Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1"

Transkript

1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

2 _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

3 Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose (BG) og den kontinuerlige insulinleveringen du har bestemt sammen med din lege. Din Animas Vibe insulinpumpe gir kontinuerlig insulinlevering for å hjelpe deg med å nå målene for blodglukose som legen din har anbefalt. Den leverer insulin på to måter: 1) kontinuerlig basal insulinlevering og 2) bolus insulinlevering for å dekke mat du har spist og/ eller for å redusere et høyt nivå av blodglukose. Ditt Animas Vibe -system gir både kontinuerlig insulinlevering og kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) når det brukes sammen med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Denne brukerhåndboken vil gi deg en grundig forståelse av ditt Animas Vibe -system og av hvordan du får det meste ut av det. Brukerhåndboken er designet for å gi deg informasjonen du leter etter når du trenger den, og den er organisert slik at det er lett for deg å finne frem. Kontakt din lokale Animas-distributør for å se om det er et nettsted der du kan finne ytterligere informasjon om opplæringsprogrammer i din region. Nettstedet kan også ha annen informasjon om håndtering av diabetes. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør følge anvisningene i denne brukerhåndboken uansett om du bare vil bruke en Animas Vibe insulinpumpe, eller om du vil bruke pumpen sammen med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Del I av denne brukerhåndboken vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe som en selvstendig enhet. Del II vil instruere deg i bruken av en Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med et Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Du kan selvfølgelig komme til å ha flere spørsmål. Hvis du har det, tar den lokale Animas-distributøren gjerne imot en telefon fra deg. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ta godt vare på pasient-id-kortet for fremtidig bruk _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 3 4/24/14 3:06 PM

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FØR DU STARTER I DEL I: ANIMAS VIBE INSULINPUMPE KAPITTEL 1 - Oversikt over insulinpumpen 1 KAPITTEL 2 - Introduksjon til din Animas Vibe insulinpumpe 5 KAPITTEL 3 - Klargjøre pumpen 11 KAPITTEL 4 - Bruke Normal bolus-funksjonen 23 KAPITTEL 5 - Bruke basalprogramfunksjoner 25 KAPITTEL 6 - Funksjonen Stopp/Start 33 KAPITTEL 7 - Historikkfunksjonen 35 KAPITTEL 8 - Statusfunksjonen 41 KAPITTEL 9 - Avanserte funksjoner/oppsett og aktivering 45 KAPITTEL 10 - Bruke avanserte funksjoner 57 KAPITTEL 11 - Pumpens sikkerhetssystem og alarmer 77 KAPITTEL 12 - Stell og vedlikehold av insulinpumpen 89 KAPITTEL 13 - Instruksjoner om påføring av glassbeskyttende film 91 KAPITTEL 14 - Feilsøking av hypoglykemi, hyperglykemi og problemer med infusjonssett/-steder 93 KAPITTEL 15 - Retningslinjer for sykedager 99 KAPITTEL 16 - Om livsstil 101 KAPITTEL 17 - Animas Vibe insulinpumpe - garanti og annen teknisk informasjon _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 4 4/24/14 3:06 PM

5 DEL II: DEXCOM G4 PLATINUM SENSOR OG SENDER KAPITTEL 1 - CGM-oversikt 107 KAPITTEL 2 - CGM-innstillinger 109 KAPITTEL 3 - Sette i sensor og sender 117 KAPITTEL 4 - Starte en CGM-økt 125 KAPITTEL 5 - CGM-kalibrering 127 KAPITTEL 6 - Vise CGM-informasjon på pumpen 131 KAPITTEL 7 - CGM historikkskjermer 141 KAPITTEL 8 - Fullføre en CGM-økt 145 KAPITTEL 9 - Fjerne sensor og sender 147 KAPITTEL 10 - CGM sikkerhetssystem og varsler 149 KAPITTEL 11 - Stell og vedlikehold av Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender 163 KAPITTEL 12 - Feilsøking av problemer med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender 167 KAPITTEL 13 - Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender - teknisk informasjon 171 VEDLEGG A: ORDLISTE 179 INDEKS _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 5 4/24/14 3:06 PM

6 FØR DU STARTER Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. Ikke forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Som en del av din opplæring vil din lege hjelpe deg med å gjøre passende valg for å stille inn din insulinpumpe og kontinuerlig glukoseovervåking (CGM). Insulinpumpen må programmeres for din personlige bruk, fordi pumpens innstillinger innvirker på beregningen av insulinlevering. Bli komfortabel med bruken av pumpen til insulinlevering før du begynner å bruke funksjonene for kontinuerlig overvåking av glukose (CGM) på pumpen. Se de relevante kapitlene i Del I for informasjon om hvordan du setter opp og bruker insulinpumpen. Følgende typer insulin har blitt testet av Animas og har blitt funnet sikre for bruk i pumpens insulinreservoar: Humalog, Novo Rapid, NovoLog og Apidra. Før du bruker en annen type insulin med denne pumpen, må du sjekke insulinets etikett og din egen helsestatus for å være sikker på at den kan brukes sammen med pumpen. Behandling med insulinpumpe anbefales for personer med diabetes som: anbefaler. Det kreves tilsyn av voksen for pediatriske pasienter som bruker insulinpumper. Du må lese denne brukerhåndboken og alle vedlegg som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Du bør også lese all dokumentasjon som følger med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Når du leser denne brukerhåndboken, bør du merke deg følgende: individuell programmering, og de er ikke nødvendigvis representative for faktiske helsetilstander. Vibe insulinpumpe bruker en fargeskjerm, men i denne brukerhåndboken vises skjermbildene alltid i svart og hvitt. hele brukerhåndboken. Ditt land eller din region kan bruke et annet tegn, som et komma (,) som desimaltegn. skjermbilder. I _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

7 FØR DU STARTER Vibe -system består av en Animas Vibe insulinpumpe, en Dexcom G4 PLATINUM sender og en Dexcom G4 PLATINUM sensor. Din Animas Vibe insulinpumpe kalles ofte simpelthen din pumpe eller pumpen. Din Dexcom G4 PLATINUM sender kalles ofte din sender eller senderen. Din Dexcom G4 PLATINUM sensor kalles ofte din sensor eller sensoren. skjermbilder. til en blodglukosetest som gjøres med en blodglukosemåler og en blodprøve tatt fra fingertuppen. Alle henvisninger til skjermbilder, menyer, knapper osv. i Del II, henviser til en Animas Vibe insulinpumpe, med mindre noe annet er oppgitt. Vær spesielt oppmerksom på advarsler, forsiktighetsregler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon i denne brukerhåndboken, identifisert med. Tiltenkt bruk Animas Vibe -systemet består av en Animas Vibe insulinpumpe som fungerer sammen med en Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Animas Vibe -systemet er beregnet på å brukes av en enkelt person med diabetes. Animas Vibe insulinpumpe er beregnet på kontinuerlig subkutan insulininfusjon for å behandle insulinkrevende diabetes hos voksne og pediatripasienter. Den er beregnet på å akseptere og vise data fra glukosesensoren. Systemet er også en glukoseovervåkende enhet som påviser trender og sporer mønstre hos personer (2 år og eldre) med diabetes. Systemet er beregnet på å brukes av pasienter hjemme og på helseinstitusjoner. Systemet er indisert for bruk som en tilleggsanordning for å utfylle, men ikke erstatte, informasjon som fås fra standard glukoseovervåkende anordninger for hjemmebruk. Systemet hjelper til å oppdage hyperglykemi og hypoglykemi, og gir både akutte og langsiktige behandlingsjusteringer som kan minimere disse utslagene. Fortolkningen av resultatene fra Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender bør baseres på tendenser og mønstre som ses med flere påfølgende avlesninger over tid. II _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

8 FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon om ditt Animas Vibe -system Les grundig alle advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Animas Vibe insulinpumpe, og hele Del I av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe. Les grundig alle kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler i avsnittet Før du starter for Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender, og hele Del II av denne brukerhåndboken før du bruker din Animas Vibe insulinpumpe i kombinasjon med Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Hvis det er noe du ikke forstår, eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til ditt helseteam. Advarsler og forsiktighetsregler Animas Vibe insulinpumpe ADVARSLER: Snakk med legen din om dine behov for individuell opplæring. IKKE forsøk å koble til pumpen din før du har fått opplæring i bruken. Feil bruk av pumpen, ikke å følge instruksjonene i denne brukerhåndboken eller feil/ utilstrekkelig egenomsorg og feilsøkingsteknikker, kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Hvis det er noe du ikke forstår eller hvis du har spørsmål, henvender du deg til helseteamet ditt eller ringer din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Pumpen er designet for å levere insulin på en pålitelig måte, men ettersom den kun bruker hurtigvirkende insulin, vil du ikke ha langtidsvirkende insulin i kroppen. For å unngå risikoen for diabetisk ketoacidose (DKA) eller svært høy BG, må du være forberedt på å gi deg selv en injeksjon av insulin hvis pumpens levering avbrytes av en eller annen årsak. Pumpen er designet og kalibrert for å levere E100 insulin. Bruk av annen insulin med større eller mindre konsentrasjon, kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. Start aldri sekvensen Prime/Tilbsp på pumpen mens infusjonssettet er festet til kroppen din. Sekvensen Prime/Tilbsp inkluderer trinn for tilbakespoling av pumpemotoren, lasting av et insulinreservoar og tilskruing av reservoarhetten, samt priming av infusjonssettets slange. Hvis du ikke kobler infusjonssettet fra kroppen før du gjennomfører disse trinnene, kan det føre til overlevering av insulin med mulige skader eller dødsfall. Hvis pumpen får indre skader, kan den komme til å levere store mengder utilsiktet insulin. Dette kan føre til alvorlig skade eller dødsfall fra hypoglykemi. Pumpen og tilbehøret har små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for mindre barn. Hvis disse smådelene svelges, kan de føre til indre skader eller infeksjon. For eksempel inneholder batteriene kjemiske stoffer som kan være svært skadelige for barn. Radiologiutstyr Pumpen er designet for å kunne brukes i nærvær av vanlige kilder til elektrostatisk og elektromagnetisk forstyrrelse, som sikkerhetssystemer i forretninger. Som med alt bærbart, elektronisk utstyr, bør pumpen allikevel ikke eksponeres for svært sterke magnetfelter, som magnetisk resonansavbilding (MRI), radiofrekvente (RF) sveisemaskiner eller magneter som brukes til å løfte biler. Svært sterke magnetfelter, som i MRI, kan remagnetisere den delen av motoren som regulerer insulinleveringen. Hvis du skal ha MRI, må du først fjerne pumpen og legge den igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. III _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 3 4/24/14 3:06 PM

9 FØR DU STARTER Hvis du bruker Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender med din Animas Vibe insulinpumpe, vil du også måtte fjerne din Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender og legge dem igjen utenfor rommet mens prosedyren pågår. Les viktig sikkerhetsinformasjon om MRI i avsnittet Før du starter i denne brukerhåndboken. Retningslinjer for bruk av Animas Vibe -systemet under medisinske prosedyrer FORSIKTIG: Visse medisinske prosedyrer involverer bruk av energifelter (f.eks. ioniserende stråling, magnetisk stråling) som kan skade Animas Vibe -systemet. Brukere av systemet må ALDRI eksponere pumpen, sender/sensor og visse infusjonssett for disse typene energifelter. Husk ALLTID å fjerne pumpen og senderen/sensoren før du går inn i et rom der en av disse prosedyrene skal utføres. HJERTEKATETERISERING KOLONOSKOPI CT-SKANNING EKG ELEKTROKAUTERISASJON LASERKIRURGI MRI IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IV _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 4 4/24/14 3:06 PM

10 FØR DU STARTER KJERNEFYSISK STRESSTEST (hjerteperfusjonsavbilding) PACEMAKER/AICDomprogrammering STRÅLEBEHANDLING/ ONKOLOGI (kreftbehandlende stråling) ULTRALYD RØNTGEN, FLUOROSKOPI (bryst, hals, mage, overkropp osv.) RØNTGEN, BENDENSIOMETRI IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. Pumpe, infusjonssett og sender/sensor kan sitte på/i. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres, med mindre det brukes et blyklede som dekker pumpen og senderen fullstendig under behandlingen. Personen som gir behandlingen (hvis han/hun bruker en pumpe eller sender), må flytte seg til et sikkert område under behandlingen. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. RØNTGEN, TENNER RØNTGEN, MAMMOGRAM IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. IKKE bring pumpen eller sender/sensor inn i rommet der behandlingen utføres. Infusjonssett av teflon/plast kan sitte på. Andre typer infusjonssett må fjernes. V _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 5 4/24/14 3:06 PM

11 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER Pumpen er et tett apparat som KUN skal åpnes av produsenten. Hvis pumpens forsegling brytes av noen annen enn en autorisert Animas fabrikktekniker, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Hvis etiketten på baksiden av pumpen fjernes eller skades, annulleres garantien og pumpen din er ikke lenger vanntett. Når du bruker pumpen, og den er plassert på et vertikalt høyere sted enn infusjonsstedet, kan en liten mengde ekstra insulininfusjon forekomme. For å minimere dette og sørge for nøyaktig insulinlevering, må den vertikale avstanden mellom pumpen og infusjonsstedet infusjonsstedet, elimineres dette problemet. Sjekk infusjonsstedet med jevne mellomrom for korrekt plassering og lekkasjefrihet. Feilplasserte infusjonssteder eller lekkasjer rundt infusjonsstedet kan føre til underlevering. Sjekk infusjonssettets slange med jevne mellomrom for skade, lekkasje eller knekk når du bruker pumpen. En slange med skade, lekkasje eller knekk kan begrense eller stoppe insulinleveringen og kan føre til underlevering. Bruk kun Animas 2,0 ml reservoarer (E200/2 ml) og infusjonssett med en standard luerkobling. Pumpens effekt kan ikke garanteres hvis det brukes andre reservoarer enn de som fremstilles av Animas Corporation, eller hvis reservoarene brukes mer enn én gang. Kast alltid brukte reservoarer og infusjonssett i samsvar med lokale forskrifter. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til helsefare. Før du setter på batterilokket, må du påse at o-ringen sitter på plass og at den er uten skade. En skadet o-ring kan innvirke på batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Se Kapittel 3 i Del I. Før du setter et reservoar i pumpen, må du sjekke o-ringene på reservoaret for å forsikre deg om at de ikke er skadet. Skadede o-ringer på reservoaret kan føre til under- eller overlevering av insulin. Sjekk ventilene med jevne mellomrom for å forsikre deg om at de er fri for urenheter. Se Kapittel 12 i Del I. Sjekk fra tid til annen at dine personlige pumpeinnstillinger er korrekte. Sjekk fra tid til annen at pumpen gir fra seg hørbare toner som lett kan oppfattes, og at vibrasjonsfunksjonen virker som den skal. For eksempel skal du kunne høre tonene og føle vibrasjonene hver gang du skifter batteriet. Hvis du bruker nedlastingsfunksjonen, må du holde kommunikasjonsvinduet åpent og henvise til bruksanvisningen som følger med den trådløse nedlastingskabelen. Kontakt din lokale Animas-distributør for å få opplysninger om kompatibel programvare for diabetes som du kan bruke til å spore, gjennomgå og analysere pumpedata på datamaskinen. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kompatibel programvare for diabetes finnes kanskje ikke i ditt land eller din region. VI _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 6 4/24/14 3:06 PM

12 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) meldingen, vil pumpen fortsette å bruke batteristrøm etter hvert som den gjentar meldingene. Dette vil føre til kortere levetid for batteriet, og skjermbildet med alarm for skifte av batteri vil dukke opp raskere enn forventet. på å brukes med andre leveringsstoffer. programmeringsfunksjoner som passer for deg. Noen funksjoner krever større kunnskap om insulinpumping og avanserte evner til egenomsorg. I tillegg krever enkelte avanserte programmeringsfunksjoner at du tester og finjusterer de grunnleggende innstillingene for å oppnå de beste resultatene. Helseteamet ditt vil gi deg spesifikk opplæring i programmering og bruk av pumpen. kombibolus, ezcarb (karbo-kalkulator), insulin om bord og ezbg (kalkulator for korrigering av BG) krever informasjon fra helseteamet ditt. Ikke forsøk å bruke disse funksjonene før du har fått spesifikk informasjon om din behandlingsplan og har fått spesifikk opplæring om hver programmeringsfunksjon. I:K (forholdet insulin til karbohydrater), dine ISF-er (insulinsensitivitetsfaktorer), målområder for BG og varigheten av insulin om bord. med helseteamet for å finjustere basaldosene. for å diskutere endringer av livsstilen, som å starte/stoppe et treningsprogram eller større vektøkning eller -reduksjon. Det er mulig at du må endre basaldosen. syk, krever kroppen din insulin. Se Kapittel 15 i Del I. korrekt programmering til du er komfortabel med denne funksjonen. diabetes og pumpebehandling, slik at du kan få hjelp i en nødsituasjon. Forsikre deg om at de kjenner til all informasjon du har fått av helseteamet ditt. Fornøyelsesparker Det brukes ofte svært sterke elektromagneter i enkelte attraksjoner av fritt fall-typen i fornøyelsesparker. Du bør fjerne pumpen og ikke bruke den hvis du prøver slike fritt fall - attraksjoner. Du kan utsettes for sterke gravitasjonskrefter på en berg-og-dalbane. Du anbefales å koble fra (IKKE stoppe) pumpen hvis du vil prøve en berg-og-dalbane. Fly uten trykkabin Hvis du flyr et fly som ikke har trykkabin eller i et fly som brukes til akrobatikk eller kampsimulering (med eller uten trykkabin), må du koble fra (IKKE stoppe) pumpen. VII _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 7 4/24/14 3:06 PM

13 FØR DU STARTER FORHOLDSREGLER (fortsatt) Planlegg å skifte infusjonssett ved måltidene eller en til to timer før du skal gå til sengs. Hvis det er behov for et bytte ved sengetid, bør du sjekke BG etter en til to timer. Sjekk alltid BG en eller to timer etter at du skifter infusjonssettet. Sjekk bestandig før du går til sengs at reservoaret har nok insulin til å vare hele natten. Med mindre noe annet anbefales av helseteamet, bør du stille lydvolumet høyt for alle varsler og alarmer før du går til sengs. Fjern alltid alle luftbobler fra reservoaret og slangen før du starter insulinleveringen. Luftbobler kan redusere nøyaktigheten av leveringen. Se bruksanvisningen som følger med reservoarpakken. mobiltelefoner hvis de er for nærme. Det anbefales derfor at du bærer pumpen og mobiltelefonen med minst 15,2 cm (6 tommer) avstand mellom dem. Mobiltelefoner vil ikke forstyrre CGM-funksjonene på pumpen. ny pumpe, må du IKKE bruke den nye pumpen før alle innstillinger som er spesifikke for din behandlingsplan, har blitt programmert. fremdeles virker som den skal. Sjekk at displayet virker og er tydelig og at reservoarhetten, batterilokket og infusjonssettet er korrekt på plass. Sjekk for lekkasjer rundt reservoaret ved å legge et stykke papir rundt kontaktområdet. Sprekker, avskalling eller skade på pumpen kan påvirke batterikontakten og/eller pumpens vanntetthet. Ring din lokale Animas-distributør hvis du ser eller mistenker at pumpen er skadet Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animasdistributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. ekstra forsiktig med å beskytte den mot ekstreme temperaturer. Ultimate AA litiumsbatteri (1,5 V). Oppladbare batterier og karbon-sink-batterier har ikke de nødvendige egenskapene til å drive pumpen, og bør derfor ikke brukes. Enkelte AA litiumsbatterier har batterier kan skade pumpen permanent og vil annullere garantien. skarpe instrumenter til å rengjøre pumpen. Legg ALDRI pumpen i oppvaskmaskinen, og bruk ikke for varmt vann til å vaske den. håndkle. VIII _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 8 4/24/14 3:06 PM

14 FØR DU STARTER sensor og sender KONTRAINDIKASJONER: BG-verdien fra BG-måleren din til å ta beslutninger om behandlingen, som om hvor mye insulin du skal ta. testet under MRI- eller CT-skanning eller med diatermisk behandling, og det er ukjent om det kan oppstå problemer med sikkerhet eller ytelse. deg, kan det føre til at sensoren registrerer falske høye glukoseverdier. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden av acetaminofen (paracetamol) som er aktivt i kroppen din. ADVARSLER: BG-verdien fra BG-måleren din skal brukes til beslutninger om behandling, som hvor mye insulin kan avvike fra sensorens glukoseverdier. Retningen og hastigheten av glukoseendringer og ytterligere informasjon for å hjelpe deg med å ta beslutninger om din diabetesbehandling. stemmer med symptomene dine, bør du måle din BG med en BG-måler. huden, må du IKKE forsøke å fjerne den. Søk profesjonell legehjelp hvis du har symptomer på infeksjon eller betennelse - rødhet, oppsvulming eller smerte - på injeksjonsstedet. Hvis du opplever at en sensor brekker, må dette rapporteres til din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. for gravide kvinner eller personer med dialyse. IX _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 9 4/24/14 3:06 PM

15 FØR DU STARTER ADVARSLER: pasienter i alderen 2-17 år under huden på magen eller den øvre del av baken. skades/sprekker, må du IKKE bruke den, da dette kan utgjøre en elektrisk sikkerhetsfare eller funksjonsfeil. sendersettet unna unge barn, det inneholder en magnet som ikke må svelges. Vibe -system vil ikke automatisk gjøre insulinjusteringer basert på CGMresultater. Du må gjøre en fingerstikktest med BG-måleren din og bruke BG-verdien til å ta beslutninger om insulin eller behandling. Beslutninger om insulindosering må ikke kun FORHOLDSREGLER: unngå kontaminering. antimikrobisk løsning som f.eks. isopropylalkohol. Dette vil hjelpe til å unngå infeksjon. IKKE sett i sensoren før stedet du har vasket er tørt igjen, for at sensorkapselen skal klebe bedre. eller irritasjon, da disse ikke er de beste stedene å måle glukose. da insulinet kan innvirke på sensorens glukosemålinger. allerede er åpnet eller skadet. BG-verdien som BG-måleren viser innen 5 minutter etter at du har gjort en nøyaktig BG-måling. Feilaktige BG-verdier eller BG-verdier som er mer enn 5 minutter gamle, kan føre til unøyaktige glukosemålinger fra sensoren. kommunikasjon virker dårligere gjennom vann, så rekkevidden kan være mindre når du er i et svømmebasseng, badekar eller på en vannseng. Metallobjekter i nærheten, som elektriske varmetepper, kan også forstyrre trådløs kommunikasjon. varighetstiden. Du kan oppbevare sensorer i kjøleskapet, hvis temperaturen er innenfor området. Sensorene må ikke oppbevares i fryseren. MERK: Alle endringer eller modifikasjoner av Animas Vibe insulinpumpe eller Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender som ikke har uttrykkelig godkjenning fra Animas Corporation eller Dexcom, Inc., kan annullere brukers rett til å bruke utstyret. X _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 10 4/24/14 3:06 PM

16 FØR DU STARTER Bestilling av artikler Du kan bestille reservoarer, infusjonssett, hudpreparater, batterier, batterilokk og ulikt pumpetilbehør ved å ta kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Kontakt din lokale Animas-distributør for å bestille forsyninger for din Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Nødsett Ha alltid med deg et nødsett for å være sikker på at du har nok utstyr. Dette settet bør i det minste inkludere: Hurtigvirkende glukosetabletter eller gel BG-overvåkende utstyr som måler, teststrimler, lansetteringsutstyr, lansetter, målerbatterier. Testutstyr for keton i blod eller urin Hurtigvirkende og annen insulin som anbefales av ditt helseteam Bandasjer og plaster, om nødvendig Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen Nødkontaktnumre Sørg for å fortelle et familiemedlem, en kollega og/eller venner om hvor dette nødsettet oppbevares. XI _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 11 4/24/14 3:06 PM

17 Del I Animas Vibe insulinpumpe _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

18 _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

19 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN 1 Del I av denne brukerhåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker, programmerer og vedlikeholder den nye pumpen. Det er viktig at du leser alt nøye. Selv om du har mye erfaring med pumping, bør du oppbevare håndboken lett tilgjengelig. Alle henvisninger til CGM er henvisninger til tilleggsutstyret Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender, som gjennomgås i Del II. Dexcom G4 PLATINUM sensor og sender er et ekstrautstyr som kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land eller region. Snakk med din lokale distributør om tilgjengelighet. Du har startet en ny måte å leve på med din Animas Vibe insulinpumpe. Valget av pumpebehandling er et tegn på at du vil ta riktig godt vare på deg selv. Pumpen er spesialdesignet for å hjelpe deg med å håndtere din diabetes med sofistikerte sikkerhetssystemer. Pumpen brukes til insulinbehandling for å hjelpe deg å oppnå BG-målene (blodglukosemålene) som helseteamet ditt anbefaler. Du programmer den til å levere på to måter: 1) en kontinuerlig, 24-timers basaldose og 2) bolus insulinlevering som gir øyeblikksdoser for å dekke mat du har spist og høy BG. Det er viktig å huske at vellykket pumpebehandling er et partnerskap mellom avansert teknologi og ansvarlig egenomsorg. Ta deg tid til å lese på baksiden av pumpen og noter deg serienummeret. Min pumpes serienummer er: West Chester, PA Patents pending ANIMAS VIBE INSULIN PUMP 24/7 PUMP SUPPORT: Rubin Medical Tlf. nr S/N: XX-XXXXX Label P/N: rA Made in USA Teknisk hjelp Hvis det er noe du ikke forstår i brukerhåndboken, eller hvis du har et spørsmål eller behøver hjelp med pumpen, kan du kontakte din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Vi forstår at du kan ha spørsmål og tvil om bruken av det nye produktet. Ikke nøl med å be om hjelp! Hvis du har problemer med håndteringen av din diabetes, bør du kontakte ditt helseteam _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM

20 KAPITTEL 1 - OVERSIKT OVER INSULINPUMPEN Viktig merknad Ikke fjern den fabrikkinstallerte beskyttende filmen på displayglasset. Pumpen leveres med en ny fabrikkinstallert gjennomsiktig, beskyttende film som dekker displayglasset. Denne beskyttende filmen er svært varig og er designet til å beskytte pumpens displayglass mot skader. IKKE forsøk å fjerne denne filmen. Denne beskyttende filmen må sitte på plass hele tiden for å beskytte pumpens displayglass mot riper og andre kosmetiske skader. Denne filmen vil ikke beskytte pumpens displayglass mot ekstremt misbruk. Skulle den glassbeskyttende filmen skades eller løsne fra displayet, bør filmen skiftes ut. Reservefilm kan kjøpes ved å ringe din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Merk deg at Animas Vibe insulinpumpens begrensede garanti ikke dekker skader som skyldes normal slitasje, ulykker, forsømmelse eller misbruk, inkludert riping av displayglasset. Vi anbefaler deg på det sterkeste å beskytte pumpens display og bruke en glassbeskyttende film hele tiden. Animas Vibe insulinpumpe Innhold i settet Ditt Animas Vibe systemsett inkluderer insulinpumpen og annet tilbehør som du trenger for å begynne levering av insulin. Sjekk innholdet i settet for å være sikker på at alle artiklene følger med. Hvis noe mangler, tar du kontakt med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon for din lokale Animas-distributør på pasient-id-kortet som følger med din Animas Vibe insulinpumpe. Ditt Animas Vibe insulinpumpesett inkluderer: a a. Animas Vibe insulinpumpe b c b. Ultimate litium AA-batteri (1,5 V) for pumpen c. Belteklemme d. Brukerhåndbok* e. Hurtigreferanse* f. *ikke avbildet _RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 B Dato: 2017.06.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 A2 Dato: 2017.03.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Finn ut mer på www.rubinmedical.no eller www.animaseurope.eu

Finn ut mer på www.rubinmedical.no eller www.animaseurope.eu U MP E S UP REFERANSER: 1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087. 2. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Få deg i gang. Hurtigreferanse

Få deg i gang. Hurtigreferanse 200 Lawrence Drive West Chester, PA 19380 USA Insulinpumpe og CGM-system For kundeservice utenfor USA, kontakt din lokale Animas-distributør. 0086 LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International Gubelstrasse

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer