Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding, Årsregnskap og budsjett"

Transkript

1 Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010

2 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem: Marit Eidissen Aktivitetsgruppa: Nestleder: Liva Helleland Styremedlem: Unnur Olafsdottir Styremedlem: Andreas Johannesen Vara: Thomas J. Skaanes Ida Hokland Sivilarbeider: Daniel Fjellseth (til september) Andreas flyttet fra byen og gikk ut av styret i juni, Thomas tok da over hans plass. Marit var i praksis i forbindelse med studier med høstsemesteret slik at Ida tok over i denne perioden. TSI hadde i utgangen av 2009 ca 1700 medlemmer, der ca 650 var registrert i undergrupper noe som er en betydelig økning fra i fjor. Det meste av denne økningen skyldes økt aktivitet, men noe av årsaken er sannsynligvis også at undergruppene er blitt flinkere til å registrere medlemmer. Vi har i løpet av 2009 fått 3 nye trimgrupper; Futsal, Kung Fu og Basketak (variert kampsport). Gruppene viser en positiv utvikling; sportslig, sosialt og organisatorisk. Det er gledelig at så mange studenter vil starte opp og engasjere seg i idrettslaget. Vi gjør vårt beste for til å legge til rette for denne idrettsgleden, da det gir oss et variert tilbud innen fysisk aktivitet til studenter. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 1

3 Første halvdel av 2009 har gitt oss i TSI mange utfordringer. Idrettsmiljøet ved Universitetet mistet 3 engasjerte og kjære medlemmer og mange har hatt en tøff tid. Hovedstyret føler kommunikasjonen med Universitetet og Studentrådgivininga har fungert med hensyn på håndtering av media og ivaretakelse av de berørte studentene. I etterkant av hendelsene ble vi invitert av UiT på drøftingsmøte angående sikkerhet på tur. Våre undergrupper ytret ønske om førstehjelpskurs, og vi inngikk samarbeid med UiT der vi står for det praktiske rundt kursene, mens UiT betaler. To kurs ble arrangert i starten av 2010, og Hovedstyret håper dette samarbeidet fortsetter. Økonomi og regnskap Leder og kasserer i HS har jobbet seg gjennom noen store søknadsprosesser. Vi fikk ved semersteravgiftsfordelinga tildelt kr og fra UiT har vi fått i støtte til ekstern lokalleie. I tillegg har vi fått tildelt kr i lokale aktivitetsmidler fra Tromsø idrettsråd. Dette ser vi oss meget fornøyd med. Det ble i år gjennomført kassererkurs for kasserere i undergruppene. Hovedkasserer i hovedstyret sto for gjennomføringen av kurset og det har i ettertid vist seg at kurset var en suksess. Kurset har ikke vært arrangert på noen år, og vi anbefaler på det sterkeste at dette er noe som blir videreført. Sammen med kassererkurset utarbeidet vår Hovedkasserer en Brukermanual for regnskapsprogrammet. Det har vist seg at manualen har vært et godt oppslagsverk og det har blitt mindre feilføring i regnskapene samt at undergruppekassererne har blitt mer selvstendig. Nylig er det også utarbeidet en manual om å være kasserer i undergruppe, hvor det fremkommer hvordan man fører regnskap, hvilke regler vi forholder oss til osv. Ved å opprette eksternt skrivebord har vi gjort kassererjobben mer fleksibel, og på den måten oppnådd at kassererne fører regnskapet jevnlig, og ikke rett før innleveringene. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 2

4 Aktivitet Kick Off er Hovedstyrets største arrangement der vi inviterer inntil to styremedlem fra alle undergruppene til ei helg på Sommarøy kurs og konferansesenter. Her er kjennskap og kontakter på tvers av undergruppetilhørighet målet, da Hovedstyret har tro på at samarbeid mellom undergruppene vil styrke TSI som helhet. Turen var en suksess i år som alltid, med 24 påmeldte fra 11 undergrupper. I høst ble det arrangert undergruppe seminar hvor Generalsekretær i Norges Studentidrettsforbund informerte om lover, regler og støtteordninger. Ved semesterstart arrangeres debutuka ved UiT. Samarbeid med Debutuka-styret for å få TSI sine promoteringsframstøyt inn i Debutuka-programmet er viktig! Det fikk vi til, og undergruppene gjorde en fantastisk innsats i å tilby nye studenter alkoholfrie aktiviteter. Friluftsgruppene gjennomførte sitt årlige Fresk Luft arrangement, ballidrettsgrupper arrangerte turneringer og kampsportgruppene og Dansademika hadde oppvisninger. Studexpo er en del av Debutuka, og dette er studentorganisasjonene sin dag til å vise seg frem for nye studenter. TSI er en enorm organisasjon sammenliknet med de andre aktørene denne dagen, og HS registrerer at det på langt nær er plass til å få vist fram mangfoldet TSI har å by på. I 2009 gikk vi sammen med Kraft og Studentrådgivninga for å kjøpe inn skiutstyr, som leies ut på Kraft til internasjonale studenter. Tilbudet er populært, og alt utstyret er utleid etter kort tid. Treningstider Baksiden ved økt aktivitet er at det er flere som må dele på den allerede knappe treningstiden. Treningstidene er aktivitetsgruppa sitt store puslespill, som aldri går opp. TSI er svært pressa på halltid, noe alle undergrupper får merke når treningstidene skal fordeles. VI har i år som i fjor vært nødt til å leie tid i Breivikahallen, noe som tapper TSI for midler. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 3

5 Hovedstyret har i går vært i dialog med flere aktører for å få i gang en søknadsprosess ang. utbygging av studentidretthallen Kraft og har kommet med i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv for Tromsø kommune. Det er sendt inn høringsinnspill til denne planen for å øke byggekostnaden ytterligere. Vi håper det nye styret forsetter denne prosessen, da Kraft2 er hjertlig velkommen! Sponsorgruppas arbeid Sponsorgruppa har i 2009 jobbet med å utvikle en profil for TSI slik at vi skal dra mer nytte av reklamen vår. Det er lagt stor vekt på gjenkjenning slik at studentene i Tromsø skal kjenne oss igjen kun ved å se designet, fargene og logoen. Vi har gjennomført dette med et ønske om å bli mer synlig på universitetsområdet og Kraft for så å kunne generere flere medlemmer. Hjemmesiden har fått nye bilder, farger, logo og adresse; Vi er blitt flinkere å oppdatere den, og har daglig ca. 60 besøkende, vi har som mål for 2010 å være like flinkere til å publisere stoff på hjemmesiden, spesielt info fra våre undergrupper. Logoen fikk også i denne prosessen en liten modernisering. Den største forandringen rundt på universitetsområdet er TSItavlene. Sponsorgruppa har designet en helt ny mal for disse tavlene, endret fargen fra gul til den nye TSI blåfargen og laminert alle plakater. En tid uten sivilarbeider gjorde at vi fikk en undergruppe til å henge opp plakaten samt foldere på de totalt ni tavlene. Resultatet er meget pent, og den strukturerte tavlen gjør at færre henger andre plakater over våre. Vi har også markedsført oss på tv-skjermene som henger rundt om på universitetsområdet. Det ble også designet en ny T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 4

6 flyer. Som et markedsføringstiltak av den nye logoen er det bestilt 300 stk blå t-skjorter som skal deles ut til våre medlemmer. Den nye hjemmesideadressen fremkommer på t-skjorten. Tanken er at de skal bruke de når de trener på Kraft, da vil de som trener på Kraft som ikke er medlem av TSI bli interessert i hva dette er og kanskje besøke vår hjemmeside. Det er også designet en plakat som skal profilere oss, plakaten er bestilt i A3 format og henger nå rundt om kring på Universitetsområdet. Vi ønsker at denne plakaten hele tiden skal finnes over alt på universitetsområdet og håper derfor at neste års styre vil skrive videreføre arbeidet med å spre disse rundt på oppslagstavlene. Arbeidet med å få opp et pokalskap på Kraft har også foregått, men på grunn av plassmangle og behov for spesialskap er ikke noe bestilt. Vi håper neste hovedstyre tar saken videre. TSI-kontoret Vi har flyttet inn i nytt kontor i Bodeagen. Kontoret er mye større enn det forrige slik at vi nå får flyttet alle gamle arkiver ut av Fjellgruppelageret og tilbake på kontoret. Vi er spesielt fornøyd med nærheten til Studentparlamentet og de andre studentorganisasjonene. Kontoret har likevel vært mye stengt i Dette skyldes at vi store deler av året ikke har hatt sivilarbeider. TSI-huset Elvenes TSI huset er pusset opp i løpet av Vinduene er skiftet, veggene malt og kjøkkenet byttet. Det står enda igjen en del småting som nytt kjøleskap, senger og noe gardiner. Oppussingen har også gjort at Hovedstyret har økt husleien slik at den dekker løpende utgifter og erstatting av innbo ved behov. Det har vært et aktivt år i TSI. Det har vært en økning i antall aktiviteter og medlemmer. Hovestyret setter stor pris på alt det frivillige arbeidet som blir gjort i TSIs undergrupper for å legge til rette for fysisk aktivitet for alle studenter i Tromsø. Ellen Tømte, Leder TSI T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 5

7

8 Tromsøstudentenes Idrettslag Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap , , , Overføringer fra Studentstyret 0, ,00 0, Overføringer fra Studenttinget 0, ,00 0, Overføringer fra undergruppene , ,00 0, Overføringer fra Studentparlamentet ,00 0, , Overføringer fra NIF , , , Overføringer fra UITØ , , , Grasrotandel ,24 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Lønn 1 900, , , Lønn undergruppene 0, ,00 0, Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling , , ,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6200 Kostnader Sivilarbeider , , , Leie lokaler , , , Revisjons- og regnskapshonorar , , , Kontorrekvisita 5 389, , , Kontor Utstyr 4 311, , , Trykksaker , , , Markedsføring ,21 0, , Gaver 250,00 0, , Overtidsmat 984,12 796, , Debut uka 1 500, , , Forsikringspremier 6 993, , , Lisenesavgifter og kontigenter 4 785, , , Tildeling undergruppene , , , Tildeling ekstraordinære midler , , , Tildeling trimgrupper 5 000,00 0, , Tildeling årets undergruppe 0,00 0, , Skiutstyr Kraft 5 000,00 0, , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 607, , , Generalforsamling , , , Møter regi NSI 2 100, , , Kasserer Kurs 586,48 0, , Sosiale arrangementer , , , Bank og kortgebyrer 1 684, , ,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie , ,93 0,00 Annen renteinntekt , ,93 0,00 Finansinntekter , ,93 0,00 Finansinntekter og finanskostnader , ,93 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , , ,00 Skrevet av Marte Collin :59:58. Side 1

9 Tromsøstudentenes Idrettslag Universitetet i Tromsø 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , Årsresultat , ,33 0,00 Fond for vurderingsforskjeller , ,33 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,33 0,00 Disponeringer , ,33 0,00 Skrevet av Marte Collin :59:58. Side 2

10

11 Noter til regnskapet 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskaps- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Inntektene er bokført i den perioden de er inntjent og utgiftene er bokført i den perioden de er påløpt. Note 2 Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap. I henhold til TSI Kraftavtalen har TSI inntjent 65 kr per. medlem i semesteret. Medlemsberegningen er gjort ut fra medlemsregisteret på Kraft. TSI mottar inntektene en gang i semesteret fra Samskipnaden. Grunnet en økning i antall medlemmer er posten høyere enn budsjettert. Ved utgangen av 2009 hadde TSI 1850 medlemmer hvorav 650 var registrert på undergrupper Overføringer fra undergruppene. På grunn av nedleggelse av TSI Basket er kontoen avsluttet og de resterende pengene er overført til TSI. Kontoen brukes også ved inntekter til undergruppene som går igjennom kontoen til Hovedstyret. Når Hovedstyre viderefører betalingen føres det også på denne kontoen, derav kommer ikke beløpet med i Hovedstyret sitt regnskap Overføringer fra Studentparlamentet. I 2009 ble TSI tildelt kr fra Studentparlamentet. Beløpet deles i to og utbetales en gang i semesteret Overføringer fra NIF. TSI ble tildelt kroner fra Tromsø Idrettsråd i Overføringer fra UITØ. I 2009 ble TSI tildelt kr fra Universitetet i Tromsø. Beløpet går i sin helhet til å dekke ekstern halleie. TSI ble også tildelt kr fra Universitetet i Tromsø som går direkte til Teknisk Avdeling som bestyrer enkelte av leieavtalene våre. Salgsinntektene har totalt økt med ,97 kr i forhold til i fjor og ,97 kroner i forhold til budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økningen i medlemsinntekter og ekstra tildeling fra NIF. I tillegg skyldes forskjellen mellom regnskapet i fjor og i år at lønnen Dansademika tilbakebetalte oss er ført på konto 3448 i 2008, dette gjøres ikke lengre. Salgsinntektene utgjør driftsinntektene. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 10

12 Note 3 Lønnskostnad TSI lever i stor grad av frivillighet og god dugnadsånd og har derfor en beskjeden lønning av sine tillitsvalgte og medlemmer Lønn. I perioder uten Sivilarbeider tilbys det 100 kr i timen for Hovedstyremedlemmer som har mulighet til å holde kontoret i åpningstiden. I 2009 var TSI uten sivilarbeider fra september og ut året. Det er viktig å kunne ha kontoret åpent da medlemmer og potensielle medlemmer skal kunne treffe oss, samt at undergruppene kan hente post Lønn undergruppene. Kun en av TSI sine undergrupper lønner sine trenere. Dette dekker de selv i sin helhet, men alle typer lønnskjøringer går igjennom Hovedstyret slik at Hovedstyret skal ha kontroll på innrapportering til skattemyndighetene. Hovedstyret sender faktura på beløpet til undergruppen, når beløpet mottas føres det på samme konto slik at kontoen går i null Godtgj. til styre- og bedriftforsamling. Beløpet består av godtgjørelse til Arbeidsutvalget: Leder Nestleder Kasserer kr kr kr Lønnskostnadene er totalt redusert med kroner i forhold til i fjor og kroner i forhold til budsjettert. Reduksjonen mellom regnskapet fra i fjor og i år skyldes i hovedsak at Dansademika sine lønnskostnader er ført på konto 5011, dette gjøres ikke lengre. I fjor var det også flere som hadde mulighet til å sitte på kontoret i perioden vi var uten Sivilarbeider. Note 4 Annen driftskostnad 6200 Kostnader sivilarbeider. Sivilarbeideren tar seg av oppgaver knyttet til kontorarbeid. Sivilarbeideren jobber 40% på Kraft og 60% hos TSI, kostnadene forbundet til Sivialtjenesten deles deretter. Hovedstyret legger ut for fakturaen, og Kraft tilbakebetaler oss. Begge deler føres på denne kontoen, og derfor viser tallet kun hva Hovedstyret betaler. Hovedstyret dekker også husleien til Sivilarbeideren på Samskipnaden sine hybler. Her får vi 50% pga. ansettelsen på Kraft. Grunnet en periode uten Sivilarbeider er posten noe lavere enn budsjettert. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 11

13 6300 Leie lokaler. Det er dessverre ikke kapasitet nok til at alle undergruppene skal få trene på Kraft, TSI leier derfor eksterne lokaler for og gi undergruppene treningsmuligheter. I tillegg leies det tid i to svømmehaller til våre undergrupper. Posten er noe høyere enn budsjettert. Tildelingen fra Universitetet går uavkortet til for å dekke denne posten, men dette er likevel ikke tilstrekkelig Revisjons- og regnskapshonorar. Regnskapsføreren får lønn for å føre regnskapet. Posten inneholder også lønn til to revisorer som kontrollerer regnskapet, jf. vår lovgivning Markedsføring. Markedsføringen TSI driver med er i hovedsak kostnader rettet mot vedlikehold av hjemmesiden og TSI tavlene, gensere til Hovedstyret med TSI logo og TSI Flyer. I år har vi valgt å bruke ekstra kostnader på markedsføringen da det å vise oss frem er noe som blir viktigere for oss i tiden som kommer grunnet den nye Kraft og TSI avtalen som reduserer våre medlemsinntekter. Arbeidet har gått ut på å samkjøre all markedsføringen slik at TSI kan få en helhetlig profil. TSI har valgt en farge som skal satses på i profileringen, alle TSI-tavlene er oppdatert med nytt design, logoen er fornyet og hjemmesiden har fått nytt design. Det er også designet en plakat som skal profileres på Universitetsområdet. Det er også investert i T-sjorter som skal deles ut til medlemmer i TSI, tanken er at disse brukes ved trening på Kraft slik at vi kan øke interessen for de som trener på Kraft men ikke er medelm av TSI. Markedsføringen har kostet en del kroner, men det er lagt stor vekt på at all markedsføringen skal være tidløs slik at den kan vare i flere år frem i tid Gaver. Avtroppende leder mottok en blomst for godt styrearbeid Debut uka. Store deler av vår rekruttering foregår i Debut uka. Vi leier bla. Stand på StudExpo hvor våre undergrupper samles og forteller om seg selv. Det vistes stor interesse fra undergruppenes side i 2009, vi var derfor nødt til å leie større stand enn det var budsjettert med Tildeling undergruppene. Store deler av våre midler går direkte til våre undergrupper som så forvalter pengene ut i fra sin aktivitet. Undergruppene har egne regnskap og det henvises dit dersom det er ønskelig å se hva de bruker sine penger på. Ved fordelingen av midlene til undergruppene benytter vi oss av en Fordelingsnøkkel. Per dags dato har vi 17 undergrupper. Vi trekker også undergrupper som leverer faste innleveringer for sent Tildeling ekstraordinære midler. Våre undergrupper får av og til uforutsette kostnader og har da mulighet til å søke oss om ekstra støtte til å dekke disse kostnadene. Fordelingsnøkkelen blir brukt til fordelingen. Vi har hatt en økning i søknader fra i fjor, men likevel er vi under budsjettet. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 12

14 7622 Tildeling trimgrupper. TSI startet opp tre nye undergrupper i TSI Basketak ble tildelt en oppstartssum Tildeling årets undergruppe. Vi ønsker at våre undergrupper skal ha stor aktivitet og vises godt. På årsmøtet ble det vedtatt at vi skal hedre en undergruppe i året som utmerker seg spesielt i henhold til gitte regler. Vi mottok ingen søknader til denne tildelingen, derfor er det heller ikke utbetalt noe i TSI satser på bedre informasjon om dette til undergruppene neste år Skiutstyr Kraft. TSI, Kraft og Studentrådgivinga har spleiset på skiutstyr som leies ut på Kraft til utvekslingsstudenter Styre- og bedriftsforsamlingsmøter. En gang i året arrangerer vi et møte for våre undergrupper hvor vi forteller om hva vi kan gjøre for våre undergrupper samt at undergruppene kan komme med tilbakemeldinger på hva de ønsker at vi skal gjøre for de. Dette er nødvendig for at styrene i TSI skal fungere Generalforsamling. På årsmøtet vårt velges det nye Hovedstyret og det er ønskelig at vi har representanter fra alle våre undergrupper på møtet slik at de kan være med å avgi sin stemme. For å få flest mulig til å møte opp leide vi i år inn en spennende foredragsholder som fortalte om motivasjon til å krysse Grønnland på langs. Dette var ikke planlagt og posten er derfor høyere enn budsjettert Kasserer Kurs. Kassererne i undergruppene har ofte liten kontinuitet og det er derfor viktig at vi har et kassererkurs slik at regnskapsregler blir fulgt. Det er flere år siden et kassererkurs sist ble holdt og vi hadde planer om å leie inn ekstern foredragsholder som jobber i firmaet hvor vi kjøper vårt regnskapsprogram. Isteden tok vår Kasserer på seg jobben og holdt kurset, det ble kun kjøpt inn litt kaffe og frukt Sosiale arrangementer. Til gjengjeld for mye av den frivillige innsatsen som legges ned i styrearbeid i TSI arrangerer Hovedstyret en gang i året en tur til Sommarøy hvor styrene i undergruppene inviteres. Dette er et viktig bidrag for oss til å bli kjent med våre undergrupper og deres styrer, og vi er med på Natur og Utfordring. Denne teambiulingen gir økt kommunikasjon mellom oss og gruppene og mellom de ulike gruppene. Annen driftskostnad har totalt økt med ,73 kroner i forhold til i fjor og 7 501,33 kroner i forhold til budsjettert. Økningen fra i fjor skyldes i hovedsak den økte tildelingen til undergruppene og investeringen i markedsføringsmateriell. Økningen i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak markedsføringsinvesteringene og økte leiekostnader. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 13

15 Summert utgjør driftskostnadene , 33 kroner en økning på ,33 kroner i forhold til i fjor og 4 401,33 i forhold til budsjetter. Note 5 Driftsresultat TSI gikk i 2009 med et underskudd på ,36 kroner. Det var budsjettert med et underskudd på kroner noe som utgjør en differanse på ,64 kroner. I fjor gitt TSI med et overskudd på ,33. Dette overskuddet ble overført til 2009 sammen med tidligere års overskudd. Note 6 Årsresultat Etter at finansinntektene er lagt til sitter TSI igjen med et underskudd for 2009 på ,52 kroner. Note 7 Eiendeler 1930 Brukskonto. Denne kontoen benyttes i hovedsak til driften av TSI. Etter 2009 står det ,4 kroner på denne kontoen. Disse pengene er i hovedsak overskudd fra tidligere år, noe som er overført til underskudd for kommende år. Kontoen er avstemt Sparekonto Naustfond. Det spares penger til kjøp av et naust til noen av våre friluftsgrupper. Kontoen står kun til forrenting, vi er tilbud en doblet rente dersom vi binder beløpet i ett år. Det er usikkert når innkjøpet vil finne sted og vi har derfor ikke bundet beløpet. Etter 2009 står det ,27 kroner på denne kontoen. Kontoen er avstemt Sparekonto. På sparekontoen til TSI står det beskjedne 1 307,99 kroner etter Kontoen er avstemt. Hovedkasserer TSI Hovedstyret 2009 Marte Collin T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 14

16 Budsjett 2010 Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, medlemskap Overføringer fra undergruppene Overføringer fra Studentparlamentet Overføringer fra TIR (NIF) Overføringer fra UITØ Grasrotandel Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt 3600 Leieinntekter TSI Hytta Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Drifstkostnader Lønnskostnader 5010 Lønn Godtgjørelse styre- og bedriftsforsamling Sum lønnskostnader Annen driftskostnad 6200 Kostnader sivilarbeider Leie lokaler Kostnader TSI Hytta Revisjons- og regnskapshonorar Kontoransvarlighonorar Kontorrekvisita Kontor utstyr Trykksaker Markedsføring Overtidsmat Debut uka Forsikringspremier Lisensavgifter og kontigenter Tildeling undergruppene Tildeling ekstraordinære midler Tildeling trimgruppene Tildeling årets undergruppe Skiutstyr Kraft Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Generalforsamling Møter regi NSI Kassererkurs Prosjekt Kraft Sosiale arrangementer Bank og kortgebyrer 1 700

17 Sum annen driftskostnad Sum drftskostnader Driftsresultat Renteinntekter, skattefrie Åreslesultat 0

18 Kommentar til budsjett for 2010 Budsjettet for 2010 kommenteres videre i henhold til regnskapet for 2009, da dette viser reelle tall. Driftsinntekter Salgsinntekter I budsjettet har vi tatt høyde for en økning i antall medlemmer i undergruppene på 30%. Likevel vil vi i 2010 ha mindre medlemsinntekter enn tidligere ar pga. ny TSI Kraftavtale. TSI Surf er bestemt nedlagt, og derav budsjetterer vi med kroner i inntekt fra undergruppen fordi TSI Surf avslutter sin konto og overfører pengene tilbake til oss. TSI har for 2010 fått en innvilget en søknadssum på kroner fra Studentparlamentet. Dette utgjør en økning på kroner i forhold til i fjor. TSI forventer å få innvilget samme sum i fjor som i år av Tromsø Idrettsråd (NIF). TSI har også fått innvilget en søknadssum på kroner fra UIT. Med flere medlemmer er det et stort behov for å leie eksterne treningslokaler da kapasiteten på Kraft er sprengt. Pengene går uavkortet til leie av eksterne lokaler. Beløpet er en økning på kroner i forhold til i fjor, beløpet dekker ikke fullt ut de store kostnadene vi har i leie av lokale. Salgsinntektene budsjetteres med en nedgang på kroner i 2010 i forhold til i Annen driftsinntekt I 2010 legges innektene og kostnadene knyttet til TSI Hytta på Brensholmen inn i vårt regnskap jf. Lovkrav. Vi har økt prisene på leien slik at vi skal generere mer overskudd enn i 2009 som på TSI Hytta alene endte på kroner. Økningen i leieinntektene fra 2009 til 2010 er på kroner. Totalt budsjetteres driftsinntektene med en økning på kroner i forhold til Driftskostnader Lønnskostnader Det budsjetteres med en økning i lønnskostnadene på 100 kroner. Lønnskostnadene utgjør godtgjørelse samt en buffer i lønn som vi kan tilby de som kan holde kontoret åpent når kontoransvarlig skulle være borte. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 17

19 Annen driftskostnad Kostnadene knyttet til Sivilarbeideren er satt til 0 kroner da det ikke er mulig å få tak i Sivilarbeider. Vi forsøker heller å få tak i en kontoransvarlig som vi vil honorere med kroner i året. Dette sparer oss kroner i forhold til hva Sivilarbeideren kostet oss i fjor. UIT dekte ikke alle kostnadene TSI hadde i leie av eksterne lokaler i 2009, dette fikk vi heller ikke innvilget i år. Vi har budsjettert med en økning i ekstern lokalleie på kroner i forhold til i fjor kroner dekkes av UIT. I 2010 legges innektene og kostnadene knyttet til TSI Hytta på Brensholmen inn i vårt regnskap jf. Lovkrav. Kostnader knyttet til driften er redusert med kroner i forhold til i fjor. Kontoransvarlighonorar er posten som vil erstatte den tidligere Sivilarbeiderposten. Vi forsøker å få inn et styremedlem som også ha kontoransvar og utføre kontorrelaterte oppgaver. Det inngår å ha kontoret åpent 4 timer i uka a 2 dager. Honoraret vil være på 130 kroner per time, det forventes at samlet sum blir kroner. Markedsføring er redusert med kroner. Investeringene som ble gjort i 2009 var en engangsinvesteringa av materiell som kan brukes flere år fremover. I budsjettet i år er kun 8 gensere a 500 kr budsjettert med, samt en liten buffer. Genserne er til Hovedstyret, det fremkommer logo på genrene og brukes derfor som markedsføring rundt om på Universitetsområdet. Tildeling undergruppene er budsjettert med en nedgang på kroner. Nedgangen skyldes at det inngikk i posten kroner til nytt utstyr til to av våre undergrupper, nedgangen skyldes også at vi har avviklet en undergruppe som ikke vil få tildeling i Ekstraordinære midler er økt med kroner grunnet nedgangen i tildeling til undergruppene. I posten inngår også en investering i matter til Bomberommet på svfak pålydende kroner. Dette skal tas opp til diskusjon på Årsmøtet. Tildeling Trimgruppe økes med kroner i forhold til i fjor. Siden årsmøtet i 2008 har hovedstyret tatt opp fire nye trimgrupper; Futsal, Kung Fu, Basketak (variert kampsport) og Turn. Gruppene viser en positiv utvikling; sportslig, sosialt og organisatorisk. Det er gledelig at så mange studenter vil starte opp og engasjere seg i idrettslaget. Vi gjør vårt beste for å legge til rette for denne idrettsgleden. Muligheten for et variert tilbud innen fysisk aktivitet i et studentmiljø. T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 18

20 Skiutstyr Kraft holdes lik som i fjor. I 2009 gikk vi sammen med Kraft og Studentradgivninga for å kjøpe inn skiutstyr, som leies ut på Kraft til internasjonale studenter. Vi ønsker å fremme idrett for alle studenter og synes derfor dette er en viktig sak. Tilbudet har vist seg å vare populært, og alt utstyret er utleid etter kort tid. Vi ønsker derfor å kunne foreta et innkjøp tilsvarende sum i 2010 for å utvide tilbudet. På sikt ønsker vi å tilby korttidsleie av ski til alle studenter. Prosjekt Kraft 2 er en ny post på vårt budsjett. I 2009 startet det opp en gruppe som planlegger en ny idretthall på Kraft, kostnadene er knyttet til dette prosjektet. Totalt budsjetteres driftskostnadene med en nedgang på kroner i forhold til Summert utgjør dette et driftsresultat med underskudd på 5000 kroner. I 2009 var underskuddet på driftsresultatet kroner. Renteinntektene forventes å øke med noen kroner fra Årsresultatet blir da på kroner 0 i I 2009 var det et underskudd på årsresultatet med ,52 kroner. Hovedkasserer i TSI Hovedstyret 2009 Marte Collin T R O M S Ø S T U D E N T E N E S I D R E T T S L A G Side 19

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer