Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. ALARM for sprengstoffcontainere. Xepto as Bjørnerudveien 24 1266 Oslo www.xepto.no"

Transkript

1 Xepto as Bjørnerudveien Oslo Telefon Fax E-post Brukermanual ALARM for sprengstoffcontainere

2 Innholdsfortegnelse Alarmfunksjoner...3 Alarmkomponenter...4 Oppkobling av alarmen...6 Oppkobling av en container (Master)...6 Seriekobling av flere containere (Master/mellomledd/endeledd)...6 Test av alarmanlegg etter oppkobling...8 Bytte av batteri...9 Feilsituasjoner og feilsøking...9 «Alarmen går av når containeren åpnes selv om alarmen er skrudd av»...9 «Alarmen går ofte av uten at containeren er utsatt for aktive handlinger»...9 «Lydsensor går ofte av uten at containeren er utsatt for aktive handlinger» 10 «Døralarmen går av når alarmen slås på/aktiveres» Feil på sabotasjesikring Bytte av sendekort Bytte av add on kort Bytte av sensorkort Plassering av ekstra utvendig antenne (antennepisk) Bytte av microbryter (sabotasjesikring) Bytte av dørmagnet

3 Alarmfunksjoner Alarmversjon LOS250 Alarmfunksjoner Døralarm Lydalarm Sabotasjesikring Driftovervåking Xeptos alarmløsning sikrer, overvåker og sporer stasjonære og mobile sprengstofflagre/ container iht. DSBs direktiver for oppbevaring av eksplosiver. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 7 4 ble endret og det er nå krav til alarm på alle sprengstofflagre, uansett mengde. Løsningen er tilpasset DSBs krav til sikker lagring Direkte kommunikasjon til alarmsentral Løsningen er ikke avhengig av ekstern strømkilde Flere containere kan seriekobles (inntil fem stk) Produktet installeres i selve containeren. Utvendig utstyr som nøkkellås og antenne sikres med tamper som varsler alarmmottak (eksempelvis NOKAS, Stanley Security) ved forsøk på hærverk Statusrapporter og varslinger Systemet rapporterer status hvert 3. minutt, eller umiddelbart ved alarm Oppsett av varsling til web, mobil og e post Rapporteringen inneholder: o Batteristatus o Dekningsgrad o Temperatur I tillegg varsler løsningen om: o Utladning av batterier o Utfall av GSM nett/dekning o Forsøk på hærverk (direkte til alarmmottak) 3

4 Alarmkomponenter Nøkkelbryter Det er montert en nøkkelbryter på hver container. Denne har påmontert et kretskort som gir 4 forskjellige verdier: PÅ, AV, KORTSLUTNING og BRUDD. Verdiene leses av for hver statusmelding og hver gang det sendes en alarm. Nøkkelsylinderen er iht. Triovings standard for systemnøkler, og kan byttes ut av låsesmed. Lydsensor For å imøtekomme krav om tidlig varsling benyttes sensorteknologi basert på lyd. Lydsensoren er kalibrert etter verktøyene definert av DSB; Slag /bryteverktøy, klippeverktøy og gripeverktøy. Testene er utført med verktøy i iht. NS Sabotasjesikring Microbryter som sikrer utvendig antenne (puck), sikkerhetssløyfe i dørsensor og sikring av alarmkabinett. Dørsensor Magnetbryter som detekterer åpning av dør. Statusmeldinger hvert 3. minutt varsel ved driftsstans Alarmen sender statusmeldinger til Xeptos servere hvert 3. minutt vha telekommunikasjon. Ved bortfall av 3 meldinger, eller flere, går alarmen. Det vil derfor på enkelte steder være nødvendig å montere ekstra antenne på container, hvis statusmeldinger uteblir pga lav dekningsgrad. Varsel ved tekniske feil Meldingene som sendes fra alarmanlegget til server inneholder status på alle inn og utganger. Feil som skyldes sabotasje av deteksjonssløyfer, sensorer, låser og lignende blir rapportert til Xepto server. Varslingene kan også sendes på e post og/eller SMS slik at feil oppdages så tidlig som mulig. Varsel ved lavt batterinivå Statusmeldingene inneholder også strømnivå på batteribanken. Varsel blir sendt bruker av anlegget når batterikapasiteten underskrider grensen. 4

5 Batteribestilling sendes automatisk fra server 1 uke etter at første varsel er sendt ut. Batteriene sendes den adressen vi har registrert i våre systemer. Påse derfor at Xepto alltid har riktig kontaktperson, e postadresse for varslinger og leveringsadresse. Alarmens kretskort Senderkort med modem og SIM kort. Kortet håndterer all kommunikasjon mot Xepto server. SIM kortet er montert til venstre, bak utsparringen i Add On kortet, slik at dette kan skiftes uten å demontere øvrige deler. Add On (toppkort) (montert på senderkortet). Kortet fungerer som tilkobling/videreføring av alle signaler til/fra senderkortet. Tilkobling av strøm til senderkortet gjøres direkte til dette kortet på kontakt merket J9. Batteri og sensorkort er det T formede kretskortet som batteriene tilkobles, og inneholder lydsensor med justeringsmuligheter, brytere for valg av seriekobling av containere, tilkobling av lokale sensorer som dør sensor, sabotasje sløyfe og mikrofon for lyd deteksjon. 5

6 Oppkobling av alarmen Oppkobling av en container (Master) Oppsett av vippebrytere Vippebryterne er montert på det T formede kretskortet midt i alarmkabinettet. Skru opp kabinettdekselets håndskruer for tilgang, og sett opp bryterne slik: Seriekobling av flere containere (Master/mellomledd/endeledd) Kabeloppsett Når det er flere containere som skal stå på samme sted (innenfor ca. 30 meter avstand) kan de med fordel kobles sammen med seriekoblingskabler slik at det kun er én MASTER alarm som behøver abonnement, se illustrasjoner under. VIKTIG! Start alltid med kabel fra MASTER container på UT (den kontakten lengst fra antennepucken og hjørnet på container uavhengig av hvilken side kontaktene står på) og koble denne til INN på neste container. Samme prosedyre gjentas fra Mellomledd container til Mellomledd container og fra Mellomledd container til Endeledd container. Fra Endeledd container kobles en kabel tilbake til INN på MASTER container (den nærmest puck/hjørne). 6

7 Oppsett av vippebrytere Vippebryterne er montert på det T formede kretskortet midt i alarmkabinettet. Skru opp kabinettdekselets håndskruer for tilgang, og sett opp bryterne slik: Enkeltstående container 2 containere 3 containere 7

8 4 containere 5 containere Test av alarmanlegg etter oppkobling Påse at seriekoblingskabler og vippebrytere er satt riktig opp. Kontakt oss på telefon (innvalg 2) for test av oppkoblingen. 8

9 Bytte av batteri Feilsituasjoner og feilsøking Feil på nøkkelbryter: «Alarmen går av når containeren åpnes selv om alarmen er skrudd av» Kontakt oss for feilsøk; telefon (innvalg 2), eller e post Lav dekningsgrad: «Alarmen går ofte av uten at containeren er utsatt for aktive handlinger» Kontakt oss for bestilling av ekstra utvendig antenne; telefon (innvalg 2), eller e post Se eget kapittel for plassering av ekstra utvendig antenne. 9

10 Feil på lydsensor: «Lydsensor går ofte av uten at containeren er utsatt for aktive handlinger» Følsomheten til lydsensoren er høy og av og til kan ytre påvirkning som for eksempel høyspentledninger og kraftig vind utløse lydalarmen. Dette kan også skje dersom alarmen plasseres i en annen type container enn standard. Påse at bryterne på øvre bryterrekke alle står til venstre Sjekk at posisjonene til bryterne på bryterrekke til venstre er riktige: de tre øverste bryterne skal stå til venstre, den nederste bryteren skal stå til høyre Sjekk at posisjonen til «vrider med rødt ratt» er riktig: o En container: Posisjon er 3 eller høyere: skru posisjonen ned til 2 og test justeringen en uke Posisjon er 1, eller 2: skru posisjonen ned til 0 og test justeringen en uke 10

11 Posisjon er 0: kontakt oss for bytte av sensorkort o Flere containere En eller flere av vriderne har 3 eller høyere posisjon: skru posisjonen på de respektive vriderne ned til 2 og test justeringen en uke En eller flere av vriderne har 1 eller 2 som posisjon: skru posisjonen på de respektive vriderne ned til 0 og test justeringen en uke Alle vridere har posisjon 0: kontakt oss for identifisering av hvilket sensorkort som må byttes. Telefon (innvalg 2), eller e post Feil på døralarm: «Døralarmen går av når alarmen slås på/aktiveres» Feilen kan skyldes; 1) Feil på dørsensor, 2) Feil på sabotasjesikring (se neste kapittel) 1) Identifiser hvilke(n) dørsensor som ikke fungerer Tilkoblingen for dørsensoren er plassert som vist på bildet under. Om det er flere containere som er seriekoblet må sensorene i alle alarmkabinettene testes for å identifisere hvilke(n) dørsensorer som ikke fungerer. HUSK: måleapparat Lukk containerdøren. Mål sensorinngangen og les av resultatet. o Fungerer sensoren, skal det bli kortslutning når døren er lukket. 11

12 2) Sjekk av dørmagnet Sjekk at det ikke er mer enn 5 10 mm mellom den dørmagneten som ikke fungerer og sensoren som er plassert på dørkarmen. Ta ut dørmagneten som ikke fungerer. Påse at magneten er fri for jernspon. Hold magneten opp mot sensoren og mål sensorinngangen og les av resultatet (som punktet over) o Fungerer sensoren, skal det bli kortslutning når døren er lukket. Fest så magneten på nytt med Sicaflex/Tek7 eller lignende. NB! maksimum avstand til sensor 5 mm o Fungerer sensoren fortsatt ikke, må sensoren dessverre byttes. o Hvis flere containere er seriekoblet, gjentas feilsøket for samtlige dørsensorer o Kontakt oss for nye sensorer ved feil; telefon (innvalg 2), eller e post Feil på sabotasjesikring Merk: Er flere containere seriekoblet, er det nødvendig å feilsøke enkelt alarmkabinett for å identifisere de komponenter som feiler. 12

13 1) Identifisere komponent, eller kortfeil Påse at samtlige kabinettdeksler er lukket i alle Mellomledd og Endeleddscontainere. Ta av kabinettdekselet i Master containeren Sett målepinner på senderkortet på IN4, se bildet, og hold inne bryteren til venstre og les av resultat på målerapparatet. Hvis resultatet er tilnærmet 0 Ohm, er anlegget som det skal være. Ring (innvalg 2) for sjekk om resultatet blir lest av riktig av senderkortet. Hvis resultatet er OL (Over Limit/uendelig med motstand), betyr det at det er feil på en eller flere komponenter i anlegget. Videre feilsøking blir nødvendig, se under. 2) Identifiser i hvilket alarmkabinett og container det er feil Tilkobling for sabotasje sløyfen i containeren er merket med Loop alarm. For å måle om sløyfen er intakt på hver enkelt container, gjør følgende: Sett målepinner på skrutilkoblingene merket Loop alarm, trykk samtidig inn bryter som sitter til venstre i kabinettet og les av resultatet. Ved resultat tilnærmet 0 Ohm (kortslutning) er sløyfen i orden. Fortsett test i neste alarmkabinett og utfør samme måling der. Ved resultat OL (Over Limit/uendelig med motstand) er det feil på denne sløyfen i denne containeren. o Noter ned hvilken alarm det er feil på (alarmnummer og hvor den står i rekken av containere). Fortsett til neste trinn. OBS! Det kan være feil på flere containere samtidig, derfor er det viktig at dette trinnet utføres på alle alarmer/containere. 13

14 3) Identifiser hvilke komponenter som er defekte Sabotasje sløyfen består av 3 deler: Microbryter bak antennepuck, bryter i kabinett og sikkerhetssløyfe i dørmagnetkabelen. Disse komponentene er koblet sammen i serie og er derfor tilkoblet blindpunkter på add on kortet merket J16 og J18. En vanlig årsak til feil er at ledningene i denne tilkoblingen er løse, sjekk derfor at de sitter godt ved å dra lett i dem. Fortsett med punktene under: Ble det påvist feil i flere en én container under punkt 2 utføres målingene over på alle containere med feil. Noter ned alle feil underveis som de oppdages. Bryter i kabinettlokk: Følg de to ledningene fra bryteren på venstre side av kabinettet til der hvor de er tilkoblet, sett målepinner på skruetilkoblingen, når du holder inne bryteren skal det være kortslutning her. Hvis ikke, kan det være at microbryter er defekt og må skiftes ut. Microbryter bak antennepuck: Samme prosedyre som over, finn kabelen, se hvor ledningene er tilkoblet (den ene er som regel tilkoblet direkte i LOOP, den andre i BLINDPUNKT sammen med en annen ledning). Sett målepinner på disse punktene, det skal alltid være kortslutning her. Hvis ikke, kan det være at sabotasjesikringen er utløst bak antennepucken. Da må denne byttes ut ettersom den blir ødelagt når noen tukler med antennen. Sikkerhetssløyfe i dørmagnetkabel: Det er sjeldent feil på denne sløyfen. Hvis det allikevel måles feil skyldes det mest sannsynlig en dårlig tilkobling til sentralen 14

15 ettersom ledningene er tynne. Skru opp tilkoblinger og sjekk at ledningen er hel og uskadd, tilkoble på nytt og mål en gang til. Kontakt oss for reservedeler; telefon (innvalg 2), eller e post Bytte av sendekort Sendekortet er plassert under add on kortet. Frakoble spenningstilførselen på kontakt J9 (alle andre ledninger skal være koblet til kortet). Skru ut alle skruene som vist på bildet. 15

16 Løft av add on kortet (det øverste kortet). Lirk først litt fra toppen, deretter litt fra bunnen og fortsett med dette til kortet løsner helt. Koble fra antennekabel. Skru løs avstandsstykkene (kan løsnes med nebbtang, deretter skrues for hånd). 16

17 Ta ut SIM kortet fra det gamle senderkortet og sett det inn i det nye sendekortet (NB: hopp over dette punktet dersom også nytt SIM kort er sendt og ferdigmontert på nytt sendekort). Monter nytt sendekort. Skru inn avstandsstykkene. Koble til antennekontakten. Monter add on kortet på senderkortet. Sjekk at skruehullene passer overens med hullene i avstandsstykkene. På den måten er det lettere å påse at add on kortet treffer kontaktene på sendekortet. Koble til spenningstilførselen på kontakt J9, se bildet. 17

18 Ring (innvalg 2) for bekreftelse på ny oppstart og funksjonstest av alarmen. Motta bekreftelse på ny oppstart og at sendekortet fungerer. Lukk deretter deksel og dør på alarmkabinett/container. Defekt sendekort sendes Xepto i retur 18

19 Bytte av add on kort Add on kortet er montert på sendekortet. Frakoble spenningstilførselen på kontakt J9 (alle andre ledninger skal være koblet til kortet). Skru ut alle skruene som vist på bildet. Løft av add on kortet (det øverste kortet). Lirk først litt fra toppen, deretter litt fra bunnen og fortsett med dette til kortet løsner helt. Monter add on kortet på senderkortet. Sjekk at skruehullene passer overens med hullene i avstandsstykkene. På den måten er det lettere å påse at add on kortet treffer kontaktene på sendekortet. Flytt én og én ledning fra det gamle add on kortet over på det nye kortet o Legg det gamle og det nye kortet over hverandre, se bildet, og flytt én og én ledning. o Merk at det på tilkoblingene til blindpunktene på venstre side (forhøyde tilkoblinger j16/j18) er tilkoblet 2 stk ledninger i samme skrue. Påse at disse surres litt sammen først, og sjekk at de faktisk sitter fast etter at man har skrudd til. 19

20 Koble til spenningstilførselen på kontakt J9 Ta en reset av kortet, se bildet. Ring (innvalg 2) for bekreftelse på ny oppstart og funksjonstest av alarmen. Motta bekreftelse på ny oppstart og at sendekortet fungerer. Lukk deretter deksel og dør på alarmkabinett/container. Defekt add on kort sendes Xepto i retur 20

21 Bytte av sensorkort Koble fra alle batteriene (punkt tilhørende merket «1»). Koble deretter fra alle tilkoblinger (syv punkter tilhørende merket «2»). Skru så ut alle skruer (fem punkter tilhørende merket «3»). Koble fra innvendig antenne som er plassert på senderkortet, samt antenne og kabel som er plassert utvendig, se bildet under. 21

22 Kortet løsnes deretter ved å dra det rett ned slik at antennetilkoblingene frigjøres (se retningsangivelse på bildet under). Benytt samme fremgangsmåte som over (omvendt rekkefølge) for å sette inn det nye kortet. Skru fast kortet igjen med de 5 skruene. Tilkoble så alle ledninger og plugger, samt antennetilkobling til senderkortet og antenne/kabel på toppen av skapet. TILKOBLINGSOVERSIKT SENSORKORT Fra Til Merknad Senderkort IN3 Sensorkort IN3 Senderkort IN4 Sensorkort IN4 Senderkort Out1/3 Sensorkort Buzzer Plugg ved antennetilkobling Senderkort J12 (8 pin rekke) Sensorkort Opto2 Rød pin1/sort pin2 på J12 Dørmagnet Sensorkort Door alarm Vær obs på de tynne ledningene! Sabotasjesikring Sensorkort Loop alarm Vær obs på de tynne ledningene! Microfon (i kabinettets side) Sensorkort Mic Seriekoblingskabler inv. Sensorkort J15/16 7 pin til venstre, 6 pin til høyre. Senderkort J9 Sensorkort Bat. Out Batterier Sensorkort J3 til J8 22

23 Ta en reset av kortet, se bildet under. Defekt sensorkort sendes Xepto i retur Plassering av ekstra utvendig antenne (antennepisk) Sett sammen antennedelene 23

24 Skru antennen fast til vinkelbraketten Skru braketten fast på containervegg. Påse at antennetoppen stikker godt over containertaket. Træ antennekabelen igjennom den ventilen/lufteluken som er nærmest plassert alarmkabinettet. Fjern antennepisken som er plassert på alarmkabinettet og erstatt denne med kabelen til den nye utvendige antennen. På alarmenheten fjernes innvendig antennepisk Den interne antennepisken erstattes med antennekabelen til MG 602. Ring (innvalg 2) for bekreftelse på riktig montering og dekningsgrad. 24

25 Bytte av microbryter (sabotasjesikring) Microbryter er plassert bak antennepucken (containervegg) Demonter deksel på baksiden av antennepucken. Løsne på mutteren som strammer fast selve pucken slik at denne kan tas med på utsiden av containeren. Skru av mutteren på den nye microbryteren, og stikk den gjennom hullet. Skru fast mutteren på utsiden av containeren. NB! Plasser antennepucken i hullet fra utsiden. Påse at monteringen er riktig ved at det høres et «klikk» i microbryter. Juster eventuelt microbryteren lenger ut med mutteren hvis det ikke skjer. Stram til mutter på innsiden av container for feste av pucken, og skru på deksel igjen. 25

26 Tilkoble kabelen i alarmskapet på de samme punktene som den gamle stod. NB! Pass på at begge ledningene blir fastskrudd i tilkoblingen til venstre og sjekk at de sitter ved å dra lett i ledningene. Ring (innvalg 2) for bekreftelse på riktig montering. Bytte av dørmagnet Dørsensoren har fire ledninger; 2 for deteksjon av døråpning og 2 for overvåkning (sabotasje). Det er viktig at merkingen som er på ledningene ikke tas av under installasjonen, da det er nødvendig å skille på disse to sløyfene i kabelen når man skal koble til alarmen. Skulle merkingen allikevel falle av, kan det være greit å vite at de ledningene som har kobberfarget senterleder tilhører den sløyfen som skal tilkobles DOORalarm på det T formede kretskortet. Den andre sløyfen skal tilkobles som en del av LOOP alarm (sabotasje sløyfe) og den nye sensoren skal plasseres på samme sted hvor den eksisterende sensoren er tilkoblet. NB! Dobbeltsjekk at ledningene som er koblet i en og samme tilkobling sitter godt fast. Dette for å påse at det blir tilstrekkelig med klem på begge ledninger (spesielt viktig når ledningene har ulik dimensjon). 26

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer