Fysisk aktivitet helse og sykdom. Gran kommune 22. januar 2013 Olov Belander, Seniorrådgiver, avdeling miljø og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk aktivitet helse og sykdom. Gran kommune 22. januar 2013 Olov Belander, olb@helsedir.no, 24 16 34 78 Seniorrådgiver, avdeling miljø og helse"

Transkript

1 Fysisk aktivitet helse og sykdom Gran kommune 22. januar 2013 Olov Belander, Seniorrådgiver, avdeling miljø og helse

2

3 Faktorer som påvirker vår helse (Helsedirektoratet 2008, IS-1545)

4 Friskfaktorer Fysisk aktivitet Godt kosthold Fravær av røyk og andre tobakksprodukter Moderat alkoholinntak

5 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

6 Kvaliteter ved fysisk aktivitet Frekvens Varighet Intensitet Type aktivitet Konteksten ( Project 6349.aspx, lastet )

7 Fysisk aktivitet Definisjon: Any body movement produced by skeletal muscles that results in energy expenditure above resting level. (Caspersen CJ 1985) Fysisk inaktivitet Fysisk aktivitet (NEAT) Trening Mosjon

8 Fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet eller passivitet, innebærer et så lavt fysisk aktivitet at det ikke er tilstrekkelig for å opprettholde kroppens sammensetning eller funksjoner på normalt nivå. (Laakso et al 2008) 1) Inaktivitet/stillesitting er uavhengig annen aktivitet, 2) Inaktivitet/stillesitting og fysisk aktivitet er to uavhengige adferd, 3) De negative kroppslige påvirkningen som inaktivitet/ stillesitting påfører kroppen er ikke kun motsatsen til de positive effektene som fysisk aktivitet har, 4) Personer som er lite aktive har sannsynlig en større risiko for kroppslige reaksjoner om de i tillegg er inaktive/stillesittende en stor del av uken. (Hamilton et al 2007)

9 Helserelatert form A) Overskudd i forhold til hverdagens krav Takle hverdagen kondisjon, styrke, bevegelighet koordinasjon, reaksjonsevne, psykososiale aspekter B) Fysiologiske trekk og kvaliteter som er forbundet med lav risiko for utvikling av livsstilssykdommer og lidelser - metabolic fitness (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000, s 12)

10 Aktivitet i løpet av en uke Morgen Kveld (Owen et al Exerc. Sport Sci. Rev. 2010)

11 Aktivitet en måned

12 Aktivitet et år

13 Ulike typer aktivitet SØVN INAKTIVITET LETT AKTIVITET MODERAT AKTIVITET ANSTRENGEDE AKTIVITET Gjennomsnitt SØVN INAKTIVITET LETT AKTIVITET

14 Økt eller redusert aktivitet F D C E A B SØVN INAKTIVITET LETT AKTIVITET MODERAT AKTIVITET ANSTRENGENDE AKTIVITET (Biddle ISBNPA 2010, etter Tremblay)

15 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

16 Norske anbefalinger Fra 2000, revidert Voksne Minst 30 minutter (150 kcal) daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet eller 1050 kcal i løpet av uken Barn og unge Minst 60 minutter daglig variert aktivitet Fysisk aktivitet utover dette gir økt helsegevinst. Aktiviteten kan deles opp i bolker om 10 min.

17 30 minutter eller 150 kcal Aktivitet Intensitet (km/h) Varighet (min) * ** Gå Ganske lett (4,8) Danse Litt anstrengende Sykle Anstrengende (22km/h) Løpe Meget anstrengende (9,7) * ~40-42 år, 69,5 kg, ** ~40-42 år, 86 kg (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000)

18 Anbefalinger fra WHO - Voksne år 150 minutters aerob fysisk aktivitet av moderat intensitet i løpet av uken eller minst 75 minutter av aerob fysisk aktivitet av høyere intensitet gjennom uken eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høyintensiv fysisk aktivitet. For ytterligere helsegevinst, skal voksne øke sin fysiske aktivitet av moderat intensitet til 300 minutter per uke, eller til 150 minutter fysisk aktivitet med høy intensitet per uke eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høyintensiv fysisk aktivitet. Aktiviteter som styrker muskulaturen 2 eller flere dager per uke. - >65 år Likt voksne Eldre med nedsatt evne å bevege seg, skal utøve fysisk aktivitet som har som hensikt å bedre balansen og forebygge fall 3 eller flere ganger i uken. Eldre som av helsemessige grunner ikke kan være så aktive som anbefalingene tilsier, skal være så aktive som evnen og kondisjonen tillater.

19 Andelen som oppfyller anbefalingene OBJEKTIVT REGISTRERT FYSISK AKTIVITET Minst 60 min hver dag (2012) 6-år - 87% av jentene og 96% av guttene 9-år - 70% av jentene og 86% av guttene 15-år - 43% av jentene og 58 % av guttene Minst 30 min hver dag (2009) >20 år - 22% av kvinnene og 18 % av mennene ~20% (Helsedirektoratet 2009 IS-1754 og 2012 IS-2002)

20 Spørreskjema vs aktivitetsmåler Andelen som oppfyller anbefalingene for voksne Nasjonal kartlegging Tromsø studien Prosent Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Aktivitetsmåler Spørreskjema IPAQ Spørreskjema SHUS (2-4) Type kartlegging (Helsedirektoratet 2009, IS-1754) (Emaus et al 2010, Scandinavian Journal of Public Health)

21 Mye inaktiv En stor del av våken tid brukes til inaktivitet/stillesitting 6-åringene 50% 9-åringene 60% 15-åringene 70% (Helsedirektoratet 2012, IS-2002) år 60-65% > 65 år 65% (Helsedirektoratet 2009, IS-1754) 21

22 Anbefalinger fysisk inaktivitet (1) Land Finland (1) Canada (2) Alder (år) Anbefaling 7-18 Barn og unge bør unnvike å sitte over to timer i strekk. Tiden foran tv eller pc bør begrenses til maksimalt to timer per dag. 0-4 For sunn vekst og utvikling, bør foresatte minimere tiden spedbarn (under et år), smårollinger (alder 1-2 år) og større småbarn (alder 3-4 år) bruker til inaktivitet under våken tid. Dette inkluderer stillesitting for mer enn en time åt gangen. For barn under to år, frarådes å bruke skjermbasert aktiviteter (tv, pc, elektroniske spill) For barn i alderen 2-4 år skal skjermbasert aktivitet minimeres til under en time per dag, mindre er bedre Den daglige tiden brukt på inaktivitet minimeres. Dette kan oppnås ved å: Redusere tidsbruken foran skjermbaserte aktiviteter i fritiden til maksimalt to timer per dag, lavere nivåer er forbundet med økte helsegevinster Redusere daglig inaktiv transport (motorisert), lengre sittetid og tid innendørs gjennom dagen 1=Laakso L et al (2008) Rekommendation om fysisk aktivitet för skolbarn i åldern 7 18 år. 2=Tremblay MS, et al Canadian Sedentary Behaviour Guidelines for the Early Years (aged 0-4 years). Appl Physiol Nutr Metab og Tremblay MS et al M. Canadian sedentary behaviour guidelines for children and youth. Appl Physiol Nutr Metab

23 Anbefalinger fysisk inaktivitet (2) Land Australia (3) Alder (år) Anbefaling 0-5 A) Uansett hvor aktive barn er enkelte ganger, er det viktig å begrense skjermbasert aktivitet. Barn under to år skal ikke bruke noen tid for å se tv eller andre elektroniske medier (dvd, pc eller andre elektroniske spill) Barn mellom 2 to og fem år, skal begrense tiden foran tv og andre elektroniske medier (dvd, pc eller andre elektroniske spill) til mindre enn en time per dag. B) Alle barn i alderen 0-5 år skal, unntatt ved soving, ikke sitte still eller holdes inaktive mer enn en time åt gangen Foreldre og foresatte må huske: barn skal ikke bruke mer enn to timer per dag til elektroniske media med hensikt til å underholde (for eksempel pc spill, tv, Internett), spesielt under dagslys Ikke bruk mer enn to timer per dag til å surfe på Internett, se tv eller spille elektroniske spill. Unntak er aktivitet med utdanningshensikt. 3=Australian Government Department of Health and Ageing (2010) Move and Play Every Day. National physical activity recommendations for children 0 5 years., Australian Government Department of Health and Ageing (2010) Active kids are healthy kids. National physical activity recommendations for children 5 12 years. [1] Australian Government Department of Health and Ageing (2010) Get out and get active.

24 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

25 25

26 Fysisk aktivitet og reduksjon av NCD Konservative beregninger 6% av HKS 7% av Diabetes 10 % av Bryst kreft 10% av Tykktarmskreft 9 % av Prematur død NCD 57 millioner per år (2008) Fysisk aktivitet 5,3 millioner Fysisk form (Lee MI et al Lancet 2012)

27 Fysisk aktivitet og økt levelengde 5 Fysisk aktivitet på fritiden og vunne leveår >40 år kvinner og menn år, dødsfall over 10 år 450 min rask gange/ uke Vunne leveår (år) min rask gange/ uke 0 0,1-3,74 3,75-7,4 7,5-14,9 15,0-22,4 >22,5 MET h/uke (Moore SC et al PLoS Med 2012) 27

28 Fysisk aktivitet og levelengde Dødlighet blandt 2014 norske menn år, ved oppfølging 22 år 1 Relativ risiko 0,8 0,6 0,4 Oberoende orsak Hjerte- og kar sykdom 0,2 0 Dårlig Middels God Meget god Fysisk form (Erikssen G. et al., Lancet 1998)

29 Fysisk form og dødlighet 2603 kvinner og menn, 12 år oppfølging Dødsfall (per person-år) Alder Low Moderate High (Sui X et al. Journal of the American Geriatrics Society 2007)

30 Fedme, fysisk form og dødelighet N= M, år,~8 år oppfølg. maks O2. Relativ risk for dødlighet 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tynn Overvektig God fysisk form Dårlig fysisk form (Lee CD et al. Am J Clin Nutr. 1999)

31 FIT AND FAT THAT S OK!

32 Fysisk aktivitet i forebygging og behandling %20haandbog%20om%20forebyggelse%20og%20behandling.aspx

33 Aktivitetshåndboken

34 Klar oppfordring - Vi oppfordrer med dette leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet i forebygging og behandling på lik linje med medisin. De bør heretter ta fram Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være aktuelt (Bjørn-Inge Larsen, tidligere direktør i Helsedirektoratet, )

35 Generelle kapitler: 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 2. Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 3. Fysisk aktivitet på resept - FaR 4. Å bli fysisk aktiv 5. Motiverende samtaler 6. Hvordan måle fysisk aktivitet og fysisk form? 7. Treningsformer 8. Helseeffekter av styrketrening 9. Infeksjoner og idrett 10. Plutselig død i idrett 11. Barn og ungdom 12. Graviditet 13. Overgangsalderen 14. Eldre

36 Diagnose spesifikke kapitler: 15.Alkoholmisbruk 16.Angst 17.Artrose 18.Astma 19.Cystisk fibrose 20.Demens 21.Depresjon 22.Diabetes mellitus type 1 23.Diabetes mellitus type 2 24.Hjertesvikt 25.Hypertensjon 26.Koronarsykdom 27.Kreft 28.Kronisk obstruktiv lunge-sykdom (KOLS) 29.Lipider 30.Mage-/tarmsykdommer 31.Metabolsk syndrom 32.Multippel sklerose 33.Nyresykdom og nyretransplantasjon 34.Osteoporose 35.Overvekt/fedme 36.Parkinsons sykdom 37.Perifer karsykdom 38.Polio resttilstander 39.Revmatoid artritt 40.Ryggmargsskade 41.Ryggsmerter 42.Rytmeforstyrrelser 43.Schizofreni 44.Slag 45.Smerte 46.Stress 47.Svimmelhet/balanseforstyrrelser

37 Depresjon (1) Forfattere: dosent i psykiatri Bengt Kjellman, prof. Egil W Martinsen, lege og spes i psykiatri Jill Taube, dr. med. Eva Andersson Fysisk aktivitet har positiv effekt ved lett og moderat depresjon og for å behandle og forebygge depresjon, akutte og på langvarige effekter.

38 Depresjon (2) Fysisk aktivitet kan brukes for å redusere risikoen å bli syk av depresjon som behandling av depresjon (kort- og langvarig) og kan kombineres med annen antidepressiv behandling (medisinering/samtaleterapi) for å redusere risikoen for tilbakefall etter vellykket behandling Personer med depresjon har ofte andre somatiske sykdommer som fysisk aktivitet i tillegg har effekt på.

39 Hypertensjon (1) Forfattere: docent og overlege Mats Börjesson, professor og overlege Sverre Kjeldsen, docent og overlege Björn Dahlöf Fysisk inaktivitet alene antas å stå for 5 13 % av utviklingen av hypertensjon. Metaanalyse - utholdenhetstrening senker blodtrykket med ca. 7/5 mm Hg hos personer med mild til moderat hypertensjon. En enkelt treningsøkt senker blodtrykket akutt Kan være like effektivt å dele opp aktiviteten i f.eks. økter på 10min.

40 Anbefalinger hypertensjon Type trening Kondisjonstrening Anbefalinger % av maksimalt oksygenopptak 5 7 dager i uken Minst 30 minutter per gang Styrketrening Mange repetisjoner og lav motstand

41 Metabolsk syndrom Type: Frekvens: Intensitet: Varighet: For eksempel rask spasertur, stavgang, jogging, svømming, sykling etc. Daglig Moderat intensitet (60 70 prosent av maksimal kapasitet) Minst 30 minutter hver dag (gjerne 60 minutter hvis de er overvektige) Redusere stillesitting! Det oppnås ytterligere helseeffekter hvis man i tillegg tildaglig fysisk aktivitet i minutter også utfører en eller annen form for mosjon minst 2 3 ganger i uken (Helsedirektoratet, Aktivitetshåndboken 2009)

42 Metabolsk syndrom (2)

43 Oslo Diet and Exercise Study (1) Kost: Redusere tot E- inntak blant overvektige. Redusert inntak av mettet fett og kolesterol, mer frukt. FA: 1 time, 3 g/uke, 60-80% av HF max (Anderssen SA et al. Scand J Med Sci Sports 2007)

44 Oslo Diet and Exercise Study (2) Figur. Reduksjon (%) blant deltagerne som ikke trenger å behandles for metabolsk syndrom etter 1 år. (Anderssen SA et al. Scand J Med Sci Sports 2007)

45 Blodsukkerregulering Figur. Blodsukker regulering ved 15 min og 40 min rolig gange. (N=14) (Nygaard H, Tomten SE og Høstmark AT, 2009)

46 Inaktivitet vs lett aktivitet Økt energiforbruk av FA(%) Hvile liggende Sitte i ro Stå i ro Sitte armer & ben bev. Stå armer & ben bev. Gå 1,6 km/h Gå 3,2 km/h Gå 4,8 km/h Aktivitet Figur 8. NEAT - Energiforbruk ved ulik type fysisk aktivitet. (Levine JA et al 2000 Am J Clin Nutr)

47 Helserelatert form A) Overskudd i forhold til hverdagens krav Takle hverdagen kondisjon, styrke, bevegelighet koordinasjon, reaksjonsevne, psykososiale aspekter B) Fysiologiske trekk og kvaliteter som er forbundet med lav risiko for utvikling av livsstilssykdommer og lidelser - metabolic fitness (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2000, s 12)

48 Inaktivitet «the total amout of time and energy expended during exercise is less than that during nonexercise activity.» 48 (Hamilton et al 2007) (Hamilton et al, s. 2657, 2007)

49 Stillesitting med avbrekk er å foredra Sitter uten avbrekk Sitter + lett FA, 3,2 km/h -24% glukose - 23% iauc Sitter + moderat FA, 5,8-6,4 km/h - 30% Glukose - 23% iauc (Dunstan et al 2012) 49

50 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

51 Dose-responskurve Case B Case A (Sosial- og helsedirektoratet 2002)

52 Aldring og aerob kapasitet (Surgeon General's Report on Physical Activity and Health. 1996)

53 Styrketrening Oppsummering 15 studier Kvinner og menn år 3-5 dager i uken i 50 uker, store muskelgrupper Gjennomsnittlig øking 1 1RM 70% 227% øking i den studien som økte mest Dose responsforhold (Strømme og Anderssen 2001)

54 Små endringer gjør forskjell Mat I kake per dag ~ 50 kcal = kcal/år = + 2,5 kg/år Fysisk aktivitet 1 km gange/dag ~ 50 kcal = kcal/år = + 2,5 kg/år (Tuomiletho, 2011) Trappene opp og ned to etasjer daglig for en 80 kg person tilsvarer et energiforbruk på 3 kg fett/år (Racette SB et al 1995)

55 LITT ER BRA MER ER BEDRE

56 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

57 Velferdsgevinst Velferdsgevinsten består av leveår & økt livskvalitet Kvalitetsjusterte leveår (QALY): Du er frisk - ikke syk Flere friske leveår uten økning i helse- og omsorgsutgiftene Mulighet for flere år i produktivt arbeid Potensiell produksjonsgevinsten kommer i tillegg Verdien av flere friske leveår er større enn kostnaden ved pensjon

58 Velferdsgevinst ved fysisk aktivitet I et livsløpsperspektiv vil en fysisk aktiv person som oppfyller anbefalingene i gjennomsnitt forventes å leve 3,25 år lengre og en livsstilsgevinst på ca 5 QALYs, sammenlignet med en inaktiv person. Totalt utgjør dette 8,25 QALYs 1 QALY = kr (Helsedirektoratet 2010, IS-1794)

59 Dose respons kvalitetsjusterte leveår Tabell. Vunne kvalitetsjusterte leveår QALYs (år) ved å øke aktivitetsnivået. Aldersgruppe (år) Vunne QALYs inaktivaktiv (95% CI) Vunne QALYs inaktivsvært aktiv (95% CI) 0-9 8,28 (2,37-14,24) 15,86 (9,70-22,00) ,24 (2,42-14,11) 16,10 (9,60-22,63) ,04 (2,34-13,69) 15,75 (9,39-22,17) ,83 (2,17-13,40) 15,38 (9,23-21,66) ,00 (1,66-10,37) 11,91 (7,10-16,83) ,17 (1,18-7,23) 8,41 (4,90-11,96) ,52 (1,00-6,14) 7,26 (4,15-10,49) ,87 (0,8-5,06) 6,19 (3,54-9,10) ,95 (0,50-3,55) 4,48 (1,68-4,86) (Helsedirektoratet 2010, IS-1794)

60 Økt fysisk aktivitet i Gran kommune Tabell 5. Vunne kvalitetsjusterte leveår hvis flere voksne blir aktive i henhold med anbefalingene i Gran kommune. Aldersgruppe (år) Antall totalt Ca. antall aktive (20%) Ca. antall delvis aktive (60%) QALY/år delvis aktiv aktiv Sum QALY/år delvis aktiv aktive Antall inaktive (20%) QALY/år inaktiv aktiv Sum QALY/år inaktiv aktiv ,05 0, ,06 0, , , , , , , , , , , , , , ,39 50 > , ,25 6 Sum Sum 569 Sum 371 Sum totalt 940 QALY / år (SSB statistikkbanken 2011, Helsedirektoratet 2012)

61 Innhold Om fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Anbefalinger Helseeffekter Dose respons Velferdsgevinst Oppsummering

62 Oppsummering 1. Forskjell fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet 2. Voksne >30 min/dag & Barn >60 min/dag 3. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 4. Fit and fat that s ok 5. Stillesitting som risikofaktor 6. Fra inaktiv til aktiv 8 (3+5) QALY i et livsløp 7. Aldri for seint!

63 Takk for oppmerksomheten! Olov Belander, Seniorrådgiver, avdeling nasjonalt folkehelsearbeid/miljø og helse (pr ) 63

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Utvikling de siste 10 år? Igangsatte tiltak effekt?

Utvikling de siste 10 år? Igangsatte tiltak effekt? Utvikling de siste 10 år? Igangsatte tiltak effekt? avd. fysisk aktivitet Olov Belander olb@helsedir.no tlf 24 16 34 78 Innehold Om Helsedirektoratet Ulykker og brudd Forekomst og prognose Nasjonal strategi?

Detaljer

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Førsteamanuensis Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole NIH Fitness Fagdag 11.3.2016 Disposisjon Fysisk aktivitet

Detaljer

Den optimale aktivitetsdosen - kjenner vi den?

Den optimale aktivitetsdosen - kjenner vi den? Den optimale aktivitetsdosen - kjenner vi den? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Leder, Nasjonalt råd for FA Hva er dosen? Dosen (volumet) av FA tilstrekkelig

Detaljer

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)?

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)? Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse 1985 Professor dr. med. Roald Bahr Norges idrettshøgskole Ukjent

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling Franklin BA et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014 Hvilke hjerte- og karsykdommer

Detaljer

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Dere skal vite hva som skjer med kroppen ved økende alder Hvordan og hvorfor bør eldre trene Konkrete øvelser dere kan gjennomføre på arbeidsstedet bare for

Detaljer

Fysisk aktivitet og diabetes

Fysisk aktivitet og diabetes Fysisk aktivitet og diabetes Kirsti Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog og helse- og treningspedagog Fysisk aktivitet og diabetes Hva er hva? noen begrep og definisjoner Fysisk aktivitet en livslang medisin

Detaljer

Kost - fysisk aktivitet og helse. Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo

Kost - fysisk aktivitet og helse. Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Kost - fysisk aktivitet og helse Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Disposisjon Kost og helse Fysisk aktivitet og helse Kombinert kost og fysisk aktivitet

Detaljer

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann Tren smart og effektivt Jill Jahrmann Innhold 1) Hva trenger kroppen for å trives? 2) Hva er viktigst, hverdagsaktivitet eller trening? 3) Treningsvane Trening, mosjon eller fysisk aktivitet? Intensitet

Detaljer

Hverdagsaktivitet kanskje verdens beste medisin?

Hverdagsaktivitet kanskje verdens beste medisin? Hverdagsaktivitet kanskje verdens beste medisin? Vegard Nilsen Overlege, spesialist i indremedisin Sørlandet sykehus Kristiansand Vegard.nilsen@sshf.no Hvordan øke andelen som innfrir minstedosen av anbefalt

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Cardiac Exercise Research Group (CERG)

Cardiac Exercise Research Group (CERG) 1 Dorthe Stensvold Cardiac Exercise Research Group (CERG) 2 Vårt forskningsfokus: Å identifisere mekanismer bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. 3

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Hvorfor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten? Silje Halvorsen Sveaas, fysioterapeut, PhD, NKRR

Hvorfor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten? Silje Halvorsen Sveaas, fysioterapeut, PhD, NKRR Hvorfor er kondisjonstrening viktig for den revmatiske pasienten? Silje Halvorsen Sveaas, fysioterapeut, PhD, NKRR Disposisjon Hva er kondisjon? Hva begrenser kondisjon Hvordan skal man trene for å bedre

Detaljer

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Fysisk aktivitet Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Helsegevinst ved fysisk aktivitet Fysisk aktivitet fremmer helse, gir økt livskvalitet

Detaljer

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte Fysisk aktivitet Diskuter i grupper! Hva vil det si å være fysisk aktiv? Når er du fysisk aktiv i løpet av dagen? Hvordan oppleves det å være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur

Detaljer

Intensiv trening ved spondyloartritt

Intensiv trening ved spondyloartritt Intensiv trening ved spondyloartritt Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering Silje Halvorsen Sveaas 29. april 2015 Disposisjon Introduksjon Risiko for hjerte-og

Detaljer

Treningslære. Basiskurs i hjerterehabilitering. Cesilie Meling Stenbakken Fysioterapeut/ Idrettspedagog. mandag, 24.

Treningslære. Basiskurs i hjerterehabilitering. Cesilie Meling Stenbakken Fysioterapeut/ Idrettspedagog. mandag, 24. Treningslære Basiskurs i hjerterehabilitering Cesilie Meling Stenbakken Fysioterapeut/ Idrettspedagog mandag, 24. september 2012 1 Hva er fysisk aktivitet? Med fysisk aktivitet mener vi all kroppslig bevegelse

Detaljer

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel.

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Dorthe Stensvold CERG / K.G. Jebsen Center of Exercise in Medisin Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Endring i ulike aldersgrupper

Detaljer

Friluftsliv og folkehelse

Friluftsliv og folkehelse Innehold Friluftsliv og folkehelse avd. nasjonalt folkehelsearbeid Olov Belander olb@hdir.no tlf 24 16 34 78 Sogndal 11. mai 2011 Innledning Velferdsgevinst Fysisk aktivitet i friluft Politiske prioriteringer

Detaljer

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Fastlegen, Edderkoppen.. Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk aktivitet. Toppen av isfjellet?

Fastlegen, Edderkoppen.. Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk aktivitet. Toppen av isfjellet? Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk Jøsendal / Daltveit Avdeling for rusmedisin Helse Bergen HF Fastlegen, Edderkoppen.. Fastlegene kan nå en stor andel av befolkningen,også

Detaljer

«State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet

«State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet «State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet KreftREHAB 28.april 2017 Lene Thorsen Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, Avdeling for kreftbehandling og Avdeling

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet).

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet). Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

Fysisk aktivitet som et redskap til vektkontroll. Kirsti Bjerkan

Fysisk aktivitet som et redskap til vektkontroll. Kirsti Bjerkan Fysisk aktivitet som et redskap til vektkontroll Kirsti Bjerkan Disposisjon Hva er fysisk aktivitet/fysisk inaktivitet? Anbefalinger for fysisk aktivitet for helse og i forebygging/behandling av overvekt/fedme

Detaljer

Kunnskapsbasert folkehelse

Kunnskapsbasert folkehelse Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak Kunnskapsbasert folkehelse Eva Denison, seniorforsker Metodekunnskap og kunnskapshåndtering i samfunnsmedisin Denne delen av kurset handler

Detaljer

Somatiske lidelser. Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd.

Somatiske lidelser. Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Introduksjonskurs i revmatologi Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom 15.10.13 Anne Christie Fysioterapeut/PhD DISPOSISJON Fysisk aktivitet Revmatisk sykdom Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Kliniske

Detaljer

FRILUFTSLIV OG HELSE. Friluftsliv og helse. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet FORSKNING I FRILUFT - 2002

FRILUFTSLIV OG HELSE. Friluftsliv og helse. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet FORSKNING I FRILUFT - 2002 FRILUFTSLIV OG HELSE Anita A. Aadland Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Friluftsliv og helse Utfordringer - samfunnsutvikling Anita A. Aadland Sosial- og helsedirektoratet Livsstil: Dramatisk

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger om fysisk aktivitet og trening for gravide ACOG 1985:

Oversikt. Anbefalinger om fysisk aktivitet og trening for gravide ACOG 1985: Oversikt Nye anbefalinger for fysisk aktivitet i : gjelder de for kvinner med fedme? Katrine M. Owe, PhD Postdoc 1 Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Detaljer

AKTIV HVERDAG Fysisk aktivitet og trening. (Sted) (dato)

AKTIV HVERDAG Fysisk aktivitet og trening. (Sted) (dato) AKTIV HVERDAG Fysisk aktivitet og trening (Sted) (dato) Denne presentasjonen er et av flere tema som presenteres i Aktiv Hverdag. Metodehefte, alle presentasjonene, støtteark med notater m.m. finner du

Detaljer

Trening av hjertesviktpasienter på sykehus - ulike treningsmodeller

Trening av hjertesviktpasienter på sykehus - ulike treningsmodeller Trening av hjertesviktpasienter på sykehus - ulike treningsmodeller Inger-Lise Aamot Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.Olavs Hospital Cardiac exercise research group, NTNU 1 Oversikt Anbefalinger

Detaljer

Styrketrening for eldre lev lengre og bedre!

Styrketrening for eldre lev lengre og bedre! Styrketrening for eldre lev lengre og bedre! Håvard Østerås Spesialist i idrettsfysioterapi, Rosenborgklinikken Førstelektor og leder av fysioterapeututdanninga, Høgskolen i Sør-Trøndelag Gammel & aktiv

Detaljer

Trening som medisin etter sykehusinnleggelse. Inger-Lise Aamot 19.05.2014

Trening som medisin etter sykehusinnleggelse. Inger-Lise Aamot 19.05.2014 Trening som medisin etter sykehusinnleggelse Inger-Lise Aamot 19.05.2014 1 Oversikt Avgrensning Fysisk form og overlevelse generelt Hvile seg i form? Litt historikk Spesifisitetsprinsipp Eksempler 2 3

Detaljer

Folkehelseloven, helse og fysisk aktivitet

Folkehelseloven, helse og fysisk aktivitet Folkehelseloven, helse og fysisk aktivitet Heidi Fadum - seniorrådgiver Agenda Anbefalinger for fysisk aktivitet Befolkningens aktivitetsnivå Helseeffekter av fysisk aktivitet, herunder sykling og gåing

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Utholdenhetstrening Lisa Marie Jacobsen Fysioterapeut Mål for undervisningen Få et innblikk i hva utholdenhetstrening

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM GOD KONDISJON OG HJERTEHELSE HOS ELDRE. Hallgeir Viken, PhD Cardiac Exercise Research Group NTNU

SAMMENHENGEN MELLOM GOD KONDISJON OG HJERTEHELSE HOS ELDRE. Hallgeir Viken, PhD Cardiac Exercise Research Group NTNU SAMMENHENGEN MELLOM GOD KONDISJON OG HJERTEHELSE HOS ELDRE Hallgeir Viken, PhD Cardiac Exercise Research Group NTNU 1 OVERSIKT Bakgrunn fra tidl. forskning Stillesittende tid Fysisk aktivitet Kondisjon

Detaljer

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel

Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse. Utviklingstrekk og utfordringer. Sel Vedlegg 6: Statistikker, folkehelse Utviklingstrekk og utfordringer Folketallet i Sel kommune har vært i gradvis tilbakegang i mange år. Pr. 1. januar 2017 var det 5916 innbyggere i kommunen. Diagram:

Detaljer

Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom. Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt

Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom. Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt I løpet av én generasjon Fra ute til inne Fra løkker til baner til haller Fra å gå og

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Utholdenhetstrening Lisa Marie Jacobsen Fysioterapeut Mål for undervisningen Få et innblikk i hva utholdenhetstrening

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

Hva er biologisk alder? Trening for prestasjon, helse og livskvalitet

Hva er biologisk alder? Trening for prestasjon, helse og livskvalitet Hva er biologisk alder? Trening for prestasjon, helse og livskvalitet Øyvind Ellingsen NTNU / St. Olavs hospital, Trondheim 1. Hvorfor er trening så bra? 2. Hvilken treningstype er best? 3. Hva er legens

Detaljer

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom 1 Fagdag for fysioterapeuter 18. september 2013 Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Utviklet i Kina i 13. århundre Tradisjonell kinesisk

Detaljer

Fysisk aktivitet og helsegevinster? - Høgskolelektor Anders Stavnsbo, HiSF

Fysisk aktivitet og helsegevinster? - Høgskolelektor Anders Stavnsbo, HiSF Fysisk aktivitet og helsegevinster? - Høgskolelektor Anders Stavnsbo, HiSF Program Hva er fysisk aktivitet? Tilrådinger for fysisk aktivitet Hvorfor er fysisk aktivitet i omsorgssektoren viktig? Hvordan

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Golf og helse Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Golfeffekten Den totale forbedring av helsekvalitet

Detaljer

Hvor aktive er barn i byen?

Hvor aktive er barn i byen? Hvor aktive er barn i byen? Elin Kolle Stipendiat Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole Barn+By=Sant, 30. okt 2008 Disposisjon 1. Fysisk aktivitet Definisjoner Helsegevinster Anbefalinger

Detaljer

Hvordan fremme mer fysisk aktivitet uten ekstra midler? Stavanger den 22.mai 2012

Hvordan fremme mer fysisk aktivitet uten ekstra midler? Stavanger den 22.mai 2012 Hvordan fremme mer fysisk aktivitet uten ekstra midler? LFF møte Stavanger den 22.mai 2012 Gro Næsheim-Bjørkvik 60 minutter om dagen! Aktivitetene skal være så varierte som mulig Aktivitetene kan fordeles

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Av forfatter Roald Bahr, professor dr. med. ved Norges Idrettshøyskole og nestleder i SEF (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Av forfatter Roald Bahr, professor dr. med. ved Norges Idrettshøyskole og nestleder i SEF (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Skapt for bevegelse Av forfatter Roald Bahr, professor dr. med. ved Norges Idrettshøyskole og nestleder i SEF (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Allerede for 2400 år siden skrev legekunstens

Detaljer

Testing av fysisk form. Anne Therese Tveter

Testing av fysisk form. Anne Therese Tveter Testing av fysisk form Anne Therese Tveter Inaktivitet Fysisk inaktivitet er en av de største helse problemene i verden (Blair 2009) Inaktivitet fører til økt risiko for livsstilssykdommer Er assosiert

Detaljer

Trening som behandling

Trening som behandling Aktiv satsing på fysisk aktivitet i forhold til pasienter med psykoselidelser: - Hva er mulig? Erfaringer fra St.Olavs Hospital Trening som behandling Jørn Heggelund St. Olavs Hospital, Trondheim. 1 2

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Er 30 minutt med fysisk aktivitet nok? Hva med de resterende 23,5?

Er 30 minutt med fysisk aktivitet nok? Hva med de resterende 23,5? sveinung.berntsen@uia.no «a man spends the first half of his life learning habits that shorts the other half» (DiNubile. Prev Med 1993; (22): 589-594) Er 30 minutt med fysisk aktivitet nok? Hva med de

Detaljer

Helseeffekter av styrketrening

Helseeffekter av styrketrening trening og helse Helseeffekter av styrketrening Truls Raastad Forebygging og behandling av overvekt Forebygging av diabetes Forebygging av hjerte- og karsykdom Opptrening etter sykdom Opprettholdelse av

Detaljer

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø E-mail: merethe.monsen@unn.no Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning av energiforbruket utover

Detaljer

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling 1 Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Cardiac Exercise Research Group

Cardiac Exercise Research Group Cardiac Exercise Research Group Hjertekurs - Testing 1 Trening ntnu.edu/cerg Helse Er treningsforskning viktig? - Inaktivitet førte til 9% av all prematur dødelighet som skjedde i verden i 2008 (5,3 mill)

Detaljer

FYSISK AKTIVITET VED ASTMA, ALLERGI OG KOLS ANBEFALINGER OG EFFEKTER En innføring ved Kathrine Kragøe, Regionsekretær Naaf Region Nord-Trøndelag

FYSISK AKTIVITET VED ASTMA, ALLERGI OG KOLS ANBEFALINGER OG EFFEKTER En innføring ved Kathrine Kragøe, Regionsekretær Naaf Region Nord-Trøndelag FYSISK AKTIVITET VED ASTMA, ALLERGI OG KOLS ANBEFALINGER OG EFFEKTER En innføring ved Kathrine Kragøe, Regionsekretær Naaf Region Nord-Trøndelag ASTMA OG ALLERGI EFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET Positive effekter

Detaljer

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER

HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL OG SENIORSENTER HAVNABERG FRISKLIVSSENTRAL Hva er en Frisklivssentral? Et kommunalt tilbud om personlig oppfølging i forhold til endring av levevaner. Fokus på motivasjon og

Detaljer

Sitter ungene seg i hjel? Anbefalinger fra Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet.

Sitter ungene seg i hjel? Anbefalinger fra Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet. Per Egil Mjaavatn, NTNU Medlem av Nasjonalt Råd for Fysisk aktivitet: Sitter ungene seg i hjel? Anbefalinger fra Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet. Den fysiske skolesekken 2005-2006 Barn og unge Status

Detaljer

Fysisk aktivitet. Barn og ungdom. Berlin 18/9 Einar Ylvisåker

Fysisk aktivitet. Barn og ungdom. Berlin 18/9 Einar Ylvisåker Fysisk aktivitet Barn og ungdom Berlin 18/9 Einar Ylvisåker Fysisk aktivitet i eit førebyggande folkehelseperspektiv Er me vaksne og barna våre aktive nok? Barn, ungdom og fysisk aktivitet - kartlegging

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Trening som behandling

Trening som behandling Aktiv satsing på fysisk aktivitet i forhold til pasienter med psykoselidelser: - Hva er mulig? Erfaringer fra St.Olavs Hospital Trening som behandling Jørn Heggelund St. Olavs Hospital, Trondheim. 1 2

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

Styrketrening i rehabilitering NSH 290509

Styrketrening i rehabilitering NSH 290509 Styrketrening i rehabilitering NSH 290509 Håvard Østerås Høgskolen i Sør-TrS Trøndelag Rosenborgklinikken Frisktrening vs rehabilitering Hva er forskjellen? HØ 2 Terminologi treningslære Styrke vs muskulær

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 = 29.10.2012 2 GL = 56 820 kcal 1,9 gr fiber 29.10.2012 3 En God Start 4 29.10.2012 4 De viktigeste utfordringene Redusere saltinntaket Fettkvalitet

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

LUNGEDAGENE 2014. Astma og fysisk aktivitet. Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken

LUNGEDAGENE 2014. Astma og fysisk aktivitet. Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken LUNGEDAGENE 2014 Astma og fysisk aktivitet Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken Utfordringene rundt pasienter med astma Sykdomsforståelser Medisinering Andpusten vs. tungpusten

Detaljer

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Er dagens unge trent for å trene? 2.mai seminar John Tore Vik, folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag fylkeskommune. Stigende helsekostnader

Detaljer

Last ned Aktivitetshåndboken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktivitetshåndboken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aktivitetshåndboken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktivitetshåndboken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aktivitetshåndboken Last ned ISBN: 9788245017908 Antall sider: 624 Format: PDF Filstørrelse:19.53 Mb I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging

Detaljer

Last ned Aktivitetshåndboken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktivitetshåndboken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aktivitetshåndboken. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktivitetshåndboken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aktivitetshåndboken Last ned ISBN: 9788245017908 Antall sider: 624 Format: PDF Filstørrelse: 18.83 Mb I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging

Detaljer

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv 1 Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv Med vekt på rus og alkohol Forebyggende og helsefremmende arbeidsliv Levanger 3.6.2014 Professor dr. med. HUNT forskningssenter Overlege i psykiatri Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

NSH konferanse 19. september, Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA

NSH konferanse 19. september, Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA NSH konferanse 19. september, 2012 Hilde Sylliaas, postdoc Kavlifondet og førsteamanuensis HiOA Eldre har fysiologiske endringer i muskulatur som gir: Redusert evne til å utføre raske bevegelser Redusert

Detaljer

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med Kan demens forebygges Knut Engedal, prof. em. dr.med Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen

Detaljer

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander?

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Foto: NIFES Ingvild Eide Graff, Fungerende forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Livsstilssykdommer

Detaljer

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok Psykiske lidelser og fysisk aktivitet Innledning: Effekten av fysisk trening på psykisk helse er velkjent og dokumentert. Ved behandling av psykiske lidelser bør fysisk trening inngå som en naturlig og

Detaljer

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse Sikkerhetsseminaret 2016 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Livsstil

Detaljer

Fysisk aktivitet Kva er helse? 17:30 17:55. Spørsmål? Svar -stikkord. Eit val. Det at dere sjølv måtte reise dere å legge fram papiret

Fysisk aktivitet Kva er helse? 17:30 17:55. Spørsmål? Svar -stikkord. Eit val. Det at dere sjølv måtte reise dere å legge fram papiret Kva er helse? God helse definisjonar og tankar 1946: Ein tilstand av fullkommen fysisk, mentalt og sosial velvære, ikkje berre fråvær av sjukdom Fysisk aktivitet Solund 29.mars 2017 Kari Einen - Fysioterapeut

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Hurtigrutekurset 26. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Livsstil Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Detaljer

Fysisk funksjon og aldersendringer. Spesialfysioterapeut Tove Helland

Fysisk funksjon og aldersendringer. Spesialfysioterapeut Tove Helland Fysisk funksjon og aldersendringer 1 Hva er fysisk funksjon? Selv om faktorer som arvelighet og sykdommer påvirker hvordan vi eldes, er det helt klart at regelmessig fysisk aktivitet og trening, både kan

Detaljer

Barn og unges helse i Norge

Barn og unges helse i Norge Barn og unges helse i Norge Else-Karin Grøholt Avdeling for helsestatistikk Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk sykehus og helsetjenesteforening Konferanse om barn og unges helse 8. februar 2010 Generell

Detaljer

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Saksnr.: 2013/4609 Løpenr.: 32910/2014 Klassering: G10 Saksbehandler: Elsie Brenne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 26.05.2014 Opplæring, kultur og helsekomiteen

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer