MEDLEMSMAGASIN mai Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN mai årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4

2 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Forsidefoto OHF REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Juni 2008 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Oslo-politiets dilemma I diskusjonene mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet, Oslo Politikammer og fagforeningene, hvor er hensynet til publikum og næringsliv? det siste er ressurssituasjonen til Oslopolitiet synliggjort gjennom media, I senest gjennom to interpellasjoner i Stortingets spørretime fra Høyres representant Elisabeth Aspaker til justisminister Knut Storberget. Det er overraskende at det så sjeldent foreligger etterrettelig dokumentasjon hvor utenforstående kan orientere seg via innleggene. Her bør debattanter synliggjøre Oslo-politiets ressurser og effektivitet vis-à-vis andre byer, kommuner og fylker. I årene frem mot 2025 vil Oslos og Akershus befolkning øke med nær nye innbyggere. Oslo representerer ca 25% av all aktivitet i politiet i følge seneste statistikk fra Vinningskriminalitet og forseelser utgjør ca 60% av alle anmeldelser i landet. Med de store avvikene det er i oppklaringsprosent mellom Oslo 20,8% og med Akershus fra 35,6% til 44,1%, er det på høy tid å se Oslo-regionen i sammenheng. Befolkningen og næringslivet bør oppleve at politiet samarbeider på tvers av kommunegrenser Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT med samme tilstedeværelse og effektivitet. Diskusjonene og «kranglingen» skjer samtidig som politiet i Oslo har den laveste oppklaringsprosenten 20,8% i landet og på det lavkriminelle nivå(forseelser og vinnings kriminalitet) i området 10%. OHF får ofte rapport om saker hvor gjerningspersonen har tilstått og signert tilståelse, og hvor saken henlegges av politiet på varierende grunnlag. Det forteller de kriminelle og de potensielt kriminelle at det er lite å frykte og oppfattes som lite preventivt vis-àvis de mange unge i vår by. Det bør la seg gjøre for et politikorps i Oslo med ca ansatte, av disse er ca tjenestemenn, 100 jurister og 500 sivilt tilsatte, å implementere effektive datasystemer hvor publikum og næringslivet gjør jobben for politiets tjenestemenn, á la banksystemer, Lignings-etaten, Altinn, etc. I dag benyttes det IT-systemer i større eller mindre grad i andre byer, distrikter og land som man bør kunne nyttegjøres. Legg an en praktisk og funksjonell holding som tjener kundene og ikke vedlikeholder skottene mellom de forskjellige nevnte aktører. De eneste som er tjent med manglende ressurser og vilje til gjennomføring, er dessverre de kriminelle. Ledelsene hos de nevnte aktørene bør sette seg ned å snakke konstruktivt gjennom utfordringene og vise vilje til å skjære gjennom på vegne av kundene og økt effektivitet. I lys av veksten i befolkningen og potensialet for kriminalitet, bør partene arbeide frem utredninger som ser etter løsninger, og hvor det lar seg gjøre å gasse og bremse samtidig. t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder

3 aktuelt Takk til to gode medarbeidere I løpet av mai måned vil to kjære medarbeidere forlate administrasjonen etter mange års trofast tjeneste for Oslo Handelsstands Forening. Nå er det en ny tilværelse som pensjonister som venter Berit Norheim og Harald Hagen. Regnskapssjef Berit Norheim begynte i 1972 i daværende Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. Berits fagområde har i alle år vært tall og regnskap og hun har gjennom disse 36 år holdt orden på foreningens og undergruppers økonomi og regnskaper. I tillegg har Berit vært sentral i arbeidet med foreningens mange stipendier og legater. Driftsleder Harald Hagen kom til OHF i Harald har blant annet hatt ansvaret for innkjøp, maskinpark, utsendelser og alt teknisk og praktisk ved våre lokaler i Karl Johans gate. Berit Norheim Harald Hagen OHF retter en stor takk for lang og solid innsats til våre to gode medarbeidere og ønsker dem begge lykke til som pensjonister. Vi setter sjøbein OHF har gleden av nok en gang å invitere til sin årlige forsommertur på Oslofjorden. Hold av ettermiddagen og kvelden Onsdag 18. juni. Båten vi har bestilt er Lady Mack som foreningen har benyttet tidligere. Etter stor suksess ved de siste års båtturer er Steinar Albrigtsen Trio engasjert til å spille og skape stemning for oss også i år. Invitasjon med nærmere informasjon kommer i posten. Cruisebåtoversikt Nå mot slutten av april og frem til oktober er det cruisebåtsesong i Oslo. Nesten daglig vil vi kunne se større cruisebåter på vei inn eller ut fjorden, eller ved landligge. Oslo havn benytter både Akershuskaia, Filipstadkaia og Vippetangutstikkeren som havn for cruisebåtene. /.3 $! ' Oversikt over cruiseanløpene kan du finne på våre nettsider I N U ÔÔJ K L Ô

4 aktuelt Bysykkelordningen Du må ha et abonnementskort for å benytte bysyklene. Det koster kr 70.- for kalenderåret 2008 og abonnementskortet bestilles på Gå inn på «Abonnement» pkt. 1 for å registrere deg og betale. Med abonnementet følger det et såkalt smartkort som benyttes for å låne sykler fra stativene. Kortet vil bli sendt deg i posten. Turister som ønsker å benytte bysykler under sitt opphold i Oslo bes ta kontakt med Turistinformasjonen på Trafikanten, ved Oslo Sentralstasjon eller i Fridtjof Nansens plass 5, inngang Roald Amundsens gate (bak Rådhuset), som vil bistå med utleie av turistkort. Et sikkert vårtegn er at bysyklene begynner å prege bybildet i hovedstaden. I løpet av april er nærmere 1200 bysykler plassert ut i de 94 sykkelstativplassene sentralt i Oslo. Syklene er utplassert i spesielle stativer ved en rekke trafikknutepunkter sentralt i Oslo. Kart og liste over sykkelstativene finner du også på de nevnte nettsider. For at syklene ikke skal beslaglegges for lenge, men være tilgjengelig for flere, er det en lånebegrensning på 3 timer. Lånte sykler kan leveres tilbake til hvilket som helst av stativene, men det er fullt mulig å ta ut en ny sykkel for nye tre timer så snart man har levert den forrige. Sykkelen er lett og praktisk med fire gir, bagasjebærer på styret og justerbart sete som gjør at de aller fleste vil kunne trives med sykkelen. Hjulene på sykkelen er i tillegg såpass brede at det ikke lar seg gjøre å skli ned i trikkeskinner. Dette gjør sykkelen trygg og komfortabel å sykle på. Bysykkel er et samarbeid mellom Clear Channel Norway AS og Oslo kommune. Ordningen er reklamefinansiert og reklamen på syklene og stativene skal dekke nødvendige kostnader. Ordningen medfører derfor ingen utgifter for Oslo kommune. Det er en målsetting at bysyklene kan bidra til å redusere forurensningene i bykjernen og utgjøre et sunt og miljøvennlig alternativ til tradisjonell transport. Det har også vært et mål at bysyklene skal øke utnyttelsen av kollektive transportmidler ved å «forlenge» rutetilbudet på en fleksibel måte.

5 månedens sikkerhetstips Årets Handels- og Servicebedrift Da er det igjen tid for kåring av «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo». Prisen er et samarbeid mellom OHF, Nordea og Aftenposten. Handelog servicebransjen er Oslos største næring og omfatter over bedrifter med mer enn ansatte. Konkurransen i Oslo er hard og utfordringene mange. Skal man lykkes i et slikt marked må det satses på kvalitet. Logoen for «Årets Handels- og Servicebedrift» i Oslo er et kvalitetsstempel bare vinneren av prisen kan benytte seg av i sin markedsføring. Innbrudd Gjør de ansatte best mulig i stand til å forebygge tyverier utført av uærlige besøkende, leverandører mv. Innbrudd, varsling og umiddelbare tiltak 1. Ring politiet, eller 112. Normalt er det sikkerhetsselskap eller politiet som vil varsle bedriften, rekvirere glassmester og forøvrig sikre åstedet 2. Umiddelbart varsle leder Sikre bevis når medarbeider er på stedet Ikke ta på noe. Sikre at ingen kommer inn i sentralt åsted Sikre alt som kan tenkes å være bevis i saken Skrive ned navn og tlf. på vitner Skrive ned observasjoner Sikre eventuelt opptak kameraovervåking Sikre lokalene (glassmester/låsesmed) Forslagene til «Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo» kommer fra publikum og vurderes av en sakkyndig jury bestående av: Adm. dir. Morten Fure, Oslo Handelsstands Forening, banksjef Jan Erik Brustad, Nordea, spesialrådgiver Per Gunnar Rasmussen, BI, og markedsdirektør Magnus Kalleberg, Aftenposten samt en representant fra Oslo kommune. Kriteriene forslagene vurderes etter: Oppfylling av strategiske mål Service og kundebehandling Salgs- og lønnsomhetsutvikling Utvikling av nye konsepter og nytenkning i handel og service Markedskommunikasjon og aktiviteter Bedriftens relasjoner til lokalmiljø Miljø, sikkerhet og trivsel Gå inn på for å gi din stemme! Prisen Årets Handelsbedrift i Oslo 2007 gikk til Anton Sport. Her er representanter for vinneren sammen med juryen ved prisutdelingen under Oslo Sommerfestival. Tidligere prisvinnere: Anton Sport Benedicte Ferner AS Varner-Gruppen AS Oslo Guidebureau AS Gimle Parfymeri Kjøpesenteret CC-Vest Byporten Shopping Oslo Sportslager

6 aktuelt eventuell fremtidig omregulering til toveis trafikk. Foreningen har også poengtert viktigheten av at det opprettes vareleveringslommer og at varelevering ikke baseres på at biler må stå i gaten. Ved et bredere fortau må det blant annet tilrettelegges for restauranters uteservering og også for at den etablerte handel ved behov kan benytte fortausarealet utenfor egen butikk. Funksjonsutvalget Det arbeides for en oppgradering av flere sentrale gater og plasser i Oslo sentrum. OHF er som vanlig høringsinstans for de fleste regulerings- og planforslag. Foreningen er også invitert part i Funksjonsutvalget for Levende Oslo der ulike sentrale etater og brukerorganisasjoner som tradisjonelt har kompetanse om og for sentrum tar del og diskuterer foreslåtte planer og løsninger innenfor gjeldende planer, reguleringer, samt arkitektoniske og estetiske premisser. Roa ld A mundsens g ate Nylig har Funksjonsutvalget i Levende Oslo blant annet behandlet Roald Amundsens gate mellom Rådhuset og Stortingsgata og Olav V s gate. I Roald Amundsens gate mellom Karl Johans gate og Rådhuset foreslås det en forskjønning og oppstramming av gateløpet der en innskrenking av kjørebanen, fortausutvidelse, beplantning, belysning og belegg er virkemidler som foreslås tatt i bruk. OHF ser positivt på en oppgradering av gaten, men er mer betenkt over at parkeringsplasser og vareleveringsplasser ofte forsvinner i slike prosesser. I eksisterende forslag ligger det en betydelig utvidelse av fortau og dermed tilsvarende begrensning av kjørebanen. Tilgjengelighet til området og gatenes robusthet og evne til å tåle trafikk ved fremtidige omreguleringer er viktig for OHF. OHF har derfor fremhevet at gaten som i dag er enveisregulert blir laget bred nok til at den kan håndtere en Ol av V s g ate Det samme utvalget diskuterte i sitt forrige møte Olav V s gate, som ønskes omgjort til en mer attraktiv gate med et trafikkbilde som skal ha god lesbarhet. Med attraktivitet menes i denne sammenheng en penere og mer helhetlig gate ved hjelp av «opprydding» av skilter, sykkelstativer, benker, søppelkasser, kjøremønster, parkering, beplanting, gatebelegg, kantstein, sluk og fortau. For Olav V s gate foreligger det forslag om gågate. OHF er en av partene som mener at en gågate i øverste del av gaten kan være en god løsning, men at det fortsatt må tilrettelegges for bilkjøring i den delen av gaten som ligger nedenfor Klingenberggata og at Klingenberggata forblir regulert for biltrafikk. OHF er også her opptatt av at det i denne kultur-, handelsog finansgate skal finnes muligheter for varelevering og korttids kundeparkering. Mer om Levende Oslo og prosjekter under arbeid kan du lese på

7 aktuelt HMS-tips Egenmelding 1. Egenmelding kan først brukes etter to måneders ansettelsesforhold. 2. Bedrifter uten IA-avtale Ansatte kan bruke egenmelding for inntil tre sammenhengende kalenderdager om gangen. Innenfor 16 kalenderdager kan den ansatte kun bruke totalt tre egenmeldingsdager. I løpet av de siste 12 måneder kan den ansatte kun bruke fire egenmeldingstilfeller. Ved 4. gangs bruk i løpet av de siste 12 måneder, mottar den ansatte melding om tap av rett til bruk av egenmeldinger gjeldende for de neste seks måneder. 3. IA-bedrifter Ansatte kan bruke 24 dagers egenmelding i en 12 måneders periode. De kan brukes som enkeltstående dager eller maks åtte kalenderdager sammenhengende. 4. IA-bedrifter Ved sammenhengende dager teller fridager i perioden med. Er det brukt åtte egenmeldingsdager, må det gå en arbeidsgiverperiode (16 dager) før egenmelding kan benyttes igjen. Egenmelding ved sykt barn/ barnepassers sykdom 1. Rett til omsorgspenger gjelder først etter fire ukers ansettelse. 2. Omsorgspenger gis ved sykdom hos barn eller barnepasser, til og med det året barnet fyller 12 år. Kan også brukes ved kontrollundersøkelser hos lege/sykehus, selv om barnet ikke er sykt den dagen. 3. Antall dager pr. kalenderår ved 1-2 barn/10 dager og 20 dager for eneforsørger, 3 eller flere barn/15 dager og 30 dager for eneforsørger. 4. Fraværet skal dokumenteres ved egenmelding eller sykemelding. Arbeidsgiver dekker de første 10 dagene i et kalenderår, utover det dekker NAV fraværet, dersom det er dokumentert med legeerklæring. Kursdeltagere hos OHF. Kurs og kompetanse Som næringsdrivende kan det i dag være vanskelig å sette seg inn i lover, regler og rammebetingelser som angår næringen. I tillegg er det ofte dyrt og ressurskrevende selv å besørge opplæring og kompetanseheving for de ansatte. OHF tilbyr et stort antall ulike kurs og konferanser og vi arrangerer stadig flere bedriftsinterne kurs for våre medlemmer. Vi holder også ulike medlemsmøter med aktuelle temaer og spennende foredragsholdere. Fra studentene ved Butikkledelse salg & service på Treider College har OHF fått følgende hyggelige tilbakemelding; Vi har vært på kurs! Vi har i løpet av de siste månedene deltatt på noen av kursene i regi av OHF. Kursene vi har deltatt på er HMS-kurs, salg i butikk, plakattegnekurs samt ransforebyggende kurs. Kursene er profesjonelt lagt opp og alle deltakerne får bevis for gjennomført kurs. Vi har opplevd kursene som veldig lærerike og varierende når det gjelder både innhold og opplegg. De har vært veldig engasjerende lagt opp og det har ikke vært mulig «å falle av». OHF stiller med kursledere som er kunnskapsrike, entusiastiske og flinke! Kursene er i stor grad lagt opp med en realistisk vinkling hvor vi kjenner oss igjen i situasjoner fra dagliglivet i butikk. Dette gjelder i særdeleshet ransforebyggende kurs hvor vi gjenomgikk en realistisk øvelse. Veldig nyttig! Det var i stor grad lagt opp til dialog mellom foreleser og kursdeltakere og mellom kursdeltakerne. På den måten fikk man mange eksempler og historier som man har stor nytte av! Vi syntes kursene hos OHF burde være obligatorisk for alle ansatte innen butikkbransjen, enten man er nyansatt eller har vært i bransjen noen år. Det er alltid noe nytt man får med seg på disse kursene og i tillegg er det hyggelig å treffe kolleger fra andre butikker.

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Først rengjøring, så asfalt Key Safety Vi har alle nøkler som vi ikke vil miste. Det være seg husnøkler, bilnøkler eller nøkler til jobben. Å erstatte disse kan koste mange penger og mye bryderi. Det er også en viss risiko å merke nøkkelknippene med navn, adresse og telefonnummer i tilfelle nøklene skulle falle i gale hender. Oslo Handelsstands Forening tilbyr sine medlemmer en løsning på dette. Løsningen er kalt Key Safety og er et merke du henger på nøkkelknippet der man ber om at nøkkelknippet blir lagt i en av Postens postkasser. Nøkkelknippet blir så sendt til Majorstuen Postkontor hvor nøkkelens eier vil bli sporet opp i en database, og eieren kan hente nøkkelknippet hos OHF. På den måten trenger man verken merke nøklene med navn, adresse eller nummer. Man er også sikret at så lenge nøklene blir levert i en postkasse, vil de komme tilbake igjen. For medlemmer i Oslo Handelsstands Forening koster dette tilbudet kun kr 25,-. Det er altså gode muligheter til å spare inn store beløp om nøklene skulle mistes. Det å skifte låser er ingen billig affære. Ta kontakt med OHF på telefon eller har du spørsmål omkring din handelsvirksomhet i oslo-området? klikk deg inn på I disse dager er det full aktivitet med gaterengjøring i Oslo. Målet til Samferdselsetaten er også i år at alle gater skal være ferdig rengjort før 17. mai. På Samferdselsetatens nettsider finnes det oversikt over når den enkelte gate/vei er planlagt rengjort. Ta en titt på den, så kanskje du kan være føre var med tanke på å veilede vareleverandører og bilende kunder. Etter at vårrengjøringen er, over retter Samferdselsetaten fokus mot asfaltering. 150 Oslo-gater og veier planlegges asfaltert denne sommeren. 70 mill. kr skal brukes og flere gater enn noen gang tidligere vil dermed få nytt dekke. Sesongstart for asfaltering er planlagt til 2. juni og vil foregå frem til slutten av oktober. Sentrumsgater, samleveier og rene boligveier står på asfalteringsforslaget. Det gjør også fortau, gang-/sykkelveier og utfartsparkeringsplasser. I gater og veier med parkerte biler vil det bli skiltet med parkering forbudt-skilt 24 timer før arbeidene settes i gang. Det er viktig at bileierne flytter bilene sine, både for å unngå parkeringsbøter og kostbar borttauing og for at asfaltarbeidene ikke skal hindres unødvendig.

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer