Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!"

Transkript

1 Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69

2 Kjære kursdeltaker NARFs kursvirksomhet vokser videre takket være svært mange meget godt fornøyde kursdeltakere, og nye som har fått øynene opp for NARFs omfattende og gode kursvirksomhet. Vi ser av kursevalueringene at det er gjennomgående meget god tilfredshet med bredden i kurstemaene, våre kurslederes gjennomføring av kursene og den servicen våre kursdeltakere får både før, under og etter kursgjennomføringen. Det setter vi stor pris. Det er et stort ansvar å forvalte god kundetilfredshet. Ikke minst er det viktig å holde kontinuerlig fokus på mulige forbedringer, og ta høyde for at «alt» kan gjøres bedre og det gjør vi! Finanskrisen og hvordan du kan hjelpe dine kunder Vi står overfor den sterkeste økonomiske nedturen på mange tiår, og tusenvis av småbedrifter rammes eller blir rammet av den. For å hjelpe regnskapsførere til å hjelpe sine kunder, har vi laget flere kurs som gir deg råd og veiledning i hvordan du sammen med kunden kan håndtere ulike problemer. Kravene til etterutdanning for ARF og NARFs kurskalkulator Innen utgangen av 2009 avsluttes den første 3-årsperioden for å oppfylle etterutdanningskravet, der du må kunne dokumentere minimum 77 timer innenfor kjerneområdene. I kurskatalogen blir du godt veiledet om hvordan du skal forstå og forholde deg til reglene. Her forklares det også hvordan du skal forholde deg til din videre etterutdanning fra 2010 og utover. I tillegg er det en egen veiledning for dem som er nyautoriserte som regnskapsførere. NARFs kurskalkulator holder orden på din etterutdanning. På «Min side» får du tilgang til kalkulatoren. Den gir deg automatisk oversikt over alle de kursene du tar gjennom NARF, og sørger for at kursene kommer på riktig oppdateringskategori. Den viser deg også på hvilke emneområder du mangler kurs for å være à jour. Dessuten får du forslag til kurs du kan ta i de emnene du mangler timer. Det fine med kalkulatoren er at du dessuten kan legge inn kurs som du tar hos andre, slik at du til enhver tid kan ha en samlet oversikt. Har du spørsmål til dette kan du ringe oss eller sende en mail. Kurs på web oppdateres og videreutvikles nærmest kontinuerlig, slik at det skal bli lettere å finne aktuelle kurs og enklere å melde seg på kurs. Vi hører gjerne fra dere som er brukere om hvordan vi kan gjøre det ennå enklere og mer oversiktlig. Send oss gjerne noen ord til Nye Medarbeiderprogram Hensikten med Medarbeiderprogrammene er å gi nye og uerfarne medarbeidere eller medarbeidere som trenger videreopplæring nyttige og lærerike kurstilbud fra NARF i kjernen av regnskapsføreryrket. På den måten kan NARF avlaste byråene. Nå kompletterer vi våre tre eksisterende Medarbeiderprogram med et nytt: «Lønnsbehandling fra A til Å», som går over 3 dager. Programmet er praktisk og matnyttig og gir en grunnleggende og grundig innføring og forståelse i de sentrale problemstillingene på lønnsområdet. Kursinnholdet er for en stor del en praktisk tilnærming til reglene med fokus på eksempler fra praksis og oppgaver rundt de spørsmål regnskapsmedarbeider møter daglig. Fagdager om våren Som du sikkert har sett lanserer vi nå Fagdager om våren. Vi startet med dette første gangen i Fra 2008 til 2009 har det vært en pen økning i påmeldingene. Disse fagdagene har derfor kommet for å bli. Men vi har gjort en endring og lagt alle kursene til Oslo i denne omgang. Deltakelsen i Trondheim og Bergen var ikke sterk nok til at vi kunne prøve det igjen i år. Tiden vil vise om vi kommer til å tilby fagdager om våren også andre steder i landet. Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god kurshøst Jørgen Lund Fagsjef kompetanse og utvikling Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

3 Innhold Verdt å vite 5 Praktiske opplysninger...6 Kravet til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere...8 Kursoversikt fagdager...10 Kursoversikt enkeltstående kurs...12 Fagdager i Norge og Sverige 15 Konseptbeskrivelse...16 Kursoversikt Bergen Bergen Bodø...19 Drammen...20 Hamar...21 Kristiansand...22 Oslo Oslo Oslo Sandefjord...28 Stavanger Stavanger Tromsø...32 Trondheim Trondheim Ålesund...35 Strømstad...36 Fagdager i utlandet 37 Kursoversikt Fagdager på Kreta...38 Fagdager på Gran Canaria...41 Enkeltstående kurs 45 Kursbeskrivelser og stedsoversikter Årsoppgjør for AS...46 Årsoppgjør for EPF...47 IFRS i norske regnskaper, innføring og fordypning...48 IFRS i norske regnskaper innføring...49 Tilrettelegging og forberedelse til årsoppgjøret...50 MVA over landegrensene...52 Utenlandsk arbeidskraft i Norge...53 Skatt og Regnskap 2009/ Hvitvaskingsansvarlig oppgaver og ansvar...56 Kvalitetskontrollseminar...57 Etikk for revisor og regnskapsfører...58 NARFs lederutviklingsprogram ledelse-arbeidsmiljø-verdiskaping...59 Medarbeiderprogrammet 1 grunnkurs...60 Medarbeiderprogrammet 2 videregående...62 Medarbeiderprogrammet 3 bokføring og GRFS...64 Medarbeiderprogrammet 4 lønnsbehandling fra A til Å...66 Emnebeskrivelser 69 Detaljert informasjon om fagdagskursene Regnskap/bokføring...70 Skatt/avgift...78 Regnskapsførerregelverket/ god regnskapsføringsskikk/etikk...86 Rettslære...92 Annet...94 Enkeltstående kurs Fagdager i utlandet Fagdager i Norge Verdt å vite Emnebeskrivelser Med forbehold om trykkfeil. 3 Verdt å vite

4 Profesjonelles førstevalg! Øk effektiviteten BaseCamp Økonomi og juss programvare for profesjonelle brukere! Akelius AS er Norges største leverandør av skatt, juss- og årsavslutningsprogrammer. Vi har spesialisert oss på å tilby forenklede, praktiske og ikke minst brukervennlige programmer for deg. Ved hver endring i regelverket oppdaterer vi våre produkter fortløpende. Som abonnent på våre programmer er du garantert å alltid ha oppdatert regelverk tilgjengelig, samt ubegrenset brukerstøtte både teknisk og faglig. Samtlige av våre programmer er klientbaserte og brukerterskelen er svært lav. Velkommen til en sikrere, lettere og mer lønnsom arbeidsdag! Akelius AS tilbyr følgende abonnementspakker: Akelius Skatt : Utarbeider selvangivelse og skatteberegning for alle typer skattytere. Akelius Dokument : Inneholder mange praktiske juridiske dokumenter og blanketter. Akelius Økonomianalyse : Analyser, rapporter, investeringsanalyser, dgl. rapporter, verdiog finansvurderinger m.m. Akelius Årsavslutning : Komplett regnskapsavslutning med noter, anleggsregister, årsberetning, offisielt regnskap m.m. Akelius Regnskap : Komplett regnskapssystem for små og mellomstore bedrifter. Akelius Revisjon : Revisjonsverktøy (planlegging og dokumentasjon). Akelius Konsern : Konsolidering, eliminering, oppkjøpsanalyse. Gå inn på for mer informasjon, eller ring: E-post:

5 1 VERDT Å VITE NYTTIG INFORMASJON OM KURSOPPLEGGET FOR 2008 Her finner du praktiske opplysninger og totale oversikter over alle våre kurs i inneværende sesong. Verdt å vite

6 Praktiske opplysninger Hvem kan delta? Alle som arbeider i regnskap-, økonomi- eller rådgivningsfunksjon vil ha utbytte av våre kurs. Kursene er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifters situasjon. Oppdatering Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår (regnskapsførerforskriften 4-1) Etterutdanningen skal minst omfatte: 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket 21 timer skatterett/ 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk (her inngår også kursing i hvitvaskingsregelverket og etikk) 7 timer rettslære De resterende 14 timene kan enten utgjøres av emner som nevnt, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. Det stilles ikke krav til et bestemt antall timer pr. år, men det forutsettes at etterutdanningen tas løpende. Den pliktige etterutdanningen er også et minimum. Regnskapsfører må alltid sørge for å være tilstrekkelig oppdatert i forhold til sitt yrke og de oppdragene han/hun påtar seg. Det nevnte etterutdanningskravet kom til erstatning for tidligere regler med virkning fra 1. juli I den forbindelse ble det gitt en overgangsregel som sier at fristen for å dokumentere det nye etterutdanningskravet første gang, er 1. januar 2010 for regnskapsførere autorisert før 1. januar For andre gjelder den generelle regelen at oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at autorisasjon er tildelt. Dokumentasjon av etterutdanning Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt (regnskapsførerforskriften 4-2). Dokumentasjonen skal minst angi: navn på den som arrangerer kurset emneområde kort beskrivelse av kursets innhold kursdato og -varighet. Dokumentasjonen må oppbevares i minst 10 år. Kredittilsynets kontroll av etterutdanningen skjer ved stedlig tilsyn, dokumentbasert tilsyn og eventuelt på andre måter for eksempel på forespørsel utenom det ordinære tilsynssystemet. Det skal ikke sendes fornyelsessøknad. Revisorer Selv om det ikke er angitt eksplisitt vil flesteparten av kursene også gi oppdatering i medhold av etterutdanningskravet for revisorer. For nærmere om dette etterutdanningskravet, herunder krav til timeantall og fagfordeling, vises til forskrift 24. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer kapittel 2. Kursavgift Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og kursdokumentasjon med mindre annet er oppgitt. Fakturert beløp skal være betalt før kursstart. De fleste kursene varer fra kl 0900 til Prisene er oppgitt per kursdag. På vår kursavdeling vil du finne følgende personer som kan svare på spørsmål (fra venstre) Evy Johansen Heidi Lorentzen 6 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

7 Kursavgift fagdager i Norge Personmedlemmer NARF kr Ansatte i medlemsbyrå NARF Ekstra kr Ikke medlem kr Rabattbetingelser fagdager i Norge Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå som bestiller kurs innen 20. august 2009 oppnår kr 300 i rabatt per kursdag. NB! Gjelder bare høstens fagdager. Kursavgift for enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene i kapittel 4. Kursavgift for kurs i utlandet Se kursbeskrivelsene i kapittel 3. Avmelding Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvar overfor hotellet. For fagdager i utlandet gjelder egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement. Info om gebyr Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig kursstart, er vi behjelpelig med å bytte kurs for deg mot et gebyr på kr 300 per kurs. Avlysning av kurs Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 20 deltakere. Verdt å vite ERFA Kurs Pris og oversikt over aktuelle kurs fås ved henvendelse til NARF Ekstra AS. Erstatning Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Kursbevis Medlemmer henter selv ut kursbevis ved å logge seg inn på «Min side» på Påmelding sendes til: NARF Ekstra AS, postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon , faks , e-post: Se baksiden for påmeldingsskjema. Har du spørsmål? Har du spørsmål som du ikke finner svar på her i katalogen? Da kan du kontakte oss på telefon eller e-post Vi vil i løpet av kurssesongen bruke våre internettsider og NARF-info for å informere om ekstrakurs, eventuelle avlysninger og endringer. Kristin Havness Bredesen Jørgen Lund Ragnhild Juvik 7 Verdt å vite

8 Kravet til etterutdanning for Kravene til etterutdanning er regulert i regnskapsfører forskriften 4 1. Denne tilsier at Autorisert regnskapsfører til enhver tid skal kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående tre kalenderår. For de som var autorisert pr 1. juli Regnskapsførerforskriften (og Lov om autorisasjon) ble revidert 1. juli Alle som var autorisert på dette tidspunktet startet da automatisk en helt ny oppsamlingsperiode. De kurstimer man eventuelt hadde akkumulert før dette ble nullstilt. Utgangspunktet var altså 0 timer pr 1. juli 06, med krav om minst 77 timer innen utgangen av Årets kurssesong er derfor siste mulighet til å samle nødvendige timer for å tilfredsstille minstekravet til etterutdanning ved inngangen av Dette er illustrert i figuren nedenfor Autorisasjonsloven revideres Første periode utløper kurstimer 77 kurstimer Hvor mange kurstimer man må ta i 2010 Det nye etterutdanningskravet er rullerende og skal kunne dokumenteres ved inngangen av hvert år. Dette betyr at 1. januar 2011 skal man også kunne se tre år tilbake i tid, og den autoriserte må kunne dokumentere minst 77 kurstimer. I praksis foregår dette ved at man lukker vinduet fra til , men legger til De kurstimene man har samlet i lukkede periode telles ikke med, men kurstimer fra 2008 og 2009 beholdes. Summen av 2008, 2009 og 2010 må bli minst 77 kurstimer. Se illustrasjon nedenfor. Slik fortsetter det også i påfølgende perioder, hvor man fjerner ett år i nedre ende og legger til ett i øvre. Merk at siden autorisasjonloven ble revidert midt i året (juli 06) lukkes 1,5 år i overgangen mellom første og andre periode, men deretter justeres periodene etter hele kalenderår Autorisasjonsloven revideres Andre periode starter Første periode utløper Andre periode utløper Perioden annuleres 77 kurstimer 8 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

9 autoriserte regnskapsførere Oppsamling av kurstimer for nyautoriserte Verdt å vite Autoriserte regnskapsførere vil være underlagt krav om etterutdanning fra og med datoen autorisasjon ble innvilget. På samme måte vil alle kurs man tar fra og med dette tidspunktet telles med. Deretter har regnskapsfører i tillegg de påfølgende tre kalenderår til å samle nødvendige kurstimer. Etterutdanningen må derfor kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter man fikk sin autorisasjon. Se eksempel i illustrasjon nedenfor RF oppnår autorisasjon Første periode utløper kurstimer 77 kurstimer Fødselspermisjon Autorisert regnskapsfører som går ut i fødselspermisjon behøver ikke gjennomføre etterutdanning i permisjonstiden. Unntaket er gitt som en utsettelsesregel, og forutsetter avvikling av permisjon i mer enn 6 måneder. NARF har laget en egen artikkel om hvordan regelen skal tolkes og du finner mer informasjon på 9 Verdt å vite

10 Fagdager Kursinfo. Oppdatering (timer) Kursleder Regnskap Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/ RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk/etikk Rettslære Annet Regnskapsføring uten revisor Side Roy Kristensen Driftsmidler, varelagre og FoU Side Roy Kristensen Reorganisering, fusjon, fisjon Side Svein Harald Wiik Evaluering av bokføringsloven nye regler Side 73 7 Terje Melhus Nyheter på regnskapsområdet Side 73 7 Roy Kristensen Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Side Svein Wiig God regnskapsskikk for små foretak Side 75 7 Svein Harald Wiik Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Side 75 7 Wilheim Dybing Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter Side 76 7 Helge Mass Andersen Regnskaps- og risikoanalyse Side Per Thoresen Berge Bergen 1 side 17 Skatt/avgift Skatt og aksjeselskapet Side 78 7 Harald Strandenæs Alt om bil Side 78 7 Harald Breivik Arv og generasjonsskifte Side 79 7 Svein Harald Wiik Formuesskatt kan den reduseres? Side 80 7 Tore Frisch/Tonje Johnsrud MVA 2009 Side 81 7 Svein Harald Wiik Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Side 81 7 Svein Harald Wiik Deltakerlignede selskaper, ANS, DA, KS og Indre selskap Side Svein Harald Wiik Skatt i et eierperspektiv innskudd, organisering og uttak Side 82 7 Tor Bjarne Dahl Lønnsinnberetning, reise, diett og naturalytelser Side 83 7 Harald Breivik Fradragsrettigheter for næringsdrivende Side 84 7 Harald Breivik RF-regelverket, GRFS, etikk Lovpålagt internkontroll Side 86 7 Helge Mass Andersen Praktisk avstemmingsarbeid Side Karl Asbjørn Kjennerud Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Side 87 7 Terje Melhus Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer Side 88 7 Ellen Egenæs Regnskapsførerjus 2009 ny oppdragsavtale og gode kunderelasjoner Side 89 7 Harald Strandenæs God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Side 89 7 Helge Mass Andersen Hvitvaskingsansvarlig - oppgaver og ansvar Side 90 7 Roy Kristensen Rettslære Råd i krisetider Side 92 7 Magne Teigland Selskapsrett med hovedvekt på aksjeloven Side 92 7 Magne Teigland Arbeidsrett 2009 regler, råd og vink Side 93 7 Øystein Olaussen Konkurs fra faresignaler til gjennomført bobehandling Side 93 7 Rune Stavenes Annet Behandling av forsikringsordninger sammensetning, evaluering og oppfølging Side 94 7 Agnes Bergo Praktisk kredittstyring Side Svein Michelsen Drift av velfungerende regnskapsorganisasjoner Side 96 7 Petter Buran Optimalisering av kundens interne rutiner Side Petter Buran Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

11 Fagdager i Norge I utlandet Verdt å vite n 2 side 18 Bodø side 19 Drammen side 20 Hamar side 21 Kristiansand side 22 Oslo 1 side 24 Oslo 2 side 25 Oslo 3 side 26 Sandefjord side 28 Stavanger 1 side 29 Stavanger 2 side 30 Tromsø side 32 Trondheim 1 side 33 Trondheim 2 side 34 Ålesund side 35 Strømstad side 36 Kreta side 38 Gran Canaria side Verdt å vite

12 Enkeltstående kurs Oppdatering (timer) Kursleder(e) Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/ RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Rettslære Annet Regnskap/bokføring Årsoppgjør for AS Side Jan Sørbø Årsoppgjør for EPF Side Terje Melhus IFRS i norske regnskaper - innføring og fordypning Side Roy Kristensen IFRS i norske regnskaper - innføring Side 49 7 Roy Kristensen Tilrettelegging og forberedelse til årsoppgjøret Side Helge Mass Andersen, Liv Valentinsen og Karl Asbjørn Kjennerud Skatt/avgift MVA over landegrensene Side 52 7 Roy Kristensen Utenlandsk arbeidskraft i Norge Side Marianne Killengreen Skatt og regnskap 2009/2010 Side Roy Kristensen, Svein Wiig og Svein Harald Wiik RF-regelverket, GRFS, etikk Hvitvaskingsansvarlig oppgaver og ansvar Side 56 7 Roy Kristensen Kvalitetskontrollseminar Side 57 7 Jan Sørbø og Roy Kristensen Etikk for revisor og regnskapsfører Side 58 7 Harald Strandenæs Annet NARF Lederutviklingsprogram ledelse arbeidsmiljø verdiskaping Side Karin Hjertaker Medarbeiderprogram Medarbeiderprogrammet - grunnkurs Side 60 Thor Andersen, Jan Sørbø og Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet II - videregående Side Helge Mass Andersen, Trude Nyberget og Terje Melhus Medarbeiderprogrammet III - bokføring og GRFS Side Terje Melhus og Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet IV - lønnsbehandling fra A til Å Side Kai Egil Magnussen og Harald Breivik 12 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

13 Stedsoversikt Verdt å vite Bergen Bodø Kristiansand Lillehammer Oslo Son Spa Stavanger Tromsø Trondheim Ålesund og Se oversikt side og og Se oversikt side Verdt å vite

14 Har dine kunder kontroll på likviditeten? Tøffe tider krever tiltak Finanskrisen påvirker oss alle i større eller mindre grad. Som regnskapsfører bør det gi deg muligheter for med fokus på inntektskontroll og likviditetstyring. Rask fakturering og reskontrooppfølging Det enkleste tiltaket er å sørge for blir fakturert så raskt som mulig etter leveranse. Med Duett Økonomisystem har du et godt utgangspunkt. Kunden kan via nett koble seg mot din database og fakturere selv. Du bokfører og sørger for purring og oppfølging av din kundes fordringer. Resultat/likviditetsbudsjett - ninger i inntekter og kostnader. Rapporter på virkelige tall sammenlignes med ønskede varianter av Dette gir grunnlag for verdifull analyse og rådgivning til dine kunder. Unngå morarenter, gebyr og inkasso Rask innkreving av egne fordring- remittering til leverandører bidrar til å eliminere unødvendige kostnader. hentes bilagene inn elektronisk fra dine kunder. Det gir grunnlag for - oppdateres automatisk. din selv ved behov søke opp fak- du slipper å lete fram og kopiere bilag. Timebasert virksomhet typer kunder som lever av utførte timer. Med Duett WebPortal kan slike kunder enkelt registrere sine timer via PC eller mobiltelefon. Du slik at dine kunder kan konsentere bidrar du direkte til å bedre dine kunders likviditet! Daldata As - din totalleverandør Med vår gode kompetanse og 25 års vi alt du trenger av smarte løsninger. kurs og support. Enkelt og besparende for deg med kun ett kontaktpunkt for hele løsningen!

15 2 FAGDAGER I NORGE STEDSOVERSIKT Her finner du oversikt over hvilke kurs som arrangeres på de forskjellige fagdagsstedene. Fagdager i Norge Kursoversikt

16 Fagdager i Norge møteplassen for de som søker kunnskap i regnskap, skatt og avgift Stadig færre kan være foruten NARFs Fagdager det blir litt som i Tinereklamen: Jeg må ha det bare må ha det. I alle fall er det noe vi, som lager og tilrettelegger disse Fagdagene, opplever titt og ofte gjennom gode og hyggelige tilbakemeldinger, kursevalueringer og kontakt med kursdeltakere i ulike deler av landet. NARFs Fagdager har i en årrekke vært det arrangementet der regnskapsførere, økonomer, revisorer og bedriftsledere har kunnet hente den nødvendige faglige oppdateringen og ajourføringen innenfor regnskap, skatt og avgift. Alle dem som deltok på våre kurs skulle føle seg sikre på at den kunnskapen de fikk var solid og til å stole på. I løpet av de siste 10 årene har Fagdagene utviklet seg fra å være dette sikre og gode faglige oppdateringsstedet til å bli et sted der man i tillegg får mange andre viktige impulser og opplevelser til nytte og inspirasjon for seg selv og egen virksomhet. Dette har noe med det samfunnet vi lever i, der vi i økende grad forventer at nytte skal kombineres med inspirasjon og gode opplevelser. Derfor er NARFs Fagdager blitt et kjennetegn på kollegakontakt, erfaringsutveksling mellom kollegaer, nye bekjentskaper som en tilvekst til eget nettverk, sosial kontakt og hygge alt dette som forsterker verdi-opplevelsen for den enkelte kursdeltaker. Et økende antall kurstilbud/fagdager i utlandet har gitt denne gode rammen ytterligere betydning ved å gi kursdeltakerne en kombinasjon av faglig nytte, kollegakontakt, forsterket nettverk og sosial hygge med det behagelige og gode livet. Selv om det kan høres svulstig ut, er Fagdagene blitt et langt på vei komplett tilbud i stand til å påvirke mange av våre sanser og behov. Det skal være en opplevelse å være deltaker på NARFs Fagdager og det er viktig for oss at du forventer dette og at du opplever det slik. 16 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

17 Bergen 1 - kurs nr. 120 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Evaluering av bokføringsloven nye regler Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Regnskapsføring uten revisor Hvilke særlige risikoområder foreligger i ikke-reviderte regnskaper? Hvilke kompenserende tiltak bør iverksettes i ikke-reviderte regnskaper? Er det områder som krever særlig aktsomhet? Roy Kristensen 3 timer finansregnskap, 2 timer skatterett/, 2 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk MVA 2009 Mva og kundens betalingsproblemer Mva og gjeldsettergivelse Ny mva-lov og ny samleforskrift Aktuelle temaer og problemstillinger Nytt i 2009 Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Deltakerlignede selskaper, ANS, DA, KS og Indre selskap Skattlegging av ANS, DA, KS og indre selskap Regnskapsmessig behandling Ligningspapirer Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 82 Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjeneste - ytende næringer Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskaps - produkt til tjeneste - ytende foretak Praktiske verktøy for oppfølging Wilheim Dybing 7 timer finansregnskap/ bokføring, herav 3 timer bokføring Fagdager i Norge Side 70 Side 75 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Fradragsrettigheter for næringsdrivende Regnskaps- og risikoanalyse Selskapsrett med hovedvekt på aksjeloven Råd i krisetider Optimalisering av kundens interne rutiner Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Nye regler om velferdstiltak og firmaturer Harald Breivik 7 timer skatterett/ Side 84 Hvordan påvirkes dine kunder av nedgangstider Eksempler på analyse (moderne verktøybruk) av bedrift og oppbygging av lønnsomhet og likviditet ved alternative tiltak Rød tråd mot rådgiver ens praktiske hverdag Relevant rapportering til styret og ledelsen Per Thoresen 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer annet Gjennomgang av aksjeloven med vekt på endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Gode rutiner God samhandling Klare roller og ansvar Petter Buran 2 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk, 5 timer annet Side 98 Side 77 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Hakonsgaten 2, 5015 Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Hotellrom kan bestilles på e-post: Oppgi NARF som referanse. 17 Fagdager i Norge Kursoversikt

18 Bergen 2 - kurs nr. 121 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Nyheter på regnskapsområdet Praktisk avstemmingsarbeid God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Lovpålagt internkontroll Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Hva skjer på regnskapsområdet internasjonalt? Hvordan påvirker den internasjonale utviklingen norske regnskaper? Hvilke nye valgmulig - heter foreligger? Norske regnskapsstandarder nyheter du bør kjenne til Roy Kristensen 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 73 Formelle krav til avstemminger Praktisk utarbeidelse av avstemminger Bruk av NARF avstemming Viktigheten av korrekt regnskap Karl Asbjørn Kjennerud 3 timer bokføring, 4 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Konkurs fra faresignaler til gjennomført bobehandling Formuesskatt kan den reduseres? Skatt og aksjeselskapet Drift av velfungerende regnskapsorganisasjoner Behandling av forsikringsordninger Hvilke faresignaler bør man være obs på i virksomheten? Hva gjør vi når insolvensen er et faktum? Hvordan gjennomføres konkursbehandlingen? Konsekvensene for regnskapsfører Rune Stavenes 7 timer rettslære Formueskatt Formueverdsetting Verdsetting av næringseiendom Frisch/Johnsrud 7 timer skatterett/ Side 80 Fritaksmetoden Skatteregler for aksjeselskapet Skattemessige tilpasninger Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ Side 78 Ledelse og utvikling av Regnskapsbyrå Produksjonsprosesser og effektivisering Lønnsomhet Prismodeller, lønnsmodeller Petter Buran 7 timer annet Side 96 AFP gammel og ny Tjenestepensjon Gruppelivsordninger Agnes Bergo 7 timer annet Side 94 Side 93 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Hakonsgaten 2, 5015 Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Hotellrom kan bestilles på e-post: Oppgi NARF som referanse. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

19 Bodø - kurs nr. 180 Dag 1 - Tirsdag Dag 2 - Onsdag Dag 3 - Torsdag Dag 4 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Evaluering av bokføringsloven nye regler Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Lovpålagt internkontroll Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Råd i krisetider Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Fagdager i Norge Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Sjøgata 23, 8006 Bodø Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Fagdager i Norge Kursoversikt

20 Drammen - kurs nr. 117 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Evaluering av bokføringsloven nye regler Nyheter på regnskapsområdet God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Skatt og aksjeselskapet Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Hva skjer på regnskapsområdet internasjonalt? Hvordan påvirker den internasjonale utviklingen norske regnskaper? Hvilke nye valgmulig - heter foreligger? Norske regnskapsstandarder nyheter du bør kjenne til Roy Kristensen 7 timer finansregnskap/ bokføring Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Fritaksmetoden Skatteregler for aksjeselskapet Skattemessige tilpasninger Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ Side 78 Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Side 73 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Fradragsrettigheter for næringsdrivende Råd i krisetider Regnskaps- og risikoanalyse Lovpålagt internkontroll Arbeidsrett 2009 regler, råd og vink Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Nye regler om velferdstiltak og firmaturer Harald Breivik 7 timer skatterett/ Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Hvordan påvirkes dine kunder av nedgangstider Eksempler på analyse (moderne verktøybruk) av bedrift og oppbygging av lønnsomhet og likviditet ved alternative tiltak Rød tråd mot rådgiver - ens praktiske hverdag Relevant rapportering til styret og ledelsen Per Thoresen Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Arbeidsmiljøloven Arbeidstidsbestemmelser Nedbemanning oppsigelse, permittering ledelse i nedgangstider Øystein Olausen 7 timer rettslære Side 93 Side 84 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer annet Side 77 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: First Hotel Ambassedeur Priser for overnatting: Adresse: Strømsø torg 7, 3044 Drammen Enkeltrom inkl. frokost: kr 955 Tlf: For reservasjon av rom ring (kl ) eller mail: og oppgi at du skal delta på NARF-kurs Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer