Datasenter-appliance Alt i én og samme enhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datasenter-appliance Alt i én og samme enhet"

Transkript

1 Datasenter-appliance Alt i én og samme enhet Designet av industriledere levert av Norges fremste spesialist!

2 Sammendrag IT-infrastruktur har ofte fremstått som kompleks og lite fleksibel. I stor grad dreier dette seg om ukontrollert vekst, mangelfull planlegging, dårlig utnyttelse av funksjonalitet og mer fokus på pris enn på nytt. Dette har hindret innovasjon, ført til høye kostnader og over tid mye manuelt plunder og heft. Det er opplest og vedtatt at minst to tredjedeler av IT-avdelingens ressurser går til drift og administrasjon. I en tid der IT-avdelinger blir tvunget til å komme opp med nye, verdiøkende og mer pragmatiske tilnærminger, bør man nøye vurdere løsninger der alle komponenter i datasenteret samles. Proact anbefaler FlexPod, en løsning som er basert på komponenter fra IT-gigantene Cisco, NetApp og VMware. Kort fortalt er FlexPod et komplett system som inneholder alt man trenger for å levere lagring, nettverk, prosessorkraft og kjøremiljø for leveranse av IT-tjenester på den mest rasjonelle, kostnadsbesparende og effektive måten. For å sikre helhetlig administrasjon på tvers av alle lag, behøves et overordnet og uavhengig rammeverk. Dette for å fjerne risiko for feil, få sanntidsoversikt over hele miljøet, automatisere utrulling av tjenester og senke driftskostnader. For å komplettere FlexPod-løsningen anbefaler Proact å legge til en administrasjonsløsning fra Cloupia som beskrives avslutningsvis i dette heftet. Proact, Norges fremste spesialist på informasjonslagring og -håndtering, har de beste forutsetninger for å bistå med innføringen av slike løsninger. Vi baserer dette på: Ingen andre kan vise frem til samme kompetansebase og erfaring rundt slike prosjekter Vi har de høyeste sertifiseringene og lang erfaring med løsninger fra alle produsenter Vi vet hva som skal til for å sikre at kundene får de løsningene som gir best teknologisk nytte og de laveste driftskostnadene over tid Vi er konkurransedyktig på pris og best på leveransekvalitet og vedlikehold God lesing og kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon eller en demonstrasjon av gevinstene man får ved å samle hele datasenteret i én enhet. Innhold side Del 1: Alt i ett Del 2: Beskrivelse av FlexPod Del 3: Enkel administrasjon med Cloupia

3 Del 1: Alt i ett Markedet ønsker alltid løsninger som gir mer for mindre. En datasenter-appliance samler den beste teknologien på markedet for å støtte både fysiske og virtualiserte arbeidsmengder. Enheten består av server, lagring, nettverksutstyr og programvare kort sagt alt man behøver for å levere IT som en tjeneste. Ressursene brukes bedre ved at datasenteret i stor grad automatiseres og verdifull administrasjonstid frigjøres. Fordelene er: Lavere risiko med en standardisert infrastruktur som støtter de fleste typer miljøer Bedre ressursutnyttelse og økt effektivitet Økt fleksibilitet og større dynamikk Lavere kostnader med mindre innkjøp, strømlinjeformet drift og færre manuelle prosesser De færreste klarer å spå deres fremtidige IT-behov. Samtidig kreves det at IT-avdelingen alltid skal levere. Integrerte løsninger som FlexPod løser dette med et ferdig oppsatt system som skalerer etter behov, støtter alle typer funksjoner og programmer, gir økt effektivitet og langt mer effektiv ressursbruk. Mange enkeltstående enheter kan fjernes ved å bygge og fordele arbeidsmengden på nye og bedre måter. Dermed blir det enklere å innføre en mer tjenestebasert modell hvor brukerens behov står i førersetet. De økonomiske gevinstene kommer i form av: Ett system som fjerner mange kostbare mindre enheter Tid frigjøres Nye tjenester og funksjoner tilpasses og leveres mye raskere Lavere risiko og færre feil Reduserte driftskostnader Mindre plassbehov Lavere strømforbruk Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet 3

4 Dessuten forkortes og forenkles alle planleggingsog designprosesser knyttet til utrullingen av nye applikasjoner og tjenester. Én person kan styre alle deler av miljøet og man avhenger ikke i samme grad av spesialiserte funksjoner på tvers av IT-avdelingen. Kunder som benytter «alt i ett» løsninger melder om at den standardiserte tilnærmingen leverer tjenester og funksjoner mye raskere og bedre enn tidligere. De fremste kjennetegnene er at løsningene må være: Virtualiserte: Systemet bruker ende-til-ende virtualisering av alle komponenter. Ytelsen øker ved at lagring, nettverksteknologi og virtualisering administreres gjennom samme administrasjonsgrensesnitt Tilpasningsdyktige: Gir bedre ytelse og effektivitet med færre komponenter Åpne: Gir valgfrihet og sikrer at kundene ikke blir låst fast i løsninger fra én leverandør. Gir større handlingsrom til å ta de beste teknologivalgene Modulære: Gir evne til å skalere og tilpasse etter faktisk behov til enhver tid med løsningsguider og veikart for planlegging og implementering Automatisert og orkestrert: Øker fleksibiliteten og senker kostnadene Fleksibiliteten og handlingsrommet øker ved at Ethernet- og FiberChannel-lagring virtualiseres og administreres fra samme grensesnitt. Dette fjerner behovet for at nye applikasjoner eller økt kapasitetsbehov krever separat kabling eller oppsett utført av eksperter på lagring eller nettverksteknologi. En person kan enkelt legge til og rulle ut nye tjenester i brukermiljøet. En annen driver er veksten i bruk av virtualiserte miljøer som har skapt utfordringer i forhold til kontroll og oversikt over den totale infrastrukturen. Siden det har blitt så enkelt å opprette virtuelle miljøer, har mange trukket dette så langt at man har mange tjenere opprettet for ulike behov. Dermed er det lett å miste oversikt og kontroll med et regime som stjeler mer fokus og ressurser enn nødvendig. Med løsninger som ikke snakker sammen får man fysiske og virtuelle lag som må håndteres separat. Konsekvensen er langt større kompleksitet. Nettskyen Etablering av FlexPod er en god inngangsport til etablering av skytjenester, enten de er interne, eksterne eller hybride. Dette for tjenester som infrastruktur (Infrastructure as a service, IaaS), plattformer (Platform as a service, PaaS) og applikasjoner (Software as a service, SaaS) som kan skaleres etter behov og tilpasses de fleste miljø og bruksmønster. Skreddersydde funksjoner for de som bruker nettskyer er blant annet muligheten til å konsolidere, automatisere tjenesteleveranser, raskt skalere for både ytelse og kapasitet og fleksibilitet tilpasset hyppige endringer. Anbefalinger fra Gartner Analysebyrået Gartner er, som andre tilsvarende aktører, veldig positive til denne utviklingen. I en rapport fra 2011 hevder de at markedet har gått fra å være «hypet» til å bli modent på rekordtid. De fastslår at aktører med strategiske virtualiserings- og nettskyplaner bør legge til rette for en modell som er ensartet og bygge kompetanse tilpasset dette. De har følgende råd: «Alt i ett»-løsninger må høyt opp på prioriteringslisten om man skal satse tungt på virtualisering over en dynamisk infrastruktur Ikke kast ut alt man har, men bruk råd og designforslag fra leverandørene for å få nye elementer til å spille best på lag med det man allerede har Sørg for at organisasjonens struktur og de administrative gjøremålene er i samsvar. Dette er faktorer som må berøres i løpet av planleggingsprosessen Gartner fremhever at datasenter-appliances gir raskere utrulling, økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse. Blant drivere fremheves virtualiseringsevnen og dynamikken. Jo mer utbredt virtualisering, desto større sjanse for at miljøene trenger bedre rutiner for å utnytte ressursene og øke effektiviteten. 4 Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet

5 Del 2: Beskrivelse av FlexPod Mange tenker nytt for å tilpasse seg utviklingen. Dynamiske, skalerbare og fleksible IT-løsninger som lett integreres med øvrig infrastruktur, er en nærliggende løsning. FlexPod-komponentene er standardiserte og integrerte for å gjøre design og implementasjon helhetlig. Dette øker kvaliteten på enhver utrulling uavhengig av kapasitet i løsningen. FlexPod er optimalisert for flere applikasjonsmiljøer og støtter forskjellige typer tjenestebaserte miljøer hvor høy sikkerhet er avgjørende. FlexPod møter tre sentrale behov: Lavere risiko med en validert datasenterløsning hvor all support skjer mot en aktør Fleksibel og smidig løsning med hensyn til skalering og videre utvikling. Både i forhold til kapasitet og nye tjenester/ applikasjoner Reduserer TCO og øker effektiviteten i datasenteret. Senker behovet for operasjonelle prosesser, spesialiserte ressurser og gir lavere energiforbruk. Presentasjon av løsningen FlexPod er gjennomtestet, utprøvd og klar for fremtiden. Den integreres lett, kan enkelt skaleres i alle retninger, og tilpasser seg mange forskjellige arbeidsmengder og ulike typer miljøer som Microsoft server-plattformer, virtuelle arbeidsflater (VDI) og for å støtte ERP-systemer inklusive store databaser. Gevinstene er enklere utrulling, bedre utnyttelse i datasenteret og et vesentlig enklere IT-miljø. Disse kan oppsummeres i fire forretningsfordeler som mindre risiko, økt endringsdyktighet, raskere utrulling og bedre ressursutnyttelse. Fordelene FlexPod gir er: En infrastruktur hvor mange ulike applikasjoner ligger trygt på en og samme plattform Bedre evne til å håndtere vekst og støtte nye satsninger Lavere kostnader per bruker uten at dette går på kompromiss med skalerbarheten Bedre prosesser og rutiner En modell som støtter tjenestebasert leveranse etter ITIL-baserte standarder Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet 5

6 Komponentene FlexPod er bygget på komponenter fra Cisco Unified Computer System servere, Cisco Nexus svitsjer, enhetlige lagringskomponenter fra NetApp basert på Data ONTAP, og VMware vsphere, Enterprise og vcenter Standard. Hver av komponentene har unike virtualiseringsfunksjoner: VMware vcenter gir en skalerbar ad ministrasjonsplattform som støtter automatisering av arbeidsflyt/rutiner. Cisco UCS Manager tilfører administrasjon av Cisco komponenter og integrasjon med VMware vcenter. NetApp OnCommand Management Suite lar deg delegere lagringsadministrasjon til administrator for servere eller VMware, med tett vcenter integrasjon. Til sammen vil disse funksjonene gi en fleksibel plattform for virksomhetens IT-behov. Arkitekturen er bygd fra grunnen for å møte særlige behov i virtualiserte miljøer. Med en unik blanding av datakraft, nettverksteknologi, lagring og virtualisering får man en «plug and play» løsning som: Drastisk reduserer mengden enheter som må kjøpes inn, kables, konfigureres, driftes, kjøles, administreres og sikres Bedre minneteknologi gjør at Cisco UCS kan støtte opptil 384GB minne. Dette gir inntil 60 prosents reduksjon i minnekostnader ved at man kan kjøre flere virtuelle sesjoner Cisco Nexus svitsjer bruker innovativ teknologi for å konsolidere til en enkel og kostnadseffektiv arkitektur. Dette gir rask installasjon, automatisk konfigurasjon, innebygde oppgraderinger, enkle administrasjonsprosesser, skalerbarhet og skjerpet sikkerhet NetApps flerprotokolls plattform for alle lagringslag gir avansert funksjonalitet som øker effektiviteten og reduserer kapasitetsbehovet. Dette med innebygget databeskyttelse, skaleringsfunksjonalitet, optimalisert ytelse med 10GbE eller FCoE, økt effektivitet med innebygget deduplisering, tynn provisjonering, kloningsteknologi og automatisert lagringshåndtering Sammenlignet med tilsvarende løsninger er FlexPod designet slik at man kan integrere elementer fra tidligere infrastruktur inn i stacken. Dette med en standardisert og helhetlig plattform som gjør at man kan nytte det beste fra hva man hadde tidligere. Funksjoner som deduplisering, tynn provisjonering, kloning og hurtig cache sikrer bedre effektivitet for alle arbeidsmengder, og ikke minst rask gjenoppretting om uhell skulle inntreffe. Ved bruk av SnapMirror, SnapProtect, SnapVault, og SnapLock er systemene tilgjengelige under både planlagt- og ikke planlagt nedetid. Dette reduserer kostnader til høytilgjengelighets løsninger og katastrofegjenoppretting. Med VMware vshield soner, Cisco SAFE arkitektur, og NetApp MultiStore teknologi, gir FlexPod bransjens eneste enhet for sikre fellesmiljøer. Tjenester og programmer kan trygt ligge på samme plattform uten å stjele ressurser fra og havne i konflikt med hverandre. Cisco og NetApps løsning gjør at man kabler en 6 Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet

7 gang ved oppsett, og aldri igjen. Man får dermed et system som er kablet for båndbredde, ikke tilknytning. Kunden kan med denne løsningen slippe å håndtere to separate nettverk (Ethernet og fiber) med et felles 10GbE nettverk som kjører på SAN og NAS protokoller, inklusiv FCoE, 10GbE og Ethernet lagringsprotokoller (CIFS/ NFS/iSCSI/FCoE). Færre fysiske komponenter og standardisering fjerner «spaghettijungelen» av kabler. Administrasjonsløsningene automatiserer, analyserer og styrer programvaren. Åpne APIer gjør at det er lett å integrere med tredjeparts rammeverk for orkestrering og andre typer hypervisorer enn VMware. Summen tar ned kompleksiteten og kostnadene. Teknisk støtte skjer gjennom kun én aktør. sikrer at man alltid kan levere de avanserte tjenestene virksomheten behøver, samtidig som man får en trygg reise mot en skybasert infrastruktur. Arkitekturen har blitt validert og dokumentert i en Cisco design manual. Kundene får en effektiv infrastruktur som er skalerbar, har innebygget databeskyttelse, avansert automatiseringsfunksjonalitet og evnen til å flytte applikasjoner og data trygt og transparent på tvers av miljøet. Partene har brukt sine respektive erfaringer til å skape sikre miljøer der kundene trygt kan kjøre ulike programmer i det samme miljøet isolert fra hverandre. Det sikrer at programmene ikke er i konflikt med hverandre og at informasjonen er isolert og trygg. I tillegg kan arbeidsmengder som Microsoft programmer, VMware View og andre legges på toppen. Sikre, delte miljøer NetApp, Cisco og VMware har sammen utviklet en tjenesteorientert infrastruktur som består av alle nødvendige maskin- og programvareelementer. Det Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet 7

8 VMware på FlexPod VMware vsphere Built On FlexPod er et virtualisert og dynamisk datasentermiljø som forenkler innføringen av IT som en tjeneste. En felles infrastruktur og samlet administrasjon sikrer at kundene kan halvere både innkjøps- og driftskostnader. I tillegg får de bedre evne til å skalere og møte behov til ytelse, tilgjengelighet, og sikkerhetskrav til alle applikasjoner. Virksomheten blir bedre rustet til å adressere hyppige behov for endringer i sine nettskymiljø. Løsningen inneholder innebygget administrasjon for alle de tekniske elementene. VMware vcenter sikrer et sentralt rammeverk for å styre FlexPod ressurser som virtualiserte arbeidsmengder. Både NetApp Virtual Storage Console og Cisco UCS er integrert med VMware vcenter for å legge til rette for god administrasjon på tvers av alle lag. Hvert av disse elementene gir unike fordeler i kombinasjon med de andre: Cisco UCS i kombinasjon med vsphere støtter Cisco VN-Link (tilbyr rekonfigurasjon av hele verdikjeden ved flytting av virtuelle maskiner) Å flytte virtuelle maskiner med vmotion sikrer at man kan beholde tilgangen til nettverket uten å måtte gjøre endringer på porter Konsolidering og virtualisering av applikasjoner man tidligere trodde var for I/O krevende øker kapasiteten i nettverket med inntil 30 prosent Ved å kjøre NetApp sammen med VMware vsphere, får man raskere kloning og endetil-ende provisjonering av virtuelle maskiner NetApps løsninger er skreddersydd for integrasjon med Cisco UCS og Cisco Nexus svitsjer. Det er bransjens førende plattform med flerprotokoll-støtte (Unified Storage) 8 Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet

9 Microsoft på FlexPod Løsninger som Microsoft Exchange, SQL Server, og SharePoint yter bedre og mer optimalisert på Flex- Pod. Kundene får gevinster som: Drift av flere sesjoner på en prevalidert, delt infrastruktur med sentralisert administrasjon Rask utrulling av nye tjenester Bred støtte for krav og regler knyttet til leveransekvalitet på tvers av nettverket Automatisert databeskyttelse og katastrofegjenoppretting Strømlinjeformet brukerstøtte Virtuelle arbeidsflater på FlexPod Virtuelle arbeidsflater er spådd enorm oppsving de neste årene. Norge som tidlig adoptør av virtualiseringsteknologi ligger trolig foran kurven. Virtuelle arbeidsflater spiller en viktig rolle i mange virksomheters IT-strategi i årene som kommer, særlig som en integrert del av mer tjenestebaserte leveransemodeller for å støtte virksomhetens vekstmål. Å levere arbeidsflaten som en tjeneste sikrer fordeler som enklere samsvarer med regler og retningslinjer, enklere administrasjon av brukermiljøet, lavere eierskapskostnader (TCO), enklere migreringer og utrullinger, m.m. For å hente ut disse fordelene behøver man en ende-til-ende løsning som er fleksibel og tilpasnings dyktig, gir den beste tilgangen til tusenvis av brukere, og sikrer den beste totaløkonomien. FlexPod gir de som ønsker VDI en løsning som er en enkel å rulle ut som en selvkjørende enhet i rackform. Løsningen er prekonfigurert og arkitekturen er gjennomtestet på ledende teknologi fra NetApp og Cisco. I tillegg til å være skreddersydd virtuelle brukermiljøer kan løsningen også brukes til sikre fellesmiljø slik at andre typer programmer kan driftes og styres isolert fra brukermiljøet. SAP på FlexPod De som ruller ut og drifter SAP-miljø møtes ofte med krav til lavere kostnader, mindre risiko, bedre kontroll og økt tilgjengelighet. I følge SAPs egne anslag ønsker deres kunder å bevege seg mot virtualisering og nettskymodeller både av økonomiske og tekniske årsaker. Ved å kjøre SAP på FlexPod får kundene en trygg reise mot nettskyen. NetApp, Cisco og VMware er garantistene. Løsningen er også meget godt egnet for andre typer hypervisorer som Microsoft Hyper-V og Citrix XenServer. Hvem passer dette best for? De som har virtualisert miljøet og ønsker å innføre en tjenestebasert leveransemodell De som ønsker å nærme seg skybaserte modeller på en trygg måte De som ønsker bedre ressursutnyttelse og et enhetlig miljø der man alltid har nok og riktig kapasitet De som ønsker løsninger der brukerne kan betjene seg selv via en portal De som ønsker økt endringsdyktighet De som ønsker å bedre og forenkle administrasjon og drift De som ønsker bedre samsvar med regler og retningslinjer De som ønsker mer standardiserte og rimeligere rutiner for backup, gjenoppretting, arkivering og katastrofegjenoppretting Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet 9

10 Del 3: Enkel administrasjon med Cloupia Konvergerte datasenters store fordeler gir også noen utfordringer som er viktig å ta høyde for. Ved at løsningen består av hyllevare satt sammen for å sikre kundene den beste ytelsen, på den enkleste måten og til den mest fornuftige kostnaden, savnes et helhetlig system for administrasjon. Proact har etter en nøye gjennomgang av markedet landet på Cloupia som den best egnede tredjepartsløsningen til å administrere konvergerte datasentermiljø. Cloupia løser utfordringene på en måte som samsvarer med kundenes behov for kvalitet, enkelhet og fleksibilitet. I takt med at arkitekturen i datasenter blir stadig mer uoversiktlig, med en miks av fysiske og virtuelle miljøer, får IT-ekspertene et komplisert miljø å håndtere. En annen bakdel er mengden verktøy som man behøver for å styre de ulike delene og løsninger som ofte krever punktvis dybdekompetanse for å unngå kostbare feil og nedetid. Brukerne merker dette i form av ineffektivitet og lengre servicetid, mens ledere ser det i form av høy IT-kost. Med Cloupias rammeverk for administrasjon og automatisering kan man bruke FlexPod til å møte virksomhetens behov. Dessuten kan man bygge selvbetjente applikasjonsmiljøer gjennom enhetlig og automatisert styring av både fysiske og virtuelle komponenter med kontroll og oversikt i sanntid. Cloupia er en integrert løsning som kan brukes fremfor punktvise løsninger for hver komponent/fra hver tilbyder. Administrator kan styre fysiske, virtualiserte og skybaserte lag og har i tillegg funksjoner som overvåkning, kapasitetsplanlegging og fakturerings løsninger. Foruten å redusere både kapitals- og driftskostnader får man en samlet plattform for alle IT-tjenester og funksjoner med integrert ressurs styring for hele infrastrukturen. Det gjør det enkelt å analyse ytelsen, kapasiteten samt feilsøke. Dette gir fordeler som: Et grensesnitt for all administrasjon: Kundene får tids- og kostnadsbesparelser ved å administrere og styre alle fysiske og virtualiserte enheter fra ett og samme sted Selvbetjening: Et miljø der brukerne kan betjene seg selv med tjenester og programmer. Cloupia sikrer en sømløs tilnærming ved å linke og automatisere administrasjonsprosesser Innsikt og kontroll: Ved at data samles blir det enklere å få kontroll og sikre den beste supporten. Cloupia automatiserer virtualiseringsfunksjoner på tvers av siloer og sikrer full innsikt Integrert skyadministrasjon: Sikrer at man i skyer kan inkludere funksjoner som selvbetjening, servicekataloger, orkestrering av tjenesteleveranse, og evnen til å fakturere enheter/kunder/ avdelinger etter faktisk bruk. Løsningen gjør det enklere å innføre tjenestebaserte skymodeller med kombinasjonen av tjenestebasert administrasjon og automatisering av bakenforliggende prosesser Sikre fellesmiljø: Cloupia tilbyr robust sikkerhet med rollebasert tilgangskontroll og administrasjon basert på regler og retningslinjer. Man får også gode verktøy for å styre lagringen og nettverksteknologien på tvers av fysiske og virtualiserte lag Dynamisk kapasitetshåndering: Med innsikt i ressursbruken på tvers av lagene får man langt bedre evne til å kapasitetsplanlegge. Dermed blir det lettere å fatte de riktige arkitekturmessige beslutningene 10 Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet

11 Cloupia Cloupia gir sentralisert overvåkning, feilsøk og oversikt over alle fysiske komponenter i Cisco UCS, som chassis, servere, vifter, minne, disker og andre moduler. Man får et ende-til-ende administrasjonsverktøy, dynamisk provisjonering og orkestrering av alle komponenter. I tillegg kan man styre tjenester etter rolle- og regelbaserte premisser ved bruk av serviceprofiler og maler. Cloupia gir full tilgang til administrasjon og automatisering av NetApp lagring, og gjør det enkelt å bygge virtualiserte datasenter. Cloupia sikrer tett integrasjon med NetApp Data ONTAP, OnCommand, og VSC API. Servicekatalogen gir integrasjon med lagringens provisjoneringsregler, rutiner for databeskyttelse og de ulike lagringspoolene. Fra et oversiktlig grensesnitt har man full kontroll over alle fysiske og virtualiserte lagringsressurser. Administrator kan bruke regelbasert styring av alle fysiske og virtualiserte svitsjer, og konfigurere VLAN, vnic, vsan port-grupper og port-profiler. Cloupia gir ende-til-ende administrasjon av funksjoner som feilsøk, overvåkning, livssyklus på tjenester og provisjonering. Man får dermed full kontroll på virtuelle miljø som VMware vsphere og RedHat KVM på FlexPod. I tillegg får man viktige interne sky funksjoner som selvbetjenings portaler, servicekataloger, orkestrering av tjeneste leveranse og faktureringsfunksjoner. For å hente ut alle gevinstene i FlexPod må virksomheter ha en selvbetjeningsportal med en servicekatalog for både fysisk og virtualisert infrastruktur. Cloupia gir et administrasjonslag som håndterer alle ressurser på en meget god måte. Cloupia gir ende-til-ende styring av nettverksteknologi som Cisco Nexus 5K, Cisco MDS og Cisco Nexus 1000V svitsjer fra ett enkelt grensesnitt. Virtualisering Virtualisering Unified Datasenter Orkestrering Et ende-til-ende administrasjonsog automasjonsverktøy Serveradministrasjon Nettverksadministrasjon Server Nettverk Lagringsadministrasjon Lagring Datasenter-appliance. Alt i én og samme enhet 11

12 Proact er en frittstående fullservice spesialist innen lagring, backup/restore, arkivering og katastrofesikring. Vi har Norges største og mest kompetente miljø innenfor våre fagområder og har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder, som Statoil, Telenor, Basefarm og Helse Midt-Norge. Vi hjelper våre kunder å sikre virksomhetskritiske applikasjoner og data. Vi tilbyr løsninger basert på produkter fra markedets ledende produsenter og et komplett tjenestespekter. Velger du Proact får du en behovstilpasset løsning og støtte i alle faser, fra analyse, rådgivning, utvikling og design til implementasjon, support og drift. Vår brede kunnskap om operativsystemer, virtualisering, databaser og applikasjoner gjør at vi forstår dine utfordringer. Vi designer optimale løsninger for lagring, backup/restore, arkivering og katastrofesikring av dine data. Med en behovstilpasset løsning får du også forenklet administrasjon og kostnadseffektiv drift. I Norge er vi over 70 ansatte fordelt på 4 fullservice kontorer. Proact har i dag 33 kontorer i 13 land og over 640 ansatte. Vi har samme fokus og strategi i alle land og ligger alltid et steg foran gjennom kontinuerlig opplæring og sertifisering. Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk og vi er stolte av vår referanseliste. Etter 18 år i Norge har vi levert over 70 quadrillion bytes (petabytes) og oppnådd en markedsandel på over 19% på avansert lagring. Vi har også høyest mulige akkreditering fra sentrale leverandører som blant annet NetApp, Symantec, EMC, Hitachi og Riverbed. Oslo Sognsveien 75 D 4. etg Bergen Krokatjønnveien Oslo Tlf: Fyllingsdalen Tlf: Fax: Konvergerte datasenter på norsk! Fax: Stavanger Løkkeveien Stavanger Tlf: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards veg Trondheim Tlf: Fax:

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Norge AS Infrastruktur i praksis: Virtualiseringslag

Detaljer

Paul Coates, Regional Sales Director, Northern Europe, Riverbed Technology Inc.

Paul Coates, Regional Sales Director, Northern Europe, Riverbed Technology Inc. Proact is one of Riverbed s largest and well established partners in the Nordic Region. Proact had been awarded Riverbed s highest status of partnership and has developed considerable technical capability

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC.

Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC. Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC. EMC og Proact jobber tett sammen mot nye og eksisterende kunder gjennom kompetanseheving,

Detaljer

Rune Sund, Country Manager Hitachi Data Systems AS

Rune Sund, Country Manager Hitachi Data Systems AS Proact er i dag en av Hitachi Data Systems sine viktigste partnere i Norge, med kompetanse og service personell i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Proact har den høyeste partnersertifiseringen - Platinum

Detaljer

Anders Lindqvist, Country Manager Symantec Norway AS

Anders Lindqvist, Country Manager Symantec Norway AS Proact har gjennom mange år bygget opp en kompetanseorganisasjon på Symantec. De har salgs-, konsulent-, support- og kursmiljøer på Symantec og de er sertifisert innenfor vårt akkrediterings- og teknisk

Detaljer

Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det.

Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det. Proact startet opp med NetApp i Norge allerede tilbake i 1998 og har utviklet og bygget kompetanse på NetApps storage løsninger siden det. Proact er i dag vår største partner i Norge og vi anser dem for

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Unified Storage. Alexey Chistyakov Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved.

Unified Storage. Alexey Chistyakov Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. nified Storage Alexey Chistyakov Technology Consultant EMC Norge 1 Datalagring skreddersydd for VMware 2 Meget høy ytelse og skalerbarhet Prisgunstige startmodeller VNXe 3100 VNXe 3300 VNX 5300 VNX 5500

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

RUSSISKE HACKERE I AKSJON. Copyright 2016 EMC Corporation. All rights reserved.

RUSSISKE HACKERE I AKSJON. Copyright 2016 EMC Corporation. All rights reserved. RUSSISKE HACKERE I AKSJON MAKE YOUR COMPUTING GREAT AGAIN «Nyttig og aktuell i disse tider. Terningkast 6.» - VG SIKKERHETSKURS OG NORSK-RUSSISK ORDBOK Skrevet av Alex Chistyakov DEN NESTE INDUSTRIELLE

Detaljer

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no Innledning Visjon, oppdrag og fokus Duplisering av tjenester Sikring av data Sikring av serverressurser NHHs Visjon NHH-miljøet skal

Detaljer

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. EMC Neste generasjon datalagring Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge 1 Storagetrender 2009-2010 Teknologier Solid State Drives 8Gbps Fibre Channel 10Gbps iscsi 6Gbps SAS 2.0 FCoE Smartere lagring

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Proact Support Plus. En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Support Plus Services. Oversikt

Proact Support Plus. En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Support Plus Services. Oversikt Support Plus Services Proact Support Plus En tilleggstjeneste til Proact Premium Support eller leverandørsupport! Oversikt Sikre spisskompetanse uten rekruttering Tilgang til servicedesk 24x7, året rundt

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Visjon møter virkelighet Virtualisering

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016

Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 12. MAI 2016 Get IT as a Service IT-PULS TRONDHEIM 2016 STEFFEN DAHL MANAGER BUSINESS CONCEPTS, EVRY STEFFEN.DAHL@EVRY.COM 90068964 EVRY OPEN Tema: Get IT as a Service IT-Puls Trondheim 2016 Lyst til å

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer

Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer Tore Thon Avdelingsleder IBM Center of Excellence Forretningsverdi EVRY Sparer kundene for kostnader Bistår kundene

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen VMware Virtual Infrastructure Leiv Jarle Larsen Agenda VMware kjapp oversikt over produkter Nøkkelteknologier Lagring/SAN Nettverk Virtual appliances Litt om fremtiden VMware Amerikansk selskap grunnlagt

Detaljer

Revolusjonen fortsetter.

Revolusjonen fortsetter. I samarbeid med Datasenter fra Cisco med Intel. Revolusjonen fortsetter. I 2009 forandret datasenteret seg for alltid. Den revolusjonære teknologien bak Cisco Unified Computing System (UCS) med Intel Xeon

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører B a l a z s H a l a s y 0 3. 0 4. 2 0 0 9 Enebakk, Fet og Rælingen kommune har valgt å slå sammen IKT-avdelingene sine. Ny organisasjon

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center Automatisert og sentralisert distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server Å distribuere og vedlikeholde Windows Server - operativsystemer i datasentre og på tvers av ITmiljøer kan være en

Detaljer

SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR?

SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR? SKYTJENESTER ELLER EGNE SYSTEMER ENTEN ELLER I FREMTIDENS IT-ARKITEKTUR? Espen Kåsin Direktør Software 14/09-2016 Embriq inngår i Rejlers 2100 ansatte 1,9 mrd SEK / år 100 kontorer i Norden Ledende rådgivende

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger. Virtualisering

Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger. Virtualisering Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger Virtualisering Innledning Etter hvert som organisasjoner evaluerer hvordan nettskybasert databehandling kan hjelpe

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Kravspesifikasjon Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Februar 2013 Bilag 1 Kravspesifikasjonen Side 2 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag

HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN. Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag HEMMELIGHETEN LIGGER I FLYTEN Uni Economy fremtidens økonomisystem i dag TRYGGHET OG INNOVASJON Med base i Modalen, en liten vestlandskommune, har vi i over 30 år levert økonomiløsninger til det norske

Detaljer

Fri programvare og 3.parts hosting

Fri programvare og 3.parts hosting NITH 2.0 Internett og intranett Komponentsammensetting for fit-to-use Fri programvare og 3.parts hosting Cloud Computing Målsetning Målene var klare. Det var nødvendig med enklere informasjonsflyt mot

Detaljer

Valg av virtualiseringsløsning

Valg av virtualiseringsløsning Valg av virtualiseringsløsning VMware, Citrix, Microsoft lars.troen@atea.no Et spørsmål om pris? Microsoft Hyper-V er inkludert i Windows Server 2008 VMware ESXi, XenServer Express og Hyper-V Server (Server

Detaljer

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing

Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hvordan bli HELT i egen organisasjon? Arne Reidar Holtvedt, CIO, Uno-X Energi Nils Thomas Hole, Løsningsutvikler, TeleComputing Hva er Uno-X? 64 milliarder kroner i omsetning, sysselsetter 27.500 mennesker

Detaljer

EFFEKTIV STORAGE FLASHCOPY THIN PROVISIONING

EFFEKTIV STORAGE FLASHCOPY THIN PROVISIONING IBM SAN VOLUME CONTROLLE Microsoft SQL Server Data warehouse Exchange Domino ORACLE DB 2 EFFEKTIV STORAGE FLASHCOPY Kapasitetsbesparende ------------------------------ gir plassbesparende Point-in time-kopier,

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Servere og Virtualisering Per Bakke

Servere og Virtualisering Per Bakke Servere og Virtualisering Per Bakke Sr. Solutions Architect, GSE Nordic Sun Microsystems Agenda Overordnet OS Virtualisering Virtuelle maskiner Oppsumering / hva, hvorfor Spørsmål / svar Big Overordnet

Detaljer

VIPR SOFTWARE- DEFINED Storage

VIPR SOFTWARE- DEFINED Storage VIPR SOFTWARE- DEFINED Storage Virtualiser alt. Ingen kompromisser. Torstein Børresen EMC Norge 1 MILLIARDER AV BRUKERE MILLIONER AV BRUKERE Mobile Cloud Big Data Social Mobile Enheter HUNDREVIS AV MILLIONER

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber

Detaljer

IaaS / UH-sky. Agenda. Trender Hvorfor sky? UH-sky, UiO-skyen Utvikling i skyen OpenStack Demo. Utviklerforum USIT, UiO Mai 2014

IaaS / UH-sky. Agenda. Trender Hvorfor sky? UH-sky, UiO-skyen Utvikling i skyen OpenStack Demo. Utviklerforum USIT, UiO Mai 2014 IaaS / UH-sky Utviklerforum USIT, UiO Mai 2014 Trender Hvorfor sky? UH-sky, UiO-skyen Utvikling i skyen OpenStack Demo Agenda Trender Software-Defned Data Center Software-Defned Networking Software-Defned

Detaljer

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell Skyløsninger Sikkerhet og leveransemodell Per Christian Berg per.christian.berg@visma.com 977 07 330 Agenda Hva er skytjenester? Litt bakgrunn Visma Enterprise BI, arkitektur og sikkerhet Personopplysninger

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther

KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther KI på Oslo Børs Kjetil Nysæther Om Oslo Børs Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. På markedsplassene til Oslo Børs knyttes lokale og internasjonale

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Kjøpsavtale datalagringskomponenter. Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon. Sak Versjon 1.1

Kjøpsavtale datalagringskomponenter. Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon. Sak Versjon 1.1 Kjøpsavtale datalagringskomponenter Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon Sak 201000157 Versjon 1.1 Leverandørens løsningsspesifkasjon versjon 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLES... 4

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service Storage Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 2.0 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Børre Bergluynd Næss Eier: Eyvind Lund Agent: Eyvind Lund Tekniker: Børre Berglund Næss Designer:

Detaljer

Leverandørkonferanse. Velkommen

Leverandørkonferanse. Velkommen Leverandørkonferanse Velkommen Agenda for Leverandørkonferanse Onsdag 13.01.2016 1500 1510 Velkommen 1510-1545 1545 1615 Pause med forfriskninger 1615-1800 Helse Nord FAKT Programmet Gjennomgang Sentralt

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Rammer for minikonkurranse

Rammer for minikonkurranse Rammer for minikonkurranse UNINETT Rammeavtale 13-003 Datalagring Side 1 av 5 Tildelingskriterier ved minikonkurranse Tildelingskriteriene ved for både kategori A og B minikonkurransene vil være: Tildelingskriterium

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur 4300 iscsi baserte SAN løsninger med avanserte egenskaper Alle StoreVirtual 4000 SAN støtter RAID over flere systemer og synkron fjernspeiling 4000 SAN (LeftHand) benytter innovativ teknologi og egenskaper

Detaljer

NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION (NFV) HVA OG HVORFOR?

NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION (NFV) HVA OG HVORFOR? NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION (NFV) HVA OG HVORFOR? Morten Kveil Alcatel-Lucent Trondheim, Januar 10th 2014 AGENDA Network Function Virtualization (NFV) Hva og hvorfor? Hva menes med NFV og hva er driverne

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform

Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform Velkommen til Breakfast Club Gjør det smartere med Citrix som helhetlig driftsplattform Bjørn Uddal Avd.leder og Teknologievangelist Agenda 07.45 Registrering og frokostbuffet 08.30 Velkommen til Ementor

Detaljer

Dialogkonferanse plattform. Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen

Dialogkonferanse plattform. Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen Dialogkonferanse plattform Gardermoen, 10. juni 2015 Odd Ruud Adm. dir. Digitale Gardermoen Kommunene på Øvre Romerike Kommune Folketall 2015 0234 Gjerdrum 6326 0235 Ullensaker 33310 0236 Nes (Ak.) 20410

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Virtual Computing Environment

Virtual Computing Environment VCE : VMware + EMC Virtual Computing Environment Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge 1 EMC Løsningsområder Lagre Beskytte Virtualisere Automatisere Intelligens 2 Lagre EMC Unified Storage SAN

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

IaaS / OpenStack. UNINETT-konferansen 2013. Trond Hasle Amundsen. 1. oktober 2013. GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo

IaaS / OpenStack. UNINETT-konferansen 2013. Trond Hasle Amundsen. 1. oktober 2013. GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo IaaS / OpenStack UNINETT-konferansen 2013 Trond Hasle Amundsen GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo 1. oktober 2013 Dagens tema Begreper og konsepter Tradisjonell vs. moderne workload OpenStack Gluster

Detaljer

VMware vsphere 5. En komplett virtualiseringsløsning

VMware vsphere 5. En komplett virtualiseringsløsning VMware vsphere 5 En komplett virtualiseringsløsning This document was created using the official VMware icon and diagram library. Copyright 2010 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Symantec Backup Exec 2010

Symantec Backup Exec 2010 Produktoversikt Symantec Backup Exec 2010 gir bransjeledende sikkerhetskopiering og gjenoppretting fra server til datamaskin. Beskytter enkelt mer data samtidig som du reduserer lagringskostnader og bedrer

Detaljer

I D C T E C H N O L O G Y S P O T L I G H T

I D C T E C H N O L O G Y S P O T L I G H T I D C T E C H N O L O G Y S P O T L I G H T F l e k s i b e l k apasitet : En skalerbar lokalbasert d a t a s e n t e r p lattform med fordeler fr a n e t tskye n Mars 2015 Utledet fra Attaching Support

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

IaaS / OpenStack. Trond Hasle Amundsen. 14. mars GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo

IaaS / OpenStack. Trond Hasle Amundsen. 14. mars GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo IaaS / OpenStack Trond Hasle Amundsen GSD/GD/IT-DRIFT/USIT Universitetet i Oslo 14. mars 2014 IaaS Infrastructure as a Service Muligheten til å leie prosessorkraft, lagring, nettverk og andre fundamentale

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon!

La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon! La deg inspirere! Inspiration Day Virtualization 2011 er gratis for deg og dine kunder! Se www.inspirationday.no for mer informasjon! Virtual Desktop - forklart Virtual Desktop Infrastructure også ofte

Detaljer

SSA-K Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

SSA-K Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon SS-K ilag 1: Kundens kravspesifikasjon - Rådgivning og kjøp av lisenser og programvare Versjon 1.0 SS-K ilag 1 Kundens kravspesifikasjon Rådgivning og kjøp av lisenser og programvare Versjon 1.0 Versjonsdato

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Software, hardware, elsewhere or vaporware?

Software, hardware, elsewhere or vaporware? Software, hardware, elsewhere or vaporware? Offentlige IKT tjenester i skyen John Krogstie Professor i informasjonssystemer NTNU NOKIOS 2010, 28/10 2010 krogstie@idi.ntnu.no Agenda Hva bruker norske virksomheter

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer