Verdi kr 40,00/Token Fee kr PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful."

Transkript

1 Verdi kr 40,00/Token Fee kr PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1

2 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader in the distribution of high-quality products for health, fitness and beauty worldwide. 2

3 Vår visjon Our vision Ingenting er så sterkt som en idè, hvis tid har kommet. Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. Victor Hugo Raskt vekst i framtidens marked Den som vil oppnå noe stort, må sette seg høye mål. PM-International har satt seg målet å innta en ledende posisjon på det voksende markedet helse, skjønnhet og velvære. Vi konsentrerer oss om premium segmenter og legger vekt på innovative produktkonsepter, som hever seg over de andre produktene på markedet. Og vi har realisert et salgssystem, som garanterer bedriftens suksess. Fordi alle som jobber for å nå disse målene, er delaktige i suksessen. Basis for PM-Internationals suksess er en unik produktfilosofi, som fokuserer nøyaktig på de behovene som motiverer stadig flere mennesker idag. Vårt motto heter Helse, skjønnhet og velvære, innvendig og utvendig. Vår løsning er innovative produkter, som bidrar til nettopp det som alle ønsker seg: høyere livskvalitet takket være mer velvære og prestasjonsevne. Mer glede i livet takket være et bedre utseende og en ungdommelig utstråling. Rapid growth in the market of the future. Someone who wants to achieve something extraordinary has to set high goals. PM-International is determined to take the lead in the growing market of health, fitness and beauty. In doing so, we concentrate on the premium segment of the market and we focus on innovative product concepts, which clearly stand out from the competition. And we have created a distribution system that guarantees the success of the company, by rewarding everyone, who contributes to the success. The basis for the ongoing success of PM-International is a unique product philosophy which focuses exactly on the needs, which motivate more and more people today. Our guiding principle is Health, fitness and beauty both internally and externally. Our solution is innovative products which noticeably contribute to the goals almost everyone has: higher quality of life due to improved wellness and strength. A more enjoyable life due to better looks and a healthy appearance. 3

4 Forord Preface Bak enhver stor suksess finnes en drøm, som har blitt til virkelighet. Behind every great achievement stands a dream that has become reality. 4

5 En storartet mulighet til mer frihet og uavhengighet startet jeg med en visjon og mange drømmer. Det første skrittet på veien var grunnleggelsen av bedriften som idag heter PM-International AG. Jeg ble drevet av motivasjonen å gi tilbake det som denne bransjen hadde gitt meg: Nemlig å gi andre mennesker muligheten til å oppnå økonomisk frihet, uansett hvilken finansiell og sosial bakgrunn de har. Også idag, med langt over 100 millioner Euro omsetning i over 30 land, er PM-International en familieeid bedrift med det målet å bringe premiumprodukter ut på markedet. Jeg inviterer deg til å virkeliggjøre dine drømmer - som dessverre altfor ofte blir borte underveis på grunn av økonomiske hindringer. Med PM-International får du en nøkkel til mer økonomisk frihet og personlig uavhengighet. Uansett om du ønsker deg en tilleggsinntekt eller du ønsker å bygge opp en ny eksistens. Med PM-International kan du dra nytte av mulighetene på et av det 21. århundrets største markeder i vekst. Rolf Sorg Gründer og Styreleder av PM-International AG A great opportunity for more freedom and independence. I started in 1993 with a vision and I was full of dreams. The first step on the way was the founding of the company in 1993, which turned into today s PM- International AG motivated by wanting to give back what the industry had given me: to also give other people an opportunity to gain financial independence, independent of the financial and social background they come from. Today, too, with annual sales of far more than 100 million Euro in over 30 countries, PM-International remains a family company with the intention of bringing premium products onto the market. Today, I am inviting you to also make your dreams come true. Dreams, which are all too often shattered by limited financial resources. PM-International offers you the key to financial freedom and personal independence. No matter whether you are thinking about a second income or your own business, with PM- International you are taking advantage of the opportunities in one of the fastest growing markets of the 21st century. Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG 5

6 Bedriften Company Vi retter blikket mot verden og er programmert mot vekst. PM-International er ikke bare representert på alle viktige markeder i Europa. De har også ekspandert globalt i flere år. En årlig omsetning på over 100 millioner Euro og vekst med en tosifret prosentandel. PM-International AG er finansielt uavhengig og har en solid økonomi. I året 2008 lå selskapets egenkapital dobbelt så høyt som den gjennomsnittlige egenkapitalen til tilsvarende store bedrifter.* En synlig tegn på den enorme veksten er det europeiske logistikksenteret i Speyer, Tyskland. Senterets kapasitet er bygget for å imøtekomme en vekst i de neste 10 årene, og ytterligere 3 utbyggingsetapper er i planlegging. PM-International har hovedkvarter i Luxembourg, hvor selskapets globale aktiviterer smelter sammen. Her finner du alle sentrale funksjoner som markedsføring, økonomi og varemerke- og patentadministrasjon. * Kilde: KfW Panel for tyske, mellomstore bedrifter, Bloomberg: Definisjon av mellomstore bedrifter: Balansepliktige selskap innen realøkonomi med inntil 500 millioner Euro årsomsetning Vekst er ikke et resultat av tilfeldigheter, men av investering i de riktige tingene på riktig tidspunkt. Growth is no coincidence, but the result of an investment into the right thing at the right time. 6

7 Positioned internationally and programmed for further growth. PM-International is not only present in all of the important markets in Europe but has been expanding globally for years. Annual sales total is far more than 100 million Euro and growing at doubledigit percentage rates. PM-International is economically independent and financially stable. In 2008 the company s equity ratio was over twice as high as the average equity ratio of German medium-sized companies.* Visible symbol of this enormous growth is the Logistic Center Europe in Speyer, Germany in Its capacity is designed to meet the expectations for the next years and three further stages of construction are planned. PM-International AG is headquartered in Luxembourg where all aspects of the global activities merge together. It is here where all central functions are located, such as marketing and finance, as well as trademark and patent administration. *Source: KFW panel of medium-sized companies, Bloomberg; definition of medium-sized companies: real economy companies with an annual turnover of up to 500 million euro obliged to prepare a balance sheet. 7

8 8

9 Posisjonering Positioning Kun de som går egne veier, står ikke i fare for å bli forbigått av andre. Only those determined to go their own way are not in danger of being overtaken. Fra å være markedsledende i Europa til å bli en Global Player i et marked i vekst. PM-International har forstått hvordan de skal binde sammen de elementene som er viktige for en fremgangsrik bedrift: unike, innovative produkter og en effektiv markedsføring. En strategi, som på få år har ledet PM-International inn i en posisjon som en av de ledende direktesalgsbedriftene på wellness- og beautymarkedet. Men på tross av denne overveldende suksessen, står allikevel PM-International helt i startgropen. Tross alt danner helse, skjønnhet og velvære et nærmest ubegrenset vekstpotensiale på det globale markedet. PM-International er villig til å ta utfordringen. Allerede nå finner vi et eget Logistic Center i Singapore. Det fungerer som bro mot videre utbygging av salgsnettet vårt i Asia. From the European market leader to the global player in a growing market. PM-International has demonstrated the skill to combine exactly those key elements that distinguish a successful company: unique and innovative product concepts and highly efficient network marketing. A strategy that has proven itself as an enormous growth engine and that has secured PM-International the European leadership in the wellness and beauty market within just a few years. But despite of this great success, PM-International is really only at the beginning. After all, health, beauty and wellness represent a global market with almost unlimited growth potential. PM-International is ready to accept the challenge of this market. There is already a Logistic Center in Singapore. It acts as a bridge-head for further expansion of the distribution network into Asia. 9

10 Salgssystemet Distribution System Suksess krever at vi føler markedets pulsslag og tar hensyn til kundenes behov. Success requires feeling the pulse of the market and addressing the needs of customers. Et salgssystem som utmerker seg med direkte kontakter og korte veier Bedriften befinner seg, takket være sitt salgsnettverk av selvstendige distributører, umiddelbart i sentrum av kunden. Slik beskriver Prof. Dr. h.c. Lothar Späth det avgjørende ved PM-Internationals salgskonsept og tilføyer: Dette gir korte kommunikasjonsveier og raske reaksjonsmuligheter innen markedets behov. Dette salgssystemet gir bevisst avkall på tradisjonelle handelsstrukturer og setter istedet fokus på den direkte kontakten med sluttforbrukeren. På denne måten kan man kommunisere via førstehåndsinformasjon og det oppstår nære forbindelser til trofaste kunder, som er overbevist om de unike produktene fra PM-International. Systemet blir støttet av en moderne E-Businessløsning for direkte salg på internett. Distribution system distinguished by direct contacts and short distribution channels. Due to its marketing network of independent distributors, the company is at the heartbeat of the customer, Professor Dr. h.c. Lothar Späth described one of the deciding driving forces of PM-International and added: This allows direct communication and fast response to the needs of the market. This distribution system deliberately abandons traditional distribution channels and focuses on direct contact with the end customer instead. This allows first-hand communication of product advantages and results in close-knit relations to faithful customers who are fully convinced of the unique products PM-International has to offer. The system is supported by a network of decentralized Direct Sales Centres (DSC), which guarantee fast delivery and is supplemented by a contemporary e-business solution to direct sales over the Internet. 10

11 11

12 Utmerkelser Awards Rolf Sorg Gründer und Vorstand der PM-International I t ti l AG wurde als Mitglied in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen. * Kartlagt blant de deltakende selskapene i konkurransen. * Ascertained among those companies taking part in the competition 12

13 En kjernesunn bedrift blant de beste En så rask utvikling, som PM-International har hatt, blir naturlig nok gjenstand for mye oppmerksomhet. En suksess, som også honoreres av finansverdenen. PM- International mottok for eksempel 100 av 100 mulige poeng fra Dun & Bradstreet (høyest mulig rating). I årene 2002 og 2004 mottok PM-International utmerkelsen TOP JOB som en av Tysklands beste arbeidsgivere. Rolf Sorg, Gründer og Styreleder ved PM-International, er medlem av det Europeiske Næringslivssenatet og er dermed en del av en komité, som består av spesielt fremgangsrike personligheter innen politikk, næringsliv og vitenskap. I årene 2005, 2006, 2007 og 2009 var han finalist i konkurransen Entrepreneur of the Year, hvor han i 2009 i tillegg ble nominert til Entrepreneur of the year. Konkurransen utmerker de fremragende prestasjonene blant Tysklands mest fremgangsrike bedriftsledere. A sound company counted among the best. A corporation with such rapid development as PM-International inevitably attracts attention. Success that has been honored by the financial world. For example, one of the World s leading business information resource companies, Dun & Bradstreet, gave PM-International the highest possible rating with 100 of 100 points. Rolf Sorg, founder and CEO of PM-International, has also been called into the European Economic Senate, making him part of a committee of especially successful personalities from politics, economy and science. In the years 2005, 2006, 2007 and 2009 he was a finalist in Entrepreneur of the Year, in 2009 being additionally nominated as Entrepreneur of the Year. The competition Entrepreneur of the Year awards highest achievements at the level of corporate management. Kun den som yter noe utenom det vanlige, har suksess på markedet og oppnår eksperters anerkjennelse. Only extraordinary accomplishments lead to success and find the approval of experts. 13

14 Kompetanseteams Competence Teams Noe virkelig stort oppstår alltid når de beste slår seg sammen og når spesialister danner et team. Something truly outstanding always develops when the best join forces and specialists form a team. Kompetanseteam Næringstilskudd Nutritional Supplements Competence Team Dr. Raimund Abele Diplomkjemiker Leder for produktsikkerhet Dipl. Chemist, Head of Product Safety Dr. Horst Schwietz Biokjemiker Produktutvikling, kvalitetssikring Dipl. Biochemist, Product Development, Quality Control Dr. Tobias Kühne Rådgiver Vitenskapelige studier Naturopathy Specialist, Nutrition and Sports Medicine, Scientific Studies Expert Christine Arnold Dipl. Ernæringsviter, Ekspert innen produktutvikling Dipl. Nutritional Scientist, Product Development Expert Wilhelm Messer Bioingeniør Int.nasjonal produktgodkjenning Qualified Nutritional Chemist, Expert internally responsible for product licensing Huong Tran Ernæringsmiter, Ekspert for idrettsernæring og studier Nutritional Scientist, Sports Nutrition and Studies Expert Dr. Marcus Iken Ernæringsviter, Ekspert for biotilgjengelighet og celleforskning Nutritional Scientist, Bioavailabilty and Cell Research Expert Et interdisiplinært samspill mellom know-how og erfaring Suksess er et resultat av profesjonelt arbeid. Slik er det også i PM-International. Uansett om vi snakker om styre og ledelse, forvaltningsråd, markedsføring eller salg, produksjon eller produktutvikling lederteamet er sammensatt av utvalgte fagfolk, håndplukket fra forskjellige fagområder. Det tar med seg en mengde know-how og yter med sin erfaring et avgjørende bidrag til vår suksess. Det Vitenskapelige Rådet innehar her en spesiell posisjon. Rådet, som er unikt for en bedrift innen Wellness og Beauty, slår sammen spesialisters know-how fra fagområdene medisin, ernæringsvitenskap, biokjemi og matvarekjemi. De danner en samlet fagviten rundt produktene fra PM-International og sørger for at de høye kravene til kvalitet og forskning faktisk gjennomføres 14

15 Dr. Gerhard Schmitt Leder for det int.nasjonale vitenskapelige Rådet Leder for forskning og utvikling Chairman of the international Scientific Advisory Board and Head of Researchand Development Kompetanseteam Kosmetik Cosmetics Competence Team Dr. Rudi Wajda Diplomkjemiker Utvikling MicroSolve Teknologi Dipl. Chemist, microsolve Technology Expert Katrin Seifarth Ekspert innen varemerkemanagement, Markedsføring, prosjektledelse Expert in Trade Mark Management and Marketing, Project Management Horst Meinhardt Utvikling kosmetiske produkter Adm. Direktør Development of Cosmetic Products, Managing Director Anja Wunder Produkt og markedsføring Direktør kosmetikk Product and Marketing Director Cosmetics Karin Golz Produktutvikling Product Development Expert Interdisciplinary teamwork of know-how and experience. Success is the result of professionals at work. That is no different at PM-International. Whether on the board of directors, in marketing, sales, manufacturing or product development all key positions are held by selected experts representing all disciplines. They support the company with a wealth of know-how and experience to contribute to its lasting success. The Scientific Advisory Board holds a very special role in this respect. It is unique for a company in the wellness and beauty business and combines the know-how of experts from such diverse fields as medicine, dietetics, bio-chemistry and nutritional chemistry. They represent all the expertise behind the products of PM-International and guarantee quality and product characteristics at the highest level. 15

16 Unik posisjon Unique Position Alle som vil nå toppen, trenger overbevisende argumenter og fremfor alt fremragende produkter. Anyone who wants to reach the top needs convincing arguments and most of all outstanding products. 16

17 Patenterte produkter med overbevisende fordeler Vi ønsker oss alle et liv med fungerende prestasjonsevne helt opp i høy alder. Vi vil se godt ut, og ønsker oss en ungdommelig og naturlig utstråling. Produktene fra PM-International treffer akkurat våre elementære behov. Samtidig viser de raske resultater og har en virkning vi merker at holder mål. Bak disse ordene står sikrete, vitenskapelige studier, som konsekvent blir satt om i patenterte løsninger og som blir realisert med nyeste teknologi. Dette betyr at vi, med vårt Nærings-Transport-Konsept, har utviklet et konsept som går målrettet inn for en høyest mulig biotilgjengelighet av næringsstoffene som fins i de enkelte produktene. Dermed transporteres næringsstoffene rett dit hvor de virker; til våre 70 milliarder celler. Produksjon etter den strenge GMP- standarden fra farmasøytisk industri garanterer absolutt renhet og dermed et kompromissløst kvalitetsnivå. Med andre ord: utvalgte produkter innen næringstilskudd fra PM-International bunner i sikret, vitenskapelig dokumentasjon. Patented products with noticeable benefi ts. All of us are striving for a life with sustained power into advanced age. We want to look good and appreciate a youthful and natural appearance. PM-International s products address exactly these basic needs. In doing so, they exhibit immediately recognizable effects and offer lasting benefits. The basis for such product characteristics is scientific research which has been turned into patented solutions and made available by the very latest technology. In the Nutrient Transport Concept, we have developed a concept which aims at a bioavailability of the nutrients contained in the relevant products which is as optimal as possible. This should get the nutrients to the exact place they take effect, into our billions of cells. Manufacturing according to the strict, pharmaceutical GMP standard guarantees complete purity and so uncompromising levels of quality. In other words: products from PM-International are based upon proven scientific discoveries. 17

18 18 Enkelt. Vitalt. Simple. Vital.

19 PM-International 19

20 20

21 Næringstilskudd Nutritional Supplementation Maten vi setter på bordet inneholder ikke lenger det vi trenger for en sunn ernæring The food that ends up on our table is no longer sufficient for a healthy diet. Solid basis for mer helse, skjønnhet og velvære Produktlinjen FitLine utmerker seg med et unikt Nærings-Transport-Konsept (NTC ) for mer celleenergi. Produktene tilfører kroppen nøyaktig de riktige vitalstoffene, som trengs for skjønnhet og velvære. Immunforsvaret, hjerte og kretsløp styrkes. I tillegg får vi en merkbar stigning av prestasjon og konsentrasjon. For ikke å snakke om ytre tegn på god helse som vakker hud, hår og negler. Egenskaper som gjør FitLine til en basis for en suksessfull Anti-Agingstrategi du ikke kan være foruten. Og dermed også gir deg et solid grunnlag for en forretning bestående av overbevisende argumenter og fordeler som er lette å forstå. Solid base for more fi tness, well-being and beauty The FitLine product range is distinguished by a Nutrient Transport Concept (NTC ) for more cell energy, which supplies the body with exactly the right vital elements that contribute to our well-being and good looks. The immune system heart and circulatory functions are lastingly supported. There are even immediately noticeable effects, such as an increase of physical strength and concentration, accompanied by visible signs, such as better skin, hair and nails. This turns FitLine into an essential base of a successful anti-aging strategy. And as such into a solid base for a successful business that offers convincing arguments and noticeable benefits. 21

22 BeautyLine en ny dimensjon hudpleie Synlig ungdommelig hud, hudpleie som gjør huden merkbart glattere og som passer for alle krav og hudtyper. Huden din stråler, full av energi og livsglede, rynker minskes merkbart. Opplev den kjente og suksessrike NTCteknologien du allerede kjenner fra FitLine nå også i BeautyLine hudpleie: som NTC-kompleks med verdifulle Anti- Aging innholdsstoffer er teknologien sendt til patentsøknad. NTC-komplekset etterlikner de mangfoldige forsvarsmekanismene i huden på en intelligent måte og nøytraliserer de stoffene som er ansvarlig for tidlig hudaldring. Biotilgjengelige innholdsstoffer som carotinoider og thiotainer trekker raskt og direkte inn i hudcellene og kan utfolde sin Anti-Aging effekt der den virker best. BeautyLine The new Dimension of Skin Care A visibly younger complexion, firming care you will feel for every expectation and every skin type. Your skin will be radiant, full of freshness, energy and joie de vivre. Lines will be clearly softened. Experience the NTC technology, known from and successful in FitLine, in the BeautyLine Care System, too as a patent pending NTC Complex* with valuable anti-aging ingredients. The NTC Complex copies the skin s complex defensive systems in an intelligent way and neutralizes substances that are responsible for premature aging. Bioavailable ingredients such as carotinoides and thiotaine are introduced into skin cells quickly and directly and develop their anti-aging effects there. 22

23 Kosmetikk Cosmetics Huden er vår personlighets speilbilde og et synlig tegn på velvære. The skin is a mirror of our personality and a visible sign of our well-being. 23

24 Markedsføring idrett Sports Marketing Der hvor maksimal prestasjon kreves, vet du hva som avgjør om du vinner eller taper. Where top performance is demanded, you know exactly what decides between winning and losing. Offi siell leverandør/ Official Supplier 24

25 Maksimal prestasjon i idrett takket være målrettet næringstilskudd Når vi ser hva idrettsutøvere bruker for å optimere helse og prestasjon, skjønner vi at dette også er det riktige for alle helsebevisste mennesker. Mange idrettsutøvere på toppnivå og nasjonale team bruker FitLines kosttilskuddsserie. PM-International er offisiell leverandør for idrettsforbundene BDR (Tysk Sykkelforbund), DEB (Tysk Hockeyforbund), DSV (Tysk Skiforbund), ÖSV (Østerrisk Skiforbund), ÖSH (Østerrisk Sporthjelp) og DNV (Tysk Stavgangforbund). I tillegg finner vi tallrike nasjonale team på internasjonal basis. High performance in sports through targeted nutritional supplementation. The nutritional supplements used in professional sports to optimize fitness and endurance must be the right choice for any health-conscious person as well. We have voluntarily subjected ourselves as a company to have the FitLine products regularly tested for doping relevant anabol-androgenic steroids: see Many top athletes and top German teams use the FitLine Nutritional Supplement series and PM-International is the official supplier of the sports associations BDR (Association of German Cyclists), DEB (German Ice Hockey Association), DSV (German Skiing Association), ÖSV (Austrian Skiing Association), ÖSH (Austrian Sports Foundation) and DNV (German Nordic Walking Association) as well as numerous national teams at home and abroad. 25

26 Fortjenestesystem Compensation System Vi belønner deg for å jobbe. Med inntil 6 inntekter samtidig Grunnprinsippet i vårt fortjenestesystem er så rettferdig som det er enkelt: alle kan oppnå det de har satt seg som mål. Helt uavhengig av vanlige premisser som utdanning, jobberfaring og sosial status. Dette gjør PM-International til en ideel sjanse for mennesker som vil komme seg opp og fremover i verden og som vil gjøre noe ut av livet sitt. Nøkkelen ligger i et fortjenestesystem som konsekvent orienterer seg etter prestasjon og som settes sammen av inntil seks inntekter samtidig. Fra fortjeneste på salg av produkter og til forskjellige omsetningsbonuser. Til syvende og sist er suksessen kun avhengig av deg selv, hva du ønsker deg, hvilken energi du legger i jobben og ditt talent. PM-International gir deg med sine unike produkter og enestående støtte de optimale forutsetningene for at du skal lykkes. Vi belønner prestasjon umiddelbart og inntekten blir stadig mer lukrativ, jo mer suksess du har. En uavhengig forhandler hos PM-International kan nemlig selv avgjøre, med hvilken energi han eller hun vil engasjere seg i sin forretning. Inntektene strekker seg fra en interessant biinntekt til en måneds inntekt, som andre mennesker tjener i året. 26

27 Det blir først virkelig gøy å jobbe når veien oppover fører til suksess. Performance only really becomes fun when the way to the top culminates in success. Performance that is rewarded. With up to 6 simultaneous incomes. The basic principle of the earning system of PM-International is both fair and simple. Everyone is able to reach the goals he has set for himself independently of the usual circumstances, such as education, professional career and social status. This makes PM-International an ideal opportunity for people who want to get ahead and simply expect more from life. Finally, success is dependent on you, on your claim, your readiness to perform and your talent. PM-International creates optimum requirements for your success through excellent products and excellent support for its Distributors. This system offers immediate rewards for extra efforts. The more successful a person is, the more attractive his income will be. The idea is that a distribution partner of PM-International can decide for himself to what extent he wants to apply himself to our direct sales system. Some are satisfied with a lucrative second income while others earn a monthly check higher than the yearly income of most people. The key is a compensation system with a direct relation between performance and income. It consists of up to six sources of income, reaching from a high profit margin for each product sold to a number of additional commissions which depend on the overall sales volume achieved in one month. 27

28 Biler betyr ikke bare mobilitet. De er også et uttrykk for status og livsstil. Automobiles represent far more than mobility. They are also symbols of status and lifestyle. 28

29 Bil-Incentives Car Incentives Fascinerende biler til ekstremt attraktive betingelser Individuell mobilitet spiller en avgjørende rolle for frihet og uavhengighet. Allikevel er ikke bil det samme som bil og et spesielt bilmerke kan ofte være et synlig tegn på status og livsstil. PM-International skjønner dette elementære behovet for anerkjennelse, og gir våre forhandlere muligheten til å oppfylle sine ønsker om en drømmebil. Den som engasjerer seg spesielt for PM-International, bør også kjøre en bil som tilsvarer hans eller hennes behov. Derfor betaler PM-International sine engasjerte deltidsforhandlere et tilskudd til deres bil måned for måned. Men det er ikke alt. Størrelsen på tilskuddet retter seg etter oppnådd nivå i markedsføringsplanen og gir deg muligheten til etter hvert å kjøre akkurat den bilen du alltid har drømt om. Fascinating automobiles at especially attractive conditions. Individual mobility represents the freedom and independence that all of us are looking for. But automobiles are different and the type of car is a visible expression of an individual s status and lifestyle. PM-International is aware of this elementary social need and ensures that successful distribution partners have the chance to make even dreams come true and own the automobile they always wanted to drive. Someone who works especially hard for PM-International should also drive a car that matches his needs. That is why we take over payment of the leasing rates, month by month, for consciencious parttime distribution partners. But that s not where it ends. The amont paid depends on the Marketing Plan position that has been reached and even makes it possible to drive the dream car which always seemed out of reach. 29

30 Gode prestasjoner bør gi en bekymringsfri pensjonisttilværelse. After a lifetime of superior performance, retirement should be a time free from worries. 30

31 Pensjon Pension Pensjonsplan som byggekloss til din økonomiske sikkerhet senere i livet En viktig byggekloss på veien til en sikker tilværelse og et liv i økonomisk uavhengighet, er PM-Internationals pensjonsforsikring. Det betyr at våre forhandlere har tilgang til en eksklusiv pensjonsplan med ekstremt gunstige betingelser. Derfor samarbeider PM-International med det pålitelige forsikringsselskapet Allianz og bidrar med 50% av innskuddet på pensjonsoppsparingen. Pension plan as a building block for retirement. An important building block on the way to a secure existence and a life without financial worry is the retirement measure by PM-International, the pension plan. Our distribution partners have the chance to benefit from an exclusive pension plan at extremely reduced cost. For this reason, PM-International cooperates with Allianz as the biggest and most dependable insurance company worldwide and co-pays 50% of the deposits into the retirement plan. 31

32 Incentive reiser Travel Incentives Ekstraordinære prestasjoner fortjener å bli lagt merke til, og de beste fortjener en belønning. Special performances require recognition and the best have earned a reward. 32

33 Årlige høydepunkter til de vakreste stedene i verden Om en bedrift har suksess eller ikke, henger i stor grad sammen med dens medarbeidere og partnere. For PM-International er det våre direkte forhandlere som står i sentrum. De er kilden til vår suksess og basisen for vår videre vekst. Også deltidsarbeidende forhandlere kan med sitt engasjement kvalifisere til en gratis reise med PM, for eksempel til en drømmereise med sitt team. Dette arrangeres en gang i året og kombinerer avkobling med en unik felles opplevelse. Vi tilbyr derfor en ukes ferie til de av våre forhandlere som yter maksimalt, med super stemning, seilas og special events ved de vakreste strendene under blå himmel. En helt spesiell utmerkelse gir vi til våre forhandlere fra nivået President`s Team: PM-Internationals Gründer Rolf Sorg og hans kone inviterer deg personlig til det eksklusive St. Tropez. Annual highlights in the most beautiful places in the world. The success of any company rests on the efforts of its employees and partners. For PM-International, its base of direct sales partners is the focus. They are the source of our success and their efforts will determine our future growth. Even parttime distribution partners can qualify by their commitment for a free trip with PM, for example for an unforgettable dream vacation, bringing the best of our business partners together to celebrate their success and enjoy their accomplishments. Everyone who has shown superior performance and reached extraordinary results, will be invited to this week of vacation with sailing trips, special events and a great time on the very best beaches under the clear blue sky. A special award is granted to distribution partners from the position of President s Team up: Rolf Sorg and his wife invite them personally to spend some time in the exclusive beach resort of Saint Tropez. 33

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet Oppdragsrapport nr. 10-2013 Lisbet Berg Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 10 2013 STATENS

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter women united no. 2 / 2014 Vinn-vinnsituasjon for næringslivet: 7 likestillingstips! Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter Leaving Qatar in a casket, or not at all the situation for

Detaljer