Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet."

Transkript

1 1

2 Forord Denne rapporten dreier seg om MMI Menneske, maskin og interaksjon, dette er et fag som handler om hvordan menneske forholder seg til produkter med en eller flere funksjoner. Det har vært undervisning over en periode med foredragsholdere fra IFE - Instituttet For Energiteknikk fra Halden. Veiledning fra faglærere og tilleggslitteratur har også hjulpet til på riktig vei. Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet. Målet med rapporten er å fortelle om prosjektet, prosjektets oppbygging, problemstillinger, faser og resultater. Ly takker: Helly Hansen Spesialproduketer, for oppdraget, tilliten og engasjementet. Veileder Katja Hanebuth, for inspirasjon og råd. Faglærer Petter Øyan, for veiledning og informasjon. Alle studentene som har deltatt i ergonomiundersøkelsene. Kalesjeutvikling av Ly, Martine Bjar Stine Lilloe-Olsen Christina Sørebø Hansen 2

3 Prosjektbeskrivelse Prosjektet begynte høsten 2005 av tre studenter ved HiØ linje Industriell Design. Prosjektgruppa fikk navnet Ly som betyr beskyttelse mot vær. Oppdragsgiver, Helly Hansen Spesialprodukter AS, ble skaffet på eget initiativ via mail fra studentene. Det var ønskelig å jobbe med et realistisk prosjekt det siste året. Oppdragsgiver hadde et prosjekt som innebar en fornyelse av kalesjebeslag for båt. I oppgaven er det sentralt å ta i bruk fagkunnskaper fra hele studiet, med fokus på ergonomi og MMI. Senere, i hovedprosjektet, vil det legges mer vekt på de andre fagene for å få et helhetlig kalesjekonsept. MMI delen av oppgaven avsluttes med rapport og en presentasjon 17. februar. Det ble besluttet å legge hovedfokus på funksjonaliteten til de mest sentrale beslagene. Gjennom prosjektet har det vært meget viktig å ha jevnlig kontakt med oppdragsgiver. På vært møte, ca. en gang pr. mnd, har Ly presentert det som har blitt utført av arbeid. De har vært imøtekommende, delaktige, interesserte og støttende. For å oppnå de resultatene som ønskes for MMI prosjektet ble det utført ulike faser: Fase 1 består av informasjonsinnhenting, Fase 2 innbærer rammebetingelser og til slutt, Fase 3 som inneholder form og funksjonalitet. Til sammen danner dette resultater som vil bli tatt i bruk av Helly Hansen Spesialprodukter og videre for prosjektgruppen i hovedprosjektet. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord side 02 Prosjektbeskrivelse side 03 Fase 0 Innledning Bakgrunn side 07 Oppdragsgiver Konsepter Oppgaven Mål side 08 Hovedmål Effektmål Estetiske mål Resultatmål Fremdriftsplan Ly/prosjektgruppen side 09 Prosjektansvarlig Prosjektgruppen Martine Bjar Christina Sørebø Hansen Stine Lilloe-Olsen Styringsgruppe side 10 Fokusgruppe Ressurser og forbruk Fase 1 Informasjonsinnhenting Marked og kulturforståelse side 12 Brukergrupper /Målgruppe Etterspørsel og trender Produktets historie Konkurrenter side 13 Inspirasjon Fremtidsrettet design Fase 2 Rammebetingelser Prosjektplan side 15 Konklusjon Analyser Markedsanalyser Konklusjon Fokusgrupper Funksjon og produktvalg Krav side 16 Funksjonelle krav Designkrav 4

5 Ergonomiske krav Aerodynamiske krav Prioritering av design side 18 Konklusjon Skisseprosess side 19 Fase 3 Utforming Innledning side 21 Båt og kalesje Ulike beslag side 22 Problemområdene side 23 Problemområder side 24 Beslag 1 - Knepping Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Beslag 2 - Festing av bøyle side 26 Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Beslag 3 Glidebeslag side 28 Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Logo og navn side 30 Konklusjon og egenvurdering Vedleggsliste side 31 Bibliografi side 32 5

6 6

7 Bakgrunn Ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag, avslutter avgangsstudentene studiet sitt med ett hovedprosjekt på 15 studiepoeng som pågår i ca 10 uker fra mars til juni. Dette prosjektet er hovedsaklig et samarbeid med bedrifter i lokalmiljøet. Bedriftene engasjerer studentene i et egnet prosjekt og bidrar ofte med kompetanse, materialer og komponenter og dekker de utgiftene studentene har i forbindelse med prosjektet. Nytt av i år kan en også utvide hovedprosjektet til å også innebefatte faget MMI i høstsemesteret. Helly Hansen Spesialprodukter As ønsket hjelp til å utvikle en ny type båtkalesjer, og var derfor svært positive, da gruppen tok kontakt per mail, med ønske om et samarbeid. Petter Øyan, linjeansvarlig for Industriell Design ved HiØ, syntes de hadde en god oppgave for et MMI/hovedprosjekt og gruppen bestemte seg for å ta utfordringen. Helly Hansen Spesialprodukter ønsket en utvikling av detaljene på kalesjen, altså beslagene - de enkeltdelene som holder kalesjen oppe og fungerer som bindeledd mellom de ulike elementene i en kalesje. Disse små detaljene har ikke hatt noe annen utforming siden først ble laget på 1960 tallet. Dette preger designet i dag, noe som også overføres videre på hele kalesjen. Det er gamle systemer og funksjoner som de fleste personer har på en eller annen måte har eller har hatt et forhold til. Mange mennesker har vært om bord i en båt og sett en kalesje. De fleste aksepterer også produktet, kalesje, tenker ikke så mye på det rett og slett. Det er vel med en gang man skal sette opp en alene mens det blåser og regner, det sjøer og fingrene er kalde, som man virkelig innser problemet. For systemet er gammeldags, tungvindt og tidkrede. Om man ser på båter som er på sjøen om sommeren, legger man merke til at det er flere der enn året før og de blir også større og finere. De minste båtene som har kalesje har den samme som en stor og flott båt. Behovet for bedre løsninger og flottere design er økende. Oppdragsgiver Helly Hansen Spesialprodukter AS ble etablert som eget selskap i 1995,eid av Helly Hansen AS. Vi utvikler, produserer, selger og leier ut produkter med basis i tekstiler. Helly Hansen Spesialprodukter AS er lokalisert i Moss, med avdelinger i Bergen Kristiansand, og er Helly Hansens egen spesialavdeling for tekniske tekstiler. Helly Hansen Spesialprodukter AS konstruerer i belagte og ubelagte tekstiler. De utvikler, designer og fremstiller både standard- og skreddersydde produkter for en rekke ulike formål. De har over 100 års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet og er NS EN-ISO 9001:2000 sertifisert. 7

8 Konsepter Det som eksiterer i dag av kalesjer er gamle løsninger. Utviklingen av disse produktene har stått stille og derfor er utvalget deretter. Funksjonene er de samme på store og dyre båter som på små. Så de konseptene som finnes på markedet har ikke endret seg før det siste året. Salget på båter stiger vært år og dette sette fokus på kalesjen. Vedlegg 24: Konsepter Vedlegg 25: Skisser på tidlig stadium Oppgaven Grunnlaget er at HH Spesialprodukter er i gang med å utvikle en helt ny generasjon båtkalesjer. Den nåværende situasjonen er at det ikke har skjedd noen form for utvikling på dette området på årtier, og dagens løsninger bærer derfor preg av tunge, store og upraktiske løsninger. Det er også mye slitasje på aluminiumsstengene, og liten/ingen lik linjeføring i beslag. HH Spesialprodukters nyutviklede kalesjene utmerker seg ved at de er lettere og derfor enklere å håndtere. Dessuten er de laget i et materialet som puster, slik at en unngår fuktig inneklima, men det er fortsatt behov for videreutvikling. Og spesielt da på detaljnivå, som i beslag og lignende. Fokuset i oppgaven er på detaljer, og de er beslag som tilhører kalesjen. Dette gjelder både for form og funksjon. I MMI - prosjektet legges det vekt på beslagene, fokuset er sentret mot tre ulike beslag. De undersøkelser som ser på kalesjen som helhet legges ved. Dette gjøres for å skape en forståelse av problemstillingen. I denne delen av prosjektet skal beslagene være analysert, fått ny form, være funksjonable og brukervennlig. Dette skal dokumenteres i MMI rapporten og presenteres Utfordringen blir å utvikle produkter som står i stil til alle typer båter. Dette gjelder for både beslagene og selve kalesjen, designet blir hovedfokus i hovedprosjektet. Prosessen innebærer å finne enkle, brukervennlige løsninger og dette gjøres gjennom skisser, 3D-modeller og mock-up-modeller. Grunnlaget er oppgavebeskrivelsen, samtaler med ansatte på HH Spesialprodukter og befaringer på det gjeldende området. For å oppnå et av resultatmålene er det et ønske om å få produsert en fungerende prototyp hos en lokal bedrift. Mål Hovedmål Vårt hovedmål er å utarbeide et produkt som dekker etterspørselen til et stort marked. Produktet skal være innovativt og ha klare designelementer i seg. 8

9 Effektmål Ergonomi og MMI: Punktene gjelder for kvinner som menn i alle aldere. Enkle håndteringen av kalesjen gjennom beslagene. Brukervennlige utforminger og funksjoner på beslagene. Redusere tiden det tar å ta av og på kalesjen. En opprettholdt sikkerhet. Estetiske mål Vi vil fornye utseende og gjøre det mer moderne og fremtidsrettet. Beslagene skal ha samme formspråk, og gi uttrykk for det maritime miljøet. Kalesjen skal ha en tiltalende form som appellerer til en bred gruppe båtfolk. Resultatmål Et godt gjennomtenkt produkt som oppfyller alle effektmål og krav satt av oppdragsgiver, oppdragstaker og offentlige etater. Et produkt der kostnader til materialer og produksjon er lavest mulig uten at det går på bekostning av funksjonene. Nye brukerfunksjoner/beslag integrert i kalesjen som gjør den enkelt å benytte. Tegninger og 3D-modeller av produktet. Sjøen for alle 2007 Fremdriftsplan For å få struktur på oppgaven er det laget en fremdriftsplan som hører sammen med en milepælsplan. Vedlegg 5: Fremdriftsplan Ly/Prosjektgruppen Prosjektansvarlig Martine Bjar ble valgt som prosjektleder og har dermed ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av selve prosjektet. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av tre personer som til sammen danner Ly. Alle tre er går på Høgskolen i Østfold avdelig Sarpsborg og studerer 3. året Industriell Design. Martine Bjar Martine er gruppens prosjektleder. Hun har oversikt, på dag til - dag basis, over hva som gjøres og hva som må gjøres innenfor prosjektgruppen. I tillegg til dette er Martine kontaktperson mot oppdragsgiveren, Helly Hansen Spesialprodukter. 9

10 Christina Sørebø Hansen Christina er gruppens sekretær og har ansvar for møteinnkalling, møtereferater og innsamlet informasjon. I tillegg har hun ansvaret for rapportskriving. Stine Lilloe-Olsen Stine er grafisk ansvarlig. Dette innebærer å ha hovedansvaret for utvikling av logo, brosjyrer, plakater og hjemmesiden vår. Styringsgruppe Professor Petter Øyan - Styringsgruppens leder, linjeansvarlig for Industriell Design ved HiØ, Sarpsborg. Knut Grindal Seksjonssjef ved Helly Hansen Spesialprodukter Sverre Ingebregtsen - Industridesigner ved HH Ivar Grøneng - Prosjektkoordinator Fokusgruppe Lars T. Lundheim, student NTNU Roar Larsen, student HiØ Dag Leonhardsen, student HiØ Ola Helø, student HiØ Ressurser og forbruk (dette er iberegnet hovedprosjekt) Tidsbruk: 470 arbeidstimer x 3 studenter = 1410 timer Prosjektveiledning HiØ: 2 timer per uke x 30 uker = 60 timer Prosjektveiledning HHS: 2 timer x 15 uker = 30 timer Totalt: 1500 timer Økonomi: Prosjektveiledning HHS: 30 timer x 1000 kr = kr Kjøregodtgjørelse: 2,05 kr x 66 km x 5 turer = 676,5 kr Totalt: ca ? 10

11 11

12 Marked og kulturforståelse Vi har sett på ulike eksisterende båtkalesjer for å tilegne oss kunnskap om produktet. Vi har tatt for oss Helly Hansen Spesialprodukters egne produkter og vi har sett på hva konkurrentene tilbyr. Markedet er stort, men mangfoldet er relativt snevert. I Norge dominerer Helly Hansen Spesialprodukter markedet av norske båter, men det selges også stort av bl.a. finske og franske båttyper. Brukergrupper /Målgruppe De ulike brukerne som forholder seg til kalesjen: Produsentene av kalesjedelene Montør av kalesjedeler til det hele produktet De to ulike brukergruppene: båteier og båtprodusent Båtselger Reparatør Det ble valgt å fokusere på brukergruppen båteier, oppdragsgiver har uttrykket at denne gruppen er den mest interessant og den viktigste å tilfredsstille. Målgruppen er todelt: Båtprodusenten bestemmer hvilken kalesje som skal være på hvilke båter. Båteieren er brukeren som vi tar hensyn til i vår produktutvikling. Hovedvekten blir lagt på at produktet skal kunne brukes av alle som bruker båt. Tradisjonelt sett står mannen for selve kjøpet, og håndterer kalesjen. Dette gjør han som regel I fellesskap med kvinnen og hun er oftest den avgjørende I en salgssituasjon. Kvinnen har andre krav enn mannen, hun har mindre tålmodighet og legger større vekt på brukervennlighet. Vedlegg 2 Brukergrupper Etterspørsel og trender Salget av antall fritidsbåter har økt veldig de siste årene. Folk tillater seg også å kjøpe dyrere båter enn før. Det er stor etterspørsel fra båtprodusenter og brukere etter nye, praktiske og mer estetiske løsninger. Etterspørselen på båter er økende, det øker automatisk etterspørselen på kalesjer. Kalesjen vil etter hvert også måtte byttes ut I og med at den holder I ca. Fem sesonger. Salget vil automatisk stige, derfor er det viktig med produktutvikling. Produktets historie 12

13 For å få en forståelse av et produkt er det viktig å ta et tilbakeblikk på produktets historie. Dette er også viktig for ikke å designe noe som allerede har eksistert og ikke har fungert. Vedlegg 7 Produktets historie Konkurrenter Helly Hansen Spesialprodukter er markedsledede og de konkurrentene som eksisterer er små bedrifter rundt omkring i Norge, ulike type seilmakere og båtprodusenter. Siden Helly Hansen Spesialprodukter spesialsyr og i tillegg masseproduserer kalesjer med meget god kvalitet klarer de å holde på markedsandelene på 80 %. Vedlegg 8: Konkurrentene Inspirasjon Utvikling på detaljer er enormt. Funksjoner i dagens samfunn blir bare viktigere og viktigere. Folk flest forholder seg daglig til ulike tekniske løsninger og design som krever noe av deg som bruker. Det eksisterer enormt mange inspirasjonskilder. For å hente innhente mest mulig materiale ble det sett på både gammelt og nytt. Inspirasjon er hentet fra bl.a. bilindustri, seilbåter, barnevogner, kjøkkenløsninger, sykler, klatreutstyr, snowboard - bindinger, paraplyer, treningsapparater etc. Vedlegg 9: Inspirasjon Vedlegg 21: Informasjonsinnhenting Vedlegg 22: Besøk på Loyds Fremtidsrettet design Helly Hansen Spesialprodukter har lenge ønsket nye og bedre produkter. Dette er en mulighet til å selge flere produkter med bedre egenskaper. Produktet i seg selv er ikke noe som plutselig oppstår som et nytt behov. Det eksisterer i dag og har gjort det i over lengre tid. Utviklingen ligger på nye tekniske og funksjonelle løsninger. Dette vil skape et helt nytt og helhetlig produkt som vil glede både brukeren og båtprodusentene. Vedlegg 10: Økodesign 13

14 14

15 Prosjektplan Det ble tidlig I prosjektet fordelt ansvar til alle gruppemedlemmer. Dette har fungert uten problemer. Underveis har gruppen hatt daglige samtaler og oppdateringer. Mål og arbeidsoppgaver har vært klare fra begynnelsen. Selve oppgaven var vanskeligere å få oversikt over. Tidlig ble det skisset på selve kalesjen, som det blir fokusert mer på i hovedprosjektet. Det som blir presentert i denne oppgaven er beslagene og samspillet mellom menneske og maskin. Vedlegg 6: Milepælsplan Konklusjon Gjennom hele prosessen og prosjektet har kommunikasjon mellom medlemmene i gruppa og kontakten med oppdragsgiver et viktig element. Kommunikasjonen har bestått av samtaler, mail og møter. Dette har ført til at prosjektet hele tiden har blitt kontrollert, analysert og ledet på rett vei. Benyttelse av prosjektplan og milepælsplan har vært veldig nyttig verktøy for de som er involvert i prosessen fordi man hele tiden har kontroll over hvordan man ligger an i prosjektet, både for oppdragsgiver og gruppa. Analyser Markedsanalyser Det er alltid viktig å dekke et behov, det kan være et behov som eksistere eller et behov som skapes. Behovet for nye løsninger på kalesjer er voksende, og Helly Hansen Spesialprodukter har valgt å dekke det behovet. For å kunne skape nye løsninger er det noen krav som må ta hensyn til; hva ønsker brukergruppen seg, hva eksisterer på markedet, hvilket marked skal produktet dekke etc. Dette blir sett nærmere på videre i prosjektet Vedlegg 20: Markedssegment Konklusjon Oppdragsgiver har kartlagt dette området i forkant. Behovet for nye og enklere løsninger på beslag er nødvendig. Det har ikke skjedd noen forandringer på markedet på årtier og det er nå nødvendig å gjøre noe for å stå i stil til dagens båter og brukere. Dagens løsninger er gammeldags og lite brukervennlige. Løsninger som gruppen vil ta i bruk er andre eksisterende funksjoner som kan overføres til kalesjen. Fokusgrupper 15

16 Gruppen ønsket tilbakemeldinger på prosjektet underveis fra utenforstående. De personene som ble ønsket I fokusgruppen var også personer som hadde en slags tilknytning. Behovet for bruk av fokusgruppen er lagt til hovedprosjektet. Konklusjon fokusgruppe Det viktigste frem til nå har vært å ta hensyn til oppdragsgiver og målgruppene. Derfor har ikke fokusgruppen blitt tatt i bruk i MMI. Funksjon og produktvalg Utgangspunktet for oppgaven var beslag og utvikling av nye funksjoner. Det ble fra begynnelsen av fokusert på kalesjen som en helhet og hvilke funksjoner skal forandres. Etter å ha arbeidet med denne delen av oppgaven i en periode, ble det nødvendig å fokusere direkte på de beslagene som eksistere i dag. Utfordringen ligger i å finne og komme opp med nye og brukervennlige beslag. Tanken om å lage en annerledes kalesje med bedre løsninger er på agendaen i hovedprosjektet. For å kunne løse oppgaven ble det hentet inspirasjon fra alle mulige små detaljer med ulike funksjoner. Det ble i begynnelsen sett mye på produkter som hadde de samme egenskapene, som beskytter og holder vann ute, regulerbare tak. Etter hvert som det ble tegnet nye forslag, ble andre detaljer viktige. Med ideer på papiret ble det enklere å finne andre funksjonable løsninger som finnes på fotoutstyr, klatreutstyr, dører, stoler, vaskeutstyr, verktøy, hageutstyr etc. For å kunne dekke behovet som ble ønsket var det viktig å legge vekt på ergonomiundersøkeleser og konkludere hva målgruppene ytret, samtidig å ta hensyn til oppdragsgiver. Beslagene er små, men vesentlige elementer på en kalesje. Det er derfor vesentlig at de er gjennomtenkte de løsningene som blir presenterte. For å dekke behovet er blitt diskutert og forhørt med alle de involverte partene. De ulike funksjonene, detaljene og ergonomiske utdypes senere i rapporten. Krav De kravene som ble satt og tatt hensyn til var ut fra Helly Hansen Spesialprodukter, gruppens intensjoner og hensyn til brukergruppene. Her var det mange faktorer som var avgjørende. Brukervennlig for målgruppene, både menn og kvinner skal kunne bruke beslagene. Forslag på lukke- og åpnemekanismer. Beslagene skal ikke lage merker på bøylene. De skal tåle korrosjon. De skal ha en viss styrke. 16

17 Enkelte funksjoner kan brukes på flere beslag. Beslagene må ha en viss størrelse. De skal være stabile og holde kalesjen på plass. Slitesterkt materiale. Beslagene skal ha lang levetid. Utformingen av beslagene skal være selvforklarende. Må være ce merket. Funksjonelle krav Det ble satt opp en del punkter i en funksjonsanalyse for å komme frem til hva som virkelig er nødvendig og hva som er ønskelig i forhold til de funksjonene beslagene og kalesjen skal ha. Vedlegg 11: Funksjonsanalyse Designkrav Det er ulike krav for valg av utforming og design. De ulike gruppene er like viktige for å komme frem til et godt produkt, og de er: design for bruker, design for miljø og økologi, design for produksjon, design for pris, design for marked og design for logistikk. I dette faget blir det prioriteringen design for bruker, resten følger videre i hovedprosjektet. Design for bruker: - ergonomi - sikkerhet - estetikk For å kunne dekke behovet som eksisterer, er det brukeren som blir den primære prioriteringen. Her spiller ergonomi en viktig rolle. Utformningen av beslagene blir utviklet gjennom de ergonomiske undersøkelsene. Dette har vært vesentlig for formen på de tre utvalgte beslagene. I dette faget har det blitt fokusert på å ta hensyn til brukeren og brukervennlighet. Dermed er sikkerhet og estetikk ikke blitt lagt vekt på, enda. Ønsket om at beslagene er selvforklarende er også et vesentlig element. Det skal ikke oppstå kommunikasjonssvikt mellom beslagene og brukeren. Brukeren skal instinktivt vite hva og hvordan ting skal gjøres. Gjennom utviklingen av de ulike elementene er det også et krav eller ønske om at beslagene ikke består av så mange deler. Muligheten for at de er lette å miste er stor, med tanke på det miljøet de skal fungere i. Vedlegg 12: Designkrav Ergonomiske krav 17

18 De ergonomiske undersøkelsene dreier seg om hvordan ulike brukerne forholder seg til de ulike beslagene. Det var viktig å konstantere hva som var problemområdene gjennom de ulike testene. De problemene var pekt ut på forhånd og lagt frem som ønsker om forandringer. Det ble tidlig utført en test for å dokumentere dette og dobbelt sjekke om de problemene eksisterte. Vedlegg 1: Ergonomi hos Windy Vedlegg 13: Ergonomiundersøkelse 2 Disse testene har blitt utført av elever på HIØ og må videre i prosjektet bli testet på andre i brukergruppen, som båtprodusenten, Helly Hansen Spesialprodukter, eksisterende båteiere etc. Den siste testen tok tak i områdene som omhandler betjeningsflaten. Det er den delen av et produkts overflate som brukeren skal gjøre noe med under betjeningen. Med denne undersøkelsen var det ønsket å finne ut av hvordan ulike brukere håndterer eller avleser enkelte elementer i betjeningsflaten. I tillegg ble det undersøkt brukernes ulike ergonomiske, estetiske og psykologiske oppfattelser av komponentene. Vedlegg 14: Ergonomiundersøkelse 3 Den teorien som er blitt lest og tatt utgangspunkt i er The Measure of Man and Woman, Human Factors in Design av Henry Dreyfuss og MMS Design av Jacob Buur & Jesper Windum. Dette er også litteratur som blir brukt videre i oppgaven senere. Vedlegg 15: Measure of Man and Woman Vedlegg 16: MMS Design Aerodynamiske krav En vindtunnel ble laget og ulike type modeller av en kalesje ble testet. Dette er bare begynnelsen av en undersøkelse på en hensiktsmessig og aerodynamisk form på det mobile taket. Videre forskning følger i hovedprosjektet. Vedlegg 17: Vindtunnel Prioritering av design 18

19 Beslagene må ha nye funksjoner og man skal kunne se slektskapet mellom dem. De skal uttrykke brukervennlighet og samtidig enkelhet. Funksjonaliteten på detaljene vil uttrykke noe nytt og skape et helhetlig inntrykk. Hovedprioriteringen ved utformingen av beslagene i førsteomgang er mekanikken og hvordan den fungerer. Dette blir presentert her. De faktorer som spiller vesentlige roller er: Enkelhet Helhetlig, like og rene linjer Kvalitet Stabilitet Maritimt Brukervennlig Skal ikke være fremtredende Ha selvforklarende design Styling og finish som passer til båter i dag Formuttrykket på beslagene kan være preget av teknologiske løsninger og det maritime miljøet. De detaljene kan være med på å forme kalesjen og gi den et helt annet formuttrykk enn de har i dag. Båter som blir produsert i dag har en finish og et moderne formuttrykk, og beslagene skal ha en tilhørighet til dette miljøet. Kalesjen skal ha det samme formspråket som dagens båter, og dette skal gjenspeiles hos beslagene. Konklusjon Beslagene i seg selv er tekniske små detaljer. Det som ønskes og skal oppfylles etter hvert er at de alle får et design og som gir en følelse av samhørighet. Siden de omgir seg i det maritime miljøet skal de også gli inn i det. For at det skal bli et helhetlig utrykk på kalesjen skal ikke beslagene være fremtredende. De skal være en naturlig del av hele båten. I tillegg skal de utrykke kvalitet og stabilitet. Vedlegg 18: Formveileder Skisseprosess (Vedlegg 19: Skisser og Vedlegg 23: Logo) Gjennom tegninger og skisser har det dukket opp ulike nye og unike løsninger og prinsipper. Ved å presentere disse forsalgene i gruppen vel som for oppdragsgiver har dette dannet et grunnlag å jobbe videre med. Utviklingen via skisser har vært matnyttig og lærerik. Resultatene blir presentert i 3D. Dette blir presentert med grunnlag at funksjonene er viktigst, styling og finish kommer etter hvert. 19

20 20

21 Innledning Denne fasen bygger på de forgående fasene og de resultatene som blir redegjort der. Beskrivelsen av de ulike problemområdene og de resultatene blir presentert i denne fasen. For å gi et inntrykk av hvor problemene befinner seg i båten og på kalesjen blir det beskrevet først i fasen. Videre blir det definert hvilke områder det er valgt å fokusere på, og presentasjoner og resultater de områdene. Båt og kalesje Windy båt med kalesje Ta av kalesjen Om bord i en båt med kalesjen oppslått En kalesje består av mange elementer som glidelås, duk, gummistrikker, kompositt, aluminiumsbøyler og stål beslag. Dette skal tilpasses hver enkelt båt, altså fra størrelsen fot og til de ulike båtprodusentene. Prinsippet er akkurat det samme på alle båtene., med bøyler, knepping, duk etc., uansett prisen på båten. 21

22 Ulike beslag Dette er bare noen beslag, for å kunne bruke en kalesje er det om lag ulike typer beslag. Problemområdene Det er som skrevet ovenfor at det eksisterer mange ulike type beslag på en kalesje. Det vil si at det er mange problemområder på en kalesje. For denne oppgaven er det valgt ut tre problemområder eller tre beslag. De tre anses for å være de viktigste og hvor behovet er størst. Dette ble presenteret helt fra starten som de mest utsatte områdene av Helly Hansen Spesialprodukter, og senere dokumentert gjennom ergonomiundersøkelsene. Disse resultatene er også enkle å overføre til de andre beslagene. 22

23 De tre viktigste problemområdene på kalesjen: Problem og beslag 1 Problem og beslag 2 Problem og beslag 3 23

24 Problemområder På bakgrunn av ergonomiundersøkelsene er det kneppingen foran på vindskjermen, festingen av bøylene til båten og beslaget som glir opp og ned på bøylen som byr på problemer. Disse ulike oppgavene blir mer nøyaktig beskrevet og vist løsninger på her. Muligheten for å kombinere noen av de ulike resultatene er mulig slik at beslagene er mest mulig identiske, dette blir en utfordring som ønskes videre. Beslag 1 Knepping Beskrivelse av problemet Stålknott og hullet i duken Dette området krever styrke og tålmodighet. Foran og langs hele vindskjermen er det festet små knotter i stål. På kalesjen er det hull som er innrammet med skai (for å tåle mer). Disse hullene skal tres inn på knottene. På enkelte steder på kalesjen er det glidelåser og der må en knepping på før den andre, slik at det blir en overlapp. Det som er vanskelig er at hullet på kalesjen er lite, duken strammer bakover, i noen punkter og områder er nesten ikke mulig å plassere hullet på knotten og da må brukeren justere og slakke duken med glidebeslaget. Systemet er lite brukervennlig når en må ty til masse krefter, justere på andre beslag og kneppe så mange deler. Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. 24

25 Resultatet Ideen bak dette beslaget eller denne problemløsningen er å redusere områdene hvor brukeren må kneppe. Her presenteres det en enklere måte å få duken festet til vindskjermen. Konseptet går ut på å feste duken på gummiknottene deretter bruker momentet ved å ta tak i hendelen og skyver aluminiumsprofilen nedover til motstykket. Dette vil føre til at duken strammes og sitter fast i mellom de to aluminiumsprofilene. Det skal være få knotter og beslaget skal dele opp i færrest mulig deler. Beslaget skal festes på toppen av vindskjermen. Gummiknotter Aluminiumsprofil 1 og 2 Spak Materialer Begrunnelsen for valg av materialer er letthet, stivhet, styrke og korrosjonsbestandig. Selve beslaget er i aluminium med blank overflate. Spaken er i kompositt og knottene er i gummi. Aluminium og kompositt er valgt med tanke på vekten, miljøet og en lik linjeføring med resten av beslagene. For å dempe eventuelle slag og støt vil gummi være det mest hensiktmessige. 25

26 Beslag 2 Festing av bøyle Bøylen Område på båten Beslaget Beskrivelse av problemet Festemekanismen for bøylene er mange og ulike, men hensikten og bevegelsen på selve bøylen er den samme. Bøylen skal kunne bevege seg i x- retning. Noen av de må brukeren benytte verktøy for å feste bøylen til beslaget, dette er ikke hensiktsmessig. Her sitter bøylen fast, men brukeren må ha tilgang på verktøy for å justeringer. Andre er laget slik at selve beslaget må skrues fast i båten og bøylen er løs, det er for å kunne fjerne hele kalesjen. Ved denne metoden sitter ikke bøylen helt fast til beslaget, og når båten er i fart vil det riste og skrangle i bøylen og kalesjen. 26

27 Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. Resultatet Konseptet med dette beslaget har sitt utspring fra bilbeltespennen. Mekanismen til spennen ble overført på beslaget. Bøylen klikkes fast i en hylse og ved å løsne bøylen trykker brukeren på en knapp. Knapp Hylse Bøyle Materialer Det er viktig med styrke, stabilitet og korrosjonsbestandighet så materialvalgene faller på blankt stål og kompositt. Det er stål er hovedmaterialet, det som omgir 27

28 funksjonene og deler inne i funksjonen. Knappen og noen av elementene i selve funksjonen er i kompositt. Beslag 3 Glidebeslag Beslaget uten skrue Beslaget med skrue Beskrivelse av problemet Det er noen ulike typer av dette beslaget, noen er har skrue slik at brukeren rett og slett skrur fast beslaget til bøylen. Andre beslag trenger brukeren verktøy for å feste. Beslaget har som oppgave å tilpasse seg kalesjen ettersom om det er behov for å stramme eller slakke duken. Dette gjøres ved at beslaget kan bevege seg opp og ned langs bøylen. Det er derfor hensiktsmessig at den kan beveges uten verktøy som er veldig lite brukervennlig. De beslagene som festes med en skrue lager merker i bøylen og det er negativt. Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. Resultatet Løsningen på dette beslaget ble hentet fra et kamerastativ. Funksjonen har som oppgave å stille inn lengden på beina. Den fungerer ved at man bøyer tilbake flippen og justere høyden eller lengden på beina, når brukeren klikker flippen på plass fester 28

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012 2012 Bachelor 2012 Servicekvalitet og påvirkning av Kundens lojalitet Bacheloroppgave 2012 3.år Hotell og relasjonsledelse ved Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av: 979525 979532 Denne

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer