1 h 2005 fra v2 SLF. Kapitalvolum påregnelig aktør. Til fra V1 fra V1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 h 2005 fra v2 SLF. Kapitalvolum påregnelig aktør. Til fra V1 fra V1"

Transkript

1 Til Tine Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig rentefri gjeld 961 Arbeidskapital * 829 Hvorav varebeholdning 802 Arbeidskapital = Omløpsmidler- kortsiktig rentefri gjeld i MO (Tine) Varige driftsmidler Arbeidskapital Merverdier * *) Merverdi = Sum eiendeler x 0, h 2005 fra v2 SLF fra V1 fra V1 fra V1 fra V1 fra V1 i PU i Faktor Tine Varige driftsmidler ,8238 Arbeidskapital 829 0,8238 Merverdier ,8238 Sum kapital ,8238 Hvorav varebeholdning 802 0, faktor fra V Til apita vo um Avkastnings - krav Varige driftsmidler ,8% Arbeidskapital 683 5,8% 39,6 Merverdier ,8% 61,2 Korr. av driftsut ilter -57,9 Sum kapital ,8% 161,5 avk.krav fra V2 - fra V1 Avkastnings - krav Kapitalkostnad Kapitalkostnad Fordelingsnøkkel 1: Varela er 661 5,8 % 38,3 Netto til fordeling 38,3 Fordelingsnøkkel 2: Sum varige driftsm % 118,6 Rest arbeidskapital 22 5,8% 1,3 Netto til fordeling 119,9 Fordelingsnøkkel 3: Merverdi kapital ,8% 61,2 Korr. driftsutgifter -57,9 Netto til fordeling 3,3 Kontroll: Sum 1, 2 og 3 (eks.driftsutg.) ,8% Korr. driftsutgifter -57,9 Sum kapital 161, Normering av kapital ER 2005 vl.xls SLF 1H05

2 Til Tine Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig rentefri gjeld 961 Arbeidskapital * 829 Hvorav varebeholdnin 802 * Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig rentefri gjeld h 2005 fra v2 LMD fra V1 i MO (Tine) Varige driftsmidler Arbeidskapital Merverdier * *) Merverdi = Sum eiendelerx 0, , i Pu i Faktor Tine Varige driftsmidler , faktor Arbeidskapital 829 1, faktor satt lik 1 Merverdier , Sum kapital , Hvorav varebeholdning faktor satt lik 1 Til apita vo um Avkastnings - krav Varige driftsmidler ,0 % 122,7 avk.krav fra V2 Arbeidskapital 829 6,0% 49,7 Merverdier ,0 % 63,3 235.:7 Korr. av driftsutgifter 0,0 * 0 Sum kapital ,0 % 235,7 Avkastnings - krav Kapitalkostnad Kapitalkostnad Fordelingsnøkkel 1: Varelager 802 6,0% 48,1 Netto til fordeling 48,1 Fordelingsnøkkel 2: Sum varige driftsm ,0% 122,7 Rest arbeidskapital 26 6,0 % 1,6 Netto til fordeling 124,3 Fordelingsnøkkel 3: Merverdi kapital ,0 % 63,3 Korr. driftsutgifter 0,0 Netto til fordeling 63,3 Kontroll: Sum 1, 2 og 3 (eks.driftsutg.) ,0% Korr. driftsutgifter 0.0 Sum kapital Normering av kapital ER 2005 vl.xls LMD 1HO5

3 Til Tine Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig rentefri gjeld 961 Arbeidskapital * 829 Hvorav varebeholdnin 802 * Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig rentefri gjeld i MO (Tine) Varige driftsmidler Arbeidskapital Merverdier' ') Merverdi = Sum eiendelerx 0, , h 2005 fra v2 SLF fra V1 i Pu i Faktor Tine Varige driftsmidler ,8238 Arbeidskapital 829 0,8238 Merverdier ,8238 Sum kapital ,8238 Hvorav varebeholdnin 802 0, faktor Til apita vo um Avkastnings - krav Varige driftsmidler ,3 % 128,8 avk.krav fra V2 Arbeidskapital % 43,0 J Merverdier % 66,5 - Korr. av driftsut ifter -57,9 Sum kapital ,3% 180,4 Avkastnings - krav Kapitalkostnad Kapitalkostnad Fordelingsnøkkel 1 Varela er 661 6,3% 41.6 Netto til fordeling 41.6 Fordelingsnøkkel 2: Sum varige driftsm ,3% 128,8 Rest arbeidskapital % 1,4 Netto til fordeling 130,2 Fordelingsnøkkel 3: Merverdi kapital ,3% 66,5 Korr. driftsutgifter -57,9 Netto til fordeling 8,6 Kontroll: Sum 1, 2 og 3 (eks.dnftsutg.) ,3% Korr driftsutgifter Sum kapital Normering av kapital ER 2005 vl.xls SLF 2H05

4 Til Tine Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig rentefri gjeld 961 Arbeidskapital * 829 Hvorav varebeholdning 802 Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig rentefri gjeld i MO (Tine) Varige driftsmidler Arbeidskapital Merverdier * *) Merverdi = Sum eiendelerx 0, , h 2005 fra v2 LMD i PU i Faktor Tine Varige driftsmidler ,8238 Arbeidskapital 829 1,0000 Merverdier ,8238 Sum kapital ,8238 Hvorav varebeholdning faktor 829 faktor satt lik faktor satt lik 1 Til apita ve um Avkastningskrav Varige driftsmidler ,3% 128,8 avk.krav fra V2 Arbeidskapital 829 6,3 % 52,2 _, Merverdier ,3% 66,5 1, 7:i Korr. av driftsutgifter 0,0 fra V1 ' 0 Sum kapital ,3 % 247,5 Kapitalkostnad Avkastningskrav Kapitalkostnad Fordelingsnøkkel 1: Varela er 802 6,3 % 50,5 Netto til fordeling 50,5 Fordelingsnøkkel 2: Sum varige driftsm % Rest arbeidskapital 26 6,3% 1,7 Netto til fordeling 130,5 Fordelingsnøkkel 3: Merverdi kapital ,3 % 66,5 Korr. driftsutgifter 0,0 Netto til fordeling 66,5 Kontroll: Sum 1, 2 og 3 (eks.driftsutg.) ,3% 247,5 Korr. driftsutgifter 0,0 Sum kapital 247, Normering av kapital ER 2005 vt.xls LMD 2H05

5 VF,DLEGG I Normert ka italvolum i risut -evnin sordnin en basert å re oska tall for 2004 DEL 1 Normert kapitalvolum 2004 Basert pa brev fra I.U ac og Econs rapport rer. 3. Korrigert kortsiktig ikke rrntehrerende gjeld Tabell I Bokførte verdier i Tines ulike virksomheter Basis i Econ tabell 2.5 tall for aktuelt år, mill.kr I. ) 2 **1 sum ***) V10 melk \nnen komm.v Sum komm.r. Tine samt. Tine annet sum sum line Varige driftsmidler 2 48' , ,000 Om lopsm idler Sum eiendeler ,637 Kortsiktig ikke rentehxrende gjeld Sum eiendeler - kortsiktig ikke renteb. gjeld ( Arbeidskapital *'"I l Koran s arelager Korreksjon drifsutgifter (1 71 ') I = Kommeniell virksomhet innenfor markedsordningen for melk "1 22 = Kommersiell 'irksomhet utenfor markedsordningen titt melk "' 13 = "Samfunnsmessig' virksomhet I, rararehandterin reuleriness irksomhet) -*'-) Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig ikke rentebærende deld G:\Ip\Seksjon JP\Markedsordninger\ Melk\Klagesaker\ER (høsten 2007)\ Beregninger Andre utkast\ Normering av kapital ER 2005 vl xis

6 VEDLEGG 2 Normert avkastnin skrav i risut 'evnin sordnin en Basert på brev fra LD av og Econs rapport rev. 3. Tabell l : Pure neli, avkastnin skrav for etablert aktor ER IH06 Ettene nin 2005 Etterregning 2004 Periode 5 Periode 3 Periode 4 Per. 4 korr Periode 2 Periode 1 Metode SLFs SLFs SLFss SI FS SITS SLFs retningslinjer retningslinjer retningslinjer retningslinjer retningslinjer retningslinjer Renteperiode: 1. h h h 2005 Ih h , h 2004 Egenkapitalandel 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Forretningsbeta 0, ,4 0,4 0,4 Egenkapital avkastnin Risikofri rente 3 år stat (S'f4X) 3,48% 3,01 % 2,20 % 2,80% 2,83% 3,09 % + Egenkapitalbeta 1,0 1,0 I, ,0 1,0 Markedets risikopremie 5,0 % 5,0 / 5,0-1 5,0 % 5,1301 5,0 % = Risikotillegg 5,0 % 50 % 5,0 / 5,0 / 5,001 5,0 % + Likviditetspremie LO 1,0-/ 1,0 / 1,0 / 1,0-,' LO./ = Påregnelig avkastningskrav egenkapitaii 9,480/ 9,01 0/ 8,200/ 8,80 0/ 8,83 0/ 9,090/ Fremmedkapitalavkastning: NIBOR 12 nitid 3,19% 2,80% 2,40 % 2,40 % 2,19% 2,23 % tapsrisiko - adm. tillegg 1,75% 1,75% 1,75 % 1.75% 1,75% 1,75 % Avkastn. krav på renteb.fremmedkap. 4,94% 4,55% 4,15 % 4.15% 3,94% 3,98 % Påregnelig avkastningskrav på totalkapitalen 6,8% 6,3% 5,8% 6,0 % 5,9% 6,0% n Avkastningskrav egenkapital = Risikofri rente risikotillegg i + likviditetspremie Som hovedregel benyttes tallgrunnlag for foregående kalenderår, dvs. at for etterregningene i 2004 vil hovedregelen være at tallgrunnlag for 2003 benyttes. Normering av kapital ER 2005 v1.xls V2 Norm. avkastning

7 Kaptalgrunnlag 1. halvår 2005 LMD (varige driftsm.' 0, arbeidskap. * 1) Kapitalkostnad til fordelin (1000 kr): Input Rentebærende kapital bokførte verdier ,868 Hvorav varebeholdnin * ,000 Vari e driftsmidler, rest renteb. oml.m ,826 Til fordeling på anvendt liter råvare ,826 Til fordeling på omsatt kg/i melkeprodukt ,826 Til fordeling på omsetn.verdi ust av /tilsk ,826 *) Fordelt etter omsetningsverdi justert for avg./tilsk x ant. lagringsuker Merkapital ihht Econ-notat Korr drittsut ilter Netto til fordelin uti fra anvendt melk pr pris ruppe Sats pr prisgruppe Sum kapitalvolum Sum anvendt melk alle prisgrupper Sum anvendt råvare (melk. fløte. myse) Sum omsatt kilo/liter melkeprodukter 647 Sum Oms. verdi justert for avg /tilskudd Sum lagringstid (oms v just avg/tilsk`ant.uker` 824 kapitalvolum Påregn. kap.vol. rente ford.nøkkel Kap.k ,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6.0 % 6.0 % 50% 10% 40 % , % Fordeling " bokførte " verdier : Ford.gr.lag Andel Kap.kostn. Dag ligvare 1000 kr Anvendt melk % IA Sure Omsatt kilolliter % 676 smakstilsatte Omsverdi justert for avg/tilsk % Lagringstid217 uke ,4 % 211 Anvendt melk ,9% A Ikke Omsatt kilo/liter , 5% smakstilsatte Omsverdi justert for avg/tilsk ,9% Lagringstid 217 uke ,8 % 857 Anvendt melk ,6% 972 3A Søte Omsatt kilolliter , 2% 397 smakstilsatte Omsverd) justertfor avg/ti sk ,2% Lagringstid 2/7 uke ,2% 98 Sum kap.k. Kap. norm. Kap. norm kr kr/ 1 anv. r v. øre/ anv. r v , , , 096 9, , , 2 Anvendt melk ,0% 592 4A Ferske oster Omsatt kilo/liter ,5% , , 2 Omsverd, justert for avgltilsk ,5% 752 Lagringstid 2,7 uke ,1 % 46 Anvendt melk ,3% Omsatt kilo/liter _ % 709 5A Modna oster Omsverdi justert for avg/tilsk % Lagrngstd 12 uker % , , 0 7A Geitemelk Anvendt melk % 290 Omsatt kilo/liter % 18 Omsverdi justert for avg/tilsk % 267 Lag,ings:id 2 uker % , ,8 Industri Anvendt melk ,7% B Ikke Omsatt kilo/liter ,4% 665 smakstilsatte Omsverdi justert for avgttilsk ,7% 867 Lagr,'gst'd 27 uke ,1 % , 088 8, 8 Anvendt melk % 5 4B Ferske oster Omsatt kilolliter ,0% , 134 Omsverdi justert for avgltilsk % 9 13,4 Lagringstid 217 uke % 1 Anvendt melk ,2% Kapital ER fordelt pr gruppe 1 H05 v2.xls fordeling LMD

8 Omsatt kilo/liter , 2% Modna oster Omsverda justert for avg/falsk ,5% Lagringstid 11 uker ,0% , , 6 Anvendt melk ,7% Omsatt kilo/liter % 265 6B Tørrmelk , 086 8, 6 Omsverdi justert for avg/tilsk ,3 % Lagringstid 2 uker ,5 % 705 Anvendt melk ,0 % 7 Omsatt kilo/liter ,0 % 78 Geitemelk 13 0, 086 8, 6 Omsverdi justert for avg/tilsk ,0 Lagringstid 2 uker ,0 % Merkevareeksport Anvendt melk ,6% C Modna oster Omsatt kilo/liter ,0% , , 1 Omsverda justert for avg/bisk ,2 _% _ Lagringstid 11 uker ,7% C Geitemelk Anvendt melk ,0% 26 Omsatt kilo/liter _ 0, 0% 3 Omsverda justertfor avg/bisk 9-55d ,1 % 50 Lagringstid 2 uker ,0 % , ,6 Biprodukter Anvendt fløte Og 2,1 % B1 Kremfløte Omsatt kila/liter , 4 % 798 Dagligvare Omsverdi justert for avg/bisk ,8 % Lagringstid 2/7 uke d'7 % 332 Anvendt fløte ,5 % 935 B2 Fløte til Omsattkilo/liter , 7% 208 smør dagligv. Omsverdi justert for avg/tilsk ,0 % Lagringstid 2 uker ,3 % Anvendt fløte ,2% 152 B3 Fløte til Omsatt kilo/liter , 2 % 27 smør industri Omsverdi justert for avg/tilsk ,7% 341 Lagringstid 2 uker ,3% , , , , , , 0 Anvendt myse , 2 % B4 Myse til Omsatt kilo/liter , 4% 178 mysoster Omsverdi justert for avg/tilsk % dagligvare, Lagringstid 2 uker ,5 % , 091 9, 1 Anvendt myse , 1 % Myse til Omsatt kilo/liter , 0 -% 2 mysoster Omsverdi justertfor avgltilsk % 16 industri, Lagringstid 2 uker ,0% , 072 7, 2 Anvendt råvare ,0% Kontroll: Sum Omsatt kila/ider , 0 % alle any Omsverdi justert for avgltilsk ,0% Lagringstid ,0% , , 6 Sum til fordeling Sum fordelt Rest ikke fordelt (0) Kapital ER fordelt pr gruppe 1 H05 v2.xls fordeling LMD

9 Grunnlag kapitaljustering gruppe 1. halvår ,0 % avkastning Normert Sum normert Sum normert Normert "bokført" kapital merkapital kapital LMD kapital SLF Differanse Kapitalkostn ac lova re 1000 kr kraiter kdliter IA Sure smakstilsatte ,180 0,231 0,17 0,05 2A Ikke smakstilsatte ,096 0,14 0,09 0,051 3A Sete smakstilsatte ,142-0,19 0,14 0,05 4A Ferske oster ,112 0,16 0,11 0,05 5A Modna oster ,150 0,201 0,13 0,06 6A Tørrmelk - - 0,00 0,00 0,00 7A Geitemelk 690 0,108 0,15 0,10 0,05 Industri 2B Ikke smakstilsatte ,088 0,13 0,08 0,05 4B Ferske oster 15 0,134 0,1 0,13 0,05 5B Modna oster ,18 0,12 0,06 6B Tørrmelk ,086 0,13 0,08 0,05 7B Geitemelk 13 0,086 0,13 0,0 0,05 Merkevareeks ort 5C Modna oster ,131 0,181 0,11 0,06 7C Geitemelk 99 0,176 0,22 0,16 0,06 Bi rodukter B1A Kremfløte Dagligvare ,272 0,27 0,261 0,011 B2 Fløte til smør, dagl.v ,230 0,23 0,21 0,01 B3 Fløte til smør, ind ,200 0,20 0,18 0,01 B4 Myse til mysoster, dgl.v ,091 0,091 0,08 0,00 B5 Myse til m soster, ind. 69 0,072 0,07 0,06 0,00 Kontroll Sum alle anvendelser ,126 0,17 0,11 0,05 Kapital ER fordelt pr gruppe 1H05 v2.xls pr gruppe LMD

10 Kaptalgrunnlag 1. halvår 2005 SLF Kapitalkostnad til fordeling (1000 kr): kapitalvolum Rentebærende kapital bokførte verdier Hvorav varebeholdnin `) Input Påregn. kap.vol. 0, , Vara e driftsmidler, rest renteb. oml.m Til fordeling på anvendt liter råvare ,8238 Til fordeling på omsatt kg/i melkeprodukt ,8238 Til fordeling på omsetn.verdi ust av /tilsk ,8238 `) Fordelt etter omsetningsverdi justert for avg./tilsk x ant. lagringsuker Merkapital ihht Econ-notat ,8238 Korr driftsut ifter Netto til fordelin ut i fra anvendt melk r ris ru Sats pr prisgruppe Sum kapitalvolum Sum anvendt melk alle prisgrupper Sum anvendt råvare (melk. fløte, myse) Sum omsatt kilo/liter melkeprodukter Sum Oms. verdi justert for avg./tilskudd Sum lagringstid (oms.v,just avg/tilsk*ant.uker) e rente ford.nøkkel Kap.k. 5,8% ,8 % ,8% ,8% 50% ,8% 10% ,8% 40% ,8% / Fordeling "bokførte " verdier : Ford. gr.lag Andel Kap.kostn. Sum kap.k. Kap. norm. Kap. norm. Daglomvare 1000 kr 1000 kr kr/i arv. rav. øre/i arv. rav. Anvendt melk ,3% la Sure Omsatt kilolliter l % ,173 17,3 smakstilsatte Omsverda justert for avg/tikk % Lagringstid 2/7 uke ,4% 168 Anvendt melk ,9 % A Ikke Omsatt kilolliter , 5 % smakstilsatte Omsverdi justert for avg/tikk ,9% Lagringstid 2n uke ,8% 682 Anvendt melk ,6% 938 3A Søte Omsatt kilo/liter , 2% 382 smakstilsatte Omsverdi justert for avg/tilsk ,2 % Lagringstid 2/7 uke ,2 % , 092 9, , , 7 Anvendt melk ,0% 571 4A Ferske oste Omsatt kilo/liter ,5% , 107 Omsverda justert for avg/tilsk ,5% ,7 Lagringstid 217 uke O 'l % 7 Anvendt melk ,3% A Modna oster Omsatt kilo/liter ,7% 684 Omsverda justert for avg/tikk ,2% , , 2 Lagringstid t2 uker ,1 % A Geitemelk Anvendt melk ,5 % 279 Omsatt kilo/liter , 1 % 17 Omsverda justert for avg/tikk ,5 % 258 Lagringstid 2 uker ,2% , , 1 Industri Anvendt melk ,7% B Ikke Omsatt kilolliter , 4 % 641 smakstilsatte Omsverdi justertfor avg/tilsk ,7 % 836 Lagringstid 2/7 uke ,1 % , 085 8, 5 Anvendt melk ,0 % 5 4B Ferske oster Omsatt kilo/liter ,0 % , ,9 Omsverda justert for avg/tikk ,0 % 8 Lagringstid 2/7 uke ,0 % 0 Anvendt melk ,2% Kapital ER fordelt pr gruppe 1 H05 v2.xls fordeling SLF

11 Omsatt kilolliter ,2% 144 SB Modna oster Omsverdi justert for avgltilsk ,5% 2l52 Lagringstid 11 uker ,0% 4 2, ,120 12,0 6B Tørrmelk Anvendt melk ,7% Omsatt kilo/liter ,1 % 255 Omsverda justert for avg/tilsk ,3% Lagnngstid 2 uker ,5% ,081 8,1 7B Geitemelk Anvendt melk ,0% 7 Omsatt kilolliter % 0 Omsverdi justert for avg/tilsk % 4 Lagringstid 2 uker ,0 % ,081 8,1 Merkevareeksport Anvendt melk ,6% Omsatt kilolliter ,0% 237 SC Modna oster Omsverdi justert for avg/tosk ,2% Lagringstid 11 uker ,7% ,116 11,6 7C Geitemelk Anvendt melk Omsatt kilo/liter Omsverdi justert for avg/falsk Lagringstid 2 uker ,0% ,0% 3 -._._ ,1 % ,0% ,163 16,3 Biprodukter Anvendt fløte B1 Kremfløte Omsatt kilo/liter Dagligvare Omsverdi justert for avg/tilsk Lagringstid 2/7 uke ,1 % ,4% ,8% ,7 % ,261 26,1 Anvendt fløte B2 Fløte til Omsatt kilo/liter smør dagligv. Omsverda justert for avg/tilsk Lagringstid 2 uker ,5 % 902 1,7% 201 5,0% ,3% ,213 21,3 Anvendt fløte B3 Fløte til Omsatt kilo/liter smør industri Omsverdi justertfor avg/tilsk Lagringstid 2 uker ,2% 146 0,2% 26 0,7 % 329 0,3% ,185 18,5 B4 Myse til mysoster dagligvare Anvendt myse Omsatt kilo/liter Omsverdi justert for avg/tikk Lagringstid 2 uker ,2% ,4% ,4% ,5% ,085 8,5 B5 Myse til mysoster industri Anvendt myse ,1 % 42 Omsatt kilo/liter ,0% 2 Omsverdi justert for avg/tilsk " l% 15 Lagringstid 2 uker ,0 % ,068 6,8 Anvendt ravare ,0% _59_926 Kontroll: Sum Omsatt kiloliter % alle any Omsverdi justert for avg/tikk % "13 Lagringstid % ,116 11,6 Sum til fordeling Sum fordelt Rest ikke fordelt Kapital ER fordelt pr gruppe 1 H05 v2.xls fordeling SLF

12 Grunnlag kapitaljustering gruppe 1. halvår ,8 % avkastning Normert "bokført" kapital Normert merkapital Sum normert kapital SLF Sum kapital Tine Differanse aollgvare Kapitalkostn 1000 kr 1A Sure smakstilsatte ,173 0,17 0,16 0,00 2A Ikke smakstilsatte ,092 0,09 0,05 0,041 3A Søte smakstilsatte ,137 0,13 0,18-0,04 4A Ferske oster ,107 0,11 0,22-0,11 SA Modna oster ,132 ::...: 0,13 0,09 0,041 6A Tørrmelk 0,00 0,00 7A Geitemelk 646 0,101 0,10 0,12-0,02 Industri 28 Ikke smakstilsatte ,085 :. _. 0,08 0,04 0,04 4B Ferske oster 14 0,129 :. _.. 0,131 0,13-0,00 5B Modna oster , ,12 0,03 0,08 6B Tørrmelk ,081 0,08 0,021 0,06 78 Geitemelk 12 0,081 ::... 0,08 0,08 0,00 Merkevareeksport 5C Modna oster , ,11 0,05 0,06 7C Geitemelk 92 0,163 0,16 0,09 0,06 Biprodukter B1A Kremfløte Dagligvare , ,261 0,25 0,00 B2 Fløte til smør, dagl.v , ,21 0,09 0,11 B3 Fløte til smør, ind , ,18 0,01 0,17 B4 Myse til mysoster, dgl.v , ,08 0,11-0,02 B5 Myse til mysoster, ind. 65 0, ,06 0,01 0,04 Kontroll Sum alle anvendelser ,116 0,11 0,07 0,04 Kapital ER fordelt pr gruppe 1 H05 v2.xls pr gruppe SLF

13 Fordeling av normerte kapitalkostnader etterregning 2. halvår 2005 LMD (varige driftsro * 0, arbeidskap. * 1) Kapitalkostnad til fordeling (1000 kr): kapitalvolum Påregn. kap.vol. rente ford. nøkkel Kap. k. Rentebærende kapital bokførte verdier , ,3% Hvorav varebehoidnin ') , ,3% Van e driftsmidler, rest renteb. oml.m % Til fordeling på anvendt liter råvare % 50% Til fordeling på omsatt kg/i melkeprodukt ,3% 10% Til fordeling på omsetn verdi ust av ltilsk ,3 % 40% *) Fordelt etter omsetningsverdi justert for avg ltilsk x ant. lagringsuker Merkapital ihht Econ-notat ,3% Korr driftsut after Netto til fordelen ut i fra anvendt melk pr pris nuppe Sats kr./liter pr prisgruppe Sum kapitalkostnad Sum anvendt melk alle prisgrupper Sum anvendt råvare (melk. fløte. myse) Sum omsatt kilolliter melkeprodukter Sum Oms. verdi justert for avg /tilskudd Sum lagringstid (oms v just avg/tilsk'ant.uker) Fordeling " bokførte" verdier: Ford.gr.lag Andel Kap.kostn. Sum kap.k. Kap. norm. Kap. norm. Dagligvare 1000 kr 1000 kr kr/i arv. rav. øre anv. r v. Anvendt melk % IA Sure Omsatt kilo/liter , 7% 740 smakstilsatte , , 5 Omsverda justert for avgltilsk , 2% flytende Lagringstid 217 uke ,5% 234 2A Ikke smakstilsatte flytende 3A Søte smakstilsatte flytende Anvendt melk , 1 % Omsatt kilo/liter % Omsverdi justert for avgltilsk % Lagnngstid 2n uke % 864 Anvendt melk , 6% Omsatt kilolliter , 2 % 412 Omsverdi justert for avg/tilsk , 2 % Lagringstid 217 uke ,2 % , , , , 4 Anvendt melk ,0% A Ferske oster Omsatt kilo/liter ,5% 70 Omsverdi justert for avgltilsk % 827 Lagringstid 2,7 uke % , , 5 Anvendt melk % Omsatt kiloliter % 752 5A Modna oste , Omsverdi justert for avgltilsk % Lagnngstid 12 uker % A Geitemelk Anvendt melk ,5% 314 Omsatt kilo/liter % 19 Omsverdi justert for avgttiisk % 303 Lag-rngstld 2 uker ,3% , , 1 Industri Anvendt melk % B Ikke Omsatt kilotiter % 613 smakstilsatte Omsverda justert for avgltilsk % 739 Lagnrgstd 27 uke % 46 Anvendt melk % 8 Omsatt kilo/liter % 1 48 Ferske oster Omsverdi justert for avg/tilsk % 17 Lagringstid217 uke % , 094 9, , Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls fordeling LMD

14 Anvendt melk ,0% Omsatt kilo/liter ,2 % 151 5B Modna oste Omsverda justert for avg/tikk ,1% 2162 Lagringstid 11 uker ,2% ,144 14,4 Anvendt melk _ ,7% Omsatt kilolliter ,0 % 259 Omsverdi justert for avg/tilsk ,0% Lagringstid 2 uker ,3 % ,089 8,9 7B Geitemelk Anvendt melk ,0 % Omsatt kilo/liter ,0% Omsverdi justert for avg/bisk ,0% Lagringstid 2 uker ,0 % ,104 10,4 Merkevareeksport Anvendt melk ,5% 6851 Omsatt kilo/liter ,9% 254 5C Modna oste Omsverda justert -for avg/tilsk ,8% 3575 Lagringstid 11 uker / ,139 13,9 7C Geitemelk Anvendt melk ,0 % 31 Omsatt kilo/liter ,0% 3 Omsverda _..._ justert for avg/tikk ,1 % Lagringstid zuker ,0 % ,185 18,5 Biprodukter: Anvendt fløte ,2% B1 Kremfløte Omsatt kilo/liter ,6 % 858 Dagligvare Omsverda justert for -avg/tils-k ,6% Lagringstid 2/7 uke ,7 % ,303 30,3 Anvendt fløte ,5% B2 Fløte til Omsatt kilo/liter ,7 % 223 smør dagligv. Omsverda justert for avg/tilsk ,3% Lagringstid 2 uker ,4% l - 2b ,257 25,7 Anvendt fløte ,3% 194 B3 Fløte til Omsatt kilolliter ,3% 42 smør industri Omsverda justert for avg/tikk ,8 0/ 442 Lagringstid 2 uker ,4 0/ ,222 22,2 B4 Myse til mysoster dagligvare Anvendt myse , 1 % _2683 Omsatt kilo/liter _ 1,5 % Omsverda justert for avg/tilsk ,7% Lagringstid 2 uker ,7% ,104 10,4 B5 Myse til mysoster industri Anvendt myse ,1 % 47 Omsatt kilo/liter ,0% 3 Omsverdi justert for avg/tilsk ,0% 19 Lagringstid 2 uker ,0% ,081 8,1 Anvendt råvare Kontroll: Sum Omsatt kiloluter alle anv Omsverdi justert for avg/tilsk Lagringstid ,0% ,0 % _ ,0 0/ ,0% ,137 13,7 Sum til fordeling Sum fordelt Rest ikke fordelt (0) Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls fordeling LMD

15 Grunnlag for kapitaljustering pr. gruppe 2. halvår 2005 Dagligvare: Normert "bokført" kapital Kapitalkostn 1000 kr Normert merkapital Sum normert kapital LMD Sum normert kapital SLF Differanse la Sure smakstilsatte flytende ,195 0,250 0,200 0,050 2A Ikke smakstilsatte flytende ,103 _ 0,157 0,109 0,048 3A Søte smakstilsatte flytende ,154 0,209 0,159 0,050 4A Ferske oster ,125 0,180 0,131 0,049 5A Modna aster , ,158 0,062 6A Tørrmelk A Geitemelk 768 0, ,052 Industri: - 2B Ikke smakstilsatte ,094 0,149 0,100 0,049 4B Ferske oster 27 0,171 0,226 0,177 0,049 5B Modna oster ,144 0,199 0,140 0,059 6B Tørrmelk ,089 0,144 0,094 0,050 7B Geitemelk 40 0,104 -, 0,159 0,108 0,051 Merkevareeksoort: - 5C Modna oster ,139 0, ,058 7C Geitemelk , ,055 NN Bi rodukter: - Bl Kremfløte, dagligvare , ,300 0,003 B2 Fløte til smør, dagligvare ,257-0,257 0,246 0,011 B3 Fløte til smør, industri 870 0,222-0,222 0,213 0,009 B4 Myse til mysoster. dagligvare ,104-0,104 0,101 0, Myse til mysoster, industri 77 0,081-0,081 0,079 0,002 Kontroll - Sum alle anvendelser , , ,050 Sum alle anvendelser kr Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls pr gruppe LMD

16 Fordeling av normerte kapitalkostnader etterregning 2. halvår 2005 SLF Kapitalkostnad til fordeling (1000 kr): Rentebærende kapital bokførte verdier Hvorav varebeholdnin *) Van e driftsmidler, rest renteb. oml.m. Til fordeling på anvendt liter råvare Til fordeling på omsatt kg/i melkeprodukt Til fordeling på omsetn.verdi just av ltilsk. = Input kapitalvolum Påregn kap.vol. rente ford.nøkkel Kap.k , ,3% , ,3% ,3% , ,3% 50% , ,3% 10% , ,3% 40% `) Fordelt etter omsetningsverdi justert for avg.ltilsk x ant. lagringsuker Merkapital ihht Econ-notat Korr driftsut ilter , ,3% Netto til fordelin ut i fra anvendt melk pr pris ruppe Sats pr prisgruppe Sum kapitalkostnad Sum anvendt melk alle prisgrupper 1 Sum anvendt råvare (melk, fløte, myse) 1 Sum omsatt kilo/liter melkeprodukter Sum Oms. verdi justert for avg /tilskudd 9 Sum lagringstid (oms.v.just avg/tilsk`ant.uker) / Fordeling "bokførte " verdier : Ford.gr.lag Andel Kap.kostn. Dagligvare 100 r Anvendt melk ,5% la Sure Omsatt kilo/liter % 739 sm dette Omsverdi justert for avgltilsk , 2% 3771 flytende --- Lagringstid 2/7 uke ,5% 193 Anvendt melk ,1 % A Ikke Omsatt kilo/liter smakstilsatte ,8 % _ 8434 Omsv flytende erda justert for avgltilsk ,7 % Lagringstid 217 uke ,7% 712 Sum kap.k. Kap. norm. Kap. norm. r r arv. r v. øre/l anv. r v , , ,102 10,2 Anvendt melk 3A Søte Omsatt kilolliter - smakstilsatt e Omsverda justert for avgltilsk flytende - -,.. -_ Lagringstid 217 uke _ 1,6% ,2% _ ,2% ,2 % ,152 15,2 Anvendt melk ,0% 620 Omsatt kilo/liter , 5% 70 4A Ferske oste Omsverdi justert for avgltilsk ,6% 825 Lagringstid 2/7 uke ,1 % ,124 12,4 Anvendt melk ,5% Omsatt kilo/titer % 751 SA Modna oste ,151 15,1 Omsverdi justert for avgltilsk , 6% Lagringstid 12 uker ,5% A Geitemelk _ Anvendt melk ,5 % 313 Omsatt kilo/liter %,6 _ 19 Omsverda justert far avgltilsk , / 302 Lagringstid 2 uker ,3 % ,117 11,7 Industri Anvendt melk ,4 % B Ikke Omsatt kilo/liter _ , 7 % _ , 093 9, 3 smakstilsatte Omsverdi justertfor avgltilsk ,4% 737 Lagringstid 2/7 uke ,1 % 38 Anvendt melk ,0% 8 Omsatt kilo/liter , 0 % 1 Omsverdi justertfor avgltilsk ,0 % 17 Lagringstid 2/7 uke ,0% , , 0 Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls fordeling SLF

17 5B Modna oste Anvendt melk ,0 % 3_883 Omsatt kilo/liter ,2% 150 Omsverdi justert for avg/tilsk ,1 % Lagringstid 11 uker ,2 % ,133 13,3 6B Tørrmelk Anvendt melk ,7 % Omsatt kilo/liter ,0% 259 Omsverdijustert -for avgitilsk ,0% 1538 Lagringstid 2 uker ,3 % ,087 8,7 7B Geitemelk Anvendt melk Omsatt kilo/liter Omsverdi justert for avg/tilsk Lagnngstd 2 uker _ % ,0% % % ,101 10,1 Merkevareeksport Anvendt melk Omsatt kilo/liter C Modna oste Omsverdi justert for avg/tilsk Lagringstid 11 uker % ,9% % ,9% ,128 12,8 7C Geitemelk Anvendt melk ,0% 31 Omsatt kilo/liter ,0% 3 Omsverdi justert for avg/tilsk ,1 % 57 Lagringstid 2 uker ,0% ,178 17,8 Biprodukter: Anvendt fløte ,2% B1 Kremfløte Omsatt kilo/liter ,6 % 856 Dagligvare Omsverdi justert for avg/tilsk ,6 % Lagringstid 2/7 uke ,7% ,300 30,0 Anvendt fløte % 999 B2 Fløte til Omsatt kilo/liter ,7% 223 smør dagligv. Omsverdi justert for avg/tilsk ,3 % Lagringstid 2 uker ,4% ,246 24,6 Anvendt fløte ,3% 194 B3 Fløte til Omsatt kilo/liter ,3 % 42 smør industri Omsverdi justert for avg/tilsk ,8 % 441 Lagringstid 2 uker ,4 % ,213 21,3 B4 Myse til mysoster dagligvare Anvendt myse Omsattkilo/liter Omsverdi justert for avg/tilsk Lagringstid 2 uker ,1 % ,5-6/ ,7% % ,101 10,1 B5 Myse til mysoster industri Anvendt myse ,1 % 47 Omsattkilo/liter % 3 Omsverdi justert for avgltilsk % 19 Lagnngstid 2 uker % ,079 7,9 Anvendt råvare Kontroll: Sum Omsattkilo/liter alle anv Omsverdi justert for avg/tilsk Lagringstid % loan/ % ,0% ,130 13,0 Sum til fordeling Sum fordelt Rest ikke fordelt Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls fordeling SLF

18 Grunnlag for kapitaljustering pr. gruppe 2. halvår 2005 Dagligvare: Normert "bokført" kapital Kapitalkostn 1000 kr Normert merkapital Sum normert kapital SLF Sum kapital Tine Differanse la Sure smakstilsatte flytende , ,200 0,165 0,035 2A Ikke smakstilsatte flytende ,102 0,109 0,055 0,054 3A Søte smakstilsatte flytende , ,160 0,193-0,033 4A Ferske oster ,124 :".. 0,131 0,172-0,041 5A Modna oster ,151 0,158 0,099 0,059 6A Tørrmelk 7A Geitemelk 743 0,117 0,124 0,125-0,001 Industri: 2B Ikke smakstilsatte , ,040 0,060 4B Ferske oster 27 0, ,168 0,009 5B Modna oster ,133 0,140 0,055 0,085 6B Tørrmelk ,087 0,094 0,021 0,073 7B Geitemelk 39 0,101 "... 0,108 0,125-0,017 Merkevareeks ort : SC Modna oster ,128 0,135 0,054 0,081 7C Geitemelk 112 0,178 0,185 0,098 0,087 NN Bi rodukter: Si Kremfløte. dagligvare ,300-0,300 0,245 0,055 B2 Fløte til smør, dagligvare ,246-0,246 0,099 0,147 B3 Fløte til smør, industri 835 0,213-0,213 0,061 0,152 B4 Myse til mysoster, dagligvare ,101-0,101 0,111-0,010 B5 Myse til mysoster, industri 76 0,079-0,079 0,019 0,060 Kontroll Sum alle anvendelser ,130 0,137 0,079 0,058 Sum alle anvendelser, 1000 kr Kapital ER fordelt pr gruppe 2H05 vl.xls pr gruppe SLF

Kapitalvolum påregnelig aktør 1. h 2004 SLF

Kapitalvolum påregnelig aktør 1. h 2004 SLF Kapitalvolum 1. h 2004 SLF Til 3.2.1.1 Kapitalvolum Tine Varige driftsmidler 2 276 Omløpsmidler 2 184 Sum eiendeler 4 460 Kortsiktig rentefri gjeld 753 Arbeidskapital ` 1 431 Hvorav varebeholdning 810

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 26.03.2010 Vår referanse: 201000240-4/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Overvåkingsordning for meierisektoren -rapport første halvår 2008

Overvåkingsordning for meierisektoren -rapport første halvår 2008 Overvåkingsordning for meierisektoren -rapport første halvår 2008 1. Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BAKGRUNN FOR ORDNINGEN... 1 3. GENERELT OM KONKURRANSELOVEN OG MARGINSKVIS... 2 4. MARGINOVERVÅKINGEN...

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 04.05.2016 Vår referanse: 16/267-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 03.04.2017 Vår referanse: 17/989 3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007

Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006 til og med første halvår 2007 NHO Mat og Drikke Postboks 5472 Majorstua 0305 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/312.1 200801746-/NOB 02.07.2009 Klage over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra andre halvår 2006

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 15/142-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2011 Vår referanse: 201100267-7/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 27.03.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Høringsinstansene i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO 0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 29.06.2007 Vår referanse: 200701184-/515.2 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse:

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 20.06.2016 Vår referanse: 16/267-12 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 28.03.2012 Vår referanse: 201200096-2/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tabeller, forskrift med vedlegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

PÅ LIKE VILKÅR? PLAN ELLER MARKED? - ANALYSER AV MEIERIMARKEDET I NORGE

PÅ LIKE VILKÅR? PLAN ELLER MARKED? - ANALYSER AV MEIERIMARKEDET I NORGE PÅ LIKE VILKÅR? PLAN ELLER MARKED? - ANALYSER AV MEIERIMARKEDET I NORGE Presentasjon Virke, Oslo 21/5 2013 Trond Bjørnenak, Espen Moen, Christian Riis og Nils-Henrik M. von der Fehr 2012-13 2004-07 Bakgrunn

Detaljer

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 6. februar 2017 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 12 Innhold

Detaljer

Mottakere i henhold til liste

Mottakere i henhold til liste Mottakere i henhold til liste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 17/989-7 Deres dato: Deres referanse: Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /NOB

Deres ref Vår ref Dato /NOB Adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 200601481-/NOB 21.01.2008 Klager over vedtak om etterregning i prisutjevningsordningen for melk fra første halvår 2004 til og med første halvår

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo,

Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep Oslo Oslo, Q-Meieriene AS Postboks 7360 5020 Bergen Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo Oslo, 15.5.2014 postmottak@slf.dep.no Svar på Høring forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen

Detaljer

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 09.06.2008 Vår referanse: 200801138-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og

Detaljer

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007

Prisutjevning melk kontroll for første halvår 2007 NOTAT 2009 15 Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Anders R. Nordlund Mads Svennerud Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Prisutjevning melk kontroll for første 2007 Forfattere Anders R. Nordlund,

Detaljer

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013

Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 Forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. januar 2013 1. INNLEDNING 1.1 Høring av PU-forskrift Etter SLFs evaluering av de konkurransepolitiske

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2010 Vår referanse: 201000240-10/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater

Detaljer

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

ENDRING I FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Vår dato: 18.12.07 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Adressater iht liste 200704706 EHO Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

PÅ LIKE VILKÅR? - KRAV TIL KALKYLER OG EKSEMPLER FRA MEIERIMARKEDET I NORGE. Bergen 17/9 2013 Trond Bjørnenak

PÅ LIKE VILKÅR? - KRAV TIL KALKYLER OG EKSEMPLER FRA MEIERIMARKEDET I NORGE. Bergen 17/9 2013 Trond Bjørnenak PÅ LIKE VILKÅR? - KRAV TIL KALKYLER OG EKSEMPLER FRA MEIERIMARKEDET I NORGE Bergen 17/9 2013 Trond Bjørnenak Agenda Hva er målet? Kalkyler: Hva er handlingsrommet? Hvorfor er DB bedrifter mindre lønnsomme?

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk Mottaker LMD Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2017/0057-3 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 20.03.2017 Høringsuttalelse

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2017

TINE Gruppa 2. kvartal 2017 Børsmelding 2. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 3. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK Innledning Nedenfor er de enkelte bestemmelser i forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2013 Vår referanse: 201300503-12/515.1 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2017

TINE Gruppa 1. kvartal 2017 Børsmelding 1. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring -

Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 17/184-03.04.2017 Ny beregningsmodell for innfrakttilskudd og sats til spesiell kapitalgodtgjøring - 1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 11.06.2012 Vår referanse: 201200096-9/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

TINE Gruppa 3. kvartal 2017

TINE Gruppa 3. kvartal 2017 Børsmelding 3. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer Oppgave 1.1 oppgave 1.1 alt basis Salgspris 900 Avk krav f s 15 % Materialkostnader 200 Avk krav e s 10,8 % Diverse variable kostnade 100 Saldosats 10 % Dekningsbidrag pr. enhe 600 Skattesats 28 % Produksjonsvolum

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Forenkling av prisutjevningsordningen for melk Høringsnotat av 29. januar 2016 Landbruks- og matdepartementet Side 1 av 36 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 5 1.1 Hovedelementer i høringsforslaget...

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. BØRSMELDING 3. KVARTAL 2013 Et resultat i tråd med forventningene God vekst i salget bidro til et bedret resultat og oppstart av nye anlegg preget driften mindre gjennom kvartalet. TINE Gruppa Salgsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 4. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Rapport-nr.: 22/ Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport-nr.: 22/2012 31.10.2012 Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk Rapport: Avdeling: Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1.

Deres ref Vår ref Dato. Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/41-20.06.2016 Forenkling av prisutjevningsordningen for melk - Fastsettelse av regelverk gjeldende fra 1. juli 2016 og fra 1. juli 2020-1. INNLEDNING Landbruks- og

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

OBOS konsern pr. 3. kvartal 2016

OBOS konsern pr. 3. kvartal 2016 OBOS konsern pr. 3. kvartal Driftsinntekter og resultat før skatt OBOS Konsern Driftsinntekter* (millioner kroner pr 3. kvartal) 8 000 7 000 7 601 Resultat før skatt* (millioner kroner pr 3. kvartal) 1

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning?

Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning? Deals Tilgodeses investeringer i nett med nødvendig avkastning? Deals Norway Assurance/ RISK Consulting Deals Tax & legal services Valuation & Modelling M&A Commercial due diligence Financial due diligence

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. 2.KVARTAL 2014 Forbedringsarbeid løfter resultatet i TINE Driften av de nye anleggene viste god bedring i kvartalet og bidro sammen med iskremvirksomheten til et bedret resultat i andre kvartal 2014. Forbedringsprogrammet

Detaljer

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015

Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Q-Meieriene AS, Postboks 7360 Sandbrekkveien 91, 5020 Bergen Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo Att.: Elsebeth Hoel Dato : 12. mai 2015 Vedr.: Høring forslag til endring av forskrift om

Detaljer

Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk

Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk - betraktninger rundt konkurranse på like vilkår, med vekt på Tines kapitalkostnader En rapport utarbeidet av Professor Trond Bjørnenak, NHH Professor

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2012

TINE Gruppa 2. kvartal 2012 TINE Gruppa 2. kvartal 2012 Oppstart av nyanlegg preger kvartalet I tråd med forventningene preger oppstart av nytt meieri på Jæren og nytt lager på Kalbakken resultatet i andre kvartal. Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2012

TINE Gruppa 1. kvartal 2012 TINE Gruppa 1. kvartal 2012 Stabil utvikling for TINE TINE fortsetter den stabile utviklingen med et driftsresultat på NOK 273 mill som er NOK 12 høyere enn samme kvartal i 2011. I resultatet ligger gevinsten

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2004 2003 2002 2001 2000 Resultat (Konsern) Driftsinntekter 129 863 102 802 88 660 89 933 86 130 Driftsresulltat 41 120 21 518 36 990 39 096 28 586 Avskrivninger 21 075 18 069 17 068 13 750 14 375 EBITDA

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Adressater i henhold til liste Vår dato: 10.06.2009 Vår referanse: 200900673-/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, satser innfrakttillegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk

Høringsinnspill, endringer i prisutjevningsordningen for melk TINE BA Christian Frederiks plass 6, Postboks 25, 0133 Oslo Telefon: 22938800 Telefaks: E-post: firmapost@tine.no www.tine.no Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: 14. juni 2007

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK

HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK HÅNDBOK OM FRITAK FRA OVERPRODUKSJONSAVGIFT VED LOKAL FOREDLING AV MELK Innledning Forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk trådte i kraft 1. juli

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg tirsdag 27. februar kl. 09:00 (Møte nr. 3 2007) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge, Harald Mork,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009.

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009. TINE Gruppa 2010 God drift styrker TINEs inntjening Kostnadsreduksjoner, restrukturering av iskremaktiviteten og god respons på markedsaktiviteter styrket driftsresultatet i TINE Gruppa i 2010. Driftsresultatet

Detaljer

Salgsinntekter - TINE Gruppa

Salgsinntekter - TINE Gruppa 4.KVARTAL 2014 Betydelig resultatforbedring i 2014 Forbedringsprosjektet Styrk og godt salg i TINE SA, Diplom-Is og Fjordland var hovedårsakene til betydelig resultatvekst for TINE Gruppa i 2014. TINE

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 12. desember kl. 09:00 (Møte nr. 10 2005) Møtet ble satt kl. 09:00 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Steinar Hauge,

Detaljer

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK

HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK 1 TIL: Landbruks- og matdepartementet FRA: TINE SA NOTAT Dato: 10. mars 2016 Ref: BS PU02.1 HØRINGSSVAR FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK Vi viser til høringsnotat av 29. januar 2016 om forenkling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal var MNOK 5 263, som er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal var MNOK 5 263, som er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. 3.KVARTAL 2014 God resultatvekst i TINE Godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland, bedret drift ved nye anlegg og positive effekter av forbedringsprogrammet Styrk bidro til resultatvekst for

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 /

Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 / Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk RAPPORT NR. 23 / 2017 01.06.2017 Rapport: Avdeling: Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer