Redaktoren har ordet. I skrivende stund er landstreffet og irsmptet over. Pi ble det valgt et nytt styre besti:ende av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaktoren har ordet. I skrivende stund er landstreffet og irsmptet over. Pi irsm@tet ble det valgt et nytt styre besti:ende av:"

Transkript

1

2 Redaktren har rdet Mange ganger har jeg pplevd at flk ikke har fitt riktig inntrykk av MB Entusiastklubb. Jeg har fitt alt fra at vi er bare en gjeng med sere gubber i rginale stasjnsvgner med gr4nne skilter, til at vi bare er pptatt av stre hjul g styling. Persnlig kjennerjeg ikke klubben igjen i nen av beskrivelsene. Jeg hiper g trr at dere sm medlemmer heller ikke gjor det. Vi i styret gigr si gdt vi kan fr i skape en klubb sm er ipen fr alle, uansett hva slags bil man kj4rer. Enten det er en helt rginal Diesel eller en fullt utstyrt 500 E med felger g stere til mer penger enn de fleste av ss tjener i iret. Persnlig f6ler jeg at interessen i klubben spenner like vidt sm det vi fl mfavne. Ofte har jeg sett at en rginal bil vekker like mye ppmerksmhet sm en 100% mbygd bil. Det er ne jeg f6ler er litt unikt med MBE, g sm jeg hiper vi klarer i ta vare pi gsi i fremtiden! i kunne gi alle sm er interessert i Mercedes-Benz et tilbud! I skrivende stund er landstreffet g irsmptet ver. Pi ble det valgt et nytt styre besti:ende av: Styrefrmann: Bjm Men Styremedlefirmer: Olav Barhaugen, Frde Olsen, GeirNrmann galexandernygird. Med hele 3 nye medlemmer i styret hiper vi 6 kunne fi nye krefter g ideer inn i driften av klubben. Den endringen sm dere medlemmer fbrst g fremst vil fi merke mest til er nk at dere i fremtiden vil fi h6re mer fra klubben. Det nye styret har mye i ta tak i, g vi vil jbbe hardt fr & infrmere dere medlemmer m framdriften, g m hva vi har planlagt fr framtiden. Frel6pig har vi satt utgivelsesdatene fr MB Tidende til juli (sm er det nummeret du hlder i hinden ni), september g desember. Vi hiper gsi 6 kunne kmme ut med nen sminummer innimellm fr i kunne gi mest mulig ppdatert infrmasjn m klubbdriften. Blant annet skal vi i styret jbbe hardt fr 6 kunne gi dere et skikkelig budsjett fr ir2003,framdriftsplan fr 2003 samt irsberetnin genft 2002' Brtsett fra de vanlige treffene sm lkallagene arrangerer er det bare t stre treff igjen i flr, det er Gatebil pi Rudskgen i september g Vallikra treffet i Sverige. Pfl Vallikra kmmer vi til i stille ut sanunen med den svenske klubben sm kaller seg Mercedes Skandinavia. I fjr var Vallikra treffet hpydepunktet fr ss sm var der, g det blir helt sikkert ikke ne dirligere i flr. Ingen grunn til i ikke vrere med med andre rd. Mer inf pl terminlisten pi side I 1. I mens kan dere kse dere med det nummeret dere ni hlder i hinden. Til neste gang, ha stjerner i blikket g vite MB drpmmer! Med vennlig hilsen AlexanderNygard Styremedlem, IT:ansvarlig g redaktpr MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. Dettenummer: Redaktpr g layut: Alexander Nygerd Redaksjnsmedlemmer: Bjrn Men g Jn Tre Jacbsen Side 2

3 wwwmbentusiastklubbcm Mercedes-Benz nyheter Av:AlexanderNygird E-klasse brukerveiledning pi DVD! Alle sm kjper ny E-klasse med CmandAPS vil ni fi med en instruksjnsmanual pa DVD sm fungerer bide i Cmand systemet g i hjemme DVD spilleren. Instruksj nsmanualen er ptimalisert fr bruk i Cmand systemet slik at det skal vare lett i bruke nir man er pfl farten. Frdelen med i ha slikt pi DVD er at i tillegg til fl ffl bilder g tekst vil man gsfl ha en stemme hjelpe deg med det du lurer pfl. Knseptet vil gsi etter hvert bli i finne pi andre mdeller. Bedre diesel mtrer g enda mer utstyr i C-klasse Ni kmmer C200 CDI g C22O CDI med andre generasjns CDI mtrer. C200 CDI har fltt Oket effekten fra116tlll22 hk g dreiemmentet har 4kt fra 250 Nm til 270 Nm. C220 CDI har frtsatt 143 hk men dreiemmentet fra 315 til340 Nm. 220CDl mtren har ni gsl fitt balanseaksler sm dreier mt hverandre i dbbelt hastighet av veivakselen fr 6 ppheve rystelsene sm kmmer av at sylindrene beveger seg. Dette gjor atmtren gir penere, dvs. rister g briker mindre. 5-trinns autmaten har ssi fitt et nytt cmfrt pncgram sm gjgr at bilen girer tidligere galltid starter i 2. gir.i tillegg kan du gsi ni fr, dekktrykksvarsling sm ekstra utstyr. Dette fungerer ved hjelp av ESP systemet sm miler hvr frt trjulene ruller i frhld til hverandre. Frandrer dette seg mye kan det tyde pi at et hjul mister luftffykket, g systemet vil da varsle i displayet pibilen. Aer viskebladet sm har vrert pi S-klass en stund har ni gsi blitt standard pl alle C- klasse utgaver. Regnsensrens funksjn har gsi blitt utvidet til i lukke g sette takluka pp i bakkant isteden i tilfelle av reqn. Alt i alt er dette frandringer sm vil gjpre C-klasse til en enda mer attraktiv bil, g sm sikkert ikke vil vare negativt fr salget, sm allerede harpassert en millin slgtebiler. Merm det senere i bladet... Side 3

4 M 7 er bedre enn seks... Verdens frste 7-trinns autmat skal ni gjgre Mercedes-Benz sine tppmdeller enda raskere g mer Pknmiske i kjore. E 500, s 430, s 500, cl 500 and SL 500 vil alle fi denne autmaten sm standard fra g medhsten Frdelene blir hentet ved at avstanden i utveksling mellm 1. gt g7. gir vil vere mellm 1. g 5. pflde gamle kassene, men allikevel harman tettere stegmellmde frskjellige trinnene. Dette fgrer til at mtren fflrjbbe i et mer ptimaltturtalls spekter. Man senker gsi selve hastighetenpfl mtren, ne sm reduserer bide stpy g drivstffrbnrk. SL 55 AMG med Perfrmance Package Dennenye autmaten kan gire t g t steg nedver, slik at ved fuli gass i 7. gir vil den gi rett ned i 5. g deretter ned i 3. istedenfr i ta den vanlige rutinen, ne smfrertil atkassen vil ffif- red:ffirl l.!dcv*b reagere kjappere. Kassen har gsi fitt sakalt lckup pfl alle gr. Mercedes har med dette bevist at de lederutviklingen enda nen flrfremver... Nikan de med litt dypere lmmebk enn ss andre fi SL 55 med "Perfrmance Package", smamg selv kaller "Raceteknlgi fr gaten". Utseendemessig har bilen en annen frntspiler med stre luftinntak pi siden fr i gi mtren g den ekstra ljekjgleren gdt med luft. Ogsi de delteamg felgene (sm vi $enner igien i design fra E55 g C32) er spesielle fr denne mdellen. Dekkene er ZR-19 ph 8,5x 19" felg fran g ZRl9 ptr 9,5x19" felgbak. I tillegg har bilen fitt stne bremser, 380 mm skiver fran, mt 360 mm sm er standard pi SL 55. Sammen med et chassisppsett, sm i fglge Mercedes-Benz er det sarnme sm Bernd Mayliinder, sm var sjifgr fr Fl Security Car pi alle lppene i fir, bruktepfl alle Fl banene, lver de at kj Oreegenskapene til denne utgaven skal vare endabedre g mer dynamiske enn pi standardmdellen. Detburde vere ungdvendig i nevne at allebilens elektrniske systemer selvsagt er tilpasset de nye kmpnentene slik at alt skalfungerebestmulig. Mtren er hldt rginal pi 500 hester g 700Nm tppeffekt. Ndvrerende mdell SL har vmt en frmidabel suksess, gsd i AMG utgave. Side4

5 wwwmbentusiastklubbcm Ny milepd fr Mercedes-B enz Av: Jn Tre Jacbsen Da Daimler Chrysler fabrikken fr mindre enn tre flr siden startet prduksjnen av C- klassen g sendte den fgrste bilen ut p6 verdensmarkedet vardet str spenning frbundet med hvrdan den ville bli mttatt. 13 mars i ar, mindre enn tre ir etter at den C- klassen frlt samlebflndet fir vi melding m at fabrikken i Sindelfingen har prdusert C- klasse nr.l MILLION! Aldri sflmange bilerblitt prdusert hs MB pi si krt tid. DaimlerChrysler fabrikkene rundt m i verden har rasjnalisert prduksjnen ved i spesialisere seg innen fr spesielle mdeller. Fr eksempel prduseres sedan g sprts kupe i Sindelfingen, mens sedan g stasjnsvgn prduseres i Bremen. C- klassen med hpyre ratt blir derimt prdusert i Syd Afrika. Fabrikken viser til at den " familielinjen" de valgte flsatse pi med: Sedan, stasjnsvgn g sprts kupe, alle med sitt dynamiske elegante design var riktige satsningsmrider sm harstyrketmb sin markedsandel pl verdensbasis. Dessuten km C-klassen hgsten 2002 gshut sm 4 MATICversjn. C-klassen fikk i juni 2002 den hgyeste utmerkelsen sm det er mulig e fe "FEM STJERNER" fr en kllisjnstest utfprt av Eur NCAP (Eurpean New Car Assessment Prgramme) Knsernledelsen har besluttet i viderefdre C- klassens "familie linje" suksess til fl mfatte gsfl de andre mdellene.. Bilnr En C200 Kmpressr ble verlevert til sin nye eier av Prf. Jurgen Hubert, styremedlem i Daimer C-klasse sprtscupe er en av variantene sm har bidratt til at c-klassen har blitt til en kjempesul<sess.

6 - M En tur til Brabus Av: Alexander Nygird Mercedes har alltid vrrt et merke sm dethar vrert ppulrert fl trimme. Hauger av fnkj ellige ftim/stylingf, rmaer har dukket pp sm f4lge av dette. Vi kannevne i fleng: AMG Brabus, Carlssn, Lrinser, MKB, Viieth, MAE sv. Strst av disse er ni utvilsmtamg smer Mercedes sin egen ffi sielle tuner. De rieste standardbilene harni hvert fall i vire kretser, AMG merket pfl hekken. serieprduserte sedan, sperret pi ikke mindre enn 340km/t... Pi virlille visitttil Essen Mtrshw i vi Brabus standen. Frmr skyld spurte vi m de kunne gjpre ne fr Inge Hgyers 500E, g det frsikret de ss m at ikke var neprblem. Etter hvert bestemte vi ss fr i dra ned fr i titte pi hva Brabus er fr ne, g fr i sjekke hva de kunne gjre med Inges 500E. Derfr kastet vi ss inn ibileneg kjprte l00milnedtil Bttrp i Tyskland, hvr hvedkvarteret til Brabus ligger. Brabus har en Brabus sitt hvedkvarter i Bttrp heltannen hldning til hva kundeservice er Men detfinnes andre en hvajeg har pplevd nen frittstiende tunere sm lager gang. Ekstremt g enda mer herete biler enn AMG plerte utstillingslkaler, med en Fr eksempel Brabus. Onde str svart bardisk midt pfl, med tungervil ha dettil atenkelte krakker g brd rundt hele hvr flki tppledelsen i Stuttgart vi kunne sitte g drikke kaffe g i Brabus biler. brus, gratis selvfplgelig. Vi fftk gsfl en grundig mvisning rundt Ikke bare er Brabus den storste pflmrfldet g inn i selvstendige bil-tuneren i verkstedene, sm gsi selvsagt verden, de er gsfl den eneste var ekstremt rene g rdnet. selvstendige Mercedes-Benz Sjeldent I se et verkstedgulv tuneren sm er gdkjent av uten en eneste flekk g med tyske myndigheter sm en nyvaskede lpftebukker.. selvstendig bilfabrikant. Dette er grunnen til atbiler sm Brabus Utenfr lkalene er det en EV12 er verdens raskeste enrm parkeringsplassm kan fi de aller fleste til i bli litt m i l{ f t tr Ir I 7lr ' l< I t, r \: knerne, siden det er verfylt av mengder med SL, CL, S, E, C, GAg Smartbileri alle utgaver. Alle er de inne fr 6 fi litt massasje fra Brabus. Inne i verkstedslkalene fikk vi gsfl se prttypen til den nye Smart-Brabus Radster, samt Michael Schumachers garnle privatbil, en T V12, dvs. en 210 E-klasse t-mdell meden 7,3 liters V12 pi 580 hester under panseret. Helt grei familiebil fr (dessverre fr ss West Mclaren Mercedes fans) en av verdens beste Frmel I sjflfbrer. (HeiaKimi!) Hva vil du gjre medbilen din? Brabus tilbyr alt du kan tenke deg. Fra et sett med Brabus felger til kmplette hindsydde interir i skinn av aller fineste kvalitet. Nir vi var der nede drev de g pusset pp en SL (sm selgeren kalte "en meget gammel bil"). Alt var nytt, g kvaliteten pi arbeidet sfl det definitivt ikke ut til i vrere ne galtmed. Bilen slut smden km fra rullebindet fr 5 minuftersiden... Brabus selger gsi kmplette nye biler. Selv falt jeg fr en C V8 Sprtcupe med Brabus 6,1 liters V8 pil426 hester, nk til i slenge denne lille bilen fra0-100 pi rundt 4,3 sekunder. Selgeren startet den pp fr ss inne i salgslkaletfrdi vi bare mitte hgre lyden - en heltvanvittig V8er lyd sm fikk nakkehirene til ireise seg mmentant! Selgeren bare gliste bredt, g mente dette var bedre en sex. Side 6

7 wwwmbentusiastklubbcm Nypris pt denne varpi brtimt 1 millinnrske krner, i Tyskland. Tpr ikke en gang tenke pi hva prisen ville vnrtinrge. liters mbyggingen sm selgeren hadde sagt. Sm plaster pi sflret skulle han ffl 6,5 liters tilsammepris. Sm dere sikkert skjgnner sl bleilftelngelei seg av akkurat det. ventiler. Til slutt si har de utvidet luffiter bksen fr 6 gi mtren nkluft. Atdennemtrenerfullt kapabel til flyfte ph en w 124 kanjeg lve deg. Og dakmmervi innpi ne sm fte er et diskusjnstema p6 mange internettsider. Brabus sine priser. Jeg skal ikke legge skjul pi at de er dyre, g at man fte fir f.eks. mtrtuning billigere ett annet sted. Men, sm selgeren sa det, ivareeksklusive, g eksklusivitet betinger en hpyere pris. En pris sm deres kunder var fullt villige til 6 betale. Sm nevnt var irsaken til vir lille tur fl fi et tilbud pi mbyggingavlnges E. Det viste seg at de dessverre ikke kunne levere Tilsluttendtevi ppmedettilbud smvarmegetbra g smlnge ikke kunne si nei til. Da inkludertedette ikkebaremtr, men gsi ekss g nyebremserrund baut. Nysgierrigpi resultatet?vel, mange av dere har j allerede sett det pfllandstreffet, menvikan allikevelsummere pp littmtrdata hergnfl: Mtr: Vlum:6409cm3 Kmpresjn 11:1 Effekt 450 hestekrefter ved 5900/min Dreiemment:662Nmved 3800/min. Fr 6 ffl til sipass mye vlum g effektpkning har Brabus mntert en spesiallagd veivaksel med slaglengde g brret pp blkka. Med dette kmmer det selvsagtnye stempler. Begge tppene har selvsagtfitt ptimert luftgj ennmsmgmmingen bide piinnsugs gekssiden. Fire nye Brabus kamaksler har blitt mntert sammen med ne slikt sm dette? Er det sikkert mange sm tenker nir dere leser dette. Vel, engrunneratnflrmanfir tilbake bilen erden teknisk sett sm ny. Man fir gsi en 3 ar, km garanti pijbben. En annen mtivasjn er at man fflr en bil sm kjgrer fra det aller meste annet sm girpfl veien. Og det til en mye lavere pris enn f.eks. en Ferrari. Og bilen vil helt sikken by pi mindre prblemer enn en Ferrari... Selv m Brabus ikke tilbyr mtrmbygginger sm passer min lmmebk tilbyr de mange andre spennende prdukter, sm f.eks. felger, ekss, innstegslister, gulrrmatter sv. Jegvil anbefalle alle sm eri tyskland m fl ta turen inntil Bttrp. Det er verdt turen bare fr i kunne seg brt litt. Dette er himmelen, selv m man bare har rid til I kj6pe seg en Brabus caps...

8 M E Bergensk T-mdell Av:AlexanderNygird Bergen er ikke bare g fisketrg. Det er gsi et der. Og der det finnes biler finnes det alltid Mercedes- Benz.Eivind Slwedt er sjefen fr lkallaget v6.rt i Bergen, g en mann med stjemebil i garasjen. Selvsagt. Hans Mercedes var en relativt standard 230E med manuelt gir. Grunnen til atjeg skriver relativt er at bilen var brannbil-rpd. Fargen alene vekket bra med ppsikt pi landstreffet virt i fjr. Etter timesvis med mekking g frustrasjn ver at dette egentlig ikke varbilen han ville ha, bestemte han seg fr i ta skrittet fullt ut g heller kjpe seg en annenbil. 23enble anskaffet ijanuar 99 etter en srerdeles krt tenkepause g "vil ha vil ha" tanker. Egentlig var Eivind meget gdt frngyd med 230en, men dama ville ha plass til barnevgn, g da trenger man vel egentlig ikke flere unnskyldninger fr i begynne i lete etter ne nytt? Etter 4 Ar g narmere I kjorte kilmeter senere ble den slgt fr slikk g ingenting til en familie, g dersm srgen blir fr str er den bare nen mil unna! Km.stand: km Da han kjorte den i jula etter2 mineders fravrer merket han hvr stiv en bil kan vrere med senkefjarer! Greit med 15 g 16" felger, mij ha litt demping!! Sm ny bilvalgte Eivind klkelig nk en 5124, altsi en T-mdell, eller stasjnsvgn m du vil, med den sikalte Ml03 mtren. Detvil si 6 sylindret rekke mtrmed l2 ventiler.i av de aller beste g mest prblemfrie bensinmtrene Mercedes har laget. Kblet pi bak pi denne mtren satt det endelig en autmat, en befrielse fr Eivind sm ikke liker fl rore rundt i lje med en pinne. I tillegg harbilen ASR fr 6 hlde 180 hester Pi plass nir det er sm glattest, g, sitat: nir kna kjrer, sitat slutt. Brannbil-rgd ble byttet ut til frdel fr den litt mer blauschwartz. Fargekd e I99. Etbytte Eivind er gdt med, sarlig frdi kna gsi ser at bilen er mkkete ni! Det det mye enklere i at han skal bruke tid pi i vaske den i tide g utide... Bilen hadde km pi kilmetertellerenir Eivind kj6pte den, g 4000 kjorte kilmeter siden kan han bare knstatere at dette faktisk ikke kan merkes pibilen! Han pistir selv at bide mtr g girkasse nesten sm nytt! Selv m han selv skyter inn at han aldri har kjrt nen helt ny Mercedes, si han har egentlig ingenting 6 sammenligne med. Jeg har bilen selv, g mi si meg enig medeivind. Den er megettightgfin. b Eivind harnflhendene fulle med en liten gutt pi 7 mnd. pr. april, samt en samber sm synes han er litt fr pphengt i biv "kvalitet", g mener at de sikkert kunne klart seg med glfen svigerfar har pi liven.. Helttilhan sprhvilken bil hun ville hatt dersm han skulle brukten av dem sm pendlerbil! Eivindjbbertil daglig pi en butikkinnen hflndverk, g har pi denne miten fylt pp verktpykassa rimelig med kvalitetsverktgy, dersm han skulle snuble vernen stakkarer langs vegen med trbbel! Begge bilene Eivind har hatt har vzert reine impulskj 0p, hans 300Eble ikke persnlig besiktiget engang! Men den bilkyndige vennen sm si Pfl den fr ham gikk sipass gd fr bilen at han lvte at han kjppte den selv hvis ikke Eivind ville ha den. Sm nevnt innledningsvis er Eivind styrefrmann i lkallag Bergen. Disse hver mandag utenfr Ralds Kr i Asane klkka Oppmtet er svrert varierendenda, men Eivind er helt sikker pi at dette kmmer til i bedre seg etter hvert sm man fflr rekruttert flere medlemmer i Bergen. Derfr sender vi en ppfrdring m at alle sm bri Bergen eller megn tar seg en tur Pi et mandagstreff g hilser Pi. Side 8

9 I wwwmbentusiastklubbcm Virmnstring i Bergen Av: Alexander Nygird Kristi himmelfartsdag ble det arrangert virmgnstring fr alle mtrklubbene i Bergen, g selvsagt skulle MB Entusiastklubb vere representert. Fr i gi lkallag Bergen en skikkelig g fr 6 fi sjansen til 3 hilse pi bergenserene samlet vi sammen 6 biler fra lkallag Osl g de 500 kilmetrene til Bergen. Vflrmpnstingenblir arrangert en gang i flret g fregflrpi parkeringsplassen til Lagunen utenfr Bergen. Dette er et glimrende sted 6 ha et biltreff. Str 6pen asfaltert plass med plass til mye biler g mennesker. Pfl trss av at vreret var gli mrende d agen fgr, h4liet det ned pi treffet. Dessverre ppdaget vi fr seint at vi kunne ha kjgt inn i parkeringshuset g stilt ut bilene vire der. Pi trss av regnv&ret dukket det pp ca. 15 medlemmer. Selve treffet var mrsmt. Med en meget gd blanding av alt fra gamle rutebiler til de nyeste trendene innen "The Fast and the '.t i{ filrius" styling.vi skjnte frt at parkeringshuset var stedet 6 vere hvis man hadde masse stere g nenlys... Det ble baretatt bilder fqr vi kjqrte inn pd treffplassen pga at det sprutregnet... Det var utrlig kselig I hilse pi medlemmer i Bergen, gjeg kan garantere at vi kmmer en gjeng fra Osl til til neste ir gs6. Hiper flk fra andre steder av landet kan sette av denne trsdagen gs6! Side 9

10 Nrges rieste L90?? Av: Alexander Nygird Nen av dere husker kanskje Ingar Bymann g hans vannvittige 190 prsjekt. Vel, sm mange allerede har fitt med seg, sl har bilen blitt lakkert, mtren startet g hele bilen presentert i "Vi Menn Bil". Men, MB Tidende var fprst! Si vi fir vrere f6rst ute med i presentere resultatet gsi! Frnten har blitt nydelig. Det ser ut sm den satt der fra fabrikk. Og det sarnme gjelder hekken. Linjene stemmer verraskende bra! Det ser harmnisk ut. Man kan ikke annet enn i ta av seg hatten fr Ingar... Side 10

11 wwwmbentusiastklubbcm Mercedes effekter Av:Bjpm Men Sm en svren MB-entusiast er et av g til hs Bertel O. Steen, et "must". At de selger verdens beste bil er vel hevet ver all tvil, men at de gsi i tillegg selger en masse rginal-utstyr g samt effekter til bflde bilen g deg er det vel ikke alle sm vet. Pi et av mine hs BOS pi Lgrenskg kikket jeg litt rundt i butikkens mange utstillingsmntre g her flpenbarer det seg alt fra miniatyrbiler g slipsniler til kulepenner g kalkulatrer, ja nar sagt alt du kan tenke deg g det er behprig merket med "stjern a". strt g vitt. Oppgjennm tidene har Mercedes laget klleksjner fr hver "klasse" gkjgrer du fr eksempel E- klasse (sm jeg) si er selvf/lgelig rginalutstyret tilpasset akkurat den bilen g effektene merket med 'E-klasse". Jeg spurte en av selgerne der m hva jeg kunne fi til "min" bil, verraskelsen ble str da han hentet frem t digre A-4 permer fullstappet med ting g tang, den ene perrnen var med riginaltilbehgr gutstyr, den andre med bare effekter g selvf6lgelig inndelt etter biltype, vare seg A- klasse, S-klasse, DTM eller Mclaren F1. Hvem kunne ikke tenke seg en skikkelig allvers-jakke med Mercedes lg pi, en T:shirt eller Piquetskjrte av beste kvalitet. Og hvis du skal ut i reise, sfl er reisebag, talettmappe g vekkerklkke fra Mercedes. Pi dashbrdet i bilen har du en miniatyrbil av akkurat "din" bil, i bagasjermmet en kjolebks fra Mercedes g kanskje en paraply med Mercedes lg p6. Og mi du innm butikken fr i fylle pp si er selvfplgelig plletten til handlevgnen en Mercedesstjerne. Ni sm smmeren er her g friluftsliv g sykkelturer stir fr d/ren, glem Sctt, DBS g Merida, her er det Mercedes-Benz sm gjelder. Tenk deg en s6lvglinsende skjonnhet av en sykkel, ja, den er faktisk det. Tenk deg du pakker sekken, laster pp sykkelen pi taket g setter deg i bilen g til Finse fr i ta "Rallarvegen", g alt er fra Mercedes... Kan man bedre ha det? Gd tur g gd smmer. Terminliste august - Vallikra treffet i Sverige. Vi pr6ver 6 samle en str gjeng g tar turen nedver til det aller beste biltreffet i nrden. Fr mer inf, kntakt Arne Snapa pi Tlf: , eller sjekk www sidene vflre. 20-2lseptember - Gatebil pi Rudskgen. Her kmmer det til i kmme mye medlemmer, si pp! Lkallags trefvmterz. Bergen - Hver mandag klkka utenfr Ralds Kr i Asane.. Osl - Hver mandag klkka utenfr Inge Hpyers billakkering i Brbekkveien Stavanger - Hver nsdag klkka utenfr McDnalds pi Marier.. Trndheim - Frste mandagen i mineden utenfr McDnalds pi City Syd klkka Ostfld -Annen hver mandag klkka ved Diamantbring AS i Fredrikstad. Adresse Pancveien 28,Arebey,k Fr nermere inf m dat kntakt styrefrmann i Thmas Arnesen pi mbil: eller sjekk web sidene vire. Side 11

12 7 M Landstreffet pfr Gl Av:AlexanderNygflrd Trsdag samlet en gjeng fra lkallag Osl seg pi Olavsgird htell fr i kjpre i fglge pp til landstreffet pfl Gl. Lkallag Osl hadde blitt frespurt m i vare med pi i arrangere landstreffet, ne sm de hadde sagt jatil, g gjennmfgrte med glans. Allerede pi veien pp til Gl ble vi lagt gdt merke til. Trafikken pi Hgnefss stppet nesten helt pp da det st 8 blankplerte lekre Mercedeser parkert pi bensinstasjnen En av mange SL sm dukket pp pd treffet Vel ppe pi Glkunnevi knstatere at selve utstillingsplassen nk dessverre lilittmer brtgjemtenn vi hadde hipet En av flere C126 pd treffet p6. Vi skiltet veien ned dit, g kjgtte en runde vi hadde hipet pi, med bare 40 med flygeblader sm vi lapi pimeldte biler g 67 persner. alle Mercedesene vi si i Spredningen derimt var meget distriktet si trr vi at vi klarte i bra. Helt i fra 190D pp til hvert fall i fi nen nysgjenige Mer enn nk til i dekke tilskuere ned fr 6 se pi det vi enhver smak med andre rd. har i tilby. Fredagenkm, garne Snapa medsin nymbygde'95 E220Tstilte seg pp utenfr Pers Htell fr i tai mtalle medlemmene smkmpi teffet. Pimeldingenvar ikke si str sm Fredagskvelden var satt av til grilling pi hyttemridet, g de aller fleste dukket pp her. Dette ble meget kselig, g jeg hadde inntrykk av at alle trivdes meget bra. Etterpi tk mange av ss en tur pfl puben g frtsatte sammenkmsten ut i de smitimer... LBrdagen var satt av til utstilling g premiering av biler. Da vi stilte ss pp pe En crusingrunde horer med pd landstreffet. Side 12

13 wwwmbentusiastklubbcm Finn Hjelle sin 5600 utstillingsplassen viste det seg at det km litt flere biler enn pimeldt i utgangspunktet. Vi telte cirka 50 pi det meste. Vi var i ir sm i fjr gsi utrlig heldige med veret, sm var strilende slskinn strt setthele tiden. Sm vanlig var det utrlig mye fine biler fl se p6. Fra helt rginale til ttalt mbygde, g alt imellm. Emblemspesialen var pi plass g hadde med seg utstyret sitt fr gravering, g dermed hadde man mulighet til 6 seg klkker, beltespenner, krthldere g mye annet rart med den inngraveringen man selv ville ha. Etter utstillingen var det klart fr en cruiserunde rundt pi Gl, med en avstikker pp i fjellet Sven Hdkn Vldum sin 190 med Cmand? hvr vi fikk bide kuer g en fantastisk utsikt. Persnlig synes jeg alltid det er mrsmt 6 si mange biler i f6lge. Alle stpper g ser. Dette mij vere utrlig bra reklame fr Mercedes-Benz! Pi kvelden var det klart fr festmiddag med premieutdeling. Her hadde man en liten verraskelse til medlemmene. Tre av bilene varnemlig inn i matsalen, slik at man hadde ne pent i se pi under middagen! Etter middagen samlet vi ss i en av strstuene pi Pers hvr det var tid fr en kpp kaffe. Etterhvert beveget fl ere av medlemmene seg til puben g festen varte langt ut i de smi timer. I 6r delte vi ut premier fr: Beste mdifiserte bil. mest rginale bil, beste shine, lengste reisevei g publikumsprisen. Det er ingen fvil m at mange medlemmerlegger sjelen sin i 6 ha blank bil. Nen biler kan jeg faktiskikke huske fl ha sett gang!vasking av bil er tydeligvisen livsstilfr enkelte D, nrges eneste I ir ville vi pr4veegi publikumdet fulleghele ansvaret fr bedpmmingen, i steden fr en jury slik vi hadde i fjr. Prisene gikk til: Beste mdffiserte bil: Ame Snapa, fr sin ' M e s t/b e ste rg inale b il : Finn Hjelle, fr sin '00 S 600 Beste shine: 1. plass: Arne Snapa, fr sin ' plass: IngeHgyer,fr sin '91 500E 6.5 Brabus 3. plass: Thr-Egil Andersen fr sin'91 300TE P ub likums p ri s e n : Inge Hpyer fr sin '91 500E 6.5 Brabus Lengste reisevei: Jhn Wietrychwski, sm hadde helt fra Mandal (58 mil) med sin 230C8. Vi i styret hiper at de aller fleste syntes at landstreffet var verdt 6 kmme pi, g vi har allerede begynt fl arbeide fr at det skal bli bedre til neste ir. Blant annet vil vi fr at det blir mer i ta seg til pi treffplassen, samt at det blir muligheter fr i kjgpe mat g drikke der. Det var ne mange savneti 6r. Niharvi hatt t treff i lrre pi, sfl vi satser alt pitreffnummertre! Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra dere medlemmer pi hvr vi kan ha landstrefftil neste 6rg hvilke aktiviteter vi kan gjennmf4re fri gjpre lanstreffet mer spennende!alle tilbakemeldinger vil hjelpe ss til fl lage et enda bedre treff til neste ir! Side 13

14 MBEntusiastklubb Nasjnale g lkale samarbeidspartnere. Hydr-Texac - 35 pre i rabatt per liter drivstff. Vi har spknadsskjema fl Hydr-Texac krt.. Bladet Bil - Abbnement inkludert i medlemsskapet Budget Bilutleie - Spesialpris pi leie av bil. r Dekkmann - gde priser pi dekk g felg.. Nergaard data g elektrnikk - Mellm l0 g20v rabatt pi bilstereprdukter. Krteck Frde - Opptl\25V rabatt pa xenn mbyggings kit g xenn paerer Guard Systems - Springsmdul / sk- g gjenfinningsmdul + l irs abnnementil kr ,- (500,- under rdinar pris. Full pris 5.l 10,-) Abnnement pr ir: 1.690,-. Emblem Spesialen - Mengder av frskjellige ting. Bl.a. Mercedes klkke med gravering til 1200,- eller en klkke med gravering g rterende sderne ti\ Tlf r MapSlutinsAS - Kart til bilnavigasjnsanlegg. Kartene vi har er til integrert Mercedes, Blaupunkt g VDO. Fr integrert Mercedes har vi Blaupunkt DX kart fr biler fra Fr ettermnterte systemer fra Blaupunkt g VDO er det kmplett Skandinavia kart fr Blaupunkt DX, g Nrge inkludert hvedvegnettet i Eurpa fr VDO. Fr eldre Blaupunkt TravelPilt (ikke DX) finnes frelgpig kun pstlandet, men Skandinavia CD planlegges i vare klar til smmeren Kart til nyere Mercedes med integrert Becker anlegg frventes i vare klart til irskiftet 03/04. Ettermntert Becker skal kunne fi kart fra smmeren Priser pi kart er I 190,- pluss prt. Bestilling kan gjores pi: E-pst: mbentusiastklubb.crn eller telefn Osl-mr6det e Bertel O. Steen AutStern AS - -l7 pi verksted, -25V phreserve deler m/unntak av aggregater. Det gis gsi gunstige betingelser pi deler g tilbehpr samt dekk pi frespgrsel. r Haugen's Bilshine - l0% rabattpi Ditec behandling g vanlig bilpleie Karsserispesialisten - l0/ rabatt pi vanlige timepriser. AutTli rabatt.. Bergs Autmatservice - 10V pi geldende priser Stavanger-mridet Rgaland RekvisitaA/S - varierende rabatter Bilradi AlS - lj%a kntantrabatt pi rdinare varer Dekkspesialisten A,lS - 35V rabatt pi dekk g 40V rabatt pi felger Stavanger Bil & Elektr A/S - lj% avslag pi gjeldende verkstedpriser Bilpleiespesialisten A/S - Gde priser pa vask plering. Thndheims-mrAdet r Aut-HusetAS - l5trabatrpidelergtilbehr: Hrnebergvn.l0,N-7038Trndheim, t[f Real ImprtA.S - l07 pit sprayprdukter. Pi annet lakkutstyr gis 207a rabatt.adresse: Haakn VII's gt. 8/ 10, Lade 7002 Trndheim, Tlf Bergens-mrAdet ' Slberg Dekk -307 rabatt pi dekk g felger i henhld til imprt/r sin prisliste/fakturagrunnlag. Side 14

15 wwwmbentusiastklubbcm Kntaktinfrmasjn til Styrefrmann BjrnMen Tlf: E-pst: Kasserer g sektreter OlavBarhaugen Tlf: E-pst: mbentusiastklubb.cm IT:-ansvarli gl r edaktgr AlexanderNygerd Tlf: E-pst: mbentusiastklubb.cm styret i MB Bntusiastklubb Styremedlem Frde Olsen Tlf: Styremedlem GeirNrmann Tlf: Medlemsansvarlig (ikkestyremedlem) IvarAntnsen Tlf: E-pst mbentusiastklubb.cm Kntaktinfrmasjn LkallagBergen: Styrefrmann Eivind Sltvedt, tn 9 rc E-psf til lkallagene i MBE LkallagThndheim: Styrefrmann Stig Brudeli, tlf: E-pst: Lkallag Osl: Styrefrmann Inge Hgyer, tlf (dagtid) E-pst: Lkallag Ostfld: Styrefrmann Thmas Amesen, tlf: E-pst: chell.n Lkallag Stavanger: Styrefrmann Thmas Nygird, tlf : E-pst: nline.n Internett: ://www. mbentusiastklubb. cm Pstadresse: MBEntusiastklubb Fyruvegen Otta Side 15

16 4irl Vt kngetl, snt ltan kaller seg selv,

Styreformannen har ordet!

Styreformannen har ordet! M B E n t u s a s t k u b b Styreformannen har ordet! Av: Bjørn Moen Godt nytt år og vel overstått jul! Dette nummer skulle dere hatt i pos tkassa deres før jul slik at julehøytiden hadde fått en ekstra

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK

NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK ŠKODA Magasinet 1 ŠKODA Magasinet Vinter 2013 NYE ŠKODA RAPID SPACEBACK Se side 5 ŠKODA «PÅ HJUL» I TOUR DE FRANCE Se side 10 HER ER NYE YETI I TO UTGAVER Se side 14 2 ŠKODA Magasinet ŠKODA Magasinet 3

Detaljer

Aktivitetskalender 2010

Aktivitetskalender 2010 NSU POSTEN Nr. 1 - Januar 2010 NSU-CLUB NORWAY NSU-CLUB NORWAY ble startet i 2003. K l u b b e n s F o r m å l : Å t a v a re p å b i l e r, m o t o r s y k l e r o g m a s k i n e r a v m e r k e t N

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Langt innpå skogen der veit jeg et sted...

Langt innpå skogen der veit jeg et sted... Langt innpå skogen der veit jeg et sted... 2014 Ledern... 4 Nye Myrlia... 5 Utdrag fra årsmøte... 6 Vinterens arrangementer... 7 Lær skiteknikk med Kristine 8 Mangenfjellet Langdistanse 9 Kulturarv...

Detaljer

DEZIRE. Pia tjelta: Et smart valg. Vinn tur til Paris for hele familien! Nostalgie Renault 4 er 50 år! Grønn fremtid med Renault

DEZIRE. Pia tjelta: Et smart valg. Vinn tur til Paris for hele familien! Nostalgie Renault 4 er 50 år! Grønn fremtid med Renault DEZIRE På fjelltur med Grand Scenic Et smart valg Vinn tur til Paris for hele familien! Nostalgie Renault 4 er 50 år! Grønn fremtid med Renault renault / inspirasjon / innsikt / nyheter 2011 Pia tjelta:

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Opel Aktuelt. » Tid for hjulskift. og sommerdekk. » Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere

Opel Aktuelt. » Tid for hjulskift. og sommerdekk. » Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere Opel Aktuelt Vår/sommer 2012» Tid for hjulskift og sommerdekk La oss skifte dekkene dine og vi utfører en sikkerhetssjekk i tillegg!» Klar for sommer på veien Knalltilbud på oljeskift hos alle Opel-forhandlere»

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19

Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35. Velg riktige sommerdekk. Den store vårpussen SIDE 28 OG 29. Motormagasinet SIDE 20 OG 21 SIDE 18 OG 19 Motormagasinet Hadeland har prøvekjørt Hyundai ix35 SIDE 20 OG 21 Velg riktige sommerdekk SIDE 18 OG 19 Den nye Foto: David Lehre crossover- Den store vårpussen SIDE 28 OG 29 kongen 18 Tirsdag Tid for

Detaljer

HONDA-HYBRIDEN INSIGHT FOR ALLE. Evelyn Lie bak rattet i en ny VW Polo. Hva er egentlig en hestekraft? Familien Gilstedt tester

HONDA-HYBRIDEN INSIGHT FOR ALLE. Evelyn Lie bak rattet i en ny VW Polo. Hva er egentlig en hestekraft? Familien Gilstedt tester Nr. 6 Desember 2009 Bil FOR ALLE tv ET BLAD FRA BILFORHANDLERNE I HALDEN «Nu går alt så meget bedre» Christian Løchen i Halden Auto er leder i bilbransjen i Halden og redaktør av Bil for Alle. På lederplass

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer