Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom Postadresse: 145 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 145 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Innholdsfortegnelse Innledning s PASIENTGRUNNLAG s Klinikk for Hjerneskader s Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer s Klinikk for NevroRehabilitering s REHABILITERINGSPROSESSEN s Klinikk for Hjerneskader s Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer s Klinikk for NevroRehabilitering s RESULTAT s Klinikk for Hjerneskader s Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer s Klinikk for NevroRehabilitering s PASIENTTILFREDSHET s Klinikk for Hjerneskader s Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer s Klinikk for NevroRehabilitering s. 29

3 Sunnaas sykehus Side 3 Innledning Sunnaas sykehus HF er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering i Helse Sør-Øst. Sykehuset har regionale, nasjonale og områdeoppgaver og er et sykehus med universitetsfunksjoner. Målgrupper er pasienter med behov for rehabilitering etter ryggmargsskader, alvorlige hjerneskader, andre alvorlige multitraumer, brannskader og nevrologiske sykdommer. Våre rehabiliteringsprogrammer er akkkreditert i henhold til internasjonale standarder (CARF). Formålet med Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 pasientbehandling, er å presentere resultater fra pasienttilbehandlingen som kan være relevante for pasienter, pårørende, ansatte og interessenter. 1. PASIENTGRUNNLAG Totalt var det ved Sunnaas sykehus HF 2832 utskrivelser i 1. Totalt ble 2265 pasienter utskrevet i 1. En pasient kan være utskrevet flere ganger i løpet av et år. Kvalitetsrapporten skiller derfor mellom: - antall utskrivelser og - antall pasienter (unike individer) utskrevet 1.1 Klinikk for Hjerneskader Totalt ble 485 pasienter utskrevet i 1. Totalt var det 738 utskrivelser til:

4 Sunnaas sykehus Side Pasienter med traumatiske hjerneskader (HS1) Antall pasienter utskrevet i 1 var 18. Kjønnsfordelingen var 26 kvinner og 82 menn.

5 Sunnaas sykehus Side Pasienter med alvorlig hjerneslag (HS2) Antall pasienter utskrevet i 1 var 238. Kjønnsfordelingen var 81 kvinner og 157 menn.

6 Sunnaas sykehus Side Kognitiv rehabilitering (KReSS) Antall pasienter utskrevet i 1 var 139. Kjønnsfordelingen var 44 kvinner og 95 menn.

7 Sunnaas sykehus Side Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer Totalt ble 55 pasienter utskrevet i 1. Totalt var det 775 utskrivelser til:

8 Sunnaas sykehus Side Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - Vurdering og kontroll (RMM1) Antall pasienter utskrevet i 1 var 367. Kjønnsfordelingen var 99 kvinner og 268 menn.

9 Sunnaas sykehus Side Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - Primærrehabilitering (RMM2 og RMM3) Antall pasienter utskrevet i 1 var 183. Kjønnsfordelingen var 51 kvinner og 132 menn.

10 Sunnaas sykehus Side Klinikk for NevroRehabilitering Totalt ble 123 pasienter utskrevet i 1. Totalt var det ved 1319 utskrivelser til:

11 Sunnaas sykehus Side Pasienter med nevrologiske tilstander (NR1) Antall pasienter utskrevet i 1 var 16. Kjønnsfordelingen var 66 kvinner og 94 menn.

12 Sunnaas sykehus Side Pasienter med smerter vurdering og rehabilitering (NR2) Antall pasienter utskrevet i 1 var 442. Kjønnsfordelingen var 31 kvinner og142 menn.

13 Sunnaas sykehus Side Vurderingsprogram (NR3) Antall pasienter utskrevet i 1 var 628. Kjønnsfordelingen var 257 kvinner og 371 menn.

14 Sunnaas sykehus Side REHABILITERINGSPROSESSEN 2.1 Klinikk for Hjerneskader Prevalens-/punktmåling av sykehusinfeksjoner: 6,6 %. Resultatet skyldes bl.a. at pasienter med nevrogen blære (nevrologiske problemer eller skade som medfører at blæren ikke fungerer som den skal), har økt risiko for å få urinveisinfeksjoner. Andel fristbrudd: % for pasienter med rett til helsehjelp. Epikrisetid: 88 % sendt innen 7 dager. Antall pasienter utskrevet med individuell plan: Pasienter med traumatiske hjerneskader (HS1) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 35 dager Pasienter med alvorlig hjerneslag (HS2) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 19 dager Kognitiv rehabilitering (KReSS) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 15 dager 2.2 Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer Prevalens-/punktmåling av sykehusinfeksjoner: 17,9 %. Resultatet skyldes bl.a. at pasienter med nevrogen blære (nevrologiske problemer eller skade som medfører at blæren ikke fungerer som den skal), har økt risiko for å få urinveisinfeksjoner. Andel fristbrudd: % for pasienter med rett til helsehjelp. Epikrisetid: 86, 3 % sendt innen 7 dager. Antall pasienter utskrevet med individuell plan: 1

15 Sunnaas sykehus Side Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - vurdering og kontroll (RMM1) Gjennomsnittlig oppholdslengde: Kontrollopphold: 5 dager Vurderingsopphold: 12 dager Gruppeopphold: 5 dager Problemløsningsopphold: 21 dager Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - primærrehabilitering (RMM2 og RMM3) Gjennomsnittlig oppholdslengde primærrehabilitering: 84 dager 2.3 Klinikk for NevroRehabilitering Prevalens (punktmåling) av sykehusinfeksjoner: 3,4 % Andel fristbrudd: 3,4 % for pasienter med rett til helsehjelp. (Ingen fristbrudd etter mai 1) Epikrisetid: 81 % sendt innen 7 dager. Antall pasienter utskrevet med individuell plan: Pasienter med nevrologiske tilstander (NR1) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 21 dager Program for pasienter med smerter - vurdering og rehabilitering (NR2) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 8 dager Vurderingsprogram (NR3) Gjennomsnittlig oppholdslengde: 5 dager

16 Sunnaas sykehus Side RESULTATER Sunnaas sykehus HF har valgt Functional Independent Measure (FIM) som system for å måle funksjonsendring hos pasienter som innlegges til rehabiliteringsopphold. FIM funksjonsmåling gjøres ved innleggelse, utskriving og oppfølging. Kvalitetsrapporten viser resultater av noen utvalgte FIM-områder. Målingene er gjort i forbindelse med primærrehabiliteringsopphold, ved innleggelse og ved utskrivelse. 3.1 Klinikk for Hjerneskader Totalt ble 168 pasienter FIM-registrert Pasienter med traumatiske hjerneskader (HS1) FIM-score ved innleggelse og utskrivelse Trenger ikke hjelper = grense for selvstendighet) Trenger hjelper Evne til egenomsorg Kognitiv funksjon Ved innleggelse Ved utskrivelse Resultatene viser stor bedring i evne til egenomsorg og moderat bedring i kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon innebærer i FIM en registrering av kommunikasjon (forståelse og uttrykksevne) samt sosial og intellektuell funksjon (sosialt samspill, problemløsning og hukommelse).

17 Sunnaas sykehus Side 17 Grad av selvstendighet i forbindelse med: 7 7.Helt selvhjulpen 6 6.Tilnærmet selvhjulpen 5 5.Tilsyn eller tilrettelegging 4 4.Minimal fysisk assistanse 3.Moderat fysisk assistanse 2.Omfattende assistanse 1.Total assistanse dusj/ bad påkledn. overkropp påkledn. underkropp forflytning Ved innkomst Ved utreise Pasienter med alvorlig hjerneslag (HS2) FIM-score ved innleggelse og ved utskrivelse Trenger ikke hjelper 8 7 = grense for selvstendighet Trenger hjelper Ved innleggelse Ved utskrivelse 1 Evne til egenomsorg Kognitiv funksjon Resultatene viser stor bedring i evne til egenomsorg og moderat bedring i kognitiv funksjon. Kognitiv funksjon innebærer i FIM en registrering av kommunikasjon (forståelse og uttrykksevne) samt sosial og intellektuell funksjon (sosialt samspill, problemløsning og hukommelse).

18 Sunnaas sykehus Side 18 Grad av selvstendighet i forbindelse med: 7.Helt selvhjulpen 6.Tilnærmet selvhjulpen 5.Tilsyn eller tilrettelegging 4.Minimal fysisk assistanse 3.Moderat fysisk assistanse 2.Omfattende assistanse 1.Total assistanse dusj/ bad påkledn. overkropp påkledn. underkropp forflytning Ved innkomst Ved utreise Kognitiv rehabilitering (KReSS) FIM som verktøy for å måle effekt av kognitiv rehabilitering for pasienter som er innlagt ved KReSS, er ikke sensitivt nok for å vise bedring. Sunnaas sykehus HF vurderer alternative måter å måle endring av funksjon for denne pasientgruppen.

19 Sunnaas sykehus Side Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - primærrehabilitering (RMM2 og RMM3) ,61 Funksjonsevne score ved innleggelse Ryggmargsskader 52 pasienter 79,4 Funksjonsevne score ved utskrivelse Trenger ikke hjelper Grense for selvstendighet Trenger hjelper Resultatene viser en funksjonsforbedring på 24,79 poeng, noe som betyr at pasienter med ryggmargsskader har hatt stor fremgang når det gjelder funksjonsevne ,93 Funksjonsevne score ved innleggelse Multitraume, Brann og GB 33 pasienter Trenger ikke 86,9 hjelper Funksjonsevne score ved utskrivelse Grense for selvstendighet Trenger hjelper Resultatene viser en funksjonsforbedring på 19,16, noe som betyr at pasienter med multitraumer, brannskader og GB har hatt fremgang når det gjelder funksjonsevne. FIM-registrering av pasienter med ryggmargsskader og multitraumer viser ingen endring i kognitiv funksjon (kommunikasjon - forståelse og uttrykksevne samt sosial og intellektuell funksjon - sosialt samspill, problemløsning og hukommelse).

20 Sunnaas sykehus Side I følgende tabeller viser: Grønne søyler antall pasienter i starten av primærrehabiliteringsoppholdet Blå søyle antall pasienter ved slutten av primærrehabiliteringsoppholdet Grad av selvstendighet ved påkledning overkropp 85 pasienter Antall pasienter Fullstendig avhengig Tilnærmet avhengig Selvstendig FIM INN FIM UT Antall pasienter Grad av selvstendighet ved påkleding underkropp 85 pasienter 8 9 Fullstendig avhengig Tilnærmet avhengig Selvstendig FIM INN FIM UT

21 Sunnaas sykehus Side 21 Grad av selvstendighet ved dusj/bad 85 pasienter Antall pasienter FIM INN Fullstendig avhengig Tilnærmet avhengig Selvstendig FIM UT Grad av selvstendighet ved forflytting seng, stol, rullestol 85 pasienter Antall pasienter FIM INN FIM UT Fullstendig avhengig Tilnærmet avhenging Selvstendig

22 Sunnaas sykehus Side Klinikk for NevroRehabilitering Pasienter med nevrologiske tilstander (NR1) FIM er ikke godt nok egnet som system for å måle resultater for denne pasientgruppen, der målet ofte er å opprettholde funksjonsnivå og evne til egenomsorg. Sunnaas sykehus HF vurderer alternativt system som kan måle endring av funksjon for denne pasientgruppen Program for pasienter med smerter - vurdering og rehabilitering (NR2) FIM er ikke godt nok egnet som system for å måle resultater for denne pasientgruppen. Sunnaas sykehus HF vurderer alternativt system som kan måle endring av funksjon for denne pasientgruppen.

23 Sunnaas sykehus Side PASIENTTILFREDSHET Elektronisk system for å måle pasienttilfredshet ble innført ved Sunnaas sykehus HF fra 1. januar 1. Pasienttilfredshetsundersøkelsen er en kontinuerlig undersøkelse. Totalt for Sunnaas sykehus HF var svarprosenten var på 39 %. VOKSNE: 84 respondenter 84 voksne ga følgende tilbakemeldinger: 97,5 % uttrykte at de ble mottatt på en god måte 97 % uttrykte at de fikk mat og drikke som var i samsvar med medisinske og/eller kulturelle behov 99 % uttrykte at de hadde tillit til behandlernes faglige dyktighet 96 % uttrykte at behandlerne ga tilstrekkelig informasjon om tilstanden 86 % uttrykte at de deltok i avgjørelser vedrørende egen rehabiliteringsprosess 86 % uttrykte at behandlerne forberedte pasienten på tiden etter utskrivning 95 % uttrykte at pårørende ble behandlet med respekt 97 % uttrykte at rehabiliteringsteamet fulgte opp timeplanen som planlagt 95 % uttrykte at sykehusets lokaler var tilrettelagt for individuelle behov Pasientene uttrykte 97 % tilfredshet med sykehusets tilbud (helhetlig vurdering) BARN: 4 respondenter 4 barn ga følgende tilbakemeldinger: 97 % sa at de ble mottatt på en god måte 82 % sa at maten var god 1 % sa at de som jobbet i teamet var flinke i jobben sin 94 % sa at de fikk vite nok om undersøkelsene 83 % sa at de fikk vite nok om medisinene sine 91 % sa at de fikk være med på å bestemme hva de skulle gjøre på sykehuset 98 % sa at de fikk vite nok om hjelpe de får når de kommer hjem 1 % sa at de følte seg trygge under sykehusoppholdet 97 % sa at de som jobber i teamet holdt avtaler 97 % sa at det var lett å komme seg rundt omkring på sykehuset Pasienten uttrykte1 % tilfredshet med sykehusets tilbud (helhetlig vurdering) Svarprosenten er lav og det er iverksatt en rekke tiltak i løpet av året for å øke den. Resultatene fra pasienttilfredshetsundersøkelsen blir brukt til å planlegge, utvikle og forbedre våre tilbud.

24 Sunnaas sykehus Side Klinikk for Hjerneskader Med utgangspunkt i antall utskrivelser, var svarprosenten på 41 % Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser 97 % tilfredshet (helhetlig vurdering). Kvalitetsrapporten viser her noen resultater fra de ulike programmene Pasienter med traumatiske hjerneskader (HS1) Antall respondenter: 78 Tilfredshet med behandlernes faglige dyktighet HS1 6 53, ,4 1 Ikke i det hele tatt 4,3 13,8 I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse HS ,8 12,1 18,7 1 5 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

25 Sunnaas sykehus Side Pasienter med alvorlig hjerneslag (HS2) Antall respondenter: 7 Tilfredshet med behandlernes faglige dyktighet HS2 7 63, ,1 1 Ikke i det hele tatt 5,5 I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse HS , ,4 1 4,3 7,2 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

26 Sunnaas sykehus Side Kognitiv rehabilitering (KReSS) Antall respondenter: 15 Tilfredshet med behandlernes faglige dyktighet KReSS 6 55, ,1 3 1 Ikke i det hele tatt 6,7 I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse KReSS , , , ,8 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

27 Sunnaas sykehus Side Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer Med utgangspunkt i antall utskrivelser, var svarprosenten på 29 % Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser 99 % tilfredshet (helhetlig vurdering). Kvalitetsrapporten viser her noen resultater fra de ulike programmene Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - vurdering og kontroll Antall respondenter: ,8 %,8 % Ikke i det hele tatt Tilfredshet med behandlers faglige dyktighet RMM pasienter 1 47,2 % 5,7 % 45,5 % I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad ,6 % 2,6 % Ikke i det hele tatt Tilfredshet med egen deltakelse RMM pasienter 1 17,9 % 43,5 % 33,4 % I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

28 Sunnaas sykehus Side Pasienter med ryggmargsskader og multitraumer - primærrehabilitering (RMM2 og RMM3) Antall respondenter: 93 6 Tilfredshet med behandlers faglige dyktighet RMM primærrehabilitering 91 pasienter ,7 % 48,4 % 3 1 Ikke i det hele tatt 1,1 % 8,8 % I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse RMM - primærrehabilitering 83 pasienter ,6 % ,3 % 18,1 % 1 2,4 % 3,6 % Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

29 Sunnaas sykehus Side Klinikk for NevroRehabilitering Med utgangspunkt i antall utskrivelser, var svarprosenten på 22 % Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser 95 % tilfredshet (helhetlig vurdering). Kvalitetsrapporten viser her noen resultater fra de ulike programmene Pasienter med nevrologiske tilstander (NR1) Tilfredshet med behandlernes faglige dyktighet NR1 46 pasienter Ikke i det hele tatt 17,4% 41,3% 41,3% I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse NR1 42 pasienter ,6% Ikke i det hele tatt 4,7% 26,2% 38,1% 21,4% I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

30 Sunnaas sykehus Side Pasienter med smerter - vurdering og rehabilitering (NR2) Tilfredshet med behandlernes faglige dyktighet NR2 86 pasienter ,2% 2,6% Ikke i det hele tatt 11,3% 53,2% 31,7% I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Til fredshet med egen deltakelse NR2 83 pasienter ,3% ,6% 14,3% 19,2% 12,6% Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

31 Sunnaas sykehus Side Vurderingsprogram (NR3) Tilfredshet med behandlernes faglig dyktighet NR3 15 pasienter Ikke i det hele tatt,6% 8,7% 45,3% 45,4% I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Tilfredshet med egen deltakelse NR3 139 pasienter ,4% 7,9% Ikke i det hele tatt 31,6% 35,3% 18,8% I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Oppsummering Dette er første utgave av Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 1 Pasientbehandling. Målet er at det skal utgis en tilsvarende kvalitetsrapport for hvert år. Senere rapporter vil da kunne vise utviklingen over tid. Valg av de områdene som er presentert i rapporten er gjort med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon og i områder som vi mener kan være relevante for pasienter, pårørende, ansatte og interessenter å få informasjon om. Sunnaas sykehus HF vil bruke resultatene som presenteres i rapporten i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering

Kvalitetsrapport. Sunnaas sykehus HF 2010. Pasientbehandling. Behandling Rehabilitering Kvalitetsrapport Sunnaas sykehus HF 2 Pasientbehandling Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat Avd. for interne tjenester og eiendom

Detaljer

Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer

Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer Innholdsfortegnelse Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer... 2 Kvaltietsarbeid Sunnaas sykehus de viktigste områdene i 2015... 3 Kvalitetsindikatorer... 5 Fordeling av pasienter per seksjon,

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kvalitetsrapport 211 Pasientgrunnlag Rehabiliteringsprosess Resultater Pasienttilfredshet Henvisning Vurdering Innleggelse Behandling Rehabilitering Utskrivning Oppfølging etter utskrivning Sekretariat

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Matthijs Wouda

Sunnaas sykehus HF. Matthijs Wouda Sunnaas sykehus HF Åpen dag 27. oktober 2010 1 Program 12:25 Rehabiliteringsprosessen ved Sunnaas HF - slik jobber vi - (Leder for Klinisk Fysiologisk Laboratorium, utdanningskoordinator) Introduksjon

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Den likvide situasjonen har igjennom 2010 vært meget anstrengt og

Detaljer

Kvalitetsrapport Årlig rapport 2014. Kvalitetsområder

Kvalitetsrapport Årlig rapport 2014. Kvalitetsområder Kvalitetsrapport Årlig rapport 2014 Kvalitetsområder Tilgjengelighet Effektivitet Tilfredshet Effekt gorilo Innholdsfortegnelse Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer... 3 Uttalelse fra administrerende

Detaljer

Pasienttilfredshet 2014 Trendutvikling fra 2011, 2012, 2013, 2014

Pasienttilfredshet 2014 Trendutvikling fra 2011, 2012, 2013, 2014 Pasienttilfredshet 2014 Trendutvikling fra 2011, 2012, 2013, 2014 Sunnaas Sykehus HF 1 1359 pasienter har svart på undersøkelsen i 2014. Svarprosent 57,7% Seksjon for ryggmargssk ader, multitraume og nevrologi

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Kvalitetsrapport 2017 Innhold

Kvalitetsrapport 2017 Innhold Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Brukermedvirkning... 3 Pasienttilfredshet... 4 Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid... 5 Pasientdata og kvalitetsindikatorer... 6 Resultat måloppnåelse

Detaljer

Fag og kompetanseutvikling i sykehuset

Fag og kompetanseutvikling i sykehuset Fag og kompetanseutvikling i sykehuset Rehabiliteringskonferansen 2019 Birgitte Dahl Enhetsleder Kompetanse MScN, ledelse, pedagogikk Sunnaas sykehus HF Birgitte.dahl@sunnaas.no Vi behandler pasienter

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport

Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2019-09 Svarprosent: 66,7% Antall besvarelser: 36 Månedsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013. Sunnaas Sykehus HF

Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013. Sunnaas Sykehus HF Pasienttilfredshet 2013 Trendutvikling siste tre år 2011-2012-2013 Sunnaas Sykehus HF 1 1459 pasienter har svart på undersøkelsen 2013. Svarprosent 62 % RMN= 165 pasienter 6,0% 5,3% 32,7% VO = 1088 pasienter

Detaljer

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport

Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 - Svarprosent: 86% Antall besvarelser: 343 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Ja, jeg samtykker i å delta

Detaljer

Hvorfor er tverrfaglighet viktig i rehabilitering og hva innebærer det i praksis? Kirsten Sæther & Anne-Cathrine Kraby Tromsø 18.10.

Hvorfor er tverrfaglighet viktig i rehabilitering og hva innebærer det i praksis? Kirsten Sæther & Anne-Cathrine Kraby Tromsø 18.10. Hvorfor er tverrfaglighet viktig i rehabilitering og hva innebærer det i praksis? 1 Disposisjon Hvem er vi? Faktorer som påvirker ideologi mellom-menneskelige forhold organisatoriske forhold Dokumentasjon

Detaljer

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål Mål for Sunnaas sykehus HF Mål 2017 Langtidsmål 2017-2020 30. mars 2017 Om Sunnaas sykehus HF En vei videre Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges største spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Pasienter

Detaljer

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram

Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Avdeling for Vurdering & opplæring Vurderingsprogram Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner er behandling, opplæring av pasient og pårørende, veiledning

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Mål 2018 Mål

Mål 2018 Mål Mål 2018 Mål 2018-2021 Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er Norges ledende spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset er ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst, og tilbyr

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer

Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer Å rlig rapport av resultater og kvalitetsinformasjon 2016 Innholdsfortegnelse Oversikt over pasientdata og kvalitetsindikatorer... 2 Kvalitetsarbeid Sunnaas sykehus de viktigste områdene i 2016... 3 Systematisk

Detaljer

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr

Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Erfaringer med bruk av ICF i rehabilitering Utprøvingsprosjekt ved UNN

Erfaringer med bruk av ICF i rehabilitering Utprøvingsprosjekt ved UNN Erfaringer med bruk av ICF i rehabilitering Utprøvingsprosjekt ved Audhild Høyem, Ergoterapeut/Adm.leder for terapeutene Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved 06.10.04 Hvordan bruker vi

Detaljer

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport

2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport PASIENTUNDERSØKELSE 2018 Svarprosent: 81% Antall besvarelser: 208 Årsrapport Pasientundersøkelse Side 1 av 25 Årsrapport FRAFALL Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012

Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012 Ledelsens gjennomgåelse ved 3. tertial 2012 Risikobilde 3. tertial: 5 Svært stor S A S Y L I G H E T Stor 4 - Antall polikliniske konsultasjoner -Kondemnabel - Epikrisetid Moderat 3- Ledig lokaler Drøbak

Detaljer

Kvalitetsrapport. Pasientbehandling Tilgjengelighet. Effektivitet. Tilfredshet. Effekt. Pasientsikkerhet

Kvalitetsrapport. Pasientbehandling Tilgjengelighet. Effektivitet. Tilfredshet. Effekt. Pasientsikkerhet Kvalitetsrapport Pasientbehandling 2018 Tilgjengelighet Effektivitet Tilfredshet Effekt Pasientsikkerhet Innhold Innledning... 3 Brukermedvirkning... 3 Pasienttilfredshet... 3 Systematisk kvalitets- og

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Behandlingslinje for rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade Et samarbeidsprosjekt mellom OUS, Sunnaas, Nordre Aasen og Sørlandet sykehus

Behandlingslinje for rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade Et samarbeidsprosjekt mellom OUS, Sunnaas, Nordre Aasen og Sørlandet sykehus Behandlingslinje for rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade Et samarbeidsprosjekt mellom OUS, Sunnaas, Nordre Aasen og Sørlandet sykehus OUS Seksjon for nevrohabilitering Ervervede hjerneskader

Detaljer

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. - hele mennesket, hele veien -

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. - hele mennesket, hele veien - 1 Ambulant rehabiliteringsteam (ART) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø - hele mennesket, hele veien - Spesialfysioterapeut Eva Grønning og spesialergoterapeut Solveig Mørk 2 ART UNN Tromsø

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF

1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS HF Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 20.03.2013 Sak 22/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1)STRATEGIARBEIDET I FORETAKSLEDELSEN SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom

Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom - Plan for kompetansespredning - Kompetansemål: Sikre kunnskap om tjenesten i miljøer som akuttbehandler pasienter med locked-in syndrom,

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Kirsten Sæther Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF

Kirsten Sæther Foretaksledelsen (FTL) Sunnaas sykehus HF Møtereferat Til stede: Meldt ikke tilstede: Anita Sjøstrøm, Leder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide, Nestleder Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Odvar Jacobsen Landsforeningen for Slagrammede

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017

Pasientrapporterte målinger PROM og PREM. Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Pasientrapporterte målinger PROM og PREM Ragna Elise S. Govatsmark Registerseminar 16. november 2017 Disposisjon Hva er PROM og PREM? PROM-prosjektet i Norsk hjerteinfarktregister Metode Resultater Veien

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Tilbud til voksne med Cerebral parese

Tilbud til voksne med Cerebral parese Tilbud til voksne med Cerebral parese Seksjon for vurdering og oppfølging (VO) Sunnaas sykehus HF Petra A Nordby, fysioterapeut Susanne Følstad, ergoterapeut 1 Seksjon for vurdering og oppfølging 19 senger

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober

Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre. Brickless centre 22 25 oktober Rehabilitering av nevromuskulære sykdommer i Norge Sunnaas sykehus HF en vei videre Brickless centre 22 25 oktober Litt historie Sunnaas sykehus HF ble grunnlagt av ekteparet Birgit og Rolf Sunnaas i 1954.

Detaljer

FORSTERKET REHABILITERING AKER HELSEETATEN, OSLO KOMMUNE. Hvem er vi og hva har vi jobbet med i forbedringsteamet i Gode Pasientforløp

FORSTERKET REHABILITERING AKER HELSEETATEN, OSLO KOMMUNE. Hvem er vi og hva har vi jobbet med i forbedringsteamet i Gode Pasientforløp FORSTERKET REHABILITERING AKER HELSEETATEN, OSLO KOMMUNE Hvem er vi og hva har vi jobbet med i forbedringsteamet i Gode Pasientforløp Sammen for bedre Oslohelse Avdelingen Forsterket rehabilitering Aker

Detaljer

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Rehabilitering av voksne med CP

Rehabilitering av voksne med CP Rehabilitering av voksne med CP Erfaringer fra Sunnaas Sykehus HF Fysioterapeut Petra A Nordby CP-konferansen 18-19 mars 2019 Sunnaas sykehus HF Avdeling for vurdering 50 senger Ca 60 ansatte Ca 1500 innleggelser

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Erfaringer fra Innsatsteam i Bergen kommune

Erfaringer fra Innsatsteam i Bergen kommune Erfaringer fra Innsatsteam i Bergen kommune v/kristi Rørlien Fagkoordinator/sykepleier 29.Mai 2018 Takk til Bergen kommune for prioritering av tjenesten! Hvem er Innsatsteamet Team sammensatt av ergoterapeut,

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Rapport Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Rapport Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Rapport Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Pasientgrunnlag Resultater Pasienttilfredshet Forskning Ryggmargskade Multitraume Nevrologi Traumatisk hjerneskade Hjerneslag Kognitiv rehabilitering Smerterehabilitering

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G 1.6: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Nivå 1 v/adm.dir. Einar Magnus Strand Risikobilde 5 Svært stor S A N N S Y N L I G H E T Stor 4 3 Moderat Liten Meget liten 2 1 1 Ubetydelig *Innkomstsamtalen -

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre

Sunnaas sykehus HF en vei videre Sunnaas sykehus HF en vei videre FRA SKEPSIS TIL BEGEISTRING Videokonferanse som verktøy for bedre samhandling OM SUNNAAS SYKEHUS HF 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim 750 ansatte Pasienter kommer

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering Kvalitetsrapport 2012 1 Innhold: Innledning... 3 Pasientbehandling... 4 Beskrivelse av pasientgruppen... 4 Helserelatert livskvalitet... 4

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Antall sykehus tilknyttet Norsk hjerneslagregister Årsrapport

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp

Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp - hvordan kan vi på en god måte identifisere og finne de som har nytte og effekt av rehabilitering? Klinikkoverlege Thomas Glott I befolkningen: Hvem

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo norskhelsenett Samhandlingsreformen: Helhetlige pasientforløp «Kommuner skal i samarbeid med sykehus kunne tilby helhetlige

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer

"Livet er ikke som før"

Livet er ikke som før "Livet er ikke som før" En kvalitativ studie om erfaringer personer med ervervet hjerneskade får i møte med hjemmet etter utskrivelse fra primærrehabilitering. Marte Bakk 1 Hensikt Undersøke hvilke erfaringer

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest

Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Helse Stavanger HF Regional pasienterfaringsundersøkelse i Helse Vest Klinikk psykisk helsevern voksne - poliklinikker Tina Sandvik,Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet 08.05.2019 Innhold 1. Gjennomføring...

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Røe, Hellstrøm, Andelic, Sveen, Søberg, Holthe, Kleffelgård Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett

REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. mars på mill. Det er et negativt avvik ca 1,8 mill. Denne Periode Avvik Budsjett Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbeh.: Ekrem Dato 12.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr. 31.3. 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Driftsresultat pr.

Detaljer

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Direktøren Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Saksbehandler: Jan Terje Henriksen, Hilde Normann Saksnr.: 2014/1954 Dato:

Detaljer

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?

Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Gode pasientforløp, Henvendelsen Tidlig innsats? Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Anders Grimsmo Andre nettverkssamling norskhelsenett Helhetlig pasientforløp i hjemmet - HPH Molde Trondheim

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Delytelse E 1.8: Kreft, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten

Kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten Alders- og sykehjemskonferansen i Trondheim 2017 Kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten Foto: Helén Eliassen Foto: Geir Hageskal Tove Røsstad, kommuneoverlege Trondheim kommune / lege Øya helsehus 1

Detaljer