NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3"

Transkript

1 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

2 Bedre web på Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos kunder og ser på websidene deres. Etter hvert har jeg lagt merke til at det ofte er de samme tingene jeg anbefaler: Noen få grunnleggende grep som er helt nødvendige, og svært effektive, når målet er å skape forbedringer på et nettsted. Disse grepene har jeg nå skrevet ned i denne rapporten. Hvis du leser dette dokumentet og gjør de tingene jeg anbefaler, vil du se at du kommer til å forbedre nettstedet ditt, enten du jobber med en firmaweb, en nettbutikk, et offentlig informasjonsnettsted, en organisasjonsweb eller noe helt annet. Vær imidlertid oppmerksom på at forbedringer på web krever at brukeren opplever de tingene du har gjort. Det hjelper ikke verken å lese denne rapporten eller å planlegge ting bak kulissene, hvis det ikke også omsettes i endringer som merkes ute på websiden. Det er først da gevinstene kommer! Noen av de grepene jeg anbefaler kan du gjøre allerede nå, i dag. Andre tar litt lenger tid, og krever kanskje at du trekker inn andre kolleger i prosessen. Du kan gjøre alle grepene eller bare noen av dem, og du kan gjøre dem i den rekkefølgen du foretrekker (selv om du får størst effekt hvis du gjør det første grepet først, fordi dette legger føringer for de andre) Nina Furu, Nettredaktor.no Side 1 av 16

3 Uansett er det altså viktig at du ikke bare leser dette dokumentet, men at du faktisk gjør de tingene jeg anbefaler. Om du gjør det, vil du til gjengjeld se hvordan arbeidet bærer frukter ikke bare nå, men i ukene og månedene som kommer. Du vil også se hvordan brukerne av nettstedet ditt blir mer og mer fornøyd, og ikke minst hvordan ledelsen og organisasjonen rundt deg gradvis blir mer og mer klar over nettstedets og din egen betydning for virksomheten. Selv har jeg alltid følt at forbedringsarbeid som det som beskrives i denne rapporten er både morsomt og givende. - Noe av vitsen med å være nettredaktør, er jo å se hvordan vi kan skape resultater, både for organisasjonen og for oss selv. Lykke til! Mange hilsener, Nina Furu :-))) 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 2 av 16

4 1. Definér en målsetting, og mål den! Du ville bli forbauset hvis du visste hvor mange bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som faktisk ikke har en definert målsetting for nettstedet sitt. (Og da snakker jeg om store, markedsledende aktører innen både privat og offentlig sektor.) Eller hvor mange som har en målsetting som er så overordnet og generell at den umulig kan fungere som styreparameter i det daglige. Har du ingen målsetting, må du formulere en. Har du en abstrakt og generell målsetting, må du konkretisere den. Det å ha en konkret målsetting er uhyre viktig, fordi denne målsettingen legger føringer for alt arbeid som gjøres med nettstedet. Arbeider man uten en slik målsetting, arbeider man i blinde. Nettredaktøren kan rett og slett ikke styre nettstedet på noen effektiv måte hvis hun ikke vet i hvilken retning utviklingen skal gå! Målsettingen kan og bør være en ganske kort setning, som simpelthen svarer på spørsmålet: Hva er det organisasjonen ønsker å oppnå med nettstedet sitt? Dette svaret kan være mye forskjellig, avhengig av hva slags organisasjon og nettsted det er snakk om. Her er noen forskjellige, typiske målsettinger: Nettstedet skal spre informasjon om selskapet og virksomheten. Nettstedet skal øke salget av selskapets varer og tjenester. Nettstedet skal avlaste organisasjonen for rutinemessige telefonhenvendelser. Nettstedet skal profilere bedriften som en ledende leverandør av sitt produkt. Nettstedet skal sette bedriften i kontakt med potensielle kunder. Nettstedet skal øke rekrutteringen av søkere til institusjonen. Nettstedet skal øke rekrutteringen av medlemmer til organisasjonen. Nettstedet skal skaffe donasjoner til organisasjonens hjelpearbeid. Nettstedet skal være et servicesenter for eksisterende kunder Nina Furu, Nettredaktor.no Side 3 av 16

5 Det er selvfølgelig mulig å definere flere av disse som målsetting for samme nettsted (men det er som regel ineffektivt å prøve å kombinere mer enn en målsetting på en og samme enkeltside). Når du har definert en eller flere klare målsettinger, må du også finne ut hvordan du skal måle om denne målsettingen blir nådd. Her er det først og fremst et spørsmål om å tenke logisk: Ønsker du å øke salget, kan du måle antall salg (det bør øke). Ønsker du å spre informasjon, kan du måle trafikk på nettstedet (den bør øke). Ønsker du å avlaste sentralbordet, kan du måle antallet telefonhenvendelser (det bør synke) og se dette i sammenheng med trafikken på nettstedet (som bør øke i samme takt eller mer). Sett opp jevnlig måling av et relevant måleparameter. (Gratis webstatistikk: ). Å definere hvilke parametre man skal måle på er i og for seg et fag i seg selv (økonomer og ledere kaller et slikt måleparameter for KPI, eller key performance index). Her er likevel noen typiske måleparametre, som kanskje kan være nyttige for deg: Trafikk på nettstedet som helhet (kilde: webstatistikk) Trafikk på enkelte sider på nettstedet (kilde: webstatistikk) Lenger varighet av hvert enkelt brukerbesøk (kilde: webstatistikk) Salg generelt (kilde: salgstall) Salg på enkelte produkter (kilde: salgstall) Telefonhenvendelser (kilde: intern rapportering) E-post henvendelser (kilde: intern rapportering) Når du har definert et slikt måleparameter (eller flere), så ta en grunnavlesning, altså en måling av situasjonen slik den er nå, før du har gjort noen endringer. Legg deretter opp en rutine på å lese av tallene jevnlig (hver dag, hver uke eller hver 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 4 av 16

6 måned avhengig av hva som er hensiktsmessig) og samle avlesningene i en kurve som viser deg utviklingen over tid. Denne kurven forteller deg til enhver tid hvor du står! Ta en grunnavlesning på relevant(e) måleparameter nå. Ta avlesninger med jevne mellomrom fremover. Du har nå satt opp en effektiv måling av hvor godt nettstedet fungerer til å nå de målene organisasjonen har for det. Din oppgave heretter er å få denne kurven til å stige jevnt og trutt. Du kan også bruke målingene dine til å se løpende resultater av tiltak du iverksetter: Har en konkret endring bidratt til at kurven stiger eller synker? (Stiger kurven, vet du at tiltaket er vellykket, og at du kan gjøre mer av dette. Stiger kurven ikke, er tiltaket mislykket, og du må prøve noe annet i stedet.) Du kan nå også gå gjennom ditt eget nettsted side for side (eller seksjon for seksjon) og se kritisk på sidene ut fra målsettingsperspektivet. Fungerer sidene positivt eller negativt i forhold til den målsettingen du har definert? Gå gjennom nettstedet ditt og se det i lys av målsettingen. Merk deg hvilke sider som fungerer godt og hvilke som fungerer dårlig. Når du har identifisert de sidene som fungerer dårligst ut fra målsettingen, så gjør gjerne noe med dem, slik at de fungerer bedre. Dette kan innebære å endre overskrifter, skrive om tekster, bytte ut bilder eller kanskje til og med å omstrukturere informasjonen fullstendig. Du bør imidlertid vente med de mest drastiske omarbeidelsene til du har gjennomført punkt 2 og 3 i denne rapporten, fordi disse kapitlene også kommer til å få deg til å ønske å gjøre ganske grunnleggende endringer. Venter du, slipper du å gjøre endringer flere ganger på de samme sidene. Gjør noe med de sidene som fungerer dårligst, men vent med de store 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 5 av 16

7 omarbeidelsene til du har gjennomgått punkt 2 og 3 i denne rapporten. Målsettingsperspektivet er heretter noe du hele tiden bør ha i bakhodet mens du arbeider med nettstedet ditt. Du kan også formulere separate målsettinger for hver enkelt seksjon eller til og med hver enkelt side på nettstedet. Det er nemlig ofte veldig formålstjenlig å tenke Hva er det jeg mest av alt ønsker at brukeren skal gjøre på denne siden? når du arbeider med en konkret side eller en konkret tekst. Slik tankegang må imidlertid alltid veies opp mot brukeren egne ønsker og behov. Mer om dette i neste punkt: 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 6 av 16

8 2. Lær deg å tenke som en bruker! Det viktigste stedet å begynne når man skal forbedre et nettsted er med bedriftens egen målsetting. Når denne er klarlagt, er det imidlertid av avgjørende betydning at man raskt snur perspektivet og i stedet ser på nettstedet med brukerens øyne. Web er nemlig et såkalt pull-medium: I stedet for tradisjonelle medier som TV, magasiner, plakater osv. der du kan dytte din informasjon på tilfeldig forbipasserende (push-medier), er web et medium der brukeren selv må velge å komme til deg ved å skrive inn din webadresse, klikke på en link eller lignende. Med andre ord: På web kan du ikke oppsøke brukeren din, brukeren må oppsøke deg. Og her er poenget: For at brukeren skal oppsøke deg, må han ha en grunn til det. Du må med andre ord lage et nettsted som brukeren vil ønske å besøke. Det finnes flere måter å angripe dette på. En tidlig kunde av meg, kontormøbelleverandøren Kinnarps, valgte allerede i 1997 å lage en egen kontortrim-seksjon på nettstedet der brukerne kunne lære ergonomiske øvelser som motvirket belastningsskader ved dårlige stoler og skrivebord. I tilknytning til disse øvelsene (som altså gav brukeren en grunn til å oppsøke nettstedet) kom det kommersielle budskapet at når man var lei av å gjøre øvelsene, kunne man jo kjøpe en ergonomisk riktig stol fra Kinnarps i stedet. En mer moderne tilnærming til det samme tar utgangspunkt i søkemotorer. 97,1% av brukerne benytter nå søkemotorer, de fleste på en daglig basis. Brukere er etter hvert vant til at når de ønsker å finne noe, enten det er et produkt, informasjon eller underholdning, så starter de med et søk på en søkemotor. En viktig strategi for å få brukere til å ønske å oppsøke ditt nettsted i dag er derfor rett og slett at du kommer opp på første side av søketreffene på for eksempel Google når 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 7 av 16

9 potensielle kunder søker på ditt produkt, eller når informasjonssøkende søker på stikkord for den informasjonen du leverer. Å sørge for at man får god oppføring på søkemotorer er et viktig fag i seg selv. Hvis du vil gå dypere inn i dette emnet, kan du lese mer på denne siden: I denne sammenhengen er det viktigste at du selv finner et svar på spørsmålet Hvorfor skulle brukeren ønske å oppsøke mitt nettsted? Dette svaret kan du finne på flere måter. Du kan finne ut hvorfor de brukerne som bruker nettstedet i dag benytter det, enten ved å spørre noen utvalgte brukerrepresentanter, eller ved å se på statistikktallene dine hvilke sider som er best besøkt. Du kan også ringe opp en kunde eller to (hvis ditt nettsted retter seg mot eksisterende kunder), og spørre kundene hvorfor de benytter nettstedet deres, og gjerne også hva de er mest og minst fornøyd med. Når det gjelder å kartlegge behovene hos de kundene som per i dag ikke benytter ditt nettsted, men som du ønsker å tiltrekke deg, er målinger av søkeforekomster et nyttig verktøy. Dette vil for eksempel fortelle deg hvor mange som søker etter briller i forhold til kontaktlinser, og følgelig bidra til å fortelle deg både hvor behovene er og til å kartlegge hvilke ord brukerne selv benytter for de produktene/ den informasjonen du tilbyr. (Dette siste er sentralt i å bygge søkemotorsynlighet også.) Å måle søkeforekomster og finne relevante synonymer kan du gjøre gratis online, for eksempel med en tjeneste som Google Insights for Search. Finn svar på spørsmålet Hvorfor skal kunden oppsøke mitt nettsted? Nina Furu, Nettredaktor.no Side 8 av 16

10 En annen del av arbeidet med å sette seg inn i brukerens situasjon, er å gjennomføre en eller flere brukerobservasjoner. Dette er en enkel og utrolig lærerik metode for å finne ut nøyaktig hvor ditt nettsted trenger forbedringer. Slik gjør du: 1. Invitér 2-6 typiske brukere som ikke kjenner ditt nettsted spesielt godt (og som ikke er så gode venner av deg at de ikke forteller deg sannheten). NB! Du må snakke med dem én-og-én, ikke alle på en gang. 2. Planlegg noen typiske brukerscenarier, altså oppgaver som en bruker typisk vil tenkes å gjøre på ditt nettsted. (4-5 oppgaver kan være nok.) NB! Her må du legge mye arbeid i å finne typiske oppgaver ikke tro at brukere kommer til ditt nettsted for å lære om bedriftens historikk eller noe annet rent innadvendt. Prøv i stedet å sette deg i brukernes situasjon (tenk blant annet på din egen brukeradferd når du surfer på andre nettsteder). Typiske gode brukeroppgaver kan for eksempel være: a. Finne prisen på produkt X. b. Finne e-post adressen til daglig leder. c. Finne ut hvor mye 1G er. d. Bestille en flybilett. e. Finne ut når bussen til Ørsta går den 26. oktober. f. Finne ut hvilke økonomiske rettigheter man har ved skilsmisse. g. Og mye mer. 3. Plasser så testpersonen foran skjermen og gi ham oppgavene én av gangen. Sitt selv bak brukeren, slik at han ikke ser deg. Observer hvordan brukeren forsøker å løse oppgavene, og noter spesielt de tilfellene der brukeren gjør feil. NB! Motstå alle impulser til å hjelpe eller rette på testpersonen underveis! Dette ødelegger testen og gjør at brukerobservasjonen ikke blir realistisk Nina Furu, Nettredaktor.no Side 9 av 16

11 4. Spør gjerne i etterkant hvorfor brukeren gjorde som han gjorde, hvis du er i tvil (men først etter at brukeren er ferdig med testen). 5. Gjenta dette for hver testperson. 6. Rett opp de hindringene som gjorde at testbrukerne ikke fikk til å løse oppgavene. Prioriter de oppgavene som flest av testbrukerne hadde problemer med, og de oppgavene der problemene var størst. 7. For å være sikker på at du har løst de problemene du observerte, så gjennomfør gjerne samme brukerobservasjon en gang til (med nye testpersoner) etter at du har gjennomført endringer, slik at du kan konstatere at oppgaven er blitt enklere å løse nå. Husk at dersom brukeren ikke klarer å løse oppgavene på ditt nettsted, er det ikke brukeren som tar feil eller er dum. Det er tvert i mot deg selv som har mislykkes i å legge til rette for brukeren. Jungelens harde lov gjelder på nett: Hvis brukeren ikke får til å betjene nettstedet ditt, velger han simpelthen et annet nettsted i stedet. Den eneste som taper på dette er deg! Og hvis du driver et nettsted i offentlig sektor og føler deg immun mot jungelens lov fordi du ikke har konkurrenter, husk at du alltid konkurrerer med deg selv i andre kanaler: Brukeren kan velge å ringe opp eller besøke deg for å få informasjonen, hvis han ikke selv klarer å finne den på web. Dermed mister du den effektiviseringsgevinsten som kanskje nettopp var grunnen til at nettstedet ble etablert! Gjennomfør en brukerobservasjon. Rett de tingene som observasjonen indikerer at må rettes Nina Furu, Nettredaktor.no Side 10 av 16

12 På Nettredaktørskolen pleier jeg å si at det viktigste kvantespranget i en nettredaktørs faglige utvikling er når hun klarer å gå ut av sitt eget hode og inn i brukerens hode i stedet. Det å lære seg å tenke som en bruker, i stedet for å lage web ut fra bedriften/organisasjonens interne verdensbilde, er kanskje det aller viktigste en nettredaktør kan gjøre! Samtidig er dette en lang prosess. De første skrittene er imidlertid de vanskeligste jo mer dreven man blir med brukertankegang, jo enklere blir det! Etter hvert som du jobber med brukertankegang, vil du også oppdage at du kan gå tilbake og se på sider du har laget før og ikke lenger forstå hvordan du kunne gjøre ting på en så uhensiktsmessig måte. Etter hvert som brukertankegang blir like automatisk for deg som bedriftsintern tankegang kanskje er nå, vil det også bli lekende lett for deg å se hva som er riktig og hva som er galt! Når dette skjer, begynner det også virkelig å bli morsomt å drive et nettsted, fordi du hele tiden vil klare å gjøre endringer som skaper umiddelbart målbare resultater på nettstedet ditt Nina Furu, Nettredaktor.no Side 11 av 16

13 3. Begynn å jobbe med trigger-ord Begrepet trigger-ord springer ut av teorien om lukten av informasjon 1. Denne teorien, som er bygget på tusenvis av brukertester og regnes som den mest presise beskrivelsen av brukeradferd på web som er tilgjengelig i dag, sier følgende: Brukere orienterer seg på web på samme måte som en sporhund følger et spor: Brukere snuser seg fram til informasjon. Brukere går fremover når lukten av informasjon blir sterkere, og rygger tilbake når lukten av informasjon avtar. Hvis brukeren mister ferten av informasjonen, vil han gå tilbake til der han sist hadde los og fortsette å snuse i en annen retning derfra. Eksempel på det siste er når brukeren gjør et søk på en søkemotor, klikker på en link, raskt beslutter at dette nettstedet likevel ikke var det riktige, og går tilbake til søkemotoren for så å klikke på en annen av søketreffene i stedet. Denne adferden kan måles, også på ditt eget nettsted. Let i statistikken din etter tallet som viser besøk av under 5 sekunders varighet. Disse besøkene representerer brukere som kommer inn, kikker raskt på siden, ikke fanger opp noen lukt av den informasjonen de er ute etter, og så går ut igjen. Slike brukere gjør ingen klikk, de bare sveiper blikket over siden og forsvinner igjen. Dette fenomenet (med brukere som kaster et blikk, men ikke gjør noen klikk) kalles avstøting. Avstøting på 50 % er vanlig på nettsteder som er godt synlige på søkemotorer. Dette betyr at 50 % av alle brukere som kommer inn til nettstedet forsvinner rett ut igjen uten å klikke. 1 Teorien om Lukten av Informasjon er utarbeidet av amerikaneren Jared Spool og hans selskap User Interface Engineering, Nina Furu, Nettredaktor.no Side 12 av 16

14 Hva kan man så gjøre for å sørge for at nettstedet lukter av informasjon, slik at brukeren velger å bli? Jo, man kan arbeide bevisst med trigger-ord. Teorien om lukten av informasjon fortsetter nemlig som følger: Når brukeren kommer inn på en side, ser han etter bestemte ord som beskriver det han er ute etter. Disse ordene kalles trigger-ord. Brukeren leter etter sine trigger-ord først og fremst i linker. Med linker menes både navigasjon og markerte linker i innholdsfeltet på siden. Når brukeren finner sitt trigger-ord i en link, klikker han på det. Som du skjønner, er det uhyre viktig at du som nettredaktør vet hva som er dine brukeres trigger-ord, og at du aktivt bruker disse på siden din for å hjelpe brukeren å se både hva du har å by på og hvor han finner det han leter etter. Hvordan går man så fram for å identifisere sine trigger-ord? Jo, det finnes flere fremgangsmåter for å gjøre dette, og jeg vil anbefale deg å benytte alle, slik at du får et så helhetlig bilde som mulig. Før jeg forteller deg om metodene, minner jeg igjen om hva trigger-ord egentlig er: Trigger-ord = Det brukeren kaller dine produkter/din informasjon For å identifisere trigger-ord må du altså igjen ut av din egen tankegang og inn i brukerens hode. Du kan nemlig være helt sikker på at brukeren IKKE bruker betegnelser som småbedriftsløsninger eller spesialisthelsetjeneste, selv om din organisasjon internt mener at dette er gode og dekkende begreper. For brukeren er det derimot ord som regnskapsprogram og kiropraktor som er de relevante triggerordene. Metodene for å identifisere dine brukeres trigger-ord er blant annet: Spør kundene dine hva de kaller produktene dine Nina Furu, Nettredaktor.no Side 13 av 16

15 Spør brukerne dine hva de kaller den informasjonen de leter etter på ditt nettsted. Se hvilke av flere mulige synonymer som er mest søkt etter på søkemotorer (du får raskt en oversikt over dette på Google Insights for search) Be analysesoftware foreslå synonymer for deg, og se på hvilke av disse som er mest søkt etter på søkemotorer (for engelskspråklige data kan du sjekke Leter du etter norske forekomster bør du heller benytte Googles Søkeordsverktøy til å se hvor mye forskjellige ord er søkt på). Klikk deg inn på konkurrentenes sider og se hvilke ord de bruker (men husk at de ikke nødvendigvis er flinkere til å identifisere trigger-ord enn deg). Spør de i din organisasjon som har direkte kontakt med kundene (kan være sentralbord, servicekontor eller lignende) om hva kunder spør etter når de ringer. Husk å notere ikke hva hva brukerne spør etter, men også hva de kaller de tingene de spør om. Benytt helst alle metodene over, slik at du samlet sett får et best mulig bilde. Alle metodene har sine svakheter (søkemotortellinger klarer for eksempel ikke å skille mellom forekomster på det engelske bad dårlig og det norske bad baderom), men gjør du alle sammen, skulle du likevel få et helhetsbilde som er ganske riktig. Identifiser relevante trigger-ord for ditt nettsted. Bruk disse ordene aktivt i navigasjon, linker, overskrifter etc. Når du har identifisert disse særdeles viktige ordene, er det like viktig at du faktisk begynner å bruke dem: At du benytter nettopp disse ordene i menypunkter, at du bruker dem i overskrifter, og at du bruker dem til å vise vei fra en side til en annen Nina Furu, Nettredaktor.no Side 14 av 16

16 Etter hvert som du arbeider med dette, vil du oppdage at både trafikk og brukertilfredshet for siden din vokser proporsjonalt med hvor flink du er til å bruke nettopp trigger-ord på siden. En annen bieffekt av dette arbeidet, er at hvis du kombinerer bevisst bruk av trigger-ord med god teknisk kvalitet, vil du også ha potensiale for å bli godt synlig på søkemotorer når dine potensielle kunder søker på nettopp disse viktige søkeordene. Da er grunnen lagt for helt nye høyder av suksess! Om å skape suksess for et nettsted Nettredaktørens arbeid er en svært viktig suksessfaktor for et nettsted, og for organisasjonen som helhet. En god nettredaktør kan hjelpe sin bedrift/ organisasjon blant annet ved å Skaffe nye kunder Effektivisere kundebehandling Markedsføre varer og tjenester Bygge merkevare Forbedre kundeservice Formidle verdier Dette fordrer imidlertid at nettredaktøren er sitt ansvar bevisst, og at bedriften forstår hvilken rolle nettstedet kan og bør spille for virksomheten som helhet. Å informere organisasjonen tilstrekkelig om dette, er en oppgave som ofte faller nettopp på nettredaktøren selv. Gjennom dette dokumentet har du fått tips om målsettinger, suksesskriterier og måleparametre som du bør sette opp. Gjør du dette, har du også utmerket tallmateriale som dokumenterer både nettstedets betydning og effekten av din 2010 Nina Furu, Nettredaktor.no Side 15 av 16

17 egen innsats: Du vil kunne dokumentere økt trafikk, flere bestillinger, bedre synlighet på søkemotorer og mer tilfredse kunder, bare for å nevne noe. Etter hvert som du blir mer dreven på både brukerorientering og bruk av triggerord, vil du selv kunne konstatere hvilke målbare effekter dette arbeidet har. Når du fortsetter å gjøre forbedringer, vil nettstedet ditt også fortsette å score stadig bedre på målingene. Samtidig vil det stadig fortsette å øke sin betydning for bedriften og dens virksomhet som helhet. Noe av det vi ofte ser på Nettredaktørskolen er dessuten at de nettredaktører som stadig skaper dokumenterbare resultater for nettstedene sine også som regel opplever positive effekter for seg selv: Bedre lønn, større innflytelse, mer interessante arbeidsoppgaver, og (dersom man ønsker det) nye og mer spennende stillinger, er bare noen av de erfaringene mange av mine elever har hatt. Uansett hvilke ambisjoner du måtte ha, er jeg glad for at du ville vite mer om dette viktige faget. Jeg ønsker deg riktig lykke til med ditt nettsted! Nina Furu Kurs for nettredaktører: Nyttige sjekklister: Online verktøy: Nina Furu, Nettredaktor.no Side 16 av 16

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics

Nettredaktørskolen, Sommer 2013. 20. juni 2013. Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Nettredaktørskolen, Sommer 2013 20. juni 2013 Brukertesting Brukerundersøkelser Google Analytics Forberedelse for dagen I dag trenger du å jobbe konkret med ditt eget nettsted. Har du flere sider, så velg

Detaljer

Hvordan gjøre bibliotekene synlige på nettet? Bibsys 25. mars 2009 Nina Furu

Hvordan gjøre bibliotekene synlige på nettet? Bibsys 25. mars 2009 Nina Furu Hvordan gjøre bibliotekene synlige på nettet? Bibsys 25. mars 2009 Nina Furu Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen i Oslo Styreleder i Webforum Norge Styreleder

Detaljer

Nettredaktørskolen, Høst 2013. Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser

Nettredaktørskolen, Høst 2013. Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser Nettredaktørskolen, Høst 2013 Google Analytics Brukertesting Brukerundersøkelser Forberedelse for dagen I dag trenger du å jobbe konkret med ditt eget nettsted. Har du flere sider, så velg én av dem. Det

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011 Triggerord 2.0 workshop Nina Furu Din Webdag 2011 @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webgruppen Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen

Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Den innholdsstyrte utviklingsprosessen Av Nina Furu, Webkvalitet AS, www.webkvalitet.no Dette dokumentet beskriver hvordan vi jobber med nyutvikling og forbedring av websider i konsulentselskapet Webkvalitet.

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da viktig å tenke på i forhold til behov og ønsker. Dette

Detaljer

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet

for å lykkes med e-handel? WebOn - for din lønnsomhet Hvorfor er måling viktig for å lykkes med e-handel? Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker / utvikler - 1999 WebOn: Rådgiver - 2007 Butikk Trafikk Hvorfor de kommer Hvem og hvor mange handler Hva handler

Detaljer

Merking (labeling) Information Architecture. Kap 6. Peter Morville & Louise Rosenfeld 21.01.2015 1

Merking (labeling) Information Architecture. Kap 6. Peter Morville & Louise Rosenfeld 21.01.2015 1 Merking (labeling) Information Architecture Peter Morville & Louise Rosenfeld Kap 6 21.01.2015 1 Merker (1) Merker gir en representasjon av informasjon. Gode merker er konsistente gjennom hele nettstedet:

Detaljer

Overslag FRA A TIL Å

Overslag FRA A TIL Å Overslag FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overslag 2 2 Grunnleggende om overslag 2 3 Å gjøre overslag 6 4 Forsiktighetsregler 7 4.1 Når overslaget ikke

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Den digitale markedsplanen. Nina Furu

Den digitale markedsplanen. Nina Furu Den digitale markedsplanen Nina Furu Suksessformelen X = antall brukere (du må få folk inn på nettstedet ditt) CR = conversion rate = prosentandelen av brukere som gjør det du ønsker de skal gjøre når

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Hvordan konvertere kikkere til kjøpere? Tips og triks for bruk av web og sosiale medier til økt salg.

Hvordan konvertere kikkere til kjøpere? Tips og triks for bruk av web og sosiale medier til økt salg. Hvordan konvertere kikkere til kjøpere? Tips og triks for bruk av web og sosiale medier til økt salg. SNOW 2015 Linda Løvfall, Kaizen AS linda@kaizen.no Hvem er kikkerne dine? Målgrupper Identifiser dine

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Kom ut av språktåka. HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013

Kom ut av språktåka. HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013 Kom ut av språktåka HR Norge Nina Furu 22. Januar 2013 Nina Furu @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Senior partner i Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1

Oblig 3 Webutvikling. Oppgave 1 Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEOkonsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Innhold Grafisk design Måling Søkemotoroptimalisering Informasjonsarkitektur Interaksjonsdesign Navn: Silja Mustaparta Liker: Klatring, kommunikasjon

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe

Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe Google Analytics Master Class Webforum 2015 #redperformance @magnusboe 1 Magnus Strømnes Bøe Partner og Leder Fortjente og Eide medier i RED Performance Jobbet med webmarkedsføring, webanalyse og SEO siden

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Brukertesting og brukerundersøkelser. Webkvalitet 2009

Brukertesting og brukerundersøkelser. Webkvalitet 2009 Brukertesting og brukerundersøkelser Webkvalitet 2009 Elin Sæther Rådgiver i Webkvalitet AS Jobber med brukertesting og brukeropplevelse Erfaring som ansvarlig nettredaktør i Oslo Havn Bachelor i informasjon

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Skriving for web. Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu

Skriving for web. Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu Skriving for web Fylkesbiblioteket i Akershus 10. mai 2010 Nina Furu Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen i Oslo Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webkvalitet

Detaljer

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt

Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Veien til de beste kandidatene Lær å bruke Jobbsafari s CV-database effektivt Innholdsfortegnelse Din direktelinje til kandidatene... 3 5 gode grunner... 4 Husk... 5 Slik kommer du i gang... 6 Søk i vei...

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Google AdWords Basic AV DATASERVICE RJUKAN AS FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Velkommen Kort om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Mål for dagen Innledning

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Skriving for nett Helsedirektoratet. Nina Furu 4. April 2013

Skriving for nett Helsedirektoratet. Nina Furu 4. April 2013 Skriving for nett Helsedirektoratet Nina Furu 4. April 2013 Nina Furu @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013. Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013. Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu Nettredaktørskolen Sommerskolen 2013 Gang 1 18. oktober 2013 Nina Furu Nettverk webgruppen gjest Passord: webkurset Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no

Brukervennlighet for alle andre. Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Brukervennlighet for alle andre Gunnar Bråthen www.e-guiden.no Kvalitet på nett og offentlige nettsteder Kravene er: Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. Offentlig nettsteder skal presentere

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS

SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS SLANKE NETTSIDER MED BRUKEROPPGAVER I FOKUS Maria Santi Bagtas - webansvarlig for Deichmanske bibliotek 5. juni 2014 Fylkeshuset i Tromsø Agenda Prosessen Brukeroppgaver Kjernesider Brukertesting Prosessen

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning. Gang 4 26. juni 2014

Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning. Gang 4 26. juni 2014 Nettredaktørskolen VG Effektiv innholdsforvaltning Gang 4 26. juni 2014 Hva er Content Management? Hva er Content Management? Å ha ansvar for oppdatering, innhold, informasjon og underholdning i digitale

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Det er lettere å slippe unna med en uforståelig og vanskelig tekst enn noe som er enkelt, klart og tydelig Hva er en barnehage?

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Forord «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Er du klar over at vi i dag kan spores nesten overalt ved hjelp av elektroniske

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. Arne Fallrø AS. www.fallro.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT Arne Fallrø AS www.fallro.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no 4 steg til suksess på web WEBANALYSE Dataforeningen 27. august 2009 Eivind Savio eivind.savio@creuna.no AGENDA Hva, hvorfor og hvordan måler vi? Forstå webanalyse, og lær hvordan du bruker det i ditt daglige

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2014. Gang 1 16. juni 2014 Nina Furu

Nettredaktørskolen Sommerskolen 2014. Gang 1 16. juni 2014 Nina Furu Nettredaktørskolen Sommerskolen 2014 Gang 1 16. juni 2014 Nina Furu Nettverk webgruppen gjest Passord: webkurset Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser.

Responsiv design Skalering av siden trenger å gjøres noe med, slik at den er tilpasset de fleste skjermstørrelser. Oppgave 1 1) Analyse av bedriften (målsetting, kundegrupper, produkter, konkurrenter, salgskanaler osv, osv. ) Oppgave 1 er gjort i samarbeide med Håvard Ramstad. Nettadressen til websiden er http://7smaarom.no/.

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer