info Knyttet viktige bånd til Kina NR side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri"

Transkript

1 info Knyttet viktige bånd til Kina side NR Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet side 4 side 7 side 8 side 10

2 Kommunikasjon og internasjonale relasjoner leder Marit Warncke Vestlandet er Norges største eksportregion, og aktiviteten er sterkt økende innen næringer som energi, marin (fisk og sjømat), maritim og reiseliv. Internasjonale relasjoner og kommunikasjoner har derfor vært et hovedtema for Bergen Næringsråd denne våren. Infrastruktur med gode forbindelser på veg, sjø og i luft er grunnlaget for å videreutvikle vår internasjonale handel. Sammen med næringsrådene i Stavanger, Haugesund og Stord har Bergen Næringsråd definert fergefri Kyststamveg Bergen-Stavanger som vår viktigste samferdselspolitiske sak de kommende årene. Det innebærer samtidig bedre vegutløsning for flyplasser og havner. I måte med stortingspolitikerne fra Hordaland og Rogaland har vi høstet lovord (og tendenser til hurrarop) for vårt initiativ. Tilbakemeldingen er klar: Med felles prioritering fra fylkene og næringsorganisasjonene har vi muligheter for å realisere prosjektet. Også i lufttransporten øker tilbudet. Bergen har siste halvåret fått økt flytilbud til utlandet med nye ruter fra Lufthansa, KLM og Sterling. Det gir økt fleksibilitet for vårt internasjonale forretningsliv,,, Kina kan påvirkes gjennom deltakelse, nærvær og investeringer kortere reisetid og muligheter for flere turister til byen vår. Internasjonale relasjoner og internasjonal handel har vært tema for to store arrangementer i regi av Bergen Næringsråd siste måned. Internasjonal Dag hadde fokus på Vietnam, og konferansen ga en god oversikt på muligheter og utfordringer i landet. Samhandel med land med totalitære regimer kan være konfliktfylt, samtidig som det gir oss muligheter for å påvirke gjennom økt bevissthet om bedriftenes samfunnsansvar og ansvar for menneskeretter. På samme måte som Therese Jebsen i Raftostiftelsen, som selv har vært arrestert i Vietnam, tror vi på handel og dialog som middel i internasjonale relasjoner (se artikkel s.10). Bergen-China Summit ble arrangert i Beijing i slutten av april. Arrangementet og de tilhørende møter ble også denne gangen meget bra, der våre deltakende medlemmer opplevde presentasjoner og kontakten med kinesiske næringslivsrepresentanter som både nyttig og relevant. I forkant av Beijing OL har det vært stor oppmerksomhet om det er rett å dra til Kina. Vi tror at vi som næringsorganisasjon kan spille en rolle og bidra positivt til utviklingen i Kina gjennom deltakelse og nærvær. Det er bredt forankret norsk utenrikspolitikk ikke å boikotte Kina eller handelsforbindelser med landet, men nettopp å søke påvirkning gjennom engasjement, nærvær, deltakelse og investeringer. Dette har vært vår inspirasjon for en nyttig og utviklende reise. En av foredragsholderne under konferansen var Atle Tranøy, fremstående representant for norsk fagbevegelse. På en fremragende måte orienterte han om norsk fagbevegelses syn på arbeidsrettigheter og samarbeid mellom partene i arbeidslivet - en modell som i det store og det hele er ukjent i Kina. For fremme av norsk næringsliv tror vi mer på slike innspill enn på boikott, og har forventninger til at Kina og Vietnam vil ta store skritt i demokratisk retning i årene fremover, med norsk og vestlandsk næringsliv som aktive deltakere i den økonomiske utviklingen. I forbindelse med reisen til Beijing vil Bergen Næringsråd også rette en stor takk til bedriftene TTS Marine, Star Shipping, Det Norske Veritas og Rolls Royce Marine, som alle stilte opp med bistand og kompetanse i forbindelse med vår delegasjonsreise. Bergen Næringsråd er både stolt og tilfreds med den rollen vi har spilt for å skape internasjonale muligheter for våre medlemmer, både gjennom infrastrukturtiltak og konferanser. Dette er en rolle vi vil videreutvikle.vi kan allerede nå røpe at etikk og samfunnsansvar blir et sentralt tema for Årskonferansen Bergen november. I den forbindelse ser vi frem til spennende foredrag og gode debatter om globalt orienterte bedrifters dilemmaer og muligheter. Marit Warncke Adm. direktør Tips oss! Torbjørn Torsvik tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Torbjørn Torsvik og Nor PR Red. avsluttet: Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Forsidebildet er fra Bergen China summit i forbindelse med det offisielle besøket hos ordføreren i Dalian Det viser tidligere statsråd Grete Knudsen, administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd, Dalians ordfører Xya Deren og Norges ambassadør i Kina, Svein Ole Sæter. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2008: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Internasjonalisering Fly away!,, Det er nå blitt om lag 25 direkteruter fra Bergen til utlandet. Næringslivet har vært en pådriver for at tilbudet er blitt bedre. Ruten til Frankfurt er resultat av påtrykk fra næringslivet Paul Verhagen, Country manager Norge i Air France KLM, Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Simone Wickenhagen, General Manager North Europe og Anita Sunde, Account Manager Business, begge fra Air France KLM, fra åpningen av KLMs nye rute til Amsterdam. De direkte flyforbindelsene mellom Bergen og utlandet har gjennom de siste årene blitt radikalt forbedret, med en rekke nye ruter og selskaper som trafikkerer vår regionale lufthavn. De siste utvidelsene av tilbudet er det Lufthansa/Star Alliance og Sterling som står for. Lufthansa flyr direkte til Frankfurt, mens Sterling har etablert direkterute til København. Bergen Lufthavn Flesland har med dette om lag 25 direkteruter til utlandet. Terminal- og markedssjef Alf Sognefest i Avinor / Bergen Lufthavn Flesland sier seg tilfreds med utviklingen i det internasjonale rutetilbudet. Dette er et resultat av målrettet samarbeid mellom lokale og regionale myndigheter, næringslivets organisasjoner og reiselivsnæringen. Mange skal ha sin del av æren for utviklingen vi har hatt, sier Sognefest. De som er urolige for terminalkapasiteten kan jeg berolige med at vi gjør det vi kan for at kapasiteten skal holde tritt med passasjerutviklingen. Men det er ikke like lett å ha en tilsvarende utvikling i bygningsmassen vår. Sognefest legger til at de jobber med å gi et enda bedre tilbud med flere direkteruter fra Flesland. Norgessjef i Lufthansa, Terje Grue, er glad for den nye ruten til Frankfurt og sier at den er kommet i stand etter betydelig påtrykk fra næringslivet lokalt i Bergen. For oss i Lufthansa Norge er det selvsagt trafikken fra Bergen og til utlandet vi er mest opptatte av. Det er selvsagt forretningstrafikken som gir størst lønnsomhet for oss. Nå får næringslivet i Bergen og på Vestlandet en mulighet til å komme direkte til Lufthansas viktigste flyplass i Europa, og til effektivt å komme seg videre ut i verden i vårt og Star Alliance sitt omfattende internasjonale nettverk. Han opplyser videre at alliansens flyselskaper i alt tilbyr omlag 1000 destinasjoner fra Frankfurt, som kundene fra Bergen nå får en enklere adgang til. Terje Grue forteller videre at innen fritids- og feriemarkedet er det først og fremst fra Tyskland at det er interesse for ruten, og at Bergen i denne sammenheng er en interessant destinasjon. Han kan imidlertid fortelle at ruten også har flere bestillinger enn ventet fra passasjerer som kommer fra Asia, og ikke minst reisende fra USA. Stiller sterkt på OTC i Houston Under årets Offshore Technology Conference i Houston i Texas i mai er Bergen og Hordaland bredere representert enn på lenge. Fylkesordfører Torild S. Nyborg leder en delegasjon på i alt 20 deltakere. Disse spenner fra lokal politisk ledelse, styreleder i Business Region Bergen, og ikke minst representanter fra bedrifter og forskningsmiljøer knyttet til oljebransjen. Satsingen er et resultat av en utvikling der mer og mer av verdiskapingen i næringen kommer til å skje andre steder enn på norsk sokkel. De lokale miljøene og bedriftene må derfor gjøre seg kjent i det internasjonale markedet, og da er OTC i Houston et naturlig sted å være representert. Blant annet kommer NCE Subsea til å invitere til frokostseminar. Der vil flere av bedriftene i regionen vil være representert, og informere om sin spisskompetanse innen undervannsteknologi.. Blant øvrige representanter i den regionale delegasjonen er blant andre også StatoilHydro, CMR og Høyteknologisenteret i Bergen. 3

4 tema: Internasjonalisering Døråpner til Kina - Nettverk og relasjoner er alfa omega i Kina. Og våre norske verdisett, vår nysgjerrighet og vår evne til å lytte, gir norske selskaper respekt og forretningsavtaler. Det norske Veritas (DnV) sin sjef i Kina, bergenseren Bjørn K. Haugland, er entusiastisk og optimistisk når han beskriver mulighetene i Kina. Og han bør vite hva han snakker om. Den 16. mai i år feirer han og selskapet 120 års jubileum for DnVs etablering i landet. I 1888 kom det første kontoret på plass i Xiamen. Operasjonen i Kina er i dag den største enheten til DnV utenfor Norge. Den teller over 750 personer og har en årlig omsetning på 1 milliard RMB, dvs ca 750 millioner kroner. Suksessformelen DnV har hatt en årlig vekst på over 30 prosent i Kina siste årene kommer til å bli det største vekståret noen gang med en forventet økning i omsetning og ansatte på over 50 prosent. Kinesiske økonomi er i eventyrlig vekst, og det skjer en utvikling i landet nå som aldri har skjedd andre steder i verden. - Vi i DnV har tradisjonelt hatt en sterk posisjon innen maritim sektor, og er i dag det største internasjonale klasseselskapet i Kina. Vårt unike samarbeid med kinesiske myndigheter og det kinesiske klasseselskapet har vært en vesentlig suksessfaktor. De ser på DnV som en strategisk partner og støttespiller. Det har gitt høy status til de sertifikater vi utsteder, sier Haugland. I tillegg til det maritime området har DnV stor vekst på sertifisering av ledelsessystemer, miljøtjenester, samt et spekter av tjenester innenfor energisektoren. - En bærekraftig utvikling (sustainability), med elementer som energieffektivisering og moderne risikostyring av virksomhetene er definert som svært viktig for kinesiske selskaper som vil bli internasjonale. De ønsker å adoptere beste praksis på corporate governance og moderne virksomhetsstyring. Tar samfunnsansvar i Kina Som en del av visjonen om bærekraftig utvikling har DnV sammen med Røde Kors engasjert seg sterkt i fremføring av vann og kloakk i Jininprovinsen. Siden 2005 er det åpnet fire anlegg og det femte er under bygging. Prosjektet går ut på å legge vann i rør fra fjellområder og frem til landsbyene. - Vi skal ta sosialt ansvar i de land der vi opererer, og rent vann og gode sanitæranlegg er avgjørende for å hindre sykdommer og øke livskvaliteten. Vi kommer til å fortsette disse utbyggingene i Kina, sier Bjørn K. Haugland. Kan bane vei for andre Det er flere offisielle norske organer som har en viktig funksjon for å hjelpe norske bedrifter i utlandet, blant annet Innovasjon Norge og ambassadene. - Jeg tror også at vår mer enn 100-årige forhold her er til god hjelp. I Kina er det nettverk og relasjoner som teller, og vi stiller gjerne som døråpner 4

5 ,, Bergen bør kjenne sin besøkelsestid og få i stand formalisert samarbeid Fra velkomstarrangementet i Dalian. Fra venstre den norske ambassadøren i Kina, Svein Ole Sæter, amd. dir i Det Norske Veritas, Dalian Tore Jacobsen, Varaordfører i Dalian Dai Yulin, adm. dir i Bergen Næringsråd Marit Warncke, adm. dir i Det Norske Veritas Asiakontor Bjørn Haugland, daglig leder i Maritimt Forum Atle Kvamme og viseadministrerende direktør i Bergen Næringsråd Torbjørn Torsvik. Bergenseren Bjørn K. Haugland leder virksomheten til Det norske Veritas i Kina. Bergensregionen må raskt definere hvilke agenda man skal ha i Kina fremover, og hva man konkret vil ha ut av samarbeidet. for andre norske bedrifter som vil etablere seg. Kineserne handler ikke med personer, men med relasjoner. Her gjør man aldri forretninger med andre enn dem man kjenner, helt ulikt fra den praksis som har vokst frem i Norge, der det nærmest blir sett på som kriminelt å benytte relasjoner i forretningslivet. Norge har det Kina trenger Det er godt å være norsk selskap i Kina. Norge og Kina har hatt etablerte handelsformer fra 1954, og de to landene er i liten grad konkurrenter. - Vi ser også at den norske modellen, med definerte forhold mellom arbeidstakere, myndigheter og fagforening, passer godt sammen med kinesisk tankesett. Nordmenn søker å forstå andre kulturer, er nysgjerrige og lyttende, og det gir respekt i Kina. Vi ser tydelig at andre lands representanter har vanskelig for å oppnå samme tillit som oss. OL: Kina lar seg ikke presse Bjørn Haugland sier at OL-diskusjonene i Norge er ikke blitt oppfattet negativt i Kina, slik andre lands utspill har blitt. - Norske myndigheter har klart gitt uttrykk for at dette ikke er et politisk arrangement, og at OL bør gå som forutsatt. For norske aktører i Kina er dette viktig. Kineserne er svært stolte, på samme måte som nordmenn er, og de føler seg krenket om de føler seg urettferdig angrepet. Tap av ansikt betyr svært mye. I Norge må vi også forstå at det i asiatisk kultur ikke virker å presse folk. Tyske forsøk på dette fra Angela Merkel har medført at tyske aktører har mistet kontrakter i Kina. Bergen må definere agenda Haugland synes det er flott at Bergen har tatt initiativ overfor Kina. - Gjennom konferanser, ekskursjoner og sosiale møteplasser har dere skapt relasjoner som vil øke forståelsen av muligheter og risikoer, som vil gi pay-back over tid. Men det er viktig at det ikke brukes tid i Kina uten å få noe igjen. Derfor bør Bergensregionen raskt definere hvilke agenda man skal ha fremover, og hva dere konkret vil ha ut av samarbeidet. En åpen agenda har vært bra i starten, men i fortsettelsen vil er det viktig å tenke stort, agere fort og samtidig både være tålmodig og målrettet, understreker Haugland. - Det er nærliggende å trekke frem samtalene i Dalian som et eksempel. Ordføreren i Dalian, som er en by med 6 mill innbyggere, er en mektig mann i Kina. Når han inviterte delegasjonene til møte på rådhuset og erklærte at byen gjerne vil etablere formelt samarbeid med Bergen, er dette klarert til topps i Kina. Derfor skaper det forventninger. Bergen bør derfor kjenne sin besøkelsestid og få til et formalisert samarbeid. Bergen Næringsråd hadde denne gangen med seg Dag Arnesen trio og Karin Park Band til Kina. Bildet er fra konsert med Karin Park Band i Beijing. 5

6 tema: Internasjonalisering - Norsk modell gir resultater internasjonalt Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ga deltakerne på Bergen-China summit en bred innføring i den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet. Den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet har stor overføringsverdi til internasjonale prosjekter. Modellen bidrar til interessante og utviklende arbeidsplasser, og det skapes inspirasjon, kreativitet og motivasjon, sa konserntillitsvalgt Atle Tranøy i sitt foredrag under Bergen-China summit. Bergensregionen og Bergen Næringsråd har definert Asia-aksen som viktig internasjonalt satsingsfelt, og det er derfor etablert samarbeidsprosjekter mot Vietnam og Kina. Viktigheten av grunnleggende internasjonale arbeidstakerrettigheter og samarbeidsrelasjoner mellom arbeidstaker og arbeidsgiver blir fra norsk side vektlagt i disse relasjonene. På denne bakgrunn hadde Bergen Næringsråd invitert konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy, til å innlede på årets Bergen-China summit. Med både norske og kinesiske deltakere tilstede, presenterte han den norske modellen for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som et ledd i å utvikle lønnsomme arbeidsplasser og et fremtidsrettet næringsliv. Tranøy fremhevet viktigheten av gjensidig respekt, og viste til en stor del av kontakten mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i Aker-konsernet nettopp handler om hvordan arbeidstakere kan involveres, påta seg ansvar og få muligheter. Vi bruker mye mer tid på dette enn på å diskutere lønninger, sa han. Med eksempler fra Aker fortalte Atle Tranøy om hvordan konsernet arbeider systematisk med å få alle ansatte til å delta i selskapets utviklingsarbeid. Begge parter har felles interesser i å forbedre produktiviteten og å legge grunnlag for konkurransedyktige arbeidsplasser. Internasjonale suksessbedrifter innser betydningen av å involvere arbeidsstokken og la arbeidstakerne få avgjørende rolle i arbeidet med å utvikle og implementere forbedringsprosesser i produksjonen, påpekte Tranøy. Trenger hoder like mye som hender - I vår verden er det viktig å organisere arbeidslivet slik at kreative medarbeidere får brukt alle sine evner på jobb. Vi trenger arbeidstakernes hoder like mye som deres hender, fremhevet han. Tranøy pekte også på nødvendige omstillinger i arbeidslivet krever involvering og aksept fra de berørte for å kunne lykkes. Mange gode forslag til omstillinger har slått feil fordi de berørte arbeidstakerne ikke har hatt nødvendig aksept og forståelse for nødvendigheten av omstillinger, mens deltakelse har gitt motiverte medarbeidere. Må jobbe internasjonalt Tranøy la vekt på at det internasjonalt må jobbes for at grunnleggende forhold for HMS blir internasjonalt akseptert. Verden er globalisert, og derfor må det også ligge grunnleggende internasjonale arbeidstakerrettigheter i bunn når vi vurderer internasjonalt samarbeid. Han viste til at Norge har et fortrinn fordi det er relativt små forskjeller mellom mennesker i samfunnet. Menneskene som omgås hverandre på arbeidsplassen, omgås også på en lang rekke andre arenaer. Det krever dialog og gjensidig respekt. Folk i Norge vil protestere dersom de gies ordre og instrukser som ikke oppleves som rimelige, men samtidig vil de være åpne for å komme med forslag til hvordan prosesser kan forbedres dersom de ser muligheter, fremholdt Aker-tillitsmannen. Tranøy redegjorde for arbeidet i norsk fagbevegelse for å påvirke politiske prosesser og om samarbeidet mellom de ulike partene i arbeidslivet. Han oppfordret til samarbeid om felles interesser og målsettinger. Jeg håper på en fortsatt positiv utvikling for våre lands og regioners næringsliv, og at arbeidstakeres rettigheter må være en del av et fortsatt fruktbart internasjonalt samarbeid i fremtiden, avsluttet Atle Tranøy. Jarle Vindenes, SotraGruppen, fra utflukt til Den kinesiske mur 6

7 Fra hele verden - fornøyde i Bergen Næringslivet i regionen har i løpet av de siste årene fått stor bredde i nasjonal og etnisk bakgrunn i arbeidsstokken. For bedriftene har dette vært en positiv erfaring, i tillegg til at det har vært helt nødvendig for å kunne ta unna arbeidet og ha tilfredse kunder i en tid med stor knapphet på arbeidskraft. Både for bedriftene og den enkelte arbeidstaker følger det imidlertid både praktiske og kulturelle utfordringer med å rekruttere medarbeidere på tvers av landegrenser. For å bøte på dette har Bergen Næringsråd satt i gang programmet INN Bergen. INN Bergen er et expat senter som yter service til bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft, samt at det er et samlingssted for disse arbeidstakerne. Det gjennomføres månedlige informasjons- og nettverkssamlinger. På en samling nylig var temaet norske skatteregler. INFO møtte noen av deltakerne for å høre mer om deres erfaringer i arbeid og fritid i Bergen. Alan Robertsen Jeg jobber som konsulent i Ross Offshore, og kom til Norge og Bergen for å jobbe med et konkret prosjekt, som er meget utfordrende og spennende. Jeg kommer fra Skottland, og har derfor heller ingen problemer med regnet. Jeg er ukependler og reiser hjem hver helg. Derfor er jeg bare delvis integrert i det norske samfunnet. Jeg vil likevel si at jeg trives godt her, og at det lett å få kontakt med nordmenn. Arbeidsmiljøet er godt og lønningene er gode. Jeg anbefaler så absolutt Bergen og Norge, spesielt siden så mange her snakker engelsk. Jeg synes også INN Bergen er et godt tiltak, som gir en fin overgang til det norske arbeidslivet. Angie Fitzgibbons Jeg jobber selvstendig innenfor et smalt område, Broadcast Video Duplication, og er involvert i musikkindustrien. Jeg kommer fra Australia, men hadde hørt mye om musikklivet i Bergen, og trenger alle de gode kontakter jeg kan få. Det jeg opplever som mest krevende er selvsagt språket, som det for meg er nødvendig å kunne skikkelig. Jeg kan også legge til at både visum-regler og innvandringsmyndigheter kan være en utfordring. Men på den positive siden vil jeg trekke frem den vennligheten som vanlige nordmenn møter meg med, og at Norge er samfunn med svært lav kriminalitet. Jeg anbefaler Bergen Rock City, som en spennende musikkby. Byen er stedet for en rekke spennende arrangementer fremover, som jeg ser frem til med glede. Jeg vet om flere australske band som ser frem til å kunne få ordnet et besøk i Bergen. Mahesh Chavan Jeg jobber som ingeniør i Aker Solutions. Før jeg kom til Bergen har jeg arbeidet i Stavanger, så jeg er allerede kjent med norsk arbeidsliv. Jeg kommer fra India og har inntrykk av at indere generelt blir tatt godt i mot, både her og andre steder. Jeg har jobbet en rekke steder utenfor India allerede. Men, jeg anbefaler så absolutt Bergen og Norge som arbeidssted. Om INN Bergen vil jeg si at det er et veldig nyttig tiltak, som gir meg god og matnyttig informasjon om høyst konkrete spørsmål. Martin Meelhuijsen Jeg kommer fra Nederland, og havnet her i Bergen på grunn av en veldig pen kvinne jeg møtte. Jobben i Bergen Energi kom på plass senere. Jeg har ikke opplevd den nye tilværelsen som en noen stor overgang. Men det er mer uformelt her, med flatere strukturer og kortere beslutningsveier. Her er også flere kvinner i arbeidslivet, og det er en annen balanse mellom arbeids- og familieliv. Om andre finner Bergen som et spennende arbeidssted antar jeg avhenger av jobben og omstendighetene for hver enkelt. Innen min type arbeid er valgmulighetene store. Men min arbeidsgiver ønsker at jeg skal bli værende lenge, og jeg har ingen andre planer. For meg har selvsagt mye av integrering skjedd gjennom arbeidsplassen og ved hjelp av gode kolleger som legger ting til rette. Deriblant å få delta på initiativer som INN Bergen. 7

8 Møte med Hordalands-og Rogalandsbenken,, Næringsorganisasjonenes prioriteringer i NTP møtte bred forståelse Ønsker fergefri Kyststamvei Næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Haugesund og Stord har samordnet sine krav til NTP og fremmet disse for en samlet Hordalands-og Rogalandsbenk på Stortinget. Prioriteringene går på fergefri E 39 Kystamvei, ny finansieringsmodell for veibyggingen, utredning av høgfartsbane og ny E 134. Stor eksport trenger moderne infrastruktur Hordaland og Rogaland er Norges største eksportfylker. Aktiviteten i fylkene er i stor vekst, særlig innenfor maritim sektor, marin sektor, energi og reiseliv. For å beholde vår markedsposisjon og konkurransekraft, både for Vestlandet og for Norge, trenger vi moderne infrastruktur. Da må fergefri E 39 mellom Stavanger og Bergen prioriteres. Dette var hovedkravet fra de fire næringsforeningene i et samlet møte med sine stortingsbenker siste uken i april. Næringsforeningene mener at samhandling mellom fylkene Rogaland og Hordaland og mellom byene Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger, øker muligheten for å realisere de samferdselsmessige utfordringene. Dyrt og tar lang tid Næringsorganisasjonene tok utgangspunkt i Oslo-Lillehammer (182 km) og Bergen-Stavanger (176 km). Transport av varer tar 5 t på Vestlandet til en pris av kr for en trailer, mens det på Østlandet tar 2,6t og koster kr. Med Vestlandets store produksjons- og eksportvolum, må det 8

9 Stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland stilte manns- og kvinnesterkt til møtet med næringsorganisasjonene fra Vestlandet. På dette bildet ses blant andre Gunnar Kvassheim (V), Ingebrigt Sørfonn (KrF), Trond Lode (Sp), Bjørg Tørresdal (KrF), Dagfinn Høybråten (KrF), Torbjørn Hansen (H) og Erna Solberg (H). etableres en hovedpulsåre på Vestlandet for å opprettholde konkurransemulighetene. Med Vestlandets store betydning for norsk eksport, vil hele Norge nyte godt av dette. Kompetanse er også i dag en knapphetsfaktor, med kamp om kvalifisert arbeidskraft. Infrastruktur er vesentlig for å sikre kort og effektiv jobbreise for arbeidstakerne, og med bedre infrastruktur kan vi se hele Vestlandet som ett arbeidsmarked. Ny finansieringsmodell I møtet lanserte også næringsforeningene en regional BOT-modell (bygg, operer, tilbakefør) for å finansiere prosjektene. Tanken er at det opprettes et regionalt prosjektselskap med offentlig eiermajoritet. Selskapet får konsesjon fra Statens veivesen til å forstå finansiering, innkreving av bompenger, prosjektering av utbygging, og drift og vedlikehold av prosjektet. Selskapet skal drives på non-profit basis og tilbakeføres til staten ved kontraktperiodens utløp. En offentlig-privat finanseringsmodell er benyttet med hell på nye E 18 på Sørlandet, og næringsforeningene mener deres variant av modellen vil gjøre det interessant både for norske og utenlandske aktører å bidra i finansieringene er veistrekningene. Godt mottatt av benkene Det ble godt mottatt at næringsforeningene har samordnet sine ønsker til NTP, og at de samlet presenterte dette for benkene. Rogalandsbenken og Hordalandsbenken har ingen formelle møtepunkter, og de satte stor pris på foreningenes initiativ. Dette viste også oppslutningen, med hele 19 fremmøtte representanter. Øyvind Halleraker (H) ga ros til næringsforeningene for å ha fremmet en felles innstilling. Enighet om fergefri Kyststamvei er et konkret forslag som politikerne kan gå videre med. Han ga råd om å få på bordet også en felles uttalelse fra de to fylkene. Dette ble støttet av Arne Sortevik (FrP), som understreket at Vestlandet må vise seg som en stor region. Dagfinn Høybråten (KrF) sluttet seg også til dette, samtidig som han understreket at han var svært positiv til at man i vegsektoren kom i gang alternative finansieringsformer. Her fikk han støtte av Erna Solberg (H), som også ønsket at næringsforeningene kom tilbake og dokumenterte at anleggssektoren har kapasitet til å gjennomføre de ønskede prosjektene. Olav Akselsen (Ap) og Hallgeir Langeland (SV) viste til klimaforliket i Stortinget, og ga råd om at klima og miljøaspekt må integreres i planene, og så dette som avgjørende for å få bred oppslutning om prosjektene. Flere av representantene fremhevet også at en offentlig-privat samarbeidsmodell ville egne seg godt på parsellen Svegatjønn-Rådal, et av problemområdene på Kyststamvegen. Fikk fergefri Kysstamvei på agendaen Adm.direktør Marit Warncke er godt fornøyd med møtet, den positive responsen fra politikerne og de gode rådene som delegasjonen fikk med tilbake. -Det var brei støtte for våre prioriteringer og stor forståelse for de kommunikasjonsmessige utfordringene som næringslivet har på Vestlandet. Fergefri Kyststamvei er absolutt på agendaen igjen, og vi skal gjøre vår hjemmelekse med å involvere fylkeskommunene, utrede miljøsiden og kartlegge anleggskapasitet og vilje til å bidra fra private aktører. Styreleder Harald Nævdal i Bergen Næringsråd i samtale med Arbeiderpartiets Olav Akselsen. 9

10 lederportrettet Etter mer enn ti år som daglig leder for Raftohuset har Therese Jebsen stadig et like brennende engasjement for frihet og demokrati. (Foto: Oddmund Lunde) Rafto-leder tror på handel og dialog 10

11 Therese Jebsen vokste opp i et hjem med sterkt fokus på verdien av demokrati og menneskerettigheter. Disse holdningene har hun tatt med seg i arbeidet for frihet og menneskeverd. Ti år etter at hun begynte i jobben som leder for Raftohuset er engasjementet sterkere enn noen gang. - Jeg har vokst opp med at demokrati og menneskerettigheter representerer sentrale verdier. Foreldrene mine hadde et sterkt engasjement som smittet over på meg. Dissidentene bak jernteppet var blant heltene, og Vàclav Havels bøker ble en viktig inspirasjonskilde. Therese Jebsen vokste opp på Vollane i Eidsvåg. Hun begynte å jobbe frivillig for Raftostiftelsen på slutten av 1980-tallet mens hun studerte på NHH. I 1997 fikk hun tilbud om å bli daglig leder for Raftohuset. Dette har hun ikke har angret på til tross for mange utfordringer underveis. En vanskelig start Fra en sped start i et hus hvor vinden blåste inn fra alle kanter, er Raftohuset i dag blitt et samlingssted for menneskerettighetsorganisasjonene i Bergen. - Huset var i dårlig stand da vi startet. Vi måtte gjøre alt på nytt, støpe gulv, tette fasaden og skifte ut alle rør og alt det elektriske. Jeg husker vi satt fire personer inne på et lite kontor, mens resten av huset var kaldt, rått og støvet. inn. Han visste at vi kom og møtte oss i døren. Men politiet var også blitt varslet, og vi ble raskt omringet av politifolk, forteller Jebsen. Det endte med at hun ble arrestert, forhørt og svartelistet, men situasjonen for menneskerettigheter i Vietnam ble satt på dagsorden. Fortsatt en vei å gå for næringslivet I tillegg til å lede Raftohuset sitter Therese Jebsen også i Ressursgruppe Internasjonal i Bergen Næringsråd. Formålet er å bidra til å skape større bevissthet og kunnskap om bedrifters samfunnsansvar og ansvar for menneskerettigheter. - Raftostiftelsen er basert på prinsippene om åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Vi anerkjenner viktigheten av å ha et fritt næringsliv i et demokratisk samfunn. Men med frihet følger ansvar. Når enkelte bedriftsledere argumenterer med at det moralske ansvaret må ivaretas av politikerne, ber de indirekte om et system med omfattende statlig kontroll, sier Jebsen. Hennes engasjement for hvordan næringslivet kan bidra til å sette fokus på menneskerettigheter er stort. Mye har forandret seg med årene. Ved forrige årsskifte ble Raftohuset slått sammen med Raftostiftelsen, og det er dette navnet som nå skal benyttes i profileringen av virksomheten. - Sammenslåingen gir en mer slagkraftig organisasjon som tillater et høyere aktivitetsnivå. Frem til i dag har Raftostiftelsen vært idealistisk drevet, mens Raftohuset har hatt et profesjonelt sekretariat med en liten stab. Nå har vi mulighet til å forme en mer operativ menneskerettighetsorganisasjon, sier Jebsen. Raftoprisen viktig Raftohuset ble etablert etter journalist og menneskerettighetsforkjemper Egil Raftos bortgang 7. januar 1997, mens Raftostiftelsen ble etablert til ære for Thorolf Rafto, økonomiprofessor ved NHH og far til Egil. Thorolf Rafto utviste blant annet et sterkt engasjement for de undertrykte bak jernteppet i det kalde krigens Europa på og 80-tallet. Den mest synlige aktiviteten som forbindes med Raftostiftelsen er den årlige utdelingen av Raftoprisen. Av vinnerne har fire senere fått Nobels Fredspris, og utdelingen vekker stor internasjonal interesse. Prisen ble delt ut første gang i 1987, og årets utdeling blir nummer 22 i rekken. - Jeg har truffet nesten alle prisvinnerne. Mange har sittet i fengsel. Det er enormt inspirerende å bli kjent med disse sterke personlighetene som er villige til å ofre livet for andres frihet og menneskeverd. Den indre styrken er det vanskelig å beskrive. De utfordrer mektige krefter og tar store personlige risiki for en sak de føler er større enn dem selv, understreker Jebsen. Arrestert i Vietnam Therese Jebsen har også selv vært med på å utfordre autoriteter, og for to år siden ble det spesielt dramatisk. Vinneren av Raftoprisen i 2006 var Thich Quang Do, en av de mest fremtredende forkjemperne for demokrati, religionsfrihet og menneskerettigheter i Vietnam. Da han ble forhindret i å komme til Bergen, dro Jebsen til Vietnam for å overlevere prisen. - Vi valgte å være litt ulydige. Jeg reiste inn som turist sammen med en norsk-vietnamesisk tolk og en journalist fra TV2. Vi visste hvor Thich Quang Do befant seg, og den første dagen brukte vi på å lokalisere tempelet hvor han sitter i husarrest. Den andre dagen tok vi sjansen på å gå,, Næringslivet må våge å løfte frem kontroversielle temaer - I FNs menneskerettighetserklæring slås det fast at alle samfunnsaktører har et medansvar for å sikre respekten for de grunnleggende rettighetene. I samfunn som er preget av undertrykkelse, statskapitalisme eller mafiavirksomhet, er det spesielt viktig at næringslivet er på vakt. Bedriftene er avhengige av å drive lønnsomt, og det er krevende å skulle ivareta moralske forpliktelser. Dessverre lukker noen øynene og tjener gode penger på bekostning av de som blir undertrykt, men heldigvis er det stadig flere som prøver å etterleve etiske regler og forpliktelser, sier Jebsen. Hun påpeker at det ikke bare er de med urent mel i posen som møter vanskelige utfordringer. Også de som ønsker å drive etisk må foreta vanskelige avveininger, og forpliktelsene er ikke alltid lett å definere. - Det sosiale og etiske ansvaret må fordeles mellom statlige organer og næringslivet. Bedriftenes forpliktelser bør i større grad gjøres gjeldende innenfor nasjonal lovgivning, men det må kombineres med frivillighet. I tillegg trenger vi globale kjøreregler. FN har en spesialrepresentant som arbeider med disse utfordringene, og den norske regjeringen forbereder en egen stortingsmelding. Staten bør etablere rådgivende organer som kan bistå privat næringsliv med kompetanse, mener Jebsen. Næringsliv er politikk I forbindelse med Internasjonal dag 2008 i Bergen Næringsråd, med temaet Vietnam - en ny asiatisk tiger, ble deltakerne møtt av vietnamesiske demonstranter som minnet om at Vietnam stadig er et kommunistisk diktatur. - Raftostiftelsen har tro på dialog og handelssamarbeid, og båtflyktningene i Norge er ikke imot norsk handel med Vietnam. Men på konferansen ble det gitt et glansbilde av Vietnam, og demonstrantenes budskap var derfor viktig. En vietnameser fra den offisielle delegasjonen nektet å snakke om menneskerettigheter og avfeide meg med at politikk og business er adskilte sfærer. Men i et land med omfattende overvåkning og manglende ytrings- og organisasjonsfrihet, må man direkte eller indirekte ha myndighetens velsignelse for å drive næringsvirksomhet. Jeg mener det er misvisende å kalle reformprosessen i Vietnam for privatisering, sier Jebsen. - Bedrifter er viktige samfunnsaktører, og aktiviteten har konsekvenser for mennesker og miljø. Handel kan i seg selv bidra til utvikling og >> 11

12 lederportrettet >> næringslivet har dermed gode muligheter til å fremme menneskerettighetene. Bedriftsledere har gjerne en goodwill og et nettverk som aktivister eller politikere sjelden har, og noen bedrifter har solid kultur- og språkkompetanse. Jeg skulle ønske næringslivet i større grad ville våge å løfte frem kontroversielle tema, sier hun, og gir flere konkrete eksempler på hva bedrifter kan gjøre: - I tillegg til å ivareta juridisk forankrede rettigheter for arbeidstakere, kan næringslivet bidra til utdanning, bedre helsetjenester og menneskelige levekår for sine ansatte og deres familier. Bedrifter som opererer i land med stor grad av undertrykkelse, bør være forberedt på at en ansatt kan bli arrestert for å ha søkt etter «samfunnsfiendtlig» informasjon på internett. Hvordan vil en norsk bedrift håndtere en slik situasjon? Jeg mener arbeidsgivere har en plikt til å beskytte sine ansatte mot å bli krenket, fastslår Therese Jebsen. 7kjappe Hvor ferierer du helst - på fjellet eller ved sjøen? Jeg går på byfjellene hver uke og Hardangervidden i vinter- og påskeferie. I sommerferien bor jeg i en røykstove fra 1700-tallet som ligger i strandkanten ved Hardangerfjorden.. Ditt favorittutested i Bergen? Restauranten På Høyden som drives av den prisbelønte kokken Hanne Frosta. Hun er kreativ, idealistisk og fantastisk. 3? Kjøttkaker eller pizza? Min datter på 12 er blitt flink til å lage begge deler. Hun har lært av pappa. Hva er favorittboken din? Leser for tiden Vaclav Havel om igjen etter en inspirerende tur til Praha. Havel er hovedstøttespiller for en stor filmfestival om menneskerettigheter. Raftostiftelsens film Belarussian Waltz ble vist på festivalen. Og favorittartist? Det er jo fristende å nevne kammerorkesteret Collegium Musicum som jeg spiller i... Er lidenskapelig opptatt av musikk og har mange helter og heltinner. Bil eller buss til jobben? Jeg kjører miljøbil - dvs. en hybrid med både bensin og el-motor, men er likevel ikke helt overbevist om at jeg kan ha god samvittighet. Hva blir Branns tabellposisjonen i 2008? Jeg heier på mine barn som heier lidenskapelig på Brann. Og i følge min sønn kommer de sterkt tilbake etter den svake starten på sesongen. Forhåpentligvis blir det nok et gull. Slagkraftig all Næringsalliansen er etablert. Den består av 11 næringsforeninger i Bergensregionen med administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd som leder for arbeidsutvalget. På stiftelsesmøtet sa direktør for strategi- og næringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Jan Per Styve, at det er sterkt lag som blir etablert når Bergen Næringsråd finner sammen med ni andre næringsforeninger i sitt omland for å danne en felles næringsallianse. Han stilte seg på fylkeskommunens vegne positiv til tiltaket, som på sine arenaer vil fremme Bergensregionens interesser. En sterk Bergensregion er bra for hele Hordaland, sa Styve da Næringsalliansen formelt ble etablert 9. april. Da skrev lederne for næringsforeningene i Austevoll, Askøy, Bergen, Kvam, Nordhordland, Osterøy, Samnanger, Stord, Vaksdal og Vest næringsråd alle sine navn på samarbeidsavtalen. Foruten Marit Warncke fra Bergen Næringsråd består arbeidsutvalget av Per C. Aarsand, Vest Næringsråd som nestleder og styremedlemmene Svein M. Nordvik, Nordhordland Haandværk- og Industrilag. John 12 info 1-08

13 ,, Arnatunnellen er fortsatt en kampsak De stiftet Næringsalliansen. Fra venstre Terje Davidsen, Vaksdal Næringsselskap, Linda Moen, Vest Næringsråd, Lars Magne Bysheim, Osterøy Industrilag, Elias Eriksen, Askøy Næringslivsforening, Ottar Byrkjeland, Kvam Næringsråd, Harald Nævdal, Bergen Næringsråd, Knut Bjørnås, Samnanger Næringsforum, Renate Møgster Klepsvik, Austevoll Næringsråd, og Svein M. Nordvik, Norhordland Handverk og Industrilag. ianse Førland, Stord Næringsråd og Lars Magne Bysheim, Osterøy Industrilag. Over 3000 bedrifter - Næringsalliansen representerer til sammen over 3000 medlemsbedrifter. Disse gir oss legitimitet og styrke i påvirkningsarbeidet overfor regionale og sentrale myndigheter, sier Marit Warncke. Hun er glad for at den lokale, offentlige innsatsen for å styrke verdiskapingen i regionen skal koordineres gjennom selskapet Business Region Bergen. - Derfor ble det naturlig at også de private næringsforeningene innenfor det samme geografiske området fant sammen i en allianse. På denne måten kan vi sikre et bedre samspill mellom det offentlige virkemiddelapparatet som BRB representerer, og oss som representerer næringslivet gjennom våre respektive medlemmer. Styreleder Linda Moen, som undertegnet avtalen på vegne av Vest Næringsråd, som omfatter kommunene Fjell, Sund og Øygarden, sier i en kommentar at de ser et behov for at næringsforeningene i regionen blir mer samkjørte i saker av felles interesse. Mange viktige saker for våre medlemmer avgjøres ikke i den enkelte kommune, men går ut over disse. Nå blir det lettere å stå sammen i disse sakene, sier hun. Samnanger tok initiativ Knut Bjørnås, fra Samnanger Næringsforening, påpeker at de første spirene til samarbeidet ble lagt gjennom initiativene fra Samnanger Næringsforening om samarbeid mellom foreningene øst for Bergen, for å øve påtrykk for å få realisert vegtunnel gjennom Ulriken. Arnatunnellen er fortsatt en kampsak, men denne Næringsalliansen vil også ta opp andre saker, sier Bjørnås. Alliansens toppsaker Næringsalliansen har flere felles toppsaker, ikke minst transport og kommunikasjon. Det er allerede avgitt en felles uttalelse vedrørende NTP I tillegg ønsker næringsalliansen å jobbe sammen for tilrettelegging for næringsutvikling, der tilgang på næringsarealer med en regional næringsarealanalyse blir en viktig sak. Avtalepartene ønsker også å styrke samarbeidet med høyere utdanning og forskning for å gjøre regionen attraktiv og få tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dessuten blir utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike foreningene blir viktig for næringsalliansen. info

14 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har som formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. - Gjør det enkelt og vær sjenerøs Victor D. Norman i engasjert tale om hvordan klimautfordringene kan løses, sett fra et økonomisk perspektiv. Dette var hovedbudskapet fra professor Victor D. Norman til nesten 300 deltakere under den store energi- og klimakonferansen som gikk av stabelen i Grieghallen 17. og 18. april. Victor D. Norman mener at den enkleste og eneste veien ut av klimauføret er en global og omfattende klimaavtale, der særlig USA og EU må vise - Unikt samarbeid sjenerøsitet i forhold til utviklingslandenes ønske om økt velstand. Dersom våre politiske ledere kan skaffe oss en ny global klimaavtale der karbonutslipp får en pris, så vil markedet løse resten, sa NHHprofessoren. Victor D. Normans innlegg var et av over 40 foredrag på den første ECT-konferansen, som BS2020 har vært en av initiativtakerne bak. Konferansen er en videreføring og påbygging av energisymposiet, som Energiforum under ledelse av professor Einar Hope har arrangert i 2006 og Mer informasjon om konferansen og foredragene finner du på www. ect2008.com Jeg synes dette er et unikt samarbeid, der en rekke av de fremste kompe tansemiljøene innenfor energi, klima og tekno logi i regionen har gått sammen om å synliggjøre og formidle kunnskap om vår tids største utfordringer knyttet til økende energietterspørsel og tiltakende klimautfordringer, sier prosjektleder Harald Schjelderup i BS2020, som har sittet i både styringsog programkomiteen for konferansen. Han sier et godt grunnlag nå er lagt for at denne konferansen vil bli en årlig begivenhet i Bergen. Institusjonene og bedriftene bak konferansen er: Energiforum Bjerknessenteret for klimaforskning Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Christian Michelsen Research Norges Handelshøyskole BKK StatoilHydro Sparebanken Vest Bergen Næringsråd Bergenscenarier 2020 Harald Schjelderup i BS2020 har sammen med Einar Hope ved NHH vært initiativtakere bak konferansen. Samarbeidspartnerne i BS2020: Hans Blix, tidligere generaldirektør i Det internasjonale atomenergibyrået IAEA og leder av FNs våpeninspektører i Irak i , holdt plenumsforedrag om verdens energiutfordringer. - Vår region har alle muligheter dersom vi kan samarbeide enda bedre, var debattantene på en av parallelsesjonene under ECT enige om. Fra venstre Øyvind Halleraker (Stortinget), Maria Borch Helsengreen (Argentum), Arvid Nøttvedt (CMR), Sjur Storaas (HOG), Helge Drange (Nansen- og Bjerknessenteret) og Marit Warncke (Bergen Næringsråd) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT 14

15 Foto: GettyImages Er barna dine forsikret? Dersom barna blir alvorlig eller langvarige syke, kan det innebære store konsekvenser for barnets fremtid og for familien. Med Barne- og ungdomsforsikring kan du gjøre fremtiden litt tryggere for deg og dine. I Sparebanken Vest tilbyr vi nå forsikringer fra Frende Forsikring. Snakk med din rådgiver i banken, eller ta kontakt med oss på

16 PÅ TORGET På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Gyrid Cecilie Nygaard tlf: Wema System ble Årets Villsau 2008 Øystein Gismervik fra Wema System AS mottok Hordaland Eksportpris - Årets Villsau 2008 under Internasjonal Dag, tirsdag 1. april, I sin begrunnelse fremhever juryen Wemas langsiktige perspektiv, systematiske innovasjon og sterke fokus på kvalitet. Etter at Wema ble etablert i 1986 og har bedriften vokst til å bli Europas største produsent av kvalitetssensorer til tank. Wema får skryt for sitt 20 år lange arbeid med å utvikle teknologi som kan redusere nitrogenoksid-utslippene fra dieselmotorer med 90 prosent og altså minske globale utslipp. Wema har et tett samarbeid med den bergenske samarbeidspartneren på utviklingssiden, Christian Michelsen Research. Årets Villsau har opparbeidet seg et globalt rykte for å levere de mest brukersikre og brukervennlige sensorene i hvert av deres markedssegment. Nytt styre Øystein Gismervik fra Wema System mottok Årets Villsau av styreleder i Bergen Næringsråd Harald Nævdal. På Generalforsamlingen 14. april ble Harald Nævdal gjenvalgt som styreleder i Bergen Næringsråd. Nævdal har vært nestleder siden 2006 og styreleder siden høsten Erik Bøckmann ble gjenvalgt som nestleder, og nytt medlem i styret er Mette Krohn-Hansen. Resten av styrets medlemmer er Johannes D. Neteland, Dag J. Aksnes, Mette Nora Sætre og Gisle Johanson. Mette Krohn-Hansen er administrerende direktør i Storm Weather Center, og har vært ansatt der siden Hun er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering innen finansiering og investering. Krohn-Hansen tror vervet kommer til å bli spennende. - Sammen med resten av styret får jeg en mulighet til å en være en del av et større miljø som er med på å påvirke viktige saker for Bergens næringsliv. Som administrerende direktør i Storm er jeg selvfølgelig veldig engasjert i saker som påvirker næringslivets rammebetingelser i Bergen der vi har vårt hovedkontor, sier Krohn-Hansen. - Det er mange saker Bergen Næringsråd gjør som er viktig, men jeg tenker spesielt på den rollen de har hatt som møteplass og som et organ som har talt varmt for å satse på samarbeid. De har skapt et viktig engasjement blant en bred medlemsmasse og blant andre viktige aktører i regionen for at vi sammen kan skape et bærekraftig Bergen og Vestlandsregion på kort og lang sikt. Investering i Bergen som et attraktivt sted å bo og det å tenke helhetlig arbeidsliv og privatliv, mener jeg er et viktig fokus Bergen Næringsråd har hatt. Direktøren i Storm Weather Center gleder seg til å bidra med sin kompetanse i Bergen Næringsråd, og er spesielt opptatt av at næringslivet i bergensområdet må satse på mangfold. info 1-08

17 Styret i Bergen Næringsråd Harald Nævdal, styreleder Erik Bøckmann, nestleder Dag Jarle Aksnes Gisle Johanson Mette Krohn-Hansen Johannes D. Neteland Mette Nora Sætre Skriv til oss! setninger! Send det til: Eller skriv til: Gyrid Cecilie Nygaard, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Nye medlemsbedrifter siden INFO nr. 1 Agent Sorgenfri AS Showroom Aksdal i Muren Aviso Black Box Norge AS Bouvet ASA Box Solutions AS Bragd Engineering AS CSC Solutions Norge AS Dominion Gass Norge Eke Interiørarkitekter AS Engasjert AS Globalmind Møter i Bergen Næringsråd Kjapt & Nyttig: Internasjonale eiendomsinvesteringer Vi møtes i prosesjonen 17. mai Presentasjon av Varehandelsrapporten Kjapt & Nyttig: Omstrukturering og generasjonsskifte - er du forberedt på nye regler? Les mer om våre møter på Grenen AS Grieg Arkitekter AS Idefab AS Indomino A/S (Frø Film og Media) Konkurransetilsynet Kovadis AS Kulturoperatørene Lufthansa German Airlines Marthas Delikatesser NAV Hordaland Neopost norge as Oktan Puls AS Lunsjmøte: Møt Margareth Øvrum, leder for StatoilHydro Teknologidivisjon Kjapt & Nyttig: Ledereffektivitet og personlighet Lunsjmøte: Klimaforum Lunsjmøte: Møt Dag Erik Pedersen Vi inviterer til den tradisjonelle sommermiddagen på Fløien Paul Bernhard Q Eco Systems AS Sandvik Språkhjelp Scandi Sport AS Scandinavian China Consultants Ltd Sotra Marine Produkter AS Sterling Airlines A/S Tendo Tech AS Tredoktoren Ty Web Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Viju AS Velkommen! Sommerfest med Nettverk U Bidrar norske investeringer til fattigdom? Hordaland på Børs Den Nationale Scene - Les Miserables Frokostmøte: Statsbudsjettet og Bedriftsprisen Nytt fra Nett Hovednyheter fra våren 08: Under denne vignetten finner du et utvalg nyheter fra Bergen Næringsråd som du kan lese mer om på Der finner du også siste nytt fra våre medlemsbedrifter. Fruktbare møter i Dailan, Kina. Publisert 21.april 2008 Næringslivsdelegasjonen fra Bergen som besøkte Kina i slutten av april, fikk en svært varm og hyggelig velkomst i den maritime byen Dalian nord i Kina. - Bergen og Dalian har mange felles trekk, og vi ønsker å formalisere samarbeidet med Bergen, uttrykte byens ordfører Xya Deren på åpningsmøtet. Miljøengasjerte bergensere Publisert 21.april 2008 Over 100 engasjerte bergensere møtte til idédugad om klimautfordringer lokalt og globalt. Har jeg rett til større utslipp enn andre? Så lenge vi slipper ut mer enn kineserne per person så må vi gjøre noe. Dette er vårt problem, sa en engasjert Ingar Flatlandsmo, styreleder for Naturvernforbundet Hordaland. Betalingsvilje for økt bompengebetaling Publisert 17. april 2008 En ny medlemsundersøkelse blant Bergen Næringsråds medlemmer viser at næringslivet har betalingsvilje for økt bompengebetaling og forlenget bomperiode for å få kontinuerlig videreføring av Ringvei Vest og videre fremføring av Bybanen. Avliver myten om kvinnediskriminering Publisert 16.april 2008 Kvinner tjener mindre enn menn, og det er færre kvinner i lederstillinger, men det er ingenting som tyder på at diskriminering er årsaken, konkluderer BI-rektor Tom Colbjørnsen på Vårkonferansen. Tema for årets konferanse var roller i endring hjemme og på jobb. Arbeidsgivers holdninger er avgjørende Publisert 16. april 2008 Å beholde medarbeidere handler i dag om å oppfylle medarbeiderens forventninger, mener doktorgradsstipendiat Therese Sverdrup ved NHH, som var en av foredragsholderne på Vårkonferansen 08. info 1-08

18 Utsikt er å se. Fremover. Skue utover et landskap. Bergen tomteselskap tilrettelegger for trivelige bomiljø og vekstkraftige næringsklynger. Slik bygger vi samfunn. For generasjoner. BOLIG Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige stikkord når tomteselskapet utvikler boligområder for fremtidens Bergen. Spør oss om forsikring Vi kjenner risikoen for mange ulike typer skader. Derfor vet vi også hvilke forsikringer som passer din bedrift. NÆRING Tomteselskapet er en pådriver for at det ikke skal mangle næringsarealer. Slik legger vi grunnlaget for en verdiskapende og slagkraftig Bergens-region. HELHET Byen vokser. Nye bydeler skapes. Vi ivaretar viktige samfunnshensyn slik at bedrifter kan vokse og at viktig infrastruktur, samt skoler og barnehager planlegges der folk bor. bts.no Vil du vite mer? Ring oss på eller besøk Rolig, vi hjelper deg. 6539_0 Inhouse NO 18

19 Føles 3 minutter som en evighet? Forsøk 3 måneder med sykdom! Sykefravær er en risikofaktor for alle bedrifter. Med behandlingsforsikring fra TrygVesta unngår du unødvendig sykefravær. Dine kolleger kan selv velge hvilket privat sykehus de vil opereres på, og behandling begynner umiddelbart. Det gjør personskader mindre belastende for både bedriften og ansatte. Les mer på Det handler om å være trygg Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2008: 19

20 Skråblikk A-POST Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Det er ikke størrelsen det kommer an på! Da næringslivsdelegasjonen fra Bergen var på besøk i den kinesiske byen Dalian i april, ble de hilst velkommen av en entusiastisk ordfører Xya Deren som hevdet at Bergen og hans by hadde mye til felles. I følge referatet fra reisen er Dalian en by med 6 millioner innbyggere. Byen har flere skipsverft, og det største, Dalian Shipbuilding Industri Company har ansatte og innleide arbeidere og leverer 40 skip i året. Dalian er også en renommert universitetsby, har stor aktivitet innen fiskeri, ligger i ly av en fjellkjede, er kjent for sin design og har Kinas beste fotballag. Nåja, for vår del finner vi en flere ulikeheter enn likheter. Man skal være uvanlig patriotisk i sin om gang med kalkulator eller kuleramme for å påstå at Bergen er en stor skipsbyggingsby. Sammenligning i folketall kan ikke den villeste bergenske patriotisme gjøre noe med: det må produseres ca. 5,7 millioner bergensere før vi er jevnbyrdige i så måte. Vi må da gjøre annet enn bare å ligge oss sammen og gjørre nokke i årene som kommer.. I hvilken grad Bergen er kjent for sin design, stiller vi oss tvilende til. Men vi har definitivt ikke Norges beste fotballag. Det med fjellene og universitetet kan passere. Derimot er vi mektig imponert over at tidligere næringsminister og solid håndballspiller på Sandvikens damelag så vel som det norske damelandslaget, Grete Knudsen, hadde en høy stjerne og ble husket godt for sitt opphold da hun var der i 1996 og Men nå har uttrykket Best in Japan fått sin bergenske vri: Best in Kina - og vel så det. Mer betenkt blir vi når vi leser at den kinesiske ordføreren stilte med 5 av sine kommunaldirektører. Det skal være, et tegn på at møtet hadde høy prioritet. Bergen har i alle fall like mange viktige kommunaldirektører å stille opp, selv om vi ligger 5,7 millioner etter i folketall. På hjemmefronten er Bergen i ferd med å vikle seg inn i et samferdselsmiljøpolitisk Kinasyndrom. For å fullføre finansieringen av bybanen i Bergen, er det nå avdekket at bilismen helst ikke bør minke i byen. Da svikter nemlig inntektene så mye at finansieringen av baneprosjektet og nødvendige veiprosjekt som skal få slutt på kaoset mot Sandsli og Flesland, vil bli både forsinket og forringet. Altså: for at Bergen skal bli miljøvennlig og få by bane, må bilene kjøre så ofte som mulig gjennom bomringen (mot sentrum som alt er overbelastet), for at vi skal få til å kjøre miljøvennlig bybane. Næringsrådet har tatt opp problematikken blant sine medlemmer. Som vanlig er bergensere fremsynt og sier seg villig til å øke bompengesatsene og forlenge innkrevingstiden for at bybanen skal bli bygget og få penger til drift. Selv om det beste som kan skje for miljøet i Bergen er at færre kjører bil, blir det vanskelig å få til. Mange biler på veiene er grunnlaget for å finansiere et transportsystem. Vi begriper ikke at noen tør svare på spørsmål om trafikk i Bergen, for vår del har vi til gode å skjønne spørsmålet! Professor Tom Colbjørnsen var på Vårkonferansen og snakket om likelønn mellom mennesker av begge kjønn. Han mente det var likelønn i arbeidslivet, forutsatt at vi snakket om damer og herrer med lik utdanning og likt arbeid. Lønnsforskjeller i næringslivet skyldes manglende vilje hos kvinner til å ta lederjobber som er godt betalte, kvinner har så mye å gjøre utenom arbeidstiden. For vår del vil vi forsvare kvinners rett til å oppdra mennene i en periode til å ta lære å ta lederansvar hjemmet, så kan det nok bli endringer i arbeidslivet også. Det grunnleggende spørsmål for bergensere av alle nasjonaliteter den 17. mai er ikke hvem som tar med seg hvilket flagg. Vi venter med spenning på om Næringsrådets leder, Marit Warncke, som sin forgjenger vil opptre med flosshatt i 17. maiprosesjonen. Gjør hun det, tipper vi hennes aksjer for medlemskap i den ærverdige 17.mai-komiteen vil øke. Som kjent kommer man ikke høyere i Bergen enn nettopp til medlemskap i 17. mai-komiteen. Der slår vi knockout på kineserne til og med. Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element av Bergen Næringsråd

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Knekker Facebookkoden

Knekker Facebookkoden Nr. 5 Fredag 1. februar 2013 >> 26. årgang >> Kr 50 www.ukeavisenledelse.no A-postabonnement Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen: Jeg sier det jeg mener 12 Enklere å finne, vinne og beholde Enklere

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer