GENERALFORSAMLING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2012"

Transkript

1 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside side 1

2 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen - tellekorps Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2011 Sak 4: Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2011 og revisors beretning Budsjett Sak 6: Handlingsplan 2012/2013 Sak 7 Sak 9: Innkomne saker 7.1 Kontingentfastsettelse for 2013 forslagstiller : Styret 7.2 Innføring av gjeterhundprøve for Bearded Colle forslagstiller: : Synnøve Hansen 7.3 Bruk av web/mail for utsendelse av innkalling til Generalforsamling forslagstiller : Styret 7.4 Innføring av PROKURA for klubbens leder forslagstiller : Styret 7.5 Avvikende regnskapsår forslagstiller : Kjetil André Neby 7.6 Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber forslagstiller : NKK/NBCK Valg INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Dagsorden 2 Årsberetning 3 Regnskap 6 Kommentarer til årsregnskap 6 Revisjonsberetning 7 Forslag til budsjett 7 Handlingsplan for 2012/ Innkomne saker 8 Forklaring til bruk av stemmeseddel 11 Stemmeseddel 11 STYRET HAR BESTÅTT AV leder nestleder kasserer sekretær styremedlem styremedlem - Åshild B Haugen - Hilde M Didriksen - Kjetil André Neby (tom ) - Målfrid Andersen - Betty Slommerud - Heidi Steine (fom ) 1. vara - Heidi Steine 2. vara - Janne Svedahl Kock Revisor Vararevisor - Hans G Vikhagen - Greta Moen VALGKOMITÉ Nina Klemp (leder) Venke Pedersen Liselott Hamre Torunn Holtbakk (vara) REDAKSJON RUFF Hilde M Didriksen (redaktør) Kjetil André Neby Ingjerd van Bruggen ARBEIDSGRUPPER Nina Klemp (medlemsregister/salgsbod) Ingjerd van Bruggen (regnskap) UTSTILLINGSKOMITÉ Nina Klemp Liselott Hamre Ingjerd van Bruggen Hilde M Didriksen DISTRIKTENE Nord-Norge : Katrine Tollaksen Midt-Norge : Trude Grande Langeng Østlandet : Nina Klemp Sørlandet : Anette Hamre Vestlandet : står dessverre uten Distriktskoordinator: Susanne Lindberg side 2

3 SAK 3 - ÅRSBERETNING Styreperioden har vært preget av god aktivitet, og styret har utvist godt samarbeid i hele perioden. Det har vært avholdt jevnlige styremøter - og samtlige møter har blitt holdt kostnadsfritt og uproblematisk via SKYPE. Det er i perioden ikke utbetalt økonomisk kompensasjon til styrets medlemmer i form av lønn eller kjøregodtgjørelse for arbeidsoppgaver, da styret har hatt en klar visjon om at klubbarbeid skal være frivillig og ikke gi rom for lønnet arbeid. Dog skal man ikke som styremedlem eller deltager av en arbeidsgruppe ha store utgifter for å utføre arbeid for klubben. Generalforsamlingen 2011 påla det nye styret å se til at man fikk arbeidsro i klubben. Dessverre viste dette seg å bli en tidkrevende utfordring. En personsak har blitt anket til Appellutvalget i NKK, og vi avventer avgjørelsen derfra. INFORMASJONSFLYT Forslagstiller : Hilde M Didriksen Gjennomføring : Didriksen/Klemp Ønsket var å forenkle informasjonsflyten mellom styret og medlemmene, og det ble i perioden gjort et storstilt arbeid for å samle mailadr til klubbens medlemmer. Alle medlemmer som ikke allerede hadde registrert sin mailadr har blitt oppringt. Adressene er registrert i et mailingsystem/database i tillegg til i systemet hos NKK. Mailinglistene har blitt benyttet til utsendelse av invitasjoner til 2 treff på Østlandet, referat fra medlemstreff i Midt-Norge, såvel som informasjon om årets Generalforsamling. ANNONSER FOR KLUBBENS AKTIVITETER Ansvarlig : Hilde M Didriksen Alle former for annonsering, samt utarbeidelse av annonser for klubbens aktiviteter og design/programmering av alle nyhetsbrev ligger under dette ansvarsområdet. Det har i perioden blitt laget annonser for lokale arrangement (2 treff på Østlandet) - fellesannonse for NBCK/SBCs arrangement på Morokulien 2012 annonse for årets Generalforsamling, samt nyhetsbrev for lokale treff og innkalling til årets generalforsamling. DISTRIKTENE/KONTAKTPERSONER Forslagstiller : Hilde M Didriksen Ansvarlig : Hilde M Didriksen Det ble besluttet å endre struktur på distriktene, og landet er nå delt inn i Nord-Norge/Midt-Norge/ Østlandet/ Sørlandet/Vestlandet. I tillegg til kontaktpersoner besluttet styret å innføre jobben som distriktskoordinator jobben skal ha som hovedformål å være bindeleddet mellom kontaktpersonene og klubben, samt en person som kontaktpersonene kan søke råd hos. Kontaktpersonene i distriktet står fritt til å knytte til seg en eller flere personer i en arbeidsgruppe. Det er utarbeidet retningslinjer for både kontaktpersoner og distriktskoordinator. Midt-Norge har arrangert et svært vellykket weekendtreff Moro med Beardis i Surnadal. Rapport fra dette kan du lese mer om både på klubbens webside og i medlemsbladet RUFF 1/2012. I tillegg har distriktet knyttet til seg Venke Pedersen for å håndtere eventuelle aktiviteter på Møre. Østlandet har arrangert et svært vellykket dagstreff og har invitert til ytterligere et treff i mai. Referat fra det første treffet finner du i RUFF 1/2012 og med bildegalleri på klubbens webside. Både Sørlandet og Nord-Norge planlegger treff i løpet av sommeren/ høsten, men trenger drahjelp for å komme igang. Vi anbefaler det påtroppende styre å stille kompetanse og midler til rådighet slik at disse distriktene også får igang et visst aktivitetsnivå. Det er utarbeidet retningslinjer for inntektsgivende arrangement i distriktene og det er lagt fokus på økonomisk styring og rapportering til styret. Retningslinjene ligger ute på klubbens webside. Styret er svært fornøyd med progresjonen i forhold til de visjonene vi hadde da vi begynte styreperioden, men ser at det er mye upløyd mark som skal jobbes videre med. Vi håper at det kommende styret vil fortsette å ha DISTRIKTENE som prioritet i sitt arbeid. RUFF Ansvarlig : Hilde M Didriksen Ruff kom ut med kun 1 utgave i Så langt har det kommet 1 blad i år, men vi håper å kunne komme med 3 utgaver i Medlemmene har blitt langt flinkere til å sende inn materiell, og redaksjonen har jobbet aktivt for å samle stoff. WEBSIDEN Ansvarlige: Styret Brand New Reklame har hatt kontrakt med NBCK om webmasterjobben, men har sagt opp kontrakten lovmessig i henhold til avtalen om 3 måneders oppsigelse. Brand New Reklame har etter oppsigelsen jobbet på korttidsbasert avtale, og styret er svært fornøyd med arbeidet de gjør. Websiden blir oppdatert jevnlig og kommunikasjonen mellom BNR og styret har vært upåklagelig. INFORMASJONSMATERIELL Ansvarlig: Hilde M Didriksen Det er utarbeidet to ulike infobrosjyrer i perioden. En flyer i 2-falset A4 og en 20-siders infobrosjyre i liggende A4. Begge er i farger. Flyeren deles ut gratis, mens brosjyren selges til selvkost kr 60,-. Brosjyren kan sees på klubbens webside. Det er laget 2 ROLL UP s til bruk på stands eller ved andre anledninger hvor klubben ønsker å være synlig. OPPDRETTER-/DOMMERKONFERANSE/RASEKOMPENDIUM Forslagstiller: generalforsamlingen 2011 Ansvarlig : Hilde M Didriksen Dessverre har dette kommet i skyggen av andre oppgaver, og har blitt utsatt pga Hilde M Didriksens sykdom under styreperioden. Det blir det nye styrets oppgave å ta fatt på denne jobben og få gjennomført dette. VALPEFORMIDLINGEN Styret ønsket et nytt system for valpeformidling. Bakgrunnen for dette er at valpeformidlingen, slik vi kjenner den fra tidligere, knapt har henvendelser folk søker på nett for å finne oppdrettere og raseinformasjon. Valpeformidler som person har utgått og oppdrettere melder nå inn parringer og kull direkte til webmaster for publisering på klubbens webside. Oppdrettere må fremdeles følge de til enhver tid gjeldene regler for formidling, og parringer/kull blir ikke offentliggjort før innbetaling foreligger på klubbens konto. PLASSERING AV KLUBBENS EIENDELER I de siste årene har klubbens eiendeler slik som telt, bord og annen rekvisita vært spredd over Østlandet og i Trondheim. Løsningen har i styreperioden vært å lagre alt klubbmateriell og standmateriell privat hos Susanne Lindberg, mens klubbens SALGSBOD er lagret privat hos Nina Klemp. side 3

4 SPESIALUTSTILLING 2011 Utstillingen ble avholdt på Lillehammer Camping med drøyt 50 påmeldte hunder. Både utstillingen og Grillfesten på kvelden var en stor suksess og ga et ørlite økonomisk overskudd. I tillegg til utstilling avholdt vi også anatomikurs med Charlotte Sandberg, handlingkurs med Mathilda og Linnea Sandberg, Agilitytrening med hjelpeinstruktører, samt et medlemsmøte hvor vi fikk snakket om hva medlemmene ønsket seg videre av NBCK. SPESIALUTSTILLING 2012 Ansvarlig : Nina Klemp André Neby var først ansvarlig for utstillingen og fikk i havn dommer, samt hotellbestilling for dommer. Nina Klemp overtok ansvaret og har fått nedsatt en utstillingskomite. Utstillingskomiteen rapporterer at de er i full gang med arbeidet og har knyttet et nært samarbeid med SBC i forbindelse med felles sosialt arrangement fredag kveld. MVA-KOMPENSASJON Ansvarlig : André Neby Kasserer søkte NKK om MVA-kompensasjon - og klubben ble tilgodesett med kr 3.682,-. REGNSKAP/KONTANTBEHOLDNING Forslagstiller : André Neby Ansvarlig : André Neby Det ble utarbeidet et refusjonsskjema som skal være med på å gi bedret struktur i forhold til arrangement hvor det føres regnskap med klubbens midler. Klubben har fått kontant/-visakort som gjør alle innkjøp langt enklere. Se for øvrig separat REGNSKAPSBERETNING. SALGSBODEN Ansvarlig: André Neby/Nina Klemp André Neby hadde ansvaret for salgsboden frem til februar og tok seg av innkjøp til denne. I prosessen knyttet han til seg Nina Klemp, som etterhvert har overtatt ansvaret. Nina Klemp har foretatt en vareopptelling og fått mer økonomisk oversikt over inventaret. Varebeholdningen i Salgsboden var pr kr ,-. Det er fattet beslutning om at SALGSBODEN skal ha egen konto, og vi håper at det nye styret tar tak i dette og følger beslutningen. TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL Forslagsstiller : Generalforsamling 2011 Ansvarlig : Åshild Braa Haugen Generalforsamlingen 2011 påla det nye styret å vurdere og gjenoppta samarbeidet med Trondheim Hundefestival. Samarbeidet er nå gjenopptatt, og NBCK Midt-Norge skal stille med mannskap til sløyfe- og premiebod, samt ha ansvar for at bestillinger blir gjort og at disse er på plass til rett tid. PENGESTØTTE TIL MEDLEMSTREFF Det er gitt pengestøtte distriktsarrangement i Midt-Norge og på Østlandet. For nærmere detaljer viser vi til REGNSKAPSBERETNINGEN. SPESIALUTSTILLING 2013 Spesialen legges til samme helg som NKK Drammen. GODKJENNING AV UTSTILLINGER 2013 Det er takket JA til alle utstillinger i EUROPAUTSTILLINGEN 2015 Ansvarlig : Hilde M Didriksen NKK har forespurt alle raseklubber om de ønsker å avholde spesialutstilling i forbindelse med Europautstillingen 2015 som skal arrangeres på Lillestrøm. Klubbene vil få anledning til å avholde to NKK-tellende cert-utstillinger dersom den ene er i tilknytning til utstillingen på Lillestrøm. NKKs henvendelse er besvart, og vi avventer ytterligere informasjon om de tilbudene som NKK kan komme med i denne forbindelse. EXPORAMA OG DOGs4All Ansvarlig : Nina Klemp Nina Klemp tok oppdraget med å bemanne stands på både Exporama og Dogs4All på strak arm. Konklusjonen fra Exporama er at det er penger ut av vinduet å delta der dårlig besøk og ingen markedsverdi. Derimot har det mye for seg å være synlig på Dogs4All. Nytt standmateriell ble kjøpt inn før Exporama slik at vi er lettere synlige og både rasen og klubben blir presentert som fortjent. SYKDOM PÅ HUND (SKJEMA/OVERSIKT SENDT OSS FRA NKK) NKK har i perioden sendt ut spørreskjema om sykdommer på rasen. Endel sykdommer var nevnt i skjemaet - men styret følte behov for å få oppklart hvilket bakgrunnsmateriell som er brukt for å skjematisere disse spørsmålene. Det var et heller ullent svar vi fikk fra NKK. Skjemaet ble besvart ut fra de erfaringer vi har og tilbakemeldinger vi har fått. FACEBOOK Det har i perioden blitt åpnet tre ulike Facebooksider tilknyttet NBCK. NBCK Midt-Norge (moderator: Trude Grande Langeng), NBCK Østlandet (moderator: Åge Marstein) og NBCK Nord-Norge (moderator: Katrine Tollaksen). Alle skal kunne knytte seg til disse gruppene enten de er medlemmer av NBCK eller ikke. Alle som skriver på sidene skal forholde seg til etiske retningslinjer og skittkasting eller nedlatende kommentarer vil umiddelbart bli slettet av moderator. PURRING AV UBETALTE MEDLEMSKAP Ansvarlig : Nina Klemp NKKs purrerutiner har vært svært dårlige da de pt jobber med å omorganisere systemet for purringer. Styret bestemte å ta ta skjeen i egen hånd. Nina Klemp har ringt rundt til de medlemmer som ikke har betalt kontigent for inneværende år. Ringerunden var en suksess, og klubben beholdt de fleste av medlemmene. Alle oppringte var svært positive til at NBCK tok kontakt. REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER Ansvarlige: Hilde M Didriksen/Nina Klemp Alle registreringer fra 2008 til 2012 ble gjennomgått og listen vasket mot medlemsregisteret. Ikke-medlemmer ble kontaktet pr tlf og fikk i tillegg tilsendt mail med presentasjon av klubben. Telefonene ble svært godt mottatt. Det er så langt rekruttert 17 nye medlemmer. VALGKOMITEENS ARBEID Ansvarlig : Nina Klemp, Venke Pedesen, Liselott Hamre Valgkomiteen melder om å ha hatt fokus på å få samlet arbeidsvillige mennesker med ulik fagkompetanse til vervene i NBCK. Kandidatene til valget innehar den ønskede kompentanse og erfaring. Valgkomiteen føler seg trygg på at disse kan føre klubben videre inn i en aktiv fremtid. side 4

5 STYREMEDLEMMENES PERSONLIGE BERETNING Åshild Braa Haugen - styreleder Dette har vært en god og fruktbar styreperiode i NBCK. Med kreative og idérike medspillere blir det resultater. Vi har hatt et godt samarbeid innad i styret. Med styremøter på Skype har dette fungert veldig bra. Om ikke alt kom i mål, synes jeg vi har fått utført en hel masse av våre mål for styreperioden Hilde M Didriksen - nestleder Styret har hatt en klar visjon om økt aktivitet i distriktene, samt en fornyet og modernisert informasjonsflyt mellom styret og klubbens medlemmer. Begge disse visjonene syns jeg vi har håndtert og gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. Oppdretter- og dommerkonferansen som skulle avvikles i styreperioden fikk dessverre vike pga nedsatt arbeidskapasitet. Men jeg føler meg trygg på at kommende styre vil håndere disse oppgavene til stor tilfredsstillelse. Sist vil jeg poengtere at vi har hatt uvurderlige medhjelpere utenfor styrets midte. Nina Klemp har gjort en fabelaktig jobb i å samle sammen mailadresser til klubbens medlemmer. Hun har stått bak jobben med å rekruttere nye medlemmer, purret på ubetalte medlemskap, samt fått orden på Salgsboden. Liselott Hamre og Ingjerd van Bruggen har også hele tiden stilt opp der styret har hatt behov for ektra bistand. Det jeg har savnet i perioden, er at fler av styremedlemmene var litt mer dedikert i forhold til å påta seg arbeidsoppgaver. Jeg håper at det nye styret består av medlemmer som har overskudd, tid og ikke minst lyst til å jobbe for å få NBCK til å bli en ennå mer aktiv klubb. Jeg takker styret for godt samarbeid, gode og konstruktive styremøter og en velfungerende periode. Målfrid Andersen - sekretær Jeg ble siste år oppringt av Nina Klemp og forespurt om jeg ville gå inn i styret i NBCK for 1 år. Mitt første svar var nei, nei, nei, aldri mer. Jeg har gjennom mange år i NBCK sittet i flere omganger i styret under forskjellige ledere, og de som har sittet i et styre i en hundeklubb vet av erfaring at det noen ganger kan gå veldig bra, andre ganger går det slett ikke i det hele tatt. Det beror stort sett på hvilke mennesker man skal samarbeide med. Nina er jo et veldig hyggelig menneske å snakke med, og innen telefonsamtalen var over hadde hun overtalt meg til å påta meg sekretærvervet for 2011/2012. Nå mot slutten av denne perioden vil jeg kun si dette har jeg ikke angret på. Styret har for meg fungert veldig bra. Det har blitt grepet tak i ting, gjort noe med det som man mener er feil, i allefall prøvd så godt man kan å få gjort noe med det. Alle styremedlemmene har stort sett fungert optimalt til tross for sykdom. Vi har vært mye i kontakt med hverandre via mail og hatt ganske ofte styremøter via Skype. Dette at vi har hatt så ofte kontakt med hverandre har for min del gjort at jeg har lært disse menneskene å kjenne, å stole på de, at de står for det de sier og at de gjør det som de lover. Samarbeidet har vært veldig bra, og det har ikke vært noen uoverensstemmelser av viktighet. Jeg synes også at dette styret det siste året har fått opparbeidet og satt i gang mange gode rutiner på hvordan et styre skal organiseres. Kontaktpersonene og distriktskoordinator har fått regler og retningslinjer, det har blitt organisert flere treff i distriktene, det er laget et nydelig presentasjonshefte av vår rase samt en flyer, vi har hatt stand på Dogs4All og har deltatt på Hundelivsmessen, vi har fått en person som har ryddet opp i Salgsboden og har fått lagt inn et mailregister på våre medlemmer. Alt det som NBCK har foretatt seg det siste året, har blitt nydelig lagt ut på vår hjemmeside, slik at alle kan få informasjon om hva som foregår i klubben vår, og ikke minst, det har kommet to lekre Ruff i perioden. Dessverre ble det ikke noe Jule-Ruff pga webmasters sykdom. Vi står foran en spesialutstilling på Morokulien sammen med SBC, og vi har fått dannet en utstillingskomite som vil være med å hjelpe oss med dette. Dessverre har styret også behandlet en vanskelig sak som vi i skrivende stund ikke er ferdig med, men også i denne saken har hele styret stått samlet. Styret har hatt en god tone gjennom hele perioden. Ikke minst har nestleder til tross for sykdom hatt visjoner om hvordan vi skal styre og organisere denne klubben for å få den til å fungere på best mulig måte. Dette er det som har hatt betydning for meg, at jeg føler vi har fått til noe og at vi har stått samlet. Det har vært en interessant og begivenhetsrik periode, og jeg håper når et nytt styre blir dannet, at det vil fortsette i samme ånd. Betty Slommerud - styremedlem Til årsberetningen vil jeg takke for det gode samarbeidet som vi i styret har hatt og ønsker de nye styremedlemmene lykke til!! Heidi Steine - vara-/styremedlem Som første varamedlem har jeg stort sett vært til stede på periodens styremøter, som har foregått over Skype. Jeg har da deltatt som ikke stemmeberettiget deltaker i diskusjonene. Jeg har ikke vært like aktivt med i alle saker, men mener at jeg har bidratt noe med synspunkter og spørsmålstillinger. På styremøte ble jeg så satt inn som styremedlem, etter at kasserer trakk seg. Etter denne styreperioden er jeg først og fremst imponert over det arbeidet det øvrige styret har gjort. Mange saker har blitt satt på dagsorden, blitt gjennomdrøftet og fått en avklaring, mange initiativ har blitt tatt. Jeg vil spesielt framheve Hilde Didriksen som en entusiastisk og resultatorientert pådriver, som har vært en inspirasjon for resten av styret. De sakene jeg synes har vært spesielt viktige i perioden er: Omorganisering av distrikts-kontaktene og utarbeidelse av retningslinjer for disse. Dette er svært viktig som grunnlag for økt aktivitet i klubben. Videreutvikling av informasjonsflyten via en flott hjemmeside der informasjon blir løpende lagt ut. Dette er av uvurderlig betydning for en aktiv og åpen hundeklubb. Denne siden er også et ansikt utad som vi har all grunn til å være stolt av. Innsamling av mailadresser fra alle medlemmer er også et initiativ som bidrar til å spre informasjon og virker i tillegg inkluderende overfor medlemmene. Kvalitetshevingen av Ruff. Dette har gått fra å være en liten (men sjarmerende) klubb-blekke til å bli et flott raseklubbmagasin vi kan være stolte av. Det har gjennom hele styreperioden vært meget god stemning på styremøtene. Alle har vært fokusert på å gjøre en så god jobb som mulig for klubben. Det eneste (men store) minuset i min oppsummering av styreperioden er den pågående personalsaken. Det har vært tungt å holde på entusiasmen og arbeidslysten i møtet med en endeløs strøm av negative og noen ganger ondsinnete eposthenvendelser fra et enkeltmedlem. Men dette er snakk om ett medlem. Vi har jobbet for alle de andre, og for å fremme en rase vi elsker, og den tanken har gjort at vi har holdt ut. side 5

6 SAK 4 - REGNSKAP OG REVISORS BERETNING KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontigent , Renteinntekter 227, Valpeformidlingen - inntekter 900, Salgsboden - inntekter 8 566, Diverse inntekter 3 682, Ruff - inntekter 1 000, Lillehammer - inntekter ,00 Sum DriftsInntekter ,18 DriftsKostnader 4500 Salgsboden - utgifter , Maskiner og utstyr , Reklamemateriell og brosjyrer , Småanskaffelser , Ruff - utgifter , Web-siden - utgifter , Lillehammer - utgifter , Diverse utgifter -881, Div.utg. - årets og kommende uts , Porto -462, Exporama - stand -879, Dogs4All Lillestrøm - stand , Reklame og annonser , Østlandet - medlemstreff o.l , Trøndelag - medlemstreff o.l , Generalforsamlingen , Andre møter -110, Diverse driftsutgifter ,00 Sum DriftsKostnader ,27 DRIFTSRESULTAT ,09 Finansposter 8140 Finansutgifter -45,00 Sum Finansposter -45,00 RESULTAT FØR SKATTER ,09 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,09 Disp. av årsresultat 8961 Transaksjoner som mangler bilag 300,00 Sum Disp. av årsresultat 300,00 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET 2011 Som kasserer overtok jeg fullmakt til å disponere NBCK sin konto 11. juli 2011, frem til da var det Jorunn Kvæstad, tidligere kasserer, som hadde fullmaktene. Samme dato skiftet NBCK bankforbindelse fra Postbanken til DNB. Skifte skyldes DNB sitt oppkjøp av Postbanken. NBCK har i flere år benyttet et regnskapsprogram som ble kjøpt inn av tidligere styre. Når jeg overtok regnskapet for 2011, var det for meg umulig å få åpnet regnskapet som allerede var ført i 2011 av tidligere kasserer. I tillegg lot regnskapet for 2010 seg heller ikke åpne. Etter flere telefonsamtaler med leverandør av programvaren forble problemet uløst. Med tanke på antall transaksjoner i NBCK, og kontroll opp mot kontoutskrifter fra bankforbindelsen, ble det i samråd med styret avgjort at jeg førte regnskapet i Excel, noe som gir en ryddig og god oversikt over transaksjoner utført av meg som kasserer i NBCK. Grunnet problemer som tidligere omtalt med innkjøpt regnskapsprogram, har jeg vært tvunget til å føre regnskap for hele regnskapsåret 2011, inklusive spesialutstillingen avholdt på Lillehammer juni Jeg ønsker således ikke å stå inne for hvordan tidligere styre har forvaltet kostnader og inntekter i forbindelse med avholdelsen av spesialutstillingen Kvitteringer for kostnader knyttet til utstillingen ble overlevert i konvolutt, plastpose, brødpose og noen i kassen til salgsboden. Lørdag 11. juni 2011 fikk jeg overrakt kassen til Salgsboden uten oversikt over varebeholdningen til Salgsboden. Kassen inneholdt penger, loddbøker og noen enkeltkvitteringer for kjøp som manglet innbetalinger. Salgsbodkassen ble benyttet under Dogs4All, Exporama og på Østlandstreffet før jul Pengene i kassen ble i overført NBCK sin konto 16. september mars 2012 da jeg hadde trukket meg som kasserer ble restbeløpet i kassen overført NBCK sin konto. De salgsartiklene salgsboden har hatt i perioden har vært lagret hos Susanne Lindberg. Styret tok i perioden et grep for å få bedre kontroll med salgsboden, og Nina C Klemp fikk hovedansvaret for salgsboden. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2011 ble avholdt på Støren Lørdag 28 mai. Avholdelse av generalforsamling, inkl trykking og utsendelse av sakspapirer, beløp seg til kroner. STANDMATERIALE/DELTAGELSE PÅ STAND Styret i perioden var pålagt av generalforsamlingen 2011 å jobbe for å fremme rasen i Norge. Som ledd i dette arbeidet har NBCK deltatt på Exporama og Dogs4All med egen stand. En gjennomgang av eksisterende utstyr viste at det var behov for å kjøpe inn nytt standmateriale. Totalt beløp innkjøp av møbler og Roll-Ups og annet standmateriale seg til kroner. Dette var en engangsinvestering som NBCK kan ha glede av i flere år. Deltagelse på messe/stand forløp seg i 2011 til kroner. INFORMASJONSMATERIALE For å fremme rasen, og for å ha materiale å dele ut på stands, ble det også utarbeidet nytt rasehefte og flyer som presenterer rasen. Dette kostet kroner. RUFF Totale utgifter for utgivelse av medlemsbladet Ruff beløp seg til kroner i For å dekke inn noen av utgiftene knyttet til utgivelsen av medlemsbladet, anbefaler jeg at fremtidige styrer ser på mulighetene av å få inn annonser fra leverandører med relevante produkter til rasen (f.eks shampoo, børster, trimmebord, bur o.l). WEB/INTERNET Posten inneholder oppdatering av klubbens internettsider og webdesign, samt domene og webhotel. Arbeidet utførtes av Brand New Reklame og faktureres forskuddsvis. Sidene benyttes til å informere om rasen, ulike aktiviteter, innmelding av parringer, valpekull, utstillingsresultat og annet aktuelt stoff for BC interesserte. Totalt utgjorde dette kroner i 2011, og styret anser sidene for å være en viktig informasjonskanal for å fremme rasen og holde medlemmer oppdatert. Siden er under kontinuerlig utvikling. ANNONSESALG Medlemmer har kjøpt annonser i Ruff og på NBCK sine nettsider for totalt kroner i I all hovedsak dreier dette seg om innmeldte parringer og registrerte valpekull. side 6

7 EGENKAPITAL 1. januar 2011 hadde NBCK , 39 på konto 31. desember 2011 hadde NBCK ,90 på konto Jessheim, 4 april 2011 Kjetil André Neby Da kasserer trakk seg fra sitt verv hadde styret behov for å trekke inn kvalifisert regnskapshjelp utenfor styrets midte. Ingjerd van Bruggen, som tidligere har hatt ansvar for klubbens regnskap, har bidratt til at vi har fått sluttført regnskapet og overført alt til regnskapsprogrammet. SALGSBODEN Pr. 31. desember 2011 var det ikke foretatt vareopptelling i Salgsboden. DISTRIKTSSTØTTE Det har blitt bevilget støtte til arrangement i Midt-Norge og på Østlandet - totalt kr 3.367,- MEDLEMSKONTINGENT En liten økning i forhold til året før. SPESIALUTSTILLING 2011/LILLEHAMMER Utstillingen i år gikk nesten i null med et lite overskudd. Lave kostnader skyldes bl.a at det ble billig å få dommer fraktet fra flyplass til utstillingsområde, samt at det ble benyttet lokal ringpersonell. EGENKAPITAL Den 1. januar 2011 hadde NBCK på konto ,39 Den 31. desember 2011 hadde NBCK på konto ,90 Styret / Ingjerd van Bruggen 24. april 2012 SAK 5 - FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 UT INN BOKFØRT 2011 RUFF (inkl porto) 3 utgaver WEBSIDEN (oppdatering) WEBSIDEN (hosting, webhotel) GF (trykking, porto, lokaler) REKLAME/ANNONSER REKLAMEMATERIELL/BROSJYRER Dogs4All STAND DIV PORTO AKTIVITETSSTØTTE SPESIALUTSTILLING TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL 0 0 DOMMER/OPPDRETTERSEMINAR SALGSBODEN DIVERSE UTGIFTER MEDLEMSKONTINGENT VALPEFORMIDLING RUFF ANNONSER RENTEINNTEKTER SPESIALUTSTILLING TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL SALGSBODEN INNTEKTER UTGIFTER AVVIK SAK 6 - HANDLINGSPLAN FOR STYREPERIODEN 2012/2013 REVISORS BERETNING Revisjonsberetning for årsregnskap 2011 Geithus, 7. mai 2012 Undertegnedet har gått igjennom regnskap for Norsk Bearded Collie Klubb for 2011, og har ikke funnet noe å bemerke. DOMMERKONFERANSE Utarbeidelse av dommerkompendium og gjennomføring av en dommerkonferanse i samarbeid med NKK OPPDRETTERSEMINAR Utarbeidelse av agenda for et oppdretterseminar som skal tilfredstille alle interessegrupper i NBCK. DISTRIKTENE Videreutvikling av aktivitetsnivået i distriktene. Påse at distriktskontaktene følger retningslinjene og at kommunikasjonen mellom styret og distriktene er god - samt at alt arbeid som gjøres i distriktene rapporteres til styret og ikke minst informeres via klubbens informasjonskanaler - websiden, nyhetsbrev og RUFF. VERVING AV NYE MEDLEMMER I lys av den storstilte vervekampanjen klubben har bedrevet i styreperioden, ønsker vi å se at dette arbeidet fortsetter inn i neste styreperiode. Det ligger mye upløyd mark i å få klubbens oppdrettere til å oppfordre og opplyse sine valpekjøpere om klubbens ekistens. side 7

8 RUFF Styret anbefaler å tilsette en redaktør umiddelbart og la denne nedsette en redaksjon. Bladet bør fortsette å produseres i sitt nåværende format. WEBSIDEN Det bør vektlegges viktigheten av at websiden er under kontinuerlig oppdatering. Siden er klubbens ansikt utad og er med på å markedsføre rasen. NYHETSBREV/MEDLEMSDATABASE Det er lagt ned stor jobb i å opprette denne, og vi ser at databasen trenger en ansvarlig for å holde denne oppdatert slik at ikke all jobben har vært bortkastet. Det anbefales at NYHETSBREV brukes flittig for å informere medlemmene om aktiviteter i klubben. Dette er en billig og svært effektiv måte å kommunisere med medlemmene på. REGNSKAPSRUTINER Vi anbefaler at det opprettes egen konto med eget kontokort til bruk for Salgsboden. Slik det fremstår pr idag er det svært vanskelig for regnskapsansvarlig å få oversikt over utgifter og inntekter i salgsboden. Nye rutiner for fakturering/kontantbetaling må utarbeides. Vi anbefaler videre at regnskapet føres med mer spesifiserte kategorier/konto for å lettere skille ut inntekter/utgifter fra de ulike aktivitetene i klubben. Det bør også opprettes egen konto for distrikt Midt-Norge da deler av overskuddet fra Trondheim Hundefestival skal øremerkes aktiviteter i distriktet. Jeg synes gjeting skal bevares og fremmes i Bearded Collien. Og jeg håper det er flere som synes det samme. Jeg har en beardis som har prøvd det meste; lydighet, agility, jakt, spor, rundering, feltsøk, utstilling, og gjeting. Det vises tydelig på hunden når den er i sitt ess. For min hund er det gjeting som vekker et lys i øynene på den som tydelig forteller: DETTE ER LIVET! Så hvorfor ikke la de holde på med det instinktet forteller dem er riktig. Det er gjeting de er avlet fram for, så hvorfor skal ikke vi som beardiseiere tilrettelegge for det, og i tillegg få det på stamtavla at de har instinktet på plass. Hvis vi også kan skape interesse for rasen i gjeterhundmiljøet, så er vel ikke mange nye potensielle valpekjøpere en uting? SAK Bruk av mail/web for innkallelse til Generalforsamling Forslagstiller : Styret Det foreslås at generalforsamling tar stilling til om man kan bruke websiden og mail som media for utsendelse av innkalling til generalforsamling. Å benytte mailingsystemet/databasen vil spare klubben for store utgifter både med trykking av innkallelsen og utsendelse. Mail med hele innkallelsen vil bli sendt samtlige av klubbens medlemmer, i tillegg vil innkallelsen og stemmeseddel være lagt ut på websiden for nedlasting. Medlemmer som ikke er tilgjengelige på mail får tilsendt innkallelsen med vanlig post som idag. SAK Prokura Forslagstiller : Styret Det foreslås at klubbens leder har PROKURA i klubben. Dette for å forenkle arbeidet med å endre tilgjengelighet til konti for kasserer, ansvarlig for salgsbod og eventuelle andre som skal ha tilgang til klubbens konto i styreperioden. SAK 7 - INNKOMNE SAKER SAK Avvikende regnskapsår Innsendt av: Kjetil André Neby SAK Fastsettelse av medlemskontingent for 2013 Styret foreslår å øke klubbens kontingent med kr 40,-. Det innebærer en total kostnad pr medlem på kr 350,- som inkl et pålagt medlemskap i NKK. NBCKs spesifikke kontingent vil med dette være kr 190,- SAK Innføring av gjeterhundprøve for Bearded Collie Innsendt av: Synnøve Hansen MÅL Få innført anleggsprøve gjennom NBCK Innført anleggsprøveresultat på stamtavle i NKK Få autorisert anleggsprøveledere/instruktører/dommere gjennom NSG til å holde prøver, NM i gjeting for Bearded Collie gjennom NBCK/NKK. Kunne delta på gjeterhundprøve der beardisen blir dømt som en beardis og ikke som en Border Collie. I SBC er de fire første av mine mål innført med suksess, så det er naturlig å se til dem for assistanse i hvordan man skal gå fram for å få gjennomført dette i Norge. Etter kontakt med vallningssektionen i SBC foreslår jeg å starte med: Prøve-på-gjeting/kurs i samarbeid med NSG-instruktører Få til faste treninger på flere steder i Norge Innføre uoffisell anleggsprøve Autorisere NSG-instruktører til å holde anleggsprøve Holde anleggsprøver, gjerne samtidig med andre NBCK arrangement - Spesialen/Distriktstreff osv) NM i gjeting for Bearded Collie Slik det er per dags dato overtar kasserer et regnskap midt i regnskapsåret, noe jeg ser på som uheldig. Jeg anbefaler generalforsamlingen å gå inn for å la et regnskapsår gå fra en generalforsamling til neste. Samtidig bør det legges klare føringer på at regnskapet skal være avsluttet og godkjent før det overføres ny kasserer. Slik det nå var overtok jeg et regnskap mitt i regnskapsåret og skal således skrive årsberetning for et ½ år hvor jeg ikke var ansvarlig for regnskapet og ei heller hadde fullmakt på NBCK sin konto. Det er ikke ukjent at klubber og foreninger har regnskapsår som avviker fra kalenderåret. SAK Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber NKK har utarbeidet ny lovnormal for samarbeidende klubber og styret i NBCK har forslagsvis tilpasset endringene til klubbens lover. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Bearded Collie Klubb (heretter forkortet til NBCK) og ble stiftet i Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NBCK er medlemsklubb I Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen Bearded Collie. Klubben har sete og verneting i Oslo. 1.2 FORMÅL NBCKs formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund (og side 8

9 utviklingen av den enkelte hunderase). NBCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder (og for at avl av hunder skjer i ønsket retning når det gjelder rasestandard og sunnhet). 1-3 Definisjoner KLUBBENS ORGANER a) Årsmøtet b) Ekstraordinært årsmøte c) Styre d) Valgkomite KAPITTEL 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE 2.1 MEDLEMSKAP Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 2.2 MEDLEMSKONTINGENT Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før klubbkontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder klubbkontingent for mer enn ett år. 2.3 MEDLEMSPLIKTER Medlemmene er forpliktet til å støtte NBCK og NKKs virksomhet samt å følge NBCKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Klubbkontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig klubbkontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 2.4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende klubbkontingent betaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs lover kapittel DISIPLINÆRE REAKSJONER (felles regler for alle klubber) Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 4 uker etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappelabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfristen og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 3.1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juli. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 3.2 MØTE OG STEMMERETT Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker, og være styret i hende senest en uke før generalforsamling. Bruk av forhåndsstemme Stemmeseddelen skal legges i egen, lukket konvolutt. Konvolutten skal være merket forhåndsstemme, GF-årstall. Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt Det skal vedlegges løst lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten. Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 3.3 INNKALLING Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. MED INNKALLELSEN SKAL FØLGE: - Dagsorden - Undertegnet Årsberetning - Undertegnet regnskap med revisors beretning - Budsjett for neste år - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 3-4 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, (forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette), innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. (Dette er valgfritt). side 9

10 g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet i) Planer for drift og aktivitet neste år j) Andre saker som står oppført på dagsorden ÅRSMØTET BEHANDLER Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. VALG: Årsmøtets oppgave er å velge: - Leder (for 2 år) - Nestleder (for 2 år) - 2 Styremedlemmer (anbefalt 2 år) - 2 Vararepresentanter - Revisor og vararevisor (anbefalt 2 år) - Eventuelt honorarer til revisor - Valgkomite med leder og vararepresentanter (anbefalt 2 stk.) Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 3-5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. KAPITTEL 4 STYRET M.V. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvar for å: A Lede klubben mellom årsmøtene B Avholde årsmøte C Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen D Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet E Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben F Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region G Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte H Oppnevne komiteer og representanter for klubben I Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør KAPITTEL 5 ÅRSMØTEVALG VERV/KOMITEER 5.1 VALGKOMITE Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. 5.2 AVDELINGEN (GJELDER FOR RASEKLUBB/- FORBUND MED SLIKE) Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett. 5.3 REVISOR Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. KAPITTEL 6 DIVERSE BESTEMMELSER 6.1 LOVENDRING Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6.2 TOLKING AV LOVENE NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr Norsk Kennel Klubs lover STEMMETALL Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 21 OPPLØSNING For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. KAPITTEL 7 ÆRESMEDLEM Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke klubbkontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. Definisjoner ABSOLUTT FLERTALL Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. KVALIFISERT FLERTALL Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. side 10

11 FORKLARING TIL PERSONVALG OG BRUK AV STEMMESEDDEL Kandidaten må ha minst 50% JA-stemmer for å bli innvalgt. Strykning av kadidat foregår ved å krysse av ved ruten NEI. Blanke stemmer teller - (ønsker du å stemme blankt unnlater du å krysse av i JA eller NEI ruten ved en eller flere av kandidatene). FØLGENDE KANDIDATUR SKAL VELGES 1 styreleder 2 år 1 revisor 1 år 2 styremedlem 2 år 1 vararevisor 1 år 1 styremedlem 1 år 3 valgkomitemedlemmer 1 år 2 varamedlem 1 år 1 vara valgkomitemedlem 1 år FORHÅNDSSTEMMER Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før generalforsamling. Stemmeseddelen skal legges i egen, lukket konvolutt. Konvolutten skal være merket forhåndsstemme, GF Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt HUSK å vedlegge ark/lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten. (IKKE skriv navnet på den innerste konvolutten) Dersom flere i husstanden sender stemmesedler i samme konvolutt må hver og en av stemmesedlene legges i separate konvolutter og merkes på samme måte som ovenfor. Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes. Forhåndsstemmer sendes til: Norsk Bearded Collie klubb - v/åshild B. Haugen - Vigdalsmo, 7350 Buvika KLIPP UT STEMMESEDDEL Mvh For valgkomiteen NBCK Nina Charlotte Klemp VALGKOMTEENS INNSTILLING STYREVERV HER STEMMES Inger Ronander Leder 2 år Ja Janet Longberg Styremedlem 2 år Ja Målfrid Andersen Styremedlem 2 år Ja Ingjerd van Bruggen Styremedlem 1 år Ja Heidi Steine Varamedlem 1 år Ja Tone Kristiansen Varamedlem 1 år Ja Hans A Vikhagen Revisor 1 år Ja Greta Moen Vara revisor 1år Ja Nina Klemp Valgkomité 1 år Ja Liselott Hamre Valgkomité 1 år Ja Trude Grande Langeng Valgkomité 1 år Ja Cecilie Gangåssæter Vara Valgkomité 1 år Ja side 11

12 side 12

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike. Lover for Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977. Vedtatt av Årsmøtet den 26. januar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. 1 - Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934

Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Lover for Norsk Boxerklubb Stiftet 1934 Vedtatt av årsmøtet den 24. mars 2012 Godkjent NKK 28. februar 2013: korrigering i 43, ny bokstav i) Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: 33 b tilføres og på

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Laikaklubb

Lover for Norsk Laikaklubb Lover for Norsk Laikaklubb stiftet 11. august 2007 Vedtatt av årsmøtet den 29.03.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Merk! Står åpent fram til eventuell godkjenning av NKK. Kap 1 - Innledende

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge stiftet 02.10.1998 Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 09.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstra ordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ]

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ] Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012] Lovene er godkjent av Norsk ennel lub den[xx.xx.xxxx ] ap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde lubbens

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 24. mars 2012 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990.

Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Lover for Midt Troms Fuglehundklubb, stiftet 12. januar 1990. Vedtatt av ekstraordinært årsmøtet i MTFK den 21 mai 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29 mai 2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Lovnormal for medlemsklubber felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb

Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Lover for Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, stiftet 5. april 1957. Vedtatt av årsmøtet den 19. februar 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra..

LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB. Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. LOV FOR NARVIK TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB Stiftet 16. november 1948. Vedtatt av ekstraordinært årsmøte Godkjent av Norsk Kennel Klub.. Gjeldende fra.. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Narvik

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Bassetklubb.

Lover for Norsk Bassetklubb. Lover for Norsk Bassetklubb. Vedtatt av Generalforsamlingen den 12.03.1994 Sist endret av Generalforsamlingen den 18.03.2006. KAPITTEL 1. NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Bassetklubb. Her forkortet

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb Lover for Fredrikstad og omegn brukshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 26. februar 2009 Sist endret av årsmøtet den 14. februar 2006 KAPITTEL 1 Navn og formål 1 Navn Klubbens navn er Fredrikstad og omegn

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb

Norsk Berner Sennenhundklubb 1 Lover for stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den 24.4.2013. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er, og forkortes

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Stiftet 14. mars 2007 Sist endret av årsmøtet den 18. februar 2010 Kapittel 1. Navn og formål 1 Navn - Klubbens navn er Ytre Namdal Hundeklubb. - Her forkortet til YNHK.

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Vestfold-Buskerud Dachshundklubb Lover for Vestfold-Buskerud Dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.4.2006, med senere endringer 11.4.2010. Senest vedtatt i årsmøte den 21.1.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx Kap 1

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb.

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb. Lover for Norsk Wachtelhund Klubb. Vedtatt av årsmøte Februar-2011 Sist endret av årsmøtet februar 2011 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Wachtelhund Klubb Her forkortet til NWK

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959 Lover For Vestoppland Harehundklubb Stiftet 1959 Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2013 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Lover for Østfold Fuglehundklubb

Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb Lover for Østfold Fuglehundklubb stiftet 17. november 1950. Vedtatt av årsmøtet den 20. mars 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Puddelklubb

Lover for Norsk Puddelklubb Lover for Norsk Puddelklubb Revidert 21.04.2012 ihht NKKs obligatoriske lovmal Postboks 932,0104 Oslo Org.nr:51004227131 Bankgiro:1645.08.51063 puddel@klubb.nkk.no www.puddelklubb.no Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for VESTFOLD HAREHUNDKLUBB Klubb stiftet 22.5.1970 Vedtatt av årsmøtet den 8.2.2011, med endringer i årsmøte av 22.02.2018. Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk

Detaljer

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907

Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Lover for Norsk Engelsksetterklubb stiftet 1907 Vedtatt av generalforsamlingen den 24. april 2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

Lover for Romerike harehundklubb.

Lover for Romerike harehundklubb. Lover for Romerike harehundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 2015 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål... 2 KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP... 2 4 Medlemskap... 2 5 Medlemskontingent...

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer