Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000"

Transkript

1 Statistisk sentralbyrås håndbøker Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000

2 Håndbok Yrkeskatalog for rapportering av yrke til arbeidstakerregisteret Forord Denne håndboka er et oppslagsverk og hjelpemiddel for arbeidsgivere som rapporterer yrkeskode til trygdeetatens arbeidstakerregister. I håndboken gir vi først noen råd om bruk av håndboken og deretter følger en alfabetisk liste over alle yrkestitler med tilhørende koder (yrkeskatalogen). Til slutt er det en omtale av selve yrkesstandarden som yrkeskodene er hentet fra (STYRK - Standard for yrkesklassifisering). Yrkeskatalogen er også tilgjengelig på intemett med et søkeprogram for å finne kode for yrkestitler. Man kommer dit enten ved å gå inn på Rikstrygdeverkets nettsider for innmelding til arbeidstakeregisteret, klikk deretter på "AA-registeret", eller ved å gå in på Statistisk sentralbyrås nettside Yrkeskatalogen kan også bestilles på diskett fra Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Yrkeskatalogen for rapportering av yrke til arbeidstakerregisteret er som navnet antyder designet for dette formål og er en noe forenklet utgave av den fullstendige yrkeskatalogen som er knyttet til STYRK. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 29.juni 2000 Svein Longva 2

3 Innhold Forord 2 LInnledning Generelt Om koding av yrkestitler 4 2. Alfabetisk oversikt over yrkestitler 5 3. Om yrkesstandarden Generelt Kort om standarden Oversikt over standardens oppbygging og inndeling 76 De sist utgitte publikasjonene i serien Statistisk sentralbyrås håndbøker 87 3

4 1. Innledning 1.1 Generelt Denne yrkeskatalogen er utarbeidet som et hjelpemiddel i tilknytning til koding av yrke i Arbeidstakerregisteret i Rikstrygdeverket (RTV). Katalogen inneholder yrkestitler som har fått tildelt yrkeskode iflg. Standard for yrkesklassifisering (STYRK 98). De 4 første sifrene i koden er i henhold til denne standarden. I tillegg kommer et 3-sifret løpenr. Hver yrkestittel har på denne måten en unik 7-sifret yrkeskode. Katalogen er ment å skulle dekke aktuelle yrkestitler for innrapportering til a-/a-registeret. Yrkeskatalogen er tilgjengelig på SSBs websider (http://www.ssb.no/emner/06/yrkeskatalog) og i denne papirutgaven. Web-versjonen vil alltid være oppdatert, mens papirutgaven vil ha en periodisk publisering. 1.2 Om koding av yrkestitler Katalogen er sortert alfabetisk etter yrkestittel. For å finne fram i til riktig yrkeskode i katalogen er det viktig at yrkestittelen er mest mulig presis. Yrkestitler som arbeider og funksjonær vil være for generelle til at de kan gis en entydig yrkeskode. I stedet bør en bruke titler som henholdsvis lagerarbeider, renovasjonsarbeidere o.l. og kontorassistent, regnskapskonsulent o.l. I tillegg må en også unngå betegnelser som angir andre forhold enn yrke (yrke=hva personen gjør), f.eks. vikar, ekstraarbeider, skiftarbeider o.l. Å kode yrke kun ut fra yrkestittel, vil i en del tilfeller være vanskelig. En av grunnene til dette er at det for de fleste yrkestitler, ikke finnes en offisiell definisjon/beskyttelse av tittelen. Det betyr at man i arbeidslivet kan bruke samme yrkestittel om jobber som varierer mye mht. til jobbinnhold (eks. her kan være kontorsjef, verkstedformann o.l.). I yrkeskatalogen har vi valgt å legge til grunn det vi mener er hovedtypene av jobbinnhold knyttet til en yrkestittel. Vi kan ende opp med at yrkestittelen bare blir knyttet til ett yrke eller at den blir knyttet til flere yrker (i det siste tilfellet vil det i parentes være angitt hva som skiller). Men det vil også kunne forekomme bruk av yrkestittelen på arbeidsoppgaver som ikke passer til det som er angitt i yrkes-katalogen. Det er da to muligheter for å finne fram til riktig kode. Enten kan man gå inn i standarden og finne yrket ved hjelp av beskrivelsen av arbeidsoppgavene, eller man kan slå opp i katalogen d forsøke med en annen yrkesbenevnelse som er mer i samsvar med arbeidsoppgavene. Noen "yrkestitler" er sd vide at de ikke er forsøkt yrkeskodet (f.eks. funksjonær). Man må da forsøke d være mer spesifikk i angivelsen av yrkestittel, for d finne yrkeskoden for den jobben man vil kode. I kapittel 3 (bak i håndboka) omtales yrkesstandardens oppbygging og inndeling. 4

5 2. Alfabetisk oversikt over yrkestitler ABONNEMENTSELGER ABONNEMENTSJEF ACCOUNT MANAGER AD-ASSISTENT ADJUNKT (I VIDEREGÅENDE SKOLE) ADJUTANT ADMINISTRASJONSDIREKTØR ADMINISTRASJONSKONSULENT ADMINISTRASJONSRÅDMANN ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ADMINISTRASJONSSJEF ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) ADMINISTRERENDE DIREKTØR ADMINISTRERENDE OVERLEGE ADMIRAL ADVOKAT ADVOKATFULLMEKTIG ADVOKATSEKRETÆR AEROBICINSTRUKTØR AFIS-FULLMEKTIG AGENT (SELGER) AGRONOM AGRONOM, SIVIL AGRONOMASSISTENT(FYLKE) AGROTEKNIKER AIRPURSER AIRSTEWARD AIS-FULLMEKTIG AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE) AKKVISITØR (ANNONSE) AKROBAT AKSJEMEGLER AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) AKTIVITETSLEDER (HOTELL, BUTIKKSENTER) AKTIVITETSLEDER (OMSORGSARBEID) AKTIVITOR AKTMODELL AKTUAR AKUPUNKTØR AKVAKULTURARBEIDER ALARMMONTØR ALARMOPERATØR ALDERSHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ALDERSHJEMSBESTYRER (OVER 9 ANSATTE) ALLMENNINGBESTYRER ALLMENNLÆRER ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE ALLMENNPRAKTISERENDE TANNLEGE ALTMULIGMANN (BRYGGERI) ALTMULIGMANN (BYGG OG ANLEGG) ALTMULIGMANN (FOREFALLENDA ARBEID FOR PRIVATPERSONER OG -HUSHOLDNINGER) ALTMULIGMANN (HOTELL, RESTAURANT) ALTMULIGMANN (INDUSTRI) ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING) ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER AMANUENSIS AMBASSADERÅD AMBASSADESEKRETÆR AMBASSADOR AMBULANSESJEF AMBULANSESJÅFØR AMBULERENDE VAKTMESTER AMMONIAKKOKER ANALYTIKER (BANK) ANALYTIKER (FORSIKRING) ANDRE SCENEKUNSTNERE 5

6 ANDREMASKINIST (SKIP) ANDRESTYRMANN ANESTESILEGE ANESTESISYKEPLEIER ANIMATOR ANLEGGSARBEIDER ANLEGGSDYKKER ANLEGGSGARTNER ANLEGGSGARTNERMESTER ANLEGGSLEDER ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINKJØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER ANLEGGSMASKINREPARATØR ANLEGGSOPERATØR (OLJE) ANLEGGSRØRLEGGER ANNENFLYGER ANNENMASKINIST ANNONSEAKKVISITØR ANNONSEBEHANDLER ANNONSESELGER ANNONSESJEF ANRETNINGSASSISTENT ANRETNINGSHJELP ANTENNETEKNIKKER ANTIKVAR APOTEKER APOTEKTEKNIKER APPARATLEDER (SKJERMBILDEFOTO) APPRETURARBEIDER (TEKSTIL) ARBEIDSDIREKTØR ARBEIDSFORMIDLER (OFFENTLIG FORMIDLING) ARBEIDSFORMIDLER (PRIVAT FORMIDLING) ARBEIDSFORSKNINGSINGENIOR ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) ARBEIDSLEDER (BRYGGERI) ARBEIDSLEDER (BÅTSMANN) ARBEIDSLEDER (ELEKTRIKER) ARBEIDSLEDER (ENERGIVERK) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - EGG OG FJÆRFE) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN) ARBEIDSLEDER (KERAMISK DEKOR) ARBEIDSLEDER (KERAMISK FORMING) ARBEIDSLEDER (KJØTTINDUSTRI) ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT) ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID) ARBEIDSLEDER (RENHOLD) ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK) ARBEIDSLEDER (TREBÅTBYGGING) ARBEIDSMILJØSJEF ARBEIDSPSYKOLOG ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (MASKIN) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (KJEMI) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (MASKIN) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (METALLURGI) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) ARBEIDSTERAPEUT (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG) 6

7 AREA MANAGER AREA SALES MANAGER AREALPLANLEGGER ARKEOLOG ARKITEKT, SIVIL ARKIVAR ARKIVASSISTENT ARKIVMEDARBEIDER ARKIVSJEF AROMATERAPEUT ARRESTFORVARER ART DIRECTOR (REKLAME) ASFALTARBEIDER ASFALTLEGGER ASFALTMASKINKJØRER ASFALTVERKARBEIDER ASFALTØR ASPIRANT (BRANNVESEN) ASSISTENT (BARNEHAGE) ASSISTENT (FAMILIEBARNEHAGE) ASSISTENT (FRITIDSKLUBB) ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING) ASSISTENTFOTOGRAF (FILM/ FJERNSYN) ASSISTENTLEGE ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER ASSISTERENDE BANKSJEF ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID) ASSISTERENDE BORER ASSISTERENDE BORESJEF (OLJEVIRKSOMHET) ASSISTERENDE BYFOGD ASSISTERENDE DIREKTOR ASSISTERENDE ETATSJEF ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF ASSISTERENDE FYLKESLEGE ASSISTERENDE FYLKESRÅDMANN ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF ASSISTERENDE FYLKESTANNLEGE ASSISTERENDE JERNBANEDIREKTØR ASSISTERENDE KJØKKENSJEF ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER ASSISTERENDE KRINGKASTNINGSSJEF ASSISTERENDE OVERJORDMOR ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER ASSISTERENDE RIKSMEKLINGSMANN ASSISTERENDE RÅDMANN ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - OVER 9 ANSATTE) ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSA-7E- PRIVAT VIRKSOMHET) ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE) ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER ASSISTERENDE TÅRNMANN ASSISTERENDE VAKTMESTER ASSURANDØR (FORSIKRING) ASTROFYSIKER ASTROLOG ASTRONOM ATOMFYSIKER ATTACHE ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN) AUDIOGRAF AUDIOMETRIASSISTENT AUDIOPEDAGOG AUKSJONARIUS

8 AU-PAIR AUTOKLAVOPERATØR (STERILISERER) AUTOKLAVPASSER (KJEMISK PRODUKSJON) AUTOLINEFISKER AUTOMASJONSINGENIOR AUTOMATIKER AUTOMATIKKMEKANIKER AUTOMATISERINGSMEKANIKER AUTOMATISERINGSMONTØR AUTORISERT REGNSKAPSFØRER AVDELINGSARKITEKT AVDELINGSASSISTENT (RENHOLD) AVDELINGSBANKSJEF AVDELINGSBIBLIOTEKAR AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT) AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING, EIENDOMSDRIFT OSV.) AVDELINGSDIREKTØR (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL OG RESTAURANT) AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI) AVDELINGSDIREKTØR (JORDRBUK, SKOGBRUK, FISKE) AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSDIREKTØR (OUE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING) AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL) AVDELINGSGARTNER AVDELINGSGARTNER (KIRKEGÅRD - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) AVDELINGSHJELP AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR) AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSINGENIØR (DATA) AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE) AVDELINGSINGENIØR (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR (MASKIN) AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMALING) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI) AVDELINGSJORDMOR AVDELINGSLANDSKAPSARKITEKT AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER) AVDELINGSLEDER (BANK) AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE) AVDELINGSLEDER (BERG VERKSDRIFT) AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK) AVDELINGSLEDER (BUTIKK) AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT) AVDELINGSLEDER (FISKE) AVDELINGSLEDER (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSLEDER (HOTELL) AVDELINGSLEDER (INDUSTRI) AVDELINGSLEDER (JORDBRUK) AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT) AVDELINGSLEDER (RESTAURANT) AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR) AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK) 8

9 AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING) AVDELINGSOVERLEGE AVDELINGSPSYKOLOG AVDELINGSRADIOGRAF AVDELINGSSEKRETÆR AVDELINGSSJEF (BERGVERK) AVDELINGSSJEF (BUTIKK) AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) AVDELINGSSJEF (FORSIKRING) AVDELINGSSJEF (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSSJEF (HOTELL OG RESTAURANT) AVDELINGSSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) AVDELINGSSJEF (INDUSTRI) AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK, FISKE) AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSSJEF (POLITI) AVDELINGSSJEF (POST) AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING) AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL) AVDELINGSSJEF (VASKERI) AVDELINGSSTRALETERAPEUT AVDELINGSSYKEPLEIER AVDELINGSVERNEPLEIER AVDELINGSVETERINÆR AVISBUD AVLASTER AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK) AVLØSER (KORNPRODUKSJON) AVLØSER (MELKEPRODUKSJON) BABYSVOMMEINSTRUKTØR BADEASSISTENT BADEBESTYRER BADEBETJENT BADEMESTER BADEMESTER BADERREPARATØR BADEVAKT BAKER BAKERIARBEIDER BAKERMESTER BAKTERIOLOG BALLETTDANSER BALLETTPEDAGOG BANDASJEARBEIDER BANDASJIST BANEDIREKTØR BANEMESTER BANEMONTØR BANEREGIONSJEF BANEREPERATOR BANESERVICESJEF BANESJEF BANKASSISTENT BANKDIREKTØR BANKFUNKSJONÆR BANKKASSERER BANKKONSULENT BANKMEDARBEIDER BANKREVISOR BANKSJEF (BEDRIFTSMARKED) BANKSJEF (PERSONMARKED) BANKØKONOM BARKEEPER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT 9

10 BARNE- OG UNGDOMSSEKRETÆR BARNEBIBLIOTEKAR BARNEHAGEASSISTENT BARNEHAGEKONSULENT BARNEHAGELÆRER BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET) BARNEHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEOMBUD BARNEPARKLEDER BARNEPLEIER BARNESYKEPLEIER BARNEVAKT BARNEVERNSFULLMEKTIG BARNEVERNSKONSULENT BARNEVERNSKURATOR BARNEVERNSPEDAGOG BARNEVERNSSJEF BARTENDER BASESJEF BASKETBALLTRENER BATTERIARBEIDER (TILVIRKNING) BEDRIFTSBIBLIOTEKAR BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT BEDRIFTSGUIDE BEDRIFTSKONSULENT BEDRIFTSLEGE BEDRIFTSPSYKOLOG BEDRIFTSREVISOR BEDRIFTSRÅDGIVER BEDRIFTSSYKEPLEIER BEDRIFTSØKONOM BEFRAKTER (SPEDISJON) BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI) BEGRAVELSESBYRÅARBEIDER BEGRAVELSESBYRÅASSISTENT BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) BENKESNEKKER BENSINEKSPEDITØR BEREGNER (FORSIKRING) BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) BEREGNINGSINGENIOR (MASKIN) BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) BERGFAGARBEIDER BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT) BERGINGENIØR, SIVIL BERGMESTER (GRUVEDRIFT) BERGTEKNIKER (GRUVEDRIFT) BERGVERKSARBEIDER BERGVERKSINGENIØR, SIVIL BERGVERKSOPERATØR BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI) BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN) BESIKTIGELSESKONSULENT (FORSIKRING) BESIKTIGELSESMANN (SIKKERHET) BESIKTIGELSESMANN (TAKSERING) BESIKTIGELSESTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) BESTMANN BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) BESTYRER (HELSE- OG SOSIALARBEID) BESTYRER (IDRETTSANLEGG) BESTYRER (KANTINE) 10

11 BESTYRER (RENHOLD) BESTYRER (SERVERINGSSTED) BESTYRER (SKOGSARBEID) BESTYRER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) BETJENT BETJENTFORMANN BETONGARBEIDER BETONGINDUSTRIARBEIDER BETONGVAREARBEIDER BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER) BIBLIOTEKAR BIBLIOTEKASPIRANT BIBLIOTEKASSISTENT BIBLIOTEKKONSULENT BIBLIOTEKLEDER BIBLIOTEKMEDARBEIDER BIBLIOTEKSDIREKTØR BIBLIOTEKSJEF BIBLIOTEKVAKT BIDRAGSFOGD BILAGSKONTROLLØR (AVISBUD) BILBUD BILELEKTRIKER BILGUMMIARBEIDER BILINSPEKTØR BILKLARGJØRER BILKOORDINATOR BILLAKKERER BILLEDHOGGER BILLEDKONSULENT BILLEDKUNSTNER BILLEDMIKSER BILLEDSKJÆRER (TRE) BILLEDTEKNIKER BILLETTEKSPEDITØR BILLETTKONSULENT (REISEBYRÅ) BILLETTKONTROLLØR (KINO, TEATER, KONSERTER OL.) BILLETTSELGER BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER) BILMEKANIKER BILMOTTAKER BILOPPRETTER BILOPPRETTER BILPLEIER BILPÅBYGGER BILRENSER BILSAKKYNDIG BILSELGER BILSKADEREPARATØR BILTILSYNINSPEKTØR BILTILSYNSSJEF BILTRAFIKKDIREKTØR BILVERKSTEDSMEDARBEIDER BINDER BINGOVERT BIOINGENIØR BIOINGENIØR I BIOINGENIØR II BIOINGENIØR Ill BIOKJEMIKER BIOLOG BIOPAT BIRØKTER BISKOP BISTANDSATTACHE BLANDEMASKINOPERATOR (KJEMISK PRODUKSJON) BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON) BLIKKENSLAGER BLIKKENSLAGERMESTER BLOMSTERDEKORATØR 1 1

12 BLYGLASSMESTER BLYGLASSMESTERSVENN BLÅSEINSTRUMENTMAKER BODSELGER BOKBINDER BOKBINDERASSISTENT BOKBINDERMESTER BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK) BOKBUSSFØRER BOKHANDLER BOKHANDLERMEDARBEIDER BOKHANDLERMEDHJELPER BOKHOLDER BOKHOLDERASSISTENT BOKSELGER BOKTRYKKERMESTER BOLIGRÅDMANN BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) BOMVAKT BONDE (FJÆRFE) BONDE (HUSDYRPRODUKSJON) BONDE (KOMBINASJONSBRUK) BONDE (KORNPRODUKSJON) BONDE (MELKEPRODUKSJON) BOOKING- OG MARKEDSMEDARBEIDER (REISELIV) BOOKINGASSISTENT (HOTELL) BOOKINGASSISTENT (REISEBYRÅ) BOOKINGKOORDINATOR BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL) BOOKINGMEDARBEIDER (TUROPERATØR) BOOKMAKER BOREARBEIDER BOREDEKKSARBEIDER BOREENTREPENØR BOREFORMANN BOREINGENIOR BORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.) BORESJEF BOREVOGNSOPERATØR (GRUVEDRIFT) BOREV/ESKEINGENIØR (OLJE) BOTANIKER BOVEILEDER (VERNEPLEIER) BRANNFORMANN BRANNINGENIØR BRANNINSPEKTØR BRANNISOLATOR BRANNKONSTABEL BRANNMESTER BRANNSJEF BRANNVAKT BRENNER (EMALJE, LAKK) BRENNERIARBEIDER BRENNEVINSARBEIDER BRETTFORMER BRETTVAKT (KRAFTSTASJON) BRIGADER BRODERER BROLEGGER BROMALER BROOPERATØR BROVAKT BRUKSKUNSTNER BRYGGEARBEIDER BRYGGER (ØL) BRYGGERIARBEIDER BRYGGERIFORMANN BRYGGERIINGENIØR, SIVIL BRYGGERIMESTER BRØNNBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) 12

13 BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) BRØYTEBILKJØRER BUD BUDEIE BUDSJEF BUDSJETTSJEF BUDSJÅFØR BUKKER (SKOPRODUKSJON) BULLDOSERKJØRER BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON) BUNTMAKER BUNTMAKERMESTER BUSINESS CONTROLLER BUTIKKDEKORATØR BUTIKKEKSPEDITØR BUTIKKINSPEKTØR BUTIKK-KASSERER BUTIKKKONTROLLØR BUTIKKLEDER ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE) BUTIKKMEDARBEIDER BUTIKKONSULENT BUTIKKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE) BUTIKKSLAKTER BUTIKKSLAKTERMESTER BYANTIKVAR BYARKITEKT BYDELSLEGE I/KOMMUNELEGE I BYDELSLEGE II/KOMMUNELEGE II BYFOGD BYGARTNER BYGGE- /VEDLIKEHOLDSSJEF BYGGEKRANFØRER BYGGELEDER BYGGESAKSBEHANDLER BYGGMESTER BYGGTAPETSERER BYGGTAPETSERMESTER BYGNINGS-/REGULERINGSSJEF BYGNINGSINGENIØR BYGNINGSINGENIØR, SIVIL BYGNINGSINSPEKTØR BYGNINGSISOLATØR BYGNINGSKONSTRUKTØR BYGNINGSKONTROLLØR BYGNINGSRØRLEGGER BYGNINGSSJEF BYGNINGSSMED BYGNINGSSNEKKER BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR) BYINGENIØR BYKASSERER BYPLANLEGGER BYPLANSJEF BYRETTSDOMMER BYRETTSJUSTITIARIUS BYRÅD BYRÅSJEF BYSKRIVER BYSSEGUTT BYSSEPIKE BYSTYREREPRESENTANT BYVETERINÆR BÆRPLUKKER BÆRPRODUSENT BØKKER BØRSDIREKTØR BØRSEMAKER 13

14 BØRSEMAKERMESTER BØRSMEGLER BØRSTEBINDER BØRSTEMAKER BØTER BAADERREPARATOR BÅNDSAGER (SNEKKERI) BÅTMEKANIKER BÅTMOTORREPARATØR BÅTSMANN BÅTVERT BÅTVERTINNE CABIN ATTENDANT CABIN CHIEF CAMPINGPLASSBESTYRER/EIER ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) CASH MANAGEMENT CONTROLLER CELLEBIOLOG CELLULOSEARBEIDER CHARGE D'AFFAIRES CNC-OPERATØR CONTROLLER CONTROLLER (FORSIKRING) CONTROLLER (REGNSKAP) CREDIT CONTROLLER CROUPIER (MEDHJELPER I SPILLEHUS) CRUISEASSISTENT CRUISEVERT/-VERTINNE DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE) DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) DAGLIG LEDER (SMÅ INDUSTRIBEDRIFTER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DAGMAMMA DAGPAPPA DAK-OPERATØR DAMEFRISØR DAMESKREDDER DAMVOKTER (KRAFTSTASJON) DANSELÆRER DANSEPEDAGOG DANSER DANSER (BALLETT) DATABASEADMINISTRATOR (ADM.DATABEHANDL.) DATAINGENIØR DATAMASKINOPERATOR DATAREGISTRERER DATAREGISTRERINGSOPERATØR DATASERVICETEKNIKER DATASJEF DATATEKNIKER DATAADMINISTRATOR DEKAN DEKKBYGGER (GUMMIPRODUKTER) DEKKMONTØR DEKKPIGGER DEKKREPARATØR DEKKSGUTT DEKKSOFFISER DEKORASJONSSNEKKER DEKORATØR DEKORATØR (BUTIKK) DEKORATØR (FILM) DEKORATØR (FJERNSYN) DEKORATØR (TEATER) DEKORKONSULENT DELEKSPEDITØR DEMONSTRASJONSDAME (SALG) DEMONSTRASJONSMANN (SALG) DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER DEPARTEMENTSRAD 14

15 DEPOTARBEIDER DEPOTSJEF DESIGNER (GRAFISK) DESIGNER (TEKSTIL) DESIGNSJEF DESTILLATØR (IKKE OLJE) DESTILLATØR (OLJE) DETALJIST ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DETALJIST (OVER 9 ANSATTE) DIAKON DIAKONISSE DIAKONMEDARBEIDER DIAMANTBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIETETIKER DIETTKJØKKENSJEF DIETTKOKK DIGITALISERER DIMENSJONSKONTROLLOR DIREKSJONSSEKRETÆR DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER) DIRIGENT DISCJOCKEY DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE) DISOTERAPEUT DISPONENT DISTRIBUSJONSSJEF DISTRIBUSJONSSJÅFØR DISTRIBUTØR (REKLAME O.L.) DISTRIKSLEDER (HJEMMEHJELPSTJENESTEN) DISTRIKTSARBEIDSSJEF DISTRIKTSBANKSJEF DISTRIKTSBIBLIOTEKAR DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON) DISTRIKTSGARTNER DISTRIKTSJEF (TOLL) DISTRIKTSJORDMOR DISTRIKTSLEDER (ANNET PLEIE-/OMSORGSPERSONALE) DISTRIKTSLEDER (BARNE-/UNGDOMSARBEIDER) DISTRIKTSLEDER (HELSE OG SOSIAL, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP) DISTRIKTSLEDER (OMSORGSARBEIDER/HJELPEPLEIER) DISTRIKTSLEDER (SOSIONOM/BARNEVERNSPEDAGOG) DISTRIKTSLEDER (SPESIALSYKEPLEIER/HELSESØSTER) DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER) DISTRIKTSLEDER (UNDERVISNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER) DISTRIKTSMUSIKER DISTRIKTSREVISOR DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE) DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE) DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET) DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) 15

16 DISTRIKTSTANNLEGE DISTRIKTSVETERINÆR DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING) DIVISJONSDIREKTØR (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI) DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING) DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL) DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG) DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) DIVISJONSSJEF (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) DIVISJONSSJEF (INDUSTRI) DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING) DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL) DOKUMENTARFILMFOTOGRAF DOKUMENTKONTROLLØR (EDB) DOKUMENTKOORDINATOR (EDB) DOMMER DOMMERFULLMEKTIG DOMORGANIST DOMPROST DRAMATURG DREIER DRIFTSARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) DRIFTSASSISTENT (EDB) DRIFTSASSISTENT (VAKTMESTER) DRIFTSDIREKTØR (EDB) DRIFTSELEKTRIKER DRIFTSFULLMEKTIG (EDB) DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR (KJEMI) DRIFTSINGENIØR (MASKIN) DRIFTSINGENIØR (011E) DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM) DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMALING) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) DRIFTSINGENIOR,SIVIL (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSLEDER (INDUSTRI) DRIFTSLEDER (LUFTHAVN) DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK) DRIFTSLEDER (POSTKONTOR) DRIFTSLEDER (VAKTMESTER) DRIFTSOPERATØR (IDRETTSANLEGG) DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER) DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) DRIFTSOPERATØR (PAPIR/PAPP) DRIFTSOPERATØR (PLAST) DRIFTSOPERATØR (RAFFINERI) DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS) DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG) 16

17 DRIFTSPLANLEGGER (SKOG) DRIFTSPLANTEKNIKER (SKOG) DRIFTSSEKRETÆR (DATA) DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSSJEF (EDB) DRIFTSSJEF (RENHOLD) DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE) DRIFTSTEKNIKER DRIFTSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSTEKNIKER (MASKIN) DRIFTSTEKNIKER (METALLURGI) DRIFTSTEKNIKER (OLJE) DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN) DRIFTSTEKNIKER (RAFFINERI) DRIFTSTEKNIKER (VAKTMESTER) DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) DRIFTSØKONOM DRILLER (OLJE- OG GASSUTVINNING) DRILLING SUPERINTENDANT (OLJEVIRKSOMHET) DROSJESENTRALVAKT DROSJESENTRALVAKTSJEF DROSJESJÅFØR DUKKEFILMFOTOGRAF DUMPERKJØRER DUODJI DUOJAR DYKKEINSTRUKTØR DYKKER DYKKERLEDER DYPVANNSFISKER DYREPLEIER DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) DØRSELGER DØRVAKT DØVEKAPELLAN DØVEPREST DØVETOLK EDB-ANSVARLIG EDB-INGENIØR EDB-KONSULENT EDB-LEDER EDB-OPERATØR EDB-SJEF EDB-SYSTEMKONSULENT EEG-ASSISTENT EGGPRODUSENT EIENDOMSBESTYRER EIENDOMSDIREKTØR EIENDOMSFORVALTER EIENDOMSKONSULENT EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLERKANDIDAT EIENDOMSSJEF EKSAMENSVAKT EKSPEDENT EKSPEDISJONSLEDER EKSPEDISJONSSJEF EKSPEDISJONSVAKT EKSPEDITØR EKSPONERINGSHJELP/PÅFYLLER EKSPORTAGENT EKSPORTDIREKTØR EKSPORTKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) EKSPORTMEDARBEIDER EKSPORTSJEF EKSPORTUTSENDING (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) 17

18 ELEKTRIKER ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY) ELEKTRIKERFORMANN ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER ELEKTROFAGMANN ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) ELEKTROINSTALLATØR ELEKTROINSTALLATØR GRUPPE ELEKTROLYSEOPERATOR ELEKTROMASKINIST ELEKTROMEKANIKER ELEKTROMEKANISK MONTØR ELEKTROMEKANISK REPARATØR ELEKTROMONTØR GR.H ELEKTROMONTØR GR.L ELEKTROMONTØR GRUPPE ELEKTROMOTORREPARATØR ELEKTRONIKKINGENIØR ELEKTROREPARATØR ELEKTROTEKNIKER ELEVASSISTENT ELKRAFTINGENIØR ELKRAFTTEKNIKER ELMASKINIST ELMONTØR EL-VERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) ELVERKSMONTØR GRUPPE A + B EMALJEBRENNER EMALJØR EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FISK) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - KJØTT) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - MEIERIPRODUKTER) ENEFORHANDLER (AGENT) ENEMASKINIST ENERGIINGENIØR ENERGIMONTØR ENERGIOPERATØR ENERGISJEF (JERNBANEVERKET) ENERGITEKNIKER ENGASJEMENTSSJEF (BANK) ENTOMOLOG ENTREPRENØR ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ENTREPRENØR (OVER 9 ANSATTE) ERGOTERAPEUT ERNÆRINGSFYSIOLOG ETATSJEF ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) ETIKETTARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) ETIKETTARBEIDER (BRYGGERI) ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI) ETIKETTARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) ETIKETTARBEIDER (KORN OG KRYDDER) ETIKETTARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) ETNOLOG ETSER (DYPTRYKK) ETSER (KLISJE) ETTERFORSKER (PRIVAT) ETTÅRIG KRETSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) EVANGELIST E-VERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) FAGARBEIDER (AKVAKULTUR) FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONTRUKSJON) 18

19 FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER) FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR) FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER) FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI) FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID) FAGARBEIDER (BILMEKANIKER) FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR) FAGARBEIDER (BOKBINDING) FAGARBEIDER (BUNTMAKER) FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED) FAGARBEIDER (CELLULOSE) FAGARBEIDER (DYKKING) FAGARBEIDER (ELEKTRIKER) FAGARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI) FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR) FAGARBEIDER (FEIER) FAGARBEIDER (FINMEKANIKK) FAGARBEIDER (FISKEINDUSTRI) FAGARBEIDER (FJERNSYN) FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG) FAGARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG) FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER) FAGARBEIDER (FOTOGRAFI) FAGARBEIDER (GLASSARBEIDER) FAGARBEIDER (GLASSHÅNDVERK) FAGARBEIDER (GRADØR) FAGARBEIDER (GRAFIKER) FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVSMED) FAGARBEIDER (HUD/SKINN) FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK) FAGARBEIDER (INSTRUMENTMAKER- OG REPARATØR) FAGARBEIDER (ISOLATØR) FAGARBEIDER (JERNBINDING) FAGARBEIDER (KERAMIKK) FAGARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) FAGARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) FAGARBEIDER (KURVMAKER) FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) FAGARBEIDER (MALER) FAGARBEIDER (MASKINFØRER) FAGARBEIDER (MOTORMEKANIKK) FAGARBEIDER (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) FAGARBEIDER (MOBELTAPETSERING) FAGARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) FAGARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON) FAGARBEIDER (PARYKKMAKER) FAGARBEIDER (PLATEARBEIDER) FAGARBEIDER (RIGGING OG SPLEISING) FAGARBEIDER (SANDBLÅSER) FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR) FAGARBEIDER (SKOMAKER) FAGARBEIDER (SKREDDER) FAGARBEIDER (SLAKTER) FAGARBEIDER (SMED) FAGARBEIDER (SNEKKERI) FAGARBEIDER (STE1NFAG) FAGARBEIDER (STILLASBYGGING) FAGARBEIDER (STØPING) FAGARBEIDER (SVEISING) FAGARBEIDER (TAKTEKKING) FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING) FAGARBEIDER (TREBÅTBYGGING) FAGARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON) FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID) FAGARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON) FAGARBEIDER(MURER) FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV) 19

20 FAGBOKFORFATTER FAGDIRKETØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) FAGFORENINGSLEDER FAGKONSULENT (BANK) FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) FAGKONSULENT (DATA) FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE) FAGKONSULENT (NATURVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (PERSONAL) FAGKONSULENT (REVISJON) FAGKONSULENT (SKOGBRUK) FAGKONSULENT (SOSIONOM) FAGKONSULENT (VERNEPLEIER) FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) FAGKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGLABORANT FAGLÆRER (GRUNNSKOLE) FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE) FAGOPERATØR (AKVAKULTUR) FAGOPERATØR (BRYGGERI) FAGOPERATØR (CELLULOSE) FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI) FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP) FAGOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING) FAGOPERATØR (KARTONASJE) FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) FAGOPERATØR (KJØTTINDUSTRI) FAGOPERATØR (KORN- OG KRYDDERMØLLE) FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON) FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG) FAGOPERATØR (METALLVERK) FAGOPERATØR (PAPIRPRODUKSJON) FAGOPERATØR (PARKETTPRODUKSJON) FAGOPERATØR (PRESSVERK) FAGOPERATØR (SMELTEVERK) FAGOPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) FAGOPERATOR (TREFOREDLINGSINDUSTRI) FAGOPERATØR (TRELAST) FAGOPERATØR (TRIKOTASJE) FAGOPERATØR (VEVING) FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGOVERSETTER FAGSJEF (BERGVERK) FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG) FAGSJEF (INDUSTRI) FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET) FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI) FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSPESIALIST (BANE) FAGUTDANNINGSKONSULENT FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER FAKTURASKRIVER FAKTURERINGSSEKRETÆR 20

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge Norge STORE FORSKJELLER: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, tror kvinner bekymrer seg syke, men har ikke noe klart svar på hvorfor forskjellen i sykefraværet er så stor mellom kvinner og menn. Kvinner

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.2 10. september 2007 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold Innhold...3 1.

Detaljer

30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010

30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010 Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010 Publisert fra 11.06.2010 til 10.08.2010 2933 respondenter (1 unike) 1. Hvilket kjønn er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne 75,2 % 2182 2 Mann 24,8 % 720 Total

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT

BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT BEMANNINGSPLAN/OVERSIKT SIRDAL KOMMUNE PR. 0.0.200 SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonens formål/hovedoppgaver Sentraladministrasjonen har først og fremst som formål å være støtte funksjon for

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Bransje, fag og miljø

Bransje, fag og miljø Helge Helmersen, Ingun Dager Moe, Inger Schjøll, Ottar Isaksen, Maria Brænd Bransje, fag og miljø Vg1 restaurant- og matfag Yrkeslitteratur as Yrkeslitteratur as, Oslo 2006 ISBN: 82-584-0557-8 ISBN: 978-82-584-0557-0

Detaljer

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035 Rapporter Reports 14/212 Kristian Roksvaag og Inger Texmon Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 235 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 212 Rapporter 14/212 Kristian Roksvaag

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?

KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til? Ame Pape KAMPEN OM KOMPETANSEN Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til? FAFO-rapport 148 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1993 ISBN 82-7422-102-8 Omslag: Tor Berglie Trykk:

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge Jobbe og bo i Norge // Jobbe og bo i Norge // Innhold Fakta om Norge 3 Kultur 6 Arbeidsmarkedet 8 Hvordan finne en jobb 10 Sjekkliste 14 Arbeidsledighet og sosialforsikring 16 (Folketrygden) Arbeidsbetingelser

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer