Årsmøteagenda Sande Golfklubb november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003"

Transkript

1 Årsmøteagenda Sande Golfklubb november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2003 SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal annonseres senest fire uker før årsmøtet. Annonse sto i Sandes Avis, Drammens Tidene, Asker og Bærums budstikke samt på våre egne WEB sider torsdag 30 oktober Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Alle papirer var tilgjengelig fra og med torsdag 20. oktober Styrets forslag til vedtak: Innkallingen til årsmøtet 2003 godkjennes SAK 2: skriftlig med Godkjennelse av saksliste og foretningsorden Forslag til foretningsorden: 1. Møte ledes av valgt ordstyrer 2. Valg av referent 3. Protokollen undertegnes av to representanter fra årsmøtet 4. Benkeforslag, som avviker fra styrets forslag til vedtak, må leveres til ordstyreren. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 6. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet antall stemmer for og i mot. Styrets forslag til vedtak: Saksliste og foretningsorden godkjennes SAK 3: Valg av funksjonærer: Forslag: Ordstyrer Referent

2 2 personer til å undertegne protokollen Tellekorps Valgkomiteen Elisabeth Carlsen, Jann Øverland og Ola Brandt Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til funksjonærer godkjennes SAK 4: ÅRSMELDING Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for sesongen 2003 godkjennes SAK 5: REGNSKAP 2002: Styrets forslag til vedtak: Det fremlagte regnskapet for regnskapsåret 2002 godkjennes SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Styret får fullmakt til å leie 45 mål tilleggsareale hos Ola Gran, for å iverksette bygging av tre midlertidige hull. Det bevilges trehundretusenkroner ,- over driftsbudsjettet. Det lages et eget prosjektregnskap. SAK 7 : FASTSETTELSE AV KONTINGENT Styret foreslår ingen endringer i kontingentene og spilleavgifter for 2004: Kontingenter: Hovedmedlem senior Partner til hovedmedlem Student u/25 år Junior u/18 år Junior u/12 år Greenfee: Årsgreenfee Greenfee medlem Greenfee ikke medlem Greenfe jr. Greefee jr ikke medlem 975,- kr 600,- kr 600,- kr 300,- kr 150,- kr 1250,- kr 100,- kr 150,- kr 50,- kr 75,- kr Styrets forslag til vedtak: Foreslåtte kontingenter og greenfee vedtas SAK 8: BUDSJETT

3 Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for 2004 vedtas SAK 9: ENGASJERE REVISOR Styrets forslag til vedtak: Styret får i fullmakt av årsmøtet til å engasjere revisor SAK 10: VALG Valgkomiteens innstilling Styret: Leder Arthur Reinertsen (ny) Nestleder Bjørn Holthe (ikke på valg) Sekretær Bjørn Graving (ikke på valg) Styremedlem 1 Arild Johansen (ikke på valg) Styremedlem 2 Wenche Utheim (ny) Styremedlem 3 John Roger Pedersen (gjenvalg) Styremedlem 4 Arne Martin Borge (ny) Varamedlem 1 Thore Alnes (ny) Varamedlem 2 Toril T Solum (ny) Valgkomite Leder Elisabeth Delgado (tidligere Carlsen) (ikke på valg) Jann A. Øverland (ikke på valg) Ola Brandt (ikke på valg) Varamedlem Nils Telnes (gjenvalg) Utsending til Sande Idrettsråd Arthur Reinertsen (ny) Utsending til NGF ting Arthur Reinertsen (ny) Wenche Utheim (ny) Toril T Solum (ny) Kontrollkomiteen Leder Rolf Hovd (ny) Trygve R Flølo (ny) Varamedlem Trond Fjelnseth (ny) ÅRSRAPPORT FOR SANDE GOLFKLUBB 2003 Styret har bestått av: Tommy Svendsrud Leder

4 Bjørn Holthe Nestleder Bjørn Graving Sekretær Arild Johansen Styremedlem 1 Lise Hovd Styremedlem 2 John Roger Pedersen Styremedlem 3 Svein Hartz Styremedlem 4 Gunnar Pettersen Varamedlem 1 Tove-Lill Myklebust Varamedlem 2 Komiteer: Valgkomite: Elisabeth Carlsen (leder), Ola Brandt, Jann A. Øverland, Nils Telnes (vara) Grønt kort/hcp komite: Torleif Jore ( leder), John Roger Pedersen, Bjørn Holthe, Jan Baklund, Arild Johansen Banekomite: Kjell-Arne Sveinsen (leder), Espen Stenbrenden, Bent Reiersen, Albert Blantern, Alf Nilsen, Jan Baklund Turneringskomite: Laila Graving (leder), Arne Martin Borge, Ola Brandt, Anne Grete Bamrud, Tor Samland, Arthur Reinertsen og Toril T. Solum Seniorkomite: Torleif Jore (leder), Per Eggen Damekomiteen: Toril T. Solum (leder), Lise Hovd, Anne Grete Høydahl, Grete Fredriksen Juniorkomiteen: Odd Holmsen (leder) Huskomiteen: Ove Jørgensen (leder), Linda Jørgensen, Ulla Lerfaldet, Laila Graving Markedsføringskomiteen: Gunnar Pettersen (leder), Jan Arild Rygg Kontrollkomiteen: Nils Gunnestad (leder), Gunnar Wam, Trond Fjelnseth (vara) Administrasjon: Vidar Nystuen (daglig leder) Mai Jorunn Firing (sekretær 50%)

5 Greenkeeper: Arild Hermansen Pro: Fredrik Gruffman I tillegg har Fredrik Gruffman leid inn Anders Lantz for egen regning Kiosk: Pål Graving, Nathalie Jørgensen, Cato Jørgensen Sande Golfklubb har pr 31. oktober 2008 medlemmer, fordelt på: 115 Junior u/12 år 189 Junior år 1283 Hovedmedlem 305 Partner til hovedmedlem 116 Student Det er pr 31/10 registrert 9703 spillere på Granbanen ifølge greenfeeboka inneværende sesong, herav 3421 greenfeespillere fordelt på 1606 medlemmer og 1815 gjester. Det er avholdt 12 Styremøter i løpet pr 31/10. Det er avholdt to medlemsmøter, ett i vinterhalvåret og ett på høsten. I tillegg ble det avholdt ekstraordinært årsmøte 6. mars, hvor klubben vedtok å anbefale til Sande Kommune Gran-Rud som 1.prioritert banealternativ,. Styreleder har deltatt i Lisensprosjekett i regi av Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund/olympiske komite. Styret har sagt opp kontrakten med Firma Arild Hermansen. Det annonseres etter greenkeeper/banemester. Styret har sagt opp kontrakten med Firma Vidar Nystuen og er i reforhandlinger med Vidar Nystuen. Det har i år vært to proer på Granbanen. Fredrik Gruffman i regi av Sande Golfklubb. Fredrik Gruffman engasjerte senere Anders Lantz som medhjelper. Fredrik Gruffman, golfklubbens pro gjennom fire år, sa opp sin stilling 1. juni i år. Stillingen som pro annonseres. Følgende har fått Hole in One: Hull Navn Klubb Dato 2 Reidar Henriksen Sande GK 27. juni Martinius Knudsen Drammen GK 22. juli Olaf H. Ingebrigtsen Sande GK 2. aug. 2003

6 2 Tore Julseth Sande GK 10. aug Reidar Henriksen Sande GK 2. sept Trond Killingdalen Sande GK 11. sept Truls Sønju Sande GK 16. sept Trond L. Johansen Sande GK 10. okt Tormod Grøtterud Sande GK 19. okt 2003 BANEPROSJEKTET GRAN RUD Styret har fungert som prosjektets styringsgruppe. I tillegg har leder Tommy Svendsrud, daglig leder Vidar Nystuen og de innleide konsulentene Per Kartnes (prosjektleder) og Paal Midtvåge (anleggskonsulent) fungert som et arbeidsutvalg. Klubben har i denne forbindelse hatt et nært og positivt samarbeid med Nordre Vestfold Næringsutvikling BA, kommunen, berørte grunneiere og mange andre myndigheter, lokale foreninger, fagmiljøer, konsulenter og enkeltpersoner. Det ble arrangert ekstraordinært årsmøte 6. mars 2003 vedrørende baneprosjektet. Dette årsmøtet vedtok føringer for: og Konsept og krav til baneanlegg Miljømål Økonomi, investeringsramme og maksimal pris per medlem Rangering av de aktuelle lokaliseringene Anbefale kommunen å båndlegge Gran-Rud på kommuneplanen Mandat for styret videre arbeid med baneprosjekt, herunder gjennomføring av pilotprosjekt økonomisk ramme for planlegging frem mot årsmøtet i november Det ble arrangert medlemsmøte 16. oktober med formål å orientere om status for arbeidet og videre planer. Formålet var å gi medlemmene innsyn i prosjektarbeidet. Medlemsmøtet ga styret følgende råd: Valg av utbyggingsalternativ, herunder lokalisering av senter bør kunne avgjøres av styret Støttet styrets forslag om etappevis utbygging og etablering av 3 nye midlertidige hull så raskt som mulig De viktigste hendelsene i perioden har i tillegg vært: Kommunen vedtok i september 2003 å båndlegge 1070 dekar på Gran-Rud for regulering til ny bane Kommunen har vedtatt at klubben kan starte reguleringsplanarbeidet og at prosjektet utløser konsekvensutredning

7 Kommunen har anmodet klubben å vurdere et utbyggingsalternativ med adkomst fra gml. Sørlandske Grunneierne på Gran Rud har vedtatt å danne et grunneierlag for å ivareta avtaleforholdet med klubben Klubben har fått utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram Klubben har gjennomført en rekke registreringer i planområdet, blant annet av naturmiljø og undersøkelser om fornminner Klubben har startet arbeidet med konsekvensutredninger Som følge av vedtaket om pilotprosjekt 6. mars 2003 har styret lagt vekt på å gjennomføre en bred og åpen prosess. Det har i denne forbindelse vært gjennomført et åpent møte 25. september 2003 der et bredt samarbeid ble innledet med andre aktører med interessert for idrett, landbruksbasert næringsutvikling og golf tilpasset det nasjonale kulturlandskapet. Klubben har i denne forbindelse også innledet et samarbeid med Norges Landbrukshøgskole, NLH, og 2 professorer på Institutt for landskapsplanlegging. Prosjektet er også av NLH benyttet som eksempel på den ideelle planprosess i forbindelse med kurs i baneplanlegging 22. oktober. Prosjektet er inne i en hektisk periode der utredningsprogrammet for konsekvensutredningen skal bli fastsatt, selve utredningsarbeidet skal gjennomføres, skisseplaner utarbeides, reguleringsplan utarbeides. Ambisjonen er at reguleringsplanen skal kunne bli vedtatt 1. halvår Planleggingen fra og med det ekstraordinære årsmøtet 6. mars til og med vedtak om regulering første halvår 2004 er kalkulert til drøyt 1.2 mill. Undersøkelsene mht fornminner har blitt noe dyrere enn først antatt. Det vises ellers til regnskap og budsjett. PROSJEKT PSYKIATRI OG GOLF Dette er 3. året prosjektet gjennomføres i Sande Golfklubb. Prosjektmidler fra Presidentens Pokal danner den økonomiske ryggraden for prosjektet. I år fikk SGK 34900,- kr fra NGF (Presidentens pokal). Midlene er benyttet til utstyr, teorikurs, praktisk trening (protimer). Gruppen har trent to ganger i uken fra mai til oktober. Samarbeidet med brukerne og Sande Golfklubb har utviklet seg meget positivt og brukerne blir møtt med respekt og positiv holdning i et hyggelig miljø. Det har vært 14 stykker som har tatt grønt kort i år, og en av deltagerne, Trond L. Johansen kvitterte med Hole in One på slutten av sesongen. RAPPORT FRA BANEKOMITEEN Den fyrste dugnaden me hadde var helga før påske. Då var størsteparten av banekomiteen ute. Det var dessverre lite me fekk gjort for det var framleis frost i bakken. Men me fekk i alle fall kalka (svartkalk) driving rangen og greenane slik at isen/snøen smelta fortare og me kunne dekke greenane med agryldukar.

8 Den andre dugnaden, vårdugnaden vart veldig bra, godt oppmøte og me fekk gjort veldig mykje på få timar. Vi avslutta med den tradisjonelle Dugnadsturneringa. Det som tok mest tid var opphenging av nett ved hol 6. Men ved hjelp av den eldre garde vart dette også gjort. Tidleg på sesongen kom Magnus (hospitanten) til oss. Han gjorde mykje av det som dagleg var behov for på banen. Vatninga gjekk på faste netter. Noko som viste seg at me måtte justere litt opp då me hadde den lange tørkeperioden i juli/august. Årsmøtet vedtok i årets budsjett å prøve delvis drift av banen på dugnad. Eg hadde en timeplan. Den viste kor lang tid det ville ta og klippe skråningar, drivingrange rough etc, og det var då eg fant ut at å drifte ein golfbane på dugnadsånd ikkje var så enkelt. Eg hadde 30 timar i veka som skulle fordelast på dei enkelte oppgåvene. Dette er ikkje nokon form for kritikk av banekomiteen, men eg skjøna tidleg at det let seg nok ikkje gjerast så enkelt. Difor bruka eg mykje av mi eiga tid på desse oppgåvene. Vil og gjere dykk oppmerksom på kor heldig me har vore som før om åra har hatt Knut Høydahl. Han bur rett over bekken og kunne taka seg ein tur over på Gran når han hadde lyst. Og han hadde både interesse pluss lysten til å pusle med maskiner og anna forefallende. Så ein stor takk til han og også til det han har lært meg. Kjell-Arne Sveinesen, leder banekomiteen RAPPORT FRA GRØNT KORT/HANDICAP KOMITEEN Komiteen har bestått av Torleif Jore (leder), John Roger Pedersen, Jan Baklund, Bjørn Holthe, og Arild Johansen. Det er avholdt 8 teorikurs med 158 deltakere, pluss kurs på banen for deltagere i Juniorkursene. Kursinstruktører Torleif.Jore, John Roger Pedersen, Jan Henrik Baklund, og Bjørn Holthe. Det er avlagt 105 baneprøver hvorav 58 kommer fra årets teorikurs. Eldste kandidat 81 år. Torleif Jore, leder Grønt Kort/Hcp komiteen RAPPORT FRA SENIORKOMITEEN Seniorkomiteen har bestått av Torleif Jore (leder) og Per Eggen. Sesongen startet 28/11-02 med «Simulatorgolf» i J.A.Ryggs golfsenter, og fortsatte hver torsdag frem til utesesongen startet 24/ damer og 14 herrer deltok i innegolfen. Vårsesongen startet 24. april, og ble avsluttet med turnering på Kongsberg 26. Juni. I alt deltok 27 stykker, 6 damer - 21 herrer i vårsesongen. På sesongavslutningen deltok 19 stk: 5damer - 14 herrer. Høstsesongen startet 31. juli. Den 7. august besøkte vi Kjekstad GK med 18 deltakere. Høstsesongen ble avsluttet på Norsjø Golfpark 25. september. Totalt har 36 stk deltatt i høstsesongen: 10 damer 26 herrer. Det er forsøkt samarbeid med Hof GK, men med noe laber oppslutning fra Hofs side. Flere fra Sande GK har deltatt på Hof.

9 Torleif Jore, leder seniorkomiteen RAPPORT FRA DAMEGRUPPEN Damegruppen har avholdt 17 arrangementer med ulike konkurranser. 2 av arrangementene har vært åpne turneringer med god deltagelse og sosial samling etterpå. Første torsdag i måneden har det vært undervisning av pro. Vi har merket oss at deltagelsen har vært ekstra bra på de dagene vanligvis har ca. 20 stykker møtt opp. Også har det vært hyggelig at nye spillere deltar. Spilledag er torsdager fra i den lyse årstid og kl 1700 fra september. Kveldene avsluttet med samling i låven. Startkontingent har vært kr.50.- pr gang til dekning av premier og undervisning med pro. Ingen arrangert vår eller høsttur p.g.a. liten interesse og kollisjon med bl.a.høstferie. Damer fra klubben har deltatt på senior tour og ladies tour og virkelig satt Sande på golfkartet. Begge tourene går over hele sommeren og spilles på forskjellige baner. Torill Solum, Anne Grete Høydal og Grete Fredriksen takker av som henholdsvis leder, kasserer og styremedlem i damegruppen etter 4 år. Her er det muligheter til å delta aktivt, også for våre nyeste medlemmer. Lise Hovd, sekretær damegruppen RAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN Juniorgruppen har i år hatt 41 påmeldte deltakere, fordelt således: Knøtter gruppe C (7-10 år ) 22 deltakere Juniorer gruppe B (11-13 år) 8 deltakere Juniorer gruppe A (14-18 år) 11 deltakere 19 av deltakerne har adresse Sande 14 tilhører Drammen, 4 " Lier,Tranby 1 " Svelvik resten, 3: Asker, Bærum, Oslo Pro, Anders Lantz (NY) har trent juniorene Gruppe A + B. Knøtter Gruppe C + D har blitt trent av Morten og Henrik Østigård. Anders Lantz har også bistått her. Sesongen 2003 er vår andre sesong med knøttetrening. Vi har i år kun hatt en gruppe. Alder 7-10 år. Vår erfaring fra i fjor med knøtter fra 5 år er at 5 og 6 års alder er for tidlig. Vi greide ikke å holde focus og fant det derfor riktig å endre minimumsalderen til 7 år. Vi engasjerte to unge spillere fra juniorgruppe A, Morten og Henrik Østigård som har stått for treningen. Foreldre har i år vært fritatt for deltagelse på knøttetreningen. Vi mener at årets knøttetrening har vært vellykket og forsetter med samme trenere neste år. Morten og Henrik sendes på Juniorlederkurs del 1 i regi av NGF og vi tror at knøttetreningen neste år vil bli virkelig morsom!! Fremmøtet har vært ganske bra, men som i fjor falt en del fra på ettersommeren.

10 Juniorer Gruppe A + B Junior Gruppe A og B skulle som i fjor ha innledet sesongen med en tur til Sverige, Sotenäs Golfklubb. Beklageligvis måtte turen avlyses grunnet liten interesse. Dette kan nok ha noe med at tidspunktet for turen kom tett på påskeferien. Vår pro Fredik Gruffman engasjerte en ny trener, Anders Lantz som har tatt hånd om juniorene på en flott måte, både sportslig og sosialt. Treningene har fungert meget godt ifølge juniorene selv. Det har blitt avholdt interne turneringer på Granbanen for juniorene. Klubbens juniorer har i liten grad deltatt på regionens turneringer i år. Neste år må vi sette nye mål og følge opp disse. Dette er en viktig jobb og utfordring, ikke minst for trenerne og sportslig ansvarlig i klubben. I Junior Gruppe A har det vært stort frafall i løpet av sesongen. Gledelig er det derimot at vi har fått 2 aktive jenter inn i junior gruppa. Forøvrig bør vi også merke oss at vinneren av årets klubbmesterskap er junior. Henrik Østigård vant turneringen, med broren Morten hakk i hel på 2. plass. Årets Sande Open, ble også vunnet av en junior, Pål Graving. Tormod Grøtterud avsluttet årets sesong med HOLE IN ONE på hull 2 den 19/ Av andre aktiviteter i regi av juniorgruppa må det nevnes at vi arrangerte golfdag for barn på barneskolene i Sande Kommune 2/ I regi av Sande kommune ved kulturkontorets høstklubb fikk vi besøk av 20 barn i alder 7-12 år som ønsket å lære litt om golf. Værgudene viste seg fra sin beste side og gjorde dagen perfekt. Anders Lantz stilte velvillig opp. Barna fikk prøve seg både på greenen, rangen og ute på banen. Vi benyttet også sjansen til å markedsføre klubben litt, og vi fikk besøk av både Drammens Tidende og NRK Vestfold radio. Kort om økonomi. Juniorgruppen har for året 2003 et budsjett på kr ,- Bokførte kostnader hittil ligger godt innenfor budsjettet. Juniorgruppen har kun 1 sponsor i år: Beslagteknikk. Beslagteknikk har også gitt et boblekar som loddes ut. Inntektene er tenkt øremerket juniorgruppa og loddene har vært solgt i kiosken. Pr. 2/ er det solgt ca 350 lodd a kr 20,- ca kr. 7000,- Odd Holmsen, leder juniorkomiteen RAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN Det er blitt avholdt syv åpne og en lukket turnering i inneværende sesong. Deltagelsen har vært maksimal under alle turneringene, og påmeldingslistene har vært fulltegnet før fristens utløp. Banekapasiteten er dessverre litt for begrenset for større deltagermasse på nåværende tidspunkt. En utvidelse til ni hull blir kjærkomment! Været har også vært på komiteens side. Bortsett fra Høstsvingen i slutten av september, har det vært strålende sol under alle turneringene.

11 Komiteens medlemmer har byttet på som turneringsansvarlige. Dette har fungert tilfredsstillende og alle har fått prøve seg. Komiteen ble utvidet med fire medlemmer fra 2003, og dette var udelt positivt, da komitemedlemmene også fikk anledning til å delta i noen av sesongens turneringer. Antall turneringer i løpet av sesongen synes å være passe, i tillegg har dame og senior gruppa hatt sine arrangement. Laila Graving, leder turneringskomiteen RAPPORT FRA HUSKOMITEEN Huskomitéen har hatt som målsetting å gjøre sitt beste for at klubbens medlemmer og gjester skal trives. Vi kan helt klart utføre noen av våre plikter på en bedre måte og vi har fått litt ris (på svært hyggelig måte), men også mye ros. For å sikre bedre drift er det i år utviklet et første utkast til en stillinginstruks / informasjonsperm for huskomitéen. Daglig drift av kiosk og vedlikehold av uteareal/toalett krever at medlemmene i huskomiéen jobber tett sammen vedr. innkjøp, produksjon av vaffelrøre, steppe inn for hverandre ved sykdom/fravær etc. Huskomiteéns arbeid har de to siste sesongene i hovedsak vært fordelt på to familier som hver har hatt en lønnet representant for kioskdrift. Begge familiene er veldig engasjert i klubben, noe som er en direkte årsak til hvorfor det har fungert såpass bra som det har gjort. Det er ikke sikkert at det er mulig å ha en tilsvarende løsning i fremtidige sesonger, og det er nok på sin plass å diskutere hvordan en i større grad kan legge styring og oppfølging av noen av huskomiéens oppgaver inn under administrasjonen av klubben. Huskomiteen vil takke både medlemmer og gjester for en givende sesong med håp om at huskomitéen har vært med på å gi et positivt inntrykk av Sande Golfklubb. Ove Jørgensen, leder huskomiteen MARKEDSKOMITEEN Det er ikke avholdt møter i komiteen. Arbeidet er i sin helhet i varetatt av daglig leder. Gunnar Pettersen, leder markedskomiteen.

12 RESULTATRAPPORT 2002 Regnskapsår: 2002 Periode: Sande Golfklubb Konto Navn Per % Budsj Oppn. DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3010 Hovedmedlemskap ,00 39, ,00 104,3

13 3011 Medlemsavgift partner ,00 5, ,00 105, Medlemsavgift student u/ ,00 2, ,00 124, Medlemsavgift junior u/ ,00 2, ,00 117, Medlemsavgift junior u/ ,00 0, ,00 81, /2 medlemsavgift hovedmedlem ,00 0,5 0,00 0, /2 medlemsavgift partner ,00 0,1 0,00 0, /2 medlemsavgift student u/25-300,00 0,0 0,00 0, /2 medlemsavgift junior u/ ,00 0, ,00 91, /2 medlemsavgift junior u/12-450,00 0,0 0,00 0, Årsspillerett ,00 6, ,00 120, Årsspillerett junior ,00 0, ,00 124, Greenfee ,00 15, ,00 178, Ballmaskin ,50 6, ,00 114, Grønt Kort teorikurs ,00 2, ,00 128, Grønt Kort utstedelse ,00 2, ,00 81, Slagprøver/oppspill ,00 2, ,00 95, HCP utstedelse ,00 0, ,00 157, Purregebyr ,00 0, ,00 305, Kommunale tilskudd ,00 0, ,00 435, Tilskudd NIF ,00 0, ,00 400, NGF- støtte funksjonshemmede ,00 1,0 0,00 0,0 Sum salgsinntekt ,50 91, ,00 118,4 Annen driftsinntekt 3320 Stevneinntekter ,00 0, ,00 44, Trening/instruksjonsinntekter ,00 0, ,00 175, Materiell/utstyr ,00 0,0 0,00 0, Kiosksalg ,50 5, ,00 134, Sponsor/samarbeidsavtaler ,00 2, ,00 77,4 Sum annen driftsinntekt ,50 8, ,00 106,2 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 100, ,00 117,2 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4010 Deltakelse turneringer 350,00-0, ,00 3, Stevneutgifter 4 838,80-0,2 0,00 0, Interne turneringer ,18-0, ,00 64,7

14 4210 Trening og instruksjonstiltak ,00-0, ,00 26, Praktiske kurs v/pro ,00-0,7 0,00 0, Lederutdanning ,00-1, ,00 72, Juniorkomiteen ,50-0,5 0,00 0, Damekomiteen ,00-0, ,00 100,0 Sum varekostnad ,48-4, ,00 76,0 BRUTTOFORTJENESTE ,52 96, ,00 119,8 Andre kostnader 5110 Styrets møtekostnader ,79-0, ,00 109, Kostnader andre møter 3 960,00-0,1 0,00 0, Komiteers møtekostnader 445,00-0,0 0,00 0, Årsmøte kostnader 6 989,74-0, ,00 349, Medlemsmøte kostnader 1 612,00-0,1 0,00 0, Adm. kostnader 609,50-0,0 0,00 0, Revisjonshonorar ,00-0, ,00 355,5 Sum andre kostnader ,03-1, ,00 171,9 Andre driftskostnader 6210 Maskinutstyr 0,00 0, ,00 0, Andel ballmaskin pro ,00-3, ,00 135, Forsikringspremier ,00-0, ,00 67, Rekv./kontorutstyr ,74-1, ,00 136, Rep./vedlikh. kontormaskiner ,89-0, ,00 71, Datautstyr/kontormaskiner ,76-0,9 0,00 0, Kopiering ,55-0,4 0,00 0, Trykksaker ,00-1, ,00 105, Abonnement Norsk Golf ,00-4, ,00 87, Husleie hjemmekontor 6 200,00-0,2 0,00 0, Vedlikehold lokaler ,50-0, ,00 55, Vedlikehold (sand, frø etc) ,35-4, ,00 134, Utstyr (skilt, matter etc) ,04-2, ,00 397, Baneleie ,00-3, ,00 91, Renovasjon/toalett 7 299,75-0, ,00 73, Vann/drift av anlegg ,00-1, ,00 222, Strøm 5 873,00-0, ,00 58, Innleid hjelp - Adm ,00-17, ,00 99, Innleid hjelp - Greenkeeper ,50-9, ,00 106, Innleid hjelp - kioskdrift ,50-2, ,00 96, Innleid hjelp - sportsl.leder ,00-1, ,00 100, Baneutviklingskostnader 0,00 0, ,00 0, Rep./vedlikehold maskiner ,86-1, ,00 111, Leasing/leie maskiner ,00-2, ,00 96,9

15 6750 Drivstoff 6 455,03-0, ,00 92, Telefon/Telefax/Internett ,88-1, ,00 135, Porto ,84-0, ,00 116, Km-godtgjørelse - intern ,56-1, ,00 119, Reiseutgifter 832,00-0, ,00 27, Års-kontingent NGF ,00-6, ,00 92, Års-IT-avgift NGF ,00-3, ,00 92, Undervisningsmateriell ,63-0, ,00 102, Kioskvarer ,70-2, ,00 128, Reklame/annonsekostnader ,50-2, ,00 132, Gaver 3 682,90-0, ,00 368, Avskrivning/tap maskiner ,00-2,4 0,00 0, Avskrivning/tap Datautstyr ,00-0,5 0,00 0, Avskrivn./tap inventar/utstyr ,00-0,3 0,00 0, Avskrivning/tap baneprosjekt ,03-5,0 0,00 0, Avskrivninger/tap medl.fordr ,00-4,5 0,00 0,0 Sum andre driftskostnader ,51-93, ,00 119,9 SUM DRIFTSKOSTNADER ,02-98, ,00 117,8 DRIFTSRESULTAT ,98 1, ,00 76,8 Finansielle inntekter/kostn Renteinntekter ,00 1, ,00 97, Rentekostnader 397,48-0,0 0,00 0, Andre finanskostnader 2 351,00-0, ,00 47,0 Sum finans. inntekter/kostn ,52 1, ,00 103,1 ORD.RES. FØR SKATTEKOSTNAD ,50 2, ,00 89,7 ÅRSRESULTAT ,50 2, ,00 89,7 Sande Golfklubb Noter til regnskapsrapport 2002 Det ble tatt i bruk ny kontoplan for Konto Budsjett kr ,-

16 Kontoen er splittet og fordeler seg på 3 konti: Totalt kr ,- 2. Konto Budsjett kr 3.000,- Regnskapet ble revidert 2 ganger. Den ene regningen ble dobbelbetalt og er kreditert i 2003-regnskapet. 3. Konto Budsjett ,- 4. Konto Budsjett kr 0,- 5. Konto Budsjett 0,- Overskridelse på ca kr 9000,- skyldes innkjøp av Budsjettpakke/programvare, ny trommel til kopimaskin, ny støvsuger. Innkjøp av web-program, frankeringsmaskin, adapter til bærbar PC, oppdatering regnskapsprogram, telefonsystem på Granbanen. Produksjon av all skilting på banen i Produsert av Firma Vidar Nystuen. 6. Konto Budsjett kr ,- Ekstra utgifter på salting av vei, grusing av utearealer og skråning, fullgjødsling av fairways og greener. Innkjøp av greenfrø og gjødsel som også er benyttet i Konto Budsjett 20000,- Overskridelse på kr 60000,- gjelder innkjøp av: 2 sett utslagsmatter, flagg/stenger 5100 stk rangeballer, 6 stk benker.

17 8. Konto Budsjett ,- 9. Konto Budsjett ,- Baneutviklingskostnader er aktivert i balansen kto 1740 for senere avskrivning. Dette gir et riktig bilde av banens driftsreultat Overskridelsen skyldes oppdateringer av sentral medlemsdatabase via internett. Disse oppdateringene skjer automatisk med korte mellomrom. Det er anskaffet bredbånd til vinterkontoret, men det byr på vanskeligheter og få dette til på GRAN så dette problemer gjenspeiler også 2003-regnskapet. Sande Golfklubb Noter til regnskapsrapport 2002 Det ble tatt i bruk ny kontoplan for Konto Budsjett kr ,- Kontoen er splittet og fordeler seg på 3 konti: Totalt kr ,- 2. Konto Budsjett kr 3.000,- Regnskapet ble revidert 2 ganger. Den ene regningen ble dobbelbetalt og er kreditert i 2003-regnskapet. 3. Konto Budsjett ,- Overskridelse på ca kr 9000,- skyldes innkjøp av Budsjettpakke/programvare, ny trommel til

18 kopimaskin, ny støvsuger. 4. Konto Budsjett kr 0,- 5. Konto Budsjett 0,- Innkjøp av web-program, frankeringsmaskin, adapter til bærbar PC, oppdatering regnskapsprogram, telefonsystem på Granbanen. Produksjon av all skilting på banen i Produsert av Firma Vidar Nystuen. 6. Konto Budsjett kr ,- Ekstra utgifter på salting av vei, grusing av utearealer og skråning, fullgjødsling av fairways og greener. Innkjøp av greenfrø og gjødsel som også er benyttet i Konto Budsjett 20000,- Overskridelse på kr 60000,- gjelder innkjøp av: 2 sett utslagsmatter, flagg/stenger 5100 stk rangeballer, 6 stk benker. 8. Konto Budsjett ,- 9. Konto Budsjett ,- Baneutviklingskostnader er aktivert i balansen kto 1740 for senere avskrivning. Dette gir et riktig bilde av banens driftsreultat Overskridelsen skyldes oppdateringer av sentral medlemsdatabase via internett. Disse oppdateringene skjer automatisk med korte mellomrom. Det er anskaffet bredbånd til vinterkontoret, men det byr på vanskeligheter og få dette til på GRAN så dette problemer gjenspeiler også 2003-regnskapet.

19 BALANSERAPPORT 2002 Sande Golfklubb Regnskapsår: 2002 Periode: Konto Navn IB Bevegelse UB EIENDELER Anleggsmidler 1010 Kasse 935,00-355,00 580, Bank , , , Plasseringskonto , , ,00 Sum anleggsmidler , , ,47 Omløpsmidler 1720 Baneprosjekt Sando , ,00 0, Baneprosjekt Dalsrud , ,43 0, Baneprosjekt Gran 0, , , Fairwayklipper , , , Fairwayklipper , , , Traktor 1 - Ferguson , , , Traktor 2 - David Brown , , , Maskiner , , , Inventar og utstyr , , , Datautstyr 0, , ,18 Sum omløpsmidler , , ,18 SUM EIENDELER , , ,65 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2020 Leverandørgjeld , ,00 0,00 Sum egenkapital , ,00 0,00 Kortsiktig gjeld 2910 Egenkapital , , , Årsoverskudd , ,09 0,00 Sum kortsiktig gjeld ,15 0, ,15 SUM GJELD ,15 0, ,15 BEREGNET RESULTAT 0, , ,50

20 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,65 BALANSERAPPORT Sande GK 2003 Regnskapsår: 2003 Periode: Konto Navn IB Bevegelse UB EIENDELER Anleggsmidler 1130 Baneprosjekt GRAN ,41 0, , Fairwayklipper ,00 0, , Fairwayklipper ,00 0, , Traktor 1 - Ferguson ,00 0, , Traktor 2 - David Brown ,00 0, , Diverse maskiner ,00 0, , Inventar og utstyr ,00 0, , Kontor/datautstyr ,18 0, ,18 Sum anleggsmidler ,59 0, ,59 Omløpsmidler 1500 Medlemsfordringer 0, , , Andre kortsiktige fordringer 0, , , Kontanter 580, , , Bankinnskudd 5 025, , , Plasseringskonto , , ,00 Sum omløpsmidler , , ,82 SUM EIENDELER , , ,41 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2050 Egenkapital ,15 0, ,15 Sum egenkapital ,15 0, ,15 BEREGNET RESULTAT , , ,26 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,41 BUDSJETT BUDS/REGN HOVEDMEDL PARTNER STUD U/ JUNIOR U/ JUNIOR U/ /2 MEDL ÅRSSPILLERETT

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

Årsrapport 2002. Det er registrert 9230 spillere på Granbanen pr 4/11 i inneværende sesong iht greenfee-boka, herav ca 3500 gjestespillere.

Årsrapport 2002. Det er registrert 9230 spillere på Granbanen pr 4/11 i inneværende sesong iht greenfee-boka, herav ca 3500 gjestespillere. Årsrapport 2002 ÅRSRAPPORT FOR SANDE GOLFKLUBB 2002 Styret har i 2001 bestått av: Leder Tommy Svendsrud Nestleder Arild Johansen Sekretær Bjørn Graving Styremedlem 1 Svein Hartz Styremedlem 2 Lise Hovd

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

FORETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2004

FORETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2004 SAK 1. FORETNINGSORDEN ÅRSMØTET 2004 Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest fire uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande Avis torsdag 28. Oktober og Drammens Tidene onsdag 27. oktober,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Budsjett for bygging av korthullsbane

Budsjett for bygging av korthullsbane Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer