MEDLEMSMAGASIN mai Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4

2 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Forsidefoto OHF REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Juni 2008 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Oslo-politiets dilemma I diskusjonene mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet, Oslo Politikammer og fagforeningene, hvor er hensynet til publikum og næringsliv? det siste er ressurssituasjonen til Oslopolitiet synliggjort gjennom media, I senest gjennom to interpellasjoner i Stortingets spørretime fra Høyres representant Elisabeth Aspaker til justisminister Knut Storberget. Det er overraskende at det så sjeldent foreligger etterrettelig dokumentasjon hvor utenforstående kan orientere seg via innleggene. Her bør debattanter synliggjøre Oslo-politiets ressurser og effektivitet vis-à-vis andre byer, kommuner og fylker. I årene frem mot 2025 vil Oslos og Akershus befolkning øke med nær nye innbyggere. Oslo representerer ca 25% av all aktivitet i politiet i følge seneste statistikk fra Vinningskriminalitet og forseelser utgjør ca 60% av alle anmeldelser i landet. Med de store avvikene det er i oppklaringsprosent mellom Oslo 20,8% og med Akershus fra 35,6% til 44,1%, er det på høy tid å se Oslo-regionen i sammenheng. Befolkningen og næringslivet bør oppleve at politiet samarbeider på tvers av kommunegrenser Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT med samme tilstedeværelse og effektivitet. Diskusjonene og «kranglingen» skjer samtidig som politiet i Oslo har den laveste oppklaringsprosenten 20,8% i landet og på det lavkriminelle nivå(forseelser og vinnings kriminalitet) i området 10%. OHF får ofte rapport om saker hvor gjerningspersonen har tilstått og signert tilståelse, og hvor saken henlegges av politiet på varierende grunnlag. Det forteller de kriminelle og de potensielt kriminelle at det er lite å frykte og oppfattes som lite preventivt vis-àvis de mange unge i vår by. Det bør la seg gjøre for et politikorps i Oslo med ca ansatte, av disse er ca tjenestemenn, 100 jurister og 500 sivilt tilsatte, å implementere effektive datasystemer hvor publikum og næringslivet gjør jobben for politiets tjenestemenn, á la banksystemer, Lignings-etaten, Altinn, etc. I dag benyttes det IT-systemer i større eller mindre grad i andre byer, distrikter og land som man bør kunne nyttegjøres. Legg an en praktisk og funksjonell holding som tjener kundene og ikke vedlikeholder skottene mellom de forskjellige nevnte aktører. De eneste som er tjent med manglende ressurser og vilje til gjennomføring, er dessverre de kriminelle. Ledelsene hos de nevnte aktørene bør sette seg ned å snakke konstruktivt gjennom utfordringene og vise vilje til å skjære gjennom på vegne av kundene og økt effektivitet. I lys av veksten i befolkningen og potensialet for kriminalitet, bør partene arbeide frem utredninger som ser etter løsninger, og hvor det lar seg gjøre å gasse og bremse samtidig. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder

3 aktuelt Takk til to gode medarbeidere I løpet av mai måned vil to kjære medarbeidere forlate administrasjonen etter mange års trofast tjeneste for Oslo Handelsstands Forening. Nå er det en ny tilværelse som pensjonister som venter Berit Norheim og Harald Hagen. Regnskapssjef Berit Norheim begynte i 1972 i daværende Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. Berits fagområde har i alle år vært tall og regnskap og hun har gjennom disse 36 år holdt orden på foreningens og undergruppers økonomi og regnskaper. I tillegg har Berit vært sentral i arbeidet med foreningens mange stipendier og legater. Driftsleder Harald Hagen kom til OHF i Harald har blant annet hatt ansvaret for innkjøp, maskinpark, utsendelser og alt teknisk og praktisk ved våre lokaler i Karl Johans gate. Berit Norheim Harald Hagen OHF retter en stor takk for lang og solid innsats til våre to gode medarbeidere og ønsker dem begge lykke til som pensjonister. Vi setter sjøbein OHF har gleden av nok en gang å invitere til sin årlige forsommertur på Oslofjorden. Hold av ettermiddagen og kvelden Onsdag 18. juni. Båten vi har bestilt er Lady Mack som foreningen har benyttet tidligere. Etter stor suksess ved de siste års båtturer er Steinar Albrigtsen Trio engasjert til å spille og skape stemning for oss også i år. Invitasjon med nærmere informasjon kommer i posten. Cruisebåtoversikt Nå mot slutten av april og frem til oktober er det cruisebåtsesong i Oslo. Nesten daglig vil vi kunne se større cruisebåter på vei inn eller ut fjorden, eller ved landligge. Oslo havn benytter både Akershuskaia, Filipstadkaia og Vippetangutstikkeren som havn for cruisebåtene. /.3 $! ' Oversikt over cruiseanløpene kan du finne på våre nettsider I N U ÔÔJ K L Ô

4 aktuelt Bysykkelordningen Du må ha et abonnementskort for å benytte bysyklene. Det koster kr 70.- for kalenderåret 2008 og abonnementskortet bestilles på Gå inn på «Abonnement» pkt. 1 for å registrere deg og betale. Med abonnementet følger det et såkalt smartkort som benyttes for å låne sykler fra stativene. Kortet vil bli sendt deg i posten. Turister som ønsker å benytte bysykler under sitt opphold i Oslo bes ta kontakt med Turistinformasjonen på Trafikanten, ved Oslo Sentralstasjon eller i Fridtjof Nansens plass 5, inngang Roald Amundsens gate (bak Rådhuset), som vil bistå med utleie av turistkort. Et sikkert vårtegn er at bysyklene begynner å prege bybildet i hovedstaden. I løpet av april er nærmere 1200 bysykler plassert ut i de 94 sykkelstativplassene sentralt i Oslo. Syklene er utplassert i spesielle stativer ved en rekke trafikknutepunkter sentralt i Oslo. Kart og liste over sykkelstativene finner du også på de nevnte nettsider. For at syklene ikke skal beslaglegges for lenge, men være tilgjengelig for flere, er det en lånebegrensning på 3 timer. Lånte sykler kan leveres tilbake til hvilket som helst av stativene, men det er fullt mulig å ta ut en ny sykkel for nye tre timer så snart man har levert den forrige. Sykkelen er lett og praktisk med fire gir, bagasjebærer på styret og justerbart sete som gjør at de aller fleste vil kunne trives med sykkelen. Hjulene på sykkelen er i tillegg såpass brede at det ikke lar seg gjøre å skli ned i trikkeskinner. Dette gjør sykkelen trygg og komfortabel å sykle på. Bysykkel er et samarbeid mellom Clear Channel Norway AS og Oslo kommune. Ordningen er reklamefinansiert og reklamen på syklene og stativene skal dekke nødvendige kostnader. Ordningen medfører derfor ingen utgifter for Oslo kommune. Det er en målsetting at bysyklene kan bidra til å redusere forurensningene i bykjernen og utgjøre et sunt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell transport. Det har også vært et mål at bysyklene skal øke utnyttelsen av kollektive transportmidler ved å «forlenge» rutetilbudet på en fleksibel måte.

5 månedens sikkerhetstips Årets Handels- og Servicebedrift Da er det igjen tid for kåring av «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo». Prisen er et samarbeid mellom OHF, Nordea og Aftenposten. Handelog servicebransjen er Oslos største næring og omfatter over bedrifter med mer enn ansatte. Konkurransen i Oslo er hard og utfordringene mange. Skal man lykkes i et slikt marked må det satses på kvalitet. Logoen for «Årets Handels- og Servicebedrift» i Oslo er et kvalitetsstempel bare vinneren av prisen kan benytte seg av i sin markedsføring. Innbrudd Gjør de ansatte best mulig i stand til å forebygge tyverier utført av uærlige besøkende, leverandører mv. Innbrudd, varsling og umiddelbare tiltak 1. Ring politiet, eller 112. Normalt er det sikkerhetsselskap eller politiet som vil varsle bedriften, rekvirere glassmester og forøvrig sikre åstedet 2. Umiddelbart varsle leder Sikre bevis når medarbeider er på stedet Ikke ta på noe. Sikre at ingen kommer inn i sentralt åsted Sikre alt som kan tenkes å være bevis i saken Skrive ned navn og tlf. på vitner Skrive ned observasjoner Sikre eventuelt opptak kameraovervåking Sikre lokalene (glassmester/låsesmed) Forslagene til «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo» kommer fra publikum og vurderes av en sakkyndig jury bestående av: Adm. dir. Morten Fure, Oslo Handelsstands Forening, banksjef Jan Erik Brustad, Nordea, spesialrådgiver Per Gunnar Rasmussen, BI, og markedsdirektør Magnus Kalleberg, Aftenposten samt en representant fra Oslo kommune. Kriteriene forslagene vurderes etter: Oppfylling av strategiske mål Service og kundebehandling Salgs- og lønnsomhetsutvikling Utvikling av nye konsepter og nytenkning i handel og service Markedskommunikasjon og aktiviteter Bedriftens relasjoner til lokalmiljø Miljø, sikkerhet og trivsel Gå inn på for å gi din stemme! Prisen Årets Handelsbedrift i Oslo 2007 gikk til Anton Sport. Her er representanter for vinneren sammen med juryen ved prisutdelingen under Oslo Sommerfestival. Tidligere prisvinnere: Anton Sport Benedicte Ferner AS Varner-Gruppen AS Oslo Guidebureau AS Gimle Parfymeri Kjøpesenteret CC-Vest Byporten Shopping Oslo Sportslager

6 aktuelt eventuell fremtidig omregulering til toveis trafikk. Foreningen har også poengtert viktigheten av at det opprettes vareleveringslommer og at varelevering ikke baseres på at biler må stå i gaten. Ved et bredere fortau må det blant annet tilrettelegges for restauranters uteservering og også for at den etablerte handel ved behov kan benytte fortausarealet utenfor egen butikk. Funksjonsutvalget Det arbeides for en oppgradering av flere sentrale gater og plasser i Oslo sentrum. OHF er som vanlig høringsinstans for de fleste regulerings- og planforslag. Foreningen er også invitert part i Funksjonsutvalget for Levende Oslo der ulike sentrale etater og brukerorganisasjoner som tradisjonelt har kompetanse om og for sentrum tar del og diskuterer foreslåtte planer og løsninger innenfor gjeldende planer, reguleringer, samt arkitektoniske og estetiske premisser. Roa ld A mundsens g ate Nylig har Funksjonsutvalget i Levende Oslo blant annet behandlet Roald Amundsens gate mellom Rådhuset og Stortingsgata og Olav V s gate. I Roald Amundsens gate mellom Karl Johans gate og Rådhuset foreslås det en forskjønning og oppstramming av gateløpet der en innskrenking av kjørebanen, fortausutvidelse, beplantning, belysning og belegg er virkemidler som foreslås tatt i bruk. OHF ser positivt på en oppgradering av gaten, men er mer betenkt over at parkeringsplasser og vareleveringsplasser ofte forsvinner i slike prosesser. I eksisterende forslag ligger det en betydelig utvidelse av fortau og dermed tilsvarende begrensning av kjørebanen. Tilgjengelighet til området og gatenes robusthet og evne til å tåle trafikk ved fremtidige omreguleringer er viktig for OHF. OHF har derfor fremhevet at gaten som i dag er enveisregulert blir laget bred nok til at den kan håndtere en Ol av V s g ate Det samme utvalget diskuterte i sitt forrige møte Olav V s gate, som ønskes omgjort til en mer attraktiv gate med et trafikkbilde som skal ha god lesbarhet. Med attraktivitet menes i denne sammenheng en penere og mer helhetlig gate ved hjelp av «opprydding» av skilter, sykkelstativer, benker, søppelkasser, kjøremønster, parkering, beplanting, gatebelegg, kantstein, sluk og fortau. For Olav V s gate foreligger det forslag om gågate. OHF er en av partene som mener at en gågate i øverste del av gaten kan være en god løsning, men at det fortsatt må tilrettelegges for bilkjøring i den delen av gaten som ligger nedenfor Klingenberggata og at Klingenberggata forblir regulert for biltrafikk. OHF er også her opptatt av at det i denne kultur-, handelsog finansgate skal finnes muligheter for varelevering og korttids kundeparkering. Mer om Levende Oslo og prosjekter under arbeid kan du lese på

7 aktuelt HMS-tips Egenmelding 1. Egenmelding kan først brukes etter to måneders ansettelsesforhold. 2. Bedrifter uten IA-avtale Ansatte kan bruke egenmelding for inntil tre sammenhengende kalenderdager om gangen. Innenfor 16 kalenderdager kan den ansatte kun bruke totalt tre egenmeldingsdager. I løpet av de siste 12 måneder kan den ansatte kun bruke fire egenmeldingstilfeller. Ved 4. gangs bruk i løpet av de siste 12 måneder, mottar den ansatte melding om tap av rett til bruk av egenmeldinger gjeldende for de neste seks måneder. 3. IA-bedrifter Ansatte kan bruke 24 dagers egenmelding i en 12 måneders periode. De kan brukes som enkeltstående dager eller maks åtte kalenderdager sammenhengende. 4. IA-bedrifter Ved sammenhengende dager teller fridager i perioden med. Er det brukt åtte egenmeldingsdager, må det gå en arbeidsgiverperiode (16 dager) før egenmelding kan benyttes igjen. Egenmelding ved sykt barn/ barnepassers sykdom 1. Rett til omsorgspenger gjelder først etter fire ukers ansettelse. 2. Omsorgspenger gis ved sykdom hos barn eller barnepasser, til og med det året barnet fyller 12 år. Kan også brukes ved kontrollundersøkelser hos lege/sykehus, selv om barnet ikke er sykt den dagen. 3. Antall dager pr. kalenderår ved 1-2 barn/10 dager og 20 dager for eneforsørger, 3 eller flere barn/15 dager og 30 dager for eneforsørger. 4. Fraværet skal dokumenteres ved egenmelding eller sykemelding. Arbeidsgiver dekker de første 10 dagene i et kalenderår, utover det dekker NAV fraværet, dersom det er dokumentert med legeerklæring. Kursdeltagere hos OHF. Kurs og kompetanse Som næringsdrivende kan det i dag være vanskelig å sette seg inn i lover, regler og rammebetingelser som angår næringen. I tillegg er det ofte dyrt og ressurskrevende selv å besørge opplæring og kompetanseheving for de ansatte. OHF tilbyr et stort antall ulike kurs og konferanser og vi arrangerer stadig flere bedriftsinterne kurs for våre medlemmer. Vi holder også ulike medlemsmøter med aktuelle temaer og spennende foredragsholdere. Fra studentene ved Butikkledelse salg & service på Treider College har OHF fått følgende hyggelige tilbakemelding; Vi har vært på kurs! Vi har i løpet av de siste månedene deltatt på noen av kursene i regi av OHF. Kursene vi har deltatt på er HMS-kurs, salg i butikk, plakattegnekurs samt ransforebyggende kurs. Kursene er profesjonelt lagt opp og alle deltakerne får bevis for gjennomført kurs. Vi har opplevd kursene som veldig lærerike og varierende når det gjelder både innhold og opplegg. De har vært veldig engasjerende lagt opp og det har ikke vært mulig «å falle av». OHF stiller med kursledere som er kunnskapsrike, entusiastiske og flinke! Kursene er i stor grad lagt opp med en realistisk vinkling hvor vi kjenner oss igjen i situasjoner fra dagliglivet i butikk. Dette gjelder i særdeleshet ransforebyggende kurs hvor vi gjenomgikk en realistisk øvelse. Veldig nyttig! Det var i stor grad lagt opp til dialog mellom foreleser og kursdeltakere og mellom kursdeltakerne. På den måten fikk man mange eksempler og historier som man har stor nytte av! Vi syntes kursene hos OHF burde være obligatorisk for alle ansatte innen butikkbransjen, enten man er nyansatt eller har vært i bransjen noen år. Det er alltid noe nytt man får med seg på disse kursene og i tillegg er det hyggelig å treffe kolleger fra andre butikker.

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Først rengjøring, så asfalt Key Safety Vi har alle nøkler som vi ikke vil miste. Det være seg husnøkler, bilnøkler eller nøkler til jobben. Å erstatte disse kan koste mange penger og mye bryderi. Det er også en viss risiko å merke nøkkelknippene med navn, adresse og telefonnummer i tilfelle nøklene skulle falle i gale hender. Oslo Handelsstands Forening tilbyr sine medlemmer en løsning på dette. Løsningen er kalt Key Safety og er et merke du henger på nøkkelknippet der man ber om at nøkkelknippet blir lagt i en av Postens postkasser. Nøkkelknippet blir så sendt til Majorstuen Postkontor hvor nøkkelens eier vil bli sporet opp i en database, og eieren kan hente nøkkelknippet hos OHF. På den måten trenger man verken merke nøklene med navn, adresse eller nummer. Man er også sikret at så lenge nøklene blir levert i en postkasse, vil de komme tilbake igjen. For medlemmer i Oslo Handelsstands Forening koster dette tilbudet kun kr 25,-. Det er altså gode muligheter til å spare inn store beløp om nøklene skulle mistes. Det å skifte låser er ingen billig affære. Ta kontakt med OHF på telefon eller har du spørsmål omkring din handelsvirksomhet i oslo-området? klikk deg inn på I disse dager er det full aktivitet med gaterengjøring i Oslo. Målet til Samferdselsetaten er også i år at alle gater skal være ferdig rengjort før 17. mai. På Samferdselsetatens nettsider finnes det oversikt over når den enkelte gate/vei er planlagt rengjort. Ta en titt på den, så kanskje du kan være føre var med tanke på å veilede vareleverandører og bilende kunder. Etter at vårrengjøringen er, over retter Samferdselsetaten fokus mot asfaltering. 150 Oslo-gater og veier planlegges asfaltert denne sommeren. 70 mill. kr skal brukes og flere gater enn noen gang tidligere vil dermed få nytt dekke. Sesongstart for asfaltering er planlagt til 2. juni og vil foregå frem til slutten av oktober. Sentrumsgater, samleveier og rene boligveier står på asfalteringsforslaget. Det gjør også fortau, gang-/sykkelveier og utfartsparkeringsplasser. I gater og veier med parkerte biler vil det bli skiltet med parkering forbudt-skilt 24 timer før arbeidene settes i gang. Det er viktig at bileierne flytter bilene sine, både for å unngå parkeringsbøter og kostbar borttauing og for at asfaltarbeidene ikke skal hindres unødvendig.

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3 MEDLEMSMAGASIN november 2009 www.ohf.no storstilt satsing på kollektivtrafikk side 6 swag årets handelsog service bedrift 2009 side 4 ohf lærer av svenskene side 3 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Statsbudsjett

Detaljer

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier

Bedriftsinterne. kurs. gjør ideer til verdier Bedriftsinterne kurs gjør ideer til verdier Kunnskap er første skritt på veien Stadig flere opplever at egne produkter, tjenester, logoer eller design blir kopiert av andre. En av tre norske bedrifter

Detaljer

OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER

OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTAS ATTRAKTIVITET SOM REGIONSENTER Tone B. Bjørnhaug Foto: Harald Valderhaug Gatebruksplanen definerer prinsipper og retningslinjer for

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

SYKKELPARKERING I STAVANGER

SYKKELPARKERING I STAVANGER SYKKELPARKERING I STAVANGER **Inspeksjon av utvalgte bygg SLF Rogaland mai 2008 Stavanger Konserthus Sykkelparkering: Nei Kommentar: Absolutt ingen sykkelstativ synlig på forsiden. Ett stativ (10) på baksiden.

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Oslo Venstre og sykkelsatsing

Oslo Venstre og sykkelsatsing Til:medlemmeriOsloVenstreogandreinteressenter. OsloVenstreogsykkelsatsing Medutgangspunktinyhetsbrevet Oslosyklistene mars2011 somforfattesav SyklisteneslandsforbundOslo,hardetpressetsegfremetbehovforåklarereen

Detaljer

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum

Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Handel er den viktigste årsaken til besøk i sentrum Viktigste og nest viktigste årsak slått sammen (%) 60 50 40 30 20 10 0 53 20 17 14 12 4 2 2 Varehandel Besøk kontor Yrkesutøvelse Frisør, bank, post

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst

Økt sykling og gåing. Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Økt sykling og gåing Hva er mulighetene i Kongsvinger? Lillebill Marshall, sjefarkitekt Statens vegvesen Region øst Hvorfor mer sykling og gåing? nyttig for samfunnet smart for den enkelte klima helse

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring

Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring 21. Oktober 2010. Gårdeiermøte, Majorstuen næringsforening. av Ståle Berg og Petter Skjelsbæk Oslo en sikker, attraktiv og miljøvennlig by Bakgrunn for

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Hva karakteriserer vareforsyningen i bykjernen? Matvarer Stykkgods / Pakker /Paller Ekspressgods Godstransporten er der andre aktiviteter er TØI 1006/2009 De

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering

Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering Syklistenes Landsforening i Trondheim Årsmøte 18. Februar 2015 Stein Løberg Trondheim Parkering www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom St meld Nr 42: Politiets rolle og oppgaver Du vet vel om at du er verdifull,

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Vedtaket i bystyret 23.11.2010: Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med

Detaljer

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET Byrådslederens avdeling Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Oslo, 24.04.2013 Vår ref: Morten Sandberg/ 13-11026 ANTI-TERRORTILTAK I OSLO SENTRUM - UTFORMING AV TILTAK I FORBINDELSE MED SIKRING AV STORTINGET

Detaljer

Er servicetorg bare bra for innbyggerne?

Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Siden 2002 Siden 1995 80- tallet - NPM Brukerbehov Effektivitet 90- tallet 1992-96: Prosjekt Offentlige Servicekontor 1999-2000: Ett sted, ett telefonnummer

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Utleie, kurs og konferanse

Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Nordisk Film Kino tilbyr utleie av saler som passer for enhver bedrift. Velg mellom 27 saler med plass fra 41 til 978 personer i syv ulike kinohus;

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Har du et behov finner vi løsningen!

Har du et behov finner vi løsningen! Har du et behov finner vi løsningen! Vår visjon: Å være en av de ledende elektroinstallatørene innenfor installasjon i Oslo-regionen. WENNEVOLDS ELEKTRO AS ER KVAL- IFISERT FOR INSTALLASJON AV: ELEKTRISKE

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Informasjon til nyansatte og vikarer

Informasjon til nyansatte og vikarer Informasjon til nyansatte og vikarer 1 Innledning Dette informasjonsheftet er laget for at du som nytilsatt eller vikar skal kunne få en liten oversikt over Dalane videregående skole, og hvem som gjør

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug

Varelevering gir byen form. Marianne Skjulhaug Varelevering gir byen form Marianne Skjulhaug 1 Sjåfører som jobber med varelevering har vanskelige arbeidsforhold Planleggere og saksbehandlere mangler kunnskap. God tilrettelegging finnes nesten ikke

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. og hittil i 2008

ÅRSBERETNING 2007. og hittil i 2008 ÅRSBERETNING 2007 og hittil i 2008 Styre: På generalforsamling 15. okt. 2007 ble følgende styre valgt: Leder Alf Kirkeberg, RE-CONSULT AS (valgt for ett år) Styremedlem Anders-Gustav Holt, INVENTUM AS

Detaljer

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk

Din egen HR avdeling. profesjonelt og økonomisk Din egen HR avdeling profesjonelt og økonomisk Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer