive vekstkrav for vanlige planteslekter, -arter og -sorter. Fagarbeideren kan anvende teknisk utstyr og utføre manuelt og maskinelt arbeid i opparbeidelse, drift og vedlikehold av anleggene. Anleggsgartneren kan vurdere økonomi og ressursbruk og ta miljøhensyn. Han/hun har kompetanse til å vurdere økonomiske, estetiske og miljømessige forhold ved et anlegg, og kan følge kravspesifikasjoner, bransjestandarder og gjeldende regelverk. Anleggsgartner 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

11 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 11

12 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Anleggsmaskinførerfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Heavy Equipment Operation hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte anleggsmaskinføreren har kompetanse til å bygge fundamenter og legge vann- og avløpsrør for veiutbygginger. Anleggsmaskinføreren kan planlegge og bruke masseforflytningsmaskiner til masseoppbygging av veier og graving av byggegroper. Kompetansen omfatter bruk av arbeidsmaskiner til graving, lasting, transport, utlegging og finavretting av løsmasser for vei. Betongarbeider, rørlegging og montering av kummer inngår i kompetansen. Bruk av tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy er en del av anleggsmaskinførerfaget. Anleggsmaskinføreren har kunnskap om regelverk for arbeidsvarsling, og kan velge ut og bruke materialer og utstyr i arbeidet. Han/hun kan kvalitetssikre og dokumentere arbeidet. Anleggsmaskinføreren kan benytte sikkerhetsutstyr og utføre førstehjelp. Han/hun kan gjennomføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Anleggsmaskinfører 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

13 Navn på og type organisasjon som tildeler fagbeviset Fagbrevet utstedes av fylkeskommunen 5. Fagbevisets offisielle grunnlag Navn på og type nasjonal/regional myndighet ansvarlig for akkrediteringen/godkjenningen av fagbeviset Kunnskapsdepartementet Fagbevisets nivå (nasjonalt eller internasjonalt) I Norge anvendes ingen nivåer. Utdanningen tilsvarer fullført videregående opplæring Karakterskala / Krav til bestått Bestått meget godt, Bestått, ikke bestått Adgang til neste nivå i utdanning eller opplæring Utdanningen sammen med påbygg til generell studiekompetanse kvalifiserer til opptak til høyere utdanning. Internasjonale avtaler Rettslig grunnlag Lov nr 61: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), nr 708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa og nr. 724: Forskrift til opplæringsloven 6. Godkjente måter å oppnå fagbeviset på Beskrivelse av gjennomgått fag- eller yrkesopplæring Andel av hele programmet (%) Varighet (timer/uker/måneder/år) Skole- eller treningssenterbasert 50% 2 år Arbeidsplassbasert 50% 2 år Godkjent/innpasset tidligere opplæring Total varighet på utdanningen eller opplæringen som fører til fagbeviset Inntakskrav Gjennomført grunnskole Andre opplysninger Opplæringen foregår først med 2 år i skole. Dette omfatter 588 årstimer fellesfag, 954 årstimer felles programfag, 421 årstimer prosjekt til fordypning. Deretter er det 1 år opplæring i bedrift og til slutt 1 år verdiskapning i bedrift. Voksne kandidater kan i visse tilfeller bli fritatt fra kravet til felles allmenne fag. Mer informasjon (inkludert en beskrivelse av nasjonalt kvalifikasjonssystem) finnes på: Nasjonalt kontaktpunkt 13

14 Europass fagbeskrivelse (*) Europass Certificate Supplement 1. Tittel på fagbeviset Anleggsmaskinmekanikerfaget på originalspråket. 2. Oversatt tittel på fagbeviset Heavy Equipment Repair and Maintenance hvis aktuelt. Den oversatte tittelen har ingen rettslig status. 3. Kompetanseprofil Den faglærte anleggsmaskinmekanikeren har kompetanse til reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper for bygg og anlegg og veivedlikehold. Anleggsmaskinmekanikeren kan utføre feilsøking, diagnose, reparasjon og vedlikehold av motorer, drivverk, grave- og lasteutstyr, bremser, styring og hjulutrustning. Han/hun har også kunnskap om hydrauliske, pneumatiske, elektriske og elektroniske systemer, kontroll- og varslingssystemer, komfort- og klimaanlegg samt digitale styringssystemer. Han/hun kan bruke teknisk litteratur og velge og bruke verktøy og måleinstrumenter. Anleggsmaskinmekanikeren kan vurdere kostnader og lønnsomhet ved reparasjoner. Videre kan han/hun planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet i samsvar med leverandørdata, reparasjonshåndbok, lover og forskrifter.helse, miljø og sikkerhet er en sentral del av anleggsmaskinmekanikerens kompetanse. Anleggsmaskinmekanikeren kan veilede brukere i vedlikehold av anleggsmaskiner. Anleggsmaskinmekaniker 4. Aktuelle stillinger eller yrker med dette fagbeviset hvis aktuelt. (*) Forklaring Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggsopplysninger om det aktuelle fagbeviset, og dokumentet har ingen rettslig status i seg selv. Formatet på opplysningene er basert på følgende tekster: Rådsvedtak 93/C 49/01 av 3. desember 1992 om gjenkjenning av kvalifikasjoner, Rådsvedtak 96/C 224/04 av 15. juli 1996 om gjenkjenning av fag- og yrkesopplæringsbevis, Europaparlamentets anbefaling 2001/613/EC og Rådets anbefaling av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor EU for studenter, personer under opplæring, volontører, lærere og instruktører. Mer informasjon finnes på: De europeiske fellesskap

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer