Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15."

Transkript

1 Nr årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet En spennende vår Det har vært en lang, kald og snørik vinter. Forholdene har ikke akkurat vært optimale for å bygge, men jeg syns likevel at innsatsen har vært god ute på prosjektene våre. Nå går det heldigvis mot lysere tider, og vi har en spennende vår i vente. Nye oppdrag Vi har fått flere nye oppdrag den siste tiden. Vi har nettopp tatt det første spadestikket på Statoils p-kjeller for IT Fornebu. Det er et stort og omfattende prosjekt som stiller krav til samarbeid og nytenkning. Bjørn Bygg har også fått nye spennende oppdrag i Tromsø. De skal bygge Tromstun skole og Fagertun barnehage. Det er også gledelig at Senter-Bygg skal bygge nye selveierleiligheter og næringsbygg i Åmot sentrum. I tillegg skal Anlegg bygge ny stasjon på Bekkestua. Overleveringer Vi har flere overleveringer av store prosjekter denne våren. Vi har nettopp overlevert TUIL Arena i Tromsdalen, vi er snart ferdige med Brannstasjonen og ishallen i Tromsø. Vi er inne i avslutningsfasen på et stort leilighetsprosjekt på Bekkestua, overlevering på Sognsveien 66 nærmer seg og det samme gjør Strømmen Zerom. Nå blir det viktig å etterfylle med nye prosjekter. Ordrereservene totalt ligger på et tilfredsstillende nivå, men det er noe skjevfordeling regionene imellom. Vi ser at det er større aktivitet i markedet og vi har tro på at flere jobber vil komme før sommerferien. Offensiv satsing på boligutvikling Peab satser offensivt på boligutvikling denne våren. Vi legger ut seks nye boligprosjekter for salg i løpet av første halvår. Vi er spente på markedet, men også godt forberedt og har fordelt risikoen. Felles for de seks prosjektene er god beliggenhet i det lokale markedet. Vi har tro på det vi gjør, og har testet konseptene på markedet. Prosjektene er delt opp i små byggetrinn for å redusere tiden mellom salgsstart og byggestart. Det er en helt annen markedssituasjon nå enn for tre år siden. Jeg tror likevel at det nå er et sunnere marked med et betydelig større salg til sluttbruker. Men det kreves en større salgsinnsats og prosessen for å få solgt leiligheter tar lengre tid enn tidligere. De nye boligprosjektene ligger geografisk spredt. Vi har allerede solgt de første leilighetene på Varden på Nesodden. Vi skal bygge på en fantastisk tomt med utsikt utover hele Oslofjorden. Vi er også klare for ny utbygging på Vålerenga. Det blir et nytt rekkehusprosjekt sentralt plassert i Oslo, nærmere bestemt i Vålerenggata 22. For første gang har vi utviklet leiligheter i Horten, og Raaen Entreprenør skal bygge. Det blir et spennende prosjekt med nærhet til sjøen og nye samarbeidskonstellasjoner. Det er også spennende småhusbebyggelse på tapetet i Trondheim. Jeg er sikker på at Sjøhaven blir et attraktivt og familievennlig konsept nært sentrum. I Asker står utbygging av Bondistrand for tur. Området er populært, og det er behov for boliger i Asker. I tillegg skal vi bygge boliger i Spydeberg. Det blir travle hverdager for mange, og vi gleder oss til å se de første signalene på hvordan kundene mottar de nye prosjektene våre. Dette blir de første prosjektene med nye entrepriseavtaler og samarbeidsavtaler mellom Bolig Utvikling og entreprenørene våre. Jeg opplever nå en god dialog og prosess i egenregiprosjekter, noe som gir trygghet både for egne medarbeidere og ikke minst for kundene. At vi har felles rammeverk, metodikk og mål er viktig for sluttresultatet. Jeg er sikker på at våre nye prosjekter får en god standard og håper at de treffer både med pris og utforming. Nytt styringsssystem Vi står også foran en vår med innføring av nytt styringssystem. Det er nedlagt en betydelig innsats i alle regioner og lansering begynner å nærme seg. Det nye styringssystemet vil gi oss alle en enklere hverdag og et bedre verktøy enn det vi har i dag. Nødvendig opplæring og tilrettelegging vil bli gitt og jeg ser frem til at vi kan ta det i bruk før sommeren. God påske Nå er det ikke lenge før vi kan ta noen velfortjente påskefridager. Noen av oss vil nyte siste rest av vinteren, mens andre vil forberede vår og sommer. Jeg ønsker dere alle en riktig god påske. 2 Peabnytt

3 INNHOLD 1/10 01 Sykefraværet i Peab på vei ned Side Første spadetak Statoil p-hus Side Steinmasse fra p-hus blir ny båthavn 04 Endelig avtale Mountain Lodge Trysil 05 Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side...7 Side...8 Side...9 ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Audun Andreassen Bidrag fra: Jan Erlend Innselset Lillann Bugge Petter Vellesen DESIGN: Lene Hannevig Redaksjonen 06 Vålerenga i Peabs hjerter Side Senter-Bygg fornyer Åmot sentrum Side Anlegg med målebrevkurs Side Populært kundetreff på Bekkestua Side Produksjonscoachene på plass Side Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side...15 DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: mai Planken på plass Side Verdi og etikk i hele Peab Side Godt resultat på sykehotellet Side Beregn dine forsikringer Side Peab i mediene Side Jus-spalten Side Notiser Side Personal Side...24 PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo Peabnytt 3

4 HMS UTNYTTER RESTARBEIDESEVNEN: Håvard Haug jobber inne på hovedkontoret i en periode hvor han er forhindret fra å utføre sine daglige arbeidsoppgaver. Foto: Audun Andreassen Sykefraværet i Peab på vei ned Høyt sykefravær har vært et mye omtalt tema i mediene de siste månedene. Peab i Norge hadde i 2009 samlet et sykefravær på i underkant av åtte prosent, noe som er litt under bransjegjennomsnittet. GODE RUTINER: Morten Stjern mener at oppfølging av etablerte rutiner er avgjørende. Foto: Line Fredriksen Av Line Fredriksen Tendensen for 2010 er positiv, og sykefraværet er på vei ned. Nå er en ny IA-avtale på plass, noe som har en viss betydning for Peab som IA-bedrift. Peab tar sykefravær på alvor, og målet for 2010 er et fravær under seks prosent. Det er en ambisiøs målsetning, men slik utviklingen er i dag, virker dette realistisk, sier adm dir Stein Eriksen. Vi har den siste tiden jobbet systematisk og strukturert med sykefravær. Dette begynner nå å gi resultater. Men det er viktig for oss å ligge godt under bransjegjennomsnittet, påpeker Stein. For Peab er det naturlig å fokusere på nærvær og inkludering fremfor fravær, sier Stein. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IA-avtale. Målet er å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Partene vil gjennomføre tiltak overfor legene, sikre tidligere innsats overfor sykmeldte, bedre 4 Peabnytt

5 HMS tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere. Siden Peab er en IA-bedrift, er det viktig hva slags føringer og tiltak som kommer fra Regjeringen og partene i arbeidslivet. Den nye IA-avtalen legger bl.a. opp til tidligere oppfølging av sykmeldte, noe som føyer seg naturlig inn i Peabs tenkning, sier Stein Eriksen. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Det er viktig at vi har omsorg for hverandre og at vi ved hjelp av oppfølging og tilrettelegging klarer å ivareta restarbeidsevnen, sier Stein. I Peab har ledergruppen i vinter jobbet spesielt med sykefravær. Det har vært naturlig å se på hva slags rutiner som i dag foreligger, og hvilke tiltak som eventuelt kan innføres for å få ned sykefraværet. Vi har et godt system for oppfølging av sykefravær i Peab i dag, men det er veldig viktig å etterleve etablerte rutiner. Jeg har god tro på at det gir gode resultater dersom rutinene blir fulgt Ny IA-avtale konsekvenser Den nye IA-avtalen har varighet fram til Den innebærer bl.a. følgende for oss i Peab: Tidlig oppfølging: Arbeidsgiver utarbeider oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding (nå åtte uker). Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Skjermingsordningen vil bli vurdert. Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens 25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykmelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet. Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal være obligatorisk tema på dialogmøte 2. Tilrettelegging mv.: For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, understrekes det at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten. Partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet (for eksempel IA-plasser). Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar for utarbeiding og aktiv bruk av et verktøy for hjelp for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet. VÅR VIKTIGSTE RESSURS: Stein Eriksen understreker at medarbeiderne er Peabs viktigste ressurs. Foto: Audun Andreassen etter intensjonen, sier Morten Stjern, direktør for Virksomhetsutvikling og HR. Oppfølging av sykmeldte er et linjelederansvar, og alle med personalansvar har en plikt til å sette seg inn i gjeldende rutiner og ta ansvar for god oppfølging i egen enhet, sier Morten. Han peker også på at vi i Peab kan bli flinkere til å finne alternative oppgaver hvis noen blir syke eller skadet. Hvis medarbeidere blir forhindret fra å utføre de oppgavene de gjør til daglig, kan det en periode være nyttig å øke innsikt og oppgradere kunnskap og kompetanse og dermed utnytte restarbeidsevnen. Det er også mye forefallende arbeid som skal gjøres i en så stor virksomhet som Peab. Derfor er det alltid muligheter. Jeg tror det er mye bedre for medarbeiderne i Peab å være på jobb og omgås kolleger enn å bli sittende hjemme. Det å være i aktivitet og kanskje se andre sider av selskapet du jobber i vil stort sett være veldig positivt, sier Morten. Peab har som følge av ledergruppens konklusjoner vedtatt følgende tiltak i forbindelse med sterkere fokus på sykefravær: HMS og sykefravær skal være et eget punkt på alle nivå og i alle møter i linjen. Alle prosjekter skal i oppstartsfasen gjennomgå IA-avtalen og sykefraværsrutiner sammen med lokal personalleder. Sykefravær skal være en del av agendaen på allmøter. Eventuelle prosjekttiltak skal diskuteres. For ytterligere å styrke involvering og Peab-kulturen skal personalgoder synliggjøres for alle medarbeidere og omtales i Peab-nytt og på intranett. Peabnytt 5

6 Prosjektoppstart SETTER SPADEN I JORDA: Kjell Kalland, Helge Instanes og Stein Eriksen var alle med på første spadetak på Fornebu. Første spadetak Statoil p-hus Peab inngikk før nyttår avtale med IT Fornebu om å bygge nytt parkeringshus for Statoils nye hovedkvarter på Fornebu. Av Audun Andreassen og Line Fredriksen Foto: Audun Andreassen Det er i forbindelse med at IT Fornebu skal bygge nye kontorlokaler for Statoil at det gamle parkeringshuset må rives og nytt bygges. Parkeringshuset blir på ca m 2 og skal romme rundt 1650 plasser i tillegg til lagerplass i tre etasjer under bakken. Statoil skal disponere halvparten av parkeringsplassene og IT Fornebu resten. Parkeringshuset blir liggende mellom eksisterende Terminalbygg og Statoils nye kontorbygg. Det skal tas ut ca m 3 løsmasser og fjell. I tillegg vil kontrakten inneholde graving, utsprengning og betongarbeider for kjelleren i kontorbygget. Kjelleren er på m 2. Løsmasser sorteres og kjøres til Lindum sør for Drammen, sier distriktssjef Roger Nygård i Peab Næring. I tillegg forberedes to lektere med en kapasitet på om lag m 3 for å frakte steinmasser sjøveien. Parkeringshuset er et samarbeidsprosjekt mellom Peab Næring, Peab Anlegg og Spesialprosjekter i Peab AB. Ole Kr. Herlofsen er prosjektleder, og kan fortelle at det for tiden sorteres steinmasser og harpes. Parkeringshuset vil bli utført med plasstøpte yttervegger og prefabrikkerte søyler, bjelker og dekker, sier Ole. Han forteller videre at det nå graves ut en grop på m 2 med en dybde 6 Peabnytt

7 Prosjektoppstart på ti meter, før arbeidet med å støpe bunnplate settes i gang. Samarbeidsprosjekt Vi er veldig fornøyde med prosessen forut for endelig valg av entreprenør. Etter en prekvalifisering var det 12 selskaper som meldte sin interesse og seks av dem ble prekvalifisert. Det viser at Fornebu er et attraktivt område for landets ledende entreprenører. Jeg er trygg på at Peab vil gjøre en skikkelig jobb på alle måter, sier utviklingsdirektør i IT Fornebu, Kjell Kalland. Første spadetak I begynnelsen av mars kunne administrerende direktør i Peab Norge, Stein Eriksen, stolt være med på første spadetak på Fornebu. Sammen med Kjell Kalland og prosjektleder Helge Instanes i Stor-Oslo Prosjekt ble første spadetaket utført. Arbeidet med sorteringen av steinmassene er i gang, og Kalland ser stor BLIDE KARER: Involverte Peab-medarbeidere gleder seg til store oppgaver. Foto: Audun Andreassen verdi i lektertransporten som snart starter. Det betyr mye å få vekk steinmassene så fort som mulig. Først når steinmassene er fraktet bort kan arbeidet med det nye bygget settes skikkelig i gang. Dessuten er det mange hensyn å ta her ute for tiden. Det generelle støynivået må holdes nede med tanke på naboene, og ikke minst kommer Grand Prix til Fornebu Arena i løpet av våren. Steinmasser fra p-hustomt blir ny båthavn Peab er i gang med bygging av p-hus på Fornebu for IT Fornebu under Statoils nye hovedkvarter m 3 fjellmasser og sprengstein skal fjernes før kjeller og p-hus kan oppføres. Massene som fjernes, fraktes med lektere fra Fornebu til Leangbukta, hvor det blir oppført brygge for 500 nye båtplasser. Det blir totalt 1700 båtplasser i Leangbukta. STEINMASSER BLIR BÅTHAVN: Prosjektleder Ole Kr Herlofsen i Peab og daglig leder Thomas Kalvang i JK Entreprenør planlegger hvordan lekterne skal frakte steinmasser fra Fornebu til Leangbukta. Foto: Audun Andreassen Av Line Fredriksen At massene blir fraktet med lekter, betyr at veinettet på Fornebu i liten grad blir belastet. Dersom massene skulle vært fraktet med biler, ville det gått opp mot 700 lastebiler i døgnet, eller over en bil i minuttet. Det er gunstig på mange måter å frakte massene sjøveien, sier Ole Kristoffer Herlofsen, som er prosjektleder i Peab. Området er fra før veldig belastet med biltrafikk, og vi får en miljømessig gevinst med å bruke båter. I tillegg er det mer hensiktsmessig både når det gjelder pris og fremdrift, understreker Herlofsen. Første lass med fjellmasser og sprengstein går fra Fornebu i slutten av mars, og vil danne grunnlaget for noe som blir Oslofjordens største båthavn. Bryggen blir 250 meter lang og 60 meter bred og det er planlagt infrastruktur og andre båthavnfasiliteter i forbindelse med bryggen. Det er Peabs underentreprenør JK Entreprenør som står for frakt av stein, og Leangen Båtforening er ansvarlig for utbyggingen. Båthavnen skal etter planen være klar til bruk sommeren Det er fint å kunne være med å bidra til å realisere etterlengtede båtplasser for befolkningen i Asker og Bærum, sier Thomas Kalvang, daglig leder i JK Entreprenør. Han regner med at det vil gå lekterturer fra Fornebu via Rolfsbukta og til Leangbukta i perioden mars-oktober. Når steinmassene er fraktet bort vil Peab fortsette arbeidet med å bygge m 2 p-hus og m 2 kjeller under Statoils nye hovedkvarter. Riggen er på plass og på det meste vil totalt 150 mennesker være sysselsatt med p-husprosjektet, som skal stå ferdig i Peabnytt 7

8 Aktuelle prosjekter Endelig avtale på plass: Peab bygger Mountain Lodge Trysil Det er inngått en avtale mellom Trysil Fageråsen Eiendom AS som eier, BN Bank som panthaver og Peab om overdragelse av eiendommen i det såkalte Estatia-prosjektet i Trysil. Prosjektet har nå fått navnet Mountain Lodge Trysil og er et samarbeidsprosjekt mellom Peab i Sverige og Peab i Norge. KURS- OG KONFERANSE: Mountain Lodge Trysil får gode kurs- og konferansemuligheter med plass til over 400 deltakere i den største konferansesalen. Av Line Fredriksen Prosjektet er nå vintersikret og arbeidet med å ferdigstille bygningene starter i april Planlagt ferdigstillelse av første trinn er Salget starter høsten Mountain Lodge Trysil blir et innholdsrikt og tidsriktig kurs- og konferansesenter med tilhørende hotellrom og leiligheter i Norges største skianlegg. Prosjektet er beregnet på et internasjonalt publikum og får spesielt gode kurs- og konferansefasiliteter, med plass til over 400 deltakere i konferansesalen. Vi har stor tro på Mountain Lodge Trysil. Opprinnelige planløsninger er gjennomgått og tilpasset en mer integrert modell med mange fasiliteter. Det blir et moderne konsept med et variert tilbud som vil passe flere kundegrupper, sier Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Peab Norge. Oppføringen av byggene vil i stor grad pågå parallelt, men salget vil strekke seg over flere år, sier Line Fredriksen. Hotellet får en stor SPA- og velværeavdeling, samt svømmebasseng og tre ulike restaurantkonsepter. Det vil også bli sportsbutikk, lekerom og kino. Hotellet blir knyttet sammen med leilighetsbyggene via en 48 meter lang luftbro i glass. Konseptet blir ski in ski out, og får en flott utsikt utover Fageråsen. MODERNE I FAGERÅSEN: Konseptet blir innholdsrikt, moderne og får en flott beliggenhet. Fakta: Beliggenhet: Fageråsen, ca 800 m.o.h. Innhold: Hotell m 2 derav SPA, trening, bad m 2, konferanse m 2, lobby, restaurant m 2, leiligheter, rom m 2 Hus A-G m 2, hvorav leiligheter m 2 Parkeringshus m 2 Antall leiligheter: 166 Antall senger: ca Arkitekter er Halvorsen og Reine i Drammen 8 Peabnytt

9 Aktuelle prosjekter Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim I mai starter salget på Sjøhaven. Prosjektet ligger på Nedre Charlottenlund i Trondheim og er et sentrumsnært, men landlig småhusprosjekt. Av Line Fredriksen Antatt byggestart er høsten Prisene vil ligge fra 2,5 til 5 MNOK og prosjektet vil egne seg veldig godt for barnefamilier. Sjøhaven vil bestå av små innholdsrike eneboliger til en fornuftig pris. Dette er et havebykonsept anno 2010 som passer utmerket for de som vil bo moderne og sentralt, men samtidig ha en hageflekk og grønne områder i umiddelbar nærhet, sier distriktssjef Trond Flønes i Peab Bolig AS. Sjøhaven får et tidsriktig uttrykk og det blir mulig å velge mellom ulike designlinjer med fargetema Rødkløver, Marikåpe og Solsikke. Det har vært viktig SALGSSTART I TRONDHEIM: Det forventes stor interesse for småhusene på Nedre Charlottenlund. I GANG MED NYTT PROSJEKT: Wenche og Trond Flønes. å bevare eksisterende vegetasjon, og det blir gjort minst mulig terrenginngrep. Bygningene blir kostnadseffektive og får både hage og takterrasse. Området har alltid vært attraktivt og har en spennende historie hvor både grever, erkebiskoper og generaltollforvaltere har hatt eierinteresser, forteller Trond Flønes. Han er spent på interessen for prosjektet, men tror at kombinasjonen småhus, sentral beliggenhet og grønne områder vil ha god appell blant barnefamilier i Trondheimsområdet. Miljøvennlig profil Området er ferdig regulert og omregulert fra lavblokker til småhus. Sjøhaven vil bestå av små arealeffektive eneboliger med en miljøvennlig profil og vannbåren varme. Sjøhaven er basert på byggeklosstenkning og det vil være mulig bare å innrede 1. etg dersom man ønsker å starte med det. Boligene inneholder fra tre til fem soverom. Det tilbys en grunnmodell på 72,4 m 2 som kan utvides til ca 140 m 2. Prosjektet inneholder stor grad av fleksibilitet og muligheter. Husene kan vokse sammen med familien og best egnet kjøpergruppe er barnefamilier. Sjøhaven tilbyr Husbankfinansiering for de fleste boligene, noe som stiller krav til universell utforming. Dette innebærer også forutsigbarhet, med inntil 20 års fastrente, forteller Trond. Prosjektet ligger nært Trondheimsfjorden, med gode tur- og bademuligheter. Tog og buss finnes i umiddelbar nærhet. Det legges vekt på barnevennlighet, trygghet, tette, gode hus og varmegjenvinning. Trafikkvennlighet vektlegges og det blir lekeplasser og et rekreasjonsvennlig uteområde. Sjøhaven-prosjektet har også planer om å ruste opp en nærliggende fotballbane i samarbeid med kommunen. Det blir ulike typer småhus: 27 eneboliger med plate på mark 24 eneboliger med sokkel 9 rekkehus med plate på mark Det er lagt opp til fire salgstrinn og to byggetrinn. Eierformen blir selveier som sikrer fellesskapets interesser. Peabnytt 9

10 Aktuelle prosjekter Vålerenga i Peabs hjerter VG22 er et nytt spennende Peab-prosjekt som er lokalisert på Vålerenga mellom Strømsveien og Vålerenggata begrenset av Opplandsgata i vest og Ingeborgsgate i øst. Dette er Peabs andre prosjekt midt i hjertet av Vålerenga og det er ganske unikt at det bygges rekkehus i gangavstand til Oslo sentrum. Av Line Fredriksen Prosjektet er et av få rekkehusprosjekter sentralt i Oslo og har dermed få konkurrenter. VG22 vil passe for de som vil bo sentralt, men likevel romslig med egen hageflekk eller takterrasse, sier prosjektleder Terje Hjelset i Peab Bolig Utvikling. Salgsstart er i april 2010, mens antatt byggestart er oktober Priser fra 3,7 til 4,5 mill kr. Peab Bolig kjøpte tomten av Oslo kommune i 2005 og området er ferdig regulert. VG22 vil bestå av rekkehus fra 73 til 122 m 2 bra. 32 av rekkehusene vil få terrasse på bakken, mens 12 rekkehus er lokalisert i 3. og 4. etasje og vil få store terrasser i 4. etasje. Parkering blir i underjordisk p-kjeller. Prosjektet organiseres som selveierleiligheter og vil arkitektonisk gli rett inn i det eksisterende bomiljøet på Vålerenga, sier Terje, som er spent på responsen. Det blir ulike typer rekkehus: Rekkehus i 3 etasjer (20 stk) med egen hageflekk/terrasse på bakken og terrase i 3. etasje. Areal fra m 2 bra Rekkehus i 2 etasjer (12 stk) med egen hageflekk/terrasse på bakken og balkong i 2. etasje. Rekkehusleiligheter i 2 etasjer (12 stk) i 3. og 4. etasje med balkong i 3. etasje og stor takterrasse i 4. etasje. Det har vært og er et veldig godt samarbeid mellom Bolig Utvikling og Bolig Entreprenør underveis i prosessen. Det er en stor fordel at vi har entreprenøren i eget hus. Det gir en ekstra trygghet for kundene og fører til god kvalitet, forsikrer Terje. Arkitekt: Lund & Slåtto Arkitekter Totalentreprenør: Peab AS Selger: Peab Bolig AS 10 Peabnytt

11 Aktuelle prosjekter Senter-Bygg fornyer Åmot sentrum Senter-Bygg har fått i oppdrag å bygge 24 selveierleiligheter kombinert med næringsbygg i Åmot sentrum. Det skal bygges fire etasjer samt underetasje med parkeringskjeller, totalt kvadratmeter. Av Audun Andreassen Bygget skal bestå av bæresystem i plasstøpt betong og dekkelementer med utvendig kledning i tre, eventuelt panelplater, og fundamenteres på peler. At Senter-Bygg har dratt i land denne kontrakten ser vi som en direkte følge av godt gjennomført prosjekt Ekengården. Forretningsbygget Ekengården ligger i Åmot Sentrum vis-à-vis det nye prosjektet, som for øvrig har har samme eiere, sier daglig leder i Senter-Bygg, Jan Petter Hansen. Vi er allerede godt i gang med rivearbeider; en gammel skole, trebygning i tømmer kledt med panel, og et mindre forretningsbygg, fortsetter Jan Petter. Det er også gunstig med oppstart på denne tiden av året på grunn av omlegging av en bekk som går over tomta. Med denne kontrakten har vi sikret 125 mill av årets budsjett på 167 mill. Vi er godt fornøyd med å ha fått et såpass stort prosjekt i vårt nærområde og som går fem mnd inn i 2011, sier en fornøyd leder i Senter-Bygg. Kontrakten er en totalentreprise verdt 52 MNOK, og antatt byggestart er april Ny barnehage til Bjørn Bygg Bjørn Bygg har fått i oppdrag å bygge Fagertun barnehage på Fagernes i Ramfjorden, ca 25 km fra Tromsø sentrum ved E8. Byggearbeidene er allerede i gang og barnehagen skal stå ferdig til 1. desember Kontraktsum er ,- eks mva. Oppdraget startet sommeren 2009 som en samarbeidsavtale mellom barnehagen og Bjørn Bygg, hvor vi i fellesskap har kommet frem til et byggherrebudsjett og en bygningsløsning som barnehagen ønsker, forteller distriktssjef Gro Skaar Knutsen i Bjørn Bygg. Barnehagen bygges på betongelementer i en skråning og tradisjonelt trebygg oppføres på betongelementene. Betongelementer er brukt for å legge barnehagen i skrånende terreng slik at bygget fungerer som støyskjerming mot E8. Den flate delen av tomten kan dermed brukes til lek, sier Gro Skaar Knutsen, som etter hvert begynner å få god erfaring med bygging av barnehager. Steinsvik Arkitekt har tegnet barnehagen. Peabnytt 11

12 anlegg ENGASJERTE MEDARBEIDERE: Ivar Roland svarer på spørsmål fra ivrige medarbeidere. Anlegg med målebrevkurs Under tittelen «Hva er et målebrev?» samlet Peab Anlegg, med distriktssjef Ivar Roland og produksjonscoach Jo Spalder i spissen, både nye og gamle medarbeidere til temasamling på hovedkontoret i Oslo. Av Audun Andreassen Målebrev er et omfattende tema, og det er viktig at vi som jobber med dette forholder oss likt til et så viktig verdipapir, sier Ivar. Han ser også verdien av å bli kjent med hverandre, vite hvem de ulike ressurspersonene er, OPPGAVELØSING: Petter Hannevold løser konkrete oppgaver fra målebrev. og få spørsmålene kanalisert til rette vedkommende. Tilstede på samlingen var både nyansatte og medarbeidere som har jobbet som stikningsledere i mer enn ti år. Formålet er også å få alle til å forholde seg profesjonelt til et målebrev, og forstå at det som står beskrevet der er det man forholder seg til. Erfaringsdeling er et viktig stikkord her, men det handler også om holdninger til målebrevet, siden det er et av flere grunnlag for inntektsberegning, fortsetter Ivar. Vi planlegger å ha to slike samlinger i året, og i tillegg ønsker vi å se nærmere på ulike kontraktstyper vi forholder oss til, HAR SVARET: Ivar Roland gir fasiten på oppgavene. og ha lignende samlinger for det fremover, da med bistand fra våre juridiske eksperter. Han er strålende fornøyd med gjennomføringen av samlingen, og tror alle har godt av å møtes på denne måten. 12 Peabnytt

13 kundearrangement bekkestua MANNSTERKE: Peab stilte mannsterke på Bekkestua. Populært kundetreff på Bekkestua Peab Bolig inviterte i februar alle kjøpere i prosjektet Bekke stua Signatur til felles informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek. Kundetreffet ble godt mottatt blant de om lag 70 fremmøtte. Av Audun Andreassen Det var stor interesse blant kjøperne i Bekkestua Signatur, og storsalen på Bekkestua Bibliotek var nesten fylt til siste sete da distriktssjef Preben Holst ønsket velkommen på vegne av Peab Bolig. Etter en innledende presentasjon av Peab, og litt om tiden fra tomtekjøp til byggestart, overtok prosjektleder Are Mjelstad for å gi en produksjonsteknisk beskrivelse av boligprosjektet og byggeprosessen. Innflytting vil foregå de to siste ukene frem mot påske, knapt to år IVRIGE KJØPERE: Anette Rønneberg med en av de innflyttingsklare kjøperne. etter første spadestikk forsommeren Peab, avdeling Byggservice, representert ved avdelingsleder Ola Jørgensen og Christian Kyhn, informerte om brukermøte der Peab vil besøke alle innflyttede ca 30 dager etter overtakelse for å gjennomgå brukerhåndboka. Vi har satt av én time for hver boenhet slik at vi kan informere om forskjellene på blant annet reklamasjon og vedlikehold. På denne måten håper vi å få færre henvendelser, og å være til stede fra første stund. Det vil sannsynligvis forenkle reklamasjonstiden, både for kjøperne og oss, sier Jørgensen. Preben Holst er sikker på at slike arrangementer har positiv effekt. Det er første gangen vi gjennomfører et slikt informasjonsmøte, og Bekkestua er på en måte en pilot for flere ting. Vi har utarbeidet en helt egen beboerhåndbok vi tror og håper får positiv respons. Skulle det vise seg å være en suksess, bruker vi gjerne samme konsept også i andre prosjekter, som Sognsveien og Zerom. I tillegg får beboerne møte menneskene i Peab, sier Preben. INFORMERER: Preben Holst ønsker velkommen og presenterer Peab. Også beboerne var fornøyde med hvordan Peab presenterte prosjektet og tiden frem mot overtakelse. Etter gjennomgangen, hvor også representanter fra ABBL informerte om blant annet oppgjør, valg av styre og utdrag fra Bustadoppføringslova, vanket det mange spørsmål og kommentarer til de Peab-ansatte i salen. Også produksjonsleder Peter Westerberg, boligkonsulent Anette Rønneberg og distriktssjef Hans Petter Semlitcsh var til stede for å besvare spørsmål fra de ivrige kjøperne. Peabnytt 13

14 Nytt styringssystem NYE ROLLER: De nye produksjonscoachene var nylig samlet i Oslo. Bak f.v.: Tormod Hem, Jo Spalder og Aslak Mygland. Foran f.v. Odd Bjørvik, Jørgen Andersen og Kjetil Isaksen. Produksjonscoachene på plass Forberedelsene til implementering av nytt styringssystem er godt i gang. Ett av tiltakene er ansettelse av nye produksjonscoacher, som får en sentral rolle i forbindelse med styringssystemet. Av Line Fredriksen Produksjonscoachene skal støtte regionen i forhold til produksjons-, kvalitetsog HMS-forhold og være regionens kontaktperson på disse områdene. Videre vil coachene delta i revisjoner og aktiviteter som sikrer erfaringsoverføring og bidra til oppfølging av regionens forretningsplan. Coachene skal også delta i utviklingsprosjekter i regionen og bidra til opplæring i Peabs verktøy, hjelpemidler og prosesser. Det opprettes også et nettverk for produksjonscoachene, som skal bidra til effektiv innføring av felles styringssystem i Peab. Ettersom vi er i en tidlig fase for både coachrollen og for styringssystem i Norge, vil de norske produksjonscoachene ha et litt smalere fokus enn i Sverige til å begynne med, sier Morten Stjern, direktør for Virksomhetsutvikling og HR. Det blir veldig fokus på innføringen av styringssystemet, både med opplæring og i forhold til å støtte prosjektene med å få på plass gode Peab-rutiner og felles måte å arbeide på, forteller Morten. Coachene er: Odd Bjørvik, Bjørn Bygg Tormod Hem, Raaen Entreprenør Aslak Mygland, Senter-Bygg Jo Spalder, Anlegg Jørgen Andersen, Næring/Rehab Kjetil Isaksen, Bolig Entreprenør I tillegg kommer Kåre Martinsen til å fungere som en senior produksjonscoach for byggvirksomheten i Oslo, i tillegg til at han også har andre oppgaver knyttet til videre utvikling og implementering av styringssystemet. 14 Peabnytt

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold

MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold MED NAV PÅ LAGET. Konferansen: JOBB for HELSA! Oslo Kongressenter, mandag 13. februar 2012 Avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen NAV Østfold HVORFOR BØR VI LYKKES MED IA? SYKEFRAVÆRET KOSTER OSS 40 MILLIARDER

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK

8 NYE LEILIGHETER I SVELVIK BAKBYGGET SVELVIK Tid for en behagelig boform 8 YE LEILIGHETER I SVELVIK med nærhet til sjøen og sentrum SVELVIK den maritime småbyidyllen Svelvik er kjent som orges nordligste sørlandsidyll, med små trange

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11

Entreprenør Team AS 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 04.06.09 09.11 04.06.09 09.11 Entreprenør Team 13280 Entreprenør Team_v3.indd 1 AS Vi har lang erfaring med EntreprenørTeam og har bare positivt å si om samarbeidet og de jobbene de har utført for oss. Bedriften opptrer profesjonelt

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva?

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Oddvar Knutsen Manuellterapeut, NMF. Lia Terapi, Trysil. Innhold Manuell terapeutens rolle i IA- arbeidet Sykmelderprosjektet

Detaljer

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger

SKORPEFJELL. Perlen på Mosterøy. 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger SKORPEFJELL Perlen på Mosterøy 19 funksjonelle og sjønære rekkehus et kvarter fra Stavanger Gode boliger for alle! Nå kommer 19 nye attraktive og funksjonelle rekkehus på Skorpefjell, som har en flott

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Røisland & Co Rådgivning AS. Røisland & Co Prosjektsalg AS. Røisland & Co Forvaltning AS

Røisland & Co Rådgivning AS. Røisland & Co Prosjektsalg AS. Røisland & Co Forvaltning AS Røisland & Co Rådgivning AS Tidligfase bolig, markedsrapporter, konsept Optimalisering av produkt, PR/kommunikasjon Salgsstrategi / Prosjektoppfølging marked Røisland & Co Prosjektsalg AS Rendyrket nybygg-

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

moderne rekkehus m/livslopstandard

moderne rekkehus m/livslopstandard moderne rekkehus m/livslopstandard TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer