Leie bolig - Aftenposten Bolig. Forsiden Nyheter Sport Meninger Økonomi Kultur Oslopuls Forbruker Reise Mat & Vin Jobb Bolig Bil Været BOLIGSØK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leie bolig - Aftenposten Bolig. Forsiden Nyheter Sport Meninger Økonomi Kultur Oslopuls Forbruker Reise Mat & Vin Jobb Bolig Bil Været BOLIGSØK"

Transkript

1 Page 1 of 6 Forsiden Nyheter Sport Meninger Økonomi Kultur Oslopuls Forbruker Reise Mat & Vin Jobb Bolig Bil Været Søk i Aftenposten Søk Inspirasjon Boligøkonomi Guide ABC Eksperter annonse > Personlån inntil kr ,- Prøvekjør Nissan Qashqai! Blekk til din printer Finn ditt livs kjærlighet Leie bolig BOLIGSØK BOLIGER TIL SALGS Fritekstsøk Dette bør du vite før du skal leie, når du flytter inn i ny bolig, og når du bor i leiebolig. Pris fra... Visning Pris til... Sjekkliste før valg av bolig Skriv ut Tips en venn Del torsdag fredag lørdag mandag tirsdag onsdag Bølerlia 70 OSLO ,- Møbler:har boligen nok møbler, er det nok plass til oppbevaring og matlaging, er alle møblene utleiers eller tidligere leietagers, er møblene i god forfatning? søndag torsdag Elektrisitet og oppvarming: er oppvarming inkludert i husleien, hvor høy vil strømregning ca være hvis ikke. Virker eks. parafinovn/radioatorer, stekeovner, kokeplater. Husk å få lest av strømmåleren ved overtagelse. Sanitæranlegg: Virker alle avløp, prøv alle kraner, virker toalettet sjekk evnt lekkasje. Sjekk varmt vann hvordan måles forbruket, og er det inkludert i leien? Er det spor etter skadedyr? Sikkerhet: er ytterdørene solide og kan de låses skikkelig? Er vinduer på bakkenivå innbruddssikret? Er område kriminelt belastet? Område Oslo (307) Akershus (165) Landet forøvrig (22) Fritidseiendom (18) Søk på kart Se alle boliger Avansert Forsikring: sjekk om du har de du trenger, og at forsikringsansvaret er avklart mellom deg og utleier. EIENDOMSMEGLERE Service: hvis eieren yter service hva slags? Vindusvask, klipping av plen, opplysning av fellesområder, tilgang til vaskemaskin, kabel-tv, parkeringsplass? Penger: hva er inkludert i leien? Hvordan er leien sammenlignet med tilsvarende leiligheter? Hvordan skal husleien betales, og skal det betales depositum? Når og hvordan får du det tilbakebetalt i så fall? Hvem betaler vann- og kloakkavgift? Marselis' gate 27 OSLO ,- Kontrakt/avtale: sjekk hva kontrakten inneholder, få en kopi. Snakk med tidligere leieboere om det er forhold du bør vite om. Klargjør betingelser ved fraflytting. Ullevålsveien 7 OSLO ,- Krav til boligens tilstand Partene kan fritt avtale i hvilken stand leiligheten skal være ved overtagelse. Boligen skal ved overlevering være ryddet, rengjort, i vanlig god stand og ha det tilbehør som var tilstede ved visningen eller etter avtale, hvis ikke annet er avtalt. Er ikke annet avtalt, har boligen en mangel dersom: *husrommet ikke passer til de formål tilsvarende husrom vanligvis blir brukt til Helsetlia 26 BÆRUMS VERK ,- Aktiv St Hanshaugen *husrommet ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt av utleieren eller på utleierens vegne *dersom leietager ikke har fått opplysning om forhold ved husrommet som utleieren kjente eller måtte kjenne til, og som leieren hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare når det kan antas at unnlatelsen har virket inn på avtalen. Fougstads gate 27 OSLO ,- Skader, feil eller andre forhold som leietaker kjente eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke gjøres gjeldende som mangel.

2 Page 2 of 6 Råd til leietager: sett opp en liste over mangler senest i løpet av 14 dager, og få utleiers godkjenning ved underskrift på reklamasjonen. Utleieren har plikt til å utbedre mangler, slik at boligen fremstår som den skal etter avtalen. Gjør han ikke det, kan leietageren kreve avslag i leien, holde tilbake husleie, og hvis mangelen er vesentlig - heve avtalen. Sjekkliste når du flytter inn Er leiligheten ren? Hvis ikke, har du informert eieren? Er det noe som bør repareres eller utbedres? Har du informert eier om dette i så fall? Er det noe som trenger oppussing? Hvis det er det, hvem betaler? Har dere avtalt om du evnt får refusjon for oppussing som du utfører selv? Ved brann i hovedinngangen, er det noen annen måte å komme seg ut på? Er det montert røykvarslere, og er pulverapparat tilgjengelig? Ser taket utvendig solid ut? Har takrennen blomster som vokser ut? Er avløpet åpent? Bolignyheter Huskjøper krevde 16,4 mill. i prisavslag: Må betale 2,5 mill. kr. Når advokatene og retten har fått sitt blir det 2,5 millioner kroner i minus på... Rekkehus med heftige budrunder Det er stor rift om rekkehus og familieboliger i prisklassen 3 til 4 millioner k... Håndverkeren skuffer syv av ti Espen Bordvik og Hilde Klungsøyr opplevde et mareritt med håndverkeren sin. Han... Vemmelige veggedyr på fremmarsj De kommer inn i hjemmet godt skjult i brukte møbler og annet innbo, reisebagasj... Er treverket utvendig råttent eller utrygt? Fastsettelse av husleie Hva er "gjengs leie"? Et representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår. Når man sammenligner leiligheter skal man bl.a. se på standarden både på leiligheten og fellesarealet, bomiljø, og om det er heis, balkong osv. For oversikt over gjengs leie og markedsleie i Oslo, se Boligbyggs hjemmesider. Leien skal fastsettes til ett beløp - Kommunale avgifter, trappevask, kabel- TV, vaktmestertjeneste, forsikringer osv. skal være innbakt i husleien. Som tillegg til leien kan det bare kreves dekning for utleiers utgifter til elektrisitet og brensel. Hver av partene kan kreve at husleien blir regulert en gang i året i samsvar med den alminnelige prisstigning/prisnedgang (indeksregulering), selv om dette ikke er særskilt avtalt. Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter leieavtalens inngåelse eller tidspunkt for siste indeksregulering, eller tilpassing til gjengs leie. Det må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen settes i verk. Depositum/garanti: Utleier kan kreve depositum på inntil seks måneders husleie. Beløpet skal settes på egen bankkonto i leietagerens navn. Renter som opptjenes i leieperioden tilfaller leietager. Både utleier og leietaker kan kreve at banken utbetaler det deponerte beløpet, dersom den andre parten har gitt skriftlig samtykke. Utleiers plikter

3 Page 3 of 6 Skal stille boligen til leietakers disposisjon til avtalt tid. Etter at boligen er overtatt, plikter utleier å holde boligen i den stand som følger av avtalen gjennom hele leieperioden, og han må sørge for nødvendig vedlikehold for at mangler ikke kan oppstå. Skal sørge for ro og orden i eiendommen. Har utleier rett til å ta seg inn i boligen? Utleier kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Leietager må gi utleier adgang til boligen hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade. Leietagers plikter Må behandle boligen med aktsomhet, og i samsvar med det som er avtalt. Kan ikke bruke boligen til annet formål enn avtalt eller forutsatt. Kan ikke foreta forandringer uten utleiers samtykke. Vedlikeholdsplikter: låser, kraner, vannklosetter, elektriske brytere og kontakter, varmtvannsberedere og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendom. I det sistnevnte ligger det at leietaker også har en vedlikeholdsplikt i forhold til møbler, kjøleskap, TV etc., som utleier har utstyrt leiligheten med. Må følge vanlige husordensregler. Kan holde husdyr, dersom det ikke er til ulempe for utleieren eller andre brukere av eiendommen. Foreligger det vesentlig mislighold fra utleiers side, kan leietaker heve leieavtalen. Oppsigelse av leieforhold Både utleier og leietager har oppsigelsesadgang. Unntak: ved inngåelse av tidsbestemte kontrakter - det vil si kontrakter som har en på forhånd klart fastsatt avslutningsdato uten at det står noe i kontrakten om at den kan sies opp. Oppsigelsen må være saklig og ellers ikke virke urimelig. Oppsigelsesfrist: tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. Krav til utforming: oppsigelsen skal være skriftlig, begrunnet, opplyse om at leieren kan protestere skriftlig til utleieren innen 1 måned etter at oppsigelsen er mottatt og skal opplyse om at dersom leieboeren ikke protesterer innen fristen, taper hun sin rett til å bestride oppsigelsen, og at utleieren i så fall kan begjære utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven. Saklig grunn til oppsigelse: utleierens (eller medlemmer av utleiers husstand) behov for å bruke boligen, ved riving eller ombygging eller ved vesentlig mislighold fra leierens side. Leier har ikke noe oppsigelsesvern dersom: man leier ett enkelt rom med tilgang til den øvrige leiligheten og utleier selv bor i boligen eller der hvor man leier bolig som utleier kun forlater midlertidig i en periode inntil fem år. Kilder: Leieboerforeningen, Husleieloven, Forbrukerrådet, Boligbygg Oslo Kommune Skriv ut Tips en venn Del KALKULATORER Eie eller leie bolig? Rentebarometer boliglån Energikalkulator Strømkalkulator Bredbåndskalkulator GUIDER Takstmannens sjekkliste Flytteguiden Kjøpe bolig Selge bolig Bolig i utlandet

4 Page 4 of 6 PÅ FORSIDEN NÅ HALVPARTEN AV YRKESFAG-ELEVENE SLUTTER: HALVPARTEN AV YRKESFAG-ELEVENE SLUTTER: Han mener Oslo har knekket frafallskoden - Løsningen er ganske enkel, hevder skolebyråd Torger Ødegaard. Les saken - Begge går over streken Ari og Märtha skader kongehusets stilling, mener stortingspolitikere. Les saken - Må jeg holde meg unna alkohol når jeg prøver å bli gravid? Se spørsmål og svar! Svensk suksess med tidlig samtale Les saken En av fire synes det er greit at gravide drikker Les saken

5 Page 5 of 6 SKREMT AV GRAVIDES ALKOHOLBRUK:SKREMT AV GRAVIDES ALKOHOLBRUK: - Ville du latt barnet ditt ta seg et glass vin? Politikere mener jordmødre må spørre kvinner rett ut om alkoholbruk ved første kontroll. Les saken SISTE INSPIRASJON SISTE BOLIGØKONOMI SISTE ØKONOMI SISTE PENGENE DINE SISTE BIL Kjærlighet ved første blikk mandag, :52:43 Samboer med svigermor lørdag, :16:17 Her er tapethuset alle vil se lørdag, :26:06 Ikke en dag uten oppussing torsdag, :42:14 Vil mytene om lyn og torden til livs torsdag, :40:30 Den verste kåken i landet? tirsdag, :05:10 Planen var å avskaffe dobbeltsengen tirsdag, :12:42 Husbåt til salgs mandag, :20:06 Tenk stort om liten plass torsdag, :06:54 Advarer mot å slipe gulv selv onsdag, :09:13 Lei av reklame? søndag, :09:34 Lilla lykke tirsdag, :08:39 Slik skal huset se ut fredag, :50:10 - Vi forsømmer vinduene fredag, :07:17 Bellona: - Kjøp kvalitet onsdag, :09:15 Vi fyrer - og forurenser - mer tirsdag, :39:03 Gjør ditt for å unngå innbrudd mandag, :33:08 Følg oss på twitter! fredag, :13:40 Folkehelseinstituttet advarer mot veggedyr fredag, :09:51 Fem måter å freshe opp soverommet onsdag, :56:28 Rekkehus med heftige budrunder onsdag, :52:18 Håndverkeren skuffer syv av ti onsdag, :49:50 - Lokker førstegangskjøpere tirsdag, :14:29 - Bare glad Simon (1) ikke lå i badekaret tirsdag, :12:41 Her øker prisene mest tirsdag, :12:11 - Uholdbar situasjon for boligkjøperne tirsdag, :11:41 Optimistene på topp i boligmarkedet tirsdag, :09:21 Dømt til å rive hytta tirsdag, :07: kroner for å være sikker fredag, :55:20 Svikter når det gjelder fredag, :43:04 Mye å spare på innboforsikring torsdag, :20:20 Ny marihøne skaper trøbbel for boligeiere mandag, :33:11 Slik sikrer du deg mot boligfeilene fredag, :44:01 Ikke alle må sende boligskjema torsdag, :25:26 - Et selektivt boligmarked torsdag, :10:39 Én eller to visninger? torsdag, :55:16 Tror boligprisene vil flate ut i høst torsdag, :59:03 Solgt 2,1 millioner over takst onsdag, :02:08 Ny rekord i leieprisene onsdag, :18:58 - Ekstremt mange vannskader i år onsdag, :20:08 Vil kjøpe gruveselskap onsdag, :26:22 Handelskonflikt mellom USA og Kina trappes opp onsdag, :48:33 Ønsker å svekke sterk yen onsdag, :47:43 Mener euroen har vært dårlig for økonomien onsdag, :03:00 Rema-bleier til ni øre onsdag, :51:40 Flørter med brasilianere onsdag, :19:55 Tørreste ølsommer på seks år onsdag, :12:47 Svakeste handelsbalanse på fem år onsdag, :07:09 BP refses for dårlig sikkerhet i Nordsjøen onsdag, :29:40 Se hvor det er størst sjanse å få seg jobb onsdag, :09:49 Trøbbel for Ronny Johnsenbygg onsdag, :32:34 Én av syv i USA er fattig onsdag, :32:28 Han tjener som 50 butikkansatte onsdag, :08:44 Dyrere i drift enn Norges største onsdag, :56:57 Meny-kjøpmenn taper på bleiekrigen onsdag, :57:34 Cuba sier opp en million statsansatte onsdag, :57:22 Nordmenn danner verdens nest største onsdag, :55:19 Jumboplass for SAS onsdag, :54:39 - Vi ble lurt av Handelsbanken onsdag, :53:49 Amerikanerne shopper igjen tirsdag, :58:37 Rema-bleier til ni øre onsdag, :51:40 Meny-kjøpmenn taper på bleiekrigen onsdag, :57:34 Ekstra-TV uten ekstrapris tirsdag, :42:57 Her øker prisene mest tirsdag, :12:11 Kan du gjette prisen? mandag, :05:04 43 prosent i Norge gir penger til veldedighet fredag, :15:48 Svikter når det gjelder fredag, :43:04 Grensehandel verdt 10,5 milliarder fredag, :00:34 Mye å spare på innboforsikring torsdag, :20:20 Møte med flyttebyrå ble et mareritt torsdag, :18:11 De nye nettauksjonene lopper deg onsdag, :10:22 Klager Tine inn for Forbrukerombudet onsdag, :33:52 Bleiekrigen raser tirsdag, :36:40 Optimistiske og tilfredse studenter mandag, :43:19 Advarer studenter mot kortbruk mandag, :10:46 iphone ikke alene på toppen lenger lørdag, :51:17 Slik sikrer du deg mot boligfeilene fredag, :44:01 Norges Bank vil fjerne 50- øringen fredag, :20:45 SSB spår gode tider for lommeboken fredag, :42:48 Bikkjekald vinter vil gi skyhøy strømpris fredag, :41:49 - The Stig er en grådig idiot onsdag, :23:53 Navnetabbe av Audi onsdag, :33:31 Kan ikke reglene for rundkjøring onsdag, :28:10 Er denne bilreklamen for drøy? mandag, :28:02 Audi A7 smaker av luksus mandag, :53:03 Svenskene skal lære verden å kjøre bil søndag, :53:48 - Jeg ble mobbet ut av Top Gear lørdag, :58:17 - Det må bli dyrere å kjøre bil lørdag, :53:18 Mener Volvo miljøbløffer fredag, :37:54 Elvis' luksus-mercedes til salgs torsdag, :24:17 Audi vil bli best på elbil onsdag, :36:27 Verdens raskeste el-porsche onsdag, :45:24 Gir ut bok om Saab-dramaet onsdag, :36:58 Er Volvo blitt for sporty? tirsdag, :29:50 Mini-Hyundai med firehjulsdrift? mandag, :06:57 Ingen lever farligere i trafikken mandag, :03:23 Audi med smak av 80-tallet mandag, :23:47 Spøkelsesbilen er til salgs lørdag, :01:38 - Dumme, dumme Mazda! fredag, :08:51 - Det var det eneste bildet jeg hadde fredag, :38:40

6 Page 6 of 6 Bestill abonnement Papiravis eavis Avisarkiv Kundeservice Ferieflytting A-kortet Annonser i Aftenposten Bedrift Privat NYHETER Innenriks Verden Politikk Klima Oslo Fakta ØKONOMI Økonomi forsiden Innland Utland Boligøkonomi E24 SPORT Fotball Golf Sykkel Skisport Håndball Ishockey Motorsport MENINGER Nettprat Kronikker Kommentarer Leder Leserforum Avisdebatten Reise Signert KULTUR Musikk Litteratur TV Film Spill Sudoku Kryssord Anmeldelser På scenen REISE Nyheter Reiseguider Storby Tema Reisetips Valutakalkulator FORBRUKER Pengene dine Bolig Bil Digital Jobb Hyttemagasinet Produkttester ANNET Quiz Ordspill Fotball direkte Verktøy Kalkulatorer Skattesøk AftenpostenTV Tegneserier Leve Tips: Kontakt: Redaktør: Tipstelefon: Tips på e-post: SMS/MMS: 2286 Sentralbord: Kundeservice: Kontaktinfo Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 OSLO Sjefredaktør: Hilde Haugsgjerd Digitalredaktør: Skjalg Engebø Nyhetsredaktør: Ole Erik Almlid RSS-feeds Nyhetsbrev Facebook Twitter Sett Aftenposten som startside Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Aftenposten. Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Aftenposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre?

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? 07 Nyttig å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? Feil ved boligen Hva er en feil ved boligen? Feil ved boligen kan for eksempel være: Du er på visning og utleier forteller at det

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET

VIRKSOMHETSPLAN FORBRUKEROMBUDET VIRKSOMHETSPLAN 2015 FORBRUKEROMBUDET 1 FORORD... 4 1 FINANSIELLE TJENESTER... 6 1.1 GENERELT... 6 1.2 NYE BETALINGSMETODER... 7 1.3 LÅN OG KREDITT... 9 1.4 SPARING... 11 1.5 PENSJONSSPARING... 13 1.6

Detaljer

magasinet Sjekker aldri taket Hver tredje trønderske huseier dropper taksjekken selv om skader ikke dekkes av forsikringen. Herlig høst i hagen

magasinet Sjekker aldri taket Hver tredje trønderske huseier dropper taksjekken selv om skader ikke dekkes av forsikringen. Herlig høst i hagen Ute: Herlig høst i hagen Side 8 Økonomi: Så høy blir strømprisen i vinter Side 6-7 Design: Stilig skandinavisk Side 24 magasinet En avis for deg som bor i enebolig i Trondheim Nr. 1 4. oktober 2011 Utgiver:

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer