LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord"

Transkript

1 LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne des

2 REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal bli det ledende forum for ledere i Norge. Her skal det finnes aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/ relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: barnehager, franchise takere, handel og service, olje og gassindustri, offentlig virksomhet, IT/IKT, luftfart, tradisjonell industri, med flere. Magasinet Lederne skal være et forum for faglig og personli g utvikling. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN mars 2 1. juni september november OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne offset ANNONSER Forum Media v/ellen M. Harbo, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf , Fax E-post: 2 LEDERNE DESEMBER 2006

3 Møteledelse Ledelse ble komiserie INNHOLD 4 Leder 6 Møteledelse 11 Kjekt å ha 12 Travle tider på Stord 20 Sykdom som oppsigelsesgrunn 24 Friår: Bare gjør det! år i Nordsjøen 42 FLF inn i Lederne 29 Smått om forsikring 30 Når en kollega dør 34 Førjulsmeny 36 Vin 40 Medlemssider LEDERNE DESEMBER

4 LEDER 2006 et godt år Jan Olav Brekke, Forbundsleder for Lederne - Nu går alt så meget bedre, uttalte daværende statsminister Kåre Willoch for noen år siden. Selv om det ikke var Lederne han tenkte på den gangen, kan vi gjerne gjøre hans ord til våre når det gjelder Året 2006 har på mange måter vært et konsolideringsår når det gjelder viktige forhold omkring driften av forbundet. Etter mange år med en vanskelig og anstrengt økonomi, ser det nå ut til at vi kan se fremtiden betydelig lysere i møte. Samarbeidet med Kunde- og medlemsservice, som drifter viktige sider vedrørende vår økonomi, fungerer nå meget bra. Rutinene er på plass, og vi får jevnlige rapporter om situasjonen til enhver tid. Det nye medlemssystemet fungerer godt, noe som gjør at vi har sikre forutsetninger for korrekt budsjettering av våre midler. Mange av våre medlemmer benytter seg tilbudene og informasjonen som ligger etter innlogging på våre nettsider. Dette vet vi det er mange som har stor nytte av, og tjenesten utvikles stadig. Våre internettsider, som i stor grad driftes av Norsk Kunde- og medlems-utvikling, tidligere CiF, begynner å få den formen vi ønsker. Vi får likeledes mange tilbakemeldinger om at vårt medlemsmagasin har en kvalitet som vi kan være bekjente av, både utseende- og innholdsmessig. Likevel er vi fullstendig oppmerksomme på at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å avspeile aktiviteter innad i vår egen organisasjon gjennom artikler, reportasjer og intervjuer. 2006, i likhet med 2005, har vært gode år når det gjelder medlemstilgang. For inneværende år har vi hatt en bedre utvikling enn noensinne. Vi har flere innmeldinger og færre utmeldinger enn tidligere år. Det gir en god netto som igjen genererer inntekter. Likevel er det alltid slik at ingenting er så bra at det ikke kan gjøres bedre. Vi må hele tiden ha søkelys på alle elementer vedrørende vår drift og våre medlemstilbud. Det er ikke grunnlag for å lene seg tilbake og si at nå er jobben gjort. Det må likevel være tillatt og å glede seg over at mange ting har kommet på plass, og det gir nå gode resultater for vår organisasjon. Administrasjonen har, i tillegg til alle faglige saker, fortsatt sitt arbeid med å legge arbeidsforholdene best mulig til rette for våre ansatte. Trivsel og lojalitet, sammen 4 LEDERNE DESEMBER 2006

5 med faglig kompetanse, er helt avgjørende for å utføre en best mulig service for våre medlemmer. Dette arbeidet har skjedd i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, i tillegg til at forbundsstyret hele tiden har vært holdt orientert om, og bidratt aktivt til prosessene. Trivsel og lojalitet, sammen med faglig kompetanse, er helt avgjørende for å utføre en best mulig service for våre medlemmer. Jeg tror jeg med stor sikkerhet kan si at arbeidsmiljøet er betydelig forbedret med økt trivsel og dermed et høyere servicenivå som resultat. De samme signalene får vi utenfra. Forbundskontoret er et servicekontor, og når servicen blir bedre, har vi lykkes med noe. Det er derfor god grunn til å takke samtlige ansatte for det arbeidet som har blitt utført, og den omstillingsvilje de har vist. mange viktige saker, selv om vi har hatt færre møter enn i tidligere år. Det er et godt tegn at man kan behandle flere saker på færre møter. Det innebærer at forbundsstyret arbeider effektivt og er målrettede og konstruktive i sin saksbehandling. Lederne har innført trådløs bedrift. Alle som ringer til oss, og som ikke benytter seg av de tre direkte tastevalgene, skal nå få umiddelbar kontakt med en av våre ansatte. Da får man enten svar direkte eller man viderekobles til rette vedkommende, enten i region, eller til den som har ansvaret for den bransjen medlemmet tilhører. Denne løsningen gir større fleksibilitet og bedre service ved at flere kan håndtere de samme henvendelsene. Kongressen 2006, som ble avholdt for kort tid siden, vedtok enstemmig innlemmelsen av Forbrukersamvirkets Lederforbund, FLF. Vi har sammen med dem over lengre tid hatt en meget konstruktiv dialog når det gjelder sammenslåing av våre forbund. FLF kommer inn som en egen region og med omkring 1500 medlemmer. I tillegg får vi tilgang til et medlemsområde hvor Lederne i dag ikke er inne. Dette åpner for ytterligere muligheter for medlemsrekruttering. opp. Flere prosjekter har tidligere vært vurdert, men har av ulike årsaker blitt skrinlagt. Kongressen vedtok også å gå videre med tanke på kjøp av eiendommen Sofienlund på Skøyen vest i Oslo, som forbundsstyret og administrasjonen mener er meget interessant som et mulig nytt forbundskontor og kurssenter. Våre fonds- og eiendomsplasseringer har vært lønnsomme. Vi har et godt samarbeid med investeringsmiljøer som har forvaltet våre verdier på en god måte, og vi ser for oss et fortsatt godt samarbeid også i fremtiden. Det vil alltid være slik at man først i ettertid ser om våre investeringer og plasseringer har vært vellykkede eller tapsbringende. Det er derfor hyggelig å kunne registrere at vi har hatt en god avkastning på plasseringene. Lederne vil takke alle medlemmer, samarbeidspartnere og kontakter for et godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år, og ser frem til et like positivt år i Jeg vil også framheve det gode samarbeidet i forbundsstyret. Det har vært behandlet Tanken om å eie vårt eget forbundskontor, i stedet for å leie, har fra tid til annen dukket LEDERNE DESEMBER

6 MØTER Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter Leder- og avdelingsmøter består i altfor stor grad av enetale fra sjefen, hevder konsulent Ivar Kjøll. Han savner mer fokus på utveksling av synspunkt og trivsel blant medarbeiderne. Møteledelse: -Sjefen snakker for mye -Bryter du inn i et leder- eller avdelingsmøte er det 90 prosent sjanse for at det er sjefen som har ordet. Påstanden kommer fra Ivar Kjøll som har mange års erfaring som rådgiver og kursleder innenfor ulike deler av næringslivet. Han mener det avholdes for mange møter rundt omkring i bedriftene og ikke minst; strukturen på møtene kunne svært ofte vært bedre. -Det er viktig å ha klart for seg hva en skal oppnå med møtet. Ta en avklaring før møtet begynner med hensyn til hva som skal skje, hvilke beslutninger som eventuelt skal tas og hvilke forventninger møtedeltakerne har, sier Kjøll. Bryter du inn i et ledereller avdelingsmøte er det 90 prosent sjanse for at det er sjefen som har ordet. Han tror mange møter blir litt innholdsløse og lite spennende blant annet fordi sjefen i for stor grad har ordet og stort sette bruker tiden til å informere. Informasjon på slutten -Informasjon er viktig, men kan gjerne komme på slutten av møtet. Slipp heller dialogen løs og ha mer fokus på trivsel og hvordan medarbeiderne opplever hverdagen, er rådet fra Kjøll. Samtidig har han erfart at mange ledere åpner opp for diskusjon om ting som allerede er bestemt. Avklar før møtet begynner med hensyn til hva som skal skje, hvilke beslutninger som eventuelt skal tas. -Det finnes gode og mindre gode møter. Som regel har møtelederen en større påvirkningskraft om det blir det ene eller andre. Ta styringen og ha fokus på hva som er hensikten med møtet, sier Kjøll. Nytt fra gangen Han har god erfaring fra å starte møtet med nytt fra gangen. På den måten løser du opp stemningen og lar folk komme med store og små ting som organisasjonen er opptatt av. Det kan være små bagateller, men likevel viktig for velvære og stemningen i organisasjonen, mener Ivar Kjøll. Og han råder alle ledere til å ta stemningen på gangen på alvor. Er det noe kollegaene er opptatt av er det mye bedre at dere bruker noen minutter på temaet før møtet begynner for alvor, enn at folk er ukonsentrert og har tankene andre steder, mener Kjøll. 6 LEDERNE DESEMBER 2006

7 KJØREREGLER -Sett kjøreregler for leder- eller avdelingsmøtene, oppfordrer Ivar Kjøll. Han nevner områder som bør ha kjøreregler som alle deltakerne kjenner: Starter møtet selv om ikke alle har kommet? Dersom ja, viser det seg at folk ganske raskt møter opp innen møtestart. Skal det føres referat? Det er for seint å ta spørsmålet opp på slutten av møtet. Er det bestemt at det alltid skal føres referat, blir det en del av forutsetningen og gjør det enklere og følge opp eventuelle vedtak. Hvem skal lede møtet? Er det alltid sjefen er det enkelt. Skal det gå på rundgang, bør det være en liste slik at dette ikke er tema før møtet starter. Hvor skal møtene holdes og hvor lenge skal de vare? Er det på forhånd bestemt hvor lenge møtet skal vare, er sjansen stor for at det blir mer effektivt enn hvis det ikke er avtalt møteslutt. Hvem skal være med på møtet og hvordan meldes forfall? Viktig å ha regler for dette. Reduserer faren for at møter blir avlyst. LEDERNE DESEMBER

8 MØTER HUSKELISTE FOR MØTELEDERE 1: Begynn med å høflig ønske velkommen. Takk for at folk tok seg tid til å komme, og uttrykk håp om at de ikke skal angre på det. - Folk må ha lov til å gjøre feil Vi har spurt elitetrener Ivar Morten Normark hvordan man kan få fram de gode ideene fra medarbeiderne. 2: Presenter deg. Navn, stilling og relevant bakgrunn. 3: Klargjør hensikten. Fortell kort hva du håper å oppnå, har tenkt å forklare, foreslå eller finne ut av. Vinkle det på hva deltakerne kan tjene (ikke bare i økonomisk forstand) på dette møtet. 4. Gi et overblikk over hvor lenge møtet vil vare, eventuelle pauser, og andre praktiske opplysninger. 5: Klargjør spillereglene. Hvordan får man ordet, også videre. - Folk må føle seg trygge, selv om de gjør feil, sier Normark. - En gang var jeg og foreleste på et seminar sammen med Thorleif Enger fra Norsk Hydro. Han fortalte om hvilke utfordringer de hadde i forbindelse ved overgangen fra Hydro til Yara. I førstenevnte selskap hadde man en top down-tradisjon, som skulle endres til down top i den nye. Samtidig ville man bli så innovativ. Problemet var bare at i Hydro hadde man hatt et three strikes out system. Man kunne gjøre en feil, kanskje to. Men tredje gangen var det ut. Å være innovativ og kreativ, krever at du kan få gjøre feil, og likevel gå videre. Kommer du med et forslag, og får deg en over kjeften, åpner du den ikke igjen! - Hvorfor er ingen trussel Han påpeker også hvor viktig det er for en gruppe eller en bedrift at de ansatte kan stille spørsmål ved hvordan man arbeider. - Folk som spør hvorfor, er ingen trussel mot organisasjonen. En medarbeider som spør hvorfor, er en engasjert medarbeider. Blir de tatt på alvor, så blir de med. Men blir de klubbet og overkjørt, kommer de aldri tilbake, sier Normark. 8 LEDERNE DESEMBER 2006

9 MÅTER Å UNNGÅ ANDRES MØTER PÅ: Vær travel og produktiv! Klargjør arbeidsbeskrivelsen og forpliktelsene dine! Unnskyld deg på en respektfull måte! Gjør deg selv tilgjengelig! Få tak i møteplanen og tilby informasjonene på forhånd! Hvordan unngå møter Dagens ledere bruker mellom en fjerdedel og tre fjerdedeler av arbeidsdagen på å delta i møter. Minst halvparten av all møtetid er uproduktiv, om ikke destruktiv. Og tendensen er at problemet bare vokser og vokser. Slik beskriver Scott Snair utfordringen for kanskje revolusjonerende, men jeg har tilbrakt år med å iaktta og samtale med suk- ledere i boken Stopp møtet. Boken ble utgitt på norsk i sessrike ledere som går i en stor bue utenom alle forretningsmøter til glede for seg selv og Gode ledere unngår møter organisasjonene sidne. Jeg vil hevde at virkelige fremtidsrettede ledere bør gå helhjertet Forfatteren har erfaring med ledelse innenfor produksjon og logistikk. Scott Snair hevder inn for et liv uten møter skriver Snair i boken. at virkelig gode ledere ikke blir kjent for å holde gode møter. Han mener at gode ledere Snair gir blant annet følgende råd for å oppnå som oftes huskes fordi de er flinke til å gå målsettingen om møtefrie arbeidsdager: rundt og snakke med sine medarbeidere, inspirere dem og få dem til å prestere. *De fleste ledere hater møter innerst inne Scott Snair mener det holdes altfor mange og ikke bare det, men de innser også at de møter og mener fremtidsrettede leder bør gå er meningsløse. inn for møtefrie arbeidsdager. *Ledere avholder ofte møter av alle de gale Meningsløse møter grunnene, inklusive sin egen manglende Forestillingen om en møtefri arbeidsdag er evne til å gjøre tingene på en annen måte. Gi åpent uttrykk for antimøtefilosofiene din! Gi uttrykk for din misnøye etter et uproduktivt møte! DERSOM MØTET ER UUNNGÅELIG: Avgrens målsettingen og saklisten! Begrens antall møtedeltakere! Sett en tidsramme! Vær forberedt! Hold det kort og konsentrert! Følg saklisten uten avvik Ikke la møtet styre deg! LEDERNE DESEMBER

10

11 HJELP FOR TRØTTE SJÅFØRER Du er ute og kjører i de sent på kveld. Hodet ditt føles tyngre og tyngre, og gravitasjonen trekker det mot dørken. Piiiip! Du slipper en ikke-bestilt ekskursjon med kartlegging over floraen i nærmeste grøft Drive Alert Master (DAM) heter en dippedutt, som reagerer på at hodet ditt tipper fremover, et typisk tegn på at du er i ferd med å sovne. Du stiller selv inn ønsket vinkel, og fester den rundt øret. Når vinkelen brytes gir DAM fra seg en kraftig pipelyd som vekker deg. Nyttig liten sak, men vi anbefaler likevel å følge rådet om å stoppe og sove 15 minutter isteden. DAM koster $19.95, rundt 130 kroner, fra DUKKER MED ATTITUDE Disse dukkene kommer fra den kjente designeren Darren Chen, og har blitt en stor suksess. Dooodolls er bare en stavelse kortere enn voodooodolls, som kan være passende når du ser på deres litt odde fremtoning. De er laget av syntetisk filt, grovt sydd sammen og pyntet med øyelapper, hoggtenner, klør, tunger, etc. Alle dukkene kommer med sin egen historie, og kan fort få kultstatus når de blir lansert. Prisen er 198,- kroner hos BADEKARCADDY Denne har vi ventet på: Badekarcaddy med plass til to vinglass, magasin og div. Ta et bad uten å være redd for å miste boken, magasinet eller annet i vannet. Den er kort og godt praktisk. Caddyen koster 499,- kroner hos SIKKERHET PÅ SEKUNDET Denne har vi sett varianter av før, men den blir ikke mindre viktig av den grunn særlig nå i høstmørket. SNAP- Refleks er et selvformende refleksbånd for arm og ben. Den er like egnet for mennesker som for dyr, og kan tas av og på i løpet av sekunder. En størrelse, godkjent refleksverdi og 34,- kroner hos Clas Ohlson. BATTERIFRI MUS Her er musen for deg som er lei av ledninger og lei av å skifte batterier. Musen får rett og slett energien fra musematten som følger med. Løfter du musen vekk fra matten, slutter den å lyse og virke, men når du nærmer deg matten kommer lyset på igjen i musen og den virker. Vidunderet koster 379,- kroner hos MAY THE FORCE BE WITH YOU Helts siden George Lucas tok verden med storm i 1977 med Star Wars, har forskjellige versjoner av lyssverdet på vært markedet. Vanligvis har det vært dårlige greier, men nå påstår Master Replicas at de har den optimale versjonen. Master Replicas Force FX serie har metallskaft, lys, lyd og en detaljerikdom, som kan tilfredsstille selv de mest kresne fans av denne sagaen, mener de. Sverdene måler 111 X 7,5 cm og kommer i forskjellige farger, etter hvem din helt er. Star Wars drømmen koster 1.299,- kroner hos ELEGANTE CHAT PACK Denne kjekke alti-ett-pakken har det du trenger for videosamtaler eller onlinespill på nett, da den inneholder webcam, mikrofon og hodetelefon. Prisen 348,- kroner hos SAMSUNG MED 10 MEGAPIKSLER Samsung har lansert verdens første 10 megapiksel kameramobil. Mobiltelefonen, kalt SCH-600, ble sluppet i det Koreanske markedet i oktober. Den har alle dippedutter og funksjoner man forventer av en telefon i denne klassen, og koster omkring 900 amerikanske dollar. Hva prisen blir i Norge, var ikke klart da dette ble trykket. LEDERNE DESEMBER

12 AKER KVÆRNER Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter Travle tider på Stord For halvannet år siden hadde Aker Kværner Stord et par hundre permitterte i noen måneder. I år har selskapet i perioder rullert en samlet arbeidsstokk på prosjektmedarbeidere. -Jo, ting endrer seg fort, innrømmer informasjonsleder Alf Terje Myklebust hos Aker Kværner Stord. Fra nesten tomme ordrebøker har det tradisjonsrike verftet ved Leirvik på Stord, opplevd å fylle opp ordrelisten og har nå store oppdrag helt fram til Det er sammenstiling av plattformer som har vært verftets hovedaktivitet siden De siste to årene har imidlertid oppbyggingen av landanleggene for gass ved Hammerfest og Aukra utenfor Molde utgjort de største prosjektene for Aker Kværner Stord. Mer og mer av aktiviteten skjer dermed utenfor produksjonshallene på Stord. Samarbeid -Vår kjernekompetanse er å styre, leder og gjennomføre større utbyggingsprosjekt i Norge. Aker Kværner Stord skal være konsernets kontraktspartner på prosjekter i Nordsjøen, fastslår informasjonsleder Alf Terje Myklebust. Det betyr et nært samarbeid med mange andre Aker Kværner selskap, både i Norge og utlandet. En stor og viktig utfordring er å skaffe tilveie nok og kvalifisert arbeidskraft til de ulike fasene i gjennomføringen av utbyggingsprosjektene. Myklebust forteller at det har vært opp til 35 ulike nasjonaliteter representert i de ulike prosjektene. Det fører til nye utfordringer når det gjelder kommunikasjon og forståelse overfor medarbeiderne. Historisk topp -Vi har i høst passert en historisk topp når det gjelder antall innleide arbeidere. Selv om vi har mye på ordrelisten, kommer vi til å redusere antall innleide medarbeidere gradvis utover i 2007, sier Myklebust. Med prosjektmedarbeidere i rotasjon, er det en utfordring å få alle til å ha en felles forståelse både av oppgavene og av sikkerhetsspørsmål. Informasjonsleder Myklebust forteller at helse, miljø og sikkerhet er sentrale stikkord som alle må forholde seg til, uansett nasjonalitet og språk. 12 LEDERNE DESEMBER 2006

13 Ledere i Hammerfest: Fra venstre: Jan Sunde, Lauritz Vallekott, Torstein Meling, Fridtjov Jensen og Ole B. Andersen -Vi legger stor vekt på opplæring/informasjon og arrangerer regelmessige allmøter i prosjektene der alle medarbeiderne får samme informasjon. På disse møtene bruker vi flere språk, forteller Myklebust. Logistikk Å få arbeidere fram og tilbake til de ulike prosjektene rundt omkring i landet, har vært en stor utfordring for Aker Kværner Stord. -Det kreves en nøye logistikk og plan for å få dette til å henge sammen. Men vi har klart å holde flyt i produksjonen selv om det er mange ting å holde styr på, sier informasjonslederen. Mens arbeidet på de store landanleggene skal avsluttes neste år, øker aktiviteten på hjemmebane Aker Drilling bestilte høsten 2005 to kjemperigger av typen Aker H-6e. De er nedsenkbare og skal tåle ekstreme værforhold. I tillegg er de bygget for å operere på ekstreme havdyp (ned til meter). Den første skal leveres i februar 2008, den neste i oktober samme år. I høst er det inngått en intensjonsavtale med Statoil om en ny flytende produksjonsplattform til Gjøa-feltet utenfor Sogn. Pplattformen skal leveres vinteren Høy oljepris -Jo situasjonen for oss har endret seg i likhet med markedet i løpet av de siste to årene. Den høye oljeprisen er sannsynligvis en viktig årsak til dette, mener Alf Terje Myklebust. Den kraftige økningen i aktiviteten fører også til store ringvirkninger for både lokalsamfunnet på Stord, men også hele Sunhordaland. Anslag viser at bedriften kjøper varer og tjenester for en milliard kroner hos lokale og regionale bedrifter. Det bidrar til å gjøre arbeidsplasser også utenfor Aker Kværner-systemet tryggere. LEDERNE DESEMBER

14 AKER KVÆRNER Ettertraktet pensjonist Avdeling Stord 60 år Avdeling Stord har 280 medlemmer hvor selvsagt ansatte i Aker Kværner utgjør flertallet. Men formann Jan Roald Nysæther forteller at spredningen av medlemmer stor. Han er opptatt av at avdelingen jobber for å utvikle hvert enkelt medlem. -Jeg mener det er viktig å ha fokus på videreutvikling av hvert enkelt medlem. Det vil også bedriftene ha stor glede av, sier Nysæther. Avdelingen markerte i høst 60 års jubileum med fest på Stord Hotell. Både aktive og pensjonister koste seg under festen, forteller formannen. Dugnad førte til endring Til Spania: Knut Baugstø er pensjonist, men tar gjerne en jobb for sin tidligere arbeidsgiver. For to år siden ble Knut Baugstø (65) -Så sant jeg får lønn og ikke får redusert pensjonist. Etter 45 år i arbeidslivet har han pensjonen min, så reiser jeg, sier en gledet seg over livet som pensjonist. Men oppglødd Knut Baugstø. han beholder kontakten med kollegaene på Aker Kværner Stord. I høst ble han spurt om Seniorpolitikk han ikke kunne tenke seg å ta et nytt oppdrag for sin gamle arbeidsgiver. Det satte Nysæter synes dette er et godt eksempel Formann i Lederne avdeling Stord Jan Roald han stor pris på. på at bedriften har en aktiv og god seniorpolitikk. Spania -Å legge til rette for at friske pensjonister -Går alt som planlagt reiser jeg til Spania i kan bidra med sine kunnskaper og ekspertise er bra både for pensjonistene og bedrift- løpet av et par dager, fortalte pensjonisten da vi besøkte Stord. en. Dette håper jeg vi får se mer av i årene Hans erfaring og kunnskap innenfor plan og som kommer, sier Nysæther. metode var etterspurt på et prosjekt utenfor Barcelona i Spania. Tomme ordrebøker og krisestemning førte til at medarbeiderne ved Aker Kværner Stord i 2003 sa fra seg lønnstillegg. De ville heller bidra til å redde bedriften enn å stå på tøffe lønnskrav. Dette var med på å legge grunnlaget for den flotte utviklingen fram til i dag. Samtidig snudde vi hver eneste stein minst en gang i jakten på innsparinger som kunne gjøre oss konkurransedyktige også når det gjelder å sammenstille gassbehandlingsanlegg på land.. Det har gitt resultater og de ansatte har bidratt til å bedre bedriftens lønnsomhet, sier informasjonsleder Alf Terje Myklebust. Informasjonsleder Alf Terje Myklebust i Aker Kværner Stord. 14 LEDERNE DESEMBER 2006

15 Utvikler nye ledere -Vi ønsker å ha større fokus på å utvikle lederpotensialet hos produksjonsmedarbeidere, sier avdelingsleder i Produksjonsledelse Arve Kleppe hos Aker Kværner Stord. Han står bak et lederprogram som er utviklet i samarbeid med ekstern konsulent hvor hovedvekten er relatert til praktiske ting knyttet til arbeidsdagen. Arve Kleppe ønsker å rekruttere flere produksjonsmedarbeidere til ledere. Coaching Programmet er halvårlig og inneholder fellessamlinger, grupperarbeid og individuell coaching i lederskap. 200 produksjonsledere er i ferd med å gjennomføret opplegget. -Vi legger mer vekt på de praktiske oppgavene enn teoridelen. Ett hovedpoeng med lederkurset er at alle lederne skal ha en felles forståelse for hvordan vi reagerer for eksempel på brudd på HMS-reglene, sier Arve Kleppe. Programmet startet i 2004 og er nå i ferd med å bli gjennomført også i andre Aker Kværner-bedrifter rundt omkring i landet. Høyskole-samarbeid Kleppe forteller at i kjølvannet av dette lederprogrammet, er det etablert et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund. Det betyr at det nå er mulig å ta en formell høyskoleutdannelse innenfor sveiseteori. -Vi må utfordre ledere til ikke bare å ta den trygge faglige posisjonen, men også prøve seg innenfor andre ukjente posisjoner innenfor produksjon, mener Arve Kleppe. Ulike språk En stor lederutfordring hos Aker Kværner Stord er at mange innleide ikke snakker norsk. Det er selvsagt en språklig utfordring, men Kleppe legger like mye vekt på den kulturelle. -En av grunnpilarene i vårt ledelseprogram er at lederen alltid må huske å oppsummere; hva ble vi enig om? Mens vi nordmenn har en åpen kommunikasjon, er det annerledes i andre kulturer. Mange innleide medarbeidere oppfatter våre beskjeder og utsagn annerledes enn tenkt og vil dermed misforstå meldingen, sier Arve Kleppe. LEDERNE DESEMBER

16 ETATEN Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter 16 LEDERNE DESEMBER 2006

17 Ledelse ble komiserie -I Etaten er det mange kvaliteter en helst ikke bør finne for ofte hos mellomledere, sier Atle Antonsen. Komiserien om plan- og byggeetaten ble en av høstens mest populære TV-program. Atle Antonsen tror ikke arbeidsmiljøet i bygningsetaten i TV-serien Etaten er dekkende for hvordan det er rundt omkring på arbeidsplassene i Norge. Samtidig ser han at figurene i serien kan være gjenkjennende. Men han avviser kritikken som er kommet om at serien gir et nedlatende og negativt inntrykk av arbeidsmiljøet på kommunale arbeidsplasser. -Dette er en komedie hvor vi har tatt hverdagslige historier fra en offentlig etat og laget humor ut av det, sier Atle Antonsen. Myter Han har selv skrevet manus for serien sammen med Ole Endresen. At Etaten utspiller seg på en planavdeling er for så vidt tilfeldig. -Men de fleste har et forhold til denne avdelingen som finnes i alle kommuner og det eksisterer mange myter om planog byggeetaten. Derfor var det spennende og kjekt å ta fatt på oppgaven, forteller Antonsen. Skjemaveldet har blant annet fått en sentral rolle i TV-serien som det foreløpig ikke er planer om å produsere flere programmer av. Dette er en komedie hvor vi har tatt hverdagslige historier fra en teknisk etat og laget humor ut av det. DVD Prosjektet som ble avsluttet i november med å legge siste hånd på en dvd-utgivelse, tok to år fra ideen ble unnfanget. Skrivingen LEDERNE DESEMBER

18 ETATEN Richard Er usympatisk, men har ofte rett, Rune Sjef som aldri ønsket å bli det, Tor Snillheten selv som innretter seg etter systemet, Liv Følsom kvinne i kundemottaket, Berit Avdelingens sladredame av manus var omfattende og tok lang tid. -Hver episode var opprinnelig på 50 minutter før vi klippet og kuttet programmet ned til Rune burde aldri hatt noe lederansvar og ønsket det jo heller ikke. 28 minutter. Det var forholdsvis liten anledning til improvisasjoner og innspill under veis, forteller Antonsen. Han spiller selv rollen som sjefen Rune i seien. -En oppgave han på ingen måte var skikket til å ha, fastslår Antonsen. Men likevel en person å bli glad i. -Rune burde aldri hatt noe lederansvar og ønsket det jo heller ikke, mener tekstforfatter og rolleinnehaveren. Usympatiske Richard En annen rollefigur som skapte mye røre og gjenkjennende nikk da serien rullet over TVskjermene, var Richard. En usympatisk figur som etter hvert ble veldig sentral i miljøet på plan- og byggeavdelingen. -Jeg kan ikke la være å kose meg over at en såpass lite imøtekommende person faktisk hadde rett i mange faglige ting. En spennende figur, sier Antonsen. Han er imidlertid overbevist og glad over at mange av de kvalitetene som finnes i Etaten, ikke eksisterer rundt omkring på norske kontorarbeidsplasser. Tilbakemeldinger Etter at Etaten ble vist på NRK, har Antonsen og gjengen bak produksjonen mottatt mange tilbakemeldinger. At serien Respons er den største gevinsten en kan oppnå i min bransje. ble godt mottatt tror Antonsen henger sammen med at folk flest kjenner seg igjen. Plan - og byggeetaten er et sted de fleste har et forhold til. At Atle Antonsen stadig har fått kommenterer på bussen eller hvor han ferdes, tar han som et hyggelig tegn på at folk likte programmene. -Respons er den største gevinsten en kan oppnå i min bransje, kommenterer Antonsen. En helt fersk DVD ble frigitt i slutten av november. Den forventes å ligge under en del juletrær i julen. I følge Antonsen passer den både til mennesker som leder og mennesker som blir ledet. ETATEN Norsk komiserie Produsert av Monster AS for NRK Produsent: Olav Øen Manus og idé: Atle Antonsen og Ole Endresen I rollene: Atle Antonsen, Jan Sælid, Siw Anita Andersen, Anne Marit Jacobsen, Ingar Helge Gimle, Trond Fausa Aurvåg, mfl. 18 LEDERNE DESEMBER 2006

19 LEDERNE DESEMBER

20 COMPENDIA Tekst: Grethe E. Aarsheim Sykdom som oppsigelsesgrunn En oppsigelse skal iflg. arbeidsmiljøloven 15-7 ha saklig grunn, og med dette menes at den beror på en rimelighetsbetraktning. Arbeidsgivers behandling av en oppsigelsessak vil derfor være av stor betydning. Arbeidsgiver skal på forhånd ha gjort en grundig saksbehandling, og ha vurdert vilkårene i aml om arbeidstakers rett til en annen stilling. Arbeidsgiver må også vurdere arbeidstakers behov for å beholde stillingen mot virksomhetens behov for å si opp vedkommende. I tillegg må arbeidsgiver være oppmerksom på arbeidstakers særskilte oppsigelsesvern som er hjemlet i aml Formålet med sistnevnte bestemmelse er å gi arbeidstakere som er blitt arbeidsuføre på grunn av ulykke eller sykdom et særskilt vern i en tidsbegrenset periode. Det fremkommer av lovens forarbeider at hensikten er å sikre at arbeidstakeren så langt som mulig, skal slippe å sette i gang en prosess for å beholde arbeidet mens vedkommende er arbeidsufør. Bestemmelsen er i tillegg relevant ut fra hensynet om å skape et inkluderende arbeidsliv. Når perioden for det særskilte oppsigelsesvernet er over er det ikke nok å fastslå at sykdom foreligger for å kunne si opp den ansatte på saklig grunnlag, men det vil være krav til følgende: Sykdommen går ut over arbeidet enten ved at arbeidstakeren ikke er i stand til å utføre dette på en tilfredsstillende måte, eller ved at sykefraværet blir så langvarig at det er rimelig å si opp arbeidstakeren. Før arbeidsgiver kan gå til det skritt å si opp arbeidstaker plikter han i følge aml. 4-6 (1) å iverksette nødvendige tiltak så langt det er mulig. Hva som kreves av arbeidsgiver avhenger av hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen, og hva som er praktisk og økonomisk mulig å få til. Under vurderingen av hva som kan kreves kan det blant annet vektlegges om nødvendige endringer er slike som på sikt likevel vil komme, og om endringene kan utnyttes i bedriften etter at arbeidstaker fratrer. Arbeidsgiver vil ikke være forpliktet til å iverksette større omveltninger som medfører store kostnader, som f.eks større ombygninger av lokaler. Ei heller er han forpliktet til å gjøre dyre innkjøp for at en arbeidstaker skal få beholde sitt arbeid. Intensjonsavtalen mellom regjeringen og arbeidslivets parter har medført nye krav til arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte. Det er bl.a. et krav til at arbeidsgiver skal lage oppfølgingsplan innen 8 uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Det stilles videre krav til at den sykmeldte er fulgt opp på en god måte via løpende samtaler i sykmeldingsperioden. I tillegg stilles det krav til at arbeidsgiver tilrettelegger for at arbeidstaker skal kunne være i arbeid, evt. forsøker bedriftsintern attføring dersom det finnes slike muligheter. Regjeringen og arbeidslivets parter arbeider i skrivende stund med å komme fram til et forslag til 20 LEDERNE DESEMBER 2006

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON. www.lederne.

LEDERNE. Når overtid blir standardtid. sept MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON. www.lederne. LEDERNE MENTORING - HVA HANDLER DET OM? TA KONTROLL OVER MOBILEN! HVORDAN UNNGÅ FRUSTRASJON Når overtid blir standardtid www.lederne.no 01 06 sept REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer