Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet Svar på søknad om permisjon fra læretid Lærlinger - Rollag bygdeheim 2014/ / P Silje Kristin Bergan Tillatelse til graving av veger, vann-avløp og strømgrøfter - 10/1- Sagstugo - Myrefjell seter Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - veger Sagstugo Myrefjell - 10/1/0/0 2016/ / KB PROSJEKTER AS Søknad på stilling - generell søknad Generelle stillingssøknader 2016/ / Monica Aune Eriksson m.fl. Arbeidsavtale Engasjement - Fellestjenesten 2017/ / Gunn-Hege R Laugen Side: 1 av 27

2 Vedtak om særskilt språkopplæring Elevmappe 2017/ / E ***** Kommentarer til pågående sak Elevmappe - ref eph 09/ / / E ***** Tiltak mellom ***** ***** ***** Elevmappe ***** 2016/ / E ***** Forlengelse av tiltak Elevmappe ***** 2016/ / E ***** Side: 2 av 27

3 Anbefaling - fortsettelse på grunnskole for voksne Elevmappe 2015/ / E ***** Anbefaling - fortsettelse på grunnskole for voksne Elevmappe 2015/ / E ***** Søknad om stipend - nkludering og deltagelse i det flerkulturelle samfunn Stipend / / Hager Tadese O. Ågren Oppsigelse av stilling Engasjement - Fellestjenesten 2017/ /2017 Gunn-Hege R Laugen Side: 3 av 27

4 Signert arbeidsavtale Engasjement - Fellestjenesten 2017/ /2017 Gunn-Hege R Laugen Kontroll av skorstein før planlagt innsetting av ildsteder Kontroll etter pipebrann - Rollag 2013/ /2017 Lars Erik Brevig Høring - forslag på vegnavn - fritidsbebyggelse Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ / Vegard Hulbak Ferdigattest - hytte - 34/46 - nger og Egil Rønning Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 34/46/0/0 - Rønning 2016/ /2017 BLNK HYTTA SGDAL AS Side: 4 av 27

5 Stenging turvei Avtale om turveier på eiendommene Vårviken og Fekjan 2014/ / Kjetil Johannessen Klage på vedtatt dispensasjon for plassering av hytte - 33/22 - Geir og Annemor Paulsen Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 33/22/0/0 - Paulsen 2013/ /2017 NMEDAL HYTTETVKLNG AS Dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av garasje 44/1/0/0 Tillatelse til tiltak - garasje - 44/1/0/0 - Rollag prestegård 2016/ /2017 STATENS VEGVESEN Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 67/1/6/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 67/1/6/0 2017/ / Side: 5 av 27

6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/373/0/0 Deling av grunneiendom - 32/187/0/0, tomt 62 (ny 32/373/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/374/0/0 Deling av grunneiendom - 32/187/0/0, tomt 63 (ny 32/374/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/379/0/0 Deling av grunneiendom - 32/292/0/0 - tomt 84 (ny 32/379/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/260/0/0 Deling av grunneiendom - 27/6/0/0, tomt 24 (ny 27/260/0/0) 2016/ / Side: 6 av 27

7 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/261/0/0 Deling av grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 28 (ny 27/261/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 29/1/38/0 Deling av grunneiendom - 29/1/0/0, tomt 72 (ny 29/1/38/0) 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 29/1/40/0 Deling av grunneiendom - 29/1/0/0, tomt 74 (ny 29/1/40/0) 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 29/1/43/0 Deling av grunneiendom - 29/1/0/0, tomt 52 (ny 29/1/43/0) 2016/ / Side: 7 av 27

8 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - ny bolig - 19/66 - Crowo / Bakken Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - ny bolig - 19/66/0/0 - Crowo / Bakken 2016/ /2017 NORE BYGG AS Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ / P Kine Søhus Løkseth Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ /2017 P Eva Øyberg Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ /2017 P Tommy Jallow Hansen Side: 8 av 27

9 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/3/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/3/0/0 og 53/4/0/0 2013/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/4/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/3/0/0 og 53/4/0/0 2013/ / Forespørsel om oppskriving av kommunale veier i Rollag av stor betydning for skogbruket Oppskriving av kommunale veger i Rollag 2017/ /2017 Viken Skog - Bjella, Olav nderskrevet kontrakt Veggli næringspark Veggli Næringspark - leiekontrakter 2014/ /2017 FLSAAS MASKN AS Side: 9 av 27

10 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/371/0/0 Deling av grunneiendom - 32/265/0/0, tomt 59 (ny 32/371/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 36/45/0/0 Deling av grunneiendom - 36/1/0/0 (ny 36/45/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 16/51/0/0 Deling av grunneiendom - 16/1/0/0 tomt 10 (ny 16/51/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/216/0/0 Deling av grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 69 (ny 27/216/0/0) 2014/ / Side: 10 av 27

11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/149/0/0 Deling av grunneiendom - 27/4, tomt 27 (ny 27/149/0/0) 2005/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/263/0/0 Deling av grunneiendom - 27/6/0/0 tomt 34 (ny 27/263/0/0) 2016/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 16/48/0/0 Deling av grunneiendom 16/1/0/0, tomt 8 - (ny 16/48/0/0) 2010/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/4/6/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 27/4/6/0 2008/ / Side: 11 av 27

12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 57/5/0/0 og 57/9/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 57/5/0/0 og 57/9/0/0 2017/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 11/36/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 11/36/0/0 2017/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 29/22/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 29/22/0/0 2017/ / Navneforslag ved Sørkjevatn Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 Eyvind Halvorsen Side: 12 av 27

13 Endringer vegnavn Søre Vegglifjell Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 SKJÆRBREKKAVEGEN SA Høringsuttalelse vegnavn Vegglifjell Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 Ole Øyvind Tveiten Søknad på stilling - generell søknad Generelle stillingssøknader 2016/ /2017 Offl. 23 Marco Minic Signert tilsagnsbrev VBF Tilskudd - etablering Veggli Bil og Fritid AS 2016/ /2017 VEGGL BL OG FRTD AS Side: 13 av 27

14 Kontrakt Veggli næringspark Veggli Næringspark - leiekontrakter 2014/ /2017 FLSAAS MASKN AS Arealoverføring Søre Bjørkgård Deling av grunneiendom - 13/1/0/0 2016/ /2017 TORSTEN BJØRKGÅRD Høring - forslag til veinavn Sørkje Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 nger Anchersen Oppsigelse av avtale om levering av konserter for barn i grunnskolealder Den kulturelle skolesekken - handlingsplan / /2017 KLTRTANKEN - DEN KLTRELLE SKOLESEKKEN NORGE Side: 14 av 27

15 Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ /2017 Offl. 25 Veronica Henriksen Skisse - gnr. 33/33 - tomt F24 Deling av grunneiendom - 33/1/0/0, tomt F24 (ny 33/33/0/0) 2017/ /2017 Lisa Johne Skisse - gnr. 33/32 tomt 33 Deling av grunneiendom - 33/1/0/0 tomt 33 (ny 33/32/0/0) 2017/ /2017 Lisa Johne Skisse - gnr. 27/6/27 Deling av grunneiendom - 27/6/0/0, tomt 42 (ny 27/6/27/0) 2017/ /2017 Espen Aasen Side: 15 av 27

16 Skisse - gnr. 27/6/26 Deling av grunneiendom - 27/6/0/0, tomt 41 (ny 27/6/26/0) 2016/ /2017 Espen Aasen nnspill til "Høring - forslag på vegnavn - fritidsbebyggelse" Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 Siri Jaren Høyring av forslag på vegnamn - fritidsbygg Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 Dagfinn Jaren Merknader vegnavn - Killingdalen Hytteforening Navneforslag (vegnavn) - fritidsbebyggelse 2016/ /2017 KLLNGDALEN HYTTEFORENNG Side: 16 av 27

17 Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2017 Tilskudd til tiltak i beiteområder / /2017 ROLLAG BETELAG Ny tjenestestruktur i politiet Politiets lokale tjenestestruktur 2016/ /2017 Sør- Øst Politidistrikt Motorferdsel i utmark vintersesong Motorferdsel i utmark N.A. Hoff 2017/ /2017 Nils Anund Hoff Ødegården Søknad om motorferdsel i utmark vintersesong Motorferdsel i utmark N.O. Hoff 2017/ /2017 Nils Ole Ødegården Side: 17 av 27

18 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune Årsrapport og regnskap skatteoppkreveren 2017/ /2017 SKATT SØR Søknad om deling av grunneiendom - 10/2/0/0, tomt 14 Deling av grunneiendom - 10/2/0/0, tomt / /2017 Åse M D Otterholt Brev fra NOAH med henvendelse angående fyrverkeri og dyrene Fyrverkeri og dyrene - informasjonsskriv 2017/ /2017 NOAH Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 32/375/0/0 Deling av grunneiendom - 32/5/0/0, tomt 6 (ny 32/375/0/0) 2016/ / Side: 18 av 27

19 Søknad om dispensasjon for omdisponering av dyrkbar jord - 47/4/0/0 - Bjørnsrud Dispensasjon for omdisponering av dyrkbar jord - 47/4/0/0 - Bjørnsrud 2017/ / Tor Arne Bjørnsrud Skademelding - ***** ***** Skademelding - ***** ***** 2017/ / P KOMMNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSDG FORSKRNGSSELSKAP Besøk av kommunal- og forvaltningskomiteen januar 2017 Besøk av kommunal- og forvaltningskomiteen januar / / STORTNGET Søknad om deling av grunneiendom - 32/17/0/0, tomt 4 Deling av grunneiendom - 32/17/0/0, tomt / /2017 VEGGLFJELL TVKLNG AS Side: 19 av 27

20 Søknad om deling av grunneiendom - 32/17/0/0, tomt 1 Deling av grunneiendom - 32/17/0/0, tomt / /2017 VEGGLFJELL TVKLNG AS Søknad om startlån og tilskudd Startlån - tilskudd til etablering 2017/ / ***** Om søknad om startlån og tilskudd Startlån - tilskudd til etablering 2017/ / ***** Ettersendt vedlegg Startlån - tilskudd til etablering 2017/ / Kjetil Dolvik Side: 20 av 27

21 Masse/Terrengforandring til felles infrastruktur Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - veger Sagstugo Myrefjell - 10/1/0/0 2016/ /2017 BB EN3PRENØR AS Søknad om skjenkebevilling - Vegglifjell skisenter AS Serverings- og skjenkebevilling - Vegglifjell skisenter AS 2017/ /2017 VEGGLFJELL SKSENTER AS Melding om betaling Økt lærerinnsats for trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn 2016/ /2017 TDANNNGSDREKTORATET Fortsatt utstedelse av pass på Kongsberg og Notodden Politiets lokale tjenestestruktur 2016/ /2017 POLTDREKTORATET m.fl. Side: 21 av 27

22 Søknad om tilskudd - styrekurs Rollag Næringsforening Tilskudd - styrekurs Rollag Næringsforening 2017/ / ROLLAG NÆRNGSFORENNG Oppfølging av personer i alderen år i institusjon Oppfølging av personer i alderen år i institusjon 2016/ /2017 FYLKESMANNEN BSKERD Søknad om ferdigattest - hytte - 27/219/0/0 - Drømmehytta AS Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/219/0/0 - Drømmehytta AS 2016/ /2017 NMEDAL HYTTETVKLNG AS Søknad om ferdigattest - hytte - 27/230/0/0 - Drømmehytta AS Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/230/0/0 - Drømmehytta AS 2016/ /2017 NMEDAL HYTTETVKLNG AS Side: 22 av 27

23 Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ /2017 Offl. 25 Malin Konstad Lie Søknad på stilling - sommervikar Sommervikarer Helse og omsorg 2017/ /2017 Offl. 25 vana Vukadinovic Søknad på stilling Lærerstillinger / /2017 Offl. 25 Emmanuelle Viard Sjekkliste for vernerunde brannstasjon - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / Rollag kommune Side: 23 av 27

24 Sjekkliste for vernerunde bygdeheimen - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / Rollag kommune Arbeidssituasjon for ***** Personal - ***** ***** 2017/ /2017 P NAV Numedal Sjekkliste for vernerunde søppelplass/avfallssortering - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / Rollag kommune Sjekkliste/dokumentasjon for vernerunde vannverk Rollag og Veggli - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / ROLLAG KOMMNE Side: 24 av 27

25 Sjekkliste for vernerunde avløp Rollag og Veggli - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / ROLLAG KOMMNE Sjekkliste for vernerunde skole/samfunnshus - teknikk, plan og ressurs Vernerunde teknikk, plan og ressurs 2017/ / ROLLAG KOMMNE Bosetting av flyktning Rollag kommune ***** ***** ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger Rollag kommune 2017/ /2017 MD Søknad om ambulerende skjenkebevilling - enkeltanledning Ambulerende skjenkebevilling / enkeltanledning / /2017 MATOPPLEVELSER NMEDAL SA Side: 25 av 27

26 Bosetting av flyktning Rollag kommune ***** ***** ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger Rollag kommune 2017/ /2017 MD Bosetting av flyktning Rollag kommune ***** ***** ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger Rollag kommune 2017/ /2017 MD Bosetting av flyktning Rollag kommune ***** ***** ***** ***** Bosetting av flyktninger Rollag kommune 2017/ /2017 MD Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - ny hytte - 85/63/0/0 - Rose Borge Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - ny hytte - 85/63/0/0 - Rose Borge 2017/ /2017 Gmail - Magnus Solheim Side: 26 av 27

27 Skjenkekontroll - Veggli Vertshus Salgs- og skjenkekontroll / / SECRTAS NORGE AS Tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Kommunestyrets behandling av søknader om fornying av salgs og skjenkebevillinger 2012/ /2017 HELSEDREKTORATET Attest Omviser på Rollag bygdetun sommeren / / Odin Flatlandsmo Tveiten Side: 27 av 27

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 15.03.2017 Protokoll telefonmøte - dispensasjon - tillatelse til tiltak - hytte - 29/2/27/0,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.02.2017 Søknad om deling av grunneiendom - 27/6/0/0, tomt 37 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 31.03.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Rustseter-Rusthøgda, Vegglifjell - høring

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.02.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2018 nnhold: Protokoll fra møte i Eldrerådet onsdag 07.02.2018 Eldrerådet

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.03.2018 Ferdigattest - hytte - 27/238/0/0 - Fogstad / Skredegård Søknad om tillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.04.2017 Søknad om deling av grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 9 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.07.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.07.2016 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte - 16/10 -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.02.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.03.2018 Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ANBD -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.06.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 27.06.2018 nvitasjon til deltagelse i forprosjekt SMB utvikling SMB tvikling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.05.2017 nnhold: Søknad om motorferdsel i utmark vintersesongene 2016-2020

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 13.02.2019 Melding om kontroll - Søknad om tilskudd til organisert beitebruk 2018 Tilskudd

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2019 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.01.2019 Deling av grunneiendom - flytting/justering - 85/55/0/0 - Tenstad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 nnhold: Søknad om motorferdsel i utmark - vintersesong - 2015-2019 - Hagen

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.07.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 02.08.2018 nnhold: Melding til tinglysing - gnr. 82/1/5 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.03.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 26.03.2018 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp for hytte - 20/1/7

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. 03.10.2014 nnhold: Forvaltningsrevisjon av bygging av Rollaghallen Gjennomgang

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.08.2017 nnhold: Klage på tillatelse til tiltak på gnr 85 bnr 65 i Rollag kommune Tillatelse

Detaljer

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03.

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 04.05.2016 nnhold: Følgebrev kortversjon forstudierapport til innbyggerne Kommunestruktur

Detaljer

Journaldato: 27.07.2015-31.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 27.07.

Journaldato: 27.07.2015-31.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 27.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.08.2015 nnhold: Søknad om ambulerende skjenkebevilgning for NSB Ambulerende skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.12.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.12.2018 Søknad på stilling - Prosjektleder for Oppvekst Numedal ntern utlysning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 nnhold: nnkalling til møte i Eldrerådet 01.02.16 Møter i Eldrerådet 2016 2016/45-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.03.2017 Søknad om deling av grunneiendom - 32/4/0/0, tomt B1 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 Rekvisisjon av kartforretning - deling av grunneiendom - gnr. 10/2 Deling av

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.09.2016 Registrering av utrykningskjøretøy Kjøp av ny brannbil 2006/637-19 923/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 02.08.2018 Deling av grunneiendom - 36/1/0/0 tomt 43 Deling av grunneiendom - 36/1/0/0

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 29.06.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 05.07.2018 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - anneks til hytte - 17/4

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2018 Revidert vedtak - deling av grunneiendom - offentlig bygg - 48/16/0/0 Deling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.07.2016 nnhold: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Kommunal plan for idrett

Detaljer

Journaldato: 15.02.2016-19.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 10.02.2016. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 15.02.2016-19.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 10.02.2016. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 nnhold: Høring - dispensasjon for lagringsplass Årset, vegglifjell Tillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.2018-06.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.04.2018 nnhold: Søknad om permisjon Permisjon - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 11.05.2016 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/194 - Lena Carina og Einar

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.12.2015 Søknad om motorferdsel i utmark - vinter - flerårig næringsløyve Motorferdsel

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.01.2017 nnhold: Søknad om deling av grunneiendom - 27/6/0/0 tomt 41 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 27.01.2017 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/250 - Numehytta AS Tillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.11.2017 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - rydding kulturlandskap -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.08.2015 Annonse - tlysning av ledige stillinger i Åpen omsorg, Hjemmetjenesten og Rollag

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.05.2018 Offentlig høring - reguleringsplan for Steintjønn Reguleringsplan - Steintjønn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.05.2018 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 30.05.2018 Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - 27/279/0/0 Tillatelse til

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 2.9.2013-6.9.2013 2013/00520-004 I Datert: 30.08.2013 Arkiv: 412 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Olav Traaen Sak: Stilling som prosjektleder Dok: Søknad på stilling som prosjektleder

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.04.2015 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 27.04.2015 nnhold: Vedr. søknad på stilling - lærerstillinger skoleåret 2015-2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.12.2016 Søknad om leiekjøring -motorferdsel i utmark - vintersesongene - 2016-2020

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 30.10.2017 Søknad på stilling - spesialpedagog/lærer/elevveileder Spesialpedagog/lærer/elevveileder

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.01.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 31.01.2018 Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2017 Boligtilsyn - brann/fyringsanlegg

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.12.2017 Søknad om motorferdsel i utmark Motorferdsel i utmark og vassdrag 2017/753-4

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 29.01.2018 Søknad om leie av bolig Leie av kommunal bolig 2017 2017/19-48 152/2018 12.01.2018

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 2012/00138-026 I Datert: 13.03.2013 Arkiv: 27/178/0/0 Saksans: Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte/anneks/garasje

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.06.2016 tlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Wårviken masseuttak

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 tvidet skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - lørdag 21.02.15 tvidet skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.03.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 26.03.2018 Referat fra drøftingsmøte Nedbemanning skole 2018/130-2 908/2018

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-29.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.02.2015. Dok.dato: 29.04.

Journaldato: 25.05.2015-29.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.02.2015. Dok.dato: 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 15.06.2015 nnhold: Søknad på jobb Generelle stillingssøknader 2015/6-11 614/2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 10.05.2017 Arbeidsavtale Lærerstillinger 2017 2017/119-15 1238/2017 24.03.2017

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.08.2016 Søknad om dispensasjon mønehøyde hytte - 27/206 - Ole Petter Hjelle

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 15.08.2018 nnhold: Vedtak om skjenkebevilling - enkeltanledning 18.08.2018 Ambulerende

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.06.2018 Melding til tinglysing - seksjonering - gnr. 19/60 Begjæring om oppdeling i

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 ntern utlysing - ledig vikariat 80 % sykepleierstilling Ledig vikariat 80 %

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.03.2015 nnhold: ntegrasjonsavtale Svar t Søknad om online integrert tilgang til data

Detaljer

Dok.dato: Svar på innsynsbegjæring for vedtak som er fattet om deling av landbrukseiendommer etter jordloven 12. Dok.dato:

Dok.dato: Svar på innsynsbegjæring for vedtak som er fattet om deling av landbrukseiendommer etter jordloven 12. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.12.2016 Svar på søknad om tilskudd til unge boligetablerere Tilskudd til unge boligetablerere - Grete nger Strømmen

Detaljer

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01.

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.03.2015 nnhold: Tilsyn brann Rollag og Veggli kirker 2014 Branntilsyn Rollag kirke

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.02.2019, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 27.02.2019 Oversendelse av dokumentasjon vedrørende tilsyn med arkivhold i

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 11.03.2019 Særutskrift sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan for Vegglifjell

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.01.2017 Enkeltvedtak 2 vedr. 9a-sak, ***** ***** Elevmappe ***** 2016/870-6 4613/2016

Detaljer

Sakstittel: Rehabilitering av eksisterende renseanlegg Norevegen 17 tiltakshaver Bente Hagen Severinsen ref eph 18/932. Dok.dato:

Sakstittel: Rehabilitering av eksisterende renseanlegg Norevegen 17 tiltakshaver Bente Hagen Severinsen ref eph 18/932. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 19.12.2018 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 200/35 Rehabilitering av eksisterende renseanlegg

Detaljer

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.11.2014 Endelig skyssbehov - skoleskyss skoleåret 2014/15 Skoleskyss skoleåret 2014/15

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.10.2014 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - 56/1 - Sissel Bergan

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 Vannskader - Rollag boligfelt Vannskader - Rollag boligfelt 2014/365-4 2231/2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 02.08.2017 Tilbakemelding på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare "Fyrverkeri"

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.2016 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.07.2016 nnhold: NAV-Numedal - Driftsutgifter/indeksregulering 2015 Etablering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 30.11.2015 Søknad om Vinmonopolutsalg i Rollag kommune Søknad om Vinmonopolutsalg i Rollag

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 23.01.2015 nnhold: Søknad om ferdigattest Tillatelse til tiltak med ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 05.10.2016 Høring - dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av hytte på setervoll

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.07.2015 nnhold: Notat: ***** ***** Vedr. arbeidsforhold 2015/344-2 1678/2015 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.04.2018, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 02.05.2018 Vedrørende byggesøknad på hytte gnr/bnr 23/45 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.11.2017 Vedtak - Opprydding av forsøpling på Valle Sag 12/2/0/0 Avfallshåndtering Rollag

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.02.2015 Melding til tinglysing - gnr. 27/213 Deling av grunneiendom - 27/4/0/0, tomt

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 10.05.2017 Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for omdisponering av dyrkbar jord

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.04.2017 nnhold: nvitasjon til drøftingsmøte Nedbemanning Åpen omsorg 2017/175-10 1114/2017

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 11.11.2016 Bekreftelse på dokumentasjon Forespørsel om informasjon 2015/781-3 3700/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 23.03.2015 Søknad om lån/tilskudd Numedal Element AS Lån/tilskudd - Numedal Element AS

Detaljer

Dok.dato: Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på gnr. 168, bnr Dalset/ Roe - Anmodning om opplysninger. Dok.

Dok.dato: Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på gnr. 168, bnr Dalset/ Roe - Anmodning om opplysninger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 09.05.2018 Dispensasjon for oppføring av bod/ uthus - 126/5/8 - Pålsbu/ Breivik Bod til hytte Pålsbu - tiltakshaver

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.07.2015 Kommunestyrevalget 2015 Valg 2015 - godkjenning av valglister 2015/220-14 1586/2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 4.8.2014-8.8.2014 Inngående brev 2014/00325-005 I Datert: 19.07.2014 Arkiv: L73 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Brønnøysundregistrene Sak: Årsmelding og regnskap for Rollag boligstiftelse

Detaljer

Melding om vedtak. Søknad om tillatelse til fradeling til fritidsformål Gnr. 125 Bnr. 34. Behandling etter jordlovens 12. Dok.dato:

Melding om vedtak. Søknad om tillatelse til fradeling til fritidsformål Gnr. 125 Bnr. 34. Behandling etter jordlovens 12. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 18.11.2016 Melding om vedtak. Søknad om tillatelse til fradeling til fritidsformål Gnr. 125 Bnr. 34. Behandling etter

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.08.2016 Behandlingsgebyr - søknad om konsesjon ideell part av gnr 32/186 Søknad om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.09.2016 Signerte akseptbrev vedr. tilskudd Husbanken - flyktningboliger Tilskudd Husbanken

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.12.2017 Ferdigattest - hytte - 32/5/0/0 - Hol Tillatelse til tiltak med ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 30.11.2016 Melding til tinglysing - gnr. 27/258 Deling av grunneiendom - feste til eier

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 14.4.2014-18.4.2014 Inngående brev 2013/00609-005 I Datert: 31.03.2014 Arkiv: 19/5/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Jens Gladheim Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - 19/5/0/0

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.01.2019 Aksept av tilbakemelding på tilsynsrapport Veggli Næringspark 2018 Tilsyn brann

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 4.3.2013-08.3.2013 2005/01403-065 I Datert: 01.03.2013 Arkiv: U64 Saksans: ORD/STB Fra: Thomas Kofstad m.fl. Sak: Angående utbyggingsavtale, organisering og drift av reiselivsmessig

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 30.06.2016 ttalelse til utkast detaljplan for miljø og landskap Ombygging Nore 1 kraftverk 2015/228-19 4808/2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 11.05.2016 Ferdigattest - hytte - 20/1/9 -Trond Eger Tillatelse til tiltak

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 21.03.2016 Valg av representanter til Byggeskikknemnda Valg av representanter til Byggeskikknemnda

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon vintrene / / Oppsigelse av plass i kulturskolen

Offentlig journal. Dispensasjon vintrene / / Oppsigelse av plass i kulturskolen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 15.03.2018 Dispensasjon vintrene 2018-2019 2018/161-2 1710/2018 09.02.2018 Roy Andre Skullestad Oppsigelse av plass

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 4.2.2013-08.2.2013 2013/00052-002 I Datert: 02.02.2013 Arkiv: 416 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Jennifer Alexandra Larsen Bolstad Sak: Sommervikarer - pleie og omsorg Dok: Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 02.08.2018 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp hytte -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.11.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.12.2017 Høring - reguleringsplan for Persbu - Høybuli Reguleringsplan Persbu

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer