Produktkatalog 2017/ opplag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog 2017/ opplag"

Transkript

1 Produktkatalog 2017/ opplag Vi tar hygiene på alvor.

2 Innhold Om Antibac 3 Antibacs historie 4 Desinfeksjon og hygiene 5 Produkter Overflatedesinfeksjon 6 Utstyrs- og instrumentdesinfeksjon 11 Teknisk sprit 12 Hånddesinfeksjon 14 Kirurgisk hånddesinfeksjon 20 Desinfeksjon med duft 22 Skincare 24 Dispensere og utstyr 26 Førstehjelp 32 Forbehold om skrivefeil. Bruk desinfeksjonsmidler på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk. 2

3 Om Antibac Antibac AS produserer og selger i dag produkter innenfor segmentene desinfeksjon, skincare, førstehjelp, rens/rengjøring. Vårt hovedmarked er Norge og Skandinavia. Antibacs historie strekker seg helt tilbake til 1922 da Vinmonopolet ble etablert og leverte desinfeksjon som ble kalt A- og B-sprit. Vi har lange tradisjoner som en ledende aktør innen desinfeksjon i helsevesenet i Norge, og har utviklet en unik kompetanse på feltet. Vi skal gjøre Norden renere og friskere Vår visjon er at vi med kvalitet og kompetanse skal skape et friskere Norden. Det gjør vi ved å levere enkle løsninger som gir deg en friskere hverdag. Testet og dokumentert effekt Antibac tilfredsstiller gjeldene krav som er gitt av nasjonale og internasjonale myndigheter. Vi har god dokumentasjon av virkning og effekt for våre produkter. BRED KOMPETANSE OG FAGLIG KUNNSKAP Antibac er markedsleder innen desinfeksjon i Skandinavia og har et bredt sortiment. Antibac AS er i dag eid av det svenske legemiddelselskapet CCS Healthcare hvor vi inngår i selskapets hygienedivisjon sammen med det danske selskapet Plum A/S. Totalt utgjør vi om lag 230 ansatte med bred kompe tanse og faglig kunnskap som gjør at vi kan utvikle de beste produktene på markedet og opprettholde vår posisjon som en faglig forankret og fremadrettet aktør. TILFREDSSTILLER GJELDENDE KRAV For oss står kvalitetssikring og ansvarlig het for det vi driver med alltid i fokus, og vi stiller høye krav til produksjon og råvarer. Antibac tilfredsstiller de ulike gjeldende EN-standardene, og oppfyller nødvendige krav og retningslinjer for desinfeksjonsmidler. Vi sørger også for at rutiner og produk sjonsprosesser etterfølges nøye for å sikre at våre produkter har høy kvalitet. Alle våre produksjonsanlegg er ISO-sertifisert. BRUKERVENNLIGE PRODUKTER Med forankring i vår visjon ønsker vi å gjøre Norden renere og friskere. Dette gjør vi ved å levere enkle og effektive løsninger innen blant annet desinfeksjon og førstehjelp. Produktene leveres i brukervennlig design med en rekke ulike emballasjeløsninger, slik at det skal være lett å finne en løsning som passer i mange ulike situasjoner. I tillegg til stor bredde innenfor desinfeksjon, tilbyr vi en rekke ulike dispenserløsninger, både manuelle og berøringsfrie. Innenfor førstehjelp har vi valgt ut de mest etterspurte og nødvendige produktene, og satt disse sammen i gode og plasseringsvennlige løsninger. For oss står brukeren i fokus, og med våre produkter og løsninger ønsker vi at alle får en enklere, friskere og tryggere hverdag. MILJØ Som markedsleder er Antibac opptatt av å være en miljøvennlig og ansvarlig aktør, og vi er medlem av Grønt punkt Norge. Antibac Såpe, Dusj&Shampo og Lotion er svanemerkede produkter. SYNTETISK ETANOL AV FARMASØYTISK KVALITET Antibac alkoholbasert desinfeksjon er hovedsakelig basert på etanol. Etanol er en alkohol som er mild mot huden, lukter mildere enn andre alkoholer og har god desinfiserende effekt. Vi bruker syntetisk etanol av farmasøytisk kvalitet for å sikre at produktene tilfredsstiller høye renhetskrav, og for å unngå risko for sporer i væsken. Relevante produkter er dermatologisk testet og dermed bevist milde mot huden. Nasjonalt Folkehelseinstitutt anbefaler etanolbasert desinfeksjon pga den milde sammensetningen, og samtidig effektive virkningen mot bakterier og virus. 3

4 Antibacs historie 1922 Vinmonopolet etablert Det var kun to produktklasser; A- og B-sprit 1996 Arcus etablert 2001: Produktene endrer navn til Antibac 2007 Arcus TMS skifter navn til Arcus Kjemi. Senere oppkjøpt av Kemetyl 2011 Antibac AS blir en del av legemiddelselskapet CCS Healthcare 2014 Hygieneprodusenten Plum blir en del av konsernet 4

5 Desinfeksjon og hygiene God håndhygiene forebygger smitteoverføring og reduserer kostnader Det er en klar sammenheng mellom manglende håndhygiene og økt smitterisiko i helseinstitusjoner. Økt etterlevelse av håndhygieniske retningslinjer fører til økt pasientsikkerhet gjennom en betydelig reduksjon i helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), inkludert infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente mikroorganismer. Kunnskap, forståelse og innarbeiding av gode hygienerutiner er et kostnadsbesparende og effektivt tiltak for å redusere smitteoverføring, og forebygge infeksjoner og antibiotikaresistens. ALKOHOLBASERT DESINFEKSJON Erfaringer viser at hånddesinfeksjon som metode gir høyere etterlevelse av håndhygiene. Hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann, mer skånsomt for huden, lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og mer kostnadseffektivt *) Erfaringene viser at hånddesinfeksjon skum kan være vanskelig å dosere, og at det ofte krever langtørketid dersom tilstrekkelig mengde skum benyttes. Bruk av hånddesinfeksjon med skum anbefales derfor per i dag ikke som metode for håndhygiene i helsetjenesten i Norge * ) HÅNDDESINFEKSJON OG NAKNE VIRUS (NOROVIRUS) Norovirus er vist å være vanskelig å fjerne fra hendene, både med hånddesinfeksjon og med såpe og vann. Hansker er derfor et viktig smittverntiltak, og skal alltid benyttes ved mistenkt eller påvist infeksjon. Dersom hansker er benyttet er trolig både hånddesinfeksjon og håndvask egnet som metode for håndhygiene. *) HÅNDHYGIENEFASILITETER Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelsen av håndhygiene og forekomsten av HAI. Dispenserne skal være lett synlige når man går inn i rommet, tydelig merket og enkle i bruk. *) Dispensere som kan betjenes uten at hendene berører dispenseren (eksempelvis albuestyrt) er å foretrekke med tanke på å forhindre kontaminering av dispenseren. *) Antibacs sortiment innen dispensere består av systemer for både berøringsfrie og manuelle dispensere som er brukervennlige, hygieniske og effektive. Det anbefales at hånddesinfeksjonsdispensere plasseres: innen armlengdes avstand fra hver pasientseng (maks 1 m) rett på innsiden av hvert pasientrom, lett synlig på utsiden av hvert pasientrom, på samme side som dørhåndtaket festet til mobile arbeidsbord i høyaktivitetsområder som arbeidsrom, desinfeksjonsrom, medisinrom, fellesstuer, flerbruksrom som undersøkelsesrom på utsiden av rene lager og kjøkken, på samme side som dørhåndtak ved inngangen til avdelingen, på samme side som dørhåndtak ved utgangen av avdelingen, på samme side som dørhåndtak i pasientområder som venterom, resepsjonsområder, matsaler *) HÅNDHYGIENE BLANT PASIENTER OG BESØKENDE Det er vist at man med informasjonsarbeid og økt tilretteleggelse for håndhygiene blant pasienter kan øke etterlevelsen av håndhygiene og redusere forekomsten av HAI. *) Antibac tilbyr en rekke ulike produkter, dispenserløsninger og forpakninger både innen desinfeksjon og såpe som egner seg for bruk av pasienter, inkludert de som er immobile. For å hindre smitte mellom helseinstitusjoner og samfunnet for øvrig, bør besøkende utføre håndhygiene ved ankomst og avreise. Et viktig tiltak er at dispensere er riktig plassert der folk ferdes, at de er godt synlig og godt merket. *) For plassering av dispensere der man ønsker økt synlighet og stoppeffekt har Antibac utviklet et gulvstativ med topplakater som kan brukes for montering av de fleste av våre dispenserløsninger. *Kilde: Nasjonal veileder for håndhygiene

6 Antibac produktserie Overflatedesinfeksjon ANTIBAC OVERFLATEDESINFEKSJON Antibac produktserie innen overflatedesinfeksjon er tilpasset ulike bruksområder og situasjoner for desinfeksjon av overflater og utstyr. Produktene leveres i en rekke ulike flaske- og serviettforpakninger. Formuleringene er satt sammen av ulike alkoholer, og etanolen i væsken er av farmasøytisk kvalitet og syntetisk fremstilt for å unngå sporer i væsken. Væsken etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping, og gir ingen resistens. Antibac Overflatedesinfeksjon leveres i flytende form i ulike flaskestørrelser fra 250 ml til 1000 ml, i tillegg til storemballasje som fat og kanner. Antibac Overflatedesinfeksjon leveres også i en rekke ulike serviett- og klutforpakninger. Fordelen med forhåndsimpregnerte servietter og kluter er både at brukeren sparer tid, det blir mindre søl, og produktene er bedre tilpasset ulike rutiner som igjen gjør det enklere å etterleve hygienerutinene. FLYTENDE 88,8 % Premium Antibac Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium er en ny og innovativ formulering med kort virketid (kun 30 sekunder) og bredere effekt på virus. Den egner seg derfor godt til bruk i situasjoner med ekstra risiko for virus eller ved kjent smitte. Antibac Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium leveres i den populære 750 ml flasken som lett håndteres med én hånd. FLYTENDE 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % leveres i ulike flaskestørrelser og varianter. Den minste flasken på 250 ml egner seg godt der det er lite plass. Den runde 750 ml flasken er svært populær da den er lett å håndtere med én hånd. Den største, runde flasken rommer 1000 ml. For desinfisering av områder som er vanskelige å komme til, har vi en 750 ml flaske med spraypumpe, og en hendig, liten 50 ml spray som egner seg godt til desinfisering av felles berøringsflater, f.eks på offentlige steder. I tillegg leveres flytende overflatedesinfeksjon i storemballasje som fat og kanner. FLYTENDE 75 % MED TENSID Antibac Overflatedesinfeksjon+ 75 % m/tensid er en formulering med opphav i Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % med tilsatt rengjørende og rusthemmende komponenter. Tensid hjelper til å løse opp smuss, partikler og organisk materiale fra overflater, og produktet egner seg derfor godt til bruk på overflater der det kan være rester av biologisk materiale. Brukes kun ved moderate mengder organisk materiale. OVERFLATESERVIETTER 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % servietter gir en jevn fordeling av væsken på underlaget, og serviettene er godt fuktet med desinfeksjon. Servietter egner seg til både punktdesinfisering og større flater, og leveres i bokser à 70 og 150 stk, samt i eske à 150 stk. enkeltpakkede servietter. KLUTER 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % kluter er godt fuktede kluter i størrelsen 22x22 cm. Klutene er beregnet til rask og effektiv desinfisering av overflater, utstyr og lignende, og leveres i spann à 300 stk. Klutene er blå, og er derfor godt egnet til bruk innen storhusholdning og annen matproduksjon. Antibac Store desinfeksjonskluter 75 % er ekstra tykke og store kluter på hele 24x40 cm. Hver klut dekker opptil 10 m 2. Klutene leveres i flowpack à 24 og 12 stk og har en praktisk åpne-/ lukkeløsning for å bevare fuktigheten. Klutene har blitt veldig godt mottatt av brukerne. Tilbakemeldingene er at de er veldig praktiske og gjør en hektisk arbeidsdag mye enklere når én klut kan desinfisere for eksempel en hel sykehusseng. OVERFLATESERVIETTER OG KLUTER 70 % MED TENSID Antibac Overflatedesinfeksjon 70% med tensid er desinfeksjon som dreper bakterier, ulike virus og sopp samtidig som tensid bidrar til å løse opp smuss, partikler og organisk materiale. Wipes med tensid gir en jevn fordeling av væsken, og egner seg godt til bruk på overflater og inventar i helseinstitusjoner, storhusholdning, renholdsbedrifter, skoler o.l. Produktene leveres i boks à 70 stk, eske à 150 stk enkeltpakkede servietter og flowpack à 12 stk. kluter. 6

7 Farmasøytisk kvalitet og lite lukt Unik sammensetning; dreper bakterier, ulike virus og sopp Effektive produkter tilpasset ethvert behov KEYBOARD WIPES 75 % Antibac Keyboard Wipes er utviklet spesielt for å bidra til bedre hygiene på arbeidsplassen, og er beregnet til bruk på tastaturer, datamus, analoge telefoner, kalkulatorer osv. Ved bruk av Antibac Keyboard Wipes oppnår man rene og innbydende arbeidsstasjoner og forebygger kryssmitte på arbeidsplassen. Serviettene er fuktet med Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %. De er myke og litt elastiske, og former seg godt til utstyret de brukes på. I tillegg til å desinfisere gir serviettene en effektiv fysisk rengjøring av utstyret. Væskemengden er tilpasset bruk på elektronikk, og væsken fordamper rask slik at utstyret umiddelbart er klart til bruk. De enkeltpakkede våtserviettene kommer i to forpakninger; en praktisk displaykartong som kan plasseres på pulten, fellesområder og rekvisitalager, og en mindre eske med 10 stk servietter. Serviettene egner seg også godt til å ha med på reise, og får lett plass i lommen eller datavesken. TOUCHSCREEN WIPES Antibac Touchscreen Wipes er utviklet spesielt for å bidra til bedre hygiene på arbeidsplassen. Serviettene er beregnet til rengjøring av skjermer på mobiltelefoner, nettbrett og andre harde, elektroniske berøringsskjermer. Antibac Touchscreen Wipes er lette og tynne og etterlater en hygienisk og innbydende skjerm uten skjolder. Væskemengden er tilpasset bruk på elektronikk, og væsken fordamper rask slik at utstyret umiddelbart er klart til bruk. De enkeltpakkede våtserviettene kommer i to forpakninger; en praktisk displaykartong som kan plasseres ved skjermer der flere deler utstyr, på rengjøringstraller som del av rutinemessig rengjøring, og på rekvisitalager. Den minste forpakningen er en mindre eske à 12 stk servietter. Serviettene egner seg også godt til å ha med på reise, og får lett plass i lommen eller datavesken. GULVKLUTER Antibac Gulvkluter er ekstra tykke og store engangskluter på 22x40 cm til rengjøring av gulv eller andre overflater. Klutene leveres i flowpack à 20 stk, og har en praktisk åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten. Ved bruk på store gulvflater festes kluten til mopp eller annet passende utstyr. Overflaten etterlates skinnende ren med en frisk lukt. ALKOHOLFRI Antibac Alkoholfri desinfeksjon er en serie produkter med alkoholfri formulering. Produktene er vannbasert med PHMB, samt en patentert polymér, som aktive ingredienser. Antibac Alkoholfri desinfeksjon har god desinfiserende effekt, og egner seg godt på steder der man ikke kan eller ønsker å benytte alkoholbasert desinfeksjon. Serien består av produkter til overflate i ulike emballasjeløsninger. Væsken er dermatologisk testet og er skånsom mot hender og overflater. Antibac Alkoholfri desinfeksjon er egnet og etterspurt i ulike miljøer og situasjoner som for eksempel rusomsorg, barnehager, av religøse årsaker, pga brannfare og til materialer som ikke tåler alkohol. Produktene leveres i 750 ml flaske, 750 ml sprayflaske og en liten 100 ml sprayflaske. Testdokumentasjon 75 %: (flytende, servietter, kluter, Keyboard Wipes) Tilfredsstiller EN 13727, EN 13624; yeast, EN 13697; bacteria & yeast, EN 14476; enveloped viruses, EN 14348, EN EN 1650: yeast. Testdokumentasjon 70 % med tensid: (servietter og kluter, testet på væsken) EN 13727, EN 13624: yeast, EN Testdokumentasjon 88,8 %: Tilfredsstiller EN 13727, EN og EN Testdokumentasjon alkoholfri: Tilfredsstiller EN 13727, EN 14476; enveloped viruses, EN 1276, EN 1650; yeast. 7

8 Produktoversikt Overflatedesinfeksjon FLYTENDE PREMIUM NY Flaske 750 ml Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 88,8 % Antibac Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium er en ny, flytende formulering med kun 30 sek virketid og bredere effekt på virus. Den egner seg godt til bruk i situasjoner med ekstra risiko for virus eller ved kjent smitte. Leveres i den populære 750 ml flasken som lett håndteres med én hånd. FLYTENDE Flaske 1000 ml Art. nr Flaske 750 ml Art. nr stk./kartong Flaske 250 ml Art. nr Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende. Stor flaske på 1000 ml som varer lenge. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende. 750 ml er en svær populær størrelse som er lett å håndtere med én hånd. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende. Den lille flasken på 250 ml tar liten plass og egner seg godt til plassering på traller og lignende. 8

9 Overflatedesinfeksjon FLYTENDE Kanne 25 liter Art. nr Fat 186 liter Art. nr Spray 750 ml Art.nr stk./kartong Spray 50 ml Art.nr stk./kartong Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende i storemballasje på kanner og fat. Bestillingsvarer. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende i praktisk 750 ml flaske med spraypumpe. Enkel og jevn fordeling. Kommer til på vanskelige steder. Gir ikke aerosoldannelse. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon flytende i liten og hendig 50 ml flaske med spraytopp. Egner seg godt til bruk på felles berøringsflater på offentlige steder og i hjemmet for å forebygge smittespredning. SERVIETTER Boks à 150 stk Art. nr stk./kartong Veggdispenser Art. nr Boks à 70 stk Art. nr Eske à 150 stk enkeltpakkede Art nr stk./kartong Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon våtservietter med overflatedesinfeksjon til punktdesinfisering av små flater. Dekker ca 1/2 m 2. Står stødig på underlaget. Passer i tilhørende ståldispenser for veggmontering. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon våtservietter med overflatedesinfeksjon til punktdesinfisering av små flater. Dekker ca 1/2 m 2. Står stødig på underlaget. Alkoholinnhold 75 % Antibac Overflatedesinfeksjon våtservietter med overflatedesinfeksjon. Tykke og behaglige, enkelpakkede servietter. Godt egnet til bruk ved f.eks. isolasjon og der det er lite plass. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong. 9

10 Produktoversikt Overflatedesinfeksjon KLUTER NY NY Pakke à 24 stk Art. nr stk./kartong Pakke à 12 stk Art. nr stk./kartong Spann à 300 stk Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 75 % Antibac Store desinfeksjonskluter med overflate- desinfeksjon. Pakken inneholder 24 stk ekstra store og tykke kluter som dekker inntil 10 m 2. Leveres i flowpack med åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten. Alkoholinnhold 75 % Antibac Store desinfeksjonskluter med overflatedesinfeksjon. Pakken inneholder 12 stk ekstra store og tykke kluter. En klut dekker inntil 10 m 2. Leveres i flowpack med åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten. Alkoholinnhold 75 % Antibac kluter med overflatedesinfeksjon. Spannet inneholder 300 stk. blå kluter velegnet til desinfisering av overflater og utstyr. En klut dekker inntil 5 m 2. Klutene dras enkelt ut gjennom lokket. FLYTENDE, SERVIETTER OG KLUTER MED TENSID NY NY NY Flaske 750 ml m/tensid Art. nr stk./kartong Boks à 70 stk servietter med tensid Art. nr stk./krt Pakke à 12 stk store kluter m/tensid Art. nr stk./kartong Eske à 150 stk enkeltpakkede servietter med tensid Art nr stk./krt Alkoholinnhold 75 % Alkoholinnhold 70 % Alkoholinnhold 70 % Alkoholinnhold 70 % Antibac Overflatedesinfeksjon+ med tensid som har en lett rengjørende effekt. Desinfeksjon med lett rengjørende effekt. Egner seg godt for bruk på overflater hvor det er risiko for rester av smuss eller organisk materiale. Leveres i lett håndterlig 750 ml flaske. Antibac Overflatedesinfeksjon våtservietter med overflatedesinfeksjon og tensid som har en lett rengjørende effekt. Egner seg til punktdesinfisering av små flater hvor det er risiko for rester av smuss eller organisk materiale. Dekker ca 1/2 m 2. Antibac Store desinfeksjonskluter med overflatedesinfeksjon og tensid som har en lett rengjørende effekt. Egner seg godt for bruk på overflater hvor det er risiko for rester av smuss eller organisk materiale. Ekstra store og tykke kluter som dekker inntil 10 m 2. Leveres i flowpack med åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten. Antibac Overflatedesinfeksjon våtservietter med overflatedesinfeksjon og tensid som har en lett rengjørende effekt. Egner seg godt til punktdesinfisering av overflater hvor det er risiko for rester av smuss eller organisk materiale. 10

11 Overflatedesinfeksjon KEYBOARD WIPES ALKOHOLFRI Antibac Keyboard Wipes, enkeltpakkede i eske à 80 servietter Art. nr stk./kartong Antibac Keyboard Wipes, enkeltpakkede i eske à 10 servietter Art. nr stk./kartong Flaske 750 ml, spray Art. nr stk./kartong Flaske 100 ml, spray Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 75 % Alkoholinnhold 75 % Alkoholfri Alkoholfri Våtservietter med overflatedesinfeksjon for desinfisering av tastatur, mus, analoge telefoner, kalkulatorer osv. 80 stk elastiske og behagelige servietter med tilpasset væskemengde til bruk på elektronikk. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong. Våtservietter med overflatedesinfeksjon for desinfisering av tastatur, mus, analoge telefoner, kalkulatorer osv. 10 stk elastiske og behagelige servietter med tilpasset væskemengde til bruk på elektronikk. Leveres i hendig, liten eske som tar lite plass. Antibac Alkoholfri Overflatedesinfeksjon i praktisk, stor sprayflaske med 750 ml som gir enkel og god fordeling av væsken. Brukes blant annet i barnehager, fengsel,på speilkasser etc. Antibac Alkoholfri Overflatedesinfeksjon flytende i hendig og liten sprayflaske på 100 ml som er lett å ha med seg i lomme, veske eller lignende. Brukes blant annet i barnehager, i fly, på wc etc. TOUCHSCREEN WIPES GULVKLUTER Antibac Touchscreen Wipes, enkeltpakkede i eske à 95 servietter Art. nr stk./kartong Antibac Touchscreen Wipes, enkeltpakkede i eske à 12 servietter Art. nr stk./kartong Pakke à 20 stk Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 16 % Alkoholinnhold 16 % Våtservietter til rengjøring av harde berøringsskjermer; mobiltelefoner, nettbrett osv. Væskemengden er tilpasset bruk på elektroniske berøringsskjermer og fordamper raskt. Etterlater en ren og innbydende skjerm. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong. Våtservietter til rengjøring av harde berøringsskjermer; mobiltelefoner, nettbrett osv. Væskemengden er tilpasset bruk på elektroniske berøringsskjermer og fordamper raskt. Etterlater en ren og innbydende skjerm. Leveres i hendig, liten eske som tar lite plass. Antibac Gulvkluter for rengjøring av gulv. Pakken inneholder 20 stk. ekstra store og tykke kluter som kan festes på mopp eller annet passende utstyr. Leveres i flowpack med åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten. 11

12 Antibac produktserie Utstyrs- og instrumentdesinfeksjon UTSTYRS- OG INSTRUMENT- DESINFEKSJON 95 % Antibac Utstyrs- og instrumentdesinfeksjon 95 % er et spesialprodukt for desinfisering av instrumenter og utstyr. Formuleringen består av hele 95 % alkohol med hovedandel etanol med farmasøytisk kvalitet og syntetisk fremstilt for å unngå risiko for sporer i væsken. Produktet er egnet til desinfeksjon med svært kort tørketid der vann er uønsket, samt ved desinfeksjon av utstyr og instrumenter som lett korroderer. Brukes også til utstyr som et utformet slik at lufttørking blir tidkrevende. Tilfredsstiller EN 13727, EN14348, EN og EN 14476; murine noro. SUPERKILL 45 % Superkill Utstyrs- og overflatedesinfeksjon inneholder 45 % isopropanol. Produktet fordamper raskt, slik at utstyr og overflater er raskt klare til bruk. Brukes blant annet i frisørsalonger, hudpleiesalonger, piercing- og tatoveringsstudioer til desinfisering av overflater og utstyr som kammer, sakser, børster, barbermaskiner etc. som ikke penetrerer hud eller slimhinner. Tilfredsstiller EN 13727; bacteria & yeast, EN 13697; bacteria & yeast, EN 13624; yeast, EN 14476; adeno & human rota, EN FLYTENDE NY Flaske 750 ml - Art. nr stk./kartong Kanne 25 liter - Art. nr Fat 198 liter - Art. nr Flaske 1000 ml Superkill - Art. nr Alkoholinnhold 95 % Antibac Utstyrs- og instrumentdesinfeksjon flytende til bruk på instrumenter og utstyr som lett korroderer. Kort tørketid. Leveres i letthåndterlig flaske på 750 ml, samt som bestillingsvare i storemballasje: 25-liters kanner og fat på 198 liter. Isopropanol 45 % Superkill Utstyrs- og overflatedesinfeksjon flytende med 45 % isopropanol. Leveres i flaske på 1000 ml. Velegnet til bruk i frisørsalonger, tatoveringsstudioer og lignende til rens av overflater og utstyr som kammer, sakser, børster, barbermaskiner og annet utstyr som ikke penetrerer hud og slimhinner. 12

13 13

14 Antibac produktserie Teknisk sprit ANTIBAC TEKNISK SPRIT Antibac AS tilbyr ulike varianter av teknisk sprit tilpasset ulike bruksområder og behov. Vårt sortiment innenfor teknisk sprit har et alkoholinnhold fra 70 % til 99,9 %. Etanolen vi benytter i produktene oppfyller kvalitetskrav for Europeisk Pharmacoupé. Teknisk sprit deles i grupper ut ifra renhet: Teknisk etanol Råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til etanolens renhet. Rektifisert etanol Etanol som har gjennomgått en renseprosess. Renseprosessen innebærer destillering og filtrering av etanolen som gjør den renere. Absolutt etanol Ved å ekstrahere vannet fra teknisk etanol får vi absolutt etanol og alkoholprosente øker til 99,9. Etanol leveres denaturert eller udenaturert. Denaturering er ulike tilsetninger i etanolen, som er angitt ved lov fra myndighetene for sprit som ikke skal fortæres. (ref: Denatureringsforskriften). Kjøp av udenaturert etanol krever tillatelse fra Skatteetaten. Ta kontakt med vårt kundesenter for informasjon om hvilke produkter som er best egnet til ditt behov. Telefon , e-post 14

15 Produktoversikt Teknisk sprit 96 % ALKOHOL STERIL Udenaturert Med 1 denaturering Med 2 denatureringer ET. R Ren 96 % 1000 ml - Art. nr ET. R 96 % m/mibk 1000 ml - Art. nr ET. R 96 % m/mibk + MEK 1000 ml - Art. nr ET. T 96 % m/mibk + MEK 1000 ml - Art. nr Solveco Steril 70 % Ren 1000 ml - Art. nr Solveco Steril D70 % 1000 ml - Art. nr Brukes blant annet til produksjon av legemidler, kosmetikk eller laboratorieformål. Produktet passer fint til rensing av gjenstander som ikke tåler urenheter, eksempelvis reagensrør, analyseutstyr, mikroskoper og linser. Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Brukes til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieutstyr. Godt egnet til rensing av utstyr som ikke tåler urenheter, eksempelvis pipetter, reagensrør, analyseutstyr, mikroskop og linser. Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Egnet til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieformål. For rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter, utstyr og overflater. Avfettingsmiddel og tynnemiddel. Godt egnet til rengjøring av elektronikk og instrumenter. Produktet oppfyller sikre kvalitetskrav. Egnet til desinfeksjon av renrom GMP A-C samt ISO 5-7. Sterilforpakket med trippel forsegling. Pumpene selges separat. Produktet oppfyller sikre kvalitetskrav. Egnet til desinfeksjon av renrom GMP A-C samt ISO 5-7. Sterilforpakket med trippel forsegling. Denaturert. Pumpene selges separat. 99,9 % ABSOLUTT ALKOHOL IPA 99,9 % Udenaturert Med 1 denaturering Med 2 denatureringer ET. AP Ren 99,9 % 1000 ml - Art. nr ET. AP 99,9 % m/mibk 1000 ml - Art. nr ET. AT 99,9 % m/mibk + MEK 1000 ml - Art. nr ET. AP 99,9 % m/mibk + MEK 1000 ml - Art. nr IPA Teknisk 99,9 % 1000 ml - Art. nr IPA Prima Ren 99,9 % 1000 ml - Art. nr Benyttes hovedsakelig på steder der det er krav til høy renhet, eksempelvis i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet for analysemetoder. Benyttes ofte i laboratorier til analyser og forskning, og som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon. Anvendes som avfetting og rengjøring av glassflater. Egnet til rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter og diverse utstyr. Passende til rengjøring av elektronikk og finmekaniske instrumenter. Egnet i laboratorier til analyser og forskning. Anbefales ved høye og profesjonelle krav til kvalitet på analysemetoder. Brukes som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon. Fettløsende og uttørkende middel. Kondensfjerner. Egner seg for rengjøring av verktøy og maskiner, og brukes blant annet til å fjerne fett og urenheter fra bremseskiver. Egnet til rens av verktøy og utstyr blant annet på laboratorier og i legemiddelindustrien. Brukes også til rens av databrikker og lignende. Krever tillatelse Vannfri Fettfri Rektifisert 15

16 Antibac produktserie Hånddesinfeksjon Nyhet Hånddesinfeksjon flytende i hendig 100 ml flaske ANTIBAC HÅNDDESINFEKSJON Antibac produktserie innen hånddesinfeksjon er tilpasset ulike bruksområder og situasjoner for håndhygiene. Produktene leveres som flytende, gel, skum og servietter i en rekke ulike emballasjeløsninger. Formuleringene er satt sammen av ulike alkoholer, og etanolen i væsken er av farmasøytisk kvalitet og syntetisk fremstilt for å unngå sporer i væsken. Etanol er en luktvennlig alkohol som er mild mot huden. For å beskytte hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden. Den unike sammen set nin gen gir en optimal effekt, uten å virke uttørrende på huden. Dette gjør Antibac til et av de mest brukte hånddesinfeksjonsmidlene i norsk helsesektor. Alle råvarene til produktene kontrolleres nøye, og vi bruker kun helt rene ingredienser som til enhver tid kan spores. Antibac er kjent for den den milde, rene og naturlige lukten, i motsetning til mange desinfeksjonsmidler som ofte er basert på mindre hudvennlige alkoholer. Produktene er ikke tilsatt duft, tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler. Antibac hånddesinfeksjon kleber ikke, absorberes raskt og føles behagelig å påføre. Produktene er dermatologisk testet, og huden etterlates myk og smidig, selv ved hyppig bruk. Antibac Hånddesinfeksjon kan derfor trygt brukes på arbeids plasser der det er nødvendig med hyppig desinfeksjon, uten at huden blir skadet. FLYTENDE 85 % Antibac Hånddesinfeksjon 85 % er vår originale, velkjente og tyntflytende variant. Den omtales gjerne som flytende. Denne flytende varianten har vært på markedet i lang tid og leveres i ulike forpakninger og størrelser. Væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. De ulike forpakningene kan kombineres med forskjellige dispenserløsninger og trykkpumper tilpasset ulike bruksområder. Antibac Hånddesinfeksjon 85 % flytende leveres i mange ulike forpakninger fra 100 ml til 1000 ml. SOFTGEL 85 % FOR DISPENSERE Den myke og behagelige konsistensen i i Antibac Hånddesinfeksjon Softgel har gitt denne varianten en svært positiv mottagelse. Den unike formuleringen gir også mindre drypp og søl. Softgel har en litt tykkere konsistens enn den originale flytende, og er lett å fordele. Softgel nærmest smelter i hånden og etterlater huden myk og med en behagelig følelse. Antibac Hånddesinfeksjon Softgel har en effektiv gjenfettende virkning, og gir myke og friske hender. Vi tilbyr Softgel i flere forpakninger til forskjellige dispensersystemer: 750 ml flaske med doseringskapsel, 700 ml bag-in-box og 700 ml softbag. 16

17 Farmasøytisk kvalitet og lite lukt Unik sammensetning for optimal effekt og samtidig hudvennlig Dermatologisk testet GEL 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Gel er godt etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ til flytende i situasjoner der gel kan brukes. Formuleringen består av 85 % alkohol, med hovedandel etanol. Antibac Hånddesinfeksjon 85 % Gel leveres i 150 ml flaske, 250 ml pumpeflaske og 600 ml pumpeflaske. VÅTSERVIETTER 85 % Antibac Hånddesinfeksjon 85 % Våtservietter er desinfiserende, samtidig som de gir en fysisk vask og fjerner smuss og skitt fra hendene. Våtserviettene absorberer spriten effektivt samtidig som de er myke og smidige. Kvaliteten på serviettduken er meget god. Dette gjør duken myk, hudvennlig og godt egnet til å holde på fuktigheten. Våtservietter passer utmerket til bruk ved sykesengen, på serveringssteder, i fellesområder, for helsepersonell, og for skoler og barnehager. Våtserviettene kommer både som enkeltpakkede i esker à 250 stk og i boks à 40 og 70 stk våtservietter. Forpakningene er tilpasset ulike situasjoner; små forpakninger til å ha med seg i vesken eller lignende, og større forpakninger til fastmontering på arbeidsplassen. SKUM 70 % Antibac Hånddesinfeksjon Skum er behagelig å påføre og håndtere, og gir mindre søl enn mer tyntflytende varianter. Antibac Hånddesinfeksjon Skum inneholder 70 % alkohol med hovedandel etanol, samt mykgjørende middel som bidrar til å holde hendene myke og friske. Skum krever en dosering på minimum 3 ml væske for å ha tilstrekkelig effekt. Leveres i pumpeflasker à 50 og 200 ml. ALKOHOLFRI Antibac Alkoholfri desinfeksjon har en vannbasert formulering med PHMB og en patentert polymér som aktive ingredienser. Antibac Alkoholfri desinfeksjon har god desinfiserende effekt, og egner seg godt på steder der man ikke kan eller ønsker å benytte alkoholbasert desinfeksjon, for eksempel til materialer som ikke tåler alkohol, i rusomsorg, barnehager, av religøse årsaker, pga brannfare og lignende. Væsken er dermatologisk testet og er skånsom mot hendene. Alkoholfri desinfeksjon egner seg også for såre hender. Antibac Alkoholfri desinfeksjon for hender leveres i en 600 ml pumpeflaske og en 100 ml sprayflaske. Testdokumentasjon: Flytende og servietter (testet på væsken): EN 1500, EN 13727, EN 13624: yeast, EN 14348, EN 14476: Vaccinia, adeno og murine noro virus Softgel: EN 1500, EN 13727, EN 13624: yeast Gel: EN 1500, EN 13727, EN 13624: yeast Skum: EN 1500 Alkoholfri: EN 1500, EN 13727, EN 14476: enveloped viruses og EN 1650: yeast. 17

18 Produktoversikt Hånddesinfeksjon FLYTENDE Flaske 750 ml Art. nr stk./kartong Trykkpumpe Art. nr Flaske 750 ml m/doseringskapsel Art. nr Dispenser m/støttebøyle, lang hendel Art. nr Dispenser m/støttebøyle, kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Flaske 1000 ml m/doserings kapsel Art. nr Dispenser m/støtte bøyle, lang hendel Art. nr Dispenser m/støttebøyle, kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende og tilhørende pumpe. Meget anvendelig størrelse og drøy i bruk. Produktene bestilles separat. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i flaske med doseringskapsel og innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Populær størrelse som er plasseffektiv og letthåndterlig. Produktene bestilles separat. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende med doseringskapsel og innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Stor størrelse som er drøy i bruk. Settes enkelt i dispenser. Produktene bestilles separat. NY Flaske 100 ml Art. nr stk./kartong Flaske 150 ml Art. nr stk./kartong Flaske 600 ml m/trykkpumpe Art. nr stk./kartong Dispenser for vegg Art. nr Dispenser for vegg m/lang hendel Art. nr Dispenser for seng Art. nr Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i hendig størrelse som er lett å ha med seg i for eksempel lommen, vesken eller bilen, slik at man har desinfeksjon lett tilgjengelig hele tiden. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i hendig størrelse som er lett å ha med seg i for eksempel lommen, vesken eller bilen, slik at man kan ha desinfeksjon lett tilgjengelig hele tiden. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i flaske med trykkpumpe. Flasken står stødig på underlaget, og kan alternativt festes i tilhørende ståldispensere for veggeller sengemontering. Produktene bestilles separat. 18 For videre beskrivelse av dispensere se s. 26

19 Hånddesinfeksjon FLYTENDE Bag-in-box 700 ml, refill Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser, hvit Art. nr Berøringsfri dispenser, aluminium Art. nr Berøringsfri dispenser, rustfritt stål Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Softbag 700 ml, refill Art. nr Manuell dispenser for softbag, lang hendel Art. nr Manuell dispenser for softbag, kort hendel Art.nr Lang stålhendel - Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i bag-in-box til berøringsfri dispenser. Monteres enkelt i dispenseren. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Produktene bestilles separat. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon flytende i softbag for manuell softbagdispenser. Enkel å montere i dispenseren. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Produktene bestilles separat. SOFTGEL FOR DISPENSERE Bag-in-box Softgel 700 ml Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser: Hvit Art.nr Aluminium Art.nr Rustfritt stål Art.nr Softbag Softgel 700 ml Art.nr Dispenser, lang hendel Art. nr Dispenser, kort hendel Art.nr Dråpefanger, stor Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Flaske 750 ml m/doseringskapsel Art. nr Dispenser, kort hendel Art. nr Dispenser, lang hendel Art. nr Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Softgel i bag-in-box for berøringsfri dispenser.monteres enkelt i dispenseren. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Produktene selges separat. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Softgel i Softbag for manuell softbagdispenser. Enkel å montere. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft å komme i kontakt med væsker. Produktene selges separat Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Softgel i flaske med doseringskapsel og innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Populær størrelse som er plasseffektiv og letthåndterlig. Produktene selges separat. 19

20 Produktoversikt Hånddesinfeksjon GEL Flaske 150 ml Art. nr stk./kartong Flaske 600 ml m/trykkpumpe Art. nr stk./kartong Dispenser for vegg Art. nr Dispenser for vegg m/lang hendel Art. nr Dispenser for seng Art. nr Flaske 250 ml Art. nr Trykkpumpe Art. nr Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Gel i hendig størrelse som er lett å ha med seg i for eksempel lommen, vesken eller bilen, og gjør desinfeksjon lett tilgjengelig. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Gel i flaske med trykkpumpe Flasken står stødig på underlaget, og kan alternativt festes i tilhørende ståldispensere for vegg-eller sengemontering. Produktene bestilles separat. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon Gel og tilhørende pumpe. Liten og nett flaske. Produktene bestilles separat. VÅTSERVIETTER Boks à 40 stk. Art. nr stk./kartong Boks à 70 stk. Art. nr Eske à 250 stk, enkeltpakket Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon våtservietter i en liten og praktisk boks. Våtserviettene er store, tykke og godt fuktet med desinfeksjonsvæske for optimal effekt. Hendig størrelse til å ta med i bilen eller vesken. Oppbevares stående etter åpning. Nytt og forbedret lokk som sitter tettere og bevarer fuktigheten bedre. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon våtservietter. Serviettene er store, tykke og godt fuktet med desinfeksjonsvæske for optimal effekt. Egner seg godt til bruk ved sykesengen, på serveringssteder, i fellesområder og lignende, samt i barnehager og andre offentlige institusjoner. Alkoholinnhold 85 % Antibac Hånddesinfeksjon enkeltpakkede våtservietter. Serviettene er store og tykke, og er godt fuktet med desinfeksjonsvæske for optimal effekt. Brukervennlig displaykartong for lett betjening. Enkeltpakkede servietter egner seg godt til å ha på matbrettet, isolasjonsrom, i vesken osv. 20

21 Hånddesinfeksjon SKUM Flaske 200 ml Art. nr Flaske 50 ml Art. nr stk./kartong Alkoholinnhold 70 % Antibac Hånddesinfeksjon Skum i 200 ml pumpeflaske som lett håndteres med en hånd. Plasseringsvennlig og praktisk å ha stående på kjøkken/bad/kontor og lignende. Alkoholinnhold 70 % Antibac Hånddesinfeksjon Skum i 50 ml pumpeflaske som er praktisk å ha med seg i lommen eller vesken. ALKOHOLFRI Flaske 100 ml spray Art. nr stk./kartong Flaske 600 ml Art. nr stk./kartong Alkoholfri Antibac Alkoholfri Hånddesinfeksjon flytende i hendig og liten sprayflaske med 100 ml. Brukes blant annet i rusomsorg, fengsler, barnehager og lignende. Alkoholfri Antibac Alkoholfri Hånddesinfeksjon flytende i praktisk 600 ml flaske med trykkpumpe. Flasken står stødig på underlaget, og kan alternativt festes i tilhørende ståldispenser for vegg- eller sendemontering. Produktet brukes blant annet på fly, i rusomsorg, fengsler, barnehager, Halal-industri og lignende. 21

22 Antibac produktserie Kirurgisk hånddesinfeksjon ANTIBAC KIRURGISK HÅNDDESINFEKSJON Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon er en serie med effektive produkter til bruk i forbindelse med operative inngrep. Det stilles høyere krav til kirurgisk hånddesinfeksjon enn til generell Hånddesinfeksjon. Produktene må derfor tilfredsstille ekstra høye krav med tanke på både effekt, påføringstid og fuktighetsbevarende egenskaper. Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon består av to ulike formuleringer. Begge variantene har en spesialtilpasset sammensetning av alkoholer med en samlet alkoholprosent på %. Til lange kirurgiske inngrep brukes formuleringen med klorhexidin. Væsken i begge variantene er tyntflytende for å kunne fordeles lett og komme til i alle furer og linjer på hendene. Ettersom kirurgisk hånddesinfeksjon brukes i større mengder per gang enn vanlig hånddesinfeksjon, er det viktig å ha tilpasset mengde med mykgjørende midler for å holde hendene myke og friske. Produktene føles heller ikke klebrige, og de klumper seg ikke selv ved bruk av mye væske. Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon leveres i ulike emballasjeløsninger med tilhørende dispenserløsninger. ANTIBAC KIRURGISK PLUSS HÅNDDESINFEKSJON 80 % med 0,5 % klorhexidin. Antibac Kirurgisk PLUSS hånddesinfeksjon 80 % med 0,5 % klorhexidin er en formulering med dokumentert langtidseffekt ved hele 5 timer. I tillegg virker produktet raskt og har dokumentert effekt med kun 1,5 minutts påføring. Formuleringen består av fire ulike alkoholer satt sammen for å virke umiddelbart og dypt i huden slik at også hudens normalflora fjernes midlertidig for å forhindre mikrobeoppvekst under hanskene. Leveres i 600 ml pumpeflaske. Tilfredsstiller EN ved 1,5 minutt og 5 timer. ANTIBAC KIRURGISK HÅND- DESINFEKSJON 80+ % Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon 80+ % er utviklet for å tilfredsstille krav til kirurgisk prosedyre uten langtidseffekt. Formuleringen er satt sammen av ulike alkoholer for å gi optimal effekt. Den virker dypere i huden enn vanlig hånddesinfeksjon, slik at hudens normalflora fjernes midlertidig for å forhindre mikrobeoppvekst under hanskene. Produktene leveres i 700 ml bag-in-box for berøringsfri dispenser og 750 ml flaske med doseringskapsel. Tilfredsstiller EN

23 Produktoversikt Kirurgisk hånddesinfeksjon UTEN KLORHEXIDIN NY Flaske 750 ml m/doseringskapsel Art. nr Manuell dispenser m/støttebøyle, kort hendel Art. nr Manuell dispenser m/støttebøyle, lang hendel Art. nr Dråpefanger - Art. nr Dråpefanger - Art. nr Alkoholinnhold 80+ % Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon 80+ % flytende i letthåndterlig 750 ml flaske. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Monteres og betjenes enkelt i tilhørende ståldispensere for veggmontering. Produktene selges separat. Bag-in-box 700 ml, refill Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser Art. nr Dråpefanger - Art. nr Dråpefanger - Art. nr Alkoholinnhold 80+ % Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon 80+ % flytende i praktisk bag-in-box 700 ml for berøringsfri dispenser. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Monteres og betjenes enkelt i tilhørende berøringsfri dispenser. Produktene selges separat. MED KLORHEXIDIN Flaske 600 ml m/trykkpumpe Art. nr stk./kartong Dispenser for vegg Art. nr Dispenser for vegg m/lang hendel Art. nr Alkoholinnhold 80 % Med klorhexidin 0,5 % Antibac Kirurgisk Hånddesinfeksjon 80 % med klorhexidin for langtidseffekt i praktisk 600 ml flaske med trykkpumpe. Flasken står stødig på underlaget, og kan alternativt festes i tilhørende ståldispensere. Produktene selges separat. 23

24 Antibac produktserie Hånddesinfeksjon med duft ANTIBAC HÅNDDESINFEKSJON MED DUFT Antibac AS tilbyr ulike produkter tilpasset konsumentmarkedet. Produktene er utviklet med tanke på personlig bruk i hverdagen, på fly, på ferie, på kontoret, i hjemmet osv. Hånddesinfeksjonen i denne serien består av effektive formuleringer som er tilsatt duft for å gi en frisk og ren følelse. Produktene leveres i små og hendige forpakninger som er praktiske å ha med seg i vesken, lommen, bilen osv. GEL OG SOFTGEL Flaske 50 ml Gel 75 % Art. nr stk./kartong Flaske 18 ml Gel 75 % eske à 50 stk. Art. nr stk./krt Flaske 30 ml gel 85 % Art. nr stk./krt Flaske 30 ml gel 85 % Art. nr stk./krt Flaske 30 ml gel 85 % Art. nr stk./kartong Antibac Hånddesinfeksjon Gel i hendig og praktisk flaske.som er lett å ta med seg i vesken, lommen eller bilen. Tilsatt frisk, og ren, universell duft. Antibac Hånddesinfeksjon Gel i ekstra små 18 ml flasker. Tilsatt frisk og ren, universell duft. Leveres i salgsvennlig displaykartong med 50 stk. Antibac Fresh n up Touch of silk Hånddesinfeksjon Softgel. Tilsatt duft - Touch of Silk - som gir en frisk og ren følelse. Lett å ta med seg i vesken, lommen eller bilen. Antibac Fresh n up Spring Breeze Hånddesinfeksjon Softgel. Tilsatt duft - Spring Breeze - som gir en frisk og ren følelse. Lett å ta med seg i vesken, lommen eller bilen. Antibac Exclusive Hånddesinfeksjon gel i eksklusiv airless flaske. Tilsatt duft - Fresh Coral - for en frisk og eksklusiv følelse. Dosering med pumpe. Lett å ta med seg i vesken, lommen eller bilen. VÅTSERVIETTER Pakke à 20 stk. våtservietter 75 % Art. nr stk./kartong Boks à 40 stk. våtservietter 75 % Art. nr stk./kartong Antibac Hånddesinfeksjon enkeltpakkede våtservietter tilsatt frisk og ren, universell duft. Pakken inneholder 20 stk. tykke og gode servietter som gir en fysisk rengjøring i tillegg til å desinfisere. Antibac Hånddesinfeksjon våtservietter tilsatt frisk og ren, universell duft. Boksen inneholder 40 stk. servietter som gir en fysisk rengjøring i tillegg til å desinfisere. Forbedret lokk som sitter tettere og bevarer fuktigheten bedre. 24

25 25

26 Antibac produktserie Skincare HÅNDSÅPE Antibac Håndsåpe er en mild og skånsom såpe med fuktighetsgivende midler som gjenfetter og styrker hudens eget fettlag. Den inneholder ikke parfyme eller fargestoffer, og er derfor godt egnet der man vasker hendene ofte; for eksempel i helseinstitusjoner, tannlegeklinikker, storhusholdning, offentlige toaletter/bad, barnehager og skoler. Såpen er svanemerket, dermatologisk testet, og har en hudvennlig ph for å unngå ubalanse i huden. Antibac Håndsåpe leveres som bag-inbox 700 ml til berøringsfri dispenser, softbag 700 ml, pumpeflaske 600 ml og flaske med doseringskapsel 750 og 1000 ml. DUSJ&SHAMPO Antibac Dusj&Shampo er mild og skånsom mot både kropp og hår. Den er svanemerket, dermatologisk testet, og inneholder ikke parfyme og fargestoffer. I tillegg har den hudvennlig ph-verdi for å unngå ubalanse i huden. Antibac Dusj&Shampo leveres som softbag 700 ml. LOTION Antibac Lotion er en hudvennlig og mild lotion, godt egnet for de fleste hudtyper. Kremen inneholder de veldokumenterte mykgjørende stoffene sheabutter og glycerin som gir fuktighet til huden og etterlater den myk og smidig. Kremen er svanemerket og inneholder verken parfyme eller fargestoffer. Antibac Lotion leveres som flaske med doseringskapsel 1000 ml og softbag 700 ml. HÅNDSÅPE Bag-in-box 700 ml, refill Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser Art. nr Berøingsfri dispenser, aluminium Art. nr Berøringsfri dispenser, rustfritt stål, Art Dråpefanger Art Dråpefanger, liten Art Flaske 600 ml - Art.nr stk./kartong Rustfri ståldispenser, vegg, kort hendel Art.nr Rustfri ståldispenser, vegg, lang hendel Art.nr Rustfri ståldispenser, seng Art.nr Dråpefanger Art Dråpefanger, liten Art Antibac Håndsåpe i 700 ml bag-in-box for berøringsfri dispenser. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Enkel å montere i dispenseren. Produktene selges separat. Antibac Håndsåpe i 600 ml flaske med trykkpumpe. Flasken står stødig på underlaget, og kan alternativt festes i tilhørende dispensere. Produktene selges separat. 26

27 Produktoversikt Skincare HÅNDSÅPE Softbag 700 ml Art. nr Manuell dispenser, lang hendel Art. nr Manuell dispenser, kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Flaske 1000 ml m/dos. kapsel Art. nr Manuell dispenser, støttebøyle, lang hendel Art. nr Manuell dispenser, støttebøyle, kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Flaske 750 ml/dos. kapsel Art. nr Manuell ståldispenser, lang hendel Art. nr Manuell ståldispenser, kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Antibac Håndsåpe i 700 ml Softbag for manuell softbagdispenser. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Enkel å montere i dispenseren. Produktene selges separat. Antibac Håndsåpe i 1000 ml flaske med doseringskapsel. Enkel å montere i tilhørende dispensere. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Produktene selges separat. Antibac Håndsåpe i 750 ml flaske med doseringskapsel. Enkel å montere i tilhørende dispensere. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Produktene selges separat. DUSJ & SHAMPO LOTION NY Softbag 700 ml Art. nr Manuell dispenser for softbag Art. nr Manuell dispenser for softbag Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Flaske 1000 ml m/doseringskapsel Art. nr stk./kartong Manuell dispenser m/støttebøyle for 1000 ml med lang hendel Art. nr med kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Softbag 700 ml Art. nr Manuell dispenser for softbag med lang hendel Art. nr med kort hendel Art. nr Dråpefanger Art. nr Dråpefanger, liten Art. nr Antibac Dusj&Shampo i 700 ml Softbag for manuell softbagdispenser. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Enkel å montere i dispenseren. Produktene selges separat. Antibac Lotion i 1000 ml flaske med doseringskapsel. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Enkel å montere i tilhørende dispensere Produktene selges separat. Antibac Lotion i 700 ml Softbag for manuell softbagdispenser. Leveres med innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Enkel å montere i dispenseren. Produktene selges separat. 27

28 Antibac produktserie Dispensere og utstyr DISPENSERE OG UTSTYR Antibac har et bredt sortiment innenfor dispensere og tilleggsutstyr. I sortimentet finnes flere ulike systemer berøringsfrie og manuelle, og systemene er tilpasset våre ulike forpakningsvarianter. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle produktene vi har, samt å ta frem nye gode løsninger som kan bidra til en enklere hverdag for våre kunder. MANUELLE DISPENSERE Vi tilbyr flere typer manuelle dispensere tilpasset ulike forpakningsvarianter. Fordelen med manuelle dispensersystemene er at de er vedlikeholdsfrie. De kan også brukes i fuktige miljøer der elektronikk ikke egner seg. Alle systemene er designet slik at teksten på emballasjen skal være synlig under bruk. De ulike løsningene er designet for å kunne festes på blant annet vegg, gulvstativ, seng mm. Til ulike bokser og flasker har vi et system med dispensere i rustfritt stål som er brukervennlige og med et materialeffektivt design. Softbagsystemet er utviklet primært for helsetjenesten, industri og lignende. Systemet er vedlikeholdsfritt i solid plastkvalitet med enkel håndtering og dosering via lang hendel i plast eller metall, alternativt kort hendel i plast for tommelbetjening. Et transparent lokk gir god oversikt over innholdet og hvor mye som er igjen. BERØRINGSFRIE DISPENSERE Våre berøringsfrie dispensere har batteridrevet motor med bevegelsessensor, og doserer automatisk og effektivt væsken i hånden. Motor- og sensorteknologien i våre dispensere utvikles kontinuerlig for å sikre optimal effekt og opplevelse, og for å ta del av stadig nye innovasjoner innen elektronikk og teknologi. Berøringsfri dosering er praktisk, effektivt og samtidig en hygienisk løsning ettersom man slipper et felles kontaktpunkt som kan være kilde til smitte. Dette gjør at berøringsfrie dispensere er svært populære og utbredt på helseinstitusjoner, tannhelseklinikker samt generelt i bedriftsmarkedet i Norge. Våre berøringsfrie dispensere er tilpasset våre 700 ml bag-in-box forpakninger som leveres med formuleringer for ulike behov. Levetiden på berøringsfri dispenser er opptil 10 år, med en garantert levetid på 2 år eller doseringer. DRÅPEFANGERE Vi har utviklet to dråpefangere som gir mindre drypp og søl på vegg og gulv. Begge egner seg til plassering under alle veggmonterte dispenserløsninger. GULVSTATIV Antibacs nye og solide gulvstativ kan brukes for montering av de fleste av våre dispenserløsninger. Gulvstativet egner seg der man ønsker økt synlighet og stoppeffekt, samt på områder hvor man ikke har mulighet til å montere dispensere på vegg eller lignende. Egnet plassering kan være i resepsjonsområder, kaffeområder, ved kantine og lignende. Gulvstativet har justerbare ben for ujevnt underlag og en tung bunnplate som sikrer at stativet står stødig. Stativet leveres med dråpefanger og toppramme med tre ulike plakater for å motivere til bruk. Komplett monteringssett med nødvendige skruer, verktøy og monteringsanvisning medfølger også. 28

29 Produktoversikt Dispensere og utstyr BERØRINGSFRIE DISPENSERE Berøringsfri dispenser, hvit Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser, aluminumsfarget Art. nr stk./kartong Berøringsfri dispenser, rustfritt stål Art. nr stk./kartong Antibac Berøringsfri dispenser for bag-in-box 700 ml. Hvitt plastdeksel med vindu. Leveres med klistremerker for å indikere hvilket innhold man har i dispenseren. Effektiv og punktlig doseringsmotor med bevegelsessensor. Toppmontert lås og ekstra nøkler i dispenserens bakplate. Antibac Berøringsfri dispenser for bag-in-box 700 ml. Aluminiumsfarget og svart deksel med vindu. Leveres med klistremerker for å indikere hvilket innhold man har i dispenseren. Effektiv og punktlig doseringsmotor med bevegelsessensor. Toppmontert lås og ekstra nøkler i dispenserens bakplate. Antibac Berøringsfri dispenser for bag-in-box 700 ml. Kraftig deksel i stål med vindu. Leveres med klistremerker for å indikere hvilket innhold man har i dispenseren. Effektiv og punktlig doseringsmotor med bevegelsessensor. Toppmontert lås. BATTERIER OG DRÅPEFANGERE ANBEFALES NY AA Litiumbatterier 10 pk Art. nr pk Art. nr pk Art. nr Dråpefanger, stor Art stk./kartong Dråpefanger, liten Art stk. /kartong Litium kvalitetsbatterier fra Energizer for ekstra god effekt og lang levetid. Hvitlakkert dråpefanger i stål som festes nedenfor veggmonterte dispensere for mindre søl på vegg og gulv. Anbefales til berøringsfri dispenser. Hvitlakkert dråpefanger i stål som festes nedenfor veggmonterte dispensere for mindre søl på vegg og gulv. Anbefales til manuelle dispensere. 29

30 Produktoversikt Dispensere og utstyr MANUELLE DISPENSERE Manuell dispenser for 700 ml Softbag, med lang hendel Art. nr stk./kartong Lang stålhendel Art. nr Manuell dispenser for 700 ml Softbag, med kort hendel Art. nr stk./kartong Lang stålhendel Art. nr Rustfri stål dispenser til boks 150 servietter Art. nr stk./kartong Manuel softbagdispenser til Softbag 700 ml. Vedlikeholdsfri i solid plastkvalitet med enkel håndtering. Dosering m/lang hendel i plast, alternativt lang stålhendel. Stålhendel selges separat. For veggmontering. Manuell softbagdispenser til Softbag 700 ml. Vedlikeholdsfri i solid plastkvalitet med enkel håndtering. Dosering m/kort hendel i plast, alternativt lang stålhendel. Stålhendel selges separat. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål til rund boks med 150 servietter. Brukervennlig og solid utformet. For veggmontering. Rustfri stål dispenser til flaske 600 ml Art. nr stk./kartong Rustfri ståldispenser til flaske 600 ml, lang hendel Art. nr stk./kartong Rustfri stål dispenser til flaske 600 ml Art. nr stk./kartong Manuell dispenser i rustfritt stål til firkantet pumpeflaske 600 ml. Vedlikeholdsfri. Brukervennlig og solid utformet. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål m/lang hendel til firkantet pumpeflaske 600 ml. Vedlikeholdsfri. Brukervennlig og solid utformet. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål til firkantet pumpeflaske 600 ml. Vedlikeholdsfri. Brukervennlig og solid utformet. For skrueløs montering på sengegavl, hylle eller lignende. Pumpe for 250 ml flaske Art. nr stk./krt Pumpe for 750 ml flaske Art. nr stk./krt Separat pumpe med stigerør tilpasset ulike flaskehøyder. Doseringskapsel til 750/1000 ml flaske Art. nr stk./krt Doseringskapsel for flasker med 28 mm hals. Lufttett ventil for å unngå forurensing og luft i væsken. Dosering 2 ml. Nøkkel til berøringsfri dispenser Art.nr Plastnøkkel til berøringsfri dispenser. 30

31 Dispensere og utstyr MANUELLE DISPENSERE Manuell dispenser til flaske 750 ml m/støttebøyle, lang hendel Art. nr stk./kartong Manuell dispenser til flaske 750 ml m/støttebøyle, kort hendel Art. nr stk./kartong Manuell dispenser til flaske 1000 ml med støttebøyle, lang hendel Art. nr Manuell dispenser til flaske 1000 ml med støttebøyle, kort hendel Art. nr stk./kartong Manuell dispenser i rustfritt stål til rund flaske med doseringskapsel 750 ml. Brukervennlig og solid utformet med støttebøyle for å holde flasken på plass. Lang hendel for albuebetjening. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål til rund flaske med doseringskapsel 750 ml. Brukervennlig og solid utformet med støttebøyle for å holde flasken på plass. Kort hendel. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål til 1000 ml flaske med doseringskapsel. Brukervennlig og solid utformet med støttebøyle for å holde flasken på plass. Lang hendel for albuebetjening. For veggmontering. Manuell dispenser i rustfritt stål til 1000 ml flaske med doseringskapsel. Brukervennlig og solid utformet med støttebøyle for å holde flasken på plass. Kort hendel. For veggmontering. GULVSTATIV Gulvstativ med inkludert tilbehør Art. nr Antibac Gulvstativ i lakkert stål for montering av ulike dispenserløsninger. Solid og stødig. Inkudert toppramme med plakater, dråpefanger og komplett monteringssett med verktøy, skruer og monteringsanvisning. 31

32 Antibac produktserie Førstehjelp Førstehjelp Hver dag skjer det små og store uhell på arbeidsplasser, i barnehager, i hjemmet osv. Relevant førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til der skader kan skje. (ref arbeidsmiljøloven). Skulle uhellet være ute er det kritisk å komme igang med akutt behandling så raskt som mulig for å minimere skadeomfanget, og da er det helt avgjørende å ha gode hjelpemidler lett tilgjengelig. Antibac AS fører nå førstehjelpsmerkevaren QuickSafe fra Plum, med et bredt førstehjelpssortiment av høy kvalitet. Plum Øyeskyll omsettes i hele 21 land verden over, og Plum førstehjelpsprodukter brukes daglig i industri, barnehager osv både nasjonalt og internasjonalt. Vi har plukket ut de beste og mest etterspurte produktene for å tilby relevante løsninger man har bruk for i ulike situasjoner. Disse har vi satt sammen i et førstehjelpssortimentet med smarte og effektive løsninger som gjør førstehjelp lett tilgjengelig for alle. Produktene er CE-merket og godt dokumentert. 32

33 Produktoversikt Førstehjelp DISPENSERSTASJONER Plum QuickSafe Complete Art. nr 5174 Plum QuickSafe Food Industry Art. nr 5175 Plum Combibox DUO Art. nr 4862 Dispenserstasjon med de viktigste førstehjelpsproduktene samlet og lett tilgjengelig. En fleksibel og intuitiv løsning du kan tilpasse ditt behov. Transparent lokk som gjør løsningen sikker og synlig. Leveres med øyeskyll, ph Neutral, elastiske plastere, sårrens, forbindingssett og branngel. Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm. Dispenserstasjon tilpasset næringsmiddelindustri med blå plastre i to forskjellige størrelser, øyeskyll, ph Neutral, sårrens, forbindingssett og branngel. Mål: h: 430 x b: 253 x d: 92 mm. Vegghengt dispenserstasjon i vedlikeholdsfritt materiale med 500 ml ph neutral og 500 ml øyeskyll. Lett tilgjengelig og godt synlig hvis uhellet er ute. Mål: h: 280 x b: 230 x d: 110 mm. Plum QuickFix&Rinse Art. nr stk./kartong Praktisk stasjon med 1 elastic plaster refill à 45 stk. og 1 refill med 5 øyeskyllampuller à 20 ml. Dispenseren kan fylles med alle typer Plum plasterrefill. Enkelt å sette i og å ta ut. Dispenseren er 23 cm bred og 13,5 cm høy. Plum QuickFix dispenser Art. nr stk./kartong Praktisk stasjon med 2 elastic plaster refill à 45 stk. Dispenseren kan fylles med alle typer Plum plasterrefill. Enkelt å sette i og å ta ut. Dispenseren er 23 cm bred og 13,5 cm høy. 33

34 Produktoversikt Førstehjelp ØYESKYLL OG PH NEUTRAL Plum Øyeskyll med natriumklorid, 500 ml Art. nr Plum Øyeskyll DUO med natriumklorid, 500 ml Art. nr stk./kartong Plum Øyeskyll med natriumklorid, 200 ml Art. nr stk./kartong Letthåndterlig flaske med effektivt, sterilt øyeskyll til fjerning av støv, smuss, skitt og andre fremmedlegemer. Flasken har en ergonomisk øyekopp og gir en myk og jevn stråle. Inneholder 0,9 % natriumklorid. Letthåndterlig flaske med effektivt, sterilt øyeskyll til støv, smuss, skitt og andre fremmedlegemer. Den patenterte DUO-løsningen gjør at man kan skylle begge øyne samtidig, og hjelper til å holde øynene åpne. Flasken har en ergonomisk øyekopp. og gir en myk og jevn stråle. Inneholder 0,9 % natriumklorid. Letthåndterlig og hendig flaske med effektivt, sterilt øyeskyll til støv, smuss, skitt og andre fremmedlegemer. Flasken har en ergonomisk øyekopp og gir en myk og jevn stråle. Inneholder 0,9 % natriumklorid. Plum ph Neutral DUO øyeskyll, 500 ml Art. nr stk./kartong Plum ph Neutral øyeskyll, 200 ml Art. nr stk./kartong Letthåndterlig flaske med effektiv øyeskylleløsning til ulykker med syrer og baser. Den patenterte DUO-løsningen gjør at man kan skylle begge øyne samtidig, og hjelper til å holde øynene åpne. Flasken har en ergonomisk øyekopp og gir en myk og jevn stråle. Letthåndterlig og hendig flaske med effektiv øyeskylleløsning til ulykker med syrer og baser. Flasken har en ergonomisk øyekopp og gir en myk og jevn stråle. 34

35 Førstehjelp REFILL TIL QUICKSAFE, QUICKFIX OG QUICKFIX&RINSE QuickCool branngel, eske à 18 stk. Art. nr esker/kartong QuickClean sårrenseservietter, eske à 20 stk. Art. nr esker/kartong QuickStop kompressforbindingssett m/ 1 st. 17x17 cm + 2 st. 12x7,5 cm Art.nr sett/kartong QuickRinse ampuller m/natriumklorid 5 stk. à 20 ml Art. nr stk./kartong 18 stk branngel til førstehjelp og mindre forbrenninger og sår. 20 stk sårrenseservietter til rengjøring av små sår og rifter. Inneholder sterilt vann. Sett med 3 stk kompressforbindinger for å stoppe blødninger. De ulike størrelsene gjør at man er sikret både for større og mindre blødninger. Øyeskyllampuller med 20 ml 0,9 % sterilt natriumklorid til bortskylling av støv, smuss, skitt og andre fremmedlegemer. QuickFix Water resistant plasterrefill à 45 stk. Art.nr stk./kartong QuickFix Elastic plasterrefill à 45 stk. Art.nr stk./kartong QuickFix Detectable plasterrefill à 45 stk. Art.nr stk./kartong QuickFix Elastic LONG plasterrefill à 30 stk. Art.nr stk./kartong QuickFix Detectable LONG plasterrefill à 30 stk. Art.nr stk./kartong Refill med 45 stk. vanntette plastre laget av et materiale som lar luft passere gjennom, slik at huden får puste. Spesielt egnet for fuktige og våte omgivelser. Refill med 45 stk elastiske plastre som tilpasser seg hudens bevegelser og er behagelige å ha på. Laget av et materiale som lar luft passere gjennom, slik at huden får puste. Refill med 45 stk. plastre spesielt egnet for steder hvor god hygiene er ekstra viktig. Den blå fargen og innebygget metall sikrer søkbarhet med metalldetektor. Laget av et materiale som lar luft passere gjennom slik at huden får puste. Også egnet i våte miljøer. Refill med 30 stk lange, elastiske plastre som tilpasser seg hudens bevegelser og er behagelige å ha på. Laget av et materiale som lar luft passere gjennom, slik at huden får puste. Refill med 30 stk. lange plastre spesielt egnet for steder hvor god hygiene er ekstra viktig. Den blå fargen og innebygget metall sikrer søkbarhet med metalldetektor. Laget av et materiale som lar luft passere gjennom slik at huden får puste. Også egnet i våte miljøer. 35

36 Kun 30 sek virketid & Bredere effekt på virus En innvasjon innen overflatedesinfeksjon! Antibac Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium Se side 8 i katalogen for mer informasjon. Dine kontaktpersoner hos Antibac Camilla Hamberg KAM Tlf: Monika Korneliussen KAM Tlf: Jan Magne Håbakk KAM - Teamleder Tlf: Trude Palmesen Salgskonsulent/kundesenter Tlf: Terje Nielsen Servicetekniker dispensere Tlf: Henrik Skibrek Salgs- og Markedsdirektør Tlf: Monica Baakind Gaden Produktsjef Tlf: Lik oss på Facebook! facebook.com/antibacnorge Antibac AS Hagaløkkveien 13, 1383 Asker, Norway Tel: /

Produktkatalog 2016/ opplag

Produktkatalog 2016/ opplag Produktkatalog 2016/2017 1. opplag Innhold Om Antibac 3 Antibacs historie 4 Desinfeksjon og hygiene 5 Produkter Overflatedesinfeksjon 6 Industri wipes 11 Teknisk sprit 12 Utstyrs- og instrumentdesinfeksjon

Detaljer

desinfeksjon og såpe

desinfeksjon og såpe Effektiv og hudvennlig desinfeksjon og såpe til profesjonell og privat bruk Antibac er markedsleder innen desinfeksjon i Skandinavia og har en unik kompetanse på dette feltet. Vi har et bredt sortiment

Detaljer

Vi tar renhet på alvor. Produktkatalog 2015, Opplag 5 www.antibac.no

Vi tar renhet på alvor. Produktkatalog 2015, Opplag 5 www.antibac.no Vi tar renhet på alvor Produktkatalog 2015, Opplag 5 www.antibac.no Innhold Om Antibac 3 Antibacs historie 4 Om desinfeksjon og hygiene 5 Hygienekonsepter 6 Produkter Hånddesinfeksjon 8 Softgel for dispensere

Detaljer

Optimal hygiene og trygg mat

Optimal hygiene og trygg mat Optimal hygiene og trygg mat i storhusholdning og næringsmiddelindustri Vi tar hygiene på alvor. Optimal hygiene og trygg mat med Antibac Unik kompetanse Antibac AS er en ledende aktør innen desinfeksjon

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. DP465 1 Flaske 68,00. Varenummer Enhed Pris. CX Pakning 1.986,00. Varenummer Enhed Pris Flaske 9,00

Varenummer Enhed Pris. DP465 1 Flaske 68,00. Varenummer Enhed Pris. CX Pakning 1.986,00. Varenummer Enhed Pris Flaske 9,00 Desinfeksjon DAX HÅNDDESINFEKSJON 1000ML DAX Hånddesinfeksjon brukes først og fremst der sykdomsfremkallende mikroorganismer skal fjernes/bekjempes. DP465 1 Flaske 68,00 CIDEX OPA TESTSTRIMLER Teststrimler

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor www.antibac.no 2 Innhold Om Antibac 5 Om desinfeksjon og hygiene 6 Produkter Hånddesinfeksjon 8 Overflatedesinfeksjon 14 Utstyr- og instrumentdesinfeksjon 17 Kirurgisk hånddesinfeksjon

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Flaske 69,00. Varenummer Enhed Pris Eske 435,00. Varenummer Enhed Pris Pakning 58,80

Varenummer Enhed Pris Flaske 69,00. Varenummer Enhed Pris Eske 435,00. Varenummer Enhed Pris Pakning 58,80 Desinfeksjon OVERFLATEDESINF ALKOHOLFRI 750ML Effektivt alkoholfritt desinfeksjonsmiddel for overflater. 601704 1 Flaske 69,00 HÅNDDESINF BAG IN BOX 85% 700ML Hånddesinfeksjonsgel med rask effekt på bakterier,

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Kartong 641,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 667,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 812,00

Varenummer Enhed Pris Kartong 641,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 667,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 812,00 HÅNDDESINF BAG IN BOX 85% 700ML Hånddesinfeksjonsgel med rask effekt på bakterier, ulike virus og sopp. Konsistensen er lettflytende for enkel påføring. 601637 1 Kartong 641,00 80% 700ML Antibac kirurgisk

Detaljer

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring på SFO og i barnehager. Barnehager, førskoler og SFO er institusjoner hvor infeksjoner er hyppige og mikroorganismer spres lett. Barn i barnehage

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor www.antibac.no Innhold Om Antibac 5 Antibac s historie 6 Om desinfeksjon og hygiene 7 Hygienekonsepter 8 Hygienekonsepter i bruk: Phonero 11 Produkter Hånddesinfeksjon 12 Nyhet!

Detaljer

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret.

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. Tastaturer, telefoner og dørhåndtak er bare noen av bakteriebombene vi finner på et legekontor. Vi vet

Detaljer

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring på alders- og sykehjem. Mange pasienter dør hvert år av infeksjon de har fått på sykehjem. Det viser at det er behov for større kompetanse, innsats

Detaljer

Produktoversikt. Håndhygiene for industri/verksted

Produktoversikt. Håndhygiene for industri/verksted Produktoversikt Håndhygiene for industri/verksted Hudpleie før, under og etter arbeid Hudpleie før og under arbeid Gjennom å benytte en hudbeskyttelseskrem før og under arbeidet, forebygger du risikoen

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor 1 Innhold 4-5 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28 Desinfeksjonsserie Desinfeksjon for overflate, inventar og instrumenter Desinfeksjon for hånd Kirurgisk hånddesinfeksjon Dispensere

Detaljer

VI TAR RENHET PÅ ALVOR

VI TAR RENHET PÅ ALVOR VI TAR RENHET PÅ ALVOR 1 Innhold 4-5 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28 Desinfeksjonsserie Desinfeksjon for overflate, inventar og instrumenter Desinfeksjon for hånd Kirurgisk hånddesinfeksjon Dispensere

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv.

Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv. Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv. Nyhet fra Antibac Hver dag skjer det små og store uhell på arbeidsplasser, i barnehager, i hjemmet osv. Relevant førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig

Detaljer

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Anbefalt av: En komplett hår- og hudpleieserie for hele familien uten konserveringsmiddel og uten parfyme, som også er anbefalt av Norges Astma- og

Detaljer

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV Alltid rene hender! Nilfisk markedsfører såpe for hånd- og kroppshygiene innenfor ulike områder Vår ambisjon med Nilfisk Hygieneserie er å utvikle produkter

Detaljer

FAKTA OM Hånddesinfeksjons- midler

FAKTA OM Hånddesinfeksjons- midler FAKTA OM Hånddesinfeksjons- midler Nasjonalt folkehelseinstitutt -i samarbeid med landets sykehus og sykehjem www.renomsorg.no Hvorfor hånddesinfeksjon En lettere og bedre håndhygiene ved økt bruk av hånddesinfeksjonsmiddel

Detaljer

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EXOMEGA Produkter til daglig pleie og rengjøring av tørr, svært tørr og irritert hud, og lett eksem. Utviklet for å ivareta hudens naturlige barrierefunksjon,

Detaljer

HYGIENE- OG HUDPLEIE Klinion

HYGIENE- OG HUDPLEIE Klinion HYGIENE- OG HUDPLEIE NORDISK MILJØMERKING produktene har fått nytt internasjonalt design: Hygiene/såpe- produkter i emballasje med grønne etiketter, kremprodukter i emballasje med blå etiketter, og salve/

Detaljer

Førstehjelpsveske XXL "FIRST AID BAG" m/skulderreim og refleks

Førstehjelpsveske XXL FIRST AID BAG m/skulderreim og refleks 6999 Førstehjelpsveske XXL "FIRST AID BAG" m/skulderreim og refleks Innehold: 500ml øyeskyll 10x 10ml øyeskyll 2,5cmx10m tape 10cmx4,5m bandasje 5cmx4,5m bandasje 7,5cmx4,5m bandasje 5 stk bomulls dotter

Detaljer

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 800249 Øyenskyll 200ml Steril fosfatløsning 4,9% 6367 Brannskadegelè 125ml Pumpeflaske 6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 6301 Plaster Stoff 150 stk 6350 Desinfiserende Spray 150ml.

Detaljer

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet 2017

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet 2017 Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner Folkehelseinstituttet 2017 Disposisjon Renhold en viktig del av smittevernet Hvordan bør håndhygiene utføres? Når bør håndhygiene utføres?

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Skånsom hudpleie i hverdagen. Hudpleie informasjon

Skånsom hudpleie i hverdagen. Hudpleie informasjon Skånsom hudpleie i hverdagen Hudpleie informasjon Små detaljer utgjør hele forskjellen Visste du at en kundeopplevelse ofte starter i toalettrommet? Å velge riktige håndhygieneprodukter er derfor viktig

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

La profilen din løftes frem. Tork Image Design

La profilen din løftes frem. Tork Image Design La profilen din løftes frem Tork Image Design Gi profilen din et løft med riktig toalettromopplevelse Hvis du bruker mye tid på å gjøre et godt inntrykk på gjestene dine, bør toalettrommene spille på lag

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. C229 1 Tube 28,00. Vaskekrem uten parfyme. Varenummer Enhed Pris. C222 1 Kartong 891,00. Varenummer Enhed Pris

Varenummer Enhed Pris. C229 1 Tube 28,00. Vaskekrem uten parfyme. Varenummer Enhed Pris. C222 1 Kartong 891,00. Varenummer Enhed Pris Medisinsk forbruk DAX HÅND&HUDKREM U/PARFYME 250ML Hånd- og hudkrem Daxuten uten parfyme, oppretter og bevarer hudens naturligefuktighets- og fettbalanse. C229 1 Tube 28,00 DAX VASKEKREM U/PARFYME 600ML

Detaljer

Tork Premium 520 Grå. Hvit Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter

Tork Premium 520 Grå. Hvit Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter 530 520 Grå 510 Rengjøringsklut Poleringsklut Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter Fordeler Tykk og kraftig klut Tåler tunge løsemidler Isolerer mot varme & kulde Beskytter

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring

www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring Gjelder f o m 01-06-2013 Ekstra Sterk QuickDry 3-lag Noen produkter finnes både i rull og som ferdige ark Fordeler Sterk

Detaljer

Bruk mer tid på å produsere, og mindre tid på rengjøringsjobben

Bruk mer tid på å produsere, og mindre tid på rengjøringsjobben industrikluter og rengjøringskluter Bruk mer tid på å produsere, og mindre tid på rengjøringsjobben Reduser kostnadene Bli mer effektiv Bli bedre med Bruker du fortsatt filler til tørking og rengjøring?

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

Er dine beboere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i kommunale helseinstitusjoner

Er dine beboere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i kommunale helseinstitusjoner Er dine beboere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i kommunale helseinstitusjoner Innhold 1. Håndhygiene - hvorfor så viktig? Antibiotikaresistens 2. Hvordan skal håndhygiene utføres? Hånddesinfeksjon

Detaljer

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa

Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa Beskytte arbeidsstedet mot svineinfluensa (H1N1) Svineinfluensa er en luftveissykdom som ofte forekommer hos griser, og er forårsaket av type-a influensavirus. Ved å tilby hygieniske arbeidsmiljøer, offentlige

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015.

Grunnkurs i dekontaminering. Desinfeksjon. Egil Lingaas. Avdeling for smittevern. Oslo universitetssykehus. Avd. for smittevern 11/2015. Grunnkurs i dekontaminering Desinfeksjon Avdeling for smittevern Medisinsk utstyr Rent Desinfisert Sterilt Kontaminert Dekontaminering Behandling med rengjøring, desinfeksjon og evt. sterilisering for

Detaljer

Berøringsfrie dispensere. Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario. Clario TF Dispenser Funksjoner og fordeler. Besparelser!

Berøringsfrie dispensere. Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario. Clario TF Dispenser Funksjoner og fordeler. Besparelser! Hudpleieprodukter Berøringsfrie dispensere Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario Betco tilbyr et bredt spekter av hudpleieprodukter for å bidra til å fremme god håndhygiene, og bidrar

Detaljer

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE PRODUKTKATALOG 2016 IKKE VELG BRA, VELG BEDRE Mange faktorer avgjør hvordan et besøkstoalett skal se ut og være utstyrt. De viktigste spørsmålene du må stille deg er: I hvilket miljø finnes toalettet?

Detaljer

PLUM Hudpleieprodukter

PLUM Hudpleieprodukter PLUM Hudpleieprodukter Kjære kunde! I Tingstad AS legger vi stor vekt på å utvide samarbeidet med seriøse leverandører som bidrar til at våre kunder får et optimalt varespekter med riktig forhold mellom

Detaljer

Profesjonelle produktsystemer for optimalt renhold, vedlikehold og hygiene

Profesjonelle produktsystemer for optimalt renhold, vedlikehold og hygiene Profesjonelle produktsystemer for optimalt renhold, vedlikehold og hygiene Produktsystem for profesjonell vasking og klargjøring av renholds- tekstiler. Godkjent av RKI og tysk Association for Applied

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Håndhygiene Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Hvorfor håndhygiene? Til enhver tid har 6-7% norske pasienter/beboere i sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Helsepersonells

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 31,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 31,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Flaske 397,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Flaske

Detaljer

Er dine brukere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i hjemmebasert omsorg

Er dine brukere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i hjemmebasert omsorg Er dine brukere/pasienter i trygge hender? Håndhygiene i hjemmebasert omsorg Innhold 1. Håndhygiene - hvorfor så viktig? Antibiotikaresistens 2. Hvordan skal håndhygiene utføres? Hånddesinfeksjon eller

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Kartong 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Tube 31,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Kartong 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Tube 31,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Kartong 397,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Tube

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i praktisk dekontaminering 6.12.2016 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd. for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk

Detaljer

HÅNDHYGIENE - vårt viktigste våpen?

HÅNDHYGIENE - vårt viktigste våpen? HÅNDHYGIENE - vårt viktigste våpen? Mette Fagernes Folkehelseinstituttet Fagdag Smittevern, Førde 27. oktober 2016 Disposisjon o Håndhygiene vårt viktigste smitteforebyggende tiltak o Hendenes bakterieflora

Detaljer

Nå føler jeg meg trygg igjen og jeg bruker mer tid i vannet. Ken, dedikert svømmer og Brava bruker

Nå føler jeg meg trygg igjen og jeg bruker mer tid i vannet. Ken, dedikert svømmer og Brava bruker Nå føler jeg meg trygg igjen og jeg bruker mer tid i vannet Ken, dedikert svømmer og Brava bruker Brava stomitilbehør har produkter som er utviklet for å redusere lekkasje og ta vare på huden Reduserer

Detaljer

Kravspesifikasjoner Vedlegg 7

Kravspesifikasjoner Vedlegg 7 Kravspesifikasjoner Vedlegg 7 Inkontinensprodukter Generelt Vi har valgt å ikke stille detaljerte krav til kvalitet, bruksområde og beskaffenhet for medisinske forbruksvarer med unntak av inkontinensprodukter.

Detaljer

Skånsom hudpleie i hverdagen. Gjelder f.o.m januar 2016

Skånsom hudpleie i hverdagen. Gjelder f.o.m januar 2016 Skånsom hudpleie i hverdagen Gjelder f.o.m januar 2016 Små detaljer utgjør hele forskjellen Visste du at en kundeopplevelse ofte starter i toalettrommet? Å velge riktige håndhygieneprodukter er derfor

Detaljer

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth AB, Kanalvägen 10A, Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Tel. +46 (0)8 590 96300, Faks. +46 (0)8 590 30953, firstaid@cederroth.com www.firstaid.cederroth.com

Detaljer

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter 30.08.2012. Andreas Radtke Seksjon for smittevern St. Olavs Hospital Beskytte pasienter og personale mot sykehusinfeksjoner/smitte. Rådgivende instans

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basal= grunnleggende. Basert på at alle kroppsvæsker kan inneholde smittestoffer. Ved å gjennomføre basale rutiner redusere man risikoen for smitte fra

Detaljer

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr

Smitterenhold. Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Smitterenhold Sammenheng mellom hygiene og renhold Smittestoff og smitteveier Håndtering av renholdsutstyr Hensikten med renholdet Helse og hygiene Forebygge og motvirke infeksjoner Trivsel og estetikk

Detaljer

Fylt påskeegg med assortert marsipan, sjokolade og gelé-produkter. Pakket i cellofan med sløyfe. Best.nr. 16460 CARIBONUM 149-

Fylt påskeegg med assortert marsipan, sjokolade og gelé-produkter. Pakket i cellofan med sløyfe. Best.nr. 16460 CARIBONUM 149- CARIBONUM HAMAR TRONDHEIM ÅLESUND BERGEN VESTFOLD/TELEMARK OSLO Telefon: 23 24 18 40 - Fax: 800 32 400 - Mail: post@caribonum.no Mars 2013 PÅSKESNADDER! Påskeegg Hval med ass. godteri 500 gr Fylt påskeegg

Detaljer

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND.

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. BIKE7 CLEAN er spesielt utviklet for rask, enkel og grundig rengjøring av ramme, pedaler, styret, gaffel, hjul, etc. BIKE7 CLEAN er

Detaljer

Håndhygiene. - hvorfor, hvor, når og hvordan. Praktisk smittevern i primærhelsetjenesten Sandefjord, 5. november 2013

Håndhygiene. - hvorfor, hvor, når og hvordan. Praktisk smittevern i primærhelsetjenesten Sandefjord, 5. november 2013 Håndhygiene - hvorfor, hvor, når og hvordan Praktisk smittevern i primærhelsetjenesten Sandefjord, 5. november 2013 Mette Fagernes Nasjonalt folkehelseinstitutt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester,

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 385,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 30,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 385,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 30,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Flaske 385,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Flaske

Detaljer

Smittevernseminar 3. mars 2010

Smittevernseminar 3. mars 2010 Smittevernseminar 3. mars 2010 Arbeid på desinfeksjonsrom Børre Johnsen Kontaktsmitte Vanligste smittemåte i daglig arbeid på sengepost Direkte og indirekte kontaktsmitte Viktig å hindre slik smitte Kan

Detaljer

PLUM HUDPLEIEPRODUKTER

PLUM HUDPLEIEPRODUKTER PLUM HUDPLEIEPRODUKTER PLUM Hudbeskyttelse og rengjøring Hudpleie før arbeid Hudrengjøring Hudpleie etter arbeid Dispensersystemer Øyedusj Side 3 av 15 HUDPLEIE FØR ARBEID Hudpleiekrem før og under arbeid

Detaljer

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences

Biosan Rapide WT. Hva er Biosan Rapide WT? den nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences biosan rapide WT Biosan Rapide WT Hva er Biosan Rapide WT? Biosan Rapide WT er det nyeste serien av bakteriedrepende luktkontrollprodukter utviklet av Genesis Biosciences, den globale lederen i naturbaserte

Detaljer

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral.. hygieniske prinsipper Ved å tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner, bidrar

Detaljer

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige

100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige Braut produkter 100% miljøvennlig og miljøsikkert Skader eller irriterer ikke mennesker, dyr eller naturen rundt oss. Inneholder kun vann, oksygen, ikke skadelige bakterier og ikke farlige mikroorganismer.

Detaljer

ung naturlig hudpleie

ung naturlig hudpleie ung naturlig hudpleie Amie Amie er en hudpleieserie spesielt utviklet for unge jenter fra 12-24 år. Amie betyr venninne på fransk. Mange tenåringer har sensibel hud som lett irriteres og mange går gjennom

Detaljer

Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom. Toalettet Verdens viktigste rom

Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom. Toalettet Verdens viktigste rom Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom Toalettet Verdens viktigste rom Vi sørger for at det alltid finnes papir når man trenger det. Når hverdagen kommer og forretningene går så det suser,

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder. Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015

Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder. Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015 Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015 Håndhygiene - hvorfor så viktig? 6-7 % av beboere/pasienter ved norske sykehus og sykehjem en

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv.

Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. Purginfo100 Produkt og brukerinformasjon PURGOPLAY gulvpleieprogram for sportsgulv overflater: PULASTIC osv. For PURGOPLAY S1 PURGOPLAY S1 extra PURGOPLAY NN PURGOPLAY VV PURGOPLAY B.A.K.T. PURGOPLAY gulvpleieprogram

Detaljer

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth AB, Kanalvägen 10A, Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Tel. +46 (0)8 590 96300, Faks. +46 (0)8 590 30953, firstaid@cederroth.com www.firstaid.cederroth.com

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Verdens håndhygienedag 5. mai 2015

Verdens håndhygienedag 5. mai 2015 Verdens håndhygienedag 5. mai 2015 Prosjektbeskrivelse 2015 1 Prosjektbeskrivelse 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hensikt og målsetting ved markeringen... 4 Oversikt over aktivitetsforslag og kampanjemateriell...

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no. Nettbutikk: www.basol.no. Vi kan nå levere drivstoff og brensel

HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no. Nettbutikk: www.basol.no. Vi kan nå levere drivstoff og brensel HMS sikkerhetsdatablad: www.basol.no Nettbutikk: www.basol.no Nyhet Basol utvider oljelageret. Nå lagerføres Texaco smøreolje og smørefett. Vi lagerfører nå smøreoljer og smørefett fra Shell, Fuchs og

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

NÅR UHELLET ER UTE. Da er det helt avgjørende at alle vet hvor de finner riktig førstehjelpsutstyr, og at de er trygge på hvordan det skal brukes.

NÅR UHELLET ER UTE. Da er det helt avgjørende at alle vet hvor de finner riktig førstehjelpsutstyr, og at de er trygge på hvordan det skal brukes. NÅR UHELLET ER UTE Rundt 12 prosent av alle personskader i Norge skjer i forbindelse med arbeid. Da gjelder det å ha riktig førstehjelpsutstyr tilgjengelig og vite hvordan du skal bruke det. Noen arbeidsskader

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016

MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016 MEGUIAR S MARINE PRODUKTER 2016 VASK BOAT WASH FLAGSHIP PREMIUM WASH N-WAX WASH MITT WATER MAGNET DRYING TOWEL Biologisk nedbrytbar vask som fjerner den skitne stripen langs vannlinjen, striper fra salt

Detaljer

Essensielle ingredienser for sensitiv hud

Essensielle ingredienser for sensitiv hud DAOLOGISK S ssensielle ingredienser for sensitiv hud & DSIGN Sensitiv hud en god løsning A O L O tter nesten 50 år med produksjon av absorberende inkontinensprodukter, har vi god kunnskap om hva som forårsaker

Detaljer

Håndhygiene som forebyggende tiltak

Håndhygiene som forebyggende tiltak Håndhygiene som forebyggende tiltak Hvorfor, hvordan, hvor og når? Utarbeidet i anledning Håndhygienens dag 5. mai 2014 Smittevernkonferanse i Buskerud 15.04.2015 Regionale kompetansesentre for smittevern

Detaljer

Profesjonelle dampvaskere DE 4002

Profesjonelle dampvaskere DE 4002 Profesjonelle dampvaskere DE 4002 Dampvasker for profesjonell rengjøring. Damp fjerner smuss raskt og effektivt uten kjemikalier. 2-tanksystem muliggjør fylling av vannkjelen under drift. Standard tilbehør:

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske Plaster Plasterkassett Inneholder 100 stk. puter, 2,0 x 2,5 cm, og 10 meter plastertape 95492 plasterkassett med standard plaster 95490 standard refill Med plasterkassetten kan brukeren selv bestemme lengden

Detaljer

INDUSTRITEAM PRISLISTE

INDUSTRITEAM PRISLISTE INDUSTRITEAM PRISLISTE BLUE & GREEN 2013 Forbehold om trykkfeil Prisgrunnlag: Nettopriser Bet. betingelser: Netto pr.14 dager Alle priser er ekskl. mva og frakt. Varenummer Alkaliske Produkter Emballasje

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

Oras Optima kranserie Family

Oras Optima kranserie Family Oras Optima kranserie Family Disse kranene har noe nytt, noe smart, noe ekstra - de er mer enn bare kraner. De smarte funksjonene gjør bruken av kranene enklere, tryggere og mer energivennlig enn tidligere.

Detaljer

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODELS Academy Butterfly AVAILABLE STANDARD

Detaljer

Masmi produktkatalog. www.ecopacha.no

Masmi produktkatalog. www.ecopacha.no Masmi produktkatalog www.ecopacha.no Da to: 08/03/15 Produkt 0001 Organiske tamponger med innføringshylse, normal Biologisk nedbrytbar innføringshylse med avrundet ende for en hygienisk og behagelig plassering

Detaljer

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme

Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme 2014 Rengjøring av syntetiske gulv ved bruk av ProClean Extreme Daglig rengjøring. Periodisk rengjøring. Manuel og maskinell rengjøring. Noble Imports Norway A/S Stålveien 17, 4629 Kr.sand www.nobleimports.no

Detaljer

Langtidsvirkende Miljøvennlig Vannbasert Ekstremt effektiv Innhold 750 ml CARIBONUM. Best.nr. 14295 BARRIER TECH ANTIBAKTERIELT HÅNDSKUM

Langtidsvirkende Miljøvennlig Vannbasert Ekstremt effektiv Innhold 750 ml CARIBONUM. Best.nr. 14295 BARRIER TECH ANTIBAKTERIELT HÅNDSKUM ANTIBAKTERIELLE PRODUKTER BARRIER TECH SANITISER RFU Dreper og gir en effektiv langtidsbeskyttelse mot bakterier, sopp, mugg og alger. Smittsomme virus som finnes på overflater vil bli inaktivert av behandlingen.

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. C135 1 Stk 176,00. Varenummer Enhed Pris. BINZ244037 1 Pakning 960,00. Varenummer Enhed Pris. 742100 1 Pakning 173,00

Varenummer Enhed Pris. C135 1 Stk 176,00. Varenummer Enhed Pris. BINZ244037 1 Pakning 960,00. Varenummer Enhed Pris. 742100 1 Pakning 173,00 Papir/Beskyttelse DAX VEGGDISPENSER T/1000ML Rustfri veggdispenser med arm for 1000ml dispensopakk plasker. C135 1 Stk 176,00 PAPIR LABBENK HVIT 46X57CM/50 Absorberende benkepapir med plast underside.

Detaljer