Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15."

Transkript

1 Nr årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet En spennende vår Det har vært en lang, kald og snørik vinter. Forholdene har ikke akkurat vært optimale for å bygge, men jeg syns likevel at innsatsen har vært god ute på prosjektene våre. Nå går det heldigvis mot lysere tider, og vi har en spennende vår i vente. Nye oppdrag Vi har fått flere nye oppdrag den siste tiden. Vi har nettopp tatt det første spadestikket på Statoils p-kjeller for IT Fornebu. Det er et stort og omfattende prosjekt som stiller krav til samarbeid og nytenkning. Bjørn Bygg har også fått nye spennende oppdrag i Tromsø. De skal bygge Tromstun skole og Fagertun barnehage. Det er også gledelig at Senter-Bygg skal bygge nye selveierleiligheter og næringsbygg i Åmot sentrum. I tillegg skal Anlegg bygge ny stasjon på Bekkestua. Overleveringer Vi har flere overleveringer av store prosjekter denne våren. Vi har nettopp overlevert TUIL Arena i Tromsdalen, vi er snart ferdige med Brannstasjonen og ishallen i Tromsø. Vi er inne i avslutningsfasen på et stort leilighetsprosjekt på Bekkestua, overlevering på Sognsveien 66 nærmer seg og det samme gjør Strømmen Zerom. Nå blir det viktig å etterfylle med nye prosjekter. Ordrereservene totalt ligger på et tilfredsstillende nivå, men det er noe skjevfordeling regionene imellom. Vi ser at det er større aktivitet i markedet og vi har tro på at flere jobber vil komme før sommerferien. Offensiv satsing på boligutvikling Peab satser offensivt på boligutvikling denne våren. Vi legger ut seks nye boligprosjekter for salg i løpet av første halvår. Vi er spente på markedet, men også godt forberedt og har fordelt risikoen. Felles for de seks prosjektene er god beliggenhet i det lokale markedet. Vi har tro på det vi gjør, og har testet konseptene på markedet. Prosjektene er delt opp i små byggetrinn for å redusere tiden mellom salgsstart og byggestart. Det er en helt annen markedssituasjon nå enn for tre år siden. Jeg tror likevel at det nå er et sunnere marked med et betydelig større salg til sluttbruker. Men det kreves en større salgsinnsats og prosessen for å få solgt leiligheter tar lengre tid enn tidligere. De nye boligprosjektene ligger geografisk spredt. Vi har allerede solgt de første leilighetene på Varden på Nesodden. Vi skal bygge på en fantastisk tomt med utsikt utover hele Oslofjorden. Vi er også klare for ny utbygging på Vålerenga. Det blir et nytt rekkehusprosjekt sentralt plassert i Oslo, nærmere bestemt i Vålerenggata 22. For første gang har vi utviklet leiligheter i Horten, og Raaen Entreprenør skal bygge. Det blir et spennende prosjekt med nærhet til sjøen og nye samarbeidskonstellasjoner. Det er også spennende småhusbebyggelse på tapetet i Trondheim. Jeg er sikker på at Sjøhaven blir et attraktivt og familievennlig konsept nært sentrum. I Asker står utbygging av Bondistrand for tur. Området er populært, og det er behov for boliger i Asker. I tillegg skal vi bygge boliger i Spydeberg. Det blir travle hverdager for mange, og vi gleder oss til å se de første signalene på hvordan kundene mottar de nye prosjektene våre. Dette blir de første prosjektene med nye entrepriseavtaler og samarbeidsavtaler mellom Bolig Utvikling og entreprenørene våre. Jeg opplever nå en god dialog og prosess i egenregiprosjekter, noe som gir trygghet både for egne medarbeidere og ikke minst for kundene. At vi har felles rammeverk, metodikk og mål er viktig for sluttresultatet. Jeg er sikker på at våre nye prosjekter får en god standard og håper at de treffer både med pris og utforming. Nytt styringsssystem Vi står også foran en vår med innføring av nytt styringssystem. Det er nedlagt en betydelig innsats i alle regioner og lansering begynner å nærme seg. Det nye styringssystemet vil gi oss alle en enklere hverdag og et bedre verktøy enn det vi har i dag. Nødvendig opplæring og tilrettelegging vil bli gitt og jeg ser frem til at vi kan ta det i bruk før sommeren. God påske Nå er det ikke lenge før vi kan ta noen velfortjente påskefridager. Noen av oss vil nyte siste rest av vinteren, mens andre vil forberede vår og sommer. Jeg ønsker dere alle en riktig god påske. 2 Peabnytt

3 INNHOLD 1/10 01 Sykefraværet i Peab på vei ned Side Første spadetak Statoil p-hus Side Steinmasse fra p-hus blir ny båthavn 04 Endelig avtale Mountain Lodge Trysil 05 Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side...7 Side...8 Side...9 ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Audun Andreassen Bidrag fra: Jan Erlend Innselset Lillann Bugge Petter Vellesen DESIGN: Lene Hannevig Redaksjonen 06 Vålerenga i Peabs hjerter Side Senter-Bygg fornyer Åmot sentrum Side Anlegg med målebrevkurs Side Populært kundetreff på Bekkestua Side Produksjonscoachene på plass Side Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side...15 DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: mai Planken på plass Side Verdi og etikk i hele Peab Side Godt resultat på sykehotellet Side Beregn dine forsikringer Side Peab i mediene Side Jus-spalten Side Notiser Side Personal Side...24 PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo Peabnytt 3

4 HMS UTNYTTER RESTARBEIDESEVNEN: Håvard Haug jobber inne på hovedkontoret i en periode hvor han er forhindret fra å utføre sine daglige arbeidsoppgaver. Foto: Audun Andreassen Sykefraværet i Peab på vei ned Høyt sykefravær har vært et mye omtalt tema i mediene de siste månedene. Peab i Norge hadde i 2009 samlet et sykefravær på i underkant av åtte prosent, noe som er litt under bransjegjennomsnittet. GODE RUTINER: Morten Stjern mener at oppfølging av etablerte rutiner er avgjørende. Foto: Line Fredriksen Av Line Fredriksen Tendensen for 2010 er positiv, og sykefraværet er på vei ned. Nå er en ny IA-avtale på plass, noe som har en viss betydning for Peab som IA-bedrift. Peab tar sykefravær på alvor, og målet for 2010 er et fravær under seks prosent. Det er en ambisiøs målsetning, men slik utviklingen er i dag, virker dette realistisk, sier adm dir Stein Eriksen. Vi har den siste tiden jobbet systematisk og strukturert med sykefravær. Dette begynner nå å gi resultater. Men det er viktig for oss å ligge godt under bransjegjennomsnittet, påpeker Stein. For Peab er det naturlig å fokusere på nærvær og inkludering fremfor fravær, sier Stein. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IA-avtale. Målet er å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Partene vil gjennomføre tiltak overfor legene, sikre tidligere innsats overfor sykmeldte, bedre 4 Peabnytt

5 HMS tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere. Siden Peab er en IA-bedrift, er det viktig hva slags føringer og tiltak som kommer fra Regjeringen og partene i arbeidslivet. Den nye IA-avtalen legger bl.a. opp til tidligere oppfølging av sykmeldte, noe som føyer seg naturlig inn i Peabs tenkning, sier Stein Eriksen. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Det er viktig at vi har omsorg for hverandre og at vi ved hjelp av oppfølging og tilrettelegging klarer å ivareta restarbeidsevnen, sier Stein. I Peab har ledergruppen i vinter jobbet spesielt med sykefravær. Det har vært naturlig å se på hva slags rutiner som i dag foreligger, og hvilke tiltak som eventuelt kan innføres for å få ned sykefraværet. Vi har et godt system for oppfølging av sykefravær i Peab i dag, men det er veldig viktig å etterleve etablerte rutiner. Jeg har god tro på at det gir gode resultater dersom rutinene blir fulgt Ny IA-avtale konsekvenser Den nye IA-avtalen har varighet fram til Den innebærer bl.a. følgende for oss i Peab: Tidlig oppfølging: Arbeidsgiver utarbeider oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding (nå åtte uker). Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Skjermingsordningen vil bli vurdert. Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens 25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykmelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet. Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal være obligatorisk tema på dialogmøte 2. Tilrettelegging mv.: For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, understrekes det at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten. Partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet (for eksempel IA-plasser). Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar for utarbeiding og aktiv bruk av et verktøy for hjelp for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet. VÅR VIKTIGSTE RESSURS: Stein Eriksen understreker at medarbeiderne er Peabs viktigste ressurs. Foto: Audun Andreassen etter intensjonen, sier Morten Stjern, direktør for Virksomhetsutvikling og HR. Oppfølging av sykmeldte er et linjelederansvar, og alle med personalansvar har en plikt til å sette seg inn i gjeldende rutiner og ta ansvar for god oppfølging i egen enhet, sier Morten. Han peker også på at vi i Peab kan bli flinkere til å finne alternative oppgaver hvis noen blir syke eller skadet. Hvis medarbeidere blir forhindret fra å utføre de oppgavene de gjør til daglig, kan det en periode være nyttig å øke innsikt og oppgradere kunnskap og kompetanse og dermed utnytte restarbeidsevnen. Det er også mye forefallende arbeid som skal gjøres i en så stor virksomhet som Peab. Derfor er det alltid muligheter. Jeg tror det er mye bedre for medarbeiderne i Peab å være på jobb og omgås kolleger enn å bli sittende hjemme. Det å være i aktivitet og kanskje se andre sider av selskapet du jobber i vil stort sett være veldig positivt, sier Morten. Peab har som følge av ledergruppens konklusjoner vedtatt følgende tiltak i forbindelse med sterkere fokus på sykefravær: HMS og sykefravær skal være et eget punkt på alle nivå og i alle møter i linjen. Alle prosjekter skal i oppstartsfasen gjennomgå IA-avtalen og sykefraværsrutiner sammen med lokal personalleder. Sykefravær skal være en del av agendaen på allmøter. Eventuelle prosjekttiltak skal diskuteres. For ytterligere å styrke involvering og Peab-kulturen skal personalgoder synliggjøres for alle medarbeidere og omtales i Peab-nytt og på intranett. Peabnytt 5

6 Prosjektoppstart SETTER SPADEN I JORDA: Kjell Kalland, Helge Instanes og Stein Eriksen var alle med på første spadetak på Fornebu. Første spadetak Statoil p-hus Peab inngikk før nyttår avtale med IT Fornebu om å bygge nytt parkeringshus for Statoils nye hovedkvarter på Fornebu. Av Audun Andreassen og Line Fredriksen Foto: Audun Andreassen Det er i forbindelse med at IT Fornebu skal bygge nye kontorlokaler for Statoil at det gamle parkeringshuset må rives og nytt bygges. Parkeringshuset blir på ca m 2 og skal romme rundt 1650 plasser i tillegg til lagerplass i tre etasjer under bakken. Statoil skal disponere halvparten av parkeringsplassene og IT Fornebu resten. Parkeringshuset blir liggende mellom eksisterende Terminalbygg og Statoils nye kontorbygg. Det skal tas ut ca m 3 løsmasser og fjell. I tillegg vil kontrakten inneholde graving, utsprengning og betongarbeider for kjelleren i kontorbygget. Kjelleren er på m 2. Løsmasser sorteres og kjøres til Lindum sør for Drammen, sier distriktssjef Roger Nygård i Peab Næring. I tillegg forberedes to lektere med en kapasitet på om lag m 3 for å frakte steinmasser sjøveien. Parkeringshuset er et samarbeidsprosjekt mellom Peab Næring, Peab Anlegg og Spesialprosjekter i Peab AB. Ole Kr. Herlofsen er prosjektleder, og kan fortelle at det for tiden sorteres steinmasser og harpes. Parkeringshuset vil bli utført med plasstøpte yttervegger og prefabrikkerte søyler, bjelker og dekker, sier Ole. Han forteller videre at det nå graves ut en grop på m 2 med en dybde 6 Peabnytt

7 Prosjektoppstart på ti meter, før arbeidet med å støpe bunnplate settes i gang. Samarbeidsprosjekt Vi er veldig fornøyde med prosessen forut for endelig valg av entreprenør. Etter en prekvalifisering var det 12 selskaper som meldte sin interesse og seks av dem ble prekvalifisert. Det viser at Fornebu er et attraktivt område for landets ledende entreprenører. Jeg er trygg på at Peab vil gjøre en skikkelig jobb på alle måter, sier utviklingsdirektør i IT Fornebu, Kjell Kalland. Første spadetak I begynnelsen av mars kunne administrerende direktør i Peab Norge, Stein Eriksen, stolt være med på første spadetak på Fornebu. Sammen med Kjell Kalland og prosjektleder Helge Instanes i Stor-Oslo Prosjekt ble første spadetaket utført. Arbeidet med sorteringen av steinmassene er i gang, og Kalland ser stor BLIDE KARER: Involverte Peab-medarbeidere gleder seg til store oppgaver. Foto: Audun Andreassen verdi i lektertransporten som snart starter. Det betyr mye å få vekk steinmassene så fort som mulig. Først når steinmassene er fraktet bort kan arbeidet med det nye bygget settes skikkelig i gang. Dessuten er det mange hensyn å ta her ute for tiden. Det generelle støynivået må holdes nede med tanke på naboene, og ikke minst kommer Grand Prix til Fornebu Arena i løpet av våren. Steinmasser fra p-hustomt blir ny båthavn Peab er i gang med bygging av p-hus på Fornebu for IT Fornebu under Statoils nye hovedkvarter m 3 fjellmasser og sprengstein skal fjernes før kjeller og p-hus kan oppføres. Massene som fjernes, fraktes med lektere fra Fornebu til Leangbukta, hvor det blir oppført brygge for 500 nye båtplasser. Det blir totalt 1700 båtplasser i Leangbukta. STEINMASSER BLIR BÅTHAVN: Prosjektleder Ole Kr Herlofsen i Peab og daglig leder Thomas Kalvang i JK Entreprenør planlegger hvordan lekterne skal frakte steinmasser fra Fornebu til Leangbukta. Foto: Audun Andreassen Av Line Fredriksen At massene blir fraktet med lekter, betyr at veinettet på Fornebu i liten grad blir belastet. Dersom massene skulle vært fraktet med biler, ville det gått opp mot 700 lastebiler i døgnet, eller over en bil i minuttet. Det er gunstig på mange måter å frakte massene sjøveien, sier Ole Kristoffer Herlofsen, som er prosjektleder i Peab. Området er fra før veldig belastet med biltrafikk, og vi får en miljømessig gevinst med å bruke båter. I tillegg er det mer hensiktsmessig både når det gjelder pris og fremdrift, understreker Herlofsen. Første lass med fjellmasser og sprengstein går fra Fornebu i slutten av mars, og vil danne grunnlaget for noe som blir Oslofjordens største båthavn. Bryggen blir 250 meter lang og 60 meter bred og det er planlagt infrastruktur og andre båthavnfasiliteter i forbindelse med bryggen. Det er Peabs underentreprenør JK Entreprenør som står for frakt av stein, og Leangen Båtforening er ansvarlig for utbyggingen. Båthavnen skal etter planen være klar til bruk sommeren Det er fint å kunne være med å bidra til å realisere etterlengtede båtplasser for befolkningen i Asker og Bærum, sier Thomas Kalvang, daglig leder i JK Entreprenør. Han regner med at det vil gå lekterturer fra Fornebu via Rolfsbukta og til Leangbukta i perioden mars-oktober. Når steinmassene er fraktet bort vil Peab fortsette arbeidet med å bygge m 2 p-hus og m 2 kjeller under Statoils nye hovedkvarter. Riggen er på plass og på det meste vil totalt 150 mennesker være sysselsatt med p-husprosjektet, som skal stå ferdig i Peabnytt 7

8 Aktuelle prosjekter Endelig avtale på plass: Peab bygger Mountain Lodge Trysil Det er inngått en avtale mellom Trysil Fageråsen Eiendom AS som eier, BN Bank som panthaver og Peab om overdragelse av eiendommen i det såkalte Estatia-prosjektet i Trysil. Prosjektet har nå fått navnet Mountain Lodge Trysil og er et samarbeidsprosjekt mellom Peab i Sverige og Peab i Norge. KURS- OG KONFERANSE: Mountain Lodge Trysil får gode kurs- og konferansemuligheter med plass til over 400 deltakere i den største konferansesalen. Av Line Fredriksen Prosjektet er nå vintersikret og arbeidet med å ferdigstille bygningene starter i april Planlagt ferdigstillelse av første trinn er Salget starter høsten Mountain Lodge Trysil blir et innholdsrikt og tidsriktig kurs- og konferansesenter med tilhørende hotellrom og leiligheter i Norges største skianlegg. Prosjektet er beregnet på et internasjonalt publikum og får spesielt gode kurs- og konferansefasiliteter, med plass til over 400 deltakere i konferansesalen. Vi har stor tro på Mountain Lodge Trysil. Opprinnelige planløsninger er gjennomgått og tilpasset en mer integrert modell med mange fasiliteter. Det blir et moderne konsept med et variert tilbud som vil passe flere kundegrupper, sier Line Fredriksen, kommunikasjonsdirektør i Peab Norge. Oppføringen av byggene vil i stor grad pågå parallelt, men salget vil strekke seg over flere år, sier Line Fredriksen. Hotellet får en stor SPA- og velværeavdeling, samt svømmebasseng og tre ulike restaurantkonsepter. Det vil også bli sportsbutikk, lekerom og kino. Hotellet blir knyttet sammen med leilighetsbyggene via en 48 meter lang luftbro i glass. Konseptet blir ski in ski out, og får en flott utsikt utover Fageråsen. MODERNE I FAGERÅSEN: Konseptet blir innholdsrikt, moderne og får en flott beliggenhet. Fakta: Beliggenhet: Fageråsen, ca 800 m.o.h. Innhold: Hotell m 2 derav SPA, trening, bad m 2, konferanse m 2, lobby, restaurant m 2, leiligheter, rom m 2 Hus A-G m 2, hvorav leiligheter m 2 Parkeringshus m 2 Antall leiligheter: 166 Antall senger: ca Arkitekter er Halvorsen og Reine i Drammen 8 Peabnytt

9 Aktuelle prosjekter Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim I mai starter salget på Sjøhaven. Prosjektet ligger på Nedre Charlottenlund i Trondheim og er et sentrumsnært, men landlig småhusprosjekt. Av Line Fredriksen Antatt byggestart er høsten Prisene vil ligge fra 2,5 til 5 MNOK og prosjektet vil egne seg veldig godt for barnefamilier. Sjøhaven vil bestå av små innholdsrike eneboliger til en fornuftig pris. Dette er et havebykonsept anno 2010 som passer utmerket for de som vil bo moderne og sentralt, men samtidig ha en hageflekk og grønne områder i umiddelbar nærhet, sier distriktssjef Trond Flønes i Peab Bolig AS. Sjøhaven får et tidsriktig uttrykk og det blir mulig å velge mellom ulike designlinjer med fargetema Rødkløver, Marikåpe og Solsikke. Det har vært viktig SALGSSTART I TRONDHEIM: Det forventes stor interesse for småhusene på Nedre Charlottenlund. I GANG MED NYTT PROSJEKT: Wenche og Trond Flønes. å bevare eksisterende vegetasjon, og det blir gjort minst mulig terrenginngrep. Bygningene blir kostnadseffektive og får både hage og takterrasse. Området har alltid vært attraktivt og har en spennende historie hvor både grever, erkebiskoper og generaltollforvaltere har hatt eierinteresser, forteller Trond Flønes. Han er spent på interessen for prosjektet, men tror at kombinasjonen småhus, sentral beliggenhet og grønne områder vil ha god appell blant barnefamilier i Trondheimsområdet. Miljøvennlig profil Området er ferdig regulert og omregulert fra lavblokker til småhus. Sjøhaven vil bestå av små arealeffektive eneboliger med en miljøvennlig profil og vannbåren varme. Sjøhaven er basert på byggeklosstenkning og det vil være mulig bare å innrede 1. etg dersom man ønsker å starte med det. Boligene inneholder fra tre til fem soverom. Det tilbys en grunnmodell på 72,4 m 2 som kan utvides til ca 140 m 2. Prosjektet inneholder stor grad av fleksibilitet og muligheter. Husene kan vokse sammen med familien og best egnet kjøpergruppe er barnefamilier. Sjøhaven tilbyr Husbankfinansiering for de fleste boligene, noe som stiller krav til universell utforming. Dette innebærer også forutsigbarhet, med inntil 20 års fastrente, forteller Trond. Prosjektet ligger nært Trondheimsfjorden, med gode tur- og bademuligheter. Tog og buss finnes i umiddelbar nærhet. Det legges vekt på barnevennlighet, trygghet, tette, gode hus og varmegjenvinning. Trafikkvennlighet vektlegges og det blir lekeplasser og et rekreasjonsvennlig uteområde. Sjøhaven-prosjektet har også planer om å ruste opp en nærliggende fotballbane i samarbeid med kommunen. Det blir ulike typer småhus: 27 eneboliger med plate på mark 24 eneboliger med sokkel 9 rekkehus med plate på mark Det er lagt opp til fire salgstrinn og to byggetrinn. Eierformen blir selveier som sikrer fellesskapets interesser. Peabnytt 9

10 Aktuelle prosjekter Vålerenga i Peabs hjerter VG22 er et nytt spennende Peab-prosjekt som er lokalisert på Vålerenga mellom Strømsveien og Vålerenggata begrenset av Opplandsgata i vest og Ingeborgsgate i øst. Dette er Peabs andre prosjekt midt i hjertet av Vålerenga og det er ganske unikt at det bygges rekkehus i gangavstand til Oslo sentrum. Av Line Fredriksen Prosjektet er et av få rekkehusprosjekter sentralt i Oslo og har dermed få konkurrenter. VG22 vil passe for de som vil bo sentralt, men likevel romslig med egen hageflekk eller takterrasse, sier prosjektleder Terje Hjelset i Peab Bolig Utvikling. Salgsstart er i april 2010, mens antatt byggestart er oktober Priser fra 3,7 til 4,5 mill kr. Peab Bolig kjøpte tomten av Oslo kommune i 2005 og området er ferdig regulert. VG22 vil bestå av rekkehus fra 73 til 122 m 2 bra. 32 av rekkehusene vil få terrasse på bakken, mens 12 rekkehus er lokalisert i 3. og 4. etasje og vil få store terrasser i 4. etasje. Parkering blir i underjordisk p-kjeller. Prosjektet organiseres som selveierleiligheter og vil arkitektonisk gli rett inn i det eksisterende bomiljøet på Vålerenga, sier Terje, som er spent på responsen. Det blir ulike typer rekkehus: Rekkehus i 3 etasjer (20 stk) med egen hageflekk/terrasse på bakken og terrase i 3. etasje. Areal fra m 2 bra Rekkehus i 2 etasjer (12 stk) med egen hageflekk/terrasse på bakken og balkong i 2. etasje. Rekkehusleiligheter i 2 etasjer (12 stk) i 3. og 4. etasje med balkong i 3. etasje og stor takterrasse i 4. etasje. Det har vært og er et veldig godt samarbeid mellom Bolig Utvikling og Bolig Entreprenør underveis i prosessen. Det er en stor fordel at vi har entreprenøren i eget hus. Det gir en ekstra trygghet for kundene og fører til god kvalitet, forsikrer Terje. Arkitekt: Lund & Slåtto Arkitekter Totalentreprenør: Peab AS Selger: Peab Bolig AS 10 Peabnytt

11 Aktuelle prosjekter Senter-Bygg fornyer Åmot sentrum Senter-Bygg har fått i oppdrag å bygge 24 selveierleiligheter kombinert med næringsbygg i Åmot sentrum. Det skal bygges fire etasjer samt underetasje med parkeringskjeller, totalt kvadratmeter. Av Audun Andreassen Bygget skal bestå av bæresystem i plasstøpt betong og dekkelementer med utvendig kledning i tre, eventuelt panelplater, og fundamenteres på peler. At Senter-Bygg har dratt i land denne kontrakten ser vi som en direkte følge av godt gjennomført prosjekt Ekengården. Forretningsbygget Ekengården ligger i Åmot Sentrum vis-à-vis det nye prosjektet, som for øvrig har har samme eiere, sier daglig leder i Senter-Bygg, Jan Petter Hansen. Vi er allerede godt i gang med rivearbeider; en gammel skole, trebygning i tømmer kledt med panel, og et mindre forretningsbygg, fortsetter Jan Petter. Det er også gunstig med oppstart på denne tiden av året på grunn av omlegging av en bekk som går over tomta. Med denne kontrakten har vi sikret 125 mill av årets budsjett på 167 mill. Vi er godt fornøyd med å ha fått et såpass stort prosjekt i vårt nærområde og som går fem mnd inn i 2011, sier en fornøyd leder i Senter-Bygg. Kontrakten er en totalentreprise verdt 52 MNOK, og antatt byggestart er april Ny barnehage til Bjørn Bygg Bjørn Bygg har fått i oppdrag å bygge Fagertun barnehage på Fagernes i Ramfjorden, ca 25 km fra Tromsø sentrum ved E8. Byggearbeidene er allerede i gang og barnehagen skal stå ferdig til 1. desember Kontraktsum er ,- eks mva. Oppdraget startet sommeren 2009 som en samarbeidsavtale mellom barnehagen og Bjørn Bygg, hvor vi i fellesskap har kommet frem til et byggherrebudsjett og en bygningsløsning som barnehagen ønsker, forteller distriktssjef Gro Skaar Knutsen i Bjørn Bygg. Barnehagen bygges på betongelementer i en skråning og tradisjonelt trebygg oppføres på betongelementene. Betongelementer er brukt for å legge barnehagen i skrånende terreng slik at bygget fungerer som støyskjerming mot E8. Den flate delen av tomten kan dermed brukes til lek, sier Gro Skaar Knutsen, som etter hvert begynner å få god erfaring med bygging av barnehager. Steinsvik Arkitekt har tegnet barnehagen. Peabnytt 11

12 anlegg ENGASJERTE MEDARBEIDERE: Ivar Roland svarer på spørsmål fra ivrige medarbeidere. Anlegg med målebrevkurs Under tittelen «Hva er et målebrev?» samlet Peab Anlegg, med distriktssjef Ivar Roland og produksjonscoach Jo Spalder i spissen, både nye og gamle medarbeidere til temasamling på hovedkontoret i Oslo. Av Audun Andreassen Målebrev er et omfattende tema, og det er viktig at vi som jobber med dette forholder oss likt til et så viktig verdipapir, sier Ivar. Han ser også verdien av å bli kjent med hverandre, vite hvem de ulike ressurspersonene er, OPPGAVELØSING: Petter Hannevold løser konkrete oppgaver fra målebrev. og få spørsmålene kanalisert til rette vedkommende. Tilstede på samlingen var både nyansatte og medarbeidere som har jobbet som stikningsledere i mer enn ti år. Formålet er også å få alle til å forholde seg profesjonelt til et målebrev, og forstå at det som står beskrevet der er det man forholder seg til. Erfaringsdeling er et viktig stikkord her, men det handler også om holdninger til målebrevet, siden det er et av flere grunnlag for inntektsberegning, fortsetter Ivar. Vi planlegger å ha to slike samlinger i året, og i tillegg ønsker vi å se nærmere på ulike kontraktstyper vi forholder oss til, HAR SVARET: Ivar Roland gir fasiten på oppgavene. og ha lignende samlinger for det fremover, da med bistand fra våre juridiske eksperter. Han er strålende fornøyd med gjennomføringen av samlingen, og tror alle har godt av å møtes på denne måten. 12 Peabnytt

13 kundearrangement bekkestua MANNSTERKE: Peab stilte mannsterke på Bekkestua. Populært kundetreff på Bekkestua Peab Bolig inviterte i februar alle kjøpere i prosjektet Bekke stua Signatur til felles informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek. Kundetreffet ble godt mottatt blant de om lag 70 fremmøtte. Av Audun Andreassen Det var stor interesse blant kjøperne i Bekkestua Signatur, og storsalen på Bekkestua Bibliotek var nesten fylt til siste sete da distriktssjef Preben Holst ønsket velkommen på vegne av Peab Bolig. Etter en innledende presentasjon av Peab, og litt om tiden fra tomtekjøp til byggestart, overtok prosjektleder Are Mjelstad for å gi en produksjonsteknisk beskrivelse av boligprosjektet og byggeprosessen. Innflytting vil foregå de to siste ukene frem mot påske, knapt to år IVRIGE KJØPERE: Anette Rønneberg med en av de innflyttingsklare kjøperne. etter første spadestikk forsommeren Peab, avdeling Byggservice, representert ved avdelingsleder Ola Jørgensen og Christian Kyhn, informerte om brukermøte der Peab vil besøke alle innflyttede ca 30 dager etter overtakelse for å gjennomgå brukerhåndboka. Vi har satt av én time for hver boenhet slik at vi kan informere om forskjellene på blant annet reklamasjon og vedlikehold. På denne måten håper vi å få færre henvendelser, og å være til stede fra første stund. Det vil sannsynligvis forenkle reklamasjonstiden, både for kjøperne og oss, sier Jørgensen. Preben Holst er sikker på at slike arrangementer har positiv effekt. Det er første gangen vi gjennomfører et slikt informasjonsmøte, og Bekkestua er på en måte en pilot for flere ting. Vi har utarbeidet en helt egen beboerhåndbok vi tror og håper får positiv respons. Skulle det vise seg å være en suksess, bruker vi gjerne samme konsept også i andre prosjekter, som Sognsveien og Zerom. I tillegg får beboerne møte menneskene i Peab, sier Preben. INFORMERER: Preben Holst ønsker velkommen og presenterer Peab. Også beboerne var fornøyde med hvordan Peab presenterte prosjektet og tiden frem mot overtakelse. Etter gjennomgangen, hvor også representanter fra ABBL informerte om blant annet oppgjør, valg av styre og utdrag fra Bustadoppføringslova, vanket det mange spørsmål og kommentarer til de Peab-ansatte i salen. Også produksjonsleder Peter Westerberg, boligkonsulent Anette Rønneberg og distriktssjef Hans Petter Semlitcsh var til stede for å besvare spørsmål fra de ivrige kjøperne. Peabnytt 13

14 Nytt styringssystem NYE ROLLER: De nye produksjonscoachene var nylig samlet i Oslo. Bak f.v.: Tormod Hem, Jo Spalder og Aslak Mygland. Foran f.v. Odd Bjørvik, Jørgen Andersen og Kjetil Isaksen. Produksjonscoachene på plass Forberedelsene til implementering av nytt styringssystem er godt i gang. Ett av tiltakene er ansettelse av nye produksjonscoacher, som får en sentral rolle i forbindelse med styringssystemet. Av Line Fredriksen Produksjonscoachene skal støtte regionen i forhold til produksjons-, kvalitetsog HMS-forhold og være regionens kontaktperson på disse områdene. Videre vil coachene delta i revisjoner og aktiviteter som sikrer erfaringsoverføring og bidra til oppfølging av regionens forretningsplan. Coachene skal også delta i utviklingsprosjekter i regionen og bidra til opplæring i Peabs verktøy, hjelpemidler og prosesser. Det opprettes også et nettverk for produksjonscoachene, som skal bidra til effektiv innføring av felles styringssystem i Peab. Ettersom vi er i en tidlig fase for både coachrollen og for styringssystem i Norge, vil de norske produksjonscoachene ha et litt smalere fokus enn i Sverige til å begynne med, sier Morten Stjern, direktør for Virksomhetsutvikling og HR. Det blir veldig fokus på innføringen av styringssystemet, både med opplæring og i forhold til å støtte prosjektene med å få på plass gode Peab-rutiner og felles måte å arbeide på, forteller Morten. Coachene er: Odd Bjørvik, Bjørn Bygg Tormod Hem, Raaen Entreprenør Aslak Mygland, Senter-Bygg Jo Spalder, Anlegg Jørgen Andersen, Næring/Rehab Kjetil Isaksen, Bolig Entreprenør I tillegg kommer Kåre Martinsen til å fungere som en senior produksjonscoach for byggvirksomheten i Oslo, i tillegg til at han også har andre oppgaver knyttet til videre utvikling og implementering av styringssystemet. 14 Peabnytt

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer