Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold"

Transkript

1 Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26

2 Innhold Redaktørens spalte 3 Bygd for kunnskapsløftet 4 Akademisk yrkesopplæring? 6 Forbundskommentaren 8 Voksenopplæring på anbud 9 Med lidenskap for vann 10 Om dannelse 12 Helsefagarbeiderne kommer for fullt 13 Yrkes VM 14 Sportsfiskelandslinja 16 Tema: Transport Karriere Akershus 22 Plastfag under ombygging 24 Tema: Låsesmed Eplefestival i Lier 32 Yrkesopplæring i Ungarn 33 Mat og vin 34 Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Forsidebildet viser voksenopplæring i Oslo. Foto Petter Opperud

3 YRKE - desember Redaktørens Spalte Slutt på fagstatsråd? I forrige nummer av YRKE konstaterte vi at Norge for tiden har en utdanningsminister med fagbrev, Øystein Djupedal. Det medførte blant annet et regjeringsoppnevnt utvalg for å se på forbedringsmulighetene for fag- og yrkesopplæringen her i landet, samt penger over statsbudsjettet til elevenes innkjøp av arbeidstøy og verktøy. Men det eneste varige her i verden er at alt forandrer seg hele tiden. Nå har vi fått ny utdanningsminister, Bård Vegar Solhjell. Og i tillegg har vi fått en egen minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, som blant annet skal ha ansvar for yrkesfaglærerutdanningen. YRKE ønsker begge to lykke til i arbeidet og håper at begge klarer å huske at fag- og yrkesopplæringen er en del av deres ansvarsområde. 50 prosent stryk! Rørleggerne i Oslo melder om 50 % stryk til svenneprøven for 2+2 elevene. Det er sjokkerende. Dette er ungdommer som har gått gjennom og bestått grunnkurs og VkI i videregående skole og som er valgt ut til lærlinger av lærebedriftene på bakgrunn av fagkarakterer samt orden og oppførsel. Så stryker halvparten av dem til svenneprøven etter to år i lære. Hva har gått galt? Her er det mange faktorer som må granskes. Elevene skal ha blitt prøvet i de delene av læreplanen de skal lære i skolen. Er disse testene gode nok? Så kan man spørre om svenneprøven tester elevene i måloppnåelse etter læreplanene, eller om noen har lagt inn momenter de mener en faglært rørlegger BØR kunne, selv om det ikke står i læreplanen. Men så må man også kunne sette søkelyset på læringsarbeidet i lærebedriftene. En lærling skal ikke meldes opp til svenneprøven før bedriften (eller opplæringskontoret) mener han har fagkompetansen inne. Her må jo noe åpenbart ha sviktet. Kvalitetssikres opplæringa i lærebedriftene godt nok? Hva med kompetansen til instruktørene? Det blir for enkelt i denne sammenheng å skylde på de brede fagene i skolen. Fag- og svenneprøver skal tas etter de læreplaner som til enhver tid gjelder. Redaksjon Ansvarlig redaktør: Petter Opperud Telefon: Mobil: E-post: Abonnement: Aksel T. Mehlum Telefon: Telefax: Utgiver Utdanningsforbundet Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland 0134 Oslo Telefon: Layout og Produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad Telefon: ISSN

4 4 YRKE - desember 2007 Bygd for Kunnskapsløftet Bjørnholt skole er stor, svært stor. Ser du opp mot den i åskanten, badende i morgensol, er det svært lett å assosiere til Th Kittelsen. Når man da i tillegg har pedagogiske visjoner som er like svimlende som en regjeringserklæring og på toppen av alt en 4 etasjer høy datastyrt, empatisk plante i foajeen, da føler man klart at det er skoleverdenens Soria Moria man står overfor. Tekst og foto Petter Opperud Erlend Samer. Fra bygg og anlegg. Medialinjen i aksjon. B jørnholt skole er et skoleanlegg med ungdomstrinn og videregående trinn. De to trinnene har separate bygninger, atskilt av et aktivitetsområde, men har felles administrasjon, kantine og idrettshall. Elevtallet vil samlet bli Det er over hundre lærere ved skolen, mens kantine, renhold og bibliotek er satt ut til private firmaer. Skolen er bygd for kunnskapsløftet. Her er ingen klasser og ingen klasserom men derimot massevis av plasser der grupper av elever kan jobbe, både egne rom eller mer åpne lokaler med småbord og sitteplasser. Det finnes også undervisningsrom eller grupper av lokaler som er mer eller mindre faste for f eks Vg2 Media og Kommunikasjon. En viss gruppetilhørighet har likevel elevene i at de er 15 stk rundt hver sin kontaktlærer. Ledelsen ved skolen ble ansatt forholdsvis lenge før skolen startet opp. Blant de første var utviklingskoordinator Elisabeth Edding og rektor Petter Yttereng som kom nesten to år før oppstart av det nye bygget. Ledelsen fikk et oppdrag fra politikere og skoleetat som kort fortalt gikk ut på å virkeliggjøre Kunnskapsløftet. Tuan-Khanh Nguyen og Yumina Sheikh. Elisabeth Edding på lederkontoret. I utlysningsgstekstene for lærerstillingene søkte man etter lærere som kombinerte kompetanse i f eks tømrerfag og matematikk, altså yrkesfag og allmennfag. Og det fikk man. Så tømrerklassen har nå samme lærer i programfaget som i matte. Og elektrolæreren har i tillegg norsk. Tverrfaglighet I kantina treffer vi Tuan-Khanh Nguyen og Yumina Sheikh. De er blant flere elever ved skolen som har deltatt i en Oilsim-konkurranse. Oilsim er et elektronisk spill der deltakerne skal utvinne olje. De skal finne oljen, investere penger i å bygge opp et utvinningsselskap og få oljen opp. Deltakerne fra Bjørnholt vant første runde. Det betyr at de går videre til en nasjonal finale i Stavanger der vinnerne går til den internasjonale finalen i London. Spillet foregår selvsagt på engelsk og det krever gode kunnskaper i både geologi, økonomi, planlegging og administrasjon. Dette illustrerer et sentralt poeng ved undervisningen på Bjørnholt: Mest mulig gjøres tverrfaglig. - Det er fordi livet stort sett er tverrfaglig, sier Elisabeth Edding. - Utenfor skolen får du alltid et matteproblem i

5 YRKE - desember forbindelse med en eller annen situasjon i dagliglivet. Det kan være en omregning av en oppskrift fra 6 personer til 2, å beregne det daglige kaloriinntaket eller kaloriforbruk med antall skritt du har gått, beregne innkjøp av materialer til et byggeprosjekt, eller tilbudskalkyle i en forretningssak. - Ofte er matteoppgaven knyttet til en planleggingsoppgave, som kanskje i tillegg krever en god porsjon kjennskap til lokal geografi og kommunikasjonsmuligheter. Derfor prøver vi å organisere undervisningen på skolen på samme måte. Da blir undervisningen relevant for hverdagen i arbeidslivet. Et eksempel er elevene på Vg2 Media og kommunikasjon, som lærer seg webdesign gjennom å komme med forslag til design for skolens digitale skoleavis som er under oppbygging. Så er spørsmålet: Når all matteundervisning på Bjørnholt er tverrfaglig, hvordan vil da elevene klare seg i rene fagtester som f eks PISA? Men Edding mener at man lærer matte bedre når man lærer det tverrfaglig enn når man kun lærer matte gjennom matteoppgaver i mattetimer. Og det gjelder for alle andre fag også. Prosjekt og programfag Med ungdomstrinn og videregående i samme skoleanlegg blir Programfag til valg svært mye enklere å administrere. Men på Bjørnholt har de gått et skritt lengre. Elevene søker seg nemlig til interesseorienterte klasser allerede når de starter i 8. klasse. Temaene er f eks realfag, byggfag, media og kommunikasjon. Totalt er det 5 interessefelt. Elevene kan bytte mellom klassene hvis de finner ut at de har valgt feil, men Edding forteller at det er svært få som skifter. Prosjekt til fordypning er helt integrert i det tverrfaglige undervisningsopplegget på Vg 1 og 2. Det er således ikke noen bestemte bolker eller timer som er øremerket prosjektet. Russland En gruppe tømrerelever skal til St Petersburg i Russland, der de skal delta i oppgradering av et gammelt, fredet, trehus som brukes som aktivitetshus for barn og ungdom. Erlend Samer, selv elev på Vg2 Byggteknikk, skal lede elevgruppa, og han skynder seg å tilføye at elevene ikke skal gjøre kompliserte oppgaver på et fredet hus. De skal slå gipsplater på vegger og tette en dør slik at den ikke trekker. Oppgavene kom fram på den måten at russerne ville ha gjort ganske mye. Så sendte skolen over en liste over hva elevene kan, og så plukket russerne ut oppgavene. Samer forteller at utplukkingen av elevene skjedde etter kriterier der det ble lagt svært stor vekt på punktlighet og pålitelighet. Elevene skal bo 2 eller 3 sammen i private hjem og har fått et kortkurs i russisk daglig liv og kultur, samt noen detaljer om hva man gjør og ikke gjør. Erlends rolle som leder for gruppa kan sammenliknes med en bas på en byggeplass. Lærer Gaute Fjeldstad forteller Erlend hva elevgruppa skal gjøre. Erlend tar så dette opp med gruppa. Han har også hatt ansvar for å bestille inn materialer. Gruppa har med seg en av skolens lærere, Alevtina Pranchuk som selv er russisk, i tillegg til tømrerlæreren. Vertskapet har lagt opp et omfattende program på fritida, særlig er russerne glad i å vise fram sin mangfoldige kultur, alt fra Vinterpalasset og den fantastiske T-banen til teater og musikk. Det hører med til historien at elevene på Bjørnholt har hatt et eget opplegg for Operasjon dagsverk. De har samlet inn penger som skal bli til PCer til aktivitetshuset i Russland. Positivt og negativt? Skoleledelsen sitter samlet i et lite kontorlandskap der det er heller liten avstand mellom skrivebordene. Ingen av dem har egne kontorer. Lærerne har heller ikke noe personalrom. Lærerne har godt utstyrte kontorplasser, men med glassvegger rett ut til elevenes arbeidsområder. Også spisepausene må de ansatte dele med elevene i skolens storslåtte kantine. Både rektor Petter Yttereng og utviklingskoordinator Elisabeth Edding strømmer likevel over av entusiasme for den nye skolen. - Dette er en skole for hele mennesket. Her legger vi vekt på enkeltindividet og faglig fokus, sier rektor. Jeg søkte meg til en spesiell skole og stortrives med det utrolig spennende oppdraget vi har fått fra politikere og skoleetaten.

6

7 YRKE - desember Har yrkesutdanningen blitt for akademisk etter Kunnskapsløftet? Det var ett av hovedspørsmålene Oslo Håndverks- og Industriforening stilte på sin årskonferanse. Ettersom ingen ennå har gjennomført noen yrkesutdanning etter Kunnskapsløftet, var svaret vanskelig å gi, men det hindret ingen i å si sin mening. Akademisk yrkesopplæring? Avdelingsdirektør Laila Fossum. Tekst og foto Petter Opperud Avdelingsdirektør Laila Fossum fra Utdanningsdirektoratet ble stilt til ansvar for atskillig som hun nok ikke har ansvar for da nærmere hundre frammøtte håndverkere tok bladet fra munnen på årskonferansen. Lengst i kritikken gikk gullsmedene, rørleggerne og tømrerne. Gullsmedene v/ Marianne C. Reimers følte at de ikke var blitt hørt og at de druknet i de store fagene. De fikk støtte i tankene om de små fagenes skjebne av byggmester Arvid Søgaard, som også mente at byggfagene var blitt alt for brede, slik at lærerne måtte undervise i mange fag de ikke hadde kompetanse i. Skolen burde avskiltes, mente han. Lengst gikk rørleggerne som kunne fortelle at 50% av lærlingene etter 2+2 modellen strøk til svenneprøven. Og de mente at det var Reform 94 som var skurken. Elevene kunne for lite når de kom fra skolen. At noe av skylden kunne ligge på læringsarbeidet i bedriftene ble blankt avvist. Foreningsleder blikkenslagermester Per Sannes. Utfordringer og europeisk perspektiv Espen Lynghaug, pølsemakermester og nestleder i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring mente at yrkesopplæringa i dag sto overfor 5 utfordringer, nemlig de brede fagene opp mot lærernes egen fagkompetanse, evnen til å ta i bruk den fleksibiliteten som ligger i 2+2 modellen, yrkesretting av allmennfagene, om Prosjekt til fordypning lokalt gir elevene reelle valgmuligheter og mulighetene til faglig innhenting ved feilvalg eller omvalg. Som begrunnelse for å ville avskilte skolen anførte byggmester Søgård som før nevnt, at lærerne umulig kunne ha gode fagkunnskaper i alle de fagene de nå skulle undervise i innenfor Bygg- og anleggsteknikk og at de brede fagene førte til at det ble færre en-faglige teoriog praksistimer. Han mente dette førte til at elevene ble umotiverte og han mente også at de fikk manglende dokumentasjon på hva de faktisk kunne. Rådgiver Sonia Monfort Roedelè. Espen Lynghaug, Lars Juterud og Tor Petlund. Han savnet også en avsluttende yrkesteorieksamen fra skolen. Skolen manglet dessuten kontakt med næringslivet og næringslivet på sin side manglet langsiktige planer for rekruttering. Men på sine tilmålte 10 minutter (som han nok overskred noe) fikk Søgård også pekt på veier ut av elendigheten, nemlig bedre rådgivere, færre elever i verkstedene, bedre kompetanseheving for lærerne, kvalitetssikring av skolene, særlig læringen under utplassering, gjennomgående dokumentasjon, øke lærlingtilskuddet og at læretida måtte avsluttes med en yrkesteoriprøve før praksisprøven. Dette ville gi byggnæringen de dyktige fagarbeiderne som er næringens viktigste konkurransefortrinn. Perspektivene skiftet brått da rådgiver Sonia Monfort Roedelè fra Utdanningsdirektoratet trakk opp noen linjer i det arbeidet som nå pågår med yrkesopplæringa i EU/EØS. Monfort påpekte at i denne sammenheng blir norsk fag- og yrkesopplæring ofte holdt fram som et eksempel til etterfølgelse. Hun pekte på offentlig støtte og tre-partssamarbeid som hjørnestolper som mangler i svært mange land og at 2+2 modellen gir en struktur som mange steder er helt fraværende. Monfort gikk videre gjennom hovedtrekkene i Lisboa- og Kjøbenhavnprosessene og de mange tiltakene som til nå var sprunget ut av dette arbeidet.

8 8 YRKE - desember 2007 Vurdering og dokumentasjon S tyresmaktene har arbeidd lenge med ulike problemstillingar knytt til elevvurdering i Kunnskapsløftet. I dei nye læreplanane er det eit eige vurderingskapittel som seier noko om eksamensordningar og standpunktkarakter. Elles finn vi dei sterkaste styringssignala i forskrift til opplæringslova. Her har det kome endringar med verknad frå 1. august 2006 og fleire endringar frå 1.august Utdanningsforbundet har følgt desse prosessane gjennom høyringane og i referansegruppa for nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i Utdanningsdirektoratet. Vi har gitt tydlege signal om at målet med vurdering er å fremje læring og utvikling hos elevar og lærlingar, og sikre nasjonal standard i opplæringa, slik at alle elevar og lærlingar får eit godt og likeverdig opplæringstilbod. Samtidig skal vurderinga også vere ein dokumentasjon på elevane sitt læringsutbytte. I følgje forskrift til opplæringslova 4-4 skal elevane ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa og den kan vere både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Det er altså sluttvurderinga som blir dokumentasjonen på læringsutbytte for den enkelte elev I 4-5 om vurdering utan karakter heiter det at i vidaregåande opplæring skal ein gi vurdering utan karakter i form av ei beskrivande vurdering av korleis eleven, lærlingen og lærekandidaten står i forhold til kompetansemåla i faga i Læreplanverket for Kunnskapsløftet med sikte på at dei på beste måte skal kunne nå desse måla. Lærekandidatar skal ha vurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf tredje ledd og opplæringslova 5-5 første ledd. Det skal kunne dokumenterast at vurdering er gitt. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid. Som ein del av rettleiinga og vurderinga utan karakter skal skolen eller lærebedrifta minst ein gong kvart halvår gjennomføre ein samtale med eleven, lærlingen eller lærekandidaten Elev- og lærlingvurdering må bli ein viktig del av den skule og bedrifts-/arbeidsplassbaserte vurderinga. Både Forbundskommentaren elev- og lærlingvurdering og skule- og bedriftsbasert vurdering skal bidra til å auke kvaliteten på læringa i lys av læreplanane og til å utvikle skule og bedrifta som lærestad. Nye kompetansebaserte læreplanar, der innhaldet i lærestoffet ikkje er like eintydig som tidlegare og der teoretiske og praktiske kunnskapar og ferdigheiter i større grad må sjåast i samanheng, gir nye utfordringar ikkje minst for dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Det er nødvendig å drive eit systematisk utviklingsarbeid for å få til eit godt vurderingsgrunnlag. Allereie i arbeidet med å utvikle lokale læringsmål knytt til ulike fag, er det viktig å bygge opp gode samarbeidskulturar både mellom skule og bedrift/ arbeidsplass og skular og bedrifter imellom. Dette er særleg viktig i prosjekt til fordjuping der det ikkje er gitt eigne læreplanmål frå sentralt hald. For å få til dette, må det skapast fellesarenaer mellom skule og bedrift, mellom lærarar og instruktørar. Samtidig må det vere eit krav at elevane og lærlingane får kjennskap til dei ulike læringsmåla og vurderingsgrunnlaget. Vi erfarer at dei nye vurderingsforskriftene har ført til eit så omfattande dokumentasjonskrav mange stadar at det tar fokuset bort frå læringsarbeidet. Dette er ei uheldig utvikling. Einsidig vekt på dokumentasjon vil ikkje nødvendigvis føre til ei styrking av vurderingsarbeidet. Dessutan veit vi at slike krav ofte fører til ei vektlegging av dei læringsmåla som er lett å dokumentere, utan at dei treng å vere dei viktigaste måla i læringsarbeidet. Sentralstyremedlem Ragnhild Lied. Krava i forskrifta om undervegsvurderinga kan på ein god måte dekkast gjennom munnleg dialog mellom lærar og elev eller lærling og instruktør. På denne måten kan også eleven og lærlingen betre kunne ta del i vurderinga av sitt eige arbeid. Det blir no viktig å sjå arbeidet med vurderings- og dokumentasjonsordningane i fagopplæringa i samanheng med vurderingsarbeidet i grunnskulen og den resterande delen av vidaregåande opplæring.

9 YRKE - desember Oslo voksenopplæring Sinsen er en del av Oslo voksenopplæring. På Sinsen tilbys det eksamensrettet opplæring på grunn- og videregående skoles nivå. Skolen har eksterne tilbud innenfor de fleste yrkesfaglige studieprogram. Ca 2/3 av skolens elever har annen kulturell bakgrunn enn norsk, og må ha fullført obligatorisk norskopplæring før de kan begynne ved Oslo VO Sinsen. Opplæringen i yrkesfagene settes regelmessig ut på anbud, og hovedsakelig offentlige og også private tilbydere gir opplæringen. Undervisningsinspektør Ingunn Mari Eide. Voksenopplæring på anbud H ver januar setter vi ut et anbud og interesserte skoler svarer med et tilbud. Vi kjøper den opplæringen som etter anbudskriteriene synes best, sier undervisningsinspektør Ingunn Mari Eide ved Oslo VO Sinsen. - Vi kan også lage spesialtilpassede kurs der elevene får det faglige påfyll de trenger etter en realkompetansevurdering, forteller Eide. - Vi tar bare opp til voksenopplæring folk over 20 år som har brukt opp ungdomsretten sin. I de yrkesfaglige videregående kursene går det en god blanding av unge og gamle, innvandrere og norske elever med nokså ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Retten til voksenopplæring på videregående skoles nivå kom først i år 2000 og denne retten ble gitt til personer født før 1978 som ikke hadde hatt ungdomsrett. Denne retten foreslås nå innført fra 25 år. Før Oslo VO Sinsen ble etablert fra 2002 hadde Oslo Kommune bare enkelte voksenklasser i vanlige videregående skoler, hovedsakelig for hjelpepleiere, mens staten ved SRV tilbød studiekompetanse for voksne. Mange av søkerne til yrkesopplæring i Oslo er uten noen bakgrunn i det faget de søker seg til. Den tradisjonelle søker til voksenopplæringen ellers i landet er ofte en godt voksen person som har jobbet i et fagmiljø i mange år og som vil ha et papir på sin kompetanse, et formelt bevis på hva de kan. I dag går det 1300 elever på skolen. Tallet ligger normalt mellom 1500 og Noen elever tar full studieuke mens andre tar få fag. Grunnet godt arbeidsmarked ser skolen nå mindre etterspørsel etter opplæring. Realkompetansevurdering Utgangspunktet for opplæring av voksne er ofte en realkompetansevurdering. I prinsippet kan hvem som helst møte opp på Oslo VO Servicesenter på Helsfyr og søke opplæring av ulik slag og nivå, og også be om å få vurdert sin realkompetanse. En del personer er kun interessert i en realkompetansevurdering. Søkere kan bruke tolk, men tolken har sjelden samme yrkesfaglige bakgrunn som kandidaten, så da kan faguttrykk være problematisk. Realkompetansevurderingen foretas opp mot et nivå i læreplanen og tester både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Mange har en kompetanse som de ikke kan dokumentere, og for disse er realkompetansevurdering en måte å få dokumentert hva de kan på, slik at de ikke må gå i opplæring for å lære noe de allerede kan.

10 10 YRKE - desember 2007 Et kort historisk riss... I 1958 ble Oslo Realskole og Gymnas startet for voksne som ønsket videre utdanning. Senere ble denne undervisningen overført til Hegdehaugen gymnas, og i 1989 til Sinsen gymnas. I 1990 overtok staten voksenopplæringen, og Statens Ressurs- og Voksenopplærings-senter (SRV) flyttet inn på tidligere Sinsen gymnas. Voksne fikk tilbud om undervisning på videregående skoles nivå innen studieretning for allmenne fag og handel- og kontorfag. Det ble også undervist i andre fag. I tillegg drev SRV oppdragsundervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. I 1999 ble SRV slått sammen med NFU (Norsk Fjernundervisning) og NOV (Norsk Voksenpedagogisk Institutt i Trondheim), og fikk navnet VOX. VOX flyttet til Skullerud ved årsskiftet , og fortsatte opplæringen der. Ved lovendring år 2000, fikk voksne født før 1978 rettigheter til videregående opplæring og kommunen ble pålagt ansvaret for dette. Oslo Kommune overtok først ansvaret for undervisningen av voksne fra 1. august 2002 ved opprettelse av et 3-årig prosjekt Oslo Voksenopplæring. Skoleåret foregikk all undervisning innen allmennfagene i leide lokaler på VOX, Skullerud. I august 2003 flyttet all kommunal voksenopplæring tilbake til Lørenveien 11 på Sinsen, i nyrenoverte lokaler. Prosjekt Oslo Voksenopplæring ble avsluttet og gikk da over i fast skoledrift med nytt navn Oslo Voksenopplæring Sinsen. Ved oppretting av Oslo Voksenopplæring ble det gitt undervisning i alle nødvendige allmennfag fram mot studiekompetanse og fordypning i noen realfag. I tillegg har skolen ansvar for all yrkesopplæring for voksne innen samtlige studieretninger som, basert på etterspørsel, blir kjøpt på anbud av offentlige eller private tilbydere og holdt eksternt. Undervisning i allmennfagene til de ulike yrkesfaglige utdanninger både for elever og lærlinger avholdes på Sinsen. Oslo VO Sinsen har også ansvar for alt kjøp av opplæring for unge og voksne lærlinger i Oslo. I tillegg til undervisning har Oslo VO Sinsen ansvar for all realkompetansevurdering av voksne. Fra ble den eksamensrettede opplæringen på 9. og 10. klasses nivå på grunnskolen overført fra Smedstua Voksenopplæringssenter til Oslo VO Sinsen slik at vi nå tilbyr all eksamensrettet grunn-opplæring for voksne i Oslo. Rektor Bjørg Haugland - Jeg har alltid hatt en lidenskap for vann. Bade, leke, og nå altså jobbe med vann. Det sier Martin Svarstad som er i ferd med å ta spranget fra trailersjåfør til rørlegger via voksenopplæringsystemet. Formelt er han elev ved Sinsen VO med selve rørleggeropplæringa foregår på Sogn vgs. Tekst og foto Petter Opperud Ariel Duran Varas. Med lide Martin Svarstad, Preben Tokle og Chris Nilsen er blant de 10 elevene som tar Vg2 innretta mot rørleggerfaget på Sinsen Voksenopplæring. Men selve rørleggertimene foregår på Sogn vgs nord for Oslo sentrum. - Trailersjåfør var på mange måter et fint yrke, sier Martin. - Men det ble lange dager og jeg var alltid aleine på jobben. Nå vil jeg lære meg et yrke der det er forholdsvis sikkert at man har jobb, og der inntekt og arbeidstid og arbeidssted er stabilt og regulert. - Jeg synes det er spennede å lære nye ting og synes det er flott å jobbe med vann. Vann har alltid fascinert meg på alle måter. Martin er svært godt fornøyd med opplæringa og medelevene, men han synes han kunne fått litt mer hjelp da han skulle få en lærekontrakt. Martin har studiekompetanse fra før med handel og kontor fra videregående skole. Derfor er han på skolen bare to dager i uka, 3 dager er han i praksis i et rørleggerfirma. Der har han nå fått løfte om lærlingplass - Men det å skulle ringe rundt og fortelle at du er en trailersjåfør i trettiåra som ønsker seg læreplass, det var ikke lett, sier Martin som måtte ringe 9 rørleggerbedrifter før han fikk napp. - Det burde vært bedre rådgiving på skolen da jeg var 16. Jeg fikk stort sett to valg, allmennfag eller Handel og kontor. Så valgte jeg det siste, og har vel i praksis knapt nok brukt den utdannelsen Martin Svarstad har bare godt å si om lærer Per Atle Gill og opplegget på Sogn. - Her blir vi behandlet som voksne mennesker, sier han. Blant annet mener han det fungerer veldig bra med at en del av medelevene har lang erfaring fra rørleggeryrket og kan

11 Lærer Per Atle Gill, Preben Tokle, Martin Svarstad og Chris Nilsen. nskap for vann fungere som en slags hjelpelærere. - I forhold til da jeg var år, er det klart at jeg tar fatt med langt mer engasjement nå, sier han. Og får støtte fra Preben som har en fortid som selger hos Seven-eleven og Elkjøp. Både han og Chris Nilsen peker på at motivasjonen er helt annerledes nå enn da de gikk på ordinær videregående skole. - Vi går her nå fordi vi har valgt det selv og fordi vi får en opplæring som vi selv har bestemt at vi vil ha, sier de. Men Preben synes det er litt rart å befinne seg i en skolesituasjon igjen. - Det krever at du strukturerer deg selv veldig, sier han. Har jobbet som rørlegger i 17 år Yougil Belkacem har jobbet som rørlegger i 17 år og driver eget firma. - Men jeg mangler det formelle beviset på at jeg er fagarbeider. - Derfor er jeg her nå, sier han. Det er særlig det teoretiske grunnlaget for beregninger og tegninger samt oppdatering på forskrifter som må fylles på før han blir godkjent fagarbeider. Han regner med å bruke ca ½ år på opplæringen. - Jeg gleder meg til hver dag her, sier Yougil, som roser læreren for både faglig dyktighet og sosial stil. - Men akkurat som Preben, synes Yougil selve skolesituasjonen er uvant. - Jeg er ikke vant til å skrive nå. Jeg har jobbet med henda mine siden jeg var 14 til jeg nå er 45, da er det uvant å behandle blyant og PC. Yougil har også kompetanse innen andre fag enn rørleggerfaget, bl a sveisemembraner og andre byggrelaterte fag. Som selvstendig næringsdrivende gjennom mange år kjenner han nå konkurransen fra firmaer og fagarbeidere fra de baltiske land og Polen. Øverst: Yougil Belkacem. Ariel Duran Varas er fra Cuba, men har bodd i Norge lenge og snakker godt norsk. Han har gått på Sogn nå i 1,5 år og nærmer seg slutten på oppholdet. Han har lenge villet bli håndverker og siden broren hans er rørlegger, så falt valget på det faget. - Dette er en fin jobb, sier Varas og roser også miljøet i klassen og på skolen. Utrolig morsomt Per Atle Gill er lærer for den høyst uensartede gruppa. Selv ble han fagarbeider i 1981 og er inne i sitt 7. år som lærer på Sogn. - Det er utrolig morsomt å undervise voksne, sier han. - Voksne elever har en helt annen motivasjon og disiplinproblemer er i praksis ukjent. Flere av elevene har mange års praksis fra arbeidslivet, kanskje til og med fra det yrket de nå får formell kompetanse i. Det gir fint supplement til opplæringen. De har egne erfaringer å henge teorien på.

12 12 YRKE - desember 2007 Dannelse hva er det egentlig? Av Eva Lian, direktør KS Utdanning Da jeg fikk utfordringen om å skrive i denne spalten, ga det meg mulighet til å tenke litt nøyere over hva dannelse er, og hva det betyr i dagens samfunn. Litt fleipete og enkelt sagt kan en kanskje si at dannelse er det som er igjen når utdannelsen er skrellet av oss. I dagens samfunn hvor utdannelse er viktigere enn noen gang, vil kanskje noen dermed hevde at dannelse ikke lenger er så viktig. Jeg mener det motsatte: Dannelse er viktigere enn noen gang, og det henger ikke minst sammen med globaliseringen. Hva er egentlig dannelse? I Wikipedia fant jeg følgende beskrivelse: Dannelse er en persons sett av allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt som det tradisjonelle samfunnet vurderer som høyverdig og fint. Videre sto det: Dannelse er et språklig, kulturelt og historisk betinget begrep med kompleks betydning Jeg fant også følgende synonymer til ordet dannelse: Kultur, opplysning, utvikling, oppdragelse. I et historisk perspektiv henger vår forståelse av ordet dannelse nøye sammen med vårt mange århundrer lange forhold til Danmark. En person som ble omtalt som dannet, hadde vært i København og tatt høyere utdannelse, på datidens skrift- og talespråk som var dansk. Etter hvert kom dannelsen til å innebære all god oppførsel, takt og tone, i tillegg til kunnskaper fra universitetene, såkalt klassisk dannelse. Det er også naturlig å trekke inn det tyske ordet Bildung eller det svenske bildning for å bedre forstå hva dannelse er. Disse ordene henger sammen med tanken om at menneskets indre utvikling former et bilde i menneskets indre, et ideal mennesket skal strebe etter. Slik vi ser på begrepet dannelse i dag, står det for den delen av menneskets livslange utviklingsprosess hvor vi utvider våre åndelige, kulturelle og praktiske ferdigheter og vår personlige og sosiale kompetanse. Med en slik forståelse blir svaret på spørsmålet om det er viktig med dannelse i dag et ubetinget ja. Jeg vil påstå at vold og terrorisme ikke Om dannelse kan utføres av dannede mennesker. Derfor må vi strebe etter dannelse i alle land Eva Lian. og kulturer. Samtidig er det viktig å kjenne til den kulturelle kodeks de sett av verdier - som finnes i ulike land. Uten å sammenlikne terror og matvaner er det f eks normalt å søle når man spiser i Kina. Hos oss anses det som udannet, og vi bruker ganske mye tid på å lære barna våre å spise pent og ikke grise med maten. Dannelse er noe som foregår hele livet, og det er viktig at det er slik. Den aktive og ganske komplekse prosessen som gjør at vår personlighet utvikles, bidrar til å gjøre oss levedyktige og setter oss i stand til å løse utfordringer og problemer vi møter på livets vei. Livslang læring og dannelse henger derfor nøye sammen. I et samfunn hvor alt går raskere og raskere blir denne erkjennelsen stadig viktigere. Dette er kommunesektoren, med ansvar for drift og utvikling av grunnopplæringen og KS som kommuner og fylkeskommuners medlemsorganisasjon, opptatt av. Det handler om noe så lett, men likevel krevende som den generelle delen av læreplanen så godt uttrykker: Den enkelte skal anspores til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre menneskelighet for et samfunn i utvikling. Målet med dannelse handler derfor for meg om en grunnleggende motivasjon og drift mot å gjøre det bedre for sine medmennesker. Goethes Faust ble utsatt for all verdens fristelser, men via det lutringsprosjektet han gjennomgikk, skjedde en utvikling. Han ble samfunnsbygger for å hjelpe mennesker i nød. Det er etter min mening den høyeste form for dannelse: Å bruke seg og sine kunnskaper til beste for sine medmennesker.

13 YRKE - desember Helsefagarbeiderne kommer for fullt - Det er fortsatt fullt trøkk i arbeidet med å få fram den første generasjonen med helsefagarbeidere. Opp mot 2000 elever går nå på Vg2 Helsefagarbeider, og nå er det svært mye aktivitet knyttet til å sikre læreplassene til neste høst. Samtidig er vi i gang med å rekruttere neste elevkull. Tekst og foto Petter Opperud Lill Tone Grahl-Jacobsen er edderkoppen i et nettverk som etterhvert har vokst seg stort. I selve prosjektet har hun 8 medarbeidere, men det er rekrutteringspatruljer og/ eller arbeidsgrupper i Bodø, Drammen, Trondheim, Tromsø, Nordfjord, Ålesund, Telemark, Stavangerområdet, Oppland, Østfold Asker og Bærum og i Hallingdal. Til sammen kan det nok være et firesifret antall mennesker som er involvert på ett eller annet vis. Initiativer er tatt også i vårt nordligste fylke. De tre første stedene var det patruljer i fjor også, og det resulterte i ekstraklasser. - HSH er en viktig aktør i dette arbeidet, sier Grahl-Jacobsen. - De er involvert i svært mange offentlige og private helseinstitusjoner der læreplassene må skapes. Informasjon og motivasjon er stikkord i arbeidet. Det er fortsatt mange helseinstitusjoner som ikke helt vet hva det betyr å ha en lærling. - Svært mange skoler tilbyr nå Prosjekt til fordypning på Vg1 rettet inn mot helsefagarbeideryrket i samarbeid med lokale institusjoner. Det er viktig slik at elevene får en smak på yrket. Det er da veldig viktig at elevene settes på oppgaver som de kan mestre ut fra modenhetsgrad. Nysgjerrigheten må pirres og de må motiveres til vanskeligere oppgaver, men uten å få de aller tyngste oppgavene, verken psykisk eller fysisk. - Vi oppretter partnerskapsavtaler for å sikre læreplassene. Her skal Aksjon helsefagarbeider og minst to andre Lill Tone Grahl-Jacobsen. parter være med. Jeg tror vi skal klare å få fram et tilstrekkelig antall læreplasser innen neste sommer, men det ligger en stor usikkerhetsfaktor i at vi ikke vet ennå hvor mange av elevene på Vg2 som vil velge å gå ut i lære og hvor mange som vil gå over til studiespesialisering, avslutter prosjektleder Lill Tone Grahl-Jacobsen. Bytter lærebok mot digital læring Skoleåret er godt i gang og på videregående skoler rundt om i landet er det mange elever og lærere som har tatt i bruk Industriskolens digitale læremiddelpakker. Dette er det andre skoleåret at Industriskolen tilbyr elever på VG1 Teknikk og industriell produksjon digitalt materiell i stedet for lærebøker. I år tilbys i tillegg digitalt materiell også på VG2 Produksjon og Industriteknikk samt VG2 Kjemiprosess. Hittil i år har ca 1000 elever på VG1 tatt i bruk materiellet og ca 500 elever på VG2. Flere av fylkeskommunene har inngått avtale med Industriskolen på vegne av sine videregående skoler. Blant annet gjelder dette Hordaland, Østfold og Vestfold. Nesten alle skolene i Telemark og Oppland bruker Industriskolens digitale materiell. Også en rekke enkeltskoler rundt om i landet tar dette i bruk. For å kunne være med å bestemme hva elevene skal ha med seg i kunnskapssekken når de kommer ut i industrien har Industriskolen utviklet digitalt læremateriell for elever på videregående skole på VG1 TIP, VG2 PIT og VG2 Kjemiprosess. Materiellet er bygd opp av animasjoner, videoer, tekst, bilder og interaktive moduler. Brukerne tar dette i bruk via initernett. Materiellet dekker læremålene i de nye læreplanene etter Kunnskapsløftet Industriskolen drives av Norsk Industri, som er den største landsforeningen i NHO. Gratis på Raufoss! Raufoss videregående skole vil gi elevene en god start på skoleåret. Alle elevene som begynner på VG1 Teknikk og Industriell produksjon (TIP) ved Raufoss videregående skole høsten 2007 får gratis både arbeidstøy og læreverk. Alt dette er gratis for eleven og deles ut etter skolestart: 1 sett arbeidstøy (jakke og bukse) 1 par vernesko 1 stk vernebrille 1 bærbar PC (utlån for året) 1 sett nødvendig digitalt læreverk som dekker alle felles programfagene. (bokkjøp for programfagene er unødvendig) Dette er en gavepakke på ca. kr ,-, mens elevene i tillegg sparer bokkjøp for flere tusen kroner til programfagene.

14 14 YRKE - desember 2007 WorldSkills Competition, eller Yrkes-VM som det kalles i Norge, har fra november 2007 fremvist det ypperste av det unge yrkesutøvere kan prestere i konkurranse med hverandre. I år var det representanter fra ca 50 land som deltok og konkurrerte innenfor ca 50 fag. Mesterskapet ble avholdt Shizuoka i Japan. Utdanningsforbundet deltok med observatører, sammen med representanter fra hele bredden av fag- og yrkesopplæringen i Norge. Tekst og foto Astrid Sund og Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Y rkes-vm ble arrangert første gang i Siden den gang har det vokst til et kjempearrangement med nærmere 900 deltakere fra ca 50 land. Norge har deltatt siden Yrkes-VM 2007 Det norske laget består av 25 utøvere i alderen år, fordelt på 22 fag: Telekommunikasjon, Mekatronikk (2-mannslag) (automatisering), CNCdreiing, CNC-fresing, Sveising, Bilskade, Rørlegger, Elektriker, Møbelsnekker, Trevaresnekker, Gullsmed, Blomsterdekoratør, Frisørfag, Sømfag, Konditor, Bilmekaniker, Kokk, Servitør, Billakkering, Anleggsgartner (2-mannslag), Grafisk design og Helsefag (2-mannslag). Utøverne er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Hensikten er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, og å øke rekrutteringen til yrkesfag. Dette er også en unik anledning for deltagerne til bli kjent med unge yrkesutøvere fra andre kanter av Norge, og for de som kommer videre til VM fra hele verden. Det skal litt til for å arrangere et slikt mesterskap, og det var tydelig at dette var populært i Japan. Den japanske kronprinsen åpnet arrangementet og deltok første dagen. Konkurransen foregikk i 15 haller, eller telt, hvor det utover dagen ble stor trengsel. Det var Yrkes VM Gullsmedlærling Mai-Linn Gilbu Berstad. imponerende å se hvor konsentrert utøverne jobbet med oppgavene. Erfaringer å ta med hjem I tillegg til at det er meget interessant å se utøverne i aksjon, er det særlig to forhold som vi mener det er nødvendig å vie oppmerksomhet: En viktig faktor ved å delta i Yrkes-VM er å måle, eller se den norske fag- og yrkesopplæringen opp mot andre, Gullsmedoppgaven. tilsvarende utdanninger på verdensbasis. Her settes den norske breddekompetansen på prøve, mot deltakere som har trent spisskompetanse i flere år, spesielt for denne konkurransen. En annen viktig faktor er å øke rekruttering og status for yrkesfagene. Da er det verd å merke seg at det var et påfallende sterkt, kjønnsdelt arrangement, både når det gjaldt utøvere og eksperter.

15 YRKE - desember Gull og bronse til Norge Det ble gull til blomsterdekoratør Oscar Mikael Nilsson (22) og bronse til telekommunikasjonsmontør Pål Nergaard (21) under Yrkes-VM i Shizuoka i Japan. I tillegg ble det en fjerdeplass i helsearbeiderfaget og sjetteplasser i kokkog møbelsnekkerfagene. Syv deltakere fikk medalje for høyt nivå på sin utførelse. Anleggsgartnerlærling Petter Bakurowitz. Ragnhild Lied og Astrid Sund representerte Utdanningsforbundet på WorldSkills. Vi har kvaliteter ved den norske fagopplæringssystemet som ikke nødvendigvis kommer til uttrykk i slike konkurranser, noe vi bør være oss bevisst. Vi har også en felles utfordring i å rekruttere flere for å øke statusen til yrkesfagene. Da må det jobbes for å legge til rette for deltagelse av både gutter og jenter. Mer informasjon om WSC /Yrkes-VM, organisasjon, skolekonkurranser, resultater 2007 med mer: Oscar Mikael Nilsson gikk til topps etter fire intense dager hvor det ble levert åtte omfattende dekorasjoner fra halssmykke til brude- og borddekorasjon. Han er medeier i blomsterbutikken Floral Art i Kristiansand hvor han også gikk i lære. Tidligere er han både norsk og svensk mester for unge blomsterdekoratører. Nilsson ble også kåret til best of nation for sin høye poengsum. Pål Nergaard konkurrerte mot deltakere, som er drillet for konkurransen gjennom flere år og tok en fortjent tredjeplass mot sterke asiater. Han arbeider i Relacom i Vestby, men er opprinnelig fra Senja. Marit Håland Vestheim og Ina-Christine Jevnheim tok fjerdeplassen i helsearbeiderfaget hvor Norge deltok for første gang. De ble også beste nordiske lag i sin gren. Elise Bratteng Rønning og Håkon Seiertun tok sjetteplasser i hhv kokkog møbelsnekkerfagene. Norge deltok i 22 fag i årets Yrkes-VM. Det ble to edle medaljer, men i tillegg til disse to kunne fem deltakere motta medalje for utmerket utført arbeid. Denne medaljen tildeles deltakere som oppnår mer enn 500 av 600 mulige poeng i konkurransen. Det ble tildelt medalje til Elise Bratteng Rønning (kokk), Håkon Seiertun (møbelsnekker), Tommy Røed Meek (bilskade), Bendik Andreas Høibraaten (grafisk design) og Marius Zwicky Eide og Odd Martin Lauksund (automatiker). Poengberegningssystemet tar hensyn til at det enkelte år kan være ekstremt tett i toppen i enkelte fag, og gir dermed fortjent påskjønnelse til deltakere som et annet år like gjerne kunne oppnådd edelmedalje. Neste høst arrangeres felles norgesmesterskap for en rekke fag i Stavanger i regi av WorldSkills Norway. Dette er andre gang ulike norgesmesterskap samles i ett arrangement. I juni 2009 er det klart for nytt Yrkes-VM i Calgary. Mange av deltakerne her vil bli tatt ut i NM Nærmere opplysninger ved: Sekretariatsleder Elisabeth Lange, WorldSkills Norway, tlf eller lagleder Tor Wessel, tlf Tor kan også formidle kontakt med deltakerne Pressemedarbeider Knut Randem, tlf Numazu, Shizuoka, 21. november 2007 Møbelsnekker Håkon Seiertun.

16 Tekst Foto Petter Opperud/Skolens Web Foto Midt-Norge På Grong videregående skole i Nord-Trøndelag er Sportsfiskelandslinja i drift fra dette skoleåret. Utviklingsarbeidet av Sportsfiskelandslinja er organisert som et prosjekt inn under organisasjonsplanen for Grong videregående skole. Utviklingsarbeidet har foregått og foregår fortsatt i tett dialog med næringa og fagpersoner innen hovedområdene lakse-, kyst- og innlandsfiske. Målet med utviklingsarbeidet har vært og er fortsatt å utvikle og kvalitetssikre utdanningstilbudet i dialog med næringa og fagpersoner, og gjøre tilbudet kjent hos 16-åringene. Et slikt samarbeid bidrar også til kompetanseheving, idé- og erfaringsutveksling. Næringa generelt, aktører og andre miljøer er avhengig av en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser. Samlet sett er dette noe av bakgrunnen til det nære samarbeidet med næringa og fagmiljøet i forbindelse med opprettelsen av Sportsfiskerlinja, forteller Christer Rognerud. Hvorfor Sportsfiskelandslinja ved Grong videregående skole? Grong videregående skole har med utgangspunkt i naturgitte ressurser, næringslivets- og skolens kunnskap knyttet til sportsfiske som næring og hobby de beste forutsetninger for å utvikle og tilby et videregående opplæringsløp innen fagområdet med hele landet som inntaksområde. Et landsomfattende videregående opplæringsløp innen fagområde vil være et sterkt bidrag til å videreutvikle tjenester og tilbud innen viktige næringer som landbruk, reiseliv, handel og naturbaserte opplevelser. Ulike næringer innen reiseliv, landbruk, handel og naturbaserte opplevelser har lenge etterspurt opplæring som går inn mot fagområdet sportsfiske som næring og hobby. Mer om skolen Grong videregående skole har i dag et naturbrukstilbud med profil på jakt, fiske og friluftsliv. Opplæringa er i stor utstrekning tuftet på et nært samarbeid med ulike bransjer/næringer og frivillige organisasjoner, samt forsknings- og utviklingsmiljø knyttet til laks/laksenæring. Skolen har også et samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT) som gjør det mulig for elever som vil fordype seg i biologifaget å kunne starte på et grunnfagsstudium i biologi parallelt med naturbruksopplæringa. Signaler så langt tyder på at det også kan åpne for muligheten til å utvikle et høgskoletilbud i fylket knyttet til denne nisjen. Skolen ligger på elvekanten av Sandøla i en av landets mest tradisjonsrike laksefiskekommuner. Bare skolens vertskommune har ca. 100 km lakseførende elv. Og i lag med de andre Namdalskommunene utgjør dalføret kanskje det fremste sportsfiskemiljøet innen laks på landsbasis. Namsenvassdraget med sideelvene Sandøla, Bjøra og Søråa har i årevis vært et av de aller fremste laksevassdraga i landet. I hele dalføret har sportsfiske etter laks vært en av bærebjelkene i næringsutviklinga helt siden engelskmennene kom til dalføret med sitt harlingfiske for snart 170 år siden. Både valdeiere og andre tjenesteytende bedrifter, har gjennom mange år i næringssammenheng utviklet gode produkter opp mot laksefiske som næring. Skolen samhandler med sin naturbruksopplæring i dag godt med disse næringene. Kystfiske har også lang tradisjon i Namdalsregionen. Fra skolen og ut til Namdalskysten er avstanden ca km. Her finner vi i dag mange reiselivsbedrifter som gjennom mange år har utviklet næring i tilknytning til sportsfiske på kysten. Skolen samarbeider med denne næringa også i dag. Utmark og fjell med masse rike fiskevann er også et kjennemerke på Namdalen. Skolen ligger i innfallsporten til store og rike fjellområder som bl.a. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Børgefjell nasjonalpark. I vårt område er sportsfiske som næring under god utvikling. Her nevnes bl.a. et pilotprosjekt Innovasjon Norge har initiert gjennom Næringsutnyttelse av vernede områder. Bedre tilrettelegging for å utøve fiske, flere tilrettelagte tjenester knyttet opp til sportsfiskeren i utmark og fjell, oppstart av næringsfiske i større innsjøer samt etablering av fiskeforedlingsbedrifter er andre eksempler på ei god utvikling. Skolen har i dag samarbeidsavtale med både grunneiere, Norges jeger- og fiskeforbund og en foredlingsbedrift knyttet opp til den opplæringa vi har i dag.

17 YRKE - desember Organisering av opplæringa Utgangspunkt er tatt i studieretningen naturbruk. Med utgangspunkt i gjeldende læreplanmål innrettes fagopplæringa tydelig mot sportsfiskenæring. Programfaga inneholder: Fiskeforvaltning Fisketurisme/fiskeguiding/ entreprenørskap/bedriftsetablering/ økonomi Fiskeutstyr/redskapslære Sportsfiskemetoder/teknikker innlandsfiske, laksefiske og sjøfiske Styrmannsopplæring/Navigasjon Kundekunnskap/kommunikasjon/ språk Utplassering i bedrifter som har lyktes innen fagfeltet sportsfiske. 3-årig utdanning Sportsfiskelandslinja er et 3-årig utdanningsløp, som gir generell eller spesiell studiekompetanse ut ifra valg som gjøres opp mot valg i prosjekt til fordypning og programfag. Første og andre året blir det hovedfokus på fiskeopplevelser og fiskeerfaring, og opplæring i fiskemetoder, artskunnskap, forvaltning/miljølære, redskapslære og sikkerhet med fokus på navigasjon, førstehjelp, båtfiske, livredning. Tredje skoleår vil det bli hovedfokus på guiding, kundebehandling, entreprenørskap og kulturformidling. Hvert skoleår vil elevene være utplassert i 2 3 uker i ulike bedrifter som har lyktes innen fagfeltet sportsfiske. Tredje året kan elevene velge å fordype seg i laksefiske, kystfiske eller innlandsfiske. For å få en best mulig opplæring ute i bedrift i programfagene vil skoleåret måtte organiseres slik at 1 2 uker av sommeren inngår skoleåret. Hvor mye eleven ønsker å kompensere for sommerferien i resten av skoleåret vil avhenge av det løp eleven legger for spesialisering av studiekompetanse/ evt. oppstart på høgskoletilbud i biologifaget ved HINT. Opplæringa skjer i nært samarbeid med næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøene knyttet opp til sportsfisket. Skolen har etablert ei referansegruppe bestående av samarbeidspartnere fra næringslivet og sportsfiskeorganisasjoner som representerer kyst-, innlands-, og laksefiskenæringen. Dette for å kvalitetssikre at innholdet i opplæringas programfag treffer brukerinteressene. Det er et mål for skolen å ta i bruk fagmiljø knyttet opp til næringsutvikling innen sportsfiske hvor de finnes over hele landet. Som eksempel kan nevnes at vi ser det som helt naturlig at skolen forsøker å innlemme laksefiskenæringa i Lærdal, Orkla/Gaula og Alta/Tana som partnere i opp-læringa vår i tillegg til det fagmiljøet vi har knyttet til Namsenvassdraget. Elevene Dette første skoleåret er det tatt opp 8 elever. Neste skoleår er det 30 studieplasser på Sportsfiskelandslinja. Christer Rognerud, som er prosjektleder for landslinjetilbudet, forteller at elevene har fra før veldig variert erfaring fra friluftsliv og fiske. Det som er felles for de fleste, er at de ønsker å utvikle seg som sportsfiskere og tilbringe mye av skoletiden ute langs elva, på kysten eller i fjellet. Det er stort sett 16- åringer som søker på tilbudet, men vi har også søkere opp til ca. 30 år, som har som ønske å jobbe innen fagfeltet sportsfiske. - Vi på Sportsfiskelandslinja er opptatt av et dynamisk samspill mellom teori og praksis, sier Rognerud. Første året er det lagt mest vekt på fiskeopplevelser og fiskeerfaring. Rett og slett bli glad i å utøve fiske og øke kompetansen til hver enkelt innen fagfeltet sportsfiske. Trender og samfunnsutvikling viser at behovet for naturbaserte opplevelser og fiskeguiding vil øke fremover. De aller fleste elevene må flytte hjemmefra for å gå på landslinja. Mange 16 åringer synes det er ei utfordring å flytte på hybel. For å legge forholdene til rette for et godt hybelliv har Grong kommune opprettet et eget hybelteam med tilbud om voksenkontakt for alle som ønsker dette, samt friluftsguider som gir et organisert tilbud i fritida.

18 18 YRKE - desember 2007 Stortrives som transportarbeider - Jeg får gjøre mer nå da jeg er lærling enn da jeg var utplassert her som skoleelev, sier Karianne Moen. - Den gangen var jeg på en måte på besøk. Nå får jeg gjøre oppgave etter oppgave på ordentlig. Og dette trives jeg utrolig godt med. K arianne ble intervjuet sammen med faglig leder Johnny Svela i YRKE nr 1/07. Da var hun elev på transportfag på Eidsvoll vgs og utplassert for en periode på godsterminalen på Gardermoen flyplass. Nå er hun tilbake på samme sted som lærling i transportfaget i Spirit, et datterselskap av SAS Cargo. YRKE har besøkt de to på nytt for å høre om Karianne synes det er stor forskjell på det å være lærling og det å være utplassert. Og det synes hun det er. - Det første halvåret bruker vi til å la lærlingene bli kjent med alle arbeidsoppgavene her, forteller Svela. - De er kortere perioder på alle områdene og får se hva som gjøres og sette seg litt inn i rutiner og teknikker. Så tar vi en runde til. Da er lærlingene 3 uker på hvert område. Da kjører vi også en liten test etter hvert områdeopphold for å sjekke hva de har lært. Vi er stor nok bedrift til at vi dekker alle punktene i læreplanen til logistikkoperatørfaget, tidligere terminalarbeider. Innimellom oppsummerer vi hva vi har vært gjennom og hva vi mangler, forteller Svela. Karianne skal også følge et yrkesteorikurs i regi av Opplæringskontoret for transportfagene. Der vil hun treffe lærlinger fra andre bedrifter og andre fag innen fagområdet transport/logistikk. Hun er litt spent foran første kursdag, men regner med at det vil bli fint. Det er en annen lærling i samme fag i Spirit, han har vært der lenger, men har like lenge igjen fordi han hadde startet med feil grunnkurs. - Jeg vil gjerne være en av gutta sier Karianne og synes hun er blitt svært godt mottatt på terminalen. Likevel er det greit at det finnes noen ganske få andre av samme kjønn. - De er eldre, men vi har fått veldig god kontakt, sier hun. Skiftarbeid og dyrevenner Karianne er glad i dyr og tar seg ekstra godt av de levende vesenene som blir forflyttet i kasser og bur. Nylig kom det inn en hund som var på en 2-døgns tur. Den var tydeligvis ikke vant til hundemat i form av harde tørre pellets, så den klarte ikke å tygge. Karianne bløtet opp maten i litt vann og da spiste den som en ulv. Så ble den tatt på luftetur og fikk nok etter hvert en følelse av å reise på første klasse. På Spirit jobbes det i helkontinuerlig skift, men lærlingene går ikke nattskiftet. - Jeg liker best tidligskiftet, sier Karianne. Da blir døgnrytmen mest normal og hun kan treffe venner og familie på normalt vis. Skiftene er lange, 9 timer (06-15 og 15-24), men arbeidet er variert og lokalene er lyse og luftige. Dessuten har man langfri hver 3-uke, fra torsdag ettermiddag til tirsdag ettermiddag. Fra Kariannes gamle klasse på Eidsvoll har alle fått beskjeftigelse innen transportfaget etter det hun vet. Men en har valgt å ta fast jobb som ufaglært fordi han syntes lærlinglønna var for lav. Karianne mener det er utrolig kortsiktig tenkt. Læretida er kort, og resten av livet tjener du mer!

19 YRKE - desember Schenker er en kompetansebedrift - Jeg ble transportarbeider ved en tilfeldighet. Jeg gikk på allmennfag men var lei teori og en av kameratene mine skulle skifte over til transportfag. Jeg gikk til rådgiveren, men hun hadde aldri hørt om yrket og gadd ikke sjekke det opp. Men så var jeg her på utplassering og likte meg godt. Så jeg skiftet skole og nå er jeg her. Johnny Svela og Karianne Moen. Synne Bussesund på vei inn i hallen der alle pakker til Oslo sorteres. Kåre Halvorsen, Roar Nygaard og Synne Bussesund. Synne Bussesund er lærling i logistikkoperatørfaget på Schenker på teminalen på Alnabru, firmaet de fleste fortsatt husker som Linjegods. Sammen med 11 andre lærlinger betjener hun Norges største godsterminal. De lange terminalbygningene har porter begge veier, biler på den ene siden, egen togterminal på den andre containere passerer portene her hvert døgn på biler eller på tog. Med 50 kubikkmeter pr container, blir dette ganske mye gods. I dag går ca 50% på tog, men andelen er synkende fordi NSBs kapasitet er sprengt. Dermed må mer gods ut på veiene. Fra terminalen på Alnabru går godset til 30 terminaler andre steder i landet, eller til enkeltadresser i Oslo-området. Dette området har en egen terminalbygning. Det eneste Schenker ikke tar er pakker fra privatperson til privatperson. Da må du bruke Posten. Totalt er det ca 225 ansatte på gølvet Av disse har nå over 180 fagbrev. 1. års lærlinger jobber bare morraskiftet, 2. året går de også kveldsskift men nattskift kommer først når man blir ansatt. Og nesten alle de som til nå har tatt fagprøven her, har faktisk blitt ansatt. Det betyr at andelen fagarbeidere er raskt økende, selv om en del av de eldre fortsatt er ufaglærte. Kåre Halvorsen er faglig leder og samler lærlingene til møter en gang i uka. Da evaluerer de uka som er gått og planlegger uka som kommer. I hovedsak får man tildelt oppgaver av en formann hver morgen. Halvorsen arrangerer hele opplæringen. I tillegg tar Halvorsen individuelle samtaler med lærlingene når det trengs. Det kan være problemorienterte samtaler, men også ren faglig veiledning eller råd om framtida. Eller rett og slett spørsmål om en fridag eller ferie. Kvalitetsheving Roar Nygaard har innehatt mange posisjoner i Linjegods/Schenker. Nå tar han seg av blant annet de ansatte som vil ta fagprøven etter 3.5 i opplæringsloven. Han tar seg også av besøkende som vil vises rundt. Han var med da Linjegods begynte satsingen på lærlinger i Han sier at det skjedde som et bevisst tiltak for å heve kvaliteten på de tjenestene Linjegods leverte. - På den tiden var det vanlig å høre folk si at hvis du leverte inn ferskfisk til frakt med Linjegods, så kom den fram som rakfisk. Eller Linjegods blir arvegods. Det var et desperat behov for lærlinger, over 60 bare på transportbedriftene i Groruddalen, men det var bare Eidsvoll og Bleiker som tilbød skoleplass i transportfagene. Etter mye mas og mange møter startet også Sogn opp med transportfag og det var et vendepunkt. Noe av det første som skjedde var så at de som skulle få ansvaret for lærlinger og bedriftsintern

20 20 YRKE - desember 2007 opplæring fikk et 3-ukers kurs i pedagogikk på Sogn. Så måtte alle i lederskiktet ta fagbrev, inklusive Nygaard, som fikk sitt i 98. Satsingen på lærlinger ble sterkt profilert i media som et ledd i å heve bedriftens omdømme. Opplæringskontoret, der Nygaard nå er styreleder, var en pådriver hele veien og har også i dag stort ansvar for opplæringen i faget. Til nå har det blitt avlagt over 300 fagprøver. Nå reiser fortsatt Nygaard rundt på skoler og messer for å motivere ungdom til å bli transportarbeidere, men i dag har han oftest med seg en lærling eller nyutdannet fagarbeider. Ungdom lytter mer på ungdom. Synne Bussesund har selv vært med på flere slike besøk. Lover og regler Blant de store godsmengdene som håndteres på Schenkers godsterminal på Alnabru hver dag, er det mye som må ha spesialbehandling både ved mottak, som mest skjer på nattskift og morgenskift, og avsending, som skjer mest på ettermiddagen. Når det gjelder farlige stoffer, så har vi en regel som kalles 1000-poengsregelen, forteler Synne. - Den baserer seg på et poengsystem som følger logistikkoperatørens bibel, en bok på størrelse med telefonkatalogen for Oslo. I denne boka gis alle farlige godstyper poeng for forskjellige egenskaper. F eks om det er eksplosjonsfarlig, om det er giftig, om det er radioaktivt osv. Hver farlig egenskap gir poeng som så summeres og hvis summen overstiger 1000, settes spesielle tiltak i verk. Da skal bilen f eks ha et spesielt, orange, skilt foran som gjør at politiet, ved en ulykke, vet at det ligger en godsbeskrivelse i dørlomma på førersida. To togvogner som innholder brannfarlig materiale må aldri komme etter hverandre i togsettet osv. Dette kan være veldig viktig, forklarer Nygaard. - Kanskje bilen begynner å brenne. Har de da dynamitt om bord, så må man bare la den brenne eller dekke bilen med skum eller pulver. Dynamitt brenner ikke mer enn vanlig ved. Men spyler du på med en brannslage, kan trykket få den til å eksplodere, og hvis en hel trailer med dynamitt går i lufta, da har vi straks en større katastrofe. Veldig mye av opplæringa dreier seg om å lære slike lover, regler og forskrifter. Men det er også praktisk opplæring i sikring av last, pallestabling osv. Og så er det selve logistikken, hvordan sikre at mest mulig gods kommer til riktig sted fortest mulig. Her er det mye snakk om merking og effektiv samlasting. Kundene har ansvar for at alt blir pakket slik at det tåler transport og ekspedisjon. Her er det mye slurv. Da kan gods bli ødelagt eller borte. Men nye datasystemer fører til at svært lite blir borte hvis det er riktig merket og pakket. Roboter måler og veier pakkene og optiske lesere leser adressekort med strekkoder. Gods til enkeltkunder i Oslo blir lagt på et hentelager der kun elektronikken og dataen vet hvor pakkene ligger. Strekkoden inneholder alle opplysninger om pakken. Mye bedriftsintern opplæring Avslutningsvis forteller Nygaard at Schenker har et omfattende kursprogram for internopplæring. Alle ansatte oppmuntres til kontinuerlig kompetanseheving. Avlagt fagprøve gir lønnsopprykk, men det finnes også massevis av kurs utenom selve fagopplæringsprogrammet. Alle regioner i Schenker har en egen kompetanseleder, men det er den enkelte leder som har ansvaret for kompetanseheving blant sine ansatte. All opplæring er gratis for den enkelte, og man kan også få støtte til ekstern Synne Bussesund og Roar Nygaard står her i porten fra Oslohallen. Vi ser inn i en halvlastet trailer. opplæring, men det må være samsvar mellom den enkeltes ønsker og avdelingens, eller bedriftens ønsker. Man har derfor ikke noen garanti for at man alltid kan få gå det kurset man ønsker seg. Schenker har en egen bedriftsintern fagopplæring for ansatte som ikke selv er transportarbeidere, altså kontorpersonale osv. Dette kalles Schenkers kompetansebevis og består i en 9 måneders opplæring i Organisasjon og kultur SIS-meny Microsoft Office Kvalitet og ytre miljø HMS Service og kundebehandling Logistikk Opplæringen består av både egenarbeid og samlinger. Det finnes også en egen lederopplæring, samt spesielle tiltak for alle formenn. Når vi da dessuten får høre at det alltid holdes introduksjonsprogrammer for nye ansatte, at man har en egen Schenkerskole for ansatte i utlandet i tillegg til egne kurs i språk, presentasjonsteknikk og prosjektarbeid, så er det bare å konstatere at Schenker er en bedrift som satser på de ansattes kompetanse.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer