Nr. 84 Årgang 115 Løssalg kr. 20. Spelet løfter seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 84 Årgang 115 Løssalg kr. 20. Spelet løfter seg"

Transkript

1 L ø r d a g 2 6. j u l i Nr. 84 Årgang 115 Løssalg kr. 20 GRUNNLAGT ÅR 1900 V E R D A L I N G E N Spelet løfter seg Foto: Inga Skogvold Rygg Et av mange sterke høydepunkt i Spelet om Heilag Olav: Grima, Hildegunn Eggen, og Gudrid, Ingunn Beate Øyen, med utburden mellom seg. Verdalingens anmelder mener årets spel har løftet seg ytterligere fra i fjor. SIDE KRONERS TIPS:

2 2 NYHETER VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 V E R D A L I N G E N Partipolitisk fri og uahengig lokalavis for Verdal kommune. Kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag. Opplag 4546 Ansvarlig redaktør: Tor Ole Ree Daglig leder: Odd Arild Sandnes Verdier verdt å kjempe for Terrortrusselen mot Norge, Gazakrigen, syriakrigere/den islamske staten og flynedskytingen i Ukrania er eksempler på at vi trenger å reflektere rundt «verdier verdt å kjempe for». Utenriksminister Børge Brende, årets olsokprofil, kunne knapt bli mer aktuell når han på Stiklestad fredag reflekterte rundt verdier. For det som vi defineres som ukrenkelige verdier, utfordrers av ulike ekstremister med helt andre tanker og ideer om hva som er veien til saligheten. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17 Pb. 46 Sentr Oslo. Tlf: Fax: E-post: SENTRALBORD TIPS/VAKTTELEFON E-POST Blålysene til Levanger? Selv ble vi i går gjennom eposten «Innvandringen har sin pris» utfordret til å ta opp temaet innvandring. Vedlagt var en oversikt over «til minne om 60 nordmenn drept av asylsøkere og innvandrer i perioden ». Å være «edruelig» i hverdagsdebatten er en utfordring. Det er lett å bli provosert, og det er lett å snakke med store bokstaver når vi provoseres. Noen hver kan se svart når ytterliggående islamister misbruker demokratiet her hjemme til å fremme sitt forkvaklede syn om at «nordmenn er urene og barbariske». Skal vi som kristne - og ateister/humanetikere for den saks skyld- kunne etablere kritisk dialog med de moderat muslimsk troende (som de fleste muslimer er) må vi erkjenne og ha kunnskap om islams mykere sider. Moderate kristne og moderate muslimer har i det minste en felles interesse av å forstå religionens rolle som livsfortolkning. Så må vi erkjenne at norske muslimer i dag i stor grad opplever et sekulært samfunn, med all den kompleksitet det medfører i forståelsen av den hverdagen og virkeligheten de møter. Særlig annengenerasjons muslimer opplever dette vanskelig og rives inn i konflikter. Skal de leve opp og følge foreldrenes/slektas forventninger eller skal de løsrive seg i en sekularisering? Dessverre har vi sett at et bekymringsfullt antall faktisk har valgt et tredje alternativ ved å slå fullstendig kontra og la seg forføre av en radikal forestillingsverden. Hvor skal så vi mer eller mindre kristne nordmenn forholde oss til dette, og bidra til en saklig debatt og utvikling? Flere svar kan gis på dette, og et sentral sted for denne kontinuerlige debatten er Talerstolen Stiklestad. Å være edruelig i debatten er en utfordring Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen lørdag 19. juli. Ordfører Robert Svarva i Levanger har gått tungt ut i lokalavisene med et sterkt ønske om å samle alle blålysetater i Levanger. Den politiske ledelsen i Verdal kommune reagerer naturligvis på dette. I en artikkel etter vår reaksjon modererer Svarva seg på enkelte punkter. Det er vi glade for. Fra vår side har vi reagert på tre forhold: - Felles brannmannskap I Verdalingen 19. juli d.å. hevder Svarva at «... det er naturlig å ta opp diskusjonen om felles brannmannskap i Levanger og Verdal...» i et felles bygg ved Sykehuset i Levanger. Vi reagerer på dette i lokalavisa 22. juli d.å. der vi også begrunner vår reaksjon. I sin artikkel 24. juli d.å. presiserer Svarva hva han egentlig har ment:»... en samlokalisering med et så forskjellig utgangspunkt er verken realistisk eller fornuftig.» Fra vår side setter vi pris utviklingen i denne del av saken. Det er fort å skape utrygghet i slike saker. - Politi / Lensmannskontor Som kjent ble Levanger lensmannskontor nylig samlokalisert med Verdal Lensmannskontor i Verdal på midlertidig basis. Reaksjonene på dette har vært sterke hos politiansatte I Levanger og ikke minst fra ordføreren i Levanger. Fra vår side har vi uttrykt forståelse over dette. Bl.a. har ordfører i Verdal flere ganger offentlig uttrykt stor forståelse over at mange vil føle at noe av samfunnstryggheten utfordres. Vi har fra vår side hevdet at kommuner som Levanger og Verdal som hver enkelt er blant Midt Norges største hver for seg må kunne kreve å ha et stedlig politikontor på varig basis også i framtiden. Dette spørsmålet er også på sentralt hold ansett å være så viktig at Politiloven krever lokal folkevalgt støtte for å slå sammen eller avvikle et lensmannskontor. Ordfører Robert Svarva har blitt utfordret til å gi sin støtte til et slikt synspunkt: Bevaring av begge lensmannskontorene som grunnlag for en felles strategi fra våre kommuner i denne saken. Han har ikke respondert på dette. Varaordfører Hans Heieraas har derimot offentlig tilkjennegitt sin støtte til synspunktet. Vi setter pris på Heieraas reaksjon. Vi finner det imidlertid krevende å akseptere at ordføreren i vår nærmeste samarbeidskommune offentlig tar til orde for å flytte Verdalspolitiet til Levanger. Denne saken dreier seg om lokalbefolkningens følelse av samfunnstrygghet også i vår kommune. - Legevakt Robert Svarva tar også til orde for å flytte legevaktselskapet fra dagens lokalisering i sykehuset til det nye nærliggende bygget som planlegges. Dette spørsmålet ble inngående vurdert sist vinter og vår av selskapet selv. Legevaktselskapet er et interkommunalt selskap med de fire kommunene Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal som eiere. Dagens lokalisering i selve sykehuskroppen gir betydelige synergier i form av felles bruk av utsyr og stillingskombinasjoner med ansettelsesforhold både i det statseide Helseforetaket og i det interkommunale legevaktselskapet. De årlige merutgiftene for legevaktselskapet ved eventuell flytting til et nærliggende bygg ble av fagfolk beregnet til å ligge i området 2, 5 3 mill. kr. Ved en eventuell flytting fra dagens lokalisering blir det kommunene som må ta denne årlige ekstraregningen. Styret i Legevaktselskapet også støttet av Levanger kommunes representant gjorde derfor et enstemmig vedtak om å beholde dagens lokasjon. Eierforsamlingen i legevaktselskapet også her støttet av Levanger kommunes to representanter ga styret sin enstemmige støtte. På denne bakgrunn må vi ha grunnlag for å betrakte denne saken som avklart. Vi beklager at det igjen skapes usikkerhet om en viktig sak. Vi minner om at det er stor tilfredshet med dagens legevaktordning. Vi minner også om at for Verdal kommune representerer flyttingen av vår legevakt fra Verdal til Levanger ikke ubetydelige merutgifter i en presset kommuneøkonomi. Vi mener imidlertid disse lar seg forsvare med at dagens ordning gir befolkningen et bedre tilbud veid opp mot økte kostnader og økt transporttid. I vår reaksjon på Robert Svarvas utspill la vi som politisk ledelse i Verdal kommune stor vekt på at vi ingen ønsker har om å bidra til nabokrangel og strid kommunene i mellom. Dette klare ønsket ble også Innherreds Folkeblad og Verdalingens vinkling på saken. Vi gjentar dette ønsket i dag. Bjørn Iversen Ordfører, Verdal kommune Kristin Hildrum Varaordfører, Verdal kommune Ove Haugan Komiteleder Plan og Samfunn Verdal kommune

3 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 NYHETER 3 Satte fast foten i do Alarmen hos Innherred Brann og Redning gikk ved tiden torsdag. Det hadde skjedd et hjemmeuhell på en adresse i sentrum og gjaldt en unge som satt fast med en fot i doskåla, opplyser 110-sentralen i Namsos. Hvordan tildragelsen hadde skjedd er noe uklart, men det lyktes etter hvert redningsmennene å få løs ungen. Da hadde flere andre allerede gjort et forsøk på det samme, men uten å lyktes. Snekkertyv på ferde Hvorvidt tyven faktisk var snekkerkyndig er ikke bragt på det rene, men arbeidsverktøy hadde personen som var på ferde i Vuku onsdag kveld åpenbart sansen for. Så stor var begeistringen over å finne ei snekkersag og ei kapp- og gjerdesag på et gårdstun at disse ble stjålet. Politiet vil gjerne ha tips i saken. FELLES SATSNING: Fylkesmann Inge Ryan mener at Jämtlands läns satsning på felles beredskapssenter og felles nødnummer bør vurderes også i Norge og Nord-Trøndelag. Arkivfoto Vil lære av svenskene Fylkesmann Inge Ryan og hans stab er imponert over fellesskapstenkningen blant nødetatene i Jämtland. TOR J. FRIBERG Mens debatten om sammenslåing av politidistrikter og samlokalisering av brannvesen eller ambulansetjeneste går i Norge og Nord-Trøndelag, har svenskene gått mye lengre i å tenke samarbeid. Det er vår naboregion rundt Østersund i Jämtlands län et levende bevis på, med suksessen de kaller Trygghetens hus. Jeg er imponert over det de har fått til i Østersund med denne samlokaliseringen. Vi bør lære av svenskene og Jämtlands län, sier fylkesmann Inge Ryan. Spennende miljø Han poengterer at han personlig kun har besøkt Trygghetens hus under et kort besøk i Østersund, men sier at inntrykket han har fått er overbevisende. De har skapt et veldig spennende miljø sammen, som viser seg å være veldig effektivt. Regionen er også veldig sammenlignbar med Nord-Trøndelag, blant annet i størrelse og folketall, sier Ryan. Drar veksler Han vektlegger også at samloka- liseringen av flere nødetater med ulike ansvarsområder har skapt et attraktivt, stort arbeidsmiljø. Jeg har inntrykk av at Trygghetens hus er et veldig interessant sted å jobbe. De ulike fagfeltene drar nytte av hverandre, sier han. Trygt hus Räddningstjänsten Jämtland er en del av Trygghetens hus i Jämtlands län, som samler de tre nødetatene innen politi, ambulanse og brann, i tillegg til andre redningstjenester, forebyggende funksjoner og påtalemyndigheter under samme tak. Huset inneholder også ambulansetjenesten, politiet, påtalemyndigheter og eventuelt fylkeskommunale oppgave etter behov. Redningstjenesten samler kommunene Østersund, Krokom, Strømsund, Berg, Bräcke og Ragunda. Området omfatter cirka innbyggere, og teller omkring 500 medarbeidere. 25 brannstasjoner, derav én døgnbemannet, er inkludert i tjenesten. Inspirert Fylkesberedskapssjef Per Arne Stavnås og seniorrådgiver Tore Wist har deltatt på flere inngående studieturer til Jämtland og Trygghetens hus i Østersund for å lære mer om samlokaliseringen. De har virkelig latt seg begeistre av samlokaliseringen hos våre naboer, og har også hatt med seg politiet og Sivilforsvaret på studieturene. Nødetatene sitter her sammen på et felles nødnummer med en felles alarmsentral. Det gir et veldig godt samarbeid mellom etatene, som styrkes ytterligere av felles morgenmøter, sier Wist. Mye å hente Wist vil ikke diskutere det politiske aspektet av mulighetene til å kopiere ordningen også i Nord-Trøndelag, men legger ikke skjul på at organiseringen er interessant. Det er ingen hemmelighet at Fylkesmannen har gjort faglige vurderinger, hvor vi ser at det er mye å hente ut fra dette. Jeg vil samtidig rose samarbeidet vi har her i Norge, fordi det er godt, men vi ville gjerne sett en slik løsning som Trygghetens hus også her i fylket, sier han. Ønsker ett distrikt Fylkesmannen har også uttalt seg om både politianalysen og brannstudien, som nå ligger til behandling nasjonalt. Der går Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inn for ytterligere helhetstenkning for hele fylket under ett også for nødetatene. Vi har uttalt at vi ønsker Nord-Trøndelag som et fylkesdistrikt for politiet, og at vi går for en sammenslått nødsentral, sier Wist. I sin uttalelse til politianalysen i fjor høst skrev Fylkesmannen at de ønsker å etablere felles sentraler for nødetatene og felles nødnummer. Trygghetens hus - Trygghetens hus består av Jämtlands Läns Landsting, Jämtlands Räddningstjänstforbund, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Jämtlands län, politimyndighetene, SOS Alarm, Den svenske kirken, Tollverket og påtalemyndighetene. - Sammen utgjør funksjonene hele rekken av forebygging og redning samt påtalemyndighet ved lovbrudd. - Alle funksjonene er samlet under samme tak på et stort anlegg på en topp med utsikt utover Østersund. Funksjonene har felles morgenmøter hver dag for å få et best mulig samlet oversiktsbilde over behov og aktiviteter. - Samlokaliseringen er et samarbeid mellom kommunene Østersund, Krokom, Strømsund, Berg, Bräcke og Ragunda. Området omfatter cirka innbyggere, og teller omkring 500 medarbeidere. 25 brannstasjoner, derav én døgnbemannet, er inkludert i tjenesten. (Kilde: ostersund.se) TYVERI: Politiet måtte hanskes med et klokke-tyveri, etter at noen hadde stjålet fra Perlen i Sentrumsgården natt til fredag. Klokker stjålet og vindu knust Tyveri i Sentrumsgården. ANDERS ROMSØY JOHANSSON Rundt fire-tiden torsdagsnatta meldte en innbygger i sentrum fra om klirring i glass til politiet. Det viste seg å ha vært et tyveri hos Perlen urmaker og gullsmed, hvor gjerningsmannen (eller gjerningsmennene) hadde knust to ruter og stjålet fra butikkvinduet. Så langt er det ukjent nøyaktig hvor mye som ble stjålet, men det var i all hovedsak klokker som ble tatt under tyveriet. Butikkeier i Perlen, Anniken Høgli, anslår antallet klokker som er borte til ca ti stykk, av merker som blant annet Tommy Hilfiger og Daniel Wlellington. Det ligger igjen mye i vinduet, så det ser ut som de visste hva de var ute etter, sier Høgli. Politiet startet etterforskningen fredag morgen, etter at vaktselskapet Nokas hadde først sett på saken. Jeg skjønner ikke hvorfor man måtte knuse begge rutene for dette. Her er det mye materiell skade for lite penger, sier Anniken Høgli, som har fått hjelp til å teipe rutene inntil videre. 106 km/t i 60-sonen Under en laserkontroll på Riksveg 72 rundt ti-tiden torsdag ble en bilist målt til hele 106 kilometer i timen i 60-sonen på Lysthaugen. Og grensa for å miste korte i 60-sonen går ved 86 km/t, påpeker operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt, Bjørnar Vikan. Førerkortet ble dermed beslaglagt, og i løpet av kontrollen i Lysthaugen ble også 9 forenklede forelegg delt ut.

4 4 KULTUR VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 Kvenna går på Stik REDSEL: Debutanten Charlotte Frogner skaper sin egen Gudrun, som er vill og redd og som synger fantastisk. SOLLEIKEN: Den hedenske leiken som kongen reagerer sterkt mot. SAMSPILL: Kongen, Pål Christian Eggen, og Gudrun, Charlotte Frogner, klarer å gjøre helbredelsesscenen troverdig. GROTTEKVERNA: Kongen og hæren i kamp mot styggemaktene før han går til slaget. MARIT ARNESEN VEIMO OG INGA SKOGVOLD RYGG (FOTO) Ikke ett dødpunkt. Gjennom to timer på harde trebenker males det fram en historie, som aldri blir for gammel. Som fenger femåringer og 90-åringer. Slåssing og sverd, et spøkelsesaktig barn, ei sinnsforvirret jente med en energisk stemme, leikarring og hedensk dans, en konge med kappe og hester og fakler. Manus og musikk er i utgangspunktet det samme som det var i 1954, og fortsatt sitter vi på harde trebenker og lar oss rive med av historien som males for våre øyne. Framdrift i handlingen Regissører har gjort sine fornyelser og krumspring, og med regissør Marit Moum Aune er noen av de slitesterke momentene som forsvant, kommet tilbake. Hun startet forvandlingen i fjor og har malt handlingen og dramatikken med undertoner og overtoner enda et hakk framover. Det var bare å rope et rungende BRAVO! da hæren kom nedover benkeradene med sine fakler, og hele ensemblet «var oppstått» etter slaget og sto kvinne, mann, hand i hand, tegn og bumann, kongsmann bonde - og løftet oss alle opp i himmelklåren, i Hellig Olavs fagre land. Trygghet i ensemblet Språket flyter lettere og mer helstøpt i år enn i fjor. Spelveteranene Ståle Bjørnhaug som Gamal- Jostein og Hildegunn Eggen som Grima setter stan- dard helt fra starten. De er tryggheten sjøl, og det smitter over på hele ensemblet. Kongen, Pål Christian Eggen, er ny i år, og endelig har vi fått en konge som er tittelen verdig. Tøff og tydelig, og ingen godsnakkende pedagog når Gudrun skal helbredes. Kongen er utslitt etter å ha drevet vondemaktene bort. Han ligger på bakken, og det er den friske Gudrun som holder handa hans. En detalj av mange detaljer, som virkelig løfter årets forestilling opp i himmelklåren. Gudrun og utburden Gudrun er ny i år. Charlotte Frogner hadde mange store sko å fylle i den rollen, og hun fyller dem. Trønderdialekten er kanskje ikke helt på plass, men med sin slepne og litt tøffere uttrykksmåte skaper hun sin egen Gudrun, som faller godt inn i resten av ensemblet. Effekten med at hun fysisk ser utburden og lokker på den, er en av de mest gripende scenene. Fride Brenne Varslot spiller utburden. Det er knapt et pust å høre blant publikum når den hvitkledde skikkelsen dukker opp. Musikken fryses, og publikum fryser. Når utburden blir borte, puster vi ut. Mektig sang Skalden, Tom Erik Lie, er kanskje litt for nyvaska og rein der han kommer haltende. Men han tar seg opp utover handlingen og bruker sin mektige stemme både til vakker sang og til å understreke dramatikken som bygger seg opp på gården. Trond-Ove Skrødal som husbonden Torgeir Flekk, synes vi gjør en bedre tolkning i år. Han får fram de skiftende følelsene og de vanskelige valgene han står overfor. Det er godt samspill med husfrua, som spilles av Ingunn Beate Øyen. Hun er ikke så markant husfrue som Hildegunn Eggen var i mange år, men hun er til stede hele veien og fyller rollen med autoritet på gården, og med skepsis og frykt for kongen. Gamle replikker Mange av de gamle, gode replikkene er tilbake og er blitt tydeligere igjen. Nå yr og kryr det av karfolk igjen, og tjenestejenta Hallgjerd (Mona Melhus) har fått tilbake humoren i den verbale kampen med Gamal-Jostein om hvem av dem som skal holde kjeft. En del av disse slående replikkene har ført til at vi som

5 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 KULTUR 5 lestad Regissør Marit Moum Aune maler fram et gnistrende spel. INGEN DØDPUNKT: Små og store amatører spiller så det gnistrer på scenen. FORTIDEN: Grima, Hildegunn Eggen, og Gudrid, Ingunn Beate Øyen, med utburden mellom seg. publikum bruker Spel-språket også i vår dagligtale resten av året. Kanskje det er en av grunnene til at vi trekkes dit igjen, år etter år? Lyskasting Skifting i scenebildene skaper driv i forestillingen. Det skifter mellom to og tre som er i sentrum for lyskasterne og at hele scenen fylles med gårdsfolk eller hærfolk. Amatørene gjør en kjempejobb med dristig slåssing, og humor. Det var mye humring og respons fra publikum under generalprøven, og det var musestille når spenningen steg på scenen. Blant amatørene kan vi trekke fram Odin Haga, som virkelig liker seg i rollen som Harald Kongsbror. En annen er Tore Roksvåg som gjør en flott jobb som Halle, sønn av Kvistadbonden, en farlig ungdom, som arver hevntanken fra de voksne, men som må bøye seg for blodets bånd, og for mirakelet som er skjedd med den blinde Gamal- Jostein. Det er bare å bukke og takke regissør Marit Moum Aune og hennes store, gode stab med folk på scenen, bak scenen og under scenen. Musikalsk leder Ole Kristian Ruud og hans mannskap med mektig kor og orkester er til fulle med på å male fram historien og løfte den på ny opp i himmelklåren. Utfordringer Så kan vi spørre: Er dette et spel for vår tid? Har historien fra 1030 noe å fortelle som er aktuelt i dag? Finnes det vondemakter, finnes det løgn og fortielser som holder grepet om oss? Er Kvite Krist en som kan drive vekk det onde i dag, eller er det bare gammelt rat? Hva med hevn, og hva med slekter som ligger i ufred med hverandre? Hva med de valgene den enkelte må ta når storpolitikken utfordrer vårt lille land? Hva med vårt kongedømme? Trenger vi en konge, i livet vårt og i landet vårt? Hva med kulturelle og religiøse trusler utenfra? Hvilke verdier vil vi bygge samfunnet på? Dette er temaer som er aktuelle i vår tid. Derfor spår vi at kvenna vil fortsette å male fram nye spel om Heilag Olav. Anmeldelsen er basert på generalprøven torsdag kveld. SPØKELSESAKTIG: Fride Brenne Varslot spiller utburden, som får publikum til å holde pusten når hun dukker opp. NATTSTEMNING: Fakkelbærerne setter et magisk punktum etter en mektig forestilling.

6 6 KULTUR VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 DYNAMISK: Olsokkoret har aldri vært så bra som nå! Slik lød flere kommentarer etter onsdagens åpningskonsert. Med sang skal landet byg Det mannssterke olsokkoret demonstrerte at sangen er med på å bygge landet og føre arvesølvet videre. MARIT ARNESEN VEIMO Olsokdagene på Stiklestad har «Arv» som tema for årets jubileumssesong. Det henspiller både på 200 år med den norske grunnloven og 60 år med Spelet om Heilag Olav. Sølvstruper Det offisielle åpningsarrangementet i Stiklestad kirke hadde «Arvesølv» som tittel. Når vi sitter der i kirka, omgitt av sølvstruper, tenker vi at dette er arven. Sangen, og fellesskapet som oppstår i korsangen, i hver en krok av Mor Norge, er en av byggesteinene i landet vårt. Korsangen er en vesenlig del av Norges kulturarv. Og med et mektig og mannssterkt olsokkor, som synger vuggesanger like inderlig vakkert og varmt som en ung mor, så er du i kjernen av noe stort. Med sang skal landet vårt byggjast. Aldri så bra Olsokkoret er, som institusjon, like gammelt som Spelet, og de 40 sangerne som sitter gjemt nede i orkestergrava, fortjener å PÅ HJEMMEBANE: Nils Norman Iversen fra Verdal er leder i Songlaget BUL i Oslo. Moderne dans Selv om det var korsangen som var det dominerende innholdet på åpningskonserten, var det årets medspiller, Hulda Løseth Vestvik (22), som fikk den ære å åpne arrangementet. Akkompagkomme fram i lyset. Dirigent Tore Erik Mohn har hatt hånd om koret de siste ni årene, og onsdag fikk en fullsatt kirke virkelig se hva terping og øving fører til. Flere uttrykte at de aldri hadde hørt olsokkoret så bra som på denne Arvesølv-konserten. Så homogent og dynamisk og med tydelig tekst. Og ikke minst variasjon i styrke. Fra de stille vuggesangtoner, til kraft og mynde under framføringen av Tord Foleson. Bunadsgjester Gjester under åpningskonserten var BUL-koret fra Oslo. Også dette koret er med på å føre arvesølvet videre. Kledd i bunad sto sangerne oppstilt langs veggene, og med klokkeklare stemmer i UNG KUNST: Hulda Løseth Vestvik og Runa Hestad Jenssen gledet publikum med moderne dans og klassisk sang. nert av moderne rytmer danset hun gjennom kirkeskipet med uttrykksfylte og grasiøse bevegelser. Moderne dans i kirken er ganske nytt, men det er også en del av arven vi skal ta med vistort spenn, formidlet de glede og inspirasjon gjennom vakre folketoner og tradisjonsmusikk. Koret bød på krevende og morsomme arrangement, og de høstet stor applaus. Runa Hestad Jenssen og Gjermund Larsen kastet glans over Gerschwins legendariske vuggesang «Summertime», en framføring som fikk publikum til å svimle både av høye toner og raffinert felespill. BULsangere Verdalinger trives i sangmiljøet i Oslo. MARIT ARNESEN VEIMO Blant de bunadskledde gjestesangerne fra Songlaget BUL finner vi fire verdalinger. Foruten Trond Haugmark og Trond Reitan, er Kristin Oddrun Hansen og Nils Norman Iversen med i koret. Sistnevnte er sågar leder for det hundre år tradisjonsrike koret. Vi fikk en prat Trond og Trond før de skulle inn på åpningskonserten. Trond Reitan forteller at han har vært med i koret siden 1985, og den yngre Trond har vært med siden Begge to har vært med på en rekke uten- dere. Midt inne i det kunstneriske programmet var det hilsen ved direktør Turid Hofstad og offisiell åpning ved fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik. Hun si- GJESTESANG: Trond Haugmark og Trond Reitan landsreiser med koret, og sist gang de gjestet Stiklestad var i Da hadde de nettopp lansert platen «Solbøn.» Hva betyr det for dere å være med i dette tradisjonsrike koret? Det gir meg en innsikt i en type musikk som jeg ellers ikke

7 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 KULTUR 7 Fornøyelig blikk fra mange skribenter gjast Dirigent Ole Kristian Ruud husker godt første kvelden han traff Haga, Tromsdal og Holmen på et hotell i Trondheim. MARIT ARNESEN VEIMO Stiklestad Nasjonale Kultursenter har gitt ut et nytt hefte i år i anledning 60-årsjubileet for Spelet om Heilag Olav. I denne boka møter vi 15 forskjellige stemmer som forteller om sine spel-minner. Det er fornøyelig lesing, særlig når forfatterne forteller om sine spel-opplevelser som barn. Drosjetur Fagsjef Per Steinar Råen forteller om hvordan han som seksåring var med foreldrene på drosjetur helt fra Skjelstadmarka til Stiklestad for å overvære den aller første spelforestillingen. Gudmund Hernes forteller om identitetsbygging og livet på Okkenhaug, og vennskapet mellom hans far og komponisten Paul Okkenhaug. Det er en artikkel krydret med minner og betraktninger om kunsten og livet i etterkrigens Trøndelag. Alene på scenen Ane Norum Kvistad tar oss med inn i skjemma, der hun som niåring sitter spent i sin røde kjole før hun som førstemann skal ut på scenen og venter fire-fem tusen par øyne rettet mot seg. Hun forteller om omsorgen som de profesjonelle skuespillerne har for barna som er med, og hvorfor hun trakk seg fra rollen som én av hundre utburder. I artikkelsamlingen møter vi STIKLESTADSJUKA: Musikalsk leder gjennom 20 år, Ole Kristian Ruud, er en av mange som forteller sin historie i boka «60 år med Spel på Stiklestad.» også biskop Tor Singsaas som trekker paralleller mellom Gudruns møte med kong Olav og Maria Magdalenas møte med Jesus, og hvordan begge møter gjorde noe med de to kvinneskikkelsene. Dirigent Ole Kristian Ruud var den første i rekka som deltok i samtaleprogrammet Mitt Spel i år. Under samtalen med Mari Lunnan (Paul Okkenhaugs barnebarn) trakk han fram mange av de samme minnene som han beretter om i aktikkelsamlingen. Lykkelig valg De første verdalingene han møtte var Haga, Tromsdal og Hol- men på et hotell i Trondheim. Denne kvelden skulle vise seg å resultere i ett av hans lykkeligste og viktigste valg i livet: nemlig å dirigere olsokorkesteret. Nils Ole Oftebro var den første som snakket til meg om Spelet. På den tida var jeg skaptrønder med ansvar for Trondheim Symfoniorkester, og jeg likte meg godt i Trøndelag. Så skulle Arnulf Haga prøve å selge inn Spelet. Han gjorde det med en sånn energi at du var nødt til å bli interessert, fortalte Ruud under samtalen i auditoriet. Hva var det som gjorde mest inntrykk under ditt første spel i 1994? spør Mari Lunnan. Det var Verdal Hotell! Her møtte jeg kunstnere, og andre, som på en intens måte diskuterte detaljer i teaterforestillingen, noe som jeg ikke var vant med blant musikere. Her i Verdal er jo alle med. Til og med frua på hotellet hadde en mening om Spelet! Med sånt engasjement får en jo lyst til å være med, sier Ole Kristian Ruud, som har vært med å sette sitt preg på Spelet de siste 20 år. De andre forfatterne som gir sitt bidrag er Turid Hofstad, Martin Nordvik, Yngve Kvistad, Arve Løberg, Arnulf Haga, Marit Moum Aune, Marte Hallem, Hanna Kristine Sivertsen, Bjørn Iversen og Fredrik Okkenhaug. Et fullbyrdet spel Familien Eggen fra Skogn gir toppkarakter. øver hver torsdag i Songlaget BUL i Oslo. ville søkt opp. Koret er en gave, sier Trond Haugmark. Jeg synes vi har mye spennende og fint repertoar, og tradisjonsmusikk fra flere land. Vi har med folk fra hele landet, og bunad er uniformen vår, sier Trond Reitan. terte de kjente ordene fra den gamle Frostatingsloven «Med lov skal landet byggjast» og slo fast at Stiklestad i alle år har vært et viktig sted for å forstå og bygge videre på vår historiske arv. MARIT ARNESEN VEIMO Ida og Idar Eggen med barna Emil (11) og Emma (8) har sett Spelet om Heilag Olav mange ganger. I år var de til stede på generalprøven, og var mektig rørt av årets forestilling. Dette vil jeg kalle et fullbyrdet spel, sier Idar Eggen. Han syntes hele følelsesregisteret kom bedre fram enn noen gang før, og at forestillingen var full av detaljer som gjorde det sterkt å være tilskuer. Det var et friskt spill. Tida gikk fort. Jeg syntes det var artig at skuespillerne var i gang med slåttonn og arbeid da vi kom inn, sier mamma Ida. Emma fulgte interessert med hele tida, og syntes særlig det spøkelsesaktige barnet var spennende. Emil syntes det var spennende med hæren, og han fulgte STOR KVELD: Ida og Idar Eggen med barna Emil og Emma var beveget og begeistret etter å ha overvært generalprøven. ekstra godt med under slaget. Vi ba barna om å gi en karak- ter mellom en og ti. Og begge var enig: Æ sei ti!

8 8 KULTUR VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 Olsokdagene på Stiklestad MYE ENERGI: Store bevegelser er en del av hiphopstilen. Danser ut følelsene GRUNNBEVEGELSER: Jentene fikk gjennomgått både grunnbevegelser og tøying, i tillegg til koreografi. Om hiphop miljøet på Verdal ikke er helt tilstedeværende enda, ga Hilda Løseth Vestviks kurs kanskje et lite håp for framtiden. INGA SKOGVOLD RYGG Entusiasmen var stor da fire danseglade jenter var samlet på Viking hiphopkurs torsdag formiddag. I tre timer fikk de danse og lære koreografi, før de framførte det endelige resultatet foran Kulturhuset. Vil leve av dansen Hulda Løseth Vestvik er årets medspiller, og arrangerte i den forbindelse et hiphopkurs for danseglad verdalsungdom. Etter å ha danset i blant annet Stockholm, New York og Paris, kommer hun nå hjem til Verdal for å livnære seg av dansen. Jeg har nettopp begynt. Jeg har levd på skattepenger og feriepenger så langt, sier hun og ler. Vestvik er glad i å undervise, og som danselærer ønsker hun å inspirere og glede elevene. Det er ikke så mye tilbud PÅ KURS: Bak f.v.: Andrea Bylund, Hulda Løseth Vestvik og Janne Kolstad. Foran: Berit Tungen Holmstad og Siri Elstad. her, og ingen faste kurs å ta. Jeg tenker mye på hvor mye raskere jeg kunne utviklet meg hvis jeg hadde hatt en ordentlig lærer. Danser ut følelsene De fire deltakerne på kurset så i alle fall ut til å være både glade og inspirerte. Det er veldig artig å danse hiphop. Jeg har sett Hulda på Youtube, og så tenkte jeg at det hadde vært kult å lære det, sier Berit Tungen Holmstad. Sammen med Siri Elstad var hun på hiphopkurs før sommeren også. De får mye ut av dansen. Jeg får ut følelsene mine, sier Elstad. Ikke rik, men lykkelig På kurset danset de sammen med Janne Kolstad og Andrea Bylund. De fikk danse old school hiphop, med en miks av nåtid og Huldas egen stil. Man har visse regler i hiphop, men de er ikke så strenge. Så lenge man er klar over hva hiphop er kan man egentlig gjøre hva man vil, sier Vestvik. For det viktigste er egentlig gleden man får ved å danse. Man blir ikke rik av dette, men man blir lykkelig, sier hun.

9 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 KULTUR 9 Karsten Alnæs tildeles Stiklestadprisen 2014 VIKTIG FORMIDLER: Karsten Alnæs har blant annet skrevet Historien om Norge, hvor Olav den Hellige er et viktig element. Jeg er ydmyk, sier prisvinneren. Han får ros av ordfører Bjørn Iversen for sin formidlingsevne og for å ha knyttet linjer mellom 1814 og INGA SKOGVOLD RYGG Torsdag ble det offentliggjort at vinneren av Stiklestadprisen 2014 er forfatter og journalist Karsen Alnæs. I juryens begrunnelse var det blant annet vektlagt at Alnæs er «en samfunnsaktør som formidler historie på en slik måte at det skaper interesse hos et bredt publikum.» Stiklestad og Eidsvoll Selv er Alnæs svært glad for å kunne motta prisen. Jeg er veldig beæret og lykkelig. Det er en veldig viktig pris, sier han. Juryen har også lagt vekt på at Alnæs har trukket linjer mellom de store hendelsene i norsk nasjonsbygging, og dermed knyttet Stiklestad i 1030 sammen med Eidsvoll i Både folkesuvereniteten og likhetsprinsippet har røtter i det norske middelaldersamfunnet, sier Alnæs. HØYTIDELIG: Det ble kake og kaffe da vinneren av Stiklestadprisen 2014 skulle annonseres. Viktig symbol Historiken mener Olav den Hellige har vært veldig viktig for Norge. Det er kanskje noe av det han har gjort som har skjedd tidligere eller senere, men han blir et symbol på selvstendighet og frigjøring. Han har alltid spilt en rolle i krisetider, sier han. Selve spelet ser han mer på som en reportasje, men til gjengjeld en meget god reportasje. Reisningen av landet og holdningen de tok med seg, synes jeg er veldig spennende. Det er et fargerikt og godt strukturert drama, sier Alnæs. Historieforteller Juryen har bestått av ordfører Bjørn Iversen, direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, leder Petter Bjartnes i Spelnemnda, kultursjef Ragnhild Kvalø i Nord-Trøndelag fylke og virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen i Verdal kommune. Han er én av dem som har nådd flest med sin historiefortelling. Han er en personifisering av visjonen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter om å være «Norges historieforteller», sier Iversen. Prisen er på kroner og et kunstverk av en tidligere olsokkunstner, og vil bli offisielt tildelt Alnæs umiddelbart før siste forestilling av spelet, tirsdag 29. juli. GOD FORTELLER: Juryen la vekt på Alnæs sin evne til å formidle historien. Her representert ved ordfører Bjørn Iversen, virksomhetsleder kultur Ingvild Aasen i Verdal kommune og Rune Dillan fra kulturtjenesten. Glass og jazz FARGEKLATT: Årets olsokkunstner, Ulla-Mari Brantenberg, viste mange sider av sitt talent under åpningen av kunstutstillingen. Ulla-Mari Brantenberg sjarmerte publikum med sitt allsidige talent. MARIT ARNESEN VEIMO Årets olsokkunstner er høyt anerkjent i inn- og utland for sin glasskunst. Hennes kunst befinner seg i museer og hos samlere over hele verden. Ulla-Mari Brantenberg har hatt mange separatutstillinger, men den som nå står i kulturhu- set på Stiklestad er en av de største hun har hatt. Blant betongvegger og treverk, og kasser med sand, har hennes mangfoldige kunst kommet til sin rett. Kunstneren selv skrøt av medarbeiderne på Stiklestad som har hjulpet henne med å få kunsten i sitt rette element, og ut til publikum. Styreleder i SNK, Bente Erichsen, foretok den formelle åpningen av olsokutstillingen, før kunstneren selv slapp til og fortalte litt om hva hun ønsker å formidle via kunsten. Så satte hun i gang å synge, og publikum måpte av begeistring. Den fargerike dama er både glasskunstner og en habil jazz-sanger. Og hennes talent som glasskunstner er satt så høyt pris på, at hun er utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden. Det er absolutt verdt å bruke tid i leidangsgalleriet og studere hennes glasskunst, som også er inspirert av Hellig Olav.

10 10 GO'HELG VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 Noe som skjer: Send oss tips eller en liten omtale. Send dine innlegg på e-post - dersom du har mulighet til det. Adressen er: Lager skrekkfilm fra s KREATIV TRIO: Kameratene Ørjan Berg Brenne (f.v.), Richard Grande og Tomas Grande sikter høyt med sin spillefilm som lages i sommer. Her poserer de i Titanic-stil på familiebåten Barmsund før opptak i Trondheimsfjorden. En kameratgjeng fra Skogn/Verdal lager skrekkfilm i sommerferien. Målet er å få spillefilmen vist på kino. VEGARD KNUTSEN En av kameratene i filmcrewet har bakgrunn fra medielinja ved Levanger videregående skole og en annen skuespillerutdanning fra USA. De er alle amatører, men prosjektet ligner likevel en profesjonell filminnspilling. Selv om de ikke er helt på høyde med sine kolleger i Hollywood, verken i stjernefaktor eller budsjett, sikter de høyt med filmen. Bokstavelig talt. Filmet fra fly I dag skal vi filme båten vår som kruser rundt Hestøya fra et mikrofly. Vi håper å få gjort noen fine shoots fra flyet, sier filmfotograf Ørjan Berg Brenne (23), som fikk være passasjer på flyturen over Trondheimsfjorden en fredag tidligere i juli. Med en vindstille, knallblå himmel som bakteppe for innspillingen. Jeg har tatt skuespillerutdanning i USA de siste fem årene, blant annet i Los Angeles. Jeg har ennå ikke fått de store opp- 20-timers-dager På de mest hektiske dagene filmer vi mellom 16 og 18 timer. Det kan bety 20 timers jobbing i strekk. Det er litt heftig, innrømmer Ørjan, som har hovedansvadragene der borte, men målet er å starte karrieren i Norge, for så å bygge seg opp et rykte her for kanskje å få fart på karrieren også i utlandet, sier Tomas Grande (26), en av hovedrolleinnehaverne i filmen. Han er også medregissør sammen med lillebror Richard Grande (23). 14 i crewet Vi er totalt 14 personer i filmcrewet. Alle som er med i prosjektet er på sett og vis også skuespillere i filmen. Filmen er en såkalt «mockumentary», hvor fiksjon blandes med dokumentarsjangeren. Personene i filmen skal tilsynelatende lage en dokumentar på en øy, men så blir de selv karakterer i en skrekkfilm, forklarer regissør Richard. Skuespillere er en salig blanding med kamerater av Tomas Grande fra skuespillermiljøet i USA og kamerater fra Bjørnang, et lite boligfelt mellom Skogn og Markabygda. Rose-Marie Aker fra Verdal medvirker også i filmen. Hun tar teaterutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Her går det både i engelsk og norsk. En av skuespillerne er fra England, en fra Verdal og en fra Australia. Vi har det veldig moro HELDIGE MED VÆRET: Skuespillerne gjør seg klar til opptak i strålende sol med brownies og redbull. Fra venstre: Matt, Micky, Pål Benjamin Wollan og Rose-Marie Aker. sammen. Men det blir mye jobb. Det har blitt lange dager, og netter, forteller de. ret for å feste skrekkscenene på filmtapen. Vi har vært så heldige å få sponset mat og drikke fra en butikkjede. Det går mye i Redbull, smiler Richard. Kameratgjengen har også fått økonomisk støtte til filmprosjektet. Ung tiltakslyst, Regionalt næringsfond, Levanger kommune og Levanger ungdomsråd har alle bidratt med midler til at vi kan gjennomføre dette prosjektet, forteller Tomas. Men det er likevel en lavbudsjettsfilm. Vi får god hjelp av venner og familie, legger han til. Vil på kino

11 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 GO'HELG 11 Dagens 1030 på Stiklestad På Stiklestad er det hver dag under Olsokdagene foredrag/- opplevelser kalt Dagens juli Konge Med konservator Per Steinar Raaen og skue- spiller Pål Christian Eggen. Sted: Ved Olavsstøtta. 27.juli Husfrue Med arkeolog Bodil Østerås og skuespiller Ingunn Øyen. Sted: Langhuset, Stiklastadir 28.juli Fredløs Med arkeolog Per Steinar Brevik og skuespiller Ralph Carlsson Sted: Stiklastadirtunet 29.juli Vendepunkt Med prost Nils Aage Aune og skuespiller Charlotte Frogner Sted: Dyre Vaa sin rytterstatue i amfiet. Ørens-sommer Ørens Meieri markerer også olsokdagene. Foruten å kunne by på egen olsokmeny har de denne uka også hatt underholdning med Brødrene Dahls (Tore Granåps og Tony Waade). ommeridyll BÅTSCENER: Grandes familiebåt Barmsund ble brukt til å filme scener ved Hestøya i Trondheimsfjorden. FILMCREW: Det er totalt 14 personer i filmcrewet. Alle som er med i prosjektet er på sett og vis også skuespillere i filmen. En av skuespillerne er fra England, en fra Verdal og en fra Australia. Far Sven Robert Grande stilte blant annet opp med båten Barmsund da de skulle filme scener på fjorden ved Hestøya hvor handlingen tilsynelatende utspiller seg. Realiteten er at de fleste scenene spilles inn på en odde ved Westrumsfjæra på Ekne. Vi har funnet en fin location der. Der har vi slått opp leir og skal filme i flere dager, forteller Tomas. Innspillingen skjer over to og en halv uke i sommer. Ambisjonen er at filmen skal være ferdig klipt og klar for premiere våren Vi håper å få med oss en distributør slik at vi kan få vist filmen på kino neste år. Det hadde vært veldig artig om vi også kunne vise den på Festiviteten kino her i Levanger. TOR OLE PÅ LØRDAG God save the Queen Punk-rock-klassikeren lever sitt eget liv her i Takeshita Dori, den kule ungdomsgaten i Tokyo. Johnny Rotten hadde nok ikke i sin villeste fantasi forestilt seg, den gangen i 1977, at Sex Pistols skulle bli lokkemat for japansk ungdom anno Skjønt, den eneste som stopper opp her i den trange, tettpakka gata er en gråhåret 52-åring fra Norge. Den unge japanske punkedama utenfor sjappa spør om jeg ikke skal kjøpe meg ei t- skjorte med Sid Viciousmotiv. Hun har meg nesten på kroken, men jeg slentrer videre, reflekterende over ei svunnen tid. Som 15-åring parkerte jeg DBS-sykkelen etter at jeg hadde hørt God save the Queen for første gang. Som nyfrelst punkrocker kunne jeg ikke tråkke rundt som en annen snørrunge. Jeg begynte å gå, corvetmopeden til bestefar fikk jeg aldri kjøpt for en billig penge. Søskenbarn Lars kuppet den. Det gremmet meg stort. Jeg gikk derfor til samvirkelaget og kjøpte meg en halv pakke med sikkerhetsnåler, punkrockerenes fremste symbol. Hele pakken hadde jeg ikke råd til. Jeg rev den derfor i to, til kassadame Hildurs store sjokk og forundring. Jeg travet hjem og fant et gammelt, langt metallkjede, et hundebånd som vi brukte til harehunden Klang. Med disse rekvisittene festet på Wrangler-jakka var jeg klar for siste året på Lundamo ungdomsskole. Takeshita Dori er Japans svar på Carnaby Street i London, der de mest outrerte ungdommer en gang opponerte mot Gud, Dronning og fedreland. Men la dét også være sagt, de aller - aller fleste ungdommer i Japan er alt annet enn opprørske. De ser snille og ordentlige ut alle sammen, og i Takeshita Dori shopper, smiler og fniser de seg gjennom denne popkulturelle pilegrimsreisen. Men dog, i går var det visstnok zombie-festival i gata.

12 12 GO'HELG VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 Innertier på Trollm IVRIG DUGNADSGJENG: F.v. Leiv Myklebust, Tore Kulsli, Roger Tobiassen, Edvin Lervik, Arne Østraat og Knut Voll. Jarle Wekre og Arnfinn Høknes er også en del av den harde kjernen i dugnadsgjengen, men de var i Den nye skytebanen på Trollmyra er blitt et flott felles skyteanlegg for Stiklestad & Vuku og Verdal Søndre skytterlag. ODD ARNFINN PEDERSEN I prinsippet er det nå klart til å skyte her, men politiet må først godkjenne anlegget. Det gjenstår også noen småting i standplasshuset. Vi skyter ikke før vi har alt greit, poengterer Tore Kulsli som er leder i Stiklestad & Vuku skytterlag. Vi forventer godkjenning i august, og vi vil da umiddelbart starte opp med skytetrening og oppskyting til storviltprøven. Banen har ett hold på 100 meter og ett på 200, sier Edvin Lervik som er leder for Verdal Søndre. Dato for offisiell åpning av banen er enda ikke bestemt. Formidabel dugnad Dugnadsarbeidet på anlegget i Volhaugen har gått over en periode på omkring tre år. To kvelder i uka har mellom en og ti personer stilt opp. De som har vært med på dugnaden her oppe, har gjort en formidabel innsats. Nå har vi fått et topp moderne anlegg, der blant annet standplasshuset er støydempet etter høyeste krav. Støymålingene var så lave at det egentlig ikke var behov for støyisolering, men dette er likevel utført. Etter alle krav som gjelder for slike nye anlegg. Det er steinull i både vegger og tak, og portene slås innover. Og vi har elektronisk anvisning med moni- torer på standplass, sier Kulsli og legger seg ned i skytestilling ved den ene porten i andre etasje. Arbeidet med anlegget er gjort veldig få inngrep i naturen. Det vises nesten ikke hva som er gjort, understreker Knut Voll. Han er en av gjengen på åtte som utgjør den harde kjerne i dugnadsgjengen. Alle ser nå frem til å kunne ta i bruk dette flotte anlegget etter at skytebanene både på Øgstad og i Vuku ble nedlagt for flere år siden. Vi er faktisk det siste skytterlaget i Nord-Trøndelag som nå får egen bane, legger Lervik til. Standplass i to etasjer Det nye rødmalte standplasshuset ligger i nordre ende av Trollmyra. Det er bygd i to etasjer; seksten meter langt og åtte meter bredt. Bakgrunnen for det litt spesielle standplasshuset er høydeforskjellen. Denne er på rundt åtte meter; dette er opp til blinkene på 200 meter. Første etasjen er standplass for 100 meteren, og andre etasjen er for 200 meteren. Og det er plass til åtte skyttere i hver etasje. I tillegg har vi oppholdsrom og omkledningsrom i begge etasjene. Vi har også handikappinngang. Dette er forresten påbudt, sier Kulsli. Skivehusene er konstruert på en slik måte at man åpner luker både foran og bak blinkene. Og så skyter man gjennom skivehuset, forteller Arne Østraat og viser hvordan det hele fungerer. Han er arkitekten bak de praktiske skivene. Vi har hatt god hjelp av Lars Åge Valbekmo. Han har koblet fiberkablene mellom skivene og standplass. Dette for å unngå lynnedslag. De utskiftbare blinkene er for øvrig levert av et firma i Drøbak som heter Mega- Link. Stor interesse Det har som kjent vært usikkerhet rundt byggingen av denne skytebanen i nærmere 15 år, og dugnadsgjengen håper nå på økt rekruttering til denne flotte sporten. Per i dag er det mellom medlemmer i de to skytterlagene. Vi har allerede hatt mange forespørsler fra ivrige jegere som skal ta skytterprøven i høst, sier Roger Tobiassen som også håper at nye skyttere finner vegen til nyanlegget på Trollmyra.

13 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 GO'HELG 13 yra «Vi er faktisk det siste skytterlaget i Nord-Trøndelag som nå får egen bane» GOD OVERSIKT: Fra andre etasje i standplasshuset er det god oversikt mot blinkene. PRAKTISKE BLINKER: Arne Østraat er arkitekten bak de praktiske, utskiftbare blinkene. Man skyter gjennom skivehuset, etter først å ha åpnet lukene foran og bak. ke til stede da bildet ble tatt. Trollmyra skytebane Nytt felles skyteanlegg for Verdal Søndre og Stiklestad & Vuku skytterlag Ferdigstilling og godkjenning i august 2014 Standplasshus i to etasjer 100 meter og 200 meter baner Elektronisk anvisning med monitorer på standplass Plass til åtte skyttere i hver etasje Stor dugnadsinnsats over tre år Totalt rundt 3148 dugnadstimer er utført Totalkostnad på rundt ,- kroner (Prisjustert: kr ,-) I tillegg kommer dugnad til en verdi på vel en halv million kroner To skytterlag ble ett Bakgrunnen for at Verdal Søndre ble stiftet i 1897 var at man ikke kom seg over Verdalselva i tida etter raset. Vuku skytterlag ble stiftet i 1863, og Stiklestad i Disse to ble slått sammen i STANDPLASSHUS I TO ETASJER: Standplasshuset på Trollmyra ligger i nordre del av banen.

14 14 GO'HELG VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 Arnljot og Helga tester burgere TESTVINNERNE: Nykommeren Torvet grill Verdal ble kåret av kommunens beste gatekjøkken av Verdalingens matkritikere, Arnljot og Helga. Her er daglig leder Nouri Azar og Shaho Roshani. Foto: Arkiv Torvet ble beste gatekjøkken Nykommeren stakk av med seieren i Verdalingens test. ARNLJOT OG HELGA I forbindelse med gatekjøkkendebatten som oppsto da Torvet Grill Verdal ankom byen, har Innherreds folkeblad Verdalingen testet ut kvaliteten på de tre åpne gatekjøkkene i kommunen denne uka. Ettersom matekspertene Lotte og Otto liker å ha fri når det er speltider, har Arnljot og Helga vikariert i deres fravær. Gatekjøkkene har ikke blitt informert om at de har blitt testet, og derfor har våre kritikere mest sannsynlig blitt behandlet som folk flest. Torvet Grill, Randis og Vuku gatekjøkken har i tur og orden blitt nøye vurdert, og kåringen har blitt målt etter omgivelser, trivselsfaktor, ventetid, pris, og ikke minst: kvaliteten på gatekjøkken-klassikeren bacon cheese hamburger. Våre kritikere trillet terningene, og det skulle vise seg å bli en tett kamp om tittelen «Verdals beste gatekjøkken». Torvet Grill Verdal «fyldig og trivelig smaksopplevelse i flott lokale Hos Torvet Grill har det vært knyttet store forventninger, ettersom det har gått gjetord fra Levanger om utsøkte retter. Da Helga og Arnljot var på besøk ble det meldt om «ca. ti minutter ventetid» da de bestilte sine burgere med bacon og ost, noe som stemte bra med tiden de måtte vente. Det er koselig her, synes Helga, hvor hun særlig trekker fram komfortable stoler og fint interiør i et romslig lokale. Så kom vi til selve bacon cheese burgeren, og her er det smaken som står i fokus. Den er passe stekt med en fyldig og saftig smak. Osten er derimot det som stikker fram etter min mening. Rett og slett fantastisk smak og konsistens, var Arnljots dom over Torvetburgeren. Det var Helga nesten helt enig i. Jeg hadde nok ikke hatt noe i mot et rikere utvalg av grønnsaker på burgeren, poengteres det videre fra Helga, uten at det ødela særlig for totalopplevelsen. Med rimelige priser tatt i be- traktningen, kunne ikke Arnljot og Helga gjøre annet enn å ta av seg hatten for en solid prestasjon fra nykommeren i Nordgata, som også får plusspoeng for lange åpningstider. Randis gatekjøkken «helt sprøtt godt» Randis gatekjøkken er kanskje det mest veletablerte gatekjøkkenet i Verdal, og Arnljot og Helga hadde derfor høye forventninger også her... «5 minutter» var beskjeden de fikk da de hadde bestilt. Etter sju minutter i sola ble de ropt bort til luka, noe som må kunne kalles et akseptabelt avvik. Jeg liker at man kan bestemme selv hva man vil ha på burgeren, mente Helga, som valgte å kjøre på med alt. Selv om hun fremdeles savnet tomat på burgeren var utvalget av høyt nivå. Burgerkonservatist Arnljot valgte derimot en enklere utgave, og var strålende fornøyd han også. Dette kjøttet er fantastisk. Og baconet er akkurat så sprøtt som det skal være. Kjøttet og baconet er jo viktigst! Randis scorer også høyt på beliggenhet, i alle fall når det er fin- vær. Med definitiv konkurransedyktighet på både omgivelse, pris og smak - og ikke minst ventetiden - kunne Arnljot og Helga konkludere med at veteranen fortsatt er blant de beste i gamet. Vuku gatekjøkken «det komplette gatekjøkken» Arnljot og Helga stakk også innom Vuku for å undersøke gatekjøkkenforholdene der. Vuku gatekjøkken oppleves av kritikerne som et passe stort gatekjøkken med sentral beliggenhet og et koselig spisested. Men Vuku gatekjøkken fremstår som så mye mer enn et gatekjøkken. Her kan man både handle et par dagligvarer og leie en film i tillegg, om det skal være nødvendig. Flott uteareal må også tas med i regnestykket. Her får man et slags forhold til stedet, og man føler gatekjøkken-feelingen bare strømme på, beskriver Arnljot. Her ble våre kritikere bedt om å vente 10 minutter på sine hamburgere, men likevel tok det bare 8 minutter før maten lå i hånden deres. Nok stjerne i margen for Vuku gatekjøkken. Smaksopplevelsen var også meget habil. Mengden salat er akkurat passe, synes Helga om den kjente Vuku-burgeren. Ja, og kjøttet er såpass godt stekt at det har en sprø skorpe. «Mycket bra», konkluderer Arnljot....og vinneren er: Kort oppsummert hadde Vuku de fineste omgivelsene og den beste gatekjøkken-stemningen, mens Randis leverte burgeren som smakte best - og på kortest tid. Likevel er det Torvet Grill Verdal som stikker av med seieren, som leverer en totalpakke av en annen verden. Hyggelig betjening, god mat, stor meny, rimelige priser og flott lokale gjør Torvet til et fantastisk gatekjøkken - i likhet med de to andre - men seieren drar de i land på deres åpningstider. Mens Randis og Vuku åpner henholdsvis klokken 16 og 17, starter dagen hos Torvet klokken tolv. Jeg tror faktisk jeg likte burgeren deres best også, konkluderer Helga. Til slutt endte Torvet på en 6-er og er med det vinneren av Verdalingens gatekjøkken-test, mens Vuku og Randis får 5 hver av Verdalingens anmeldere etter to meget gode inntrykk.

15 VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 GO'HELG ENKEL Juniorsudoku VANSKELIG Løsning på forrige kryssord: Løsning (gaten) sendes pr. post: Innherreds Folkeblad Verdalingen, Pb. 243, 7651 Verdal. Send SMS: VER X løsning (send til Kr. 5) eller innleveres i vår ekspedisjon innen førstkommende tors. kl Navn: Adr: Tlf: SVARKUPONG Svar: Artic Circle Løsning forrige kryssord: Får jeg mat snart Vinner av bløtkake levert av Innherredsbakeriet: Tone Line Myhre Sudokuløsninger

16 16 ANNONSER VERDALINGEN Lørdag 26. juli 2014 Ditt lokale bransjeregister Rørleggere Blikkenslagere Bygg Optiker Elektrikere - Synsundersøkelser - Briller - Kontaktlinser - Solbriller - Faglig kvalitet Avløpsrenseanlegg Varme Sanitær Varmepumper Pellets Oljefyring - Vår erfaring - Din trygghet Ventilasjon Takrenner - takhatter Beslag - pipebeslag Taktekking - båndtekking Stål/aluminium/kobber Låsesmed Neptunveien 4C, 7650 Verdal Trenger du elektriker? AUT. ELEKTROINSTALLATØR Verdal Sundsøya 2, Inderøy, Tlf Tlf Neptunveien 5, 7650 Verdal Bilglass Vinne, 7650 Verdal, tlf E-post: ALT I BLIKKENSLAGERARBEID Tlf Verdal/Steinkjer - Autorisert Elektroinstallatør Kjøl/Frys/Varme Murere/murmestre! Mob / Tlf E-post: Tlf Betongarbeid Økonomi Tlf FOR ANNONSEBESTILLING ta kontakt med Innherreds Folkeblad Verdalingen v/ Magne Norum, tlf og o n. n e ng i l a d r e v.no a s i www. v a r ge n a v e l. www Tlf /

17 VERDALINGEN Lørdag 26. juli 2014 ANNONSER 17 IM og IBBL er samarbeidspartnere på megling, og gir gode medlemsfordeler på salg av bolig. For mer info, samt oversikt over forkjøpsretter se Kristen Fostad Stein Aksnes Trond Unhjem Sissel Åsvoll Gjertrud Vinne Eli Anita Valbekmo VISNINGER TIRSDAG KL GAMMELVEGEN 25, VERRAN TRONES, VERDAL ENEBOLIG I BARNEVENNLIG STRØK EKNE, LEVANGER IDYLLISK OG SOLRIK FRITIDSEIENDOM I STRANDKANTEN Adr.: Sørskagvegen 96 P.areal: 277 kvm. Bra.: 277 kvm. Tomt: 1458 kvm. Byggeår: 1914 PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum. Adr.: Sjøgrenda 140 P-rom.: 55 kvm. Bra: 60 kvm Tomt: 492 kvm. Byggeår: 1960 PRISANT: ,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum VISNING: ETTER AVTALE VISNING: ETTER AVTALE MALM, VERRAN OPPUSSET ENEBOLIG MED FIN UTSIKT MOT MALMSUNDET Adr.: Gammelvegen 25 P.areal: 115 kvm. Bra.: 115 kvm. Tomt: 850 kvm Byggeår: 1953 VISNING: TIRSDAG KL PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum. ØRMELEN, VERDAL SENTRUMSNÆR OG PENT OPPUSSET TOMANNSBOLIG Adr.: Lensmann Ryghs veg 7 A P.areal: 106 kvm. Bra.: 135 kvm. Tomt: 297 kvm. Byggeår: 1957 VISNING: ETTER AVTALE PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum LUNDSKAMMEN, VERDAL ENEBOLIG I LAN- DLIGE OMGIVELSER I LEKSDAL. FIN UTSIKT Adr: Lundskammen 5 P-areal: 114 kvm. Bra: 130 kvm. Tomt : 871 kvm. Byggeår: 1993 PRISANT: ,- + omk. på ca. 2,7% av kjøpesum. VISNING: ETTER AVTALE SENTRUM, VERDAL VERTIKALDELT TOMANNSBOLIG MED CARPORT Adr.: Lektor Musums gate 13 a P.areal: 120 kvm. Bra.: 120 kvm. Tomt: 1326 kvm felles tomt. Byggeår: 2011 VISNING: ETTER AVTALE PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum VUKU, VERDAL NYRENOVERT 3-ROMS ANDELSLEIL. I 2. ETG MED FLOTT UTSIKT Adr.: Bredingsberg 5 e Bra.: 56 kvm. PRISANT: Tomt: Andel Byggeår: ,- Fellesgj.: ,- + omk 1.032,-. Totalt: Fellesutg.: 5 076,- /Mnd VISNING: ETTER AVTALE SENTRUM, VERDAL ANDELSLEIL. I 2.ETG.M/UTSIKT OVER ELVA. PARKERINGSKJELLER Adr.: Fløytarvegen 5 G Bra.: 46 kvm. Tomt: Andel Byggeår: 2004 Fellesgj.: ,- Fellesutg.: 5.215,- pr. mnd. inkl. strøm og varme. PRISANT: ,- + omk 1.032,-. Totalt: ,- VISNING: ETTER AVTALE VUKU, VERDAL SMÅBRUK I AUSTNESBAKKAN. ALLMENNINGSRETT Adr.: Austnesbakkan 64 P.areal: 98 kvm. Bra.: 160 kvm. Areal: kvm. Byggeår: 1948 VISNING: ETTER AVTALE PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum GARPA, VERDAL - SENTRUMSNÆR ENEBOLIG MED SOLRIK TOMT OG GARASJE Adr: St Olavs alle 2 P-areal: 86 kvm. Bra: 169 kvm. Areal : 891 kvm. Byggeår: 1970 VISNING: ETTER AVTALE PRISANT: ,- + omk på ca 2,7% av kjøpesum SENTRUM, VERDAL 3-ROMS ANDELS- LEILIGHET I 2.ETG. PARKERINGSKJELLER Adr.: Fløytarvegen 13 G Bra.: 67 kvm. Tomt: Andel Byggeår: 2006 Fellesgj.: ,- Fellesutg.: 9.236,- pr. mnd. inkl. strøm og varme. PRISANT: ,- + omk 1.032,-. Totalt: ,- VISNING: ETTER AVTALE Tlf innherredsmegleren.no BESØKS- ADRESSER: Jernbanegata 7, 7650 Verdal / Kirkegata 36, 7600 Levanger Dampsaga, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer Du finner oss i lokalene til Aasen Sparebank på Verdal og Levanger, og Grong Sparebank på Steinkjer.

18 18 ANNONSER VERDALINGEN Lørdag 26. juli 2014 Lest den før? OLSOKTILBUD PÅ ABONNEMENT! Til deg som har lyst til å lese avisa fast, tilbyr vi nå abonnement til en spesielt god pris* Bestill i dag! Tlf mnd. 395,- Ut år ,- Under halv pris av løssalgspris! * Gjelder de som ikke har hatt abonnement i husstanden de siste 2 mnd. JA, jeg bestiller Innherreds Folkeblad Verdalingen 3 mnd kr. 395,- Termin (4 mnd.) kr. 455,- 415,- Ut år 2014 kr. 695,- Halvår kr. 665,- 600,- (under halv pris av løssalgspris) Helår kr. 1120,- 1230,- Navn:... Navn... Adresse:... Adresse... Postnr.:... Postnr.... Poststed:... Poststed... Tlf.... Tlf.... adr.:... Kryss av for senere regninger terminvis halvårsvis årsvis Innherreds Folkeblad Verdalingen AS Svarsending OSLO

19 ANNONSER 19 VERDALINGEN Lørdag 26. juli 2014 STILLING LEDIG HUSROM SØKES Søknad og referanser sendes: Åpn.tider på kontoret Verdal: Man.-tors.: , fre.: KUNNGJØRINGER Foredrag ved Preses i bispemøtet ARBEID UTFØRES Vi er to søstre som skal begynne på Levanger videregående til høsten, og trenger SÅRT et bosted! Ikke røyk, og veldig rolig. Max ! Tlf: Leilighet ønskes, Levanger. Rolig mann på 26 år med fast jobb ønsker leilighet i Skogn/Levangerområdet. Umøblert. Maks 6000 pr. mnd. Må ha parkeringsmulighet. Ta kontakt på biskop HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN: DIVERSE «Hvilke verdier bør kirke og samfunn bygge på mot 2030?» Stiklestad kirke, mandag 28. juli kl Bill. Kr 100,- Velkommen Arr: Stiklestad Akademi for teologi og kirke ÅPNE VEGER Molta er moden og vi holder Juldalsvegen og Skjækerdalsvegen åpen Søndag 27/7 mellom kl og Kjør forsiktig. God tur! NAZIRS MALERSERVICE AS fagmessig utført til riktig pris. Maler og sparkler innv. og utv. Tlf Tlf Selvplukk av BRINGEBÆR hos Bjørn Moe på Mule Levanger. Tlf el Meget fin 2+3 seter i brunt slitesterkt stoff (minner om mykt skinn) 2 år gammel, nesten ikke brukt. Kr. 4000,-. Tlf ÅGE WOW Reklame AS Foto: Espen Aamo Storhaug TIL LEIE «Aldri skal denne natta bli gløymd!» Spelet om Heilag Olav AV: Olav Gullvåg MUSIKK: Paul aul Okkenhaug Okkenhau juli 2014 kl BILLETTER O l s o kd a g e n e p å ARV juli stiklestad.no NYFØDTE 52 CM/3.981 GR! Uuææææh! Dikkedikkedikk! Leilighet m/2 sov. til leie i Vinne, Verdal. 70 kvm. Internett. Ledig omgående. Kr. 7000,-. Tlf Ledig sokkelleilighet sentralt i Levanger. 60 m strøm. Et soverom. Oppvaskmaskin og komfyr. Garasje. Send sms til Ca. 90 kvm leilighet t.l. omgående, 2 soverom, vedovn, egen uteplass og parkeringsmuligheter, høy standard. kr. 7500, -inkl kabel og internett. (ikke dyr) Tlf Sokkelleilighet ledig på Skogn fra 15. august. Møblert m/kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Vedfyring og varmepumpe. Bredbåndstilknytning med TV og trådløst internett inkl. i leieprisen. 2 Pplass. Kr. 6500,- pr. mnd. Tlf OG SAMBANDET Henning Kvitnes DIVERSE Ta en titt og ønsk dem velkommen til vår verden AUGUST FOLKEPARKEN VERDAL DØRENE ÅPNES KONSERTSTART BILLETTER FRA 1. AUGUST: ESSO OG DOMUS SENTER VERDAL Solskjerming Persienner Markiser Screen Levegg Plissègardiner Lamellgardiner Insektsnetting For avtale ring Ingenting kan måle seg med nyfødte sjarmtroll. Vi har samlet bilder av nye verdalinger på nettsiden vår. Sjuende far i huset Åpningstider i juli Mandag-fredag God sommer! Tlf FORHÅNDSSALG 350,- VED INNGANG 400,- BUSSRUTER BUSS 1: Steinkjer, Henning, Leksdal og Forbregd Lein - Austad Busser BUSS 2: Fossum Auto, Inderøy - Norum Buss BUSS 3: Sjækerfossen, Stiklestad - Selnes buss BUSS 4: Prix, Skogn - Norum Buss BUSS 5: Malm, Steinkjer, Verdal - Eldnes Bussreiser BUSS 6: Namdalseid, Steinkjer - Eldnes Bussreiser BUSS 7: Tr.heim, Stjørdal, Verdal sk NB! Hu g - Eldnes Bussreiser ldin påme r. gange alle av

20 20 TV-PROGRAM VERDALINGEN LØRDAG 26. JULI 2014 LØRDAG 26. JULI 22.25: Eit enklare liv 20.00: Klippkompaniet Camilla Plum: Mat som holder Gal etter antikke stoler Tinas sommerkjøkken Spanske fristelser Pakket og klart Rock til fjells Grønn glede Sommeråpent Sommeråpent Sommeråpent Landeplage Miss Marple: Den fjerde rytter Gallakonsert med Placido Domingo & Lang Lang fra Rio Sommeråpent Drømmen om landet (4) Sv. dokumentarserie Dagsrevyen Lotto-trekning Fleksnes: Det er noe som går Hos legen jo, Marve har vært der før, men nå er det alvor. Han er nemlig blitt forkjølet, og den som tror at Fleksnes har fått en alminnelig snufse-forkjølelse, må tro om igjen Edinburgh militær tattoo 2013 Br. produksjon. Den storslåtte militærparaden i 2013 feiret Skottlands vakre natur. Med Edinburghs slott som bakteppe kunne publikum nyte musikk og fargerike oppvisninger fra mange av verdens land Sommeråpent (15) Underholdningsprogram Eit enklare liv (2) Br. underholdningsprogram. En tidligere jagerpilot har starta et nytt liv på en liten fjellgård ved foten av Himalaya Kveldsnytt Sahara Am./sp./ty. actionkomedie fra I rollene: Matthew McConaughey, Penélope Cruz, William H. Macy. Regi: Breck Eisner. (15 år) Dansefot jukeboks Stem frem dine favoritter innen dansebandvideoer! spørsmål Sommeråpent TV 2 Junior Tom og Jerry Mona vampyr Bananer i pyjamas Thomas Toget og vennene hans Byggmester Bob Arthur Manon Elias Lazy- Town Chima Chaplin Nyhetsmorgen Bonanza Bonanza Dyrepasserne #KulTour Tour de France: 20. etappe. Bergerac Pèrigueux(54km).Direkte Tour de France: I dag Nyhetene Været Sportsnyhetene Allsang på grensen (4) Norsk underholdningsprogram Klippkompaniet (3) Norsk underholdningsserie. Kveldens deltagere på Sigrid sitt lag er Magnus Devold og Henrik Thodesen, og på Odda sitt lag, Stian Blipp og Pernille Sørensen Nyhetene Været Sportsnyhetene Tour de France: I kveld Welcome to Sweden (8) Sv. komiserie Ryktet går Rumor Has It... Am. drama fra I rollene: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mena Suvari. Regi: Rob Reiner I love You Phillip Morris Am. biografisk komedie fra I rollene: Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann. Regi: Glenn Ficarra, John Requa. (11 år) American Idol American Idol Rules of Engagement Rules of Engagement Sommeråpent CIA's danske venner Normannarane Hvem tror du at du er? Legendariske kvinner Tidsvitne Verdas farlegaste vegar Opera Glimt av Norge: De glemte gruvene på Gursli Så levde de lykkelige Hva er Det muslimske brorskapet? Europa en reise gjennom det 20. århundret Nyheter Midnight in Paris Am./sp. romantisk komedie fra Chuck Berry med venner: Hail! Hail! Rock 'n' Roll Mordet i trappen Ikke gjør dette hjemme (4) Underholdningsserie Top Gear (4) Br. underholdningsserie Underholdningsavdelingen (5) Sketsjebasert humorprogram Ein idiot på tur (3) Br. dokumentarserie. Ricky Gervais og Stephen Merchant sender sin skeptiske venn Karl Pilkington til Australia. Her tror han at han skal svømmemeddelfinene Mad Money Am. komedie fra I rollene: Diane Keaton, Ted Danson, Katie Holmes. Regi: Callie Khouri Top Gear Nattsending Fantorangen Sommermorgen Scooby Doo Marvin Marvin Kung Fu Panda Gumball Limbo Ponniskolen Legenden om Enyo Sommerstreker Roy Kung Fu Panda icarly M.I. High Undrende Milly Floopaloo Uki Timmy-tid Sarah og Kvakk Muldvarpen Gisle Wink Underbuksepiratene Alle sammen sammen Alle sammen sammen Looney Tunes Batman America's Funniest Home Videos Den store overraskelsen Top 20 Funniest Tia og Tamera So You Think You Can Dance America's Funniest Home Videos Friends Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Ville eventyr Endelig ferie Top 20 Funniest Camping på Öland America's Funniest Home Videos America- 's Funniest Home Videos Deep Impact. Am. action fra Special Victims Unit Laws of Attraction. Am. romantisk komedie fra CSI: Miami Boston Public Beverly Hills Nannies V Shit My Dad Says Morgensending Hundehviskeren Hundehviskeren Hundehviskeren Unge mødre Danmark Unge mødre Danmark Unge mødre Danmark Judge Judy Judge Judy Judge Judy Judge Judy Judge Judy Trinny & Susannah oppdragnorge Trinny & Susannah oppdrag Norge Brudens far Am. komedie fra The Greatest Am. drama fra Lindsay Lohan år og sexslave Devious Maids Nattsending Morgensending Frasier Frasier Frasier M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H That '70s Show That '70s Show That '70s Show That '70s Show That '70s Show World's Scariest South Park South Park Little Britain Little Britain Little Britain Little Britain Norway Cup-konsert Contagion Am. thriller fra Criminal Minds Criminal Minds Nattsending Go On Go On TV-shop Big Families Alle elsker Raymond Alle elsker Raymond Nashville Nashville Vanderpump Rules Vanderpump Rules Robinsonekspedisjonen Courtney elsker Dallas Courtney elsker Dallas Back in the Game Back in the Game Back in the Game Growing Up Fisher Growing Up Fisher How I Met Your Mother How I Met Your Mother Bring it on again. Am. komedie fra Chicago Am. musikaldrama fra Blue Crush. Am./ty. drama fra Blue Crush 2. Am. romantisk drama fra Dead Silence. Am. grøsser fra Go On Go On Morgensending Seinfeld The Office The Office The Office Storage Hunters Storage Hunters Storage Hunters Formel 1: Ungarn Grand Prix Motorsport How I Met Your Mother How I Met Your Mother Simpsons Simpsons Simpsons How I Met Your Mother How I Met Your Mother Shark Hunters Crank: High Voltage Am. actionthriller fra Broken Arrow Nattsending Universum SØNDAG 27. JULI 19.30: Med Attenborough til Galapagos 21.50: Truls oppdrag Hurtigruten Danmarks beste kaker Det gode bondeliv Norskekysten Fienden kommer Krøll på hjernen Price og Blomsterberg Riksforsamlinga Husdrømmer Edinburgh militær tattoo Miss Marple Grønn glede spørsmål Vogue mer enn mote Sommeråpent Drømmen om landet (5) Sv. dokumentarserie. Marcelo må hjelpe bonden å flytte grisene som skal slaktes Dagsrevyen Med Attenborough til Galapagos (2) Br. naturserie. Dyre- og plantelivet på Galapagos vitner om hvor ekstreme livsvilkårene var da de første organismene erobret øyriket The Paradise (5) Br. dramaserie. Tom Weston og Morey kjemper om oppmerksomhet for sine avdelinger Kompani Orheim Norsk drama fra I rollene: Vebjørn Enger, Kristoffer Joner. Regi: Arild Andersen Billedbrev VM i Brasil (2) Norsk dokumentar i to deler. 40 år gamle Maria Santos håper at landet også kan arrangere et fotball-vm for kvinner Kveldsnytt Familiemiddag (4) Br. komiserie. Hvordan skal mor få far til å kaste de gamle pappeskene med magasiner? Den mistenkte Blodig urett Med Attenborough til Galapagos The Paradise Edinburgh militær tattoo Folk: Lykken er en lyngshest TV 2 Junior Tom og Jerry Mona vampyr Bananer i pyjamas Thomas Toget og vennene hans Byggmester Bob Arthur Manon Elias LazyTown Chima Chaplin Nyhetsmorgen Bonanza Bonanza Norway Cup-konsert Tour de France: 21. etappe. Èvry Paris (137,4 km). Siste etappe Tour de France: Høydepunkter Nyhetene Været Sportsnyhetene Tour de France: I kveld Truls oppdrag Hurtigruten (3) Norsk underholdningsserie. Utenfor Trondheim ligger Lensvik kirke. Her vil de at Truls skal være prest under en gudstjeneste Fotballkveld Vi gir deg alle målene fra dagens kamper i Tippeligaen Welcome to Sweden (8) Sv. komiserie. Plutselige hendelser i familien gjør at Bruce og Emmas planer om åflyttetilbaketilusablirusikre Halvveis til himmelen (2) Sv. komiserie. Presten Albin kommer tilbake fra Afrika for å jobbe som kirkeverge Johan Falk: Alle rans mor (5) Del 1. Sv. krimserie. Noen menn bryter seg inn hjemme hos den pensjonerte sjefsingeniøren Arthur Jönsson. En stund senere utfører de samme mennene et verditransportran. Del 1 av Johan Falk: Alle rans mor Fiendens Fiende Stephen King's Golden Years Minutes Alarm Sommeråpent Om Shanti Om Indisk musikal fra Andri reiser vestover Hvem tror du at du er? Midnight in Paris Am./sp. romantisk komedie fra Kunnskapskanalen Norge rundt og rundt Dialektriket Slik går no dagan Legendariske kvinner Europa en reise gjennom det 20. århundret Nyheter Hovedscenen Livet i oldtida Slaget om Pirate Bay Hva er Det muslimske brorskapet? Faustas perler Sp./peruviansk drama fra Prosjekt perfekt (5) Norsk livsstilsprogram Top Gear (5) Br. underholdningsserie. Jeremy Clarkson tester den nye Lotus T125 og en ny versjon av klassikeren Jensen Interceptor Underholdningsavdelingen Sahara Am./sp./ty. actionkomedie fra I rollene: Matthew McConaughey, Penélope Cruz, William H. Macy. Regi: Breck Eisner. (15 år) Shoot 'Em Up Am. actionthriller fra I rollene: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci. Regi: Michael Davis. (18 år) Nattsending Fantorangen Sommermorgen Hva nå, Scooby Doo? Marvin Marvin Kung Fu Panda Gumball Limbo Ponniskolen Legenden om Enyo Sommerstreker Roy Kung Fu Panda icarly M.I. High Undrende Milly Floopaloo Uki Timmy-tid Sarah og Kvakk Karsten og Petra Æsops teater Froskegåter Emil i Lønneberget Barn ingen adgang The Looney Tunes Show Batman the Brave and the Bold America's Funniest Home Videos Den store overraskelsen Top 20 Funniest Tia og Tamera So You Think You Can Dance America's Funniest Home Videos Friends Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Two and a Half Men Mom Et lite stykke Thailand Turnuslegene Endelig ferie Castle Åndenes makt Rizzoli og Isles The Walking Dead The Losers. Am. action fra CSI: Miami Nikita Boston Public Beverly Hills Nannies Shit My Dad Says America's Funniest Home Videos Morgensending Hundehviskeren Hundehviskeren Slankekrigen Kakekrigen Kakekrigen Kakekrigen Kakekrigen Trinny & Susannah oppdragnorge Trinny & Susannah oppdragnorge Trinny & Susannah oppdragnorge Fødeavdelingen: Tiden etterpå Devious Maids Lucky You Am. drama fra (7 år) Terror ombord Am. thriller fra (15 år) The Graham Norton Show Cold Case Cold Case Nattsending Go On Go On TV-shop Made in Jersey Alle elsker Raymond Alle elsker Raymond Nashville Nashville Nashville Top Chef D.E.B.S. Am. actionkomedie fra Ekstrem oppussing USA Masterchef Canada Gordon Ramsay rydder opp Luksusfellen Hellstrøm rydder opp hjemme : Live Another Day Syv liv Am. drama fra Black Box Chicago Am. musikaldrama fra Necessary Roughness Left To Die: The Sandra And Tammi Chase Story Am. drama fra Morgensending M*A*S*H Gustav's Super Races Krokodillejakt i Australia Ekstrem flytting FotballXtra: Før runden FotballXtra: Alt om fotball FotballXtra: Med runden Fotball: Tippeligaen Brann Viking I pausen Høydepunkter fra 1. omgang Fotball: Tippeligaen Brann Viking Hodejegerne Norsk krimdrama fra (15 år) Nådeløse innkrevere Nådeløse innkrevere Nattsending Morgensending Men at Work Simpsons Simpsons Simpsons Simpsons Ax Men Ax Men Storage Hunters Formel 1 høydepunkter Motorsport Storage Hunters Storage Hunters Simpsons Simpsons Brooklyn Nine Nine Brooklyn Nine Nine The Goldbergs The Goldbergs Transporter 3 Fr./br. actioneventyr fra (15 år) Verdens villeste politivideoer Nattsending Universum

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE

2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE 2007-09 PROSJEKTBESKRIVELSE HOVEDMÅL: Friluftsteateret Bronsebukkene skal sette opp det historisk baserte musikkspillet Bronsebukkene på Midtre Olimb i Jevnaker. Spillet skal i første omgang settes opp

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND

SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND SNIFF OG SNIFFELINE DRAR TIL DISNEYLAND Av Karoline Arhaug Wilhelmsen Illustrasjoner: Janne Beate Standal Hei. Jeg heter Sniff og skal fortelle deg en spennende historie om to små dyr. Det er meg, Sniff,

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket - MARS 2014

Månedsbrev fra Elgtråkket - MARS 2014 Månedsbrev fra Elgtråkket - MARS 2014 Ny måned og tema er bla FUGLER! Vi begynner å rense ut av fuglekasser og ser etter vårtegn! VIKTIGE DATOER I MARS: Vi minner om: 5.3 KARNEVAL på Solplassen 12.3 PLOPP-konsert!

Detaljer

Villa Matilda er Nordens første og eneste teaterbarnehage.

Villa Matilda er Nordens første og eneste teaterbarnehage. Andre boller Villa Matilda er Nordens første og eneste teaterbarnehage. Villa Matilda er en teaterbarnehage i privat regi. Da vi åpnet i 2005, var vi den første og eneste teaterbarnehagen i Norden. Nå

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund

Mitt drømmehus. Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund Mitt drømmehus Med Inger Unstad, Ann Elisabeth Førde og 8. klasse i Havøysund På Nordnorsk Kunstnersenter er vi imponert over det arbeidet Dere har gjort, både med drømmehus og med å gi oss tilbakemelding

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Gunnar Hallager MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyrsalen, Verdal Rådhus Dato: 19.09.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya 23. - 30. juli Leiravisen for på Hove leirsenter, Tromøya «Det skal bli vennskap og glede på leiren vår» sang forventningsfulle deltagere under åpningssermonien på leirplassen. Værgudene viste omtanke,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Søren Frank, høsten 2012 Andøy «Workshop for voksne» I Andøy kommune lanserte man dette prosjekt slik: «-et lekent helgetilbud til kreative voksne,

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse Velkommen..3 Bilder av våre kjære Katthultbarn.5 Temaer.7 Fokusområder..9 Merkedager.12 UTEN BILDER AV VÅRE BARN! 2 Velkommen til et nytt halvår på Katthult! Det har blitt litt endringer

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer