WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 Et system for de fleste applikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 Et system for de fleste applikasjoner"

Transkript

1 WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 Et system for de fleste applikasjoner

2 Desentralisert automasjon Fordeler med et desentralisert feltbuss system Introduksjonen av industrielle feltbusser har hatt en enorm betydning for automasjonsbransjen. Moderne desentralisert topologi med distribuert intelligens har erstattet tradisjonelle sentraliserte automasjonsløsninger slik at brukeren oppnår optimale systemer og maksimale innsparinger. Mange forskjellige feltbusstandarder har allerede etablert seg på verdensmarkedet. Med introduksjonen av industrielt Ethernet har man imøtekommet kravet fra industrien om øket ytelse og en åpen arkitektur. Denne åpenheten og interoperabiliteten drar man nytte av ved design av moderne automatiseringssystemer. For å få best mulig utbytte av de forskjellige bussystemenes forskjellige tekniske egenskaper er det noen grunnleggende kriterier å ta hensyn til ved valg av et spesifikt feltbuss system: Maksimum return on investment Et åpent feltbuss-uavhengig design sikrer investeringer for framtiden Beste pris- / ytelsesforhold Finmodulære I/O-moduler som muliggjør skreddersydde noder Plassbesparende design som gir høy pakketetthet og direkte tilkobling Optimalisering av levetidskostnader Enkel håndtering gir reduserte kost - nader ved prosjektering, idriftsettelse og service Strømlinjeformet design reduserer håndteringsfeil Komponenter som er enkle å installere eliminerer unødvendig (og ofte kostbart) tilleggsutstyr Effektive konfigureringsverktøy Høy pålitelighet Industriledende kvalitet og pålitelighet for et bredt spekter av applikasjoner alle WAGO komponenter er i hht. de høyeste standarder for omgivelsesbetingelser (klima, vibrasjoner og sjokk, EMC og avgitt interferens) Firmaprofil Som markedsleder for klemmer og elektroniske interfaces med fjærtilkobling, utviklet WAGO det første finmodulære og feltbussuavhengige I/O-systemet i Innovasjon og kvalitet har alltid vært satt i høysetet. Et kompakt design, høyeste kvalitetsstandarder og innovative løsninger har gjort WAGO I/O-SYSTEMER til et av verdens mest suksessfulle feltbussystem. Produktutvikling og produksjon skjer ved hovedkontoret i Minden, Tyskland. Med mer enn ansatte ved 32 kontorer worldwide, kan WAGO garantere god tilgjengelighet på support og produkter. Integrert kvalitetssikring system spiller en viktig rolle i produksjonen 100% funksjonstest 100% burn-in test Verdensomspennende godkjenninger Kvalitet og pålitelighet Det optimale feltbuss systemet Med et feltbuss-uavhengig design med finmodulære komponenter er WAGO I/O SYSTEM egnet for et stort spekter av applikasjoner. Systemet er optimalisert for prosessnær kommunikasjon og er skalerbart for høy integrasjonstetthet med et uslåelig pris- / ytelsesforhold Høy pålitelighet sammen med minimale levetidskostnader gjør WAGO I/O SYSTEM til et av verdens ledende feltbuss system Nærmest et uendelig antall forskjellige applikasjoner Hardware og systemkostnader er redusert til et minimum Enkel håndtering sikrer maksimum effektivitet

