LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord"

Transkript

1 LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne des

2 REKRUTTERING OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fag organisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne skal bli det ledende forum for ledere i Norge. Her skal det finnes aktuelt stoff om økonomi, bil, reise, kvinner/ledelse, portrett/samfunn, nettverk/ relasjonsbygging og mye mer. Magasinet blir distribuert til alle medlemmene i Lederne. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: barnehager, franchise takere, handel og service, olje og gassindustri, offentlig virksomhet, IT/IKT, luftfart, tradisjonell industri, med flere. Magasinet Lederne skal være et forum for faglig og personli g utvikling. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Tor Hæhre, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN mars 2 1. juni september november OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne offset ANNONSER Forum Media v/ellen M. Harbo, Postboks 4, 4349 BRYNE Tlf , Fax E-post: 2 LEDERNE DESEMBER 2006

3 Møteledelse Ledelse ble komiserie INNHOLD 4 Leder 6 Møteledelse 11 Kjekt å ha 12 Travle tider på Stord 20 Sykdom som oppsigelsesgrunn 24 Friår: Bare gjør det! år i Nordsjøen 42 FLF inn i Lederne 29 Smått om forsikring 30 Når en kollega dør 34 Førjulsmeny 36 Vin 40 Medlemssider LEDERNE DESEMBER

4 LEDER 2006 et godt år Jan Olav Brekke, Forbundsleder for Lederne - Nu går alt så meget bedre, uttalte daværende statsminister Kåre Willoch for noen år siden. Selv om det ikke var Lederne han tenkte på den gangen, kan vi gjerne gjøre hans ord til våre når det gjelder Året 2006 har på mange måter vært et konsolideringsår når det gjelder viktige forhold omkring driften av forbundet. Etter mange år med en vanskelig og anstrengt økonomi, ser det nå ut til at vi kan se fremtiden betydelig lysere i møte. Samarbeidet med Kunde- og medlemsservice, som drifter viktige sider vedrørende vår økonomi, fungerer nå meget bra. Rutinene er på plass, og vi får jevnlige rapporter om situasjonen til enhver tid. Det nye medlemssystemet fungerer godt, noe som gjør at vi har sikre forutsetninger for korrekt budsjettering av våre midler. Mange av våre medlemmer benytter seg tilbudene og informasjonen som ligger etter innlogging på våre nettsider. Dette vet vi det er mange som har stor nytte av, og tjenesten utvikles stadig. Våre internettsider, som i stor grad driftes av Norsk Kunde- og medlems-utvikling, tidligere CiF, begynner å få den formen vi ønsker. Vi får likeledes mange tilbakemeldinger om at vårt medlemsmagasin har en kvalitet som vi kan være bekjente av, både utseende- og innholdsmessig. Likevel er vi fullstendig oppmerksomme på at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å avspeile aktiviteter innad i vår egen organisasjon gjennom artikler, reportasjer og intervjuer. 2006, i likhet med 2005, har vært gode år når det gjelder medlemstilgang. For inneværende år har vi hatt en bedre utvikling enn noensinne. Vi har flere innmeldinger og færre utmeldinger enn tidligere år. Det gir en god netto som igjen genererer inntekter. Likevel er det alltid slik at ingenting er så bra at det ikke kan gjøres bedre. Vi må hele tiden ha søkelys på alle elementer vedrørende vår drift og våre medlemstilbud. Det er ikke grunnlag for å lene seg tilbake og si at nå er jobben gjort. Det må likevel være tillatt og å glede seg over at mange ting har kommet på plass, og det gir nå gode resultater for vår organisasjon. Administrasjonen har, i tillegg til alle faglige saker, fortsatt sitt arbeid med å legge arbeidsforholdene best mulig til rette for våre ansatte. Trivsel og lojalitet, sammen 4 LEDERNE DESEMBER 2006

5 med faglig kompetanse, er helt avgjørende for å utføre en best mulig service for våre medlemmer. Dette arbeidet har skjedd i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, i tillegg til at forbundsstyret hele tiden har vært holdt orientert om, og bidratt aktivt til prosessene. Trivsel og lojalitet, sammen med faglig kompetanse, er helt avgjørende for å utføre en best mulig service for våre medlemmer. Jeg tror jeg med stor sikkerhet kan si at arbeidsmiljøet er betydelig forbedret med økt trivsel og dermed et høyere servicenivå som resultat. De samme signalene får vi utenfra. Forbundskontoret er et servicekontor, og når servicen blir bedre, har vi lykkes med noe. Det er derfor god grunn til å takke samtlige ansatte for det arbeidet som har blitt utført, og den omstillingsvilje de har vist. mange viktige saker, selv om vi har hatt færre møter enn i tidligere år. Det er et godt tegn at man kan behandle flere saker på færre møter. Det innebærer at forbundsstyret arbeider effektivt og er målrettede og konstruktive i sin saksbehandling. Lederne har innført trådløs bedrift. Alle som ringer til oss, og som ikke benytter seg av de tre direkte tastevalgene, skal nå få umiddelbar kontakt med en av våre ansatte. Da får man enten svar direkte eller man viderekobles til rette vedkommende, enten i region, eller til den som har ansvaret for den bransjen medlemmet tilhører. Denne løsningen gir større fleksibilitet og bedre service ved at flere kan håndtere de samme henvendelsene. Kongressen 2006, som ble avholdt for kort tid siden, vedtok enstemmig innlemmelsen av Forbrukersamvirkets Lederforbund, FLF. Vi har sammen med dem over lengre tid hatt en meget konstruktiv dialog når det gjelder sammenslåing av våre forbund. FLF kommer inn som en egen region og med omkring 1500 medlemmer. I tillegg får vi tilgang til et medlemsområde hvor Lederne i dag ikke er inne. Dette åpner for ytterligere muligheter for medlemsrekruttering. opp. Flere prosjekter har tidligere vært vurdert, men har av ulike årsaker blitt skrinlagt. Kongressen vedtok også å gå videre med tanke på kjøp av eiendommen Sofienlund på Skøyen vest i Oslo, som forbundsstyret og administrasjonen mener er meget interessant som et mulig nytt forbundskontor og kurssenter. Våre fonds- og eiendomsplasseringer har vært lønnsomme. Vi har et godt samarbeid med investeringsmiljøer som har forvaltet våre verdier på en god måte, og vi ser for oss et fortsatt godt samarbeid også i fremtiden. Det vil alltid være slik at man først i ettertid ser om våre investeringer og plasseringer har vært vellykkede eller tapsbringende. Det er derfor hyggelig å kunne registrere at vi har hatt en god avkastning på plasseringene. Lederne vil takke alle medlemmer, samarbeidspartnere og kontakter for et godt og konstruktivt samarbeid i året som gikk. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år, og ser frem til et like positivt år i Jeg vil også framheve det gode samarbeidet i forbundsstyret. Det har vært behandlet Tanken om å eie vårt eget forbundskontor, i stedet for å leie, har fra tid til annen dukket LEDERNE DESEMBER

6 MØTER Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter Leder- og avdelingsmøter består i altfor stor grad av enetale fra sjefen, hevder konsulent Ivar Kjøll. Han savner mer fokus på utveksling av synspunkt og trivsel blant medarbeiderne. Møteledelse: -Sjefen snakker for mye -Bryter du inn i et leder- eller avdelingsmøte er det 90 prosent sjanse for at det er sjefen som har ordet. Påstanden kommer fra Ivar Kjøll som har mange års erfaring som rådgiver og kursleder innenfor ulike deler av næringslivet. Han mener det avholdes for mange møter rundt omkring i bedriftene og ikke minst; strukturen på møtene kunne svært ofte vært bedre. -Det er viktig å ha klart for seg hva en skal oppnå med møtet. Ta en avklaring før møtet begynner med hensyn til hva som skal skje, hvilke beslutninger som eventuelt skal tas og hvilke forventninger møtedeltakerne har, sier Kjøll. Bryter du inn i et ledereller avdelingsmøte er det 90 prosent sjanse for at det er sjefen som har ordet. Han tror mange møter blir litt innholdsløse og lite spennende blant annet fordi sjefen i for stor grad har ordet og stort sette bruker tiden til å informere. Informasjon på slutten -Informasjon er viktig, men kan gjerne komme på slutten av møtet. Slipp heller dialogen løs og ha mer fokus på trivsel og hvordan medarbeiderne opplever hverdagen, er rådet fra Kjøll. Samtidig har han erfart at mange ledere åpner opp for diskusjon om ting som allerede er bestemt. Avklar før møtet begynner med hensyn til hva som skal skje, hvilke beslutninger som eventuelt skal tas. -Det finnes gode og mindre gode møter. Som regel har møtelederen en større påvirkningskraft om det blir det ene eller andre. Ta styringen og ha fokus på hva som er hensikten med møtet, sier Kjøll. Nytt fra gangen Han har god erfaring fra å starte møtet med nytt fra gangen. På den måten løser du opp stemningen og lar folk komme med store og små ting som organisasjonen er opptatt av. Det kan være små bagateller, men likevel viktig for velvære og stemningen i organisasjonen, mener Ivar Kjøll. Og han råder alle ledere til å ta stemningen på gangen på alvor. Er det noe kollegaene er opptatt av er det mye bedre at dere bruker noen minutter på temaet før møtet begynner for alvor, enn at folk er ukonsentrert og har tankene andre steder, mener Kjøll. 6 LEDERNE DESEMBER 2006

7 KJØREREGLER -Sett kjøreregler for leder- eller avdelingsmøtene, oppfordrer Ivar Kjøll. Han nevner områder som bør ha kjøreregler som alle deltakerne kjenner: Starter møtet selv om ikke alle har kommet? Dersom ja, viser det seg at folk ganske raskt møter opp innen møtestart. Skal det føres referat? Det er for seint å ta spørsmålet opp på slutten av møtet. Er det bestemt at det alltid skal føres referat, blir det en del av forutsetningen og gjør det enklere og følge opp eventuelle vedtak. Hvem skal lede møtet? Er det alltid sjefen er det enkelt. Skal det gå på rundgang, bør det være en liste slik at dette ikke er tema før møtet starter. Hvor skal møtene holdes og hvor lenge skal de vare? Er det på forhånd bestemt hvor lenge møtet skal vare, er sjansen stor for at det blir mer effektivt enn hvis det ikke er avtalt møteslutt. Hvem skal være med på møtet og hvordan meldes forfall? Viktig å ha regler for dette. Reduserer faren for at møter blir avlyst. LEDERNE DESEMBER

8 MØTER HUSKELISTE FOR MØTELEDERE 1: Begynn med å høflig ønske velkommen. Takk for at folk tok seg tid til å komme, og uttrykk håp om at de ikke skal angre på det. - Folk må ha lov til å gjøre feil Vi har spurt elitetrener Ivar Morten Normark hvordan man kan få fram de gode ideene fra medarbeiderne. 2: Presenter deg. Navn, stilling og relevant bakgrunn. 3: Klargjør hensikten. Fortell kort hva du håper å oppnå, har tenkt å forklare, foreslå eller finne ut av. Vinkle det på hva deltakerne kan tjene (ikke bare i økonomisk forstand) på dette møtet. 4. Gi et overblikk over hvor lenge møtet vil vare, eventuelle pauser, og andre praktiske opplysninger. 5: Klargjør spillereglene. Hvordan får man ordet, også videre. - Folk må føle seg trygge, selv om de gjør feil, sier Normark. - En gang var jeg og foreleste på et seminar sammen med Thorleif Enger fra Norsk Hydro. Han fortalte om hvilke utfordringer de hadde i forbindelse ved overgangen fra Hydro til Yara. I førstenevnte selskap hadde man en top down-tradisjon, som skulle endres til down top i den nye. Samtidig ville man bli så innovativ. Problemet var bare at i Hydro hadde man hatt et three strikes out system. Man kunne gjøre en feil, kanskje to. Men tredje gangen var det ut. Å være innovativ og kreativ, krever at du kan få gjøre feil, og likevel gå videre. Kommer du med et forslag, og får deg en over kjeften, åpner du den ikke igjen! - Hvorfor er ingen trussel Han påpeker også hvor viktig det er for en gruppe eller en bedrift at de ansatte kan stille spørsmål ved hvordan man arbeider. - Folk som spør hvorfor, er ingen trussel mot organisasjonen. En medarbeider som spør hvorfor, er en engasjert medarbeider. Blir de tatt på alvor, så blir de med. Men blir de klubbet og overkjørt, kommer de aldri tilbake, sier Normark. 8 LEDERNE DESEMBER 2006

9 MÅTER Å UNNGÅ ANDRES MØTER PÅ: Vær travel og produktiv! Klargjør arbeidsbeskrivelsen og forpliktelsene dine! Unnskyld deg på en respektfull måte! Gjør deg selv tilgjengelig! Få tak i møteplanen og tilby informasjonene på forhånd! Hvordan unngå møter Dagens ledere bruker mellom en fjerdedel og tre fjerdedeler av arbeidsdagen på å delta i møter. Minst halvparten av all møtetid er uproduktiv, om ikke destruktiv. Og tendensen er at problemet bare vokser og vokser. Slik beskriver Scott Snair utfordringen for kanskje revolusjonerende, men jeg har tilbrakt år med å iaktta og samtale med suk- ledere i boken Stopp møtet. Boken ble utgitt på norsk i sessrike ledere som går i en stor bue utenom alle forretningsmøter til glede for seg selv og Gode ledere unngår møter organisasjonene sidne. Jeg vil hevde at virkelige fremtidsrettede ledere bør gå helhjertet Forfatteren har erfaring med ledelse innenfor produksjon og logistikk. Scott Snair hevder inn for et liv uten møter skriver Snair i boken. at virkelig gode ledere ikke blir kjent for å holde gode møter. Han mener at gode ledere Snair gir blant annet følgende råd for å oppnå som oftes huskes fordi de er flinke til å gå målsettingen om møtefrie arbeidsdager: rundt og snakke med sine medarbeidere, inspirere dem og få dem til å prestere. *De fleste ledere hater møter innerst inne Scott Snair mener det holdes altfor mange og ikke bare det, men de innser også at de møter og mener fremtidsrettede leder bør gå er meningsløse. inn for møtefrie arbeidsdager. *Ledere avholder ofte møter av alle de gale Meningsløse møter grunnene, inklusive sin egen manglende Forestillingen om en møtefri arbeidsdag er evne til å gjøre tingene på en annen måte. Gi åpent uttrykk for antimøtefilosofiene din! Gi uttrykk for din misnøye etter et uproduktivt møte! DERSOM MØTET ER UUNNGÅELIG: Avgrens målsettingen og saklisten! Begrens antall møtedeltakere! Sett en tidsramme! Vær forberedt! Hold det kort og konsentrert! Følg saklisten uten avvik Ikke la møtet styre deg! LEDERNE DESEMBER

10

11 HJELP FOR TRØTTE SJÅFØRER Du er ute og kjører i de sent på kveld. Hodet ditt føles tyngre og tyngre, og gravitasjonen trekker det mot dørken. Piiiip! Du slipper en ikke-bestilt ekskursjon med kartlegging over floraen i nærmeste grøft Drive Alert Master (DAM) heter en dippedutt, som reagerer på at hodet ditt tipper fremover, et typisk tegn på at du er i ferd med å sovne. Du stiller selv inn ønsket vinkel, og fester den rundt øret. Når vinkelen brytes gir DAM fra seg en kraftig pipelyd som vekker deg. Nyttig liten sak, men vi anbefaler likevel å følge rådet om å stoppe og sove 15 minutter isteden. DAM koster $19.95, rundt 130 kroner, fra DUKKER MED ATTITUDE Disse dukkene kommer fra den kjente designeren Darren Chen, og har blitt en stor suksess. Dooodolls er bare en stavelse kortere enn voodooodolls, som kan være passende når du ser på deres litt odde fremtoning. De er laget av syntetisk filt, grovt sydd sammen og pyntet med øyelapper, hoggtenner, klør, tunger, etc. Alle dukkene kommer med sin egen historie, og kan fort få kultstatus når de blir lansert. Prisen er 198,- kroner hos BADEKARCADDY Denne har vi ventet på: Badekarcaddy med plass til to vinglass, magasin og div. Ta et bad uten å være redd for å miste boken, magasinet eller annet i vannet. Den er kort og godt praktisk. Caddyen koster 499,- kroner hos SIKKERHET PÅ SEKUNDET Denne har vi sett varianter av før, men den blir ikke mindre viktig av den grunn særlig nå i høstmørket. SNAP- Refleks er et selvformende refleksbånd for arm og ben. Den er like egnet for mennesker som for dyr, og kan tas av og på i løpet av sekunder. En størrelse, godkjent refleksverdi og 34,- kroner hos Clas Ohlson. BATTERIFRI MUS Her er musen for deg som er lei av ledninger og lei av å skifte batterier. Musen får rett og slett energien fra musematten som følger med. Løfter du musen vekk fra matten, slutter den å lyse og virke, men når du nærmer deg matten kommer lyset på igjen i musen og den virker. Vidunderet koster 379,- kroner hos MAY THE FORCE BE WITH YOU Helts siden George Lucas tok verden med storm i 1977 med Star Wars, har forskjellige versjoner av lyssverdet på vært markedet. Vanligvis har det vært dårlige greier, men nå påstår Master Replicas at de har den optimale versjonen. Master Replicas Force FX serie har metallskaft, lys, lyd og en detaljerikdom, som kan tilfredsstille selv de mest kresne fans av denne sagaen, mener de. Sverdene måler 111 X 7,5 cm og kommer i forskjellige farger, etter hvem din helt er. Star Wars drømmen koster 1.299,- kroner hos ELEGANTE CHAT PACK Denne kjekke alti-ett-pakken har det du trenger for videosamtaler eller onlinespill på nett, da den inneholder webcam, mikrofon og hodetelefon. Prisen 348,- kroner hos SAMSUNG MED 10 MEGAPIKSLER Samsung har lansert verdens første 10 megapiksel kameramobil. Mobiltelefonen, kalt SCH-600, ble sluppet i det Koreanske markedet i oktober. Den har alle dippedutter og funksjoner man forventer av en telefon i denne klassen, og koster omkring 900 amerikanske dollar. Hva prisen blir i Norge, var ikke klart da dette ble trykket. LEDERNE DESEMBER

12 AKER KVÆRNER Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter Travle tider på Stord For halvannet år siden hadde Aker Kværner Stord et par hundre permitterte i noen måneder. I år har selskapet i perioder rullert en samlet arbeidsstokk på prosjektmedarbeidere. -Jo, ting endrer seg fort, innrømmer informasjonsleder Alf Terje Myklebust hos Aker Kværner Stord. Fra nesten tomme ordrebøker har det tradisjonsrike verftet ved Leirvik på Stord, opplevd å fylle opp ordrelisten og har nå store oppdrag helt fram til Det er sammenstiling av plattformer som har vært verftets hovedaktivitet siden De siste to årene har imidlertid oppbyggingen av landanleggene for gass ved Hammerfest og Aukra utenfor Molde utgjort de største prosjektene for Aker Kværner Stord. Mer og mer av aktiviteten skjer dermed utenfor produksjonshallene på Stord. Samarbeid -Vår kjernekompetanse er å styre, leder og gjennomføre større utbyggingsprosjekt i Norge. Aker Kværner Stord skal være konsernets kontraktspartner på prosjekter i Nordsjøen, fastslår informasjonsleder Alf Terje Myklebust. Det betyr et nært samarbeid med mange andre Aker Kværner selskap, både i Norge og utlandet. En stor og viktig utfordring er å skaffe tilveie nok og kvalifisert arbeidskraft til de ulike fasene i gjennomføringen av utbyggingsprosjektene. Myklebust forteller at det har vært opp til 35 ulike nasjonaliteter representert i de ulike prosjektene. Det fører til nye utfordringer når det gjelder kommunikasjon og forståelse overfor medarbeiderne. Historisk topp -Vi har i høst passert en historisk topp når det gjelder antall innleide arbeidere. Selv om vi har mye på ordrelisten, kommer vi til å redusere antall innleide medarbeidere gradvis utover i 2007, sier Myklebust. Med prosjektmedarbeidere i rotasjon, er det en utfordring å få alle til å ha en felles forståelse både av oppgavene og av sikkerhetsspørsmål. Informasjonsleder Myklebust forteller at helse, miljø og sikkerhet er sentrale stikkord som alle må forholde seg til, uansett nasjonalitet og språk. 12 LEDERNE DESEMBER 2006

13 Ledere i Hammerfest: Fra venstre: Jan Sunde, Lauritz Vallekott, Torstein Meling, Fridtjov Jensen og Ole B. Andersen -Vi legger stor vekt på opplæring/informasjon og arrangerer regelmessige allmøter i prosjektene der alle medarbeiderne får samme informasjon. På disse møtene bruker vi flere språk, forteller Myklebust. Logistikk Å få arbeidere fram og tilbake til de ulike prosjektene rundt omkring i landet, har vært en stor utfordring for Aker Kværner Stord. -Det kreves en nøye logistikk og plan for å få dette til å henge sammen. Men vi har klart å holde flyt i produksjonen selv om det er mange ting å holde styr på, sier informasjonslederen. Mens arbeidet på de store landanleggene skal avsluttes neste år, øker aktiviteten på hjemmebane Aker Drilling bestilte høsten 2005 to kjemperigger av typen Aker H-6e. De er nedsenkbare og skal tåle ekstreme værforhold. I tillegg er de bygget for å operere på ekstreme havdyp (ned til meter). Den første skal leveres i februar 2008, den neste i oktober samme år. I høst er det inngått en intensjonsavtale med Statoil om en ny flytende produksjonsplattform til Gjøa-feltet utenfor Sogn. Pplattformen skal leveres vinteren Høy oljepris -Jo situasjonen for oss har endret seg i likhet med markedet i løpet av de siste to årene. Den høye oljeprisen er sannsynligvis en viktig årsak til dette, mener Alf Terje Myklebust. Den kraftige økningen i aktiviteten fører også til store ringvirkninger for både lokalsamfunnet på Stord, men også hele Sunhordaland. Anslag viser at bedriften kjøper varer og tjenester for en milliard kroner hos lokale og regionale bedrifter. Det bidrar til å gjøre arbeidsplasser også utenfor Aker Kværner-systemet tryggere. LEDERNE DESEMBER

14 AKER KVÆRNER Ettertraktet pensjonist Avdeling Stord 60 år Avdeling Stord har 280 medlemmer hvor selvsagt ansatte i Aker Kværner utgjør flertallet. Men formann Jan Roald Nysæther forteller at spredningen av medlemmer stor. Han er opptatt av at avdelingen jobber for å utvikle hvert enkelt medlem. -Jeg mener det er viktig å ha fokus på videreutvikling av hvert enkelt medlem. Det vil også bedriftene ha stor glede av, sier Nysæther. Avdelingen markerte i høst 60 års jubileum med fest på Stord Hotell. Både aktive og pensjonister koste seg under festen, forteller formannen. Dugnad førte til endring Til Spania: Knut Baugstø er pensjonist, men tar gjerne en jobb for sin tidligere arbeidsgiver. For to år siden ble Knut Baugstø (65) -Så sant jeg får lønn og ikke får redusert pensjonist. Etter 45 år i arbeidslivet har han pensjonen min, så reiser jeg, sier en gledet seg over livet som pensjonist. Men oppglødd Knut Baugstø. han beholder kontakten med kollegaene på Aker Kværner Stord. I høst ble han spurt om Seniorpolitikk han ikke kunne tenke seg å ta et nytt oppdrag for sin gamle arbeidsgiver. Det satte Nysæter synes dette er et godt eksempel Formann i Lederne avdeling Stord Jan Roald han stor pris på. på at bedriften har en aktiv og god seniorpolitikk. Spania -Å legge til rette for at friske pensjonister -Går alt som planlagt reiser jeg til Spania i kan bidra med sine kunnskaper og ekspertise er bra både for pensjonistene og bedrift- løpet av et par dager, fortalte pensjonisten da vi besøkte Stord. en. Dette håper jeg vi får se mer av i årene Hans erfaring og kunnskap innenfor plan og som kommer, sier Nysæther. metode var etterspurt på et prosjekt utenfor Barcelona i Spania. Tomme ordrebøker og krisestemning førte til at medarbeiderne ved Aker Kværner Stord i 2003 sa fra seg lønnstillegg. De ville heller bidra til å redde bedriften enn å stå på tøffe lønnskrav. Dette var med på å legge grunnlaget for den flotte utviklingen fram til i dag. Samtidig snudde vi hver eneste stein minst en gang i jakten på innsparinger som kunne gjøre oss konkurransedyktige også når det gjelder å sammenstille gassbehandlingsanlegg på land.. Det har gitt resultater og de ansatte har bidratt til å bedre bedriftens lønnsomhet, sier informasjonsleder Alf Terje Myklebust. Informasjonsleder Alf Terje Myklebust i Aker Kværner Stord. 14 LEDERNE DESEMBER 2006

15 Utvikler nye ledere -Vi ønsker å ha større fokus på å utvikle lederpotensialet hos produksjonsmedarbeidere, sier avdelingsleder i Produksjonsledelse Arve Kleppe hos Aker Kværner Stord. Han står bak et lederprogram som er utviklet i samarbeid med ekstern konsulent hvor hovedvekten er relatert til praktiske ting knyttet til arbeidsdagen. Arve Kleppe ønsker å rekruttere flere produksjonsmedarbeidere til ledere. Coaching Programmet er halvårlig og inneholder fellessamlinger, grupperarbeid og individuell coaching i lederskap. 200 produksjonsledere er i ferd med å gjennomføret opplegget. -Vi legger mer vekt på de praktiske oppgavene enn teoridelen. Ett hovedpoeng med lederkurset er at alle lederne skal ha en felles forståelse for hvordan vi reagerer for eksempel på brudd på HMS-reglene, sier Arve Kleppe. Programmet startet i 2004 og er nå i ferd med å bli gjennomført også i andre Aker Kværner-bedrifter rundt omkring i landet. Høyskole-samarbeid Kleppe forteller at i kjølvannet av dette lederprogrammet, er det etablert et samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund. Det betyr at det nå er mulig å ta en formell høyskoleutdannelse innenfor sveiseteori. -Vi må utfordre ledere til ikke bare å ta den trygge faglige posisjonen, men også prøve seg innenfor andre ukjente posisjoner innenfor produksjon, mener Arve Kleppe. Ulike språk En stor lederutfordring hos Aker Kværner Stord er at mange innleide ikke snakker norsk. Det er selvsagt en språklig utfordring, men Kleppe legger like mye vekt på den kulturelle. -En av grunnpilarene i vårt ledelseprogram er at lederen alltid må huske å oppsummere; hva ble vi enig om? Mens vi nordmenn har en åpen kommunikasjon, er det annerledes i andre kulturer. Mange innleide medarbeidere oppfatter våre beskjeder og utsagn annerledes enn tenkt og vil dermed misforstå meldingen, sier Arve Kleppe. LEDERNE DESEMBER

16 ETATEN Tekst: Ole Jørgen Alstadsæter 16 LEDERNE DESEMBER 2006

17 Ledelse ble komiserie -I Etaten er det mange kvaliteter en helst ikke bør finne for ofte hos mellomledere, sier Atle Antonsen. Komiserien om plan- og byggeetaten ble en av høstens mest populære TV-program. Atle Antonsen tror ikke arbeidsmiljøet i bygningsetaten i TV-serien Etaten er dekkende for hvordan det er rundt omkring på arbeidsplassene i Norge. Samtidig ser han at figurene i serien kan være gjenkjennende. Men han avviser kritikken som er kommet om at serien gir et nedlatende og negativt inntrykk av arbeidsmiljøet på kommunale arbeidsplasser. -Dette er en komedie hvor vi har tatt hverdagslige historier fra en offentlig etat og laget humor ut av det, sier Atle Antonsen. Myter Han har selv skrevet manus for serien sammen med Ole Endresen. At Etaten utspiller seg på en planavdeling er for så vidt tilfeldig. -Men de fleste har et forhold til denne avdelingen som finnes i alle kommuner og det eksisterer mange myter om planog byggeetaten. Derfor var det spennende og kjekt å ta fatt på oppgaven, forteller Antonsen. Skjemaveldet har blant annet fått en sentral rolle i TV-serien som det foreløpig ikke er planer om å produsere flere programmer av. Dette er en komedie hvor vi har tatt hverdagslige historier fra en teknisk etat og laget humor ut av det. DVD Prosjektet som ble avsluttet i november med å legge siste hånd på en dvd-utgivelse, tok to år fra ideen ble unnfanget. Skrivingen LEDERNE DESEMBER

18 ETATEN Richard Er usympatisk, men har ofte rett, Rune Sjef som aldri ønsket å bli det, Tor Snillheten selv som innretter seg etter systemet, Liv Følsom kvinne i kundemottaket, Berit Avdelingens sladredame av manus var omfattende og tok lang tid. -Hver episode var opprinnelig på 50 minutter før vi klippet og kuttet programmet ned til Rune burde aldri hatt noe lederansvar og ønsket det jo heller ikke. 28 minutter. Det var forholdsvis liten anledning til improvisasjoner og innspill under veis, forteller Antonsen. Han spiller selv rollen som sjefen Rune i seien. -En oppgave han på ingen måte var skikket til å ha, fastslår Antonsen. Men likevel en person å bli glad i. -Rune burde aldri hatt noe lederansvar og ønsket det jo heller ikke, mener tekstforfatter og rolleinnehaveren. Usympatiske Richard En annen rollefigur som skapte mye røre og gjenkjennende nikk da serien rullet over TVskjermene, var Richard. En usympatisk figur som etter hvert ble veldig sentral i miljøet på plan- og byggeavdelingen. -Jeg kan ikke la være å kose meg over at en såpass lite imøtekommende person faktisk hadde rett i mange faglige ting. En spennende figur, sier Antonsen. Han er imidlertid overbevist og glad over at mange av de kvalitetene som finnes i Etaten, ikke eksisterer rundt omkring på norske kontorarbeidsplasser. Tilbakemeldinger Etter at Etaten ble vist på NRK, har Antonsen og gjengen bak produksjonen mottatt mange tilbakemeldinger. At serien Respons er den største gevinsten en kan oppnå i min bransje. ble godt mottatt tror Antonsen henger sammen med at folk flest kjenner seg igjen. Plan - og byggeetaten er et sted de fleste har et forhold til. At Atle Antonsen stadig har fått kommenterer på bussen eller hvor han ferdes, tar han som et hyggelig tegn på at folk likte programmene. -Respons er den største gevinsten en kan oppnå i min bransje, kommenterer Antonsen. En helt fersk DVD ble frigitt i slutten av november. Den forventes å ligge under en del juletrær i julen. I følge Antonsen passer den både til mennesker som leder og mennesker som blir ledet. ETATEN Norsk komiserie Produsert av Monster AS for NRK Produsent: Olav Øen Manus og idé: Atle Antonsen og Ole Endresen I rollene: Atle Antonsen, Jan Sælid, Siw Anita Andersen, Anne Marit Jacobsen, Ingar Helge Gimle, Trond Fausa Aurvåg, mfl. 18 LEDERNE DESEMBER 2006

19 LEDERNE DESEMBER

20 COMPENDIA Tekst: Grethe E. Aarsheim Sykdom som oppsigelsesgrunn En oppsigelse skal iflg. arbeidsmiljøloven 15-7 ha saklig grunn, og med dette menes at den beror på en rimelighetsbetraktning. Arbeidsgivers behandling av en oppsigelsessak vil derfor være av stor betydning. Arbeidsgiver skal på forhånd ha gjort en grundig saksbehandling, og ha vurdert vilkårene i aml om arbeidstakers rett til en annen stilling. Arbeidsgiver må også vurdere arbeidstakers behov for å beholde stillingen mot virksomhetens behov for å si opp vedkommende. I tillegg må arbeidsgiver være oppmerksom på arbeidstakers særskilte oppsigelsesvern som er hjemlet i aml Formålet med sistnevnte bestemmelse er å gi arbeidstakere som er blitt arbeidsuføre på grunn av ulykke eller sykdom et særskilt vern i en tidsbegrenset periode. Det fremkommer av lovens forarbeider at hensikten er å sikre at arbeidstakeren så langt som mulig, skal slippe å sette i gang en prosess for å beholde arbeidet mens vedkommende er arbeidsufør. Bestemmelsen er i tillegg relevant ut fra hensynet om å skape et inkluderende arbeidsliv. Når perioden for det særskilte oppsigelsesvernet er over er det ikke nok å fastslå at sykdom foreligger for å kunne si opp den ansatte på saklig grunnlag, men det vil være krav til følgende: Sykdommen går ut over arbeidet enten ved at arbeidstakeren ikke er i stand til å utføre dette på en tilfredsstillende måte, eller ved at sykefraværet blir så langvarig at det er rimelig å si opp arbeidstakeren. Før arbeidsgiver kan gå til det skritt å si opp arbeidstaker plikter han i følge aml. 4-6 (1) å iverksette nødvendige tiltak så langt det er mulig. Hva som kreves av arbeidsgiver avhenger av hvilke muligheter som finnes på arbeidsplassen, og hva som er praktisk og økonomisk mulig å få til. Under vurderingen av hva som kan kreves kan det blant annet vektlegges om nødvendige endringer er slike som på sikt likevel vil komme, og om endringene kan utnyttes i bedriften etter at arbeidstaker fratrer. Arbeidsgiver vil ikke være forpliktet til å iverksette større omveltninger som medfører store kostnader, som f.eks større ombygninger av lokaler. Ei heller er han forpliktet til å gjøre dyre innkjøp for at en arbeidstaker skal få beholde sitt arbeid. Intensjonsavtalen mellom regjeringen og arbeidslivets parter har medført nye krav til arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte. Det er bl.a. et krav til at arbeidsgiver skal lage oppfølgingsplan innen 8 uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Det stilles videre krav til at den sykmeldte er fulgt opp på en god måte via løpende samtaler i sykmeldingsperioden. I tillegg stilles det krav til at arbeidsgiver tilrettelegger for at arbeidstaker skal kunne være i arbeid, evt. forsøker bedriftsintern attføring dersom det finnes slike muligheter. Regjeringen og arbeidslivets parter arbeider i skrivende stund med å komme fram til et forslag til 20 LEDERNE DESEMBER 2006

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer