Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1"

Transkript

1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

2 _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

3 Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose (BG) og den kontinuerlige insulinleveringen du har bestemt sammen med din lege. Din Animas Vibe insulinpumpe gir kontinuerlig insulinlevering for å hjelpe deg med å nå målene for blodglukose som legen din har anbefalt. Den leverer insulin på to måter: 1) kontinuerlig basal insulinlevering og 2) bolus insulinlevering for å dekke mat du har spist og/ eller for å redusere et høyt nivå av blodglukose. Ditt Animas Vibe -system gir både kontinuerlig insulinlevering og kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) når det brukes sammen med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Denne brukerhåndboken vil gi deg en grundig forståelse av ditt Animas Vibe -system og av hvordan du får det meste ut av det. Brukerhåndboken er designet for å gi deg informasjonen du leter etter når du trenger den, og den er organisert slik at det er lett for deg å finne frem. Kontakt din lokale Animas-distributør for å se om det er et nettsted der du kan finne ytterligere informasjon om opplæringsprogrammer i din region. Nettstedet kan også ha annen informasjon om håndtering av diabetes. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør følge anvisningene i denne brukerhåndboken uansett om du bare vil bruke en Animas Vibe insulinpumpe, eller om du vil bruke pumpen sammen med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Del I av denne brukerhåndboken vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe som en selvstendig enhet. Del II vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med et Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Du kan selvfølgelig komme til å ha flere spørsmål. Hvis du har det, tar den lokale Animas-distributøren gjerne imot en telefon fra deg. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ta godt vare på pasient-id-kortet for fremtidig bruk _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 3 4/24/14 3:06 PM

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FØR DU STARTER I DEL I: ANIMAS VIBE INSULINPUMPE KAPITTEL 1 - Oversikt over insulinpumpen 1 KAPITTEL 2 - Introduksjon til din Animas Vibe insulinpumpe 5 KAPITTEL 3 - Klargjøre pumpen 11 KAPITTEL 4 - Bruke Normal bolus-funksjonen 23 KAPITTEL 5 - Bruke basalprogramfunksjoner 25 KAPITTEL 6 - Funksjonen Stopp/Start 33 KAPITTEL 7 - Historikkfunksjonen 35 KAPITTEL 8 - Statusfunksjonen 41 KAPITTEL 9 - Avanserte funksjoner/oppsett og aktivering 45 KAPITTEL 10 - Bruke avanserte funksjoner 57 KAPITTEL 11 - Pumpens sikkerhetssystem og alarmer 77 KAPITTEL 12 - Stell og vedlikehold av insulinpumpen 89 KAPITTEL 13 - Instruksjoner om påføring av glassbeskyttende film 91 KAPITTEL 14 - Feilsøking av hypoglykemi, hyperglykemi og problemer med infusjonssett/-steder 93 KAPITTEL 15 - Retningslinjer for sykedager 99 KAPITTEL 16 - Om livsstil 101 KAPITTEL 17 - Animas Vibe insulinpumpe - garanti og annen teknisk informasjon _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 4 4/24/14 3:06 PM

5 DEL II: DEXCOM G4 PLATINUM SENSOR OG SENDER KAPITTEL 1 - CGM-oversikt 107 KAPITTEL 2 - CGM-innstillinger 109 KAPITTEL 3 - Sette i sensor og sender 117 KAPITTEL 4 - Starte en CGM-økt 125 KAPITTEL 5 - CGM-kalibrering 127 KAPITTEL 6 - Vise CGM-informasjon på pumpen 131 KAPITTEL 7 - CGM historikkskjermer 141 KAPITTEL 8 - Fullføre en CGM-økt 145 KAPITTEL 9 - Fjerne sensor og sender 147 KAPITTEL 10 - CGM sikkerhetssystem og varsler 149 KAPITTEL 11 - Stell og vedlikehold av Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender 163 KAPITTEL 12 - Feilsøking av problemer med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender 167 KAPITTEL 13 - Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender - teknisk informasjon 171 VEDLEGG A: ORDLISTE 179 INDEKS _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 5 4/24/14 3:06 PM

6 FØR DU STARTER Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. Ikke forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Som en del av din opplæring vil din lege hjelpe deg med å gjøre passende valg for å stille inn din insulinpumpe og kontinuerlig glukoseovervåking (CGM). Insulinpumpen må programmeres for din personlige bruk, fordi pumpens innstillinger innvirker på beregningen av insulinlevering. Bli komfortabel med bruken av pumpen til insulinlevering før du begynner å bruke funksjonene for kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) på pumpen. Se de relevante kapitlene i Del I for informasjon om hvordan du setter opp og bruker insulinpumpen. Følgende typer insulin har blitt testet av Animas og har blitt funnet sikre for bruk i pumpens insulinreservoar: Humalog, Novo Rapid, NovoLog og Apidra. Før du bruker en annen type insulin med denne pumpen, må du sjekke insulinets etikett og din egen helsestatus for å være sikker på at den kan brukes sammen med pumpen. Behandling med insulinpumpe anbefales for personer med diabetes som: anbefaler. Det kreves tilsyn av voksen for pediatriske pasienter som bruker insulinpumper. Du må lese denne brukerhåndboken og alle vedlegg som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør også lese all dokumentasjon som følger med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Når du leser denne brukerhåndboken, bør du merke deg følgende: individuell programmering, og de er ikke nødvendigvis representative for faktiske helsetilstander. Vibe insulinpumpe bruker en fargeskjerm, men i denne brukerhåndboken vises skjermbildene alltid i svart og hvitt. hele brukerhåndboken. Ditt land eller din region kan bruke et annet tegn, som et komma (,) som desimaltegn. skjermbilder. I _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

7 FØR DU STARTER Vibe -system består av en Animas Vibe insulinpumpe, en Dexcom G4 PLATINUM sender og en Dexcom G4 PLATINUM sensor. Din Animas Vibe insulinpumpe kalles ofte simpelthen din pumpe eller pumpen. Din Dexcom G4 PLATINUM sender kalles ofte din sender eller senderen. Din Dexcom G4 PLATINUM sensor kalles ofte din sensor eller sensoren. skjermbilder. til en blodglukosetest som gjøres med en blodglukosemåler og en blodprøve tatt fra fingertuppen. Alle henvisninger til skjermbilder, menyer, knapper osv. i Del II, henviser til en Animas Vibe insulinpumpe, med mindre noe annet er oppgitt. Vær spesielt oppmerksom på advarsler, forsiktighetsregler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon i denne brukerhåndboken, identifisert med. Tiltenkt bruk Animas Vibe -systemet består av en Animas Vibe insulinpumpe som fungerer sammen med en Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Animas Vibe -systemet er beregnet på å brukes av en enkelt person med diabetes. Animas Vibe insulinpumpe er beregnet på kontinuerlig subkutan insulininfusjon for å behandle insulinkrevende diabetes hos voksne og pediatripasienter. Den er beregnet på å akseptere og vise data fra glukosesensoren. Systemet er også en glukoseovervåkende enhet som påviser trender og sporer mønstre hos personer (2 år og eldre) med diabetes. Systemet er beregnet på å brukes av pasienter hjemme og på helseinstitusjoner. Systemet er indisert for bruk som en tilleggsanordning for å utfylle, men ikke erstatte, informasjon som fås fra standard glukoseovervåkende anordninger for hjemmebruk. Systemet hjelper til å oppdage hyperglykemi og hypoglykemi, og gir både akutte og langsiktige behandlingsjusteringer som kan minimere disse utslagene. Fortolkningen av resultatene fra Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender bør baseres på tendenser og mønstre som ses med flere påfølgende avlesninger over tid. II _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

8 FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon om ditt Animas Vibe -system Les grundig alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Animas Vibe insulinpumpe, og hele Del I av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe. Les grundig alle kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender, og hele Del II av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til ditt helseteam. Advarsler og forsiktighetsregler Animas Vibe insulinpumpe ADVARSLER: Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. IKKE forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Feil bruk av pumpen, ikke å følge instruksjonene i denne brukerhåndboken eller feil/ utilstrekkelig egenomsorg og feilsøkingsteknikker, kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Hvis det er noe du ikke forstår eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til helseteamet ditt eller ringer din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Pumpen er designet for å levere insulin på en pålitelig måte, men ettersom den kun bruker hurtigvirkende insulin, vil du ikke ha langtidsvirkende insulin i kroppen. For å unngå risikoen for diabetisk ketoacidose (DKA) eller svært høy BG, må du være forberedt på å gi deg selv en injeksjon av insulin hvis pumpens levering avbrytes av en eller annen årsak. Pumpen er designet og kalibrert for å levere E100 insulin. Bruk av annen insulin med større eller mindre konsentrasjon, kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. Start aldri sekvensen Prime/Tilbsp på pumpen mens infusjonssettet er festet til kroppen din. Sekvensen Prime/Tilbsp inkluderer trinn for tilbakespoling av pumpemotoren, lasting av et insulinreservoar og tilskruing av reservoarhetten, samt priming av infusjonssettets slange. Hvis du ikke kobler infusjonssettet fra kroppen før du gjennomfører disse trinnene, kan det føre til overlevering av insulin med mulige skader eller dødsfall. Hvis pumpen får indre skader, kan den komme til å levere store mengder utilsiktet insulin. Dette kan føre til alvorlig skade eller dødsfall fra hypoglykemi. Pumpen og tilbehøret har små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for mindre barn. Hvis disse smådelene svelges, kan de føre til indre skader eller infeksjon. For eksempel inneholder batteriene kjemiske stoffer som kan være svært skadelige for barn. Radiologiutstyr Pumpen er designet for å kunne brukes i nærvær av vanlige kilder til elektrostatisk og elektromagnetisk forstyrrelse, som sikkerhetssystemer i forretninger. Som med alt bærbart, elektronisk utstyr, bør pumpen allikevel ikke eksponeres for svært sterke magnetfelter, som magnetisk resonansavbilding (MRI), radiofrekvente (RF) sveisemaskiner eller magneter som brukes til å løfte biler. Svært sterke magnetfelter, som i MRI, kan remagnetisere den delen av motoren som regulerer insulinleveringen. Hvis du skal ha MRI, må du først fjerne pumpen og legge den igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. III _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 3 4/24/14 3:06 PM

9 FØR DU STARTER Hvis du bruker Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender med din Animas Vibe insulinpumpe, vil du også måtte fjerne din Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender og legge dem igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. Les viktig sikkerhetsinformasjon om MRI i avsnittet Før du starter i denne brukerhåndboken. Retningslinjer for bruk av Animas Vibe -systemet under medisinske prosedyrer FORSIKTIG: Visse medisinske prosedyrer involverer bruk av energifelter (f.eks. ioniserende stråling, magnetisk stråling) som kan skade Animas Vibe -systemet. Brukere av systemet må ALDRI eksponere pumpen, sender/sensor og visse infusjonssett for disse typene energifelter. Husk ALLTID å fjerne pumpen og senderen/sensoren før du går inn i et rom der en av disse prosedyrene skal utføres. HJERTEKATETERISERING KOLONOSKOPI CT-SKANNING EKG ELEKTROKAUTERISASJON LASERKIRURGI MRI IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IV _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 4 4/24/14 3:06 PM

10 FØR DU STARTER KJERNEFYSISK STRESSTEST (hjerteperfusjonsavbilding) PACEMAKER/AICDomprogrammering STRÅLEBEHANDLING/ ONKOLOGI (kreftbehandlende stråling) ULTRALYD RØNTGEN, FLUOROSKOPI (bryst, hals, mage, overkropp osv.) RØNTGEN, BENDENSIOMETRI IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen og senderen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe eller sender), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. RØNTGEN, TENNER RØNTGEN, MAMMOGRAM IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. V _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 5 4/24/14 3:06 PM

11 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER Pumpen er et tett apparat som KUN skal åpnes av produsenten. Hvis pumpens forsegling brytes av noen annen enn en autorisert Animas fabrikktekniker, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Hvis etiketten på baksiden av pumpen fjernes eller skades, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Når du bruker pumpen, og den er plassert på et vertikalt høyere sted enn infusjonsstedet, kan en liten mengde ekstra insulininfusjon forekomme. For å minimere dette og sørge for nøyaktig insulinlevering, må den vertikale avstanden mellom pumpen og infusjonsstedet infusjonsstedet, elimineres dette problemet. Sjekk infusjonsstedet med jevne mellomrom for korrekt plassering og lekkasjefrihet. Feilplasserte infusjonssteder eller lekkasjer rundt infusjonsstedet kan føre til underlevering. Sjekk infusjonssettets slange med jevne mellomrom for skade, lekkasje eller knekk når du bruker pumpen. En slange med skade, lekkasje eller knekk kan begrense eller stoppe insulinleveringen og kan føre til underlevering. Bruk kun Animas 2,0 ml reservoarer (E200/2 ml) og infusjonssett med en standard luerkobling. Pumpens effekt kan ikke garanteres hvis det brukes andre reservoarer enn de som fremstilles av Animas Corporation, eller hvis reservoarene brukes mer enn én gang. Kast alltid brukte reservoarer og infusjonssett i samsvar med lokale forskrifter. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til helsefare. Før du setter på batterilokket, må du påse at o-ringen sitter på plass og at den er uten skade. En skadet o-ring kan innvirke på batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Se Kapittel 3 i Del I. Før du setter et reservoar i pumpen, må du sjekke o-ringene på reservoaret for å forsikre deg om at de ikke er skadet. Skadede o-ringer på reservoaret kan føre til under- eller overlevering av insulin. Sjekk ventilene med jevne mellomrom for å forsikre deg om at de er fri for urenheter. Se Kapittel 12 i Del I. Sjekk fra tid til annen at dine personlige pumpeinnstillinger er korrekte. Sjekk fra tid til annen at pumpen gir fra seg hørbare toner som lett kan oppfattes, og at vibrasjonsfunksjonen virker som den skal. For eksempel skal du kunne høre tonene og føle vibrasjonene hver gang du skifter batteriet. Hvis du bruker nedlastingsfunksjonen, må du holde kommunikasjonsvinduet åpent og henvise til bruksanvisningen som følger med den trådløse nedlastingskabelen. Kontakt din lokale Animas-distributør for å få opplysninger om kompatibel programvare for diabetes som du kan bruke til å spore, gjennomgå og analysere pumpedata på datamaskinen. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kompatibel programvare for diabetes finnes kanskje ikke i ditt land eller din region. VI _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 6 4/24/14 3:06 PM

12 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) meldingen, vil pumpen fortsette å bruke batteristrøm etter hvert som den gjentar meldingene. Dette vil føre til kortere levetid for batteriet, og skjermbildet med alarm for skifte av batteri vil dukke opp raskere enn forventet. på å brukes med andre leveringsstoffer. programmeringsfunksjoner som passer for deg. Noen funksjoner krever større kunnskap om insulinpumping og avanserte evner til egenomsorg. I tillegg krever enkelte avanserte programmeringsfunksjoner at du tester og finjusterer de grunnleggende innstillingene for å oppnå de beste resultatene. Helseteamet ditt vil gi deg spesifikk opplæring i programmering og bruk av pumpen. kombibolus, ezcarb (karbo-kalkulator), insulin om bord og ezbg (kalkulator for korrigering av BG) krever informasjon fra helseteamet ditt. Ikke forsøk å bruke disse funksjonene før du har fått spesifikk informasjon om din behandlingsplan og har fått spesifikk opplæring om hver programmeringsfunksjon. I:K (forholdet insulin til karbohydrater), dine ISF-er (insulinsensitivitetsfaktorer), målområder for BG og varigheten av insulin om bord. med helseteamet for å finjustere basaldosene. for å diskutere endringer av livsstilen, som å starte/stoppe et treningsprogram eller større vektøkning eller -reduksjon. Det er mulig at du må endre basaldosen. syk, krever kroppen din insulin. Se Kapittel 15 i Del I. korrekt programmering til du er komfortabel med denne funksjonen. diabetes og pumpebehandling, slik at du kan få hjelp i en nødsituasjon. Forsikre deg om at de kjenner til all informasjon du har fått av helseteamet ditt. Fornøyelsesparker Det brukes ofte svært sterke elektromagneter i enkelte attraksjoner av fritt fall-typen i fornøyelsesparker. Du bør fjerne pumpen og ikke bruke den hvis du prøver slike fritt fall - attraksjoner. Du kan utsettes for sterke gravitasjonskrefter på en berg-og-dalbane. Du anbefales å koble fra (IKKE stoppe) pumpen hvis du vil prøve en berg-og-dalbane. Fly uten trykkabin Hvis du flyr et fly som ikke har trykkabin eller i et fly som brukes til akrobatikk eller kampsimulering (med eller uten trykkabin), må du koble fra (IKKE stoppe) pumpen. VII _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 7 4/24/14 3:06 PM

13 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) Planlegg å skifte infusjonssett ved måltidene eller en til to timer før du skal gå til sengs. Hvis det er behov for et bytte ved sengetid, bør du sjekke BG etter en til to timer. Sjekk alltid BG en eller to timer etter at du skifter infusjonssettet. Sjekk bestandig før du går til sengs at reservoaret har nok insulin til å vare hele natten. Med mindre noe annet anbefales av helseteamet, bør du stille lydvolumet høyt for alle varsler og alarmer før du går til sengs. Fjern alltid alle luftbobler fra reservoaret og slangen før du starter insulinleveringen. Luftbobler kan redusere nøyaktigheten av leveringen. Se bruksanvisningen som følger med reservoarpakken. mobiltelefoner hvis de er for nærme. Det anbefales derfor at du bærer pumpen og mobiltelefonen med minst 15,2 cm (6 tommer) avstand mellom dem. Mobiltelefoner vil ikke forstyrre CGM-funksjonene på pumpen. ny pumpe, må du IKKE bruke den nye pumpen før alle innstillinger som er spesifikke for din behandlingsplan, har blitt programmert. fremdeles virker som den skal. Sjekk at displayet virker og er tydelig og at reservoarhetten, batterilokket og infusjonssettet er korrekt på plass. Sjekk for lekkasjer rundt reservoaret ved å legge et stykke papir rundt kontaktområdet. Sprekker, avskalling eller skade på pumpen kan påvirke batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Ring din lokale Animas-distributør hvis du ser eller mistenker at pumpen er skadet Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animasdistributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. ekstra forsiktig med å beskytte den mot ekstreme temperaturer. Ultimate AA litiumsbatteri (1,5 V). Oppladbare batterier og karbon-sink-batterier har ikke de nødvendige egenskapene til å drive pumpen, og bør derfor ikke brukes. Enkelte AA litiumsbatterier har batterier kan skade pumpen permanent og vil annullere garantien. skarpe instrumenter til å rengjøre pumpen. Legg ALDRI pumpen i oppvaskmaskinen, og bruk ikke for varmt vann til å vaske den. håndkle. VIII _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 8 4/24/14 3:06 PM

14 FØR DU STARTER sensor og sender KONTRAINDIKASJONER: BG-verdien fra BG-måleren din til å ta beslutninger om behandlingen, som om hvor mye insulin du skal ta. testet under MRI- eller CT-skanning eller med diatermisk behandling, og det er ukjent om det kan oppstå problemer med sikkerhet eller ytelse. deg, kan det føre til at sensoren registrerer falske høye glukoseverdier. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden av acetaminofen (paracetamol) som er aktivt i kroppen din. ADVARSLER: BG-verdien fra BG-måleren din skal brukes til beslutninger om behandling, som hvor mye insulin kan avvike fra sensorens glukoseverdier. Retningen og hastigheten av glukoseendringer og ytterligere informasjon for å hjelpe deg med å ta beslutninger om din diabetesbehandling. stemmer med symptomene dine, bør du måle din BG med en BG-måler. huden, må du IKKE forsøke å fjerne den. Søk profesjonell legehjelp hvis du har symptomer på infeksjon eller betennelse - rødhet, oppsvulming eller smerte - på injeksjonsstedet. Hvis du opplever at en sensor brekker, må dette rapporteres til din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. for gravide kvinner eller personer med dialyse. IX _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 9 4/24/14 3:06 PM

15 FØR DU STARTER ADVARSLER: pasienter i alderen 2-17 år under huden på magen eller den øvre del av baken. skades/sprekker, må du IKKE bruke den, da dette kan utgjøre en elektrisk sikkerhetsfare eller funksjonsfeil. sendersettet unna unge barn, det inneholder en magnet som ikke må svelges. Vibe -system vil ikke automatisk gjøre insulinjusteringer basert på CGMresultater. Du må gjøre en fingerstikktest med BG-måleren din og bruke BG-verdien til å ta beslutninger om insulin eller behandling. Beslutninger om insulindosering må ikke kun FORHOLDSREGLER: unngå kontaminering. antimikrobisk løsning som f.eks. isopropylalkohol. Dette vil hjelpe til å unngå infeksjon. IKKE sett i sensoren før stedet du har vasket er tørt igjen, for at sensorkapselen skal klebe bedre. eller irritasjon, da disse ikke er de beste stedene å måle glukose. da insulinet kan innvirke på sensorens glukosemålinger. allerede er åpnet eller skadet. BG-verdien som BG-måleren viser innen 5 minutter etter at du har gjort en nøyaktig BG-måling. Feilaktige BG-verdier eller BG-verdier som er mer enn 5 minutter gamle, kan føre til unøyaktige glukosemålinger fra sensoren. kommunikasjon virker dårligere gjennom vann, så rekkevidden kan være mindre når du er i et svømmebasseng, badekar eller på en vannseng. Metallobjekter i nærheten, som elektriske varmetepper, kan også forstyrre trådløs kommunikasjon. varighetstiden. Du kan oppbevare sensorer i kjøleskapet, hvis temperaturen er innenfor området. Sensorene må ikke oppbevares i fryseren. MERK: Alle endringer eller modifikasjoner av Animas Vibe insulinpumpe eller Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender som ikke har uttrykkelig godkjenning fra Animas Corporation eller Dexcom, Inc., kan annullere brukers rett til å bruke utstyret. X _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 10 4/24/14 3:06 PM

16 FØR DU STARTER Bestilling av artikler Du kan bestille reservoarer, infusjonssett, hudpreparater, batterier, batterilokk og ulikt pumpetilbehør ved å ta kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kontakt din lokale Animas-distributør for å bestille forsyninger for din Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Nødsett Ha alltid med deg et nødsett for å være sikker på at du har nok utstyr. Dette settet bør i det minste inkludere: Hurtigvirkende glukosetabletter eller gel BG-overvåkende utstyr som måler, teststrimler, lansetteringsutstyr, lansetter, målerbatterier. Testutstyr for keton i blod eller urin Hurtigvirkende og annen insulin som anbefales av ditt helseteam Bandasjer og plaster, om nødvendig Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen Nødkontaktnumre Sørg for å fortelle et familiemedlem, en kollega og/eller venner om hvor dette nødsettet oppbevares. XI _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 11 4/24/14 3:06 PM

17 Del I Animas Vibe insulinpumpe _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

18 _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

19 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN 1 Del I av denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker, programmerer og vedlikeholder den nye pumpen. Det er viktig at du leser alt nøye. Selv om du har mye erfaring med pumping, bør du oppbevare håndboken lett tilgjengelig. Alle henvisninger til CGM er henvisninger til tilleggsutstyret Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender, som gjennomgås i Del II. Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Snakk med din lokale distributør om tilgjengelighet. Du har startet en ny måte å leve på med din Animas Vibe insulinpumpe. Valget av pumpebehandling er et tegn på at du vil ta riktig godt vare på deg selv. Pumpen er spesialdesignet for å hjelpe deg med å håndtere din diabetes med sofistikerte sikkerhetssystemer. Pumpen brukes til insulinbehandling for å hjelpe deg å oppnå BG-målene (blodglukosemålene) som helseteamet ditt anbefaler. Du programmer den til å levere på to måter: 1) en kontinuerlig, 24-timers basaldose og 2) bolus insulinlevering som gir øyeblikksdoser for å dekke mat du har spist og høy BG. Det er viktig å huske at vellykket pumpebehandling er et partnerskap mellom avansert teknologi og ansvarlig egenomsorg. Ta deg tid til å lese på baksiden av pumpen og noter deg serienummeret. Min pumpes serienummer er: West Chester, PA Patents pending ANIMAS VIBE INSULIN PUMP 24/7 PUMP SUPPORT: Rubin Medical Tlf. nr S/N: XX-XXXXX Label P/N: rA Made in USA Teknisk hjelp Hvis det er noe du ikke forstår i brukerhåndboken, eller hvis du har et spørsmål eller behøver hjelp med pumpen, kan du kontakte din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Vi forstår at du kan ha spørsmål og tvil om bruken av det nye produktet. Ikke nøl med å be om hjelp! Hvis du har problemer med håndteringen av din diabetes, bør du kontakte ditt helseteam _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

20 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN Viktig merknad Ikke fjern den fabrikkinstallerte beskyttende filmen på displayglasset. Pumpen leveres med en ny fabrikkinstallert gjennomsiktig, beskyttende film som dekker displayglasset. Denne beskyttende filmen er svært varig og er designet til å beskytte pumpens displayglass mot skader. IKKE forsøk å fjerne denne filmen. Denne beskyttende filmen må sitte på plass hele tiden for å beskytte pumpens displayglass mot riper og andre kosmetiske skader. Denne filmen vil ikke beskytte pumpens displayglass mot ekstremt misbruk. Skulle den glassbeskyttende filmen skades eller løsne fra displayet, bør filmen skiftes ut. Reservefilm kan kjøpes ved å ringe din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Merk deg at Animas Vibe insulinpumpens begrensede garanti ikke dekker skader som skyldes normal slitasje, ulykker, forsømmelse eller misbruk, inkludert riping av displayglasset. Vi anbefaler deg på det sterkeste å beskytte pumpens display og bruke en glassbeskyttende film hele tiden. Animas Vibe insulinpumpe Innhold i settet Ditt Animas Vibe systemsett inkluderer insulinpumpen og annet tilbehør som du trenger for å begynne levering av insulin. Sjekk innholdet i settet for å være sikker på at alle artiklene følger med. Hvis noe mangler, tar du kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ditt Animas Vibe insulinpumpesett inkluderer: a a. Animas Vibe insulinpumpe b c b. Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen c. Belteklemme d. Brukerhåndbok* e. Hurtigreferanse* f. *ikke avbildet _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? Sabine insulinpumpe siden 2011 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? For kvinner med type 1 diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer