Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!"

Transkript

1 Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69

2 Kjære kursdeltaker NARFs kursvirksomhet vokser videre takket være svært mange meget godt fornøyde kursdeltakere, og nye som har fått øynene opp for NARFs omfattende og gode kursvirksomhet. Vi ser av kursevalueringene at det er gjennomgående meget god tilfredshet med bredden i kurstemaene, våre kurslederes gjennomføring av kursene og den servicen våre kursdeltakere får både før, under og etter kursgjennomføringen. Det setter vi stor pris. Det er et stort ansvar å forvalte god kundetilfredshet. Ikke minst er det viktig å holde kontinuerlig fokus på mulige forbedringer, og ta høyde for at «alt» kan gjøres bedre og det gjør vi! Finanskrisen og hvordan du kan hjelpe dine kunder Vi står overfor den sterkeste økonomiske nedturen på mange tiår, og tusenvis av småbedrifter rammes eller blir rammet av den. For å hjelpe regnskapsførere til å hjelpe sine kunder, har vi laget flere kurs som gir deg råd og veiledning i hvordan du sammen med kunden kan håndtere ulike problemer. Kravene til etterutdanning for ARF og NARFs kurskalkulator Innen utgangen av 2009 avsluttes den første 3-årsperioden for å oppfylle etterutdanningskravet, der du må kunne dokumentere minimum 77 timer innenfor kjerneområdene. I kurskatalogen blir du godt veiledet om hvordan du skal forstå og forholde deg til reglene. Her forklares det også hvordan du skal forholde deg til din videre etterutdanning fra 2010 og utover. I tillegg er det en egen veiledning for dem som er nyautoriserte som regnskapsførere. NARFs kurskalkulator holder orden på din etterutdanning. På «Min side» får du tilgang til kalkulatoren. Den gir deg automatisk oversikt over alle de kursene du tar gjennom NARF, og sørger for at kursene kommer på riktig oppdateringskategori. Den viser deg også på hvilke emneområder du mangler kurs for å være à jour. Dessuten får du forslag til kurs du kan ta i de emnene du mangler timer. Det fine med kalkulatoren er at du dessuten kan legge inn kurs som du tar hos andre, slik at du til enhver tid kan ha en samlet oversikt. Har du spørsmål til dette kan du ringe oss eller sende en mail. Kurs på web oppdateres og videreutvikles nærmest kontinuerlig, slik at det skal bli lettere å finne aktuelle kurs og enklere å melde seg på kurs. Vi hører gjerne fra dere som er brukere om hvordan vi kan gjøre det ennå enklere og mer oversiktlig. Send oss gjerne noen ord til Nye Medarbeiderprogram Hensikten med Medarbeiderprogrammene er å gi nye og uerfarne medarbeidere eller medarbeidere som trenger videreopplæring nyttige og lærerike kurstilbud fra NARF i kjernen av regnskapsføreryrket. På den måten kan NARF avlaste byråene. Nå kompletterer vi våre tre eksisterende Medarbeiderprogram med et nytt: «Lønnsbehandling fra A til Å», som går over 3 dager. Programmet er praktisk og matnyttig og gir en grunnleggende og grundig innføring og forståelse i de sentrale problemstillingene på lønnsområdet. Kursinnholdet er for en stor del en praktisk tilnærming til reglene med fokus på eksempler fra praksis og oppgaver rundt de spørsmål regnskapsmedarbeider møter daglig. Fagdager om våren Som du sikkert har sett lanserer vi nå Fagdager om våren. Vi startet med dette første gangen i Fra 2008 til 2009 har det vært en pen økning i påmeldingene. Disse fagdagene har derfor kommet for å bli. Men vi har gjort en endring og lagt alle kursene til Oslo i denne omgang. Deltakelsen i Trondheim og Bergen var ikke sterk nok til at vi kunne prøve det igjen i år. Tiden vil vise om vi kommer til å tilby fagdager om våren også andre steder i landet. Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god kurshøst Jørgen Lund Fagsjef kompetanse og utvikling Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

3 Innhold Verdt å vite 5 Praktiske opplysninger...6 Kravet til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere...8 Kursoversikt fagdager...10 Kursoversikt enkeltstående kurs...12 Fagdager i Norge og Sverige 15 Konseptbeskrivelse...16 Kursoversikt Bergen Bergen Bodø...19 Drammen...20 Hamar...21 Kristiansand...22 Oslo Oslo Oslo Sandefjord...28 Stavanger Stavanger Tromsø...32 Trondheim Trondheim Ålesund...35 Strømstad...36 Fagdager i utlandet 37 Kursoversikt Fagdager på Kreta...38 Fagdager på Gran Canaria...41 Enkeltstående kurs 45 Kursbeskrivelser og stedsoversikter Årsoppgjør for AS...46 Årsoppgjør for EPF...47 IFRS i norske regnskaper, innføring og fordypning...48 IFRS i norske regnskaper innføring...49 Tilrettelegging og forberedelse til årsoppgjøret...50 MVA over landegrensene...52 Utenlandsk arbeidskraft i Norge...53 Skatt og Regnskap 2009/ Hvitvaskingsansvarlig oppgaver og ansvar...56 Kvalitetskontrollseminar...57 Etikk for revisor og regnskapsfører...58 NARFs lederutviklingsprogram ledelse-arbeidsmiljø-verdiskaping...59 Medarbeiderprogrammet 1 grunnkurs...60 Medarbeiderprogrammet 2 videregående...62 Medarbeiderprogrammet 3 bokføring og GRFS...64 Medarbeiderprogrammet 4 lønnsbehandling fra A til Å...66 Emnebeskrivelser 69 Detaljert informasjon om fagdagskursene Regnskap/bokføring...70 Skatt/avgift...78 Regnskapsførerregelverket/ god regnskapsføringsskikk/etikk...86 Rettslære...92 Annet...94 Enkeltstående kurs Fagdager i utlandet Fagdager i Norge Verdt å vite Emnebeskrivelser Med forbehold om trykkfeil. 3 Verdt å vite

4 Profesjonelles førstevalg! Øk effektiviteten BaseCamp Økonomi og juss programvare for profesjonelle brukere! Akelius AS er Norges største leverandør av skatt, juss- og årsavslutningsprogrammer. Vi har spesialisert oss på å tilby forenklede, praktiske og ikke minst brukervennlige programmer for deg. Ved hver endring i regelverket oppdaterer vi våre produkter fortløpende. Som abonnent på våre programmer er du garantert å alltid ha oppdatert regelverk tilgjengelig, samt ubegrenset brukerstøtte både teknisk og faglig. Samtlige av våre programmer er klientbaserte og brukerterskelen er svært lav. Velkommen til en sikrere, lettere og mer lønnsom arbeidsdag! Akelius AS tilbyr følgende abonnementspakker: Akelius Skatt : Utarbeider selvangivelse og skatteberegning for alle typer skattytere. Akelius Dokument : Inneholder mange praktiske juridiske dokumenter og blanketter. Akelius Økonomianalyse : Analyser, rapporter, investeringsanalyser, dgl. rapporter, verdiog finansvurderinger m.m. Akelius Årsavslutning : Komplett regnskapsavslutning med noter, anleggsregister, årsberetning, offisielt regnskap m.m. Akelius Regnskap : Komplett regnskapssystem for små og mellomstore bedrifter. Akelius Revisjon : Revisjonsverktøy (planlegging og dokumentasjon). Akelius Konsern : Konsolidering, eliminering, oppkjøpsanalyse. Gå inn på for mer informasjon, eller ring: E-post:

5 1 VERDT Å VITE NYTTIG INFORMASJON OM KURSOPPLEGGET FOR 2008 Her finner du praktiske opplysninger og totale oversikter over alle våre kurs i inneværende sesong. Verdt å vite

6 Praktiske opplysninger Hvem kan delta? Alle som arbeider i regnskap-, økonomi- eller rådgivningsfunksjon vil ha utbytte av våre kurs. Kursene er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifters situasjon. Oppdatering Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår (regnskapsførerforskriften 4-1) Etterutdanningen skal minst omfatte: 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket 21 timer skatterett/ 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk (her inngår også kursing i hvitvaskingsregelverket og etikk) 7 timer rettslære De resterende 14 timene kan enten utgjøres av emner som nevnt, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. Det stilles ikke krav til et bestemt antall timer pr. år, men det forutsettes at etterutdanningen tas løpende. Den pliktige etterutdanningen er også et minimum. Regnskapsfører må alltid sørge for å være tilstrekkelig oppdatert i forhold til sitt yrke og de oppdragene han/hun påtar seg. Det nevnte etterutdanningskravet kom til erstatning for tidligere regler med virkning fra 1. juli I den forbindelse ble det gitt en overgangsregel som sier at fristen for å dokumentere det nye etterutdanningskravet første gang, er 1. januar 2010 for regnskapsførere autorisert før 1. januar For andre gjelder den generelle regelen at oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at autorisasjon er tildelt. Dokumentasjon av etterutdanning Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt (regnskapsførerforskriften 4-2). Dokumentasjonen skal minst angi: navn på den som arrangerer kurset emneområde kort beskrivelse av kursets innhold kursdato og -varighet. Dokumentasjonen må oppbevares i minst 10 år. Kredittilsynets kontroll av etterutdanningen skjer ved stedlig tilsyn, dokumentbasert tilsyn og eventuelt på andre måter for eksempel på forespørsel utenom det ordinære tilsynssystemet. Det skal ikke sendes fornyelsessøknad. Revisorer Selv om det ikke er angitt eksplisitt vil flesteparten av kursene også gi oppdatering i medhold av etterutdanningskravet for revisorer. For nærmere om dette etterutdanningskravet, herunder krav til timeantall og fagfordeling, vises til forskrift 24. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer kapittel 2. Kursavgift Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og kursdokumentasjon med mindre annet er oppgitt. Fakturert beløp skal være betalt før kursstart. De fleste kursene varer fra kl 0900 til Prisene er oppgitt per kursdag. På vår kursavdeling vil du finne følgende personer som kan svare på spørsmål (fra venstre) Evy Johansen Heidi Lorentzen 6 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

7 Kursavgift fagdager i Norge Personmedlemmer NARF kr Ansatte i medlemsbyrå NARF Ekstra kr Ikke medlem kr Rabattbetingelser fagdager i Norge Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå som bestiller kurs innen 20. august 2009 oppnår kr 300 i rabatt per kursdag. NB! Gjelder bare høstens fagdager. Kursavgift for enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene i kapittel 4. Kursavgift for kurs i utlandet Se kursbeskrivelsene i kapittel 3. Avmelding Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift. Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvar overfor hotellet. For fagdager i utlandet gjelder egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement. Info om gebyr Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig kursstart, er vi behjelpelig med å bytte kurs for deg mot et gebyr på kr 300 per kurs. Avlysning av kurs Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 20 deltakere. Verdt å vite ERFA Kurs Pris og oversikt over aktuelle kurs fås ved henvendelse til NARF Ekstra AS. Erstatning Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Kursbevis Medlemmer henter selv ut kursbevis ved å logge seg inn på «Min side» på Påmelding sendes til: NARF Ekstra AS, postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon , faks , e-post: Se baksiden for påmeldingsskjema. Har du spørsmål? Har du spørsmål som du ikke finner svar på her i katalogen? Da kan du kontakte oss på telefon eller e-post Vi vil i løpet av kurssesongen bruke våre internettsider og NARF-info for å informere om ekstrakurs, eventuelle avlysninger og endringer. Kristin Havness Bredesen Jørgen Lund Ragnhild Juvik 7 Verdt å vite

8 Kravet til etterutdanning for Kravene til etterutdanning er regulert i regnskapsfører forskriften 4 1. Denne tilsier at Autorisert regnskapsfører til enhver tid skal kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående tre kalenderår. For de som var autorisert pr 1. juli Regnskapsførerforskriften (og Lov om autorisasjon) ble revidert 1. juli Alle som var autorisert på dette tidspunktet startet da automatisk en helt ny oppsamlingsperiode. De kurstimer man eventuelt hadde akkumulert før dette ble nullstilt. Utgangspunktet var altså 0 timer pr 1. juli 06, med krav om minst 77 timer innen utgangen av Årets kurssesong er derfor siste mulighet til å samle nødvendige timer for å tilfredsstille minstekravet til etterutdanning ved inngangen av Dette er illustrert i figuren nedenfor Autorisasjonsloven revideres Første periode utløper kurstimer 77 kurstimer Hvor mange kurstimer man må ta i 2010 Det nye etterutdanningskravet er rullerende og skal kunne dokumenteres ved inngangen av hvert år. Dette betyr at 1. januar 2011 skal man også kunne se tre år tilbake i tid, og den autoriserte må kunne dokumentere minst 77 kurstimer. I praksis foregår dette ved at man lukker vinduet fra til , men legger til De kurstimene man har samlet i lukkede periode telles ikke med, men kurstimer fra 2008 og 2009 beholdes. Summen av 2008, 2009 og 2010 må bli minst 77 kurstimer. Se illustrasjon nedenfor. Slik fortsetter det også i påfølgende perioder, hvor man fjerner ett år i nedre ende og legger til ett i øvre. Merk at siden autorisasjonloven ble revidert midt i året (juli 06) lukkes 1,5 år i overgangen mellom første og andre periode, men deretter justeres periodene etter hele kalenderår Autorisasjonsloven revideres Andre periode starter Første periode utløper Andre periode utløper Perioden annuleres 77 kurstimer 8 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

9 autoriserte regnskapsførere Oppsamling av kurstimer for nyautoriserte Verdt å vite Autoriserte regnskapsførere vil være underlagt krav om etterutdanning fra og med datoen autorisasjon ble innvilget. På samme måte vil alle kurs man tar fra og med dette tidspunktet telles med. Deretter har regnskapsfører i tillegg de påfølgende tre kalenderår til å samle nødvendige kurstimer. Etterutdanningen må derfor kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter man fikk sin autorisasjon. Se eksempel i illustrasjon nedenfor RF oppnår autorisasjon Første periode utløper kurstimer 77 kurstimer Fødselspermisjon Autorisert regnskapsfører som går ut i fødselspermisjon behøver ikke gjennomføre etterutdanning i permisjonstiden. Unntaket er gitt som en utsettelsesregel, og forutsetter avvikling av permisjon i mer enn 6 måneder. NARF har laget en egen artikkel om hvordan regelen skal tolkes og du finner mer informasjon på 9 Verdt å vite

10 Fagdager Kursinfo. Oppdatering (timer) Kursleder Regnskap Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/ RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk/etikk Rettslære Annet Regnskapsføring uten revisor Side Roy Kristensen Driftsmidler, varelagre og FoU Side Roy Kristensen Reorganisering, fusjon, fisjon Side Svein Harald Wiik Evaluering av bokføringsloven nye regler Side 73 7 Terje Melhus Nyheter på regnskapsområdet Side 73 7 Roy Kristensen Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Side Svein Wiig God regnskapsskikk for små foretak Side 75 7 Svein Harald Wiik Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Side 75 7 Wilheim Dybing Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter Side 76 7 Helge Mass Andersen Regnskaps- og risikoanalyse Side Per Thoresen Berge Bergen 1 side 17 Skatt/avgift Skatt og aksjeselskapet Side 78 7 Harald Strandenæs Alt om bil Side 78 7 Harald Breivik Arv og generasjonsskifte Side 79 7 Svein Harald Wiik Formuesskatt kan den reduseres? Side 80 7 Tore Frisch/Tonje Johnsrud MVA 2009 Side 81 7 Svein Harald Wiik Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Side 81 7 Svein Harald Wiik Deltakerlignede selskaper, ANS, DA, KS og Indre selskap Side Svein Harald Wiik Skatt i et eierperspektiv innskudd, organisering og uttak Side 82 7 Tor Bjarne Dahl Lønnsinnberetning, reise, diett og naturalytelser Side 83 7 Harald Breivik Fradragsrettigheter for næringsdrivende Side 84 7 Harald Breivik RF-regelverket, GRFS, etikk Lovpålagt internkontroll Side 86 7 Helge Mass Andersen Praktisk avstemmingsarbeid Side Karl Asbjørn Kjennerud Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Side 87 7 Terje Melhus Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer Side 88 7 Ellen Egenæs Regnskapsførerjus 2009 ny oppdragsavtale og gode kunderelasjoner Side 89 7 Harald Strandenæs God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Side 89 7 Helge Mass Andersen Hvitvaskingsansvarlig - oppgaver og ansvar Side 90 7 Roy Kristensen Rettslære Råd i krisetider Side 92 7 Magne Teigland Selskapsrett med hovedvekt på aksjeloven Side 92 7 Magne Teigland Arbeidsrett 2009 regler, råd og vink Side 93 7 Øystein Olaussen Konkurs fra faresignaler til gjennomført bobehandling Side 93 7 Rune Stavenes Annet Behandling av forsikringsordninger sammensetning, evaluering og oppfølging Side 94 7 Agnes Bergo Praktisk kredittstyring Side Svein Michelsen Drift av velfungerende regnskapsorganisasjoner Side 96 7 Petter Buran Optimalisering av kundens interne rutiner Side Petter Buran Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

11 Fagdager i Norge I utlandet Verdt å vite n 2 side 18 Bodø side 19 Drammen side 20 Hamar side 21 Kristiansand side 22 Oslo 1 side 24 Oslo 2 side 25 Oslo 3 side 26 Sandefjord side 28 Stavanger 1 side 29 Stavanger 2 side 30 Tromsø side 32 Trondheim 1 side 33 Trondheim 2 side 34 Ålesund side 35 Strømstad side 36 Kreta side 38 Gran Canaria side Verdt å vite

12 Enkeltstående kurs Oppdatering (timer) Kursleder(e) Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/ RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Rettslære Annet Regnskap/bokføring Årsoppgjør for AS Side Jan Sørbø Årsoppgjør for EPF Side Terje Melhus IFRS i norske regnskaper - innføring og fordypning Side Roy Kristensen IFRS i norske regnskaper - innføring Side 49 7 Roy Kristensen Tilrettelegging og forberedelse til årsoppgjøret Side Helge Mass Andersen, Liv Valentinsen og Karl Asbjørn Kjennerud Skatt/avgift MVA over landegrensene Side 52 7 Roy Kristensen Utenlandsk arbeidskraft i Norge Side Marianne Killengreen Skatt og regnskap 2009/2010 Side Roy Kristensen, Svein Wiig og Svein Harald Wiik RF-regelverket, GRFS, etikk Hvitvaskingsansvarlig oppgaver og ansvar Side 56 7 Roy Kristensen Kvalitetskontrollseminar Side 57 7 Jan Sørbø og Roy Kristensen Etikk for revisor og regnskapsfører Side 58 7 Harald Strandenæs Annet NARF Lederutviklingsprogram ledelse arbeidsmiljø verdiskaping Side Karin Hjertaker Medarbeiderprogram Medarbeiderprogrammet - grunnkurs Side 60 Thor Andersen, Jan Sørbø og Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet II - videregående Side Helge Mass Andersen, Trude Nyberget og Terje Melhus Medarbeiderprogrammet III - bokføring og GRFS Side Terje Melhus og Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet IV - lønnsbehandling fra A til Å Side Kai Egil Magnussen og Harald Breivik 12 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

13 Stedsoversikt Verdt å vite Bergen Bodø Kristiansand Lillehammer Oslo Son Spa Stavanger Tromsø Trondheim Ålesund og Se oversikt side og og Se oversikt side Verdt å vite

14 Har dine kunder kontroll på likviditeten? Tøffe tider krever tiltak Finanskrisen påvirker oss alle i større eller mindre grad. Som regnskapsfører bør det gi deg muligheter for med fokus på inntektskontroll og likviditetstyring. Rask fakturering og reskontrooppfølging Det enkleste tiltaket er å sørge for blir fakturert så raskt som mulig etter leveranse. Med Duett Økonomisystem har du et godt utgangspunkt. Kunden kan via nett koble seg mot din database og fakturere selv. Du bokfører og sørger for purring og oppfølging av din kundes fordringer. Resultat/likviditetsbudsjett - ninger i inntekter og kostnader. Rapporter på virkelige tall sammenlignes med ønskede varianter av Dette gir grunnlag for verdifull analyse og rådgivning til dine kunder. Unngå morarenter, gebyr og inkasso Rask innkreving av egne fordring- remittering til leverandører bidrar til å eliminere unødvendige kostnader. hentes bilagene inn elektronisk fra dine kunder. Det gir grunnlag for - oppdateres automatisk. din selv ved behov søke opp fak- du slipper å lete fram og kopiere bilag. Timebasert virksomhet typer kunder som lever av utførte timer. Med Duett WebPortal kan slike kunder enkelt registrere sine timer via PC eller mobiltelefon. Du slik at dine kunder kan konsentere bidrar du direkte til å bedre dine kunders likviditet! Daldata As - din totalleverandør Med vår gode kompetanse og 25 års vi alt du trenger av smarte løsninger. kurs og support. Enkelt og besparende for deg med kun ett kontaktpunkt for hele løsningen!

15 2 FAGDAGER I NORGE STEDSOVERSIKT Her finner du oversikt over hvilke kurs som arrangeres på de forskjellige fagdagsstedene. Fagdager i Norge Kursoversikt

16 Fagdager i Norge møteplassen for de som søker kunnskap i regnskap, skatt og avgift Stadig færre kan være foruten NARFs Fagdager det blir litt som i Tinereklamen: Jeg må ha det bare må ha det. I alle fall er det noe vi, som lager og tilrettelegger disse Fagdagene, opplever titt og ofte gjennom gode og hyggelige tilbakemeldinger, kursevalueringer og kontakt med kursdeltakere i ulike deler av landet. NARFs Fagdager har i en årrekke vært det arrangementet der regnskapsførere, økonomer, revisorer og bedriftsledere har kunnet hente den nødvendige faglige oppdateringen og ajourføringen innenfor regnskap, skatt og avgift. Alle dem som deltok på våre kurs skulle føle seg sikre på at den kunnskapen de fikk var solid og til å stole på. I løpet av de siste 10 årene har Fagdagene utviklet seg fra å være dette sikre og gode faglige oppdateringsstedet til å bli et sted der man i tillegg får mange andre viktige impulser og opplevelser til nytte og inspirasjon for seg selv og egen virksomhet. Dette har noe med det samfunnet vi lever i, der vi i økende grad forventer at nytte skal kombineres med inspirasjon og gode opplevelser. Derfor er NARFs Fagdager blitt et kjennetegn på kollegakontakt, erfaringsutveksling mellom kollegaer, nye bekjentskaper som en tilvekst til eget nettverk, sosial kontakt og hygge alt dette som forsterker verdi-opplevelsen for den enkelte kursdeltaker. Et økende antall kurstilbud/fagdager i utlandet har gitt denne gode rammen ytterligere betydning ved å gi kursdeltakerne en kombinasjon av faglig nytte, kollegakontakt, forsterket nettverk og sosial hygge med det behagelige og gode livet. Selv om det kan høres svulstig ut, er Fagdagene blitt et langt på vei komplett tilbud i stand til å påvirke mange av våre sanser og behov. Det skal være en opplevelse å være deltaker på NARFs Fagdager og det er viktig for oss at du forventer dette og at du opplever det slik. 16 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

17 Bergen 1 - kurs nr. 120 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Evaluering av bokføringsloven nye regler Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Regnskapsføring uten revisor Hvilke særlige risikoområder foreligger i ikke-reviderte regnskaper? Hvilke kompenserende tiltak bør iverksettes i ikke-reviderte regnskaper? Er det områder som krever særlig aktsomhet? Roy Kristensen 3 timer finansregnskap, 2 timer skatterett/, 2 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk MVA 2009 Mva og kundens betalingsproblemer Mva og gjeldsettergivelse Ny mva-lov og ny samleforskrift Aktuelle temaer og problemstillinger Nytt i 2009 Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Deltakerlignede selskaper, ANS, DA, KS og Indre selskap Skattlegging av ANS, DA, KS og indre selskap Regnskapsmessig behandling Ligningspapirer Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 82 Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjeneste - ytende næringer Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskaps - produkt til tjeneste - ytende foretak Praktiske verktøy for oppfølging Wilheim Dybing 7 timer finansregnskap/ bokføring, herav 3 timer bokføring Fagdager i Norge Side 70 Side 75 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Fradragsrettigheter for næringsdrivende Regnskaps- og risikoanalyse Selskapsrett med hovedvekt på aksjeloven Råd i krisetider Optimalisering av kundens interne rutiner Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Nye regler om velferdstiltak og firmaturer Harald Breivik 7 timer skatterett/ Side 84 Hvordan påvirkes dine kunder av nedgangstider Eksempler på analyse (moderne verktøybruk) av bedrift og oppbygging av lønnsomhet og likviditet ved alternative tiltak Rød tråd mot rådgiver ens praktiske hverdag Relevant rapportering til styret og ledelsen Per Thoresen 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer annet Gjennomgang av aksjeloven med vekt på endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Gode rutiner God samhandling Klare roller og ansvar Petter Buran 2 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk, 5 timer annet Side 98 Side 77 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Hakonsgaten 2, 5015 Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Hotellrom kan bestilles på e-post: Oppgi NARF som referanse. 17 Fagdager i Norge Kursoversikt

18 Bergen 2 - kurs nr. 121 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Nyheter på regnskapsområdet Praktisk avstemmingsarbeid God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Lovpålagt internkontroll Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Hva skjer på regnskapsområdet internasjonalt? Hvordan påvirker den internasjonale utviklingen norske regnskaper? Hvilke nye valgmulig - heter foreligger? Norske regnskapsstandarder nyheter du bør kjenne til Roy Kristensen 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 73 Formelle krav til avstemminger Praktisk utarbeidelse av avstemminger Bruk av NARF avstemming Viktigheten av korrekt regnskap Karl Asbjørn Kjennerud 3 timer bokføring, 4 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Konkurs fra faresignaler til gjennomført bobehandling Formuesskatt kan den reduseres? Skatt og aksjeselskapet Drift av velfungerende regnskapsorganisasjoner Behandling av forsikringsordninger Hvilke faresignaler bør man være obs på i virksomheten? Hva gjør vi når insolvensen er et faktum? Hvordan gjennomføres konkursbehandlingen? Konsekvensene for regnskapsfører Rune Stavenes 7 timer rettslære Formueskatt Formueverdsetting Verdsetting av næringseiendom Frisch/Johnsrud 7 timer skatterett/ Side 80 Fritaksmetoden Skatteregler for aksjeselskapet Skattemessige tilpasninger Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ Side 78 Ledelse og utvikling av Regnskapsbyrå Produksjonsprosesser og effektivisering Lønnsomhet Prismodeller, lønnsmodeller Petter Buran 7 timer annet Side 96 AFP gammel og ny Tjenestepensjon Gruppelivsordninger Agnes Bergo 7 timer annet Side 94 Side 93 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Hakonsgaten 2, 5015 Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Hotellrom kan bestilles på e-post: Oppgi NARF som referanse. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

19 Bodø - kurs nr. 180 Dag 1 - Tirsdag Dag 2 - Onsdag Dag 3 - Torsdag Dag 4 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Evaluering av bokføringsloven nye regler Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Lovpålagt internkontroll Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Råd i krisetider Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Fagdager i Norge Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hotel Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Sjøgata 23, 8006 Bodø Enkeltrom inkl. frokost: kr Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr Fagdager i Norge Kursoversikt

20 Drammen - kurs nr. 117 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1a Sekvens 2a Sekvens 3a Sekvens 4a Sekvens 5a Evaluering av bokføringsloven nye regler Nyheter på regnskapsområdet God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Skatt og aksjeselskapet Skatt 2009 aktuelle skattespørsmål Gjennomgang av alle endringer Hvilke lempninger kan vi vente oss? Hvilke innskjerpinger kan komme? Terje Melhus 7 timer bokføring Side 73 Hva skjer på regnskapsområdet internasjonalt? Hvordan påvirker den internasjonale utviklingen norske regnskaper? Hvilke nye valgmulig - heter foreligger? Norske regnskapsstandarder nyheter du bør kjenne til Roy Kristensen 7 timer finansregnskap/ bokføring Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Fritaksmetoden Skatteregler for aksjeselskapet Skattemessige tilpasninger Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ Side 78 Nyheter Aktuelle dommer og uttalelser Formuesverdsettelse Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ Side 81 Side 73 Sekvens 1b Sekvens 2b Sekvens 3b Sekvens 4b Sekvens 5b Fradragsrettigheter for næringsdrivende Råd i krisetider Regnskaps- og risikoanalyse Lovpålagt internkontroll Arbeidsrett 2009 regler, råd og vink Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Nye regler om velferdstiltak og firmaturer Harald Breivik 7 timer skatterett/ Kurs med praktiske innspill til arbeid med bedrifter i krise Eksempler på løsning av ulike situasjoner Magne Teigland 7 timer rettslære Side 92 Hvordan påvirkes dine kunder av nedgangstider Eksempler på analyse (moderne verktøybruk) av bedrift og oppbygging av lønnsomhet og likviditet ved alternative tiltak Rød tråd mot rådgiver - ens praktiske hverdag Relevant rapportering til styret og ledelsen Per Thoresen Risikostyring og internkontroll NARFs kvalitetskontroll Praktiske løsninger Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 86 Arbeidsmiljøloven Arbeidstidsbestemmelser Nedbemanning oppsigelse, permittering ledelse i nedgangstider Øystein Olausen 7 timer rettslære Side 93 Side 84 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer annet Side 77 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: First Hotel Ambassedeur Priser for overnatting: Adresse: Strømsø torg 7, 3044 Drammen Enkeltrom inkl. frokost: kr 955 Tlf: For reservasjon av rom ring (kl ) eller mail: og oppgi at du skal delta på NARF-kurs Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift Kurskatalog 2012 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Læringsprogrammer i byråutvikling Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift www.narf.no 1 HVIS DU MELDER

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no KURSKATALOG 2015 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser www.narf.no - Din partner i møtet med kunden Vårt fokus er: Regnskapsnær rådgivning Pintell er laget for at du skal bli enda

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling.

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling. Velkommen til NARF Sandra Riise Administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon. Foreningen ble etablert i 1969, og organiserer

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

våren 2007 (2. 7. mai)

våren 2007 (2. 7. mai) Fagdager på Svalbard våren 2007 (2. 7. mai) Påmeldingsfrist: 4. jan. 07 Svalbard siste stopp før Nordpolen, men kanskje ditt første stopp til neste kurssesong. Tenk deg samfunnetsyttergrense med vill natur,

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse SpareBank 1 Regnskapshuset Fagdager 2015 kursbeskrivelse Regnskap Bokføring Regnskap i krisetider - Kurs 1A og 3A Hva må man som regnskapsfører være spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Skatterett/Avgiftsrett. RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer. Finansregnskap. Rettslære. Bokføring. Annet

Skatterett/Avgiftsrett. RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer. Finansregnskap. Rettslære. Bokføring. Annet Annet Skatterett/Avgiftsrett Bokføring Finansregnskap Rettslære RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer Tittel Foreleser 1 Pensjon- og trygdeplanlegging for næringsdrivende Jan Henrik Bangen 2 2 Jus for

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09 introduksjon Finale Systemer as feirer i 2008 20-årsjubileum. Vi gleder oss over fortsatt å være Norges ledende årsoppgjørsleverandør! Siden starten har vi arrangert

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til to år som deltidsstudium.

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2015

KURSKATALOG VÅREN 2015 KURSKATALOG VÅREN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Introduksjon 2011/12 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Dette er en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare og lovverk.

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Introduksjon 2012/13 Innhold 2012/13 Finale Systemer går nå inn i sitt 25 år. Det er 25 år med erfaringer, både fra brukerne av systemet og fra våre medarbeidere.

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

HØYSPENNINGSKURS 2014

HØYSPENNINGSKURS 2014 Utdanningssektoren FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Kurs- og kompetansesenter HØYSPENNINGSKURS 2014 Vi tilbyr godkjente høyspenningskurs for skipselektrikere/elektriker m/tilleggskompetanse (H01-kurs) og oppgradering

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Introduksjon 2010/11 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Dette er en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare og lovverk.

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Iregnskap AS Sandvegen 8 6413 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5593 30.08.2017 Merknader - endelig rapport Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn avholdt den 21. juni 2017 og

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år for heltidsstudenter.

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no Kurskatalog 2013 skatt - avgift - regnskap - økonomi skatt.no 1 Om har over 16 000 medlemmer og jobber for en enklere skattehverdag for alle. Vi har i over 30 år holdt kurs for revisorer, regnskapsførere,

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Tid: 27. - 29. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann og slam

Prøvetaking av avløpsvann og slam Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til 3-dagers kurset Prøvetaking av avløpsvann og slam Mo i Rana 20. - 22. november 2012 Påmeldingsfristen er 25. oktober 2012 Beskrivelse og hovedmål

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Fokus: EUs programmer på helse- og sosialområdet Dato: 23. 24. september 2009 Sted: KS Møtesenter, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine

Detaljer

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side.

Begge kursene holdes på Scandic Elgstua, Elverum og det er anledning til å delta på begge. Se program for kursene på de neste side. Invitasjon Hedmark Bondelag og SpareBank 1 Østlandet inviterer til to forskjellige kurs: Kurs for unge bønder 26.-27. januar 2018 Kurset er egnet for unge som er interessert i gårdsdrift, eller som har

Detaljer

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Agenda 1. Vår vei til god internkontroll 2. Regnskapsmessig internkontroll 3. Kulturell internkontroll 4. Kvalitetskontroller

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Corporater akademiet 2015

Corporater akademiet 2015 Corporater akademiet 2015 1 Innholdsfortegnelse Kurskalender 2015... 3 1. Corporater EPM v4 Administrator 1 og 2... 4 2. Corporater EPM Beste praksis ved implementasjon... 4 3. Corporater Teknikk og integrasjon...

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS og svenske JL Safety AB arrangerer sammen et kurs i maskinsikkerhet & CE. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt i en årrekke. Det

Detaljer

C:\Users\Administrator.IIS02\AppData\Local\Temp\tmpAADF.DOCX

C:\Users\Administrator.IIS02\AppData\Local\Temp\tmpAADF.DOCX Seterstøavegen 2C 2150 Årnes Org.nr : 971 455 012M Telefon : 63 91 29 20 Telefaks: 63 91 29 28 post@vorma.no www.vorma.no 16.12.2012 19.desember 2012 JULEBREV 2012 OPPLYSNINGER TIL ÅRSOPPGJØRET Ved slutten

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Skattebetalerforeningen inviterer til. Årets Sydenkurs Gran Canaria Meloneras

Skattebetalerforeningen inviterer til. Årets Sydenkurs Gran Canaria Meloneras Skattebetalerforeningen inviterer til Årets Sydenkurs 2017 Gran Canaria Meloneras 17.til 25. november 2017 Årets sydenkurs Med vårt tradisjonsrike sydenkurs får du et fint avbrekk fra den norske kulden

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Vedlegg A Beskrivelse Returkraft AS Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Returkraft AS Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.2016 kl.12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer