Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet."

Transkript

1 1

2 Forord Denne rapporten dreier seg om MMI Menneske, maskin og interaksjon, dette er et fag som handler om hvordan menneske forholder seg til produkter med en eller flere funksjoner. Det har vært undervisning over en periode med foredragsholdere fra IFE - Instituttet For Energiteknikk fra Halden. Veiledning fra faglærere og tilleggslitteratur har også hjulpet til på riktig vei. Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet. Målet med rapporten er å fortelle om prosjektet, prosjektets oppbygging, problemstillinger, faser og resultater. Ly takker: Helly Hansen Spesialproduketer, for oppdraget, tilliten og engasjementet. Veileder Katja Hanebuth, for inspirasjon og råd. Faglærer Petter Øyan, for veiledning og informasjon. Alle studentene som har deltatt i ergonomiundersøkelsene. Kalesjeutvikling av Ly, Martine Bjar Stine Lilloe-Olsen Christina Sørebø Hansen 2

3 Prosjektbeskrivelse Prosjektet begynte høsten 2005 av tre studenter ved HiØ linje Industriell Design. Prosjektgruppa fikk navnet Ly som betyr beskyttelse mot vær. Oppdragsgiver, Helly Hansen Spesialprodukter AS, ble skaffet på eget initiativ via mail fra studentene. Det var ønskelig å jobbe med et realistisk prosjekt det siste året. Oppdragsgiver hadde et prosjekt som innebar en fornyelse av kalesjebeslag for båt. I oppgaven er det sentralt å ta i bruk fagkunnskaper fra hele studiet, med fokus på ergonomi og MMI. Senere, i hovedprosjektet, vil det legges mer vekt på de andre fagene for å få et helhetlig kalesjekonsept. MMI delen av oppgaven avsluttes med rapport og en presentasjon 17. februar. Det ble besluttet å legge hovedfokus på funksjonaliteten til de mest sentrale beslagene. Gjennom prosjektet har det vært meget viktig å ha jevnlig kontakt med oppdragsgiver. På vært møte, ca. en gang pr. mnd, har Ly presentert det som har blitt utført av arbeid. De har vært imøtekommende, delaktige, interesserte og støttende. For å oppnå de resultatene som ønskes for MMI prosjektet ble det utført ulike faser: Fase 1 består av informasjonsinnhenting, Fase 2 innbærer rammebetingelser og til slutt, Fase 3 som inneholder form og funksjonalitet. Til sammen danner dette resultater som vil bli tatt i bruk av Helly Hansen Spesialprodukter og videre for prosjektgruppen i hovedprosjektet. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord side 02 Prosjektbeskrivelse side 03 Fase 0 Innledning Bakgrunn side 07 Oppdragsgiver Konsepter Oppgaven Mål side 08 Hovedmål Effektmål Estetiske mål Resultatmål Fremdriftsplan Ly/prosjektgruppen side 09 Prosjektansvarlig Prosjektgruppen Martine Bjar Christina Sørebø Hansen Stine Lilloe-Olsen Styringsgruppe side 10 Fokusgruppe Ressurser og forbruk Fase 1 Informasjonsinnhenting Marked og kulturforståelse side 12 Brukergrupper /Målgruppe Etterspørsel og trender Produktets historie Konkurrenter side 13 Inspirasjon Fremtidsrettet design Fase 2 Rammebetingelser Prosjektplan side 15 Konklusjon Analyser Markedsanalyser Konklusjon Fokusgrupper Funksjon og produktvalg Krav side 16 Funksjonelle krav Designkrav 4

5 Ergonomiske krav Aerodynamiske krav Prioritering av design side 18 Konklusjon Skisseprosess side 19 Fase 3 Utforming Innledning side 21 Båt og kalesje Ulike beslag side 22 Problemområdene side 23 Problemområder side 24 Beslag 1 - Knepping Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Beslag 2 - Festing av bøyle side 26 Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Beslag 3 Glidebeslag side 28 Beskrivelse av problemet Utformingen Resultatet Materialer Logo og navn side 30 Konklusjon og egenvurdering Vedleggsliste side 31 Bibliografi side 32 5

6 6

7 Bakgrunn Ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag, avslutter avgangsstudentene studiet sitt med ett hovedprosjekt på 15 studiepoeng som pågår i ca 10 uker fra mars til juni. Dette prosjektet er hovedsaklig et samarbeid med bedrifter i lokalmiljøet. Bedriftene engasjerer studentene i et egnet prosjekt og bidrar ofte med kompetanse, materialer og komponenter og dekker de utgiftene studentene har i forbindelse med prosjektet. Nytt av i år kan en også utvide hovedprosjektet til å også innebefatte faget MMI i høstsemesteret. Helly Hansen Spesialprodukter As ønsket hjelp til å utvikle en ny type båtkalesjer, og var derfor svært positive, da gruppen tok kontakt per mail, med ønske om et samarbeid. Petter Øyan, linjeansvarlig for Industriell Design ved HiØ, syntes de hadde en god oppgave for et MMI/hovedprosjekt og gruppen bestemte seg for å ta utfordringen. Helly Hansen Spesialprodukter ønsket en utvikling av detaljene på kalesjen, altså beslagene - de enkeltdelene som holder kalesjen oppe og fungerer som bindeledd mellom de ulike elementene i en kalesje. Disse små detaljene har ikke hatt noe annen utforming siden først ble laget på 1960 tallet. Dette preger designet i dag, noe som også overføres videre på hele kalesjen. Det er gamle systemer og funksjoner som de fleste personer har på en eller annen måte har eller har hatt et forhold til. Mange mennesker har vært om bord i en båt og sett en kalesje. De fleste aksepterer også produktet, kalesje, tenker ikke så mye på det rett og slett. Det er vel med en gang man skal sette opp en alene mens det blåser og regner, det sjøer og fingrene er kalde, som man virkelig innser problemet. For systemet er gammeldags, tungvindt og tidkrede. Om man ser på båter som er på sjøen om sommeren, legger man merke til at det er flere der enn året før og de blir også større og finere. De minste båtene som har kalesje har den samme som en stor og flott båt. Behovet for bedre løsninger og flottere design er økende. Oppdragsgiver Helly Hansen Spesialprodukter AS ble etablert som eget selskap i 1995,eid av Helly Hansen AS. Vi utvikler, produserer, selger og leier ut produkter med basis i tekstiler. Helly Hansen Spesialprodukter AS er lokalisert i Moss, med avdelinger i Bergen Kristiansand, og er Helly Hansens egen spesialavdeling for tekniske tekstiler. Helly Hansen Spesialprodukter AS konstruerer i belagte og ubelagte tekstiler. De utvikler, designer og fremstiller både standard- og skreddersydde produkter for en rekke ulike formål. De har over 100 års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet og er NS EN-ISO 9001:2000 sertifisert. 7

8 Konsepter Det som eksiterer i dag av kalesjer er gamle løsninger. Utviklingen av disse produktene har stått stille og derfor er utvalget deretter. Funksjonene er de samme på store og dyre båter som på små. Så de konseptene som finnes på markedet har ikke endret seg før det siste året. Salget på båter stiger vært år og dette sette fokus på kalesjen. Vedlegg 24: Konsepter Vedlegg 25: Skisser på tidlig stadium Oppgaven Grunnlaget er at HH Spesialprodukter er i gang med å utvikle en helt ny generasjon båtkalesjer. Den nåværende situasjonen er at det ikke har skjedd noen form for utvikling på dette området på årtier, og dagens løsninger bærer derfor preg av tunge, store og upraktiske løsninger. Det er også mye slitasje på aluminiumsstengene, og liten/ingen lik linjeføring i beslag. HH Spesialprodukters nyutviklede kalesjene utmerker seg ved at de er lettere og derfor enklere å håndtere. Dessuten er de laget i et materialet som puster, slik at en unngår fuktig inneklima, men det er fortsatt behov for videreutvikling. Og spesielt da på detaljnivå, som i beslag og lignende. Fokuset i oppgaven er på detaljer, og de er beslag som tilhører kalesjen. Dette gjelder både for form og funksjon. I MMI - prosjektet legges det vekt på beslagene, fokuset er sentret mot tre ulike beslag. De undersøkelser som ser på kalesjen som helhet legges ved. Dette gjøres for å skape en forståelse av problemstillingen. I denne delen av prosjektet skal beslagene være analysert, fått ny form, være funksjonable og brukervennlig. Dette skal dokumenteres i MMI rapporten og presenteres Utfordringen blir å utvikle produkter som står i stil til alle typer båter. Dette gjelder for både beslagene og selve kalesjen, designet blir hovedfokus i hovedprosjektet. Prosessen innebærer å finne enkle, brukervennlige løsninger og dette gjøres gjennom skisser, 3D-modeller og mock-up-modeller. Grunnlaget er oppgavebeskrivelsen, samtaler med ansatte på HH Spesialprodukter og befaringer på det gjeldende området. For å oppnå et av resultatmålene er det et ønske om å få produsert en fungerende prototyp hos en lokal bedrift. Mål Hovedmål Vårt hovedmål er å utarbeide et produkt som dekker etterspørselen til et stort marked. Produktet skal være innovativt og ha klare designelementer i seg. 8

9 Effektmål Ergonomi og MMI: Punktene gjelder for kvinner som menn i alle aldere. Enkle håndteringen av kalesjen gjennom beslagene. Brukervennlige utforminger og funksjoner på beslagene. Redusere tiden det tar å ta av og på kalesjen. En opprettholdt sikkerhet. Estetiske mål Vi vil fornye utseende og gjøre det mer moderne og fremtidsrettet. Beslagene skal ha samme formspråk, og gi uttrykk for det maritime miljøet. Kalesjen skal ha en tiltalende form som appellerer til en bred gruppe båtfolk. Resultatmål Et godt gjennomtenkt produkt som oppfyller alle effektmål og krav satt av oppdragsgiver, oppdragstaker og offentlige etater. Et produkt der kostnader til materialer og produksjon er lavest mulig uten at det går på bekostning av funksjonene. Nye brukerfunksjoner/beslag integrert i kalesjen som gjør den enkelt å benytte. Tegninger og 3D-modeller av produktet. Sjøen for alle 2007 Fremdriftsplan For å få struktur på oppgaven er det laget en fremdriftsplan som hører sammen med en milepælsplan. Vedlegg 5: Fremdriftsplan Ly/Prosjektgruppen Prosjektansvarlig Martine Bjar ble valgt som prosjektleder og har dermed ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av selve prosjektet. Prosjektgruppen Prosjektgruppen består av tre personer som til sammen danner Ly. Alle tre er går på Høgskolen i Østfold avdelig Sarpsborg og studerer 3. året Industriell Design. Martine Bjar Martine er gruppens prosjektleder. Hun har oversikt, på dag til - dag basis, over hva som gjøres og hva som må gjøres innenfor prosjektgruppen. I tillegg til dette er Martine kontaktperson mot oppdragsgiveren, Helly Hansen Spesialprodukter. 9

10 Christina Sørebø Hansen Christina er gruppens sekretær og har ansvar for møteinnkalling, møtereferater og innsamlet informasjon. I tillegg har hun ansvaret for rapportskriving. Stine Lilloe-Olsen Stine er grafisk ansvarlig. Dette innebærer å ha hovedansvaret for utvikling av logo, brosjyrer, plakater og hjemmesiden vår. Styringsgruppe Professor Petter Øyan - Styringsgruppens leder, linjeansvarlig for Industriell Design ved HiØ, Sarpsborg. Knut Grindal Seksjonssjef ved Helly Hansen Spesialprodukter Sverre Ingebregtsen - Industridesigner ved HH Ivar Grøneng - Prosjektkoordinator Fokusgruppe Lars T. Lundheim, student NTNU Roar Larsen, student HiØ Dag Leonhardsen, student HiØ Ola Helø, student HiØ Ressurser og forbruk (dette er iberegnet hovedprosjekt) Tidsbruk: 470 arbeidstimer x 3 studenter = 1410 timer Prosjektveiledning HiØ: 2 timer per uke x 30 uker = 60 timer Prosjektveiledning HHS: 2 timer x 15 uker = 30 timer Totalt: 1500 timer Økonomi: Prosjektveiledning HHS: 30 timer x 1000 kr = kr Kjøregodtgjørelse: 2,05 kr x 66 km x 5 turer = 676,5 kr Totalt: ca ? 10

11 11

12 Marked og kulturforståelse Vi har sett på ulike eksisterende båtkalesjer for å tilegne oss kunnskap om produktet. Vi har tatt for oss Helly Hansen Spesialprodukters egne produkter og vi har sett på hva konkurrentene tilbyr. Markedet er stort, men mangfoldet er relativt snevert. I Norge dominerer Helly Hansen Spesialprodukter markedet av norske båter, men det selges også stort av bl.a. finske og franske båttyper. Brukergrupper /Målgruppe De ulike brukerne som forholder seg til kalesjen: Produsentene av kalesjedelene Montør av kalesjedeler til det hele produktet De to ulike brukergruppene: båteier og båtprodusent Båtselger Reparatør Det ble valgt å fokusere på brukergruppen båteier, oppdragsgiver har uttrykket at denne gruppen er den mest interessant og den viktigste å tilfredsstille. Målgruppen er todelt: Båtprodusenten bestemmer hvilken kalesje som skal være på hvilke båter. Båteieren er brukeren som vi tar hensyn til i vår produktutvikling. Hovedvekten blir lagt på at produktet skal kunne brukes av alle som bruker båt. Tradisjonelt sett står mannen for selve kjøpet, og håndterer kalesjen. Dette gjør han som regel I fellesskap med kvinnen og hun er oftest den avgjørende I en salgssituasjon. Kvinnen har andre krav enn mannen, hun har mindre tålmodighet og legger større vekt på brukervennlighet. Vedlegg 2 Brukergrupper Etterspørsel og trender Salget av antall fritidsbåter har økt veldig de siste årene. Folk tillater seg også å kjøpe dyrere båter enn før. Det er stor etterspørsel fra båtprodusenter og brukere etter nye, praktiske og mer estetiske løsninger. Etterspørselen på båter er økende, det øker automatisk etterspørselen på kalesjer. Kalesjen vil etter hvert også måtte byttes ut I og med at den holder I ca. Fem sesonger. Salget vil automatisk stige, derfor er det viktig med produktutvikling. Produktets historie 12

13 For å få en forståelse av et produkt er det viktig å ta et tilbakeblikk på produktets historie. Dette er også viktig for ikke å designe noe som allerede har eksistert og ikke har fungert. Vedlegg 7 Produktets historie Konkurrenter Helly Hansen Spesialprodukter er markedsledede og de konkurrentene som eksisterer er små bedrifter rundt omkring i Norge, ulike type seilmakere og båtprodusenter. Siden Helly Hansen Spesialprodukter spesialsyr og i tillegg masseproduserer kalesjer med meget god kvalitet klarer de å holde på markedsandelene på 80 %. Vedlegg 8: Konkurrentene Inspirasjon Utvikling på detaljer er enormt. Funksjoner i dagens samfunn blir bare viktigere og viktigere. Folk flest forholder seg daglig til ulike tekniske løsninger og design som krever noe av deg som bruker. Det eksisterer enormt mange inspirasjonskilder. For å hente innhente mest mulig materiale ble det sett på både gammelt og nytt. Inspirasjon er hentet fra bl.a. bilindustri, seilbåter, barnevogner, kjøkkenløsninger, sykler, klatreutstyr, snowboard - bindinger, paraplyer, treningsapparater etc. Vedlegg 9: Inspirasjon Vedlegg 21: Informasjonsinnhenting Vedlegg 22: Besøk på Loyds Fremtidsrettet design Helly Hansen Spesialprodukter har lenge ønsket nye og bedre produkter. Dette er en mulighet til å selge flere produkter med bedre egenskaper. Produktet i seg selv er ikke noe som plutselig oppstår som et nytt behov. Det eksisterer i dag og har gjort det i over lengre tid. Utviklingen ligger på nye tekniske og funksjonelle løsninger. Dette vil skape et helt nytt og helhetlig produkt som vil glede både brukeren og båtprodusentene. Vedlegg 10: Økodesign 13

14 14

15 Prosjektplan Det ble tidlig I prosjektet fordelt ansvar til alle gruppemedlemmer. Dette har fungert uten problemer. Underveis har gruppen hatt daglige samtaler og oppdateringer. Mål og arbeidsoppgaver har vært klare fra begynnelsen. Selve oppgaven var vanskeligere å få oversikt over. Tidlig ble det skisset på selve kalesjen, som det blir fokusert mer på i hovedprosjektet. Det som blir presentert i denne oppgaven er beslagene og samspillet mellom menneske og maskin. Vedlegg 6: Milepælsplan Konklusjon Gjennom hele prosessen og prosjektet har kommunikasjon mellom medlemmene i gruppa og kontakten med oppdragsgiver et viktig element. Kommunikasjonen har bestått av samtaler, mail og møter. Dette har ført til at prosjektet hele tiden har blitt kontrollert, analysert og ledet på rett vei. Benyttelse av prosjektplan og milepælsplan har vært veldig nyttig verktøy for de som er involvert i prosessen fordi man hele tiden har kontroll over hvordan man ligger an i prosjektet, både for oppdragsgiver og gruppa. Analyser Markedsanalyser Det er alltid viktig å dekke et behov, det kan være et behov som eksistere eller et behov som skapes. Behovet for nye løsninger på kalesjer er voksende, og Helly Hansen Spesialprodukter har valgt å dekke det behovet. For å kunne skape nye løsninger er det noen krav som må ta hensyn til; hva ønsker brukergruppen seg, hva eksisterer på markedet, hvilket marked skal produktet dekke etc. Dette blir sett nærmere på videre i prosjektet Vedlegg 20: Markedssegment Konklusjon Oppdragsgiver har kartlagt dette området i forkant. Behovet for nye og enklere løsninger på beslag er nødvendig. Det har ikke skjedd noen forandringer på markedet på årtier og det er nå nødvendig å gjøre noe for å stå i stil til dagens båter og brukere. Dagens løsninger er gammeldags og lite brukervennlige. Løsninger som gruppen vil ta i bruk er andre eksisterende funksjoner som kan overføres til kalesjen. Fokusgrupper 15

16 Gruppen ønsket tilbakemeldinger på prosjektet underveis fra utenforstående. De personene som ble ønsket I fokusgruppen var også personer som hadde en slags tilknytning. Behovet for bruk av fokusgruppen er lagt til hovedprosjektet. Konklusjon fokusgruppe Det viktigste frem til nå har vært å ta hensyn til oppdragsgiver og målgruppene. Derfor har ikke fokusgruppen blitt tatt i bruk i MMI. Funksjon og produktvalg Utgangspunktet for oppgaven var beslag og utvikling av nye funksjoner. Det ble fra begynnelsen av fokusert på kalesjen som en helhet og hvilke funksjoner skal forandres. Etter å ha arbeidet med denne delen av oppgaven i en periode, ble det nødvendig å fokusere direkte på de beslagene som eksistere i dag. Utfordringen ligger i å finne og komme opp med nye og brukervennlige beslag. Tanken om å lage en annerledes kalesje med bedre løsninger er på agendaen i hovedprosjektet. For å kunne løse oppgaven ble det hentet inspirasjon fra alle mulige små detaljer med ulike funksjoner. Det ble i begynnelsen sett mye på produkter som hadde de samme egenskapene, som beskytter og holder vann ute, regulerbare tak. Etter hvert som det ble tegnet nye forslag, ble andre detaljer viktige. Med ideer på papiret ble det enklere å finne andre funksjonable løsninger som finnes på fotoutstyr, klatreutstyr, dører, stoler, vaskeutstyr, verktøy, hageutstyr etc. For å kunne dekke behovet som ble ønsket var det viktig å legge vekt på ergonomiundersøkeleser og konkludere hva målgruppene ytret, samtidig å ta hensyn til oppdragsgiver. Beslagene er små, men vesentlige elementer på en kalesje. Det er derfor vesentlig at de er gjennomtenkte de løsningene som blir presenterte. For å dekke behovet er blitt diskutert og forhørt med alle de involverte partene. De ulike funksjonene, detaljene og ergonomiske utdypes senere i rapporten. Krav De kravene som ble satt og tatt hensyn til var ut fra Helly Hansen Spesialprodukter, gruppens intensjoner og hensyn til brukergruppene. Her var det mange faktorer som var avgjørende. Brukervennlig for målgruppene, både menn og kvinner skal kunne bruke beslagene. Forslag på lukke- og åpnemekanismer. Beslagene skal ikke lage merker på bøylene. De skal tåle korrosjon. De skal ha en viss styrke. 16

17 Enkelte funksjoner kan brukes på flere beslag. Beslagene må ha en viss størrelse. De skal være stabile og holde kalesjen på plass. Slitesterkt materiale. Beslagene skal ha lang levetid. Utformingen av beslagene skal være selvforklarende. Må være ce merket. Funksjonelle krav Det ble satt opp en del punkter i en funksjonsanalyse for å komme frem til hva som virkelig er nødvendig og hva som er ønskelig i forhold til de funksjonene beslagene og kalesjen skal ha. Vedlegg 11: Funksjonsanalyse Designkrav Det er ulike krav for valg av utforming og design. De ulike gruppene er like viktige for å komme frem til et godt produkt, og de er: design for bruker, design for miljø og økologi, design for produksjon, design for pris, design for marked og design for logistikk. I dette faget blir det prioriteringen design for bruker, resten følger videre i hovedprosjektet. Design for bruker: - ergonomi - sikkerhet - estetikk For å kunne dekke behovet som eksisterer, er det brukeren som blir den primære prioriteringen. Her spiller ergonomi en viktig rolle. Utformningen av beslagene blir utviklet gjennom de ergonomiske undersøkelsene. Dette har vært vesentlig for formen på de tre utvalgte beslagene. I dette faget har det blitt fokusert på å ta hensyn til brukeren og brukervennlighet. Dermed er sikkerhet og estetikk ikke blitt lagt vekt på, enda. Ønsket om at beslagene er selvforklarende er også et vesentlig element. Det skal ikke oppstå kommunikasjonssvikt mellom beslagene og brukeren. Brukeren skal instinktivt vite hva og hvordan ting skal gjøres. Gjennom utviklingen av de ulike elementene er det også et krav eller ønske om at beslagene ikke består av så mange deler. Muligheten for at de er lette å miste er stor, med tanke på det miljøet de skal fungere i. Vedlegg 12: Designkrav Ergonomiske krav 17

18 De ergonomiske undersøkelsene dreier seg om hvordan ulike brukerne forholder seg til de ulike beslagene. Det var viktig å konstantere hva som var problemområdene gjennom de ulike testene. De problemene var pekt ut på forhånd og lagt frem som ønsker om forandringer. Det ble tidlig utført en test for å dokumentere dette og dobbelt sjekke om de problemene eksisterte. Vedlegg 1: Ergonomi hos Windy Vedlegg 13: Ergonomiundersøkelse 2 Disse testene har blitt utført av elever på HIØ og må videre i prosjektet bli testet på andre i brukergruppen, som båtprodusenten, Helly Hansen Spesialprodukter, eksisterende båteiere etc. Den siste testen tok tak i områdene som omhandler betjeningsflaten. Det er den delen av et produkts overflate som brukeren skal gjøre noe med under betjeningen. Med denne undersøkelsen var det ønsket å finne ut av hvordan ulike brukere håndterer eller avleser enkelte elementer i betjeningsflaten. I tillegg ble det undersøkt brukernes ulike ergonomiske, estetiske og psykologiske oppfattelser av komponentene. Vedlegg 14: Ergonomiundersøkelse 3 Den teorien som er blitt lest og tatt utgangspunkt i er The Measure of Man and Woman, Human Factors in Design av Henry Dreyfuss og MMS Design av Jacob Buur & Jesper Windum. Dette er også litteratur som blir brukt videre i oppgaven senere. Vedlegg 15: Measure of Man and Woman Vedlegg 16: MMS Design Aerodynamiske krav En vindtunnel ble laget og ulike type modeller av en kalesje ble testet. Dette er bare begynnelsen av en undersøkelse på en hensiktsmessig og aerodynamisk form på det mobile taket. Videre forskning følger i hovedprosjektet. Vedlegg 17: Vindtunnel Prioritering av design 18

19 Beslagene må ha nye funksjoner og man skal kunne se slektskapet mellom dem. De skal uttrykke brukervennlighet og samtidig enkelhet. Funksjonaliteten på detaljene vil uttrykke noe nytt og skape et helhetlig inntrykk. Hovedprioriteringen ved utformingen av beslagene i førsteomgang er mekanikken og hvordan den fungerer. Dette blir presentert her. De faktorer som spiller vesentlige roller er: Enkelhet Helhetlig, like og rene linjer Kvalitet Stabilitet Maritimt Brukervennlig Skal ikke være fremtredende Ha selvforklarende design Styling og finish som passer til båter i dag Formuttrykket på beslagene kan være preget av teknologiske løsninger og det maritime miljøet. De detaljene kan være med på å forme kalesjen og gi den et helt annet formuttrykk enn de har i dag. Båter som blir produsert i dag har en finish og et moderne formuttrykk, og beslagene skal ha en tilhørighet til dette miljøet. Kalesjen skal ha det samme formspråket som dagens båter, og dette skal gjenspeiles hos beslagene. Konklusjon Beslagene i seg selv er tekniske små detaljer. Det som ønskes og skal oppfylles etter hvert er at de alle får et design og som gir en følelse av samhørighet. Siden de omgir seg i det maritime miljøet skal de også gli inn i det. For at det skal bli et helhetlig utrykk på kalesjen skal ikke beslagene være fremtredende. De skal være en naturlig del av hele båten. I tillegg skal de utrykke kvalitet og stabilitet. Vedlegg 18: Formveileder Skisseprosess (Vedlegg 19: Skisser og Vedlegg 23: Logo) Gjennom tegninger og skisser har det dukket opp ulike nye og unike løsninger og prinsipper. Ved å presentere disse forsalgene i gruppen vel som for oppdragsgiver har dette dannet et grunnlag å jobbe videre med. Utviklingen via skisser har vært matnyttig og lærerik. Resultatene blir presentert i 3D. Dette blir presentert med grunnlag at funksjonene er viktigst, styling og finish kommer etter hvert. 19

20 20

21 Innledning Denne fasen bygger på de forgående fasene og de resultatene som blir redegjort der. Beskrivelsen av de ulike problemområdene og de resultatene blir presentert i denne fasen. For å gi et inntrykk av hvor problemene befinner seg i båten og på kalesjen blir det beskrevet først i fasen. Videre blir det definert hvilke områder det er valgt å fokusere på, og presentasjoner og resultater de områdene. Båt og kalesje Windy båt med kalesje Ta av kalesjen Om bord i en båt med kalesjen oppslått En kalesje består av mange elementer som glidelås, duk, gummistrikker, kompositt, aluminiumsbøyler og stål beslag. Dette skal tilpasses hver enkelt båt, altså fra størrelsen fot og til de ulike båtprodusentene. Prinsippet er akkurat det samme på alle båtene., med bøyler, knepping, duk etc., uansett prisen på båten. 21

22 Ulike beslag Dette er bare noen beslag, for å kunne bruke en kalesje er det om lag ulike typer beslag. Problemområdene Det er som skrevet ovenfor at det eksisterer mange ulike type beslag på en kalesje. Det vil si at det er mange problemområder på en kalesje. For denne oppgaven er det valgt ut tre problemområder eller tre beslag. De tre anses for å være de viktigste og hvor behovet er størst. Dette ble presenteret helt fra starten som de mest utsatte områdene av Helly Hansen Spesialprodukter, og senere dokumentert gjennom ergonomiundersøkelsene. Disse resultatene er også enkle å overføre til de andre beslagene. 22

23 De tre viktigste problemområdene på kalesjen: Problem og beslag 1 Problem og beslag 2 Problem og beslag 3 23

24 Problemområder På bakgrunn av ergonomiundersøkelsene er det kneppingen foran på vindskjermen, festingen av bøylene til båten og beslaget som glir opp og ned på bøylen som byr på problemer. Disse ulike oppgavene blir mer nøyaktig beskrevet og vist løsninger på her. Muligheten for å kombinere noen av de ulike resultatene er mulig slik at beslagene er mest mulig identiske, dette blir en utfordring som ønskes videre. Beslag 1 Knepping Beskrivelse av problemet Stålknott og hullet i duken Dette området krever styrke og tålmodighet. Foran og langs hele vindskjermen er det festet små knotter i stål. På kalesjen er det hull som er innrammet med skai (for å tåle mer). Disse hullene skal tres inn på knottene. På enkelte steder på kalesjen er det glidelåser og der må en knepping på før den andre, slik at det blir en overlapp. Det som er vanskelig er at hullet på kalesjen er lite, duken strammer bakover, i noen punkter og områder er nesten ikke mulig å plassere hullet på knotten og da må brukeren justere og slakke duken med glidebeslaget. Systemet er lite brukervennlig når en må ty til masse krefter, justere på andre beslag og kneppe så mange deler. Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. 24

25 Resultatet Ideen bak dette beslaget eller denne problemløsningen er å redusere områdene hvor brukeren må kneppe. Her presenteres det en enklere måte å få duken festet til vindskjermen. Konseptet går ut på å feste duken på gummiknottene deretter bruker momentet ved å ta tak i hendelen og skyver aluminiumsprofilen nedover til motstykket. Dette vil føre til at duken strammes og sitter fast i mellom de to aluminiumsprofilene. Det skal være få knotter og beslaget skal dele opp i færrest mulig deler. Beslaget skal festes på toppen av vindskjermen. Gummiknotter Aluminiumsprofil 1 og 2 Spak Materialer Begrunnelsen for valg av materialer er letthet, stivhet, styrke og korrosjonsbestandig. Selve beslaget er i aluminium med blank overflate. Spaken er i kompositt og knottene er i gummi. Aluminium og kompositt er valgt med tanke på vekten, miljøet og en lik linjeføring med resten av beslagene. For å dempe eventuelle slag og støt vil gummi være det mest hensiktmessige. 25

26 Beslag 2 Festing av bøyle Bøylen Område på båten Beslaget Beskrivelse av problemet Festemekanismen for bøylene er mange og ulike, men hensikten og bevegelsen på selve bøylen er den samme. Bøylen skal kunne bevege seg i x- retning. Noen av de må brukeren benytte verktøy for å feste bøylen til beslaget, dette er ikke hensiktsmessig. Her sitter bøylen fast, men brukeren må ha tilgang på verktøy for å justeringer. Andre er laget slik at selve beslaget må skrues fast i båten og bøylen er løs, det er for å kunne fjerne hele kalesjen. Ved denne metoden sitter ikke bøylen helt fast til beslaget, og når båten er i fart vil det riste og skrangle i bøylen og kalesjen. 26

27 Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. Resultatet Konseptet med dette beslaget har sitt utspring fra bilbeltespennen. Mekanismen til spennen ble overført på beslaget. Bøylen klikkes fast i en hylse og ved å løsne bøylen trykker brukeren på en knapp. Knapp Hylse Bøyle Materialer Det er viktig med styrke, stabilitet og korrosjonsbestandighet så materialvalgene faller på blankt stål og kompositt. Det er stål er hovedmaterialet, det som omgir 27

28 funksjonene og deler inne i funksjonen. Knappen og noen av elementene i selve funksjonen er i kompositt. Beslag 3 Glidebeslag Beslaget uten skrue Beslaget med skrue Beskrivelse av problemet Det er noen ulike typer av dette beslaget, noen er har skrue slik at brukeren rett og slett skrur fast beslaget til bøylen. Andre beslag trenger brukeren verktøy for å feste. Beslaget har som oppgave å tilpasse seg kalesjen ettersom om det er behov for å stramme eller slakke duken. Dette gjøres ved at beslaget kan bevege seg opp og ned langs bøylen. Det er derfor hensiktsmessig at den kan beveges uten verktøy som er veldig lite brukervennlig. De beslagene som festes med en skrue lager merker i bøylen og det er negativt. Utformingen Det er tatt hensyn til de ergonomiske undersøkelsene og brukervennligheten som er definert, størrelser på beslag og funksjoner. Resultatet Løsningen på dette beslaget ble hentet fra et kamerastativ. Funksjonen har som oppgave å stille inn lengden på beina. Den fungerer ved at man bøyer tilbake flippen og justere høyden eller lengden på beina, når brukeren klikker flippen på plass fester 28

A. Organisering. Kristian Sørlie Ingvild Solberg Dirk Jaetzel, Ingvild Solberg, Kristian Sørlie

A. Organisering. Kristian Sørlie Ingvild Solberg Dirk Jaetzel, Ingvild Solberg, Kristian Sørlie Prosjektnavn: Prosjektgruppe H04T03 - Knerten Prosjekttittel: Utvikling og design av Knerten 2010 Planlagt startdato: 24.03.04 Varighet: 04.06.04 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: HandiCare Produksjon AS HiØ,

Detaljer

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter

Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Kan du se meg blinke? 6. 9. trinn 90 minutter Kan du se meg blinke? er et skoleprogram der elevene får lage hver sin blinkende dioderefleks som de skal designe selv.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Produktutvikling Design 2001/2002. Samarbeide Hareide Designmill og Lannem Keramikk

Produktutvikling Design 2001/2002. Samarbeide Hareide Designmill og Lannem Keramikk 1 Produktutvikling Design 2001/2002 Samarbeide Hareide Designmill og Lannem Keramikk 2 Status 01.01.2001 Ønske om fornyelse. Valg av samarbeidspartner. Vårt firma, Lannem Keramikk A/S har i 46 år produsert

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN

Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN Trym L. Dalen // Designinstituttet 2014 PRODUKTDESIGN Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Oppsummering...4 Problemstilling...5 Effekts mål...6 Resultat mål...7 Analyse - Kunden...8 Analyse

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på:

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Model båt, Kaffemaskin automatisert, Drone, Robot, Robot støvsuger, Robot luftflukter og Helikopter. Kriteriene

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Vi har tenkt å lage en liten maskin som utnytter tidevannskraften i vannet. Vi skal prøve å finne ut om det er

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball

Bardum. Bruksanvisning Monoski/Snowball Bardum Bruksanvisning Monoski/Snowball Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Monoski/Snowball for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

MED EN FØLELSE FOR DETALJER

MED EN FØLELSE FOR DETALJER ESENCIA 2 Esencia Esencia 3 ESENCIA Da Daniel Figueroa designet Esencia, ga han stolen både sjel og personlighet. Vi ga den navnet Esencia etter det latinske ordet essentia. Det betyr det essensielle,

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon

Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon Prosjektnavn: Prosjekttittel: Prototyp kjøretøy, Shell Eco-marathon Shell Eco-marathon Planlagt startdato: 25.09.2006 Varighet: 8 måneder Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Utfylt av: og Borg Innovasjon Petter

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul.

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul. RH Support RH Support er en serie med støttestoler som er spesielt konstruert for deg som trenger ekstra avlastning for rygg og ben ved stående arbeid i forskjellige høyder. Sete- og ryggvinkelen på stolen

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere.

ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. I Oslofjorden finnes det ingen egnet turbåt for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Dere tilbys derfor å være med å forandre dette! Båten er endelig ferdig! Dette er den første egnede båten for funksjonshemmede

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET

Hakkebakkeskogen. Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTTITTEL MÅLSETTING MED PROSJEKTET Utarbeidet av Lillevollen barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Hakkebakkeskogen» FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.1 Kommunikasjon språk og tekst Få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det

Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det Nytt dusjkabinett fra Porsgrund Showerama 8-5. De nye produktegenskapene og den godt synlige markedsføringen gjør det til et suksessprodukt som det er verdt å bli kjent med. Nye Porsgrund Showerama 8-5

Detaljer

Prototyping og kommunikasjon med brukere

Prototyping og kommunikasjon med brukere Inf 1510: Bruksorientert design Prototyping og kommunikasjon med brukere 04.04.2016, Rune Rosseland Oversikt Brukerinvolvering Hva er brukerens motivasjon for å bidra? Hva skal brukerens rolle være? Hvordan

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger.

Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Vi lager noe vi kan bruke av noe vi ikke bruker lenger. Innlevert av 4a ved Marienlyst skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2012 Etter at vi var på Barnekunstmuseet i høst ble vi veldig inspirert av

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Solid Works Innlevering Industriell IKT Henrik Thorsen

Solid Works Innlevering Industriell IKT Henrik Thorsen Solid Works Innlevering Industriell IKT Av Henrik Thorsen Forord Det å lage et skateboard krever mange prosesser. Men i denne oppgaven fikk vi beskjed om å lage det uten å ta hensyn til mange faktorer

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Prosessen fra utlysning til avtale med oppdragsgiver Besvarelse av stillingsutlysningen 1.nåløyet Bli blant de utvalgte kandidater

Detaljer

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN

VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN VENTILASJONSASPEKTER I SKOLEN Mål: Å lære elevene om energieffektivitet i skolen ved å fokusere på spørsmål rundt vinduer (siden disse i stor grad påvirker hvordan bygget varmes opp og ventileres). Elevene

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ærlig talt. Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA. Marie Therese Jahr - presentasjon 18.11.08

Ærlig talt. Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA. Marie Therese Jahr - presentasjon 18.11.08 Ærlig talt Produktestetikk/Kulturidentitet Lysprosjekt, 2PDBA Prosessen bak... Problemstilling Hvordan utforme en belysningsenhet med færrest mulige deler/elementer, og hvor bruken av kontrasten mellom

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB?

Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Hvordan grafisk løsning av visittkort og brosjyrer vil framhevet Tøtta UB? Rapport fra arbeidsuka Tidsrom: 13.03 17.03 Emil Enevoldsen Emil Enevoldsen 1 av 6 Forord 13 mars til og med 17 mars 2006 hadde

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen Skagit Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Myter for fall Dels er motviljen feilaktig begrunnet, og dels et hinder for mer variert fiske. Er skagit kastene rett

Detaljer

len deg tilbake og nyt forskjellen

len deg tilbake og nyt forskjellen Savo s3 len deg tilbake og nyt forskjellen Sett deg ned i en Savo S3. Reguler sittehøyden og len deg tilbake. Kjenner du forskjellen? Merker du hvordan stolens leddete rygg følger din egen rygg og gir

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Store-Q-egenskaper Pliktegenskaper

Store-Q-egenskaper Pliktegenskaper 1/14 Project id.: INGA Skrumaskin Subject: Subject 1: Bruker, bruksmetode og brukssituasjon Text: Subject 2: Designer References: Created: 15.11.2014 Gruppe 107 No.: 2/14 Design: Analyse av bruker, bruksmetode

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Insektnett. Nyt den friske luften i fred og ro

Insektnett. Nyt den friske luften i fred og ro Insektnett Nyt den friske luften i fred og ro Allergivennlig pollennett Lider du eller en annen i familien av allergi er Luxaflex insektnett med pollenfilter et opplagt valg. Vi har utviklet et spesielt

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer