Verdi kr 40,00/Token Fee kr PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful."

Transkript

1 Verdi kr 40,00/Token Fee kr PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1

2 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader in the distribution of high-quality products for health, fitness and beauty worldwide. 2

3 Vår visjon Our vision Ingenting er så sterkt som en idè, hvis tid har kommet. Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. Victor Hugo Raskt vekst i framtidens marked Den som vil oppnå noe stort, må sette seg høye mål. PM-International har satt seg målet å innta en ledende posisjon på det voksende markedet helse, skjønnhet og velvære. Vi konsentrerer oss om premium segmenter og legger vekt på innovative produktkonsepter, som hever seg over de andre produktene på markedet. Og vi har realisert et salgssystem, som garanterer bedriftens suksess. Fordi alle som jobber for å nå disse målene, er delaktige i suksessen. Basis for PM-Internationals suksess er en unik produktfilosofi, som fokuserer nøyaktig på de behovene som motiverer stadig flere mennesker idag. Vårt motto heter Helse, skjønnhet og velvære, innvendig og utvendig. Vår løsning er innovative produkter, som bidrar til nettopp det som alle ønsker seg: høyere livskvalitet takket være mer velvære og prestasjonsevne. Mer glede i livet takket være et bedre utseende og en ungdommelig utstråling. Rapid growth in the market of the future. Someone who wants to achieve something extraordinary has to set high goals. PM-International is determined to take the lead in the growing market of health, fitness and beauty. In doing so, we concentrate on the premium segment of the market and we focus on innovative product concepts, which clearly stand out from the competition. And we have created a distribution system that guarantees the success of the company, by rewarding everyone, who contributes to the success. The basis for the ongoing success of PM-International is a unique product philosophy which focuses exactly on the needs, which motivate more and more people today. Our guiding principle is Health, fitness and beauty both internally and externally. Our solution is innovative products which noticeably contribute to the goals almost everyone has: higher quality of life due to improved wellness and strength. A more enjoyable life due to better looks and a healthy appearance. 3

4 Forord Preface Bak enhver stor suksess finnes en drøm, som har blitt til virkelighet. Behind every great achievement stands a dream that has become reality. 4

5 En storartet mulighet til mer frihet og uavhengighet startet jeg med en visjon og mange drømmer. Det første skrittet på veien var grunnleggelsen av bedriften som idag heter PM-International AG. Jeg ble drevet av motivasjonen å gi tilbake det som denne bransjen hadde gitt meg: Nemlig å gi andre mennesker muligheten til å oppnå økonomisk frihet, uansett hvilken finansiell og sosial bakgrunn de har. Også idag, med langt over 100 millioner Euro omsetning i over 30 land, er PM-International en familieeid bedrift med det målet å bringe premiumprodukter ut på markedet. Jeg inviterer deg til å virkeliggjøre dine drømmer - som dessverre altfor ofte blir borte underveis på grunn av økonomiske hindringer. Med PM-International får du en nøkkel til mer økonomisk frihet og personlig uavhengighet. Uansett om du ønsker deg en tilleggsinntekt eller du ønsker å bygge opp en ny eksistens. Med PM-International kan du dra nytte av mulighetene på et av det 21. århundrets største markeder i vekst. Rolf Sorg Gründer og Styreleder av PM-International AG A great opportunity for more freedom and independence. I started in 1993 with a vision and I was full of dreams. The first step on the way was the founding of the company in 1993, which turned into today s PM- International AG motivated by wanting to give back what the industry had given me: to also give other people an opportunity to gain financial independence, independent of the financial and social background they come from. Today, too, with annual sales of far more than 100 million Euro in over 30 countries, PM-International remains a family company with the intention of bringing premium products onto the market. Today, I am inviting you to also make your dreams come true. Dreams, which are all too often shattered by limited financial resources. PM-International offers you the key to financial freedom and personal independence. No matter whether you are thinking about a second income or your own business, with PM- International you are taking advantage of the opportunities in one of the fastest growing markets of the 21st century. Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG 5

6 Bedriften Company Vi retter blikket mot verden og er programmert mot vekst. PM-International er ikke bare representert på alle viktige markeder i Europa. De har også ekspandert globalt i flere år. En årlig omsetning på over 100 millioner Euro og vekst med en tosifret prosentandel. PM-International AG er finansielt uavhengig og har en solid økonomi. I året 2008 lå selskapets egenkapital dobbelt så høyt som den gjennomsnittlige egenkapitalen til tilsvarende store bedrifter.* En synlig tegn på den enorme veksten er det europeiske logistikksenteret i Speyer, Tyskland. Senterets kapasitet er bygget for å imøtekomme en vekst i de neste 10 årene, og ytterligere 3 utbyggingsetapper er i planlegging. PM-International har hovedkvarter i Luxembourg, hvor selskapets globale aktiviterer smelter sammen. Her finner du alle sentrale funksjoner som markedsføring, økonomi og varemerke- og patentadministrasjon. * Kilde: KfW Panel for tyske, mellomstore bedrifter, Bloomberg: Definisjon av mellomstore bedrifter: Balansepliktige selskap innen realøkonomi med inntil 500 millioner Euro årsomsetning Vekst er ikke et resultat av tilfeldigheter, men av investering i de riktige tingene på riktig tidspunkt. Growth is no coincidence, but the result of an investment into the right thing at the right time. 6

7 Positioned internationally and programmed for further growth. PM-International is not only present in all of the important markets in Europe but has been expanding globally for years. Annual sales total is far more than 100 million Euro and growing at doubledigit percentage rates. PM-International is economically independent and financially stable. In 2008 the company s equity ratio was over twice as high as the average equity ratio of German medium-sized companies.* Visible symbol of this enormous growth is the Logistic Center Europe in Speyer, Germany in Its capacity is designed to meet the expectations for the next years and three further stages of construction are planned. PM-International AG is headquartered in Luxembourg where all aspects of the global activities merge together. It is here where all central functions are located, such as marketing and finance, as well as trademark and patent administration. *Source: KFW panel of medium-sized companies, Bloomberg; definition of medium-sized companies: real economy companies with an annual turnover of up to 500 million euro obliged to prepare a balance sheet. 7

8 8

9 Posisjonering Positioning Kun de som går egne veier, står ikke i fare for å bli forbigått av andre. Only those determined to go their own way are not in danger of being overtaken. Fra å være markedsledende i Europa til å bli en Global Player i et marked i vekst. PM-International har forstått hvordan de skal binde sammen de elementene som er viktige for en fremgangsrik bedrift: unike, innovative produkter og en effektiv markedsføring. En strategi, som på få år har ledet PM-International inn i en posisjon som en av de ledende direktesalgsbedriftene på wellness- og beautymarkedet. Men på tross av denne overveldende suksessen, står allikevel PM-International helt i startgropen. Tross alt danner helse, skjønnhet og velvære et nærmest ubegrenset vekstpotensiale på det globale markedet. PM-International er villig til å ta utfordringen. Allerede nå finner vi et eget Logistic Center i Singapore. Det fungerer som bro mot videre utbygging av salgsnettet vårt i Asia. From the European market leader to the global player in a growing market. PM-International has demonstrated the skill to combine exactly those key elements that distinguish a successful company: unique and innovative product concepts and highly efficient network marketing. A strategy that has proven itself as an enormous growth engine and that has secured PM-International the European leadership in the wellness and beauty market within just a few years. But despite of this great success, PM-International is really only at the beginning. After all, health, beauty and wellness represent a global market with almost unlimited growth potential. PM-International is ready to accept the challenge of this market. There is already a Logistic Center in Singapore. It acts as a bridge-head for further expansion of the distribution network into Asia. 9

10 Salgssystemet Distribution System Suksess krever at vi føler markedets pulsslag og tar hensyn til kundenes behov. Success requires feeling the pulse of the market and addressing the needs of customers. Et salgssystem som utmerker seg med direkte kontakter og korte veier Bedriften befinner seg, takket være sitt salgsnettverk av selvstendige distributører, umiddelbart i sentrum av kunden. Slik beskriver Prof. Dr. h.c. Lothar Späth det avgjørende ved PM-Internationals salgskonsept og tilføyer: Dette gir korte kommunikasjonsveier og raske reaksjonsmuligheter innen markedets behov. Dette salgssystemet gir bevisst avkall på tradisjonelle handelsstrukturer og setter istedet fokus på den direkte kontakten med sluttforbrukeren. På denne måten kan man kommunisere via førstehåndsinformasjon og det oppstår nære forbindelser til trofaste kunder, som er overbevist om de unike produktene fra PM-International. Systemet blir støttet av en moderne E-Businessløsning for direkte salg på internett. Distribution system distinguished by direct contacts and short distribution channels. Due to its marketing network of independent distributors, the company is at the heartbeat of the customer, Professor Dr. h.c. Lothar Späth described one of the deciding driving forces of PM-International and added: This allows direct communication and fast response to the needs of the market. This distribution system deliberately abandons traditional distribution channels and focuses on direct contact with the end customer instead. This allows first-hand communication of product advantages and results in close-knit relations to faithful customers who are fully convinced of the unique products PM-International has to offer. The system is supported by a network of decentralized Direct Sales Centres (DSC), which guarantee fast delivery and is supplemented by a contemporary e-business solution to direct sales over the Internet. 10

11 11

12 Utmerkelser Awards Rolf Sorg Gründer und Vorstand der PM-International I t ti l AG wurde als Mitglied in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen. * Kartlagt blant de deltakende selskapene i konkurransen. * Ascertained among those companies taking part in the competition 12

13 En kjernesunn bedrift blant de beste En så rask utvikling, som PM-International har hatt, blir naturlig nok gjenstand for mye oppmerksomhet. En suksess, som også honoreres av finansverdenen. PM- International mottok for eksempel 100 av 100 mulige poeng fra Dun & Bradstreet (høyest mulig rating). I årene 2002 og 2004 mottok PM-International utmerkelsen TOP JOB som en av Tysklands beste arbeidsgivere. Rolf Sorg, Gründer og Styreleder ved PM-International, er medlem av det Europeiske Næringslivssenatet og er dermed en del av en komité, som består av spesielt fremgangsrike personligheter innen politikk, næringsliv og vitenskap. I årene 2005, 2006, 2007 og 2009 var han finalist i konkurransen Entrepreneur of the Year, hvor han i 2009 i tillegg ble nominert til Entrepreneur of the year. Konkurransen utmerker de fremragende prestasjonene blant Tysklands mest fremgangsrike bedriftsledere. A sound company counted among the best. A corporation with such rapid development as PM-International inevitably attracts attention. Success that has been honored by the financial world. For example, one of the World s leading business information resource companies, Dun & Bradstreet, gave PM-International the highest possible rating with 100 of 100 points. Rolf Sorg, founder and CEO of PM-International, has also been called into the European Economic Senate, making him part of a committee of especially successful personalities from politics, economy and science. In the years 2005, 2006, 2007 and 2009 he was a finalist in Entrepreneur of the Year, in 2009 being additionally nominated as Entrepreneur of the Year. The competition Entrepreneur of the Year awards highest achievements at the level of corporate management. Kun den som yter noe utenom det vanlige, har suksess på markedet og oppnår eksperters anerkjennelse. Only extraordinary accomplishments lead to success and find the approval of experts. 13

14 Kompetanseteams Competence Teams Noe virkelig stort oppstår alltid når de beste slår seg sammen og når spesialister danner et team. Something truly outstanding always develops when the best join forces and specialists form a team. Kompetanseteam Næringstilskudd Nutritional Supplements Competence Team Dr. Raimund Abele Diplomkjemiker Leder for produktsikkerhet Dipl. Chemist, Head of Product Safety Dr. Horst Schwietz Biokjemiker Produktutvikling, kvalitetssikring Dipl. Biochemist, Product Development, Quality Control Dr. Tobias Kühne Rådgiver Vitenskapelige studier Naturopathy Specialist, Nutrition and Sports Medicine, Scientific Studies Expert Christine Arnold Dipl. Ernæringsviter, Ekspert innen produktutvikling Dipl. Nutritional Scientist, Product Development Expert Wilhelm Messer Bioingeniør Int.nasjonal produktgodkjenning Qualified Nutritional Chemist, Expert internally responsible for product licensing Huong Tran Ernæringsmiter, Ekspert for idrettsernæring og studier Nutritional Scientist, Sports Nutrition and Studies Expert Dr. Marcus Iken Ernæringsviter, Ekspert for biotilgjengelighet og celleforskning Nutritional Scientist, Bioavailabilty and Cell Research Expert Et interdisiplinært samspill mellom know-how og erfaring Suksess er et resultat av profesjonelt arbeid. Slik er det også i PM-International. Uansett om vi snakker om styre og ledelse, forvaltningsråd, markedsføring eller salg, produksjon eller produktutvikling lederteamet er sammensatt av utvalgte fagfolk, håndplukket fra forskjellige fagområder. Det tar med seg en mengde know-how og yter med sin erfaring et avgjørende bidrag til vår suksess. Det Vitenskapelige Rådet innehar her en spesiell posisjon. Rådet, som er unikt for en bedrift innen Wellness og Beauty, slår sammen spesialisters know-how fra fagområdene medisin, ernæringsvitenskap, biokjemi og matvarekjemi. De danner en samlet fagviten rundt produktene fra PM-International og sørger for at de høye kravene til kvalitet og forskning faktisk gjennomføres 14

15 Dr. Gerhard Schmitt Leder for det int.nasjonale vitenskapelige Rådet Leder for forskning og utvikling Chairman of the international Scientific Advisory Board and Head of Researchand Development Kompetanseteam Kosmetik Cosmetics Competence Team Dr. Rudi Wajda Diplomkjemiker Utvikling MicroSolve Teknologi Dipl. Chemist, microsolve Technology Expert Katrin Seifarth Ekspert innen varemerkemanagement, Markedsføring, prosjektledelse Expert in Trade Mark Management and Marketing, Project Management Horst Meinhardt Utvikling kosmetiske produkter Adm. Direktør Development of Cosmetic Products, Managing Director Anja Wunder Produkt og markedsføring Direktør kosmetikk Product and Marketing Director Cosmetics Karin Golz Produktutvikling Product Development Expert Interdisciplinary teamwork of know-how and experience. Success is the result of professionals at work. That is no different at PM-International. Whether on the board of directors, in marketing, sales, manufacturing or product development all key positions are held by selected experts representing all disciplines. They support the company with a wealth of know-how and experience to contribute to its lasting success. The Scientific Advisory Board holds a very special role in this respect. It is unique for a company in the wellness and beauty business and combines the know-how of experts from such diverse fields as medicine, dietetics, bio-chemistry and nutritional chemistry. They represent all the expertise behind the products of PM-International and guarantee quality and product characteristics at the highest level. 15

16 Unik posisjon Unique Position Alle som vil nå toppen, trenger overbevisende argumenter og fremfor alt fremragende produkter. Anyone who wants to reach the top needs convincing arguments and most of all outstanding products. 16

17 Patenterte produkter med overbevisende fordeler Vi ønsker oss alle et liv med fungerende prestasjonsevne helt opp i høy alder. Vi vil se godt ut, og ønsker oss en ungdommelig og naturlig utstråling. Produktene fra PM-International treffer akkurat våre elementære behov. Samtidig viser de raske resultater og har en virkning vi merker at holder mål. Bak disse ordene står sikrete, vitenskapelige studier, som konsekvent blir satt om i patenterte løsninger og som blir realisert med nyeste teknologi. Dette betyr at vi, med vårt Nærings-Transport-Konsept, har utviklet et konsept som går målrettet inn for en høyest mulig biotilgjengelighet av næringsstoffene som fins i de enkelte produktene. Dermed transporteres næringsstoffene rett dit hvor de virker; til våre 70 milliarder celler. Produksjon etter den strenge GMP- standarden fra farmasøytisk industri garanterer absolutt renhet og dermed et kompromissløst kvalitetsnivå. Med andre ord: utvalgte produkter innen næringstilskudd fra PM-International bunner i sikret, vitenskapelig dokumentasjon. Patented products with noticeable benefi ts. All of us are striving for a life with sustained power into advanced age. We want to look good and appreciate a youthful and natural appearance. PM-International s products address exactly these basic needs. In doing so, they exhibit immediately recognizable effects and offer lasting benefits. The basis for such product characteristics is scientific research which has been turned into patented solutions and made available by the very latest technology. In the Nutrient Transport Concept, we have developed a concept which aims at a bioavailability of the nutrients contained in the relevant products which is as optimal as possible. This should get the nutrients to the exact place they take effect, into our billions of cells. Manufacturing according to the strict, pharmaceutical GMP standard guarantees complete purity and so uncompromising levels of quality. In other words: products from PM-International are based upon proven scientific discoveries. 17

18 18 Enkelt. Vitalt. Simple. Vital.

19 PM-International 19

20 20

21 Næringstilskudd Nutritional Supplementation Maten vi setter på bordet inneholder ikke lenger det vi trenger for en sunn ernæring The food that ends up on our table is no longer sufficient for a healthy diet. Solid basis for mer helse, skjønnhet og velvære Produktlinjen FitLine utmerker seg med et unikt Nærings-Transport-Konsept (NTC ) for mer celleenergi. Produktene tilfører kroppen nøyaktig de riktige vitalstoffene, som trengs for skjønnhet og velvære. Immunforsvaret, hjerte og kretsløp styrkes. I tillegg får vi en merkbar stigning av prestasjon og konsentrasjon. For ikke å snakke om ytre tegn på god helse som vakker hud, hår og negler. Egenskaper som gjør FitLine til en basis for en suksessfull Anti-Agingstrategi du ikke kan være foruten. Og dermed også gir deg et solid grunnlag for en forretning bestående av overbevisende argumenter og fordeler som er lette å forstå. Solid base for more fi tness, well-being and beauty The FitLine product range is distinguished by a Nutrient Transport Concept (NTC ) for more cell energy, which supplies the body with exactly the right vital elements that contribute to our well-being and good looks. The immune system heart and circulatory functions are lastingly supported. There are even immediately noticeable effects, such as an increase of physical strength and concentration, accompanied by visible signs, such as better skin, hair and nails. This turns FitLine into an essential base of a successful anti-aging strategy. And as such into a solid base for a successful business that offers convincing arguments and noticeable benefits. 21

22 BeautyLine en ny dimensjon hudpleie Synlig ungdommelig hud, hudpleie som gjør huden merkbart glattere og som passer for alle krav og hudtyper. Huden din stråler, full av energi og livsglede, rynker minskes merkbart. Opplev den kjente og suksessrike NTCteknologien du allerede kjenner fra FitLine nå også i BeautyLine hudpleie: som NTC-kompleks med verdifulle Anti- Aging innholdsstoffer er teknologien sendt til patentsøknad. NTC-komplekset etterlikner de mangfoldige forsvarsmekanismene i huden på en intelligent måte og nøytraliserer de stoffene som er ansvarlig for tidlig hudaldring. Biotilgjengelige innholdsstoffer som carotinoider og thiotainer trekker raskt og direkte inn i hudcellene og kan utfolde sin Anti-Aging effekt der den virker best. BeautyLine The new Dimension of Skin Care A visibly younger complexion, firming care you will feel for every expectation and every skin type. Your skin will be radiant, full of freshness, energy and joie de vivre. Lines will be clearly softened. Experience the NTC technology, known from and successful in FitLine, in the BeautyLine Care System, too as a patent pending NTC Complex* with valuable anti-aging ingredients. The NTC Complex copies the skin s complex defensive systems in an intelligent way and neutralizes substances that are responsible for premature aging. Bioavailable ingredients such as carotinoides and thiotaine are introduced into skin cells quickly and directly and develop their anti-aging effects there. 22

23 Kosmetikk Cosmetics Huden er vår personlighets speilbilde og et synlig tegn på velvære. The skin is a mirror of our personality and a visible sign of our well-being. 23

24 Markedsføring idrett Sports Marketing Der hvor maksimal prestasjon kreves, vet du hva som avgjør om du vinner eller taper. Where top performance is demanded, you know exactly what decides between winning and losing. Offi siell leverandør/ Official Supplier 24

25 Maksimal prestasjon i idrett takket være målrettet næringstilskudd Når vi ser hva idrettsutøvere bruker for å optimere helse og prestasjon, skjønner vi at dette også er det riktige for alle helsebevisste mennesker. Mange idrettsutøvere på toppnivå og nasjonale team bruker FitLines kosttilskuddsserie. PM-International er offisiell leverandør for idrettsforbundene BDR (Tysk Sykkelforbund), DEB (Tysk Hockeyforbund), DSV (Tysk Skiforbund), ÖSV (Østerrisk Skiforbund), ÖSH (Østerrisk Sporthjelp) og DNV (Tysk Stavgangforbund). I tillegg finner vi tallrike nasjonale team på internasjonal basis. High performance in sports through targeted nutritional supplementation. The nutritional supplements used in professional sports to optimize fitness and endurance must be the right choice for any health-conscious person as well. We have voluntarily subjected ourselves as a company to have the FitLine products regularly tested for doping relevant anabol-androgenic steroids: see Many top athletes and top German teams use the FitLine Nutritional Supplement series and PM-International is the official supplier of the sports associations BDR (Association of German Cyclists), DEB (German Ice Hockey Association), DSV (German Skiing Association), ÖSV (Austrian Skiing Association), ÖSH (Austrian Sports Foundation) and DNV (German Nordic Walking Association) as well as numerous national teams at home and abroad. 25

26 Fortjenestesystem Compensation System Vi belønner deg for å jobbe. Med inntil 6 inntekter samtidig Grunnprinsippet i vårt fortjenestesystem er så rettferdig som det er enkelt: alle kan oppnå det de har satt seg som mål. Helt uavhengig av vanlige premisser som utdanning, jobberfaring og sosial status. Dette gjør PM-International til en ideel sjanse for mennesker som vil komme seg opp og fremover i verden og som vil gjøre noe ut av livet sitt. Nøkkelen ligger i et fortjenestesystem som konsekvent orienterer seg etter prestasjon og som settes sammen av inntil seks inntekter samtidig. Fra fortjeneste på salg av produkter og til forskjellige omsetningsbonuser. Til syvende og sist er suksessen kun avhengig av deg selv, hva du ønsker deg, hvilken energi du legger i jobben og ditt talent. PM-International gir deg med sine unike produkter og enestående støtte de optimale forutsetningene for at du skal lykkes. Vi belønner prestasjon umiddelbart og inntekten blir stadig mer lukrativ, jo mer suksess du har. En uavhengig forhandler hos PM-International kan nemlig selv avgjøre, med hvilken energi han eller hun vil engasjere seg i sin forretning. Inntektene strekker seg fra en interessant biinntekt til en måneds inntekt, som andre mennesker tjener i året. 26

27 Det blir først virkelig gøy å jobbe når veien oppover fører til suksess. Performance only really becomes fun when the way to the top culminates in success. Performance that is rewarded. With up to 6 simultaneous incomes. The basic principle of the earning system of PM-International is both fair and simple. Everyone is able to reach the goals he has set for himself independently of the usual circumstances, such as education, professional career and social status. This makes PM-International an ideal opportunity for people who want to get ahead and simply expect more from life. Finally, success is dependent on you, on your claim, your readiness to perform and your talent. PM-International creates optimum requirements for your success through excellent products and excellent support for its Distributors. This system offers immediate rewards for extra efforts. The more successful a person is, the more attractive his income will be. The idea is that a distribution partner of PM-International can decide for himself to what extent he wants to apply himself to our direct sales system. Some are satisfied with a lucrative second income while others earn a monthly check higher than the yearly income of most people. The key is a compensation system with a direct relation between performance and income. It consists of up to six sources of income, reaching from a high profit margin for each product sold to a number of additional commissions which depend on the overall sales volume achieved in one month. 27

28 Biler betyr ikke bare mobilitet. De er også et uttrykk for status og livsstil. Automobiles represent far more than mobility. They are also symbols of status and lifestyle. 28

29 Bil-Incentives Car Incentives Fascinerende biler til ekstremt attraktive betingelser Individuell mobilitet spiller en avgjørende rolle for frihet og uavhengighet. Allikevel er ikke bil det samme som bil og et spesielt bilmerke kan ofte være et synlig tegn på status og livsstil. PM-International skjønner dette elementære behovet for anerkjennelse, og gir våre forhandlere muligheten til å oppfylle sine ønsker om en drømmebil. Den som engasjerer seg spesielt for PM-International, bør også kjøre en bil som tilsvarer hans eller hennes behov. Derfor betaler PM-International sine engasjerte deltidsforhandlere et tilskudd til deres bil måned for måned. Men det er ikke alt. Størrelsen på tilskuddet retter seg etter oppnådd nivå i markedsføringsplanen og gir deg muligheten til etter hvert å kjøre akkurat den bilen du alltid har drømt om. Fascinating automobiles at especially attractive conditions. Individual mobility represents the freedom and independence that all of us are looking for. But automobiles are different and the type of car is a visible expression of an individual s status and lifestyle. PM-International is aware of this elementary social need and ensures that successful distribution partners have the chance to make even dreams come true and own the automobile they always wanted to drive. Someone who works especially hard for PM-International should also drive a car that matches his needs. That is why we take over payment of the leasing rates, month by month, for consciencious parttime distribution partners. But that s not where it ends. The amont paid depends on the Marketing Plan position that has been reached and even makes it possible to drive the dream car which always seemed out of reach. 29

30 Gode prestasjoner bør gi en bekymringsfri pensjonisttilværelse. After a lifetime of superior performance, retirement should be a time free from worries. 30

31 Pensjon Pension Pensjonsplan som byggekloss til din økonomiske sikkerhet senere i livet En viktig byggekloss på veien til en sikker tilværelse og et liv i økonomisk uavhengighet, er PM-Internationals pensjonsforsikring. Det betyr at våre forhandlere har tilgang til en eksklusiv pensjonsplan med ekstremt gunstige betingelser. Derfor samarbeider PM-International med det pålitelige forsikringsselskapet Allianz og bidrar med 50% av innskuddet på pensjonsoppsparingen. Pension plan as a building block for retirement. An important building block on the way to a secure existence and a life without financial worry is the retirement measure by PM-International, the pension plan. Our distribution partners have the chance to benefit from an exclusive pension plan at extremely reduced cost. For this reason, PM-International cooperates with Allianz as the biggest and most dependable insurance company worldwide and co-pays 50% of the deposits into the retirement plan. 31

32 Incentive reiser Travel Incentives Ekstraordinære prestasjoner fortjener å bli lagt merke til, og de beste fortjener en belønning. Special performances require recognition and the best have earned a reward. 32

33 Årlige høydepunkter til de vakreste stedene i verden Om en bedrift har suksess eller ikke, henger i stor grad sammen med dens medarbeidere og partnere. For PM-International er det våre direkte forhandlere som står i sentrum. De er kilden til vår suksess og basisen for vår videre vekst. Også deltidsarbeidende forhandlere kan med sitt engasjement kvalifisere til en gratis reise med PM, for eksempel til en drømmereise med sitt team. Dette arrangeres en gang i året og kombinerer avkobling med en unik felles opplevelse. Vi tilbyr derfor en ukes ferie til de av våre forhandlere som yter maksimalt, med super stemning, seilas og special events ved de vakreste strendene under blå himmel. En helt spesiell utmerkelse gir vi til våre forhandlere fra nivået President`s Team: PM-Internationals Gründer Rolf Sorg og hans kone inviterer deg personlig til det eksklusive St. Tropez. Annual highlights in the most beautiful places in the world. The success of any company rests on the efforts of its employees and partners. For PM-International, its base of direct sales partners is the focus. They are the source of our success and their efforts will determine our future growth. Even parttime distribution partners can qualify by their commitment for a free trip with PM, for example for an unforgettable dream vacation, bringing the best of our business partners together to celebrate their success and enjoy their accomplishments. Everyone who has shown superior performance and reached extraordinary results, will be invited to this week of vacation with sailing trips, special events and a great time on the very best beaches under the clear blue sky. A special award is granted to distribution partners from the position of President s Team up: Rolf Sorg and his wife invite them personally to spend some time in the exclusive beach resort of Saint Tropez. 33

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Verdi kr 20,00/Token Fee kr 20.00. PM-International AG. PM-International AG. Markedsføringsplan Marketing Plan. Simple. Successful.

Verdi kr 20,00/Token Fee kr 20.00. PM-International AG. PM-International AG. Markedsføringsplan Marketing Plan. Simple. Successful. Verdi kr 20,00/Token Fee kr 20.00 PM-International AG PM-International AG Markedsføringsplan Marketing Plan Simple. Successful. 1 PM-International Businessplan Managementbonus og TOP- Managementbonus minus

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden

Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv. Oslo, , Marius Volden Capgeminis 7 verdier et indisk perspektiv Oslo, 4.9.2014, Marius Volden Corporates run not only on numbers, they run on cultures.* *(Deal & Kennedy, Corporate cultures, 1982) 2 3 4 FUN Operasjonelt nivå

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS ''We are called to be architects of the future, not its victims.'' Buckminster Fuller Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Technology Ventures: From Idea to Opportunity

Technology Ventures: From Idea to Opportunity Forretningsplanen Business Plan Mytisk status Tusener av bøker Vanskelig å spå om økonomi med så mange usikkerhetsfaktorer Alt for optimistiske Hva er det viktigste for en investor? Sahlman: How to Write

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Øk omsetningen Mål, visualisér og motivér

Øk omsetningen Mål, visualisér og motivér Øk omsetningen Mål, visualisér og motivér Salgssamtale Oppfølging Kundebesøk Elevator Pitches Prospecting Demonstrasjoner Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The real

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group!

Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group! Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group! Schibsted: Throughout our history we have been driven by a desire to challenge conventions with a sense of urgency and the courage

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit

Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit 31.05.2013 NCE Klyngesamling Side 1 Background Norway lack 16 000 engineers A huge challenge for Nexans Norway Employer Branding require a leadership

Detaljer

Road User Education Project - europeiske krav og standarder

Road User Education Project - europeiske krav og standarder Road User Education Project - europeiske krav og standarder Per Gunnar Veltun Statens vegvesen Road User Education Project Eit prosjekt CIECA har gjennomført i 2013-2015 Minstekrav og standardar for Førarkompetanse

Detaljer