3 Universelt, kompakt og økonomisk de idéelle Feltbuss-uavhengig Den modulære grunntanken i systemet vises ved at det støtter et utall av forskjellige feltbuss systemer. Avhengig av applikasjonen kan man velge mellom koblere og kontrollere for forskjellige protokoller. Automatisk kontakt Via interne kontakter distribueres både data, intern strømforsyning samt strømforsyning til sensorer og aktuatorer. feltbuss noder Robust I/O-systemet er konstruert for å tåle krevende omgivelsesbetingelser (klima, sjokk og vibrasjoner, EMC ) God og sikker tilkobling garanteres ved bruk av fjærklemme teknologi. Pluggbar tilkobling Som et alternativ til serie 750 leveres den kompatible serie 753 som har pluggbar tilkobling av feltsignalene, og I/O-moduler kan dermed skiftes uten å måtte koble fra I/O-termineringene. Dette eliminerer koblingsfeil og sparer tid ved bytte av en I/O-modul. Pluggene kan kodes for å forhindre innsetting av feil modultype. Klar identifisering Hver I/O-modul har en fargekodet etikettholder for å gi en entydig identifisering av funksjonalitet. Koblingsskjema og tekniske data er trykket på siden av hver enkelt modul. WAGO merkesystem muliggjør i tillegg en modul- og kanalrelatert identifikasjon. Skalèrbar ytelse Med economy- og standard feltbuss koblere, 16- og 32-bit kontrollere og industri PC er, tilbys løsninger for de fleste varianter av ytelser og automatiseringsoppgaver - fra små autonome kontrollere til globale nettverk. Både de programmerbare feltbuss kontrollerene og industri PC ene utvider funksjonaliteten til feltbuss koblerene til å bli et PLS-system. Konfigurering, programmering og visualisering gjøres direkte mot kontrollerene med softwarepakken WAGO I/O-PRO, som er ihht. IEC (CoDeSys Automation Alliance) Kompakt og fleksibel De ekstremt små fysiske mål gjør at dette systemet passer inn der det er begrenset plass. På en kun 12mm bred modul kan det være inntil 8 kanaler. Digitale, analoge og spesialmoduler kan fritt blandes om hverandre. En I/O-node kan deles opp i grupper som mates fra forskjellige spenningskilder via forskjellige matespenningsmoduler. Enkel håndtering Det modulære og skinnemonterte designet muliggjør en enkel håndtering uten verktøy, for eksempel ved utskiftinger eller utvidelser. På feltsiden gjøres alle tilkoblinger med WAGO s velkjente CAGE CLAMP fjærklemme teknologi, noe som gir en hurtig, vibrasjonsog vedlikeholdsfri tilkobling. Avhengig av antall kanaler på I/O-modulene kan tilkoblingene gjøres direkte med både 1-, 2-, 3- eller 4-leder teknologi. Høy fleksibilitet Hver node i WAGO I/O-SYSTEM kan konfigureres til å imøtekomme forskjellige krav på hver kanal, og det kan leveres moduler for de fleste spenningspotensialer og signaltyper. (fra 1 til 8 kanaler pr. modul)

