Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding, Årsregnskap og budsjett"

Transkript

1 Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010

2 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem: Marit Eidissen Aktivitetsgruppa: Nestleder: Liva Helleland Styremedlem: Unnur Olafsdottir Styremedlem: Andreas Johannesen Vara: Thomas J. Skaanes Ida Hokland Sivilarbeider: Daniel Fjellseth (til september) Andreas flyttet fra byen og gikk ut av styret i juni, Thomas tok da over hans plass. Marit var i praksis i forbindelse med studier med høstsemesteret slik at Ida tok over i denne perioden. TSI hadde i utgangen av 2009 ca 1700 medlemmer, der ca 650 var registrert i undergrupper noe som er en betydelig økning fra i fjor. Det meste av denne økningen skyldes økt aktivitet, men noe av årsaken er sannsynligvis også at undergruppene er blitt flinkere til å registrere medlemmer. Vi har i løpet av 2009 fått 3 nye trimgrupper; Futsal, Kung Fu og Basketak (variert kampsport). Gruppene viser en positiv utvikling; sportslig, sosialt og organisatorisk. Det er gledelig at så mange studenter vil starte opp og engasjere seg i idrettslaget. Vi gjør vårt beste for til å legge til rette for denne idrettsgleden, da det gir oss et variert tilbud innen fysisk aktivitet til studenter. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 1

3 Første halvdel av 2009 har gitt oss i TSI mange utfordringer. Idrettsmiljøet ved Universitetet mistet 3 engasjerte og kjære medlemmer og mange har hatt en tøff tid. Hovedstyret føler kommunikasjonen med Universitetet og Studentrådgivininga har fungert med hensyn på håndtering av media og ivaretakelse av de berørte studentene. I etterkant av hendelsene ble vi invitert av UiT på drøftingsmøte angående sikkerhet på tur. Våre undergrupper ytret ønske om førstehjelpskurs, og vi inngikk samarbeid med UiT der vi står for det praktiske rundt kursene, mens UiT betaler. To kurs ble arrangert i starten av 2010, og Hovedstyret håper dette samarbeidet fortsetter. Økonomi og regnskap Leder og kasserer i HS har jobbet seg gjennom noen store søknadsprosesser. Vi fikk ved semersteravgiftsfordelinga tildelt kr og fra UiT har vi fått i støtte til ekstern lokalleie. I tillegg har vi fått tildelt kr i lokale aktivitetsmidler fra Tromsø idrettsråd. Dette ser vi oss meget fornøyd med. Det ble i år gjennomført kassererkurs for kasserere i undergruppene. Hovedkasserer i hovedstyret sto for gjennomføringen av kurset og det har i ettertid vist seg at kurset var en suksess. Kurset har ikke vært arrangert på noen år, og vi anbefaler på det sterkeste at dette er noe som blir videreført. Sammen med kassererkurset utarbeidet vår Hovedkasserer en Brukermanual for regnskapsprogrammet. Det har vist seg at manualen har vært et godt oppslagsverk og det har blitt mindre feilføring i regnskapene samt at undergruppekassererne har blitt mer selvstendig. Nylig er det også utarbeidet en manual om å være kasserer i undergruppe, hvor det fremkommer hvordan man fører regnskap, hvilke regler vi forholder oss til osv. Ved å opprette eksternt skrivebord har vi gjort kassererjobben mer fleksibel, og på den måten oppnådd at kassererne fører regnskapet jevnlig, og ikke rett før innleveringene. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 2

4 Aktivitet Kick Off er Hovedstyrets største arrangement der vi inviterer inntil to styremedlem fra alle undergruppene til ei helg på Sommarøy kurs og konferansesenter. Her er kjennskap og kontakter på tvers av undergruppetilhørighet målet, da Hovedstyret har tro på at samarbeid mellom undergruppene vil styrke TSI som helhet. Turen var en suksess i år som alltid, med 24 påmeldte fra 11 undergrupper. I høst ble det arrangert undergruppe seminar hvor Generalsekretær i Norges Studentidrettsforbund informerte om lover, regler og støtteordninger. Ved semesterstart arrangeres debutuka ved UiT. Samarbeid med Debutuka-styret for å få TSI sine promoteringsframstøyt inn i Debutuka-programmet er viktig! Det fikk vi til, og undergruppene gjorde en fantastisk innsats i å tilby nye studenter alkoholfrie aktiviteter. Friluftsgruppene gjennomførte sitt årlige Fresk Luft arrangement, ballidrettsgrupper arrangerte turneringer og kampsportgruppene og Dansademika hadde oppvisninger. Studexpo er en del av Debutuka, og dette er studentorganisasjonene sin dag til å vise seg frem for nye studenter. TSI er en enorm organisasjon sammenliknet med de andre aktørene denne dagen, og HS registrerer at det på langt nær er plass til å få vist fram mangfoldet TSI har å by på. I 2009 gikk vi sammen med Kraft og Studentrådgivninga for å kjøpe inn skiutstyr, som leies ut på Kraft til internasjonale studenter. Tilbudet er populært, og alt utstyret er utleid etter kort tid. Treningstider Baksiden ved økt aktivitet er at det er flere som må dele på den allerede knappe treningstiden. Treningstidene er aktivitetsgruppa sitt store puslespill, som aldri går opp. TSI er svært pressa på halltid, noe alle undergrupper får merke når treningstidene skal fordeles. VI har i år som i fjor vært nødt til å leie tid i Breivikahallen, noe som tapper TSI for midler. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 3

5 Hovedstyret har i går vært i dialog med flere aktører for å få i gang en søknadsprosess ang. utbygging av studentidretthallen Kraft og har kommet med i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv for Tromsø kommune. Det er sendt inn høringsinnspill til denne planen for å øke byggekostnaden ytterligere. Vi håper det nye styret forsetter denne prosessen, da Kraft2 er hjertlig velkommen! Sponsorgruppas arbeid Sponsorgruppa har i 2009 jobbet med å utvikle en profil for TSI slik at vi skal dra mer nytte av reklamen vår. Det er lagt stor vekt på gjenkjenning slik at studentene i Tromsø skal kjenne oss igjen kun ved å se designet, fargene og logoen. Vi har gjennomført dette med et ønske om å bli mer synlig på universitetsområdet og Kraft for så å kunne generere flere medlemmer. Hjemmesiden har fått nye bilder, farger, logo og adresse; Vi er blitt flinkere å oppdatere den, og har daglig ca. 60 besøkende, vi har som mål for 2010 å være like flinkere til å publisere stoff på hjemmesiden, spesielt info fra våre undergrupper. Logoen fikk også i denne prosessen en liten modernisering. Den største forandringen rundt på universitetsområdet er TSItavlene. Sponsorgruppa har designet en helt ny mal for disse tavlene, endret fargen fra gul til den nye TSI blåfargen og laminert alle plakater. En tid uten sivilarbeider gjorde at vi fikk en undergruppe til å henge opp plakaten samt foldere på de totalt ni tavlene. Resultatet er meget pent, og den strukturerte tavlen gjør at færre henger andre plakater over våre. Vi har også markedsført oss på tv-skjermene som henger rundt om på universitetsområdet. Det ble også designet en ny T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 4

6 flyer. Som et markedsføringstiltak av den nye logoen er det bestilt 300 stk blå t-skjorter som skal deles ut til våre medlemmer. Den nye hjemmesideadressen fremkommer på t-skjorten. Tanken er at de skal bruke de når de trener på Kraft, da vil de som trener på Kraft som ikke er medlem av TSI bli interessert i hva dette er og kanskje besøke vår hjemmeside. Det er også designet en plakat som skal profilere oss, plakaten er bestilt i A3 format og henger nå rundt om kring på Universitetsområdet. Vi ønsker at denne plakaten hele tiden skal finnes over alt på universitetsområdet og håper derfor at neste års styre vil skrive videreføre arbeidet med å spre disse rundt på oppslagstavlene. Arbeidet med å få opp et pokalskap på Kraft har også foregått, men på grunn av plassmangle og behov for spesialskap er ikke noe bestilt. Vi håper neste hovedstyre tar saken videre. TSI-kontoret Vi har flyttet inn i nytt kontor i Bodeagen. Kontoret er mye større enn det forrige slik at vi nå får flyttet alle gamle arkiver ut av Fjellgruppelageret og tilbake på kontoret. Vi er spesielt fornøyd med nærheten til Studentparlamentet og de andre studentorganisasjonene. Kontoret har likevel vært mye stengt i Dette skyldes at vi store deler av året ikke har hatt sivilarbeider. TSI-huset Elvenes TSI huset er pusset opp i løpet av Vinduene er skiftet, veggene malt og kjøkkenet byttet. Det står enda igjen en del småting som nytt kjøleskap, senger og noe gardiner. Oppussingen har også gjort at Hovedstyret har økt husleien slik at den dekker løpende utgifter og erstatting av innbo ved behov. Det har vært et aktivt år i TSI. Det har vært en økning i antall aktiviteter og medlemmer. Hovestyret setter stor pris på alt det frivillige arbeidet som blir gjort i TSIs undergrupper for å legge til rette for fysisk aktivitet for alle studenter i Tromsø. Ellen Tømte, Leder TSI T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 5

7

8 Tromsøstudentenes Idrettslag Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap , , , Overføringer fra Studentstyret 0, ,00 0, Overføringer fra Studenttinget 0, ,00 0, Overføringer fra undergruppene , ,00 0, Overføringer fra Studentparlamentet ,00 0, , Overføringer fra NIF , , , Overføringer fra UITØ , , , Grasrotandel ,24 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Lønn 1 900, , , Lønn undergruppene 0, ,00 0, Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling , , ,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6200 Kostnader Sivilarbeider , , , Leie lokaler , , , Revisjons- og regnskapshonorar , , , Kontorrekvisita 5 389, , , Kontor Utstyr 4 311, , , Trykksaker , , , Markedsføring ,21 0, , Gaver 250,00 0, , Overtidsmat 984,12 796, , Debut uka 1 500, , , Forsikringspremier 6 993, , , Lisenesavgifter og kontigenter 4 785, , , Tildeling undergruppene , , , Tildeling ekstraordinære midler , , , Tildeling trimgrupper 5 000,00 0, , Tildeling årets undergruppe 0,00 0, , Skiutstyr Kraft 5 000,00 0, , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 607, , , Generalforsamling , , , Møter regi NSI 2 100, , , Kasserer Kurs 586,48 0, , Sosiale arrangementer , , , Bank og kortgebyrer 1 684, , ,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie , ,93 0,00 Annen renteinntekt , ,93 0,00 Finansinntekter , ,93 0,00 Finansinntekter og finanskostnader , ,93 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , , ,00 Skrevet av Marte Collin :59:58. Side 1

9 Tromsøstudentenes Idrettslag Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , Årsresultat , ,33 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,33 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,33 0,00 Disponeringer , ,33 0,00 Skrevet av Marte Collin :59:58. Side 2

10

11 Noter til regnskapet 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Inntektene er bokført i den perioden de er inntjent og utgiftene er bokført i den perioden de er påløpt. Note 2 Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap. I henhold til TSI Kraftavtalen har TSI inntjent 65 kr per. medlem i semesteret. Medlemsberegningen er gjort ut fra medlemsregisteret på Kraft. TSI mottar inntektene en gang i semesteret fra Samskipnaden. Grunnet en økning i antall medlemmer er posten høyere enn budsjettert. Ved utgangen av 2009 hadde TSI 1850 medlemmer hvorav 650 var registrert på undergrupper Overføringer fra undergruppene. På grunn av nedleggelse av TSI Basket er kontoen avsluttet og de resterende pengene er overført til TSI. Kontoen brukes også ved inntekter til undergruppene som går igjennom kontoen til Hovedstyret. Når Hovedstyre viderefører betalingen føres det også på denne kontoen, derav kommer ikke beløpet med i Hovedstyret sitt regnskap Overføringer fra Studentparlamentet. I 2009 ble TSI tildelt kr fra Studentparlamentet. Beløpet deles i to og utbetales en gang i semesteret Overføringer fra NIF. TSI ble tildelt kroner fra Tromsø Idrettsråd i Overføringer fra UITØ. I 2009 ble TSI tildelt kr fra Universitetet i Tromsø. Beløpet går i sin helhet til å dekke ekstern halleie. TSI ble også tildelt kr fra Universitetet i Tromsø som går direkte til Teknisk Avdeling som bestyrer enkelte av leieavtalene våre. Salgsinntektene har totalt økt med ,97 kr i forhold til i fjor og ,97 kroner i forhold til budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økningen i medlemsinntekter og ekstra tildeling fra NIF. I tillegg skyldes forskjellen mellom regnskapet i fjor og i år at lønnen Dansademika tilbakebetalte oss er ført på konto 3448 i 2008, dette gjøres ikke lengre. Salgsinntektene utgjør driftsinntektene. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 10

12 Note 3 Lønnskostnad TSI lever i stor grad av frivillighet og god dugnadsånd og har derfor en beskjeden lønning av sine tillitsvalgte og medlemmer Lønn. I perioder uten Sivilarbeider tilbys det 100 kr i timen for Hovedstyremedlemmer som har mulighet til å holde kontoret i åpningstiden. I 2009 var TSI uten sivilarbeider fra september og ut året. Det er viktig å kunne ha kontoret åpent da medlemmer og potensielle medlemmer skal kunne treffe oss, samt at undergruppene kan hente post Lønn undergruppene. Kun en av TSI sine undergrupper lønner sine trenere. Dette dekker de selv i sin helhet, men alle typer lønnskjøringer går igjennom Hovedstyret slik at Hovedstyret skal ha kontroll på innrapportering til skattemyndighetene. Hovedstyret sender faktura på beløpet til undergruppen, når beløpet mottas føres det på samme konto slik at kontoen går i null Godtgj. til styre- og bedriftforsamling. Beløpet består av godtgjørelse til Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Kasserer kr kr kr Lønnskostnadene er totalt redusert med kroner i forhold til i fjor og kroner i forhold til budsjettert. Reduksjonen mellom regnskapet fra i fjor og i år skyldes i hovedsak at Dansademika sine lønnskostnader er ført på konto 5011, dette gjøres ikke lengre. I fjor var det også flere som hadde mulighet til å sitte på kontoret i perioden vi var uten Sivilarbeider. Note 4 Annen driftskostnad 6200 Kostnader sivilarbeider. Sivilarbeideren tar seg av oppgaver knyttet til kontorarbeid. Sivilarbeideren jobber 40% på Kraft og 60% hos TSI, kostnadene forbundet til Sivialtjenesten deles deretter. Hovedstyret legger ut for fakturaen, og Kraft tilbakebetaler oss. Begge deler føres på denne kontoen, og derfor viser tallet kun hva Hovedstyret betaler. Hovedstyret dekker også husleien til Sivilarbeideren på Samskipnaden sine hybler. Her får vi 50% pga. ansettelsen på Kraft. Grunnet en periode uten Sivilarbeider er posten noe lavere enn budsjettert. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 11

13 6300 Leie lokaler. Det er dessverre ikke kapasitet nok til at alle undergruppene skal få trene på Kraft, TSI leier derfor eksterne lokaler for og gi undergruppene treningsmuligheter. I tillegg leies det tid i to svømmehaller til våre undergrupper. Posten er noe høyere enn budsjettert. Tildelingen fra Universitetet går uavkortet til for å dekke denne posten, men dette er likevel ikke tilstrekkelig Revisjons- og regnskapshonorar. Regnskapsføreren får lønn for å føre regnskapet. Posten inneholder også lønn til to revisorer som kontrollerer regnskapet, jf. vår lovgivning Markedsføring. Markedsføringen TSI driver med er i hovedsak kostnader rettet mot vedlikehold av hjemmesiden og TSI tavlene, gensere til Hovedstyret med TSI logo og TSI Flyer. I år har vi valgt å bruke ekstra kostnader på markedsføringen da det å vise oss frem er noe som blir viktigere for oss i tiden som kommer grunnet den nye Kraft og TSI avtalen som reduserer våre medlemsinntekter. Arbeidet har gått ut på å samkjøre all markedsføringen slik at TSI kan få en helhetlig profil. TSI har valgt en farge som skal satses på i profileringen, alle TSI-tavlene er oppdatert med nytt design, logoen er fornyet og hjemmesiden har fått nytt design. Det er også designet en plakat som skal profileres på Universitetsområdet. Det er også investert i T-sjorter som skal deles ut til medlemmer i TSI, tanken er at disse brukes ved trening på Kraft slik at vi kan øke interessen for de som trener på Kraft men ikke er medelm av TSI. Markedsføringen har kostet en del kroner, men det er lagt stor vekt på at all markedsføringen skal være tidløs slik at den kan vare i flere år frem i tid Gaver. Avtroppende leder mottok en blomst for godt styrearbeid Debut uka. Store deler av vår rekruttering foregår i Debut uka. Vi leier bla. Stand på StudExpo hvor våre undergrupper samles og forteller om seg selv. Det vistes stor interesse fra undergruppenes side i 2009, vi var derfor nødt til å leie større stand enn det var budsjettert med Tildeling undergruppene. Store deler av våre midler går direkte til våre undergrupper som så forvalter pengene ut i fra sin aktivitet. Undergruppene har egne regnskap og det henvises dit dersom det er ønskelig å se hva de bruker sine penger på. Ved fordelingen av midlene til undergruppene benytter vi oss av en Fordelingsnøkkel. Per dags dato har vi 17 undergrupper. Vi trekker også undergrupper som leverer faste innleveringer for sent Tildeling ekstraordinære midler. Våre undergrupper får av og til uforutsette kostnader og har da mulighet til å søke oss om ekstra støtte til å dekke disse kostnadene. Fordelingsnøkkelen blir brukt til fordelingen. Vi har hatt en økning i søknader fra i fjor, men likevel er vi under budsjettet. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 12

14 7622 Tildeling trimgrupper. TSI startet opp tre nye undergrupper i TSI Basketak ble tildelt en oppstartssum Tildeling årets undergruppe. Vi ønsker at våre undergrupper skal ha stor aktivitet og vises godt. På årsmøtet ble det vedtatt at vi skal hedre en undergruppe i året som utmerker seg spesielt i henhold til gitte regler. Vi mottok ingen søknader til denne tildelingen, derfor er det heller ikke utbetalt noe i TSI satser på bedre informasjon om dette til undergruppene neste år Skiutstyr Kraft. TSI, Kraft og Studentrådgivinga har spleiset på skiutstyr som leies ut på Kraft til utvekslingsstudenter Styre- og bedriftsforsamlingsmøter. En gang i året arrangerer vi et møte for våre undergrupper hvor vi forteller om hva vi kan gjøre for våre undergrupper samt at undergruppene kan komme med tilbakemeldinger på hva de ønsker at vi skal gjøre for de. Dette er nødvendig for at styrene i TSI skal fungere Generalforsamling. På årsmøtet vårt velges det nye Hovedstyret og det er ønskelig at vi har representanter fra alle våre undergrupper på møtet slik at de kan være med å avgi sin stemme. For å få flest mulig til å møte opp leide vi i år inn en spennende foredragsholder som fortalte om motivasjon til å krysse Grønnland på langs. Dette var ikke planlagt og posten er derfor høyere enn budsjettert Kasserer Kurs. Kassererne i undergruppene har ofte liten kontinuitet og det er derfor viktig at vi har et kassererkurs slik at regnskapsregler blir fulgt. Det er flere år siden et kassererkurs sist ble holdt og vi hadde planer om å leie inn ekstern foredragsholder som jobber i firmaet hvor vi kjøper vårt regnskapsprogram. Isteden tok vår Kasserer på seg jobben og holdt kurset, det ble kun kjøpt inn litt kaffe og frukt Sosiale arrangementer. Til gjengjeld for mye av den frivillige innsatsen som legges ned i styrearbeid i TSI arrangerer Hovedstyret en gang i året en tur til Sommarøy hvor styrene i undergruppene inviteres. Dette er et viktig bidrag for oss til å bli kjent med våre undergrupper og deres styrer, og vi er med på Natur og Utfordring. Denne teambiulingen gir økt kommunikasjon mellom oss og gruppene og mellom de ulike gruppene. Annen driftskostnad har totalt økt med ,73 kroner i forhold til i fjor og 7 501,33 kroner i forhold til budsjettert. Økningen fra i fjor skyldes i hovedsak den økte tildelingen til undergruppene og investeringen i markedsføringsmateriell. Økningen i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak markedsføringsinvesteringene og økte leiekostnader. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 13

15 Summert utgjør driftskostnadene , 33 kroner en økning på ,33 kroner i forhold til i fjor og 4 401,33 i forhold til budsjetter. Note 5 Driftsresultat TSI gikk i 2009 med et underskudd på ,36 kroner. Det var budsjettert med et underskudd på kroner noe som utgjør en differanse på ,64 kroner. I fjor gitt TSI med et overskudd på ,33. Dette overskuddet ble overført til 2009 sammen med tidligere års overskudd. Note 6 Årsresultat Etter at finansinntektene er lagt til sitter TSI igjen med et underskudd for 2009 på ,52 kroner. Note 7 Eiendeler 1930 Brukskonto. Denne kontoen benyttes i hovedsak til driften av TSI. Etter 2009 står det ,4 kroner på denne kontoen. Disse pengene er i hovedsak overskudd fra tidligere år, noe som er overført til underskudd for kommende år. Kontoen er avstemt Sparekonto Naustfond. Det spares penger til kjøp av et naust til noen av våre friluftsgrupper. Kontoen står kun til forrenting, vi er tilbud en doblet rente dersom vi binder beløpet i ett år. Det er usikkert når innkjøpet vil finne sted og vi har derfor ikke bundet beløpet. Etter 2009 står det ,27 kroner på denne kontoen. Kontoen er avstemt Sparekonto. På sparekontoen til TSI står det beskjedne 1 307,99 kroner etter Kontoen er avstemt. Hovedkasserer TSI Hovedstyret 2009 Marte Collin T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 14

16 Budsjett 2010 Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap Overføringer fra undergruppene Overføringer fra Studentparlamentet Overføringer fra TIR (NIF) Overføringer fra UITØ Grasrotandel Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter TSI Hytta Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Drifstkostnader Lønnskostnader 5010 Lønn Godtgjørelse styre- og bedriftsforsamling Sum lønnskostnader Annen driftskostnad 6200 Kostnader sivilarbeider Leie lokaler Kostnader TSI Hytta Revisjons- og regnskapshonorar Kontoransvarlighonorar Kontorrekvisita Kontor utstyr Trykksaker Markedsføring Overtidsmat Debut uka Forsikringspremier Lisensavgifter og kontigenter Tildeling undergruppene Tildeling ekstraordinære midler Tildeling trimgruppene Tildeling årets undergruppe Skiutstyr Kraft Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Generalforsamling Møter regi NSI Kassererkurs Prosjekt Kraft Sosiale arrangementer Bank og kortgebyrer 1 700

17 Sum annen driftskostnad Sum drftskostnader Driftsresultat Renteinntekter, skattefrie Åreslesultat 0

18 Kommentar til budsjett for 2010 Budsjettet for 2010 kommenteres videre i henhold til regnskapet for 2009, da dette viser reelle tall. Driftsinntekter Salgsinntekter I budsjettet har vi tatt høyde for en økning i antall medlemmer i undergruppene på 30%. Likevel vil vi i 2010 ha mindre medlemsinntekter enn tidligere ar pga. ny TSI Kraftavtale. TSI Surf er bestemt nedlagt, og derav budsjetterer vi med kroner i inntekt fra undergruppen fordi TSI Surf avslutter sin konto og overfører pengene tilbake til oss. TSI har for 2010 fått en innvilget en søknadssum på kroner fra Studentparlamentet. Dette utgjør en økning på kroner i forhold til i fjor. TSI forventer å få innvilget samme sum i fjor som i år av Tromsø Idrettsråd (NIF). TSI har også fått innvilget en søknadssum på kroner fra UIT. Med flere medlemmer er det et stort behov for å leie eksterne treningslokaler da kapasiteten på Kraft er sprengt. Pengene går uavkortet til leie av eksterne lokaler. Beløpet er en økning på kroner i forhold til i fjor, beløpet dekker ikke fullt ut de store kostnadene vi har i leie av lokale. Salgsinntektene budsjetteres med en nedgang på kroner i 2010 i forhold til i Annen driftsinntekt I 2010 legges innektene og kostnadene knyttet til TSI Hytta på Brensholmen inn i vårt regnskap jf. Lovkrav. Vi har økt prisene på leien slik at vi skal generere mer overskudd enn i 2009 som på TSI Hytta alene endte på kroner. Økningen i leieinntektene fra 2009 til 2010 er på kroner. Totalt budsjetteres driftsinntektene med en økning på kroner i forhold til Driftskostnader Lønnskostnader Det budsjetteres med en økning i lønnskostnadene på 100 kroner. Lønnskostnadene utgjør godtgjørelse samt en buffer i lønn som vi kan tilby de som kan holde kontoret åpent når kontoransvarlig skulle være borte. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 17

19 Annen driftskostnad Kostnadene knyttet til Sivilarbeideren er satt til 0 kroner da det ikke er mulig å få tak i Sivilarbeider. Vi forsøker heller å få tak i en kontoransvarlig som vi vil honorere med kroner i året. Dette sparer oss kroner i forhold til hva Sivilarbeideren kostet oss i fjor. UIT dekte ikke alle kostnadene TSI hadde i leie av eksterne lokaler i 2009, dette fikk vi heller ikke innvilget i år. Vi har budsjettert med en økning i ekstern lokalleie på kroner i forhold til i fjor kroner dekkes av UIT. I 2010 legges innektene og kostnadene knyttet til TSI Hytta på Brensholmen inn i vårt regnskap jf. Lovkrav. Kostnader knyttet til driften er redusert med kroner i forhold til i fjor. Kontoransvarlighonorar er posten som vil erstatte den tidligere Sivilarbeiderposten. Vi forsøker å få inn et styremedlem som også ha kontoransvar og utføre kontorrelaterte oppgaver. Det inngår å ha kontoret åpent 4 timer i uka a 2 dager. Honoraret vil være på 130 kroner per time, det forventes at samlet sum blir kroner. Markedsføring er redusert med kroner. Investeringene som ble gjort i 2009 var en engangsinvesteringa av materiell som kan brukes flere år fremover. I budsjettet i år er kun 8 gensere a 500 kr budsjettert med, samt en liten buffer. Genserne er til Hovedstyret, det fremkommer logo på genrene og brukes derfor som markedsføring rundt om på Universitetsområdet. Tildeling undergruppene er budsjettert med en nedgang på kroner. Nedgangen skyldes at det inngikk i posten kroner til nytt utstyr til to av våre undergrupper, nedgangen skyldes også at vi har avviklet en undergruppe som ikke vil få tildeling i Ekstraordinære midler er økt med kroner grunnet nedgangen i tildeling til undergruppene. I posten inngår også en investering i matter til Bomberommet på svfak pålydende kroner. Dette skal tas opp til diskusjon på Årsmøtet. Tildeling Trimgruppe økes med kroner i forhold til i fjor. Siden årsmøtet i 2008 har hovedstyret tatt opp fire nye trimgrupper; Futsal, Kung Fu, Basketak (variert kampsport) og Turn. Gruppene viser en positiv utvikling; sportslig, sosialt og organisatorisk. Det er gledelig at så mange studenter vil starte opp og engasjere seg i idrettslaget. Vi gjør vårt beste for å legge til rette for denne idrettsgleden. Muligheten for et variert tilbud innen fysisk aktivitet i et studentmiljø. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 18

20 Skiutstyr Kraft holdes lik som i fjor. I 2009 gikk vi sammen med Kraft og Studentradgivninga for å kjøpe inn skiutstyr, som leies ut på Kraft til internasjonale studenter. Vi ønsker å fremme idrett for alle studenter og synes derfor dette er en viktig sak. Tilbudet har vist seg å vare populært, og alt utstyret er utleid etter kort tid. Vi ønsker derfor å kunne foreta et innkjøp tilsvarende sum i 2010 for å utvide tilbudet. På sikt ønsker vi å tilby korttidsleie av ski til alle studenter. Prosjekt Kraft 2 er en ny post på vårt budsjett. I 2009 startet det opp en gruppe som planlegger en ny idretthall på Kraft, kostnadene er knyttet til dette prosjektet. Totalt budsjetteres driftskostnadene med en nedgang på kroner i forhold til Summert utgjør dette et driftsresultat med underskudd på 5000 kroner. I 2009 var underskuddet på driftsresultatet kroner. Renteinntektene forventes å øke med noen kroner fra Årsresultatet blir da på kroner 0 i I 2009 var det et underskudd på årsresultatet med ,52 kroner. Hovedkasserer i TSI Hovedstyret 2009 Marte Collin T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 19

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'()*+,!"#$#&+*$-./!0+!12($3&44!!!!!! "#$%&'()*%(!! +*',-(%(!./01!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$%&'()*+,!#$#&+*$-./!0+!12($3&44!!!!!! #$%&'()*%(!! +*',-(%(!./01!! "#$%&'()*+,"#$#&+*$-./0+12($3&44 "#$%&'()*%( +*',-(%(./01 Å rsmelding 2013 Tromsøstudentenes Idrettslag v/ Hovedstyret Leder: Viktor Engelhardt Sponsorgruppa: Økonomiansvarlig: Magnus Arild Joki Organisasjonssekretær:

Detaljer

Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI

Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI Dokumentet inneholder: Søknad om semesteravgiftsmidler fra TSI Vedlegg: 1. Begrunnelse for søknaden 2. Budsjett 2012 3. Oversikt over tildelinger til undergruppene 2011 4. Foreløpig budsjett og regnskap

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 12. oktober 2009

Referat. Hovedstyremøte 12. oktober 2009 Referat Hovedstyremøte 12. oktober 2009 Referat: HOVEDSTYREMØTE 12. OKTOBER 2009 0 INFORMASJONSSAKER 1 TSI 50/10/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 51/10/09 GODKJENNING AV REFERAT 1 TSI 52.1/10/09

Detaljer

Årsmelding 2008 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Årsmelding 2008 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Årsmelding 2008 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 2 Årsmelding 2008 Hovedstyret har i 2008 bestått av: Leder: Sponsorgruppa: Kasserer: Aktivitetsgruppa: Nestleder:

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009 Referat Hovedstyremøte 16. mars 2009 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 16. MARS 2009 1 INFORMASJONSSAKER 2 TSI 06/03/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 TSI 07/03/09 GODKJENNING AV REFERAT 2 TSI 08.1/03/09

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977 Til medlemmene i TSI Fjellgruppa 14. januar 2015 Tromsø Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 Årsmøtet avholdes på Store auditorium (E-101) på NFH-bygget

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS: Daniel, Emilie, Birgit, Bjarne, Wilhelm, Bjørn Anders og Helge Eksterne: Vegard fra Studentidretten I innkallingen et evt. forslag til vedtak 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA

ÅRSBERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA ÅRSBERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2007 Lederen har ordet 2 Ca. 1 år har gått siden siste årsberetning for Ytre Rælingen Antennelag BA. Vi har hatt et rolig driftsår, men legger nå siste hånd

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Emilie, Daniel, og Helge Fraværende: Bjørn, Wilhelm, Louise, Birgit, Christian Eksterne: Vegard fra Studentidretten 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Tilman, Bulent, Bjarne, Helge, Birgit og Fraværende: Emilie, Kristine, Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) 1 Godkjenning av inkalling og referat Vedtak: Referat fra

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2010

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2010 Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2010 3. Mars 2010 kl. 16.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Velkommen 2 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Saksliste for årsmøtet

Saksliste for årsmøtet Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2015 4. mars kl. 16:15 Auditorium 1. TEO 1, UIT Norges arktiske universitet Innhold Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00

Referat. Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00 Referat Hovedstyremøte 5. september 2012 klokken 17.00 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 5. SEPTEMBER 2012 KLOKKEN 17.00 0 INFORMASJONSSAKER 1 TSI 01/09/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 02/09/12

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Årsregnskap for 4130 HJELMELAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Gaver og tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskostnader Lønn og andre

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet 2017

Sakspapirer til årsmøtet 2017 Tromsøstudenenes idrettslag Sakspapirer 2016 Sakspapirer til årsmøtet 2017 Tromsøstudentenes Idrettslag Tromsøstudenenes idrettslag Sakspapirer 2016 Innhold Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 Venneforeningen Risør II

ÅRSRAPPORT 2016 Venneforeningen Risør II Side 1 Eiendeler Konto Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse 1150 Risør2 1,00 0,00 1,00 1200 Aksjer Øysang 1 200,00 0,00 1 200,00 1510 Kundefordringer 1. 6 715,00-4 760,00 1 955,00 1900 Kasse 3 092,00 399,00

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Helge, Daniel, Tilman, Kristine, Birgit, Louises og Wilhelm Fraværende: Emilie, Bulent, Bjørn Anders og Bjarne Eksterne: Vegard (Kraft), Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer