Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40"

Transkript

1 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual som gjør det lettere for nye brukere å ta i bruk vårt regnskapsprogram. Lykke til! Med vennlig hilsen Visma Avendo support 1

2 INNHOLD Åpne programmet 3 Logge deg inn 3 Visma Infoline 3 Programmets oppbygging 4 Firmainnstillinger 4 Grunndata 5 Kunder 5 Artikler 7 Artikkelkontering 8 Leverandører 9 Kontoplan 9 Inngående balanse 10 Inngående balanse hovedbok 10 Inngående balanse reskontro 11 Inngående balanse midt i året 13 Salg 14 Opprette kundefaktura 14 Skrive ut kundefaktura 15 Bokføre kundefaktura 15 Fakturakopi 15 Kreditnota 16 Kundereskontro 17 Innbetaling 17 Varsel og rente 17 Reskontrooversikt kunder og leverandører 18 Kjede bilag (post mot post) 19 Leverandørreskontro 21 Leverandørfaktura 21 Utbetaling 21 Hurtigregistrering 22 Forklaring på felter og arbeidsgang i hurtigregistrering 23 Mva-oppgave 25 Angre siste mva 26 Mva-kontroll 26 Kontoforespørsel 27 Utskrifter og rapporter 29 Sikkerhetskopi 34 Hurtigtaster 36 2

3 Åpne programmet Programmet ligger som et eget ikon på skrivebordet ditt. For å åpne programmet må du dobbelklikke på ikonet der det står Visma Avendo Økonomi/Fakturering. Logge deg inn Når du åpner programmet kommer du til en innloggingsboks. Her kan du logge deg inn i ditt eget firma når det er opprettet. Du kan også logge deg inn i Testfirmaet AS dersom du ønsker å teste enkelte funksjoner uten at det påvirker ditt eget regnskap. Brukernavn til Testfirmaet AS er Avendo, og det er ikke noe passord. Når du har fylt inn brukernavn og eventuelt passord klikker du på ok for å logge deg inn. Visma Infoline Når du har logget deg inn kommer du til forsiden i programmet. Her finner du en side som heter Visma Infoline. Dette er en webbasert tjeneste som gir deg oppdatert informasjon om produktet ditt, viktig informasjon til deg som kunde og en egen side med opplæringsfilmer og kom-i-gang hjelp. For å komme til den siden klikker du på Hjelp til å komme i gang. Her finner du også en side som heter Supportdokumenter som hjelper deg med programmets funksjoner. 3

4 Programmets oppbygging Til høyre i programmet finner du en Hurtigmeny til de ulike modulene i programmet. Under hver modul finner du funksjoner. For eksempel dersom du klikker på Salg kommer du videre til en side der du kan velge å opprette en ny faktura. Øverst i programmet har du også 6 ulike menyer der du finner flere funksjoner. komme raskt inn på menyene er å holdt ALT knappen inne og klikke på den bokstaven som er understreket. Eks:klikker du på Alt + b kommer du inn på menyen Arbeid med. Et tips for å Firmainnstillinger Før du begynner å arbeide i firmaet ditt er det viktig at alle grunninnstillinger er satt. Disse innstillingene legger du inn ved å gå inn på Fil Firmavedlikehold Firmainnstillinger. Firmainnstillinger Her skriver du inn opplysninger om firmaet ditt. Du bestemmer også hvilke nummerserier du vil bruker for leverandørene og kundene dine. Regnskapsinnstillinger Her angir du bl.a. om du vil kunne kontere på avdeling, prosjekt eller medarbeidere, og hvilke bilagsserier du vil bruke. Her kan du også velge ønskede journaler. Leverandørinnstillinger Her gjør du de nødvendige innstillinger for overføring av betalingsfiler (remittering). Kundeinnstillinger Her gjør du innstillinger for hvordan du skal håndtere betalingsvarsler for kundene dine, innstillinger for KID/OCR og innstillinger for øreavrunding. 4

5 Grunndata For å opprette kunder, artikler, leverandører og nye kontoer klikke du på menyen Register øverst i programmet. I tillegg til dette kan du også opprette prosjekt, avdelinger og medarbeidere. Kunder For å opprette en kunde går du til Register Kunde Kunder. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et kundenummer av programmet, men du kan selv skrive inn nummeret du vil bruke. Nummeret som foreslås kan endres i Firmainnstillingene under Nummerserier. Vi trekker frem de feltene som er viktigst på kunder: Behandlingsprofil Her angir du om kunden er mva-pliktig eller ikke, samt genereres varsel på kunder som ikke betaler fakturaen For å endre innstillingene på kunden må du trykke på registerknappen til høyre. Du får opp de alternativene dobbeltklikk på den du ønsker. om det skal ved forfall. som finnes, Deres ref: Du kan opprette en referanseperson/kontaktperson hos dette feltet. kunden i 5

6 For å opprette ny klikker du på registerknappen til høyre og klikker NY, eller trykk F7 på tastaturet. Fyll inn opplysninger i neste bildet du kommer til og klikk på Lagre for å lagre kontaktpersonen. På flik nummer 2 øverst til venstre på kunden kan du sette flere innstillinger for kunden. Her finner du betalingsbetingelser, varselinnstillinger og fordringskonto på kunden. Dersom du ønsker å opprette en egen betalingsbetingelse på kunden, kan du klikke i feltet Betalingsbet, deretter trykke på F7 på tastaturet. Du kommer til dette bildet. Her får du i første felt automatisk programmet klikk enter for å legg inn navnet, for eksempel netto. I feltet Bet. kode må du huske å skrive inn antall dager det fakturadato til forfall. et nummer av 15 dager skal gå fra Klikk på Lagre til slutt Når du er ferdig med å opprette kunden må du huske å også. Lagre den 6

7 Artikler Gå til Register - Artikkel Artikler. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et artikkelnummer av programmet men du kan selv skrive inn nummeret du vil bruke. Nummeret som foreslås kan endres i Firmainnstillingene under Nummerserier. Vi trekker frem de feltene som er viktigst: Salgspris/Bruttopris: Salgspris= pris uten mva Bruttopris= pris inkludert mva Lagerprofil: Styrer om artikkelen er en Lagervare eller ikke. Dersom du ikke bruker Lagervare lar du den stå som Ikke Lagervare/tjeneste. For å endre Lagerprofil på artikkelen klikker du på registerknappen til høyre. Dersom artikkelen er en lagervare, så må du sette inn varer på lageret via Arbeid med Artikler/lager Manuell inn-/utlevering. 7

8 Artikkelkontering Styrer om artikkelen skal være med eller uten mva, om den skal ha en annen mva sats og hvilken konto salget skal konteres til. Det ligger en standardkontering inne som er med høy sats. Ønsker du ulike satser/mva fri må du opprette flere artikkelkonteringer. Salg: her endrer du prosentsatsen, klikk på pilen til høyre for å endre satsen. Dersom du ønsker en avgiftsfri artikkelkontering velger du ingen avgiftsberegning. Salg pliktig: her styrer du hvilken konto salget konteres til. Det er viktig å være klar over at konteres til Salgsfritt dersom du har valg ingen avgiftsberegning, og til salg pliktig dersom du valgt en prosentsats. For å endre konto klikker du på registerknappen til høyre. skal salget har 8

9 Leverandører Gå til Register - Leverandør Leverandører. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et leverandørnummer av programmet (kan endres på Firmainnstillinger under Nummerserier). Vi trekker frem de feltene som er viktigst: Bankkonto 1: Her kan du skrive inn et bankkontonummer til denne leverandøren, spesielt viktig ved remittering. Betalingsbetingelser: På flik 2 Flere opplysninger finner du innstillinger for betalingsbetingelser for leverandøren. Disse setter du på samme måte som på kunden. Kontoplan Gå til Register Regnskap Kontoplan. Her kan du klikke på Ny for å opprette en ny konto. Ønsker du å endre navnet på en konto som allerede finnes kan du klikke på F12 i feltet Konto, da får du en oversikt over eksisterende konti slik at du kan velge den du ønsker å endre på. Slette konto: For å slette en konto du ikke ønsker å bruke må du først klikke på Skift til tabell til høyre når du har gått inn på kontoplanen. Så kandu markere radnummeret denne kontoen ligger på slik at linjen blir brun/sort og klikke på delete. Du kan kun slette kontoer som det ikke har vært transaksjoner på tidligere. 9

10 Inngående balanse Det er to måter å legge inn inngående balanse, enten ved årsstart, eller midt i året. Først beskrives innleggelse av balansen i starten av året, deretter vises det hvordan den kan legges inn midt i året. Inngående balanse hovedbok For å legge inn inngående balanse per på hovedbok, går man til Arbeid med Regnskap Inngående balanse - Hovedbok Her registrerer du inngående balanse på kontoklasse 1 og 2. Gjeld registreres med minustegn foran beløp. Det som skal legges inn som eiendeler, registrerer du uten fortegn. Klikk i feltene under Firmaet totalt for å registrere saldoen på de ulike kontiene. 10

11 Nederst til venstre, i Totalsum, ser du hele tiden balansen du har registrert totalt. Når du er ferdig med registreringen, skal totalsummen være 0. Sum ufordelt er den summen som ikke er fordelt på avdelinger. Du kan når som helst endre den inngående balansen, også i et pågående år. Hvis du har flere regnskapsår opprettet, kan du hente over UB fra foregående år. Inngående balanse reskontro For å legge inn inngående balanse på reskontro, går man til Arbeid med Regnskap Inngående balanse - Reskontro Svar Ja på meldingen som kommer opp: Inngående balanse på reskontro kan registreres når det kun er 1 regnskapsår opprettet. Registrer først kundefordringer på flik nummer 1. Du kan opprette en ny kunde fra dette bilde: Trykk på F7 når du står i feltet Kundenr. 11

12 Når du har lagt inn alle kundefordringene, må du klikke på Registrer i hovedbok for at saldoen skal oppdateres på konto 1500 i hovedboken. Deretter registrerer du inngående balanse på leverandører på flik 2. Beløpet legges inn med minustegn foran beløpet. For å opprette ny leverandør i bildet, kan du trykke på F7 i feltet Leverandørnr. Når du har lagt inn all leverandørgjeld, må du klikke på Registrer i hovedbok for at saldoen skal oppdateres på konto 2400 i hovedboken. Eksempel: Her er det lagt inn en kundefordring på 1000 kr: Nede til venstre ser vi restbeløpet, det vil si den saldoen som ikke er overført til hovedbok. Ved å klikke på Registrer i hovedbok nede til høyre, vil saldoen bli overført og Rest blir 0. I feltet Totalt, vil du se totalbeløpet for kundefordringer som er registrert i vinduet. Samme beskrivelse gjelder for leverandører, men beløpet registreres med minustegn: Rest og Totalt vil da se slik ut: 12

13 Inngående balanse midt i året Hvis du ønsker å legge inn balansetallene midt i året, så kan du gå til Arbeid med Regnskap Åpningssaldo for første året. Her velger du først hvilken måned du skal legge inn åpningssaldoen. I det neste bildet legger du inn kontoene som har en saldo, dessuten kan du legge inn kundereskontro og leverandørreskontro. Du kan få programmet til å sette riktig fortegn automatisk, avhengig av kontogruppe. Da huker du av for Automatisk endring av fortegn. Når du har lagt inn alle tallene her, kan du klikke på knappen Lagre og oppdater saldo i regnskapet nederst til høyre. 13

14 Salg Hvis du ønsker å lage et tilbud, ordre eller faktura, så kan du klikke på menyen Salg på høyre side. Her har du også mulighet til å få ut salgshistorikk og lage kreditnotaer. Opprette kundefaktura For å opprette kundefaktura klikker du på Salg i menyen til høyre deretter på Ordre/Faktura. Du kommer da til dette bildet: Kundenr klikk på F12 for å søke etter aktuell kunde, eller klikk på liste-knappen. Her kan du også velge å opprette ny kunde direkte dersom kunden ikke finnes. Ordrenr: Klikk på Ny for å få et nytt ordrenummer. Ordrenummeret må alltid opprettes, dette er en egen serie uavhengig av fakturanummer-serien. Artikkelnr 14

15 Når du fakturerer i Avendo må du alltid velge et artikkelnummer. Klikk på F12 eller klikk på liste-knappen når du står i feltet artikkelnummer for å velge en artikkel du allerede har opprettet, eller for å opprette en ny artikkel direkte fra dette bildet. Fyll inn nettopris og antall, og beløpet vil regnes ut automatisk. Nederst til venstre ser du hele tiden hva totalbeløpet er. Momsen styres av behandlingsprofilen på kunden og av artikkelkonteringen på artiklene som brukes. I ordrebildet har du også mulighet til å knytte ordren til prosjekt, avdeling eller medarbeider. Skrive ut kundefaktura Når du er ferdig med å legge inn ordrelinjer og er klar til å skrive ut klikker du på Avslutt ordre nederst til høyre. Velger du Lagre ordre hente opp ordren og gjøre endringer før du velger å skrive den ut fakturaen kan du senere som en faktura. Fakturavalg Her velger du Fakturautskrift for å skrive ut fakturaen. Fakturadato Her setter du ønsket fakturadato. Denne datoen styrer hvilken fakturaen bokføres på i regnskapet og brukes som utgangspunkt for forfallsdato. Forfallsdato Denne settes automatisk, basert på betalingsbetingelsen på overstyres hvis det er ønskelig Her kan du også velge om du vil skrive ut en ordrebekreftelse eller periode å regne ut kunden. Kan en pakkseddel. Klikk på Ok for å skrive ut fakturaen. Bokføre kundefaktura For å bokføre fakturaen går du til Arbeid med Salg Bokfør Bokfør nederst til høyre for å bokføre fakturaen. Fakturaen må være skal kunne registrere en innbetaling mot fakturaen. faktura. Klikk på bokført for at du Fakturakopi For å ta en fakturakopi går du til Arbeid med Salg Salgshistorikk. Her ligger alle fakturaer du har opprettet i firmaet ditt. Du får full kontroll på alle dine tidligere utsendte fakturaer. Velg Faktura under Innhold per tabell på venstre side, da får du en oversikt over alle fakturaer. Klikk på en av fakturaene, da får du opp innholdet i fakturaen i den nederste tabellen. Dobbeltklikk på den fakturaen du ønsker kopi av velg Skriv ut i bildet som kommer opp. 15

16 Ønsker du å ta fakturakopi av flere fakturaer kan du klikke på den blå linken nederst til venstre Utskrift av fakturakopier. Kreditnota For å kreditere en faktura går du inn til Arbeid med Salg Ordre/faktura. I Kundenr henter du opp kunden som skal krediteres klikk på Ny klikk deretter på knappen til høyre som ser slik ut Du får opp et lite bilde med tidligere sendte fakturaer til kunden. Klikk på fakturaen du ønsker å kreditere slik at linjen blir blå (er det flere ordrelinjer på samme faktura markerer du kun den øverste) klikk så på Krediter faktura. 16

17 Fakturaen kommer da opp i ordrebildet med beløpet i minus og du kan avslutte kreditnotaen på samme måte som en faktura. Det vil stå kreditnota på blanketten du får ut. Kreditnotaen kjedes da mot fakturaen slik at den går i 0. Kundereskontro Innbetaling For å registrere innbetaling av en faktura, så kan du gå til Arbeid med Kundereskontro Innbetaling. Her kan du først velge hvilken kunde du skal registrere betaling på, deretter må du velge hvilken faktura som er blitt innbetalt. Klikk på Legg til innbetaling for å føre innbetalingen på kunden. Deretter kan du enten hente opp en ny innbetalt faktura, eller klikke på Opprett motkontering når du skal motkontere mot banken. Til slutt klikker du på Lagre, deretter Lagre og Bokfør for å bokføre innbetalingen. Varsel og rente 17

18 Hvis en kunde ikke betaler fakturaene innen forfall, så har du mulighet til å sende ut varsel til kunden. Det gjør du via Arbeid med Kundereskontro Varsel og rente Hent først opp kunden i Kundenr-feltet, klikk deretter på knappen Lag forslag. Da finner programmet ut om det finnes uoppgjorte fakturaer som har forfalt. Klikk på Oppdater/utskrift nederst til høyre for å skrive ut varslene. Du kan selv bestemme hvilke gebyrer som skal brukes eller hvor mange dager det skal gå etter forfall før første varsel skal sendes ut. Disse innstillingene kan gjøres via Register Kunde Varselprofiler Reskontrooversikt kunder og leverandører For å jobbe med kundereskontro går du på Arbeid med Kundereskontro Kundeforespørsel. Tilsvarende for leverandører er Arbeid med Leverandørfaktura Leverandørforespørsel. 18

19 Her får du en oversikt over alle posteringer som er gjort på kundene dine, både de som er åpne og de som er betalt. Øverst til venstre kan du ta utvalg på en kunde, klikk F12 for en oversikt over alle kundene. Fakturavalg Ikke oppgjorte fakturaer viser alle fakturaer som ikke er registrert som innbetalt Oppgjorte fakturaer viser alle fakturaer du har registrert som innbetalt Alle fakturaer viser alle fakturaene på kunden Endre forfallsdato Du kan endre forfallsdatoen på en faktura ved å klikke på Endre Forfallsdato. Kjede bilag (post mot post) For å kjede åpne poster gjør du følgende: 1. Marker fakturaen du vil kjede på radnummeret slik at linjen blir sort: 2. Hold CTRL inne og marker Innbetalingen som fakturaen skal kjedes mot, slik at den første linjen er sort og den andre er brun. 3. Nå kan du klikke på knappen Lag kjede øverst 19

20 Her har to også mulighet til å klikke på Fjern kjede dersom det er poster du ønsker å fjerne kjeden på. På flik nummer 2 Saldo kan få en oversikt over saldo på kunden. Her kan du sjekke at saldoen på reskontroen stemmer med hovedbokskontoen for kundefordringer. 20

21 Leverandørreskontro Leverandørfaktura For å opprette leverandørfaktura går du på arbeid med leverandørfaktura leverandørfaktura. I feltet Lev.nr velger du den leverandøren du skal lage en faktura på. Legg inn mal som passer til det bilaget du skal føre i Mal, og fyll inn beløp og konto det skal bokføres på som vist i bildet under. Som du ser blir da bilaget ført ut fra malen du har valgt. Når du er ferdig kan du klikke på Lagre, for så å klikke på Lagre og Bokfør for å bokføre og oppdatere bilaget i regnskapet ditt. Utbetaling For å betale en leverandørfaktura går du på Arbeid med utbetaling utbetaling. Her kommer de bokførte leverandørfakturaene opp automatisk i skjermbildet. For å betale denne ut setter du en hake i Betales kolonnen og klikker på utfør betaling nederst til høyre. Når dette er utført ligger leverandørfaktura og utbetaling linket mot hverandre på reskontro. 21

22 Hurtigregistrering Hurtigregistrering er den raskeste måten å føre et bilag på. Du registrerer hele bilaget på samme linje, men kan også bruke flere linje om du har flere transaksjoner. Når du er ferdig med et bilag og vil begynne med neste, trykker du på +- tasten, eller klikker på knappen Nytt bilag (+) øverst i venstre hjørne. Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering Da kommer du til vinduet hvor du kan registrere bilag, som ser slik ut: 22

23 Forklaring på felter og arbeidsgang i hurtigregistrering De første tre kolonnene benytter du kun en gang pr bilag. Her angir du bilagsnummer, dato og bilagstekst. Du kan endre bilagsserie ved å klikke på nedtrekkspilen i feltet bilagsnummer, men løpenummeret opprettes alltid automatisk. Endre bilagsserie ved hjelp av hurtigtaster: Siden man kommer rett i feltet Dato når man åpner hurtigregistrering, må man først komme inn i feltet for Bilagsnr: Home (knapp på tastaturet) 2 ganger. Trykk F4 for å åpne nedtrekksmenyen Trykk ønsket bokstav for bilagsserie som finnes i nedtrekksmenyen Trykk Enter, nå kommer bilagsserien med neste løpenummer opp i feltet Bilagsnr Trykk Enter en gang til for å komme til neste felt (Dato) I de følgende kolonner utfører du selve bilagsregistreringen. Du kan kontere på reskontronummer direkte i feltene Debet og Kredit. Klikk på listeknappen (hurtigtast: F4) eller trykk på F12 når feltet er aktivt og velg kunde- eller leverandørnummer i listen som vises. Fra samme liste velger du et kontonummer når du skal gjøre en annen type kontering. Nytt kontonummer/reskontronummer: Stå i feltet debet eller kredit Trykk på F4, så kommer nedtrekksmenyen Trykk på Ctrl+N, så kommer dette bildet frem opp: For ny hovedbokskonto: Alt+O For ny kunde: Alt+K, deretter Alt+O For ny leverandør: Alt+L, deretter Alt+O Når du er ferdig med et bilag og vil begynne med neste, trykker du på +-tasten, eller klikker på knappen Nytt bilag (+). For at du skal kunne opprette et nytt bilag, må bilaget du arbeider med balansere. Du får ikke lagret et bilag som ikke går i 0. 23

24 I vinduet Vis føring får du en oversikt over hvordan det merkede bilaget er kontert. For eksempel en slik føring:..vil se slik ut i vinduet som kommer opp ved hjelp av knappen Vis føringer (Alt+V): Alle bilag du har i vinduet kan du endre frem til du avslutter arbeidet. Dette gjør du ved å klikke på knappen Lagre (Alt+L), da kan du arbeide videre med bilagene ved en senere anledning. Når du er ferdig og vil gjøre bilagene oppdatert i regnskapet, klikker du på knappen Lagre og bokfør (Alt+O). Når du gjør det, tømmes vinduet og bilagene finner man igjen i bilagshistorikken. Arbeid med Regnskap Bilagshistorikk Felt og knapper nederst Saldo Sum bilag Vis føringer Skriv ut lagrede bilag Lagre Lagre og bokfør Viser saldo for kontoen på den aktive konteringslinjen. Sum bilag skal være 0 når du er ferdig med alle konteringene for et bilag. Klikk på denne knappen for en oversikt over hvordan det merkede bilaget er kontert. Klikk på knappen for å skrive ut bilag som er lagret i programmet, men som ikke er overført til regnskapet. Disse mellomlagrede bilagene påvirker ingen verdier i regnskapet, for eksempel i balanse- og resultatrapportene. Det er kun bilag som balanserer som skrives ut. Klikk på knappen Lagre dersom du vil kunne fortsette å arbeide med bilagene senere, før du gjør dem definitive i regnskapet. Klikk på knappen for å oppdatere alle registrerte bilag. 24

25 Mva-oppgave Mva-oppgaven finner du på Arbeid med regnskap mva oppgave. Under skjermbildet følger en forklaring av de ulike postene og knappene i mva-oppgaven. Post 1 = Samlet omsetning og uttak innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkodene 1, 5, 9, I og U. Post 2 = Samlet omsetning og uttak innenfor mva-loven. Er lik summen av post 3, 4, 5og 6. Avgift ikke medregnet Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkodene 1, 5, 9 og I. Post 3 = Omsetning og uttak i post 2 som er fritatt fra merverdiavgift Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden I. Post 4 = Omsetning og uttak i post 2 med høy sats, og beregnet avgift 25% 25

26 Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 1. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 4. Post 5 = Omsetning og uttak i post 2 med middels sats, og beregnet avgift 14% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 5. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 8. Post 6 = Omsetning og uttak i post 2 med lav sats, og beregnet avgift 8% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 9. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 12. Post 7 = Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden GR. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden BR. Post 8 = Fradragsberettiget inngående avgift, høy sats 25% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 3 Post 9 = Fradragsberettiget inngående avgift, middels sats 14% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 7 Post 10 = Fradragsberettiget inngående avgift, lav sats 8% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 11 Post 11 = Sum avgift Sum av avgift til gode, å betale eller nullbeløp Beregnet avgift Avgift som beregnes under kjøring av Mva-oppgaven Angre siste mva Om noe skulle bli helt feil kan du angre den siste mva-oppgaven du har skrevet ut og godkjent. Når du klikker på knappen Angre siste mva blir alle linjene på det siste mva-oppgaven strøket, og linjene går tilbake til mva-oppgaven. Deretter kan du gjøre de endringene som trengs, og skrive ut oppgaven på nytt. Da får den et nytt bilagsnummer på samme periode. Mva-kontroll Her kan du sjekke om mva-oppgaven din har avvik, og hvilke bilag som eventuelt utgjør avviket. Skriv ut Klikk for å skrive ut og godkjenne mva-oppgaven. Når du har skrevet ut og godkjent oppgaven er mva oppgaven ferdig. 26

27 Kontoforespørsel Her kan man se saldo og transaksjoner på en hovedbokskonto. Gå på Arbeid med regnskap kontoforespørsel. I konto kan du klikke på F12 for å velge konto. På flik ser 1 Transaksjoner du alle transaksjonene som er registrert på kontoen. Den oransje linjen helt øverst er en søkelinje. For å bytte til Flik 2 Saldo klikker du på Alt + 2. Her får du saldo per periode. 27

28 28

29 Utskrifter og rapporter Her har vi konsentrert oss om de vanligste listene som revisorer spør etter. Listene finnes under Fil Utskriftsentralen (Alt+F deretter Shift+U) Her må man bruke mus for å få frem rapportene. Trykk først på + tegnet foran f.eks Regnskap, så dobbeltklikk på ønsket liste. Da får man opp forskjellige utvalg til høyre. Man kan forhåndsvise rapporten ved å klikke på knappen for forhåndsvisning (Alt+O): Hvis man vil ha ut rapporten på papir, kan man skrive den ut (Alt+S) 29

30 Bilagsliste En liste over bilag i nr.rekkefølge for valgt periode. Rapporten inneholder Bilagsnr. Dato, Bilagstekst, Avdeling, Medarbeider, Prosjekt, Konto, Tekst, Debet beløp og Kredit beløp. Hovedboksliste En liste over hovedbokskonti i rekkefølge, med alle transaksjoner som er gjort på hver konto for valgt periode. For hver transaksjon ser du bilagsdato og bilagsnr. Rapporten inneholder Bilagsdato, Bilagsnr., Tekst, Mva-kode, Avd, Medarbeider, Prosjekt, Debet og Kredit. Den viser dessuten inngående balanse og periodens saldo for hver konto. 30

31 Saldoliste En liste med saldo for samtlige konti med følgende felt: Konto, Kontonavn, Inngående balanse, Debet, Kredit og Saldo. (Saldobalanse) Inngående balanse En liste over den inngående balansen som er registrert under Arbeid med Regnskap Inngående balanse Hovedbok. Rapporten inneholder feltene Kontonummer, Navn og Beløp. Kundereskontroliste Kundereskontroliste med en linje for hver faktura hvor fakturadato, forfallsdato og saldo på ubetalte fakturaer vises. Det vises også en utgående saldo. 31

32 Aldersfordelt kundereskontroliste En rapport som viser totalbudsjett for hver konto samt budsjettert resultat. Leverandørreskontroliste Leverandørreskontroliste med en linje for hver faktura hvor fakturadato, forfallsdato og saldo for ubetalte fakturaer vises. Det vises også en utgående saldo. Se kundereskontroliste. Aldersfordelt leverandørreskontroliste En rapport som viser statusen på din leverandørreskontro. Rapporten viser hvor store beløp som ennå ikke er forfalt, samt en fordeling der man ser hvor mye forsinket de forfalte beløpene er. Se aldersfordelt kundeliste. Balanserapport Resultatrapport 32

33 33

34 Sikkerhetskopi For å ta en sikkerhetskopi av firmaet ditt gjør du følgende: Fil Sikkerhetskopiering aktivt firma. Du kommer til denne boksen: Klikk på Finn for å velge hvor på maskinen du ønsker å lagre sikkerhetskopien på. 34

35 Marker mappen der du vil lagre sikkerhetskopien og klikk på Ok. Klikk på start nederst til høyre for å starte kopieringen: Når sikkerhetskopien er ferdig får du en melding om det, klikk ok på den. 35

36 Hurtigtaster F1 Direktehjelp i det vinduet du står i. Trykk på F1 for å komme til forklaring til skjermbildet du står i og videre til elektronisk håndbok. For eksempel får du opp dette direktehjelp-vinduet i artikkelregisteret: Trykk på boken nede i venstre hjørne for å få nærmere beskrivelse av feltene som finnes i vinduet for direktehjelpen. F4 Brukes i registerfelt for å åpne nedtrekksmenyen. Dette er det samme som å klikke på registerknappen i feltet. Registerfelt gjenkjennes ved dette tegnet: med F4-tasten. Dette tegnet kaller vi registerknapp, ref. setning ovenfor i forbindelse Eksempel på et registerfelt: F5 Oppdaterer skjermbildet du står i. Smart å bruke om du for eksempel ikke finner en ordre du nettopp laget. Man kan enten oppdatere skjermbilder ved å bruke F5 eller lukke vinduet og åpne det på nytt. F7 Brukes i registerfelt for å opprette ny. For eksempel for å opprette ny kunde fra Ny ordre/faktura. Stå i feltet Kundenr. og trykk på F7 på tastaturet. F12 Søketast. Kan brukes i alle registerfelt for å søke i registeret. Esc For å lukke et skjermbildet i programmet, kan man benytte Escape-tasten (Esc) på tastaturet. 36

37 Alt For å navigere i menyen helt øverst, kan man bruke Alt-tasten på tastaturet samtidig som man holder nede bokstaven som er understreket. For eksempel Alt+b for å komme til Arbeid med : Shift For å navigere videre i undermenyene, bruker man Shift-tasten på tastaturet samtidig som man holder nede bokstaven som er understreket. For eksempel for å komme til Ny ordre/faktura: Først til Arbeid med via Alt+b Så til Salg via Shift+s Så til Ordre/faktura via Shift+o Man kan også bruke piltastene på tastaturet for å navigere i undermenyene. For eksempel for å komme til Ny ordre/faktura: Først til Arbeid med via Alt+b Så til Salg via på tastaturet Så til Ordre/faktura via og på tastaturet 37

38 38

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer