MEDLEMSMAGASIN mai Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4

2 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Forsidefoto OHF REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Juni 2008 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Oslo-politiets dilemma I diskusjonene mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet, Oslo Politikammer og fagforeningene, hvor er hensynet til publikum og næringsliv? det siste er ressurssituasjonen til Oslopolitiet synliggjort gjennom media, I senest gjennom to interpellasjoner i Stortingets spørretime fra Høyres representant Elisabeth Aspaker til justisminister Knut Storberget. Det er overraskende at det så sjeldent foreligger etterrettelig dokumentasjon hvor utenforstående kan orientere seg via innleggene. Her bør debattanter synliggjøre Oslo-politiets ressurser og effektivitet vis-à-vis andre byer, kommuner og fylker. I årene frem mot 2025 vil Oslos og Akershus befolkning øke med nær nye innbyggere. Oslo representerer ca 25% av all aktivitet i politiet i følge seneste statistikk fra Vinningskriminalitet og forseelser utgjør ca 60% av alle anmeldelser i landet. Med de store avvikene det er i oppklaringsprosent mellom Oslo 20,8% og med Akershus fra 35,6% til 44,1%, er det på høy tid å se Oslo-regionen i sammenheng. Befolkningen og næringslivet bør oppleve at politiet samarbeider på tvers av kommunegrenser Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT med samme tilstedeværelse og effektivitet. Diskusjonene og «kranglingen» skjer samtidig som politiet i Oslo har den laveste oppklaringsprosenten 20,8% i landet og på det lavkriminelle nivå(forseelser og vinnings kriminalitet) i området 10%. OHF får ofte rapport om saker hvor gjerningspersonen har tilstått og signert tilståelse, og hvor saken henlegges av politiet på varierende grunnlag. Det forteller de kriminelle og de potensielt kriminelle at det er lite å frykte og oppfattes som lite preventivt vis-àvis de mange unge i vår by. Det bør la seg gjøre for et politikorps i Oslo med ca ansatte, av disse er ca tjenestemenn, 100 jurister og 500 sivilt tilsatte, å implementere effektive datasystemer hvor publikum og næringslivet gjør jobben for politiets tjenestemenn, á la banksystemer, Lignings-etaten, Altinn, etc. I dag benyttes det IT-systemer i større eller mindre grad i andre byer, distrikter og land som man bør kunne nyttegjøres. Legg an en praktisk og funksjonell holding som tjener kundene og ikke vedlikeholder skottene mellom de forskjellige nevnte aktører. De eneste som er tjent med manglende ressurser og vilje til gjennomføring, er dessverre de kriminelle. Ledelsene hos de nevnte aktørene bør sette seg ned å snakke konstruktivt gjennom utfordringene og vise vilje til å skjære gjennom på vegne av kundene og økt effektivitet. I lys av veksten i befolkningen og potensialet for kriminalitet, bør partene arbeide frem utredninger som ser etter løsninger, og hvor det lar seg gjøre å gasse og bremse samtidig. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder

3 aktuelt Takk til to gode medarbeidere I løpet av mai måned vil to kjære medarbeidere forlate administrasjonen etter mange års trofast tjeneste for Oslo Handelsstands Forening. Nå er det en ny tilværelse som pensjonister som venter Berit Norheim og Harald Hagen. Regnskapssjef Berit Norheim begynte i 1972 i daværende Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. Berits fagområde har i alle år vært tall og regnskap og hun har gjennom disse 36 år holdt orden på foreningens og undergruppers økonomi og regnskaper. I tillegg har Berit vært sentral i arbeidet med foreningens mange stipendier og legater. Driftsleder Harald Hagen kom til OHF i Harald har blant annet hatt ansvaret for innkjøp, maskinpark, utsendelser og alt teknisk og praktisk ved våre lokaler i Karl Johans gate. Berit Norheim Harald Hagen OHF retter en stor takk for lang og solid innsats til våre to gode medarbeidere og ønsker dem begge lykke til som pensjonister. Vi setter sjøbein OHF har gleden av nok en gang å invitere til sin årlige forsommertur på Oslofjorden. Hold av ettermiddagen og kvelden Onsdag 18. juni. Båten vi har bestilt er Lady Mack som foreningen har benyttet tidligere. Etter stor suksess ved de siste års båtturer er Steinar Albrigtsen Trio engasjert til å spille og skape stemning for oss også i år. Invitasjon med nærmere informasjon kommer i posten. Cruisebåtoversikt Nå mot slutten av april og frem til oktober er det cruisebåtsesong i Oslo. Nesten daglig vil vi kunne se større cruisebåter på vei inn eller ut fjorden, eller ved landligge. Oslo havn benytter både Akershuskaia, Filipstadkaia og Vippetangutstikkeren som havn for cruisebåtene. /.3 $! ' Oversikt over cruiseanløpene kan du finne på våre nettsider I N U ÔÔJ K L Ô

4 aktuelt Bysykkelordningen Du må ha et abonnementskort for å benytte bysyklene. Det koster kr 70.- for kalenderåret 2008 og abonnementskortet bestilles på Gå inn på «Abonnement» pkt. 1 for å registrere deg og betale. Med abonnementet følger det et såkalt smartkort som benyttes for å låne sykler fra stativene. Kortet vil bli sendt deg i posten. Turister som ønsker å benytte bysykler under sitt opphold i Oslo bes ta kontakt med Turistinformasjonen på Trafikanten, ved Oslo Sentralstasjon eller i Fridtjof Nansens plass 5, inngang Roald Amundsens gate (bak Rådhuset), som vil bistå med utleie av turistkort. Et sikkert vårtegn er at bysyklene begynner å prege bybildet i hovedstaden. I løpet av april er nærmere 1200 bysykler plassert ut i de 94 sykkelstativplassene sentralt i Oslo. Syklene er utplassert i spesielle stativer ved en rekke trafikknutepunkter sentralt i Oslo. Kart og liste over sykkelstativene finner du også på de nevnte nettsider. For at syklene ikke skal beslaglegges for lenge, men være tilgjengelig for flere, er det en lånebegrensning på 3 timer. Lånte sykler kan leveres tilbake til hvilket som helst av stativene, men det er fullt mulig å ta ut en ny sykkel for nye tre timer så snart man har levert den forrige. Sykkelen er lett og praktisk med fire gir, bagasjebærer på styret og justerbart sete som gjør at de aller fleste vil kunne trives med sykkelen. Hjulene på sykkelen er i tillegg såpass brede at det ikke lar seg gjøre å skli ned i trikkeskinner. Dette gjør sykkelen trygg og komfortabel å sykle på. Bysykkel er et samarbeid mellom Clear Channel Norway AS og Oslo kommune. Ordningen er reklamefinansiert og reklamen på syklene og stativene skal dekke nødvendige kostnader. Ordningen medfører derfor ingen utgifter for Oslo kommune. Det er en målsetting at bysyklene kan bidra til å redusere forurensningene i bykjernen og utgjøre et sunt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell transport. Det har også vært et mål at bysyklene skal øke utnyttelsen av kollektive transportmidler ved å «forlenge» rutetilbudet på en fleksibel måte.

5 månedens sikkerhetstips Årets Handels- og Servicebedrift Da er det igjen tid for kåring av «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo». Prisen er et samarbeid mellom OHF, Nordea og Aftenposten. Handelog servicebransjen er Oslos største næring og omfatter over bedrifter med mer enn ansatte. Konkurransen i Oslo er hard og utfordringene mange. Skal man lykkes i et slikt marked må det satses på kvalitet. Logoen for «Årets Handels- og Servicebedrift» i Oslo er et kvalitetsstempel bare vinneren av prisen kan benytte seg av i sin markedsføring. Innbrudd Gjør de ansatte best mulig i stand til å forebygge tyverier utført av uærlige besøkende, leverandører mv. Innbrudd, varsling og umiddelbare tiltak 1. Ring politiet, eller 112. Normalt er det sikkerhetsselskap eller politiet som vil varsle bedriften, rekvirere glassmester og forøvrig sikre åstedet 2. Umiddelbart varsle leder Sikre bevis når medarbeider er på stedet Ikke ta på noe. Sikre at ingen kommer inn i sentralt åsted Sikre alt som kan tenkes å være bevis i saken Skrive ned navn og tlf. på vitner Skrive ned observasjoner Sikre eventuelt opptak kameraovervåking Sikre lokalene (glassmester/låsesmed) Forslagene til «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo» kommer fra publikum og vurderes av en sakkyndig jury bestående av: Adm. dir. Morten Fure, Oslo Handelsstands Forening, banksjef Jan Erik Brustad, Nordea, spesialrådgiver Per Gunnar Rasmussen, BI, og markedsdirektør Magnus Kalleberg, Aftenposten samt en representant fra Oslo kommune. Kriteriene forslagene vurderes etter: Oppfylling av strategiske mål Service og kundebehandling Salgs- og lønnsomhetsutvikling Utvikling av nye konsepter og nytenkning i handel og service Markedskommunikasjon og aktiviteter Bedriftens relasjoner til lokalmiljø Miljø, sikkerhet og trivsel Gå inn på for å gi din stemme! Prisen Årets Handelsbedrift i Oslo 2007 gikk til Anton Sport. Her er representanter for vinneren sammen med juryen ved prisutdelingen under Oslo Sommerfestival. Tidligere prisvinnere: Anton Sport Benedicte Ferner AS Varner-Gruppen AS Oslo Guidebureau AS Gimle Parfymeri Kjøpesenteret CC-Vest Byporten Shopping Oslo Sportslager

6 aktuelt eventuell fremtidig omregulering til toveis trafikk. Foreningen har også poengtert viktigheten av at det opprettes vareleveringslommer og at varelevering ikke baseres på at biler må stå i gaten. Ved et bredere fortau må det blant annet tilrettelegges for restauranters uteservering og også for at den etablerte handel ved behov kan benytte fortausarealet utenfor egen butikk. Funksjonsutvalget Det arbeides for en oppgradering av flere sentrale gater og plasser i Oslo sentrum. OHF er som vanlig høringsinstans for de fleste regulerings- og planforslag. Foreningen er også invitert part i Funksjonsutvalget for Levende Oslo der ulike sentrale etater og brukerorganisasjoner som tradisjonelt har kompetanse om og for sentrum tar del og diskuterer foreslåtte planer og løsninger innenfor gjeldende planer, reguleringer, samt arkitektoniske og estetiske premisser. Roa ld A mundsens g ate Nylig har Funksjonsutvalget i Levende Oslo blant annet behandlet Roald Amundsens gate mellom Rådhuset og Stortingsgata og Olav V s gate. I Roald Amundsens gate mellom Karl Johans gate og Rådhuset foreslås det en forskjønning og oppstramming av gateløpet der en innskrenking av kjørebanen, fortausutvidelse, beplantning, belysning og belegg er virkemidler som foreslås tatt i bruk. OHF ser positivt på en oppgradering av gaten, men er mer betenkt over at parkeringsplasser og vareleveringsplasser ofte forsvinner i slike prosesser. I eksisterende forslag ligger det en betydelig utvidelse av fortau og dermed tilsvarende begrensning av kjørebanen. Tilgjengelighet til området og gatenes robusthet og evne til å tåle trafikk ved fremtidige omreguleringer er viktig for OHF. OHF har derfor fremhevet at gaten som i dag er enveisregulert blir laget bred nok til at den kan håndtere en Ol av V s g ate Det samme utvalget diskuterte i sitt forrige møte Olav V s gate, som ønskes omgjort til en mer attraktiv gate med et trafikkbilde som skal ha god lesbarhet. Med attraktivitet menes i denne sammenheng en penere og mer helhetlig gate ved hjelp av «opprydding» av skilter, sykkelstativer, benker, søppelkasser, kjøremønster, parkering, beplanting, gatebelegg, kantstein, sluk og fortau. For Olav V s gate foreligger det forslag om gågate. OHF er en av partene som mener at en gågate i øverste del av gaten kan være en god løsning, men at det fortsatt må tilrettelegges for bilkjøring i den delen av gaten som ligger nedenfor Klingenberggata og at Klingenberggata forblir regulert for biltrafikk. OHF er også her opptatt av at det i denne kultur-, handelsog finansgate skal finnes muligheter for varelevering og korttids kundeparkering. Mer om Levende Oslo og prosjekter under arbeid kan du lese på

7 aktuelt HMS-tips Egenmelding 1. Egenmelding kan først brukes etter to måneders ansettelsesforhold. 2. Bedrifter uten IA-avtale Ansatte kan bruke egenmelding for inntil tre sammenhengende kalenderdager om gangen. Innenfor 16 kalenderdager kan den ansatte kun bruke totalt tre egenmeldingsdager. I løpet av de siste 12 måneder kan den ansatte kun bruke fire egenmeldingstilfeller. Ved 4. gangs bruk i løpet av de siste 12 måneder, mottar den ansatte melding om tap av rett til bruk av egenmeldinger gjeldende for de neste seks måneder. 3. IA-bedrifter Ansatte kan bruke 24 dagers egenmelding i en 12 måneders periode. De kan brukes som enkeltstående dager eller maks åtte kalenderdager sammenhengende. 4. IA-bedrifter Ved sammenhengende dager teller fridager i perioden med. Er det brukt åtte egenmeldingsdager, må det gå en arbeidsgiverperiode (16 dager) før egenmelding kan benyttes igjen. Egenmelding ved sykt barn/ barnepassers sykdom 1. Rett til omsorgspenger gjelder først etter fire ukers ansettelse. 2. Omsorgspenger gis ved sykdom hos barn eller barnepasser, til og med det året barnet fyller 12 år. Kan også brukes ved kontrollundersøkelser hos lege/sykehus, selv om barnet ikke er sykt den dagen. 3. Antall dager pr. kalenderår ved 1-2 barn/10 dager og 20 dager for eneforsørger, 3 eller flere barn/15 dager og 30 dager for eneforsørger. 4. Fraværet skal dokumenteres ved egenmelding eller sykemelding. Arbeidsgiver dekker de første 10 dagene i et kalenderår, utover det dekker NAV fraværet, dersom det er dokumentert med legeerklæring. Kursdeltagere hos OHF. Kurs og kompetanse Som næringsdrivende kan det i dag være vanskelig å sette seg inn i lover, regler og rammebetingelser som angår næringen. I tillegg er det ofte dyrt og ressurskrevende selv å besørge opplæring og kompetanseheving for de ansatte. OHF tilbyr et stort antall ulike kurs og konferanser og vi arrangerer stadig flere bedriftsinterne kurs for våre medlemmer. Vi holder også ulike medlemsmøter med aktuelle temaer og spennende foredragsholdere. Fra studentene ved Butikkledelse salg & service på Treider College har OHF fått følgende hyggelige tilbakemelding; Vi har vært på kurs! Vi har i løpet av de siste månedene deltatt på noen av kursene i regi av OHF. Kursene vi har deltatt på er HMS-kurs, salg i butikk, plakattegnekurs samt ransforebyggende kurs. Kursene er profesjonelt lagt opp og alle deltakerne får bevis for gjennomført kurs. Vi har opplevd kursene som veldig lærerike og varierende når det gjelder både innhold og opplegg. De har vært veldig engasjerende lagt opp og det har ikke vært mulig «å falle av». OHF stiller med kursledere som er kunnskapsrike, entusiastiske og flinke! Kursene er i stor grad lagt opp med en realistisk vinkling hvor vi kjenner oss igjen i situasjoner fra dagliglivet i butikk. Dette gjelder i særdeleshet ransforebyggende kurs hvor vi gjenomgikk en realistisk øvelse. Veldig nyttig! Det var i stor grad lagt opp til dialog mellom foreleser og kursdeltakere og mellom kursdeltakerne. På den måten fikk man mange eksempler og historier som man har stor nytte av! Vi syntes kursene hos OHF burde være obligatorisk for alle ansatte innen butikkbransjen, enten man er nyansatt eller har vært i bransjen noen år. Det er alltid noe nytt man får med seg på disse kursene og i tillegg er det hyggelig å treffe kolleger fra andre butikker.

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Først rengjøring, så asfalt Key Safety Vi har alle nøkler som vi ikke vil miste. Det være seg husnøkler, bilnøkler eller nøkler til jobben. Å erstatte disse kan koste mange penger og mye bryderi. Det er også en viss risiko å merke nøkkelknippene med navn, adresse og telefonnummer i tilfelle nøklene skulle falle i gale hender. Oslo Handelsstands Forening tilbyr sine medlemmer en løsning på dette. Løsningen er kalt Key Safety og er et merke du henger på nøkkelknippet der man ber om at nøkkelknippet blir lagt i en av Postens postkasser. Nøkkelknippet blir så sendt til Majorstuen Postkontor hvor nøkkelens eier vil bli sporet opp i en database, og eieren kan hente nøkkelknippet hos OHF. På den måten trenger man verken merke nøklene med navn, adresse eller nummer. Man er også sikret at så lenge nøklene blir levert i en postkasse, vil de komme tilbake igjen. For medlemmer i Oslo Handelsstands Forening koster dette tilbudet kun kr 25,-. Det er altså gode muligheter til å spare inn store beløp om nøklene skulle mistes. Det å skifte låser er ingen billig affære. Ta kontakt med OHF på telefon eller har du spørsmål omkring din handelsvirksomhet i oslo-området? klikk deg inn på I disse dager er det full aktivitet med gaterengjøring i Oslo. Målet til Samferdselsetaten er også i år at alle gater skal være ferdig rengjort før 17. mai. På Samferdselsetatens nettsider finnes det oversikt over når den enkelte gate/vei er planlagt rengjort. Ta en titt på den, så kanskje du kan være føre var med tanke på å veilede vareleverandører og bilende kunder. Etter at vårrengjøringen er, over retter Samferdselsetaten fokus mot asfaltering. 150 Oslo-gater og veier planlegges asfaltert denne sommeren. 70 mill. kr skal brukes og flere gater enn noen gang tidligere vil dermed få nytt dekke. Sesongstart for asfaltering er planlagt til 2. juni og vil foregå frem til slutten av oktober. Sentrumsgater, samleveier og rene boligveier står på asfalteringsforslaget. Det gjør også fortau, gang-/sykkelveier og utfartsparkeringsplasser. I gater og veier med parkerte biler vil det bli skiltet med parkering forbudt-skilt 24 timer før arbeidene settes i gang. Det er viktig at bileierne flytter bilene sine, både for å unngå parkeringsbøter og kostbar borttauing og for at asfaltarbeidene ikke skal hindres unødvendig.

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3 MEDLEMSMAGASIN november 2009 www.ohf.no storstilt satsing på kollektivtrafikk side 6 swag årets handelsog service bedrift 2009 side 4 ohf lærer av svenskene side 3 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Statsbudsjett

Detaljer

OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER

OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER Tone B. Bjørnhaug Foto: Harald Valderhaug Gatebruksplanen definerer prinsipper og retningslinjer for

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Oslo Venstre og sykkelsatsing

Oslo Venstre og sykkelsatsing Til:medlemmeriOsloVenstreogandreinteressenter. OsloVenstreogsykkelsatsing Medutgangspunktinyhetsbrevet Oslosyklistene mars2011 somforfattesav SyklisteneslandsforbundOslo,hardetpressetsegfremetbehovforåklarereen

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN»

PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Velkommen! PRESENTASJON AV «DEN NYE LANDSBYFORENINGEN» Agenda: 1. Etablering av Randaberg Landsbyforening AS (under stiftelse). Invitasjon til et «spleiselag» 2. Presentasjon av ny daglig leder / koordinator

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune

Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Dialogkonferanse og en-til-en samtaler med mulige tilbydere for anskaffelsen av bysykkelordning i Levanger kommune Vi inviterer interessenter til samarbeid med Levanger kommune i utvikling av anbudet.

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom St meld Nr 42: Politiets rolle og oppgaver Du vet vel om at du er verdifull,

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

SYKKELPARKERING I STAVANGER

SYKKELPARKERING I STAVANGER SYKKELPARKERING I STAVANGER **Inspeksjon av utvalgte bygg SLF Rogaland mai 2008 Stavanger Konserthus Sykkelparkering: Nei Kommentar: Absolutt ingen sykkelstativ synlig på forsiden. Ett stativ (10) på baksiden.

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill Å r n e s invitas- Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill 7.-10. september 2009 Program for (For publikum merket med *) Ønsker du en tradisjonell byggestil eller noe mer moderne i stål og

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Utleie, kurs og konferanse

Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Nordisk Film Kino tilbyr utleie av saler som passer for enhver bedrift. Velg mellom 27 saler med plass fra 41 til 978 personer i syv ulike kinohus;

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Sentrumsutvikling i Hammerfest

Sentrumsutvikling i Hammerfest Sentrumsutvikling i Hammerfest - behovet for næringslivet Toto Hagen 1 2 Toto Hagen 51 år Siviløkonom fra NHH - 1985 Eier av G. Hagen AS Overtok bedriften som 4. generasjon i 1989. Styreleder i Nissen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

NOAs Ark, september 2011

NOAs Ark, september 2011 NOAs Ark, september 2011 Innhold: - Onsdagsforum i gang igjen! - Månedens tur Åmotkollene i Lommedalen - Turplan høsten 2011 - Ta del i aktiviteter på Frønsvollen! Onsdagsforum i gang igjen! Etter en litt

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013

HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013 HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN Brev med invitasjon til å delta i undersøkelsen lagt ut i ca 800 postkasser 8. februar 2013 Link til yougov.no som

Detaljer

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring 21. Oktober 2010. Gårdeiermøte, Majorstuen næringsforening. av Ståle Berg og Petter Skjelsbæk Oslo en sikker, attraktiv og miljøvennlig by Bakgrunn for

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Er servicetorg bare bra for innbyggerne?

Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Siden 2002 Siden 1995 80- tallet - NPM Brukerbehov Effektivitet 90- tallet 1992-96: Prosjekt Offentlige Servicekontor 1999-2000: Ett sted, ett telefonnummer

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Storbysamling i Sykkelbynettverket 28. 29. mars 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim

Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Metodikk for kartlegging av forholdene for syklister og gående i et bysentrum Case: Midtbyen i Trondheim Sykkelseminar i Vegdirektoratet 17. februar 2017 Marit Synnes Lindseth 1 Formålet med utviklingsprosjektet

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Modul 2- Markedskommunikasjon

Modul 2- Markedskommunikasjon Modul 2- Markedskommunikasjon Modulen gir en rask innføring i de fire grunnleggende konkurransemidlene, markedskommunikasjonens fire grunnelementer, og begrepet markedsføringsmiks. Nødvendig utstyr Powerpoint

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Bylogistikkprogrammet

Bylogistikkprogrammet Bylogistikkprogrammet Trondheim 21. september 2016 Toril Presttun Programleder Hva er bylogistikk? Transport av varer, utstyr og avfall - innen, til, fra og gjennom byområder Systemperspektiv - inkludere

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer