Uni Micro med lønnsom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uni Micro med lønnsom"

Transkript

1 økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet i det internasjonale markedet. Innenfor oljebransjen peker imidlertid pilene oppover, mener Nordeas aksjestrateg Erik Roland. Side 2. Du rykker stadig fremover i køen Panterett som i utgangspunktet ligger godt utenfor pantets verdi, kan likevel gi deg som kreditor dekning. Les hvordan du kommer i posisjon til å få innfridd kravet ditt. Side 5. Lavere kostnader og bedre medlemsservice Illustrasjonsfoto: Uni Micro I løpet av våren er Crenos innfordringsløsning på plass i Uni Micros økonomisystem. Det gir økonomisystemet en betydelig og svært lønnsom tilleggsfunksjon, sier Stig Sellevold, produktsjef i Uni Micro. Side 3. BRICS på vei mot en ny verdensorden Fjord1 skjerper rutinene Enklere, rimeligere og mer medlemsvennlig. Det er målet når Creno, BRP Systems og Qicraft inngår samarbeid for å tilby bedre produkter og tjenester for treningssenterbransjen. Side 6. BRICS-landene krever at ledelsen av Verdensbanken og IMF må endres slik at den bedre reflekterer hvordan verdensøkonomien har endret seg, og slik at det blir slutt på Europa og USAs hegemoni, skriver Petter Rossbach i en kronikk. Side 7. God innfordring krever gode rutiner i hele verdikjeden fra fergemannskapet til inkassoselskapet, fastslår regnskapssjef Annbjørg Riksfjord i Fjord1. Side 8.

2 Lederen Aksjetipset Skjørt marked peker oppover Fortsatt mye usikkerhet i det internasjonale markedet. Innenfor oljebransjen peker imidlertid pilene oppover, mener Nordeas aksjestrateg Erik Roland. Godt samarbeid er halve jobben Bak Crenos suksess ligger målrettet fokus på å utvikle markedets beste kompetanse, beste it-løsninger, beste produkter og beste service. Men bak suksessen ligger også målrettet valg av samarbeidspartnere. Gjennom årene har vi gradvis knyttet til oss de beste aktørene på områder som grenser opp mot vår innfordringsvirksomhet. I dag har vi gode samarbeidspartnere innenfor blant annet økonomisystemer, medlemssystemer, kredittvurderingssystemer, juridisk rådgivning og fakturatjenester. Sammen utvikler vi stadig bedre løsninger som sørger for at utfordringene og rutinene omkring betalingsoppfølging blir automatisert, effektivisert og utført med stadig høyere kvalitet. Tre av samarbeidspartnerne våre kan du lese om i denne avisen. Hemmeligheten bak godt samarbeid er gjensidighet. Gode venner setter ikke pakken på trappa, ringer på døra og stikker. Gode samarbeidspartnere er mer enn leverandører. De er like mye rådgivere, partnere og ens forlengede arm. Viktigst av alt er at vi bidrar til å gjøre hverandre gode. En slik samarbeidspartner ønsker vi å være for deg. For oss handler alt om å finne de beste løsningene for god og lønnsom innfordring. Det innebærer selvsagt å få på plass gode rutiner og systemer som er tilpasset din hverdag og virksomhet. Men det handler også om å ta godt vare på dine kunder, debitorene. Det kan vi mye om. Og hvor kommer gjensidigheten inn? Jo, ved at du, ved å være en krevende kunde som er spesialist på ditt område, hver dag driver oss til å bli en stadig bedre samarbeidspartner for deg. Takk for godt samarbeid la oss fortsette å gjøre hverandre gode! Bli litt klokere Usikkerhet i den internasjonale økonomien påvirker også norske virksomheter. Creno-avisen gjør deg litt klokere les blant annet aksjestrategens vurderinger (denne side) og kronikken om BRICS (side 7). Crenos samarbeidspartnere Eivind Rodem, adm. dir. Offshore supply-selskapet Deep Sea Supply vil nyte godt av historisk høy riggaktivitet i Nordsjøen til sommeren, og dermed stor etterspørsel etter selskapets båter. Følgelig venter Nordea at ratene, inntjeningen til selskapet og ikke minst aksjen, løfter seg. Foto: Deep Sea Supply. Den europeiske sentralbankens likviditetstiltak som ble igangsatt i desember, har redusert sannsynligheten for en ny bankkrise. Også fallende renter på italienske og spanske statspapirer bærer med seg håp om at vi har sett det verste av den europeiske gjeldskrisen. Likevel, oppgangen i makroøkonomiske nøkkeltall globalt, samt tilliten til at vi nå står foran en bærekraftig oppgangsperiode, er skjør, mener Roland. Usikkert i Europa Han hevder at Hellas igjen er kilden til usikkerhet. Budsjettdisiplinen er ikke tilfredsstillende, og ennå har det ikke kommet på plass noen avtale om private investorers deltakelse i de frivillige nedskrivninger av gresk gjeld. Fremdrift på begge disse områdene er en forutsetning for nye utbetalinger til det gjeldstyngede landet. Uten disse er Hellas konkurs. Det vil trigge kredittforsikringer og igjen skape usikkerhet, understreker aksjestrategen. Global optimisme Han peker på positiv utvikling i USA og Kina, der viktige makroøkonomiske nøkkeltall har overrasket på oppsiden den siste tiden. Spesielt viktig er det at sysselsettingen i USA er i ferd med å hente seg inn, noe som lover bra for forbruksveksten fremover. Med bedring i USA, myk landing i Kina og en mild resesjon i Europa, vil selskapsinntjeningen fortsatt utvikle seg sterkt fremover støttet av global BNPvekst på nordsiden av 3%, mener Roland. Det norske På Oslo Børs har oljeselskapet Det norske oljeselskap ASA (DETNOR/Det norske) hatt en eventyrlig utvikling det siste halvåret. Siden aksjen ble anbefalt i denne spalten i september, har den mer enn doblet seg fra 44 kroner til dagens prising på 93 kroner. Ifølge Roland vil det ikke stoppe her. Oljeselskapet har hatt en fantastisk utvikling, og fortsatt er det en del å gå på. Kursen i dag reflekterer lite utover det store Aldous-funnet i Nordsjøen, der Det norske eier 20 prosent. Selskapet er priset til kun 88 prosent av de underliggende verdiene, sier Roland. Rolands råd er klart: Til tross for en svært hyggelig kursutvikling de siste månedene bør du ikke selge nå. Deep Sea Supply Offshore supply-selskapet Deep Sea Supply ASA opererer en stor flåte supply- og ankerhåndteringsskip. I 2012 vil riggaktiviteten være historisk høy, og høy riggaktivitet betyr stort behov for supplyskip og ankerhåndterere. Spesielt ankerhåndteringsmarkedet vil stramme seg til i Nordsjøen denne sommeren, ettersom få båter vil være ledige og det kommer bare begrenset ny kapasitet inn i markedet, sier Roland. Han forteller at hver rigg typisk har behov for 2 ½ supplyskip og ett ankerhåndteringsskip. Siden Nordea tok selskapet inn i porteføljen 16. januar, har aksjen allerede gått over 10 prosent. Fremover forventer vi at selskapet lander nye kontrakter, blant annet med Petrobras i Brasil. Det vil gi mer synlighet i inntjeningen til selskapet, samtidig som markedet strammes ytterligere til, sier Roland. Også Deep Sea Supply er en undervurdert aksje som handles til en rabatt på over 30 prosent målt mot underliggende verdier, mener Roland. Han antyder også at de underliggende verdiene vil stige ytterligere som følge av selskapets planer om å bore totalt letebrønner i år. Leteprogrammet forventes å øke det riskede reserveanslaget med 110 millioner fat, eller rundt 15 kroner aksjen, noe som kan bidra positivt til den videre utviklingen i aksjekursen. Det norske-aksjen har mer enn doblet verdien siden september. Likevel fraråder Nordeas aksjestrateg Erik Roland å selge nå. Veksten vil fortsette, mener han. Foto: Nordea. 2

3 Uni Micro og Creno Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Samarbeidspartner NIF Namsmennene i Norge 2011 Av Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Snart er Crenos innfordringsløsning på plass i Uni Micros økonomisystem. Vi gleder oss til å lansere løsningen for kundene våre. Det gir økonomisystemet en betydelig og svært lønnsom tilleggsfunksjon. Det lover Stig Sellevold, produktsjef for økonomisystemet Uni Økonomi. Samarbeidet innebærer at Uni Økonomi-brukere kan få en av markedets beste innfordringsløsninger integrert i økonomisystemet, sier Sellevold. Alt i ett Det beste er at Crenos innfordringsløsning ikke krever noen tilleggsmodul for deg som kunde. Løsningen lar seg enkelt tilpasse vårt eksisterende økonomisystem. Det gjør det lettvint for alle parter. Han peker på de store fordelene ved at alle forfalte krav kan overføres automatisk til Creno, der skyldnerne blir fulgt tett opp inntil pengene står på konto. Bedre kontroll Crenos innfordringsløsning gir en betydelig merverdi for deg som Uni Økonomi-bruker. Du slipper å selge ut fakturaene slik du må med et factoringselskap men får alle forfalte beløp rett inn på egen konto. For mange innebærer Crenos løsning bedre kontroll og kundekontakt. Dessuten får du mer tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten din. Sellevold betegner Creno som en aktiv, nytenkende og fleksibel samarbeidspartner, som legger vekt på å gjøre inkasso enkelt, effektivt og lønnsomt. Derfor er han ikke i tvil om at Creno-samarbeidet gjør Uni Micro til en enda bedre leverandør av et allerede solid økonomisystem. Kombinasjonen av vårt økonomisystem og Crenos inkassoløsning gir kundene en langt bedre, mer oversiktlig og mer effektiv økonomiløsning, slår Sellevold fast. Creno: Enkelt og lønnsomt Vi har som mål å gjøre betalingsoppfølging enkelt og lønnsomt. Derfor har vi allerede utviklet integrerte inkassoløsninger for økonomisystemene Agresso, M3 og Zirius. Nå gleder vi oss til at også brukerne av Uni Økonomi skal oppleve fordelene med et tett samordnet økonomi- og inkassosystem, sier Dag Årrestad i Creno. Han legger vekt på at løsningen skal spare deg for tid og trøbbel. Når alle filer overføres automatisk, Med 5000 fakturaer årlig har Dale Garn vært pilotkunde for den integrerte Creno Uni Micro-løsningen. Foto: Dale Garn. Dale Garn førstemann ut Med 50 millioner kroner i omsetning og rundt fem tusen årlige fakturaer har Dale Garn vært en viktig pilot i arbeidet med å samordne Crenos inkassoløsning med Uni Micros økonomisystem. Regnskapsansvarlig Hege Husa ser frem til å få den integrerte løsningen helt i boks. Fakta: Uni Micro utvikler og selger administrativ programvare til en rekke bransjer har med det prisbelønte økonomisystemet Uni Økonomi rundt brukere, og er dermed et av Norges mest utbredte tilbyr også kundesupport, tekniske sparer du tiden du hittil har brukt på manuell registrering, håndtering og oppfølging. Vi har som mål å utvikle sømløse og komplette løsninger der alle operasjoner foregår i ett og samme program, sier Årrestad. Vil du vite mer? Ta kontakt med Creno: Dag Årrestad, Tlf.: E-post: 3 Vi har vært svært fornøyde med Creno, som vi har samarbeidet med siden Vi har en stor kundebase, og automatisk utveksling av fakturaog purreinformasjon via økonomisystemet vil effektivisere arbeidet betydelig, mener Husa. Hun har lagt vekt på å overføre kravene til Creno raskt etter forfall. - Jo flinkere jeg er til å følge opp og overføre forfalte krav til Creno, jo raskere kommer pengene inn på konto. Samarbeidet med Creno flerdobler også sjansen for at gamle krav blir betalt, slår Husa fast. Med en total samordning av Crenos inkassoløsning og Uni Økonomi forventer Husa enda bedre resultater og mer effektiv arbeidsflyt. konsulenttjenester og opplæring har hovedkontor i Modalen utenfor Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Haugesund Foto: Punctum Salgssjef Dag Årrestad i Creno. Thor A. Andersen, generalsekretær i Norske Inkassobyråers Forening Foto: NIF For én gangs skyld kan det være greit å si noe positivt om denne etaten som strever med lite ressurser og stor pågang tallene for inkassobransjen er ennå ikke klare, men jeg har vært så heldig å få noen tall fra Namsfogden i Oslo. Namsmennene registrerte flere saker innenfor den ordinære tvangsfullbyrdelse i 2011 enn i Når det gjelder registrerte gjeldsordninger, forliksklager og utlegg, innebar tallene en liten nedgang. Økningen lå hos hovedstevnevitnene og på de såkalte 7-2f-utleggene. Sistnevnte er basert på «direkte tvangsinndrivelse på uimotsagte krav». Forenklet: du slipper å ta saken til forliksrådet, men kan gå direkte til namsmann. Disse økte fra i 2010 til i Vi noterer oss at det har blitt kortere behandlingstid i forliksrådet og lavere restanser i utleggssaker, og er ved godt håp for Avskriving for bygg og anlegg Stortinget har vedtatt at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg kan avskrives med en forhøyet sats på 10 prosent dersom brukstiden ikke må anses å overstige 20 år. Videre presiseres det i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret Kilde: Finansdepartementet Kraftverksbeskatning Stortinget har vedtatt å øke maksimumsgrensen for eiendomsbeskatning av store kraftanlegg med 5 prosent for eiendomsskatteåret Maksimumsgrensen økes ytterligere med 11 prosent for eiendomsskatteåret I tillegg skal kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsetting av slike anlegg settes til 4,5 prosent for inntektsåret 2011 (eiendomsskatteåret 2013). Kilde: Finansdepartementet

4 Samarbeidspartner Experian Flere dårlige betalere Av Charlotte Rubberdt Veksten i betalingsanmerkninger fortsatte i siste kvartal 2011 både når det gjelder beløp, antall anmerkninger og antall dårlige betalere. Hva skal til for å bedre situasjonen på lang sikt? 1. januar 2012 var det i Norge registrert personer med betalingsanmerkinger. Totalsummen er på utrolige 33,5 milliarder kroner. Det tilsvarer kostnaden av 3350 hotellåpningsfester av Petter Stordalens kaliber. Enorme summer Antall dårlige betalere har gått ned med rundt 4000 personer fra 2010 til Det er positivt. Likevel er tallet økt med rundt siden Antall betalingsanmerkinger var på , opp med ca. 7 % (opp 65 % siden 2009). Totalsummen av betalingsanmerkingene var på 30,2 milliarder kroner, opp med ca. 11 % (opp 69 % siden 2009). Staten største kreditor Norges største private kreditorer er i første rekke banker og forsikringsselskaper, leasing- og kredittselskaper. Det er her ofte snakk om store beløp. Likevel er det nok den norske staten og kommunene som samlet sett er Norges største kreditor. Nordmenn har for eksempel minst 5 milliarder betalingsanmerkinger grunnet skyldig skatt. I tillegg kommer forfalte avgifter, ubetalte bøter osv. Lånekassen alene har sendt ut betalingsanmerkinger for over 620 millioner kroner. Ellers representerer også salg av varer og tjenester en stor gruppe, men det er her ofte snakk om mindre beløp per betalingsanmerking. Det er fortsatt ingen ting som tilsier at denne veksten vil stoppe opp, uansett om økonomien går godt eller dårlig. Det kan likevel se ut som om trenden har flatet litt ut for siste halvår av Dette kan i så fall skyldes at tilbyderne har vært mindre villige til å gi ut kreditt under urolighetene i verdensøkonomien. Vi så samme tendens også før finanskrisen, men da bare midlertidig. Snuoperasjon krever regelendringer For å få trenden til å snu på lang sikt, må det utvilsomt regelendringer til. Et gjeldsregister vil sikkert kunne stagnere veksten, men spørsmålet er om det allerede er for sent til å gjøre noe med problemet? Spørsmålet blir da hvor mye av denne utestående gjelden som kan realiseres som en verdi? En regelendring, for eksempel med hensyn til å gjøre det enklere å slå seg selv personlig konkurs, som man har i England, vil kunne velte mange store norske bedrifter. Problemet i Norge er først og fremst ikke antallet personer som har anmerkinger, men summene som de skylder. I Experian sin dårligbetaler-database i Danmark skylder for eksempel en dansk dårlig betaler i snitt kroner. I Norge skylder en gjennomsnitt dårlig betaler hele kroner. Det er nesten tre ganger høyere enn den danske! Dette er resultatet av flere år med høy tilgang på kreditt og mangelen på en type gjeldsregister. Fagdager for brukere av Agresso Business World: Mer effektiv fordringsadministrasjon PROGRAM Hvordan kan Agresso støtte løsninger for kredittvurdering, overvåking, reklamasjonshåndtering og betalingsoppfølging? Ny funksjonalitet i Route 66. Hvordan få mer effektive innfordringsrutiner og betalingsoppfølging? Hvordan behandle ulike kravtyper? Hvordan sikre datakvalitet i kunderegisteret? Kredittsikring en praktisk tilnærming Inkassoutfordringer et femårsperspektiv Losby Gods, Lørenskog mai 2012 Påmelding og mer informasjon: Petter Rossbach, Creno AS tlf e-post: - I samarbeid med: Pris: Seminar/daggjest (begge dager): kr. 500,- Seminar, overnatting og middag: kr ,- Arrangør: Creno AS Velkommen! Norske Inkassobyråers Forening Samarbeidspartner Itella Kom i gang med EHF! Fra 1. juli må alle leverandørkontrakter til statlige virksomheter og helseforetak inneholde et krav om at leverandøren kun skal sende elektroniske fakturaer i det nye filformatet EHF Elektronisk HandelsFormat. Mange leverandører er fortsatt usikre på hvordan de skal forholde seg til et slikt krav. Vi snakker her om en meget viktig dato for alle som er, eller vil bli, leverandører til statlige virksomheter, helseforetak og etter hvert også de fleste av landets 430 kommuner. Et nytt standardformat for elektronisk fakturaformidling er født. Hva betyr egentlig dette kravet for en leverandør som har Staten som kunde? Det betyr at leverandøren må sørge for at kunden mottar en elektronisk faktura i et XML-format som kalles EHF Elektronisk HandelsFormat. Det kan enkelt gjøres ved å benytte en partner som kan oversette fakturafilen til EHF og sende fakturaen videre i dette formatet. Det er her Itella kommer inn i bildet. En av våre hovedoppgaver er å ta imot fakturafiler i ulike formater, oversette dem og levere filene i det formatet som mottaker foretrekker, for eksempel EHF. Det leverandøren må passe på, er at kravet til obligatorisk innhold er på plass i fakturaen. EHF stiller blant annet krav om 38 obligatoriske innholdselementer som alltid må være med. Ble dette for teknisk? Da skal du vite at Itella har gjort det mye enklere for deg som er usikker på EHF. Itella styrker kompetansen på EHF. Itella har gått til kilden og ansatt Bao Nguyen som vår nye ekspert på EHF. Han kommer fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og er en av nøkkelpersonene bak utrullingen av dette fakturaformatet. Bao har vært sentral i å presentere og forklare bruken av EHF for både utstedere og mottakere av fakturaer i dette formatet. Nå vil våre kunder få eksklusiv tilgang til hans ekspertise. Vi tilbyr også fra april 2012 en testtjeneste der du kan sende inn fakturafilene for å sjekke om de møter kravene til innhold i EHF og motta en kvalitetssikret og tilrettelagt rapport Disse tilbakemeldingene vil fungere som en prekvalifisering i forhold til full implementering av elektronisk fakturering mot offentlige kunder Itella blir et offentlig godkjent aksesspunkt fra mars DIFI legger nå betydelig press på statlige virksomheter. Hensikten er å få virksomhetene til å ta i bruk den nye offentlige infrastrukturen. Den ivaretar enkel tilgang til et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av aksesspunkter for utveksling av elektro- Av Terje Bakke, Itella Information AS niske fakturaer. En hjørnestein i nettverket er et sentralt register over alle offentlige mottakere. DIFI ønsker også private mottakere velkommen. Dette kan medvirke til at vi endelig får en samlet oversikt over alle som kan motta elektronisk faktura i Norge. Itella gir sin helhjertede støtte til initiativet. Fra mars måned går vi inn som et fullt sertifisert aksesspunkt for alle våre kunder. Det betyr at våre nettverkskunder har direkte tilgang til alle offentlige kunder som er knyttet til et aksesspunkt i Norge eller i utlandet. Itellas Bao Nguyen var sentral i DIFIs utrulling av det nye fakturaformatet EHF. Nå kan du dra god nytte av hans ekspertise. Vil du vite mer om elektronisk fakturering til offentlig og privat sektor? Ta kontakt med Itellas Business Manager, Terje Bakke, på e-post: Mobilen blir bankkort Hol Sparebank er blant de første i verden til å teste ut neste generasjons betalingssystem i stor skala. Løsningen går ut på at mobiltelefonen tar over jobben til bankkortet. Visa har allerede godkjent en lang rekke mobilmodeller som betalingsmiddel. Felles for dem er at de inneholder en NFC-chip. Denne vesle brikken gjør at telefonen kan kommunisere med andre NFC-enheter i nærheten. På Geilo er betalingsterminalene på 30 brukersteder utstyrt med NFCleser. 700 bankkunder har fått nytt bankkort som kan brukes bare ved å holde kortet i nærheten av terminalen. Prosjektet skal evalueres i mars, og syv-åtte banker har allerede meldt seg til å være med i neste fase. Kilde: VG Nett/Dine Penger 4

5 Creno Legal Creno-medarbeideren Om panterett, prioritering og dekning: Du rykker stadig fremover i køen Panterett som i utgangspunktet ligger godt utenfor pantets verdi, kan likevel gi deg som kreditor dekning. Hør hvordan du kommer i posisjon til å få innfridd kravet ditt. Dette er noe ikke alle kreditorer (eller for den saks skyld advokater og rådgivere) er klar over. Prinsippet slått er imidlertid slått fast av Høyesterett og er omtalt i juridiske lærebøker, selv om det ikke finnes lovbestemmelser om dette. Vi understreker at dette ikke gjelder dersom de foranstående panteretter er tinglyst til sikkerhet for en kreditt som er ment å variere i størrelse, for eksempel kassekreditt eller byggelån. Foto: Creno Paul Dala Ngwenya Senior systemutvikler i Creno Trondheim. 55 år. Gift med Tove og har to gutter på 15 og 24 år, og en jente på 20. Foto: istock.com Av advokat Terje Hyldmo, Codex Advokat/Creno Legal Hvem har ikke opplevd å ringe til Telenor eller drosjesentralen og komme til en automatisk telefonsvarer som opplyser; «du rykker stadig fremover i køen». Dette kan oppleves ganske så irriterende, spesielt om man har et viktig og presserende ærend. I andre situasjoner kan det å rykke fremover i køen være desto mer fornøyelig. Det gjelder blant annet dersom du har en panterett i et formuesgode, og opplever at den panteretten som lå godt utenfor pantets verdi, har «rykket fremover i køen» slik at du nå kan forvente å få dekning ved en realisasjon av panteobjektet. La oss se for oss følgende: «Skjulte» verdier Skyldner eier en leilighet med verdi på 2 millioner kroner. Leiligheten er finansiert med et boliglån, og banken har tinglyst 1. prioritets panterett på 1,6 millioner kroner. I tillegg er det tinglyst en panterett på kroner til en annen bank i forbindelse med et billån. Siden skyldner ikke har klart å betale sin gjeld til deg, tas det utleggspant i boligen for et krav på kroner. Denne panteretten har i praksis ingen særlig verdi siden panteretten ikke vil gi noen utbetaling ved et salg. I utgangspunktet vil det ikke være noe poeng å begjære tvangssalg i en slik situasjon. Men panteretten kan likevel ha en verdi, for billån nedbetales raskt, og biler selges. Dersom panteretten som er knyttet til billånet, slettes, vil du komme i posisjon til å få dekning. Det er ofte dette en kreditor med utleggspant går og venter på. Stor panterett lavt lån? Poenget i denne artikkel er at du kan rykke fremover i køen selv om panteretter med bedre prioritet ikke blir slettet. Ordinære banklån nedbetales ofte, og det vanlige da er at panterettens pålydende ikke reduseres (nedkvitteres). Det er derfor vanlig at for eksempel en bolig har tinglyst en stor panterett selv om det underliggende lånet er betydelig lavere. Overført til vårt eksempel ovenfor kan det derfor hende at boliglånet er nedbetalt til 1 million kroner og billånet egentlig er innfridd, selv om panteretten ikke er slettet. Dersom skyldner stifter ny gjeld i boliglånsbanken, og/eller billånsbanken, velger banken ofte ikke å tinglyse nye panteretter, men benytte seg av den ledige verdien som ligger i at de opprinnelige lånene er nedbetalt. Vår kreditor med utleggspant opplever da at han har rykket tilbake til start og at utleggspantet ikke har noen verdi. Ta kontakt med foranstående kreditorer Det finnes imidlertid en måte å sikre at foranstående pantekreditorer ikke kan låne opp den frie verdien av panterettene sine. Dersom kreditoren med utleggspant skriver til foranstående pantekreditorer og informerer om utleggspantet, ber om en tilbakemelding på hva som er lånets reelle størrelse, samt informerer om at ny opplåning ikke kan skje uten samtykke, vil de foranstående pantekreditorene ikke kunne gi nye lån innenfor de opprinnelige panterettene. Derfor: Hvis du som kreditor med pant langt bak i prioritetsrekkefølgen ønsker å rykke fremover i køen, bør du sørge for å varsle foranstående pantekreditorer om ditt pant og gjøre oppmerksom på at ny opplåning innenfor pantet ikke kan skje uten samtykke. Terje Hyldmo, Codex Advokat. Foto: Ragnhild Bergsmyr Ønsker du mer informasjon om panterett? Ta kontakt: Creno Legal: Avdelingsleder Henriette H. Kvam Telefon: Codex Advokat: Advokat Terje Hyldmo Telefon: Bedre forsikringsoversikt Finansportalen har laget Norges første og eneste prissammenligningstjeneste for skadeforsikringer. Tjenesten åpnet 2. februar, og består av kalkulatorer hvor en kan sammenligne både pris og kvalitet på tilbud på bil-, bolig-, innbo- og reiseforsikringer fra forsikringsselskapene. Finansportalen er en tjeneste fra forbrukerrådet for forbrukere som vil sammenligne tilbud i markedet innen bank, forsikring, Hva engasjerer deg? Rettferdighet og godt samarbeid med andre mennesker. Jeg er opptatt av at familie, venner og kolleger skal ha det bra, og blir provosert av urett og urettferdighet. Alle har rett til like vilkår, og jeg ønsker å bidra til en bedre hverdag for dem rundt meg. Hva gjør deg glad i hverdagen? Jeg blir glad av å være sammen med andre. Jeg er så heldig at jeg stort sett omgir meg med mennesker i godt humør, og blir glad av samarbeid og god kontakt som får hverdagen til å fungere, enten det gjelder på jobben eller i familien. Hvor går drømmereisen? Australia! Jeg har alltid vært fasinert av Australia av menneskene, kulturen og naturen og har lenge drømt om å få oppleve både den australske storbyen og villmarka. Jeg tror ganske sikkert at dette kontinentet er svært annerledes enn alt jeg har opplevd før. Hva er den beste gaven du kan få? En overraskelse egentlig uansett hva slags. Det trenger slett ikke være en ting, men like gjerne en opplevelse. Og helst noe jeg kan dele med andre! Hvem beundrer du? Faren min. Hans væremåte og innstilling har alltid vært et forbilde for meg. Han er rolig og avbalansert, men samtidig svært målrettet. Det viktigste jeg har lært av ham, er ikke å gi opp. Alt er mulig hvis du bare jobber hardt nok for å oppnå det. investering og pengeoverføringstjenester til utlandet. Kilde: Forbrukerportalen 5

6 Trening Creno, BRP Systems og Qicraft lover treningsbransjen Lavere kostnader og bedre medlemsservice Enklere, rimeligere og mer medlemsvennlig. Det er målet når Creno, BRP Systems og Qicraft inngår samarbeid for å tilby bedre produkter og tjenester for treningssenterbransjen. Ronny Helseth fra Creno (fra venstre), Marius Andersson fra BRP Systems og Kristian Eliasson fra Qicraft leverer ulike tjenester til treningsbransjen. Nå samarbeider de for å gi treningssentrene mulighet til bedre, rimeligere og mer automatisert drift. Foto: Bente Ytrearne Petrussen, Qicraft. Som driver av treningssenteret skal du ikke behøve å tenke på annet enn å skape et best mulig treningstilbud og gi best mulig medlemsservice. Sammen skal vi sørge for at du får de beste verktøyene til å møte fremtidens markedsmessige og tekniske utfordringer, og til å tilfredsstille krav fra både styre, ledere, ansatte og regnskapsførere. Det sier Ronny Helseth i Creno, Marius Andersson i forretningssystemet BRP Systems og Kristian Eliasson i Qicraft (tidligere Norsk Fitness Handel og Technogym Norge). Lønnsom teknologi Nå har de tre aktørene innledet et unikt samarbeid. Det gir et helhetlig og utfyllende forretningssystem for blant annet administrasjon, økonomi og medlemsoppfølging. Treningsmarkedet er i stadig utvikling. Blant annet tar teknologiske løsninger mer og mer over for manuelle rutiner og systemer. Automatisk adgangskontroll, innmelding via Internett, smarttelefon-applikasjoner og nettbestilling av gruppetimer er eksempler på at medlemmene håndterer stadig mer av medlemskapet sitt selv. Slike effektive løsninger gjør at senteret kan bruke mindre tid på administrasjon og mer på medlemsoppfølging, sier Andersson. Dette er også utgangspunktet for trepartssamarbeidet. De tre aktørene leverer ulike tjenester til bransjen, og ser at å integrere løsningene gir nye og enda bedre automatiserte tjenester og muligheter. I ett og samme system vil du blant annet kunne bruke unike medlemsdata for kartlegging av medlemmene med hensyn til mersalg og riktig treningstilbud. Det tar medlemsoppfølging til et nytt nivå, hevder Eliasson. Ivaretar strenge krav Samarbeidet gjør oss både til bedre leverandører og til bedre diskusjonspartnere for deg som senterdriver. Alt handler om å finne de beste løsningene for god og lønnsom drift, mener Eliasson, og får støtte av Helseth. Mange sentre bruker dessverre fremdeles gamle økonomi- og administrasjonssystemer. Felles for disse systemene er at de kommuniserer dårlig med andre løsninger. Dermed blir det mye manuelt arbeid. Blant annet blir det dyrt og vanskelig å hente ut riktige rapporter for regnskapsfører, forklarer Helseth. Det er essensielt at løsningene er bygd på en moderne plattform som sikrer god kommunikasjon med andre systemer, samtidig som de ivaretar de strenge kravene til datasikkerhet og behandling av personinformasjon. Dette er høyaktuelle temaer som Datatilsynet nå setter søkelyset på i treningssenterbransjen. Det er godt ivaretatt hos både oss, Qicraft og BRP Systems, forsikrer Helseth. Dekker «alt» Han legger til at Creno nå også vil tilby regnskapstjenester, og dermed et enda større tjenestespekter. BRP Systems Marius Andersson peker på at Crenos integrasjon med BRP Systems gjør at Creno enkelt kan hente ut grunnlaget for bokføring av bilag og lønn, og for inkasso. Med Qicraft på laget dekker trekløveret de fleste produktene og kompetansen som skal til for å drifte treningssenteret. Vi kjenner hverandre og kundene våre godt. Det gjør også at vi effektivt kan agere, enten det gjelder akutte utfordringer eller langsiktig planlegging og forretningsdrift, sier de tre. Om samarbeidet Hver for seg leverer de tre selskapene tekniske systemer som tar seg av rekruttering av nye medlemmer, nettbasert innmelding, oppfølging av aktive og inaktive medlemmer, økonomi og administrasjon, oppfølging av manglende innbetalinger osv. Nå er systemene integrert til en helhetlig løsning som krever minimal administrasjon fra sentrene. Fakta: Qicraft Qicraft (tidligere Technogym og Norsk Fitness Handel) er Nordens største leverandør av profesjonelt utstyr, i første rekke Technogym og Bodybike, til treningsanlegg, bedrifter, private og offentlige institusjoner og organisasjoner. Selskapet leverer også løsninger for medlemsrekruttering og -kartlegging. BRP Systems BRP Systems leverer forretningsog medlemssystemet BRP Systems til treningssentre, spa, idrettsanlegg og arrangementssteder i Norge og Sverige. Selskapet legger vekt på kostnadseffektive prosesser og god oversikt over den komplette forretningsdriften. BRP Systems er ledende leverandør til treningssentre i Sverige, og er også på god vei inn i det norske markedet. Creno Creno er landets ledende inkassobyrå for treningssenterbransjen, og leverer kreditt-, faktura-, inkassoog regnskapstjenester. Selskapet legger vekt på å redusere kundenes tap på krav gjennom gode innfordringsrutiner, personlig oppfølging av skyldnere og de beste teknologiske løsningene. Tett samarbeid med kunder og andre leverandører sikrer gode økonomiske resultater og fornøyde medlemmer. «Gjennom det nære samarbeid mellom Creno og BRP Systems benytter 3T i dag gode tekniske løsninger for kravhåndtering. Dette har gitt målbare resultater i form av lite utestående, spart tid og sikker håndtering av 3Ts krav og kunders betalinger. Det betyr at vi kan fokusere på kjernevirksomheten: trim, trening og trivsel.» Tove Jasmin Mikalsen, 3T-Produkter «Samarbeidet gjør oss både til bedre leverandører og til bedre diskusjonspartnere for deg som senterdriver. Alt handler om å finne de beste løsningene for god og lønnsom drift.» Kristian Eliasson, Qicraft «Tid som før ble brukt til dobbeltføring og manuell håndtering, kan nå brukes til å høyne medlemsservicen.» Marius Andersson, BRP Systems 6

7 Agresso Agresso fagseminar mai: Bli bedre på innfordring Landets fremste ekspertise på Agresso og innfordring kombinert med idylliske omgivelser og utsøkte måltider. Gå ikke glipp av Crenos fagseminar på Losby i mai! Det er mye å hente på å ta i bruk og utnytte all funksjonaliteten som ligger i programvaren. På fagseminaret får du innblikk og konkrete råd som kan gjøre innfordringsprosessen langt mer effektiv, lover Petter Rossbach i Creno. I mai inviterer han til to dager med god miks av fag og hygge. Vi har valgt å sette søkelyset på fordringsadministrasjon for Agresso-brukere. Det omfatter hele prosessen fra kredittvurdering og fakturering til purring og inkasso. Ifølge Rossbach må både it-løsninger og rutiner være på plass for å sikre lønnsomme prosesser og gode resultater. Blant foredragsholderne er fageksperter fra Creno og Crenos Bedre innfordring gir økt lønnsomhet. I mai inviterer Creno til Agresso fagseminar i vakre omgivelser på Losby Gods i Lørenskog. Foto: Losby Gods. Kronikk: BRICS på vei mot en ny verdensorden samarbeidspartnere. Alle representerer solid kunnskap og anerkjente produkter og tjenester som hjelper deg til en mer effektiv innfordringsprosess. Vi legger vekt på tett samarbeid med de beste innenfor sine områder. Det sikrer at du som kunde får helhetlige løsninger som ikke bare fungerer sammen, men som i stor grad automatiserer arbeidet som er nødvendig for å minimalisere tap på fordringer, sier Rossbach. Ikke minst gir fagseminaret rikelig anledning til å utveksle erfaringer med andre Agresso-brukere. Dermed vil både foredragene og praten rundt bordet gi et lønnsomt utbytte, mener Rossbach. Av Petter Rossbach, Creno BRICS er samlebetegnelsen på Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika. I utgangspunktet har disse landene lite til felles, men ved å samarbeide har de vist at de kan styre den nye økonomiske verdensorden mellom seg som en motvekt til Europa og USA. Alle landene, bortsett fra Russland, er utviklingsland eller nylig industrialiserte land. BRICS-landene kjennetegnes av at de har utviklet seg til å bli regionale og internasjonale aktører som sammen strekker seg over fire kontinenter. 40 prosent av jordens befolkning bor nå i BRICSlandene. I følge IMF (The International Monetary Fund Det internasjonale pengefondet) vil BRICS-landene i 2014 stå for 61 prosent av verdens økonomiske vekst. I dag er Kina verdens nest største økonomi etter USA etter tre tiår med en gjennomsnittlig vekst på ti prosent. Indias bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 8,2 prosent i fjerde kvartal av Den tilsvarende veksten i Brasil var 5 prosent, i Russland 4,5 og i Sør-Afrika 3,8 prosent. Til sammenligning økte Norges BNP med 2,2 prosent i 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. BNP i USA økte med 2,8 prosent i de tre siste månedene i fjor, og snittet blant eurolandene var på to prosent vekst. Vi går mot slutten av en periode med «vesten mot resten» og maktens geopolitiske tyngdepunkt vandrer sørover og fra vest mot øst. Finanskrisen fra 2008 har forsterket denne utviklingen. Konsulentselskapet Goldman Sachs har utviklet en hypotese om at i løpet av 50 år vil økonomien for flere av BRICS-landene overgå USAs økonomi, som i dag er verdens største. En teori er at Kina kan dominere på industrivarer, India kan dominere på tjenester, og at Russland, Brasil og Sør-Afrika kan dominere på råmaterialer. Samarbeidet mellom BRICSlandene startet i hovedsak som et investeringssamarbeid. Bankene i de fem landene er enige om å etablere gjensidige kredittordninger basert på sine valutaer, ikke dollaren. Kina, verdens største kreditor, tilbyr enorme summer i lån til de andre BRICS-landene. Lånene gis i den kinesiske valutaen yuan, i håp om å redusere dollarens betydning. BRICS-landene krever at ledelsen av Verdensbanken og IMF må endres slik at den bedre reflekterer hvordan verdensøkonomien har endret seg, og slik at det blir slutt på Europa og USAs hegemoni. I slutten av mars arrangeres en konferanse for BRICS-landene i New Dehli i India. Ifølge Indias statsminister Manmohan Singh er BRICS-landenes agenda nå i ferd med å vokse utover det økonomiske samarbeidet, til å omfatte saker som internasjonal terrorisme, klimaforandringer og energisamarbeid. Det er også snakk om å inkludere Sør- Korea og Mexico i samarbeidet. Utviklingen innebærer at vi i fremtiden får en multipolar verden hvor det ikke er klart hvilket land, ideologi eller økonomi som sitter i Illustrasjon: føresetet. Derfor blir det viktigere med globale, multilaterale løsninger hvor den enkelte nasjonalstat får mindre og mindre betydning. Vi bør ønske denne utviklingen velkommen. Den har løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom verden rundt og skapt nye markeder og muligheter for innbyggerne i BRICSlandene. Foto: Creno 7

8 Økonomi i hverdagen Fjord1 skjerper rutinene God innfordring krever gode rutiner i hele verdikjeden fra fergemannskapet til inkassoselskapet, fastslår regnskapssjef Annbjørg Riksfjord i Fjord1. Hvis vi aldri purrer, lærer vi folk at det ikke er nødvendig å betale. Et brev fra et inkassoselskap får større oppmerksomhet, mener regnskapssjef Annbjørg Riksfjord i Fjord1 (til venstre). Her sammen med kollegene Hilde Sylte og Lise Haukås. Foto: Fjord1. Hvert år frakter transportkonsernet rundt 8,6 millioner kjøretøy og 27 millioner mennesker med buss, båt og ferje. De fleste kundene betaler reisen ved ombordstigning. I tillegg tilbyr Fjord1 booking via Internett for turoperatører, og storbrukeravtaler for næringstransport. Det krever oppfølging. Av biltrafikken utgjør rundt 15 prosent næringstransport med større kjøretøy. Hovedvekten av disse bedriftene får tilsendt faktura. Årlig sender Fjord1 ut rundt fakturaer. Effektiv web-løsning Vi legger ikke skjul på at vi har hatt for dårlige oppfølgingsrutiner. I travle perioder ble purring lett en salderingspost noe vi skulle gjøre når vi fikk tid. Vi var ikke punktlige og forutsigbare slik det kreves i purre- og inkassoarbeid, medgir Riksfjord. I fjor vår valgte konsernet derfor å inngå purre- og inkassosamarbeid med Creno. Det har gitt oss langt bedre oversikt. Ikke minst gir webløsningen viktig og nyttig informasjon. Her kan vi blant annet avdekke betalingsproblemer, og slik stoppe videre kreditt. Agresso-grensesnittet mot Creno, der vår Creno-saksbehandler har tilgang til fakturainformasjon, gjør dessuten at arbeidet går glatt og effektivt. Utenlandsinkasso Rundt 15 prosent av biltrafikken er næringstransport fra inn- og utland. Riksfjord forteller om vekst både i utenlandske transportører innenfor næringstransport, og i turoperatører fra utlandet. Det er vanskelig å følge opp fakturaer utenfor Norge, og de største tapene våre har vært knyttet til krav til utenlandske aktører. Det førte til at vi nærmest resignerte overfor denne gruppen. Med Creno på laget har vi tro på bedre oppfølging og mindre tap, sier Riksfjord. Forebygger tap Hun mener bedre oppfølging også har forebyggende effekt. Hvis vi aldri purrer, lærer vi folk at det ikke er nødvendig å betale. Et brev fra et inkassoselskap får større oppmerksomhet, mener regnskapssjefen. Ifølge Riksfjord har det også vært viktig å legge om interne rutiner, og å oppfordre til innsats fra alle Fjord1-medarbeiderne. Vi gir beskjed til ferjene om kunder som ikke har betalt. Dermed kan mannskapet holde øynene åpne for firmalogoer og andre kjennetegn på bilene. Men enkelt er det ikke, medgir regnskapssjefen. Lokalsamfunn er gjennomsiktige, og det er ikke enkelt å nekte en nabo å reise med ferja fordi bedriften hans ikke har betalt regninga. Også dette har blitt ryddigere etter at vi fikk Creno med på laget, mener Riksfjord. Foto: Fjord1 Regnskapssjefens tips: Sett av tid til en grundig gjennomgang av purre- og inkassorutinene. Etabler og prioriter faste rutiner. Involver og informer hele organisasjonen om rutiner og resultater, ikke minst alle med kundekontakt. Betrakt purre- og inkassoarbeid som forebyggende virksomhet tettere oppfølging gir bedre betalere og mindre tap. Inngå om nødvendig samarbeid med et inkassoselskap som gir god kontroll og oversikt, gode webløsninger og tett oppfølging. Fakta: Om Fjord1 Fjord1 er et av landets største transportkonsern med omfattende aktivitet på sjø og land i store deler av Norge. Ved årsskiftet solgte konsernet 51 % av bussdriften til Nettbuss. Innen april vil konsernet fusjonere sjøselskapene og morselskapet til ett stort rederi. Det nye rederiet vil årlig frakte over 18 millioner reisende, drive 43 ferjesamband, og være størst på ferjedrift i Norge. Konsernet har vel 2100 ansatte og omsatte i 2010 for vel 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Florø. Fjord1 er eid av F1 Holding AS (59%) i Leikanger og Havila AS (41%) i Fosnavåg. Konsernet gjorde i 2010 en vurdering av egne purretjenester, og valgte deretter å outsource både purre- og inkassotjenester. Utgiver: Creno AS Adresse: Bygdøy Allé 4 PB 2705 Solli, 0204 Oslo - Telefon: E-post: / web: www. creno.no Ansvarlig redaktør: Eivind Rodem Mobil: Grafisk utforming: Punctum Grafisk AS Red. produksjon: Ragnhild Bergsmyr, Bergsmyr AS Kommunikasjon og rådgivning Produktsjef Storkunde: Otto Havneraas, mobil: Produktsjef E-Verk: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Trening: Ronny Helseth, mobil: Produktsjef M3: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef Agresso: Petter Rossbach, mobil: Produktsjef SMB: Bjarne Aas Farbu, mobil: Salgssjef SMB: Dag Årrestad, mobil:

Vær på hugget - følg opp!

Vær på hugget - følg opp! økonomiavisen Solid ordrebok Desember 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Vær på hugget - følg opp! Stor etterspørsel, et solid hjemmemarked

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker

8MÅTER. magazine. Superstjernes milliard-kupp på Facebook intrum magazine 1 / 2011. Begrenset. å forbedre dine kontrakter på. en tennisklassiker Intrum Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 3 2012 magazine Begrenset KONTAntstrØM 8MÅTER å forbedre dine kontrakter på Swedish Open Backstage på en tennisklassiker svekker europeiske virksomheter

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2013 Leder har ordet 2013 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. I industrilandene opplever man nå et oppsving. Dette skyldes en fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk i

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

FORRETNINGS- REISER 7TIPS

FORRETNINGS- REISER 7TIPS Reisepolicy Skaff deg reiserutiner som kutter kostnader DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Outsourcing Spar tid, la reisebyrået bestille billettene dine Reisekort og -konto Anticimex AS har

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Han leder Norges beste bank

Han leder Norges beste bank 01 FEB 14 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Se årets kåring: Han leder Norges beste bank Flere kreftpasienter på venteliste i Helse-Norge

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer