Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000"

Transkript

1 Statistisk sentralbyrås håndbøker Yrkeskatalog for inng rapportering av yrke til A-/A-registeret Pr. Juni 2000

2 Håndbok Yrkeskatalog for rapportering av yrke til arbeidstakerregisteret Forord Denne håndboka er et oppslagsverk og hjelpemiddel for arbeidsgivere som rapporterer yrkeskode til trygdeetatens arbeidstakerregister. I håndboken gir vi først noen råd om bruk av håndboken og deretter følger en alfabetisk liste over alle yrkestitler med tilhørende koder (yrkeskatalogen). Til slutt er det en omtale av selve yrkesstandarden som yrkeskodene er hentet fra (STYRK - Standard for yrkesklassifisering). Yrkeskatalogen er også tilgjengelig på intemett med et søkeprogram for å finne kode for yrkestitler. Man kommer dit enten ved å gå inn på Rikstrygdeverkets nettsider for innmelding til arbeidstakeregisteret, klikk deretter på "AA-registeret", eller ved å gå in på Statistisk sentralbyrås nettside Yrkeskatalogen kan også bestilles på diskett fra Statistisk sentralbyrå, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Yrkeskatalogen for rapportering av yrke til arbeidstakerregisteret er som navnet antyder designet for dette formål og er en noe forenklet utgave av den fullstendige yrkeskatalogen som er knyttet til STYRK. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 29.juni 2000 Svein Longva 2

3 Innhold Forord 2 LInnledning Generelt Om koding av yrkestitler 4 2. Alfabetisk oversikt over yrkestitler 5 3. Om yrkesstandarden Generelt Kort om standarden Oversikt over standardens oppbygging og inndeling 76 De sist utgitte publikasjonene i serien Statistisk sentralbyrås håndbøker 87 3

4 1. Innledning 1.1 Generelt Denne yrkeskatalogen er utarbeidet som et hjelpemiddel i tilknytning til koding av yrke i Arbeidstakerregisteret i Rikstrygdeverket (RTV). Katalogen inneholder yrkestitler som har fått tildelt yrkeskode iflg. Standard for yrkesklassifisering (STYRK 98). De 4 første sifrene i koden er i henhold til denne standarden. I tillegg kommer et 3-sifret løpenr. Hver yrkestittel har på denne måten en unik 7-sifret yrkeskode. Katalogen er ment å skulle dekke aktuelle yrkestitler for innrapportering til a-/a-registeret. Yrkeskatalogen er tilgjengelig på SSBs websider (http://www.ssb.no/emner/06/yrkeskatalog) og i denne papirutgaven. Web-versjonen vil alltid være oppdatert, mens papirutgaven vil ha en periodisk publisering. 1.2 Om koding av yrkestitler Katalogen er sortert alfabetisk etter yrkestittel. For å finne fram i til riktig yrkeskode i katalogen er det viktig at yrkestittelen er mest mulig presis. Yrkestitler som arbeider og funksjonær vil være for generelle til at de kan gis en entydig yrkeskode. I stedet bør en bruke titler som henholdsvis lagerarbeider, renovasjonsarbeidere o.l. og kontorassistent, regnskapskonsulent o.l. I tillegg må en også unngå betegnelser som angir andre forhold enn yrke (yrke=hva personen gjør), f.eks. vikar, ekstraarbeider, skiftarbeider o.l. Å kode yrke kun ut fra yrkestittel, vil i en del tilfeller være vanskelig. En av grunnene til dette er at det for de fleste yrkestitler, ikke finnes en offisiell definisjon/beskyttelse av tittelen. Det betyr at man i arbeidslivet kan bruke samme yrkestittel om jobber som varierer mye mht. til jobbinnhold (eks. her kan være kontorsjef, verkstedformann o.l.). I yrkeskatalogen har vi valgt å legge til grunn det vi mener er hovedtypene av jobbinnhold knyttet til en yrkestittel. Vi kan ende opp med at yrkestittelen bare blir knyttet til ett yrke eller at den blir knyttet til flere yrker (i det siste tilfellet vil det i parentes være angitt hva som skiller). Men det vil også kunne forekomme bruk av yrkestittelen på arbeidsoppgaver som ikke passer til det som er angitt i yrkes-katalogen. Det er da to muligheter for å finne fram til riktig kode. Enten kan man gå inn i standarden og finne yrket ved hjelp av beskrivelsen av arbeidsoppgavene, eller man kan slå opp i katalogen d forsøke med en annen yrkesbenevnelse som er mer i samsvar med arbeidsoppgavene. Noen "yrkestitler" er sd vide at de ikke er forsøkt yrkeskodet (f.eks. funksjonær). Man må da forsøke d være mer spesifikk i angivelsen av yrkestittel, for d finne yrkeskoden for den jobben man vil kode. I kapittel 3 (bak i håndboka) omtales yrkesstandardens oppbygging og inndeling. 4

5 2. Alfabetisk oversikt over yrkestitler ABONNEMENTSELGER ABONNEMENTSJEF ACCOUNT MANAGER AD-ASSISTENT ADJUNKT (I VIDEREGÅENDE SKOLE) ADJUTANT ADMINISTRASJONSDIREKTØR ADMINISTRASJONSKONSULENT ADMINISTRASJONSRÅDMANN ADMINISTRASJONSSEKRETÆR ADMINISTRASJONSSJEF ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) ADMINISTRERENDE DIREKTØR ADMINISTRERENDE OVERLEGE ADMIRAL ADVOKAT ADVOKATFULLMEKTIG ADVOKATSEKRETÆR AEROBICINSTRUKTØR AFIS-FULLMEKTIG AGENT (SELGER) AGRONOM AGRONOM, SIVIL AGRONOMASSISTENT(FYLKE) AGROTEKNIKER AIRPURSER AIRSTEWARD AIS-FULLMEKTIG AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE) AKKVISITØR (ANNONSE) AKROBAT AKSJEMEGLER AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) AKTIVITETSLEDER (HOTELL, BUTIKKSENTER) AKTIVITETSLEDER (OMSORGSARBEID) AKTIVITOR AKTMODELL AKTUAR AKUPUNKTØR AKVAKULTURARBEIDER ALARMMONTØR ALARMOPERATØR ALDERSHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ALDERSHJEMSBESTYRER (OVER 9 ANSATTE) ALLMENNINGBESTYRER ALLMENNLÆRER ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE ALLMENNPRAKTISERENDE TANNLEGE ALTMULIGMANN (BRYGGERI) ALTMULIGMANN (BYGG OG ANLEGG) ALTMULIGMANN (FOREFALLENDA ARBEID FOR PRIVATPERSONER OG -HUSHOLDNINGER) ALTMULIGMANN (HOTELL, RESTAURANT) ALTMULIGMANN (INDUSTRI) ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING) ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER AMANUENSIS AMBASSADERÅD AMBASSADESEKRETÆR AMBASSADOR AMBULANSESJEF AMBULANSESJÅFØR AMBULERENDE VAKTMESTER AMMONIAKKOKER ANALYTIKER (BANK) ANALYTIKER (FORSIKRING) ANDRE SCENEKUNSTNERE 5

6 ANDREMASKINIST (SKIP) ANDRESTYRMANN ANESTESILEGE ANESTESISYKEPLEIER ANIMATOR ANLEGGSARBEIDER ANLEGGSDYKKER ANLEGGSGARTNER ANLEGGSGARTNERMESTER ANLEGGSLEDER ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINKJØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER ANLEGGSMASKINREPARATØR ANLEGGSOPERATØR (OLJE) ANLEGGSRØRLEGGER ANNENFLYGER ANNENMASKINIST ANNONSEAKKVISITØR ANNONSEBEHANDLER ANNONSESELGER ANNONSESJEF ANRETNINGSASSISTENT ANRETNINGSHJELP ANTENNETEKNIKKER ANTIKVAR APOTEKER APOTEKTEKNIKER APPARATLEDER (SKJERMBILDEFOTO) APPRETURARBEIDER (TEKSTIL) ARBEIDSDIREKTØR ARBEIDSFORMIDLER (OFFENTLIG FORMIDLING) ARBEIDSFORMIDLER (PRIVAT FORMIDLING) ARBEIDSFORSKNINGSINGENIOR ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) ARBEIDSLEDER (BRYGGERI) ARBEIDSLEDER (BÅTSMANN) ARBEIDSLEDER (ELEKTRIKER) ARBEIDSLEDER (ENERGIVERK) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - EGG OG FJÆRFE) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK) ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN) ARBEIDSLEDER (KERAMISK DEKOR) ARBEIDSLEDER (KERAMISK FORMING) ARBEIDSLEDER (KJØTTINDUSTRI) ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT) ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID) ARBEIDSLEDER (RENHOLD) ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK) ARBEIDSLEDER (TREBÅTBYGGING) ARBEIDSMILJØSJEF ARBEIDSPSYKOLOG ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (MASKIN) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) ARBEIDSSTUDIEINGENIOR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (KJEMI) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (MASKIN) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (METALLURGI) ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) ARBEIDSTERAPEUT (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG) 6

7 AREA MANAGER AREA SALES MANAGER AREALPLANLEGGER ARKEOLOG ARKITEKT, SIVIL ARKIVAR ARKIVASSISTENT ARKIVMEDARBEIDER ARKIVSJEF AROMATERAPEUT ARRESTFORVARER ART DIRECTOR (REKLAME) ASFALTARBEIDER ASFALTLEGGER ASFALTMASKINKJØRER ASFALTVERKARBEIDER ASFALTØR ASPIRANT (BRANNVESEN) ASSISTENT (BARNEHAGE) ASSISTENT (FAMILIEBARNEHAGE) ASSISTENT (FRITIDSKLUBB) ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING) ASSISTENTFOTOGRAF (FILM/ FJERNSYN) ASSISTENTLEGE ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER ASSISTERENDE BANKSJEF ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID) ASSISTERENDE BORER ASSISTERENDE BORESJEF (OLJEVIRKSOMHET) ASSISTERENDE BYFOGD ASSISTERENDE DIREKTOR ASSISTERENDE ETATSJEF ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF ASSISTERENDE FYLKESLEGE ASSISTERENDE FYLKESRÅDMANN ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF ASSISTERENDE FYLKESTANNLEGE ASSISTERENDE JERNBANEDIREKTØR ASSISTERENDE KJØKKENSJEF ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER ASSISTERENDE KRINGKASTNINGSSJEF ASSISTERENDE OVERJORDMOR ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER ASSISTERENDE RIKSMEKLINGSMANN ASSISTERENDE RÅDMANN ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - OVER 9 ANSATTE) ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSA-7E- PRIVAT VIRKSOMHET) ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE) ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER ASSISTERENDE TÅRNMANN ASSISTERENDE VAKTMESTER ASSURANDØR (FORSIKRING) ASTROFYSIKER ASTROLOG ASTRONOM ATOMFYSIKER ATTACHE ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN) AUDIOGRAF AUDIOMETRIASSISTENT AUDIOPEDAGOG AUKSJONARIUS

8 AU-PAIR AUTOKLAVOPERATØR (STERILISERER) AUTOKLAVPASSER (KJEMISK PRODUKSJON) AUTOLINEFISKER AUTOMASJONSINGENIOR AUTOMATIKER AUTOMATIKKMEKANIKER AUTOMATISERINGSMEKANIKER AUTOMATISERINGSMONTØR AUTORISERT REGNSKAPSFØRER AVDELINGSARKITEKT AVDELINGSASSISTENT (RENHOLD) AVDELINGSBANKSJEF AVDELINGSBIBLIOTEKAR AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT) AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING, EIENDOMSDRIFT OSV.) AVDELINGSDIREKTØR (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL OG RESTAURANT) AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI) AVDELINGSDIREKTØR (JORDRBUK, SKOGBRUK, FISKE) AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSDIREKTØR (OUE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING) AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL) AVDELINGSGARTNER AVDELINGSGARTNER (KIRKEGÅRD - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) AVDELINGSHJELP AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR) AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSINGENIØR (DATA) AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE) AVDELINGSINGENIØR (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR (MASKIN) AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMALING) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI) AVDELINGSJORDMOR AVDELINGSLANDSKAPSARKITEKT AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER) AVDELINGSLEDER (BANK) AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE) AVDELINGSLEDER (BERG VERKSDRIFT) AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK) AVDELINGSLEDER (BUTIKK) AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT) AVDELINGSLEDER (FISKE) AVDELINGSLEDER (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSLEDER (HOTELL) AVDELINGSLEDER (INDUSTRI) AVDELINGSLEDER (JORDBRUK) AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT) AVDELINGSLEDER (RESTAURANT) AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR) AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK) 8

9 AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING) AVDELINGSOVERLEGE AVDELINGSPSYKOLOG AVDELINGSRADIOGRAF AVDELINGSSEKRETÆR AVDELINGSSJEF (BERGVERK) AVDELINGSSJEF (BUTIKK) AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) AVDELINGSSJEF (FORSIKRING) AVDELINGSSJEF (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) AVDELINGSSJEF (HOTELL OG RESTAURANT) AVDELINGSSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) AVDELINGSSJEF (INDUSTRI) AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK, FISKE) AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) AVDELINGSSJEF (POLITI) AVDELINGSSJEF (POST) AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING) AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL) AVDELINGSSJEF (VASKERI) AVDELINGSSTRALETERAPEUT AVDELINGSSYKEPLEIER AVDELINGSVERNEPLEIER AVDELINGSVETERINÆR AVISBUD AVLASTER AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK) AVLØSER (KORNPRODUKSJON) AVLØSER (MELKEPRODUKSJON) BABYSVOMMEINSTRUKTØR BADEASSISTENT BADEBESTYRER BADEBETJENT BADEMESTER BADEMESTER BADERREPARATØR BADEVAKT BAKER BAKERIARBEIDER BAKERMESTER BAKTERIOLOG BALLETTDANSER BALLETTPEDAGOG BANDASJEARBEIDER BANDASJIST BANEDIREKTØR BANEMESTER BANEMONTØR BANEREGIONSJEF BANEREPERATOR BANESERVICESJEF BANESJEF BANKASSISTENT BANKDIREKTØR BANKFUNKSJONÆR BANKKASSERER BANKKONSULENT BANKMEDARBEIDER BANKREVISOR BANKSJEF (BEDRIFTSMARKED) BANKSJEF (PERSONMARKED) BANKØKONOM BARKEEPER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT 9

10 BARNE- OG UNGDOMSSEKRETÆR BARNEBIBLIOTEKAR BARNEHAGEASSISTENT BARNEHAGEKONSULENT BARNEHAGELÆRER BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET) BARNEHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BARNEOMBUD BARNEPARKLEDER BARNEPLEIER BARNESYKEPLEIER BARNEVAKT BARNEVERNSFULLMEKTIG BARNEVERNSKONSULENT BARNEVERNSKURATOR BARNEVERNSPEDAGOG BARNEVERNSSJEF BARTENDER BASESJEF BASKETBALLTRENER BATTERIARBEIDER (TILVIRKNING) BEDRIFTSBIBLIOTEKAR BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT BEDRIFTSGUIDE BEDRIFTSKONSULENT BEDRIFTSLEGE BEDRIFTSPSYKOLOG BEDRIFTSREVISOR BEDRIFTSRÅDGIVER BEDRIFTSSYKEPLEIER BEDRIFTSØKONOM BEFRAKTER (SPEDISJON) BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI) BEGRAVELSESBYRÅARBEIDER BEGRAVELSESBYRÅASSISTENT BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) BENKESNEKKER BENSINEKSPEDITØR BEREGNER (FORSIKRING) BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) BEREGNINGSINGENIOR (MASKIN) BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) BERGFAGARBEIDER BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT) BERGINGENIØR, SIVIL BERGMESTER (GRUVEDRIFT) BERGTEKNIKER (GRUVEDRIFT) BERGVERKSARBEIDER BERGVERKSINGENIØR, SIVIL BERGVERKSOPERATØR BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI) BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN) BESIKTIGELSESKONSULENT (FORSIKRING) BESIKTIGELSESMANN (SIKKERHET) BESIKTIGELSESMANN (TAKSERING) BESIKTIGELSESTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) BESTMANN BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) BESTYRER (HELSE- OG SOSIALARBEID) BESTYRER (IDRETTSANLEGG) BESTYRER (KANTINE) 10

11 BESTYRER (RENHOLD) BESTYRER (SERVERINGSSTED) BESTYRER (SKOGSARBEID) BESTYRER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) BETJENT BETJENTFORMANN BETONGARBEIDER BETONGINDUSTRIARBEIDER BETONGVAREARBEIDER BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER) BIBLIOTEKAR BIBLIOTEKASPIRANT BIBLIOTEKASSISTENT BIBLIOTEKKONSULENT BIBLIOTEKLEDER BIBLIOTEKMEDARBEIDER BIBLIOTEKSDIREKTØR BIBLIOTEKSJEF BIBLIOTEKVAKT BIDRAGSFOGD BILAGSKONTROLLØR (AVISBUD) BILBUD BILELEKTRIKER BILGUMMIARBEIDER BILINSPEKTØR BILKLARGJØRER BILKOORDINATOR BILLAKKERER BILLEDHOGGER BILLEDKONSULENT BILLEDKUNSTNER BILLEDMIKSER BILLEDSKJÆRER (TRE) BILLEDTEKNIKER BILLETTEKSPEDITØR BILLETTKONSULENT (REISEBYRÅ) BILLETTKONTROLLØR (KINO, TEATER, KONSERTER OL.) BILLETTSELGER BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER) BILMEKANIKER BILMOTTAKER BILOPPRETTER BILOPPRETTER BILPLEIER BILPÅBYGGER BILRENSER BILSAKKYNDIG BILSELGER BILSKADEREPARATØR BILTILSYNINSPEKTØR BILTILSYNSSJEF BILTRAFIKKDIREKTØR BILVERKSTEDSMEDARBEIDER BINDER BINGOVERT BIOINGENIØR BIOINGENIØR I BIOINGENIØR II BIOINGENIØR Ill BIOKJEMIKER BIOLOG BIOPAT BIRØKTER BISKOP BISTANDSATTACHE BLANDEMASKINOPERATOR (KJEMISK PRODUKSJON) BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON) BLIKKENSLAGER BLIKKENSLAGERMESTER BLOMSTERDEKORATØR 1 1

12 BLYGLASSMESTER BLYGLASSMESTERSVENN BLÅSEINSTRUMENTMAKER BODSELGER BOKBINDER BOKBINDERASSISTENT BOKBINDERMESTER BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK) BOKBUSSFØRER BOKHANDLER BOKHANDLERMEDARBEIDER BOKHANDLERMEDHJELPER BOKHOLDER BOKHOLDERASSISTENT BOKSELGER BOKTRYKKERMESTER BOLIGRÅDMANN BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) BOMVAKT BONDE (FJÆRFE) BONDE (HUSDYRPRODUKSJON) BONDE (KOMBINASJONSBRUK) BONDE (KORNPRODUKSJON) BONDE (MELKEPRODUKSJON) BOOKING- OG MARKEDSMEDARBEIDER (REISELIV) BOOKINGASSISTENT (HOTELL) BOOKINGASSISTENT (REISEBYRÅ) BOOKINGKOORDINATOR BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL) BOOKINGMEDARBEIDER (TUROPERATØR) BOOKMAKER BOREARBEIDER BOREDEKKSARBEIDER BOREENTREPENØR BOREFORMANN BOREINGENIOR BORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.) BORESJEF BOREVOGNSOPERATØR (GRUVEDRIFT) BOREV/ESKEINGENIØR (OLJE) BOTANIKER BOVEILEDER (VERNEPLEIER) BRANNFORMANN BRANNINGENIØR BRANNINSPEKTØR BRANNISOLATOR BRANNKONSTABEL BRANNMESTER BRANNSJEF BRANNVAKT BRENNER (EMALJE, LAKK) BRENNERIARBEIDER BRENNEVINSARBEIDER BRETTFORMER BRETTVAKT (KRAFTSTASJON) BRIGADER BRODERER BROLEGGER BROMALER BROOPERATØR BROVAKT BRUKSKUNSTNER BRYGGEARBEIDER BRYGGER (ØL) BRYGGERIARBEIDER BRYGGERIFORMANN BRYGGERIINGENIØR, SIVIL BRYGGERIMESTER BRØNNBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) 12

13 BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) BRØYTEBILKJØRER BUD BUDEIE BUDSJEF BUDSJETTSJEF BUDSJÅFØR BUKKER (SKOPRODUKSJON) BULLDOSERKJØRER BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON) BUNTMAKER BUNTMAKERMESTER BUSINESS CONTROLLER BUTIKKDEKORATØR BUTIKKEKSPEDITØR BUTIKKINSPEKTØR BUTIKK-KASSERER BUTIKKKONTROLLØR BUTIKKLEDER ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE) BUTIKKMEDARBEIDER BUTIKKONSULENT BUTIKKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE) BUTIKKSLAKTER BUTIKKSLAKTERMESTER BYANTIKVAR BYARKITEKT BYDELSLEGE I/KOMMUNELEGE I BYDELSLEGE II/KOMMUNELEGE II BYFOGD BYGARTNER BYGGE- /VEDLIKEHOLDSSJEF BYGGEKRANFØRER BYGGELEDER BYGGESAKSBEHANDLER BYGGMESTER BYGGTAPETSERER BYGGTAPETSERMESTER BYGNINGS-/REGULERINGSSJEF BYGNINGSINGENIØR BYGNINGSINGENIØR, SIVIL BYGNINGSINSPEKTØR BYGNINGSISOLATØR BYGNINGSKONSTRUKTØR BYGNINGSKONTROLLØR BYGNINGSRØRLEGGER BYGNINGSSJEF BYGNINGSSMED BYGNINGSSNEKKER BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR) BYINGENIØR BYKASSERER BYPLANLEGGER BYPLANSJEF BYRETTSDOMMER BYRETTSJUSTITIARIUS BYRÅD BYRÅSJEF BYSKRIVER BYSSEGUTT BYSSEPIKE BYSTYREREPRESENTANT BYVETERINÆR BÆRPLUKKER BÆRPRODUSENT BØKKER BØRSDIREKTØR BØRSEMAKER 13

14 BØRSEMAKERMESTER BØRSMEGLER BØRSTEBINDER BØRSTEMAKER BØTER BAADERREPARATOR BÅNDSAGER (SNEKKERI) BÅTMEKANIKER BÅTMOTORREPARATØR BÅTSMANN BÅTVERT BÅTVERTINNE CABIN ATTENDANT CABIN CHIEF CAMPINGPLASSBESTYRER/EIER ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) CASH MANAGEMENT CONTROLLER CELLEBIOLOG CELLULOSEARBEIDER CHARGE D'AFFAIRES CNC-OPERATØR CONTROLLER CONTROLLER (FORSIKRING) CONTROLLER (REGNSKAP) CREDIT CONTROLLER CROUPIER (MEDHJELPER I SPILLEHUS) CRUISEASSISTENT CRUISEVERT/-VERTINNE DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE) DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) DAGLIG LEDER (SMÅ INDUSTRIBEDRIFTER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DAGMAMMA DAGPAPPA DAK-OPERATØR DAMEFRISØR DAMESKREDDER DAMVOKTER (KRAFTSTASJON) DANSELÆRER DANSEPEDAGOG DANSER DANSER (BALLETT) DATABASEADMINISTRATOR (ADM.DATABEHANDL.) DATAINGENIØR DATAMASKINOPERATOR DATAREGISTRERER DATAREGISTRERINGSOPERATØR DATASERVICETEKNIKER DATASJEF DATATEKNIKER DATAADMINISTRATOR DEKAN DEKKBYGGER (GUMMIPRODUKTER) DEKKMONTØR DEKKPIGGER DEKKREPARATØR DEKKSGUTT DEKKSOFFISER DEKORASJONSSNEKKER DEKORATØR DEKORATØR (BUTIKK) DEKORATØR (FILM) DEKORATØR (FJERNSYN) DEKORATØR (TEATER) DEKORKONSULENT DELEKSPEDITØR DEMONSTRASJONSDAME (SALG) DEMONSTRASJONSMANN (SALG) DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER DEPARTEMENTSRAD 14

15 DEPOTARBEIDER DEPOTSJEF DESIGNER (GRAFISK) DESIGNER (TEKSTIL) DESIGNSJEF DESTILLATØR (IKKE OLJE) DESTILLATØR (OLJE) DETALJIST ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DETALJIST (OVER 9 ANSATTE) DIAKON DIAKONISSE DIAKONMEDARBEIDER DIAMANTBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIETETIKER DIETTKJØKKENSJEF DIETTKOKK DIGITALISERER DIMENSJONSKONTROLLOR DIREKSJONSSEKRETÆR DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER) DIRIGENT DISCJOCKEY DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE) DISOTERAPEUT DISPONENT DISTRIBUSJONSSJEF DISTRIBUSJONSSJÅFØR DISTRIBUTØR (REKLAME O.L.) DISTRIKSLEDER (HJEMMEHJELPSTJENESTEN) DISTRIKTSARBEIDSSJEF DISTRIKTSBANKSJEF DISTRIKTSBIBLIOTEKAR DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON) DISTRIKTSGARTNER DISTRIKTSJEF (TOLL) DISTRIKTSJORDMOR DISTRIKTSLEDER (ANNET PLEIE-/OMSORGSPERSONALE) DISTRIKTSLEDER (BARNE-/UNGDOMSARBEIDER) DISTRIKTSLEDER (HELSE OG SOSIAL, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP) DISTRIKTSLEDER (OMSORGSARBEIDER/HJELPEPLEIER) DISTRIKTSLEDER (SOSIONOM/BARNEVERNSPEDAGOG) DISTRIKTSLEDER (SPESIALSYKEPLEIER/HELSESØSTER) DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER) DISTRIKTSLEDER (UNDERVISNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER) DISTRIKTSMUSIKER DISTRIKTSREVISOR DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE) DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE) DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET) DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) 15

16 DISTRIKTSTANNLEGE DISTRIKTSVETERINÆR DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING) DIVISJONSDIREKTØR (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI) DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING) DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL) DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG) DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) DIVISJONSSJEF (HELSE- OG SOSIALTJENESTER) DIVISJONSSJEF (INDUSTRI) DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING) DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL) DOKUMENTARFILMFOTOGRAF DOKUMENTKONTROLLØR (EDB) DOKUMENTKOORDINATOR (EDB) DOMMER DOMMERFULLMEKTIG DOMORGANIST DOMPROST DRAMATURG DREIER DRIFTSARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) DRIFTSASSISTENT (EDB) DRIFTSASSISTENT (VAKTMESTER) DRIFTSDIREKTØR (EDB) DRIFTSELEKTRIKER DRIFTSFULLMEKTIG (EDB) DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR (KJEMI) DRIFTSINGENIØR (MASKIN) DRIFTSINGENIØR (011E) DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM) DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMALING) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) DRIFTSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) DRIFTSINGENIOR,SIVIL (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSLEDER (INDUSTRI) DRIFTSLEDER (LUFTHAVN) DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK) DRIFTSLEDER (POSTKONTOR) DRIFTSLEDER (VAKTMESTER) DRIFTSOPERATØR (IDRETTSANLEGG) DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER) DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) DRIFTSOPERATØR (PAPIR/PAPP) DRIFTSOPERATØR (PLAST) DRIFTSOPERATØR (RAFFINERI) DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS) DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG) 16

17 DRIFTSPLANLEGGER (SKOG) DRIFTSPLANTEKNIKER (SKOG) DRIFTSSEKRETÆR (DATA) DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSSJEF (EDB) DRIFTSSJEF (RENHOLD) DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE) DRIFTSTEKNIKER DRIFTSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) DRIFTSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) DRIFTSTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) DRIFTSTEKNIKER (MASKIN) DRIFTSTEKNIKER (METALLURGI) DRIFTSTEKNIKER (OLJE) DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN) DRIFTSTEKNIKER (RAFFINERI) DRIFTSTEKNIKER (VAKTMESTER) DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) DRIFTSØKONOM DRILLER (OLJE- OG GASSUTVINNING) DRILLING SUPERINTENDANT (OLJEVIRKSOMHET) DROSJESENTRALVAKT DROSJESENTRALVAKTSJEF DROSJESJÅFØR DUKKEFILMFOTOGRAF DUMPERKJØRER DUODJI DUOJAR DYKKEINSTRUKTØR DYKKER DYKKERLEDER DYPVANNSFISKER DYREPLEIER DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) DØRSELGER DØRVAKT DØVEKAPELLAN DØVEPREST DØVETOLK EDB-ANSVARLIG EDB-INGENIØR EDB-KONSULENT EDB-LEDER EDB-OPERATØR EDB-SJEF EDB-SYSTEMKONSULENT EEG-ASSISTENT EGGPRODUSENT EIENDOMSBESTYRER EIENDOMSDIREKTØR EIENDOMSFORVALTER EIENDOMSKONSULENT EIENDOMSMEGLER EIENDOMSMEGLERKANDIDAT EIENDOMSSJEF EKSAMENSVAKT EKSPEDENT EKSPEDISJONSLEDER EKSPEDISJONSSJEF EKSPEDISJONSVAKT EKSPEDITØR EKSPONERINGSHJELP/PÅFYLLER EKSPORTAGENT EKSPORTDIREKTØR EKSPORTKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) EKSPORTMEDARBEIDER EKSPORTSJEF EKSPORTUTSENDING (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) 17

18 ELEKTRIKER ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY) ELEKTRIKERFORMANN ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER ELEKTROFAGMANN ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) ELEKTROINSTALLATØR ELEKTROINSTALLATØR GRUPPE ELEKTROLYSEOPERATOR ELEKTROMASKINIST ELEKTROMEKANIKER ELEKTROMEKANISK MONTØR ELEKTROMEKANISK REPARATØR ELEKTROMONTØR GR.H ELEKTROMONTØR GR.L ELEKTROMONTØR GRUPPE ELEKTROMOTORREPARATØR ELEKTRONIKKINGENIØR ELEKTROREPARATØR ELEKTROTEKNIKER ELEVASSISTENT ELKRAFTINGENIØR ELKRAFTTEKNIKER ELMASKINIST ELMONTØR EL-VERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) ELVERKSMONTØR GRUPPE A + B EMALJEBRENNER EMALJØR EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FISK) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - KJØTT) EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - MEIERIPRODUKTER) ENEFORHANDLER (AGENT) ENEMASKINIST ENERGIINGENIØR ENERGIMONTØR ENERGIOPERATØR ENERGISJEF (JERNBANEVERKET) ENERGITEKNIKER ENGASJEMENTSSJEF (BANK) ENTOMOLOG ENTREPRENØR ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) ENTREPRENØR (OVER 9 ANSATTE) ERGOTERAPEUT ERNÆRINGSFYSIOLOG ETATSJEF ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) ETIKETTARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) ETIKETTARBEIDER (BRYGGERI) ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI) ETIKETTARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) ETIKETTARBEIDER (KORN OG KRYDDER) ETIKETTARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) ETNOLOG ETSER (DYPTRYKK) ETSER (KLISJE) ETTERFORSKER (PRIVAT) ETTÅRIG KRETSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) EVANGELIST E-VERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) FAGARBEIDER (AKVAKULTUR) FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONTRUKSJON) 18

19 FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER) FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR) FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER) FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI) FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID) FAGARBEIDER (BILMEKANIKER) FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR) FAGARBEIDER (BOKBINDING) FAGARBEIDER (BUNTMAKER) FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED) FAGARBEIDER (CELLULOSE) FAGARBEIDER (DYKKING) FAGARBEIDER (ELEKTRIKER) FAGARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI) FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR) FAGARBEIDER (FEIER) FAGARBEIDER (FINMEKANIKK) FAGARBEIDER (FISKEINDUSTRI) FAGARBEIDER (FJERNSYN) FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG) FAGARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG) FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER) FAGARBEIDER (FOTOGRAFI) FAGARBEIDER (GLASSARBEIDER) FAGARBEIDER (GLASSHÅNDVERK) FAGARBEIDER (GRADØR) FAGARBEIDER (GRAFIKER) FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVSMED) FAGARBEIDER (HUD/SKINN) FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK) FAGARBEIDER (INSTRUMENTMAKER- OG REPARATØR) FAGARBEIDER (ISOLATØR) FAGARBEIDER (JERNBINDING) FAGARBEIDER (KERAMIKK) FAGARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) FAGARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) FAGARBEIDER (KURVMAKER) FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) FAGARBEIDER (MALER) FAGARBEIDER (MASKINFØRER) FAGARBEIDER (MOTORMEKANIKK) FAGARBEIDER (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) FAGARBEIDER (MOBELTAPETSERING) FAGARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) FAGARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON) FAGARBEIDER (PARYKKMAKER) FAGARBEIDER (PLATEARBEIDER) FAGARBEIDER (RIGGING OG SPLEISING) FAGARBEIDER (SANDBLÅSER) FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR) FAGARBEIDER (SKOMAKER) FAGARBEIDER (SKREDDER) FAGARBEIDER (SLAKTER) FAGARBEIDER (SMED) FAGARBEIDER (SNEKKERI) FAGARBEIDER (STE1NFAG) FAGARBEIDER (STILLASBYGGING) FAGARBEIDER (STØPING) FAGARBEIDER (SVEISING) FAGARBEIDER (TAKTEKKING) FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING) FAGARBEIDER (TREBÅTBYGGING) FAGARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON) FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID) FAGARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON) FAGARBEIDER(MURER) FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV) 19

20 FAGBOKFORFATTER FAGDIRKETØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) FAGFORENINGSLEDER FAGKONSULENT (BANK) FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) FAGKONSULENT (DATA) FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE) FAGKONSULENT (NATURVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (PERSONAL) FAGKONSULENT (REVISJON) FAGKONSULENT (SKOGBRUK) FAGKONSULENT (SOSIONOM) FAGKONSULENT (VERNEPLEIER) FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) FAGKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGLABORANT FAGLÆRER (GRUNNSKOLE) FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE) FAGOPERATØR (AKVAKULTUR) FAGOPERATØR (BRYGGERI) FAGOPERATØR (CELLULOSE) FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI) FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP) FAGOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING) FAGOPERATØR (KARTONASJE) FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) FAGOPERATØR (KJØTTINDUSTRI) FAGOPERATØR (KORN- OG KRYDDERMØLLE) FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON) FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG) FAGOPERATØR (METALLVERK) FAGOPERATØR (PAPIRPRODUKSJON) FAGOPERATØR (PARKETTPRODUKSJON) FAGOPERATØR (PRESSVERK) FAGOPERATØR (SMELTEVERK) FAGOPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) FAGOPERATOR (TREFOREDLINGSINDUSTRI) FAGOPERATØR (TRELAST) FAGOPERATØR (TRIKOTASJE) FAGOPERATØR (VEVING) FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGOVERSETTER FAGSJEF (BERGVERK) FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG) FAGSJEF (INDUSTRI) FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE) FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET) FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI) FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) FAGSPESIALIST (BANE) FAGUTDANNINGSKONSULENT FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER FAKTURASKRIVER FAKTURERINGSSEKRETÆR 20

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TIL ETTER TJENESTEFORHOLD, LØNN, STILLING (I ALFABETISK ORDEN OG LØNNSTRINN) HELTIDSTIL DELTIDSTIL 0962 ADJUNKT 17165 LR 28 8 8 4 4 0 0 0 0962 ADJUNKT 46 3 3 2 1 0 0 0 0962 ADJUNKT 48 1 1 1 0 0 0 0 0962

Detaljer

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Vedlegg 1 og rapporteringsbenevnelser/avansementsstillinger Oversikten nedenfor viser rapporteringsbenevnelser og avansementsstillinger tilknyttet Hovedtariffavtalens enkelte stillingskoder med. Andre

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING INFORMASJON TIL DEG SOM HAR EN 10. KLASSING DET ER 6000 UTDANNINGER Å VELGE MELLOM HVA SKAL 10. KLASSINGEN VELGE? Kom til Utdanningsmessen 2016 i Kongstenhallen 1. november kl. 09.00-19.00. Foreldrearrangement

Detaljer

Stillingskoder med hovedbenevnelse:

Stillingskoder med hovedbenevnelse: Stillingskoder med hovedbenevnelse: Rapporteringsbenevnelse lokalt: Kode Stillingskoder med rapporteringsb.i kap. 4: Arbeider 6014 Arbeider 6014 Arbeider I 601401 Badebetjent 601402 Badebetjent I 601403

Detaljer

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32

137 Hjelpepleier m/videreutdanning 1003 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 28 28 28 29 30 31 32 1003 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 32 32 Oslo kommune Veileder fra Oslo kommune - sentrale lønnsmessige tiltak 2010 Dette dokumentet tar utgangspunkt i resultatet/protokoll fra de sentrale lønnsmessige tiltak pr. 1.6.2010. I forbindelse med de

Detaljer

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere.

Arbeidspraksis 2016. Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Arbeidspraksis 2016 Uke 6 (9.-12. februar) Informasjon til foreldre/ foresatte på 9. trinn ved Riska ungdomsskole og aktuelle arbeidsgivere. Ungdomsskolen har et fag som heter Utdanningsvalg. Intensjonen

Detaljer

19 Klinisk sosionom A

19 Klinisk sosionom A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehageassistent A 501

Detaljer

22 Prosjektmedarbeider A

22 Prosjektmedarbeider A 1 Betjent A 201 2 Maskinsjef A 5301 3 Hjelpearbeider A 201 4 Assistent A 301 7 Hjemmehjelp A 601 Hjemmehjelp under 18 år lønnes som unge arbeidstakere 8 Skolevaktmester A 1001 9 Barnehagemedarbeider A

Detaljer

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3. Stillingskoder Stillingsbetegnelse/-kode. (Del 3.) I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til

Detaljer

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn.

Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner og menn. Tabell 2a Ansatte i Alle landets kommuner. Alle kapitler. Kvinner menn. Ansatte etter stillingskode -betegnelse, antall,, gjennomsnittlig grunnlønn slønn pr.. grunnlønn fra 1.12.2014 til 1.12.. ADJUNKT

Detaljer

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift

Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Skole / Yrke Utdanningsprogram Kurs / Bedrift Solør v.g.s VG2 Anleggsteknikk Tresenter Øst Opplæringskontor Elverum Feier VG2 Treteknikk Statens Vegvesen Sagbruk Treindustrien Design og håndverk VG2 Interiør

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter

Del 3. Under følger lister over samtlige stillingskoder i følgende deler: Del Avtale Kapittel Sortert etter Del 3 Stillingsbetegnelse/-kode. Del 3. I PAI-registeret skal det kun nyttes stillingskoder som er oppført i dette rundskrivet. Dette er stillingskoder som står oppført i Vedlegg 1 til Hovedtariffavtalen,

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2008 Kulturhåndverkere - en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk Svein Erik Hagen

ØF-notat nr. 11/2008 Kulturhåndverkere - en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk Svein Erik Hagen ØF-notat nr. 11/2008 Kulturhåndverkere - en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk av Svein Erik Hagen ØF-notat nr. 11/2008 Kulturhåndverkere - en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Side 2 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015 september

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 22.483 21.895 19.411 39.380 1.689 155

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr time Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2011 Ekskl. OU-fond (150) Lønn pr dag Lønn pr time Overtid (Trekktab. for månedslønte) 37,5 t/u 36,0 t/u 35,5 t/u 33,6 t/u 1850 1925 t 1950 t Ltr Årslønn Mnd 261 264

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog pr. november 2002 Ajourført utgave

Statistisk sentralbyrås håndbøker. Yrkeskatalog pr. november 2002 Ajourført utgave 72 Statistisk sentralbyrås håndbøker skatalog pr. november 2002 Ajourført utgave 72 Statistisk sentralbyrås håndbøker skatalog pr. november 2002 Korrigert utgave Statistisk sentralbyrås håndbøker 72 skatalog

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Elise Fidjestøl og Inger Håland. Yrkeskatalog Pr. desember 1999. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06

Elise Fidjestøl og Inger Håland. Yrkeskatalog Pr. desember 1999. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06 1999/83 Notater 1999 Elise Fidjestøl og Inger Håland Yrkeskatalog Pr. desember 1999 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06 INNLEDNING Denne yrkeskatalogen

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug

Informasjonsmøte om VGS. Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Informasjonsmøte om VGS Kari og Kenneth Rådgiverne på Slåtthaug Innsøking VGS Fagdag (UTV) besøk (SYR) Yrkeslabyrinten i Vestlandhallen Generelt om inntak Åpen kveld i januar Utfylling av søknad, digitalt

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014

Ørsta vidaregåande skule. Informasjonsmøte 23. januar 2014 Informasjonsmøte 23. januar 2014 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 2 Ørsta vidaregåande skule 28.01.2014 3 Velkommen til informasjonsmøte om vidaregåande opplæring Det viktige valet! Ørsta vidaregåande

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2015 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 04. november 2014 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Yrkeskata log pr. november 2000.

Yrkeskata log pr. november 2000. Statistisk sentralbyrås håndbøker Yrkeskata log pr. november 2000. Korrigert ut ave--! (z.\ \V4t Statistisk sentralbyrås håndbøker 72 Yrkeskatalog Forord Denne håndboka er et oppslagsverk og hjelpemiddel

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 06. november 2013 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Motivasjon og mestring Arbeidsmiljø

Detaljer

Rådgiveren Hva skjer??

Rådgiveren Hva skjer?? Rådgiveren Hva skjer?? Faget Utdanningsvalg Foreldremøte Praksisdag på videregående skole uke 42-43 Besøk fra videregående Åpen skole vgs. Rådgivertimer i basen Individuelle samtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr. mnd.verk. Var. overtid. Faste og var. till. Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig,, faste variable tillegg til variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2014 til 1. desember. pr. 1.12.. ADJUNKT 7962 30.787 29.925 26.815 39.463 1.708 262

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Et hav av muligheter...

Et hav av muligheter... Et hav av muligheter... En skole for framtida Lillehammer videregående skole består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna. I sum har vi et bredt utdanningstilbud, og samlet er vi Opplands største

Detaljer

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo

Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo Velkommen til møte om videregående opplæring i Follo R Å D G I V E R E : B E R N T S A L V E S E N T L F. 6 4 8 5 3 8 2 1 I N G R I D A A S T A R I S D A L T L F. 6 4 8 5 3 8 2 2 HVORDAN JOBBER VI PÅ SKOLEN

Detaljer

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Yrker 1964 1965 01 Handels- og kontorfunksjonærer 299 321 02 Befal til sjøs 282 386 03 Tekniske og andre funksjonærer 45 55 12

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning

Gj.snitt lønn pr. månedsverk. Høyere akademisk utdanning Ansatte etter utdanning. Grunnlønn. Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 8 7...... 106 FARMASØYT 18 16 44.358 1.067 965 4,1% 4,1% 114% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.454 3.031 48.489 1.605 546 1,7% 1,7% 125%

Detaljer

Høyere akademisk utdanning

Høyere akademisk utdanning Høyere akademisk utdanning 103 AKTUAR 10 7..... 106 FARMASØYT 21 18 42.618 1.020 774 115,6 7,2% 109 HUM./ESTETISKE FAG 3.566 3.125 47.682 1.590 608 129,3 4,5% 110 HUMANISTISKE & ESTETISKE FAG 466 386 45.085

Detaljer

Kroner Menn og kvinner Hele landet Regulativlønte i alt

Kroner Menn og kvinner Hele landet Regulativlønte i alt Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet 1. Gjennomsnittlig månedslønn 2 per september 2015 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Menn

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund

Petropolen 18.02.2016. Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler. Ragnhild Fausa NAV Kristiansund Petropolen 18.02.2016 Analyse av ledigheten NAV sine virkemidler Ragnhild Fausa NAV Kristiansund NAV, 19.02.2016 Side 2 Status Nordmøre LEDIGHETSPROSENT FYLKET (SAMLET FOR ALLE YRKER) Ledighetsprosent

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Statens tilbud 3 29. juni 2010 kl. 20.00

Statens tilbud 3 29. juni 2010 kl. 20.00 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 40-73 alle 1 1054 Kontorsjef 45-85 alle 1 1056 Økonomisjef 45-85 alle 1 1055 Personalsjef 45-85 alle 1 1058 Administrasjonssjef 45-85

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Mirjam Harr Gunnufsen Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret i Follo Ingrid Aasta Risdal og Bernt Salvesen karriereveiledere Ski ungdomsskole Strukturen i videregående opplæring

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2014-2015 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 55,03 29 899 27 923 425 1 546 5 4 617 1389 SJÅFØR I REGJ.BILTJ 22-40 13,00 27 138 22 983 123 4 032 0 9 180 1064 KONSULENT 26-43 15,70 25 681 24 693 0 970 17 1 148 1408 FØRSTEKONSULENT

Detaljer

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter..

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. v. Hege B. Gjerdevik Osebakken, Yrkesfaglærer i Design & Håndverksfag Frisørmester i Dame og Herre frisørfagene. Mulighetene er mange i Design & Håndverk..

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Interesseutforsking.

Interesseutforsking. Karrierevalg? Self: Hvem er jeg? Hva kan jeg få til? Hva er mine mål? mestringstro. Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv Karriereveiledningsverktøy: NAV-interessetest,

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.11.2006. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.11.2006. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

Billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet

Billedbasert interesseverktøy basert på Riasec systemet BRUKERManual - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - Dykker - Borearbeider - offshore-arbeider - renseanleggsoperatør - vannverksarbeider - Anleggsmaskinfører - Feier BrANNMANN - re 2 Nr: 24 Billedbasert

Detaljer

Teknisk Team: Elektriker

Teknisk Team: Elektriker Ingeniør Teknisk Team: Elektriker Fagbrev El.energi Elektro Ingeniør - Forsker Fagskole - Påbygning til generell studiekompetanse Teknisk Team: Plastmekaniker eller Industriell mekaniker Fagbrev Produksjon

Detaljer

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november

Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Nord-Norsk Rådgiverkonferanse 15. og 16. november Fremtidig behov for arbeidskraft i nordområdene/ Nord- Norge sett fra NAVs side Hvilken utdanning bør nordnorsk ungdom satse på? Avdelingsdirektør Kjell

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET BRUKERMANUAL - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - dykker - Borearbeider - offshore-arbeider - renseanleggsoperatør - vannverksarbeider - Anleggsmaskinfører - Feier BrANNMANN - re 2 Nr: 23 Jpics_hovedkort-2013-tannlege.indd

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 12 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 12 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse?

men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Grim skole 2015-2016 Tilhører: men hva skal jeg gjøre etter 10. klasse? Dette er en liten veiledning om videregående utdanning for elever i 10. klasse og deres foresatte. Heftet inneholder et minimum av

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene

Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Statistikkpakken - Gruppe 13 Store kommuner utenom de fire største byene Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 13 de fire største byene ) - (Store kommuner utenom Kommunenummer Kommunenavn

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet 1. Gjennomsnittlig månedslønn 2 per september 2015 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Menn og kvinner

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 14.05.2007 (korr. 06.06.2007) Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 14.05.2007 (korr. 06.06.2007) Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av MinID

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 07 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 07 - (Mellomstore kommuner med

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 08 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 08 - (Mellomstore kommuner

Detaljer

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET

BILLEDBASERT INTERESSEVERKTØY BASERT PÅ RIASEC SYSTEMET BRUKERMANUAL - Styrmann - vaktmester - Steinfagarbeider - dykker - Borearbeider -- Styrmann offshore-arbeider -- vaktmester renseanleggsoperatør -- Steinfagarbeider vannverksarbeider -- dykker Anleggsmaskinfører

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer

Mindre enn en ½ time. Mer enn 1 time, opptil 1½ time. Mer enn 1½, opptil 2 timer. Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer. Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½ timer, opptil 3 timer Mer enn 3 timer KORT

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2013 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 2. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer