SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero"

Transkript

1 FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr , Årgang 10 ISSN B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr , Nr. Årgang , 11 Årgang ISSN ISSN Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr Ny leverandør - Phonero Uteblitt betaling kreditor sine virkemidler Thomas Winther, SMB Forsikring AS Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti side 6-8

2 SMB TJENESTER Leder innhold: INTERVJUET Byggsikkerhetsgaranti Med byggsikkerhetsgaranti er det slutt på å binde opp verdifull egenkapital i banken. Side6 Godt nytt verdiskapende år Status for fjoråret et gjort opp og det er gledelig å se at flere av våre eksisterende avtaler setter nye omsetningsrekorder. Siden sist har vi også jobbet med å få på plass nye avtaler. Jeg er overbevist om at de nye avtalene vil bli tatt godt imot av våre medlemsbedrifter. Du kan lese mer om disse i magasinet, men jeg har likevel lyst til å trekke frem en spesiell avtale. Bedrifter som må stille bankgarantier til sine prosjekter kan spare vanvittig mye tid på å kjøpe en bankgarantiforsikring. En slik forsikring gjør at bedriften slipper å binde sin kapital i banken. Eller enda bedre, slipper å låne penger for å stille en bankgaranti. Med garantiforsikring kan bedriftene sette sin kapital i arbeid i stedet, og sparer masse tid på papirmøllen i banken. Dette er enkelt! En liten vekker For drøyt under et år siden var norsk næringsliv positiv til framtidsutsiktene. Med et bratt fall i oljeprisen gjennom siste halvår i fjor, har nok stemningen snudd, også gitt det mediefokuset som har vært. Likevel er det ikke helt krise. En påfølgende lavere kronekurs gir andre deler av norsk næringsliv nye muligheter gjennom økt eksport. Lønnsutviklingen vil nok ikke galoppere videre. Men jeg synes likevel høstens informasjonsstrøm var en viktig påminnelse om å ta en real gjennomgang av kostnadssiden. SMB Tjenester er løsningen på de kostnadene du uansett må ha, og som er litt utenfor kostnadene kjernevirksomheten genererer. Et godt eksempel på at du ikke lenger trenger å følge med på de avtalene du har gjennom medlemskapet, er Statoilavtalen. Nylig økte rabattene igjen på firmakortene. Du som medlem er med på reisen alle medlemsbedriftene skaper av volum til en leverandør. Derfor bør du ta i bruk avtalene du har behov for, så tar vi oss av resten. For 2015 ønsker jeg alle våre medlemsbedrifter et verdiskapende år! Petter Daniel Jensen Daglig leder NY AVTALE Trygghet med Wenaas Trygghet og fordelaktige priser er stikkord når SMB Tjenester og Wenaas nå har inngått en samarbeidsavtale. Side12 NY AVTALE Phonero Ny avtale sikrer våre medlemmer bedriftsnett med sentralbordløsning, gode pakketeringer på abonnementet og gratis bedriftsportal. Side16 Fornøyd medlem... 3 Rådgiveren & Advokaten... 5 Oppdatering Innskuddspensjon Lov og rett Tips & Triks i Office Rådgivere SMB magasinet Utgitt av SMB Tjenester AS Ansvarlig redaktør: Marthe Helene Stav Design og utforming: Foto: Talk to Coverfoto: Talk to Miljøtrykksak fra Trykkpartner Grytting AS. Lisensnr Sertifikat nr SMB Tjenester AS Spongdalsveien Spongdal Tlf.: Fax: epost: Opplag 4500 Utgivelsesdato neste nr. 1. oktober 2015 Frist for tips: 1. august 2015 side 2 SMB magasinet

3 SMB TJENESTER Fornøyd medlem Beholder fokus på kjernevirksomheten - Avtalen med SMB Tjenester betyr at vi slipper å gjøre ting vi ikke kan, forteller daglig leder Terje Strand i Elkonor, som forklaring på medlemskapet i SMB Tjenester. Elkonor er en medlemseid og medlemsstyrt elektrokjede for uavhengige elektrikerbedrifter. I det ligger at man får fordelene som effektiv kjededrift gir, uten å måtte gi avkall på navn, særpreg og selvstendighet. Økonomisk merverdi Medlemskapet i SMB Tjenester er fremforhandlet på vegne av alle medlemsbedriftene. - Oppgaven vår er å drive kjedestyring for eierne våre, som per i dag består av 175 elektrikerbedrifter. Det gjør vi blant annet gjennom innkjøpsavtaler, egne datasystemer og profesjonell markedsføring, forteller Strand. En del av selskapet sin forretningsidé er å arbeide for at kjedens eiere får økonomiske merverdier gjennom virksomheten, at de får tilgang til fremtidsrettede og konkurransedyktige produkter og tjenester, samt at de får en enklere hverdag. Gjennom samarbeidet med SMB Tjenester oppnår man mye av dette. - Vi er opptatt av å gjøre det vi kan best. Det betyr at vi ikke kan forhandle telefonavtaler eller forsikringsavtaler. Skulle vi satt oss ned med et forsikringsselskap, hadde vi ikke visst hva vi skulle forhandlet om. SMB Tjenester kan innkjøpsavtaler, og derfor ble dette et riktig valg for oss da vi inngikk denne avtalen med dem for noen år siden, sier Strand. Mye brukt Med 175 selvstendige elektroentreprenører på laget er det vanskelig å si hvilke medlemsfordeler som blir flittigst brukt blant Elkonor sine medlemmer. At ordningene blir mye brukt, og at de gir besparelser, er det imidlertid ingen tvil om. - SMB Tjenester har jo en hel meny å velge mellom. Våre medlemmer har ulike behov, og ikke alle benytter seg av alt, men veldig mange benytter seg av noe. Vi er veldig fornøyde med tanke på at det er såpass mange som bruker de tallrike tjenestene og avtalene de har, sier Strand. Han påpeker at medlemskapet i SMB Tjenester handler om både kompetanse, tid og penger for Elkonor. - Sett i forhold til at vi kanskje hadde hatt behov for en egen ansatt for å få til de samme avtalene, så er dette en glimrende løsning for oss og våre egne medlemmer, sier Strand, som også er fornøyd med oppfølgingen og dialogen fra SMB Tjenester. - Vi oppfatter samarbeidet som godt og konstruktivt! SMB TJENESTER SMB Tjenester skal hjelpe bedrifter å kutte kostnader på innkjøp. Med dyktige medarbeidere og personlig service skal vi til enhver tid tilby avtaler som våre kunder sparer tid og penger på. Se og les mer om våre avtaler. side 3 SMB magasinet

4 Medlem i SMB Tjenester? VI TILBYR GUNSTIGE INKASSOLØSNINGER! La dine kunder forbli kunder. Også etter inkasso. For oss er inkasso mer enn penger. Mer info om avtalen? Ta kontakt med din rådgiver hos SMB Tjenester eller send en epost til

5 SMB TJENESTER Rådgiveren Alle tjenester og innkjøp på ett sted! Både små og store bedrifter har behov for en rekke tjenester og innkjøp. For eksempel engangskrus til kaffemaskinen, reiser til sine ansatte eller større innkjøp som for eksempel en kopimaskin. I en hektisk hverdag har ikke alltid bedriften kapasitet til å forhandle avtaler på dette. Da er det greit å vite at noen har gjort jobben for deg. Hos SMB Tjenester er alle disse, og mange flere, avtaler tilgjengelig. Et medlemskap hos oss gjør nemlig at bedriften din slipper å bruke verdifull tid på å finne de rimeligste leverandørene på ulike typer varer og tjenester, og dere kan ha fokus på det som er viktig for bedriften. Mange og varierte avtaler Vi har avtaler innen alt fra kredittsjekk, budtjenester og telefoni til flyreiser, hotell, leiebil og drivstoff og strøm. I tillegg er vi meget gode på pensjon og forsikringsordninger. Vi forhandler på vegne av våre ca medlemmer, som gjør at vi kan tilby meget konkurransedyktige priser på blant annet yrkesskadeforsikring, skadeforsikring, helseforsikring, reiseforsikring og styreansvarsforsikring med mer. Raskt og rimelig via innkjøpsportalen Det er tidsbesparende og rimeligere å få kjøpt det meste på ett sted. Det kan gjøres ved å benytte vår innkjøpsportal på vår hjemmeside. Her ligger link til alle våre leverandører og mulighet for å bestille direkte. Enklere blir det ikke! En avtale med oss kan gjøre at din bedrift sparer mye i årene fremover. Med ønske om en vår og sommer full av besparelser! Gard S. Lyng Advokat ARBEIDSMILJØLOVEN FORSLAG OM ENDRINGER Regjeringen har sendt forslag om endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring. De mest sentrale forslagene er: Regler om aldersgrenser I dagens arbeidsmiljølov a fremgår at arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Det betyr at det alminnelige stillingsvernet ikke gjelder for de som når denne alder. De kan dermed sies opp kun med henvisning til alder. Aldersgrensen ble innført i Den gang var forventet levealder betydelig lavere enn i dag. Som følge av bedret helse og levestandard mener regjeringen at vi bør kunne stå i arbeid lenger enn dagens regel. De viser også til at samfunnet har behov for arbeidskraft, og at flere eldre ønsker å stå i arbeid lenger. Regjerningen foreslår en heving av aldersgrensen i loven til enten 72 år eller 75 år. Økt adgang til midlertidig ansettelse I dagens arbeidsmiljølov 14-9 understrekes hovedregelen om at ansettelser skal være faste. Det åpnes for midlertidig ansettelse når arbeidets karakter tilsier det eller på andre nærmere angitte vilkår. Regjeringen fremmer forslag om å innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse i begrenset periode. Det er foreslått en tidsbegrensing for den midlertidige ansettelse på 9 eller 12 måneder. Hovedargument er at en slik oppmyking av reglene om midlertidige ansettelser vil føre til flere arbeidsplasser og flere faste ansettelser på sikt. Oppmykning av arbeidstidsreglene Regjerningens forslag til nye regler for arbeidstid innebærer en større fleksibilitet til å tilpasse arbeidet ut fra behov. Dette gjelder regler for beregning av overtid, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og Arbeidstilsynets adgang til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger. Det som har vakt størst oppmerksomhet er forslaget om endring av forbudet mot søndagsarbeid. I stedet for et forbud foreslås det nå at søndagsarbeid skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. I tillegg foreslås at arbeidsgiver skal ha rett til å pålegge søndagsarbeid, der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Ketil Reksnes Kostnadsrådgiver gratis førstekonsultasjon SMB medlemmer får gratis førstekonsultasjon fra Adnor Advokat ved behov for juridisk bistand. Denne medlemsfordelen kan du benytte deg av én gang per år. Det gis også 15 % rabatt på videre bistand. side 5 SMB magasinet

6 Thomas Winther Daglig leder SMB Forsikring side 6 SMB magasinet

7 INTERVJUET Tekst: Richard Høiem Ølmheim Foto: Talk to Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti Med byggsikkerhetsgaranti er det slutt på å binde opp verdifull kapital i banken. Når en forbruker kjøper en bolig under oppføring av en entreprenør, skal entreprenøren stille garanti fra bank eller forsikringsselskap. Med byggsikkerhetsgaranti er det slutt på å binde opp verdifull egenkapital i banken. For SMB sine medlemmer betyr det at man kan sikre seg med én enkelt polise. Krav til garanti - Det er en sikkerhet for den som kjøper huset, at den som selger det stiller en garanti hvis det dukker opp mangler i etterkant. Dette er nedfelt i bustadoppføringslova, og delvis i avhendingsloven, som er utformet for å sikre forbrukeren. En viktig bestemmelse i loven er kravet om at entreprenøren skal stille garanti under byggeperioden, og inntil fem år etter ferdigstilling, forteller daglig leder Thomas Winther i SMB Forsikring. Tidligere har denne typen garanti hovedsakelig vært løst av bankene, hvor entreprenøren har fått et lån tilsvarende beløpet som skal stilles som garanti, når et byggeprosjekt skal starte. Beløpet settes inn på en sperret konto, og man må betale renter i hele byggeperioden, samt garantiperioden. - Mange av kundene som har kommet til oss har hatt flere millioner kroner stående som garanti i banken. Det er dyrt, det ødelegger fri kapital og det påvirker kanskje også muligheten til å låne penger til andre potensielle prosjekter, påpeker Winther. - Hos oss slipper man dette, og får en engangsbetalt polise som gjelder for hele bygge- og garantiperioden. Merkbar økning SMB Forsikring har tilbudt byggsikkerhetsgaranti i litt over ett år, og responsen har vært enorm. - Interessen har vært stor helt siden vi lanserte tilbudet. Jeg tror imidlertid bevisstheten rundt at produktet eksisterer har blitt enda større nå. Siden i høst har det vært en merbar økning i henvendelser, forteller Winther, som tar det som et tegn på at man har funnet et behov i markedet. - Det er ikke så mange som tilbyr dette i Norge, heller ikke blant de store forsikringsselskapene. Da er bankene eneste alternativ, og når over 90 prosent av de som har fått et tilbudt av oss har tegnet forsikring, tyder det på at tilbudet er attraktivt, og at behovet for et alternativ, er stort. Vi har stor eksponering på entreprenør- og byggemarkedet, og mange av medlemmene våre er i den bransjen. At vi har klart å få på plass et slikt tilbud er svært positivt, og det er noe vi vil fokusere mer på i tiden fremover. I tillegg er jo forsikring blant spesialkompetansen til SMB Tjenester, og da gjelder det å kunne tilby det kundene etterspør, påpeker Winther. - Enkelt valg Blant SMB sine kunder som var raskt ute med å ta i bruk det nye tilbudet, var Normann Entreprenør & Eiendom i Ski. Selskapet bygger og selger leiligheter, rekkehus og eneboliger, og daglig leder Atle Normann så straks fordelen med å benytte seg av byggsikkerhetsgaranti. - Da vi startet selskapet kjøpte vi tomter, bygget hus og solgte dem da de var helt ferdige. Ved å gjøre det på denne måten kunne vi forholde oss til avhendingslova, og trengte ikke å stille noen byggsikkerhetsgaranti. Nå bygger vi imidlertid tremannsboliger, hvor vi selger husene på forhånd. Da side 7 SMB magasinet

8 selger vi etter bustadoppføringslova, som betyr at vi må stille garanti til kjøper, tilsvarende tre prosent av kontraktssummen under bygging, og fem prosent i fem år etter overtakelse. Det vil si at dersom du selger et hus til tre millioner, så må du stille en garanti på kroner. I dag er det to måter å gjøre dette på; enten kan du sette denne summen inn på sperret konto og la det stå der i fem år, eller man kan kjøpe en forsikring. For oss er det et enkelt valg, påpeker Normann. Mye å spare Gjennom å kjøpe forsikring hos SMB, har Normann Entreprenør & Eiendom frigjort kapital til flere prosjekter. - Akkurat nå bygger vi ni leiligheter til to millioner kroner stykket. Med en bankløsning hadde det blitt kroner på en sperret konto i fem år. Isteden kjøper vi nå forsikringer som koster rundt 6000 kroner stykket, og har i underkant av kroner som kan benyttes inn mot neste prosjekt, forklarer Normann. - Vi er et lite selskap, og for oss utgjør det mye penger. Vi hadde et overskudd i fjor på kroner. Skal man ta halvparten av det hvert eneste år og låse det i fem år, så kommer man ikke videre. Det binder oss på armer og bein, og derfor er forsikringen som SMB nå tilbyr det riktige valget for oss, sier Normann, som har vært fornøyd SMB-kunde i mange år. - Vi bruker SMB aktivt, og sparer mye på de kollektive løsningene de tilbyr. Vi er dessuten opptatt av at vi skal drive med det vi kan, og ikke administrere alt mulig. I SMB har vi en kontaktperson som kjenner oss godt, og som ordner alt for oss enten vi sender over en mail eller en kontrakt. Det er deres forse at vi kjenner dem, og de kjenner oss, og det gjør det utrolig lettvint. Har tilbudt byggsikkerhetsgaranti i litt over et år, og responsen har vært enorm Thomas Winther, daglig leder i SMB Forsikring AS side 8 SMB magasinet

9 Det er ikke uten grunn vårt system er kåret til Norges beste Ring oss på: Den gode flyten Et system for fremtiden Hvis du vil ha et regnskapsprogram som er enkelt, effektivt og funksjonelt, velger du Uni Økonomi. Vårt system er kåret til best i test fem år på rad av PC World. Det er fordi vi fokuserer på brukervennlighet og innovasjon, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen og oppleve den gode arbeidsflyten. Vi er imponert over utviklingstakten i Uni Økonomi og i Uni24 spesielt. Selv de aller minste systemene får nå funksjoner som bare store selskaper har hatt tidligere. Uni Økonomi med Uni24 vokser raskt og er definitivt et system for fremtiden sier PC World Norge, i sin konklusjon august Uni Micro AS - unimicro.no Vi har kontorer i Modalen, Bergen, Oslo, Haugesund, Trondheim, Molde og Stavanger

10 SMB TJENESTER Oppdatering Nytt fra våre leverandører: Hotellavtale Rica har som kjent blitt kjøpt opp av Scandic, og vi har derfor fått noen endringer i vår hotellavtale. Avtalen med Scandic Hotels gir deg som SMB-medlem 12 % rabatt på overnatting gjelder alle Scandics hoteller i Norge. I tillegg får du 10 % rabatt i Sverige, Danmark, Finland, samt resten av Europa. Det gis også 10 % rabatt på kurs/konferanse og dag pakker. Statoil - bedre rabatt Vi har i flere år hatt en avtale med Statoil som gir deg betydelige besparelser på drivstoff, og nå har vi forhandlet frem enda bedre betingelser. Som SMB medlem får du: Rabatt på firmakort - 52 øre/l på Diesel - 48 øre/l Bensin Rabatt på listepris på tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) øre/l rabatt på Diesel hos stasjoner i hovedtruck-nett. Nyhet: Ny avtale - Wenaas SMB Tjenester og Kwintet Norge AS / Wenaas har inngått et samarbeid om en fordelsavtale på arbeidstøy og personlig verneutstyr. Gjennom avtalen som nå er inngått, vil du som medlem få tilgang til kvalitetsprodukter til storkunde priser. Wenaas har helt siden 1950-tallet arbeidet for å skape en trygg og komfortabel arbeidsdag for norske industriarbeidere. I dag er Wenaas en del av Kwintet, som er europeisk markedsleder innen profesjonelt arbeidstøy og verneutstyr. Ingen jobb eller arbeidsplass er helt lik, og arbeidstøy må tilpasses ulike krav både i forhold til sikkerhet, komfort, bedriftsprofilering og totaløkonomi. Med Wenaas`s kompetanse, fleksibilitet og brede utvalg får du tilgang til markedets beste løsninger, slik at dine ansatte har optimal sikkerhet i sitt virke hva gjelder vernebekledning og utstyr. Staples avtalen utgår Avtalen med Staples er under oppsigelse og vil vare ut Vi er i dialog med andre aktører i bransjen, og målet er at vi skal ha en ny avtale på plass innen utløpet av avtaleperioden med Staples. Ønsker du å presentere bedriften din i bladet vårt? Kontakt oss: T: Ny avtale - Phonero Vi har inngått et samarbeid med Phonero som vil gi deg tilgang til markedets beste teleløsninger til meget gode priser. Moderne og fleksible teletjenester til norske bedrifter. Mer enn små og store bedrifter har valgt Phonero som sin telefonileverandør. De har vokst til å bli en av landets mest populære mobilleverandører for bedrifter, og har over fornøyde brukere. Phonero benytter Telenors mobilnett, det gir din bedrift markedets beste dekning både i Norge og i utlandet. side 10 SMB magasinet

11 SMB TJENESTER Pensjon Danica Pensjon et godt valg Danica Innskuddspensjon er en pensjonsordning der ansatte selv kan bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Med investeringsprofilen Danica Balanse får de ansatte en enkel og trygg pensjonssparing. - Ansatte kan velge den investeringsprofilen som passer best for seg. - Profilen tilpasses den enkeltes alder, risikovillighet og tidspunkt for utbetaling. - Aksjeandelen trappes ned over lang tid. Det gir økonomisk trygghet gjennom hele spareperioden Danica Pensjon - en av landets beste på forvaltning av innskuddspensjon Med gjentatte topplasseringen i Gablers Pensjonsanalyse så har Danica Pensjon befestet sin stilling som en av landets beste til å forvalte innskuddspensjon. Vil du vite mer om vår Innskuddspensjon? Ta kontakt med din rådgiver i SMB Tjenester. Vi hjelper deg gjerne! EGEN AVTALE GJENNOM SMB TJENESTER SMB Tjenester har forhandlet frem en egen avtale med Danica Pensjon for sine medlemmer. Vi har forhandlet bort flere kostnadselementer som er vanlige på pensjonsavtaler. Gjennom SMB Tjenester får du ingen innskuddskostnad, og gratis telefonstøtte om du trenger det. I tillegg ser vi at vi har ekstra gode betingelser for de medlemmene som har tegnet pensjonsavtaler utover minimumskravet. Her er det mye penger å spare! Kontakt oss for en gjennomgang av din bedrifts pensjonsavtale. side 11 SMB magasinet

12 SMB TJENESTER Ny avtale Leverandør av Trygghet og fordelaktige priser er stikkord når SMB Tjenester og Wenaas nå har inngått en samarbeidsavtale. Wenaas er et norsk varemerke, og har siden oppstarten på 1950-tallet blitt et begrep innen arbeidstøy. I dag er selskapet en del av Kwintet, som er europeisk markedsleder innen profesjonelt arbeidstøy og verneutstyr. Todelt avtale Salgssjef John Alfred Hjortland i Kwintet Norge er glad for å kunne tilby topp-tiltå bekledning til SMB Tjenester sine medlemmer. - Fordelsavtalen betyr at de nå får tilgang til kvalitetsprodukter, fra hjelm, hansker, sko og åndedrettsvern til førstehjelpsutstyr, til priser som normalt er forbeholdt store aktører. Sammen med SMB Tjenester har vi satt sammen et utvalg av produkter som vi er stolte av, forteller Hjortland. Utvalget er basert på hvilke bransjer som er representert blant medlemmene til SMB, og de vil være tilgjengelige i en elektronisk katalog. I tillegg tilbyr Wenaas en flat rabattsats på 35 prosent på alle øvrige produkter i sitt standardsortiment. - Dette er en avtale vi synes er meget bra, og vi håper at også medlemmene blir fornøyde. Møter kunden Wenaas er representert med avdelinger rundt om i hele Norge, hvor man får god service og høy kompetanse på bekledning, fottøy og verneutstyr for alle bransjer, formål og arbeidsoppgaver. Vi ser en økende trend i at stadig flere kunder ønsker å få produktene levert på døren, fremfor å sende de ansatte i butikken midt i arbeidstiden. Uansett hva man velger, lover Hjortland tett oppfølging på kundesiden. - Å utvikle og tilpasse riktig arbeidstøy er et stort ansvar som krever mye fagkunnskap. Våre kunder representerer ulike bransjer med forskjellige behov, og vi skal møte alle på best mulig måte. Vår misjon som selskap er å beskytte folk med våre produkter, og ikke minst kompetanse. For at vi skal kunne tilby best mulig rådgiving og være den beste leverandøren, må vi vite hvilke behov og hvilke krav kundene våre har side 12 SMB magasinet

13 trygghet John Hjortland Salgssjef KWINTET NORGE AS til vår bekledning og vårt verneutstyr. Derfor vektlegger vi også personlige møter med kundene på deres hjemmebane, slik at vi sammen kan finne den optimale løsningen, forteller Hjortland. - God match Samtalene mellom SMB Tjenester og Wenaas startet allerede i midten av At prosessen har tatt litt tid, mener Hjortland bare er et kvalitetstegn. - Vi har mange selskaper som henvender seg til oss, med tanke på rabattavtaler. Vi gjør imidlertid grundig research, og sier ikke ja bare for å få kvantitet. For oss er det svært viktig at samarbeidspartnerne vi velger står for en kvalitet som vi ønsker å bli assosiert med. Vi oppfatter at SMB Tjenester er en sunn bedrift med gode verdier. De har dyktige folk i alle ledd, og de har et godt apparat for å sikre kundene sine gode betingelser, uten at det går på bekostning av kvalitetskrav til leverandøren. Det synes jeg de har vært flinke til å synliggjøre i prosessen sin med oss, sier Hjortland. - SMB Tjenester er dessuten en leverandør av trygghet gjennom sine forsikringsavtaler. Wenaas er en leverandør av trygghet gjennom bekledning og verneutstyr. Våre produkter kan bety forskjellen mellom liv og død, så vi føler i grunn at disse to selskapene er en ganske god match, avslutter han. DIN TRYGGHET! Fordelsavtale på arbeidstøy og personlig verneutstyr. Tilgang til kvalitetsprodukter til storkunde priser. Wenaas bidrar til at dine ansatte har optimal sikkerhet i sitt virke hva gjelder vernebekledning og utstyr. side 13 SMB magasinet

14 SMB TJENESTER Oppdatering Enkel og effektiv levering for din bedrift Ny avtale med Bring Express sikrer gode betingelser for medlemmer i SMB. Har du tatt i bruk fordelene dine? I en hektisk arbeidshverdag hvor tiden ikke alltid strekker til, er god logistikk viktig for både små og store bedrifter. Vi ser at det er et voksende behov for tidsspesifikke leveranser, altså forsendelser som må leveres raskt eller til et bestemt klokkeslett. Dette kan eksempelvis være laboratorieprøver eller andre tester, men også ekspressleveranser av reservedeler til f.eks olje- og gassindustrien, forteller Andreas Garmark, Account Manager i Bring Express Norge AS. Trygge transportløsninger Bring Express tilbyr tjenester som passer de fleste, uansett bransje. Vi forstår at det i blant kan dukke opp uforutsette leveranser som du gjerne ønsker å sende avgårde raskest mulig. Derfor strekker vi oss langt for å dekke alle slags transportbehov, i tillegg til våre regelmessige leveringer. Alt etter hvor raskt du ønsker leveransen, kan selskapet tilby trygge transportløsninger for deg og din bedrift. Er det lange avstander mellom avsender og leveringssted, tilbyr vi ekspressleveranser med fly. Quickpack sendes i Norge, Norden og i resten av verden. I Norden har vi samme dagsleveranser og vi leverer rask til resten av verden, forklarer Garmark. Bring Express henter og levere varer til oppgitte tidspunkt hver dag. Vi kan dessuten skreddersy bestillingen etter dine behov. Om en leveranse haster utover dette, kan du bestille ditt eget private bud, et såkalt VIP bud/express bud. Denne tjenesten finner du i alle byene hvor Bring Express er representert. Da vil leveransen bli hentet og levert uten andre stopp på veien. Gode avtaler Posten/Bring er Norges største postog logistikkselskap, og har virksomhet i hele Norden. I tillegg til Bring Express, tilbyr konsernet tjenester innen blant annet godstransport, pakkedistribusjon, lagertjenester og termotransport. Noen bedrifter har andre behov som strekker seg utover hva Bring Express kan tilby. Da har vi god erfaring med å henvise videre til andre divisjoner i konsernet som er spesialister på akkurat det du trenger, sier Garmark. Bring Express gir deg prisavslag på flere av sine tjenester. Vi er svært fornøyde med å ha inngått en avtale med SMB Tjenester. Vi vet at behovet for enkle og raske løsninger er stort i bedriftsmarkedet. Som SMB-medlem får du rabatt på faktura, i tillegg til faste lave priser på rutenettet. MEDLEMSFORDEL SMB medlemmer får kundefordeler på bud og distribusjon. I storbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger gis det ferdig rabatterte prislister. I tillegg får SMB medlemmer en fast prosentrabatt på rutenettene i Drammen, Vestfold, Østfold, Kristiansand, Ålesund og Molde. side 14 SMB magasinet

15 KONICA MINOLTA A4-PRODUKTSERIEN FOR SMB SOM GIR DEG LAVE DRIFTSKOSTNADER* KONICA MINOLTA ER SMB TJENESTER SIN VALGTE LEVERANDØR PÅ UTSKRIFTSTJENESTER, OG SOM MEDLEM FÅR DU FASTE LAVE PRISER PÅ UTVALGTE MODELLER MED INNTIL 44 % RABATT! bizhub 3320 bizhub 4020 bizhub C3350 bizhub C3850 bizhub 4050 bizhub 4750 side 15 SMB magasinet *Alle modeller tilbys med driftsavtale som inkluderer rekvisita og service med responstid.

16 SMB TJENESTER Ny leverandør Dekker alle behov Bedriftsnett med sentralbordløsning, gode pakketeringer på abonnementet og gratis bedriftsportal er noen av fordelene i den nye avtalen som er inngått mellom Phonero og SMB Tjenester. Siden oppstarten i 2008 har Phonero vokst seg store. Delvis gjennom organisk vekst, men også gjennom oppkjøp av Ventelo i fjor sommer. I dag er selskapet Norges tredje største aktør innenfor telefoni, tele- og datakommunikasjon. Naturlig samarbeidspartner - Det betyr at vi nå har en base med mer enn bedrifter, og cirka aktive SIM-kort, som bruker våre tjenester hver eneste dag, forteller salgsdirektør storkunde Steffen Hellum i Phonero. I tillegg til større offentlige kunder som forsvar og politi, er Phonero store på bedriftsmarkedet, og da spesielt små- og mellomstore bedrifter. Dermed var det også naturlig å gå i dialog med SMB Tjenester rundt et samarbeid. - For oss er det interessant å jobbe sammen med aktører som ønsker å bidra til å utvikle gode tjenester for medlemmene sine. Avtalen vi nå har inngått er basert på hele volumet til SMB Tjenester, og vi har blitt enige om en prispakketering og prisvilkår som du ellers må være en veldig stor bedrift for å få. Gode pakketeringer Hellum trekker frem pris, dekning og markedets beste kundeservice som viktige faktorer for mange av deres kunder. - Det har skjedd mye i telemarkedet de siste årene i forhold til pakketering. Phonero har alltid ligget i front på dette området, fra fri bruk av tale, MMS og SMS, til at det nå er størrelsen på datapakkene som teller og avgjør prisen på et mobilabonnement. Phonero skal være prisgunstige i forhold til konkurrentene, og har en miks av flere produkter som gjør at alle kan finne det som passer best; fra flytende produkt med billig månedsavgift som passer godt for bedrifter som ikke har smarttelefoner, til fri bruk av tale, SMS og MMS med en solid datapakke på 1 gigabyte. For de som reiser mye i Norden og EU har man egne, side 16 SMB magasinet

17 Steffen Hellum Salgsdirektør storkunde PHONERO AS tilpassede produkter til dette formålet. - Vi ser også at markedet bare fortsetter å øke på databruk. Det har vi tatt konsekvensen av, og som første aktør har vi lansert to datapakker på 25 og 50 gigabyte, noe vi er alene om på markedet. Full oversikt Avgjørende for mange kunder som har valgt Phonero har også vært bedriftsnett med mange funksjoner, samt gratis bedriftsportal. - Gjennom mobilt bedriftsnett har vi en skybasert sentralbordtjeneste. Dette er avanserte tjenester som før kostet veldig mye penger, men som i dag er pakketert i en rimelig månedsavgift. En egen mobil app gjør dessuten at man har et komplett sentralbord i lommeformat, forteller Hellum. I tillegg har man bygget verktøy rundt dette som gjør det enkelt for bedriftene å administrere løsningene sine i noe som heter bedriftsportalen. - Det er en portal hvor kunden selv kan logge seg inn, få full oversikt og via et dashbord administrere hele kundebildet. For Phonero sine kunder er det gratis å ta i bruk denne tjenesten. Til sammen utgjør alt dette en sterk kombinasjon som vi håper vil gi en merverdi og sparte utgifter for SMB Tjenester sine medlemmer, sier Hellum. SJEKK UT FORDELENE DINE! Markedets beste teleløsninger til storkundebetingelser. Moderne og fleksible teletjenester til norske bedrifter. Unik bedriftsportal og kundeservice. Best på dekning og pris. side 17 SMB magasinet

18 ADVOKATEN Lov og rett Tekst: Per V. Mauritzen Sikring og inndrivelse av ved betalingsmislighold De fleste som driver forretninger, vil før eller siden komme ut for en kunde som ikke kan eller vil gjøre opp for seg. Grunnene kan være ulike. Her er noen virkemidler kreditor har for hånden i de tilfellene der skyldneren ikke gjør opp for seg. Betaling og forsinkelsesrenter Pengekrav gjøres opp ved betaling hos kreditor, normalt ved at pengene er inne på hans bankkonto, innen avtalt forfallstid. Har ikke partene avtalt annet, har kreditor rett til, når som helst, å kreve at utestående krav gjøres opp umiddelbart, slik at betalingsplikten inntrer straks. Er betalingen forsinket, har kreditor krav på forsinkelsesrenter. Rentesatsen reguleres halvårlig, og per i dag er denne på 9,25 %. Forsinkelsesrenter er ikke noe tvangsmiddel i seg selv, men skal gjøre det lite attraktivt å misligholde et lån, og skal også kompensere kreditor for risikoen ved at han i realiteten gir ufrivillig og usikret kreditt til kunden. Inkasso: Tomme trusler? Et naturlig valg for mange næringsdrivende er å overlate inndrivelsen til et inkassobyrå. Inkassobyrået har plikt til å vurdere rettmessigheten av kravet det skal inndrive, og dersom skyldneren kommer med begrunnede innvendinger mot kravet, skal inkassoen stoppe. Dersom kravet er omtvistet, har det derfor ingen hensikt å sende kravet til inkasso. En virkningsfull konsekvens av inkassoen er betalingsanmerkningene som blir registrert på de som har en inkassosak gående mot seg, og som blir et effektivt hinder for å få lån fra bankene. Betalingsanmerkningene slettes først etter fire år. Blir gjelden i mellomtiden betalt, slettes anmerkningen straks, slik at skyldneren dermed får en motivasjon til å innfri inkassokravet. Tvangsinndrivelse ved utleggspant Muligheten for å bruke tvang overfor skyldneren i inndrivelsen av gjelden kommer først ved å bringe saken inn for namsmyndighetene, som har det nødvendige tvangsapparatet tilgjengelig. Inkasso kan ofte bli en forsinkende og fordyrende prosess uten mulighet til å tilføre kreditorene midler, og kreditor kan i stedet velge å bringe saken direkte inn for namsmannen. På dette stadiet består gjeldsinndrivelsen av å stifte et utleggspant, som gir sikkerhet som et vanlig pant, dersom namsmyndighetene finner verdier å ta pant i. Det kan også tas utleggstrekk i lønnen til skyldneren, om lønnen er høy nok. Tvangssalg: Penger inn på konto Blir gjelden fremdeles ikke innfridd, kan kreditorer som har et utleggspant og andre kreditorer med et vanlig pant, begjære tvangssalg av den pantsatte eiendelen. Også her må skyldneren normalt dekke omkostningene ved tvangssalget. Kravet fremmes for namsmyndighetene, som står for den side 18 SMB magasinet

19 pengekrav Per Våland Mauritzen Advokat i Projure praktiske gjennomføringen av tvangssalget. Konkurs: Dyr gjeldssanering I noen tilfeller vil det være bedre å begjære skyldneren konkurs. Dersom skyldneren er insolvent, dvs. er ute av stand til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller (illikvid), og har større gjeld enn verdien av eiendelene, er han ute av stand til å betjene gjelden, og det er ikke tilstrekkelig med midler til alle kreditorene. Løsningen er da å fordele de tilgjengelige midlene mellom kreditorene gjennom konkursbehandling. Problemet er at konkursbehandling er dyrt, og det er sjelden midler igjen til kreditorer som ikke har pant i skyldnerens eiendeler. Gode avtaler løser mange problemer For kreditor kan det være avgjørende å ha klare reguleringer i avtalen, om hvor mye som skal betales, til hvem, når og hvordan, for å unngå unødvendige tvister. Bedrifter som selger varer på kreditt kan dessuten skaffe seg enkel og god sikkerhet ved å ta inn en bestemmelse om salgspant i avtalen. Foreldelse: En farlig felle Når kravet har oppstått, er det dessuten viktig å passe på foreldelsesfristene. Den alminnelige regelen er at kravet foreldes tre år etter at kreditor var i posisjon til å kreve oppgjør av skyldneren, uavhengig av når han faktisk velger å kreve oppgjør. Dersom kreditor ikke tar de nødvendige skrittene innen disse tre årene, er kravet tapt. Foreldelse avbrytes gjennom rettslige skritt, som stevning, forliksklage eller konkursbegjæring. Erfaringen viser at veldig mange er påpasselige med å følge opp reklamasjonsfristene ved mangelskrav, men glemmer at de også må passe på foreldelsesfristen. Siden dette er to helt adskilte frister, som har ulik lengde, og som avbrytes på helt forskjellige måter, er det fort gjort å oversitte foreldelsesfristen. Reglene om foreldelse gjør ingen unntak for grov uaktsomhet eller ond tro slik reklamasjonsfristene gjør. Tvert imot beskytter reglene også illojale motparter som haler ut forhandlinger om betaling nettopp med sikte på at kravet skal bli foreldet mens forhandlingene pågår. Derfor er det ekstra viktig å være oppmerksom på foreldelsesreglene, slik at kravet ikke er tapt allerede før inndrivelse blir iverksatt. Per Våland Mauritzen Advokat i Projure i Stavanger, hvor han jobber hovedsakelig med forretningsjuridiske problemstillinger. Han har erfaring fra oljeindustrien og tre år som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Stavanger tingrett, hvor han jobbet mye med konkurs og annen gjeldsproblematikk. side 19 SMB magasinet

20 fra 452,- per døgn Det er ganske lettvint med en leiebil Europcar er leverandør av leiebil til SMB Tjenester. Som medlem får du faste lave avtalepriser på både person- og varebil med uttak på alle våre stasjoner i hele landet. BOOKING // // europcar.no Oppgi at du er SMB-medlem samt avtalenummer Ved bestilling på europcar.no legger du inn avtalenummeret i feltet legg inn kode. Leie fra kr. 452,- per døgn inkluderer fri kilometer og egenandelsreduksjon ved skade og tyveriforsikring.

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer