Redaktoren har ordet. I skrivende stund er landstreffet og irsmptet over. Pi ble det valgt et nytt styre besti:ende av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaktoren har ordet. I skrivende stund er landstreffet og irsmptet over. Pi irsm@tet ble det valgt et nytt styre besti:ende av:"

Transkript

1

2 Redaktren har rdet Mange ganger har jeg pplevd at flk ikke har fitt riktig inntrykk av MB Entusiastklubb. Jeg har fitt alt fra at vi er bare en gjeng med sere gubber i rginale stasjnsvgner med gr4nne skilter, til at vi bare er pptatt av stre hjul g styling. Persnlig kjennerjeg ikke klubben igjen i nen av beskrivelsene. Jeg hiper g trr at dere sm medlemmer heller ikke gjor det. Vi i styret gigr si gdt vi kan fr i skape en klubb sm er ipen fr alle, uansett hva slags bil man kj4rer. Enten det er en helt rginal Diesel eller en fullt utstyrt 500 E med felger g stere til mer penger enn de fleste av ss tjener i iret. Persnlig f6ler jeg at interessen i klubben spenner like vidt sm det vi fl mfavne. Ofte har jeg sett at en rginal bil vekker like mye ppmerksmhet sm en 100% mbygd bil. Det er ne jeg f6ler er litt unikt med MBE, g sm jeg hiper vi klarer i ta vare pi gsi i fremtiden! i kunne gi alle sm er interessert i Mercedes-Benz et tilbud! I skrivende stund er landstreffet g irsmptet ver. Pi ble det valgt et nytt styre besti:ende av: Styrefrmann: Bjm Men Styremedlefirmer: Olav Barhaugen, Frde Olsen, GeirNrmann galexandernygird. Med hele 3 nye medlemmer i styret hiper vi 6 kunne fi nye krefter g ideer inn i driften av klubben. Den endringen sm dere medlemmer fbrst g fremst vil fi merke mest til er nk at dere i fremtiden vil fi h6re mer fra klubben. Det nye styret har mye i ta tak i, g vi vil jbbe hardt fr & infrmere dere medlemmer m framdriften, g m hva vi har planlagt fr framtiden. Frel6pig har vi satt utgivelsesdatene fr MB Tidende til juli (sm er det nummeret du hlder i hinden ni), september g desember. Vi hiper gsi 6 kunne kmme ut med nen sminummer innimellm fr i kunne gi mest mulig ppdatert infrmasjn m klubbdriften. Blant annet skal vi i styret jbbe hardt fr 6 kunne gi dere et skikkelig budsjett fr ir2003,framdriftsplan fr 2003 samt irsberetnin genft 2002' Brtsett fra de vanlige treffene sm lkallagene arrangerer er det bare t stre treff igjen i flr, det er Gatebil pi Rudskgen i september g Vallikra treffet i Sverige. Pfl Vallikra kmmer vi til i stille ut sanunen med den svenske klubben sm kaller seg Mercedes Skandinavia. I fjr var Vallikra treffet hpydepunktet fr ss sm var der, g det blir helt sikkert ikke ne dirligere i flr. Ingen grunn til i ikke vrere med med andre rd. Mer inf pl terminlisten pi side I 1. I mens kan dere kse dere med det nummeret dere ni hlder i hinden. Til neste gang, ha stjerner i blikket g vite MB drpmmer! Med vennlig hilsen AlexanderNygard Styremedlem, IT:ansvarlig g redaktpr MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. Dettenummer: Redaktpr g layut: Alexander Nygerd Redaksjnsmedlemmer: Bjrn Men g Jn Tre Jacbsen Side 2

3 wwwmbentusiastklubbcm Mercedes-Benz nyheter Av:AlexanderNygird E-klasse brukerveiledning pi DVD! Alle sm kjper ny E-klasse med CmandAPS vil ni fi med en instruksjnsmanual pa DVD sm fungerer bide i Cmand systemet g i hjemme DVD spilleren. Instruksj nsmanualen er ptimalisert fr bruk i Cmand systemet slik at det skal vare lett i bruke nir man er pfl farten. Frdelen med i ha slikt pi DVD er at i tillegg til fl ffl bilder g tekst vil man gsfl ha en stemme hjelpe deg med det du lurer pfl. Knseptet vil gsi etter hvert bli i finne pi andre mdeller. Bedre diesel mtrer g enda mer utstyr i C-klasse Ni kmmer C200 CDI g C22O CDI med andre generasjns CDI mtrer. C200 CDI har fltt Oket effekten fra116tlll22 hk g dreiemmentet har 4kt fra 250 Nm til 270 Nm. C220 CDI har frtsatt 143 hk men dreiemmentet fra 315 til340 Nm. 220CDl mtren har ni gsl fitt balanseaksler sm dreier mt hverandre i dbbelt hastighet av veivakselen fr 6 ppheve rystelsene sm kmmer av at sylindrene beveger seg. Dette gjor atmtren gir penere, dvs. rister g briker mindre. 5-trinns autmaten har ssi fitt et nytt cmfrt pncgram sm gjgr at bilen girer tidligere galltid starter i 2. gir.i tillegg kan du gsi ni fr, dekktrykksvarsling sm ekstra utstyr. Dette fungerer ved hjelp av ESP systemet sm miler hvr frt trjulene ruller i frhld til hverandre. Frandrer dette seg mye kan det tyde pi at et hjul mister luftffykket, g systemet vil da varsle i displayet pibilen. Aer viskebladet sm har vrert pi S-klass en stund har ni gsi blitt standard pl alle C- klasse utgaver. Regnsensrens funksjn har gsi blitt utvidet til i lukke g sette takluka pp i bakkant isteden i tilfelle av reqn. Alt i alt er dette frandringer sm vil gjpre C-klasse til en enda mer attraktiv bil, g sm sikkert ikke vil vare negativt fr salget, sm allerede harpassert en millin slgtebiler. Merm det senere i bladet... Side 3

4 M 7 er bedre enn seks... Verdens frste 7-trinns autmat skal ni gjgre Mercedes-Benz sine tppmdeller enda raskere g mer Pknmiske i kjore. E 500, s 430, s 500, cl 500 and SL 500 vil alle fi denne autmaten sm standard fra g medhsten Frdelene blir hentet ved at avstanden i utveksling mellm 1. gt g7. gir vil vere mellm 1. g 5. pflde gamle kassene, men allikevel harman tettere stegmellmde frskjellige trinnene. Dette fgrer til at mtren fflrjbbe i et mer ptimaltturtalls spekter. Man senker gsi selve hastighetenpfl mtren, ne sm reduserer bide stpy g drivstffrbnrk. SL 55 AMG med Perfrmance Package Dennenye autmaten kan gire t g t steg nedver, slik at ved fuli gass i 7. gir vil den gi rett ned i 5. g deretter ned i 3. istedenfr i ta den vanlige rutinen, ne smfrertil atkassen vil ffif- red:ffirl l.!dcv*b reagere kjappere. Kassen har gsi fitt sakalt lckup pfl alle gr. Mercedes har med dette bevist at de lederutviklingen enda nen flrfremver... Nikan de med litt dypere lmmebk enn ss andre fi SL 55 med "Perfrmance Package", smamg selv kaller "Raceteknlgi fr gaten". Utseendemessig har bilen en annen frntspiler med stre luftinntak pi siden fr i gi mtren g den ekstra ljekjgleren gdt med luft. Ogsi de delteamg felgene (sm vi $enner igien i design fra E55 g C32) er spesielle fr denne mdellen. Dekkene er ZR-19 ph 8,5x 19" felg fran g ZRl9 ptr 9,5x19" felgbak. I tillegg har bilen fitt stne bremser, 380 mm skiver fran, mt 360 mm sm er standard pi SL 55. Sammen med et chassisppsett, sm i fglge Mercedes-Benz er det sarnme sm Bernd Mayliinder, sm var sjifgr fr Fl Security Car pi alle lppene i fir, bruktepfl alle Fl banene, lver de at kj Oreegenskapene til denne utgaven skal vare endabedre g mer dynamiske enn pi standardmdellen. Detburde vere ungdvendig i nevne at allebilens elektrniske systemer selvsagt er tilpasset de nye kmpnentene slik at alt skalfungerebestmulig. Mtren er hldt rginal pi 500 hester g 700Nm tppeffekt. Ndvrerende mdell SL har vmt en frmidabel suksess, gsd i AMG utgave. Side4

5 wwwmbentusiastklubbcm Ny milepd fr Mercedes-B enz Av: Jn Tre Jacbsen Da Daimler Chrysler fabrikken fr mindre enn tre flr siden startet prduksjnen av C- klassen g sendte den fgrste bilen ut p6 verdensmarkedet vardet str spenning frbundet med hvrdan den ville bli mttatt. 13 mars i ar, mindre enn tre ir etter at den C- klassen frlt samlebflndet fir vi melding m at fabrikken i Sindelfingen har prdusert C- klasse nr.l MILLION! Aldri sflmange bilerblitt prdusert hs MB pi si krt tid. DaimlerChrysler fabrikkene rundt m i verden har rasjnalisert prduksjnen ved i spesialisere seg innen fr spesielle mdeller. Fr eksempel prduseres sedan g sprts kupe i Sindelfingen, mens sedan g stasjnsvgn prduseres i Bremen. C- klassen med hpyre ratt blir derimt prdusert i Syd Afrika. Fabrikken viser til at den " familielinjen" de valgte flsatse pi med: Sedan, stasjnsvgn g sprts kupe, alle med sitt dynamiske elegante design var riktige satsningsmrider sm harstyrketmb sin markedsandel pl verdensbasis. Dessuten km C-klassen hgsten 2002 gshut sm 4 MATICversjn. C-klassen fikk i juni 2002 den hgyeste utmerkelsen sm det er mulig e fe "FEM STJERNER" fr en kllisjnstest utfprt av Eur NCAP (Eurpean New Car Assessment Prgramme) Knsernledelsen har besluttet i viderefdre C- klassens "familie linje" suksess til fl mfatte gsfl de andre mdellene.. Bilnr En C200 Kmpressr ble verlevert til sin nye eier av Prf. Jurgen Hubert, styremedlem i Daimer C-klasse sprtscupe er en av variantene sm har bidratt til at c-klassen har blitt til en kjempesul<sess.

6 - M En tur til Brabus Av: Alexander Nygird Mercedes har alltid vrrt et merke sm dethar vrert ppulrert fl trimme. Hauger av fnkj ellige ftim/stylingf, rmaer har dukket pp sm f4lge av dette. Vi kannevne i fleng: AMG Brabus, Carlssn, Lrinser, MKB, Viieth, MAE sv. Strst av disse er ni utvilsmtamg smer Mercedes sin egen ffi sielle tuner. De rieste standardbilene harni hvert fall i vire kretser, AMG merket pfl hekken. serieprduserte sedan, sperret pi ikke mindre enn 340km/t... Pi virlille visitttil Essen Mtrshw i vi Brabus standen. Frmr skyld spurte vi m de kunne gjpre ne fr Inge Hgyers 500E, g det frsikret de ss m at ikke var neprblem. Etter hvert bestemte vi ss fr i dra ned fr i titte pi hva Brabus er fr ne, g fr i sjekke hva de kunne gjre med Inges 500E. Derfr kastet vi ss inn ibileneg kjprte l00milnedtil Bttrp i Tyskland, hvr hvedkvarteret til Brabus ligger. Brabus har en Brabus sitt hvedkvarter i Bttrp heltannen hldning til hva kundeservice er Men detfinnes andre en hvajeg har pplevd nen frittstiende tunere sm lager gang. Ekstremt g enda mer herete biler enn AMG plerte utstillingslkaler, med en Fr eksempel Brabus. Onde str svart bardisk midt pfl, med tungervil ha dettil atenkelte krakker g brd rundt hele hvr flki tppledelsen i Stuttgart vi kunne sitte g drikke kaffe g i Brabus biler. brus, gratis selvfplgelig. Vi fftk gsfl en grundig mvisning rundt Ikke bare er Brabus den storste pflmrfldet g inn i selvstendige bil-tuneren i verkstedene, sm gsi selvsagt verden, de er gsfl den eneste var ekstremt rene g rdnet. selvstendige Mercedes-Benz Sjeldent I se et verkstedgulv tuneren sm er gdkjent av uten en eneste flekk g med tyske myndigheter sm en nyvaskede lpftebukker.. selvstendig bilfabrikant. Dette er grunnen til atbiler sm Brabus Utenfr lkalene er det en EV12 er verdens raskeste enrm parkeringsplassm kan fi de aller fleste til i bli litt m i l{ f t tr Ir I 7lr ' l< I t, r \: knerne, siden det er verfylt av mengder med SL, CL, S, E, C, GAg Smartbileri alle utgaver. Alle er de inne fr 6 fi litt massasje fra Brabus. Inne i verkstedslkalene fikk vi gsfl se prttypen til den nye Smart-Brabus Radster, samt Michael Schumachers garnle privatbil, en T V12, dvs. en 210 E-klasse t-mdell meden 7,3 liters V12 pi 580 hester under panseret. Helt grei familiebil fr (dessverre fr ss West Mclaren Mercedes fans) en av verdens beste Frmel I sjflfbrer. (HeiaKimi!) Hva vil du gjre medbilen din? Brabus tilbyr alt du kan tenke deg. Fra et sett med Brabus felger til kmplette hindsydde interir i skinn av aller fineste kvalitet. Nir vi var der nede drev de g pusset pp en SL (sm selgeren kalte "en meget gammel bil"). Alt var nytt, g kvaliteten pi arbeidet sfl det definitivt ikke ut til i vrere ne galtmed. Bilen slut smden km fra rullebindet fr 5 minuftersiden... Brabus selger gsi kmplette nye biler. Selv falt jeg fr en C V8 Sprtcupe med Brabus 6,1 liters V8 pil426 hester, nk til i slenge denne lille bilen fra0-100 pi rundt 4,3 sekunder. Selgeren startet den pp fr ss inne i salgslkaletfrdi vi bare mitte hgre lyden - en heltvanvittig V8er lyd sm fikk nakkehirene til ireise seg mmentant! Selgeren bare gliste bredt, g mente dette var bedre en sex. Side 6

7 wwwmbentusiastklubbcm Nypris pt denne varpi brtimt 1 millinnrske krner, i Tyskland. Tpr ikke en gang tenke pi hva prisen ville vnrtinrge. liters mbyggingen sm selgeren hadde sagt. Sm plaster pi sflret skulle han ffl 6,5 liters tilsammepris. Sm dere sikkert skjgnner sl bleilftelngelei seg av akkurat det. ventiler. Til slutt si har de utvidet luffiter bksen fr 6 gi mtren nkluft. Atdennemtrenerfullt kapabel til flyfte ph en w 124 kanjeg lve deg. Og dakmmervi innpi ne sm fte er et diskusjnstema p6 mange internettsider. Brabus sine priser. Jeg skal ikke legge skjul pi at de er dyre, g at man fte fir f.eks. mtrtuning billigere ett annet sted. Men, sm selgeren sa det, ivareeksklusive, g eksklusivitet betinger en hpyere pris. En pris sm deres kunder var fullt villige til 6 betale. Sm nevnt var irsaken til vir lille tur fl fi et tilbud pi mbyggingavlnges E. Det viste seg at de dessverre ikke kunne levere Tilsluttendtevi ppmedettilbud smvarmegetbra g smlnge ikke kunne si nei til. Da inkludertedette ikkebaremtr, men gsi ekss g nyebremserrund baut. Nysgierrigpi resultatet?vel, mange av dere har j allerede sett det pfllandstreffet, menvikan allikevelsummere pp littmtrdata hergnfl: Mtr: Vlum:6409cm3 Kmpresjn 11:1 Effekt 450 hestekrefter ved 5900/min Dreiemment:662Nmved 3800/min. Fr 6 ffl til sipass mye vlum g effektpkning har Brabus mntert en spesiallagd veivaksel med slaglengde g brret pp blkka. Med dette kmmer det selvsagtnye stempler. Begge tppene har selvsagtfitt ptimert luftgj ennmsmgmmingen bide piinnsugs gekssiden. Fire nye Brabus kamaksler har blitt mntert sammen med ne slikt sm dette? Er det sikkert mange sm tenker nir dere leser dette. Vel, engrunneratnflrmanfir tilbake bilen erden teknisk sett sm ny. Man fir gsi en 3 ar, km garanti pijbben. En annen mtivasjn er at man fflr en bil sm kjgrer fra det aller meste annet sm girpfl veien. Og det til en mye lavere pris enn f.eks. en Ferrari. Og bilen vil helt sikken by pi mindre prblemer enn en Ferrari... Selv m Brabus ikke tilbyr mtrmbygginger sm passer min lmmebk tilbyr de mange andre spennende prdukter, sm f.eks. felger, ekss, innstegslister, gulrrmatter sv. Jegvil anbefalle alle sm eri tyskland m fl ta turen inntil Bttrp. Det er verdt turen bare fr i kunne seg brt litt. Dette er himmelen, selv m man bare har rid til I kj6pe seg en Brabus caps...

8 M E Bergensk T-mdell Av:AlexanderNygird Bergen er ikke bare g fisketrg. Det er gsi et der. Og der det finnes biler finnes det alltid Mercedes- Benz.Eivind Slwedt er sjefen fr lkallaget v6.rt i Bergen, g en mann med stjemebil i garasjen. Selvsagt. Hans Mercedes var en relativt standard 230E med manuelt gir. Grunnen til atjeg skriver relativt er at bilen var brannbil-rpd. Fargen alene vekket bra med ppsikt pi landstreffet virt i fjr. Etter timesvis med mekking g frustrasjn ver at dette egentlig ikke varbilen han ville ha, bestemte han seg fr i ta skrittet fullt ut g heller kjpe seg en annenbil. 23enble anskaffet ijanuar 99 etter en srerdeles krt tenkepause g "vil ha vil ha" tanker. Egentlig var Eivind meget gdt frngyd med 230en, men dama ville ha plass til barnevgn, g da trenger man vel egentlig ikke flere unnskyldninger fr i begynne i lete etter ne nytt? Etter 4 Ar g narmere I kjorte kilmeter senere ble den slgt fr slikk g ingenting til en familie, g dersm srgen blir fr str er den bare nen mil unna! Km.stand: km Da han kjorte den i jula etter2 mineders fravrer merket han hvr stiv en bil kan vrere med senkefjarer! Greit med 15 g 16" felger, mij ha litt demping!! Sm ny bilvalgte Eivind klkelig nk en 5124, altsi en T-mdell, eller stasjnsvgn m du vil, med den sikalte Ml03 mtren. Detvil si 6 sylindret rekke mtrmed l2 ventiler.i av de aller beste g mest prblemfrie bensinmtrene Mercedes har laget. Kblet pi bak pi denne mtren satt det endelig en autmat, en befrielse fr Eivind sm ikke liker fl rore rundt i lje med en pinne. I tillegg harbilen ASR fr 6 hlde 180 hester Pi plass nir det er sm glattest, g, sitat: nir kna kjrer, sitat slutt. Brannbil-rgd ble byttet ut til frdel fr den litt mer blauschwartz. Fargekd e I99. Etbytte Eivind er gdt med, sarlig frdi kna gsi ser at bilen er mkkete ni! Det det mye enklere i at han skal bruke tid pi i vaske den i tide g utide... Bilen hadde km pi kilmetertellerenir Eivind kj6pte den, g 4000 kjorte kilmeter siden kan han bare knstatere at dette faktisk ikke kan merkes pibilen! Han pistir selv at bide mtr g girkasse nesten sm nytt! Selv m han selv skyter inn at han aldri har kjrt nen helt ny Mercedes, si han har egentlig ingenting 6 sammenligne med. Jeg har bilen selv, g mi si meg enig medeivind. Den er megettightgfin. b Eivind harnflhendene fulle med en liten gutt pi 7 mnd. pr. april, samt en samber sm synes han er litt fr pphengt i biv "kvalitet", g mener at de sikkert kunne klart seg med glfen svigerfar har pi liven.. Helttilhan sprhvilken bil hun ville hatt dersm han skulle brukten av dem sm pendlerbil! Eivindjbbertil daglig pi en butikkinnen hflndverk, g har pi denne miten fylt pp verktpykassa rimelig med kvalitetsverktgy, dersm han skulle snuble vernen stakkarer langs vegen med trbbel! Begge bilene Eivind har hatt har vzert reine impulskj 0p, hans 300Eble ikke persnlig besiktiget engang! Men den bilkyndige vennen sm si Pfl den fr ham gikk sipass gd fr bilen at han lvte at han kjppte den selv hvis ikke Eivind ville ha den. Sm nevnt innledningsvis er Eivind styrefrmann i lkallag Bergen. Disse hver mandag utenfr Ralds Kr i Asane klkka Oppmtet er svrert varierendenda, men Eivind er helt sikker pi at dette kmmer til i bedre seg etter hvert sm man fflr rekruttert flere medlemmer i Bergen. Derfr sender vi en ppfrdring m at alle sm bri Bergen eller megn tar seg en tur Pi et mandagstreff g hilser Pi. Side 8

9 I wwwmbentusiastklubbcm Virmnstring i Bergen Av: Alexander Nygird Kristi himmelfartsdag ble det arrangert virmgnstring fr alle mtrklubbene i Bergen, g selvsagt skulle MB Entusiastklubb vere representert. Fr i gi lkallag Bergen en skikkelig g fr 6 fi sjansen til 3 hilse pi bergenserene samlet vi sammen 6 biler fra lkallag Osl g de 500 kilmetrene til Bergen. Vflrmpnstingenblir arrangert en gang i flret g fregflrpi parkeringsplassen til Lagunen utenfr Bergen. Dette er et glimrende sted 6 ha et biltreff. Str 6pen asfaltert plass med plass til mye biler g mennesker. Pfl trss av at vreret var gli mrende d agen fgr, h4liet det ned pi treffet. Dessverre ppdaget vi fr seint at vi kunne ha kjgt inn i parkeringshuset g stilt ut bilene vire der. Pi trss av regnv&ret dukket det pp ca. 15 medlemmer. Selve treffet var mrsmt. Med en meget gd blanding av alt fra gamle rutebiler til de nyeste trendene innen "The Fast and the '.t i{ filrius" styling.vi skjnte frt at parkeringshuset var stedet 6 vere hvis man hadde masse stere g nenlys... Det ble baretatt bilder fqr vi kjqrte inn pd treffplassen pga at det sprutregnet... Det var utrlig kselig I hilse pi medlemmer i Bergen, gjeg kan garantere at vi kmmer en gjeng fra Osl til til neste ir gs6. Hiper flk fra andre steder av landet kan sette av denne trsdagen gs6! Side 9

10 Nrges rieste L90?? Av: Alexander Nygird Nen av dere husker kanskje Ingar Bymann g hans vannvittige 190 prsjekt. Vel, sm mange allerede har fitt med seg, sl har bilen blitt lakkert, mtren startet g hele bilen presentert i "Vi Menn Bil". Men, MB Tidende var fprst! Si vi fir vrere f6rst ute med i presentere resultatet gsi! Frnten har blitt nydelig. Det ser ut sm den satt der fra fabrikk. Og det sarnme gjelder hekken. Linjene stemmer verraskende bra! Det ser harmnisk ut. Man kan ikke annet enn i ta av seg hatten fr Ingar... Side 10

11 wwwmbentusiastklubbcm Mercedes effekter Av:Bjpm Men Sm en svren MB-entusiast er et av g til hs Bertel O. Steen, et "must". At de selger verdens beste bil er vel hevet ver all tvil, men at de gsi i tillegg selger en masse rginal-utstyr g samt effekter til bflde bilen g deg er det vel ikke alle sm vet. Pi et av mine hs BOS pi Lgrenskg kikket jeg litt rundt i butikkens mange utstillingsmntre g her flpenbarer det seg alt fra miniatyrbiler g slipsniler til kulepenner g kalkulatrer, ja nar sagt alt du kan tenke deg g det er behprig merket med "stjern a". strt g vitt. Oppgjennm tidene har Mercedes laget klleksjner fr hver "klasse" gkjgrer du fr eksempel E- klasse (sm jeg) si er selvf/lgelig rginalutstyret tilpasset akkurat den bilen g effektene merket med 'E-klasse". Jeg spurte en av selgerne der m hva jeg kunne fi til "min" bil, verraskelsen ble str da han hentet frem t digre A-4 permer fullstappet med ting g tang, den ene perrnen var med riginaltilbehgr gutstyr, den andre med bare effekter g selvf6lgelig inndelt etter biltype, vare seg A- klasse, S-klasse, DTM eller Mclaren F1. Hvem kunne ikke tenke seg en skikkelig allvers-jakke med Mercedes lg pi, en T:shirt eller Piquetskjrte av beste kvalitet. Og hvis du skal ut i reise, sfl er reisebag, talettmappe g vekkerklkke fra Mercedes. Pi dashbrdet i bilen har du en miniatyrbil av akkurat "din" bil, i bagasjermmet en kjolebks fra Mercedes g kanskje en paraply med Mercedes lg p6. Og mi du innm butikken fr i fylle pp si er selvfplgelig plletten til handlevgnen en Mercedesstjerne. Ni sm smmeren er her g friluftsliv g sykkelturer stir fr d/ren, glem Sctt, DBS g Merida, her er det Mercedes-Benz sm gjelder. Tenk deg en s6lvglinsende skjonnhet av en sykkel, ja, den er faktisk det. Tenk deg du pakker sekken, laster pp sykkelen pi taket g setter deg i bilen g til Finse fr i ta "Rallarvegen", g alt er fra Mercedes... Kan man bedre ha det? Gd tur g gd smmer. Terminliste august - Vallikra treffet i Sverige. Vi pr6ver 6 samle en str gjeng g tar turen nedver til det aller beste biltreffet i nrden. Fr mer inf, kntakt Arne Snapa pi Tlf: , eller sjekk www sidene vflre. 20-2lseptember - Gatebil pi Rudskgen. Her kmmer det til i kmme mye medlemmer, si pp! Lkallags trefvmterz. Bergen - Hver mandag klkka utenfr Ralds Kr i Asane.. Osl - Hver mandag klkka utenfr Inge Hpyers billakkering i Brbekkveien Stavanger - Hver nsdag klkka utenfr McDnalds pi Marier.. Trndheim - Frste mandagen i mineden utenfr McDnalds pi City Syd klkka Ostfld -Annen hver mandag klkka ved Diamantbring AS i Fredrikstad. Adresse Pancveien 28,Arebey,k Fr nermere inf m dat kntakt styrefrmann i Thmas Arnesen pi mbil: eller sjekk web sidene vire. Side 11

12 7 M Landstreffet pfr Gl Av:AlexanderNygflrd Trsdag samlet en gjeng fra lkallag Osl seg pi Olavsgird htell fr i kjpre i fglge pp til landstreffet pfl Gl. Lkallag Osl hadde blitt frespurt m i vare med pi i arrangere landstreffet, ne sm de hadde sagt jatil, g gjennmfgrte med glans. Allerede pi veien pp til Gl ble vi lagt gdt merke til. Trafikken pi Hgnefss stppet nesten helt pp da det st 8 blankplerte lekre Mercedeser parkert pi bensinstasjnen En av mange SL sm dukket pp pd treffet Vel ppe pi Glkunnevi knstatere at selve utstillingsplassen nk dessverre lilittmer brtgjemtenn vi hadde hipet En av flere C126 pd treffet p6. Vi skiltet veien ned dit, g kjgtte en runde vi hadde hipet pi, med bare 40 med flygeblader sm vi lapi pimeldte biler g 67 persner. alle Mercedesene vi si i Spredningen derimt var meget distriktet si trr vi at vi klarte i bra. Helt i fra 190D pp til hvert fall i fi nen nysgjenige Mer enn nk til i dekke tilskuere ned fr 6 se pi det vi enhver smak med andre rd. har i tilby. Fredagenkm, garne Snapa medsin nymbygde'95 E220Tstilte seg pp utenfr Pers Htell fr i tai mtalle medlemmene smkmpi teffet. Pimeldingenvar ikke si str sm Fredagskvelden var satt av til grilling pi hyttemridet, g de aller fleste dukket pp her. Dette ble meget kselig, g jeg hadde inntrykk av at alle trivdes meget bra. Etterpi tk mange av ss en tur pfl puben g frtsatte sammenkmsten ut i de smitimer... LBrdagen var satt av til utstilling g premiering av biler. Da vi stilte ss pp pe En crusingrunde horer med pd landstreffet. Side 12

13 wwwmbentusiastklubbcm Finn Hjelle sin 5600 utstillingsplassen viste det seg at det km litt flere biler enn pimeldt i utgangspunktet. Vi telte cirka 50 pi det meste. Vi var i ir sm i fjr gsi utrlig heldige med veret, sm var strilende slskinn strt setthele tiden. Sm vanlig var det utrlig mye fine biler fl se p6. Fra helt rginale til ttalt mbygde, g alt imellm. Emblemspesialen var pi plass g hadde med seg utstyret sitt fr gravering, g dermed hadde man mulighet til 6 seg klkker, beltespenner, krthldere g mye annet rart med den inngraveringen man selv ville ha. Etter utstillingen var det klart fr en cruiserunde rundt pi Gl, med en avstikker pp i fjellet Sven Hdkn Vldum sin 190 med Cmand? hvr vi fikk bide kuer g en fantastisk utsikt. Persnlig synes jeg alltid det er mrsmt 6 si mange biler i f6lge. Alle stpper g ser. Dette mij vere utrlig bra reklame fr Mercedes-Benz! Pi kvelden var det klart fr festmiddag med premieutdeling. Her hadde man en liten verraskelse til medlemmene. Tre av bilene varnemlig inn i matsalen, slik at man hadde ne pent i se pi under middagen! Etter middagen samlet vi ss i en av strstuene pi Pers hvr det var tid fr en kpp kaffe. Etterhvert beveget fl ere av medlemmene seg til puben g festen varte langt ut i de smi timer. I 6r delte vi ut premier fr: Beste mdifiserte bil. mest rginale bil, beste shine, lengste reisevei g publikumsprisen. Det er ingen fvil m at mange medlemmerlegger sjelen sin i 6 ha blank bil. Nen biler kan jeg faktiskikke huske fl ha sett gang!vasking av bil er tydeligvisen livsstilfr enkelte D, nrges eneste I ir ville vi pr4veegi publikumdet fulleghele ansvaret fr bedpmmingen, i steden fr en jury slik vi hadde i fjr. Prisene gikk til: Beste mdffiserte bil: Ame Snapa, fr sin ' M e s t/b e ste rg inale b il : Finn Hjelle, fr sin '00 S 600 Beste shine: 1. plass: Arne Snapa, fr sin ' plass: IngeHgyer,fr sin '91 500E 6.5 Brabus 3. plass: Thr-Egil Andersen fr sin'91 300TE P ub likums p ri s e n : Inge Hpyer fr sin '91 500E 6.5 Brabus Lengste reisevei: Jhn Wietrychwski, sm hadde helt fra Mandal (58 mil) med sin 230C8. Vi i styret hiper at de aller fleste syntes at landstreffet var verdt 6 kmme pi, g vi har allerede begynt fl arbeide fr at det skal bli bedre til neste ir. Blant annet vil vi fr at det blir mer i ta seg til pi treffplassen, samt at det blir muligheter fr i kjgpe mat g drikke der. Det var ne mange savneti 6r. Niharvi hatt t treff i lrre pi, sfl vi satser alt pitreffnummertre! Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra dere medlemmer pi hvr vi kan ha landstrefftil neste 6rg hvilke aktiviteter vi kan gjennmf4re fri gjpre lanstreffet mer spennende!alle tilbakemeldinger vil hjelpe ss til fl lage et enda bedre treff til neste ir! Side 13

14 MBEntusiastklubb Nasjnale g lkale samarbeidspartnere. Hydr-Texac - 35 pre i rabatt per liter drivstff. Vi har spknadsskjema fl Hydr-Texac krt.. Bladet Bil - Abbnement inkludert i medlemsskapet Budget Bilutleie - Spesialpris pi leie av bil. r Dekkmann - gde priser pi dekk g felg.. Nergaard data g elektrnikk - Mellm l0 g20v rabatt pi bilstereprdukter. Krteck Frde - Opptl\25V rabatt pa xenn mbyggings kit g xenn paerer Guard Systems - Springsmdul / sk- g gjenfinningsmdul + l irs abnnementil kr ,- (500,- under rdinar pris. Full pris 5.l 10,-) Abnnement pr ir: 1.690,-. Emblem Spesialen - Mengder av frskjellige ting. Bl.a. Mercedes klkke med gravering til 1200,- eller en klkke med gravering g rterende sderne ti\ Tlf r MapSlutinsAS - Kart til bilnavigasjnsanlegg. Kartene vi har er til integrert Mercedes, Blaupunkt g VDO. Fr integrert Mercedes har vi Blaupunkt DX kart fr biler fra Fr ettermnterte systemer fra Blaupunkt g VDO er det kmplett Skandinavia kart fr Blaupunkt DX, g Nrge inkludert hvedvegnettet i Eurpa fr VDO. Fr eldre Blaupunkt TravelPilt (ikke DX) finnes frelgpig kun pstlandet, men Skandinavia CD planlegges i vare klar til smmeren Kart til nyere Mercedes med integrert Becker anlegg frventes i vare klart til irskiftet 03/04. Ettermntert Becker skal kunne fi kart fra smmeren Priser pi kart er I 190,- pluss prt. Bestilling kan gjores pi: E-pst: mbentusiastklubb.crn eller telefn Osl-mr6det e Bertel O. Steen AutStern AS - -l7 pi verksted, -25V phreserve deler m/unntak av aggregater. Det gis gsi gunstige betingelser pi deler g tilbehpr samt dekk pi frespgrsel. r Haugen's Bilshine - l0% rabattpi Ditec behandling g vanlig bilpleie Karsserispesialisten - l0/ rabatt pi vanlige timepriser. AutTli rabatt.. Bergs Autmatservice - 10V pi geldende priser Stavanger-mridet Rgaland RekvisitaA/S - varierende rabatter Bilradi AlS - lj%a kntantrabatt pi rdinare varer Dekkspesialisten A,lS - 35V rabatt pi dekk g 40V rabatt pi felger Stavanger Bil & Elektr A/S - lj% avslag pi gjeldende verkstedpriser Bilpleiespesialisten A/S - Gde priser pa vask plering. Thndheims-mrAdet r Aut-HusetAS - l5trabatrpidelergtilbehr: Hrnebergvn.l0,N-7038Trndheim, t[f Real ImprtA.S - l07 pit sprayprdukter. Pi annet lakkutstyr gis 207a rabatt.adresse: Haakn VII's gt. 8/ 10, Lade 7002 Trndheim, Tlf Bergens-mrAdet ' Slberg Dekk -307 rabatt pi dekk g felger i henhld til imprt/r sin prisliste/fakturagrunnlag. Side 14

15 wwwmbentusiastklubbcm Kntaktinfrmasjn til Styrefrmann BjrnMen Tlf: E-pst: Kasserer g sektreter OlavBarhaugen Tlf: E-pst: mbentusiastklubb.cm IT:-ansvarli gl r edaktgr AlexanderNygerd Tlf: E-pst: mbentusiastklubb.cm styret i MB Bntusiastklubb Styremedlem Frde Olsen Tlf: Styremedlem GeirNrmann Tlf: Medlemsansvarlig (ikkestyremedlem) IvarAntnsen Tlf: E-pst mbentusiastklubb.cm Kntaktinfrmasjn LkallagBergen: Styrefrmann Eivind Sltvedt, tn 9 rc E-psf til lkallagene i MBE LkallagThndheim: Styrefrmann Stig Brudeli, tlf: E-pst: Lkallag Osl: Styrefrmann Inge Hgyer, tlf (dagtid) E-pst: Lkallag Ostfld: Styrefrmann Thmas Amesen, tlf: E-pst: chell.n Lkallag Stavanger: Styrefrmann Thmas Nygird, tlf : E-pst: nline.n Internett: ://www. mbentusiastklubb. cm Pstadresse: MBEntusiastklubb Fyruvegen Otta Side 15

16 4irl Vt kngetl, snt ltan kaller seg selv,

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Markedsføringsmateriell...7

Markedsføringsmateriell...7 Innhld Avtaleparter...2 Om ballbingene...2 Typiske bruksmråder...2 Inntektsmuligheter klubb...2 Pris g antall ballbinger...3 Avtalt hentested...3 Avtalevilkår/signering...3 Vedlegg 1...4 Størrelse baner/pumper

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Komposten. Medlemsblad for Hageselskapet Gjøvik. Nr.5 2015 25. årgang

Komposten. Medlemsblad for Hageselskapet Gjøvik. Nr.5 2015 25. årgang Kmpsten Medlemsblad fr Hageselskapet Gjøvik Nr.5 2015 25. årgang Lederen har rdet: Til trss fr kalde netter med snøfall mange steder g mye vind g regn så er det smmer. Alt regn vi fikk i mai har satt fart

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

den perfekte flerbruksbilen

den perfekte flerbruksbilen full frihet den perfekte flerbruksbilen Rdius er den eneste bilen i sin klasse sm leveres med autmatgir, dieselmtr g firehjulstrekk. Her kmbineres unik kmfrt med rå styrke. Persnbilen med sju seter gir

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15

Referat Vårmøte kombinert, Oslo, 30.05.15 Referat Vårmøte kmbinert, Osl, 30.05.15 Til stede: Gunnar Næsvld, Buskerud Kjetil Dahlen, Oppland Rar Eggen, Sør-Trøndelag Nils Henrik Jhnsen, Møre g Rmsdal Alv-Arne Vilhelmsen, Nrdland Olav Rsset, Nrd-Trøndelag

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

PLAN og informasjon Sommeren 2014

PLAN og informasjon Sommeren 2014 PLAN g infrmasjn Smmeren 2014 Uke 26 Dat: Hva/hvr? Ta med følgende ekstra utstyr: Mandag 23.6 Impuls Ta med matpakke g drikke- Tirsdag 24.6 Onsdag 25.6 ½ gruppe: Piknik i parken v/ Tre eldar ½ gruppe besøker

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 1 Helsevesenet, Brannvesenet, Plitiet, Sivilfrsvaret, FORF g FM i Nrd-Trøndelag 13.03.12 ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 Plitiverbetjent / perasjnsleder Mnica Frst Ravl ønsket velkmmen til seminaret sm

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi frandrer hundeverden! www.canis.n Planlegg treningen din Tekst & ft: Asa Jakbssn ADFERD

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT OG SKJÆRGÅRDSLØPET 2015

ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT OG SKJÆRGÅRDSLØPET 2015 ORIENTERINGSLAGET TØNSBERG OG OMEGN ØNSKER VELKOMMEN TIL NM SPRINT OG SKJÆRGÅRDSLØPET 2015 LØRDAG 30.MAI 2015: NM sprint individuelt g Skjærgårdsløpet individuelt i Tønsberg sentrum SØNDAG 31.MAI 2015:

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Styremøte MF Placebo 02.09.13

Styremøte MF Placebo 02.09.13 Styremøte MF Placeb 02.09.13 Tilstede:Bjørn, Jhannes, Marianne Gssé, Lng, Martin, Marianne Leirvik, Heidi, Siri. Siri g Marianne gikk på Bilyd-øvelse kl.18. Eirik Nrdengen km g tk bilde av styret i til

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Søndre Åsen Brettslag Prtkll fra rdinær generalfrsamling i Søndre Åsen Brettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene

Revidert dokument for høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier og veiledning for Midtbyravnene Revidert dkument fr høringsrunde blant Midtbyravnene: Oppdrag, verdier g veiledning fr Midtbyravnene Høringsfrist: 5. mars. Høringsuttalelser sendes: midtbyen@natteravn.n eller karl NATTERAVN MIDTBYEN-TRONDHEIM,

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1 UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN NIKE Brukerundersøkelse 1 FORORD Universitetet i Osl satte i 211 gang prsjektet NIKE (Ny Integrert

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o

FORSVARETS SENIORFORBUND. Godt nytt år! o o. o o. o o o FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Rmerike Nyhetsbrev nr. 1/2014 Januar 2014 Velkmmen til FSF- Øvre Rmerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører fr alle stre endringer. Vår avdeling frsøker

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI

EKSAMENSOPPGAVE I TMT4110 KJEMI Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt fr materialteknlgi Faglig kntakt under eksamen: Institutt fr materialteknlgi, Gløshaugen Sigrid Hakvåg, tlf.: 73594079, (mb) 47633624 EKSAMENSOPPGAVE

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Oversikt over kjøretøysystem

Oversikt over kjøretøysystem Vlv FE Hybrid vlv FE hybrid Oversikt ver kjøretøysystem Mtr D7F Eur 5 Dieselmtr med parallell hybrid Dreiemment 3 2 1 Turtall 1. Elektrisk mtr 2. Dieselmtr 3. Hybridmdus Sammenligning Spesifikasjner fr

Detaljer