4 Digitale inngangsmoduler Allsidig og fleksibel mer enn 300 forskjellige 1-, 2-, 4- og 8-kanals funksjons moduler er tilgjengelige 2-kanals digitale inngangsmoduler - 5V, 24V, 42V, 48V, 110V DC - 24V, 42V, 120V, 230V AC - NPN/PNP, 0.2ms/3ms filter, diagnostikk Analoge inngangsmoduler Drive teknologi Byggautomasjon System moduler AC/DC 230 V DC 24 V AC120 V 2-kanals digitale spesial moduler - NAMUR - Puls forlengelse - Innbrudds deteksjon - Opp/ned teller, 100kHz 4-kanals digitale inngangsmoduler - 24V DC - 110V til 230V AC 8-kanals digitale inngangsmoduler - 24V DC - 5V til 24 V DC - NPN/PNP Safety moduler - 4F-DI, 8F-DI - Kategori 4 i henhold til EN eller SIL3 IEC kanals analoge inngangsmoduler - Motstands bro (strain gauge) 2-kanals analoge inngangsmoduler - Differential/single-ended innganger - Måle innganger (elektrisk isolerte) - 12/14/16 bits oppløsning - 0(4)-20mA, 0-1(5)A AC/DC V, +-10V, 0-30V DC - Diagnostikk 4-kanals analoge inngangsmoduler - Single-ended innganger - 0(4)-20mA V, +-10V Analoge spesial funksjoner - HART protokoll - RTD moduler (justerbare) - Thermocouple moduler, diagnostikk Tellere - Opp-/ned teller - Frekvens teller - Peak-time teller Distanse- og vinkelmålings moduler - SSI transmitter grensesnitt - Inkremental encoder grensesnitt - Digital impuls grensesnitt Posisjonering - Stepper kontroller RS Stepper kontroller 24V / 1.5A - DC-drive kontroller Vibrasjons monitorering - Vibrasjonsovervåking 1-kanals digital utgangsmodul - 440V AC, 16A - Manuell betjening, bistabil, isolert utgang DALI/DSI Master EnOcean Radio Receiver MP-Bus (Multi Point Bus) KNX/EIB/TP1 Modul RTC modul - DCF 77 radio mottaker Filter moduler - Strømforsyning for system og feltside - 24V DC strømforsyningsfilter (surge) Tilkoblingsmodul for felt siden - DC 24V - DC 0V Skille modul - 24V DC / 230V AC Strømforsyningsmoduler V AC/DC - Sikring / diagnostikk (option) - 24V DC /5-15V DC (justerbar) 1-kanals digitale utgangsmoduler - 440V AC, 16 A - Manuell betjening, bistabil, isolert utgang Utvidelse av databuss Koblermodul Endemodul Feltbuss systemer som støttes - Feltbuss koblere - Programmerbare feltbuss koblere 2-kanals digitale utgangsmoduler - 24V DC - 0.5A/2A, diagnostikk, (kabelbrudd/kortslutning) - 230V AC, SSR, 3.0 A, diagnostikk 2-kanals digitale spesial moduler - Puls bredde (PWM) utgangs modul 4-kanals digitale utgangsmoduler - 24V DC, 0.5A - 0 til 230V AC, 0.25A - NPN/PNP, diagnostikk 8-kanals digitale utgangsmoduler - 5V til 14V DC, 1A - 24V DC, 0.5A - NPN/PNP, diagnostikk Safety moduler - 4/4F-DIO, 8F-DO - Kategori 4 i henhold til EN eller SIL3 IEC kanals digitale utgangsmoduler - 0 til 230V AC/DC - 2 NO/ 2 vekselkontakter, isolerte utganger / non-floating Digitale utgangsmoduler 2-kanals analoge utgangsmoduler V / +-10V - 0(4)-20mA 4-kanals analoge utgangsmoduler V / +-10V - 0(4)-20mA Analoge spesial funksjoner V V, 10mA, diagnostikk Analoge utgangs moduler Kommunikasjon og gateways AS-interface master - iflg. (M3) V 2.1 standard - Inntil 62 slaver Radio grensesnitt - Bluetooth / RF Tranceiver Serielt grensesnitt - RS 232 C grensesnitt (konfigurerbar) - RS 485 / 422 grensesnitt (konfigurerbar) - TTY grensesnitt 20mA current loop - Data utvekslings modul Utvidelse av databuss - Endemodul 1-kanals digital inngangsmodul - Induktiv giver iflg. DIN EN Diagnostikk - Sone kanals digital inngangsmodul - Induktiv giver iflg. DIN EN Sone kanals digital utgangsmodul - DC 24V, kortslutningsbeskyttet - Sone 1 2-kanals analog inngangsmodul mA, (sone 1) - Motstands element (PT100 / RTD) (sone 0+1) 2-kanals analog utgangsmodul mA - Sone 1 EEx [i] egensikre moduler

5 Et system for alle applikasjoner For industriell automasjon Industrielle applikasjoner er ofte ekstremt krevende for feltbuss utrustningen, og de totale levetidskostnader er her helt avgjørende. Effektiv engineering, hurtig montasje og idriftsettelse, sikker diagnostikk og enkel utvidelse av WAGO I/O- SYSTEM er viktige faktorer for å holde kostnadene nede og øke produktiviteten. De feltbuss-uavhengige I/O-modulene kan kombineres med mange forskjellige feltbuss koblere/kontrollere for de viktigste feltbusser og industrielle Ethernetstandarder. På denne måten er det enkelt å sette opp et system eksakt etter kundens ønsker. Dette er faktorer som minimaliserer håndteringsfeil og sikrer langsiktige investeringer. Det omfangsrike utvalget av I/Omoduler for forskjellige spenninger og signaltyper muliggjør en direkte og kostnadsbesparende kabling av sensorer og aktuatorer. Med inntil 8 kanaler på en modulbredde på 12 mm oppnåes en høy integrasjonstetthet av inntil 64/255 moduler pr. feltbuss kobler eller kontroller. Leveringsprogrammet kompletteres med spesialmoduler for bl.a. motorstyringer (stepper motorer og DC motorer, encodere etc.), gateway funksjonalitet (AS interface og Modbus) og safety (PRO- FIsafe). Med den finmodulære oppbyggingen av en feltbussnode (1, 2, 4, 8 kanaler/ modul) er det enkelt å skreddersy en konfigurasjon uten fordyrende overkapasitet. Spesielle software funksjoner i koblerene hjelper prosjektingeniørene med håndtering av hardwareutvidelser (eks. virtual I/O modules on PROFIBUS ) WAGO-I/O-CHECK er en intuitiv software som reduserer kostnadene ved engineering og idriftsettelse ved at alle I/O kan testes for korrekt funksjonalitet. PLS funksjonalitet finnes i alle programmerbare kontrollere, og er i hht. IEC Tidskritiske eller komplekse applikasjoner kan programmeres i kontrollerene og kan på den måten avlaste både feltbussen og det overordnede styresystemet, eller fungere som et selvstendig PLS-system. Feltbuss-uavhengige og skalèrbare løsninger for alle de viktigste feltbus - ser og industrielle Ethernet standarder. Kost- og plassbesparende konfigurasjon med 1, 2, 4, eller 8 kanaler pr. I/O-modul Applikasjonsbestemte spesialfunksjo - ner Enkel håndtering uten kostbart ekstrautstyr eller software Kompakt design Sikrer dine investeringer via kvalitet og innovasjon For byggautomasjon Med moderne, intelligente systemer for byggautomasjon som styrer og overvåker energiforbruket, varme, ventilasjon, belysning og adgangskontroll spares ressurser. I tillegg økes beboerenes komfort og sikkerhet. I et intelligent nettverk må imidlertid ikke hver eneste sensor og aktuator være intelligent. WAGO I/O-SYSTEM tilbyr en optimalisert løsning for semi-desentraliserte automasjons- løsninger der styringslogikken ligger i desentraliserte selvstendige kontrollere (rom- eller etasjekontroller). Som eneste leverandør tilbyr WAGO løsninger der flere forskjellige nettverk kan integreres i èn og samme kontroller (f.eks. BACNET sammen med KNX(EIB), Dali, MP-Bus) Disse kontrollerene kan ha direkte kommunikasjon med hverandre uavhengig av et sentralt SD-anlegg. Kontinuerlig kommunikasjon skjer via nettverk basert på åpne standarder. På grunn av denne modulære oppbyggingen forenkles automasjonsoppgavene og engineering og idriftsettelse går vesentlig raskere. Byggautomasjon på kryss av disiplinene med LONWORKS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP, BACNET, KNX/IP Hurtige og effektive løsninger for alle typer anlegg takket være kombinasjon av et fritt programmerbart system sammen med ferdige spesifikke funksjonsblokker. (uavhengig av bussprotokoll) Fjernkontroll via nettverk f.eks. ved bruk av web-teknologi Mange spesialfunksjoner for gateways (KNX-TP, Modbus RTU), lysstyring (DALI), trådløs teknologi (EnOcean), MP-Bus og RTC For prosess og olje&gass Med stor pålitelighet og høy kvalitet på alle komponenter tilbyr WAGO denne bransjen komponenter med de høyeste krav til teknisk nøyaktighet og sikkerhet. WAGO I/O-SYSTEM har de fleste nødvendige godkjenninger og sertifiseringer som gjør de til et godt valg i en mengde applikasjoner også de med de høyeste krav til omgivelsesbetingelser. Systemet kan som standard monteres i sone 2, men kan også kables direkte til instrumenter i sone 0 og sone 1 via EExi sertifiserte I/O-moduler. Via omfattende diagnostikk funksjoner kan potensielle stopp i anlegget elimineres ved detektering av feil helt ned på kabelnivå (kabelbrudd eller kortslutning). Programmerbare feltbusskontrollere øker systemtilgjengeligheten og både spesifikk og lokal reaksjon på hendelser kan ivaretas av desentralisert logikk. I serien av I/O-moduler tilbys også moduler for vibrasjonsmåling (condition monitoring) for preventivt vedlikehold samt analoge innganger for måleverdier (AC/DC TRMS) og moduler med serielle grensesnitt som fungerer som protokoll-gateways til andre serielle feltinstrumenter. Kan som standard monteres i sone 2 EExi sertifiserte I/O-moduler for kabling mot feltinstrumenter i sone Stort antall spesialfunksjoner, analogfunksjoner (RTD, TC, AC/DC), NAMUR og omfattende diagnostikk (f.eks. kortslutning, kabelbrudd og utenfor måleområde) Støtter HART protokoll Protokoll ihht. IEC Utvalgte moduler med utvidet temperaturområde -20 C +60 C For maritime- og skipsindustri Applikasjoner på skip eller i offshoreindustri er spesielt krevende med hensyn til ytelse og tilgjengelighet på komponentene. WAGO komponenter som er mye brukt i skipsindustrien blir utsatt for tøffe omgivelsesbetingelser, som f.eks. i et maskinrom der det er vibrasjoner, sjokk, store temperatursvingninger og høy luftfuktighet. Under disse betingelsene skal utstyret fungere feilfritt 24 timer i døgnet året rundt. WAGO I/O-SYSTEM er sertifisert og godkjent for bruk i slike tøffe omgivelser, helt fra broen til maskinrommet, og har i mange år bevist sin pålitelighet og kvalitet i daglig drift i en mengde slike applikasjoner. I tillegg til klassiske feltbuss protokoller kan det i mange prosjekter være fordelaktig å benytte distribuerte Ethernet baserte løsninger på grunn av sin fleksibilitet og åpne kommunikasjon. Multi-client og multi-server arkitektur øker tilgjengeligheten og muliggjør redundans mekanisme basert på en standard Ethernet infrastruktur. Internasjonale godkjenninger: GL, LR, DNV, BV, RINA, KR, NK, BSH Omgivelseskategori D (GL), EMC (direkte drift på forbrenningsmotorer og kompressorer) Uinnskrenket bruk på broen, kompass sertifikat (BSH) Gateway funksjoner: NMEA, J1939, Modbus RTU, RK512

6 Wago I/O system 750/ N 10/08 GPA Subject to design changes WAGO Norge Jerikoveien Oslo Tlf: Fax:

brannsikkerhetsutstyr

brannsikkerhetsutstyr Nr. 1 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Heien-Larssen Stor leverandør av brannsikkerhetsutstyr til cruiseskip Heien-Larssen leverer brannsikkerhetsutstyr til skip og boreplattformer

Detaljer

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Automatos www.siemens.no/iadt Siemens INDUSTRY AUTOMATION & DRIVE TECHNOLOGIES Nr. 2-2011 I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Årets SPS-messe

Detaljer

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Industry@pps nr. 1/2013 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4 Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Mondolez

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Nummer 1 når det gjelder effektivitet

Nummer 1 når det gjelder effektivitet PowerXL Hastighetsregulator DE1 www.eaton.eu/de1 Nummer 1 når det gjelder effektivitet Den nye starterklassen! PowerXL DE1 hastighetsregulator PowerXL DE1 hastighetsregulator alle fordeler forent i ett

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Vi holder hjulene i gang ABBs nye motorstartere og -vern

Vi holder hjulene i gang ABBs nye motorstartere og -vern Vi holder hjulene i gang ABBs nye motorstartere og -vern Motorstartere og -vern for installasjoner opp til 18,5 kw 2 Én familie ABBs nye generasjon modulære motorstartere og -vern for installasjoner opp

Detaljer

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Hva er wlsn? Det trådløse lokale sikkerhetsnettverket wlsn fra Bosch Security Systems er

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Med SCHMIDT teknologi tilbyr vi gode priser på sensorer for trykkluftapplikasjoner

Med SCHMIDT teknologi tilbyr vi gode priser på sensorer for trykkluftapplikasjoner INDUSTRI - MARS 2012 v å r k o m p e t a n s e - d i n t r y g g h e t NYHETER! Med SCHMIDT teknologi tilbyr vi gode priser på sensorer for trykkluftapplikasjoner Trykkluft er en av de dyreste energibærere

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) EN FORBEDRET PROSESS, EN ENESTÅENDE LØSNING Getinge kan hjelpe deg med å administrere vaskemidler

Detaljer

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt

Et møte med nye. Lite er det nye store. Designet for å gli inn. Holder hjulene i gang. Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Et møte med nye Lite er det nye store Designet for å gli inn Holder hjulene i gang Trange forhold? Ikke noe problem Kjør trygt Folk stoler på deg Hvem kan du stole på? Hvem er avhengig av deg i dag? Et

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer

VÆR ENDRINGENES HELT!

VÆR ENDRINGENES HELT! 2012 UTGAVE 17 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE ENDRINGER ER BRA Tilpasning til virksomhetens behov HOLD FORSPRANGET Oppnå konkurransefordeler LEVE MED ENDRING En del av hverdagen VÆR ENDRINGENES

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer