Wintershall på vekstkurs tross finanskrise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wintershall på vekstkurs tross finanskrise"

Transkript

1 Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Olje og gassproduksjon øker igjen Russiske prosjekter viktig grunn til fremgang Datterselskapet WINGAS, som trader med naturgass, opprettholder rekordomsetning 18 March 2010 Michael Sasse PI Tel Fax Kassel. Tysklands største råolje- og naturgassprodusent, med aktiviteter over hele verden, forblir på vekstkurs i et generelt svakere økonomisk klima: I 2009 lyktes Wintershall å øke olje- og gassproduksjonen til tilsvarende (2008: 130) millioner fat olje (BOE). Derigjennom økte det heleide datterselskapet av BASF-gruppen sin olje- og gassproduksjon før utgangen av tiåret med en årsproduksjon på 80 millioner fat den gegangen, eller 70 prosent, sammenlignet med år Samtidig har produksjonsøkningen blitt sikret langsiktig gjennom utvidelser av selskapets reserver. I et annet segment, handel med naturgass, var ikke WINGAS bare i stand til å tangere rekordomsetningen fra 2008 i fjor til tross for generell nedgang i markedet. Selskapet oppnådde i tillegg en svak omsetningsøkning. Således har WINGAS tredoblet omsetningen av naturgass siden Wintershall vil bli synonym med vekst også de neste ti år. Vi har allerede lagt grunnlaget for videre vekst, kunngjorde Dr. Rainer Seele, styreformann i Wintershall torsdag ( ) på selskapets årlige pressekonferanse i Kassel. Norge og Russland spiller en nøkkelrolle i Europas fremtidige oljeleveranser. Og det er nettopp her vi spiller på våre styrker. Etter en betydelig produksjonsøkning de seneste årene har Wintershall derfor som målsetning å øke produksjonen av råolje og naturgass ytterligere til tilsvarende 140 millioner fat innen utgangen av Etter oppkjøpet av Revus Enegry ASA, er Wintershall i dag en av de største lisenshaverene i Norge med ca. 50 lisenser og operatør for 19. Det baner vei for videre vekst i Nordsjøen. Vi har allerede gjort betydelige funn utenfor norskekysten gjennom driften av vår første letebrønn Grosbreak. Flere brønner med partnere har bekreftet ytterligere forekomster av olje og naturgass, forklarte Winterhalls styreformann. Wintershall er også åpen for nye prosjekter i Russland. Våre vellykte gassproduksjonsaktiviteter med Gazprom, for eksempel Achimgaz-prosjektet i Sibir, gir solid grunnlag for ytterligere aktiviteter i Russland. Dette partnerskapet betyr mye mer enn finansiell makt. Dr. Seele forklarte at kombinasjonen av det ypperste 1 Dette omfatter andelen fra tredjeparter som må tilskrives Gazproms interesser i det tyske Wintershall-selskapet som innehar de libanesiske konsesjonene 96 og 97. Produksjonsmengdene fra Achimgaz-prosjektet er ikke medregnet her. 50/50 Joint Ventureprosjektet Achimgaz produserte 9,2 millioner BOE i Wintershall Holding GmbH Page 1 of 6

2 innen moderne teknologi og innovative produksjonsmetoder for å bedre avkastningen på stadig mer kompliserte funn er den styrken som Wintershall bygger positivt på. Det gjør Wintershall til en ettertraktet partner i det globale kappløpet om ressurser. I fremtiden vil vi fortsatt satse alt på å finne nye felt selv, slik at vi kan fortsette å vokse og utvide aktivitetene videre i våre kjerneområder, sa Dr. Seele. I alt har Wintershall fullført 29 (2008: 16) lete- og vurderingsbrønner i 2009 i letingen etter råolje og naturgassreserver. I 17 (2008: 5) av disse brønnene har Wintershall funnet nye reserver, fire i Norge, seks i søndre del av Nordsjøen (Nederland, Storbritannia, Danmark) samt to i Argentina, tre i Tyskland og to i Nord-Afrika. Wintershall planlegger også å trappe opp letingen etter nye forekomster i kjerneområdene i løpet av 2010 samt forsere utviklingen av kjente funn, særlig i Nordsjøen og Norge i løpet av de nærmeste årene. Leting og produksjon økt på verdensbasis Wintershalls aktiviteter i Russland har også i stor grad bidratt til selskapets kommersielle fremgang i Økningen i Wintershalls totalproduksjon på fire prosent siste år skyldes hovedsaklig det tysk-russiske samarbeidet i Vest-Sibir. Yuzhno Russkoye-feltet i Vest-Sibir kom allerede i platåproduksjonsfase midt på fjoråret, ett år tidligere enn planlagt. Wintershall har 35 prosent andel I feltets kommersielle suksess via Severneftegazprom. Alle 142 produksjonsbrønnene er i drift, forklarte Dr. Seele. Det andre felles produksjonsprosjektet for naturgass, utviklingen av en underseksjon av den dyptliggende Achimov-horisonten på Urengoyfeltet, hvor vi har 50 prosent andel, er i positiv drift: Alle de seks planlagte pilotbrønnene ble satt positivt i drift i de vanskelig tilgjengelige forekomstene i nærheten av Novy Urengov. I tillegg til å øke produksjonen i Russland kunne selskapet i 2009 utvide sine aktiviteter, særlig i Norge. Åpningen av hovedkvarteret til Wintershall Norge i Stavanger representerer et nytt steg i retning av å implementere vår strategi om å bli en av de viktigste operatørene på den norske kontinentalsokkelen. Norge er Europas viktigste leverandør sammen med Russland på grunn av landets store olje- og gassreserver samt de eksisterende forbindelsene til vesteuropeiske markeder, understreket Dr. Seele. Plattform E18-A i den hollandske sektoren av Nordsjøen kom i produksjonsfase langt tidligere enn planlagt. Vurderingsbrønnen Ravn-3 i den vestre delen av den danske sektor i Nordsjøen bekreftet oljeforekomster. For ytterligere å forbedre effektiviteten av denne driften i søndre seksjon av Nordsjøen, kontrollerer Wintershall nå 19 av sine 26 offshore plattformer sentralt fra land via et av de mest moderne radioovervåkningssystemer i verden. I tillegg til sin olje- og gassproduksjon i Nordsjøen fortsetter Wintershall å investere i råoljeproduksjon i Tyskland. I 2009 ble Wintershall hedret for sine innovative råoljeproduksjonsmetoder i Eimlichheim i Nedre Sachsen med utmerkelsen Germany Land of Ideas. Selskapet benytter seg av dampluftteknikk for å produsere svært tyktflytende olje der. I Argentina har Wintershall Energía S.A., et heleid datterselskap av Wintershall, driftsinteresser i 15 olje og gassfelt, og med en årlig produksjon på omkring tilsvarende 25 millioner fat, er selskapet en av de Page 2 of 6

3 største naturgassprodusentene i landet. Wintershalls aktiviteter i Argentina er også blitt utvidet: I 2009 undertegnet Wintershall Energía og selskapets partnere en kontrakt med Neuquen-provinsens myndigheter som utvidet lisensen for Aguada Pichana og San Roque konsesjonen med 10 år fram til De første horisontale brønnene bores nå for å hente ut tight gas fra Aguada Pichanas sentralvestre felt. Siden mars 2010 har Wintershall hatt driftsinteresser i sørlige del av Chile. De to blokkene dekker en totalflate på kvadratkilometer og ligger i nærheten av den sørligste naturgassplattformen i verden, hvor Wintershall opererer utenfor kysten av Tierra del Fuego sammen med det franske selskapet TOTAL og PanAmerican Energy (PAE). I Libya, hvor Wintershall har produsert råolje siden 1958, ble selskapets leteaktiviteter utvidet mot sør i landet, i Kufra-bassenget. Wintershall leter etter nye olje- og gassreserver der. Utvidelsen av eksisterende landbaserte felt har fortsatt, og selskapet har påbegynt leting etter nye oljefunn. Wintershall er også stadig mer aktiv på den arabiske halvøy. I Quatar er den første letebrønnen i Khuff-formasjonen på Blokk 4N prosjektert igangsatt i løpet av Denne blokken er lokalisert nær det såkalte North Field, verdens største naturgassfelt. I tillegg åpner Wintershall sin egen representasjon i Abu Dhabi. Bedydelig økning i produksjonskvanta I 2009 lyktes Wintershall å øke sin produksjon av råolje og naturgass med fire prosent i forhold til toppnivået fra 2008 med tilsvarende 1361 millioner fat olje. Selv om råolje- og kondensatproduksjonen minsket med 12 prosent til 6,8 (2008: 7,7) millioner tonn sammenlignet med 2008, har naturgassproduksjonen økt med 18 prosent i 2009 til 13,6 (2008: 11,6) milliarder kubikkmeter. Lave OPEC kvoter for naturgassproduksjon og naturlig nedgang fra eldre felt har ført til lavere oljeproduksjonskvanta. Økningen av naturgassproduksjonen skyldtes Yuzhno Russkoye-feltet som kom i platåproduksjonsfase tidligere enn planlagt. Winterhalls totale reserve-til-produksjonsforholdet er 10 år. Dette bygger på Wintershalls produksjonsandel i 2009 og refererer til reservene ved årsslutt. Reservene fra Achimgaz-prosjektet er ikke inkludert her på grunn av kontraktsforhold. Naturgassomsetningen øker mot alle odds I Winterhalls annet segment, handel med naturgass, lyktes det største tysk-russiske joint venture-foretaket WINGAS å opprettholde sin sterke posisjon på det tyske og europeiske naturgassmarkedet tross fall i energietterspørselen som følge av de generelt svakere økonomiske forholdene. Særlig salg utenfor Tyskland og trading på spotmarkedet økte. Den økte veksten i solgt volum som følge av dette kunne nesten utligne den svake omsetningsnedgangen i Tyskland, utløst av den økonomiske nedturen: WINGAS oppnådde faktisk en svak omsetningsøkning til 300,1 (2008: 298,4) milliarder kilowattimer og kunne derfor tangere rekordresultatene fra I 2009 utgjorde total omsetning for alle tre joint venture-selskapene (WINGAS, WIEH og WIEE) en reduksjon på bare syv prosent til 387,7 (2008: 417) milliarder kilowattimer. Omsetningsmarkedene i Romania og Bulgaria ble spesielt negativt påvirket av de finansielle og økonomiske krisene. Page 3 of 6

4 I Tyskland tegnet WINGAS kontrakter til en verdi av omkring 27 milliarder kilowattimer gjennom forhandlere, kraftleverandører og industrielle kunder i Selskapet fikk 15 nye kunder, utvidet 16 eksisterende kontrakter og gjorde avtale om andre tilleggskvanta. WINGAS fortsatte også sin vekstkurs som et europeisk energiselskap, og lyktes spesielt godt i Belgia og Storbritannia med å tilegne seg nye kunder og øke omsetningen. I Belgia fikk WINGAS sin første kunde i resalgssegmentet og er på god vei mot en markedsandel på ti prosent. WINGAS supplerer også sine første kunder i Nederland og kunne øke sine aktiviteter i Frankrike, Danmark og Den tsjekkiske republikk. Omkring ti prosent av selskapets omsetning ble gjort med selskaper innen BASF-gruppen. Wintershall på kurs mot utvidet infrastruktur Wintershall er fast bestemt på å holde kursen når det gjelder selskapets investeringsprosjekter tross de vanskelige forholdene. Byggestart for Nord Stream-ledningen fra Russland gjennom Det baltiske hav til Tysklands kyst, som er planlagt i april, og de tilknyttede landbaserte prosjektene, vil styrke integreringen av infrastrukturen betydelig. Med økt naturgasstransport til Europa vil Nord Stream-prosjektet redusere transittrisikoen og øke leveringssikkerheten på langsiktig basis. Nord Stream AG, hvor Wintershall har 20 prosent andel, har forsert forberedelsene til bygging av ledningen og har nå avsluttet de påkrevde autorisasjonsprosedyrene i alle land som tangeres av trasseen Danmark, Sverige, Russland, Tyskland og Finland. Den positive avslutningen på prosessen med planlegging og godkjennelse i søndre del av Brandenburg betyr at godkjennelsene til å knytte sammen ledningen i delstatene Meclenburg-Vorpommern, Brandenburg og Sachsen nå er innvilget. Byggingen av OPAL begynte allerede på sensommeren i delstatene Sachsen og Meclenburg-Vorpommern. Det øverste jordlaget er fjernet fra nesten 190 kilometer av rørledningssporet, mer enn 50 kilometer rørledning er sveiset sammen og mer enn 30 kilometer av rørledningsstrengen er lagt. Anleggsarbeidene er også kommet i gang i Brandenburg. Den andre rørforbindelsen for Nord Stream, NEL, som går fra Mecklenburg-Vorpommern til Nedre Sachsen, er for tiden midt i en planlagt godkjennelsesprosess. WINGAS og datterselskapene investerte omkring 300 millioner euro i pipelines og bygging av lagringsfasiliteter i fjor. I 2010 vil dette tallet øke til nesten 600 millioner euro. Winterhalls vekststrategi for trading med naturgass blir forsterket av bygging av ytterligere lagringskapasitet. Mens lagringsanlegget for naturgass, Saltfleetby i Storbritannia, fortsatt behandles for godkjennelse, har anleggsarbeidene med et nytt hulromslagringsanlegg i Jemgum i Nord- Tyskland startet. WINGAS samarbeider med EWE Aktiengesellschaft (Oldenburg) i den løpende planleggings- og godkjennelsesprosessen for hulromslagringsanlegget. EWE og WINGAS planlegger å anlegge totalt 33 hulrom i saltformasjonene i Jemgum i løpet av de nærmeste årene. Ved lagringsanlegget Haidach i Østerrike er annen fase av anleggsarbeidene allerede i gang. Fra 2011 vil lagringsanlegget for naturgass bli drevet av det østerrikske selskapet RAG og kunne lagre 2,4 milliarder kubikkmeter naturgass. Page 4 of 6

5 Oljeprisen stabiliserer seg 2008 var et turbulent år hvor råoljeprisen nådde all-time high i juli med mer enn 140 US dollars fatet (159 liter) i juli og ble etterfulgt av lavkonjunktur i etterspørsel som førte til at prisen på råolje falt til under 40 US dollar. I mellomtiden har gjennomsnittlig nominell referansepris for Brent råolje stabilisert seg på mellom 70 og 80 dollar fatet. Gjennomsnittlig nominell pris i 2009 på omkring 62 US dollar lå imidlertid 36 US dollar/fatet, eller 37 prosent, under sammenlignbar pris året før, noe som skyldes all-time high prisen i Når US dollar styrker sin posisjon i forhold til euro, gir tallet omsatt til euro et fall på 22 euro pr. fat eller 33 prosent, tilsvarende omkring 44 euro/fatet. På grunn av flere måneders forsinkelser med å få samsvar mellom salgsprisene for naturgass og endringene i oljeprisen, som skyldes kontraktsmessige årsaker, ga trading med naturgass i første halvdel av 2009 fortsatt fortjeneste grunnet de høye oljeprisene i midten av Dette begrenset i stor grad både virkningen av det betydelige fallet i prisen på spotmarkedet i årets andre halvdel og tapene som følge av reduserte kvanta. Resultater forverrer seg som følge av oljeprisene Som følge av sterkt fall i prisene, minsket omsetningen i Wintershallgruppen med milliarder euro (-21,4 prosent) 2 sammenlignet med rekordåret 2008 til milliarder (2008: ) euro. Av dette beløpet tilskrives (2008: 5.308) milliarder euro (-27,5 prosent) lete- og produksjonssegmentet. Omsetningen (eksklusive naturgassavgifter) i tredjeparts trading segmentet for naturgass var (2008: 9.137) milliarder euro (-17,8 prosent). Fortjenesten fra driftsaktivitetene (EBIT) falt med milliarder euro (-40,5 prosent) til (2008: 3.844) milliarder euro. Av dette beløpet tilskrives (2008: 3.319) millioner euro3 lete- og produksjonssegmentet (-46,3 prosent). Dette fallet ble dempet av forsinket justering av salgsprisen i forhold til utviklingen av oljeprisen (såkalt time lag effekt) i første halvdel av Tradingseksjonen for naturgass bidro med 508 (2008: 525) millioner euro (-3,2 prosent). Et blikk mot fremtiden På grunnlag av utviklingen i den globale økonomien forventer Wintershall, datterselskap til BASF, at oljeprisen vil stabilisere seg på et høyere nivå i 2010 sammenlignet med gjennomsnittlig nominell pris foregående år. Selskapets planlagte aktiviteter er basert på en oljepris på 75 US dollar pr. fat og en gjennomsnittlig vekslingskurs på 1,4 US dollar for en euro i Tallene korresponderer med de som er rapportert for BASF gruppens gassegment. 3 Resultatene for 2009 omfatter 870 millioner (2008: millioner) i inntektsskatt på oljeproduksjon i Nord-Afrika som ikke er kompensasjonsberettiget i forhold til tysk inntektsskatt. Disse avgiftene rapporteres som inntektsskatt. Forhandlinger gjennomføres nå med det libanesiske statsoljeselskapet for å konvertere eksisterende konsesjonsavtaler til Exploration and Production Sharing Agreements (EPSA). Page 5 of 6

6 Følgelig forventer selskapet generelt at resultatene stabiliserer seg på høyt nivå. Til tross for nåværende utfordrende forhold på det europeiske naturgassmarkedet, vil vi mestre kommende aktiviteter og våre fremtidige strategiske prosjekter med enorm styrke og sterkt personlig engasjement, og vi vil fortsette kursen i samsvar med våre vekstmål med urokkelig dedikasjon, understreket Wintershalls styreformann. Uttalelser og prognoser om fremtiden Denne rapporten inneholder uttalelser om fremtiden som bygger på nåværende forventninger, antakelser og prognoser fra så vel selskapets styre som informasjon som i dag er tilgjengelig for styret. Uttalelser om fremtiden er ingen garanti for fremtidig utvikling og de resultatene som indikeres. Fremtidig utvikling og resultater er faktisk avhengig av en rekke faktorer; de inneholder ulike risikoer og uberegnelige faktorer og bygger på antakelser som ikke nødvendigvis er presise. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere de uttalelsene om fremtiden som fremkommer i dette dokumentet. Wintershall Holding GmbH, med base i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF Aktiengesellschaft i Luidwigshafen. Selskapet har vært aktivt i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 75 år. Wintershall fokuserer bevisst på utvalgte kjerneregioner, hvor selskapet har bygget opp høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Områdene er Europa, Nord-Afrika og Sør-Amerika samt Russland og regionen omkring Det kaspiske hav. Selskapet er i dag Tysklands største produsent av råolje og naturgass og med sine datterselskaper WINGAS og WINGAS TRANSPORT er det også en viktig gassleveradør på det tyske og europeiske markedet. Wintershall. Shaping the future. Mer informasjon, bakgrunnsrapporter og fotomateriell om det årlige pressearrangementet finnes på selskapets nettsted Page 6 of 6

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro Press information Rekordresultat for Wintershall Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-09 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet Pressemelding Olje- og gassproduksjon på rekordnivå Wintershall fortsetter veksten Robust portefølje sikrer lønnsomhet 22. mars 2017 Michael Sasse Tel.: +47 907 12 497 press@wintershall.com www.wintershall.no

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom Press information Leting og produksjon Internasjonale aktiviteter utvidet Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-10 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Pressemelding Wintershall øker olje- og gassproduksjonen Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Produksjonsmålet for 2018 forblir høyt og uendret 07.04.2016 Michael Sasse Tel.: +47 907 12

Detaljer

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere Pressemelding Wintershall fortsetter å vokse ved kilden Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro 12. mars 2013 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321 press@wintershall.com www.wintershall.com

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.»

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Mario Mehren Styreleder Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil

Detaljer

Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter

Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter Leteaktiviteter og produksjon Fornyet ekspansjon av internasjonale aktiviteter Russland: platåproduksjon på Yuzhno Russkoye Norge: vellykte lanseringer av første prosjekter Arabiske halvøy: brønn i nærheten

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Innblikk. 2011. Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet. Gå videre.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Innblikk. 2012. F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

-SDØE: Resultat behov for omstilling

-SDØE: Resultat behov for omstilling -SDØE: Resultat 29 -Tema: Moden sokkel behov for omstilling Pressekonferanse 23. februar 21 Resultater 97 milliarder til staten i 29 Resultat 29 Resultat 28 Resultat etter finansposter (milliarder kroner)

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Finanskrisen i Russland

Finanskrisen i Russland Finanskrisen i Russland Jakub M. Godzimirski 22.06.2009 NUPI Seminar 1 Outline Finanskrisen i Russland En kort historisk innføring Russisk økonomisk krise 2008 i en bredere kontekst Viktigste trekk ved

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Westward Group Alternative: Topp 10 alternativ energi aksjer i 2015

Westward Group Alternative: Topp 10 alternativ energi aksjer i 2015 Westward Group Alternative: Topp 10 alternativ energi aksjer i 2015 Med energibehov kontinuerlig på vei oppover, vil fossilt brensel alene ikke være tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Alternativ

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 %

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 % Markedet skyter fart igjen Vindusprodusentene kan rapportere om 10 økning i salgstallene i forhold til januar i fjor. Dette er en god start på året. Importen følger i stor grad svingningene i det norske

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer